יום ראשון, 25 באוקטובר 2015

PESHITTA ARAMAIC-ENGLISH AND HEBREW BIBLE - ACTS 13-28

Acts 13:1 - אִית הוָא דֵּין בּעִדּתָּא דַּאנטִיָכִיַא נבִיֵא ומַלפָנֵא בַּרנַבַא ושֵׁמעוּן דּמֵתקרֵא נִיגֵּר ולוּקִיָס דּמֵן קוּרִינאִ מדִינתָּא ומַנַאיֵל בַּר מרַבּיָנַוהי דּהֵרָודֵס טֵטרַרכַא ושָׁאוָל .   
Acts 13:1 - But there were in the church of Antiokia prophets and teachers, Bar Naba and Shemun who was called Niger, and Lukios who was from the city of Kyrene, and Manael, a fosterbrother of Herodes Tetrarka, and Shaol.  
Acts 13:1 - Now there were in the church at Antioch, [several] prophets and teachers; Barnabas, and Simon called Niger, and Lucius who was from the city Cyrene, and Menaen, a son of the guardians of Herod the Tetrarch, and Saul.   
Acts 13:1 - NOW there were in the church at Anti-och prophets and teachers; Barna-bas, and Simeon who was called Niger, and Lucius from the city of Cy-rene, and Mana-el, who was the son of the man who brought up Herod the tetrarch, and Saul.   
Acts 13:1 - וַאֲנָשִׁים נְבִיאִים וּמְלַמְּדִים הָיוּ בַקְּהִילָּה אֲשֶׁר בְּאַנְטְיוֹכְיָא בַּר־נַבָּא וְשִׁמְעוֹן הַנִּקְרָא נִיגַר וְלוּקְיוֹס הַקּוּרִינִי וּמְנַחֵם אֲשֶׁר גֻּדַּל עִם־הוֹרְדוֹס שַׂר־הָרֹבַע וְשָׁאוּל׃    
Acts 13:2 - וכַד הֵנוּן צָימִין הוַו ומֵתכַּשׁפִין לַאלָהָא אֵמרַת להוּן רוּחָא דּקוּדשָׁא פּרוּשׁו לִי לשָׁאוָל וַלבַרנַבַא לַעבָדָא אַינָא דֵּאנָא קרִית אֵנוּן .   
Acts 13:2 - And as they fasted and supplicated Aloha, the Spirit of Holiness said to them, Separate to me Shaol and Bar Naba for the work to which I have called them.   
Acts 13:2 - And while they were fasting and making supplication to God, the Holy Spirit said to them: Separate to me Saul and Barnabas, for the work to which I have called them.   
Acts 13:2 - As they fasted and prayed to God, the Holy Spirit said to them, Appoint for me Saul and Barna-bas for the work to which I have called them.   
Acts 13:2 - וַיְהִי בְּשָׁרֲתָם בְּשֵׁם יְהוָֹה וּבְצוּמָם וַיֹּאמֶר רוּחַ הַקֹּדֶשׁ הַבְדִּילוּ לִי אֵת בַּר־נַבָּא וְאֶת־שָׁאוּל לַמְּלָאכָה אֲשֶׁר קְרָאתִים לָהּ׃   
Acts 13:3 - ובָתַר דּצָמו וצַלִיו סָמו עלַיהוּן אִידָא ושַׁדַּרו אֵנוּן .    
Acts 13:3 - And after they had fasted and prayed, they laid upon them the hand, and dismissed them.   
Acts 13:3 - And after they had fasted and prayed, they laid the hand on them, and sent them away.   
Acts 13:3 - So, after they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.   
Acts 13:3 - וַיָּצוּמוּ וַיִּתְפַּלֲלוּ וַיִּסְמְכוּ אֶת־יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם וַיְשַׁלְּחוּם׃   
Acts 13:4 - והֵנוּן כַּד אֵשׁתּלַחו מֵן רוּחָא דּקוּדשָׁא נחֵתו להוּן לסֵלָוקִיַא ומֵן תַּמָן רדַו בּיַמָא עדַמָא לקוּפּרָוס .   
Acts 13:4 - And they, being sent by the Spirit of Holiness, went down to Selukia, and from thence proceeded by sea to Cyprus.    
Acts 13:4 - And they, being sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, and from there they went by sea as far as Cyprus.    
Acts 13:4 - Thus these two were sent forth by the Holy Spirit, and went down to Se-leuci-a; and from there they sailed to Cyprus.    
Acts 13:4 - וְהֵמָּה הַשְּׁלוּחִים עַל־יְדֵי רוּחַ הַקֹּדֶשׁ יָרְדוּ אֶל־סְלוּקְיָא וּמִשָּׁם בָּאוּ בָאֳנִיָּה אֶל־קִיפְרוֹס׃    
Acts 13:5 - וכַד עַלו לסַלַמִנאִ מדִינתָּא מסַבּרִין הוַו מֵלתֵה דּמָרַן בַּכנוּשָׁתָא דִּיהוּדָיֵא ויוּחַנָן משַׁמֵשׁ הוָא להוּן .   
Acts 13:5 - And when they had entered the city Salamina, they preached the word of our Lord in the congregations of the Jihudoyee, and Juhanon ministered to them.   
Acts 13:5 - And when they entered the city of Salamis, they announced the word of our Lord in the synagogues of the Jews. And John ministered to them.   
Acts 13:5 - And when they had entered the city of Sala-mis, they preached the word of our LORD in the synagogues of the Jews: and John ministered unto them.   
Acts 13:5 - וַיָּבֹאוּ אֶל־עִיר סְלָמִיס וַיַּגִּידוּ אֶת־דְּבַר הָאֱלֹהִים בְּבָתֵּי הַכְּנֵסִיּוֹת אֲשֶׁר לַיְּהוּדִים וַיְהִי לָהֶם גַּם־יוֹחָנָן לִמְשָׁרֵת׃   
Acts 13:6 - וכַד אֵתכַּרכּוּה לכֻלָה גָּזַרתָּא עדַמָא לפַּפָוס מדִינתָּא אֵשׁכַּחו גַּברָא חַד חַרָשָׁא יִהוּדָיָא דּאִיתַוהי הוָא נבִיָא דַּגָּלָא דַּשׁמֵה הוָא בַּרשׁוּמָא .   
Acts 13:6 - And when they had itinerated through the whole island unto the city Paphos, they found a man, a certain sorcerer, a Jihudoya, who was a false prophet, whose name was Bar Shuma.   
Acts 13:6 - And when they had travelled over the whole island as far as the city Paphos, they found a certain man, a sorcerer, a Jew, who was a false prophet, and whose name was Bar-Suma.   
Acts 13:6 - And when they had traveled the whole island as far as the city of Paphos, they found a Jewish sorcerer, who was a false prophet and whose name was Bar-Shuma:   
Acts 13:6 - וַיַּעַבְרוּ בְּכָל־הָאִי עַד־פָּפוֹס וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְכַשֵּׁף אֶחָד נְבִיא־שֶׁקֶר אִישׁ יְהוּדִי וּשְׁמוֹ בַּר־יֵשׁוּעַ׃    
Acts 13:7 - הָנָא דַּבִּיק הוָא לגַברָא חַכִּימָא דּאִיתַוהי הוָא אַנתוּפַּטָוס ומֵתקרֵא הוָא סֵרגִּיָוס‌פַּולָוס וַקרָא הוָא אַנתוּפַּטָוס לשָׁאוָל וַלבַרנַבַא ובָעֵא הוָא דּנֵשׁמַע מֵנהוּן מֵלתָא דַּאלָהָא .   
Acts 13:7 - This adhered to a wise man who was proconsul, and was called Sergius Paulos. And the proconsul called Shaol and Bar Naba and requested to hear from them the word of Aloha.   
Acts 13:7 - He adhered to a wise man, who was the proconsul, and was called Sergius Paulus. And the proconsul sent for Saul and Barnabas, and requested to hear from them the word of God.   
Acts 13:7 - Who was very close friend to a wise man, the proconsul whose name was Sergi-us Paulus, who called for Saul and Barna-bas, and desired to hear from them the word of God.   
Acts 13:7 - אֲשֶׁר הָיָה עִם־סֶרְגִּיּוֹס פּוֹלוֹס שַׂר הַמְּדִינָה אִישׁ נָבוֹן וְהוּא קָרָא אֵלָיו אֶת־בַּר־נַבָּא וְאֶת־שָׁאוּל וַיִּתְאָו לִשְׁמֹעַ אֶת־דְּבַר הָאֱלֹהִים׃   
Acts 13:8 - קָאֵם הוָא דֵּין לוּקבַלהוּן הוּ הָנָא חַרָשָׁא בַּרשׁוּמָא דּמֵתּתַּרגַּם שׁמֵה אֵלוּמַס מֵטֻל דּצָבֵא הוָא דַּנעַקמִיוהי לַאנתוּפַּטָוס מֵן הַימָנוּתָא .   
Acts 13:8 - But this sorcerer, Bar Shuma, whose name interpreted is Elymos, stood against them, because he desired to avert the proconsul from faith.   
Acts 13:8 - And this sorcerer, Bar-Suma, (whose name is interpreted, Elymas,) withstood them; because he wished to divert the proconsul from the faith.   
Acts 13:8 - But Bar-Shuma the sorcerer (whose name is interpreted Elymas) withstood them, seeking to turn away the proconsul from the faith.   
Acts 13:8 - וַיַּעֲמֹד לְנֶגְדָּם אַלִּימָא הַמְכַשֵּׁף כִּי־זֶה פֵּרוּשׁ שְׁמוֹ וַיְבַקֵּשׁ לְהַטּוֹת אֶת־הַשַּׂר מִן־הָאֱמוּנָה׃   
Acts 13:9 - שָׁאוָל דֵּין הַו דֵּאתקרִי פַּולָוס אֵתמלִי הוָא בּרוּחָא דּקוּדשָׁא וחָר בֵּה .   
Acts 13:9 - But Shaol, he who is called PAULOS, was filled with the Spirit of Holiness, and beheld him,   
Acts 13:9 - And Saul who is called Paul, was filled with the Holy Spirit; and he looked upon him,   
Acts 13:9 - Then Saul, who is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked at him,   
Acts 13:9 - וְשָׁאוּל הַנִּקְרָא גַּם־פּוֹלוֹס מָלֵא רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וַיִּסְתַּכֵּל בּוֹ׃   
Acts 13:10 - וֵאמַר אָו דַּמלֵא כֻּל נֵכלִין וכֻלהֵין בִּישָׁתָא בּרֵה דָּאכֵל קַרצָא וַבעֵלדּבָבָא דּכֻלָה כּאִנוּתָא לָא שָׁלֵא אַנתּ לַמעַקָמוּ אוּרחָתֵה תּרִיצָתָא דּמָריָא .   
Acts 13:10 - and said, O full of all deceits and all wickednesses, thou son of the devil, and adversary of all righteousness, ceasest thou not to pervert the right ways of the Lord ?   
Acts 13:10 - and said: O thou full of all subtilties, and all mischiefs, thou child of the calumniator, and enemy of all righteousness; wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?    
Acts 13:10 - And said, O man full of every kind of subtlety and of all evil things, you son of the devil and enemy of all righteousness, will you not cease to pervert the right ways of the LORD    
Acts 13:10 - וַיֹּאמֶר אַתָּה הַמָּלֵא כָל־מִרְמָה וְכָל־עַוְלָה בֶּן־בְּלִיַּעַל וְשׂוֹנֵא כָל־צֶדֶק הֲלֹא תֶחְדַּל לְסַלֵּף אֶת־דַּרְכֵי יְהוָֹה הַיְשָׁרִים׃    
Acts 13:11 - והָשָׁא אִידֵה דּמָריָא עלַיכּ ותֵהוֵא סמֵא ולָא תֵּחזֵא שֵׁמשָׁא עדַמָא לזַבנָא ובָה בּשָׁעתָא נפַל עלַוהי עַמטָנָא וחֵשׁוּכָא ומֵתכּרֵכ הוָא ובָעֵא דּמַנוּ נֵאחוּד בּאִידֵה .   
Acts 13:11 - And now the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, and not see the sun until the time. And in the hour there fell upon him obscurity and darkness, and he went about asking some one to hold him by the hand.   
Acts 13:11 - And now, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, and shalt not see the sun for a time. And immediately there fell upon him a mist and darkness; and he went about, inquiring who would take him by the hand.   
Acts 13:11 - And now the hand of the LORD is against you, and you shall be blind, and shall not see the sun for a time. And in that very hour there fell on him a mist and darkness; and he went about seeking some one to lead him by the hand.   
Acts 13:11 - וְעַתָּה הִנֵּה יַד־יְהוָֹה בְּךָ וְהָיִיתָ עִוֵּר וְלֹא תִרְאֶה אֶת־הַשֶּׁמֶשׁ עַד־עֵת מוֹעֵד וַתִּפֹּל עָלָיו פִּתְאֹם אֲפֵלָה וַחֲשֵׁכָה וַיִּפֶן הֵנָּה וָהֵנָּה וַיְבַקֵּשׁ אִישׁ לְהוֹלִיכוֹ בְיָדוֹ׃    
Acts 13:12 - וכַד חזָא אַנתוּפַּטָוס מֵדֵּם דַּהוָא אֵתּדַּמַר והַימֵן בּיוּלפָּנֵה דּמָריָא .   
Acts 13:12 - But when the proconsul saw what had been done, he wondered, and believed in the doctrine of the Lord.    
Acts 13:12 - And when the proconsul saw what occurred, he was astonished; and he believed the doctrine of the Lord.   
Acts 13:12 - And when the proconsul saw what had happened, he was amazed, and believed the teaching of the LORD.   
Acts 13:12 - וְהַשַּׂר כַּאֲשֶׁר רָאָה אֶת־אֲשֶׁר נַעֲשָׂה הֶאֱמִין וַיִּשְׁתּוֹמֵם עַל־תּוֹרַת הָאָדוֹן׃   
Acts 13:13 - פַּולָוס דֵּין ובַרנַבַא רדַו בּיַמָא מֵן פַּפָוס מדִינתָּא וֵאתַו להוּן לפֵּרגאִ מדִינתָּא דּפַּמפוּלִיַא וַפרַשׁ מֵנהוּן יוּחַנָן וֵאזַל לֵה לֻאורִשׁלֵם .   
Acts 13:13 - BUT Paulos and Bar Naba went on by sea from the City Paphos, and came to Perga, a city of Pamphylia; and Juhanon separated from them, and went to Urishlem.   
Acts 13:13 - And Paul and Barnabas went by sea, from the city of Paphos, and came to Perga, a city of Pamphylia. And John separated from them, and went away to Jerusalem.   
Acts 13:13 - Then Paul and Barna-bas sailed from the city of Paphos, and came to Perga, a city in Pam-phyli-a: and John separated from them and went to Jerusalem.   
Acts 13:13 - וַיֵּצְאוּ פּוֹלוֹס וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתּוֹ מִפָּפוֹס וַיֵּרְדוּ בָאֳנִיָּה וַיָּבֹאוּ אֶל־פֶּרְגִּי אֲשֶׁר בְּפַמְפּוּלְיָא וְשָׁם נִפְרַד יוֹחָנָן מֵעֲלֵיהֶם וַיָּשָׁב יְרוּשָׁלָיִם׃   
Acts 13:14 - הֵנוּן דֵּין נפַקו מֵן פֵּרגאִ וֵאתַו לַאנטִיָכִיַא מדִינתָּא דּפִּיסִידִיַא ועַלו לַכנוּשׁתָּא וִיתֵבו בּיַומָא ושַׁבּתָא .   
Acts 13:14 - But they went forth from Perga, and came to Antiokia, the city of Pisidia. And they entered the synagogue, and sat on the day of shabath.   
Acts 13:14 - And they departed from Perga, and came to Antioch, a city of Pisidia: and they entered the synagogue, on the sabbath day, and sat down.   
Acts 13:14 - But they left Perga and came to Antioch, a city in Pi-sidi-a, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.   
Acts 13:14 - וְהֵמָּה נָסְעוּ מִפֶּרְגִּי וַיָּבֹאוּ אֶל־אַנְטְיוֹכְיָא אֲשֶׁר בְּפִיסִדְיָא וַיָּבֹאוּ אֶל־בֵּית הַכְּנֵסֶת בְּיוֹם הַשַּׁבָּת וַיֵּשֵׁבוּ׃    
Acts 13:15 - ובָתַר דֵּאתקרִי נָמוּסָא וַנבִיֵא שׁלַחו להוּן קַשִׁישֵׁא דַּכנוּשׁתָּא וֵאמַרו גַּברֵא אַחַין אֵן הוּ דּאִית לכוּן מֵלתָא דּבוּיָאָא מַלֵלו עַם עַמָא .   
Acts 13:15 - And after the law and the prophets had been read, the presbyters of the synagogue sent to them, and said, Men, brethren, have you a word of exhortation to say to the people ?   
Acts 13:15 - And after the law had been read, and the prophets, the Elders of the synagogue sent to them, and said: Men, brethren, if ye have a word of exhortation, address the people.   
Acts 13:15 - And after the reading of the law and the prophets, the elders of the synagogue sent to them, saying, O men and brethren, if you have a word of encouragement for the people, speak.   
Acts 13:15 - וַיְהִי אַחַר קְרִיאַת הַתּוֹרָה וְהַנְּבִיאִים וַיִּשְׁלְחוּ אֲלֵיהֶם רָאשֵׁי הַכְּנֶסֶת לֵאמֹר אֲנָשִׁים אַחִים אִם־יֵשׁ לָכֶם דְּבַר־מוּסָר לָעָם דַּבֵּרוּ׃   
Acts 13:16 - וקָם פַּולָוס וַאנִיפ אִידֵה וֵאמַר גַּברֵא בּנַי אִיסרָיֵל וַאילֵין דּדָחלִין מֵן אַלָהָא שׁמַעו .   
Acts 13:16 - And Paulos arose, and signed with his hand, and said to them:    
Acts 13:16 - And Paul arose, and waved his hand, and said: Men, sons of Israel, and ye that fear God, hear ye.   
Acts 13:16 - So Paul stood up, and lifting his hands said, O men of Israel, and those of you who fear God, hear my words:    
Acts 13:16 - וַיָּקָם פּוֹלוֹס וַיָּנֶף יָדוֹ וַיֹּאמַר אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל וְיִרְאֵי אֱלֹהִים שְׁמָעוּ׃   
Acts 13:17 - אַלָהֵה דּעַמָא הָנָא גּבָא לַאבָהָתַן וַארִים וַאורֵב אֵנוּן כַּד הוַו תַּותָּבֵא בַּארעָא דּמֵצרֵין ובַדרָעָא רָמָא אַפֵּק אֵנוּן מֵנָה .    
Acts 13:17 - Men, sons of Israel, and those who fear Aloha, hearken! The God of this people elected our fathers, and exalted and magnified them, when they were sojourners in the land of Metsreen, and with uplifted arm brought them out therefrom   
Acts 13:17 - The God of this people chose our fathers, and raised them up, and multiplied them, when they resided in the land of Egypt; and, with a high arm, he brought them out of it.   
Acts 13:17 - The God of this people of Isra-el chose our forefathers, and exalted and multiplied them when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with a strong arm he brought them out of it.    
Acts 13:17 - אֱלֹהֵי הָעָם הַזֶּה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בָּחַר בַּאֲבוֹתֵינוּ וַיְרוֹמֵם אֶת־הָעָם בִּהְיוֹתָם גֵּרִים בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וּבִזְרוֹעַ רָמָה הוֹצִיאָם מִשָּׁם׃   
Acts 13:18 - ותַרסִי אֵנוּן בּמַדבּרָא אַרבּעִין שׁנִין .   
Acts 13:18 - And he nourished them in the desert forty years.   
Acts 13:18 - And he fed them in the wilderness forty years.   
Acts 13:18 - And he fed them in the wilderness for forty years.   
Acts 13:18 - וַיִּשָּׂא אֹתָם וַיְכַלְכְּלֵם בַּמִּדְבָּר כְּאַרְבָּעִים שָׁנָה׃    
Acts 13:19 - וַהגַם שַׁבעָא עַממִין בַּארעָא דַּכנַען ויַהב להוּן אַרעהוּן ליוּרתָּנָא .   
Acts 13:19 - And he destroyed seven nations in the land of Canaan, and gave them their land an inheritance. And four hundred and fifty years   
Acts 13:19 - And he extirpated seven nations in the land of Canaan, and gave them their land for an inheritance.   
Acts 13:19 - And he destroyed seven nations in the land of Canaan, and he gave them their land for an inheritance.   
Acts 13:19 - וַיַּשְׁמֵד שִׁבְעָה גוֹיִם בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיְחַלֵּק אֶת־אַרְצָם לָהֶם לְנַחֲלָה׃   
Acts 13:20 - וַארבַּע מָאא וחַמשִׁין שׁנִין יַהב להוּן דַּיָנֵא עדַמָא לַשׁמוּאיֵל נבִיָא .   
Acts 13:20 - he gave them judges, until Shamuel the prophet;   
Acts 13:20 - And for four hundred and fifty years he gave them judges, until Samuel the prophet.   
Acts 13:20 - And for a period of four hundred and fifty years he gave them judges until the time of the prophet Samuel.    
Acts 13:20 - וְאַחֲרֵי־כֵן נָתַן לָהֶם שֹׁפְטִים כְּאַרְבַּע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה עַד־יְמֵי שְׁמוּאֵל הַנָּבִיא׃   
Acts 13:21 - והָידֵּין שֵׁאלו להוּן מַלכָּא ויַהב להוּן אַלָהָא לשָׁאוָל בַּר קִישׁ גַּברָא מֵן שַׁרבּתָא דּבֵניָמִין שׁנִין אַרבּעִין .   
Acts 13:21 - and then prayed they for themselves a king; and Aloha gave to them Shaol-bar-Kish, a man of the tribe of Benjamin, forty years.   
Acts 13:21 - And then they asked for themselves a king: and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, during forty years.   
Acts 13:21 - Then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for a period of forty years.   
Acts 13:21 - וַיִּשְׁאֲלוּ מֶלֶךְ וַיִּתֵּן לָהֶם אֱלֹהִים אֶת־שָׁאוּל בֶּן־קִישׁ אִישׁ מִשֵּׁבֶט בִּנְיָמִן אַרְבָּעִים שָׁנָה׃   
Acts 13:22 - ונַסבֵּה וַאקִים להוּן לדַוִיד מַלכָּא וַאסהֵד עלַוהי וֵאמַר דֵּאשׁכּחֵת לדַוִיד בּרֵה דּאִישַׁי גַּברָא אַיכ לֵבּי הוּ נֵעבֵּד כֻּלהוּן צֵביָנַי .   
Acts 13:22 - And he took him, and raised unto them David the king, and testified of him, and said, I have found David, the son of Jeshai, a man according to my heart; he will perform all my will.    
Acts 13:22 - And he removed him, and raised up to them David as king: and he testified of him, and said: I have found David the son of Jesse, a man after my heart: he will do all my pleasure.   
Acts 13:22 - And when in time God took Saul away he raised up to them David to be their king; concerning whom he testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, to do my will.    
Acts 13:22 - וְכַהֲסִירוֹ אוֹתוֹ וַיָּקֶם אֶת־דָּוִד לְמֶלֶךְ עֲלֵיהֶם אֲשֶׁר גַּם־הֵעִיד עָלָיו לֵאמֹר מָצָאתִי דָוִד אֶת־בֶּן־יִשַׁי אִישׁ כִּלְבָבִי וְהוּא יַעֲשֶׂה אֶת־כָּל־חֶפְצִי׃   
Acts 13:23 - מֵן זַרעֵה דּהָנָא אַקִים אַלָהָא לאִיסרָיֵל אַיכ מָא דֵּאשׁתַּודִּי ליֵשׁוּע פָּרוּקָא .   
Acts 13:23 - From the seed of this (man) the God of Israel, as he had promised, raised up Jeshu the Redeemer.   
Acts 13:23 - From the seed of this man, hath God raised up to Israel, as he promised, Jesus a deliverer.   
Acts 13:23 - Of this man's seed God has, according to his promise, raised to Israel a Saviour, Jesus   
Acts 13:23 - וּמִזַּרְעוֹ הֵקִים הָאֱלֹהִים כְּפִי הַהַבְטָחָה גּוֹאֵל לְיִשְׂרָאֵל אֶת־יֵשׁוּעַ׃   
Acts 13:24 - ושַׁדַּר ליוּחַנָן דּנַכרֵז קדָם מֵאתִיתֵה מַעמוּדִיתָא דַּתיָבוּתָא לכֻלֵה עַמָא דּאִיסרָיֵל .   
Acts 13:24 - And he sent Juhanon to proclaim before his coming the baptism of repentance to the whole people of Israel.    
Acts 13:24 - And, before his advent, he sent John to proclaim the baptism of repentance to all the people of Israel.   
Acts 13:24 - Before whose coming, he had sent John to preach the baptism of repentance to all the people of Israel.   
Acts 13:24 - אֲשֶׁר לִפְנֵי בוֹאוֹ קִדֵּם יוֹחָנָן לִקְרֹא אֶת־טְבִילַת הַתְּשׁוּבָה אֶל־כָּל־עַם יִשְׂרָאֵל׃   
Acts 13:25 - וכַד משַׁלֵם הוָא יוּחַנָן תֵּשׁמֵשׁתֵּה אָמַר הוָא מַנוּ סָברִין אנתּוּן דּאִיתַי לָא הוִית אֵנָא אֵלָא הָא אָתֵא בָּתַרי הַו דּלָא שָׁוֵא אנָא דֵּאשׁרֵא עַרקֵא דַּמסָנַוהי .   
Acts 13:25 - And while Juhanon accomplished his ministry, he said, Whom think you that I am ? I am not (he), but, behold, he cometh after me, he, the latchet of whose sandals I am not worthy to unloose.    
Acts 13:25 - And while John was fulfilling his ministry, he said: Who, suppose ye, that I am ? I am not he. But lo, he cometh after me; of whom I am not worthy to untie his shoe-strings.   
Acts 13:25 - And as John fulfilled his ministry, he said, Whom do you think I am? I am not he. But behold there comes one after me the strings of whose shoes I am not worthy to untie.   
Acts 13:25 - וַיְהִי כְּכַלּוֹת יוֹחָנָן אֶת־מְרוּצָתוֹ וַיֹּאמֶר לְמִי תַּחְשְׁבוּנִי לֹא אֲנִי הוּא כִּי הִנֵּה הוּא־בָא אַחֲרַי וַאֲנִי נְקַלּתִי מֵהַתִּיר אֶת־נַעֲלֵי רַגְלָיו׃   
Acts 13:26 - גַּברֵא אַחַין בּנַי שַׁרבּתֵה דַּאברָהָם וַאילֵין דּדָחלִין עַמכוּן לַאלָהָא לכוּן הוּ אֵשׁתַּדּרַת מֵלתָא דּחַיֵא .   
Acts 13:26 - MEN, brethren, sons of the race of Abraham, and they among you who fear Aloha, unto you is sent the word of life.    
Acts 13:26 - Men, brethren, children of the stock of Abraham, and all who, with you, fear God, to you is this word of life sent.    
Acts 13:26 - O men and brethren, descendants of the family of Abraham, and whosoever among you fears God, to you is the word of salvation sent.   
Acts 13:26 - אֲנָשִׁים אַחִים בְּנֵי מִשְׁפַּחַת אַבְרָהָם וְיִרְאֵי אֱלֹהִים אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם לָכֶם שָׁלוּחַ דְּבַר הַיְשׁוּעָה הַזֹּאת׃    
Acts 13:27 - הָלֵין גֵּיר עָמוּרֵא דֻּאורִשׁלֵם ורִשָׁנַיהוּן לָא אַרגֵּשׁו בָּה אָפלָא בַּכתָבֵא דַּנבִיֵא דּמֵתקרֵין בּכֻל שַׁבָּא אֵלָא דָּנוּהי ושַׁלֵמו הָלֵין דַּכתִיבָן .   
Acts 13:27 - For they, the inhabitants of Urishlem and their princes, have not consented thereto, nor also to the writings of the prophets which are read on every shabath; but condemned him, and accomplished all that was written.   
Acts 13:27 - For, those inhabitants of Jerusalem and their chiefs, did not apprehend it; neither [did they apprehend] also the writings of the prophets, which are read every sabbath; but they condemned him, and fulfilled all the things written.   
Acts 13:27 - For in as much as the inhabitants of Jerusalem and their leaders did not understand him nor the books of the prophets which are read every Sabbath day, they condemned him; but all the things which were written have been fulfilled.   
Acts 13:27 - כִּי־ישְׁבֵי יְרוּשָׁלַיִם וְרָאשֵׁיהֶם יַעַן אֲשֶׁר לֹא הִכִּירֻהוּ מִלְאוּ בְּמִשְׁפָּטָם אֲשֶׁר שְׁפָטֻהוּ אֶת־דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים הַנִּקְרָאִים בְּכָל־שַׁבָּת׃   
Acts 13:28 - וכַד לָא אֵשׁכַּחו עֵלתָא דּמַותָּא מֵדֵּם שֵׁאלו מֵן פִּילַטָוס דּנֵקטלוּנָיהי .   
Acts 13:28 - And while they found not any cause of death, they requested Pilatos that they might kill him.   
Acts 13:28 - And while they found no ground for [his] death, they desired of Pilate that they might kill him.   
Acts 13:28 - And though they found no cause for his death, they asked Pilate that they might kill him.   
Acts 13:28 - וְאַף כִּי־לֹא מָצְאוּ־בוֹ מִשְׁפַּט־מָוֶת שָׁאֲלוּ מֵאֵת פִּילָטוֹס לַהֲמִיתוֹ׃   
Acts 13:29 - וכַד שַׁלֵמו כֻּלמֵדֵּם דַּכתִיב הוָא עלַוהי אַחתוּהי מֵן צלִיבָא וסָמוּהי בֵּית קבוּרָא .   
Acts 13:29 - And when they had fulfilled every thing that was written concerning him, they took him from the cross, and laid him in a sepulchre.   
Acts 13:29 - And when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the cross, and laid him in a sepulchre.   
Acts 13:29 - And when they had fulfilled all that was written of him, they lowered him from the cross and laid him in a sepulchre.    
Acts 13:29 - וְכַאֲשֶׁר הִשְׁלִימוּ אֶת־כָּל־הַדְּבָרִים הַכְּתוּבִים עָלָיו הוֹרִידוּ אוֹתוֹ מִן־הָעֵץ וַיַּנִּיחֻהוּ בַּקָּבֶר׃   
Acts 13:30 - אַלָהָא דֵּין אַקִימֵה מֵן בֵּית מִיתֵא .   
Acts 13:30 - But Aloha raised him from among the dead.    
Acts 13:30 - But God raised him from the dead.    
Acts 13:30 - But God raised him from the dead;    
Acts 13:30 - אֲבָל הָאֱלֹהִים הֱקִימוֹ מִן־הַמֵּתִים׃   
Acts 13:31 - וֵאתחזִי יַומָתָא סַגִּיֵאא לַאילֵין דַּסלֵקו עַמֵה מֵן גּלִילָא לֻאורִשׁלֵם והֵנוּן אֵנוּן הָשָׁא סָהדַּוהי לוָת עַמָא .   
Acts 13:31 - And he was seen days many by those who had come up with him from Galila to Urishlem, and they are now his witnesses unto the people.   
Acts 13:31 - And he was seen many days, by them who came up with him from Galilee to Jerusalem; and they are now his witnesses to the people.   
Acts 13:31 - And for many days he was seen by them who had come up with him from Galilee to Jerusalem, and they are now his witnesses to the people.   
Acts 13:31 - וַיֵּרָא יָמִים רַבִּים אֶל־הָעֹלִים אִתּוֹ מִן־הַגָּלִיל יְרוּשָׁלָיְמָה וְהֵמָּה עַתָּה עֵדָיו אֶל־הָעָם׃   
Acts 13:32 - וָאפ חנַן הָא מסַבּרִינַן לכוּן דּשׁוּודָּיָא הַו דַּהוָא לוָת אַבָהָתַן .   
Acts 13:32 - And we also, behold, we preach to you that that promise which was made to our fathers,   
Acts 13:32 - And lo, we also announce to you, that the promise, which was made to our fathers,   
Acts 13:32 - And behold we also preach to you that that very promise which was made to our fathers,   
Acts 13:32 - וְגַם אֲנַחְנוּ מְבַשְּׂרִים אֶתְכֶם אֶת־בְּשׂוֹרַת הַהַבְטָחָה אֲשֶׁר הָיְתָה לַאֲבוֹתֵינוּ כִּי אֹתָהּ קִיֵּם הָאֱלֹהִים לְבָנֵינוּ בַּהֲקִימוֹ אֶת־יֵשׁוּעַ׃   
Acts 13:33 - הָא שַׁמליֵה אַלָהָא לַן לַבנַיהוּן דַּאקִים ליֵשׁוּע אַיכ דַּכתִיב בּמַזמוּרָא דַּתרֵין דּבֵרי אַנתּ אֵנָא יַומָנָא יִלֵדּתָּכ .   
Acts 13:33 - behold, Aloha hath fulfilled it to their children, (in) that he hath raised up Jeshu; as it is written in the second psalm, Thou art my Son; This day have I begotten thee.    
Acts 13:33 - lo, God hath fulfilled it to us their children, in that he raised up Jesus; as it is written in the second psalm: Thou art my Son; this day have I begotten thee.   
Acts 13:33 - Behold God has fulfilled it unto us their children, for he has raised up Jesus, just as it is written in the second psalm, You are my son, this day I have begotten you.   
Acts 13:33 - כַּכָּתוּב בַּמִּזְמוֹר הַשֵּׁנִי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ׃   
Acts 13:34 - והָכַנָא אַקִימֵה אַלָהָא מֵן בֵּית מִיתֵא דּתוּב לָא נֵהפּוּכ נֵחזֵא חבָלָא אַיכ דֵּאמַר דֵּאתֵּל לכוּן טַיבּוּתֵה דּדַוִיד מהַימַנתָּא .    
Acts 13:34 - And thus did Aloha raise him from among the dead, that again he should not return thither to see corruption; as he had said, I will give you the sure grace of David.    
Acts 13:34 - And God hath so raised him from the dead, that he will not return again and see corruption; as he said: I will give to you the sure grace of David.   
Acts 13:34 - And God raised him from the dead, no more to return to corruption, as he said, I will give you the sure mercies of David.    
Acts 13:34 - וְעַל־הֲקִימוֹ אֹתוֹ מִן־הַמֵּתִים לְבִלְתִּי שׁוּב עוֹד לַשָּׁחַת כֹּה אָמַר אֶתֵּן לָכֶם חַסְדֵי דָוִד הַנֶּאֱמָנִים׃   
Acts 13:35 - ותוּב אֵמַר בּדוּכּתָא אחרִתָא דּלָא יַהבתּ לחַסיָכ דּנֵחזֵא חבָלָא .    
Acts 13:35 - And again he hath said in another place, Thou hast not given thy Saint to see corruption.    
Acts 13:35 - And again he said, in another place: Thou hast not given thy devout one to see corruption.   
Acts 13:35 - And again he said in another place, You shall not suffer your Holy One to see corruption.   
Acts 13:35 - עַל־כֵּן אֹמֵר גַּם־בְּמָקוֹם אַחֵר לֹא־תִתֵּן חֲסִידְךָ לִרְאוֹת שָׁחַת׃   
Acts 13:36 - דַּוִיד גֵּיר בּשַׁרבּתֵה שַׁמֵשׁ צֵביָנֵה דַּאלָהָא וַשׁכֵב וֵאתּתַּוסַפ עַל אַבָהַוהי וַחזָא חבָלָא .   
Acts 13:36 - For David in his generation served the will of Aloha, and slept, and was added to his fathers, and saw corruption.    
Acts 13:36 - For David, in his generation, served the pleasure of God, and went to rest, and was added to his fathers, and saw corruption.   
Acts 13:36 - For David, after he had served his own generation with the will of God, passed away; though he was a greater man than his fathers, yet he saw corruption.   
Acts 13:36 - כִּי דָוִד בְּדוֹרוֹ שֵׁרֵת אֶת־עֲצַת הָאֱלֹהִים וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֵף אֶל־אֲבוֹתָיו וַיַּרְא אֶת־הַשָּׁחַת׃   
Acts 13:37 - הָנָא דֵּין דַּאקִים אַלָהָא לָא חזָא חבָלָא .   
Acts 13:37 - But This whom Aloha raised saw no corruption.   
Acts 13:37 - But this person, whom God raised up, did not see corruption.   
Acts 13:37 - But he whom God raised did not see corruption.   
Acts 13:37 - וַאֲשֶׁר הָאֱלֹהִים הֵקִים אוֹתוֹ הוּא לֹא־רָאָה הַשָּׁחַת׃    
Acts 13:38 - דַּעו הָכִיל אַחַי דּבֵה בּהָנָא מֵתכּרֵז לכוּן שׁוּבקָן חטָהֵא .    
Acts 13:38 - Know then, brethren, that through This himself is preached to you the remission of sins;   
Acts 13:38 - Know therefore, brethren, that through this man remission of sins is proclaimed to you.   
Acts 13:38 - Be it known to you, therefore, brethren, that through this very one is preached to you the forgiveness of sins    
Acts 13:38 - לָכֵן אֲנָשִׁים אַחִים יִוָּדַע לָכֶם כִּי עַל־יְדֵי־זֶה תִּקָּרֵא לָכֶם סְלִיחַת הַחֲטָאִים׃   
Acts 13:39 - ומֵן כֻּל דּלָא אֵשׁכַּחתּוּן בּנָמוּסָא דּמוּשֵׁא דּתֵזדַּדּקוּן בּהָנָא כֻּל דַּמהַימֵן מֵזדַּדַּק .   
Acts 13:39 - and from all (from) which we could not by the law of Musha be justified, through This all who believe are justified.    
Acts 13:39 - And every one that believeth in this man, is made just from all things, from which ye could not be made just by the law of Moses.   
Acts 13:39 - And by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses.    
Acts 13:39 - וְכָל־הַמַּאֲמִין יִצְדַּק בּוֹ לְכֹל אֲשֶׁר לֹא־יְכָלְתֶּם לְהִצְטַדֵּק מִמֶּנּוּ בְּתוֹרַת משֶׁה׃   
Acts 13:40 - אֵזדַּהרו הָכִיל דַּלמָא נאִתֵא עלַיכּוּן מֵדֵּם דַּכתִיב בַּנבִיֵא .    
Acts 13:40 - Beware, then, lest there come upon you that which is written in the prophets:    
Acts 13:40 - Beware, therefore, lest that come upon you, which is written in the prophets:   
Acts 13:40 - Beware, therefore, lest that which is written in the prophets may come upon you.   
Acts 13:40 - לָכֵן הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן־יָבוֹא עֲלֵיכֶם הַנֶּאֱמָר בַּנְּבִיאִים׃    
Acts 13:41 - דַּחזַו מבַסרָנֵא ותֵתמהוּן ותֵתחַבּלוּן דַּעבָדָא עָבֵד אנָא בּיַומַיכּוּן אַינָא דּלָא תּהַימנוּן אֵן אנָשׁ מֵשׁתַּעֵא לכוּן .    
Acts 13:41 - Behold, despisers, and wonder, and perish: For a work I work in your days Which you will not believe if one should declare it to you.    
Acts 13:41 - Behold, ye despisers, and wonder, and perish; for I work a work in your days, which ye will not believe, though a man relate it to you.   
Acts 13:41 - Be careful, O you despisers, for you shall wonder and perish: for I will do a great work in your day which you will not believe even if a man tell it to you.   
Acts 13:41 - רְאוּ בֹּגְדִים וְהִתַּמְּהוּ וָשֹׁמּוּ כִּי־פֹעַל פֹּעֵל אֲנִי בִּימֵיכֶם פֹּעַל אֲשֶׁר לֹא תַאֲמִינוּ כִּי־יְסֻפַּר לָכֶם׃    
Acts 13:42 - וכַד נָפקִין הוַו מֵן צֵאדַיהוּן בּעַו מֵנהוּן דַּלשַׁבּתָא אחרִתָא נמַללוּן עַמהוּן מֵלֵא הָלֵין .   
Acts 13:42 - And when they had gone out from among them, they besought of them that the next shabath they would speak to them these words.   
Acts 13:42 - And when they had gone from them, they besought them to speak the same things to them the next sabbath day.    
Acts 13:42 - And as Paul and Barna-bas were leaving them, the people besought them to speak these things to them the next sabbath.    
Acts 13:42 - וַיְהִי בְּצֵאתָם (מִבֵּית הַכְּנֶסֶת) וַיְבַקְשׁוּ מֵהֶם לְדַבֵּר אֲלֵיהֶם אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בַּשַּׁבָּת הַבָּאָה׃   
Acts 13:43 - ומֵן דֵּאשׁתַּריַת כּנוּשׁתָּא סַגִּיֵאא יִהוּדָיֵא אֵזַלו בָּתַרהוּן וָאפ גִּיוּרֵא דּדָחלִין הוַו מֵן אַלָהָא והֵנוּן ממַללִין הוַו וַמפִּיסִין להוּן דּנֵהווּן נַקִיפִין לטַיבּוּתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 13:43 - And when the congregation was dissolved, many Jihudoyee went after them; and also the proselytes who worshipped Aloha. And they discoursed (with) and persuaded them to cleave to the grace of Aloha.    
Acts 13:43 - And when the synagogue was dismissed, many Jews went after them, and likewise proselytes who feared God. And they conversed with them, and persuaded them to adhere to the grace of God.    
Acts 13:43 - Now when the congregation was dismissed, a great many Jews, and also proselytes who feared God, followed Paul and Barna-bas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.   
Acts 13:43 - וּבְהִפָּרֵד הַקָּהָל אִישׁ מֵרֵעֵהוּ רַבִּים מִן־הַיְּהוּדִים וּמִגֵּרֵי הַצֶּדֶק הָלְכוּ אַחֲרֵי פוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא וְהֵמָּה דִּבְּרוּ עַל־לִבָּם וַיַּזְהִירוּם לַעֲמֹד בְּחֶסֶד הָאֱלֹהִים׃   
Acts 13:44 - וַלשַׁבּתָא אחרִתָא כֵּנשַׁת כֻּלָה מדִינתָּא למֵשׁמַע מֵלתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 13:44 - AND on the next shabath the whole city gathered to hear the word of Aloha.   
Acts 13:44 - And the next sabbath, the whole city assembled to hear the word of God.   
Acts 13:44 - And the next sabbath day the whole city gathered to hear the word of God.   
Acts 13:44 - וּבַשַּׁבָּת הַשֵּׁנִית נִקְהֲלָה כִּמְעַט כָּל־הָעִיר לִשְׁמֹעַ אֶת־דְּבַר יְהוָֹה׃   
Acts 13:45 - וכַד חזַו יִהוּדָיֵא כֵּנשָׁא סַגִּיָאא אֵתמלִיו חסָמָא וקָימִין הוַו לוּקבַל מֵלֵא דָּאמַר הוָא פַּולָוס וַמגַדּפִין הוַו .   
Acts 13:45 - And when the Jihudoyee saw the great assemblage, they were filled with envy, and arose against the words which Paulos spake, and blasphemed.   
Acts 13:45 - And when the Jews saw the great assembly, they were filled with envy, and set them selves against the words which Paul spoke, and blasphemed.   
Acts 13:45 - But when the Jews saw the great crowd, they were filled with envy, and they bitterly opposed the words of Paul, and they blasphemed.   
Acts 13:45 - וַיְהִי כִּרְאוֹת הַיְּהוּדִים אֶת־הֲמוֹן הָעָם וַיִּמָּלְאוּ קִנְאָה וַיַּכְחִישׁוּ אֶת־דִּבְרֵי פוֹלוֹס הַכְחֵשׁ וְגַדֵּף׃   
Acts 13:46 - אֵמַר דֵּין פַּולָוס ובַרנַבַא עִין בַּגלֵא לכוּן הוּ וָלֵא הוָא קַדמָיַת דּתֵתֵאמַר מֵלתֵה דַּאלָהָא אֵלָא מֵטֻל דּדָחֵין אנתּוּן לָה מֵנכוּן וַפסַקתּוּן עַל נַפשׁכוּן דּלָא שָׁוֵין אנתּוּן לחַיֵא דַּלעָלַם הָא מֵתפּנֵינַן לַן לוָת עַממֵא .   
Acts 13:46 - But Paulos and Bar Naba said to them openly, To you it behoved first to speak the word of Aloha; but because you repel it from you, and determine against yourselves that you are not worthy of eternal life, behold, we turn to the Gentiles.   
Acts 13:46 - And Paul and Barnabas said openly: To you first, ought the word of God to be spoken; but because ye repel it from you, and decide, against yourselves, that ye are not worthy of life eternal, lo, we turn ourselves to the Gentiles.   
Acts 13:46 - Then Paul and Barna-bas said to them boldly, It was necessary that the word of God should first be spoken to you: but because you reject it, you have decided against yourselves and you are unworthy of everlasting life, so behold, we turn to the Gentiles.   
Acts 13:46 - אָז יַעֲנוּ פּוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא בִּפְנֵיהֶם לֵאמֹר בְּדִין הָיָה לְהַשְׁמִיעַ אֶתְכֶם אֶת־דְּבַר הָאֱלֹהִים בָּרִאשׁוֹנָה וְעַתָּה אַחֲרֵי אֲשֶׁר־מְאַסְתֶּם אוֹתוֹ וְדַנְתֶּם עַל עַצְמְכֶם שֶׁאֵינְכֶם זַכָּאִים לְחַיֵּי עוֹלָם לָכֵן הִנְנוּ פֹנִים אֶל־הַגּוֹיִם׃   
Acts 13:47 - הָכַנָא גֵּיר פַּקדַּן מָרַן אַיכ דַּכתִיב דּסָמתָּכ נוּהרָא לעַממֵא דּתֵהוֵא לחַיֵא עדַמָא לסַופֵּיה דַּארעָא .   
Acts 13:47 - For so hath our Lord commanded, as it is written, I have set thee a light to the Gentiles, To be for salvation to the ends of the earth.    
Acts 13:47 - For so hath our Lord commanded us; as it is written: I have set thee a light to the Gentiles; that thou shouldst be for life unto the ends of the earth.   
Acts 13:47 - For so has our Lord commanded us, as it is written, I have set you to be a light to the Gentiles, that you should be for salvation unto the ends of the earth.   
Acts 13:47 - כִּי כֵן אָמַר לָנוּ יְהוָֹה נְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד־קְצֵה הָאָרֶץ׃   
Acts 13:48 - וכַד שָׁמעִין הוַו עַממֵא חָדֵין הוַו וַמשַׁבּחִין לַאלָהָא והַימֵנו אַילֵין דּסִימִין הוַו לחַיֵא דַּלעָלַם .   
Acts 13:48 - And when the Gentiles heard, they rejoiced and glorified Aloha; and they believed who were disposed [Or, set unto.] unto eternal life.   
Acts 13:48 - And when the Gentiles heard [this], they rejoiced and glorified God. And those believed, who were appointed to life eternal.   
Acts 13:48 - And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified God; and as many as were ordained to eternal life believed.   
Acts 13:48 - וַיִּשְׁמְעוּ הַגּוֹיִם וַיִּשְׂמְחוּ וַיְהַלֲלוּ אֶת־דְּבַר יְהוָֹה וַיַּאֲמִינוּ כֹּל אֲשֶׁר הָיוּ מְזֻמָּנִים לְחַיֵּי עוֹלָם׃    
Acts 13:49 - ומֵלתֵה דּמָריָא מֵתמַללָא הוָת בּכֻלֵה הַו אַתרָא .   
Acts 13:49 - And the word of Aloha was spoken in all that region.   
Acts 13:49 - And the word of the Lord was talked of in all that region.   
Acts 13:49 - And the word of the Lord was published throughout all that region.   
Acts 13:49 - וַיִּפְרֹץ דְּבַר־יְהוָֹה בְּכָל־הַמָּקוֹם׃   
Acts 13:50 - יִהוּדָיֵא דֵּין גַּרֵגו לרִשֵׁא דַּמדִינתָּא וַלנֵשֵׁא עַתִּירָתָא אַילֵין דּדָחלָן הוַי עַמהוּן לַאלָהָא וַאקִימו רדוּפיָא עַל פַּולָוס ועַל בַּרנַבַא וַאפֵּקו אֵנוּן מֵן תּחוּמַיהוּן .   
Acts 13:50 - But the Jihudoyee excited the principal men of the city and [certain] rich women, who with them feared Aloha, and raised a persecution against Paulos and against Bar Naba, and cast them out from their bounds.   
Acts 13:50 - But the Jews stirred up the chiefs of the city, and the opulent women who with them feared God, and set up a persecution against Paul and against Barnabas, and expelled them from their borders.    
Acts 13:50 - But the Jews stirred up the chief men of the city and the rich women who worshipped God with them, so that they stirred up a persecution against Paul and Barna-bas, and expelled them beyond their borders.   
Acts 13:50 - וְהַיְּהוּדִים הֵסִיתוּ אֶת־הַנָּשִׁים הַחֲסִידוֹת וְהַיְקָרוֹת וְאֶת־אֲצִילֵי הָעִיר וַיְעוֹרֲרוּ רְדִיפָה עַל־פּוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא וַיְגָרֲשׁוּם מִגְּבוּלָם׃   
Acts 13:51 - וכַד נפַקו נפַצו עלַיהוּן חֵלָא דּרֵגלַיהוּן וֵאתַו להוּן לאִיקָנִוָן מדִינתָּא .   
Acts 13:51 - And as they went forth, they shook off against them the dust of their feet; and they came to Ikanon, a city.    
Acts 13:51 - And when they went out, they shook off the dust of their feet against them, and went to the city of Iconium.    
Acts 13:51 - And as they went out, they shook off the dust of their feet upon them, and they came to the city of I-coni-um    
Acts 13:51 - וְהֵמָּה נִעֲרוּ עֲלֵיהֶם אֶת־הֶעָפָר מֵעַל רַגְלֵיהֶם וַיֵּלְכוּ לְאִיקָנְיוֹן׃   
Acts 13:52 - ותַלמִידֵא מֵתמלֵין הוַו חַדוּתָא ורוּחָא דּקוּדשָׁא .    
Acts 13:52 - And the disciples were filled with joy and with the Spirit of Holiness.    
Acts 13:52 - And the disciples were filled with joy, and with the Holy Spirit.   
Acts 13:52 - And the disciples were filled with joy, and with the Holy Spirit.   
Acts 13:52 - וְהַתַּלְמִידִים מָלְאוּ שִׂמְחָה וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ׃    
Acts 14:1 - וֵאתַו ועַלו להוּן לַכנוּשׁתָּא דִּיהוּדָיֵא והָכַנָא מַלֵלו עַמהוּן אַיכ דַּנהַימנוּן סַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא ומֵן יַונָיֵא .   
Acts 14:1 - And they came and entered into the synagogue of the Jihudoyee, and so spake with them as that many believed of Jihudoyee and of Javanoyee.   
Acts 14:1 - And they came and entered into the synagogue of the Jews, and so spoke with them, that many of the Jews and of the Greeks believed.   
Acts 14:1 - AND Paul and Barna-bas entered into the Jewish synagogue and addressed the people in such manner that a great many of the Jews and of the Greeks believed.   
Acts 14:1 - וַיְהִי בְאִיקָנְיוֹן וַיָּבֹאוּ יַחְדָּו אֶל־בֵּית הַכְּנֶסֶת אֲשֶׁר לַיְּהוּדִים וַיְדַבְּרוּ־שָׁם עַד כִּי־הֶאֱמִין הָמוֹן רָב מִן־הַיְּהוּדִים וּמִן־הַיְּוָנִים׃   
Acts 14:2 - יִהוּדָיֵא דֵּין אַילֵין דּלָא מֵתּטפִּיסִין הוַו גַּרֵגו לעַממֵא דּנַבֵאשׁוּן להוּן לַאחֵא .   
Acts 14:2 - But Jihudoyee, of those who were not persuaded, excited the Gentiles to ill-treat the brethren.   
Acts 14:2 - But Jews of the class of unbelievers, excited the Gentiles, to maltreat the brethren.   
Acts 14:2 - But the Jews who would not listen stirred up the Gentiles to oppress the brethren.   
Acts 14:2 - וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר לֹא הֶאֱמִינוּ עוֹרֲרוּ וְהִכְעִיסוּ אֶת־נַפְשׁוֹת הַגּוֹיִם עַל־הָאַחִים׃   
Acts 14:3 - והֵנוּן זַבנָא סַגִּיָאא הוַו תַּמָן ועִין בַּגלֵא ממַללִין הוַו עַל מָריָא והוּ מַסהֵד הוָא עַל מֵלתָא דּטַיבּוּתֵה בָּאתוָתָא וַבתֵדמרָתָא דּעָבֵד הוָא בּאִידַיהוּן .   
Acts 14:3 - But they much time were there, and openly discoursed concerning the Lord; and He testified of the word of his grace by the signs and the wonders which he wrought by their hands.   
Acts 14:3 - And they continued there a long time, and spoke openly concerning the Lord; and he gave testimony to the word of his grace, by the signs and prodigies which he wrought by their hands.    
Acts 14:3 - So they remained there for a long time, and spoke boldly concerning the LORD, and he gave them testimony to the word of his grace, by means of signs and wonders which he performed by their hands.    
Acts 14:3 - וַיֵּשְׁבוּ־שָׁם יָמִים רַבִּים וַיְלַמֵּדוּ וּמָעֻזָּם יְהוָֹה הַמֵּעִיד עַל־דְּבַר חַסְדּוֹ בַּעֲשׂוֹתוֹ עַל־יָדָם אֹתוֹת וּמוֹפְתִים׃    
Acts 14:4 - וכֻלֵה כֵּנשָׁא דַּמדִינתָּא פּלִיג הוָא מֵנהוּן אִית הוַו עַם יִהוּדָיֵא ומֵנהוּן נַקִיפִין הוַו לַשׁלִיחֵא .   
Acts 14:4 - And all the society of the city was divided: of them some were with the Jihudoyee, and of them (some) adhered to the apostles.   
Acts 14:4 - And the whole multitude of the city was divided; and a part were with the Jews, and a part adhered to the legates.    
Acts 14:4 - But the people of the city were divided: part held with the Jews, and part followed the apostles.   
Acts 14:4 - וַיֵּחָלֵק הֲמוֹן הָעִיר לַחֵצִי חֶצְיָם הָיָה אַחֲרֵי הַיְּהוּדִים וְחֶצְיָם אַחֲרֵי הַשְּׁלִיחִים׃   
Acts 14:5 - הוָא דֵּין עלַיהוּן גּזָמָא מֵן עַממֵא ומֵן יִהוּדָיֵא ורִשָׁנַיהוּן דַּנצַערוּן אֵנוּן ונֵרגּמוּן אֵנוּן בּכאִפֵא .   
Acts 14:5 - But there was made a movement by the Gentiles and by the Jihudoyee and their chiefs to maltreat them, and to crush them with stones.   
Acts 14:5 - And an assault was made on them, by the Gentiles, and by the Jews and their chiefs, to insult them, and to stone them with stones.   
Acts 14:5 - And they were menaced by both the Gentiles and the Jews with their leaders with disgrace and by threats to stone them with stones.   
Acts 14:5 - וַיְהִי כִּי רָגְשׁוּ הַגּוֹיִם וְהַיְּהוּדִים הֵמָּה וְרָאשֵׁיהֶם לְהִתְעַלֵּל בָּהֶם וּלְסָקְלָם׃   
Acts 14:6 - וכַד יִדַעו שַׁנִיו וֵאתגַּוַסו בַּמדִינָתָא דּלוּקָנִיַא לוּסטרַא ודֵרבּאִ וקוּריָא דַּחדָרַיהֵין .   
Acts 14:6 - And when they knew, they passed away, and escaped to the cities of Lykania, Lystra, and Derbe, and the villages which surround them,   
Acts 14:6 - And when they knew [it], they departed and fled to the cities of Lycaonia and Lystra and Derbe, and to the villages around them;   
Acts 14:6 - And when they became aware of it, they departed and took refuge in Lystra and Derbe, cities of Lyc-aoni-a, and the villages near by.   
Acts 14:6 - וַיִּוָּדַע לָהֶם וַיִּמָּלְטוּ לְעָרֵי לוּקוֹנְיָא אֶל־לוּסְטְרָא וְדֶרְבִּי וּסְבִיבוֹתָן׃   
Acts 14:7 - ותַמָן מסַבּרִין הוַו .   
Acts 14:7 - and there evangelized.    
Acts 14:7 - and there they preached.   
Acts 14:7 - And there they preached the gospel.    
Acts 14:7 - וַיְבַשְּׂרוּ־שָׁם הַבְּשׂוֹרָה׃   
Acts 14:8 - וגַברָא חַד יָתֵב הוָא בּלוּסטרַא מדִינתָּא דַּסגִיפ הוָא בּרֵגלַוהי חגִירָא דּמֵן כּרֵס אֵמֵה דּמֵמתוּם לָא הַלֵכ הוָא .   
Acts 14:8 - AND a certain man dwelt in the city of Lystra who was afflicted in his feet, lame from the womb of his mother, (and) who had never walked.   
Acts 14:8 - And a certain man dwelt in the city Lystra, who was afflicted in his feet, a cripple from his mother's womb, who had never walked.   
Acts 14:8 - And there dwelt in the city of Lystra a cripple who had been lame from his mother's womb, who never had walked.    
Acts 14:8 - וְאִישׁ נְכֵה רַגְלַיִם בְּלוּסְטְרָא ישֵׁב תַּחְתָּיו פִּסֵּחַ מִבֶּטֶן אִמּוֹ וְלֹא הִלֵּךְ מִיָּמָיו׃   
Acts 14:9 - הָנָא שׁמַע לפַּולָוס דַּממַלֵל וכַד חזָיהי פַּולָוס וֵאשׁתַּודַּע דּאִית בֵּה הַימָנוּתָא דּנִחֵא .   
Acts 14:9 - This heard Paulos discourse. And when Paulos saw him, and knew that there was faith in him to be saved,    
Acts 14:9 - He heard Paul speak: and when Paul saw him, and knew that he had faith to live;   
Acts 14:9 - He heard Paul speak; and when Paul saw him and perceived that there was faith in him to be healed,   
Acts 14:9 - וַיִּשְׁמַע אֶת־פּוֹלוֹס מְדַבֵּר וְהוּא הִסְתַּכֵּל בּוֹ וַיַּרְא כִּי־אֱמוּנָה בוֹ לְהִוָּשֵׁעַ׃   
Acts 14:10 - אֵמַר לֵה בּקָלָא רָמָא לָכ אָמַר אנָא בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא קוּם עַל רֵגלַיכּ וַשׁוַר קָם והַלֵכ .   
Acts 14:10 - he said to him with a high voice, To thee I say, in the name of our Lord Jeshu Meshiha, Stand upon thy feet.    
Acts 14:10 - he said to him, with a loud voice: In the name of our Lord Jesus Messiah, I say to thee, Rise upon thy feet. And he sprang up, stood, and walked.   
Acts 14:10 - He said to him with a loud voice, I say to you, in the name of our LORD Jesus Christ, stand upright on your feet. And he leaped and walked.   
Acts 14:10 - וַיֹּאמֶר בְּקוֹל גָּדוֹל עֲמֹד הָכֵן עַל־רַגְלֶיךָ וַיְדַלֵּג וַיִּתְהַלָּךְ׃   
Acts 14:11 - וכֵנשָׁא דּעַמָא כַּד חזַו מֵדֵּם דַּעבַד פַּולָוס אַרִימו קָלהוּן בּלֵשָׁנֵה דַּאתרָא וָאמרִין אַלָהֵא אֵתּדַּמִיו בַּבנַי אנָשָׁא וַנחֵתו לוָתַן .   
Acts 14:11 - And leaping, he stood and walked. And the assembly of the people, when they saw what Paulos had done, lifted up their voice in the language of the country, and said, Gods in the likeness of men have come down unto us.   
Acts 14:11 - And the assembly of people, when they saw what Paul had done, raised their voice, and said, in the language of the country: The gods have assumed the likeness of men, and have come down to us.    
Acts 14:11 - And when the people saw what Paul had done, they lifted their voices and said in the language of the country, The gods have come down to us in the likeness of men.   
Acts 14:11 - וַהֲמוֹן הָעָם רָאוּ אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה פוֹלוֹס וַיִּשְׂאוּ אֶת־קוֹלָם וַיְדַבְּרוּ בְּלָשׁוֹן לוּקוֹנִית לֵאמֹר הָאֱלֹהִים יָרְדוּ אֵלֵינוּ בִּדְמוּת אֲנָשִׁים׃   
Acts 14:12 - ושַׁמִיו הוַו לבַרנַבַא מָרֵא אַלָהֵא וַלפַּולָוס הֵרמִיס מֵטֻל דּהוּ משַׁרֵא הוָא בּמֵלתָא .   
Acts 14:12 - And they named Bar Naba, lord of the gods ; [Mare Alohee.] and Paulos, Hermis, because he was foremost in discourse.   
Acts 14:12 - And they named Barnabas the Lord of the Gods; and Paul Hermes, because he commenced the speaking.   
Acts 14:12 - So they called Barna-bas, the chief of the gods; and Paul, they called Hermes, because he was the chief speaker.    
Acts 14:12 - וַיִּקְרְאוּ לְבַר־נַבָּא יֻפִּיטֶר וּלְפוֹלוֹס קָרְאוּ הֶרְמִיס בַּאֲשֶׁר הוּא רֹאשׁ הַמְדַבְּרִים׃   
Acts 14:13 - וכוּמרָא דּמָרֵא אַלָהֵא הַו דּאִית הוָא לבַר מֵן מדִינתָּא אַיתִּי תַּורֵא וַכלִילֵא לתַרעָא דּדָרתָּא אַתַר דַּשׁרֵין הוַו וצָבֵא הוָא דַּנדַבַּח להוּן .   
Acts 14:13 - And the priest of the lord of the gods, who was without the city, brought oxen and garlands to the gates of the court of the place where they dwelt, and willed to sacrifice to them.   
Acts 14:13 - And the priest of the Lord of the Gods, who was without the city, brought oxen and garlands to the gate of the court where they lodged, and was disposed to offer sacrifices to them.    
Acts 14:13 - Then the priest of the chief of gods whose shrine was outside the city, brought oxen and garlands to the gate of the courtyard where they stayed, and he wanted to offer sacrifices to them.    
Acts 14:13 - וְכֹהֵן בֵּית־יֻפִּיטֶר לִפְנֵי הָעִיר בָּא הַשַּׁעְרָה בִּשְׁוָרִים וּבַעֲטָרוֹת וַיַּחְפֹּץ לִזְבֹּחַ הוּא וַהֲמוֹן הָעָם׃   
Acts 14:14 - בַּרנַבַא דֵּין ופַּולָוס כַּד שׁמַעו סַדֵּקו נַחתַּיהוּן וַשׁוַרו וַנפַקו להוּן לוָת אָכלָוס וקָעֵין הוַו .   
Acts 14:14 - But Bar Naba and Paulos, when they heard, rent their garments, and sprang up, and came out to the crowd. And they cried,    
Acts 14:14 - But Barnabas and Paul, when they heard [it], rent their garments, and sprang and went among the throng,    
Acts 14:14 - When Barna-bas and Paul heard of this, they rent their clothes, and leaped to their feet and went out to the crowd, crying ou   
Acts 14:14 - וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ זֹאת הַשְּׁלִיחִים פּוֹלוֹס וּבַר נַבָּא וַיִּקְרְעוּ אֶת־בִּגְדֵיהֶם וַיָּרוּצוּ אֶל־תּוֹךְ־הָעָם׃    
Acts 14:15 - וָאמרִין גַּברֵא מָנָא עָבדִּין אנתּוּן אָפ חנַן בּנַינָשָׁא חנַן חָשׁוּשֵׁא אַכוָתכוּן דַּמסַבּרִינַן לכוּן דּמֵן הָלֵין בַּטָלָתָא תֵּתפּנוּן לוָת אַלָהָא חַיָא הַו דַּעבַד שׁמַיָא וַארעָא ויַממֵא וכֻל דּאִית בּהוּן .    
Acts 14:15 - and said, Men, what do you ? We also are children of men liable to sufferings like you, (and) who preach to you that from these vanities you should turn unto Aloha the living, who made heaven and earth, and the seas, and all that is in them:   
Acts 14:15 - and called out, and said: Men, what do ye ? We also are frail mortals like yourselves, who preach to you, that ye should turn from these useless things, unto the living God, who made heaven and earth and seas, and whatever is in them.   
Acts 14:15 - And saying, Men, what are you doing? We also are ordinary human beings like you, who preach to you that you should turn from these useless things to the living God who made heaven and earth and the sea and all things that are therein,   
Acts 14:15 - וַיִּצְעֲקוּ וַיֹּאמְרוּ אֲנָשִׁים לָמָּה תַּעֲשׂוֹּ כָזֹאת גַּם־אֲנַחְנוּ בְנֵי־אָדָם חַלָּשִׁים כְּמוֹכֶם וּנְבַשְּׂרָה אֶתְכֶם לְמַעַן תָּשׁוּבוּ מִן־הַבְלֵיכֶם אֵלֶּה אֶל־אֱלֹהִים חַיִּים אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ וְאֶת־הַיָּם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּם׃    
Acts 14:16 - הַו דַּבדָרֵא קַדמָיֵא שׁבַק הוָא אֵנוּן לכֻלהוּן עַממֵא דּנאִזֻלון בֻּאורחָתָא דּנַפשׁהוּן .   
Acts 14:16 - who in former generations left all nations to walk in ways of their own;   
Acts 14:16 - He, in former ages, left all the nations to go in their own ways:   
Acts 14:16 - Who in generations past suffered all nations to walk in their own ways.   
Acts 14:16 - וַאֲשֶׁר בְּדֹרוֹת קֶדֶם הִנִּיחַ לְכָל־הַגּוֹיִם לָלֶכֶת בְּדַרְכֵיהֶם׃   
Acts 14:17 - כַּד לָא שׁבַק נַפשֵׁה דּלָא סָהדּוּ בַּדעָבֵד הוָא להוּן טָבָתָא מֵן שׁמַיָא ומַחֵת הוָא להוּן מֵטרָא וַמרַבֵּא הוָא פּאִרֵא בּזַבנַיהוּן ומָלֵא הוָא תּוּרסָיָא ובַסִימוּתָא לֵבַּוָתהוּן .   
Acts 14:17 - yet leaving not himself without witness, while he did them good from heaven, and sent down rain, and multiplied the fruits in their times, and filled with food and gladness their hearts.    
Acts 14:17 - although he did not leave himself without testimony, while he did them good from heaven, and sent down the rain, and made the fruits to grow in their seasons, and filled their hearts with food and pleasure.   
Acts 14:17 - Nevertheless he left not himself without testimony, in that he bestowed good on them from heaven, and gave them rain, and caused the fruits to grow in their seasons, and satisfied their hearts with food and gladness.   
Acts 14:17 - וְגַם לֹא־חָדַל לְהָעִיד עַל־עַצְמוֹ וַיֵּיטֶב לָנוּ בְּתִתּוֹ מָטָר מִן־הַשָּׁמַיִם וְעִתּוֹת שָׂבָע וַיְמַלֵּא לִבּוֹתֵינוּ מָזוֹן וְשָׂשׂוֹן׃    
Acts 14:18 - וכַד הָלֵין אָמרִין הוַו מֵן מַחסֵן כּלַו לעַמָא דּאנָשׁ לָא נדַבַּח להוּן .   
Acts 14:18 - And when these they had said, they scarcely restrained the people that some one should not sacrifice to them.    
Acts 14:18 - And, by saying these things, they with difficulty prevented the people from offering sacrifice to them.    
Acts 14:18 - And even though they said these things they had difficulty in restraining the people from offering sacrifice to them.    
Acts 14:18 - וְאַף בַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּרֹב עָמָל מָנְעוּ אֶת־הָעָם מִזְּבֹחַ לָהֶם׃   
Acts 14:19 - אֵתַו דֵּין לתַמָן יִהוּדָיֵא מֵן אִיקָנִוָן ומֵן אַנטִיָכִיַא וַשׁגַשׁו עלַיהוּן לעַמָא ורַגמוּהי לפַּולָוס וגַרוּהי לבַר מֵן מדִינתָּא מֵטֻל דּסָברִין הוַו דּמִית לֵה .   
Acts 14:19 - But there came thither Jihudoyee from Ikanon and from Antiokia, and stirred up against them the people; and they stoned Paulos, and dragged him out of the city, because they thought that he was dead.   
Acts 14:19 - But Jews came hither from Iconium and Antioch, and excited the people against them. And they stoned Paul, and dragged him out of the city, supposing that he was dead.   
Acts 14:19 - But there came there Jews from I-conium and Anti-och and stirred up the people against them, and they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead.   
Acts 14:19 - וַיָּבֹאוּ שָׁמָּה יְהוּדִים מִן־אַנְטְיוֹכְיָא וּמִן־אִיקָנְיוֹן וַיָּסִיתוּ אֶת־הָעָם וַיִּרְגְּמוּ אֶת־פּוֹלוֹס בָּאֲבָנִים וַיִּסְחָבֻהוּ חוּצָה לָעִיר כִּי חֲשָׁבֻהוּ לְמֵת׃   
Acts 14:20 - וַכנַשׁו עלַוהי תַּלמִידֵא וקָם עַל לַמדִינתָּא וַליַומָא אחרִנָא נפַק לֵה מֵן תַּמָן עַם בַּרנַבַא וֵאתַו לדֵרבּאִ מדִינתָּא .   
Acts 14:20 - And the disciples gathered to him, and, arising, he entered the city. AND the day after he went forth from thence with Bar Naba, and came to Derbe the city.   
Acts 14:20 - And the disciples assembled around him; and he arose, and went into the city. And the next day, he departed from there, with Barnabas; and they came to the city of Derbe.   
Acts 14:20 - Howbeit, as the disciples gathered around him, he rose up and entered again into the city: and the next day he departed from there with Barna-bas, and they came to the city of Derbe.   
Acts 14:20 - וַיָּסֹבּוּ אֹתוֹ הַתַּלְמִידִים וַיָּקָם וַיָּבֹא הָעִירָה וּמִמָּחֳרָת יָצָא אֶל־דֶּרְבִּי הוּא וּבַר־נַבָּא׃   
Acts 14:21 - וכַד מסַבּרִין הוַו לַבנַי מדִינתָּא הָי תַּלמֵדו הוַו לסַגִּיֵאא וַהפַכו אֵתַו להוּן ללוּסטרַא מדִינתָּא ולאִיקָנִוָן ולַאנטִיָכִיַא .    
Acts 14:21 - And when they had preached to the sons of the city, they discipled many. And they returned and came to Lystra the city, and to Ikanon, and to Antiokia,   
Acts 14:21 - And while they were preaching to the inhabitants of that city, they made many disciples. And turning back, they came to the city Lystra, and to Iconium, and to Antioch,   
Acts 14:21 - And when they had preached the gospel to the people of that city, and had converted many, then they returned to the city of Lystra, and to I-coni-um, and Anti-och,   
Acts 14:21 - וַיְבַשְּׂרוּ אֶת־הַבְּשׂוֹרָה בָּעִיר הַהִיא וְאַחֲרֵי הַעֲמִידָם תַּלְמִידִים הַרְבֵּה שָׁבוּ אֶל־לוּסְטְרָא וְאִיקָנְיוֹן וְאַנְטְיוֹכְיָא׃    
Acts 14:22 - כַּד משַׁררִין הוַו נַפשָׁתהוּן דּתַלמִידֵא ובָעֵין הוַו מֵנהוּן דַּנקַווּן בּהַימָנוּתָא וָאמרִין הוַו להוּן דּבֻאולצָנָא סַגִּיָאא וָלֵא למֵעַל למַלכּוּתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 14:22 - confirming the souls of the disciples, and exhorting them to persevere in the faith. And they said to them, that through much tribulation it behoveth to enter the kingdom of Aloha.    
Acts 14:22 - confirming the souls of the disciples, and entreating them to persevere in the faith; and they told them, that it was necessary, through much affliction, to enter into the kingdom of God.    
Acts 14:22 - Strengthening the souls of the converts, and exhorting them to continue in the faith, and telling them that only through much tribulation can we enter into the kingdom of God.   
Acts 14:22 - וַיְחַזְּקוּ אֶת־לֵב הַתַּלְמִידִים וַיַּזְהִירוּ אֹתָם לַעֲמֹד בָּאֱמוּנָה וְכִי רַק־בְּצָרוֹת רַבּוֹת בּוֹא נָבוֹא אֶל־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים׃    
Acts 14:23 - וַאקִימו להוּן בּכֻל עִדּתָּא קַשִׁישֵׁא כַּד צָימִין הוַו עַמהוּן וַמצַלֵין ומַגעלִין הוַו להוּן למָרַן הַו דּהַימֵנו בֵּה .   
Acts 14:23 - And they constituted for them in all the churches presbyters, having fasted with them and prayed, and commended them to our Lord in whom they had believed.    
Acts 14:23 - And they established for them Elders in each church, while they fasted with them, and prayed, and commended them to our Lord in whom they believed.   
Acts 14:23 - And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with them with fasting, they commended them to our LORD, on whom they believed.   
Acts 14:23 - וַיִּבְחֲרוּ לָהֶם זְקֵנִים בְּכָל־קְהִלָּה וּקְהִלָּה וַיִּתְפַּלֲלוּ וַיָּצוּמוּ וַיַּפְקִידוּם בְּיַד הָאָדוֹן אֲשֶׁר הֶאֱמִינוּ בוֹ׃    
Acts 14:24 - וכַד אֵתכּרֵכו בַּאתרָא דּפִּיסִידִיַא אֵתַו להוּן לפַּמפוּלִיַא .    
Acts 14:24 - And when they had gone through the country of Pisidia, they came to Pamphylia,   
Acts 14:24 - And when they had travelled over the region of Pisidia they came to Pamphylia.   
Acts 14:24 - And after they had traveled through the country of Pi-sidi-a, they came to Pamphyli-a.   
Acts 14:24 - וַיַּעַבְרוּ בְּפִיסִדְיָא וַיָּבֹאוּ אֶל־פַּמְפּוּלְיָא׃    
Acts 14:25 - וכַד מַלֵלו בּפֵּרגאִ מדִינתָּא מֵלתָא דּמָריָא נחֵתו להוּן לאִיטַלִיַא .   
Acts 14:25 - and when they had preached in the city Perga the word of the Lord, they went down to Atalia,   
Acts 14:25 - And when they had spoken the word of the Lord in the city of Perga, they went down to Attalia.   
Acts 14:25 - And when they had preached the word of the LORD in the city of Perga, they went down to At-tali-a:   
Acts 14:25 - וַיַּשְׁמִיעוּ אֶת־דְּבַר יְהוָֹה בְּפֶרְגִּי וַיֵּרְדוּ אֶל־אַטַּלְיָא׃   
Acts 14:26 - ומֵן תַּמָן רדַו בּיַמָא וֵאתַו להוּן לַאנטִיָכִיַא מֵטֻל דּמֵן תַּמָן מַגעלִין הוַו לטַיבּוּתֵה דּמָריָא לַעבָדָא הַו דּשַׁלֵמו .   
Acts 14:26 - and from thence voyaged by sea and came to Antiokia, because from thence they had been commended to the grace of the Lord for the work which they had accomplished.    
Acts 14:26 - And thence they proceeded by sea, and came to Antioch; because from there they had been commended to the grace of the Lord, for that work which they had accomplished.   
Acts 14:26 - And thence they sailed and came to Antioch, because from there they had been recommended to the grace of the LORD, for the work which they fulfilled   
Acts 14:26 - וּמִשָּׁם בָּאוּ בָאֳנִיָּה אֶל־אַנְטְיוֹכְיָא אֲשֶׁר נִמְסְרוּ־שָׁם לְחֶסֶד אֱלֹהִים עַל־הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר כִּלּוּ אֹתָהּ׃   
Acts 14:27 - וכַד כּנַשׁו כֻּלָה עִדּתָּא מֵשׁתַּעֵין הוַו כֻּלמֵדֵּם דַּעבַד עַמהוּן אַלָהָא ודַפתַח תַּרעָא דּהַימָנוּתָא לעַממֵא .   
Acts 14:27 - And when all the church had convened, they recounted every thing which Aloha had done with them, and that he had opened the door of the faith unto the Gentiles.   
Acts 14:27 - And when they had collected together the whole church, they narrated all that God had wrought with them, and that he had opened a door of faith to the Gentiles.   
Acts 14:27 - And as the whole congregation was gathered together, they related everything that God had done to them, and how he had opened the door of faith to the Gentiles.   
Acts 14:27 - וַיָּבֹאוּ וַיַּקְהִילוּ אֶת־הָעֵדָה וַיַּגִּידוּ אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה אִתָּם הָאֱלֹהִים וְאֵת אֲשֶׁר־פָּתַח לַגּוֹיִם פֶּתַח הָאֱמוּנָה׃    
Acts 14:28 - וזַבנָא סַגִּיָאא הוַו תַּמָן לוָת תַּלמִידֵא .   
Acts 14:28 - And much time were they there with the disciples.    
Acts 14:28 - And they remained there a long time with the disciples.   
Acts 14:28 - And there they remained a long time with the disciples.   
Acts 14:28 - וַיֵּשְׁבוּ שָׁם עִם־הַתַּלְמִידִים יָמִים לֹא מְעָט׃    
Acts 15:1 - נחֵתו הוַו דֵּין אנָשָׁא מֵן יִהוּד ומַלפִין הוַו להוּן לַאחֵא דֵּאן הוּ דּלָא גָּזרִין אנתּוּן בַּעיָדָא דּנָמוּסָא לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵחָא .    
Acts 15:1 - But men from Jihud came down and taught the brethren, If you be not circumcised after the custom of the law, you cannot be saved.   
Acts 15:1 - And certain men came down from Judaea, and taught the brethren, that unless ye be circumcised, in accordance with the rite of the law, ye cannot have life.   
Acts 15:1 - AND certain men who had come down from Juda taught the brethren, Unless you be circumcised in accordance with the custom of the law you cannot be saved.   
Acts 15:1 - וַיֵּרְדוּ אֲנָשִׁים מִיהוּדָה וְהֵם מוֹרִים אֶת־הָאַחִים לֵאמֹר אִם־לֹא תִמּוֹלוּ כְּדָת משֶׁה לֹא תִּוָּשֵׁעוּן׃   
Acts 15:2 - וַהוָא שׁגוּשׁיָא סַגִּיָאא וַבעָתָא לפַּולָוס וַלבַרנַבַא עַמהוּן וַהוָת דּנֵסקוּן פַּולָוס ובַרנַבַא וַאחרָנֵא עַמהוּן לוָת שׁלִיחֵא וקַשִׁישֵׁא דּבֻאורִשׁלֵם מֵטֻל הָדֵא בּעָתָא .   
Acts 15:2 - And there were great agitation and disputation for Paulos and Bar Naba with them; and it was that Paulos and Bar Naba, and others with them, went up to the apostles and presbyters who were in Urishlem on account of this question.   
Acts 15:2 - And Paul and Barnabas had much trouble and disputation with them. And it resulted, that Paul and Barnabas, and others with them, went up to the legates and Elders at Jerusalem, because of this matter.    
Acts 15:2 - And there was great dissension and controversy between them and Paul and Barnabas, and it reached such a point that it was necessary for Paul and Barna-bas and others with them to go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this question.   
Acts 15:2 - וַיְהִי רִיב וּמַחֲלֹקֶת רַבָּה לְפוֹלוֹס וּלְבַר־נַבָּא עִמָּהֶם וַיִּגְזְרוּ שֶׁיַּעֲלוּ פּוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא וַאֲחֵרִים מֵהֶם לִירוּשָׁלַיִם אֶל־הַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים עַל הַשְּׁאֵלָה הַזֹּאת׃   
Acts 15:3 - ולַויַת שַׁדּרַת אֵנוּן עִדּתָּא ורָדֵין הוַו בּכֻלָה פּוּנִיקאִ וָאפ בֵּית שָׁמרָיֵא כַּד מֵשׁתַּעֵין הוַו עַל פּוּנָיָא דּעַממֵא ועָבדִּין הוַו חַדוּתָא רַבּתָא לכֻלהוּן אַחֵא .   
Acts 15:3 - And conducting, the church dismissed them; and they went through all Punika, and also among the Shomroyee, declaring the conversion of the Gentiles; and they caused great joy unto all the brethren.    
Acts 15:3 - And the church waited on them, and sent them away; and they travelled through all Phenicia and the territory of the Samaritans, narrating the conversion of the Gentiles, and causing great joy to all the brethren.   
Acts 15:3 - They were given an escort and sent on their way by the church, and they traveled through all Phoe-nici-a and the territory of the Sa-mari-tans, declaring the conversion of the Gentiles; and they caused great joy to all the brethren.   
Acts 15:3 - וַתְּלַוֶּה אֹתָם הַקְּהִלָּה וַיַּעַבְרוּ אֶת־פִּינוּקְיָא וְאֶת־שֹׁמְרוֹן וְהֵם מְסַפְּרִים אֶת־תְּשׁוּבַת הַגּוֹיִם וַיִּשְׂמְחוּ כָּל־הָאַחִים שִׂמְחָה גְדוֹלָה׃   
Acts 15:4 - וכַד אֵתַו לֻאורִשׁלֵם אֵתקַבַּלו מֵן עִדּתָּא ומֵן שׁלִיחֵא ומֵן קַשִׁישֵׁא וֵאשׁתַּעִיו להוּן כֻּל מָא דַּעבַד עַמהוּן אַלָהָא .    
Acts 15:4 - AND when they came to Urishlem, they were received by the church, and by the apostles, and by the presbyters. And they recounted to them how much Aloha had done with them;   
Acts 15:4 - And when they came to Jerusalem, they were received by the church, and by the Elders, and by the legates; and they recounted all that God had wrought by them.   
Acts 15:4 - On their arrival at Jerusalem, they were received by the church, and by the apostles and elders; and they reported everything that God had done with them.   
Acts 15:4 - וַיְהִי כְּבֹאָם יְרוּשָׁלַיִם וַיְקַבְּלוּ אֹתָם הַקְּהִלָּה וְהַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים וַיַּגִּידוּ לָהֶם אֶת־אֲשֶׁר הִגְדִּיל הָאֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת עִמָּהֶם׃   
Acts 15:5 - קָמו הוַו דֵּין אנָשָׁא אַילֵין דּהַימֵנו הוַו מֵן יוּלפָּנָא דַּפרִישֵׁא וָאמרִין דּוָלֵא הוּ לכוּן למֵגזַר אֵנוּן וַתפַקדוּן אֵנוּן דּנֵטרוּן נָמוּסָא דּמוּשֵׁא .   
Acts 15:5 - but (that) certain had arisen who had believed from the doctrine of the Pharishee, and said, It behoved you to circumcise them, and require them to keep the law of Musha.   
Acts 15:5 - And some who from the sect of the Pharisees had believed, rose up and said: It is necessary for you to circumcise them, and to command them to observe the law of Moses.   
Acts 15:5 - But some of the men who had been converted from the sect of the Phari-sees rose up and said, You must circumcise them and command them to keep the law of Moses.   
Acts 15:5 - וַיָּקוּמוּ אֲנָשִׁים מַאֲמִינִים מִכַּת הַפְּרוּשִׁים וַיֹּאמְרוּ לָמוּל אֹתָם וּלְצַוֹּתָם לִשְׁמֹר אֶת־תּוֹרַת משֶׁה׃   
Acts 15:6 - אֵתכַּנַשׁו דֵּין שׁלִיחֵא וקַשִׁישֵׁא דּנֵחזוּן עַל מֵלתָא הָדֵא .    
Acts 15:6 - But the apostles and presbyters assembled to consider this doctrine.   
Acts 15:6 - And the legates and Elders assembled, to look into this matter.   
Acts 15:6 - Then the apostles and elders assembled to consider this matter.   
Acts 15:6 - וַיִּקָּהֲלוּ הַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים לְעַיֵּן בַּדָּבָר הַזֶּה׃    
Acts 15:7 - וכַד הוָת בּעָתָא סַגִּיאתָא קָם שֵׁמעוּן וֵאמַר להוּן גַּברֵא אַחִין אַנתּוּן יָדעִין אנתּוּן דּמֵן יַומָתָא קַדמָיֵא מֵן פּוּמי דִּילי גּבָא אַלָהָא דּנֵשׁמעוּן עַממֵא מֵלתָא דַּסבַרתָא וַנהַימנוּן .   
Acts 15:7 - And when there had been much investigation, Shemun arose, and said to them, Men, brethren, you know that from the first days from my mouth did Aloha choose that the Gentiles should hear the word of the gospel and believe.   
Acts 15:7 - And when there had been much discussion, Simon arose and said to them: Men, brethren, ye know that, from the earlier days, God chose that from my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel, and should believe.   
Acts 15:7 - And after much controversy, Simon Peter rose up and said to them, Men and brethren, you know that from the early days God chose that from my mouth the Gentiles should hear the word of the Gospel and believe.   
Acts 15:7 - וַיְהִי בִּרְבוֹת הַמַּחֲלֹקֶת וַיָּקָם פֶּטְרוֹס וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנָשִׁים אַחִים אַתֶּם יְדַעְתֶּם כִּי מִיָּמִים רִאשׁוֹנִים בִּי בָּחַר הָאֱלֹהִים מִכֻּלָּנוּ לִשְׁמֹעַ הַגּוֹיִם מִפִּי אֶת־דְּבַר הַבְּשׂוֹרָה וְיַאֲמִינוּ׃   
Acts 15:8 - וַאלָהָא דּיָדַע דַּבלֵבַּוָתָא אַסהֵד עלַיהוּן ויַהב להוּן רוּחָא דּקוּדשָׁא אַיכ דּלַן .   
Acts 15:8 - And Aloha, who knoweth what is in the hearts, testified of them, and gave them the Spirit of Holiness, as to us.    
Acts 15:8 - And God, who knoweth what is in hearts, bore testimony concerning them, and gave the Holy Spirit to them, even as to us.    
Acts 15:8 - And God, who knows what is in the heart, has testified concerning them, and has given them the Holy Spirit just as he did to us.   
Acts 15:8 - וְהָאֱלֹהִים יֹדֵעַ הַלְּבָבוֹת הֵעִיד עֲלֵיהֶם בְּתִתּוֹ גַם־לָהֶם אֶת־רוּחַ הַקֹּדֶשׁ כַּאֲשֶׁר נָתַן לָנוּ׃   
Acts 15:9 - ומֵדֵּם לָא פּרַשׁ בַּינַין וַלהוּן מֵטֻל דּדַכִּי בּהַימָנוּתָא לֵבַּוָתהוּן .   
Acts 15:9 - And nothing distinguished between us and them, because he had purified by faith their hearts.   
Acts 15:9 - And he made no distinction between them and us; because he purified their hearts by faith.   
Acts 15:9 - And he did not discriminate between us and them, because he purified their hearts by faith.   
Acts 15:9 - וְלֹא הִבְדִיל בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיהֶם כִּי טִהַר אֶת־לְבָבָם עַל־יְדֵי הָאֱמוּנָה׃   
Acts 15:10 - והָשָׁא אַנתּוּן מָנָא מנַסֵין אנתּוּן לַאלָהָא אַיכ דַּתסִימוּן נִירָא עַל צַורַיהוּן דּתַלמִידֵא אַינָא דָּאפלָא אַבָהָתַן אָפלָא חנַן אֵשׁכַּחן למֵטעַן .   
Acts 15:10 - And now why tempt you Aloha, that you would lay a yoke upon the necks of the disciples, which nor our fathers nor we could bear?   
Acts 15:10 - And now, why tempt ye God, by putting a yoke on the necks of the disciples, which neither our fathers nor we could bear?    
Acts 15:10 - Now therefore why do you tempt God by putting a yoke upon the necks of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear   
Acts 15:10 - וְעַתָּה מַה־תְּנַסּוּ אֶת־הָאֱלֹהִים לָשׂוֹּם עֹל עַל־צַוְּארֵי הַתַּלְמִידִים אֲשֶׁר גַּם־אֲבוֹתֵינוּ גַּם אֲנַחְנוּ לֹא יָכֹלְנוּ לָשֵׂאת׃    
Acts 15:11 - אֵלָא בּטַיבּוּתֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא מהַימנִינַן דּנִחֵא אַכוָתהוּן .   
Acts 15:11 - But by the grace of our Lord Jeshu Meshiha, we believe that we shall be saved, as they.    
Acts 15:11 - But we believe, that we as well as they, are to have life by the grace of our Lord Jesus Messiah.   
Acts 15:11 - But we believe that through the grace of the LORD Jesus Christ, we shall be saved even as they.   
Acts 15:11 - אֲבָל מַאֲמִינִים אֲנַחְנוּ כִּי בְחֶסֶד יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ נִוָּשֵׁעַ כְּמוֹהֶם כָּמוֹנוּ׃   
Acts 15:12 - וַשׁתֵקו כֻּלֵה כֵּנשָׁא ושָׁמעִין הוַו לפַּולָוס וַלבַרנַבַא דּמֵשׁתַּעֵין הוַו כֻּל מָא דַּעבַד אַלָהָא בּאִידַיהוּן אָתוָתָא וַגבַרוָתָא בּעַממֵא .   
Acts 15:12 - And all the assembly were silent. And they listened to Paulos and Bar Naba, who related how Aloha had done by their hands signs and mighty works among the Gentiles.    
Acts 15:12 - And the whole assembly were silent, and listened to Paul and Barnabas, who related how God by their hands had wrought signs and prodigies among the Gentiles.   
Acts 15:12 - Then the whole congregation was silent, and listened to Paul and Barnabas, who were declaring the miracles and signs among the Gentiles and everything which God had wrought by their hands.    
Acts 15:12 - וַיַּחֲרִישׁוּ כָל־הַקָּהָל וַיִּשְׁמְעוּ אֶל־בַּר־נַבָּא וְאֶל־פּוֹלוֹס מְסַפְּרִים אֶת־הָאֹתוֹת וְהַמּוֹפְתִים אֲשֶׁר הִרְבָּה הָאֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת עַל־יְדֵיהֶם בְּקֶרֶב הַגּוֹיִם׃   
Acts 15:13 - ובָתַר דַּשׁתֵקו קָם יַעקוּב וֵאמַר גַּברֵא אַחַין שׁוּמעוּני .    
Acts 15:13 - AND after they were silent, Jakub arose, and said, Men, brethren, hear me:   
Acts 15:13 - And after they ceased, James arose and said: Men, brethren, hearken to me.   
Acts 15:13 - And when they had ceased speaking, James rose up and said, Men and brethren, hear me:   
Acts 15:13 - וַיְכַלּוּ לְדַבֵּר וַיַּעַן יַעֲקֹב וַיֹּאמַר אֲנָשִׁים אַחִים שִׁמְעוּ אֵלָי׃   
Acts 15:14 - שֵׁמעוּן אֵשׁתַּעִי לכוּן אַיכַּנָא שַׁרִי אַלָהָא למֵגבָּא מֵן עַממֵא עַמָא לַשׁמֵה .   
Acts 15:14 - Shemun hath related to you how Aloha hath begun to elect from the Gentiles a people to his name.   
Acts 15:14 - Simon hath related to you, how God hath begun to elect a people for his name from among the Gentiles.   
Acts 15:14 - Simon Peter has told you how God from the beginning chose a people from the Gentiles for his name.   
Acts 15:14 - שִׁמְעוֹן סִפֵּר אֶת־אֲשֶׁר רָאָה הָאֱלֹהִים בַּתְּחִלָּה לָקַחַת עַם לִשְׁמוֹ מִבֵּין הַגּוֹיִם׃   
Acts 15:15 - וַלהָדֵא שָׁלמָן מֵלַיהוּן דַּנבִיֵא אַיכ מָא דַּכתִיב .    
Acts 15:15 - And with this accord the words of the prophets; as when it is written,    
Acts 15:15 - And with this the words of the prophets accord, as it is written:   
Acts 15:15 - And with this the words of the prophets agree, as it is written,   
Acts 15:15 - וְלָזֹאת מַסְכִּימִים דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים כַּכָּתוּב׃    
Acts 15:16 - דּמֵן בָּתַר הָלֵין אֵהפּוּכ וַאקִים מַשׁכּנֵה דּדַוִיד אַינָא דַּנפַל וֵאבנֵא מֵדֵּם דַּנפַל מֵנֵה וַאקִימִיוהי .   
Acts 15:16 - After these I will return, And raise the dwelling of David which hath fallen; And I will build that which hath fallen from it, And will raise it up:    
Acts 15:16 - After these things I will return, and will set up the tabernacle of David that had fallen; and will build that which was in ruins in it, and will raise it up:   
Acts 15:16 - After this I will return, and I will set up again the tabernacle of David which has fallen down; and I will repair what has fallen from it, and I will set it up:   
Acts 15:16 - אַחֲרֵי־כֵן אָשׁוּב וְאָקִים אֶת־סֻכַּת דָּוִיד הַנֹּפֶלֶת וַהֲרִסוֹתֶיהָ אָקִים וּבְנִיתִיהָ׃   
Acts 15:17 - אַיכ דּנֵבעוּן שַׁרכּהוּן דַּבנַינָשָׁא למָריָא וכֻלהוּן עַממֵא אַילֵין דֵּאתקרִי שֵׁמי עלַיהוּן אָמַר מָריָא דַּעבַד הָלֵין כֻּלהֵין .    
Acts 15:17 - That the residue of men may seek the Lord, And all the Gentiles, on whom my name is called,    
Acts 15:17 - so that the residue of men may seek the Lord, and all the nations on whom my name is called; saith the Lord, who doth all these things.   
Acts 15:17 - So that the men who remain may seek after the LORD, and also all the Gentiles upon whom my name is called; so said the LORD who does all these things.   
Acts 15:17 - לְמַעַן יִדְרְשׁוּ שְׁאֵרִית אָדָם אֶת־יְהוָֹה וְכָל־הַגּוֹיִם אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עֲלֵיהֶם נְאֻם־יְהוָֹה עֹשֶׂה כָל־אֵלֶּה׃   
Acts 15:18 - יִדִיעִין מֵן עָלַם עבָדַוהי דַּאלָהָא .   
Acts 15:18 - Saith the Lord, who doeth all these. Known from eternity are the works of Aloha.   
Acts 15:18 - Known, from of old, are the works of God.    
Acts 15:18 - The works of God are known from the very beginning.   
Acts 15:18 - נוֹדָעִים לֵאלֹהִים מֵעוֹלָם כָּל־מַעֲשָׂיו׃   
Acts 15:19 - מֵטֻל הָדֵא אֵנָא אָמַר אנָא דּלָא נֵהווּן שָׁחקִין לַאילֵין דּמֵן עַממֵא מֵתפּנֵין לוָת אַלָהָא .   
Acts 15:19 - On this account I say, that we should not molest those who from the Gentiles have been converted unto Aloha;    
Acts 15:19 - Therefore I say to you, let them not crush those who from among the Gentiles have turned unto God.   
Acts 15:19 - Because of this I say, Do not trouble those who turn to God from among the Gentiles:   
Acts 15:19 - וְעַל־כֵּן אֲנִי דָן שֶׁלּא לְהַחֲמִיר עַל־הַשָּׁבִים מִן־הַגּוֹיִם לֵאלֹהִים׃   
Acts 15:20 - אֵלָא נֵשׁתּלַח להוּן דּנֵהווּן פַּרִיקִין מֵן טַמאוּתָא דַּדבִיחָא ומֵן זָניוּתָא ומֵן דַּחנִיקָא ומֵן דּמָא .   
Acts 15:20 - but that we send to them, that they shall separate from the uncleanness of (idol) sacrifice, and from fornication, and from the strangled, and from blood.   
Acts 15:20 - But let word be sent to them, that they keep aloof from the defilement of a sacrifice [to idols], and from whoredom, and from what is strangled, and from blood.   
Acts 15:20 - But let us send word to them that they abstain from defilement by sacrifices to idols, and from fornication, and from animals strangled, and from blood.   
Acts 15:20 - רַק לִכְתֹּב אֲלֵיהֶם אֲשֶׁר יִרְחֲקוּ מִטֻּמְאוֹת הָאֱלִילִים וּמִן־הַזְּנוּת וּמִבְּשַׂר הַנֶּחֱנָק וּמִן־הַדָּם׃   
Acts 15:21 - מוּשֵׁא גֵּיר מֵן דָּרֵא קַדמָיֵא בּכֻל מדִינָא אִית הוָא לֵה כָּרוּזֵא בַּכנוּשָׁתָא דַּבכֻל שַׁבִּין קָרֵין לֵה .   
Acts 15:21 - For Musha from former generations in all cities hath had preachers in the synagogues who on all shabaths read him.    
Acts 15:21 - For in every city, from former ages, Moses hath heralds in the synagogues, who read him every sabbath.    
Acts 15:21 - For Moses, from the very early centuries, had preachers in the synagogues in every city to read his books on every sabbath day.   
Acts 15:21 - כִּי מִדֹּרֹת עוֹלָם יֶשׁ־לְמשֶׁה דֹרְשִׁים בְּכָל־עִיר וָעִיר וּמִדֵּי שַׁבַּת בְּשַׁבַּתּוֹ יִקָּרֵא בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת׃    
Acts 15:22 - הָידֵּין שׁלִיחֵא וקַשִׁישֵׁא עַם כֻּלָה עִדּתָּא גּבַו גַּברֵא מֵנהוּן ושַׁדַּרו לַאנטִיָוכִי עַם פַּולָוס ובַרנַבַא לִיהוּדָא דּמֵתקרֵא בַּר‌שַׁבָּא וַלשִׁילָא גַּברֵא דּרִשֵׁא הוַו בּהוּן בַּאחֵא .   
Acts 15:22 - Then the apostles and presbyters, with all the church, elected men from them, and sent to Antiokia with Paulos and Bar Naba Jihuda, who was called Bar Shaba, and Shilo, men who were chief among the brethren.    
Acts 15:22 - Then the legates and Elders, with all the church, chose men from among themselves, and sent them to Antioch, with Paul and Barnabas; [namely], Jude, who was called Barsabas, and Silas, men who were chiefs among the brethren.   
Acts 15:22 - Then the apostles and elders, with the whole church, chose men from among themselves and sent them to Anti-och with Paul and Barna-bas; namely, Judas who is called Barsa-bas and Silas, men who were leaders among the brethren:   
Acts 15:22 - וַיִּיטַב בְּעֵינֵי הַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים וּבְעֵינֵי כָל־הַקָּהָל לִבְחֹר מֵהֶם אֲנָשִׁים לִשְׁלֹחַ אֹתָם אֶל־אַנְטְיוֹכְיָא עִם־פּוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא אֶת־יְהוּדָה הַמְכֻנֶּה בַּר־שַׁבָּא וְאֶת־סִילָא אַנְשֵׁי־שֵׁם בְּתוֹךְ הָאַחִים׃   
Acts 15:23 - וַכתַבו אֵגַּרתָּא בּאִידַיהוּן הָכַנָא שׁלִיחֵא וקַשִׁישֵׁא וַאחֵא לַאילֵין דּאִית בַּאנטִיָוכִי וַבסוּרִיַא וַבקִילִיקִיַא אַחֵא דּמֵן עַממֵא שׁלָם .   
Acts 15:23 - AND they wrote an epistle by their hands, thus: The apostles and presbyters and brethren, to those who are in Antiokia and in Syria and in Cilicia, the brethren who are of the Gentiles; peace.    
Acts 15:23 - And they wrote a letter by them, thus: The legates and Elders and brethren, to them that are in Antioch, and in Syria, and in Cilicia, brethren who are from the Gentiles, greeting:   
Acts 15:23 - And they wrote a letter and sent it by them after this manner; The apostles and elders and brethren to the brethren of the Gentiles in Anti-och and Syria and Ci-lici-a, greetings.   
Acts 15:23 - וַיִּכְתְּבוּ וַיִּשְׁלְחוּ עַל־יָדָם לֵאמֹר אֲנַחְנוּ הַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים וְהָאַחִים שֹׁאֲלִים שְׁלוֹם הָאַחִים אֲשֶׁר מִן־הַגּוֹיִם בְּאַנְטְיוֹכְיָא וּבְסוּרְיָא וּבְקִילִיקְיָא׃   
Acts 15:24 - שׁמִיע לַן דּאנָשִׁין מֵנַן נפַקו ודַלַחכוּן בּמֵלֵא וַאהפֵּכו נַפשָׁתכוּן כַּד אָמרִין דּתֵהווּן גָּזרִין ונָטרִין נָמוּסָא אַילֵין דַּחנַן לָא פַּקֵדן אֵנוּן .   
Acts 15:24 - It hath been heard by us, that men from us have gone forth and disturbed you with words, and have subverted your souls by saying, that you should be circumcised and observe the law, whom we have not commanded.   
Acts 15:24 - We have heard, that some have gone from us and disquieted you, by discourses, and have subverted your minds, by saying, That ye must be circumcised and keep the law; things which we have not commanded them.   
Acts 15:24 - We have heard that certain men have gone out and disturbed you with words, thus upsetting your souls, saying, You must be circumcised, and keep the law: on these things we have never commanded them    
Acts 15:24 - יַעַן וּבְיַעַן שָׁמַעְנוּ כִּי יָצְאוּ מֵאִתָּנוּ מְבַלְבְּלִים אֶתְכֶם וּמְקַלְקְלִים נַפְשֹׁתֵיכֶם בִּדְבָרִים (בְּאָמְרָם לָכֶם לְהִמּוֹל וְלִשְׁמֹר אֶת־הַתּוֹרָה) אֲשֶׁר לֹא צִוִּינוּ אוֹתָם׃   
Acts 15:25 - מֵטֻל הָנָא אֵתחַשַׁבן כֻּלַן כַּד כּנִישִׁינַן וַגבַין גַּברֵא ושַׁדַּרן לוָתכוּן עַם פַּולָוס ובַרנַבַא חַבִּיבַין .   
Acts 15:25 - On account of this we have deliberated, all being assembled, and have chosen men and sent them to you, with Paulos and Bar Naba, our beloved;   
Acts 15:25 - Therefore we all have thought fit, when assembled, to choose and send men to you, with our beloved Paul and Barnabas,    
Acts 15:25 - Therefore, we have considered the matter while we are assembled, and we have chosen and sent men to you with our beloved Paul and Barna-bas,   
Acts 15:25 - לָכֵן טוֹב בְּעֵינֵי כֻלָּנוּ יַחְדָּו לִבְחֹר אֲנָשִׁים לִשְׁלֹחַ אֲלֵיכֶם עִם בַּר־נַבָּא וּפוֹלוֹס חֲבִיבֵינוּ׃   
Acts 15:26 - אנָשָׁא דַּאשׁלֵמו נַפשָׁתהוּן חלָפ שׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .    
Acts 15:26 - men who have delivered their lives for the sake of the name of our Lord Jeshu Meshiha.   
Acts 15:26 - men who have given up their lives for the name of our Lord Jesus Messiah.   
Acts 15:26 - Men who have dedicated their lives for the name of our LORD Jesus Christ.   
Acts 15:26 - בְּנֵי אָדָם אֲשֶׁר מָסְרוּ נַפְשָׁם עַל־שֵׁם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
Acts 15:27 - ושַׁדַּרן עַמהוּן לִיהוּדָא וַלשִׁילָא דּהֵנוּן בּמֵלתָא נאִמרוּן לכוּן הֵנֵין הָלֵין .   
Acts 15:27 - And we have sent with them Jihuda and Shilo, that by word they may tell you the same things.    
Acts 15:27 - And we have sent with them Jude and Silas, that they may tell you the same things orally.   
Acts 15:27 - And we have sent with them Judas and Silas, so that they may tell you the same things by word of mouth.    
Acts 15:27 - עַל־כֵּן שָׁלַחְנוּ אֶת־יְהוּדָה וְאֶת־סִילָא וְהֵמָּה יַגִּידוּ זֹאת בְּפִיהֶם׃   
Acts 15:28 - הוָא גֵּיר צֵביָנָא לרוּחָא דּקוּדשָׁא וָאפ לַן דּלָא נֵתּתּסִים עלַיכּוּן יוּקרָא יַתִּירָא לבַר מֵן הָלֵין דָּאלצָן .   
Acts 15:28 - For it hath been the will of the Spirit of Holiness, and also of us, not to lay upon you greater burden beyond these things which are constraining;   
Acts 15:28 - For it was pleasing to the Holy Spirit, and to us, that there should not be laid upon you any additional burden, besides these necessary things:   
Acts 15:28 - For it is the will of the Holy Spirit and of us, to lay upon you no additional burden than these necessary things;    
Acts 15:28 - כִּי טוֹב לִפְנֵי רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּלְפָנֵינוּ לְבִלְתִּי שׂוֹּם עֲלֵיכֶם מַשָּׂא אַחֵר לְבַד מִן הַדְּבָרִים הַצְּרִיכִים הָאֵלֶּה׃    
Acts 15:29 - דּתֵתרַחקוּן מֵן דַּדבִיחָא ומֵן דּמָא ומֵן חנִיקָא ומֵן זָניוּתָא דּכַד תֵּטרוּן נַפשׁכוּן מֵן הָלֵין שַׁפִּיר תֵּהווּן הוַו שַׁרִירִין בּמָרַן .    
Acts 15:29 - that you abstain from that which hath been sacrificed (to idols), and from blood, and from that which is strangled, and from fornication; and while you keep yourselves from these, you will be well. Be confirmed in our Lord.    
Acts 15:29 - that ye keep aloof from a sacrifice [to idols], and from blood, and from what is strangled, and from whoredom. And if ye keep yourselves from these, ye will do well. Be ye steadfast in the Lord.    
Acts 15:29 - That you abstain from sacrifices offered to idols, and from blood, and from animals strangled, and from fornication: when you keep yourselves from these things, you will do well. Remain steadfast in our LORD.   
Acts 15:29 - אֲשֶׁר תִּרְחֲקוּ מִזִּבְחֵי אֱלִילִים וּמִן־הַדָּם וּמִבְּשַׂר הַנֶּחֱנָק וּמִן־הַזְּנוּת אִם־מֵאֵלֶּה תִּשְׁמְרוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם תֵּיטִיבוּ לַעֲשׂוֹת וְשָׁלוֹם לָכֶם׃   
Acts 15:30 - הָנוּן דֵּין דֵּאשׁתּלַחו אֵתַו לַאנטִיָכִיַא וַכנַשׁו כֻּלֵה עַמָא ויַהבו אֵגַּרתָּא .   
Acts 15:30 - Now they who were sent came to Antiokia, and they assembled all the people and gave the epistle.   
Acts 15:30 - And they who were sent, came to Antioch, and assembled all the people, and delivered the letter.   
Acts 15:30 - Now when those who were sent came to Anti-och and when the whole people were gathered together, they delivered the epistle:   
Acts 15:30 - וְהָאֲנָשִׁים שֻׁלְּחוּ וַיָּבֹאוּ אֶל־אַנְטְיוֹכְיָא וַיַּקְהִילוּ אֶת־הָעָם וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־הָאִגָּרֶת׃   
Acts 15:31 - וכַד קרַו חדִיו וֵאתבַּיַאו .   
Acts 15:31 - And when they had read, they rejoiced and were comforted.   
Acts 15:31 - And when they had read [it], they rejoiced and were comforted.   
Acts 15:31 - And when they had read it, the people rejoiced and were comforted.   
Acts 15:31 - וַיִּקְרְאוּ אֹתָהּ וַיִּשְׂמְחוּ עַל־הַנֶּחָמָה׃    
Acts 15:32 - וַבמֵלתָא עַתִּירתָּא חַיֵלו לַאחֵא וקַיֵמו אֵנוּן דּבֵית יִהוּדָא ושִׁילָא מֵטֻל דָּאפ הֵנוּן נבִיֵא הוַו .   
Acts 15:32 - And by the word the brethren were the more strengthened, and Jihuda and Shilo established them because they were prophets also.   
Acts 15:32 - And with abundant discourse they strengthened the brethren; and the associates of Jude and Silas established them, because they also were prophets.   
Acts 15:32 - And Judas and Silas, being prophets themselves also, confirmed the brethren with gracious words.   
Acts 15:32 - וִיהוּדָה וְסִילָא אֲשֶׁר גַּם־הֵם נְבִיאִים נִחֲמוּ הָאַחִים בִּדְבָרִים רַבִּים וַיְחַזְּקוּם׃   
Acts 15:33 - וכַד הוַו תַּמָן זַבנָא שׁרַו אֵנוּן אַחֵא בַּשׁלָמָא לוָת שׁלִיחֵא .    
Acts 15:33 - And when they had been there a time, the brethren dismissed them with peace unto the apostles.    
Acts 15:33 - And when, they had been there some time, the brethren dismissed them in peace to the legates.   
Acts 15:33 - And after they had been there some time, the brethren let them go in peace to the apostles.   
Acts 15:33 - וַיִּהְיוּ שָׁם יָמִים אֲחָדִים וַיְשַׁלְּחוּם הָאַחִים בְּשָׁלוֹם אֶל שֹׁלְחֵיהֶם׃   
Acts 15:34 - בּרַם הוָא צֵביָנֵה דּשִׁילָא דַּנקַוֵא תַּמָן .   
Acts 15:34 - [Some Greek MSS. read here, "Notwithstanding, it pleased Silas to abide there still."]   
Acts 15:34 - But it was the pleasure of Silas to remain there.]   
Acts 15:34 - Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.   
Acts 15:34 - (וַיִּיטַב בְּעֵינֵי סִילָא לָשֶׁבֶת שָׁם׃)   
Acts 15:35 - פַּולָוס דֵּין ובַרנַבַא קַוִיו הוַו בַּאנטִיָוכִי ומַלפִין הוַו וַמסַבּרִין עַם אחרָנֵא סַגִּיֵאא מֵלתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 15:35 - BUT Paulos and Bar Naba remained in Antiokia, and taught and preached, with many others, the word of Aloha.    
Acts 15:35 - Paul also and Barnabas remained at Antioch; and they taught and proclaimed, with many others, the word of God.    
Acts 15:35 - Paul also and Barna-bas remained in Anti-och, teaching and preaching the word of God, with many others also.    
Acts 15:35 - וּפוֹלוֹס וּבַר־נַבָּא יָשְׁבוּ בְּאַנְטְיוֹכְיָא וַיְלַמְּדוּ וַיְבַשְּׂרוּ אֶת־דְּבַר יְהוָֹה הֵמָּה וְגַם־רַבִּים אֲחֵרִים עִמָּם׃    
Acts 15:36 - ובָתַר יַומָתָא אֵמַר פַּולָוס לבַרנַבַא נֵתפּנֵא ונֵסעוּר לַאחֵא דַּבכֻל מדִינָא דַּאכרֵזן בָּה מֵלתָא דַּאלָהָא ונֵחזֵא מָנָא עבִידִין .    
Acts 15:36 - And after (certain) days Paulos said to Bar Naba, Let us return and visit the brethren in every city in which we have preached the word of Aloha, and see what they do.   
Acts 15:36 - And after [some] days, Paul said to Barnabas: Let us return, and visit the brethren in every city, in which we have preached the word of God; and let us see what they are doing.   
Acts 15:36 - And some days after, Paul said to Barna-bas, Let us return and visit the brethren in every city where we have preached the word of God and see how they do.   
Acts 15:36 - וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אֶל־בַּר־נַבָּא לְכָה וְנָשׁוּבָה וְנִפְקְדָה אֶת־אַחֵינוּ בְּכָל־עִיר וָעִיר אֲשֶׁר קָרָאנוּ־שָׁם אֶת־דְּבַר יְהוָֹה וְנִרְאֶה מָה הֵמָּה׃   
Acts 15:37 - בַּרנַבַא דֵּין צָבֵא הוָא דּנֵדבַּר ליוּחַנָן הַו דֵּאתכַּנִי מַרקָוס .   
Acts 15:37 - But Bar Naba willed to take Juhanon, he who is surnamed Markos.   
Acts 15:37 - And Barnabas was disposed to take John, who was surnamed Mark.   
Acts 15:37 - Now Barna-bas wanted to take John who was also called Mark.   
Acts 15:37 - וּבַר־נַבָּא יָעַץ לָקַחַת אִתָּם אֶת־יוֹחָנָן הַמְכֻנֶּה מַרְקוֹס׃    
Acts 15:38 - פַּולָוס דֵּין לָא צָבֵא הוָא דּנֵדבּרֵה עַמהוּן מֵטֻל דַּשׁבַק הוָא אֵנוּן כַּד הֵנוּן בּפַּמפוּלִיַא ולָא אֵזַל עַמהוּן .   
Acts 15:38 - But Paulos willed not to take him with them, because he had forsaken them when they were in Pamphylia, and had not come with them.   
Acts 15:38 - But Paul was not willing to take him with them; because he left them when they were in Pamphylia, and went not with them.    
Acts 15:38 - But Paul was unwilling to take him with them, because he had left them when they were in Pam-phyli-a, and had not gone with them.   
Acts 15:38 - אַךְ פּוֹלוֹס לֹא אָבָה לָקַחַת אִתָּם אֶת־הָאִישׁ אֲשֶׁר סָר מֵעֲלֵיהֶם בְּפַמְפּוּלְיָא וְלֹא־הָלַךְ אִתָּם בִּמְלַאכְתָּם׃    
Acts 15:39 - מֵטֻל הָנָא חֵריָנָא פּרַשׁו חַד מֵן חַד ובַרנַבַא דּבַר למַרקָוס וַרדַו בּיַמָא וֵאזַלו להוּן לקוּפּרָוס .   
Acts 15:39 - On account of this contention they separated one from the other; and Bar Naba took Markos, and they went by sea and came to Cypros.   
Acts 15:39 - In, consequence of this strife, they separated from each other: and Barnabas took Mark, and they travelled by sea and went to Cyprus.   
Acts 15:39 - And because of this dispute, Paul and Barna-bas separated from each other: and Barna-bas took Mark, and they sailed to Cyprus,   
Acts 15:39 - וַיְהִי־רֹגֶז עַד אֲשֶׁר נִפְרְדוּ אִישׁ מֵאָחִיו וַיִּקַּח בַּר־נַבָּא אֶת־מַרְקוֹס וַיִּסַּע בָּאֳנִיָּה אֶל־קִיפְרוֹס׃    
Acts 15:40 - פַּולָוס דֵּין גּבָא לֵה לשִׁילָא וַנפַק כַּד מַגעֵל מֵן אַחֵא לטַיבּוּתָא דַּאלָהָא .   
Acts 15:40 - But Paulos chose for him Shilo, and went forth commended by the brethren to the grace of Aloha.   
Acts 15:40 - But Paul chose Silas for his companion, and departed, being commended by the brethren to the grace of God.    
Acts 15:40 - But Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of God   
Acts 15:40 - וּפוֹלוֹס בָּחַר־לוֹ אֶת־סִילָא וַיִּמְסְרֻהוּ הָאַחִים אֶל־חֶסֶד יְהוָֹה וַיֵּצֵא׃   
Acts 15:41 - ורָדֵא הוָא בּסוּרִיַא וַבקִילִיקִיַא וַמקַיֵם עִדָתָא .    
Acts 15:41 - And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. And he came to Derbe the city, and to Lystra.    
Acts 15:41 - And he travelled through Syria, and through Cilicia, and strengthened the churches.   
Acts 15:41 - And he traveled through Syri-a and Cilicia, establishing churches.   
Acts 15:41 - וַיַּעֲבֹר בְּסוּרְיָא וּבְקִילִיקְיָא וַיְחַזֵּק אֶת־הַקְּהִלּוֹת׃    
Acts 16:1 - ומַטִי הוָא לדֵרבּאִ מדִינתָּא וַללוּסטרַא אִית הוָא דֵּין תַּמָן תַּלמִידָא חַד דַּשׁמֵה טִימָתֵאָוס בּרָה דִּיהוּדָיתָּא חדָא מהַימַנתָּא וַאבוּהי אַרמָיָא הוָא .   
Acts 16:1 - BUT a certain disciple was there whose name was Timotheus, the son of a certain Jihudoytha, a believer, and his father an Aramoya.   
Acts 16:1 - And he came to the city Derbe, and to Lystra. And there was a certain disciple there, whose name was Timothy, the son of a believing Jewess, but his father was a Gentile.   
Acts 16:1 - THEN he arrived at the city of Derbe and Lystra: there was there a disciple whose name was Timothe-us, the son of a Jewess convert, but whose father was a Syrian.   
Acts 16:1 - וַיָּבֹא אֶל־דֶּרְבִּי וְאֶל־לוּסְטְרָא וְהִנֵּה תַּלְמִיד אֶחָד שָׁם וּשְׁמוֹ טִימוֹתִיּוֹס וְהוּא בֶּן־אִשָּׁה יְהוּדִית מַאֲמִינָה וְאָבִיו יְוָנִי׃   
Acts 16:2 - וכֻלהוּן תַּלמִידֵא דּמֵן לוּסטרַא ומֵן אִיקָנִוָן מַסהדִין הוַו עלַוהי .   
Acts 16:2 - And all the disciples who were of Lystra and Ikonia testified concerning him.   
Acts 16:2 - And all the disciples of Lystra and Iconium gave good testimony of him.   
Acts 16:2 - And all the disciples of Lystra and I-conium gave good testimony concerning him.   
Acts 16:2 - וַיְהִי־לוֹ שֵׁם טוֹב בְּקֶרֶב הָאַחִים אֲשֶׁר בְּלוּסְתְּרָא וּבְאִיקָנְיוֹן׃   
Acts 16:3 - להָנָא צבָא הוָא פַּולָוס דּנֵדבּרִיוהי עַמֵה וַנסַב גַּזרֵה מֵטֻל יִהוּדָיֵא דּאִית הוַו בַּאתרָא יָדעִין הוַו גֵּיר כֻּלהוּן לַאבוּהי דַּארמָיָא הוָא .   
Acts 16:3 - This Paulos willed to take with him; and he took and circumcised him because of the Jihudoyee who were in the place; for they all knew his father that he was an Aramoya.    
Acts 16:3 - Him Paul was disposed to take with him: and he took him, and circumcised him, because of the Jews that were in that region; for they all knew that his father was a Gentile.   
Acts 16:3 - Paul wanted to take this man with him, so he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region; for they all knew that his father was a Syri-an.   
Acts 16:3 - בּוֹ בָחַר פּוֹלוֹס לָצֵאת אִתּוֹ וַיִּקַּח וַיָּמָל אֹתוֹ לְמַעַן הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בַּמְּקֹמוֹת הָהֵם כִּי כֻלָּם יָדְעוּ אֶת־אָבִיו כִּי יְוָנִי הוּא׃   
Acts 16:4 - וכַד אָזִלין הוַו בַּמדִינָתָא מַכרזִין הוַו ומַלפִין להוּן דּנֵהווּן נָטרִין פּוּקדָּנֵא אַילֵין דַּכתַבו שׁלִיחֵא וקַשִׁישֵׁא דּבֻאורִשׁלֵם .    
Acts 16:4 - And when they had gone into the cities they preached and instructed them to keep those statutes which the apostles and presbyters who were in Urishlem had written.   
Acts 16:4 - And as they went among the cities, they preached and taught them, that they should observe those injunctions which the legates and Elders at Jerusalem had written.   
Acts 16:4 - And as they went through the cities, they preached and taught the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem.   
Acts 16:4 - וַיַּעַבְרוּ בְּעָרִים וַיִּמְסְרוּ לִשְׁמֹר אֶת־הַחֻקִּים אֲשֶׁר גָּזְרוּ הַשְּׁלִיחִים וְהַזְּקֵנִים בִּירוּשָׁלָיִם׃   
Acts 16:5 - בּרַם עִדָתָא מֵתקַימָן הוַי בּהַימָנוּתָא וסָגיָן הוַי בּמֵניָנָא כֻּליוּם .   
Acts 16:5 - So were the churches confirmed in the faith, and multiplied in number every day.   
Acts 16:5 - And so were the churches established in the faith, and were increased in number daily.   
Acts 16:5 - And so the churches were established in the faith, and increased in number daily.   
Acts 16:5 - וְהַקְּהִילּוֹת הִתְחַזְּקוּ בָאֱמוּנָה וַתִּרְבֶּינָה מִיּוֹם אֶל־יוֹם׃   
Acts 16:6 - הַלֵכו דֵּין בַּפרוּגִיַא וַבגַלַטִיַא אַתרַוָתָא וַכלָת אֵנוּן רוּחָא דּקוּדשָׁא דּלָא נמַללוּן מֵלתָא דַּאלָהָא בַּאסִיַא .   
Acts 16:6 - But they went through the countries of Phrygia and Galatia; and the Spirit of Holiness forbad them, that they should not preach the word of Aloha in Asia.   
Acts 16:6 - And they travelled through the regions of Phrygia and Galatia; and the Holy Spirit forbid them to speak the word of God in Asia.   
Acts 16:6 - Then they traveled through the countries of Phrygi-a and Ga-latia, and the Holy Spirit forbade them to speak the word of God in Asia Minor.   
Acts 16:6 - וַיַּעַבְרוּ בִּפְרוּגְיָא וּבְאֶרֶץ גָּלַטְיָא כִּי מְנָעָם רוּחַ הַקֹּדֶשׁ מֵהַשְׁמִיעַ אֶת־הַדָּבָר בְּאַסְיָא׃   
Acts 16:7 - וכַד אֵתַו למוּסִיַא אַתרָא צָבֵין הוַו דּנאִזֻלון מֵן תַּמָן לבִיתוּנִיַא ולָא אַפּסַת להוּן רוּחֵה דּיֵשׁוּע .   
Acts 16:7 - And when they came to the region of Mysia they willed to go from thence to Bithynia; and the Spirit of Jeshu permitted them not.    
Acts 16:7 - And when they came into the region of Mysia, they were disposed to go from there into Bithynia, but the Spirit of Jesus permitted them not.   
Acts 16:7 - And when they came to the country of Mysia, they wanted to go from thence to Bi-thyni-a: but the spirit of Jesus permitted them not.   
Acts 16:7 - וּכְבֹאָם אֶל־מוּסְיָא הוֹאִילוּ לָלֶכֶת אֶל־בִּיתוּנְיָא וְלֹא־הִנִּיחַ לָהֶם רוּחַ יֵשׁוּעַ׃   
Acts 16:8 - וכַד נפַקו מֵן מוּסִיַא נחֵתו להוּן לַטרָוַאס אַתרָא .    
Acts 16:8 - AND when they had gone forth from Mysia they came to the region of Troas.   
Acts 16:8 - And when they departed from Mysia, they came down to the region of Troas.   
Acts 16:8 - And when they had left Mysia, they came to the country of Troas.   
Acts 16:8 - וַיַּחְלְפוּ אֶת־מוּסְיָא וַיֵּרְדוּ אֶל־טְרוֹאָס׃    
Acts 16:9 - וַבחֵזוָא דּלִליָא אֵתחזִי לפַּולָוס אַיכ גַּברָא חַד מַקֵדָונִיַא דּקָאֵם ובָעֵא מֵנֵה כַּד אָמַר דּתָא למַקֵדָונִיַא ועַדַּרַיני .    
Acts 16:9 - And in a vision of the night, Paulos saw as a certain man, a Makedonoia, who stood and besought him, saying, Come unto Makedunia and help me.   
Acts 16:9 - And in a vision of the night, there appeared unto Paul, a man of Macedonia, who stood and besought him, saying: Come to Macedonia and help us.   
Acts 16:9 - And, in a vision of the night, there appeared to Paul a man resembling a Mac-edoni-an, standing and begging him, saying, Come over to Mac-e-doni-a and help me.   
Acts 16:9 - וְחָזוֹן נִרְאָה אֶל־פּוֹלוֹס בַּלָּיְלָה וְהִנֵּה־אִישׁ מַקְדּוֹן נִצָּב וְהוּא מְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ לֵאמֹר עֲבֹר אֶל־מַקְדּוֹנְיָא וְעָזְרֵנוּ׃    
Acts 16:10 - כַּד דֵּין חזָא פַּולָוס הָנָא חֵזוָא מֵחדָא צבַין למֵפַּק למַקֵדָונִיַא מֵטֻל דֵּאסתַּכַּלן דּמָרַן קרָן דַּנסַבַּר אֵנוּן .    
Acts 16:10 - But when Paulos had seen this vision, he immediately willed to go forth to Makedunia, for he understood that our Lord called us to evangelize them.   
Acts 16:10 - And when Paul had seen this vision, immediately we were desirous to depart for Macedonia; because we inferred, that our Lord called us to preach to them.   
Acts 16:10 - And after Paul had seen this vision, we were desirous to leave for Mac-e-doni-a at once, because we understood that our LORD had called us to preach the gospel to them.   
Acts 16:10 - וְכִרְאֹתוֹ אֶת־הֶחָזוֹן וַנְּבַקֵּשׁ לָלֶכֶת אֶל־מַקְדּוֹנְיָא כִּי יָדַעְנוּ כִּי הָאֱלֹהִים קָרָא לָנוּ לָלֶכֶת שָׁמָּה לְבַשֵּׂר אֹתָם הַבְּשׂוֹרָה׃   
Acts 16:11 - וַרדַין מֵן טרָוַאס וַתרַצן לסַמָתרַקאִ ומֵן תַּמָן ליַומָא אחרִנָא אֵתַין לנֵאַפָּולִיס מדִינתָּא .   
Acts 16:11 - And we went from Troas and proceeded directly to Samuthracia, and from thence the day after we came to Neapolis the city,   
Acts 16:11 - And we sailed from Troas, and came direct to Samothrace; and from there, on the following day, we came to the city Neapolis.   
Acts 16:11 - When we sailed from Troas, we came in a direct course to Sam-o-thracia, and from thence on the following day, we came to the city Ne-apo-lis;   
Acts 16:11 - וַנֵּצֵא מִן־טְרוֹאַס וַנֵּרֶד בָּאֳנִיָּה וַנָּבֹא דֶּרֶךְ יְשָׁרָה אֶל־סַמּוֹתְרַקְיָא וּמִמָּחֳרָת אֶל־נַפּוֹלִיס׃   
Acts 16:12 - ומֵן תַּמָן לפִילִיפָּוס דּהִי הִי רִשָׁא דּמַקֵדָונִיַא ואִיתֵיה קָולָונִיַא הוַין דֵּין בָּה בּהָדֵא מדִינתָּא יַומָתָא יִדִיעֵא .    
Acts 16:12 - and from thence to Philippos, which is the head of Makedunia, and is a colony. But we were in that city certain days.    
Acts 16:12 - And from there to Philippi, which is the chief [city] of Macedonia, and is a colony. And we remained in that city certain days.   
Acts 16:12 - And from thence to Phi-lippi, which is the capital of Mac-e-doni-a, and is a colony: and we were in that city on some holidays.   
Acts 16:12 - וּמִשָּׁם אֶל־פִילִפִּי הִיא הָרִאשֹׁנָה לְעָרֵי הַפֶּלֶךְ שֶׁל־מַקְדּוֹנְיָא וּקְלוֹנְיָא הָיְתָה וַנֵּשֶׁב בָּעִיר הַזֹּאת יָמִים אֲחָדִים׃   
Acts 16:13 - וַנפַקן בּיַומָא דּשַׁבּתָא לבַר מֵן תַּרעָא דַּמדִינתָּא עַל יַד נַהרָא מֵטֻל דּתַמָן מֵתחזֵא הוָא בֵּית צלוּתָא וכַד יִתֵבן ממַללִין הוַין עַם נֵשֵׁא דַּכנִישָׁן הוַי תַּמָן .   
Acts 16:13 - And we went out on the day of shabath without the gate of the city to the bank of the river, because there was seen a house of prayer; and sitting down we discoursed with the women who assembled there.   
Acts 16:13 - And on the sabbath day, we went without the gate of the city to the side of a river, because a house of prayer was seen there. And when we were seated, we conversed with the women who there assembled.    
Acts 16:13 - And on the sabbath day we went outside the city gate to the river side because a house of prayer was seen there, and when we were seated, we spoke to the women who had gathered there.    
Acts 16:13 - וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת יָצָאנוּ אֶל־מִחוּץ לָעִיר אֶל־יַד הַנָּהָר אֲשֶׁר־שָׁם מְקוֹם תְּפִילָּה כְּמִנְהָגָם וַנֵּשֶׁב וַנְּדַבֵּר אֶל־הַנָּשִׁים הַנִּקְהָלוֹת שָׁמָּה׃   
Acts 16:14 - וַאנתּתָא חדָא מזַבּנַת אַרגּוָנָא דּדָחלָא הוָת מֵן אַלָהָא שׁמָה הוָא לוּדִיַא מֵן תֵּאוַטִירַא מדִינתָּא דּהָדֵא פּתַח לֵבָּה מָרַן ושָׁמעָא הוָת מֵדֵּם דָּאמַר פַּולָוס .   
Acts 16:14 - And a certain female, a seller of purple, who feared Aloha, her name was Lydia, of Theatira the city, (was there,) whose heart our Lord opened, and she heard that which Paulos spake.   
Acts 16:14 - And a certain woman who feared God, a seller of purple, whose name was Lydia, from the city of Thyatira, [was there]. Her heart our Lord opened, and she hearkened to what Paul spake.    
Acts 16:14 - And a certain woman, named Lydi-a, a seller of purple of the city of Thy-a-tira, feared God; her heart was so touched by our LORD that she listened to what Paul said   
Acts 16:14 - וְאִשָּׁה יִרְאַת אֱלֹהִים וּשְׁמָה לוּדְיָא מֹכֶרֶת אַרְגָּמָן מֵעִיר תִּיאֲטִירָא שָׁמְעָה וַיִּפְתַּח יְהוָֹה אֶת־לִבָּהּ לְהַקְשִׁיב אֶל־דִּבְרֵי פוֹלוֹס׃   
Acts 16:15 - ועֵמדַּת הוָת הִי וַבנַי בַּיתָּה ובָעיָא הוָת מֵנַן וָאמרָא דֵּאן הוּ דּשַׁרִירָאיִת תּכִילִין אנתּוּן דּהַימנֵת בּמָרַן תַּו שׁרַו לכוּן בּבַיתּי וסַגִּי אֵלַצתַן .   
Acts 16:15 - And she was baptized, she and the sons of her house. And she besought us and said, If it be that you truly think that I have believed in our Lord, come, remain in my house; and she constrained us much.    
Acts 16:15 - And she was baptized, and her household. And she entreated us, saying: If ye are really persuaded that I have believed in our Lord, come and take lodging in my house. And she urged us much.    
Acts 16:15 - And she was baptized together with her household, and she begged us, saying, If you are sincerely convinced that I believe in our LORD, come and stay in my house; and she urged us strongly.    
Acts 16:15 - וַתִּטָּבֵל הִיא וּבְנֵי בֵיתָהּ וַתְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ לֵאמֹר אִם־נֶאֱמֶנֶת לָאָדוֹן אָנֹכִי בְעֵינֵיכֶם בֹּאוּ־נָא אֶל־בֵּיתִי וּשְׁבוּ־בוֹ וַתִּפְצַר בָּנוּ׃   
Acts 16:16 - וַהוָא דּכַד אָזִלינַן לבֵית צלוּתָא פֵּגעַת בַּן עלַימתָא חדָא דּאִית הוָא לָה רוּחָא דּקֵצמֵא ועָבדָּא הוָת למָרֵיה תֵּאגוּרתָּא סַגִּיאתָא בּקֵצמָא דּקָצמָא הוָת .   
Acts 16:16 - AND it was while we went to the house of prayer, a certain damsel met us in whom was a spirit of divination, and she had produced her lords much gain by her divination.   
Acts 16:16 - And it occurred that, as we were going to the house of prayer, a certain maid met us, who had a spirit of divination, and who procured for her lords great gain by the divination which she performed.    
Acts 16:16 - And it came to pass, as we went to the house of prayer, we were met by a young girl who was possessed of a spirit, and who did for her masters a great business by fortune telling.   
Acts 16:16 - וַיְהִי בְּלֶכְתֵּנוּ לִמְקוֹם הַתְּפִלָּה וַתִּפְגַּע־בָּנוּ שִׁפְחָה בַּעֲלַת אוֹב וְהִיא עָשְׂתָה הוֹן־רַב לַאדֹנֶיהָ בִּקְסָמֶיהָ׃    
Acts 16:17 - וָאתיָא הוָת בָּתַר פַּולָוס ובָתרן וקָעיָא הוָת וָאמרָא הָלֵין אנָשָׁא עַבדַּוהי אֵנוּן דַּאלָהָא מרַימָא וַמסַבּרִין לכוּן אוּרחָא דּחַיֵא .    
Acts 16:17 - And she came after Paulos and after us, and cried and said, These men are the servants of Aloha the Most High, and announce to us the way of salvation.   
Acts 16:17 - And she followed after Paul and us, and cried, saying: These men are the servants of the Most High God, and they announce to you the way of life.   
Acts 16:17 - And she followed Paul and us, crying and saying, These men are the servants of the most high God, and they preach to you the way of salvation.   
Acts 16:17 - וַתֵּלֶךְ אַחֲרֵי פוֹלוֹס וְאַחֲרֵינוּ הָלוֹךְ וְקָרוֹא לֵאמֹר הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶה עַבְדֵי אֵל עֶלְיוֹן וְהֵם מוֹרִים אֹתָנוּ דֶּרֶךְ הַיְשׁוּעָה׃   
Acts 16:18 - והָכַנָא עָבדָּא הוָת יַומָתָא סַגִּיֵאא וֵאתּתּפִיר פַּולָוס וֵאמַר לָה לרוּחָא הָי פָּקֵד אנָא לֵכי בַּשׁמֵה דּיֵשׁוּע משִׁיחָא דּתֵפּקִין מֵנָה ובָה בּשָׁעתָא נֵפקַת .   
Acts 16:18 - And this she did many days. And Paulos was indignant, and said to that spirit, I command thee in the name of Jeshu Meshiha to come out of her. And in that hour it came out.   
Acts 16:18 - And this she did many days. And Paul was indignant; and he said to that spirit, I command thee, in the name of Jesus Messiah, that thou come out of her. And it came out the same hour.    
Acts 16:18 - And she did this for many days. So Paul was indignant and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it left her the same hour.   
Acts 16:18 - וְכֵן עָשְׂתָה יָמִים רַבִּים וַיֵּרַע בְּעֵינֵי פוֹלוֹס הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּפֶן וַיֹּאמֶר אֶל־הָרוּחַ אָנֹכִי מְצַוְּךָ בְּשֵׁם יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ לָצֵאת מִמֶּנָּה וַיֵּצֵא בַּשָּׁעָה הַהִיא׃   
Acts 16:19 - וכַד חזַו מָרֵיה דַּנפַק לֵה מֵנָה סַברָא דּתֵאגוּרתּהוּן אַחדּוּהי לפַּולָוס וַלשִׁילָא וַנגַדו אַיתִּיו אֵנוּן לשׁוּקָא .   
Acts 16:19 - And when her lords saw that the hope of their gain had gone from her, they laid hold on Paulos and Shilo and drew them to the public place, and brought them unto the prefects and to the chiefs of the city,   
Acts 16:19 - And when her lords saw that the prospect of their gain from her was gone, they seized Paul and Silas, and dragging them along brought them to the market-place,   
Acts 16:19 - And when her masters saw that the hope for their business was lost with her power, they seized Paul and Silas and beat them and brought them to the market place.   
Acts 16:19 - וַיִּרְאוּ אֲדֹנֶיהָ כִּי אָבְדָה תּוֹחֶלֶת בִּצְעָם וַיִּתְפְּשׂוֹּ אֶת־פּוֹלוֹס וְאֶת־סִילָא וַיִּסְחָבוּם אֶל־הָרְחוֹב לִפְנֵי זִקְנֵי הָעִיר׃    
Acts 16:20 - וקַרֵבו אֵנוּן לֵאסטרַטִגֵא וַלרִשֵׁא דַּמדִינתָּא וָאמרִין הוַו דּהָלֵין אנָשָׁא מדַלחִין לָה לַמדִינתַּן מֵטֻל דִּיהוּדָיֵא אֵנוּן .    
Acts 16:20 - and said, These men are troubling our city, because they are Jihudoyee,   
Acts 16:20 - and set them before the prefects and chiefs of the city, and said: These men disturb our city; for they are Jews,    
Acts 16:20 - And they brought them before the soldiers and the city magistrates and said, These men are Jews, and they create disturbances in our city,   
Acts 16:20 - וַיְבִיאוּם אֶל־הַשָּׂרִים וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה עֹכְרִים אֶת־עִירֵנוּ וְהֵם יְהוּדִים׃   
Acts 16:21 - ומַכרזִין לַן עיָדֵא אַילֵין דּלָא מַפַּס לַן לַמקַבָּלוּ וַלמֵעבַּד מֵטֻל דּרֻהומָיֵא חנַן .   
Acts 16:21 - and are preaching to us those rites which it is not permitted us to receive and perform, because we are Rumoyee.    
Acts 16:21 - and they preach to us customs, which it is not lawful for us to receive and to practise, because we are Romans.    
Acts 16:21 - And they preach customs to us which are not lawful for us to accept and practice, because we are Romans.    
Acts 16:21 - וּמוֹדִיעִים חֻקּוֹת אֲשֶׁר לֹא־נָאוָה לָנוּ לְקַבְּלָם וְלַעֲשׂתָם כִּי רוֹמִיִּים אֲנָחְנוּ׃   
Acts 16:22 - וכֵנשָׁא סַגִּיָאא אֵתכַּנַשׁו עלַיהוּן הָידֵּין אֵסטרַטִגֵא סַדֵּקו נַחתַּיהוּן וַפקַדו דַּננַגּדוּן אֵנוּן .   
Acts 16:22 - And a great gathering assembled against them. Then the prefects rent their vestments, and commanded to scourge them.    
Acts 16:22 - And a great company was collected against them. Then the prefects rent their garments, and commanded to scourge them.    
Acts 16:22 - And a large crowd gathered against them. Then the soldiers stripped them of their clothes and gave command to scourge them.   
Acts 16:22 - וַיָּקָם גַּם־הָעָם עֲלֵיהֶם וְהַשָּׂרִים קָרְעוּ אֶת־בִּגְדֵיהֶם מֵעֲלֵיהֶם וַיְצַוּוּ לְהַכּוֹתָם בַּשּׁוֹטִים׃   
Acts 16:23 - וכַד נַגֵּדו אֵנוּן סַגִּי אַרמִיו אֵנוּן בֵּית אַסִירֵא ופַקֵדו לנָטַר בֵּית אַסִירֵא דּנֵטַר אֵנוּן זהִירָאיִת .   
Acts 16:23 - And when they had scourged them much, they cast them into the house of the bound, and commanded the keeper of the house of the bound to keep them watchfully.   
Acts 16:23 - And when they had scourged them much, they cast them into the prison, and commanded the keeper of the prison to keep them with care.   
Acts 16:23 - And when they had flogged them severely, they cast them into prison, charging the jailer to watch them carefully. Paul and Silas in prison.   
Acts 16:23 - וַיְהִי אַחֲרֵי הַכּוֹת אֹתָם מַכָּה רַבָּה וַיִּתְּנוּם בַּמִּשְׁמָר וַיְצַוּוּ אֶת־שׁוֹמֵר הָאֲסוּרִים לְשָׁמְרָם הֵיטֵב׃   
Acts 16:24 - הוּ דֵּין כַּד קַבֵּל הָנָא פּוּקדָּנָא אַעֵל חבַשׁ אֵנוּן בּבַיתָּא גַּוָיָא דּבֵית אַסִירֵא וֵאסַר רֵגלַיהוּן בּסַדָּא .   
Acts 16:24 - But he, having received this command, brought in and shut them in the inner house of the house of the bound, and fastened their feet in the stocks.   
Acts 16:24 - And he, having received this command, carried and immured them in the inner part of the prison, and confined their feet in the stocks.   
Acts 16:24 - He, having received the charge, brought them in and put them into the inner chamber of the prison, and fastened their feet in the stocks.   
Acts 16:24 - וְהוּא כַּאֲשֶׁר צֻוָּה כֵּן עָשָׂה וַיַּנִּיחֵם בַּחֲדַר הַמִּשְׁמָר הַפְּנִימִי וַיָּשֶׂם אֶת־רַגְלֵיהֶם בַּסָּד׃   
Acts 16:25 - וַבפֵלגֵה דּלִליָא פַּולָוס ושִׁילָא מצַלֵין הוַו וַמשַׁבּחִין הוַו לַאלָהָא ושָׁמעִין הוַו להוּן אַסִירֵא .   
Acts 16:25 - And in the dividing of the night, Paulos and Shilo prayed and glorified Aloha, and the chained-ones heard them.    
Acts 16:25 - And at midnight Paul and Silas were praying and glorifying God: and the prisoners heard them.   
Acts 16:25 - Now at midnight Paul and Silas prayed and glorified God; and the prisoners heard them.   
Acts 16:25 - וַיְהִי כַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה וּפוֹלוֹס וְסִילָא מִתְפַּלְּלִים וּמְזַמְּרִים לֵאלֹהִים וְהָאֲסוּרִים מַקְשִׁיבִים אֲלֵיהֶם׃    
Acts 16:26 - ומֵן שֵׁליָא זַועָא רַבָּא הוָא וֵאתּתּזִיע שֵׁתֵאסֵא דּבֵית אַסִירֵא וֵאתפּתַחו מֵחדָא תַּרעֵא כֻּלהוּן וַאסוּרַיהוּן דּכֻלהוּן אֵשׁתּרִיו .    
Acts 16:26 - And suddenly there was a great trembling, and the foundations of the house of the bound trembled, and at once the doors of all were opened, and the chains of all were loosened.   
Acts 16:26 - And suddenly there was a great shaking, and the foundations of the prison were moved; and at once all the doors opened, and the bands of all were loosed.   
Acts 16:26 - And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and the bands of all were loosed.   
Acts 16:26 - וְהִנֵּה רַעַשׁ גָּדוֹל פִּתְאֹם וַיָּזֻעוּ מוֹסְדוֹת בֵּית הַכֶּלֶא וַתִּפָּתַחְנָה כָל־הַדְּלָתוֹת וּמוֹסְרוֹת כֻּלָּם נִתָּקוּ׃    
Acts 16:27 - וכַד אֵתּתּעִיר נָטַר בֵּית אַסִירֵא וַחזָא דַּפתִיחִין תַּרעֵא דּבֵית אַסִירֵא נסַב סַפסִרָא וַבעָא דּנֵקטוּל נַפשֵׁה מֵטֻל דּסָבַר הוָא דַּערַקו להוּן אַסִירֵא .   
Acts 16:27 - And when the keeper of the house of the bound awoke, and saw that the doors of the house of the bound were open, he took a sword and sought to kill himself, because he thought that the chained-ones had fled.   
Acts 16:27 - And when the keeper of the prison awoke, and saw that the doors of the prison were open, he took a sword and sought to kill himself; because he supposed the prisoners had escaped.   
Acts 16:27 - When the keeper of the prison awoke, and saw that the prison doors were open, he took a sword and would have killed himself, for he thought the prisoners had escaped   
Acts 16:27 - וְשׁוֹמֵר הָאֲסוּרִים נֵעוֹר מִשְּׁנָתוֹ וַיַּרְא וְהִנֵּה דַּלְתוֹת הַמִּשְׁמָר נִפְתָּחוֹת וַיִּשְׁלֹף חַרְבּוֹ וַיְבַקֵּשׁ לְאַבֵּד עַצְמוֹ כִּי־אָמַר בָּרְחוּ הָאֲסוּרִים׃   
Acts 16:28 - וַקרָיהי פַּולָוס בּקָלָא רָמָא וֵאמַר לֵה לָא תֵּעבֵּד לנַפשָׁכ מֵדֵּם דּבִישׁ מֵטֻל דּכֻלַן הָרכָּא חנַן .   
Acts 16:28 - And Paulos cried with a high voice and said to him, Do thyself no harm, for we are all here.   
Acts 16:28 - But Paul called to him, in a loud voice, and said: Do thyself no harm, for we are all here.   
Acts 16:28 - But Paul cried with a loud voice and said to him, Do not harm yourself, for we are all here.   
Acts 16:28 - וַיִּקְרָא פוֹלוֹס בְּקוֹל גָּדוֹל לֵאמֹר אַל־תַּעַשׂ לְךָ רָעָה כִּי־הִנֵּה אֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ׃   
Acts 16:29 - וַאנהַר לֵה שׁרָגָא וַשׁוַר ועַל כַּד רָאֵת וַנפַל עַל רֵגלַיהוּן דּפַּולָוס וַדשִׁילָא .   
Acts 16:29 - And he kindled for himself a lamp, and sprang, and came, perturbed, and fell at the feet of Paulos and of Shilo:    
Acts 16:29 - And he lighted for himself a lamp, and sprang and came in, trembling, and fell at the feet of Paul and Silas.    
Acts 16:29 - Then he lighted a lamp, and sprang in, trembling, and threw himself at the feet of Paul and Silas.   
Acts 16:29 - וַיִּשְׁאַל נֵרוֹת וַיְדַלֵּג הַחֶדְרָה וְהוּא מַרְעִיד וַיִּפֹּל לְרַגְלֵי פוֹלוֹס וְסִילָא׃   
Acts 16:30 - וַאפֵּק אֵנוּן לבַר וֵאמַר הוָא להוּן מָרַי מָנָא וָלֵא לִי למֵעבַּד אַיכ דּאִחֵא .   
Acts 16:30 - and he brought them without, and said to them, My lords, what behoveth me to do that I may be saved?   
Acts 16:30 - And he brought them out, and said to them: My lords, what must I do, that I may have life ?   
Acts 16:30 - And he brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?   
Acts 16:30 - וַיּוֹצִיאֵם וַיֹּאמַר אֲדֹנַי מָה אֶעֱשֶׂה וְאִוָּשֵׁעַ׃    
Acts 16:31 - והֵנוּן אָמרִין הוַו לֵה הַימֵן בּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא ותִחֵא אַנתּ ובַיתָּכ .   
Acts 16:31 - And they said to him, Believe in our Lord Jeshu Meshiha, and thou shalt be saved, and thy house.   
Acts 16:31 - And they said to him: Believe on the name of our Lord Jesus Messiah, and thou wilt have life, thou and thy house.    
Acts 16:31 - And they said to him, Believe in our LORD Jesus Christ, and both you and your household will be saved.   
Acts 16:31 - וַיֹּאמְרוּ הָאֲמֵן בָּאָדוֹן יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וְתִוָּשַׁע אַתָּה וּבֵיתֶךָ׃   
Acts 16:32 - ומַלֵלו עַמֵה מֵלתָא דּמָריָא ועַם כֻּלהוּן בּנַי בַּיתֵּה .    
Acts 16:32 - And they spoke with him the words of the Lord, and with all the sons of his house.   
Acts 16:32 - And they spoke the word of the Lord to him, and to all the members of his house.   
Acts 16:32 - And they spoke to him the word of the LORD, and to all who were of his household.   
Acts 16:32 - וַיַּגִּידוּ־לוֹ אֶת־דְּבַר יְהוָֹה וּלְכֹל אֲשֶׁר בְּבֵיתוֹ׃    
Acts 16:33 - ובָה בּשָׁעתָא בֵּה בּלִליָא דּבַר אַסחִי אֵנוּן מֵן נֵגדּהוּן ובַר שָׁעתֵה עמַד הוּ וַבנַי בַּיתֵּה כֻּלהוּן .   
Acts 16:33 - And in the same hour of that night, he took and washed them from their stripes, and was forthwith baptized, and all the sons of his house.   
Acts 16:33 - And the same hour of the night, he took and washed them from their stripes; and he was baptized immediately, he and all the members of his house.   
Acts 16:33 - And he took them at that hour of the night and washed their wounds; and then was baptized in that very hour, he and all his household.   
Acts 16:33 - וַיִּקָּחֵם בַּלַּיְלָה בַּשָּׁעָה הַהִיא וַיִּרְחַץ אֶת־חַבּוּרֹתֵיהֶם וַיִּטָּבֵל הוּא וְכָל־אֲשֶׁר־לוֹ׃   
Acts 16:34 - וַדבַר אַסֵק אֵנוּן לבַיתֵּה וסָם להוּן פָּתוּרָא ורָוֵז הוָא הוּ וַבנַי בַּיתֵּה בּהַימָנוּתָא דַּאלָהָא .   
Acts 16:34 - And he took and brought them up into his house, and set for them the table, and exulted, he and the sons of his house, in the faith of Aloha.   
Acts 16:34 - And he took them and brought them into his house, and set a table for them; and he rejoiced in the faith of God, he and all the members of his house.   
Acts 16:34 - And when he had brought them up into his house, he set food before them; and he and all the members of his household rejoiced, believing in God.   
Acts 16:34 - וַיַּעֲלֵם אֶל־בֵּיתוֹ וַיַּעֲרֹך שֻׁלְחָן לִפְנֵיהֶם וַיָּגֶל עִם־כָּל־בֵּיתוֹ כִּי מַאֲמִין הָיָה בֵּאלֹהִים׃   
Acts 16:35 - וכַד הוָא צַפרָא שַׁדַּרו אֵסטרַטִגֵא לשָׁקלַי שַׁבטֵא דּנאִמרוּן לרַבּ אַסִירֵא שׁרִי להָלֵין אנָשָׁא .   
Acts 16:35 - And when it was morning the prefects sent to the bearers of rods to say to the chief of the house of the bound, Loose those men.    
Acts 16:35 - And when it was morning, the prefects sent rod-bearers to say to the superior of the prison: Let those men loose.    
Acts 16:35 - In the morning, the soldiers sent the lictors to tell the prison warden to release those men.   
Acts 16:35 - וּבִהְיֹת הַבֹּקֶר שָׁלְחוּ הַשָּׂרִים אֶת־הַשּׁוֹטְרִים לֵאמֹר שַׁלַּח אֶת־הָאֲנָשִׁים הָהֵם׃   
Acts 16:36 - וכַד שׁמַע רַבּ בֵּית אַסִירֵא עַל אֵמַר לֵה הִי הָדֵא מֵלתָא לפַּולָוס דּשַׁדַּרו אֵסטרַטִגֵא אַיכ דּתֵשׁתּרוּן והָשָׁא פּוּקו זֵלו בַּשׁלָמָא .   
Acts 16:36 - AND when the chief of the house of the bound heard, he entered and spoke that word to Paulos, that the prefects have sent that you might he dismissed; and now go forth (and) proceed in peace.    
Acts 16:36 - And when the superior of the prison heard [it], he went in, and said the same thing to Paul; [namely], that . the prefects have sent [word] that ye be set free. And now, [said he,] Go ye out, and depart in peace.   
Acts 16:36 - And when the keeper of the prison heard this, he went in and told Paul, saying, The soldiers have sent orders to release you: now therefore depart, and go in peace.   
Acts 16:36 - וַיַּגֵּד שֹׁמֵר הָאֲסוּרִים לְפוֹלוֹס אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר שָׁלְחוּ הַשָּׂרִים לִפְטֹר אֶתְכֶם וְעַתָּה צְאוּ וּלְכוּ בְשָׁלוֹם׃    
Acts 16:37 - אָמַר לֵה פַּולָוס דּלָא סַכלוּ נַגּדוּן לעִין עָלמָא כֻּלֵה לאנָשָׁא רֻהומָיֵא וַארמיוּן בֵּית אַסִירֵא והָשָׁא מַטשׁיָאיִת מַפּקִין לַן לָא גֵּיר אֵלָא הֵנוּן נאִתוּן נַפּקוּנָן .   
Acts 16:37 - Paulos saith to him, They scourged us in the eyes of the world, (we) being innocent, (and) Roman men, and threw us into the house of the bound; and now would they bring us forth secretly ? No, indeed, but they shall come and bring us out.    
Acts 16:37 - But Paul said to him: They have scourged us, unoffending men, and Romans, before all the world, and have cast us into prison; and now, do they secretly let us out? No, surely: but let them come themselves and bring us out.   
Acts 16:37 - But Paul said to him, Not having committed any offense, they flogged us, Roman citizens, in the presence of the people, and they cast us into prison; and now do they let us out secretly? No verily; let them come themselves and fetch us out.   
Acts 16:37 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אֲלֵיהֶם הַכֵּה הִכּוּנוּ נֶגֶד כָּל־הָעָם בְּלֹא־דִין וּמִשְׁפָּט וַאֲנַחְנוּ אֲנָשִׁים רוֹמִיִּים וַיַּשְׁלִיכוּ אֹתָנוּ בַּמִּשְׁמָר וְעַתָּה בַּסֵּתֶר יְגָרֲשׁוּנוּ אַל־נָא כִּי אִם־יָבֹאוֹ הֵמָּה וְיוֹצִיאוּנוּ׃   
Acts 16:38 - וֵאזַלו שָׁקלַי שַׁבטֵא וֵאמַרו לֵאסטרַטִגֵא מֵלֵא הָלֵין דֵּאתֵאמַר להוּן וכַד שׁמַעו דּרֻהומָיֵא אֵנוּן דּחֵלו .   
Acts 16:38 - And the bearers of rods went and told the prefects these words which had been spoken to them. And when they heard that they were Rumoyee, they feared.   
Acts 16:38 - And the rod-bearers went and told to the prefects the words which were told to them: and when they heard that they were Romans, they were afraid,   
Acts 16:38 - And the lictors went and told the soliers these words which were told to them: and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were afraid.   
Acts 16:38 - וַיַּגִּידוּ הַשֹּׁטְרִים לַשָּׂרִים אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיְהִי כְּשָׁמְעָם כִּי־רוֹמִיִּים הֵם וַיִּירָאוּ׃   
Acts 16:39 - וֵאתַו לוָתהוּן וַבעַו מֵנהוּן דּנֵפּקוּן וַנשַׁנוּן להוּן מֵן מדִינתָּא .   
Acts 16:39 - And they came to them, and besought them to come forth and depart from the city.   
Acts 16:39 - and came to them, and entreated of them that they would come out, and that they would leave the city.   
Acts 16:39 - And they came to them and urged them to get out and depart from the city.   
Acts 16:39 - וַיָּבֹאוּ וַיְחַלּוּ פְנֵיהֶם וַיּוֹצִיאוּם וַיִּשְׁאֲלוּ מֵהֶם לָצֵאת מִן־הָעִיר׃   
Acts 16:40 - וכַד נפַקו מֵן בֵּית אַסִירֵא עַלו לוָת לוּדִיַא וַחזַו תַּמָן לַאחֵא ובַיַאו אֵנוּן וַנפַקו .   
Acts 16:40 - And when they had gone forth from the house of the bound, they entered with Lydia, and there saw the brethren, and consoled them. And they went forth   
Acts 16:40 - And when they came out from the prison, they entered the house of Lydia; and there they saw the brethren, and comforted them, and departed.   
Acts 16:40 - And they went out of the prison and entered into the house of Lydia where they saw the brethren and comforted them, and departed.   
Acts 16:40 - וַיֵּצְאוּ מִן־הַמִּשְׁמָר וַיָּבֹאוּ אֶל־בֵּית לוּדְיָא וַיִּרְאוּ אֶת־הָאַחִים וַיַּזְהִירוּם וַיֵּלְכוּ לְדַרְכָּם׃    
Acts 17:1 - וַעבַרו עַל אַמפִיפָּולִיס וַאפָּלָונִיַא מדִינָתָא וֵאתַו לתֵסַלָונִיקאִ אַיכָּא דּאִית הוָא כּנוּשׁתָּא דִּיהוּדָיֵא .   
Acts 17:1 - and passed by Amphipolis and Apolonia, cities, and came to Thessalonika, where was a synagogue of the Jihudoyee.    
Acts 17:1 - And they passed through the cities of Amphipolis and Apollonia, and came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews.   
Acts 17:1 - They passed by the cities of Am-phipolis and Ap-ol-loni-a, and came to Thessa-lo-nica, where there was a synagogue of the Jews.   
Acts 17:1 - וַיְהִי אַחֲרֵי עָבְרָם בְּאַמְפִפּוֹלִיס וּבְאַפֹּלוֹנְיָא וַיָּבֹאוּ אֶל־תַּסְלוֹנִיקִי וְשָׁם בֵּית כְּנֶסֶת לַיְּהוּדִים׃   
Acts 17:2 - ועַל פַּולָוס אַיכַּנָא דַּמעָד הוָא לוָתהוּן ושַׁבֵּא תּלָת מַלֵל עַמהוּן מֵן כּתָבֵא .   
Acts 17:2 - AND Paulos entered, as his custom was, with them, and three shabaths spoke to them from the scriptures,    
Acts 17:2 - And Paul, as was his custom, went in to them; and during three sabbaths he discoursed with them from the scriptures;    
Acts 17:2 - And Paul, as was his custom, went in to join them, and for three sabbaths, he spoke to them from the scriptures    
Acts 17:2 - וּפוֹלוֹס נִכְנַס אֲלֵיהֶם כְּמִשְׁפָּטוֹ וְשָׁלשׁ שַׁבָּתוֹת הִתְוַכַּח עִמָּהֶם מִן־הַמִּקְרָאוֹת׃   
Acts 17:3 - כַּד מפַשֵׁק הוָא וַמחַוֵא דַּעתִיד הוָא משִׁיחָא דּנֵחַשׁ ודַנקוּם מֵן בֵּית מִיתֵא והוּיוּ יֵשׁוּע משִׁיחָא הָנָא דַּמסַבַּר אנָא לכוּן .    
Acts 17:3 - expounding, and showing, That Meshiha was to suffer and to rise from the house of the dead, and he is Jeshu the Meshiha whom I preach to you.   
Acts 17:3 - expounding and showing, that the Messiah was to suffer, and to arise from the dead, and that this Jesus whom I announce to you is the Messiah.   
Acts 17:3 - Interpreting and proving that Christ had to suffer, and rise again from the dead; and that he is the same Jesus Christ whom I preach to you.   
Acts 17:3 - פָּתוֹחַ וְהוֹכֵחַ לָהֶם כִּי־צָרִיךְ הָיָה שֶׁיְּעֻנֶּה הַמָּשִׁיחַ וְיָקוּם מִן־הַמֵּתִים וְהוּא הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ אֲשֶׁר אֲנִי מַגִּיד לָכֶם׃    
Acts 17:4 - ואנָשִׁין מֵנהוּן הַימֵנו וַנקֵפו לפַּולָוס וַלשִׁילָא וסַגִּיֵאא מֵן יַונָיֵא אַילֵין דּדָחלִין הוַו מֵן אַלָהָא וָאפ נֵשֵׁא יִדִיעָתָא לָא זעוּריָן .   
Acts 17:4 - And men of them believed and adhered to Paulos and Shilo, and many of the Javnoyee who feared Aloha, and distinguished women not a few.   
Acts 17:4 - And some of them believed, and adhered to Paul and Silas; and of those Greeks who feared God, a great many; and also of noted women, not a few.   
Acts 17:4 - And some of them believed and joined Paul and Silas; and many of them were Greeks who feared God, and many of them were well known women, a goodly number.   
Acts 17:4 - וַיַּאֲמִינוּ מִקְצָתָם וַיִּסָּפְחוּ עַל־פּוֹלוֹס וְסִילָא וְגַם־יִרְאֵי אֱלֹהִים מִן־הַיְּוָנִים לָרֹב וְגַם־נָשִׁים חֲשׁוּבוֹת לֹא־מְעָט׃    
Acts 17:5 - וַחסַמו הוַו יִהוּדָיֵא וַאקֵפו להוּן אנָשָׁא בִּישֵׁא מֵן שׁוּקֵא דַּמדִינתָּא וַעבַדו אָכלָוס סַגִּיָאא ודַלַחו הוַו לַמדִינתָּא וֵאתַו וקָמו להוּן עַל בַּיתֵּה דּאִיַסָון ובָעֵין הוַו דּנַפּקוּן אֵנוּן מֵן תַּמָן ונַשׁלמוּן אֵנוּן לָאכלָוס .   
Acts 17:5 - And the Jihudoyee envied, and joined to them evil men from the public place of the city, and made a great multitude, and conturbed the city. And they came and stood at the house of Jason, and demanded that they should bring them out from thence and deliver them to the multitude.    
Acts 17:5 - But the Jews were indignant, and gathered to themselves evil men from the marketplace of the city, and formed a great mob; and they alarmed the city, and came and assaulted the house of Jason, and sought to draw them from it, and to deliver them up to the mob.   
Acts 17:5 - But the Jews, being jealous, secured a band of bad men from the streets of the city and formed a great mob, who caused disturbances in the city, and who came and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out from it and deliver them to the mob.   
Acts 17:5 - וַיְקַנְאוּ הַסּוֹרֲרִים שֶׁבַּיְּהוּדִים וַיִּקְחוּ לָהֶם אַנְשֵׁי בְלִיַּעַל מִן הַשּׁוּק וַיְקַבְּצוּ הָמוֹן וַיָּהֹמּוּ אֶת־הָעִיר וַיָּסֹבּוּ עַל־בֵּית יָסוֹן וַיְבַקְשׁוּ לְהוֹצִיאָם אֶל־הָעָם׃   
Acts 17:6 - וכַד לָא אֵשׁכַּחו אֵנוּן תַּמָן גַּרוּהי הוַו לאִיַסָון ולַאחֵא דּאִית הוַו תַּמָן וַאיתִּיו אֵנוּן לוָת רִשֵׁא דַּמדִינתָּא כַּד קָעֵין הוַו דּהָלֵין אֵנוּן דַּלכֻלָה אַרעָא דַּלַחו והָא תּוּב להָרכָּא אֵתַו .    
Acts 17:6 - And when they could not find them there, they drew Jason and the brethren who were there, and brought them to the chiefs of the city, crying, These are they who have troubled the whole land; and behold again have they come here;   
Acts 17:6 - And when they found them not there, they drew Jason and the brethren who were there, and brought them before the chiefs of the city, crying out: These are they who have terrified all the country; and lo, they have come hither also:   
Acts 17:6 - And when they failed to find them there, they dragged forth Jason and the brethren who were there and brought them before the authorities of the city, crying, These are the men who have created disturbances throughout the world, and behold, they have come here also,    
Acts 17:6 - וְלֹא־מָצְאוּ אוֹתָם וַיִּסְחֲבוּ אֶת־יָסוֹן וַאֲנָשִׁים מִן־הָאַחִים לִפְנֵי רָאשֵׁי הָעִיר וַיִּצְעֲקוּ לֵאֶמֹר הִנֵּה הַמַּדִּיחִים אֶת־כָּל־ישְׁבֵי תֵבֵל בָּאוּ גַּם־הֲלוֹם׃   
Acts 17:7 - וַמקַבּלָנהוּן הָנַו אִיַסָון וכֻלהוּן הָלֵין לוּקבַל פּוּקדָּנַוהי דּקֵסַר קָימִין כַּד אָמרִין דּאִית מַלכָּא אחרִנָא יֵשׁוּע .   
Acts 17:7 - and their receiver is this Jason; and all these against the commands of Cesar are risen, in saying that there is another king, Jeshu.   
Acts 17:7 - and this Jason is their entertainer: and they all resist the commands of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.   
Acts 17:7 - And Jason has welcomed them: and all of them are against the decrees of Csar, saying that there is another king, Jesus.    
Acts 17:7 - וְיָסוֹן אָסַף אֹתָם אֶל־בֵּיתוֹ וְהֵם כֻּלָּם אֵינָם עֹשִׂים אֶת־דָּתֵי קֵיסַר בְּאָמְרָם יֵשׁ־מֶלֶךְ אַחֵר וְהוּא יֵשׁוּעַ׃    
Acts 17:8 - אֵתּדַּלַחו דֵּין רִשֵׁא דַּמדִינתָּא וכֻלֵה עַמָא כַּד שׁמַעו הָלֵין .   
Acts 17:8 - And the chiefs of the city and all the people were troubled when they heard these things;   
Acts 17:8 - And the chiefs of the city and all the people, were alarmed when they heard these things.   
Acts 17:8 - The authorities of the city and all the people were alarmed when they heard these things.   
Acts 17:8 - וַיַּחֲרִידוּ אֶת־הָעָם וְאֶת־רָאשֵׁי הָעִיר אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת־זֹאת׃    
Acts 17:9 - וַנסַבו עַרָבֵא מֵן אִיַסָון וָאפ מֵן אַחֵא והָידֵּין שׁרַו אֵנוּן .    
Acts 17:9 - and they took pledges from Jason and also from the brethren, and then dismissed them.   
Acts 17:9 - And they took sureties from Jason, and also from the brethren, and then released them.   
Acts 17:9 - So they took bail from Jason and some of the brethren and then let them go.   
Acts 17:9 - וַיִּקְחוּ עֵרָבוֹן מִידֵי יָסוֹן וּמִידֵי הַנִּשְׁאָרִים וַיְשַׁלְּחוּם׃   
Acts 17:10 - אַחֵא דֵּין בַּר שָׁעתֵה בֵּה בּלִליָא שׁרַו לפַּולָוס וַלשִׁילָא לבֵרָוַאא מדִינתָּא וכַד אֵתַו לתַמָן עָאלִין הוַו לַכנוּשׁתָּא דִּיהוּדָיֵא .    
Acts 17:10 - But the brethren immediately in that night dismissed Paulos and Shilo unto Beroa the city; and when they were come thither they entered into the synagogue of the Jihudoyee:   
Acts 17:10 - And the brethren immediately, on the same night, sent away Paul and Silas to the city of Berea. And when they came there, they entered into the synagogue of the Jews.   
Acts 17:10 - Then the brethren immediately sent away Paul and Silas by night to the city of Be-rea: and when they arrived there, they entered into the synagogue of the Jews.   
Acts 17:10 - וְהָאַחִים מִהֲרוּ לְהוֹלִיךְ אֶת־פּוֹלוֹס וְאֶת־סִילָא לַיְלָה לִבְרוֹאָה וַיָּבֹאוּ שָׁמָּה וַיֵּלְכוּ לְבֵית־הַכְּנֶסֶת לַיְּהוּדִים׃    
Acts 17:11 - חאִרָיִין הוַו גֵּיר הָנוּן יִהוּדָיֵא דּתַמָן מֵן יִהוּדָיֵא הָנוּן דּאִית הוַו בּתֵסַלָונִיקאִ ושָׁמעִין הוַו מֵנהוּן מֵלתָא כֻּליוּם חָדיָאיִת כַּד מפַרשִׁין הוַו מֵן כּתָבֵא דֵּאן הָלֵין הָכַנָא אִיתַיהֵין .    
Acts 17:11 - for more noble [Or, free.] were those Jihudoyee who were there than those Jihudoyee who were in Thessalonika; and they heard from them the word daily with joy, while they decided from the scriptures whether these things were so.   
Acts 17:11 - For the Jews there were more liberal than the Jews of Thessalonica; and they gladly heard the word from them daily, and searched from the scriptures whether these things were so.   
Acts 17:11 - For the Jews there were more liberal than the Jews who were in Thes-sa-lo-nica, in that they gladly heard the word daily, and searched the scriptures to find out if these things were so.    
Acts 17:11 - וְהֵם הָיוּ נְדִיבֵי רוּחַ מֵאַנְשֵׁי תַסְלוֹנִיקִי וַיְקַבְּלוּ אֶת־הַדָּבָר בְּכָל־לֵב וַיַּחְקְרוּ בַכְּתוּבִים יוֹם יוֹם לָדַעַת אִם־כִּדְבָרָם כֵּן הוּא׃   
Acts 17:12 - וסַגִּיֵאא מֵנהוּן הַימֵנו והָכַנָא אָפ מֵן יַונָיֵא גַּברֵא סַגִּיֵאא ונֵשֵׁא יִדִיעָתָא .   
Acts 17:12 - And many of them believed, and so also of the Javnoyee, men many, and distinguished women.   
Acts 17:12 - And many of them believed; and so likewise of the Greeks, many men, and women of note.   
Acts 17:12 - And many of them believed; and of the Greeks were many men and notable women.   
Acts 17:12 - וַיַּאֲמִינוּ רַבִּים מֵהֶם וְגַם מִן־הַנָּשִׁים הַיְּוָנִיּוֹת הַיְּקָרוֹת וּמִן־הָאֲנָשִׁים לֹא־מְעָט׃   
Acts 17:13 - וכַד ידַעו הָנוּן יִהוּדָיֵא דּמֵן תֵסַלָונִיקאִ דּמֵלתֵה דַּאלָהָא אֵתכַּרזַת מֵן פַּולָוס בּבֵרָוַאא מדִינתָּא אֵתַו אָפ לתַמָן ולָא שׁלִיו לַמזָעוּ ולַמדַלָחוּ לאנָשׁוּתָא .   
Acts 17:13 - And when those Jihudoyee who were of Thessalonika knew that the word of Aloha was preached by Paulos in Beroa the city, they came there also, and ceased not to move and trouble the people.    
Acts 17:13 - And when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached by Paul in the city of Berea, they came thither also, and they ceased not to excite and alarm the people.    
Acts 17:13 - But when the Jews of Thes-sa-lo-nica found out that the word of God was preached by Paul in the city of Be-rea, they came there also; and ceased not to stir up and alarm the people.    
Acts 17:13 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר שָׁמְעוּ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר מִתַּסְלוֹנִיקִי כִּי־גַם־בִּבְרוֹאָה פּוֹלוֹס מַשְׁמִיעַ אֶת־דְּבַר אֱלֹהִים וַיָּבֹאוּ וַיְעֹרֲרוּ אֶת־הָעָם גַּם־שָׁמָּה׃   
Acts 17:14 - וַלפַּולָוס שׁרַאוּהי אַחֵא דּנֵחוּת לֵה ליַמָא וקַוִי הוָא בָּה בַּמדִינתָּא הָי שִׁילָא וטִימָתֵאָוס .   
Acts 17:14 - And the brethren dismissed Paulos that he should go down by sea; and Shilo and Timotheos remained in that city.    
Acts 17:14 - And the brethren sent away Paul, that he might go down to the sea. But Silas and Timothy abode in that city.    
Acts 17:14 - Then the brethren sent Paul away to go to the sea; but Silas and Ti-mothe-us remained in that city   
Acts 17:14 - וַיְמַהֲרוּ הָאַחִים וַיְשַׁלְחוּ אֶת־פּוֹלוֹס לָלֶכֶת עַד־הַיָּם וְסִילָא וְטִימוֹתִיּוֹס נִשְׁאֲרוּ שָׁם׃   
Acts 17:15 - והָנוּן דֵּאתלַוִיו לֵה לפַּולָוס אֵתַו עַמֵה עדַמָא לַאתִנָוס מדִינתָּא וכַד נָפקִין מֵן צֵאדַוהי קַבֵּלו מֵנֵה אֵגַּרתָּא לוָת שִׁילָא וטִימָתֵאָוס דּבַעגַל נאִזֻלון לוָתֵה .   
Acts 17:15 - AND they who accompanied Paulos came [with him] unto Athinos the city; and when they departed from the midst of it they took from him an epistle to Shilo and Timotheos, that they should speedily come to him.   
Acts 17:15 - And they who conducted Paul, went with him to the city of Athens. And when they departed from him, they received an epistle from him to Silas and Timothy, that they should come to him speedily.    
Acts 17:15 - And those who escorted Paul went with him as far as the city of Athens: and when they were leaving him, they received from him an epistle to Silas and Ti-mothe-us requesting them to come to him in haste.    
Acts 17:15 - וְהַמְלַוִּים אֶת־פּוֹלוֹס הוֹלִיכֻהוּ עַד־אַתִּינַס וְשָׁם צִוָּה אֹתָם לְהַגִּיד לְסִילָא וְטִימוֹתִיּוֹס כִּי יָבֹאוּ אֵלָיו בִּמְהֵרָה וַיֵּלֵכוּ׃   
Acts 17:16 - הוּ דֵּין פַּולָוס כַּד מקַוֵא הוָא בַּאתִנֵוס מֵתמַרמַר הוָא בּרוּחֵה כַּד חָזֵא הוָא דַּמדִינתָּא כֻּלָה מַליָא פּתַכרֵא .   
Acts 17:16 - But he, Paulos, while he waited in Athinos, was embittered in his spirit, (for he) saw how the whole city was filled with idols.   
Acts 17:16 - And while Paul was waiting [for them] at Athens, he was pained in his spirit; because he saw that the whole city was full of idols.   
Acts 17:16 - Now while Paul waited for them at Athens, he saw the whole city full of idols, and he murmured thereat in his spirit.    
Acts 17:16 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר חִכָּה לָהֶם פּוֹלוֹס בְּאַתִּינַס וַיַּרְא וְהִנֵּה הָעִיר מְלֵאָה אֱלִילִים וַתִּתְחַמֵּץ רוּחוֹ בְּקִרְבּוֹ׃    
Acts 17:17 - וַממַלֵל הוָא בַּכנוּשׁתָּא עַם יִהוּדָיֵא ועַם אַילֵין דּדָחלִין מֵן אַלָהָא וַבשׁוּקָא עַם אַילֵין דּמֵסתַּקבּלִין הוַו כֻּליוּם .   
Acts 17:17 - And he spake in the synagogue with the Jihudoyee, and with those who worshipped Aloha, and in the public place with those who met there daily;   
Acts 17:17 - And in the synagogue he spoke with the Jews, and with those that feared God, and in the market-place with them who daily assembled there.   
Acts 17:17 - And he spoke in the synagogue to the Jews and to those who feared God, and in the market place daily with them who were there.   
Acts 17:17 - עַל־כֵּן דִּבֶּר בְּבֵית הַכְּנֵסֶת עִם־הַיְּהוּדִים וְעִם־יִרְאֵי אֱלֹהִים וּבַשּׁוּק יוֹם יוֹם עִם־הַנִּקְרִים אֵלָיו׃   
Acts 17:18 - וָאפ פִּילָסָופֵא דּמֵן יוּלפָּנֵה דֵּאפִּיקָורָס וַאחרָנֵא דּמֵתקרֵין סטָואיִקָו דָּרשִׁין הוַו עַמֵה ואנָשׁ אנָשׁ מֵנהוּן אָמרִין הוַו מָנָא צָבֵא הָנָא מלַקֵט מֵלֵא וַאחרָנֵא אָמרִין הוַו דַּאלָהֵא נוּכרָיֵא מַכרֵז מֵטֻל דַּליֵשׁוּע ולַקיָמתֵּה מַכרֵז הוָא להוּן .   
Acts 17:18 - and the philosophers also who were of the doctrine of Epikuros, and others who were called Estoiku, disputed with him. And some of them said, What willeth this accumulator of words ? And others said, He preaches foreign gods; because Jeshu and his resurrection he preached unto them.    
Acts 17:18 - And also philosophers of the sect of Epicureans, and others who were called Stoics, disputed with him. And one and another of them said: What doth this word-monger mean ? Others said: He announceth foreign deities; because he preached to them Jesus and his resurrection.   
Acts 17:18 - Philosophers, also, who were of the teaching of Epi-cu-rus, and others, who were called Stoics, argued with him. And some of them said, What does this babbler want? And others said, He preaches foreign gods: because he preached to them Jesus and his resurrection.    
Acts 17:18 - וְגַם־מִקְצָת הַפִילוֹסוֹפִים מִתַּלְמִידֵי בֵּית אַפִּיקוֹרוֹס וּמִתַּלְמִידֵי בֵּית הָאִסְטְוָא הִתְגָּרוּ בוֹ וְיֵשׁ אֲשֶׁר אָמְרוּ מַה־יֹּאמַר הַמְּפַטְפֵּט הַלָּז וַאֲחֵרִים אֹמְרִים כִּמְדֻמֶּה שֶׁהוּא מַגִּיד אֱלֹהֵי נֵכָר כִּי־בִשָּׂר אֹתָם אֶת־יֵשׁוּעַ וְאֵת הַתְּחִיָּה׃    
Acts 17:19 - וַאחדּוּהי וַאיתּיוּהי לבֵית דִּינָא דּמֵתקרֵא אַרִיָוס‌פַּגָוס כַּד אָמרִין לֵה מֵשׁכּחִינַן למֵדַּע מָנַו הָנָא יוּלפָּנָא חַדתָא דּמַכרֵז אַנתּ .    
Acts 17:19 - And they took him and brought him to the house of judgment which is called Arios-pagos, saying to him, Can we know what this new doctrine is which thou art preaching?   
Acts 17:19 - And they took him and brought him to the place of judgments called Areopagus, and said to him: May we know what this new doctrine which thou preachest is ?   
Acts 17:19 - So they arrested him and brought him to the court house which is called Ar-e-opagus, and said to him, May we know what is this new doctrine which you preach?   
Acts 17:19 - וַיֹּאחֲזוּהוּ וַיְבִיאֻהוּ אֶל־גִּבְעַת הַמִּשְׁפָּט הַנִּקְרָאָה בְּשֵׁם אַרְיוֹפָגוֹס וַיֹּאמְרוּ הֲנוּכַל לָדַעַת מָה הַתּוֹרָה הַחֲדָשָׁה הַזֹּאת אֲשֶׁר אַתָּה מְלַמֵּד׃   
Acts 17:20 - מֵלֵא גֵּיר נוּכרָיָתָא זָרַע אַנתּ בּמַשׁמַעתַן וצָבֵינַן למֵדַּע מָנָא אֵנֵין הָלֵין .   
Acts 17:20 - for thou sowest foreign words in our hearing, and we desire to know what these things are.   
Acts 17:20 - For thou scatterest in our ears strange words; and we wish to know what they are.   
Acts 17:20 - For you proclaim strange words to our ears and we want to know what these things mean.   
Acts 17:20 - כִּי־דְבָרִים זָרִים אַתָּה מֵבִיא בְאָזְנֵינוּ וַחֲפֵצִים אֲנַחְנוּ לָדַעַת מָה הֵם׃   
Acts 17:21 - אַתִנָיֵא דֵּין כֻּלהוּן וַאילֵין דָּאתֵין לתַמָן נוּכרָיֵא עַל מֵדֵּם אחרִין לָא בּטִיל להוּן אֵלָא למאִמַר וַלמֵשׁמַע מֵדֵּם חדֵת .   
Acts 17:21 - But all the Athinoyee, and those foreigners who are there, of no other thing are careful, but to say and to hear something new.    
Acts 17:21 - For all the Athenians and the foreigners residing there, cared for nothing else but to tell or to hear something new.    
Acts 17:21 - (For all the Athenians and the strangers who were there, were uninterested in anything except something new to tell or to hear.)   
Acts 17:21 - כִּי הָאַתִּינִיּים כֻּלָּם וְגַם הַנָּכְרִים הַגָּרִים שָׁם לֹא פָנוּ כִּי אִם־לְסַפֵּר חֲדָשׁוֹת אוֹ לִשְׁמֹעַ׃   
Acts 17:22 - וכַד קָם פַּולָוס בַּארִיָוס‌פַּגָוס אֵמַר גַּברֵא אַתִנָיֵא חָזֵא אנָא לכוּן דַּבכֻלהֵין יַתִּירִין אנתּוּן בּדֵחלַת שׁאִדֵא .   
Acts 17:22 - AND as Paulos stood on Arios-pagos he said, Men of Athinos, I observe you that in all (things) you exceed in the worship of demons.   
Acts 17:22 - And as Paul stood in the Areopagus, he said: Men, Athenians, I perceive that in all things ye are excessive in the worship of demons.   
Acts 17:22 - When Paul stood in the court at Ar-eopa-gus, he said, Men of Athens, I see that above all things you are extravagant in the worship of idols.   
Acts 17:22 - וַיַּעֲמֹד פּוֹלוֹס בְּתוֹךְ הַוַּעַד שֶׁל הַשֹּׁפְטִים וַיֹּאמַר אַנְשֵׁי אַתִּינַס הִנְנִי רֹאֶה בַכֹּל כִּי יִרְאֵי אֱלוֹהוֹת אַתֶּם מְאֹד׃    
Acts 17:23 - כַּד גֵּיר מֵתכּרֵכ הוִית וחָזֵא הוִית בֵּית דֵּחלָתכוּן אֵשׁכּחֵת עלָתָא חדָא דַּכתִיב הוָא עלֵיה דַּאלָהָא גּנִיזָא הַו הָכִיל דּכַד לָא יָדעִין אנתּוּן דָּחלִין אנתּוּן לֵה לֵה להָנָא אֵנָא מסַבַּר אנָא לכוּן .    
Acts 17:23 - As I walked about and saw the place of your worship, I found a certain altar on which was inscribed, To GOD THE HIDDEN: him then whom while not known you worship, This I declare to you.    
Acts 17:23 - For, as I was rambling about, and viewing the temples of your worship, I met with an altar, on which was inscribed, TO THE HIDDEN GOD. Him, therefore, whom ye worship while ye know him not, the very same I announce to you.   
Acts 17:23 - For as I walked about, and viewed the house of your idols, I found an altar with this inscription, THIS IS THE ALTAR OF THE UNKNOWN GOD, whom therefore, while you know him not but yet worship, is the very one I am preaching to you.   
Acts 17:23 - כִּי אֲנִי עֹבֵר וּמִתְבּוֹנֵן אֶל־עֲבֹדוֹת אֱלֹהֵיכֶם וְהִנֵּה מִזְבֵּחַ אֶחָד כָּתוּב עָלָיו לָאֵל הַנֶּעְלָם וְעַתָּה אֶת־אֲשֶׁר עֲבַדְתֶּם וְאֵינְכֶם יֹדְעִים אֹתוֹ אֲנִי מַגִּיד לָכֶם׃   
Acts 17:24 - אַלָהָא גֵּיר דַּעבַד עָלמָא וכֻל מָא דּאִית בֵּה והוּיוּ מָרָא דַּשׁמַיָא ודַארעָא בּהַיכּלֵא דַּעבָד אִידַיָא לָא שָׁרֵא .   
Acts 17:24 - For ALOHA who made the world and all that is in it, and is himself the Lord of heaven and of earth, in temples made with hands resideth not.   
Acts 17:24 - For the God who made the world and all that is in it, and who is Lord of heaven and of earth, dwelleth not in temples made with hands.   
Acts 17:24 - For the God, who made the world and all things therein, and who is the LORD of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands;   
Acts 17:24 - הָאֵל אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת־הָעוֹלָם וְכֹל אֲשֶׁר־בּוֹ לֹא יִשְׁכֹּן בְּהֵיכָלוֹת מַעֲשֵׂה יָדָיִם כִּי הוּא אֲדוֹן הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ׃    
Acts 17:25 - ולָא מֵשׁתַּמַשׁ מֵן אִידַי בּנַינָשָׁא ועַל מֵדֵּם לָא סנִיק מֵטֻל דּהוּ יַהב לכֻלנָשׁ חַיֵא ונַפשָׁא .   
Acts 17:25 - Neither is he served by the hands of men, nor needeth he any thing, for it is he who giveth to every man life and soul.    
Acts 17:25 - Nor is he ministered to by human hands, neither hath he any wants; for he it is giveth life and breath to every man.    
Acts 17:25 - Neither is he ministered to by human hands, nor is he in need of anything, for it is he who gave life and breath to all men.   
Acts 17:25 - גַּם־לֹא יְשָׁרֲתוּהוּ יְדֵי בְנֵי־אָדָם כְּאִלּוּ יִצְטָרֵךְ לְדָבָר כִּי הוּא הַנֹּתֵן לַכֹּל חַיִּים וּנְשָׁמָה וְכָל־דָּבָר׃    
Acts 17:26 - ומֵן חַד דֵּם עבַד עָלמָא כֻּלֵה דַּבנַינָשָׁא דּנֵהווּן עָמרִין עַל אַפַּי אַרעָא כֻּלָה ופַרֵשׁ זַבנֵא בּפוּקדָּנֵה וסָם תּחוּמֵא דּעוּמרָא דַּבנַינָשָׁא .   
Acts 17:26 - And of one blood hath he made the whole world of men to dwell upon the face of all the earth, and he hath distinguished the times by his decree, and set the limits of the dwelling of mankind,    
Acts 17:26 - And of one blood hath he made the whole world of men, that they might dwell on the face of all the earth: and he hath separated the seasons by his ordinance; and hath set bounds to the residence of men:   
Acts 17:26 - And he has made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and he has appointed seasons by his command, and has set limits to the age of men   
Acts 17:26 - וַיּוֹשֶׁב כָּל־עַמְמֵי בְנֵי־אָדָם מִדָּם אֶחָד עַל־כָּל־פְּנֵי הָאֲדָמָה וַיַּצֵּב זְמַנִּים קְבוּעִים וּגְבוּלוֹת מוֹשָׁבָם׃    
Acts 17:27 - דּנֵהווּן בָּעֵין לַאלָהָא וַמעַקבִין ומֵן בֵּריָתֵה מֵשׁכּחִין לֵה מֵטֻל דָּאפ לָא הוָא רַחִיק מֵן כֻּל מֵנַן .   
Acts 17:27 - that they should seek Aloha and inquire, and from his creatures find himself, because he is not far from every one of us.    
Acts 17:27 - that they might inquire and search after God, and, by means of his creations, might find him; because he is not afar off from each one of us:   
Acts 17:27 - So that they should seek and search after God, and find him by means of his creations, because he is not far from any one of us:   
Acts 17:27 - לְמַעַן יְבַקְשׁוּ אֶת־הָאֱלֹהִים אוּלַי יְמַשְּׁשֻׁהוּ וְיִמְצָאֻהוּ אַף כִּי־אֵינֶנּוּ רָחוֹק מִכָּל־אֶחָד מִמֶּנּוּ׃   
Acts 17:28 - בֵּה הוּ גֵּיר חַיִינַן ומֵתּתּזִיעִינַן ואִיתַין אַיכ דָּאפ אנָשָׁא מֵן חַכִּימֵא דַּלוָתכוּן אֵמַרו דּמֵנֵה הוּ טוּהמַן .   
Acts 17:28 - For in him we live, and are moved, and are; as also one of your sages hath said, From him is our descent.    
Acts 17:28 - for in him it is we live, and move, and exist: as one of your own wise men hath said: From him is our descent.    
Acts 17:28 - For in him we live, and move, and have our being; as some of your own wise men have said, For we are his kindred.    
Acts 17:28 - כִּי־בוֹ אֲנַחְנוּ חַיִּים וּמִתְנוֹעֲעִים וְקַיָּמִים כַּאֲשֶׁר גַּם בִּמְשׁוֹרֲרֵיכֶם יֵשׁ אֹמְרִים כִּי־יְלִידָיו אֲנָחְנוּ׃    
Acts 17:29 - אנָשָׁא הָכִיל דּטוּהמַן מֵן אַלָהָא הו לָא חַיָבִינַן למֵסבַּר דַּלדַהבָא אַו לסאִמָא אַו לכאִפָא דַּגלִיפָא בֻּאומָנוּתָא ובִידַעתָא דּבַרנָשָׁא דָּמיָא אַלָהוּתָא .   
Acts 17:29 - Men, therefore, whose descent is from Aloha, should not think that gold or silver or stone sculptured by the art and skill of man is like the Divinity. [Alohutha.]   
Acts 17:29 - Therefore we, whose descent is from God, ought not to suppose that the Deity hath the likeness of gold, or silver, or stone, sculptured by the art and skill of men   
Acts 17:29 - Now therefore, man, being of the family of God, is not bounden to worship resemblances made of gold or silver or stone shapen by the skill and knowledge of man into resemblances of the Deity.    
Acts 17:29 - וְהִנֵּה בִּהְיוֹתֵנוּ יְלִידֵי הָאֱלֹהִים לֹא־נָכוֹן לָנוּ לַחֲשֹׁב שֶׁהָאֱלָהוּת דּוֹמָה לַזָּהָב אוֹ לַכֶּסֶף אוֹ לָאָבֶן מַעֲשֵׂה חָרָשׁ וּמַחֲשֶׁבֶת בְּנֵי אָדָם׃   
Acts 17:30 - זַבנֵא גֵּיר דּטָעיוּתָא אַעבַּר אַלָהָא וַבזַבנָא הָנָא מפַקֵד לכֻלהוּן בּנַינָשָׁא דּכֻל אנָשׁ בּכֻל דּוּכָּא נתוּב .   
Acts 17:30 - For the times of error Aloha hath made to pass away; and in this time he commandeth all men, that every man in every place should repent;   
Acts 17:30 - And the times of this error God hath made to pass away; and at the present time, he commandeth all men, that each individual, in every place, should repent.   
Acts 17:30 - For the times of ignorance God has made to pass, and at this time he has commanded all men, everywhere, to repent.    
Acts 17:30 - לָכֵן עַתָּה אַחֲרֵי עֲבֹר אֱלֹהִים עַל־דֹרוֹת הַסִּכְלוּת מְצַוֶּה הוּא אֶת־כָּל־בְּנֵי הָאָדָם בְּכָל־אַפְסֵי־אֶרֶץ לָשׁוּב אֵלָיו׃    
Acts 17:31 - מֵטֻל דַּאקִים יַומָא דּבֵה עתִיד דַּנדוּן אַרעָא כֻּלָה בּכאִנוּתָא בּיַד גַּברָא אַינָא דַּפרַשׁ וַאפנִי לכֻל אנָשׁ להַימָנוּתֵה בּדַאקִימֵה מֵן בֵּית מִיתֵא .   
Acts 17:31 - because he hath set a day in which he will judge the whole earth in righteousness by that Man whom he hath ordained; and he will convert every man to the faith of him in having raised him from among the dead.    
Acts 17:31 - Because he hath appointed a day, in which he will judge all the earth, with righteousness, by the man whom he hath designated: and he turneth every man to faith in him, in that he raised him from the dead.   
Acts 17:31 - For he has appointed a day in which he will judge all the earth with righteousness by the man whom he has chosen; he who has turned every man towards his faith; for that, he has raised him from the dead.   
Acts 17:31 - יַעַן אֲשֶׁר קָבַע־יוֹם לִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק עַל־יְדֵי אִישׁ אֲשֶׁר הִפְקִידוֹ וַיִּתֵּן אוֹת לְהַאֲמִין לְכֻלָּם בַּהֲקִימוֹ אֹתוֹ מִן־הַמֵּתִים׃   
Acts 17:32 - וכַד שׁמַעו קיָמתָּא דּמֵן בֵּית מִיתֵא מֵנהוּן ממַיקִין הוַו ומֵנהוּן אָמרִין הוַו בַּזבַן אחרִין שָׁמעִינַן לָכ עַל הָדֵא .   
Acts 17:32 - And when they heard of resurrection from among the dead, (some) of them mocked, and (some) of them said, At another time we will hear thee concerning this.   
Acts 17:32 - And when they heard of the resurrection from the dead, some of them ridiculed, and others of them said: At another time, we will hear thee on this matter.   
Acts 17:32 - And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear you again on this matter.   
Acts 17:32 - וְכַאֲשֶׁר שָׁמְעוּ תְּחִיַּת מֵתִים אֵלֶּה הִלְעִיגוּ לוֹ וְאֵלֶּה אָמְרוּ לַדָּבָר הַזֶּה נִשְׁמָעֲךָ זְמַן אַחֵר׃   
Acts 17:33 - והָכַנָא נפַק פַּולָוס מֵן בַּינָתהוּן .   
Acts 17:33 - And so Paulos went forth from among them.    
Acts 17:33 - And so Paul departed from among them.    
Acts 17:33 - So Paul left them.   
Acts 17:33 - וּבְכֵן יָצָא פוֹלוֹס מִתּוֹכָם׃   
Acts 17:34 - ואנָשִׁין מֵנהוּן נַקפּוּהי והַימֵנו חַד דֵּין מֵנהוּן אִיתַוהי הוָא דִּיָנוּסִיָוס מֵן דַּיָנֵא דַּארִיָוס‌פַּגָוס וַאנתּתָא חדָא דַּשׁמָה הוָא דַּמַרִיס וַאחרָנֵא עַמהוּן .   
Acts 17:34 - And certain of them adhered to him and believed: but one of them was Dionosios of the judges of Arios-pagos, and a certain woman whose name was Damaris, and others with them.    
Acts 17:34 - And some of them adhered to him, and believed; one of these was Dionysius from among the judges of Areopagus, and a woman named Damaris, and others with them.   
Acts 17:34 - Some of them, however, followed him and were converted; one of them was Di-onysius, one of the judges of Ar-e-opa-gus, and a woman named Dama-ris, and others with them.   
Acts 17:34 - וּמִקְצָתָם דָּבְקוּ בוֹ וַיַּאֲמִינוּ וּבָהֶם דִּיּוֹנוּסְיוֹס מִן־הַשֹּׁפְטִים שֶׁל־אַרְיוֹפָגוֹס וְאִשָּׁה אַחַת דָּמָרִיס שְׁמָהּ וְעוֹד אֲחֵרִים עִמָּהֶם׃   
Acts 18:1 - וכַד נפַק פַּולָוס מֵן אַתִנֵוס אֵתָא לֵה לקָורִנתָוס .    
Acts 18:1 - AND when Paulos had gone forth from Athinos, he came unto Kurinthos.   
Acts 18:1 - And when Paul departed from Athens, he went to Corinth.   
Acts 18:1 - THEN Paul departed from Athens, and came to Corinth;   
Acts 18:1 - וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֵּצֵא פוֹלוֹס מֵאַתִּינַס וַיָּבֹא אֶל־קוֹרִנְתּוֹס׃   
Acts 18:2 - וֵאשׁכַּח תַּמָן גַּברָא חַד יִהוּדָיָא דַּשׁמֵה הוָא אַקֵלָוס דּאִיתַוהי הוָא מֵן פָּנטָוס אַתרָא דּבֵה בּהַו זַבנָא אֵתָא הוָא מֵן אַתרָא דּאִיטַלִיַא הו וַפּרִיסקִלַא אַנתּתֵה מֵטֻל דַּפקַד הוָא קלַודִיָוס קֵסַר דּנֵפּקוּן כֻּלהוּן יִהוּדָיֵא מֵן רֻהומאִ וֵאתקַרַב לוָתהוּן .   
Acts 18:2 - And he found there a certain man, a Jihudoya, whose name was Akilos, who was from the country of Pontos, (and) who at that time had come from the country of Italia, himself and Priskila his wife, because Klaudios Cesar had commanded that all the Jihudoyee should go out from Ruma; and he drew near to them:   
Acts 18:2 - And he found there a man, a Jew, whose name was Aquila, who was from the region of Pontus, and had just then arrived from the country of Italy, he and Priscilla his wife, because Claudius Caesar had commanded that all Jews should depart from Rome. And he went to them    
Acts 18:2 - And there he found a Jew named Aqui-la, from the region of Pontus, who had just arrived from Italy with his wife Pris-cilla, because Claudi-us Csar had commanded all Jews to leave Rome: and Paul went to them.   
Acts 18:2 - וַיִּמְצָא יְהוּדִי אֶחָד מוֹלַדְתּוֹ פוֹנְטוֹס וּשְׁמוֹ עֲקִילַס אֲשֶׁר בָּא מִקָּרוֹב מִן־אִיטַלְיָא הוּא וּפְרִיסְקְלָה אִשְׁתּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר צִוָּה קְלוֹדְיוֹס אֶת־כָּל־הַיְּהוּדִים לָסוּר מֵעִיר רוֹמִי׃    
Acts 18:3 - ומֵטֻל דּבַר אוּמָנוּתהוּן הוָא שׁרָא לֵה לוָתהוּן ופָלַח הוָא עַמהוּן בֻּאומָנוּתהוּן דֵּין לָולָרֵא הוַו .   
Acts 18:3 - (and) because he was a son of their art, he dwelt with them and wrought with them: but in their art they were tentmakers.    
Acts 18:3 - and, because he was of a their trade, he took lodgings with them, and worked with them; for by their trade they were tent-makers.   
Acts 18:3 - And because he was of the same trade, he stayed with them and worked with them: for they were saddle makers by trade.    
Acts 18:3 - וַיִּגַּשׁ אֲלֵיהֶם כִּי בְּנֵי אֻמָּנוּת אַחַת הֵם וַיֵּשֶׁב אִתָּם וַיַּעַשׂ בִּמְלָאכָה וְאֻמָּנוּתָם עֹשִׂים יְרִיעוֹת אֹהָלִים׃    
Acts 18:4 - וַממַלֵל הוָא בַּכנוּשׁתָּא בּכֻל שַׁבָּא וַמפִּיס הוָא לִיהוּדָיֵא וַלחַנפֵּא .   
Acts 18:4 - And he discoursed in the synagogue every shabath, and persuaded the Jihudoyee and the Heathens.   
Acts 18:4 - And he spoke in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and Gentiles.   
Acts 18:4 - And he spoke in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the pagans.   
Acts 18:4 - וַיְדַבֵּר בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בְּכָל־שַׁבָּת וְשַׁבָּת וַיּוֹכַח אֶל־הַיְּהוּדִים וְאֶל־הַיְּוָנִים׃   
Acts 18:5 - וכַד אֵתַו הוַו מֵן מַקֵדָונִיַא שִׁילָא וטִימָתֵאָוס אַלִיץ הוָא בּמֵלתָא הו פַּולָוס מֵטֻל דּקָימִין הוַו לקוּבלֵה יִהוּדָיֵא וַמגַדּפִין הוַו כַּד מסַהֵד הוָא להוּן דּיֵשׁוּע הוּיוּ משִׁיחָא .   
Acts 18:5 - And when from Makedunia Shilo and Timotheos had come, Paulos was constrained in his speech, because the Jihudoyee arose against him and blasphemed, while he testified to them that Jeshu is the Meshiha.   
Acts 18:5 - And when Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was impeded in discourse, because the Jews stood up against him, and reviled, as he testified to them that Jesus is the Messiah.   
Acts 18:5 - And when Silas and Ti-mothe-us came from Mac-e-doni-a, Paul felt he was not free to speak, because the Jews opposed him and blasphemed as he testified that Jesus is the Christ.   
Acts 18:5 - וּכְבוֹא סִילָא וְטִימוֹתִיּוֹס מִמַּקְדּוֹנְיָא פּוֹלוֹס מִתְאַמֵּץ בַּדָּבָר לְהָעִיד אֶל־הַיְּהוּדִים כִּי יֵשׁוּעַ הוּא הַמָּשִׁיחַ׃    
Acts 18:6 - וַנפַץ מָאנַוהי וֵאמַר להוּן מֵן הָשָׁא אֵנָא דּכֵא אנָא אָזֵל אנָא לִי לוָת עַממֵא .   
Acts 18:6 - And he shook his garments and said to them, From now I am clean: I go unto the Gentiles.   
Acts 18:6 - And he shook his garments, and said to them: Henceforth I am clean; I betake myself to the Gentiles.   
Acts 18:6 - So he shook his garments and said to them, From henceforth I am not to be blamed for what I am about to do; I am going to the Gentiles   
Acts 18:6 - וַיְהִי כִּי הִמְרוּ וְגִדְּפוּ וַיְנַעֵר אֶת־בְּגָדָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם דִּמְכֶם בְּרָאשֵׁיכֶם וְאָנֹכִי נָקִי מֵעַתָּה אֵלְכָה־לִּי אֶל־הַגּוֹיִם׃   
Acts 18:7 - וַנפַק מֵן תַּמָן ועַל לבַיתֵּה דּגַברָא דַּשׁמֵה טִטָוס אַינָא דּדָחֵל הוָא מֵן אַלָהָא ובַיתֵּה נַקִיפ הוָא לַכנוּשׁתָּא .   
Acts 18:7 - And he went forth from thence, and entered into the house of a man named Titos, who worshipped Aloha; and his house adjoined the synagogue.   
Acts 18:7 - And he went away, and entered into the house of a certain man named Titus, one who feared God, and whose house adjoined the synagogue.   
Acts 18:7 - And he departed thence, and entered into the house of a certain man named Titus, a devout man whose household had joined the synagogue.   
Acts 18:7 - וַיֵּלֵךְ מִשָּׁם וַיָּבֹא אֶל־בֵּית אִישׁ וּשְׁמוֹ יוּסְטוֹס וְהָאִישׁ יְרֵא אֱלֹהִים וּבֵיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת׃    
Acts 18:8 - וַכּרִיספָּוס רַבּ כּנוּשׁתָּא הַימֵן הוָא בּמָרַן הוּ וַבנַי בַּיתֵּה כֻּלהוּן וסַגִּיֵאא קָורִנתָיֵא שָׁמעִין הוַו וַמהַימנִין בַּאלָהָא ועָמדִּין .    
Acts 18:8 - And Krispos, master of the synagogue, believed in our Lord, he and all the sons of his house. And many of the Kurinthoyee heard and believed in Aloha, and were baptized.    
Acts 18:8 - And Crispus, the president of the synagogue, believed on our Lord, he and all the members of his house. And many Corinthians gave ear, and believed in God and were baptized.   
Acts 18:8 - And Crispus, the chief of the synagogue, believed in our LORD, together with all his household; and many of the Corinthians hearing him believed in God and were baptized.   
Acts 18:8 - וּקְרִיסְפּוֹס רֹאשׁ הַכְּנֶסֶת הֶאֱמִין בָּאָדוֹן הוּא וְכָל־בֵּיתוֹ וְגַם קוֹרִנְתִּים רַבִּים שָׁמְעוּ וַיַּאֲמִינוּ וַיִּטָּבֵלוּ׃    
Acts 18:9 - וֵאמַר מָריָא בּחֵזוָא לפַּולָוס לָא תֵּדחַל אֵלָא מַלֵל ולָא תֵּשׁתּוּק .   
Acts 18:9 - And the Lord said in a vision unto Paulos, Fear not, but speak and be not silent;   
Acts 18:9 - And the Lord said to Paul in a vision: Fear not, but speak and be not silent:   
Acts 18:9 - Then the LORD spoke to Paul in a vision, Be not afraid, but speak and be not silent.   
Acts 18:9 - וּדְבַר הָאָדוֹן הָיָה אֶל־פּוֹלוֹס בַּמַּחֲזֶה בַלַּיְלָה לֵאמֹר אַל־תִּירָא כִּי אִם־דַּבֵּר וְאַל־תֶּחֱשֶׁה׃   
Acts 18:10 - מֵטֻל דֵּאנָא עַמָכ אנָא ואנָשׁ לָא מֵשׁכַּח למַהָרוּתָכ ועַמָא סַגִּיָאא אִית לִי בַּמדִינתָּא הָדֵא .   
Acts 18:10 - for I am with thee, and no man can do thee harm; and I have much people in this city.   
Acts 18:10 - for I am with thee, and no one is able to harm thee; and I have much people in this city.   
Acts 18:10 - For I am with you, and no man can harm you: and I have many people in this city.   
Acts 18:10 - כִּי־עִמְּךָ אָנֹכִי וְאִישׁ אַל־יִגַּע בְּךָ לְהָרַע לָךְ כִּי־עַם רַב לִי בָּעִיר הַזֹּאת׃   
Acts 18:11 - יִתֵב הוָא דֵּין שַׁנתָּא חדָא ויַרחֵא שׁתָּא בּקָורִנתָוס ומַלֵפ הוָא להוּן מֵלתָא דַּאלָהָא .   
Acts 18:11 - But he abode a year and six months in Kurinthos, and taught them the word of Aloha.    
Acts 18:11 - And he resided in Corinth a year and six months, and taught them the word of God.   
Acts 18:11 - For he had already been in Corinth a year and six months and had taught the word of God among them.   
Acts 18:11 - וַיֵּשֶׁב שָׁם שָׁנָה וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וַיְלַמֵּד בְּקִרְבָּם אֶת־דְּבַר הָאֱלֹהִים׃   
Acts 18:12 - וכַד אִיתַוהי הוָא גַּאלִיָון אַנתוּפַּטָוס דַּאכַאִיַא אֵתכַּנַשׁו אַכחדָא יִהוּדָיֵא עַל פַּולָוס וַאיתּיוּהי קדָם בִּים .   
Acts 18:12 - AND when Galion was proconsul of Akaia, they gathered together against Paulos, and brought him before the tribunal,    
Acts 18:12 - And when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews assembled together against Paul; and they brought him before the judgment-seat,   
Acts 18:12 - And when Galli-o was proconsul of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul; and they brought him to the judgment seat,   
Acts 18:12 - וַיְהִי בִּהְיוֹת גַּלִּיּוֹן שַׂר מְדִינַת אֲכַיָּא וַיָּקוּמוּ הַיְּהוּדִים כֻּלָּם יַחְדָּו עַל־פּוֹלוֹס וַיְבִיאֻהוּ לִפְנֵי־כִסֵּא הַמִּשְׁפָּט׃   
Acts 18:13 - כַּד אָמרִין דּהָנָא לבַר מֵן נָמוּסָא מפִּיס לַבנַינָשָׁא דּנֵהווּן דָּחלִין לַאלָהָא .   
Acts 18:13 - saying, This (man) part from the law persuadeth men to worship Aloha.   
Acts 18:13 - saying: This man persuadeth the people to worship God contrary to the law.   
Acts 18:13 - Saying, This fellow persuades men to worship God contrary to the law.   
Acts 18:13 - וַיֹּאמְרוּ הָאִישׁ הַזֶּה מֵסִית אֶת־בְּנֵי הָאָדָם לַעֲבֹד אֶת־הָאֱלֹהִים שֶׁלּא כַתּוֹרָה׃   
Acts 18:14 - וכַד בָּעֵא הוָא פַּולָוס דּנֵפתַּח פּוּמֵה וַנמַלֵל אֵמַר גַּאלִיָון לִיהוּדָיֵא אֵלוּ עַל מֵדֵּם דּבִישׁ אַו דַּנכִיל אַו דַּסנֵא מקַטרגִין הוַיתּוּן אָו יִהוּדָיֵא בּוָלִיתָא מקַבֵּל הוִית לכוּן .   
Acts 18:14 - And when Paulos sought to open his mouth and speak, Galion said to the Jihudoyee, If it were concerning some thing of evil, or of wickedness, or of abomination, you would complain, O Jihudoyee, it would be proper for me to receive you;   
Acts 18:14 - And when Paul requested that he might open his mouth and speak, Gallio said to the Jews: If your accusation, O Jews, related to any wrong done, or any fraud, or base act, I would listen to you suitably.   
Acts 18:14 - And as Paul was desirous to open his mouth and speak, Galli-o said to the Jews, If your accusations were based on something criminal, fraudulent, or vicious, I would welcome you properly, O Jews:   
Acts 18:14 - וַיְהִי אַךְ־בִּקֵּשׁ פּוֹלוֹס לִפְתֹּחַ אֶת־פִּיו וְגַלִּיּוֹן הִקְדִּימוֹ וַיֹּאמֶר אֶל־הַיְּהוּדִים לוּ־הָיָה דְבַר־פֶּשַׁע אוֹ־נְבָלָה יְהוּדִים כִּי־עַתָּה נָשָׂאתִי פְנֵיכֶם כַּמִּשְׁפָּט׃   
Acts 18:15 - אֵן דֵּין זִטִמֵא אֵנוּן עַל מֵלתָא ועַל שׁמָהֵא ועַל נָמוּסָא דִּילכוּן אַנתּוּן יָדעִין אנתּוּן בַּינָתכוּן אֵנָא גֵּיר לָא צָבֵא אנָא דֵּאהוֵא דַּיָנָא דּהָלֵין צֵבוָתָא .   
Acts 18:15 - but if they be questions concerning language and names, and concerning your law, let them be known among yourselves; for I am not willing to be a judge of these matters.   
Acts 18:15 - But if the contests are about words, and about names, and concerning your law, ye must see to it among yourselves, for I am not disposed to be a judge of such matters.   
Acts 18:15 - But if they are a mere question of words and names and concerning your law, you can settle it better among yourselves; for I do not wish to be a judge of such matters.   
Acts 18:15 - אֲבָל אִם־הִיא שְׁאֵלָה עַל־מִלִּין וְשֵׁמוֹת וְהַדָּת שֶׁלָּכֶם רְאוּ אַתֶּם וַאֲנִי לֹא אֶהְיֶה שֹׁפֵט בֵּין־דְּבָרִים כָּאֵלֶּה׃    
Acts 18:16 - וַטרַד אֵנוּן מֵן בִּים דִּילֵה .   
Acts 18:16 - And he drove them from his tribunal.    
Acts 18:16 - And he repelled them from his judgment-seat.   
Acts 18:16 - And he drove them from his judgment seat.    
Acts 18:16 - וַיְגָרֶשׁ אֹתָם מִלִּפְנֵי כִּסֵּא הַמִּשְׁפָּט׃    
Acts 18:17 - וֵאחַדו הוַו כֻּלהוּן חַנפֵא לסָוסתֵנִיס קַשִׁישָׁא דַּכנוּשׁתָּא ומָחֵין הוַו לֵה קדָם בִּים וגַאלִיָון מַהמֵא הוָא בּהָלֵין .   
Acts 18:17 - And all the Heathens seized Sosthenis the presbyter of the synagogue, and beat him before the tribunal. And Galion was careless of these.   
Acts 18:17 - And all the Gentiles laid hold of Sosthenes an Elder of the synagogue, and smote him before the judgment-seat. And Gallio disregarded these things.   
Acts 18:17 - Then the pagans seized Sosthe-nes, the priest of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Galli-o disregarded these things.   
Acts 18:17 - וַיֹּאחֲזוּ כָל־הַיְּוָנִים אֶת־סוֹסְתְּנִיס רֹאשׁ הַכְּנֶסֶת וַיַּכּוּהוּ לִפְנֵי־כִסֵּא הַמִּשְׁפָּט וְגַלִּיּוֹן לֹא־שָּׁת לִבּוֹ גַּם־לָזֹאת׃   
Acts 18:18 - וכַד הוָא פַּולָוס תַּמָן יַומָתָא סַגִּיֵאא יַהב שׁלָמָא לַאחֵא וַרדָא בּיַמָא דּנאִזַל לסוּרִיַא וֵאתַו עַמֵה פּרִיסקִלַא וַאקֵלָוס כַּד סַפַּר רִשֵׁה בּקֵנכרֵאֵס מֵטֻל דּנֵדרָא נדִיר הוָא לֵה .   
Acts 18:18 - And when Paulos had been there many days, he gave the salutation to the brethren, and proceeded by sea to go to Syria: and Priskila and Akilos went with him, when he had shaved his head at Kankreos, because he had vowed a vow.   
Acts 18:18 - And when Paul had been there many days, he bid adieu to the brethren, and departed by sea to go to Syria. And with him went Priscilla and Aquila, when he had shaved his head at Cenchrea, because he had vowed a vow.   
Acts 18:18 - And after Paul had remained there many days, he bade the brethen farewell and sailed for Syria, and with him Pris-cilla and Aquila; having shorn his head in Cenchre-a: because he had vowed a vow.    
Acts 18:18 - וּפוֹלוֹס יָשַׁב שָׁם עוֹד יָמִים רַבִּים וַיִּפָּטֵר מִן־הָאַחִים וַיֵּרֶד בָּאֳנִיָּה לָלֶכֶת אֶל־סוּרְיָא וְאִתּוֹ פְּרִיסְקְלָה וַעֲקִילַס וַיְגַלַּח אֶת־רֹאשׁוֹ בְּקַנְכְּרַי כִּי נֶדֶר עָלָיו׃   
Acts 18:19 - ומַטִיו לֵאפֵסָוס ועַל פַּולָוס לַכנוּשׁתָּא וַממַלֵל הוָא עַם יִהוּדָיֵא .   
Acts 18:19 - And they came to Ephesos. And Paulos entered the synagogue and discoursed with the Jihudoyee;   
Acts 18:19 - And they came to Ephesus; and Paul entered the synagogue, and discoursed with the Jews.   
Acts 18:19 - And they came to Ephe-sus, and Paul entered into the synagogue and spoke to the Jews.   
Acts 18:19 - וַיָּבֹאוּ אֶל־אֶפֶסוֹס וַיַּנִּיחֵם שָׁם וְהוּא הָלַךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת וַיְדַבֵּר עִם־הַיְּהוּדִים׃   
Acts 18:20 - ובָעֵין הוַו מֵנֵה דּנַגַּר לוָתהוּן ולָא אֵתּטפִּיס .    
Acts 18:20 - and they requested of him to tarry with them; and he was not willing;   
Acts 18:20 - And they requested him to tarry with them: but he could not be persuaded.   
Acts 18:20 - When they wanted him to tarry a longer time with them, he consented not;   
Acts 18:20 - וַיְבַקְשׁוּ מִמֶּנּוּ לְהַאֲרִיךְ יְמֵי שִׁבְתּוֹ אִתָּם וְלֹא אָבָה׃    
Acts 18:21 - כַּד אָמַר דּוָלֵא לִי אַמִינָאיִת דּעאִדָא דָּאתֵא בֻּאורִשׁלֵם אֵעבּדִיוהי וֵאן אַלָהָא נֵצבֵּא אֵפנֵא תּוּב לוָתכוּן ולַאקֵלָוס ולַפּרִיסקִלַא שׁבַק אֵנוּן בֵּאפֵסָוס .   
Acts 18:21 - for he said, It behoveth me faithfully to perform the feast which cometh at Urishlem; and if Aloha willeth, I will come again to you. And Akilos and Priskila he left at Ephesos;   
Acts 18:21 - For he said: I must certainly keep the approaching feast at Jerusalem. But, if it please God, I will come again to you.    
Acts 18:21 - Saying, I must by all means celebrate the coming feast as is my custom at Jerusalem; but I will return to you again, God willing   
Acts 18:21 - כִּי נִפְטַר מֵהֶם וַיֹּאמֶר חַיָּב אֲנִי לָחֹג אֶת־הֶחָג הַבָּא בִּירוּשָׁלַיִם וְאַחֲרֵי־כֵן אָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם אִם־יִרְצֶה יְהוָֹה וַיֵּלֶךְ בָּאֳנִיָּה מִן־אֶפֶסוֹס׃   
Acts 18:22 - והוּ רדָא בּיַמָא וֵאתָא לקֵסַרִיַא וַסלֵק וַשׁאֵל בַּשׁלָמָא דַּבנַי עִדּתָּא וֵאזַל לֵה לַאנטִיָוכִי .   
Acts 18:22 - and he voyaged by sea and came to Cesarea: and he went up and wished the peace of the sons of the church, and went unto Antiokia.   
Acts 18:22 - And Aquila and Priscilla he left at Ephesus, and he himself proceeded by sea and came to Caesarea. And he went up and saluted the members of the church, and went on to Antioch.   
Acts 18:22 - And he left Aqui-la and Pris-cilla at Ephe-sus and sailed and when he landed at Cs-a-rea, he went up and saluted the members of the church, and went on to Anti-och.   
Acts 18:22 - וַיָּבֹא אֶל־קֵיסַרְיָה וַיַּעַל וַיִּשְׁאַל לִשְׁלוֹם הַקְּהִלָּה וַיֵּרֶד אֶל־אַנְטְיוֹכְיָא׃   
Acts 18:23 - וכַד הוָא תַּמָן יַומָתָא יִדִיעֵא נפַק וֵאתכּרֵכ בָּתַר בָּתַר בַּאתרָא דּגַלַטִיַא ודַפרוּגִיַא כַּד מקַיֵם הוָא לכֻלהוּן תַּלמִידֵא .    
Acts 18:23 - And when he had been there certain days, he went forth and itinerated successively through Phrygia and Galatia, confirming all the disciples.    
Acts 18:23 - And when he had been there some days, he departed, and travelled from place to place in the regions of Phrygia and Galatia, establishing all the disciples.   
Acts 18:23 - And after he had spent some special days there he departed and traveled all through the country of Phrygi-a and Ga-latia, increasing disciples in all of them.   
Acts 18:23 - וַיֵּשֶׁב שָׁם יָמִים אֲחָדִים וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו וַיַּעֲבֹר בְּאֶרֶץ גָּלַטְיָא וּפְרוּגְיָא וַיְחַזֵּק אֶת־כָּל־הַתַּלְמִידִים׃    
Acts 18:24 - וגַברָא חַד דַּשׁמֵה הוָא אַפָּלָו יִהוּדָיָא דּאִיתַוהי הוָא טוּהמֵה מֵן אַלֵכּסַנדּרִיַא וַרדֵא הוָא בּמֵלתָא וַמדָק הוָא בַּכתָבֵא אֵתָא לֵאפֵסָוס .   
Acts 18:24 - And a certain man whose name was Apolu, a Jihudoya, who was by family of Aleksandria, and erudite in speech, and accurate in the scriptures, came to Ephesos.   
Acts 18:24 - And a certain man named Apollos, a Jew, a native of Alexandria, who was trained to eloquence, and well taught in the scriptures, came to Ephesus.   
Acts 18:24 - And a certain Jew named A-pollos, a native of Al-ex-andri-a, an eloquent man and well versed in the scriptures, came to Ephesus.   
Acts 18:24 - וִיהוּדִי אֶחָד מוֹלַדְתּוֹ אֲלֶכְסַנְדְּרִיָּא וּשְׁמוֹ אַפּוֹלוֹס בָּא אֶל־אֶפֶסוֹס וְהָאִישׁ אִישׁ דְּבָרִים וְגָדוֹל בַּמִּקְרָא׃    
Acts 18:25 - הָנָא מתַלמַד הוָא לֻאורחֵה דּמָריָא ורָתַח הוָא בּרוּח וַממַלֵל הוָא ומַלֵפ מַליָאיִת עַל יֵשׁוּע כַּד מֵדֵּם לָא יָדַע הוָא אֵלָא אֵן מַעמוּדִיתָא דּיוּחַנָן .   
Acts 18:25 - This was discipled in the way of the Lord, and was fervid in spirit, and he spake and taught freely concerning Jeshu, while knowing not any thing but the baptism of Juhanon.   
Acts 18:25 - He had been instructed in the ways of the Lord, and was fervent in spirit; and he discoursed and taught fully respecting Jesus, while yet he knew nothing except the baptism of John.   
Acts 18:25 - He had been converted to the way of the LORD, and was fervent in the spirit; he spoke and taught very fully concerning Jesus, but he knew only the baptism of John.   
Acts 18:25 - הוּא הָיָה מְלֻמָּד דֶּרֶךְ הָאָדוֹן וְהוּא מְדַבֵּר כְּחֹם רוּחוֹ וּמְלַמֵּד הֵיטֵב אֶת־דִּבְרֵי יֵשׁוּעַ וְלֹא יָדַע כִּי אִם־טְבִילַת יוֹחָנָן לְבַדָּהּ׃   
Acts 18:26 - ושַׁרִי עִין בַּגלֵא ממַלֵל בַּכנוּשׁתָּא וכַד שַׁמעוּהי אַקֵלָוס וַפּרִיסקִלַא אַיתּיוּהי לבַיתּהוּן ומַליָאיִת חַוִיוהי אוּרחֵה דּמָריָא .    
Acts 18:26 - And he began boldly to speak in the synagogue. And when Akilos and Priskila heard him, they brought him to their house, and fully showed to him the way of the Lord.   
Acts 18:26 - And he began to speak boldly in the synagogue. And when Aquila and Priscilla heard him, they took him to their house, and fully showed him the way of the Lord.   
Acts 18:26 - And he began to speak boldly in the synagogue: and when Aqui-la and Pris-cilla heard him, they took him to their home, and fully showed him the way of the LORD.   
Acts 18:26 - וְהוּא הֵחֵל לִקְרֹא בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בְּאֹמֶץ לִבּוֹ וַיִּשְׁמְעוּ אֹתוֹ עֲקִילַס וּפְרִיסְקְלָה וַיִּקָּחֻהוּ אֲלֵיהֶם וַיּוֹסִיפוּ לְהוֹרוֹתוֹ אֶת־דֶּרֶךְ הָאֱלֹהִים בַּאֵר הֵיטֵב׃   
Acts 18:27 - וכַד צבָא דּנאִזַל לַאכַאִיַא חַפּטוּהי אַחֵא וַכתַבו לתַלמִידֵא דַּנקַבּלוּנָיהי וכַד אֵזַל עַדַּר סַגִּי בּיַד טַיבּוּתָא לכֻלהוּן מהַימנֵא .    
Acts 18:27 - And when he willed to go to Akaia, the brethren were careful of him, and wrote to the disciples to receive him. And when he had gone he helped much, through grace, all the believers.    
Acts 18:27 - And when he was disposed to go to Achaia, the brethren anticipated him, and wrote to the disciples to receive him. And, by going, through grace, he greatly assisted all them that believed.    
Acts 18:27 - And when he was disposed to go to Achaia, the brethren gave him a warm reception and wrote to the disciples to welcome him, and when he had come, he greatly helped all believers by means of grace.    
Acts 18:27 - וַיַּחְפֹּץ לָלֶכֶת לַאֲכַיָּא וַיִּכְתְּבוּ הָאַחִים אֶל־הַתַּלְמִידִים וַיְעֹרֲרוּ אֹתָם לְקַבְּלוֹ וַיָּבֹא שָׁמָּה וַיַּעֲזֹר הַרְבֵּה לַמַּאֲמִינִים עַל־יְדֵי הֶחָסֶד׃   
Acts 18:28 - תַּקִיפָאיִת גֵּיר דָּרֵשׁ הוָא לוּקבַל יִהוּדָיֵא קדָם כֵּנשֵׁא כַּד מחַוֵא הוָא מֵן כּתָבֵא עַל יֵשׁוּע דַּמשִׁיחָא הו .   
Acts 18:28 - For he disputed forcibly against the Jihudoyee before the assemblies, while he showed from the scriptures concerning Jeshu, that he is the Meshiha.    
Acts 18:28 - For he reasoned powerfully against the Jews, before the congregation; and showed from the scriptures, respecting Jesus, that he is the Messiah.   
Acts 18:28 - For he forcefully and publicly argued against the Jews, proving by the scriptures that Jesus is the Christ.    
Acts 18:28 - כִּי־בְכָל־כֹּחוֹ הִתְוַכַּח עִם־הַיְּהוּדִים לִפְנֵי כָּל־הָעָם וַיַּרְאֵם מִן־הַמִּקְרָאוֹת כִּי יֵשׁוּעַ הוּא הַמָּשִׁיחַ׃    
Acts 19:1 - וכַד אִיתַוהי הוָא אַפָּלָו בּקָורִנתָוס אֵתכּרֵכ פַּולָוס בַּאתרַוָתָא עֵלָיֵא וֵאתָא לֵאפֵסָוס וַמשַׁאֵל הוָא לתַלמִידֵא אַילֵין דֵּאשׁכַּח תַּמָן .   
Acts 19:1 - AND while Apolu was in Kurinthos, Paulos itinerated through the upper countries unto Ephesos; and he asked those disciples whom he found there,   
Acts 19:1 - And while Apollos was at Corinth, Paul travelled over the upper countries to Ephesus. And he inquired of the disciples whom he found there,   
Acts 19:1 - AND it came to pass, that while Apollos was at Corinth, Paul traveled through the northern countries and came to Ephe-sus, and inquired of the disciples whom he found there,   
Acts 19:1 - וַיְהִי בִּהְיוֹת אַפּוֹלוֹס בְּקוֹרִנְתּוֹס וַיַּעֲבֹר פּוֹלוֹס בַּמְּדִינוֹת הָעֶלְיוֹנֹת וַיֵּרֶד אֶל־אֶפֶסוֹס וַיִּמְצָא־שָׁם תַּלְמִידִים׃    
Acts 19:2 - דֵּאן קַבֵּלתּוּן רוּחָא דּקוּדשָׁא מֵן דּהַימֵנתּוּן ענַו וָאמרִין לֵה וָאפלָא אֵן אִית רוּחָא דּקוּדשָׁא שׁמִיע לַן .   
Acts 19:2 - Have you received the Spirit of Holiness from [the time] that you believed ? They answered and said to him, It hath not been heard by us whether there be the Spirit.    
Acts 19:2 - Have ye received the Holy Spirit, since ye believed? They answered and said to him: If there be a Holy Spirit, it hath not come to our hearing.   
Acts 19:2 - Have you received the Holy Spirit since you were converted? They answered and said to him, We have not even heard that there is a Holy Spirit.   
Acts 19:2 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲנִתְּנָה בָכֶם רוּחַ הַקֹּדֶשׁ אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֶאֱמַנְתֶּם וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַף לֹא שָׁמַעְנוּ כִּי יֵשׁ רוּחַ הַקֹּדֶשׁ׃    
Acts 19:3 - אָמַר להוּן וַבמָנָא עמַדּתּוּן אָמרִין בּמַעמוּדִיתֵה דּיוּחַנָן .    
Acts 19:3 - He saith to them, And into what were you baptized ? They said, Into the baptism of Juhanon.    
Acts 19:3 - He said to them: Into what then were ye baptized ? They say: Into the baptism of John.   
Acts 19:3 - Then he said to them, By what baptism then were you baptized? They said, By the baptism of John.   
Acts 19:3 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עַל־מָה אֵפוֹא הָטְבַּלְתֶּם וַיֹּאמְרוּ טְבִילַת יוֹחָנָן׃   
Acts 19:4 - אָמַר להוּן פַּולָוס יוּחַנָן אַעמֵד מַעמוּדִיתָא דַּתיָבוּתָא לעַמָא כַּד אָמַר הוָא דַּנהַימנוּן בַּאינָא דָּאתֵא בָּתרֵה דּאִיתַוהי יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
Acts 19:4 - Paulos saith to them, Juhanon baptized the people with the baptism of repentance, saying that they should believe in him who was coming after him, who is Jeshu Meshiha.    
Acts 19:4 - Paul said to them: John baptized the people with the baptism of repentance, while he told them to believe in him who was to come after him, that is, in Jesus the Messiah.   
Acts 19:4 - Then said Paul, John verily baptized the people with the baptism of repentance, saying unto them that they should believe on him who should come after him, that is, Jesus Christ.   
Acts 19:4 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס יוֹחָנָן הִטְבִּיל טְבִילַת הַתְּשׁוּבָה וְאָמַר אֶל־הָעָם שֶׁיַּאֲמִינוּ בַּאֲשֶׁר יָבוֹא אַחֲרָיו וְהוּא הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ׃    
Acts 19:5 - וכַד הָלֵין שׁמַעו עמַדו בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .    
Acts 19:5 - And when they heard these (words), they were baptized in the name of our Lord Jeshu Meshiha.   
Acts 19:5 - And when they heard these things, they were baptized in the name of our Lord Jesus Messiah.   
Acts 19:5 - When they heard these things, they were baptized in the name of our LORD Jesus Christ   
Acts 19:5 - וַיְהִי כְּשָׁמְעָם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּטָּבְלוּ בְּשֵׁם יֵשׁוּעַ הָאָדוֹן׃   
Acts 19:6 - וסָם עלַיהוּן אִידָא פַּולָוס וֵאתָא רוּחָא דּקוּדשָׁא עלַיהוּן וַממַללִין הוַו בּלֵשָׁן לֵשָׁן ומֵתנַבֵּין הוַו .   
Acts 19:6 - And Paulos laid on them the hand, and the Spirit of Holiness came upon them, and they spake with tongues, and prophesied.    
Acts 19:6 - And Paul laid [his] hand on them; and the Holy Spirit came upon them, and they spoke in various tongues, and prophesied.    
Acts 19:6 - And when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them; and they spoke in divers tongues, and prophesied.    
Acts 19:6 - וַיִּסְמֹךְ פּוֹלוֹס יָדָיו עֲלֵיהֶם וַתָּבֹא עֲלֵיהֶם רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וַיְמַלֲלוּ בִלְשֹׁנוֹת וַיִּתְנַבָּאוּ׃   
Acts 19:7 - הָוֵין הוַו דֵּין כֻּלהוּן אנָשָׁא תּרֵעסַר .   
Acts 19:7 - But all the men were twelve.    
Acts 19:7 - And all the persons were twelve.    
Acts 19:7 - And there were in all twelve persons.    
Acts 19:7 - וְכֻלָּם כִּשְׁנֵים עָשָׂר אִישׁ׃   
Acts 19:8 - ועַל הוָא פַּולָוס לַכנוּשׁתָּא וַממַלֵל הוָא עִין בַּגלֵא יַרחֵא תּלָתָא וַמפִּיס הוָא עַל מַלכּוּתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 19:8 - And Paulos entered the synagogue, and discoursed boldly three months, and persuaded concerning the kingdom of Aloha.    
Acts 19:8 - And Paul entered into the synagogue, and spoke boldly three months, persuading in regard to the kingdom of God.    
Acts 19:8 - Then Paul entered into the synagogue, and spoke openly for a period of three months, persuading the people concerning the kingdom of God.   
Acts 19:8 - וַיָּבֹא אֶל־בֵּית הַכְּנֶסֶת וַיִּקְרָא־שָׁם בְּאֹמֶץ לִבּוֹ וַיְדַבֵּר עִמָּם כִּשְׁלשָׁה חֳדָשִׁים וַיַּט אֶת־לִבָּם אֶל־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים׃   
Acts 19:9 - ואנָשִׁין מֵנהוּן מֵתקַשֵׁין הוַו ומֵתחרֵין וַמצַחֵין לֻאורחָא דַּאלָהָא קדָם כֵּנשָׁא דּעַממֵא הָידֵּין אַרחֵק פַּולָוס וַפרַשׁ מֵנהוּן לתַלמִידֵא וכֻליוּם ממַלֵל הוָא עַמהוּן בֵּאסכָולאִ דּגַברָא דַּשׁמֵה טוּרַנָוס .   
Acts 19:9 - And men of them were obdurate, and contended, and reviled the way of Aloha, before the assembly of the people. Then Paulos removed and separated from them the disciples, and every day discoursed with them in the school of a man whose name was Tyranos.   
Acts 19:9 - And some of them were hardened, and disputatious, and reviled the way of God before the assembly of the people. Then Paul withdrew himself, and separated the disciples from them. And he discoursed with them daily in the school of a man named Tyrannus.   
Acts 19:9 - But some of them were stubborn, and they disputed and cursed the way of God in the presence of the assembly. Then Paul withdrew, and separated the disciples from them, and he spoke to them daily in the school of a man named Ty-ranus.   
Acts 19:9 - וּמִקְצָתָם הִקְשׁוּ אֶת־לְבָבָם וְלֹא הֶאֱמִינוּ וַיְדַבְּרוּ סָרָה עַל־הַדֶּרֶךְ הַהוּא לִפְנֵי הַקָּהָל וַיָּסַר מֵהֶם וַיַּבְדֵּל מִתּוֹכָם אֶת־הַתַּלְמִידִים וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם יוֹם יוֹם בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ אֲשֶׁר לְטוּרְנוּס׃   
Acts 19:10 - והָדֵא הוָת שׁנִין תַּרתֵּין עדַמָא דַּשׁמַעו מֵלתָא דּמָריָא כֻּלהוּן דּעָמרִין בַּאסִיַא יִהוּדָיֵא וַארמָיֵא .   
Acts 19:10 - And this was done two years, until all who dwelt in Asia, Jihudoyee and Aramoyee, had heard the word of the Lord.    
Acts 19:10 - And this continued for two years, until all who resided in [Proconsular] Asia, both Jews and Gentiles, heard the word of the Lord.   
Acts 19:10 - And this continued for two years until all who dwelt in Asia Minor, both Jews and Arameans (Syrians), heard the word of God.   
Acts 19:10 - וְכֵן כִּשְׁנָתַיִם יָמִים וַיִּשְׁמְעוּ כָּל־ישְׁבֵי אַסְיָא הַיְּהוּדִים וְהַיְּוָנִים אֶת־דְּבַר יֵשׁוּעַ הָאָדוֹן׃   
Acts 19:11 - וחַילֵא רַורבֵא עָבֵד הוָא אַלָהָא בּאִידֵה דּפַּולָוס .    
Acts 19:11 - And great power-works wrought Aloha by the hand of Paulos;   
Acts 19:11 - And God wrought very great miracles by the hand of Paul:   
Acts 19:11 - And God wrought great miracles by the hands of Paul:   
Acts 19:11 - וְהָאֱלֹהִים עָשָׂה גְּבוּרוֹת גְּדֹלוֹת עַל־יְדֵי פוֹלוֹס׃    
Acts 19:12 - הָכַנָא דָּאפ מֵן נַחתֵּא דּעַל גּוּשׁמֵה סוּדָרֵא אַו רוּקעֵא מַיתֵּין הוַו וסָימִין עַל כּרִיהֵא ופָרקִין הוַו מֵנהוּן כּוּרהָנֵא וָאפ שׁאִדֵא נָפקִין הוַו .   
Acts 19:12 - so that they brought even from the garments that were upon his body napkins or wrappings, and laid them upon the sick, and the diseases went from them; and demons also went forth.    
Acts 19:12 - so that, from the clothes on his body, napkins and rags were carried and laid upon the sick, and the diseases left them, and demons also went out.   
Acts 19:12 - So that even when, of the clothes on his body, pieces of garments were brought and laid upon the sick, diseases were cured, and even the insane were restored.   
Acts 19:12 - עַד לְהַנִּיחַ סוּדָרִים וַחֲגֹרֹת מֵעַל־עוֹר בְּשָׂרוֹ עַל־הַחוֹלִים וַיָּסוּרוּ מֵהֶם תַּחֲלֻאֵיהֶם וְגַם־הָרוּחוֹת הָרָעוֹת יָצָאוּ׃    
Acts 19:13 - צבַו הוַו דֵּין אָפ אנָשָׁא יִהוּדָיֵא אַילֵין דּמֵתכַּרכִּין הוַו ומַומֵין עַל שׁאִדֵא דּנַומוּן בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע עַל אַילֵין דּאִית הוַי להוּן רוּחֵא טַנפָתָא כַּד אָמרִין הוַו מַומֵינַן לכוּן בַּשׁמֵה דּיֵשׁוּע אַינָא דּמַכרֵז פַּולָוס .   
Acts 19:13 - BUT men, Jihudoyee, also, who went about and adjured demons, willed to adjure in the name of our Lord Jeshu over those who had unclean spirits, saying, We adjure you in the name of Jeshu whom Paulos preacheth.   
Acts 19:13 - And moreover certain Jews, who went: about exorcising demons, were disposed to exorcise in the name of our Lord Jesus over those who had unclean spirits, by saying: We adjure you, in the name of that Jesus whom Paul announceth.   
Acts 19:13 - Now certain Jews, who went about exorcising evil spirits, invoked the name of our LORD Jesus over those who were possessed, saying, We adjure you in the name of Jesus whom Paul preaches.    
Acts 19:13 - וַאֲנָשִׁים מִן־הַיְּהוּדִים נְבוֹנֵי לַחַשׁ וְסֹבֲבִים בָּאָרֶץ הוֹאִילוּ לְהַזְכִּיר אֶת־שֵׁם יֵשׁוּעַ הָאָדוֹן עַל־אֲחוּזֵי הָרוּחוֹת הָרָעוֹת לֵאמֹר מַשְׁבִּיעַ אֲנִי אֶתְכֶם בְּיֵשׁוּעַ אֲשֶׁר פּוֹלוֹס קֹרֵא בִשְׁמוֹ׃    
Acts 19:14 - אִית הוָא דֵּין שַׁבעָא בּנַוהי דּגַברָא חַד יִהוּדָיָא רַבּ כָּהנֵא דַּשׁמֵה הוָא סקֵוַא דּעָבדִּין הוַו הָדֵא .   
Acts 19:14 - There were seven sons of a man, a certain Jihudoya, chief of the priests, whose name was Skeva, who did this.    
Acts 19:14 - And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, who did this.   
Acts 19:14 - And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, who did this.   
Acts 19:14 - וְהָעֹשִׂים הַדָּבָר הַזֶּה שִׁבְעַת בְּנֵי סְקֵוָה הַיְּהוּדִי מִגְּדוֹלֵי הַכֹּהֲנִים׃   
Acts 19:15 - וַענָא שׁאִדָא הַו בִּישָׁא וֵאמַר להוּן ליֵשׁוּע מֵשׁתַּודַּע אנָא וַלפַּולָוס יָדַע אנָא אַנתּוּן דֵּין מַן אַנתּוּן .   
Acts 19:15 - And that evil demon answered and said to them, Jeshu I acknowledge, and Paulos I know; but who are you ?   
Acts 19:15 - And the evil demon answered and said to them: Jesus I well know, and Paul I know, but as for you, who are ye?    
Acts 19:15 - And the insane man answered and said to them, Jesus I recognize and Paul I know; but who are you?   
Acts 19:15 - וַיַּעַן הָרוּחַ וַיֹּאמַר אֶת־יֵשׁוּעַ אֲנִי מַכִּיר וְאֶת־פּוֹלוֹס אֲנִי יֹדֵעַ וְאַתֶּם מִי אַתֶּם׃   
Acts 19:16 - וַשׁוַר עלַיהוּן גַּברָא הַו דּאִית הוָא בֵּה רוּחָא בִּישׁתָּא וֵאתחַיַל עלַיהוּן ושַׁפֵּל אֵנוּן וכַד שׁלִיחִין וַפעִיעִין ערַקו מֵן בַּיתָּא הַו .   
Acts 19:16 - And the man in whom was the evil spirit sprang upon them, and was strong against them, and threw them, and they, naked and wounded, fled from that house.   
Acts 19:16 - And the man in whom was the evil demon leaped upon them, and overpowered them, and threw them down: and they fled out of the house denuded and bruised.   
Acts 19:16 - Then the insane man leaped on them, and overpowered them, and prevailed against them, so they fled out of that house naked and wounded.   
Acts 19:16 - וַיִּתְנַפֵּל עֲלֵיהֶם בַּעַל הָרוּחַ הָרָעָה וַיִּגְבַּר עֲלֵיהֶם וַיִּכְבְּשֵׁם וַיָּנוּסוּ מִן־הַבַּיִת הַהוּא עֵירֻמִּים וּפְצוּעִים׃    
Acts 19:17 - והָדֵא אֵתיַדעַת הוָת לכֻלהוּן יִהוּדָיֵא וַארמָיֵא דּעָמרִין בֵּאפֵסָוס ונֵפלַת דֵּחלתָא עַל כֻּלהוּן ומֵתרַמרַם הוָא שׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
Acts 19:17 - And this was known to all the Jihudoyee and Aramoyee who dwelt in Ephesos: and fear fell upon them all, and the name of our Lord Jeshu Meshiha was exalted.   
Acts 19:17 - And this became known to all the Jews and Gentiles, who resided at Ephesus. And fear fell on them all, and the name of our Lord Jesus Messiah was exalted.   
Acts 19:17 - And this became known to all the Jews and Arameans (Syrians) who dwelt at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of our LORD Jesus Christ was magnified.   
Acts 19:17 - וַיִּוָּדַע הַדָּבָר לְכָל־הַיְּהוּדִים וְהַיְּוָנִים ישְׁבֵי אֶפֶסוֹס וַיִּפֹּל פַּחַד עַל־כֻּלָּם וַיִּגְדַל שֵׁם הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ׃    
Acts 19:18 - וסַגִּיֵאא מֵן אַילֵין דּהַימֵנו אָתֵין הוַו ומֵשׁתַּעֵין סַכלוָתהוּן ומַודֵּין בּמֵדֵּם דּעָבדִּין הוַו .   
Acts 19:18 - And many of those who believed came and acknowledged their sins, and confessed whatever they had done.   
Acts 19:18 - And many of them that believed, came and narrated their faults, and confessed what they had done.   
Acts 19:18 - And many of them that believed came, and told their faults, and confessed what they had done.   
Acts 19:18 - וְרַבִּים מִן־הַמַּאֲמִינִים בָּאוּ וַיִּתְוַדּוּ וַיּוֹדִיעוּ אֶת־אֲשֶׁר עָשׂוֹּ׃   
Acts 19:19 - סַגִּיֵאא דֵּין אָפ חַרָשֵׁא כַּנֵשׁו כּתָבַיהוּן וַאיתִּיו אַוקֵדו אֵנוּן קדָם כֻּלנָשׁ וַחשַׁבו דּמַיהוּן וַסלֵק כֵּספָּא רֵבּוָתָא חַמֵשׁ .    
Acts 19:19 - Many also of the magicians collected their writings and brought and burned them before all men; and they reckoned the price of them, and it ascended to silver five myriads.   
Acts 19:19 - And also many magicians collected their books, and brought and burned them before every body: and they computed the cost of them, and it amounted to fifty thousand [pieces] of silver.   
Acts 19:19 - Many magicians also gathered together their books and brought them and burned them before the presence of the people; and they counted the price of them, and it amounted to fifty thousand pieces of silver.   
Acts 19:19 - וְרַבִּים אֲשֶׁר עָשְׂקוּ בְּהַבְלֵי כְשָׁפִים הֵבִיאוּ אֶת־סִפְרֵיהֶם וַיִּשְׂרְפוּם בָּאֵשׁ לְעֵינֵי כֹל וַיְחַשְּׁבוּ אֶת־מְחִירָם וְהִנֵּה הוּא חָמֵשׁ רִבּוֹ דִּינָרִים׃   
Acts 19:20 - והָכַנָא בּחַילָא רַבָּא תָּקפָּא הוָת וסָגיָא הַימָנוּתֵה דַּאלָהָא .    
Acts 19:20 - And thus with great power prevailed and increased the faith of Aloha.    
Acts 19:20 - And thus with great power was the faith of God strengthened and increased.   
Acts 19:20 - So mightily grew the faith of God and greatly increased in numbers   
Acts 19:20 - וּדְבָר יְהוָֹה גָּבַר מְאֹד וַיֵּלֶךְ הָלֹךְ וְחָזֵק׃    
Acts 19:21 - כַּד דֵּין אֵשׁתַּלַם הָלֵין סָם פַּולָוס בּרֵעיָנֵה דּנֵתכּרֵכ בּכֻלָה מַקֵדָונִיַא ובַאכַאִיַא ונאִזַל לֻאורִשׁלֵם וֵאמַר דּמָא דֵּאזֵלת לתַמָן וָלֵא לִי דָּאפ רֻהומִי אֵחזֵא .   
Acts 19:21 - But when these were fulfilled, Paulos set in his mind to itinerate throughout all Makedunia and Akaia, and to go into Urishlem. And he said, When I shall have gone thither, it behoveth me Ruma also to see.   
Acts 19:21 - And when these things had been accomplished, Paul purposed in his mind, to make the circuit of all Macedonia and Achaia, and [then] go to Jerusalem. And he said: After I have gone thither, I must also see Rome.   
Acts 19:21 - When these things had been accomplished, Paul made up his mind to travel through all of Mac-e-doni-a and A-chaia, and then to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.    
Acts 19:21 - וַיְהִי כִּכְלוֹת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּוָּעַץ פּוֹלוֹס בְּרוּחוֹ לַעֲבֹר בְּתוֹךְ מַקְדּוֹנְיָא וַאֲכַיָּא לָלֶכֶת יְרוּשָׁלָיִם וַיֹּאמֶר אַחֲרֵי הֱיוֹתִי שָׁמָּה רָאֹה אֶרְאֶה גַּם אֶת־רוֹמִי׃   
Acts 19:22 - ושַׁדַּר הוָא תּרֵין אנָשִׁין מֵן הָנוּן דַּמשַׁמשִׁין הוַו לֵה למַקֵדָונִיַא לטִימָתֵאָוס ולֵארַסטָוס הוּ דֵּין קַוִי זַבנָא בַּאסִיַא .    
Acts 19:22 - And he sent two men of those who ministered to him to Makedunia, Timotheos and Aristos; but he remained a time in Asia.    
Acts 19:22 - And he sent two persons, of those that ministered to him, Timothy and Erastus, into Macedonia; but he himself remained for a time in Asia.   
Acts 19:22 - So he sent to Mac-e-doni-a two men of those who had ministered to him, Ti-motheus and E-rastus; but he himself stayed in Asia Minor for some time.   
Acts 19:22 - וַיִּשְׁלַח שְׁנַיִם מִן־הַמְּשָׁרְתִים אֹתוֹ אֶל־מַקְדּוֹנְיָא אֶת־טִימוֹתִיּוֹס וְאֶת אֲרִסְטוֹס וְהוּא עָשָׂה עוֹד יָמִים בְּאַסְיָא׃    
Acts 19:23 - הוָא הוָא דֵּין בּהַו זַבנָא שׁגוּשׁיָא סַגִּיָאא עַל אוּרחֵה דַּאלָהָא .   
Acts 19:23 - BUT there was made at that time a great tumult on account of the way of Aloha.   
Acts 19:23 - And at that time there was great commotion respecting the way of God.   
Acts 19:23 - And at that time there was a great uprising against those who followed in the way of God.   
Acts 19:23 - וַתְּהִי בָּעֵת הַהִיא מְהוּמָה גְדוֹלָה עַל־אֹדוֹת דֶּרֶךְ יְהוָֹה׃    
Acts 19:24 - אִית הוָא דֵּין תַּמָן עָבֵד סאִמָא חַד דַּשׁמֵה הוָא דִּמִטרִיָוס דּעָבֵד הוָא נַוסֵא דּסאִמָא לַארטֵמִיס ומַותַּר הוָא לַבנַי אוּמָנוּתֵה יוּתרָנָא רַבָּא .   
Acts 19:24 - For there was a certain worker of silver there whose name was Dimitrios, who made shrines of silver of Artemis, and he produced for the sons of his art great gains.   
Acts 19:24 - For a certain silversmith was there, named Demetrius, who made silver shrines for Diana, and afforded great profits to the artisans of his trade.   
Acts 19:24 - There was here a silversmith named Demetri-us, who made silver shrines for Artemis, thus greatly enriching the craftsmen of his trade.   
Acts 19:24 - כִּי־צוֹרֵף כֶּסֶף אֶחָד דְּמַטְרִיּוֹס שְׁמוֹ עֹשֵׂה הֵיכְלֵי כֶסֶף שֶׁל־אַרְטְמִיס הִמְצִיא לֶחָרָשִׁים שָׂכָר הַרְבֵּה׃   
Acts 19:25 - הָנָא כַּנֵשׁ אֵנוּן לַבנַי אוּמָנוּתֵה כֻּלהוּן ולַאילֵין דּפָלחִין עַמהוּן וֵאמַר להוּן גַּברֵא יָדעִין אנתּוּן דּתֵאגוּרתַּן כֻּלָה מֵן הָנָא הי פּוּלחָנָא .   
Acts 19:25 - This (man) assembled all the sons of his art and those who wrought with them, and said to them, Men, you know that all our merchandise is from this work;   
Acts 19:25 - He assembled all the artisans of his trade, and those who labored with them, and said to them: Gentlemen, ye know that our gains are all from this manufacture.   
Acts 19:25 - He called together all the craftsmen of his trade, with the workmen of like occupation, and said to them: Men, you know that all of our earnings are derived from this craft.   
Acts 19:25 - וַיַּקְהֵל אֹתָם וְאֶת־יֶתֶר הָעֹסְקִים בַּמְּלָאכָה הַהִיא וַיֹּאמַר אֲנָשִׁים אַתֶּם יֹדְעִים כִּי מִן־הַמְּלָאכָה הַזֹּאת עָשִׂינוּ חָיִל׃    
Acts 19:26 - וָאפ אַנתּוּן שָׁמעִין אנתּוּן וחָזֵין אנתּוּן דּלָא הוָא בַּלחוּד לַבנַי אֵפֵסָוס אֵלָא אָפ לסוּגָאא דּכֻלָה אַסִיַא אַפִּיס הָנָא פַּולָוס וַאהפֵּכ כַּד אָמַר דּלַו אַלָהֵא אֵנוּן הָנוּן דּבאִידַי בּנַינָשָׁא מֵתעַבדִּין .   
Acts 19:26 - and you also hear and see, that not only the sons of Ephesos, but also many of all Asia, this Paulos persuadeth, and hath perverted them, saying, that there be no gods which by the hands of men are made.   
Acts 19:26 - And ye also know and see, that not only the citizens of Ephesus, but also the mass of all Asia, this Paul hath persuaded and enticed away, by saying, that those are not gods, which are made by the hands of men.   
Acts 19:26 - You also hear and see that not only the Ephesi-ans, but almost throughout all Asia Minor, this Paul has persuaded, and turned away many people simply by saying that gods made by the hands of men are not gods,   
Acts 19:26 - וְאַתֶּם רֹאִים וְשֹׁמְעִים אֲשֶׁר לֹא בְאֶפֶסוֹס לְבַדָּה כִּי־גַם כִּמְעַט בְּאַסְיָא כֻלָּהּ זֶה פוֹלוֹס פִּתָּה וְהִדִּיחַ הֲמוֹן עַם־רָב לֵאמֹר לֹא־אֱלֹהִים אֵלֶּה הַנַּעֲשִׂים בְּיָדָיִם׃   
Acts 19:27 - ולַו הָדֵא צבוּתָא בַּלחוּד מֵתפַּרסיָא ובָטלָא אֵלָא אָפ הוּ הַיכּלָא דַּארטֵמִיס אַלָהתָּא רַבּתָא מֵתחשֵׁב לֵה אַיכ לָא מֵדֵּם וָאפ הִי אַלָהתָּא דּכֻלָה אַסִיַא וכֻלהוּן עַממֵא סָגדִּין לָה מֵתּשִׁיטָא .   
Acts 19:27 - And not only is this business defamed and brought to an end, but also the temple of Artemis the great goddess is reputed as nothing, and she also, the goddess of all Asia, and (whom) all the nations worship, is despised.   
Acts 19:27 - And not only is this occupation slandered and impeded, but also the temple of the great goddess Diana is accounted as nothing; and likewise the goddess herself of all Asia, and whom all nations worship, is contemned.   
Acts 19:27 - So that not only is this craft doomed, but also the temple of the great goddess Artemis will be disregarded, and the goddess of all Asia Minor, even she whom all peoples worship, will be despised.    
Acts 19:27 - וְעַתָּה עוֹד מְעַט וְחֶלְקֵנוּ זֶה יִהְיֶה לְבוּז וְגַם־הֵיכַל אַרְטְמִיס הַמְּלֶכֶת הַגְּדוֹלָה יֵחָשֵׁב לְאַיִן וְתִכְלֶה תִפְאַרְתָּהּ אֲשֶׁר כָּל־אַסְיָא וְכָל־יֹשְׁבֵי תֵבֵל מְכַבְּדִים אוֹתָהּ׃    
Acts 19:28 - וכַד שׁמַעו הָלֵין אֵתמלִיו חֵמתָּא וקָעֵין הוַו וָאמרִין רַבָּא הי אַרטֵמִיס דֵּאפֵסָיֵא .   
Acts 19:28 - And when they heard these (words) they were filled with wrath; and they cried, and said, Great is Artemis of the Ephesoyee.   
Acts 19:28 - And when they heard these things they were filled with wrath; and they cried out, and said: Great is Diana of the Ephesians.   
Acts 19:28 - And when they heard these things they were filled with wrath, and cried out, saying, Great is Arte-mis of the E-phesi-ans.   
Acts 19:28 - וַיְהִי כְּשָּׁמְעָם אֶת־דְּבָרָיו וַיִּמָּלְאוּ חֵמָה וַיִּצְעֲקוּ וַיֹּאמְרוּ גְּדוֹלָה אַרְטְמִיס שֶׁל הָאֶפֶסִים׃   
Acts 19:29 - וֵאשׁתַּגשַׁת כֻּלָה מדִינתָּא וַרהֵטו אַכחדָא וֵאזַלו לתֵאַטרָון וַחטַפו אַובֵּלו עַמהוּן לגַאִיָוס ולַארִסטַרכָוס גַּברֵא מַקֵדָונָיֵא בּנַי לוִיתֵה דּפַּולָוס .   
Acts 19:29 - And the whole city was perturbed, and they ran together and came to the theatre; and seizing, they led with them Gaios and Aristarkos, men of Makedunia, companions of Paulos.    
Acts 19:29 - And the whole city was in commotion; and they ran together, and entered the theatre. And they caught, and bore along with them, Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, and associates of Paul.    
Acts 19:29 - And the whole city was in tumult: and they rushed together to the theatre, and there seized and carried along with them Gaius and Ar-is-tarchus, Mac-e-doni-ans, members of Paul's escort.    
Acts 19:29 - וַתִּמָּלֵא כָל־הָעִיר מְבוּכָה וַיִּסְעֲרוּ כֻלָּם יַחְדָּו אֶל־הַתֵּאַטְרוֹן וַיַּחְטְפוּ אִתָּם אֶת־גָּיוֹס וְאֶת־אֲרִסְטַרְכוֹס וְהֵם מַקְדּוֹנִים וַחֲבֵרִים לְפוֹלוֹס בְּמַסָּעָיו׃   
Acts 19:30 - ופַּולָוס צָבֵא הוָא דּנֵעוּל לתֵאַטרָון וַכלַאוּהי תַּלמִידֵא .    
Acts 19:30 - AND Paulos willed to enter the theatre, and the disciples restrained him.   
Acts 19:30 - And Paul was disposed to go into the theatre: but the disciples restrained him.   
Acts 19:30 - And Paul wanted to go into the theatre, but the disciples stopped him.   
Acts 19:30 - וַיֹּאֶל פּוֹלוֹס לָבוֹא אֶל־תּוֹך הָעָם וְלֹא־הִנִּיחוּ לוֹ הַתַּלְמִידִים׃   
Acts 19:31 - וָאפ רִשֵׁא דַּאסִיַא מֵטֻל דּרָחמַוהי הוַו שַׁדַּרו בּעַו מֵנֵה דּלָא נֵתֵּל נַפשֵׁה דּנֵעוּל לתֵאַטרָון .   
Acts 19:31 - And the chiefs of Asia, because they were his friends, sent, praying of him not to deliver [Or, give his life.] himself by going into the theatre.    
Acts 19:31 - And likewise the chiefs of Asia, because they were his friends, sent and requested of him, that he would not expose himself by going into the theatre.   
Acts 19:31 - And likewise some of the chiefs of Asia Minor, because they were his friends, sent to him, begging him not to risk his life by entering the theatre.   
Acts 19:31 - וְגַם־מִקְצָת רָאשֵׁי אַסְיָא אֲשֶׁר הָיוּ אֹהֲבָיו שָׁלְחוּ אֵלָיו וַיַּזְהִירוּ אֹתוֹ אֲשֶׁר לֹא־יִמְלָאֵהוּ לִבּוֹ לָבוֹא אֶל־הַתֵּאַטְרוֹן׃    
Acts 19:32 - כֵּנשֵׁא דֵּין דּאִית הוַו בּתֵאַטרָון טָב שׁגִישִׁין הוַו וַאחרָנֵא אחרָניָתָא קָעֵין הוַו סַגִּיֵאא גֵּיר מֵנהוּן לָא יָדעִין הוַו מֵטֻל מָנָא אֵתכַּנַשׁו .   
Acts 19:32 - But the crowd who were in the theatre were greatly commoved, and others cried other things; for many of them knew not on what account they were assembled.   
Acts 19:32 - And the multitudes that were in the theatre were in great confusion, and cried, some one thing, and some another: and many of them knew not for what cause they had come together.    
Acts 19:32 - Now the multitude in the theatre was greatly confused; some cried one thing, and some another; and many of them did not know why they had assembled together.   
Acts 19:32 - וַיִצְעֲקוּ־שָׁם אֵלֶּה בְּכֹה וְאֵלֶּה בְּכֹה כִּי מְבוּכָה גְדוֹלָה הָיְתָה בַקָּהָל וְרֻבָּם לֹא יָדְעוּ עַל־מַה־זֶּה נֶאֱסָפוּ׃    
Acts 19:33 - עַמָא דֵּין דִּיהוּדָיֵא דּאִית הוַו תַּמָן אַקִימו מֵנהוּן לגַברָא יִהוּדָיָא דַּשׁמֵה אַלֵכּסַנדּרָוס וכַד קָם אַנִיפ אִידֵה וצָבֵא הוָא דּנֵפּוּק רוּחָא לעַמָא .   
Acts 19:33 - But the people of the Jihudoyee who were there appointed of them a man a Jihudoya, whose name was Aleksandros; and when he stood (forth) he signed that he would apologize to the people.    
Acts 19:33 - And the Jewish people who were there, brought forward one of their men, a Jew, named Alexander. And he, rising up, waved his hand, and wished to make a defence before the people.   
Acts 19:33 - And the Jews who were there appointed a Jew named Al-ex-ander. And when he rose up, he gestured with his hand and would have addressed the people   
Acts 19:33 - וַיִּמְשְׁכוּ מִתּוֹךְ הֶהָמוֹן אֶת־אֲלֶכְסַנְדְּרוֹס וְהַיְּהוּדִים דָּחוּ אֹתוֹ עַד־צֵאתוֹ וַיָּנֶף אֲלֶכְסַנְדְּרוֹס אֶת־יָדוֹ וַיְבַקֵּשׁ לְהִצְטַדֵּק לִפְנֵי הָעָם׃   
Acts 19:34 - וכַד יִדַעו דִּיהוּדָיָא הו קעַו כֻּלהוּן בּחַד קָלָא אַיכ שָׁעִין תַּרתֵּין דּרַבָּא הי אַרטֵמִיס דֵּאפֵסָיֵא .   
Acts 19:34 - And when they knew that he was a Jihudoya, all of them cried with one voice, as two hours, Great is Artemis of the Ephesoyee!   
Acts 19:34 - But they knowing him to be a Jew, all cried out with one voice, about two hours: Great is Diana of the Ephesians.    
Acts 19:34 - But when they knew he was a Jew, all of them cried out with one voice for about two hours, Great is Arte-mis of the E-phesi-ans.   
Acts 19:34 - וְהֵמָּה כְּהַכִּירָם כִּי־הוּא יְהוּדִי נָשְׂאוּ כֻלָּם קוֹלָם וַיִּצְעֲקוּ כִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת לֵאמֹר גְּדוֹלָה אַרְטְמִיס שֶׁל־הָאֶפֶסִים׃    
Acts 19:35 - ושַׁלִי אֵנוּן רִשָׁא דַּמדִינתָּא כַּד אָמַר גַּברֵא אֵפֵסָיֵא מַנוּ גֵּיר מֵן בּנַינָשָׁא דּלָא יָדַע לַמדִינתָּא דֵּאפֵסָיֵא דּכוּמרתָא הי דַּארטֵמִיס רַבּתָא וַלצַלמָה דּמֵן שׁמַיָא נחֵת .   
Acts 19:35 - And the chief of the city stilled them, saying, Men, Ephesoyee, who is there of mankind who knoweth not that the city of the Ephesoyee is a votaress of the great Artemis, and of her image which descended from heaven?   
Acts 19:35 - But the chief of the city tranquillized them, by saying: Men of Ephesus, What person is there, among men, who doth not know the city of the Ephesians to be devoted to the worship of the great Diana, and of her image that descended from heaven?   
Acts 19:35 - The mayor of the city finally quieted them, saying, Men of Ephe-sus, who among men does not know that the city of the Ephesi-ans is the seat of great Arte-mis and her image that fell from heaven.    
Acts 19:35 - וַיַּהַס סוֹפֵר הָעִיר אֶת־הָעָם וַיֹּאמַר אַנְשֵׁי אֶפֶסוֹס מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יֵדַע כִּי הָעִיר אֶפֶסוֹס סֹכֶנֶת לְהֵיכָל שֶׁל־אַרְטְמִיס הַמְּלֶכֶת הַגְּדוֹלָה וּלְצַלְמָהּ הַיּוֹרֵד מִן־הַשָּׁמָיִם׃    
Acts 19:36 - מֵטֻל הָכִיל דּלוּקבַל הָדֵא אנָשׁ לָא מֵשׁכַּח למאִמַר וָלֵא לכוּן דּתֵהווּן שׁלֵין ולָא תֵּעבּדוּן מֵדֵּם בּסוּרהָבָא .   
Acts 19:36 - Therefore, since no man can contradict this, it behoves you to be silent, and to do nothing in haste.   
Acts 19:36 - Since therefore no one can gainsay this, ye ought to be tranquil, and to do nothing with precipitancy.   
Acts 19:36 - Since, therefore, no man can contradict this, you should keep quiet, and do nothing hastily.   
Acts 19:36 - וַיַּעַן אֲשֶׁר אֵין לְכַחֵשׁ בַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה נָאֶה לָכֶם לִהְיוֹת שֹׁקְטִים וְלֹא עֹשִׂים דָבָר נִמְהָר׃   
Acts 19:37 - אַיתִּיתּוּן גֵּיר לגַברֵא הָלֵין כַּד לָא הַיכּלֵא חַלֵצו ולָא צַחִיו לַאלָהתַּן .   
Acts 19:37 - Yet have you brought these men who have neither spoiled temples nor blasphemed our goddess.   
Acts 19:37 - For ye have brought forward these men, when they have robbed no temples, and have not reviled our goddess.    
Acts 19:37 - For you have brought these men here who have neither robbed temples nor have they reviled our goddess.   
Acts 19:37 - כִּי הַבֵאתֶם אֶת־הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר לֹא גֹּזְלֵי־קֳדָשִׁים הֵם אַף־לֹא מְגַדְּפֵי מַלְכַּתְכֶם׃   
Acts 19:38 - אֵן דֵּין הָנָא דִּמִטרִיָוס וַבנַי אוּמָנוּתֵה אִית להוּן דִּינָא עַם אנָשׁ הָא אַנתוּפַּטָוס בַּמדִינתָּא אוּמָנֵא אֵנוּן נֵקרבוּן וַנדוּנוּן חַד עַם חַד .   
Acts 19:38 - But if this Dimitrios and the sons of his craft have strife with any man, behold, the proconsul is in the city, (and) there are officers: let them go nigh and judge one with another.    
Acts 19:38 - But if Demetrius and the men of his trade have a controversy with any one, lo, there is a proconsul in the city, they are men of dexterity, let them approach and litigate with one another.    
Acts 19:38 - But if De-metri-us and the men of his trade have a case against any man, behold there is a proconsul in the city; let the craftsmen come forward and settle with one another in the court.    
Acts 19:38 - לָכֵן אִם־לִדְמַטְרִיוֹס וְלֶחָרָשִׁים אֲשֶׁר אִתּוֹ דְּבַר־רִיב עִם־אִישׁ הִנֵּה יְמֵי בֵית־דִּין לָנוּ וְשָׂרֵי מְדִינָה וְיָבִיאוּ אֲלֵיהֶם אֶת־רִיבָם׃   
Acts 19:39 - וֵאן הוּ דּמֵדֵּם אחרִין בָּעֵין אנתּוּן בּדוּכּתָא דִּיהִיבָא מֵן נָמוּסָא לַכנוּשׁיָא מֵשׁתּרֵא .   
Acts 19:39 - And if you require other (procedure), in the place which is given by the law for an assembly it shall be resolved.    
Acts 19:39 - Or if you desire any other thing, it may be determined in the place assigned by law for an assembly.   
Acts 19:39 - But if you want something else, it must be determined in a lawful assembly.   
Acts 19:39 - וְאִם־תְּבַקְשׁוּ דָּבָר אַחֵר שָׁפוֹט יִשָּׁפֵט בָּעֵדָה הַנִּקְהָלָה כַּדָּת׃   
Acts 19:40 - מֵטֻל דָּאפ הָשָׁא בּקֻנדִינָוס קָימִינַן דּנֵתרשֵׁא אַיכ שָׁגוּשֵׁא דּלָא מֵשׁכּחִינַן דּנֵפּוּק רוּחָא עַל כֵּנשָׁא דּיַומָא הָנָא דֵּאתכַּנַשׁן בַּטָלָאיִת וֵאשׁתּגֵשׁן דּלָא עֵלתָא .   
Acts 19:40 - For now also are we standing in peril of being accused as disturbers, because we cannot make excuse for the concourse of this day, inasmuch as we have met uselessly, and have made a tumult without cause.   
Acts 19:40 - Because too we are now in danger of being accused as seditious, since we cannot give a reason for the meeting of this day, because we have assembled needlessly, and been tumultuous without a cause.    
Acts 19:40 - For even now we are in danger of being charged with sedition, for we cannot give an answer concerning this day's meeting, because we have assembled for no reason, and have been tumultuous without a cause.   
Acts 19:40 - וְעוֹד כִּי בָּאִים אֲנַחְנוּ לִידֵי סַכָּנָה לִהְיוֹת נִדֹּנִים עַל־הַמֶּרֶד בִּגְלַל מַעֲשֵׂה הַיּוֹם הַזֶּה וְדָבָר אֵין לָנוּ לָתֵת דִּין וְחֶשְׁבּוֹן עַל־הַמְּהוּמָה הַזֹּאת׃   
Acts 19:41 - וכַד הָלֵין אֵמַר שׁרָא לכֵנשָׁא .   
Acts 19:41 - And when these he had said, he dissolved the assembly.    
Acts 19:41 - And having said these things, he dismissed the assembly.   
Acts 19:41 - And when he had said these things, he dismissed the assembly.   
Acts 19:41 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְדַבֵּר כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיְשַׁלַּח אֶת־הַקָּהָל׃   
Acts 20:1 - ובָתַר דַּשׁלִי שׁגוּשׁיָא קרָא פַּולָוס לתַלמִידֵא ובַיַא אֵנוּן ונַשֵׁק אֵנוּן וַנפַק אֵזַל לֵה למַקֵדָונִיַא .   
Acts 20:1 - And after the tumult had stilled, Paulos called the disciples and consoled them and kissed them, and going forth went unto Makedunia.   
Acts 20:1 - And after the tumult had subsided, Paul called the disciples to him, and comforted them, and kissed them, and departed, and went into Macedonia.   
Acts 20:1 - AND after the tumult had ceased, Paul called to him the disciples and comforted them and kissed them and then departed and went to Mac-e-doni-a.   
Acts 20:1 - וְאַחֲרֵי אֲשֶׁר שָׁקְטָה הַמְּהוּמָה קָרָא פוֹלוֹס לַתַּלְמִידִים וַיְבָרֲכֵם וַיֵּצֵא לָלֶכֶת לְמַקְדּוֹנְיָא׃   
Acts 20:2 - וכַד אֵתכּרֵכ אֵנוּן לַאתרַוָתָא הָלֵין ובַיַא אֵנוּן בּמֵלֵא סַגִּיָאתָא אֵתָא לֵה להֵלַס אַתרָא .   
Acts 20:2 - And when he had itinerated those regions, and had consoled them with many words, he came into the country of Hales, [Quasi dicat, HELLAS, Greece.]   
Acts 20:2 - And when he had travelled over those regions, and had comforted them with many discourses, he proceeded to the country of Greece.   
Acts 20:2 - And when he had traveled through those countries and had comforted them with many words, he came to Greece.    
Acts 20:2 - וַיַּעֲבֹר בַּמְּדִינוֹת הָהֵן וַיַּזְהֵר אֹתָם בִּדְבָרִים רַבִּים וַיָּבֹא אֶל־אֶרֶץ יָוָן׃   
Acts 20:3 - וַהוָא תַּמָן תּלָתָא יַרחִין עבַדו דֵּין עלַוהי נֵכלָא יִהוּדָיֵא כַּד עתִיד הוָא למאִזַל לסוּרִיַא וֵאתחַשַׁב דּנֵהפּוּכ לֵה למַקֵדָונִיַא .    
Acts 20:3 - and was there three months. But the Jihudoyee wrought treachery against him, when he was about to go into Syria, and had thought to return into Makedunia.   
Acts 20:3 - And he was there three months. And the Jews formed a plot against him, when he was about to go to Syria: and he contemplated returning to Macedonia.   
Acts 20:3 - There he remained three months. But the Jews laid a plot against him, just as he was about to sail for Syria, so he decided to return to Mac-e-doni-a.   
Acts 20:3 - וַיֵּשֶׁב שָׁם שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וַיְהִי בְּאָמְרוֹ לָלֶכֶת אֶל־סוּרְיָא וַיֶּאֶרְבוּ־לוֹ הַיְּהוּדִים וַיִּוָּעַץ לָשׁוּב דֶּרֶךְ מַקְדּוֹנְיָא׃   
Acts 20:4 - וַנפַקו עַמֵה עדַמָא לַאסִיַא סָופַּטרָוס דּמֵן בֵּרָואַא מדִינתָּא וַארִסטַרכָוס וסֵקוּנדָוס דּמֵן תֵּסַלָונִיקאִ וגַאִיָוס דּמֵן דֵּרבּאִ מדִינתָּא וטִימָתֵאָוס דּמֵן לוּסטרַא ומֵן אַסִיַא טוּכִיקָוס וַטרָופִימָוס .    
Acts 20:4 - And (there) went forth with him into Asia Supatros who was from Berula, the city; and Aristarkos and Sakundos, who (were) from Thessalonika; and Gaios, who was from Derbe the city; and Timotheos, who was from Lystra; and from Asia, Tukikos and Trophimos.   
Acts 20:4 - And there departed with him, as far as Asia, Sopater of the city Berea, and Aristarchus and Secundus who were of Thessalonica, and Gaius who was of the city of Derbe, and Timothy of Lystra, and of Asia Tychicus and Trophimus.   
Acts 20:4 - And there accompanied him, as far as Asia Minor, Sopa-ter of the city of Be-rea and Ar-is-tarchus and Se-cundus of Thes-sa-lonica and Gaius of the city of Derbe and Ti-mothe-us of Lystra, and from Asia Minor Tychi-cus and Trophi-mus.   
Acts 20:4 - וַיֵּלְכוּ אִתּוֹ עַד לְאַסְיָא סוֹפַטְרוֹס (בֶּן־פּוּרוֹס) הַבְּרוֹאִי וּמִן־הַתַּסְלוֹנִיקִים אֲרִסְטַרְכוֹס וּסְקוֹנְדוֹס וְגָיוֹס הַדֶּרְבִּי וְטִימוֹתִיּוֹס וּמִן־אַסְיָא טוּכִיקוֹס וּטְרוֹפִימוֹס׃    
Acts 20:5 - הָלֵין אֵזַלו קדָמַין וקַוִיו לַן בַּטרָוַאס .   
Acts 20:5 - These went before us, and waited for us in Troas.   
Acts 20:5 - these proceeded on before us, and waited for us at Troas.   
Acts 20:5 - These men went before us, and waited for us at Troas   
Acts 20:5 - וְהֵם הָלְכוּ לְפָנֵינוּ וַיּוֹחִילוּ לָנוּ בִּטְרוֹאָס׃    
Acts 20:6 - חנַן דֵּין נפַקן מֵן פִילִיפָּוס מדִינתָּא דּמַקֵדָונָיֵא בָּתַר יַומָתָא דּפַטִירֵא וַרדַין בּיַמָא וֵאתַין לַטרָוַאס ליַומָתָא חַמשָׁא וַהוַין תַּמָן יַומָתָא שַׁבעָא .   
Acts 20:6 - But we went forth from Philipos, a city of the Makedunoyee, after the days of the Phatiree, and voyaged by sea and came to Troas in five days, and there were we seven days.    
Acts 20:6 - And we departed from Philippi, a city of the Macedonians, after the days of unleavened bread; and proceeded by water and arrived at Troas in five days, and remained there seven days.   
Acts 20:6 - But we departed from the Mac-e-doni-an city of Phi-lippi, after the days of unleavened bread, and sailed and arrived at Troas in five days, where we staved seven days;   
Acts 20:6 - וַאֲנַחְנוּ יָצָאנוּ מִן־פִילִפִּי אַחֲרֵי יְמֵי חַג־הַמַּצּוֹת וּמִקֵּץ חֲמִשָּׁה יָמִים בָּאנוּ בָאֳנִיָּה אֲלֵיהֶם אֶל־טְרוֹאַס וַנֵּשֶׁב שָׁם שִׁבְעַת יָמִים׃   
Acts 20:7 - וַביַומָא דּחַד בּשַׁבָּא כַּד כּנִישִׁינַן דּנֵקצֵא אֵוכַרִסטִיַא ממַלֵל הוָא עַמהוּן פַּולָוס מֵטֻל דַּליַומָא אחרִנָא עתִיד הוָא דּנֵפּוּק לֵה וַאגַּר הוָא לַממַלָלוּ עדַמָא לפֵלגֵּה דּלִליָא .   
Acts 20:7 - AND on the first day in the week, when we were assembled to break the eucharist, Paulos discoursed with them, because the day following he was to depart; and he prolonged his discourse until the dividing of the night.   
Acts 20:7 - And on the first day of the week, when we assembled to break the eucharist, Paul discoursed with them, because he was to depart the next day; and he continued his discourse till midnight.    
Acts 20:7 - And on the first day of the week, while the disciples were assembled to break bread, Paul preached to them, and because he was ready to leave the next day, he prolonged his speech until midnight.    
Acts 20:7 - וַיְהִי בְּאֶחָד בַּשַּׁבָּת כַּאֲשֶׁר נֶאֶסְפוּ הַתַּלְמִידִים לִבְצֹעַ הַלֶּחֶם וַיְדַבֵּר אִתָּם פּוֹלוֹס כִּי־אָמַר לָלֶכֶת מִשָּׁם לְמָחֳרַת הַיּוֹם וַיַּאֲרֵךְ הַדָּבָר עַד־חֲצוֹת הַלָּיְלָה׃    
Acts 20:8 - ואִית הוָא תַּמָן לַמפּאִדֵא דּנוּרָא סַגִּיֵאא בּעֵלִיתָא הָי דַּכנִישִׁין הוַין בָּה .   
Acts 20:8 - And there were many lamps of fire in the high-room [B'elitho.] where we were assembled.   
Acts 20:8 - And there were many lamps burning in the chamber where we were assembled.   
Acts 20:8 - Now there was a great glow of light from the torches in the upper chamber, where we were gathered together.    
Acts 20:8 - וְנֵרוֹת רַבִּים דֹּלְקִים בָּעֲלִיָּה אֲשֶׁר נֶאֱסַפְנוּ שָׁם׃    
Acts 20:9 - ויָתֵב הוָא עלַימָא חַד דַּשׁמֵה הוָא אֵוטֻכָוס בּכַותָא ושָׁמַע וַטבַע בּשֵׁנתָא יַקִירתָּא כַּד אַגַּר הוָא בּמֵלתָא פַּולָוס וַבשֵׁנתֵה נפַל הוָא מֵן תּלָתָא מֵדיָרִין וֵאשׁתּקֵל כַּד מִית .   
Acts 20:9 - And a certain youth whose name was Eutikos sat in a window and heard. And he had sunk into a heavy sleep while Paulos prolonged his discourse, and in his sleep he fell from the third floor, and was taken up as dead.   
Acts 20:9 - And a young man named Eutychus was sitting in a window and listening. And while Paul prolonged his discourse, he sunk into a deep sleep; and, in his sleep, he fell from the third loft, and was taken up as dead.   
Acts 20:9 - And a young man named Euty-chus was sitting at the floor opening above and listening, and as Paul prolonged his speech, the youth fell into a deep sleep, and while asleep he fell down from the third loft, and was taken up as dead.   
Acts 20:9 - וּבָחוּר אֶחָד אַבְטוּכוֹס שְׁמוֹ יֹשֵׁב בַּחַלּוֹן וַיֵּרָדֵם בְּהַאֲרִיךְ פּוֹלוֹס אֶת־אִמְרָתוֹ וַתִּגְבַּר עָלָיו שְׁנָתוֹ וַיִּפֹּל מֵהַמָּדוֹר הַשְּׁלִישִׁי לְמַטָּה וַיִּשָׂאֻהוּ וְהוּא מֵת׃    
Acts 20:10 - וַנחֵת פַּולָוס נפַל לעֵל מֵנֵה ועַפּקֵה וֵאמַר לָא תֵּתּזִיעוּן מֵטֻל דּנַפשֵׁה בֵּה הִי .   
Acts 20:10 - And Paulos descended, and fell upon him and embraced him, and said, Be not agitated, for his life is in him.    
Acts 20:10 - And Paul went down, and bent over him and embraced him, and said: Be not agitated, for his soul is in him.    
Acts 20:10 - And Paul went down and bent over him and embraced him and said, Do not be excited for he still lives.   
Acts 20:10 - וַיֵּרֶד פּוֹלוֹס וַיִּגְהַר עָלָיו וַיְחַבְּקֵהוּ וַיֹּאמֶר אַל־תִּבָּהֲלוּ כִּי נִשְׁמָתוֹ בּוֹ׃   
Acts 20:11 - כַּד סלֵק דֵּין קצָא לַחמָא וַטעֵם וַהוָא ממַלֵל עדַמָא דַּסלֵק צַפרָא והָידֵּין נפַק דּנאִזַל בּיַבשָׁא .   
Acts 20:11 - When he had gone up, he broke bread and tasted, speaking with them until the morning arose; and then went he forth to proceed by land.   
Acts 20:11 - And when he had gone up, he broke the bread and tasted [it], and discoursed until the morning dawned. And then he departed to go by land.   
Acts 20:11 - And when he was come up again, and had broken bread and eaten, he continued to speak till daybreak; then he departed to journey by land.   
Acts 20:11 - וְאַחַר עָלָה וַיִּבְצַע הַלֶּחֶם וַיִּטְעַם וַיֶּרֶב לָשִׂיחַ אִתָּם עַד־אוֹר הַבֹּקֶר וַיֵּצֵא לָלֶכֶת לְדַרְכּוֹ׃   
Acts 20:12 - ודַברוּהי לַעלַימָא כַּד חַי וַחדִיו בֵּה רַורבָאיִת .    
Acts 20:12 - And they brought the young man alive, and rejoiced over him greatly.    
Acts 20:12 - And they brought the young man alive, and rejoiced over him greatly.   
Acts 20:12 - And they carried away the young man alive, and rejoiced over him exceedingly.   
Acts 20:12 - וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת־הַנַּעַר חָי וַיְנֻחֲמוּ עַד־מְאֹד׃    
Acts 20:13 - חנַן דֵּין נחֵתן לֵאלפָא וַרדַין לוַעדָּא דּתַסָוס מֵטֻל דּמֵן תַּמָן עתִידִין הוַין דַּנקַבּלִיוהי לפַּולָוס הָכַנָא גֵּיר פּקַד הוָא לַן כַּד אֵזַל הוָא הוּ בּיַבשָׁא .   
Acts 20:13 - But we went down to the ship, and voyaged to the port [Portus. But Tremellius, G. Faber, Buxtorf, and Trostius say, Caetus, congregatio. Schaaff seems to prefer caetus.] of Thesos, because there we were to receive Paulos, for thus he had instructed us, while he himself would proceed by land.    
Acts 20:13 - And we went on board the ship, and sailed to the port of Thesos; because, there we were to take in Paul: for so had he bidden us, when he proceeded on by land.   
Acts 20:13 - But we went on board the ship, and sailed to the port of Assos, where we were to take in Paul: as he had commanded us when he left to travel by land.   
Acts 20:13 - וַאֲנַחְנוּ קִדַּמְנוּ לָרֶדֶת בַּאֳנִיָּה וַנַּעֲבֹר אַסּוֹסָה לָקַחַת־שָׁם אִתָּנוּ אֶת־פּוֹלוֹס כִּי־כֵן צִוָּה וְהוּא אֹמֵר לָלֶכֶת שָׁמָּה בְּרַגְלָיו׃   
Acts 20:14 - כַּד דֵּין קַבֵּלנָיהי מֵן תַּסָוס שׁקַלנָיהי בֵּאלפָא וֵאתַין למִיטוּלִינאִ .   
Acts 20:14 - But when we had received him from Thesos, we took him up into the ship and came to Mitylene.   
Acts 20:14 - And when we had received him at Thesos, we took him on board ship and proceeded to Mitylene.   
Acts 20:14 - When we had welcomed him at Assos, we took him on board and came to Mit-ylene.   
Acts 20:14 - וַיִּפְגֹשׁ אֹתָנוּ בְּאַסּוֹס וַנִּקַּח אֹתוֹ וַנָּבֹא אֶל־מִיטוּלִינִי׃   
Acts 20:15 - ומֵן תַּמָן ליַומָא אחרִנָא רדַין לוּקבַל כִּיָוס גָּזַרתָּא ותוּב ליַומָא אחרִנָא אֵתַין לסַמָוס וקַוִין בַּטרָוגִלִיָון וַליַומָא אחרִנָא אֵתַין למִילִיטָוס .   
Acts 20:15 - And from thence the day after we voyaged over against Kios the island, and again the day after we came to Samos; and we tarried at Trogalium, and the day after we came to Militos:   
Acts 20:15 - And from there, the next day, we sailed over against the island Chios; and again, the next day we arrived at Samos, and stopped at Trogyllium; and on the following day we arrived at Miletus.    
Acts 20:15 - And we sailed thence the next day towards the island of Chios; and the following day we arrived at Samos, and tarried at Tro-gylli-um; and the next day we came to Mi-letus.   
Acts 20:15 - וּמִשָּׁם יָצָאנוּ בָאֳנִיָּה וַנִּפְגַּע מִמָּחֳרָת אֶל־מוּל כִּיּוֹס וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי עָבַרְנוּ אֶל סָמוֹס וַנָּלֶן בִּטְרוֹגוּלְיוֹן וּלְמָחֳרָתוֹ בָּאנוּ אֶל־מִילִיטוֹס׃   
Acts 20:16 - פּסִיק הוָא לֵה גֵּיר לפַּולָוס דּנֵעבּרִיה לֵאפֵסָוס דַּלמָא נֵשׁתַּוחַר לֵה תַּמָן מֵטֻל דַּמסַרהַב הוָא דֵּאן מֵשׁכּחָא יַומָא דּפֵּנטִקָוסטאִ בֻּאורִשׁלֵם נֵעבּדִיוהי .   
Acts 20:16 - for Paulos had decided with himself to pass by Ephesos, that he might not be hindered there, because he hastened, that, if it were possible, on the day of the Pentecost in Urishlem he might work.    
Acts 20:16 - For Paul had determined with himself to pass by Ephesus, lest he should be delayed there; because he hasted on, if possible, to keep the day of pentecost in Jerusalem.   
Acts 20:16 - For Paul had determined not to stop at Ephe-sus, fearing he might be delayed there; because he was hastening, if it were possible for him, to celebrate the day of Pentecost at Jerusalem.    
Acts 20:16 - כִּי־פוֹלוֹס אָמַר לַעֲבֹר מֵעַל־פְּנֵי אֶפֶסוֹס לְבִלְתִּי הִצְטָרֵךְ לְהִתְמַהְמֵהַּ בְּאַסְיָא כִּי אָץ אוּלַי יוּכַל לָבוֹא לְחַג הַשָּׁבוּעוֹת יְרוּשָׁלָיִם׃   
Acts 20:17 - ומֵנָה מֵן מִילִיטָוס שַׁדַּר אַיתִּי לקַשִׁישֵׁא דּעִדּתָּא דֵּאפֵסָוס .   
Acts 20:17 - AND from Militos he sent to bring the presbyters of the church of Ephesos;   
Acts 20:17 - And from Miletus, he sent and called the Elders of the church at Ephesus.   
Acts 20:17 - And from Mi-letus he sent and called the elders of the church of Ephe-sus.   
Acts 20:17 - וּמִמִּילִיטוֹס שָׁלַח אֶל־אֶפְסוֹס וַיִּקְרַא אֶת־זִקְנֵי הַקְּהִילָּה׃   
Acts 20:18 - וכַד אֵתַו לוָתֵה אֵמַר להוּן אַנתּוּן יָדעִין אנתּוּן דּמֵן יַומָא קַדמָיָא דּעֵלֵת לַאסִיַא אַיכַּנָא הוִית עַמכוּן כֻּלֵה זַבנָא .    
Acts 20:18 - and when they came to him, he said to them: You know, that from the first day that I entered Asia, how I was with you all time,   
Acts 20:18 - And when they had come to him, he said to them: Ye yourselves know, how, at all times, since the first day that I entered Asia, I have been with you;   
Acts 20:18 - And when they had come to him, he said to them, You know from the very first day that I entered Asia Minor, how I have been with you always,   
Acts 20:18 - וַיָּבֹאוּ אֵלָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם אַתֶּם יְדַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר הָיִיתִי עִמָכֶם בְּכָל־עֵת לְמִן־הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר דָּרְכָה רַגְלִי בְּאַסְיָא׃   
Acts 20:19 - כַּד פָּלַח אנָא לַאלָהָא בּמַכִּיכוּתָא סַגִּיאתָא וַבדֵמעֵא וַבנֵסיוּנֵא אַילֵין דּעָדֵין הוַו עלַי בּנֵכלַיהוּן דִּיהוּדָיֵא .    
Acts 20:19 - serving Aloha in much lowliness and with tears, and in those temptations which passed upon me through the devices of the Jihudoyee.   
Acts 20:19 - laboring for God, in great humility, and with tears, amid the trials which beset me from the plottings of Jews:    
Acts 20:19 - Serving God with great humility and with tears and amid the trials which were brought upon me by conspiracies of the Jews    
Acts 20:19 - אֲשֶׁר עָבַדְתִּי אֶת־הָאָדוֹן בַּעֲנָוָה וּבִדְמָעוֹת הַרְבֵּה וּבְמַסּוֹת הַמֹּצְאוֹת אֹתִי בְּנִכְלֵי הַיְּהוּדִים׃   
Acts 20:20 - ולָא בּסִית בּמֵדֵּם דּפַקָח הוָא לנַפשָׁתכוּן דַּאכרֵז לכוּן וַאלֵפ בּשׁוּקֵא וַבבָתֵּא .   
Acts 20:20 - Neither neglected I any thing that was profitable for your souls, that I might preach to you and teach in public places and in houses,   
Acts 20:20 - and I shunned not that which was advantageous to your souls, that I might preach to you, and teach in the streets and in houses,   
Acts 20:20 - And yet I did not neglect to preach to you about those things which were good for your souls, and I taught in the streets and from house to house.   
Acts 20:20 - וְלֹא־כִחַדְתִּי מִכֶּם כָּל־דְּבַר תּוֹעֶלֶת וְהִגַּדְתִּיו לָכֶם וְלִמַּדְתִּי אֶתְכֶם בָּרַבִּים וּבְכָל־בָּיִת וָבָיִת׃   
Acts 20:21 - כַּד מסַהֵד הוִית לִיהוּדָיֵא ולַארמָיֵא עַל תּיָבּוּתָא דַּלוָת אַלָהָא והַימָנוּתָא דַּבמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
Acts 20:21 - while I testified to Jihudoyee and to Aramoyee concerning repentance that is toward Aloha, and faith which is in our Lord Jeshu Meshiha.   
Acts 20:21 - while I testified to Jews and to Gentiles, as to repentance towards God and faith in our Lord Jesus Messiah.    
Acts 20:21 - Thus testifying both to the Jews and to the Syri-ans, about repentance toward God and faith in our LORD Jesus Christ.    
Acts 20:21 - וָאַזְהֵר הַיְּהוּדִים וְהַיְּוָנִים עַל־הַתְּשׁוּבָה לֵאלֹהִים וְעַל הָאֱמוּנָה בַּאֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
Acts 20:22 - והָשָׁא אֵנָא אַסִיר אנָא בּרוּחָא וָאזֵל אנָא לֻאורִשׁלֵם ולָא יָדַע אנָא מָנָא אָרַע לִי בָּה .   
Acts 20:22 - And now I, bound in the Spirit, go to Urishlem; not knowing what I shall know in her.   
Acts 20:22 - And now I am bound in spirit, and I go to Jerusalem; and I know not what will befall me there;   
Acts 20:22 - And now I am on my way to Jerusalem, bound in the spirit, not knowing what will happen to me there:   
Acts 20:22 - וְעַתָּה הִנְנִי הֹלֵךְ יְרוּשָׁלָיִם וַאֲנִי אֲסִיר הָרוּחַ וְלֹא אֵדַע מַה־יִּקְרֵנִי שָׁם׃   
Acts 20:23 - בּרַם רוּחָא דּקוּדשָׁא בּכֻל מדִינָא מסַהֵד לִי וָאמַר דַּאסוּרֵא וּאולצָנֵא עתִידִין לָכ .   
Acts 20:23 - Nevertheless, the Spirit of Holiness in every city testifieth to me and saith, that bonds and afflictions are for me.    
Acts 20:23 - except that the Holy Spirit in every city, testifieth to me and saith: Bonds and afflictions await thee.    
Acts 20:23 - Save that in every city the Holy Spirit testifies to me, saying that bonds and afflictions await me.   
Acts 20:23 - אֶפֶס כִּי־רוּחַ הַקֹּדֶשׁ מֵעִיד בְּכָל־עִיר וָעִיר לֵאמֹר כִּי־מוֹסֵרוֹת וְצָרוֹת נָכוֹנוּ לִי׃   
Acts 20:24 - אֵלָא לִי לָא חשִׁיבָא נַפשׁי מֵדֵּם אַיכ דֵּאשַׁלֵם רֵהטי ותֵשׁמֵשׁתָּא דּקַבּלֵת מֵן מָרַן יֵשׁוּע דַּאסהֵד עַל סבַרתָא דּטַיבּוּתֵה דַּאלָהָא .   
Acts 20:24 - But by me my life is reckoned nothing, so that I may accomplish my course, and the ministry I have received from our Lord Jeshu, to bear witness concerning the gospel of the grace of Aloha.    
Acts 20:24 - But my life is accounted by me as nothing, so that I may but finish my course, and the ministration which I have received from our Lord Jesus, to bear testimony to the gospel of the grace of God.   
Acts 20:24 - But to me my life is nothing; I am not afraid. I desire only that I may finish my course with joy and finish the ministry, which I have received from our LORD Jesus, to testify the gospel of the grace of God.   
Acts 20:24 - וְאָנֹכִי לֹא אָחוּשׁ לְאַחַת מֵהֵנָּה וְגַם־נַפְשִׁי לֹא יָקְרָה בְעֵינָי מִכַּלּוֹת בְּשִׂמְחָה אֶת־מְרוּצָתִי וְאֶת־הַשֵּׁרוּת אֲשֶׁר קִבַּלְתִּי מֵאֵת הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ לְהָעִיד עַל־בְּשׂוֹרַת חֶסֶד אֱלֹהִים׃    
Acts 20:25 - והָשָׁא אֵנָא יָדַע אנָא דּתוּב פַּרצוּפּי לָא חָזֵין אנתּוּן כֻּלכוּן אַילֵין דֵּאתכַּרכֵּת אַכרזֵת לכוּן מַלכּוּתָא .   
Acts 20:25 - And now, I know that again my face you will not see, you, all, among whom I have gone about, preaching to you the kingdom of Aloha.   
Acts 20:25 - And now, I know that ye will see my face no more, all of you among whom I have travelled and preached the kingdom of God.    
Acts 20:25 - And now I know that you, among whom I have traveled and preached the kingdom of God, shall see my face no more.    
Acts 20:25 - וְעַתָּה הִנֵּה אָנֹכִי יֹדֵעַ כִּי אַתֶּם כֻּלְּכֶם אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי בְּקִרְבְּכֶם הַלוֹךְ וְהַשְׁמֵעַ אֶת־מַלְכוּת יְהוָֹה כִּי לֹא־תוֹסִיפוּ עוֹד רְאוֹת פָּנָי׃   
Acts 20:26 - ומֵטֻל הָנָא מסַהֵד אנָא לכוּן יַומָא דּיַומָנָא דַּדכֵא אנָא מֵן דּמָא דּכֻלכוּן .   
Acts 20:26 - I testify to you this very day, that I am pure from the blood of you all.   
Acts 20:26 - I therefore protest to you, this day, that I am pure from the blood of you all.   
Acts 20:26 - Therefore, I testify to you this very day that I am innocent of the blood of all.   
Acts 20:26 - עַל־כֵּן מֵעִיד אֲנִי בָכֶם הַיּוֹם הַזֶּה כִּי־נָקִי אָנֹכִי מִדְּמֵי כֻלְּכֶם׃   
Acts 20:27 - לָא גֵּיר אֵשׁתֵּאלֵת דַּאודַּעכוּן כֻּלֵה צֵביָנֵה דַּאלָהָא .    
Acts 20:27 - For I have not shunned to make known to you all the will of Aloha.    
Acts 20:27 - For I have not shunned to acquaint you with all the will of God.   
Acts 20:27 - For I have never shunned to declare to you, all the will of God.   
Acts 20:27 - כִּי לֹא כִחַדְתִּי מֵהַגִּיד לָכֶם אֶת־עֲצַת הָאֱלֹהִים כֻּלָּהּ׃    
Acts 20:28 - אֵזדַּהרו הָכִיל בּנַפשׁכוּן וַבכֻלָה מַרעִיתָא הָי דַּאקִימכוּן בָּה רוּחָא דּקוּדשָׁא אֵפִּסקָופֵּא דּתֵרעוּן לעִדּתֵּה דַּאלָהָא הָי דַּקנָה בַּדמֵה .   
Acts 20:28 - Take heed therefore to yourselves, and to the whole flock over which the Spirit of Holiness hath constituted you the bishops; to pasture the church of the Meshiha which he hath purchased with his blood.   
Acts 20:28 - Take heed therefore to yourselves, and to all the flock over which the Holy Spirit hath established you bishops; that ye feed the church of God, which he hath acquired by his blood.   
Acts 20:28 - Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ which he has purchased with his blood.   
Acts 20:28 - לָכֵן שִׁמְרוּ אֶת־נַפְשׁוֹתֵיכֶם וְאֶת־כָּל־הָעֵדֶר אֲשֶּׁר בּוֹ הֵקִים אֶתְכֶם רוּחַ הַקֹּדֶשׁ לִפְקִידִים לִרְעוֹת אֶת־עֲדַת הָאָדוֹן אֲשֶּׁר קָנָה־לוֹ בְּדָמוֹ שֶׁלּוֹ׃   
Acts 20:29 - אֵנָא יָדַע אנָא דּמֵן בָּתַר דָּאזֵל אנָא נֵעלוּן עַמכוּן דּאִבֵא תַּקִיפֵא דּלָא חָיסִין עַל מַרעִיתָא .   
Acts 20:29 - For I know that after I shall have gone, there will enter with you furious wolves which will not spare the flock.    
Acts 20:29 - For I know, that after I am gone, fierce wolves will come in among you, and will have no mercy on the flock.    
Acts 20:29 - For I know this, that after I have departed, fierce wolves will attack you, which will not spare the flock.    
Acts 20:29 - כִּי יֹדֵעַ אֲנִי אֲשֶׁר אַחֲרֵי צֵאתִי יָבוֹאוּ בְתוֹכֲכֶם זְאֵבִים עַזִּים אֲשֶׁר לֹא־יָחוּסוּ עַל־הָעֵדֶר׃   
Acts 20:30 - וָאפ מֵנכוּן דִּילכוּן נקוּמוּן גַּברֵא ממַללַי מעַקמָתָא אַיכ דּנַהפּכוּן לתַלמִידֵא דּנאִזֻלון בָּתַרהוּן .   
Acts 20:30 - And also from you, of yourselves, will men arise speaking perverse things to turn away disciples to go after them.    
Acts 20:30 - And also, from among yourselves, there will rise up men speaking perverse things, that they may turn away the disciples to go after them.   
Acts 20:30 - Also from among yourselves, men shall arise, speaking perverse things to draw away disciples after them.    
Acts 20:30 - וְגַם־מִקִּרְבְּכֶם יָקוּמוּ אֲנָשִׁים דֹּבְרֵי תַהְפֻּכוֹת לְהַטּוֹת אַחֲרֵיהֶם אֶת־הַתַּלְמִידִים׃   
Acts 20:31 - מֵטֻל הָנָא הוַיתּוּן עִירִין ועַהִידִין דַּשׁנַיָא תּלָת לָא שׁלִית בּלִליָא ובאִימָמָא כַּד בּדֵמעֵא מַרתֵּא אֵנָא לאנָשׁ אנָשׁ מֵנכוּן .    
Acts 20:31 - On account of this be watchful, and remember, that for three years I ceased not by night and by day with tears to instruct every one of you.    
Acts 20:31 - Therefore be ye vigilant; and remember, that for three years I ceased not to admonish each one of you, by day and by night, with tears.   
Acts 20:31 - Therefore watch, and remember, that for three years, night and day, I did not cease to teach every one of you with tears.   
Acts 20:31 - עַל־כֵּן שְׁקֹדוּ וְזִכְרוּ כִּי שָׁלֹשׁ שָׁנִים יוֹמָם וָלַיְלָה לֹא חָדַלְתִּי לְדַבֵּר עַל־לֵב כָּל־אֶחָד מִכֶּם בְּדִמְעָה׃    
Acts 20:32 - והָשָׁא מַגעֵל אנָא לכוּן לַאלָהָא וַלמֵלתָא דּטַיבּוּתֵה דּהִי מֵשׁכּחָא בָּניָא לכוּן ויָהבָּא לכוּן יוּרתָּנָא עַם כֻּלהוּן קַדִּישֵׁא .    
Acts 20:32 - And now I commend you to Aloha, and to the word of his grace, who is able to build you up, and to give you an inheritance with all the saints.   
Acts 20:32 - And now I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all the saints.   
Acts 20:32 - And now I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all the saints.   
Acts 20:32 - וְעַתָּה אַחַי אֶעֱזָבְכֶם לֵאלֹהִים וְלִדְבַר חַסְדּוֹ אֲשֶׁר־לוֹ הָעֹז לִבְנוֹת אֶתְכֶם וְלָתֵת לָכֶם נָחֲלָה בְּקֶרֶב כָּל־הַמְקֻדָּשִׁים׃    
Acts 20:33 - כֵּספָּא אַו דַּהבָא אַו נַחתֵּא לָא רֵגֵּת .   
Acts 20:33 - Silver, or gold, or raiment have I not coveted;   
Acts 20:33 - Silver, or gold, or garments, I have not coveted.   
Acts 20:33 - I have never coveted silver, or gold, or apparel.   
Acts 20:33 - לֹא חָמַדְתִּי כֶּסֶף אִישׁ אוֹ זְהָבוֹ אוֹ לְבוּשׁוֹ׃    
Acts 20:34 - וַאנתּוּן יָדעִין אנתּוּן דּלַסנִיקוּתי ולַאילֵין דּאִית עַמי שַׁמֵשׁ הָלֵין אִידַי .   
Acts 20:34 - and you know to the necessity of myself, and of those who are with me, these hands have ministered.   
Acts 20:34 - And ye yourselves, know, that these hands ministered to my wants, and to them that were with me.   
Acts 20:34 - Indeed you yourselves know, that my own hands have provided for my needs and for those who have been with me    
Acts 20:34 - וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם כִּי־יָדַי אֵלֶּה עָשׂוֹּ בְּעַד צְרָכַי וּבְעַד צָרְכֵי הַהֹלְכִים אִתִּי׃   
Acts 20:35 - וכֻלמֵדֵּם חַוִיתכוּן דּהָכַנָא וָלֵא למֵלָאא וַלמאִצַפ דַּאילֵין דַּכרִיהִין ולַמעַהָדוּ מֵלַוהי דּמָרַן יֵשׁוּע מֵטֻל דּהוּ אֵמַר דּטוּבַוהי לַאינָא דּיָהֵב יַתִּיר מֵן אַינָא דּנָסֵב .   
Acts 20:35 - And I have shown you every thing, (that) so it behoveth to labour, and to be careful of those who are infirm, and to remember the word of our Lord Jeshu, that he said, He is blessed who giveth, more than he who receiveth.    
Acts 20:35 - And I have showed you all things; that thus it is a duty to labor, and to care for the infirm, and to remember the words of our Lord Jesus; for he hath said, That he is more blessed who giveth, than he who receiveth.   
Acts 20:35 - I have showed you all things, how that one must work hard, and be mindful of the weak, and remember the words of our LORD Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.    
Acts 20:35 - וּבַכֹּל הֶרְאֵיתִי אֶתְכֶם כִּי כֵן עָלֵינוּ לַעֲמֹל לִתְמֹךְ בַּעֲמַל יָדֵינוּ אֶת־הַחַלָּשִׁים וְלִזְכֹּר אֶת־דִּבְרֵי הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ כִּי־הוּא אָמַר טוֹב אֲשֶׁר־תִּתֵּן מִשֶּׁתִּקָּח׃   
Acts 20:36 - וכַד הָלֵין אֵמַר קעֵד עַל בּוּרכַּוהי וצַלִי וכֻלהוּן אנָשָׁא עַמֵה .    
Acts 20:36 - And when these he had said, he kneeled on his knees and prayed, and all the men with him.   
Acts 20:36 - And when he had said these things, he fell on his knees and prayed, and all the people with him.   
Acts 20:36 - And when he had thus spoken, he knelt down and prayed with them all.   
Acts 20:36 - וְאַחֲרֵי דַבְּרוֹ אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַע עַל־בִּרְכָּיו וַיִּתְפַּלֵּל עִם־כֻּלָּם׃   
Acts 20:37 - וַהוָת בּכָתָא רַבּתָא בּכֻלהוּן ועַפּקוּהי וַמנַשׁקִין הוַו לֵה .    
Acts 20:37 - And there was a great weeping with all of them, and they embraced him and kissed him;   
Acts 20:37 - And there was great weeping among them all. And they embraced him, and kissed him.   
Acts 20:37 - And they all wept bitterly, and they embraced him and kissed him;   
Acts 20:37 - וַיִּבְכּוּ כֻלָּם בְּכִי גָדוֹל וַיִּפְּלוּ עַל־צַוְּארֵי פוֹלוֹס וַיְנַשְּׁקוּ לוֹ׃   
Acts 20:38 - יַתִּירָאיִת דֵּין מֵשׁתַּנקִין הוַו עַל הָי מֵלתָא דֵּאמַר דּלָא תּוּב עתִידִין דּנֵחזוּן פַּרצוּפֵּה ולַויוּהי עדַמָא לֵאלפָא .   
Acts 20:38 - but most agonized (were they) by that word which he had spoken, that again they were not to see his face. And they accompanied him to the ship.    
Acts 20:38 - And they had the most anguish, because of the word he uttered, that they would see his face no more. And they accompanied him to the ship.   
Acts 20:38 - But they were most distressed because of the words he spoke, that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship.   
Acts 20:38 - וּבְיוֹתֵר הִתְעַצְּבוּ עַל־הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֵּר כִּי לֹא־יוֹסִיפוּ עוֹד לִרְאוֹת פָּנָיו וַיְלַוֻּהוּ אֶל־הָאֳנִיָּה׃    
Acts 21:1 - וַפרַשׁן מֵנהוּן וַרדַין תּרִיצָאיִת לקָו גָּזַרתָּא וַליַומָא אחרִנָא אֵתַין לרָודָוס ומֵן תַּמָן לפַּאטַרַא .   
Acts 21:1 - And we separated from them and voyaged directly unto Ko the island, and the day after we came to Rodos, and from thence to Patara;   
Acts 21:1 - And we separated from them, and proceeded in a straight course to the island of Coos: and the next day, we reached Rhodes, and from there Patara.   
Acts 21:1 - AND it came to pass, after we separated from them, we sailed a straight course to the Island of Coos, and the following day we arrived at Rhodes, and from thence to Pata-ra:   
Acts 21:1 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר נִפְרַדְנוּ מֵהֶם וַנֵּרֶד בָּאֳנִיָּה וַנָּבוֹא דֶּרֶךְ יְשָׁרָה אֶל־קוֹס וּמִמָּחֳרָת אֶל־רוֹדוֹס וּמִשָּׁם אֶל־פַּטָּרָה׃    
Acts 21:2 - וֵאשׁכַּחן תַּמָן אֵלפָא דָּאזָלא לפוּנִיקאִ וַסלֵקן לָה וַרדַין .    
Acts 21:2 - and we found there a ship which was going to Punike, and we ascended into her and voyaged.   
Acts 21:2 - And we found there a ship going to Phenicia; and we entered it, and proceeded on.   
Acts 21:2 - And we found there a ship sailing to Phenicia, and we went on board, and set forth.   
Acts 21:2 - שָׁם מָצָאנוּ אֳנִיָּה עֹבֶרֶת אֶל־פִּינוּקְיָא וַנֵּרֶד־בָּהּ וַנַּעֲבֹר׃   
Acts 21:3 - ומַטִין עדַמָא לוָת קוּפּרָוס גָּזַרתָּא וַשׁבַקנָה לסֵמָלָא וֵאתַין לסוּרִיַא ומֵן תַּמָן מַטִין לצוּר תַּמָן גֵּיר אִית הוָא לָה לֵאלפָא לַמנָחוּ טַענָה .   
Acts 21:3 - And coming near Kypros the island, we left it on the left hand and came unto Syria, and thence came we to Tsur: for there was the ship to relieve from her burden.   
Acts 21:3 - And we came up with the island of Cyprus, and leaving it on the left we came to Syria; and from there we went to Tyre, for there the ship was to discharge her cargo.   
Acts 21:3 - Then we reached the Island of Cyprus, and passed it on the left hand, and sailed to for there the ship was to unload her cargo.   
Acts 21:3 - וַנֵּרֶא אֶת־פְּנֵי קִיפְרוֹס וְהִיא מִשְּׂמֹאלֵנוּ וַנַּעֲבֹר מֵעָלֶיהָ אֶל־סוּרְיָא וַנַּגִּיעַ אֶל־צוֹר כִּי־שָׁמָּה יוֹצִיאוּ אֶת־מַשָּׂא הָאֳנִיָּה׃   
Acts 21:4 - וכַד אֵשׁכַּחן תַּמָן תַּלמִידֵא קַוִין לוָתהוּן יַומָתָא שַׁבעָא והָלֵין אָמרִין הוַו כֻּליוּם לפַּולָוס בּרוּח דּלָא נאִזַל לֻאורִשׁלֵם .    
Acts 21:4 - And having found disciples there, we sojourned with them seven days. And these said daily unto Paulos in the Spirit, That he should not go unto Urishlem.   
Acts 21:4 - And, as we found disciples there, we tarried with them seven days: and they, by the Spirit, told Paul not to go to Jerusalem.   
Acts 21:4 - And because we found disciples there, we stayed with them seven days: and every day they said to Paul through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem.   
Acts 21:4 - וַנִּמְצָא אֶת־הַתַּלְמִידִים וַנֵּשֶׁב שָׁם שִׁבְעַת יָמִים וְהֵם אָמְרוּ אֶל־פּוֹלוֹס עַל־פִּי הָרוּחַ לְבִלְתִּי עֲלוֹת יְרוּשָׁלָיִם׃    
Acts 21:5 - ומֵן בָּתַר הָלֵין יַומָתָא נפַקן דּנאִזַל בֻּאורחָא וַמלַוֵין הוַו לַן כֻּלהוּן הֵנוּן ונֵשַׁיהוּן וַבנַיהוּן עדַמָא לבַר מֵן מדִינתָּא וַקעֵדו עַל בּוּרכַּיהוּן עַל יַד יַמָא וצַלִיו .   
Acts 21:5 - And after those days we departed to go on the way. And they accompanied us, all of them, they and their wives and their children, till without the city, and kneeled upon their knees on the sea shore, and prayed. And we kissed one another,   
Acts 21:5 - And after those days, we departed and went on [our] way; and they all clung to us, they and their wives and their children, until [we were] without the city; and they fell on their knees by the seaside, and prayed.   
Acts 21:5 - After these days, we departed on our journey, and they all escorted us on our way with their wives and children, till we were out of the city: then they knelt down by the seaside and prayed;    
Acts 21:5 - וַיְהִי בִּמְלֹאת לָנוּ הַיָּמִים וַנֵּצֵא לָלֶכֶת לְדַרְכֵּנוּ וְהֵם כֻּלָּם מְלַוִּים אֹתָנוּ עִם־נְשֵׁיהֶם וְעִם־טַפָּם עַד־מִחוּץ לָעִיר וַנִּכְרַע עַל־בִּרְכֵּינוּ עַל־חוֹף הַיָּם וַנִּתְפַּלָּל׃    
Acts 21:6 - ונַשֵׁקן לַחדָדֵא וַסלֵקן לֵאלפָא וַהפַכו הֵנוּן לבָתַּיהוּן .    
Acts 21:6 - and we ascended to the ship, and they returned to their homes.   
Acts 21:6 - And we kissed one another: and we embarked in the ship, and they returned to their homes.   
Acts 21:6 - And when we had kissed one another good-bye, we took ship; and they returned to their homes.   
Acts 21:6 - וַנְּבָרֶךְ אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ וַנֵּרֶד בָּאֳנִיָּה וְהֵמָּה שָׁבוּ אִישׁ לְבֵיתוֹ׃   
Acts 21:7 - חנַן דֵּין רדַין מֵן צוּר וֵאתַין לעַכּוּ מדִינתָּא ויַהבן שׁלָמָא לַאחֵא דּתַמָן וַשׁרַין צֵאדַיהוּן יַומָא חַד .   
Acts 21:7 - But we voyaged from Tsur, and came to Aku the city, and gave the salutation to the brethren who were there, and abode among them one day.   
Acts 21:7 - And we sailed from Tyre, and arrived at the city Acco; and we saluted the brethren there, and stopped with them one day.    
Acts 21:7 - We sailed from Tyre and arrived at the city of Ak-ka (Ptol-e-mais), and we saluted the brethren who were there, and tarried with them a day.   
Acts 21:7 - וַאֲנַחְנוּ כִּלִּינוּ אֶת־דֶּרֶךְ הַיָּם וַנֵּרֶד מִצּוֹר אֶל־עַכּוֹ וַנִּשְׁאַל לִשְׁלוֹם הָאַחִים וַנֵּשֶׁב אִתָּם יוֹם אֶחָד׃    
Acts 21:8 - וַליַומָא אחרִנָא נפַקן וֵאתַין לקֵסַרִיַא ועַלן שׁרַין בּבַיתֵּה דּפִילִיפָּוס מסַבּרָנָא אַינָא דּאִיתַוהי הוָא מֵן שַׁבעָא .   
Acts 21:8 - And the day after we departed and came to Cesarea; and we entered and abode in the house of Philipos the preacher, he who was of the seven.   
Acts 21:8 - And the next day, we departed and came to Cesarea; and we went in and put up in the house of Philip the Evangelist, who was one of the seven.   
Acts 21:8 - On the next day we departed and came to Cs-a-rea: and we went in and stayed at the house of Philip the evangelist, who was one of the seven.   
Acts 21:8 - וּמִמָּחֳרָת נָסַעְנוּ (פּוֹלוֹס וַאֲשֶׁר אִתּוֹ) וַנָּבֹא אֶל־קֵיסַרְיָה וַנֵּלֶךְ אֶל־בֵּית פִילִפּוֹס הַמְבַשֵּׂר אֲשֶׁר הוּא אֶחָד מִן־הַשִּׁבְעָה וַנֵּשֶׁב עִמּוֹ׃   
Acts 21:9 - ואִית הוַי לֵה בּנָתָא בּתוּלָתָא אַרבַּע דּמֵתנַבּיָן הוַי .    
Acts 21:9 - And he had four virgin daughters who prophesied.   
Acts 21:9 - He had four virgin daughters, who were prophetesses.   
Acts 21:9 - He had four daughters, virgins, who prophesied.   
Acts 21:9 - וְלוֹ אַרְבַּע בָּנוֹת בְּתוּלוֹת מִתְנַבְּאוֹת׃    
Acts 21:10 - וכַד אִיתַין תַּמָן יַומָתָא סַגִּיֵאא נחֵת הוָא מֵן יִהוּד נבִיָא חַד דַּשׁמֵה הוָא אַגַבָוס .   
Acts 21:10 - And when we had been there many days, there came down from Jihud a certain prophet whose name was Agabos.    
Acts 21:10 - And as we were there many days, a certain prophet came down from Judaea, whose name was Agabus.   
Acts 21:10 - And as we were there many days, there came down from Juda a prophet named Aga-bus.   
Acts 21:10 - וַיְהִי בִּהְיוֹתֵנוּ שָׁם יָמִים רַבִּים וַיֵּרֶד נָבִיא אֶחָד מִיהוּדָה וּשְׁמוֹ אֲגָבוֹס׃   
Acts 21:11 - ועַל לוָתַן וַשׁקַל עֵרַקתָא דּחַצַוהי דּפַּולָוס וֵאסַר רֵגלֵא דּנַפשֵׁה ואִידַוהי וֵאמַר הָכַנָא אָמַר רוּחָא דּקוּדשָׁא דּגַברָא מָרָה דּעֵרַקתָא הָדֵא הָכַנָא נֵאסרוּנֵה יִהוּדָיֵא בֻּאורִשׁלֵם ונַשׁלמוּנֵה בּאִידַי עַממֵא .   
Acts 21:11 - And he came in to us, and took the loins'-girdle of Paulos, and bound his own feet and his hands, and said, Thus saith the Spirit of Holiness, So the man the master of this girdle will the Jihudoyee bind in Urishlem; and they will deliver him into the hands of the Gentiles.   
Acts 21:11 - And he came in to us, and took the girdle of Paul's loins, and bound his own feet and hands, and said: Thus saith the Holy Spirit, So will the Jews in Jerusalem bind the man, who owns this girdle; and they will deliver him into the hands of the Gentiles.   
Acts 21:11 - And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own feet and hands, and said, Thus says the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles   
Acts 21:11 - וַיָּבֹא אֶצְלֵנוּ וַיִּקַּח אֶת־אֵזוֹר פּוֹלוֹס וַיֶּאְסָר־בּוֹ אֶת־יָדָיו וְאֶת־רַגְלָיו וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר רוּחַ הַקֹּדֶשׁ כָּכָה יַאַסְרוּ הַיְּהוּדִים בִּירוּשָׁלַיִם אֶת־הָאִישׁ אֲשֶׁר־לוֹ הָאֵזוֹר הַזֶּה וְיַסְגִּירֻהוּ בִּידֵי הַגּוֹיִם׃   
Acts 21:12 - וכַד הָלֵין מֵלֵא שׁמַען בּעַין מֵנֵה חנַן וַבנַי אַתרָא דּלָא נאִזַל לֻאורִשׁלֵם .   
Acts 21:12 - And when we heard these words, we and the sons of the place entreated of him not to go unto Urishlem.    
Acts 21:12 - And when we heard these words, we and the residents of the place begged of him, that he would not go to Jerusalem.    
Acts 21:12 - And when we had heard these words, both we and the natives of the place, besought him not to go up to Jerusalem.    
Acts 21:12 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וַנְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ אֲנַחְנוּ וְאַנְשֵׁי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר לֹא־יַעֲלֶה יְרוּשָׁלָיִם׃    
Acts 21:13 - הָידֵּין ענָא וֵאמַר פַּולָוס מָנָא עָבדִּין אנתּוּן דּבָכֵין אנתּוּן ושָׁחקִין אנתּוּן לֵה ללֵבּי אֵנָא גֵּיר לָא הוָא דֵּאתֵאסַר בַּלחוּד מטַיַב אנָא אֵלָא אָפ דֵּאמוּת בֻּאורִשׁלֵם חלָפ שׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע .    
Acts 21:13 - THEN answered Paulos and said, What do you, weeping and bruising my heart? For not to be bound only am I prepared, but also to die in Urishlem, for the sake of the name of our Lord Jeshu Meshiha.    
Acts 21:13 - Then Paul answered and said: What do ye, weeping and crushing my heart ? For I am prepared, not only to be bound, but also to die at Jerusalem, for the name of our Lord Jesus Messiah.    
Acts 21:13 - Then Paul answered and said, Why do you weep and break my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem, for the sake of the name of our LORD Jesus Christ.   
Acts 21:13 - וַיַּעַן פּוֹלוֹס וַיֹּאמַר מַה־לָּכֶם כִּי תִבְכּוּ וְתָמֵסּוּ אֶת־לְבָבִי וַאֲנִי הִנְנִי־נָכוֹן לְהֵאָסֵר וְגַם־לָמוּת בִּירוּשָׁלַיִם בַּעֲבוּר שֵׁם יֵשׁוּעַ הָאָדוֹן׃   
Acts 21:14 - וכַד לָא אֵתּטפִּיס לַן בּהֵלן לַן וֵאמַרן דּצֵביָנֵה דּמָרַן נֵהוֵא .    
Acts 21:14 - And when he would not be persuaded by us, we desisted, and said, The will of our Lord be done.    
Acts 21:14 - And as he was not to be persuaded by us, we desisted; and we said: Let the pleasure of our Lord take place.    
Acts 21:14 - And when he would not listen to us, we ceased, saying, Let the will of our LORD be done.   
Acts 21:14 - וְלֹא־אָבָה שְׁמֹעַ וַנִּרֶף מִמֶּנּוּ וַנֹּאמַר רְצוֹן יְהוָֹה יֵעָשֶׂה׃   
Acts 21:15 - ובָתַר יַומָתָא הָלֵין אֵתּטַיַבן וַסלֵקן לַן לֻאורִשׁלֵם .    
Acts 21:15 - And after those days we prepared and went up to Urishlem.   
Acts 21:15 - And after those days, we prepared ourselves and went up to Jerusalem.   
Acts 21:15 - After those days, we made our preparations and went up to Jerusalem.   
Acts 21:15 - וְאַחֲרֵי הַיָּמִים הָהֵם נָשָׂאנוּ אֶת־כֵּלֵינוּ וַנַּעַל יְרוּשָׁלָיִם׃   
Acts 21:16 - וֵאתַו הוַו עַמַן אנָשָׁא תַּלמִידֵא מֵן קֵסַרִיַא כַּד דּבִירִין עַמהוּן אַחָא חַד מֵן תַּלמִידֵא קַדמָיֵא דַּשׁמֵה הוָא מנַסָון ואִיתַוהי הוָא מֵן קוּפּרָוס דַּנקַבּלַן בּבַיתֵּה .   
Acts 21:16 - And there went with us men, disciples, from Cesarea, who conducted with them a certain brother of the first disciples whose name was Mnason, and he was from Kypros, to receive us into his house.    
Acts 21:16 - And some disciples of Caesarea went along with us, taking with them a brother from among the earlier disciples, whose name was Mnason, and who was from Cyprus; that he might entertain us at his house.    
Acts 21:16 - And there came with us some of the disciples from Cs-a-rea, bringing with them a brother who was among the first converts, named Mnason, a native of Cyprus, who had before received us at his house.   
Acts 21:16 - וַיֵּלְכוּ אִתָּנוּ גַּם־תַּלְמִידִים מִקֵּיסַרְיָה וַיָּבִיאוּ אֹתָנוּ לָלוּן בְּבֵית־אִישׁ קִיפְרוֹסִי וּשְׁמוֹ מְנָסוֹן וְהוּא תַלְמִיד מִיָּמִים רַבִּים׃   
Acts 21:17 - וכַד אֵתַין לֻאורִשׁלֵם קַבּלוּן אַחֵא חָדיָאיִת .   
Acts 21:17 - And when we were come to Urishlem, the brethren received us joyfully.    
Acts 21:17 - And when we arrived at Jerusalem, the brethren received us joyfully.   
Acts 21:17 - When we arrived at Jerusalem, the brethren welcomed us gladly.   
Acts 21:17 - וַיְהִי כְּבֹאֵנוּ יְרוּשָׁלָיִם וַיְקַבְּלוּ אֹתָנוּ הָאַחִים בְּשִׂמְחָה׃   
Acts 21:18 - וַליַומָא אחרִנָא עַלן עַם פַּולָוס לוָת יַעקוּב כַּד אִית הוָא לוָתֵה כֻּלהוּן קַשִׁישֵׁא .   
Acts 21:18 - And the day following we entered with Paulos to Jakub, while all the presbyters were with him.   
Acts 21:18 - And the next day, with Paul, we went unto James, when all the Elders were with him.   
Acts 21:18 - And the next day when all the elders were present we went in with Paul unto James.   
Acts 21:18 - וּמִמָּחֳרַת הַיּוֹם נִכְנַס פּוֹלוֹס עִמָּנוּ אֶל־יַעֲקֹב וַיָּבֹאוּ שָׁמָּה כָּל־הַזְּקֵנִים׃   
Acts 21:19 - ויַהבן להוּן שׁלָמָא ומֵשׁתַּעֵא הוָא להוּן פַּולָוס בָּתַר בָּתַר כֻּל מָא דַּעבַד אַלָהָא בּעַממֵא בּתֵשׁמֵשׁתֵּה .   
Acts 21:19 - And we gave them salutation. [Shaloma.] And Paulos recounted to them in order what Aloha had done among the Gentiles by his ministry.   
Acts 21:19 - And we gave them salutation: and Paul narrated to them, with particularity what God had wrought among the Gentiles by his ministry.   
Acts 21:19 - And when we had saluted them, Paul told them in successive order everything that God had done among the Gentiles by his ministry.   
Acts 21:19 - וַיִּשְׁאַל לָהֶם לְשָׁלוֹם וַיְסַפֵּר אַחַת לְאַחַת אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹהִים לַגּוֹיִם בְּשֵׁרוּתוֹ׃   
Acts 21:20 - וכַד שׁמַעו שַׁבַּחו לַאלָהָא וֵאמַרו לֵה חָזֵא אַנתּ אַחוּן כּמָא רֵבּוָן אִית בִּיהוּד אַילֵין דּהַימֵנו וכֻלהוּן הָלֵין טַנָנֵא אֵנוּן דּנָמוּסָא .   
Acts 21:20 - And when they heard, they glorified Aloha. And they said to him, Thou seest, our brother, how many myriads there are in Jihud who believe, and all of them are zealous for the law.    
Acts 21:20 - And when they heard [it] they glorified God. And they said to him: Our brother, Thou seest how many myriads there are in Judaea who have believed: and these are all zealous for the law.    
Acts 21:20 - And when they heard it, they glorified God, and said to Paul, Our brother, see how many thousands there are in Juda who are believers; and they are all zealous of the law;   
Acts 21:20 - וַיִּשְׁמְעוּ וַיְהַלֲלוּ אֶת־הָאֱלֹהִים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הִנְּךָ רֹאֶה אָחִינוּ כַּמָּה רִבּוֹא יְהוּדִים בָּאוּ לְהַאֲמִין וְכֻלָּם מְקַנְּאִים לַתּוֹרָה׃   
Acts 21:21 - אֵתֵאמַר להוּן דֵּין עלַיכּ דּמַלֵפ אַנתּ דּנֵפרקוּן מֵן מוּשֵׁא כֻּלהוּן יִהוּדָיֵא דַּבעַממֵא כַּד אָמַר אַנתּ דּלָא נֵהווּן גָּזרִין בּנַיהוּן ולָא בַּעיָדֵא דּנָמוּסָא נֵהווּן מהַלכִין .   
Acts 21:21 - But it hath been said to them of thee, that thou teachest all the Jihudoyee who are among the Gentiles to remove from Musha; telling them that they should not circumcise their sons, nor walk in the customs of the law.   
Acts 21:21 - And it hath been told them, of thee, that thou teachest all the Jews that are among the Gentiles to depart from Moses, by telling them not to circumcise their children, and not to observe the rites of the law.   
Acts 21:21 - But they have been informed about you, that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake the law of Moses, stating that they ought not to circumcise their children, neither to follow after the customs of the law.   
Acts 21:21 - וְהֵם שָׁמְעוּ עָלֶיךָ לֵאמֹר תְּלַמֵּד אֶת־כָּל־הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּקֶרֶב הַגּוֹיִם לָסוּר מֵאַחֲרֵי משֶׁה בְּאָמְרְךָ שֶׁאֵינָם חַיָּבִים לָמוּל אֶת־בְּנֵיהֶם וְלֹא לָלֶכֶת בְּחֻקּוֹת הַתּוֹרָה׃   
Acts 21:22 - מֵטֻל הָכִיל דּמֵשׁתַּמעָא הי להוּן דֵּאתַיתּ לכָא .   
Acts 21:22 - On this account, when they hear that thou art come hither, do that which we tell thee.   
Acts 21:22 - Now, because they have heard that thou hast arrived here,   
Acts 21:22 - Now, therefore, they have heard that you have come here.   
Acts 21:22 - וְעַתָּה מַה־לַּעֲשׂוֹת הִנֵּה יֵאָסֵף הַקָּהָל כִּי יִשְׁמְעוּ כִּי־בָאתָ׃   
Acts 21:23 - עבֵד מֵדֵּם דָּאמרִינַן לָכ אִית לַן גַּברֵא אַרבּעָא דַּנדִיר להוּן דּנֵתּדַּכּוּן .   
Acts 21:23 - We have four men who have a vow to be purified.   
Acts 21:23 - do thou what we tell thee. We have four men, who have vowed to purify themselves.   
Acts 21:23 - Do, therefore, what we tell you: We have four men who have vowed to purify themselves;   
Acts 21:23 - לָכֵן אֲשֶׁר נֹאמַר אֵלֶיךָ אֹתוֹ עֲשֵׂה׃   
Acts 21:24 - דּבַר אֵנוּן וזֵל אֵתּדַּכָּא עַמהוּן וַאפֵּק עלַיהוּן נַפקָתָא אַיכ דּנֵגרעוּן רִשַׁיהוּן ומֵתיַדעָא לכֻלנָשׁ דּמֵדֵּם דֵּאתֵאמַר עלַיכּ דַּגָּל הוּ וַאנתּ לנָמוּסָא שָׁלֵם אַנתּ ונָטַר .   
Acts 21:24 - Take them, and go, purify with them, and lay out upon them the expenses, that they may shave their heads; and it will be known to every man that what hath been said against thee is false, and that thou fulfillest and keepest the law.   
Acts 21:24 - Take them, and go and purify thyself with them, and pay the expenses along with them, as they shall shave their heads; that every one may know, that what is said against thee is false, and that thou fulfillest and observest the law.   
Acts 21:24 - Take them and go purify yourself with them, and pay their expenses so that they may shave their heads: then every one will know that what has been said against you is false, and that you yourself have fulfilled the law and obey it.   
Acts 21:24 - הִנֵּה אַרְבָּעָה אֲנָשִׁים אִתָּנוּ אֲשֶׁר נְזִירוּת עֲלֵיהֶם וְאַתָּה קַח אֹתָם וְהִטָּהֵר אִתָּם וְהוֹצֵא עֲלֵיהֶם אֶת־הוֹצָאַת הַתִּגְלָחַת וְיָדְעוּ כֻלָּם כִּי־שֵׁמַע שָׁוְא שָׁמְעוּ עָלֶיךָ וְגַם־אַתָּה הוֹלֵךְ בְּחֻקּוֹת הַתּוֹרָה׃   
Acts 21:25 - עַל אַילֵין דֵּין דּהַימֵנו מֵן עַממֵא חנַן כּתַבן דּנֵהווּן נָטרִין נַפשׁהוּן מֵן דַּדבִיחָא ומֵן זָניוּתָא ומֵן חנִיקָא ומֵן דּמָא .    
Acts 21:25 - Concerning those of the Gentiles who believe, we wrote that they should keep themselves from sacrifices, and from fornication, and from the strangled, and from blood.   
Acts 21:25 - As to those of the Gentiles who have believed, we have written, that they should keep themselves from [an idol's] sacrifice, and from whoredom, and from what is strangled, and from blood.    
Acts 21:25 - As for the believers amongst the Gentiles, we have written that they should abstain from the things sacrificed to idols, and from fornication, and from what is strangled, and from blood    
Acts 21:25 - וְעַל־דְּבַר הַמַּאֲמִינִים מִן־הַגּוֹיִם כָּתַבְנוּ וְגָזַרְנוּ אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְרוּ דָּבָר מִן־הַדְּבָרִים הָהֵם רַק אֲשֶׁר יִשָּׁמְרוּ מִזִּבְחֵי אֱלִילִים וּמִן־הַדָּם וּמִבְּשַׂר הַנֶּחֱנָק וּמִן־הַזְּנוּת׃    
Acts 21:26 - הָידֵּין פַּולָוס דּבַר אֵנוּן לגַברֵא הָלֵין ליַומָא אחרִנָא וֵאתּדַּכִּי עַמהוּן ועַל אֵזַל להַיכּלָא כַּד מַודַּע להוּן מוּלָיָא דּיַומָתָא דּתַדכִּיתָא עדַמָא דֵּאתקַרַב קוּרבָּנָא דּאנָשׁ אנָשׁ מֵנהוּן .    
Acts 21:26 - Then Paul took those men the day after, and was purified with them. And he entered and went into the temple, making known to them the fulfillment of the days of the purification, so that an oblation might be offered for each man of them.    
Acts 21:26 - Then Paul took those men, on the following day, and was purified with them; and he entered and went into the temple, manifesting to them the completion of the days of the purification, up to the presentation of the offering by each of them.   
Acts 21:26 - Then Paul took the men and on the next day he was purified with them and then he entered into the temple, informing them how to complete the days of purification, until the gift of every one of them was offered.   
Acts 21:26 - וַיִּקַּח פּוֹלוֹס אֶת־הָאֲנָשִׁים וַיִּטָּהֵר אִתָּם וּמִמָּחֳרָת בָּא אֶל־הַמִּקְדָּשׁ וַיַּגֵּד כִּי־מָלְאוּ יְמֵי טָהֳרָתָם עַד כִּי־הָקְרַב קָרְבַּן כָּל־אֶחָד מֵהֶם׃   
Acts 21:27 - וכַד מַטִי יַומָא דּשַׁבעָא יִהוּדָיֵא דּמֵן אַסִיַא חזַאוּהי בּהַיכּלָא וגַרִיו עלַוהי עַמָא כֻּלֵה וַארמִיו עלַוהי אִידַיָא .    
Acts 21:27 - And when the seventh day was come the Jihudoyee who were from Asia saw him in the temple, and stirred up against him all the people. And they lifted their hands against him,   
Acts 21:27 - And when the seventh day arrived, the Jews from Asia saw him in the temple: and they excited all the people against him, and laid hands on him,   
Acts 21:27 - And when the seventh day approached, and the Jews from Asia Minor saw him in the temple, they stirred up all the people against him and laid hands on him,   
Acts 21:27 - וַיְהִי כִּמְלֹאת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר מֵאַסְיָא רָאוּ אֹתוֹ בַּמִּקְדָּשׁ וַיְעוֹרֲרוּ אֶת־כָּל־הֶהָמוֹן וַיִּשְׁלְחוּ יָדָם בּוֹ׃   
Acts 21:28 - כַּד מבַגּנִין וָאמרִין גַּברֵא בּנַי אִיסרָיֵל עַדַּרו הָנָא הו גַּברָא דּלוּקבַל עַמָא דִּילַן מַלֵפ בּכֻל דּוּכָּא ולוּקבַל נָמוּסָא ולוּקבַל אַתרָא הָנָא וָאפ לַארמָיֵא אַעֵל להַיכּלָא וסַיבֵה לַאתרָא הָנָא קַדִּישָׁא .    
Acts 21:28 - crying out, and saying, Men, sons of Israel, help ! This is the man who contrary to our people teacheth every where, and contrary to the law, and against this place. And also Aramoyee hath he brought into the temple, and profaned this holy place.   
Acts 21:28 - crying out and saying: Men, sons of Israel; help. This is the man, who teacheth in every place, against our people, and against the law, and against this place; and he hath also brought Gentiles into the temple, and hath polluted this holy place.   
Acts 21:28 - And cried out, saying, Men of Israel, help: This is the man who teaches everywhere against our people, against the law, and against this place; and further, he has brought Syr-i-ans into the temple, and has defiled this holy place.   
Acts 21:28 - וַיִּזְעֲקוּ לֵאמֹר אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל עֲזֹרוּ זֶה הוּא הָאִישׁ אֲשֶּׁר בְּאָזְנֵי כָּל־אָדָם וּבְכָל־הָאָרֶץ יְדַבֵּר סָרָה עַל־הָעָם הַזֶּה וְעַל הַתּוֹרָה וְעַל הַמָּקוֹם הַזֶּה וְגַם־הֵבִיא אֶל־הַמִּקְדָּשׁ אֲנָשִׁים יְוָנִים וַיְחַלֵּל אֶת־הַמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה׃   
Acts 21:29 - קַדֵּמו הוַו גֵּיר חזַו עַמֵה לַטרָופִימָס אֵפֵסָיָא בַּמדִינתָּא וסָברִין הוַו דּעַם פַּולָוס עַל להַיכּלָא .   
Acts 21:29 - For they had before seen with him Trophimus the Ephesian in the city, and supposed that with Paulos he had entered the temple.   
Acts 21:29 - For they had previously seen with him in the city Trophimus the Ephesian; and they supposed, that he had entered the temple with Paul.   
Acts 21:29 - For they had previously seen Trophimus, the E-phesian, with him in the city, and they thought he had entered into the temple with Paul.   
Acts 21:29 - כִּי הָיוּ רֹאִים אֶת־טְרוֹפִימוֹס הָאֶפֶסִי בָּעִיר אִתּוֹ וּסְבוּרִים שֶׁפּוֹלוֹס הֵבִיא אֹתוֹ אֶל־הַמִּקְדָּשׁ׃   
Acts 21:30 - וֵאשׁתַּגשַׁת כֻּלָה מדִינתָּא וֵאתכַּנַשׁו כֻּלֵה עַמָא וַאחדּוּהי לפַּולָוס וגַרוּהי לבַר מֵן הַיכּלָא ובַר שָׁעתֵה אֵתּתּחֵדו תַּרעֵא .    
Acts 21:30 - And the whole city was commoved, and all the people assembled, and they laid hold of Paulos, and dragged him without from the temple; and instantly the gates were shut.    
Acts 21:30 - And the whole city was in commotion; and all the people assembled together, and laid hold of Paul, and dragged him out of the temple: and instantly the gates were closed.   
Acts 21:30 - So the whole city was in a tumult, and all the people ran together; they seized Paul and dragged him out of the temple; and the doors were immediately shut.   
Acts 21:30 - וַתֵּהֹם כָּל־הָעִיר וַיָּרָץ הָעָם וַיִּקָּהֲלוּ וַיֹּאחֲזוּ אֶת־פּוֹלוֹס וַיִּסְחָבֻהוּ אֶל־מִחוּץ לַמִּקְדָּשׁ וּכְרֶגַע סֻגְּרוּ הַדְּלָתוֹת׃   
Acts 21:31 - וכַד בָּעֵא הוָא כֵּנשָׁא למֵקטלֵה אֵשׁתַּמעַת לכִּלִיַרכָא דֵּאספִּיר דּכֻלָה מדִינתָּא אֵתּתּזִיעַת לָה .   
Acts 21:31 - And while the multitude sought to kill him, the tribune [Kiliarka.] of the cohort heard that the whole city was agitated.   
Acts 21:31 - And while the multitude were seeking to kill him, it was reported to the Chiliarch of the cohort, that the whole city was in uproar.   
Acts 21:31 - And as the mob sought to kill him, the news reached the captain of the company, that all the city was in an uproar.    
Acts 21:31 - וְהֵמָּה מְבַקְשִׁים לַהֲמִיתוֹ וְהַשְּׁמוּעָה בָאָה אֶל־שַׂר הָאֶלֶף שֶׁל־הַגְּדוּד כִּי יְרוּשָׁלַיִם נָבוֹכָה כֻלָּהּ׃   
Acts 21:32 - ובַר שָׁעתֵה דּבַר לקֵנטרוּנָא ולֵאסטרַטִיָוטֵא סַגִּיֵאא וַרהֵטו עלַיהוּן וכַד חזַו לכִּלִיַרכָא ולֵאסטרַטִיָוטֵא בּהֵלו מֵן דּמָחֵין הוַו לֵה לפַּולָוס .   
Acts 21:32 - And forthwith took he a centurion and many soldiers and ran upon them; and when they saw the tribune and the soldiers, they desisted from beating Paulos.   
Acts 21:32 - And immediately he took a centurion and many soldiers, and they ran upon them. And when they saw the Chiliarch and the soldiers, they desisted from beating Paul.   
Acts 21:32 - He immediately took a centurion and many soldiers, and ran down to them: and when they saw the chief captain and the soldiers, they ceased beating Paul.   
Acts 21:32 - וַיְמַהֵר וַיִּקַּח אִתּוֹ אַנְשֵׁי צָבָא וְשָׂרֵי מֵאוֹת וַיָּרָץ אֲלֵיהֶם וַיְהִי כִרְאוֹתָם אֶת־שַׂר הָאֶלֶף וְאֶת־אַנְשֵׁי הַצָּבָא וַיַּחְדְּלוּ לְהַכּוֹת אֶת־פּוֹלוֹס׃   
Acts 21:33 - וַקרֵב לוָתֵה כִּלִיַרכָא וַאחדֵּה וַפקַד דּנֵאסרוּנֵה בּתַרתֵּין שִׁשׁלָן וַמשַׁאֵל הוָא עלַוהי דּמַנוּ ומָנָא עבַד .   
Acts 21:33 - And the tribune drew near and took him, and commanded them to bind him with two chains. And he asked concerning him who (he was), and what he had done ?   
Acts 21:33 - And the Chiliarch came up to him, and seized him, and ordered him to be bound with two chains: and he inquired respecting him, who he was, and what he had done.   
Acts 21:33 - Then the chief captain came near him and took him, and commanded him to be bound with two chains. Then he inquired, Who is he and what has he done?   
Acts 21:33 - וַיִּגַּשׁ שַׂר־הָאֶלֶף וַיַּחֲזֶק־בּוֹ וַיְצַו לְאָסְרוֹ בִּנְחֻשְׁתָּיִם וַיִּשְׁאַל מִי זֶה וּמָה מַעֲשֵׂהוּ׃   
Acts 21:34 - וקָעֵין הוַו עלַוהי אנָשָׁא מֵן אָכלָוס מֵדֵּם מֵדֵּם ומֵטֻל קעָתהוּן לָא מֵשׁכַּח הוָא למֵדַּע אַידָא הי שַׁרִירתָּא וַפקַד הוָא דּנַובּלוּנֵה למַשׁרִיתָא .   
Acts 21:34 - And men from the crowd cried against him variously, and because of their crying he was not able to know what was the truth; and he commanded that they should lead him to the fortress.    
Acts 21:34 - And persons from the throng vociferated against him this thing and that. And, because he could not, on account of their clamor, learn what the truth was, he commanded to conduct him to the castle.    
Acts 21:34 - And some of the mob cried against him one thing, some another: and because of their confusion he was unable to know what was true, so he commanded him to be taken to headquarters.   
Acts 21:34 - וַיַּעַן הָעָם וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה בְכֹה וְאֵלֶּה בְכֹה וְלֹא יָכֹל לָדַעַת דָּבָר בָּרוּר מֵרֹב הַשָּׁאוֹן וַיְצַו לְהוֹלִיכוֹ אֶל־הַמְצָד׃    
Acts 21:35 - וכַד מַטִי פַּולָוס לדַרגֵּא טַענוּהי אֵסטרַטִיָוטֵא מֵטֻל קטִירָא דּעַמָא .   
Acts 21:35 - And as Paulos came to the stairs the soldiers carried him, on account of the violence of the people:   
Acts 21:35 - And when Paul came to the stairs, the soldiers bore him along, because of the violence of the people.   
Acts 21:35 - And when Paul reached the stairs, the soldiers bore him because of the violence of the people.   
Acts 21:35 - וַיְהִי כְּבוֹאוֹ עַד־הַמַּעֲלוֹת וַיִּשָּׂאֻהוּ אַנְשֵׁי הַצָּבָא מִפְּנֵי חֲמַת הָעָם׃   
Acts 21:36 - אָתֵא הוָא גֵּיר בָּתרֵה עַמָא סַגִּיָאא וקָעֵין הוַו וָאמרִין שׁקוּלָיהי .   
Acts 21:36 - for after him was much people; and they cried, and said, Away with him !    
Acts 21:36 - For a great many people followed after him, and cried out, saying: Away with him.   
Acts 21:36 - For a great many people followed after, crying, and saying, Away with him   
Acts 21:36 - כִּי־עַם רָב הֹלֵךְ אַחֲרָיו וְהֵם צֹעֲקִים וְאֹמְרִים הַשְׁמֵד אֹתוֹ׃    
Acts 21:37 - וכַד מַטִי למֵעַל למַשׁרִיתָא הוּ פַּולָוס אֵמַר לכִּלִיַרכָא אֵן מַפֵּס אַנתּ לִי אֵמַלֵל עַמָכ הוּ דֵּין אֵמַר לֵה יַונָאיִת יָדַע אַנתּ .    
Acts 21:37 - And as they came to enter into the fortress, Paulos himself said to the tribune, May I be permitted to speak to the people ?    
Acts 21:37 - And when he came near to entering the castle, Paul said to the Chiliarch: Wilt thou permit me to speak with thee ? And he said to him: Dost thou know Greek?   
Acts 21:37 - And as Paul was about to be led into headquarters, he said to the chief captain, May I speak to you? The captain said, Can you speak Greek?   
Acts 21:37 - וְכַאֲשֶׁר הִקְרִיב פּוֹלוֹס לְהֵאָסֵף אֶל־הַמְצָד וַיֹּאמֶר אֶל־שַׂר הָאֶלֶף הֲתַנִּיחַ לִי לְדַבֵּר אֵלֶיךָ דָּבָר וַיֹּאמֶר הֲתִשְׁמַע יְוָנִית׃    
Acts 21:38 - לָא הוַיתּ אַנתּ הַו מֵצרָיָא דַּקדָם יַומָתָא הָלֵין אַזִיעתּ וַאפֵּקתּ למַדבּרָא אַרבּעָא אַלפִין גַּברֵא עָבדַּי בִּישָׁתָא .    
Acts 21:38 - But he said to him, Javanith knowest thou? Art thou not that Metsroya who before these days stirred up and led forth into the waste four thousand men workers of evils ?    
Acts 21:38 - Art not thou that Egyptian who, before these days, madest insurrection, and leadest out into the desert four thousand men, doers of evil ?   
Acts 21:38 - Are you not that Egyptian who some time ago created disturbances and led out into the desert four thousand malefactors?    
Acts 21:38 - הֲלֹא הַמִּצְרִי אַתָּה אֲשֶׁר לִפְנֵי הַיָּמִים הָאֵלֶּה הֵעִיר מֶרֶד וְהוֹצִיא הַמִּדְבָּרָה אַרְבַּעַת אֲלָפִים אַנְשֵׁי דָמִים׃    
Acts 21:39 - אָמַר לֵה פַּולָוס אֵנָא גַּברָא אנָא יִהוּדָיָא מֵן טַרסָוס דּקִילִיקִיַא מדִינתָּא יִדִיעתָּא דּבָה יִלִיד אנָא בָּעֵא אנָא מֵנָכ אַפֵּס לִי לַממַלָלוּ לעַמָא .   
Acts 21:39 - Paulos said to him, I am a man a Jihudoya from Tarsos of Cilicia, an illustrious city in which I was born: I pray you permit me to speak to the people.    
Acts 21:39 - Paul said to him: I am a Jew, a man of Tarsus, a noted city in Cilicia, in which I was born: I pray thee, suffer me to speak to the people.   
Acts 21:39 - But Paul said, I am a Jew of Tarsus in Cilicia, a citizen of a well-known city: I beg you, permit me to speak to the people.   
Acts 21:39 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אִישׁ יְהוּדִי אָנֹכִי מִטַּרְסוֹס אֶזְרָח בְּעִיר בַּעֲלַת שֵׁם אֲשֶׁר בְּקִילִיקְיָא וְאֶשְׁאֲלָה מֵאִתְּךָ הַנִּיחָה לִּי וַאֲדַבֵּר אֶל־הָעָם׃   
Acts 21:40 - וכַד אַפֵּס לֵה קָם פַּולָוס עַל דַּרגֵּא וַאזִיע הוָא להוּן אִידֵה וכַד בּהֵלו מַלֵל עַמהוּן עֵברָאיִת וֵאמַר להוּן .   
Acts 21:40 - And when he had permitted him, Paulos stood upon the stairs, and signed to them with his hand; and when they had ceased, he spoke to them in Hebrew, and said to them,    
Acts 21:40 - And when he permitted him, Paul stood upon the stairs, and waved to them his hand; and when they were quiet, he addressed them in Hebrew, and said to them:   
Acts 21:40 - And when he had given him permission, Paul stood on the stairs and beckoned with his hand to them. And when they were quiet, he spoke to them in the Hebrew (Aramaic) tongue and said to them.    
Acts 21:40 - וַיַּנַּח לוֹ וַיַּעֲמֹד פּוֹלוֹס עַל־הַמַּעֲלוֹת וַיָּנֶף יָדוֹ אֶל־הָעָם וַתְּהִי דְּמָמָה רַבָּה וַיְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן עִבְרִית וַיֹּאמַר׃    
Acts 22:1 - אַחֵא וַאבָהָתָא שׁמַעו מַפַּק בּרוּח דַּלוָתכוּן .   
Acts 22:1 - Brethren and fathers, hear the defence which I make to you.   
Acts 22:1 - Brethren, and fathers, hearken to my defence before you.   
Acts 22:1 - BRETHREN and fathers, hear my defense which I now make to you.   
Acts 22:1 - אַחַי וַאֲבוֹתָי שִׁמְעוּ־נָא וַאֲדַבְּרָה וְאֶצְטַדֵּק לִפְנֵיכֶם׃    
Acts 22:2 - וכַד שׁמַעו דּעֵברָאיִת ממַלֵל הוָא עַמהוּן יַתִּירָאיִת בּהֵלו וֵאמַר להוּן .   
Acts 22:2 - And when they heard that Hebrew he was speaking with them, the more they ceased; and he said to them,   
Acts 22:2 - And when they perceived that he addressed them in Hebrew, they were the more quiet: and he said to them:   
Acts 22:2 - And when they heard him speak to them in the Hebrew tongue (Aramaic), they were the more quiet: And he said,    
Acts 22:2 - וַיְהִי כְּשָׁמְעָם כִּי הוּא מְדַבֵּר אֲלֵיהֶם בְּלָשׁוֹן עִבְרִית וַיּוֹסִיפוּ עוֹד לַחֲשׁוֹת׃   
Acts 22:3 - אֵנָא גַּברָא אנָא יִהוּדָיָא וִילִיד אנָא בּטַרסָוס דּקִילִיקִיַא אֵתרַבִּית דֵּין בּהָדֵא מדִינתָּא עַל גֵּנב רֵגלַוהי דּגַמַלִיאיֵל וֵאתרדִית גּמִירָאיִת בּנָמוּסָא דַּאבָהָתַן ואִיתַי הוִית טַנָנָא דַּאלָהָא אַיכ מָא דָּאפ אַנתּוּן כֻּלכוּן אִיתַיכּוּן .   
Acts 22:3 - I am a man a Jihudoya; and I was born in Tarsos of Cilicia, but was brought up in this city at the feet of Gamaliel, and instructed perfectly in the law of our fathers. And I was zealous for Aloha, even as all of you are also.   
Acts 22:3 - I am a man who am a Jew; and I was born in Tarsus of Cilicia, but was brought up in this city, at the feet of Gamaliel, and instructed perfectly in the law of our fathers; and I was zealous for God, as ye also all are.   
Acts 22:3 - I am a Jew, born in Tarsus of Ci-licia, yet I was brought up in this city under the care and guidance of Ga-mali-el, and trained perfectly according to the law of our fathers, and was zealous toward God, just as you are also.   
Acts 22:3 - וַיֹּאמַר אִישׁ־יְהוּדִי אָנֹכִי טַרְסוֹס אֲשֶׁר בְּקִילִיקְיָא מוֹלַדְתִּי וּבָעִיר הַזֹּאת גָּדַלְתִּי לְרַגְלֵי גַמְלִיאֵל וְלֻמַּדְתִּי תוֹרָתֵנוּ לְכָל־דִּקְדּוּקֶיהָ וָאֱהִי מְקַנֵּא לֵאלֹהִים כְּמוֹכֶם כֻּלְּכֶם הַיּוֹם׃   
Acts 22:4 - וַלהָדֵא אוּרחָא רֵדפֵּת עדַמָא למַותָּא כַּד אָסַר הוִית ומַשׁלֵם הוִית לבֵית אַסִירֵא גַּברֵא ונֵשֵׁא .   
Acts 22:4 - And this way I persecuted unto the death, while I bound and delivered to the house of the bound both men and women;    
Acts 22:4 - And I persecuted this way, even to death; for I bound, and delivered up to prison, [both] men and women.   
Acts 22:4 - And I persecuted this religion to the death, binding and delivering into prisons both men and women.   
Acts 22:4 - וָאֲרַדֵּף אֶת־אֹחֲזֵי הַדֶּרֶךְ הַהִיא עַד־מָוֶת וָאֱהִי אֹסֵר וּמַסְגִּיר לַכֶּלֶא אֲנָשִׁים וְנָשִׁים׃   
Acts 22:5 - אַיכ מָא דּסָהֵד עלַי רַבּ כָּהנֵא וכֻלהוּן קַשִׁישֵׁא דּמֵנהוּן קַבּלֵת אֵגּרָתָא דּאִזַל לוָת אַחֵא דַּבדַרמסוּק דָּאפ להָנוּן דּאִית הוַו תַּמָן אַיתֵּא אֵנוּן לֻאורִשׁלֵם כַּד אַסִירִין וַנקַבּלוּן מסָם בּרִשָׁא .    
Acts 22:5 - as the chief of the priests can testify of me, and all the elders, that from them I received letters to go to the brethren who were in Darmsuk, that also them who were there I should bring to Urishlem bound, that they might be fined.   
Acts 22:5 - As the high priest is my witness, and likewise all the Elders ; from whom I received letters, that I might go to the brethren in Damascus, and bring those who were there prisoners to Jerusalem, to receive capital punishment.   
Acts 22:5 - The high priest and all the elders can so testify about me, for it was from them that I received letters to go to the brethren at Damascus, to bring those who were there bound to Jerusalem to be punished.   
Acts 22:5 - כַּאֲשֶׁר גַּם־יָעִיד עָלַי הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְכָל־בֵּית הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר מֵהֶם קִבַּלְתִּי מִכְתָּבִים וָאֵלֵךְ אֶל־הָאַחִים לְדַמֶּשֶׂק לֶאֱסֹר אַף־אֶת־הַנִּמְצְאִים שָׁמָּה וּלְהֲבִיאָם יְרוּשָׁלַיִם לְמַעַן יִוָּסֵרוּ׃    
Acts 22:6 - וכַד אָזֵל הוִית ושַׁרִית ממַטֵא אנָא לדַרמסוּק בּפֵלגֵּה דּיַומָא מֵן תּחֵית שֵׁליָא מֵן שׁמַיָא אַזלֵג עלַי נוּהרָא סַגִּיָאא .   
Acts 22:6 - And as I went, and began to approach Darmsuk in the dividing of the day, suddenly from heaven there shone upon me a great light,   
Acts 22:6 - And as I travelled and began to approach Damascus, at noonday, from amidst tranquillity, a great light from heaven burst upon me.   
Acts 22:6 - And it came to pass as I drew near to Damascus, at about noon, suddenly a great light from heaven shone round about me.   
Acts 22:6 - וַיְהִי כְּעֵת צָהֳרַיִם וְאָנֹכִי הֹלֵךְ וְקָרֵב לְדַמָּשֶׂק וְהִנֵּה אוֹר גָּדוֹל מִן־הַשָּׁמַיִם נָגַהּ עָלַי מִסָּבִיב׃   
Acts 22:7 - ונֵפלֵת עַל אַרעָא ושֵׁמעֵת קָלָא דָּאמַר הוָא לִי שָׁאוָל שָׁאוָל מָנָא רָדֵפ אַנתּ לִי .   
Acts 22:7 - and I fell upon the earth, and heard a voice, which said to me, Shaol, Shaol, why persecutest thou me ?    
Acts 22:7 - And I fell to the earth: and I heard a voice, which said to me: Saul, Saul ! why persecutest thou me?   
Acts 22:7 - And I fell to the ground, and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why do you persecute me?   
Acts 22:7 - וָאֶפֹּלֹ אָרְצָה וָאֶשְׁמַע קוֹל מִדַּבֵּר אֵלַי לֵאמֹר שָׁאוּל שָׁאוּל לָמָּה תִרְדְּפֵנִי׃   
Acts 22:8 - אֵנָא דֵּין ענִית וֵאמרֵת מַן אַנתּ מָרי והוּ אֵמַר לִי אֵנָא הוּ יֵשׁוּע נָצרָיָא דַּאנתּ רָדֵפ אַנתּ .   
Acts 22:8 - But I answered and said, Who art thou, my Lord ? And he said to me, I am Jeshu Natsroya, whom thou persecutest !    
Acts 22:8 - And I answered and said: Who art thou, my Lord? And he said to me: I am Jesus the Nazarean, whom thou persecutest.    
Acts 22:8 - And I answered and said, Who are you, my LORD? And he said to me, I am Jesus of Naza-reth, whom you persecute.    
Acts 22:8 - וָאַעַן וָאֹמַר מִי אַתָּה אֲדֹנִי וַיֹּאמֶר אֵלַי אֲנִי יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי אֲשֶׁר אַתָּה רוֹדֵף׃   
Acts 22:9 - ואנָשָׁא דּאִית הוַו עַמי חזַו נוּהרָא קָלָא דֵּין לָא שׁמַעו דּהַו דַּממַלֵל הוָא עַמי .   
Acts 22:9 - And the men who were with me saw the light, but the voice they understood [Lit. "heard."] not which spake with me.   
Acts 22:9 - And the men who were with me, saw the light, but heard not the voice that talked with me.   
Acts 22:9 - And the men who were with me saw the light, but they did not hear the voice that spoke to me.   
Acts 22:9 - וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתִּי רָאוּ אֶת־הָאוֹר וַיִּירָאוּ וְאֶת־קוֹל הַמְדַבֵּר אֵלַי לֹא שָׁמֵעוּ׃   
Acts 22:10 - וֵאמרֵת מָנָא אֵעבֵּד מָרי ומָרַן אֵמַר לִי קוּם זֵל לדַרמסוּק ותַמָן נֵתמַלַל עַמָכ עַל כֻּל מֵדֵּם דּמֵתפּקֵד לָכ דּתֵעבֵּד .   
Acts 22:10 - And I said, What shall I do, my Lord ? And he said to me, Arise, go into Darmsuk, and there shall it be told thee of whatever it is commanded thee to do.   
Acts 22:10 - And I said: My Lord, what must I do ? And our Lord said to me: Arise, go to Damascus; and there will be told thee, all that it is commanded thee to do.   
Acts 22:10 - And I said, What shall I do, my LORD? And our LORD said to me, Arise, and go into Da-mascus; and there it shall be told to you all things which are appointed for you to do   
Acts 22:10 - וָאֹמַר מָה־אֶעֱשֶׂה אֲדֹנִי וַיֹּאמֶר אֵלַי הָאָדוֹן קוּם לֵךְ אֶל־דַּמֶּשֶׂק וְשָׁם יֻגַּד לְךָ אֶת־כֹּל אֲשֶׁר צֻוֵּיתָ לַעֲשׂוֹת׃    
Acts 22:11 - וכַד לָא מֵתחזֵא הוָא לִי מֵטֻל תֵּשׁבּוּחתֵּה דּנוּהרָא הַו אַחדּוּני בּאִידַי הָנוּן דּעַמי הוַו ועֵלֵת לדַרמסוּק .   
Acts 22:11 - And while I could not see because of the glory of that light, they who were with me took me by my hands, and I entered Darmsuk.   
Acts 22:11 - And as I could see nothing, because of the glory of that light, those with me took me by the hand, and I entered Damascus.   
Acts 22:11 - And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Da-mascus.   
Acts 22:11 - וַאֲנִי לֹא־יָכֹלְתִּי לִרְאוֹת מִפְּנֵי זֹהַר הָאוֹר הַהוּא וַיַּחֲזִיקוּ הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתִּי בְּיָדִי וַיּוֹלִיכוּנִי וָאָבֹא לְדַמָּשֶׂק׃   
Acts 22:12 - וגַברָא חַד חַנַניָא כּאִנָא בּנָמוּסָא אַיכ דּסָהדִּין הוַו עלַוהי כֻּלהוּן יִהוּדָיֵא דּתַמָן .   
Acts 22:12 - And a man, one Hanania, righteous in the law, as the Jihudoyee who were there testified of him,   
Acts 22:12 - And a certain man, Ananias, who was upright according to the law, as all the Jews there testified concerning him, came to me.   
Acts 22:12 - And a certain man, An-a-nias, a righteous man according to the law, as testified by all the Jews concerning him,    
Acts 22:12 - וְשָׁם אִישׁ יְרֵא אֱלֹהִים כְּפִי הַתּוֹרָה וּשְׁמוֹ חֲנַנְיָה אֲשֶׁר קָנָה לוֹ שֵׁם טוֹב בְּקֶרֶב כָּל־הַיְּהוּדִים הַיּשְׁבִים שָׁם׃    
Acts 22:13 - אֵתָא לוָתי וֵאמַר לִי שָׁאוָל אָחי פּתַח עַינַיכּ ובָה בּשָׁעתָא אֵתפַּתַּח עַינַי וחָרֵת בֵּה .   
Acts 22:13 - came to me, and said to me, Shaol, my brother, open thine eyes. And in a moment my eyes were opened, and I beheld him.    
Acts 22:13 - And he said to me: My brother Saul ! open thine eyes. And instantly my eyes were opened; and I looked upon him.    
Acts 22:13 - Came to me and said, My brother Saul, receive your sight. And instantly my eyes were opened and I looked upon him.    
Acts 22:13 - וַיָּבֹא אֵלַי וַיִּגַּשׁ וַיֹּאמֶר אֵלַי שָׁאוּל אָחִי פְּקַח עֵינֶיךָ וּבַשָּׁעָה הַהִיא נִפְקְחוּ עֵינַי וָאֶרְאֵהוּ׃    
Acts 22:14 - וֵאמַר לִי אַלָהָא דַּאבָהָתַן אַקִימָכ למֵדַּע צֵביָנֵה ותֵחזֵא לזַדִּיקָא ותֵשׁמַע קָלָא מֵן פּוּמֵה .   
Acts 22:14 - And he said to me, The God of our fathers hath appointed thee to know his will, and to see that Just One, and to hear the voice from his lips,   
Acts 22:14 - And he said to me: The God of our fathers hath ordained thee to know his will, and to behold the Just One, and to hear the voice of his mouth.   
Acts 22:14 - And he said to me, The God of our fathers has appointed you to know his will, and to see the Righteous One, and to hear the voice of his mouth.   
Acts 22:14 - וַיֹּאמַר אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ בָּחַר בְּךָ לָדַעַת אֶת־רְצוֹנוֹ וְלִרְאוֹת אֶת־הַצַּדִּיק וְלִשְׁמֹעַ קוֹל מִפִּיהוּ׃   
Acts 22:15 - ותֵהוֵא לֵה סָהדָּא לוָת כֻּלהוּן בּנַינָשָׁא עַל כּוּל מָא דַּחזַיתּ וַשׁמַעתּ .   
Acts 22:15 - that thou mayest be a witness to all men of all that thou hast seen and heard.   
Acts 22:15 - And thou shalt be a witness for him before all men, concerning all that thou hast seen and heard.   
Acts 22:15 - And you shall be a witness for him before all men, of all that you have seen and heard.   
Acts 22:15 - כִּי תִהְיֶה־לּוֹ לְעֵד עַל־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאִיתָ וְשָׁמַעְתָּ נֶגֶד כָּל־בְּנֵי אָדָם׃   
Acts 22:16 - והָשָׁא מָנָא מֵשׁתַּוחַר אַנתּ קוּם עמַד וֵאתּדַּכָּא מֵן חטָהַיכּ כַּד קָרֵא אַנתּ שׁמֵה .   
Acts 22:16 - And now why delayest thou ? Arise, baptize, and be washed from thy sins, while thou callest his Name.    
Acts 22:16 - And now, why delayest thou? Arise, be baptized, and be cleansed from thy sins, while thou invokest his name.    
Acts 22:16 - And now why do you delay? Arise, and be baptized and wash away your sins calling on the name of the LORD.    
Acts 22:16 - וְעַתָּה לָמָּה תִתְמַהְמֵהַּ קוּם וְהִטָּבֵל וְהִתְרַחֵץ מֵחַטֹּאתֶיךָ בְּקָרְאֲךָ בְּשֵׁם הָאָדוֹן׃   
Acts 22:17 - והֵפכֵּת אֵתִית לכָא לֻאורִשׁלֵם וצַלִית בּהַיכּלָא .   
Acts 22:17 - And being returned, I came hither to Urishlem. And I prayed in the temple.   
Acts 22:17 - And I returned and came hither to Jerusalem. And I prayed in the temple.   
Acts 22:17 - And it came to pass that when I returned here to Jerusalem and while praying in the temple,   
Acts 22:17 - וַיְהִי בְּשׁוּבִי אֶל־יְרוּשָׁלַיִם וָאֶתְפַּלֵּל בַּמִּקְדָּשׁ וַתְּהִי עָלַי יַד־יְהוָֹה׃   
Acts 22:18 - וַחזִיתֵה בּחֵזוָא כַּד אָמַר לִי אֵסתַּרהַב ופוּק לָכ מֵן אוּרִשׁלֵם מֵטֻל דּלָא מקַבּלִין סָהדּוּתָכ דַּעלַי .   
Acts 22:18 - And I saw him in a vision, when he said [Or, saying.] to me, Hasten, and remove thee from Urishlem: for they will not receive thy testimony concerning me.    
Acts 22:18 - And I saw him in a vision, when he said to me: Make haste, and get thee out of Jerusalem; for they will not receive thy testimony concerning me.   
Acts 22:18 - I saw a vision, saying to me, Make haste, and get quickly out of Jerusalem: for they will not receive your testimony concerning me.   
Acts 22:18 - וָאֵרֶא אוֹתוֹ מְדַבֵּר אֵלַי חוּשָׁה צֵא בִמְהֵרָה מִירוּשָׁלָיִם כִּי לֹא־יְקַבְּלוּ אֶת־עֵדוּתְךָ עָלָי׃   
Acts 22:19 - וֵאנָא אֵמרֵת מָרי אָפ הֵנוּן יָדעִין דֵּאנָא מַשׁלֵם הוִית לבֵית אַסִירֵא ומָחֵא הוִית בּכֻל כּנוּשָׁן לַאילֵין דַּמהַימנִין הוַו בָּכ .    
Acts 22:19 - And I said, My Lord, they know also how I delivered to the house of the bound, and smote in all the synagogues, those who have believed in thee.   
Acts 22:19 - And I said: My Lord, they well know that I have delivered up to prison, and have scourged in all synagogues, those who believed in thee.   
Acts 22:19 - And I said, My LORD, they know that I imprisoned and beat, in every synagogue, those who believed in you:    
Acts 22:19 - וָאֹמַר אֲדֹנִי הֲלֹא הֵם יוֹדְעִים אֵת אֲשֶׁר־הִשְׁלַכְתִּי אֶל־הַכֶּלֶא וְהִלְקֵיתִי בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת אֵת הַמַּאֲמִינִים בָּךְ׃    
Acts 22:20 - וכַד מֵתֵאשֵׁד הוָא דּמֵה דֵּאסטֵפַנָס סָהדָּכ וָאפ אֵנָא עַמהוּן קָאֵם הוִית ושָׁלֵם הוִית לצֵביָנהוּן דּקָטוּלַוהי ונָטַר הוִית מָאנֵא דַּאילֵין דּרָגמִין הוַו לֵה .   
Acts 22:20 - And when the blood of thy martyr Estephanos was shed, I also stood with them, and fulfilled the will of his murderers, and kept the garments of them who stoned him.   
Acts 22:20 - And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing with them, and performed the pleasure of his slayers, and took charge of the garments of those that stoned him.    
Acts 22:20 - And when the blood of your martyr Stephen was shed, I also was standing by, and was in accord with his slayers, and was in charge of the garments of them who stoned him.   
Acts 22:20 - וּבְהִשָּׁפֵךְ דַּם־אִסְטְפָנוֹס עֵדֶךָ אַף־אֲנִי עָמַדְתִּי שָׁם וַאֲנִי חָפֵץ בַּהֲרֵגָתוֹ וְשׁוֹמֵר אֶת־בִּגְדֵי הֹרְגָיו׃    
Acts 22:21 - וֵאמַר לִי זֵל דֵּאנָא משַׁדַּר אנָא לָכ לרוּחקָא למַכרָזוּ לעַממֵא .    
Acts 22:21 - And he said to me, Go: for I send thee far away to preach to the Gentiles.    
Acts 22:21 - But he said to me: Depart; for I send thee afar, to preach to the Gentiles.   
Acts 22:21 - Then he said to me, Depart: for I will send you afar to preach to the Gentiles.   
Acts 22:21 - וַיֹּאמֶר אֵלַי לֵךְ כִּי אֲנִי אֶל הַגּוֹיִם עַד־לְמֵרָחוֹק אֲשַׁלְּחֲֶָ׃   
Acts 22:22 - וכַד שַׁמעוּהי לפַּולָוס עדַמָא להָדֵא מֵלתָא אַרִימו קָלהוּן וַקעַו נֵשׁתּקֵל מֵן אַרעָא אַינָא דּהָכַנָא הו לָא גֵּיר וָלֵא לֵה למֵחָא .    
Acts 22:22 - And when they had heard Paulos until this word, they lifted up their voice, and cried, Take from the earth one like this; for he ought not to live.   
Acts 22:22 - And when they had heard Paul as far as this sentence, they raised their voice, and cried out: Away with such a man from the earth ! for he ought not to live !   
Acts 22:22 - They had given Paul audience up to this word, and then they lifted up their voices, and cried out, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.   
Acts 22:22 - וַיִּשְׁמְעוּ אֵלָיו עַד־הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּשְׂאוּ אֶת־קוֹלָם וַיֹּאמְרוּ הַשְׁמֵד אִישׁ כָּזֶה מֵעַל הָאֲדָמָה כִּי לֹא רָאוּי לוֹ שֶׁיִּחְיֶה׃   
Acts 22:23 - וכַד מבַגּנִין הוַו וַמשַׁדֵּין הוַו מָאנַיהוּן ומַסקִין הוַו חֵלָא לַשׁמַיָא .   
Acts 22:23 - And as they shouted and cast their garments and threw dust to the heaven,   
Acts 22:23 - And as they vociferated, and cast off their garments, and threw dust into the air,   
Acts 22:23 - And as they cried out and cast off their robes, and threw dust into the air,   
Acts 22:23 - וַיְהִי בִּהְיוֹתָם צֹעֲקִים וּמַשְׁלִיכִים אֶת־בִּגְדֵיהֶם מֵעֲלֵיהֶם וְזֹרְקִים עָפָר הַשָּׁמָיְמָה׃   
Acts 22:24 - פּקַד כִּלִיַרכָא דּנַעלוּנֵה למַשׁרִיתָא וַפקַד דַּבנֵגדֵּא נֵשׁתַּאַל אַיכ דּנֵדַּע מֵטֻל אַידָא עֵלתָא קָעֵין הוַו עלַוהי .    
Acts 22:24 - the tribune commanded that he should be brought into the fortress, and commanded him to be questioned by scourging, that he might know for what cause they cried against him.   
Acts 22:24 - the Chiliarch gave orders, to carry him into the castle: and he commanded, that he should be examined with stripes; that he might know, for what cause they cried out against him.   
Acts 22:24 - The chief captain commanded him to be brought into the castle, and ordered that he should be examined by scourging; that he might know for what cause they cried so against him.   
Acts 22:24 - וַיְצַו שַׂר הָאֶלֶף לְהוֹלִיכוֹ אֶל־הַמְצָד וַיֹּאמֶר לְהַלְקוֹת אֹתוֹ וְלִבְדֹּק לְמַעַן יֵדַע מַדּוּעַ עָלָיו הַצְּעָקָה הַזֹּאת׃    
Acts 22:25 - וכַד מַתחוּהי בּעַרקֵא אֵמַר הוּ פַּולָוס לקֵנטרוּנָא דּקָאֵם הוָא עלַוהי מַפַּס לכוּן דַּלגַברָא רֻהומָיָא דּלָא מחַיַב דַּתנַגּדוּן .    
Acts 22:25 - And as they exposed him with thongs, Paulos said to the centurion who stood near him, Is it allowed you to scourge a Roman man who is not condemned ?   
Acts 22:25 - And as they were stretching him with ropes, Paul said to the centurion who stood over him: Is it lawful for you to scourge a man, who is a Roman, and not yet found guilty ?   
Acts 22:25 - And when they had bound him with thongs, Paul said to the centurion who stood over him, Is it lawful for you to scourge a Roman citizen who is uncondemned   
Acts 22:25 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר אָסְרוּ אֹתוֹ לְהַכּוֹתוֹ בִרְצוּעוֹת וַיֹּאמֶר אֶל־שַׂר הַמֵּאָה הָעֹמֵד עָלָיו הַאַף רִשְׁיוֹן לָכֶם לְהַכּוֹת אִישׁ רוֹמִי בְּלֹא־דִין וּבְלֹא מִשְׁפָּט׃   
Acts 22:26 - וכַד שׁמַע קֵנטרוּנָא קרֵב לוָת כִּלִיַרכָא וֵאמַר לֵה מָנָא עָבֵד אַנתּ הָנָא גֵּיר גַּברָא רֻהומָיָא הו .   
Acts 22:26 - And when the centurion heard, he approached the tribune, and said to him, What doest thou ? For this is a Roman man.    
Acts 22:26 - And when the centurion heard [it], he went to the Chiliarch, and said to him: What doest thou? For this man is a Roman.   
Acts 22:26 - When the centurion heard that, he went to the chief captain and said, Be careful what you do: for this man is a Roman citizen.   
Acts 22:26 - וַיִּשְׁמַע שַׂר הַמֵּאָה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וַיֵּלֶךְ וַיַּגֵּד לְשַׂר הָאֶלֶף לֵאמֹר רְאֵה מַה־תַּעֲשֶׂה כִּי הָאִישׁ הַזֶּה רוֹמִי הוּא׃    
Acts 22:27 - וַקרֵב לוָתֵה כִּלִיַרכָא וֵאמַר לֵה אֵמַר לִי אַנתּ רֻהומָיָא אַנתּ וֵאמַר לֵה אִין .   
Acts 22:27 - And the tribune approached him, and said to him, Tell me, art thou a Roman ? He said to him, Yes.    
Acts 22:27 - And the Chiliarch came to him, and said to him: Tell me; Art thou a Roman ? And he said to him: Yes.   
Acts 22:27 - Then the captain came and said to him, Tell me, are you a Roman? Paul said, Yes.   
Acts 22:27 - וַיָּבֹא שַׂר־הָאֶלֶף וַיֹּאמַר הַגֵּד־לִי הֲרוֹמִי אַתָּה וַיֹּאמֶר רוֹמִי׃   
Acts 22:28 - וַענָא כִּלִיַרכָא וֵאמַר אֵנָא בּכֵספָּא סַגִּיָאא קנִיתָה לרֻהומָיוּתָא אָמַר לֵה פַּולָוס אֵנָא דֵּין אָפ בָּה אֵתיַלדֵּת .    
Acts 22:28 - The tribune answered, and said to him, I with much money purchased the Roman-right. [Rumoiutha.] Paulos said to him, But I was born in it.    
Acts 22:28 - The Chiliarch replied and said to him: With much money I acquired Roman citizenship. Paul said to him: And I was born in it.   
Acts 22:28 - And the captain answered and said, I obtained Roman citizenship with a great sum of money. Paul answered, But I was free born to it.   
Acts 22:28 - וַיַּעַן שַׂר הָאֶלֶף אֲנִי בְּכֶסֶף רַב קָנִיתִי לִי מִשְׁפַּט הָאֶזְרָחוּת הַזֹּאת וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס וַאֲנִי יֻלַּדְתִּי בָהּ׃    
Acts 22:29 - ומֵחדָא פּרַקו להוּן מֵנֵה הָנוּן דּבָעֵין הוַו לַמנַגָּדוּתֵה וַדחֵל כִּלִיַרכָא כַּד יִלֵפ דּרֻהומָיָא הו עַל דּפַכרֵה הוָא .   
Acts 22:29 - And immediately those who had sought to scourge him desisted from him; and the tribune feared when he learned that he was a Roman, because he had bound him.    
Acts 22:29 - And immediately they who were intending to scourge him, fled from him: and the Chiliarch was afraid, when he learned that he was a Roman, because he had stretched him [for scourging].    
Acts 22:29 - Immediately those who were ready to scourge him left him alone, and the captain was afraid when he found out that he was a Roman citizen, because he had bound him.   
Acts 22:29 - אָז הִרְפּוּ מִמֶּנּוּ הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר בָּאוּ לְבָדְקוֹ וְשַׂר הָאֶלֶף יָרֵא מְאֹד כִּי־אָסַר אוֹתוֹ וְהוּא רוֹמִי׃   
Acts 22:30 - וַליַומָא אחרִנָא צבָא הוָא למֵדַּע שַׁרִירָאיִת דּמָנָא הי קטִגרָנוּתָא דּמַיתֵּין הוַו עלַוהי יִהוּדָיֵא וַשׁרָיהי וַפקַד דּנאִתוּן רַבַּי כָּהנֵא וכֻלֵה כֵּנשָׁא דּרִשַׁיהוּן וַדבַר לפַּולָוס וַאחֵת אַקִימֵה בַּינָתהוּן .   
Acts 22:30 - AND the day after he willed to know truly what was the accusation which the Jihudoyee brought against him. And he ordered him and commanded the great priests and all the synagogue of their rulers to come; and he took Paulos and brought (him) down, and stood him among them.    
Acts 22:30 - And the next day, he wished to know truly what the accusation was, which the Jews brought against him: and he unbound him, and commanded the chief priests, and the whole company of their head-men, to assemble; and he took Paul, and brought him down, and placed him among them.    
Acts 22:30 - The next day, because he desired to know the truthfulness of the charges which the Jews had brought against Paul, he unbound him and commanded the high priests and all their council to appear before him, and he took Paul and brought him down, and set him before them.    
Acts 22:30 - וּמִמָּחֳרָת בִּקֵּשׁ לָדַעַת בָּרוּר עַל־מֶה הַיְּהוּדִים מְחַיְּבִים אוֹתוֹ וַיַּתֵּר מוֹסְרוֹתָיו וַיְצַו לְהָבִיא אֶת־רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְאֶת כָּל־הַסַּנְהֶדְרִין וַיּוֹרֶד אֶת־פּוֹלוֹס וַיַּעֲמִידֵהוּ לִפְנֵיהֶם׃    
Acts 23:1 - וכַד חָר פַּולָוס בּכֵנשׁהוּן אֵמַר גַּברֵא אַחַי אֵנָא בּכֻל תּאִרתָּא טָבתָא אֵתּדַּבּרֵת קדָם אַלָהָא עדַמָא ליַומָנָא .   
Acts 23:1 - And Paulos, looking upon their assembly, said, Men, brethren, I in all good conscience have conversed before Aloha, unto this day.   
Acts 23:1 - And when Paul had looked on the assembly of them, he said: Men, my brethren; I have lived in all good conscience before God up to this day.   
Acts 23:1 - AND as Paul beheld their assembly, he said, Men, my brethren, I have lived i n all good conscience before God until this day.   
Acts 23:1 - וַיַּבֵּט פּוֹלוֹס בַּסַּנְהֶדְרִין וַיֹּאמַר אֲנָשִׁים אַחִים בְּתֻמַּת לְבָבִי הִתְהַלַּכְתִּי לִפְנֵי אֱלֹהִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה׃    
Acts 23:2 - וחַנַניָא כָּהנָא פּקַד להָנוּן דּקָימִין עַל גֵּבֵּה דּנֵמחוּנֵה לפַּולָוס עַל פּוּמֵה .   
Acts 23:2 - And Hanania the priest commanded them who stood by him to smite Paulos upon his mouth.   
Acts 23:2 - And Ananias, the priest, commanded those who stood by his side, to smite Paul on the mouth.   
Acts 23:2 - And the high priest An-a-nias commanded those who stood by his side to strike Paul on the mouth.   
Acts 23:2 - וַיְצַו חֲנַנְיָה הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֶת־הָעֹמְדִים עָלָיו לְהַכּוֹתוֹ עַל־פִּיו׃   
Acts 23:3 - ופַּולָוס אֵמַר לֵה עתִיד הוּ אַלָהָא דּנֵמחֵיכ אֵסתָא מחַוַרתָּא וַאנתּ יָתֵב אַנתּ דָּאֵן אַנתּ לִי אַיכ דַּבנָמוּסָא כַּד עָבַר אַנתּ עַל נָמוּסָא ופָקֵד אַנתּ דּנֵמחוּנָני .   
Acts 23:3 - And Paulos said to him, It will be that Aloha will smite thee, (thou) whitened wall: thou sittest to judge me according to the law, while thou transgressest the law, and commandest that they smite me !   
Acts 23:3 - And Paul said to him: God is here-after to smite thee, [thou] Whited Wall ! For, sittest thou judging me agreeably to law, while thou transgressest the law, and commandest to smite me?   
Acts 23:3 - Then Paul said to him, God shall smite you, O you hypocrite: for you sit to judge me according to the law, yet you yourself transgress the law, when you command that I be smitten.    
Acts 23:3 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פּוֹלוֹס עָתִיד אֱלֹהִים לְהַכּוֹתְךָ הַקִּיר הַמְּסֻיָּד הַאֻמְנָם ישֵׁב אַתָּה לָדִין אֹתִי כַּתּוֹרָה וְאַתָּה מְצַוֶּה לְהַכּוֹתִי שֶׁלֹא כַתּוֹרָה׃   
Acts 23:4 - וַאילֵין דּקָימִין הוַו תַּמָן אָמרִין לֵה לכָהנָא דַּאלָהָא מצַחֵא אַנתּ .   
Acts 23:4 - And they who stood there said to him, The priest of Aloha revilest thou?   
Acts 23:4 - And those standing by, said to him: Dost thou reproach the priest of God !   
Acts 23:4 - And those who stood by said to him, Do you even revile the high priest of God?   
Acts 23:4 - וַיֹּאמְרוּ הָעֹמְדִים שָׁם אֶת־הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל לֵאלֹהִים תְּחָרֵף׃    
Acts 23:5 - אָמַר להוּן פַּולָוס לָא יָדַע הוִית אַחַי דּכָהנָא הו כּתִיב הוּ גֵּיר דַּלרִשָׁא דּעַמָכ לָא תּלוּט .   
Acts 23:5 - Paulos said to them, I knew not, my brethren, that he is the priest; for it is written, Of the chief of thy people thou shalt not speak evil.   
Acts 23:5 - Paul said to them: I was not aware, my brethren, that he was the priest: for it is written, Thou shalt not curse the ruler of thy people.   
Acts 23:5 - Then Paul said to them, Brothers, I did not know that he was a high priest: for it is written, You shall not revile the ruler of your people.   
Acts 23:5 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אַחַי לֹא יָדַעְתִּי אֲשֶׁר הוּא הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל כִּי כָתוּב נָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר׃   
Acts 23:6 - וכַד יִדַע פַּולָוס דּמֵנֵה דּעַמָא אִיתַוהי דּזַדּוּקָיֵא ומֵנֵה דַּפרִישֵׁא קעָא הוָא בּכֵנשָׁא גַּברֵא אַחַי אֵנָא פּרִישָׁא אנָא בַּר פּרִישֵׁא ועַל סַברָא דַּקיָמתָּא דּמִיתֵא מֵתּדִין אנָא .   
Acts 23:6 - And when Paulos knew that (part) of the people were of the Zadukoyee and (part) of it of the Pharishee, he cried in the assembly, Men, my brethren, I am a Pharisha, the son of Pharishee; and for the hope of the resurrection of the dead am I judged.   
Acts 23:6 - And, as Paul knew that a part of the people were of the Sadducees, and a part of the Pharisees, he cried out, in the assembly: Men, my brethren; I am a Pharisee the son of a Pharisee; and for the hope of the resurrection of the dead, I am judged.   
Acts 23:6 - Now when Paul perceived that part of the people were Saddu-cees, and the others were Phari-sees, he cried out in the assembly, Men, my brethren, I am a Phari-see, the son of a Phari-see: and it is because of the hope of the resurrection of the dead that I am here to be judged.    
Acts 23:6 - וּפוֹלוֹס יָדַע כִּי מִקְצָתָם צַדּוּקִים וּמִקְצָתָם פְּרוּשִׁים וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי סַנְהֶדְרִין לֵאמֹר אֲנָשִׁים אַחִים פָּרוּשׁ בֶּן־פָּרוּשׁ אָנֹכִי וְעַל־תִּקְוַת הַמֵּתִים וּתְחִיָּתָם אֲנִי נָדוֹן׃    
Acts 23:7 - וכַד הָדֵא אֵמַר נפַלו חַד בּחַד פּרִישֵׁא וזַדּוּקָיֵא וֵאתפּלֵג עַמָא .   
Acts 23:7 - And when he had said this, the Pharishee and the Zadukoyee fell on one another, and the people was divided.    
Acts 23:7 - And when he had said this, the Pharisees and Sadducees fell upon one another, and the people were divided    
Acts 23:7 - And when he had said this, there arose a dissension between the Phari-sees and the Saddu-cees: and the people were divided   
Acts 23:7 - וּבְדַבְּרוֹ הַדָּבָר הַזֶּה הָיָה רִיב בֵּין הַצַּדּוּקִים וּבֵין הַפְּרוּשִׁים וַיֵּחָלֵק הֶהָמוֹן׃   
Acts 23:8 - זַדּוּקָיֵא גֵּיר אָמרִין דּלַיתּ קיָמתָּא ולָא מַלַאכֵא ולָא רוּחָא פּרִישֵׁא דֵּין מַודֵּין בּכֻלהֵין .   
Acts 23:8 - For the Zadukoyee say that there is no resurrection, nor angels, nor spirit; but the Pharishee confess all these.    
Acts 23:8 - For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angels, nor a spirit: but the Pharisees confess all these.    
Acts 23:8 - For the Saddu-cees say there is no resurrection, neither angels nor soul: but the Phari-sees believe in them.    
Acts 23:8 - כִּי הַצַּדּוּקִים אֹמְרִים אֵין תְּחִיָּה וְאֵין מַלְאָךְ וָרוּחַ וְהַפְּרוּשִׁים מוֹדִים בִּשְׁנֵיהֶם׃   
Acts 23:9 - וַהוָא קָלָא רַבָּא וקָמו אנָשָׁא סָפרֵא מֵן גַּבָּא דַּפרִישֵׁא ונָצֵין הוַו עַמהוּן וָאמרִין לָא מֵשׁכּחִינַן מֵדֵּם דּבִישׁ בּהָנָא גַּברָא אֵן דֵּין רוּחָא אַו מַלַאכָא מַלֵל עַמֵה מָנָא אִית בָּה בּהָדֵא .    
Acts 23:9 - And there was made a great noise. And certain sophree of the choice of the Pharishee arose and contended with them, and said, We have not found any thing of evil in this man; but if a spirit or an angel hath spoken with him, what is there in this ?   
Acts 23:9 - And there was great vociferation. And some Scribes of the party of the Pharisees rose up, and contended with them, and said. We have found nothing evil in this man: for if a spirit or an angel hath conversed with him, what is there in that ?   
Acts 23:9 - Then there arose a great cry: and the scribes that were of the party of the Phari-sees rose up, and argued, saying, We find no fault with this man: and if a spirit or an angel has spoken to him, there is nothing wrong in that.   
Acts 23:9 - וַתְּהִי הֲמֻלָּה גְדוֹלָה וַיָּקוּמוּ הַסּוֹפְרִים אֲשֶׁר מִכַּת הַפְּרוּשִׁים וַיִּתְוַכְּחוּ־לֵאמֹר לֹא־מָצָאנוּ דָבָר רַע בָּאִישׁ הַזֶּה וְאִם־רוּחַ דִּבֶּר אֵלָיו אוֹ מַלְאָךְ (אַל־נִלָּחֲמָה בֵּאלֹהִים)׃    
Acts 23:10 - וכַד הוָא שׁגוּשׁיָא רַבָּא בַּינָתהוּן דּחֵל הוָא כִּלִיַרכָא דַּלמָא נפַשׁחוּנֵה לפַּולָוס וַשׁלַח לרֻהומָיֵא דּנאִתוּן נֵחטפוּנֵה מֵן מצַעתהוּן ונַעלוּנֵה למַשׁרִיתָא .   
Acts 23:10 - And when there was a great commotion among them, the tribune feared lest they should tear Paulos in pieces, and he sent to the Rumoyee to come and carry him away from the midst of them, and take him into the fortress.    
Acts 23:10 - And, as there was great commotion among them, the Chiliarch was afraid lest they should tear Paul in pieces. And he sent Romans, to go and pluck him from their midst, and bring him into the castle.    
Acts 23:10 - And because there was a great disturbance among them, the chief captain, fearing that they might tear Paul to pieces, sent Roman soldiers to go and seize him from among them and bring him into the castle.   
Acts 23:10 - וְהָרִיב הוֹלֵךְ וְחָזֵק וְשַׂר־הָאֶלֶף יָרֵא פֶּן־יְשַׁסְּעוּ אֶת־פּוֹלוֹס וַיְצַו אֶת־אַנְשֵׁי הַצָּבָא לָרֶדֶת וְלַחֲטֹף אֹתוֹ מִתּוֹכָם וּלְְהֲבִיאוֹ אֶל־הַמְצָד׃   
Acts 23:11 - וכַד הוָא לִליָא אֵתחזִי לֵה מָרַן לפַּולָוס וֵאמַר לֵה אֵתחַיַל מֵטֻל דַּאיכ דַּאסהֵדּתּ עלַי בֻּאורִשׁלֵם הָכַנָא עתִיד אַנתּ דָּאפ בּרֻהומאִ תַּסהֵד .   
Acts 23:11 - And when it was night our Lord appeared unto Paulos, and said to him, Be strong: for as thou hast testified of me in Urishlem, so is it to be that thou also in Ruma shalt testify.    
Acts 23:11 - And when night came, our Lord appeared to Paul, and said to him: Be strong; for as thou hast testified of me in Jerusalem, so also art thou to testify at Rome.   
Acts 23:11 - During the night, our LORD appeared to Paul and said, Be strong, for as you have testified concerning me at Jerusalem, so also you are to testify at Rome.   
Acts 23:11 - וְהָאָדוֹן נִצָּב עָלָיו בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֹּאמֶר חֲזַק פּוֹלוֹס כִּי כַּאֲשֶׁר הַעִידוֹתָ לִּי בִּירוּשָׁלַיִם כֵּן הָעֵד תָּעִיד בְּרוֹמִי׃    
Acts 23:12 - וכַד הוָא צַפרָא אֵתכַּנַשׁו הוַו אנָשִׁין מֵן יִהוּדָיֵא וַאחרֵמו עלַיהוּן דּלָא נֵאכלוּן ולָא נֵשׁתּוּן עדַמָא דּנֵקטלוּנֵה לפַּולָוס .    
Acts 23:12 - AND when it became morning, men of the Jihudoyee gathered and bound a vow [Cherem.] upon themselves, that they would not eat or drink till they had killed Paulos.   
Acts 23:12 - And when it was morning, several of the Jews assembled together, and bound themselves by imprecations that they would neither eat nor drink until they had slain Paul.   
Acts 23:12 - And when it was morning, certain of the Jews banded together and bound themselves under oath, that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.   
Acts 23:12 - וַיְהִי לִפְנוֹת הַבֹּקֶר וַיִּתְחַבְּרוּ הַיְּהוּדִים וַיַּאַסְרוּ אִסָּר עַל־נַפְשָׁם אִם יֹאכְלוּ וְאִם יִשְׁתּוּ עַד אִם־יַהַרְגוּ אֶת־פּוֹלוֹס׃    
Acts 23:13 - הָוֵין הוַו דֵּין הָנוּן דַּאקִימו בּמַומָתָא הָנָא קיָמָא יַתִּיר מֵן אַרבּעִין גַּברִין .   
Acts 23:13 - But there were of those who established by oath this compact more than forty men.   
Acts 23:13 - And they who had established this compact by oath, were more than forty persons.   
Acts 23:13 - And those who had sworn to this conspiracy were more than forty persons.   
Acts 23:13 - וְהַבָּאִים בָּאָלָה הַזֹּאת הָיוּ יוֹתֵר מֵאַרְבָּעִים אִישׁ׃    
Acts 23:14 - וֵאתקַרַבו לוָת כָּהנֵא וַלוָת קַשִׁישֵׁא וָאמרִין הוַו דּחֵרמָא אַחרֵמן עלַין דּמֵדֵּם לָא נֵטעַם עדַמָא דּנֵקטוּל לפַּולָוס .   
Acts 23:14 - And they drew nigh to the priests and to the elders, and said, A vow we have vowed upon us, that nothing will we taste until we have killed Paulos.   
Acts 23:14 - And they went to the priests and Elders, and said: We have bound ourselves by imprecations, that we will taste of nothing, until we shall have slain Paul.   
Acts 23:14 - And they went to the priests and elders, and said, We have bound ourselves under an oath, not to taste anything till we have killed Paul.   
Acts 23:14 - וַיִּגְשׁוּ אֶל־רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְאֶל הַזְּקֵנִים לֵאמֹר אִסָּר אָסַרְנוּ עַל־נַפְשֵׁנוּ לְבִלְתִּי טְעֹם מְאוּמָה עַד אִם־הָרַגְנוּ אֶת־פּוֹלוֹס׃   
Acts 23:15 - והָשָׁא בּעַו אַנתּוּן ורִשֵׁא דַּכנוּשׁתָּא מֵן כִּלִיַרכָא דּנַיתֵּיוהי לוָתכוּן אַיכ בָּעֵין אנתּוּן דּתֵבצוּן שַׁרִירָאיִת סוּערָנֵה וַחנַן מטַיבִינַן דּנֵקטלִיוהי עַדלָא נֵמטֵא לוָתכוּן .   
Acts 23:15 - And now do you and the princes of the synagogue request from the tribune to bring him to you, as if you sought to investigate more truly his work, and we are prepared to kill him while he shall come to you.   
Acts 23:15 - And now, do ye and the chiefs of the congregation request of the Chiliarch, that he would bring him unto you, as if ye were desirous to investigate truly his conduct: and we are prepared to slay him, ere he shall come to you.   
Acts 23:15 - Now you and the leaders of the council ask the captain to bring him to you, as though you were desirous to have a thorough investigation of his acts, and we are ready to kill him before he shall arrive here.   
Acts 23:15 - וְעַתָּה הוֹדִיעוּ־נָא אַתֶּם וְסַנְהֶדְרִין אֶת־שַׂר הָאֶלֶף וַיוֹרִידֵהוּ מָחָר אֲלֵיכֶם כְּאִלּוּ תַחְפְּצוּ לַחֲקֹר עָלָיו הֵיטֵב וַאֲנַחְנוּ נְכוֹנִים לַהֲמִיתוֹ בְּטֶרֶם יִקְרַב אֲלֵיכֶם׃    
Acts 23:16 - וַשׁמַע הוָא בַּר חָתֵה דּפַּולָוס אָפַּרסנָא הָנָא ועַל למַשׁרִיתָא ובַדֵּק לפַּולָוס .   
Acts 23:16 - And the son of the sister of Paulos heard this plot, and he entered the fortress and informed Paulos.   
Acts 23:16 - And the son of Paul's sister, heard of this plot: and he went into the castle, and informed Paul.   
Acts 23:16 - When Paul's nephew heard this plot, he went into the castle and told Paul.   
Acts 23:16 - וַיִּשְׁמַע בֶּן־אֲחוֹת פּוֹלוֹס אֶת־אָרְבָּם וַיֵּלֶךְ וַיָּבֹא אֶל־הַמְצָד וַיַּגֵּד לְפוֹלוֹס׃   
Acts 23:17 - ושַׁדַּר פַּולָוס קרָא לחַד מֵן קֵנטרוּנֵא וֵאמַר לֵה אַובֵּל לַעלַימָא הָנָא לוָת כִּלִיַרכָא אִית לֵה גֵּיר מֵדֵּם דּנאִמַר לֵה .    
Acts 23:17 - And Paulos sent (and) called one of the centurions, and said to him, Bring this youth to the tribune, for he has somewhat to tell him.   
Acts 23:17 - And Paul sent and called one of the centurions, and said to him: Conduct this youth to the Chiliarch; for he hath something to tell him.   
Acts 23:17 - Then Paul sent for and called one of the centurions, and said, Take this young man to the captain, for he has something to tell him.   
Acts 23:17 - וַיִּקְרָא פוֹלוֹס לְאֶחָד מִשָּׂרֵי הַמֵּאוֹת וַיֹּאמֶר אֵלָיו קַח אֶת־הַבָּחוּר הַזֶּה אֶל־שַׂר הָאֶלֶף כִּי־דָבָר לוֹ לְהוֹדִיעוֹ׃    
Acts 23:18 - ודַברֵה קֵנטרוּנָא לַעלַימָא וַאעלֵה לוָת כִּלִיַרכָא וֵאמַר פַּולָוס אַסִירָא קרָני ובָעֵא מֵני דַּאיתֵּא הָנָא עלַימָא לוָתָכ דּאִית לֵה מֵדֵּם דּנאִמַר לָכ .   
Acts 23:18 - And the centurion conducted the youth, and introduced him to the tribune, and said, Paulos the prisoner called me, and requested of me to bring this youth to thee, because he hath somewhat to tell thee.   
Acts 23:18 - And the centurion took the young man, and introduced him to the Chiliarch, and said: Paul the prisoner called me, and requested me to bring this youth to thee, for he hath something to tell thee.    
Acts 23:18 - So the centurion took the young man, and brought him to the chief captain and said, Paul, the prisoner, called me and begged me to bring this young man to you, for he has something to tell you.    
Acts 23:18 - וַיְבִיאֵהוּ אֶל־שַׂר הָאֶלֶף וַיֹּאמַר פּוֹלוֹס הָאַסִּיר קְרָאַנִי אֵלָיו וַיְבַקֵּשׁ מִמֶּנִּי לְהָבִיא אֵלֶיךָ אֶת־הַבָּחוּר הַזֶּה כִּי־דָבָר לוֹ לְהַגִּיד לָךְ׃   
Acts 23:19 - וַאחדֵּה בּאִידֵה כִּלִיַרכָא לַעלַימָא ונַגדֵּה לחַד גַּבָּא וַמשַׁאֵל הוָא לֵה דּמָנָא אִית לָכ דּתאִמַר לִי .   
Acts 23:19 - And the tribune took the youth by his hand, and led him on one side, and asked him, What hast thou to tell me?    
Acts 23:19 - And the Chiliarch took the young man by his hand, and led him one side, and asked him: What hast thou to tell me ?    
Acts 23:19 - Then the captain took the young man by his hand, and drew him aside, and asked him, What have you to tell me    
Acts 23:19 - וַיֹּאחֶז שַׂר הָאֶלֶף בְּיָדוֹ וַיָּסַר עִמּוֹ לְבַדּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלָיו מָה הַדָּבָר אֲשֶׁר תּוֹדִיעֵנִי׃   
Acts 23:20 - וֵאמַר לֵה עלַימָא יִהוּדָיֵא אֵתחַשַׁבו דּנֵבעוּן מֵנָכ דּתַחֵת לפַּולָוס מחָר לכֵנשׁהוּן אַיכ צָבֵין מֵדֵּם יַתִּיר דּנאִלפּוּן מֵנֵה .    
Acts 23:20 - And the youth said to him, The Jihudoyee have determined to request of thee to send down Paulos, tomorrow, to their synagogue, as if willing to learn somewhat more from him:   
Acts 23:20 - And the young man said to him: The Jews have projected to ask thee to bring down Paul to-morrow to their assembly, as if wishing to learn something more from him.   
Acts 23:20 - And the young man said to him, The Jews have decided to ask you to bring Paul down tomorrow to their council, as though they were desirous to learn something more from him.   
Acts 23:20 - וַיֹּאמַר כִּי־נוֹעֲצוּ הַיְּהוּדִים יַחְדָּו לְבַקֶשׁ מִמְּךָ לְהוֹרִיד אֶת־פּוֹלוֹס מָחָר לִפְנֵי סַנְהֶדְרִין כְּאִלּוּ חֲפֵצִים לָדַעַת הֵיטֵב אֶת־עִנְיָנוֹ׃   
Acts 23:21 - אַנתּ הָכִיל לָא תֵּתּטפִּיס להוּן הָא גֵּיר יַתִּיר מֵן אַרבּעִין גַּברִין מֵנהוּן נָטרִין לֵה בַּכמאִנָא וַאחרֵמו עַל נַפשׁהוּן דּלָא נֵאכלוּן ולָא נֵשׁתּוּן עדַמָא דּנֵקטלוּנֵה והָא מטַיבִין וַמקַוֵין לשׁוּודָּיָכ .    
Acts 23:21 - thou therefore yield not to them; for, behold, more than forty men of them watch for him in ambush, and have bound a curse upon themselves, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and, behold, they are ready, and wait thy promise.   
Acts 23:21 - But be not thou persuaded by them: for, lo, more than forty persons of them watch for him in ambush, and have bound themselves by imprecations, that they will neither eat nor drink until they shall have slain him: and lo, they are prepared, and are waiting for thy promise    
Acts 23:21 - You must not listen to them: for behold more than forty of them, who have bound themselves with an oath neither to eat nor to drink till they have killed him, are lying in wait for him: and behold they are ready and awaiting your reply.   
Acts 23:21 - וְאַתָּה אַל־תִּשְׁמַע לָהֶם כִּי אֹרְבִים לוֹ מֵהֶם יוֹתֵר מֵאַרְבָּעִים אִישׁ אֲשֶׁר אָסְרוּ אִסָּר עַל־נַפְשָׁם לְבִלְתִּי אֲכֹל וּשְׁתוֹת עַד אִם־הֱמִיתֻהוּ וְהֵמָּה עַתָּה עֹמְדִים וּמְחַכִּים לִדְבָרֶךָ׃    
Acts 23:22 - וַשׁרָיהי כִּלִיַרכָא לַעלַימָא כַּד פַּקדֵה דּאנָשׁ לָא נֵדַּע דּהָלֵין בַּדֵּקתּ לִי .   
Acts 23:22 - And the tribune dismissed the youth, when he had admonished him, Let no man know that these thou hast informed me.    
Acts 23:22 - And the Chiliarch dismissed the young man, after charging him: Let no man know, that thou hast showed me these things.    
Acts 23:22 - Then the captain dismissed the young man and charged him, Let no man know that you have informed me of these things.    
Acts 23:22 - וַיְשַׁלַּח שַׂר־הָאֶלֶף אֶת־הַבָּחוּר וַיְצַו עָלָיו אֲשֶׁר לֹא יַגִּיד לְאִישׁ כִּי גִּלָּה־לוֹ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה׃   
Acts 23:23 - וַקרָא לַתרֵין קֵנטרוּנִין וֵאמַר להוּן זֵלו עַתֵּדו רֻהומָיֵא מַאתֵין דּנאִזֻלון לקֵסַרִיַא ופַרָשֵׁא שַׁבעִין ושָׁדיַי בּיַמִינָא מַאתֵין דּנֵפּקוּן מֵן תּלָת שָׁעִין בּלִליָא .   
Acts 23:23 - And he called two centurions, and said to them, Go, prepare two hundred Romans to go to Cesarea, and seventy horsemen and right-handed spearmen two hundred, to go forth at the third hour of the night;    
Acts 23:23 - And he called two centurions, and said to them: Go and prepare two hundred Romans to go to Caesarea, and seventy horsemen, and shooters with the right hand two hundred; and let them set out at the third hour of the night.   
Acts 23:23 - And he called to him two centurions, and said, Go and make ready two hundred Roman soldiers to go to Cs-a-rea and seventy horsemen and two hundred spearmen, to leave at nine o'clock tonight.    
Acts 23:23 - וַיִּקְרָא לִשְׁנֵי שָׂרֵי מֵאוֹת וַיֹּאמַר הֵחָלְצוּ מֵאִתְּכֶם אַנְשֵׁי־צָבָא מָאתַיִם לָלֶכֶת לְקֵיסַרְיָה וּפָרָשִׁים שִׁבְעִים וּמשְׁכֵי קֶשֶׁת מָאתַיִם סוֹף־הַשָּׁעָה הַשְּׁלִישִׁית בַּלָּיְלָה׃    
Acts 23:24 - טַיֵבו דֵּין אָפ בּעִירָא אַיכ דּנַרכּבוּן לפַּולָוס וַנפַלטוּנֵה לוָת פִּילִכּס הִגמָונָא .   
Acts 23:24 - but provide also a beast to carry Paulos, and escape to Felix the governor. [Verse 25 is wanting.]   
Acts 23:24 - And provide also a saddle beast, that they may set Paul on it, and carry him safely to Felix the governor.    
Acts 23:24 - And provide also an animal that they may set Paul on, and carry him safe to Felix the governor.   
Acts 23:24 - וּבְהֵמוֹת יָכִינוּ לְהַרְכִּיב אֶת־פּוֹלוֹס לְמַעַן הֲבִיאוֹ שָׁלֵם אֶל־פִילִיכַס הַהֶגְמוֹן׃   
Acts 23:25 - וַכתַב אֵגַּרתָּא יַהב להוּן דּאִית בָּה הָכַנָא .   
Acts 23:25 - And he wrote a letter, and gave it to them, which was thus:    
Acts 23:25 - And he wrote a letter and gave them, in which was, thus:   
Acts 23:25 - And he wrote a letter after this manner and gave it to them:   
Acts 23:25 - וַיִּכְתֹּב אִגֶּרֶת וּבָהּ כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃    
Acts 23:26 - קלַודִיָוס לוּסִיָוס לפִילִכּס הִגמוּנָא נַצִיחָא שׁלָם .    
Acts 23:26 - Klaudios Lusios unto Felix the victorious governor, peace.   
Acts 23:26 - Claudius Lysias to the excellent governor Felix; greeting.   
Acts 23:26 - Claudi-us Lysias to the most excellent governor Felix, greetings.   
Acts 23:26 - קְלוֹדְיוֹס לוּסִיאַס לְפִילִיכַס הַהֶגְמוֹן הָאַדִּיר שָׁלוֹם׃    
Acts 23:27 - לגַברָא הָנָא אֵחַדו יִהוּדָיֵא אַיכ דּנֵקטלוּנֵה וקָמֵת אֵנָא עַם רֻהומָיֵא ופַרֵקתֵּה כַּד יֵלפֵּת דּרֻהומָיָא הו .   
Acts 23:27 - The Jihudoyee had seized this man to kill him; and I arose with the Romans and rescued him, when I had learned that he is a Roman.   
Acts 23:27 - The Jews seized this man, in order to kill him; but I came with Romans, and rescued him, when I learned that he was a Roman.   
Acts 23:27 - This man was seized by the Jews who intended to kill him: but I intervened with Roman soldiers and rescued him, when I understood he was a Roman citizen.   
Acts 23:27 - אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה תָּפְשׂוֹּ הַיְּהוּדִים וַיְבַקְשׁוּ הֲמִיתוֹ וָאָבֹא עִם־אַנְשֵׁי הַצָּבָא וָאֲפַלְּטֵהוּ מִתּוֹכָם בְּשָׁמְעִי כִּי־רוֹמִי הוּא׃   
Acts 23:28 - וכַד בָּעֵא הוִית למֵדַּע עֵלתָא דּמֵטֻלָתָה רָשֵׁין הוַו לֵה אַחֵתּתֵּה לכֵנשׁהוּן .   
Acts 23:28 - And when I sought to know the occasion of which they accused him, I brought him down to their synagogue.   
Acts 23:28 - And as I wished to know the offence, for which they criminated him, I brought him to their assembly.   
Acts 23:28 - And because I wanted to know the cause for which they accused him, I took him down to their council.   
Acts 23:28 - וּבַאֲשֶׁר חָפַצְתִּי לָדַעַת עַל־מֶה שָׂטְנוּ אֹתוֹ הוֹרַדְתִּיו אֶל־סַנְהֶדְרִין שֶׁלָּהֶם׃   
Acts 23:29 - וֵאשׁכּחֵת דּעַל זִטִמֵא דּנָמוּסהוּן רָשֵׁין הוַו לֵה ועֵלתָא דּשָׁויָא לַאסוּרֵא אַו למַותָּא לַיתּ הוָא לוָתֵה .   
Acts 23:29 - And I found that concerning questions of their law they accused him; and a cause worthy of bonds or of death was not in him.   
Acts 23:29 - And I found, that it was about questions of their law they accused him, and that an offence worthy of bonds or of death, was not upon him.   
Acts 23:29 - And I found that only concerning questions of their law was he accused, and that he had done nothing worthy of bonds or of death.   
Acts 23:29 - וָאֵדַע כִּי־שָׂטְנוּ אֹתוֹ עַל־דִּבְרֵי שֶׁאֱלוֹת דָּתָם וְלֹא עַל־דָּבָר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָנְשׁוֹ עָלָיו מִיתָה אוֹ מוֹסֵרוֹת׃    
Acts 23:30 - וכַד אֵתבַּדַּק לִי נֵכלָא בַּכמאִנָא דַּעבַדו עלַוהי יִהוּדָיֵא מֵחדָא שַׁדַּרתֵּה לוָתָכ ופַקדֵת לַקטִגרָנַוהי דּנאִתוּן ונאִמרוּן עַמֵה קדָמַיכּ הוִי חלִים .   
Acts 23:30 - And when it was told me of the treachery of a plot which the Jihudoyee wrought against him, I straightway sent him to thee; and I have commanded his accusers to come and speak with him before thee. Farewell.    
Acts 23:30 - And when the wiles of a plot formed by the Jews against him came to my knowledge, I forthwith sent him to thee. And I have directed his accusers, to go and contend with him, before thee. Farewell.    
Acts 23:30 - And when I was informed that the Jews had plotted secretly against him, I immediately sent him to you, and I have ordered his accusers to go and contend with him before you. Farewell.   
Acts 23:30 - וְעַתָּה הִנֵּה הֻגַּד־לִי שֶׁהַיְּהוּדִים מִתְנַכְּלִים בָּאִישׁ הַזֶּה וָאֶשְׁלָחֵהוּ אֵלֶיךָ מִיָּד וְגַם אֶת־שׂטְנָיו צִוֵּיתִי לָבוֹא וּלְהַגִּישׁ שִׂטְנָתָם לְפָנֶיךָ וְאַתָּה שָׁלוֹם׃   
Acts 23:31 - הָידֵּין רֻהומָיֵא אַיכ דֵּאתפַּקַדו דַּברוּהי לפַּולָוס בּלִליָא וַאיתּיוּהי לַאנטִיפַּטרָס מדִינתָּא .   
Acts 23:31 - Then the Rumoyee, as they had been commanded, took Paulos by night, and brought him to Antipatros the city;    
Acts 23:31 - Then the Romans, as they had been commanded, took Paul by night, and brought him to the city of Antipatris.    
Acts 23:31 - Then the Roman soldiers as it was commanded them, took Paul and brought him by night to the city of An-tipa-tris.    
Acts 23:31 - וַיִּקְחוּ אַנְשֵׁי הַצָּבָא אֶת־פּוֹלוֹס כַּאֲשֶׁר צֻוּוּ וַיְבִיאֻהוּ לַיְלָה אֶל־אַנְטִפַּטְרִיס׃   
Acts 23:32 - וַליַומָא אחרִנָא שׁרַו פַּרָשֵׁא לרַגָּלֵא חַברַיהוּן דּנֵהפּכוּן למַשׁרִיתָא .   
Acts 23:32 - and the day after the horsemen sent away their foot-companions to return to the fortress.   
Acts 23:32 - And the next day, the horsemen dismissed the footmen their associates, that they might return to the castle.    
Acts 23:32 - And the next day the horsemen dismissed the footmen so that they might return to the castle:   
Acts 23:32 - וּמִמָּחֳרָת הִנִּיחוּ אֶת־הַפָּרָשִׁים לָלֶכֶת אִתּוֹ וַיָּשׁוּבוּ לַמְצָד׃   
Acts 23:33 - וַאיתּיוּהי לקֵסַרִיַא ויַהבו אֵגַּרתָּא להִגמָונָא וַאקִימוּהי קדָמַוהי לפַּולָוס .   
Acts 23:33 - And they came to Cesarea. And they gave the letter to the governor, and made Paulos stand before him.   
Acts 23:33 - And they brought him to Caesarea: and they delivered the letter to the governor, and set Paul before him.    
Acts 23:33 - And they brought him to Cs-a-rea, and delivered the letter to the governor, and also presented Paul before him    
Acts 23:33 - וְאֵלֶּה בָּאוּ אֶל־קֵיסַרְיָה וַיִּתְּנוּ אֶת־הָאִגֶּרֶת בִּידֵי הַהֶגְמוֹן וַיַּעֲמִידוּ לְפָנָיו גַּם אֶת־פּוֹלוֹס׃   
Acts 23:34 - וכַד קרָא אֵגַּרתָּא משַׁאֵל הוָא לֵה דּמֵן אַידָא הוּפַּרכִיַא אִיתַוהי וכַד יִלֵפ דּמֵן קִילִיקִיַא .   
Acts 23:34 - And when he had read the letter, he asked him from what province he was. And when he had heard that (he was) from Cilicia,    
Acts 23:34 - And when he had read the letter, he asked him of what province he was? And when he learned that he was of Cilicia,    
Acts 23:34 - And when the governor had read the letter, he asked Paul of what province he was. And when he learned that he was of Ci-licia;   
Acts 23:34 - וַיְהִי כִּקְרֹא הַהֶגְמוֹן אֶת־הָאִגֶּרֶת וַיִּשְׁאַל לָדַעַת מֵאֵי־זֹה מְדִינָה הוּא וַיְהִי כְשָׁמְעוֹ כִּי־הוּא מִקִּילִיקְיָא וַיֹּאמַר׃    
Acts 23:35 - אֵמַר לֵה שָׁמַע אנָא לָכ מָא דֵּאתַו קטִגרָנַיכּ וַפקַד דּנֵטרוּנֵה בַּפּרֵטָורִיָן דּהֵרָודֵס .   
Acts 23:35 - he said to him, I will hear thee when thy accusers have come. And he commanded that they should keep him in the pretorium of Herodes.    
Acts 23:35 - he said to him: I will give thee audience, when thy accusers arrive. And he ordered him to be kept in the Praetorium of Herod.   
Acts 23:35 - He said to him, I will give you an audience when your accusers arrive. And he commanded him to be kept in the Pr-tori-um of Herod.   
Acts 23:35 - אֶשְׁמַע אֶת־דְּבָרֶיךָ בְּבוֹא גַם־שׂטְנֶיךָ הֵנָּה וַיְצַו לְשָׁמְרוֹ בְּבֵית הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר לְהוֹרְדוֹס׃    
Acts 24:1 - ומֵן בָּתַר יַומָתָא חַמשָׁא נחֵת חַנַניָא רַבּ כָּהנֵא עַם קַשִׁישֵׁא ועַם טֵרטֻלָוס רהִטרָא וַאודַּעו להִגמָונָא עַל פַּולָוס .   
Acts 24:1 - AND after five days Hanania the great priest came down with the elders, and with Tartelos a rhetor, and informed the governor against Paulos.   
Acts 24:1 - And after five days, Ananias the high priest, with the Elders, and with Tertullus the orator, went down, and made a communication to the governor against Paul.   
Acts 24:1 - AND after five days An-a-nias the high priest went down with the elders, together with Ter-tullus, the orator, and they informed the governor against Paul.   
Acts 24:1 - וַיְהִי אַחֲרֵי חֲמֵשֶׁת יָמִים וַיֵּרֶד חֲנַנְיָה הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאִתּוֹ הַזְּקֵנִים וְאִישׁ דְּבָרִים אֶחָד טַרְטֻלּוֹס שְׁמוֹ וַיּוֹדִיעוּ אֶת־הַהֶגְמוֹן אֶת־דְּבַר רִיבָם עִם־פּוֹלוֹס׃   
Acts 24:2 - וכַד אֵתקרִי אַקֵפ הוָא טֵרטֻלָוס מקַטרֵג לֵה וָאמַר בּסוּגָאא דּשַׁינָא עָמרִינַן מֵטֻלָתָכ ותַקנָתָא סַגִּיָאתָא הוַי לעַמָא הָנָא בַּשׁקָל טַענָכ .   
Acts 24:2 - And being called, Tartelos came forth to accuse him, and said, For many years have we dwelt (in peace) through thee, and many reformations have been made for this people in the bearing of thy office;    
Acts 24:2 - And when he had been called, Tertullus began to accuse him, and to say:   
Acts 24:2 - And when he was called forth, Ter-tullus began to accuse him, saying, It is through you that we enjoy great tranquility, and owing to your care many excellent things have been done for this people.    
Acts 24:2 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרְאוּ־לוֹ וַיָּחֶל טַרְטֻלּוֹס לְחַיֵּב אֹתוֹ וַיֹּאמַר׃   
Acts 24:3 - וכֻלַן בּכֻל דּוּכּ מקַבּלִינַן טַיבּוּתָכ נַצִיחָא פִּילִכּס .    
Acts 24:3 - and all we in every place receive thy bounty, victorious Felix.   
Acts 24:3 - Through thee, we dwell in much tranquillity; and many reforms have come to this nation, under thy administration; and we all, in every place, receive thy grace, excellent Felix.    
Acts 24:3 - And we all, everywhere, receive your favors, O most excellent Felix.   
Acts 24:3 - עַל־יָדְךָ פִילִיכַס הָאַדִּיר יָשַׁבְנוּ בְּשָׁלוֹם רָב וְתַקָּנוֹת רַבּוֹת נַעֲשׂוֹּ לָעָם הַזֶּה בְּהַשְׁגָּחָתֶךָ עַל־אֵלֶּה אֲנַחְנוּ מוֹדִים לְךָ בְּכָל־פָּנִים וּבְכָל־מָקוֹם׃   
Acts 24:4 - דּלָא דֵּין נַלֵאיכ בּסַגִּיָאתָא בָּעֵא אנָא מֵנָכ דּתֵשׁמַע למַכִּיכוּתַן בּפָסִיקָתָא .   
Acts 24:4 - But, not to weary thee with many (words), I pray thee to hear our humbleness with brevity.   
Acts 24:4 - But, not to weary thee with numerous [particulars], I pray thee to hear our humbleness, in brief.   
Acts 24:4 - But while I desire not to weary you with lengthy discussions, nevertheless, I beg you to hear in brief our humble complaint.   
Acts 24:4 - וְלֹא אוֹגִיעֲךָ הַרְבֵּה עַל־כֵּן יִהְיוּ דְבָרֵינוּ מְעַטִּים וְאֶתְחַנֵּן אֵלֶיךָ שֶׁתִּשְׁמָעֵנוּ כְּחֶמְלָתֶךָ׃   
Acts 24:5 - אֵשׁכַּחן גֵּיר לגַברָא הָנָא דּאִיתַוהי משַׁחטָנָא וַמעִיר שׁגוּשׁיָא לכֻלהוּן יִהוּדָיֵא דַּבכֻלָה אַרעָא רִשָׁא הו גֵּיר דּיוּלפָּנָא דּנָצרָיֵא .    
Acts 24:5 - For we have found this man to be a destroyer, and an exciter of agitation among all the Jihudoyee, and in all the land: for he is a chief of the doctrine of the Natsroyee,   
Acts 24:5 - For we have found this man to be an assassin, and a mover of sedition among all Jews in the whole land: for he is a ringleader of the sect of the Nazareans.   
Acts 24:5 - We have found this man to be a pestilent fellow and a worker of sedition among the Jews throughout the world, for he is the ringleader of the sect of the Naza-renes.   
Acts 24:5 - כִּי מָצָאנוּ אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה כְּקֶטֶב וּמְגָרֶה מִדְיָנִים בֵּין כָּל־הַיְּהוּדִים עַל־פְּנֵי תֵבֵל וְהוּא רֹאשׁ כַּת הַנָּצְרִים׃    
Acts 24:6 - וַלהַיכּלַן צבָא לַמסַיָבוּ וכַד אֵחַדנָיהי בּעַין דַּנדוּנִיוהי אַיכ דַּבנָמוּסַן .   
Acts 24:6 - and he willed to pollute our temple; and having apprehended him, we sought to judge him according to our law;    
Acts 24:6 - And he was disposed to pollute our temple. And having seized him we wished to judge him according to our law.    
Acts 24:6 - He sought to defile our temple: therefore when we seized him, we would have judged him according to our law.    
Acts 24:6 - וְהוּא גַם־נִסָּה לְחַלֵּל אֶת־הַמִּקְדָּשׁ וַנִּתְפֹּשׂ אוֹתוֹ (וַנַּחְפֹּץ לְשָׁפְטוֹ עַל־פִּי תוֹרָתֵנוּ׃   
Acts 24:7 - אֵתָא דֵּין לוּסִיָוס כִּלִיַרכָא ובַקטִירָא סַגִּיָאא מֵן אִידַין אַעדּיֵה ולָכ שַׁדּרֵה .   
Acts 24:7 - but Lusios the tribune came, and with great force transferred him from our hands,   
Acts 24:7 - But Lysias the Chiliarch came, and with great violence took him out of our hands, and sent him to thee.   
Acts 24:7 - But the chief captain Lysias came, and by force took him away out of our hands and sent him to you,   
Acts 24:7 - וַיָּבֹא עָלֵינוּ לוּסִיאַס שַׂר־הָאֶלֶף בְּרָב־כֹּחַ וַיַּחְטְפֵהוּ מִיָּדֵינוּ׃   
Acts 24:8 - וַפקַד לַקטִרגָנַוהי דּנאִתוּן לוָתָכ ומֵשׁכַּח אַנתּ כַּד משַׁאֵל אַנתּ לֵה דּתאִלַפ מֵנֵה עַל כֻּלהֵין הָלֵין דַּמקַטרגִינַן לֵה .    
Acts 24:8 - and hath sent him unto thee, and commanded his accusers to come to thee; and thou canst by questioning him learn from him concerning all these things of which we accuse him.    
Acts 24:8 - And he commanded his accusers to come before thee. And if thou wilt interrogate him, thou canst learn from him respecting all these things of which we accuse him.   
Acts 24:8 - Then he commanded his accusers to come to you. Now when you question him, you can learn for yourself concerning all these things of which we accuse him.   
Acts 24:8 - וַיְצַו אֶת־שׂטְנָיו אֲשֶׁר יָבֹאוּ לְפָנֶיךָ) וְאַתָּה כִּי־תַּחֲקֹר אֹתוֹ תּוּכַל לָדַעַת מִפִּיהוּ אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם אֲנַחְנוּ מְחַיְּבִים אֹתוֹ׃   
Acts 24:9 - אַרִיבו דֵּין עלַוהי אָפ הֵנוּן יִהוּדָיֵא כַּד אָמרִין דּהָלֵין הָכַנָא אֵנֵין .   
Acts 24:9 - The Jihudoyee themselves also contended against him, saying, that so these things were.   
Acts 24:9 - And the Jews also pleaded against him, saying that these things were so.   
Acts 24:9 - The Jews also witnessed against him, declaring that these things were true.   
Acts 24:9 - וַיְמַלְאוּ הַיְּהוּדִים אֶת־דְּבָרָיו לֵאמֹר כִּי־כֵן הוּא׃    
Acts 24:10 - וַרמַז הִגמוּנָא לפַּולָוס דַּנמַלֵל וַענָא פַּולָוס וֵאמַר מֵן שׁנַיָא סַגִּיָאתָא יָדַע אנָא דּאִיתַיכּ דַּיָנָא דּעַמָא הָנָא ומֵטֻל הָנָא חָדיָאיִת נָפֵק אנָא רוּחָא עַל אַפַּי נַפשׁי .   
Acts 24:10 - And the governor signed to Paulos to speak. And Paulos answered, and said, For many years I know that thou hast been the judge of this people, and on this account I joyfully make defence for myself;   
Acts 24:10 - Then the governor made signs to Paul, that he should speak. And Paul answered and said: I know thee to have been a judge of this nation for many years, and I therefore cheerfully enter upon a defence of myself.   
Acts 24:10 - Then the governor beckoned to Paul to speak. Paul answered and said, For in as much as I know that you have been a judge for many years to this people, therefore I do the more cheerfully answer in my own defense:   
Acts 24:10 - וַיִּרְמֹז הַהֶגְמוֹן לְפוֹלוֹס לְדַבֵּר וַיַּעַן וַיֹּאמַר יַעַן אֲשֶׁר יָדַעְתִּי כִּי זֶה כַּמֶה שָׁנִים שׁוֹפֵט אַתָּה לָעָם הַזֶּה הִנְנִי מִצְטַדֵּק עַל־עִנְיָנַי וְלִבִּי בָּטוּחַ׃   
Acts 24:11 - כַּד מֵשׁכַּח אַנתּ למֵדַּע דּלַיתּ לִי יַתִּיר מֵן תּרֵעסַר יַומִין דּסֵלקֵת לֻאורִשׁלֵם למֵסגַּד .   
Acts 24:11 - while thou shouldst know that it hath not been more than twelve days since I went up to Urishlem to worship.    
Acts 24:11 - Because thou canst understand, that there have been but twelve days, since I went up to Jerusalem to worship.    
Acts 24:11 - So that you may understand, that it is not more than twelve days since I went up to Jerusalem to worship.    
Acts 24:11 - אַתָּה תוּכַל לָדַעַת אֲשֶׁר לֹא עָבְרוּ יוֹתֵר מִשְּׁנֵים עָשָׂר יוֹם מֵעֵת עֲלוֹתִי יְרוּשָׁלַיִם לְהִשְׁתַּחֲוֹת׃   
Acts 24:12 - ולָא אֵשׁכּחוּני דַּממַלֵל אנָא עַם אנָשׁ בּהַיכּלָא וָאפלָא כֵּנשָׁא דּכָנֵשׁ אנָא לָא בַּכנוּשׁתּהוּן ולָא בַּמדִינתָּא .   
Acts 24:12 - Neither found they me speaking with any man in the temple, neither have I gathered an assembly in their synagogue nor in the city;   
Acts 24:12 - And they did not find me talking with any person in the temple, nor collecting any company, either in their synagogues, or in the city.   
Acts 24:12 - And they neither found me in the temple disputing with any man, nor have I had an assembly either in their synagogues or in the city   
Acts 24:12 - וְלֹא בַמִּקְדָּשׁ מְצָאוּנִי מִתְוַכֵּחַ עִם־אִישׁ אוֹ־מְעוֹרֵר מְהוּמָה בָּעָם וְלֹא בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וְלֹא בָעִיר׃    
Acts 24:13 - ולָא דַּנחַווּן מָטיָא בּאִידַיהוּן קדָמַיכּ עַל מֵדֵּם דּהָשָׁא מקַטרגִין לִי .   
Acts 24:13 - nor is it in their power to demonstrate before thee any thing of what they accuse me.   
Acts 24:13 - Nor have they the power to prove, before thee, the things of which they now accuse me.   
Acts 24:13 - Nor can they prove before you the things of which they accuse me.   
Acts 24:13 - גַּם אֵין לָהֶם רְאָיָה לְמַה־שֶּׁמְּחַיְּבִים אֹתִי׃    
Acts 24:14 - בּרַם דֵּין הָדֵא מַודֵּא אנָא דּבֵה בּהָנָא יוּלפָּנָא דָּאמרִין בֵּה פָּלַח אנָא לַאלָהָא דַּאבָהַי כַּד מהַימֵן אנָא לכֻלהֵין דַּכתִיבָן בּנָמוּסָא ובַנבִיֵא .   
Acts 24:14 - Nevertheless, this do I confess, that in that very doctrine of which they speak, in it serve I the God of my fathers, believing in all that is written in the law and in the prophets,    
Acts 24:14 - But this indeed I acknowledge, that in that same doctrine of which they speak, I do serve the God of my fathers, believing all the things written in the law and in the prophets.    
Acts 24:14 - But this I confess, that in that very teaching which they mention, I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:   
Acts 24:14 - אֲבָל אֶת־זֹאת מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ כִּי בַּדֶּרֶךְ הַהִיא אֲשֶׁר יִקְרָאוּהָ בְּשֵׁם כַּת בָּהּ אֲנִי עֹבֵד אֶת־אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ בְּהַאֲמִינִי בְּכָל־הַכָּתוּב בַּתּוֹרָה וּבַנְּבִיאִים׃   
Acts 24:15 - וכַד אִית לִי סַברָא עַל אַלָהָא אַינָא דָּאפ הֵנוּן הָלֵין מסַבּרִין דַּעתִידָא דּתֵהוֵא קיָמתָּא דּמֵן בֵּית מִיתֵא דּכאִנֵא וַדעַוָלֵא .    
Acts 24:15 - and having hope in Aloha [for] that which they also hope: that there shall be a resurrection from the house of the dead, of the just and of the evil.    
Acts 24:15 - And I have a hope in God, which they also themselves expect, that there is to be a resurrection of the dead, both of the righteous and the wicked.   
Acts 24:15 - And I have the same hope in God which they themselves hold, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.   
Acts 24:15 - וַאֲקַוֶּה לֵאלֹהִים כִּי עֲתִידָה לִהְיוֹת תְּחִיַּת הַמֵּתִים לַצַּדִּיקִים וְלָרְשָׁעִים אֲשֶׁר גַּם־הֵם יְחַכּוּ־לָהּ׃    
Acts 24:16 - מֵטֻל הָנָא אָפ עָמֵל אנָא דּתאִרתָּא דּכִיתָא תֵּהוֵא לִי קדָם אַלָהָא וַקדָם בּנַי אנָשָׁא אַמִינָאיִת .   
Acts 24:16 - Because of this also I labour to have a good conscience before Aloha and before men, continually.    
Acts 24:16 - And for this reason, I also labor to have always a pure conscience before God, and before men.   
Acts 24:16 - For this reason, I labor to have always a clear conscience before God and before men.   
Acts 24:16 - לָכֵן אֲנִי עָמֵל לִהְיוֹת תְּמִים־לֵב עִם אֱלֹהִים וְאָדָם תָּמִיד׃    
Acts 24:17 - לַשׁנִין דֵּין סַגִּיָאן אֵתִית לוָת בּנַי עַמָא דִּילי דֵּאתֵּל זֵדקתָא וֵאקַרֵב קוּרבָּנָא .   
Acts 24:17 - But after many years I came to the sons of my people to bestow alms, and to present an oblation.   
Acts 24:17 - And, after many years, I came to the people of my own nation, to impart alms, and to present an offering.    
Acts 24:17 - Now after many years, I came to my own people to distribute alms and to present an offering.   
Acts 24:17 - וּמִקֵּץ שָׁנִים רַבּוֹת בָּאתִי לְהָבִיא נְדָבוֹת לְעַמִּי וּלְהַקְרִיב קָרְבָּנוֹת׃   
Acts 24:18 - וֵאשׁכּחוּני הָלֵין בּהַיכּלָא כַּד מדַכַּי אנָא לָא עַם כֵּנשָׁא אָפלָא בַּשׁגוּשׁיָא .   
Acts 24:18 - And these found me in the temple being purified, not with a concourse nor with tumult; but men Jihudoyee who had come from Asia raised a tumult;   
Acts 24:18 - And when I had purified myself, these men found me in the temple; not with a throng, nor with a tumult. But certain Jews, who came from Asia, were tumultuous;   
Acts 24:18 - So these men found me purifying myself in the temple, not in a crowd, nor in a riot, except the riot which was caused by the Jews who had come from Asia Minor,   
Acts 24:18 - וּבָאֵלֶּה מְצָאוּנִי אֲנָשִׁים יְהוּדִים מֵאַסְיָא אַחֲרֵי הִטַּהֲרִי בַּמִּקְדָּשׁ לֹא בַהֲמוֹן־עָם וְלֹא בִּמְהוּמָה׃   
Acts 24:19 - אֵלָא אֵן דַּשׁגַשׁו אנָשִׁין יִהוּדָיֵא דֵּאתַו מֵן אַסִיַא אַילֵין דּוָלֵא הוָא דַּנקוּמוּן עַמי קדָמַיכּ וַנקַטרגוּן מֵדֵּם דּאִית להוּן .    
Acts 24:19 - (and) these it behoved to stand with me before thee, and to accuse of that whatever they have (against me).    
Acts 24:19 - who ought, with me, to stand before thee, and make accusation of their own affair.   
Acts 24:19 - Who ought to have been here with me before you, to make whatever accusations they have against me.   
Acts 24:19 - אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם הָיָה לַעֲמָד־פֹּה לְפָנֶיךָ וְלַעֲנוֹת בִּי אִם־יֵשׁ לָהֶם דְּבַר רִיב עָלָי׃   
Acts 24:20 - אַו הֵנוּן הָלֵין נאִמרוּן מָנָא אֵשׁכַּחו בִּי סַכלוּתָא כַּד קָמֵת קדָם כֵּנשׁהוּן .   
Acts 24:20 - Or let these themselves declare, what crime they found in me, when I stood before their assembly,   
Acts 24:20 - Or let these here present say, whether they found any offence in me, when I stood before their assembly;    
Acts 24:20 - Or else let these same people here say, what fault they found in me when I stood before their council.   
Acts 24:20 - אוֹ אֵלֶּה בְעַצְמָם יַגִּידוּ־נָא מַה־מָּצְאוּ בִי עָוֶל בְּעָמְדִי לִפְנֵי סַנְהֶדְרִין׃   
Acts 24:21 - אֵלָא אֵן הָדֵא חדָא מֵלתָא דַּקעִית כַּד קָאֵם אנָא בַּינָתהוּן דּעַל קיָמתָּא דּמִיתֵא מֵתּדִין אנָא יַומָנָא קדָמַיכּוּן .   
Acts 24:21 - unless for this one word which I proclaimed while standing in the midst of them, For the resurrection of the dead am I judged this day before you.    
Acts 24:21 - except this one thing, that I cried, while standing in the midst of them: Concerning the resurrection of the dead, am I this day on trial before you.   
Acts 24:21 - Except it be for this one saying which I cried standing before them, It is for the resurrection of the dead that I am tried before you this day.   
Acts 24:21 - בִּלְתִי אִם־הַדָּבָר הָאֶחָד הַזֶּה אֲשֶׁר קָרָאתִי בְּעָמְדִי בְתוֹכָם כִּי עַל־תְּחִיַּת הַמֵּתִים אֲנִי נִדּוֹן הַיּוֹם לִפְנֵיכֶם׃    
Acts 24:22 - פִּילִכּס דֵּין מֵטֻל דּיָדַע הוָא לָה לֻאורחָא הָדֵא מַליָאיִת תַּהִי אֵנוּן כַּד אָמַר דּמָא דֵּאתָא כִּלִיַרכָא שָׁמַע אנָא בַּינָתכוּן .    
Acts 24:22 - But Felix, because he knew this way fully, delayed them, saying, When the tribune comes I will hear between you.    
Acts 24:22 - And Felix, because he understood that way fully, deferred them, saying: When the Chiliarch shall come, I will give hearing between you.   
Acts 24:22 - But because Felix was thoroughly familiar with this teaching, he deferred them, saying, When the chief captain comes down, I will give you a hearing.   
Acts 24:22 - וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ פִילִיכַס אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיַּעֲבֵר אֶת־דִּינָם לְעֵת אַחֶרֶת כִּי עִנְיְנֵי הַדֶּרֶךְ הַזֹּאת נוֹדְעוּ לוֹ הֵיטֵב וַיֹּאמֶר בְּרֶדֶת אֵלַי לוּסִיאַס שַׂר הָאֶלֶף אֶשְׁפֹּט מִשְׁפַּטְכֶם׃    
Acts 24:23 - וַפקַד לקֵנטרוּנָא דּנֵטרִיוהי לפַּולָוס בַּניָחָא וַדלָא אנָשׁ מֵן יָדוּעַוהי נֵתכּלֵא דּנֵהוֵא משַׁמֵשׁ לֵה .   
Acts 24:23 - And he commanded the centurion to keep Paulos in quietude, and that none of his acquaintances should be hindered from ministering to him.   
Acts 24:23 - And he commanded a centurion to keep Paul, at rest; and that no one of his acquaintances should be forbidden to minister to him.   
Acts 24:23 - And he commanded a centurion to keep Paul in comfort, and that none of his acquaintances should be prevented from ministering to him.   
Acts 24:23 - וַיְצַו אֶת־שַׂר הַמֵּאָה לָשׂוֹּם אֶת־פּוֹלוֹס בַּמִּשְׁמָר וְלָתֵת־לוֹ רְוָחָה וּלְבִלְתִּי מְנֹעַ אִישׁ מִמְּיֻדָּעָיו מִשָּׁרֵת אוֹתוֹ וּמִבּוֹא אֵלָיו׃   
Acts 24:24 - ומֵן בָּתַר קַלִיל יַומָתָא שַׁדַּר פִּילִכּס ודוּרסִלַא אַנתּתֵה דּאִיתֵיה הוָת יִהוּדָיתָּא וַקרַו לֵה לפַּולָוס וַשׁמַעו מֵנֵה עַל הַימָנוּתָא דַּמשִׁיחָא .   
Acts 24:24 - And after a few days Felix, and Drusilla his wife, who was a Jihudoytha, sent and called Paulos, and they heard from him concerning the faith of the Meshiha.   
Acts 24:24 - And after a few days, Felix, and Drusilla his wife who was a Jewess, sent and called for Paul; and they heard him concerning faith in the Messiah.   
Acts 24:24 - And after a few days, Felix with his wife Dru-silla, who was a Jewess, sent for Paul, and heard him concerning the faith of Christ.   
Acts 24:24 - וְאַחֲרֵי יָמִים אֲחָדִים בָּא פִילִיכַס הוּא וּדְרוּסִלָּה אִשְׁתּוֹ וְהִיא יְהוּדִית וַיִּשְׁלַח לִקְרֹא לְפוֹלוֹס וַיִּשְׁמַע אֵלָיו עַל־דְּבַר הָאֱמוּנָה בַּמָּשִׁיחַ׃   
Acts 24:25 - וכַד ממַלֵל עַמהוּן עַל זַדִּיקוּתָא ועַל קַדִּישׁוּתָא ועַל דִּינָא דַּעתִיד אֵתמלִי דֵּחלתָא פִּילִכּס וֵאמַר דּהָשָׁא זֵל וֵאמַתי דּנֵהוֵא לִי אַתרָא אֵשַׁדַּר בָּתרָכ .   
Acts 24:25 - And as he discoursed with them of righteousness, and of holiness, and of the judgment which is to come, Felix was filled with fear, and he said, Now go, and when I have opportunity [Or, place.] I will send for thee.   
Acts 24:25 - And while he was discoursing with them on righteousness, and on holiness, and on the future judgment, Felix was filled with fear; and he said: For the present time, go: and when I have opportunity, I will send for thee.   
Acts 24:25 - And as he spoke with them concerning righteousness, holiness, and the judgment to come, Felix was filled with fear, and said, You may go, and when I have opportunity I will send for you.    
Acts 24:25 - וַיְהִי כְּדַבְּרוֹ עַל־הַצֶּדֶק וְעַל־הַפְּרִישׁוּת וְעַל־הַדִּין הֶעָתִיד לָבוֹא וַיֶּחֶרַד פִילִיכַס וַיַּעַן וַיֹּאמַר לֶךְ־נָא עַתָּה וְלִכְשֶׁאֶפְנֶה אָשׁוּב לִקְרֹא־לָךְ׃   
Acts 24:26 - סָבַר הוָא גֵּיר דּשׁוּחדָּא מֵתִיהֵב הוָא לֵה מֵן פַּולָוס מֵטֻל הָדֵא אָפ אַמִינָאיִת משַׁדַּר הוָא מַיתֵּא לֵה וַממַלֵל עַמֵה .    
Acts 24:26 - For he hoped that a bribe would be given him by Paulos, and on this account he continually sent to bring him, and to speak with him.   
Acts 24:26 - He hoped, moreover, that a present would be given him by Paul; [and] therefore, he often sent for him, and conversed with him.   
Acts 24:26 - Since he was expecting a bribe from Paul, he often sent for him to be brought and conversed with him   
Acts 24:26 - וְהוּא מְקַוֶּה לְפוֹלוֹס כִּי יִתֶּן־לוֹ שֹׁחַד לְמַעַן יַתִּירֵהוּ וּבַעֲבוּר זֶה קָרָא לוֹ פְּעָמִים הַרְבֵּה וַיְדַבֵּר עִמּוֹ׃    
Acts 24:27 - וכַד מַלִי לֵה תַּרתֵּין שׁנִין אחרִנָא הִגמוּנָא אֵתָא הוָא לדוּכּתֵה דּמֵתקרֵא הוָא פָּרקִיָוס‌פִהסטָוס פִּילִכּס דֵּין אַיכ דּנֵעבֵּד טַיבּוּתָא בִּיהוּדָיֵא שַׁבקֵה לפַּולָוס כַּד אַסִיר .   
Acts 24:27 - And when two years were fulfilled to him, another governor came in his place, who was called Porcios Festos. But Felix, as to do a favour to the Jihudoyee, left Paulos bound.    
Acts 24:27 - And when two years were fulfilled to him, another governor, whose name was Porcius Festus, came into his place. And Felix, that he might do the Jews a favor, left Paul a prisoner.   
Acts 24:27 - And when he had completed two years, another governor succeeded him whose name was Porci-us Festus: and Felix, to do the Jews a favor, left Paul a prisoner.   
Acts 24:27 - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וַיָּקָם פָּרְקִיּוֹס פֶּסְטוֹס תַּחַת פִילִיכַס וּפִילִיכַס חָפֵץ לְהַרְאוֹת חֶסֶד אֶל־הַיְּהוּדִים וְלֹא הִתִּיר אֶת־פּוֹלוֹס מִבֵּית הָאֲסוּרִים׃    
Acts 25:1 - וכַד אֵתָא פִּהסטָוס לקֵסַרִיַא בָּתַר תּלָתָא יַומִין סלֵק לֻאורִשׁלֵם .   
Acts 25:1 - And when Festos came to Cesarea, after three days he went up to Urishlem.   
Acts 25:1 - And when Festus arrived at Caesarea, he, after three days, went up to Jerusalem.   
Acts 25:1 - NOW when Festus arrived at Csa-rea, after three days he went up to Jerusalem.   
Acts 25:1 - וַיָּבֹא פֶסְטוֹס אֶל־הַמְּדִינָה וַיַּעַל אַחֲרֵי שְׁלֹשֶׂת יָמִים מִקֵּיסְרִין לִירוּשָׁלָיִם׃   
Acts 25:2 - וַאודּעוּהי רַבַּי כָּהנֵא ורִשֵׁא דִּיהוּדָיֵא עַל פַּולָוס ובָעֵין הוַו מֵנֵה .   
Acts 25:2 - And the chief priest and elders showed him concerning Paulos, and besought from him,   
Acts 25:2 - And the chief priests and the head men of the Jews made representations to him concerning Paul.   
Acts 25:2 - Then the high priests and Jewish leaders informed him against Paul.   
Acts 25:2 - וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְרָאשֵׁי הַיְּהוּדִים הוֹדִיעֻהוּ אֶת־רִיבָם עִם־פּוֹלוֹס׃   
Acts 25:3 - כַּד שָׁאלִין לֵה הָדֵא טַיבּוּתָא דַּנשַׁדַּר נַיתֵּיוהי לֻאורִשׁלֵם כַּד עָבדִּין הוַו כּמאִנֵא בֻּאורחָא דּנֵקטלוּנָיהי .   
Acts 25:3 - asking of him this favour, that he would bring him to Urishlem, while they would act treacherously in the way by killing him.   
Acts 25:3 - And they petitioned him, asking of him the favor, that he would send for him to come to Jerusalem; they placing an ambush to slay him by the way.   
Acts 25:3 - They besought him as a favor to send for him and bring him to Jerusalem, for they were plotting to kill him on the way.    
Acts 25:3 - וַיִּפְצְרוּ־בוֹ וַיִּשְׁאֲלוּ מִמֶּנּוּ לַעֲשׂוֹת חֶסֶד עִמָּהֶם לַהֲבִיאוֹ יְרוּשָׁלָיִם וְהֵמָּה מִתְנַכְּלִים אֹתוֹ לַהֲמִיתוֹ בַּדָּרֶךְ׃    
Acts 25:4 - ופִהסטָוס פַּנִי פֵּתגָמָא דּפַּולָוס מֵתנטַר בּקֵסַרִיַא וֵאנָא מסַרהַב אנָא דֵּאחזוּק .   
Acts 25:4 - And Festos returned the word, That Paulos was kept in Cesarea, and I am hastening to proceed;   
Acts 25:4 - But Festus made answer: Paul is in custody at Caesarea, whither I am in haste to go.   
Acts 25:4 - But Festus answered that Paul should be kept at Cs-a-rea, and that he himself was shortly going there.   
Acts 25:4 - וַיַּגֵּד לָהֶם פֶּסְטוֹס כִּי־עָצוּר פּוֹלוֹס קֵיסַרְיָה וְגַם־הוּא יָשׁוּב שָׁמָּה בְּקָרוֹב׃   
Acts 25:5 - אַילֵין הָכִיל דּאִית בּכוּן דּמָטיָא בּאִידַיהוּן נֵחתוּן עַמַן ועַל כֻּל סַכלוּ דּאִית בֵּה בּגַברָא נקַטרגוּן .   
Acts 25:5 - let those therefore of you who are able, go down with us, and accuse him of whatever guilt there is in the man.    
Acts 25:5 - Therefore, let those among you who are able, go down with us, and make presentment of every offence there is in the man.   
Acts 25:5 - Therefore, said he, let those who are able among you come down with us and accuse the man about any offense which can be found against him.   
Acts 25:5 - וַיֹּאמֶר לָכֵן יֵרְדוּ אִתִּי הָעֲצוּמִים שֶׁבָּכֶם וְאִם־יֵשׁ מְאוּם בָּאִישׁ הַזֶּה יַעֲנוּ בוֹ׃   
Acts 25:6 - וכַד הוָא תַּמָן יַומָתָא תּמָניָא אַו עֵסרָא נחֵת לֵה לקֵסַרִיַא וַליַומָא אחרִנָא יִתֵב עַל בִּים וַפקַד דּנַיתּוּן לפַּולָוס .   
Acts 25:6 - And when he had been there eight days or ten, he went down to Cesarea. And the day after he sat on the tribunal, and commanded to bring Paulos.   
Acts 25:6 - And when he had been there eight or ten days, he came down to Caesarea. And the next day, he sat on the tribunal, and commanded Paul to be brought.   
Acts 25:6 - And when he had tarried there eight or ten days, he went down to Cs-a-rea, and the next day he sat on the judgment seat and commanded Paul to be brought.   
Acts 25:6 - וַיֵּשֶׁב בְּתוֹכָם לֹא יוֹתֵר מִיָּמִים שְׁמֹנָה אוֹ עֲשָׂרָה וַיֵּרֶד אֶל־קֵיסְרִין וּמִמָּחֳרָת יָשַׁב עַל־כִּסֵּא הַמִּשְׁפָּט וַיְצַו לְהָבִיא אֶת־פּוֹלוֹס׃   
Acts 25:7 - וכַד אֵתָא חַדרוּהי יִהוּדָיֵא דַּנחֵתו מֵן אוּרִשׁלֵם ורִשֵׁא סַגִּיֵאא וַקשַׁיָא מַיתֵּין הוַו בָּתרֵה אַילֵין דּלָא מֵשׁכּחִין הוַו דַּנחַווּן .   
Acts 25:7 - And when he had come, the Jihudoyee who had come down from Urishlem surrounded him, and accusations many and hard brought against him, which they were not able to prove;   
Acts 25:7 - And when he came, the Jews who had come from Jerusalem surrounded him, and preferred against him many and weighty charges, which they were unable to substantiate.   
Acts 25:7 - And when he was come, the Jews who had come from Jerusalem surrounded him, and brought against him many serious charges which they could not prove.   
Acts 25:7 - הוּא בָא וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר יָרְדוּ מִירוּשָׁלַיִם סְבָבֻהוּ וַיַּאֲשִׁימוּ אֶת־פּוֹלוֹס אֲשָׁמוֹת רַבּוֹת וְקָשׁוֹת אֲשֶׁר לֹא־יָכְלוּ לְהָבִיא רְאָיָה עֲלֵיהֶן׃   
Acts 25:8 - וכַד פַּולָוס נָפֵק הוָא רוּחָא דּלָא אַסכֵּל מֵדֵּם לָא בּנָמוּסָא דִּיהוּדָיֵא ולָא בּהַיכּלָא ולָא בּקֵסַר .   
Acts 25:8 - while Paulos put forth the mind, that he had not offended in any thing, neither against the law of the Jihudoyee, nor against the temple, nor against Caesar.   
Acts 25:8 - Meanwhile Paul maintained, that he had committed no offence, either against the Jewish law, or against the temple, or against Caesar.   
Acts 25:8 - Then Paul answered, I have committed no offense against the Jewish law, or against the temple, or against Csar.    
Acts 25:8 - וְהוּא הִצְטַדֵּק לֵאמֹר לֹא־חָטָאתִי בִמְאוּמָה לֹא לְדָת הַיְּהוּדִים וְלֹא לַמִּקְדָּשׁ וְלֹא לְקֵיסָר׃   
Acts 25:9 - פִּהסטָוס דֵּין מֵטֻל דּצָבֵא הוָא דּנַרשֵׁא טַיבּוּתָא בִּיהוּדָיֵא אֵמַר לֵה לפַּולָוס צָבֵא אַנתּ דּתֵסַק לֻאורִשׁלֵם ותַמָן עַל הָלֵין תֵּתּדִין קדָמַי .   
Acts 25:9 - But Festos, because he willed to accord a favour to the Jihudoyee, said to Paulos, Art thou willing to go up to Urishlem, and there concerning these things to be judged before me ?    
Acts 25:9 - But Festus, because he was disposed to conciliate the favor of the Jews, said to Paul: Wilt thou go up to Jerusalem, and there be tried before me for these things?   
Acts 25:9 - But Festus, because he was willing to do the Jews a favor, said to Paul, Would you be willing to go to Jerusalem and there be tried of these things before me?   
Acts 25:9 - וּפֶסְטוֹס בְּחֶפְצוֹ לְהַרְאוֹת חֶסֶד אֶל־הַיְּהוּדִים וַיַּעַן אֶת־פּוֹלוֹס וַיֹּאמַר הֲתַחְפֹּץ לַעֲלוֹת יְרוּשָׁלַיִם לְהִשָּׁפֵט עַל־אֵלֶּה לְפָנַי שָׁמָּה׃   
Acts 25:10 - ענָא פַּולָוס וֵאמַר עַל בִּים דּקֵסַר קָאֵם אנָא הָרכָּא הוּ זָדֵק לִי למֵתּדָנוּ לָא מֵדֵּם חטִית לִיהוּדָיֵא אַיכ דָּאפ אַנתּ יָדַע אַנתּ .    
Acts 25:10 - Paulos answered, and said, At the tribunal of Caesar stand I. There it is right for me to be judged. Not any thing have I transgressed against the Jihudoyee, as also thou knowest;    
Acts 25:10 - Paul replied, and said: I stand before Caesar's tribunal: here I ought to be tried. Against the Jews I have committed no offence, as thou also well knowest.   
Acts 25:10 - Paul answered and said, I stand before Csar's judgment seat, where I ought to be tried: I have done no wrong to the Jews, as you very well know.   
Acts 25:10 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס לִפְנֵי כִּסֵּא מִשְׁפָּטוֹ שֶׁל־קֵיסַר אֲנִי עֹמֵד וְשָׁם אֶהְיֶה נִדּוֹן לֹא הֲרֵעֹתִי לַיְּהוּדִים כַּאֲשֶׁר יָדַעְתָּ הֵיטֵב גַּם־אָתָּה׃   
Acts 25:11 - וֵאן סַכלוּתָא עבִידָא לִי אַו מֵדֵּם דּשָׁוֵא למַותָּא לָא מֵשׁתֵּאל אנָא מֵן מַותָּא אֵן דֵּין לַיתּ מֵדֵּם צֵאדַי מֵן הָלֵין דַּמקַטרגִין לִי לָא אנָשׁ יָהֵב לִי להוּן מַוהבַת בּגֵנַוהי דּקֵסַר קָרֵא אנָא .   
Acts 25:11 - and if a crime I have committed, or any thing worthy of death, I ask not (to be exempted) from death. But, if there be nothing in me of which these accuse me, no man shall give me to them as a gift. I invoke the appeals of Caesar.    
Acts 25:11 - If I had committed any crime, or done any thing worthy of death, I would not refuse to die. But if none of the things of which they accuse me, is upon me, no one may sacrifice me to their pleasure. I announce an appeal to Caesar.   
Acts 25:11 - If I had committed any crime or had done anything worthy of death, I should not refuse to die: but if there is no truth in the charges made against me, then no man may deliver me to them just to please them. I appeal to Csar.   
Acts 25:11 - אִם־הֲרֵעֹתִי וְיֶשׁ־בִּי דְּבַר מִשְׁפַּט־מָוֶת בַּל־אֶחְשׂךְ נַפְשִׁי מִמָּוֶת וְאִם־אֵין־בִּי דָבָר מִכֹּל אֲשֶׁר הֵם עֹנִים בִּי אִישׁ לֹא יוּכַל לְהַסְגִּירֵנִי אֶל־יָדָם אֶת־קֵיסַר אֲנִי קוֹרֵא לְדִינִי׃    
Acts 25:12 - הָידֵּין פִּהסטָוס מַלֵל עַם בּנַי מֵלכֵּה וֵאמַר בּגֵן קֵסַר קרַיתּ לוָת קֵסַר אָזֵל אַנתּ .   
Acts 25:12 - Then Festos, having spoken with the sons of his council, said, The appeals of Caesar hast thou invoked? To Caesar goest thou.    
Acts 25:12 - Then Festus conferred with his counsellors, and said: Hast thou declared an appeal to Caesar ? Unto Caesar shalt thou go.   
Acts 25:12 - Festus, when he had conferred with his counsellors, decreed, You have appealed to Csar. You will go to Csar.    
Acts 25:12 - וַיִּוָעַץ פֶּסְטוֹס עִם־יוֹעֲצָיו וַיַּעַן אֹתוֹ לֵאמֹר אֶת־קֵיסַר קָרָאָת אֶל־קֵיסַר תֵּלֵךְ׃   
Acts 25:13 - וכַד הוַו יַומָתָא נחֵת אַגרִפַּוס מַלכָּא ובֵרנִיקאִ לקֵסַרִיַא דּנֵשֵׁאלוּן שׁלָמֵה דּפִהסטָוס .   
Acts 25:13 - AND when days had been, Agripos the king and Bernike came down to Cesarea to salute [To wish the peace of.] Festos.   
Acts 25:13 - And when [some] days had passed, Agrippa the king, and Bernice, came down to Caesarea to salute Festus.   
Acts 25:13 - Some days later, King A-grippa and Ber-nice came down to Cs-a-rea to greet Festus   
Acts 25:13 - וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים וַיֵּרְדוּ אַגְרִפַּס הַמֶּלֶךְ וּבֶרְנִיקָה אֶל־קֵיסַרְיָה לִשְׁאֹל לְפֶסְטוֹס לְשָׁלוֹם׃   
Acts 25:14 - וכַד הוַו לוָתֵה יַומָתָא אֵשׁתַּעִי פִּהסטָוס למַלכָּא דִּינֵה דּפַּולָוס כַּד אָמַר גַּברָא חַד אַסִירָא אֵשׁתּבֵק מֵן אִידַי פִּילִכּס .    
Acts 25:14 - And when they had been with him (some) days, Festos recounted to the king the judgment [Or, cause.] of Paulos, saying, A certain man has been left bound by Felix;   
Acts 25:14 - And when they had been with him: [some] days, Festus related to the king the case of Paul, saying: A certain man was left a prisoner by Felix:   
Acts 25:14 - And when they had been with him several days, Festus related Paul's case to the king, saying, There is a certain prisoner left by Felix:   
Acts 25:14 - וַיְהִי כִּי־אָרְכוּ לָהֶם הַיָּמִים שָׁם וַיְסַפֵּר פֶּסְטוֹס לַמֶּלֶךְ אֶת־רִיב פּוֹלוֹס לֵאמֹר הִנֵּה אִישׁ אָסוּר בַּמָּקוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר פִּילִיכַס הִשְׁאִירוֹ אַחֲרָיו׃   
Acts 25:15 - וכַד הוִית בֻּאורִשׁלֵם אַודַּעו לִי עלַוהי רַבַּי כָּהנֵא וקַשִׁישֵׁא דִּיהוּדָיֵא וַבעַו דֵּאעבֵּד להוּן דִּינָא מֵנֵה .   
Acts 25:15 - and when I was at Urishlem, the chief priests and elders of the Jihudoyee informed me against him, and begged that I would do for them judgment against him.   
Acts 25:15 - And when I was at Jerusalem, the: chief priests and the Elders of the Jews informed me respecting him, and desired that I would pass judgment upon him in their favor.   
Acts 25:15 - And when I was in Jerusalem, the high priests and the elders of the Jews informed me about him, and asked to have judgment against him.   
Acts 25:15 - וּבִהְיוֹתִי בִירוּשָׁלַיִם דִּבְּרוּ אֵלַי רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְזִקְנֵי הַיְּהוּדִים עַל־אֹדוֹתָיו וַיְבַקְשׁוּ מִמֶּנִי לְהַרְשִׁיעוּ׃    
Acts 25:16 - וֵאמרֵת להוּן דּלַיתּ עיָדָא לרֻהומָיֵא דּנֵתּלוּן בַּרנָשָׁא מַוהבַת לקֵטלָא עדַמָא דּנאִתֵא בּעֵל דִּינֵה ונַכּסִיוהי בַּאפַּוהי ונֵתִיהֵב לֵה אַתרָא למַפַּק בּרוּחָא עַל מָא דּמֵתרשֵׁא .   
Acts 25:16 - And I told them, it was not the custom of the Romans to give any man as a gift to be killed, until his adversaries have come and accused him to his face, and there be given him place to defend himself against that of which he is accused.   
Acts 25:16 - And I told them, It is not the custom of the Romans, to give up a man gratuitously to be slain; until his accuser appeareth and chargeth him to his face, and opportunity is afforded him to make defence respecting what is charged upon him.   
Acts 25:16 - I told them, It is not the Roman custom to give up a man to be slain, until his accusers come and accuse him face to face, and give him a chance to defend himself against the charges.    
Acts 25:16 - וָאֹמַר אֲלֵיהֶם כִּי אֵין דֶּרֶךְ הָרוֹמִיִּים לְהַסְגִּיר אִישׁ בְּטֶרֶם יַעֲמֹד הַנִּטְעָן בִּפְנֵי טֹעֲנָיו וְנִתַּן־לוֹ מָקוֹם לְהִצְטַדֵּק מִן־הַשִּׂטְנָה׃   
Acts 25:17 - וכַד אֵתִית לכָא דּלָא תּוּהָיָא ליַומָא אחרִנָא יֵתבֵּת עַל בִּים ופֵקדֵּת דּנַיתּוּנָיהי לִי לגַברָא .   
Acts 25:17 - And when I had come hither, without delay, the day after I sat on the tribunal, and commanded to bring the man to me.   
Acts 25:17 - And: when I had come hither, without delay, I the next day sat on the tribunal, and commanded the man to be brought before me.   
Acts 25:17 - So when I arrived here, the following day, without any delay, I sat on the judgment seat and commanded the man to be brought before me.   
Acts 25:17 - וְלָכֵן כַּאֲשֶׁר בָּאוּ הֵנָּה חַשְׁתִּי וְלֹא הִתְמַהְמָהְתִּי כִּי מִמָּחֳרַת הַיּוֹם יָשַׁבְתִּי עַל־כִּסֵּא הַמִּשְׁפַּט וָאֲצַוֶּה לְהָבִיא אֶת־הָאִישׁ׃   
Acts 25:18 - וקָמו עַמֵה קטִרגָנַוהי ולָא אֵשׁכַּחו מֵדֵּם רֵשׁיָנָא בִּישָׁא דַּנחַווּן עלַוהי אַיכ מָא דּסָבַר הוִית .   
Acts 25:18 - And his accusers stood up with him, but could not find any evil accusation to prove against him, (such) as I had expected,   
Acts 25:18 - And his accusers stood up with him; and they were not able to substantiate any criminal charge against him, as I had expected;   
Acts 25:18 - When his accusers stood up with him, they were unable to prove, as I had expected, any serious charges against him.    
Acts 25:18 - וַיַּעַמְדוּ שׂטְנָיו וְלֹא־הִגִּידוּ עָלָיו דָּבָר רָע מִמַּה־שֶּׁחֲשַׁדְתִּיו בּוֹ׃   
Acts 25:19 - זִטִמֵא דֵּין מֵדֵּם מֵדֵּם עַל דֵּחלַתהוּן אִית הוָא להוּן לוָתֵה ועַל יֵשׁוּע אנָשׁ דּמִית הַו דָּאמַר הוָא פַּולָוס דּחַי הוּ .   
Acts 25:19 - but (had) various questions with him regarding their worship, and concerning Jeshu, a man who was dead, of whom Paulos said that he was alive.   
Acts 25:19 - but they had certain controversies with him respecting their worship, and respecting one Jesus, who died, but who, as Paul said, was alive.   
Acts 25:19 - But they had certain grievances against him relative to their own worship and to one named Jesus, now dead, whom Paul affirmed to be alive.   
Acts 25:19 - וְרַק הָיוּ לָהֶם דִּבְרֵי רִיבֹת עָלָיו בְּעִנְיַן עֲבוֹדַת אֱלֹהֵיהֶם וְעַל־מֵת אֶחָד יֵשׁוּעַ שְׁמוֹ אֲשֶׁר אָמַר עָלָיו פּוֹלוֹס כִּי הוּא חָי׃   
Acts 25:20 - ומֵטֻל דּלָא קָאֵם הוִית אֵנָא עַל בּעָתָא דּהָלֵין אֵמרֵת הוִית לפַּולָוס דֵּאן בָּעֵא אַנתּ דּתאִזַל לֻאורִשׁלֵם ותַמָן תֵּתּדִין עַל הָלֵין .    
Acts 25:20 - And because I stood not [Or, have not been constituted for.] upon the investigation of these (matters), I said to Paulos, Dost thou require to go to Urishlem, and there be judged concerning these?   
Acts 25:20 - And because I was not well established in regard to these questions, I said to Paul: Dost thou ask to go to Jerusalem, and there be judged concerning these matters ?   
Acts 25:20 - And because I was not well acquainted with their controversy, I said to Paul. Would you be willing to go to Jerusalem, and there be tried of these matters?   
Acts 25:20 - וַיִּפָּלֵא מִמֶּנִּי הַדָּבָר הַזֶּה לַמִּשְׁפָּט וָאֹמַר הֶחָפֵץ אַתָּה לָלֶכֶת יְרוּשָׁלַיִם וּלְהִשָּׁפֵט שָׁם עַל־אֵלֶּה׃    
Acts 25:21 - הוּ דֵּין בּעָא דּנֵתנטַר לדִינֵה דּקֵסַר ופֵקדֵּת דּנֵתנטַר עדַמָא דֵּאשַׁדּרִיוהי לוָת קֵסַר .   
Acts 25:21 - But he required to be kept unto the judgment of Caesar; and I commanded that he should be kept until I may send him to Caesar.    
Acts 25:21 - But he requested to be reserved for a trial before Caesar: and I ordered him to be kept, till I could send him to Caesar.   
Acts 25:21 - But he appealed to be kept as a prisoner for a trial before Csar. I accordingly commanded him to be kept in custody till I might send him to Csar.   
Acts 25:21 - וַיִּשְׁאַל פּוֹלוֹס לְהַנִּיחוֹ בַמִּשְׁמָר עַד־צֵאת מִשְׁפָּטוֹ מִלִּפְנֵי אֲגוּסְטוֹס וָאֲצַוֶּה לְשָׁמְרוֹ עַד־אֲשֶׁר אֶשְׁלַח אֹתוֹ אֶל־קֵיסָר׃   
Acts 25:22 - וֵאמַר אַגרִפַּוס צָבֵא הוִית דֵּאשׁמעִיוהי לגַברָא הָנָא ופִהסטָוס אֵמַר דּלַמחָר שָׁמַע אַנתּ לֵה .   
Acts 25:22 - And Agripos said, I would hear this man. And Festos said, To-morrow thou shalt hear him.    
Acts 25:22 - And Agrippa said: I should like to hear that man. And Festus said: To-morrow thou shalt hear him.   
Acts 25:22 - Then A-grippa said to Festus, I would like to hear this man myself; and Festus replied, Tomorrow, you shall hear him.    
Acts 25:22 - וַיֹּאמֶר אַגְרִפַּס אֶל־פֶּסְטוֹס גַּם־אֲנִי חָפֵץ לִשְׁמֹעַ אֶת־הָאִישׁ וַיֹּאמֶר מָחָר תִּשְׁמָעֶנּוּ׃   
Acts 25:23 - וַליַומָא אחרִנָא אֵתָא אַגרִפַּוס ובֵרנִיקאִ בּזַוחָא סַגִּיָאא ועַל לבֵית דִּינָא עַם כִּלִיַרכֵא ורִשֵׁא דַּמדִינתָּא וַפקַד פִּהסטָוס וֵאתָא פַּולָוס .   
Acts 25:23 - And the day after came Agripos and Bernike with great pomp, and entered the house of judgment, with the tribunes and the chiefs of the city. And Festos commanded, and Paulos came.    
Acts 25:23 - And the next day, came Agrippa and Bernice, with great pomp, and entered the house of trials, with the Chiliarchs and chiefs of the city: and Festus commanded, and Paul came.   
Acts 25:23 - The next day A-grippa and Ber-nice came with great pomp, and entered into the court house, accompanied by the chief captains and principal men of the city. Festus commanded and Paul was brought in.   
Acts 25:23 - וַיְהִי מִמָּחֳרָת כְּבוֹא אַגְרִפַּס וּבֶרְנִיקָה בְּהוֹד גָּדוֹל וַיָּבֹאוּ אֶל־אֻלָם הַמִּשְׁמַעַת הֵמָּה וְשָׂרֵי הָאֶלֶף וּנְגִידֵי הָעִיר וַיְצַו פֶּסְטוֹס וַיָּבִיאוּ אֶת־פּוֹלוֹס׃   
Acts 25:24 - וֵאמַר פִּהסטָוס אַגרִפַּוס מַלכָּא וכֻלכוּן גַּברֵא דּאִיתַיכּוּן עַמַן עַל הָנָא גַּברָא דּחָזֵין אנתּוּן כֻּלֵה עַמָא דִּיהוּדָיֵא קַבּלַני בֻּאורִשׁלֵם והָרכָּא כַּד קָעֵין דּלָא תּוּב וָלֵא להָנָא דּנִחֵא .    
Acts 25:24 - And Festos said, King Agripos, and all men who are with us, concerning this man whom you see have all the people of the Jihudoyee taken me at Urishlem and here, crying, that This ought not further to live;   
Acts 25:24 - And Festus said: King Agrippa, and all persons present with us; concerning this man whom ye see, all the people of the Jews applied to me, at Jerusalem and also here, crying out, that he ought no longer to live.   
Acts 25:24 - Then Festus said, King A-grippa and all men who are here present with us, against this man whom you see, all the Jewish people have complained to me both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer.   
Acts 25:24 - וַיֹּאמֶר פֶּסְטוֹס אַגְרִפַּס הַמֶּלֶךְ וְכָל־הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אַתֶּם פֹּה אִתָּנוּ הִנְּכֶם רֹאִים אֶת־הָאִישׁ אֲשֶׁר בַּעֲבוּרוֹ פָּגְעוּ־בִי כָּל־הֲמוֹן הַיְּהוּדִים גַּם־בִּירוּשָׁלַיִם וְגַם־פֹּה וַיִּזְעֲקוּ שֶׁלּא רָאוּי לוֹ שֶׁיִּחְיֶה עוֹד׃   
Acts 25:25 - אֵנָא דֵּין אַדרכֵת דּמֵדֵּם דּשָׁוֵא למַותָּא לָא סעִיר לֵה ומֵטֻל דּהוּ בּעָא דּנֵתנטַר לדִינֵה דּקֵסַר פֵּקדֵּת דּנֵשׁתַּדַּר .   
Acts 25:25 - but I perceived not that he had done any thing worthy of death. And because he required to be reserved for the judgment of Caesar, I have commanded that he should be sent.   
Acts 25:25 - Yet on investigation, I found that he hath done nothing deserving death. But, because he requested to be reserved for the hearing of Caesar, I have ordered him to be sent.   
Acts 25:25 - But when I found he had done nothing worthy of death, and because he himself had appealed to be kept in custody for a trial before Csar, I commanded to send him   
Acts 25:25 - וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר הִכַּרְתִּי בוֹ שֶׁלּא־עָשָׂה דָבָר שֶׁיִּהְיֶה עָלָיו חַיַּב מִיתָה וְגַם־הוּא קָרָא אֶת־אֲגוּסְטוֹס לְדִינוֹ יָעַצְתִּי לִשְׁלֹחַ אֹתוֹ שָׁמָּה׃   
Acts 25:26 - ולָא יָדַע אנָא מָנָא אֵכתּוּב עלַוהי לקֵסַר מֵטֻל הָנָא צבִית למַיתָּיוּתֵה קדָמַיכּוּן ויַתִּירָאיִת קדָמַיכּ מַלכָּא אַגרִפֵּא דּמָא דֵּאשׁתַּאַל דִּינֵה אֵשׁכַּח מָנָא אֵכתּוּב .   
Acts 25:26 - But (as) I know not what to write of him unto Caesar, therefore have I willed to bring him before you, and especially before thee, king Agripos, that, having inquired into his case, I may find what to write.   
Acts 25:26 - And I know not what I can write to Caesar, in regard to him: and therefore I wished to bring him before you, and especially before thee, king Agrippa; that when his case shall have been heard, I may find what to write.   
Acts 25:26 - But I do not know what to write Caesar concerning him, therefore I was pleased to bring him before you, and especially before you, O King A-grippa, so that when he is questioned, I may find somewhat to write.   
Acts 25:26 - אַךְ אֵין־לִי לִכְתֹּב עָלָיו דָּבָר נָכוֹן לַאֲדֹנֵינוּ וּבַעֲבוּר זֹאת הֲבִיאֹתִיו לִפְנֵיכֶם וּבְיוֹתֵר לְפָנֶיךָ הַמֶּלֶךְ אַגְרִפַּס לְמַעַן יֵחָקֵר וְיָדַעְתִּי מָה אֶכְתֹּב׃   
Acts 25:27 - לָא גֵּיר וָלֵא דּכַד משַׁדּרִינַן גַּברָא אַסִירָא דּלָא נֵכתּוּב סַכלוּתֵה .   
Acts 25:27 - For it is not fit when we send a man bound, not to record his transgression.    
Acts 25:27 - For it is unsuitable, when we send up a prisoner, not to designate his offence.   
Acts 25:27 - For it is not proper to send a prisoner, without writing down the charges against him.   
Acts 25:27 - כִּי לֹא־יִתָּכֵן בְּעֵינַי לִשְׁלוֹחַ אַסִּיר וְלֹא אוֹדִיעַ גַּם אֶת־עֲלִילֹת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר־שָׂמוּ לוֹ׃    
Acts 26:1 - וֵאמַר אַגרִפַּוס לפַּולָוס מַפַּס לָכ לַממַלָלוּ עַל אַפַּי נַפשָׁכ הָידֵּין פַּולָוס פּשַׁט אִידֵה ונָפֵק הוָא רוּחָא וָאמַר .   
Acts 26:1 - And Agripos said to Paulos, It is permitted thee to speak for thyself. Then Paulos stretched forth his hand and made defence, and said,    
Acts 26:1 - And Agrippa said to Paul: Thou art permitted to speak in thy own behalf. Then Paul extended his hand, and made defence, saying:   
Acts 26:1 - THEN A-grippa said to Paul, You have permission to speak in your own behalf. Then Paul stretched forth his hand, and answered, saying,   
Acts 26:1 - וַיֹּאמֶר אַגְרִפַּס אֶל־פּוֹלוֹס נִתַּן־לְךָ לְדַבֵּר בְּעַד נַפְשֶׁךָ אָז יִצְטַדֵּק פּוֹלוֹס וַיּוֹשֶׁט אֶת־יָדוֹ וַיֹּאמַר׃    
Acts 26:2 - עַל כֻּל מָא דּמֵתרשֵׁא אנָא מֵן יִהוּדָיֵא מַלכָּא אַגרִפֵּא סָבַר אנָא עַל נַפשׁי דּטוּבָנָא אנָא דַּקדָמַיכּ יַומָנָא נָפֵק אנָא רוּחָא .    
Acts 26:2 - Of all that I am accused by the Jihudoyee, king Agripos, I consider myself happy, that before you I (have to) make defence.    
Acts 26:2 - In regard to all the things of which I am accused by the Jews, king Agrippa, I consider myself highly favored, that I may this day make defence before thee:   
Acts 26:2 - In view of all the things whereof I am accused by the Jews, I consider myself blessed, O King A-grippa, to defend myself today before you.   
Acts 26:2 - מְאַשֵּׁר אֲנִי נַפְשִׁי הַמֶּלֶךְ אַגְרִפַּס כִּי לְפָנֶיךָ אֶצְטַדֵּק הַיּוֹם עַל־כֹּל אֲשֶׁר־טֹעֲנִים עָלַי הַיְּהוּדִים׃    
Acts 26:3 - יַתִּירָאיִת דּיָדַע אנָא דַּמפָּס אַנתּ בּכֻלהוּן זִטִמֵא ונָמוּסֵא דִּיהוּדָיֵא מֵטֻל הָנָא בָּעֵא אנָא מֵנָכ דַּבמַגּרַת רוּחָא תֵּשׁמעַני .    
Acts 26:3 - Especially because I know that you are conversant with all questions and laws of the Jihudoyee; therefore, I pray you with patient mind to hear me.   
Acts 26:3 - especially, as I know thee to be expert in all the controversies and laws of the Jews. I therefore request thee to hear me with indulgence.   
Acts 26:3 - Especially because I know you are familiar with all the customs and questions and laws of the Jews: wherefore, I beg you to hear me patiently.   
Acts 26:3 - כִּי אַתָּה יֹדֵעַ הֵיטֵב כָּל־הַמִּנְהָגִים וְהַשְּׁאֵלוֹת אֲשֶׁר בֵּין הַיְּהוּדִים וְעַל־כֵּן אֶשְׁאֲלָה מֵאִתְּךָ לִשְׁמֹעַ אֹתִי כְּאֹרֶךְ רוּחֶךָ׃   
Acts 26:4 - יָדעִין אֵנוּן גֵּיר אָפ הֵנוּן יִהוּדָיֵא אֵן צָבֵין דּנֵסהדוּן דּוּבָּרַי דּמֵן טַליוּתי דַּהוַו לִי מֵן שׁוּרָיָא בּעַמי ובֻאורִשׁלֵם .    
Acts 26:4 - For the Jihudoyee themselves-if they would testify-know my manners from my youth, which were mine from the beginning among my people at Urishlem;   
Acts 26:4 - The Jews themselves, if they would testify, know well my course of life from my childhood, which from the beginning was among my nation and in Jerusalem.   
Acts 26:4 - Even the Jews themselves, if they would be willing to testify, know well my manner of life from my childhood which started first among mine own people at Jerusalem.   
Acts 26:4 - הִנֵּה דַּרְכִּי מִנְּעוּרַי אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי־בָהּ מֵאָז בְּתוֹךְ עַמִּי וּבִירוּשָׁלָיִם יֹדְעִים אוֹתָהּ כָּל־הַיְּהוּדִים׃    
Acts 26:5 - מֵטֻל דּמֵן נוּגרָא מפָּסִין בִּי ויָדעִין דַּביוּלפָּנָא רִשָׁיָא דַּפרִישֵׁא חיִית .   
Acts 26:5 - because they of a long time were assured of me, and they know that in the high doctrine of the Pharishee I lived.    
Acts 26:5 - For they have long been persuaded of me, and have known, that I lived in the princely doctrine of the Pharisees.    
Acts 26:5 - For they have been acquainted with me a long time, and know that I was brought up with the excellent doctrine of the Phari-sees.   
Acts 26:5 - כִּי מִיָּמִים רִאשׁוֹנִים יְדָעוּנִי אִם־יִרְצוּ לְהָעִיד כִּי כְּפָרוּשׁ הִתְנַהַגְתִּי עַל־פִּי הַכַּת הַמַּקְפֶּדֶת בְּיוֹתֵר בַּעֲבוֹדָתֵנוּ׃   
Acts 26:6 - והָשָׁא עַל סַברָא דּשׁוּודָּיָא דַּהוָא הוָא לַאבָהָתַן מֵן אַלָהָא קָאֵם אנָא ומֵתּדִין אנָא .   
Acts 26:6 - And now, concerning the hope of the promise that was made to our fathers by Aloha, stand I, and am judged.    
Acts 26:6 - And now, for the hope of the promise which was made by God to our fathers, I stand and am judged.   
Acts 26:6 - And now I stand and am on trial for the hope of the promise made of God to our fathers.   
Acts 26:6 - וְעַתָּה אֲנִי עֹמֵד לְהִשָּׁפֵט עַל־תִּקְוַת הַהַבְטָחָה אֲשֶׁר הִבְטִיחָהּ הָאֱלֹהִים אֶת־אֲבוֹתֵינוּ׃   
Acts 26:7 - דּעַל הָנָא סַברָא תַּרתַּעֵסרֵא שַׁרבָן מסַבּרָן דַּנמַנעָן בַּצלַוָתָא חפִיטָתָא דּאִימָמָא וַדלִליָא וַעלַוהי עַל הָנָא סַברָא מֵתרשֵׁא אנָא מֵן אִידַי יִהוּדָיֵא מַלכָּא אַגרִפֵּא .   
Acts 26:7 - And for this hope (to which) our twelve tribes, with diligent prayers by day and night, are expecting to come, for this very hope am I accused by the Jihudoyee, king Agripos!   
Acts 26:7 - To this hope, our twelve tribes hope to come, with earnest prayers by day and by night: and for this same hope, king Agrippa, I am accused by the Jews.   
Acts 26:7 - It is to the fulfillment of this hope that our twelve tribes expect to come, by means of earnest prayers day and night. And for this very hope's sake, I am accused by the Jews, O King A-grippa.    
Acts 26:7 - וַאֲשֶׁר שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטֵינוּ מְיַחֲלִים לְהַגִּיעַ לָהּ בְּעָבְדָם אֶת־יְהוָֹה תָּמִיד יוֹמָם וָלָיְלָה עַל־דְּבַר הַתִּקְוָה הַזֹּאת הַמֶּלֶךְ אַגְרִפַּס הַיְּהוּדִים מְבַקְשִׁים לְחַיְּבֵנִי׃    
Acts 26:8 - מָנָא דָּינִין אנתּוּן לָא וָלֵא דַּנהַימֵן דַּמקִים אַלָהָא מִיתֵא .    
Acts 26:8 - What judge you; ought we not to believe that Aloha will raise the dead ?    
Acts 26:8 - How judge ye ? Are we not to believe, that God will raise the dead ?   
Acts 26:8 - How can you judge? Is it improper to believe that God can raise the dead?   
Acts 26:8 - מַדּוּעַ יִפָּלֵא בְעֵינֵיכֶם כִּי הָאֱלֹהִים יְחַיֶּה מֵתִים׃    
Acts 26:9 - אֵנָא גֵּיר מֵן קדִים סָמֵת בּרֵעיָני דּסַקוּבלֵא סַגִּיֵאא אֵסעוּר לוּקבַל שׁמֵה דּיֵשׁוּע נָצרָיָא .   
Acts 26:9 - For I, at the first, proposed in my mind to do many things against the name of Jeshu Natsroya.   
Acts 26:9 - For I myself, at first, resolved in my own mind, that I would perpetrate many adverse things against the name of Jesus the Nazarean.   
Acts 26:9 - For I at the very beginning was determined that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.    
Acts 26:9 - הֵן לְפָנִים אֲנִי חָשַׁבְתִּי לְדָבָר הָגוּן לִצְרֹר אֶת־שֵׁם יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי עַד־מְאֹד׃   
Acts 26:10 - הָדֵא דּעֵבדֵּת אָפ בֻּאורִשׁלֵם וקַדִּישֵׁא סַגִּיֵאא אַרמִית בֵּית אַסִירֵא בּשׁוּלטָנָא דּקַבּלֵת מֵן רַבַּי כָּהנֵא וכַד מֵתקַטלִין הוַו מֵנהוּן אֵשׁתַּותּפֵת לַאילֵין דּחַיֵבו אֵנוּן .   
Acts 26:10 - This I also did in Urishlem. And many holy ones I cast into the house of the bound, by the authority which I had received from the great priests; and when they were killed by them, I participated with those who condemned them.   
Acts 26:10 - Which I also did at Jerusalem; and by the authority I received from the chief priests, I cast many of the saints into prison and when they were put to death by them, I took part with those that condemned them.   
Acts 26:10 - Which I also did at Jerusalem: I cast many of the saints into prison, having received authority from the chief priests; and when some were put to death, I took part with those who condemned them.   
Acts 26:10 - כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי בִירוּשָׁלָיִם וְגַם־קְדוֹשִׁים רַבִּים אֲנִי הִסְגַּרְתִּי לְבָתֵּי כְלָאִים בָּרְשׁוּת אֲשֶׁר קִבַּלְתִּי מֵאֵת רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְעִם הוֹרְגֵיהֶם רָצִיתִי׃   
Acts 26:11 - וַבכֻל כּנוּשָׁא מֵשׁתַּנַד הוִית בּהוּן כַּד אָלֵץ הוִית דּנֵהווּן מגַדּפִין בַּשׁמֵה דּיֵשׁוּע וַברוּגזָא סַגִּיָאא דַּמלֵא הוִית עלַיהוּן אָפ לַמדִינָתָא אחרָניָתָא נָפֵק הוִית למֵרדַּפ אֵנוּן .   
Acts 26:11 - And in every synagogue I was furious against them, while I constrained them to blaspheme the name of Jeshu; and, being filled with great wrath against them, I went forth unto other cities also to persecute them.    
Acts 26:11 - And in every synagogue I tortured them, while I pressed them to become revilers of the name of Jesus. And in the great wrath, with which I was filled against them, I also went to other cities to persecute them.   
Acts 26:11 - And I tortured them in every synagogue, thus compelling them to blaspheme the name of Jesus; and being exceedingly mad against them, I also went to other cities to persecute them   
Acts 26:11 - וּבְכָל־בָּתֵּי כְנִסִיּוֹת יִסַּרְתִּי אֹתָם פְּעָמִים רַבּוֹת וַאֲנַסְתִּים לְגַדֵּף וָאֶתְהוֹלֲלָה בָּם עַד מְאֹד וָאֶרְדְּפֵם עַד־לֶעָרִים אֲשֶׁר חוּצָה לָאָרֶץ׃   
Acts 26:12 - וכַד אָזֵל הוִית מֵטֻל הָדֵא לדַרמסוּק בּשׁוּלטָנָא וַבמַפּסָנוּתָא דּרַבַּי כָּהנֵא .   
Acts 26:12 - And while going on this account to Darmsuk, with authority and permission from the great priests,   
Acts 26:12 - And, as I was going for this purpose to Damascus, with the authority and license of the chief priests,   
Acts 26:12 - I was on the way to Damascus for this purpose, with authority and commission from the chief priests, when,    
Acts 26:12 - וַיְהִי בְּלֶכְתִּי עַל־הַדָּבָר הַזֶּה לְדַמָּשֶׂק בִּרְשׁוּת רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וּבְמִצָוָתָם׃   
Acts 26:13 - בּפֵלגֵּה דּיַומָא בֻּאורחָא חזִית מֵן שׁמַיָא אָו מַלכָּא דַּאזלֵג עלַי ועַל כֻּל דּעַמי הוַו נוּהרָא דַּמיַתַּר מֵן דּשֵׁמשָׁא .   
Acts 26:13 - at the dividing of the day, in the way, I saw from heaven, O king, shining upon me and upon all who were with me, a light which (was) more excellent than the sun.   
Acts 26:13 - at mid-day, on the road, I saw, O king, a light exceeding that of the sun, beaming from heaven upon me, and upon all those with me.   
Acts 26:13 - At mid-day on the road, O king, I saw a light from heaven more powerful than that of the sun, shining round about me and upon those who journeyed with me.   
Acts 26:13 - וָאֵרֶא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ לְעֵת צָהֳרַיִם בַּדָּרֶךְ וְהִנֵּה אוֹר צַח מִזֹּהַר הַשֶּׁמֶשׁ אֲשֶׁר מִשָּׁמַיִם נָגַהּ מִסָּבִיב עָלַי וְעַל הַהֹלְכִים אִתִּי׃   
Acts 26:14 - וַנפַלן כֻּלַן עַל אַרעָא ושֵׁמעֵת קָלָא כַּד אָמַר לִי עֵברָאיִת שָׁאוָל שָׁאוָל מָנָא רָדֵפ אַנתּ לִי קשֵׁא הוּ לָכ לַמבַעָטוּ לעוּקסֵא .    
Acts 26:14 - And we fell all of us upon the earth; and I heard a voice that said to me in Hebrew, Shaol, Shaol, why persecutest thou me ? [Shaol, Shaol, mono rodeph ath li ?] It is hard to thee to kick against the pricks !   
Acts 26:14 - And we all fell to the ground; and I heard a voice, which said to me, in Hebrew: Saul, Saul ! why persecutest thou me ? It will be a hard thing for thee to kick against the goads.   
Acts 26:14 - When we all fell to the ground, then I heard a voice speaking unto me, in the Hebrew tongue (Ar-a-maic), Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the pricks.    
Acts 26:14 - וַנִפֹּל כֻּלָּנוּ אָרְצָה וָאֶשְׁמַע קוֹל מְדַּבֵּר אֵלַי בְּלָשׁוֹן עִבְרִית לֵאמֹר שָׁאוּל שָׁאוּל לָמָּה תִרְדְּפֵנִי קָשֶׁה לְךָ לִבְעֹט בַּדָּרְבֹנוֹת׃   
Acts 26:15 - וֵאנָא אֵמרֵת מַן אַנתּ מָרי ומָרַן אֵמַר לִי אֵנָא הוּ יֵשׁוּע נָצרָיָא דַּאנתּ רָדֵפ אַנתּ .   
Acts 26:15 - And I said, Who art thou, my Lord ? And he said, I am Jeshu Natsroya, whom thou persecutest.   
Acts 26:15 - And I said: My Lord, who art thou ? And our Lord said to me: I am Jesus the Nazarean, whom thou persecutest.    
Acts 26:15 - And I said, My LORD, who are you? And our LORD said to me, I am Jesus of Nazareth whom you persecute.   
Acts 26:15 - וָאֹמַר מִי אַתָּה אֲדֹנִי וַיֹּאמֶר אָנֹכִי יֵשׁוּעַ אֲשֶׁר אַתָּה רֹדֵף׃   
Acts 26:16 - וֵאמַר לִי קוּם עַל רֵגלַיכּ מֵטֻל הָדֵא גֵּיר אֵתחזִית לָכ דַּאקִימָכ משַׁמשָׁנָא וסָהדָּא דּמֵדֵּם דַּחזַיתָּני ודַעתִיד אַנתּ דּתֵחזֵיני .    
Acts 26:16 - And he said to me, Stand upon thy feet, because for this I have appeared to thee, to appoint thee a minister and witness of that (for) which thou hast seen me, and (for) which thou shalt see me.    
Acts 26:16 - And he said to me: Stand upon thy feet; for I have appeared to thee, for this purpose, to constitute thee a minister and a witness of this thy seeing me, and of thy seeing me hereafter.    
Acts 26:16 - Then he said to me, Rise and stand upon your feet: for I have appeared to you for this purpose, to appoint you a minister and a witness both of these things in which you have seen me, and of those things in which you will also see me again.   
Acts 26:16 - אֲבָל קוּם וַעֲמֹד עַל־רַגְלֶיךָ כִּי בַּעֲבוּר זֹאת נִרְאֵיתִי אֵלֶיךָ בַּעֲבוּר אֶבְחַר בְּךָ לִמְשָׁרֵת וּלְעֵד הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאִיתָ וָאֲשֶׁר אַרְאֶ׃   
Acts 26:17 - וֵאפַּצֵיכ מֵן עַמָא דִּיהוּדָיֵא ומֵן עַממֵא אחרָנֵא דַּלוָתהוּן משַׁדַּר אנָא לָכ .   
Acts 26:17 - And I will deliver thee from the people of the Jihudoyee, and from the other nations to whom I send thee,    
Acts 26:17 - And I will deliver thee from the people of the Jews, and from other nations; to whom I send thee,   
Acts 26:17 - And I will deliver you from the Jewish people, and from the other people to whom I send you;   
Acts 26:17 - בְּהַצִּילִי אוֹתְךָ מִן־הָעָם וּמִן־הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אֶשְׁלָחֲךָ עַתָּה אֲלֵיהֶם׃   
Acts 26:18 - דַּתפַתַּח עַינַיהוּן אַיכ דּנֵהפּכוּן מֵן חֵשׁוּכָא לנַהִירָא ומֵן שׁוּלטָנֵה דּסָטָנָא לוָת אַלָהָא וַנקַבּלוּן שׁוּבקָן חטָהֵא ופֵסָא עַם קַדִּישֵׁא בּהַימָנוּתָא דּבִי .   
Acts 26:18 - to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan unto Aloha, and receive the forgiveness of sins, and a lot with the saints through faith, which (is) in me.    
Acts 26:18 - to open their eyes; that they may turn from darkness to the light, and from the dominion of Satan unto God; and may receive remission of sins, and a portion with the saints, by faith in me.    
Acts 26:18 - To open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan unto God, and receive forgiveness of sins, and a portion with the saints who are of the faith in me.    
Acts 26:18 - לִפְקֹחַ אֶת־עֵינֵיהֶם לְמַעַן יָשׁוּבוּ מֵחשֶׁךְ לְאוֹר וּמְיַּד הַשָּׂטָן אֶל־הָאֱלֹהִים וְהֶאֱמִינוּ וְנִסְלַח לְחַטֹּאתָם וְהָיְתָה לָהֶם הַנַּחֲלָה בְּתוֹךְ הַמְקֻדָּשִׁים׃   
Acts 26:19 - מֵטֻל הָדֵא מַלכָּא אַגרִפֵּא לָא קָמֵת בּחֵריָנָא לוּקבַל חֵזוָא שׁמַיָנָא .   
Acts 26:19 - Wherefore, king Agripos, I withstood not with perversity the heavenly vision,   
Acts 26:19 - Wherefore, king Agrippa, I did not contumaciously withstand the heavenly vision:   
Acts 26:19 - Whereupon, O King A-grippa, I did not disobey the heavenly vision:   
Acts 26:19 - עַל־כֵּן הַמֶּלֶךְ אַגְרִפַּס לֹא הִמְרֵיתִי אֶת־הַמַּרְאֶה אֲשֶׁר רָאִיתִי מִן־הַשָּׁמָיִם׃   
Acts 26:20 - אֵלָא אַכרזֵת מֵן לקוּדמִין להָנוּן דַּבדַרמסוּק וַלהָנוּן דּבֻאורִשׁלֵם ודַבכֻלהֵין קוּריָא דִּיהוּד וָאפ לעַממֵא אַכרזֵת דַּנתוּבוּן ונֵתפּנוּן לוָת אַלָהָא ונֵעבּדוּן עבָדֵא דּשָׁוֵין לַתיָבוּתָא .    
Acts 26:20 - but preached, at first to them who were in Darmsuk, and to them who were at Urishlem, and in all the districts of Jihud, and also to the Gentiles have I preached, that they should repent, and turn to Aloha, and do works worthy of repentance.   
Acts 26:20 - but I preached from the first to them in Damascus, and to them in Jerusalem and in all the villages of Judaea; and I preached also to the Gentiles, that they should repent, and should turn to God, and should do the works suitable to repentance.   
Acts 26:20 - But I preached first to them of Damascus and at Jerusalem, and throughout all the villages of Juda, and then to the Gentiles, that they might repent and turn to God and do works worthy of repentance.   
Acts 26:20 - כִּי אִם־קָרָאתִי רִאשׁוֹנָה לְישְׁבֵי דַּמֶּשֶׂק וִירוּשָׁלַיִם וּבְכָל־אֶרֶץ יְהוּדָה וְגַם לַגּוֹיִם לֵאמֹר הִנָּחֲמוּ וְשׁוּבוּ אֶל־הָאֱלֹהִים וַעֲשׂוֹּ מַעֲשִׂים רְאוּיִם לַתְּשׁוּבָה׃    
Acts 26:21 - ועַל אַפַּי הָלֵין אַחדּוּני יִהוּדָיֵא בּהַיכּלָא וצָבֵין הוַו למֵקטלַני .   
Acts 26:21 - And for these things the Jihudoyee seized me in the temple, and would have killed me;   
Acts 26:21 - And on account of these things, the Jews seized me in the temple, and sought to kill me.   
Acts 26:21 - For these causes the Jews seized me in the temple, and wanted to kill me.   
Acts 26:21 - וּבִגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה תָּפְשׂוֹּ אֹתִי הַיְּהוּדִים בַּמִּקְדָּשׁ וַיְבַקְשׁוּ לַהֲמִיתֵנִי׃   
Acts 26:22 - עַדּרַני דֵּין אַלָהָא עדַמָא ליַומָא הָנָא והָא קָאֵם אנָא וַמסַהֵד אנָא לַזעוּרָא וַלרַבָּא כַּד מֵדֵּם לבַר מֵן מוּשֵׁא וַנבִיֵא לָא אָמַר אנָא אֵלָא אַילֵין דּהֵנוּן אֵמַרו דַּעתִידָן דּנֵהויָן .   
Acts 26:22 - but Aloha hath helped me until this day; and, behold, I stand and testify to the small and to the great, yet nothing beyond Musha and the prophets do I speak, but those things which they said should come to pass;   
Acts 26:22 - But unto this day God hath helped me; and lo, I stand and bear testimony, to the small and to the great; yet saying nothing aside from Moses and the prophets, but the very things which they declared were to take place:   
Acts 26:22 - But God has helped me to this very day, and behold I stand and testify to the humble and to the great, saying nothing contrary to Moses and the prophets, but the very things which they said were to take place;   
Acts 26:22 - וְהָאֱלֹהִים הָיָה בְעֶזְרִי וְעַד־הַיּוֹם הַזֶּה עֹמֵד אֲנִי וּמֵעִיד לִפְנֵי קָטֹן וְגָדוֹל וְאֵינֶנִּי מְדַבֵּר דָּבָר זוּלָתִי הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הִגִּידוּ הַנְּבִיאִים וּמשֶׁה כִּי־עֲתִידִים הֵמָּה לָבֹא׃    
Acts 26:23 - דּנֵחַשׁ משִׁיחָא ונֵהוֵא רִשִׁיתָא דַּקיָמתָּא דּמֵן בֵּית מִיתֵא ודַעתִיד דּנַכרֵז נוּהרָא לעַמָא וַלעַממֵא .   
Acts 26:23 - that the Meshiha should suffer, and should be the chief of the resurrection from the house of the dead, and should preach light to the people and to the nations.    
Acts 26:23 - [namely,] that Messiah would suffer, and would become the first fruits of the resurrection from the dead; and that he would proclaim light to the people and to the Gentiles.   
Acts 26:23 - That Christ should suffer, and that he should be the first to rise from the dead, and that he should preach light to the people and to the Gentiles   
Acts 26:23 - שֶׁעָתִיד הַמָּשִׁיחַ לְהֵעָנוֹת וְלָקוּם רִאשׁוֹן מִן־הַמֵּתִים לְהָפִיץ אוֹר בָּעָם וּבַגּוֹיִם׃   
Acts 26:24 - וכַד הָכַנָא נָפֵק הוָא פַּולָוס רוּחָא קעָא פִּהסטָוס בּקָלָא רָמָא שׁנַיתּ לָכ פַּולֵא סֵפרָא סַגִּיָאא עַבדָּכ דּתֵשׁנֵא .   
Acts 26:24 - AND as Paulos was thus making defence, Festos cried with a high voice, Thou art mad, Paulos; much learning [Or, many books.] hath made thee mad !    
Acts 26:24 - And when Paul had extended his defence thus far, Festus cried, with a loud voice: Paul, thou art deranged: much study hath deranged thee.   
Acts 26:24 - And while Paul was pleading in this manner, Festus cried with a loud voice: Paul, you are overwrought. Much study has made you mad.   
Acts 26:24 - וַיְהִי הוּא מִצְטַדֵּק בָּזֹאת וַיִּקְרָא פֶסְטוֹס בְּקוֹל גָּדוֹל לֵאמֹר הִנְּךָ מִשְׁתַּגֵּעַ פּוֹלוֹס רֹב הַלִּמּוּד הֱבִיאֲךָ לִידֵי שִׁגָּעוֹן׃   
Acts 26:25 - אָמַר פַּולָוס לָא שׁנִית נַצִיחָא פִּהסטָוס אֵלָא מֵלַי שׁרָרָא ותַקנוּתָא ממַלֵל אנָא .   
Acts 26:25 - Paulos said to him, I am not mad, victorious Festos, but words of truth and righteousness I speak.    
Acts 26:25 - Paul replied to him: I am not deranged, excellent Festus; but speak words of truth and rectitude.   
Acts 26:25 - But Paul said to him, I am not mad, O most excellent Festus; but I speak the words of truth and soberness.    
Acts 26:25 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אֵינֶנִּי מְשֻׁגָּע פֶּסְטוֹס הָאַדִּיר כִּי אִם־דִּבְרֵי אֱמֶת וָטַעַם אַבִּיעַ׃   
Acts 26:26 - וָאפ מַלכָּא אַגרִפַּוס יַתִּירָאיִת יָדַע עלַיהֵין דּהָלֵין ומֵטֻל הָנָא עִין בַּגלֵא ממַלֵל אנָא קדָמַוהי מֵטֻל דַּחדָא מֵן הָלֵין מֵלֵא לָא סָבַר אנָא דּטַעיָן לֵה דּלָא הוָא בּטוּשׁיָא סעִירָן .   
Acts 26:26 - And king Agripos also, especially, knoweth concerning these things; and therefore speak I with openness before him; because not one of these things I think have been hidden from him; for they were not done in secrecy.   
Acts 26:26 - And king Agrippa is also well acquainted with these things; and I therefore speak confidently before him, because I suppose not one of these things hath escaped his knowledge; for they were not done in secret.   
Acts 26:26 - And King A-grippa is also familiar with these things, and this is why I am speaking openly before him: because I think not one of these words has been hidden from him; for they were not done in secret.   
Acts 26:26 - כִּי הַמֶּלֶךְ יוֹדֵעַ אֶת־אֵלֶּה וְעַל־זֹאת בְּבִטָּחוֹן אֲנִי מְדַבֵּר אֵלָיו כִּי אֶחְשֹׁב שֶׁלּא־נֶעְלַם מִמֶּנּוּ דָּבָר מִן־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי לֹא־בְקֶרֶן זָוִית נֶעֶשְׂתָה זֹאת׃   
Acts 26:27 - מהַימֵן אַנתּ מַלכָּא אַגרִפֵּא לַנבִיֵא יָדַע אנָא דַּמהַימֵן אַנתּ .    
Acts 26:27 - Believest thou, king Agripos, the prophets? I know that thou believest.    
Acts 26:27 - King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest.   
Acts 26:27 - King A-grippa, do you believe the prophets? I know that you believe.   
Acts 26:27 - הַמֶּלֶךְ אַגְרִפַּס הֲמַאֲמִין אַתָּה בַּנְּבִיאִים יָדַעְתִּי כִּי מַאֲמִין אָתָּה׃   
Acts 26:28 - אָמַר לֵה אַגרִפַּוס בּקַלִיל מֵדֵּם מפִּיס אַנתּ לִי דֵּאהוֵא כּרִסטיָנָא .   
Acts 26:28 - King Agripos said to him, (Within) a little thou persuadest me to become a Christian.    
Acts 26:28 - King Agrippa said to him: Almost, thou persuadest me to become a Christian.   
Acts 26:28 - Then King A-grippa said to him, With little effort you almost persuade me to become a Christian.   
Acts 26:28 - וַיֹּאמֶר אַגְרִפַּס אֶל־פּוֹלוֹס עוֹד מְעַט וּפִתִּיתַנִי לִהְיוֹת נָצְרִי׃   
Acts 26:29 - ופַּולָוס אֵמַר בָּעֵא הוִית מֵן אַלָהָא בּקַלִיל וַבסַגִּי לָא הוָא לָכ בַּלחוּד אֵלָא אָפ לכֻלהוּן אַילֵין דּשָׁמעִין לִי יַומָנָא דּנֵהווּן אַכוָתי לבַר מֵן אַסוּרֵא הָלֵין .   
Acts 26:29 - And Paulos said, I would from Aloha that in little and in much, not only thou, but also all who hear me to-day, were as I am, except these bonds.    
Acts 26:29 - And Paul said: I would to God, that not only thou, but likewise all that hear me this day, were almost, and altogether, as I am, aside from these bonds.   
Acts 26:29 - And Paul said, I pray God that not only you, but also all of those who hear me today, were as I am, except for these bonds.   
Acts 26:29 - וַיֹּאמֶר אֲבַקְשָׁה מֵאֱלֹהִים אֲשֶׁר בְּקָרוֹב אוֹ בְרָחוֹק לֹא אַתָּה כִּי־גַם לְבַדְּךָ כִּי־גַם כָּל־הַשֹּׁמְעִים אוֹתִי יִהְיוּ כָמוֹנִי זוּלָתִי הַמּוֹסֵרוֹת הָאֵלֶּה׃   
Acts 26:30 - וקָם לֵה מַלכָּא והִגמָונָא ובֵרנִיקאִ וַאילֵין דּיָתבִּין הוַו עַמהוּן .   
Acts 26:30 - And the king arose, and the governor, and Bernike, and those who sat with them:   
Acts 26:30 - And the king rose up, and the governor, and Bernice, and those who sat with them.   
Acts 26:30 - Then the king arose, and the governor, and Ber-nice and they that sat with them:   
Acts 26:30 - וַיְהִי בְּדַבְּרוֹ הַדָּבָר הַזֶּה וַיָּקָם הַמֶָּלֶךְ וְהַהֶגְמוֹן וּבֶרְנִיקָה וְהַיּשְׁבִים אִתָּם׃   
Acts 26:31 - וכַד פּרַקו מֵן תַּמָן ממַללִין הוַו חַד עַם חַד וָאמרִין דּמֵדֵּם דּשָׁוֵא למַותָּא אַו לַאסוּרֵא לָא עבַד גַּברָא הָנָא .   
Acts 26:31 - and when they were removed thence they spake one with another, and said, Nothing that is worthy of death or of bonds hath this man done.   
Acts 26:31 - And when they had gone out, they conversed with one another, and said: This man hath done nothing worthy of death or of bonds.   
Acts 26:31 - And when they had departed, they talked between themselves, saying, This man has done nothing worthy of death or of imprisonment.   
Acts 26:31 - וַיָּבֹאוּ הַחַדְרָה וַיְדַבְּרוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ לֵאמֹר הָאִישׁ הַזֶּה לֹא־עָשָׂה דָבָר אֲשֶׁר יִהְיֶה עָלָיו חַיַּב מִיתָה אוֹ מוֹסֵרוֹת׃    
Acts 26:32 - וֵאמַר אַגרִפַּוס לפִהסטָוס מֵשׁכַּח הוָא גַּברָא הָנָא דּנֵשׁתּרֵא אֵלוּ בּגֵן קֵסַר לָא קרָא .   
Acts 26:32 - And Agripos said to Festos, This man could have been dismissed, if he had not called the appeal of Caesar.    
Acts 26:32 - And Agrippa said to Festus: The man might be set at liberty, if he had not announced an appeal to Caesar.   
Acts 26:32 - Then Agrippa said to Festus, This man could have been released had he not appealed to Csar.   
Acts 26:32 - וַיֹּאמֶר אַגְרִפַּס אֶל־פֶּסְטוֹס הָאִישׁ הַזֶּה יוּכַל לָצֵאת חָפְשִׁי לוּלֵא קָרָא אֶת־קֵיסַר לְדִינוֹ׃    
Acts 27:1 - וַפקַד עלַוהי פִּהסטָס דּנֵשׁתַּדַּר לוָת קֵסַר לאִיטַלִיַא וַאשׁלמֵה לפַּולָוס ולַאסִירֵא אחרָנֵא עַמֵה לגַברָא חַד קֵנטרוּנָא מֵן אֵספִּיר סֵבַסטאִ דַּשׁמֵה הוָא יוּלִיָוס .   
Acts 27:1 - And Festos commanded concerning him that he should be sent unto Caesar in Italia. And he delivered Paulos, and other prisoners with him, to a certain man, a centurion of the band of Sebaste, whose name was Julios.   
Acts 27:1 - And Festus commanded, respecting him, that he should be sent to Italy, unto Caesar. And he delivered Paul, and other prisoners with him, to a certain man, a centurion of the Augustan cohort, whose name was Julius.   
Acts 27:1 - THEN Festus commanded him to be sent to Csar in Italy, and he delivered Paul together with other prisoners to a centurion of the company of Se-basti-an named Julius.   
Acts 27:1 - וְכַאֲשֶׁר נִגְמַר דִּינֵנוּ לַעֲבֹר בָּאֳנִיָּה אֶל־אִיטַלְיָא מָסְרוּ אֶת־פּוֹלוֹס וּמִקְצָת אֲסִירִים אֲחֵרִים אֶל־שַׂר הַמֵּאָה לִגְדוּד אֲגוּסְטוֹס וּשְׁמוֹ יוּלִיּוֹס׃   
Acts 27:2 - וכַד הוָת דּנֵרדֵּא נחֵתן לֵאלפָא דּאִיתֵיה הוָת מֵן אַדרמנֻטָוס מדִינתָּא וָאזָלא הוָת לַאתרָא דַּאסִיַא ועַל הוָא עַמַן לֵאלפָא אַרִסטַרכָוס מַקֵדָונִיַא דּמֵן תֵסַלָונִיקאִ מדִינתָּא .   
Acts 27:2 - And when he would proceed, we went down to a ship which was from Adramantos the city, to go to the region of Asia. And Aristarkos, a Makedonoya who was of Thessalunike the city,   
Acts 27:2 - And when we were to depart, we embarked in a ship which was from the city of Adramyttium, and was going to the country of Asia. And there embarked with us in the ship, Aristarchus, a Macedonian of the city of Thessalonica.   
Acts 27:2 - When we were ready to sail, we embarked in a ship of the city of Ad-ra-mytti-um, bound for Asia Minor, and there boarded the ship with us, Ar-is-tarchus a Mac-e-donian of the city of Thes-sa-lo-nica.    
Acts 27:2 - וַנֵּרֶד בָּאֳנִיָּה אַדְרָמִטִּית נְכוֹנָה לָלֶכֶת עַל־פְּנֵי חוֹף אַסְיָא וַנַּעֲבֹר הַיָּמָּה וַיְהִי אִתָּנוּ אֲרִסְטַרְכוֹס מַקְדּוֹן מִן־תַּסְלוֹנִיקִי׃   
Acts 27:3 - וַליַומָא אחרִנָא מַטִין לצַידָּן וֵאתחַשַׁח קֵנטרוּנָא בַּמרַחמָנוּתָא לוָת פַּולָוס וַאפֵּס לֵה דּנאִזַל לוָת רָחמַוהי ונֵתּתּנִיח .    
Acts 27:3 - entered the ship with us. And the day after we came to Tsaidon. And the centurion behaved with kindness towards Paulos, and permitted him to go to his friends and be refreshed.    
Acts 27:3 - And the next day, we arrived at Zidon. And the centurion treated Paul with kindness, and permitted him to visit his friends and be refreshed.   
Acts 27:3 - And the next day, we arrived at Sidon. And the centurion treated Paul with kindness, permitting him to visit his friends and to rest.   
Acts 27:3 - וּמִמָּחֳרָת הִגַּעְנוּ לְצִידוֹן וְיוּלִיוֹס עָשָׂה חֶסֶד עִם־פּוֹלוֹס וַיַּנַּח לוֹ לָלֶכֶת אֶל־מְיֻדָּעָיו לְמַעַן יָשִׁיבוּ נַפְשׁו׃    
Acts 27:4 - ומֵן תַּמָן רדַין ומֵטֻל דּרוּחֵא סַקוּבלָן הוַי אֵתכּרֵכן עַל קוּפּרָוס .   
Acts 27:4 - And from thence we voyaged; and because the winds were contrary we made a circuit unto Cypros. [Al Kypros.]   
Acts 27:4 - And on sailing from there, because the winds were against us, we sailed around to Cyprus.   
Acts 27:4 - Then we sailed from thence, and because the winds were contrary, we had to sail towards Cyprus.   
Acts 27:4 - וַנֵּלֶךְ מִשָּׁם וַנַּעֲבֹר בִּסְבִיבוֹת קִיפְרוֹס כִּי הָרוּחוֹת הָיוּ לְנֶגְדֵּנוּ׃   
Acts 27:5 - וַעבַרן יַמָא דּקִילִיקִיַא וַדפַּמפוּלִיַא ומַטִין למוּרַא מדִינתָּא דּלוּקִיַא .   
Acts 27:5 - And we went through the sea of Cilicia and of Pamphulia, and came to Mura, a city of Lukia.   
Acts 27:5 - And we passed over the sea of Cilicia and Pamphylia, and arrived at Myra, a city of Lycia.   
Acts 27:5 - And when we had sailed over the sea of Ci-licia and Pam-phyli-a, we arrived at Myra, a city of Lycia   
Acts 27:5 - וַנַּעֲבֹר אֶת־הַיָּם אֲשֶׁר לִפְנֵי קִילִיקְיָא וּפַמְפּוּלְיָא וַנָּבֹא אֶל־מוּרָא אֲשֶׁר בְּלוּקְיָא׃   
Acts 27:6 - וֵאשׁכַּח תַּמָן קֵנטרוּנָא אֵלפָא מֵן אַלֵכּסַנדּרִיַא דָּאזָלא הוָת לאִיטַלִיַא וַאותּבַן בָּה .   
Acts 27:6 - And the centurion found there a ship from Aleksandria which was going to Italia, and he placed us in her.   
Acts 27:6 - And there the centurion found a ship of Alexandria, which was going to Italy; and he set us on board of it.    
Acts 27:6 - And there the centurion found a ship from Al-ex-andri-a bound for Italy; and he put us on board of it.   
Acts 27:6 - וַיִּמְצָא־שָׁם שַׂר הַמֵּאָה אֳנִיָּה אֲלֶכְסַנְדְּרִית בָּאָה לְאִיטַלְיָא וַיַּעֲבִירֵנוּ אֶל־תּוֹכָהּ׃   
Acts 27:7 - ומֵטֻל דּיַקִירָאיִת רָדיָא הוָת ליַומָתָא סַגִּיֵאא למַחסֵן מַטִין לוּקבַל קנִידָוס גָּזַרתָּא ומֵטֻל דּלָא שָׁבקָא הוָת רוּחָא דּנאִזַל תּרִיצָאיִת אֵתכּרֵכן עַל קרִטאִ לוּקבַל סַלמָונאִ מדִינתָּא .   
Acts 27:7 - And because she sailed heavily, (after) many days we had scarce come over against Knidos the island, and as the wind did not permit us to go directly, we went round by Kreta against Salmona the city;    
Acts 27:7 - And as it was hard navigating, we had scarcely arrived, after many days, over against the isle of Cnidos. And, because the wind would not allow us to pursue a straight course, we sailed around by Crete, [and came] opposite the city of Salmone.   
Acts 27:7 - And because for a number of days she sailed slowly, we arrived with difficulty towards the Island of Cnidus; and because the wind would not allow us to sail in a straight course, we had to sail around Crete towards the city of Sal-mone;   
Acts 27:7 - וְהָאֳנִיָּה הָלְכָה בִּכְבֵדוּת יָמִים רַבִּים וְאַחֲרֵי אֲשֶׁר יָגַעְנוּ וּבָאנוּ אֶל־מוּל קְנִידוֹס לֹא הִנִּיחָנוּ הָרוּחַ לַחְתֹּר אֶל־הַיַּבָּשָׁה וַנַּעֲבֹר מִצַּד קְרֵיטִי עַל־פְּנֵי הַר סַלְמוֹנִי׃    
Acts 27:8 - וַלמַחסֵן כַּד רָדֵינַן חדָרֵיה מַטִין לדוּכּתָא דּמֵתקַריָא למאִנֵא שַׁפִּירֵא וקַרִיבָא הוָת לָה מדִינתָּא דַּשׁמָה לַאסֵאַא .   
Acts 27:8 - and hardly voyaging we passing around it came to the place which is called the Fair Havens. AND it was nigh to the city named Lasia.   
Acts 27:8 - And with difficulty, after sailing about it, we arrived at a place called the Fair Havens, near to which was the city called Lassa.   
Acts 27:8 - And as we hardly passed around it, we arrived at a place which is called The Fair Havens; and nearby was the city of La-sea.   
Acts 27:8 - וְאַחֲרֵי אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בִּתְלָאוֹת בָּאנוּ לְמָקוֹם אֶחָד קָלִי לִימֶנֶס שְׁמוֹ וּקְרוֹבָה לוֹ עִיר ושְׁמָהּ לַסִּיָּא׃   
Acts 27:9 - וַהוַין תַּמָן זַבנָא סַגִּיָאא עדַמָא דַּעבַר אָפ יַומָא דּצַומָא דִּיהוּדָיֵא וַהוָא לֵה קֵנטָא דּנֵרדֵּא אנָשׁ בּיַמָא ומָלֵכ הוָא להוּן פַּולָוס .   
Acts 27:9 - And we were there much time, until the day when the day [Tishri, 10th day : about September 20th.] of the fast of the Jihudoyee had also passed, and there had become danger for one to voyage by sea. And Paulos counselled them    
Acts 27:9 - And we were there a long time, and till after the day of the Jewish fast. And it was hazardous [then] for any one to go by sea; and Paul counselled them,   
Acts 27:9 - There we remained for a long time, till also the day of the Jewish fast was over and, since it had now become dangerous for any one to sail, Paul gave them advice,   
Acts 27:9 - וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים רַבִּים הִגִּיעָה עֵת הַסַּכָּנָה לְיֹרְדֵי הַיָּם כִּי גַם־הַצּוֹם כְּבָר עָבָר וַיַּזְהֵר אֹתָם פּוֹלוֹס׃    
Acts 27:10 - וָאמַר גַּברֵא חָזֵא אנָא דּבֻאולצָנָא וַבחוּסרָנָא סַגִּיָאא הָויָא מַרדִּיתַן לַו בַּלחוּד דּמַובּלָה דֵּאלפַן אֵלָא אָפ דּנַפשָׁתַן דִּילַן .    
Acts 27:10 - and said, Men, I perceive that with distress and much loss we are to voyage, not only to the burden of the ship, but also to our own lives.   
Acts 27:10 - and said: Men, I perceive that our voyage will be [attended] with peril, and with much loss, not only of the cargo of our ship, but also of our lives.   
Acts 27:10 - Saying, Men, I see that this voyage will be beset with hardship and with great loss, not only to the cargo of our ship but also of our lives.   
Acts 27:10 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנָשִׁים רֹאֶה אֲנִי כִּי הֲלִיכָתֵנוּ תִּהְיֶה אַךְ־זָדוֹן וְנֶזֶק גָּדוֹל לֹא לַמַּשָּׂא וְלָאֳנִיָּה לְבַד כִּי אִם־גַּם לְנַפְשׁוֹתֵינוּ׃   
Acts 27:11 - קֵנטרוּנָא דֵּין לקוּבֵרנִטאִ וַלמָרָה דֵּאלפָא שָׁמַע הוָא יַתִּיר מֵן מֵלַוהי דּפַּולָוס .   
Acts 27:11 - But the centurion hearkened to the governor and to the lord of the ship rather than to the counsel of Paulos.    
Acts 27:11 - But the centurion listened to the pilot, and to the owner of the ship, more than to the words of Paul.   
Acts 27:11 - Nevertheless, the centurion listened to the master and owner of the ship more than to the words of Paul.    
Acts 27:11 - וְשַׂר הַמֵּאָה שָׁמַע אֶל־רַב הַחֹבֵל וְאֶל־בַּעַל הָאֳנִיָּה וְאֶל־דִּבְרֵי פוֹלוֹס לֹא שָׁמָע׃   
Acts 27:12 - ומֵטֻל דּלָא עָהֵן הוָא הַו למאִנָא למַסתָּיוּ בֵּה סַתוָא סַגִּיֵאא מֵנַן צָבֵין הוַו דּנֵרדֵּא מֵן תַּמָן וֵאנהוּ דּמֵשׁכּחִין דַּנמַנעוּן ונַסתּוּן בַּלמאִנָא חַד דּאִיתַוהי הוָא בַּקרִטאִ ומֵתקרֵא הוָא פּוּנִכּס וחָאַר הוָא לתַימנָא .   
Acts 27:12 - And because that haven was not convenient to winter in, many of us desired to proceed thence, and if possible to come and winter in a certain harbour in Kreta, called Phoniks, and which looked to the south.   
Acts 27:12 - And, because that harbor was not commodious for wintering in, many of us were desirous to sail from it, and if possible, to reach and to winter in a certain harbor of Crete, which was called Phenice, and which opened towards the south.   
Acts 27:12 - And as the harbor was not commodious for wintering in, many of us were desirous to sail from thence, and if possible to reach and winter in a harbor at Crete, which is called Phe-nice, which lies towards the south.   
Acts 27:12 - וּבַאֲשֶׁר הַחוֹף לֹא טוֹב לַעֲמָד־בּוֹ בִּימֵי הַסְּתָו יָעֲצוּ הָרַבִּים לַעֲבֹר מִשָּׁם כִּי אָמְרוּ אוּלַי נוּכַל הַגִּיעַ לְפֵינִיכַס וְיָשַׁבְנוּ שָׁם בִּימֵי הַסְּתָו וְהוּא חוֹף בִּקְרֵיטִי פּוֹנֶה לִפְאַת דָּרוֹם מַעֲרָבָה וְלִפְאַת צָפוֹן מַעֲרָבָה׃   
Acts 27:13 - וכַד נֵשׁבַּת רוּחָא דּתַימנָא וַסבַרו דַּממַטֵין אַיכ צֵביָנהוּן רָדֵין הוַו חדָרַי קרִטאִ .   
Acts 27:13 - And when the wind of the south blew, and we thought we could come as we desired, we sailed round Kreta.   
Acts 27:13 - And when the south wind breezed up, and they hoped to arrive as they desired, we began to sail around Crete.    
Acts 27:13 - And when the south wind blew softly, they thought they could reach their destination as they had desired, and we sailed around Crete.   
Acts 27:13 - וְרוּחַ נשֶׁבֶת לְאַט מִן־הַדָּרוֹם וְהֵם חשְׁבִים שֶׁתִּצְלַח עֲצָתָם וַיַּעֲלוּ הָעוֹגִין וַיַּעַבְרוּ לְעֻמַּת שְׂפַת אִי קְרֵיטִי׃    
Acts 27:14 - ומֵן בָּתַר קַלִיל נפַק עלַין מַשׁבָא דּעַלעָלָא דּמֵתקרֵא טוּפָנִיקָוס אֵורַקלִידָון .   
Acts 27:14 - And after a little there came forth against us a blowing of the tempest which is called Tuphonikos Euroklidon;    
Acts 27:14 - And shortly after, a tempest of wind arose upon us, called Typhonic Euroclydon.   
Acts 27:14 - A short while after, there arose against us a hurricane called Ty-phonic Eu-roclydon.   
Acts 27:14 - וְכִמְעַט אַחַר כֵּן וַתִּפְגַּע בָּאִי רוּחַ נַחֲשֹׁל אֲשֶׁר אַוְרִיקְלִידוֹן יִקָּרֵא לָהּ׃   
Acts 27:15 - וֵאתחַטפַּת אֵלפָא ולָא אֵשׁכּחַת דַּתקוּם לוּקבַל רוּחָא ויַהבן לַאידָא דּהִי .   
Acts 27:15 - and the ship was carried away, and could not stand against the wind, and we gave her into its hand.   
Acts 27:15 - And the ship was whirled about by the wind, and could not keep head to it; and we resigned [the ship] to its power.    
Acts 27:15 - And when the ship was caught, and could not bear against the wind, we let her drive.   
Acts 27:15 - וַתְּטֹרַף הָאֳנִיָּה וְלֹא־יָכְלָה לַעֲמֹד נֶגֶד הָרוּחַ וַנֶּרֶף יָדֵינוּ מִמֶּנָּה וַנִּנָּדֵף׃   
Acts 27:16 - וכַד עבַרן גָּזַרתָּא חדָא דּמֵתקַריָא קוּדַא למַחסֵן אֵשׁכַּחן אֵחַדן לקַרקוּרָא .   
Acts 27:16 - And when we had passed a certain isle that is called Cyra; we could scarcely take up the boat.   
Acts 27:16 - And when we had passed a certain island, called Cyra, we could hardly retain the boat.   
Acts 27:16 - And as we passed under the lee of an island which is called Clauda, we could hardly man the ship's boat.    
Acts 27:16 - וַתָּרָץ הַאֳנִיָּה אֶל־עֵבֶר אִי־קָטֹן קְלוֹדָה שְׁמוֹ וְכִמְעַט לֹא יָכֹלְנוּ לֶאֱחֹז הָעֲבָרָה׃   
Acts 27:17 - וכַד שׁקַלנָה מחַיצִין הוַין ומַתקנִין לָה לֵאלפָא ומֵטֻל דּדָחלִין הוַין דּדַלמָא נֵפֵּל בּמַחַתּתֵּה דּיַמָא אַחֵתנָיהי לַארמֵנָון והָכוָת רָדֵין הוַין .   
Acts 27:17 - And when we had uplifted her, we girded and strengthened the ship. And because we feared lest we should fall into the precipitancy [Locus declivis, descensus, praecipitium. Greek, snrtiv.] of the sea, we brought down the sails, and so went forward.i   
Acts 27:17 - And after hoisting it [on board], we girded the ship around [the waist], and made it strong. And, because we were afraid of falling upon a precipice of the sea, we pulled own the sail; and so we drifted.   
Acts 27:17 - And when we had launched it, we began undergirding and repairing the ship; and because we were afraid of grounding, we lowered the sail, and so we drifted.   
Acts 27:17 - וְאַחֲרֵי מָשְׁכָם אוֹתָהּ אֲלֵיהֶם הֵבִיאוּ לְעֶזְרָתָם כָּל־אֲשֶׁר הִשִּׂיגָה יָדָם וַיַּחְבְּשׁוּ אֶת־דָּפְנֵי הָאֳנִיָּה וּמִיִּרְאָתָם פֶּן־יִפְּלוּ אֶל־בֵּין רֻכְסֵי הַחוֹל הוֹרִידוּ אֶת הַקְּלָעִים וַנַּעֲבֹר הָלְאָה׃   
Acts 27:18 - וכַד קָם לֵה עלַין כִּימוּנָא קַשׁיָא ליַומָא אחרִנָא שׁדַין מָאנִין בּיַמָא .   
Acts 27:18 - And while there rose against us the hard tempest, the next day we threw the goods into the sea.   
Acts 27:18 - And as the storm raged violently upon us, we the next day threw goods into the sea.   
Acts 27:18 - And as the violent storm raged against us, the next day we threw our belongings into the sea   
Acts 27:18 - וַיְהִי הַסַּעַר הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עָלֵינוּ וּמִמָּחֲרָת הֵטִילוּ אֶת־הַמַּשָּׂא אֶל־הַיָּם׃   
Acts 27:19 - וַליַומָא דַּתלָתָא מָאנֵא דִּילָה דֵּאלפָא בּאִידַין שׁדַין .    
Acts 27:19 - And the third day the things of the ship itself we cast forth. And when the storm had held more days,   
Acts 27:19 - And on the third day, with our own hands, we threw away the tackling of the ship.   
Acts 27:19 - And on the third day we threw overboard with our own hands the tackling of the ship.   
Acts 27:19 - וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הֵטִילוּ בִידֵיהֶם אֶת־כְּלֵי הָאֳנִיָּה אֶל־הַיָּם׃   
Acts 27:20 - וכַד אֵחַד לֵה סַתוָא יַומָתָא יַתִּירֵא ולָא שֵׁמשָׁא מֵתחזֵא הוָא ולָא סַהרָא ולָא כַּוכּבֵא סַברָא דּחַיַין כֻּל כֻּלֵה אֵתפּסֵק הוָא לֵה .    
Acts 27:20 - and neither the sun was seen, nor the moon, nor stars, the hope that we should be saved at all was cut off.    
Acts 27:20 - And as the storm held on for many days, and as no sun was visible, nor moon, nor stars, all hope of our surviving was wholly cut off.   
Acts 27:20 - And as the winter was so severe that for many days, neither sun nor stars could be seen, all hope of surviving was given up.   
Acts 27:20 - וַיְהִי יָמִים רַבִּים גַּם־הַשֶּׁמֶשׁ גַּם־הַכּוֹכָבִים לֹא נִרְאוּ וְהַסְּעָרָה חָזְקָה עָלֵינוּ עַד־מְאֹד וַתִּכָּרֵת מִמֶּנּוּ כָּל־תִּקְוָה׃    
Acts 27:21 - וכַד אנָשׁ מֵדֵּם לָא מֵסתַּיבַּר הוָא הָידֵּין קָם פַּולָוס בַּינָתהוּן וֵאמַר אֵלוּ אֵתּטפִּיסתּוּן לִי גַּברֵא לָא רָדֵין הוַין מֵן קרִטאִ ומֵתחַסכִּין הוַין מֵן חוּסרָנָא ומֵן אוּלצָנָא הָנָא .   
Acts 27:21 - And while no man had taken any food, then stood Paulos among them, and said, Men, if you had been persuaded by me, you would not have voyaged from Kreta, and we should have been exempted from loss, and from this distress.   
Acts 27:21 - And as no one had taken a meal of food, Paul now stood up in the midst of them, and said: If ye had given heed to me, O men, we should not have sailed from Crete, and we should have been exempt from this loss and peril.   
Acts 27:21 - And as no man among them had eaten anything, Paul stood up in the midst of them, and said, Men, if you had listened to me, we would not have sailed from Crete, and we would have been spared this loss and suffering.   
Acts 27:21 - וּפוֹלוֹס עָמַד בְּתוֹכָם אַחֲרֵי הַאֲרִיכָם בַּצּוֹם וַיֹּאמַר אֲנָשִׁים לוּ שְׁמַעְתֶּם אֵלַי וְלֹא יְצָאתֶם מִקְּרֵיטִי כִּי אָז לֹא קָרָנוּ הַנֶּזֶק הַזֶּה בְּמֶרְיְכֶם׃   
Acts 27:22 - והָשָׁא מָלֵכ אנָא דּתֵהווּן דּלָא עָקָא נַפשָׁא גֵּיר מֵנכוּן חדָא לָא אָבדָּא אֵלָא אֵן אֵלפָא .   
Acts 27:22 - Yet now I counsel you to be without anxiety; for not one of you will perish, but the ship only.   
Acts 27:22 - And now, I counsel you to be without anxiety; for not a soul of you will be lost, but only the ship.   
Acts 27:22 - Now let me counsel you not to be depressed: for not a single life among you will be lost, but only the ship.    
Acts 27:22 - וְעַתָּה אֲנִי אֹמֵר אֲלֵיכֶם חִזְקוּ וְאִמְצוּ כִּי לֹא־תֹאבַד נֶפֶשׁ מִכֶּם בִּלְתִּי הָאֳנִיָּה לְבַדָּה׃   
Acts 27:23 - אֵתחזִי לִי גֵּיר בּלִליָא הָנָא מַלַאכֵה דַּאלָהָא הַו דּדִילֵה אנָא ולֵה פָּלַח אנָא .   
Acts 27:23 - For in this night there appeared to me the angel of Aloha, (of) him whose I am, and whom I serve.   
Acts 27:23 - For there appeared to me this night, the angel of that God whose I am, and whom I serve;   
Acts 27:23 - For there has appeared to me this night the angel of God to whom I belong and whom I serve,   
Acts 27:23 - כִּי־בַלַּיְלָה הַזֶּה נִצַּב עָלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר־לוֹ אָנֹכִי וַאֲשֶׁר אֲנִי עֹבֵד אֹתוֹ׃   
Acts 27:24 - וֵאמַר לִי לָא תֵּדחַל פַּולֵא עתִיד הוּ לָכ לַמקָם קדָם קֵסַר והָא יַהב לָכ אַלָהָא מַוהַבתָּא לכֻל דּרָדֵין עַמָכ .   
Acts 27:24 - And he said to me, Fear not, Paulos, for thou art to stand before Caesar; and, behold, Aloha hath given thee the gift of all who voyage with thee.   
Acts 27:24 - and he said to me: Fear not, Paul; for thou art yet to stand before Caesar; and, lo, God hath made a gift to thee of all them that sail with thee.   
Acts 27:24 - And he said to me, Fear not, Paul; you must stand before Csar: and behold, God has given to you all of them who sail with you.   
Acts 27:24 - וַיֹּאמַר אַל־תִּירָא פוֹלוֹס עוֹד עָמוֹד תַּעֲמֹד לִפְנֵי קֵיסָר וְעַתָּה הִנֵּה נָתַן־לְךָ הָאֱלֹהִים אֶת־כָּל־הַהֹלְכִים אִתְּךָ בָּאֳנִיָּה׃    
Acts 27:25 - מֵטֻל הָנָא אֵתלַבַּבו גַּברֵא מהַימֵן אנָא גֵּיר בַּאלָהָא דּהָכַנָא הָוֵא אַיכ מָא דֵּאתמַלַל עַמי .   
Acts 27:25 - Therefore, men, take courage; for I believe Aloha, that so it shall be as he hath told me.   
Acts 27:25 - Therefore, men, be ye courageous; for I confide in God, that it will be as was told to me.   
Acts 27:25 - Therefore, men, be of good cheer: for I have confidence in God, that it shall be just as it was told me.    
Acts 27:25 - עַל־כֵּן אֲנָשִׁים חִזְקוּ וְאִמְצוּ כִּי מַאֲמִין אֲנִי לֵאלֹהִים כִּי־כֵן יִהְיֶה כַּאֲשֶׁר נֶאֱמַר אֵלָי׃   
Acts 27:26 - בּרַם לגָזַרתָּא חדָא אִית לַן דּנֵשׁתּדֵא .   
Acts 27:26 - Nevertheless, upon a certain island we have to be cast.    
Acts 27:26 - Yet we are to be cast upon a certain island.   
Acts 27:26 - However, we will be cast upon an island.    
Acts 27:26 - אַךְ הָשְׁלֵךְ נֻשְׁלַךְ אֶל־אַחַד הָאִיִּים׃   
Acts 27:27 - ומֵן בָּתַר אַרבּתַעסַר יַומִין דַּטעַין וֵאתּטַרַפן בּהַדרִיַוס יַמָא בּפֵלגֵּה דּלִליָא סבַרו מַלָחֵא דּלַארעָא מֵתקַרבִין הוַו .   
Acts 27:27 - AND after fourteen days (in) which we had wandered and been beaten in the sea of Hadrios, in the dividing of the night, the mariners thought that we drew nigh to land.   
Acts 27:27 - And after the fourteen days of our roaming and tossing on the Adriatic sea, at midnight, the sailors conceived that they approached land.   
Acts 27:27 - And after fourteen days of being lost and weary in the sea of Adri-a, about midnight the sailors thought they were drawing near to land.   
Acts 27:27 - וַיְהִי כְּבוֹא לֵיל אַרְבָּעָה עָשָׂר לְטִלְטוּלֵנוּ בְּיַם אַדְרִיָּה כַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה וַיַּחְשְׁבוּ הַמַּלָּחִים כִּי־קָרְבָה לָהֶם יַבָּשֶׁת׃   
Acts 27:28 - וַארמִיו אֵוקִינַס וֵאשׁכַּחו קַומִין עֵסרִין ותוּב קַלִיל רדַו וֵאשׁכַּחו קַומִין חַמשַׁעֵסרֵא .   
Acts 27:28 - And they cast the lead, and found twenty cubits; and again a little they proceeded, and found fifteen cubits.    
Acts 27:28 - And they cast the lead, and found twenty fathoms. And again they advanced a little, and they found fifteen fathoms.    
Acts 27:28 - So they cast the sounding lead, and found twenty fathoms; and again, they sailed a little farther, and took soundings and found fifteen fathoms.   
Acts 27:28 - וַיּוֹרִידוּ אֶת־הָאֲנָךְ וַיִּמְצְאוּ עֹמֶק הַיָּם עֶשְׂרִים קוֹמָה וַיַּעַבְרוּ מְעַט וַיּוֹרִידוּ אֶת־הָאֲנָךְ שֵׁנִית וַיִּמְצְאוּ קוֹמוֹת חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה׃   
Acts 27:29 - וכַד דַּחִילִין הוַין דַּלמָא נֵשׁתּכַח לַן בּדוּכּיָתָא דּאִית בּהֵין שׁוּעֵא אַרמִיו מֵן חַרתָה דֵּאלפָא אֵוקִינַס אַרבַּע וַמצַלֵין הוַו דּנֵהוֵא יַומָא .   
Acts 27:29 - And fearing lest we should be found in a place in which were rocks, they cast forth from the hinder part of the ship four anchors, and prayed that it would become day.   
Acts 27:29 - And as we feared lest we should be caught in places where were rocks, they cast four anchors from the stern of the ship, and prayed for the morning.   
Acts 27:29 - Then, fearing lest we find ourselves caught between the rocks, they cast four anchors from the stern of the ship, and prayed for the dawning of day.   
Acts 27:29 - וַיִּירְאוּ פֶּן־יִפְגְּעוּ בְּשִׁנֵּי הַסְּלָעִים וַיַּשְׁלִיכוּ מֵעַל־אֲחוֹרֵי הָאֳנִיָּה אַרְבָּעָה עוֹגִינִים אֶל־הַיָּם וַיִּכְסְפוּ לְאוֹר הַיּוֹם׃   
Acts 27:30 - מַלָחֵא דֵּין בּעַו למֵערַק מֵנָה מֵן אֵלפָא וַאחֵתו מֵנָה לקַרקוּרָא ליַמָא בּעֵלתָא דּנאִזֻלון בָּה ונֵאסרוּנָה לֵאלפָא בַּארעָא .   
Acts 27:30 - But the mariners sought to escape from the ship, and lowered from her the boat into the sea, on the pretext that they would go in her, and bind the ship to the land.   
Acts 27:30 - And the sailors sought to flee out of the ship. And from it they lowered down the boat into the sea, under pretence that they were going in it to make fast the ship to the land.   
Acts 27:30 - The sailors sought to desert the ship; so they lowered the ship's boat into the sea, under pretense that they were going in it to make fast the ship to the land.   
Acts 27:30 - וְהַמַּלָּחִים בִּקְשׁוּ לִבְרֹחַ מִן־הָאֳנִיָּה וַיּוֹרִידוּ אֶת־הָעֲבָרָה אֶל־הַיָּם בְּאָמְרָם כִּי יֵשׁ אֶת־נַפְשָׁם לְשַׁלֵּחַ עוֹגִינִים גַּם־מֵרֹאשׁ הָאֳנִיָּה׃   
Acts 27:31 - וכַד חזָא פַּולָוס אֵמַר לקֵנטרוּנָא ולֵאסטרַטִיָוטֵא דֵּאן הָלֵין בֵּאלפָא לָא מכַתּרִין אַנתּוּן לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן דּתִחוּן .    
Acts 27:31 - And when Paulos saw, he said to the centurion and to the soldiers, If these in the ship remain not, you cannot be saved.   
Acts 27:31 - And when Paul saw [it], he said to the centurion and to the soldiers: Unless these remain in the ship, ye cannot be saved.   
Acts 27:31 - And when Paul found it out, he said to the centurion and to the soldiers, Unless these men remain on board the ship, you cannot be saved.   
Acts 27:31 - וַיֹּאמֶר פּוֹלוֹס אֶל־שַׂר הַמֵּאָה וְאֶל־אַנְשֵׁי הַצָּבָא לֵאמֹר אִם־הֵם לֹא־יַעַמְדוּ עִתָּנוּ בָּאֳנִיָּה לֹא תוּכְלוּ אַתֶּם לְהִנָּצֵל׃    
Acts 27:32 - הָידֵּין פּסַקו אֵסטרַטִיָוטֵא לחַבלֵיה דּקַרקוּרָא מֵן אֵלפָא ושַׁבקוּה טָעיָא .   
Acts 27:32 - Then cut the soldiers the cable of the boat from the ship, and let her drive.   
Acts 27:32 - Then the soldiers cut the boat rope from the ship, and let the boat go adrift.   
Acts 27:32 - Then the soldiers cut off the ropes of the ship's boat from the ship and let her drift.   
Acts 27:32 - וַיְקַצְּצוּ אַנְשֵׁי הַצָּבָא אֶת־חַבְלֵי הָעֲבָרָה וַיִּתְּנוּהָ לִנְפּוֹל׃   
Acts 27:33 - הוּ דֵּין פַּולָוס עדַמָא דַּהוָא צַפרָא מפִּיס הוָא לכֻלהוּן דַּנקַבּלוּן סַיבָּרתָּא כַּד אָמַר להוּן יַומָנָא הָא אַרבּתַעסַר יַומִין מֵן קֵנטָא מֵדֵּם לָא טעִים לכוּן .   
Acts 27:33 - But Paulos himself, until it was morning, persuaded all of them to take food, saying to them, To-day it is fourteen days (in which) from danger you have tasted nothing.   
Acts 27:33 - And while it was not yet morning, Paul advised them all to take food, saying to them: In consequence of the peril, it is now the fourteenth day that ye have tasted nothing.   
Acts 27:33 - But Paul till the early morning kept begging them all to eat, saying to them, Today is the fourteenth day since you have tasted anything because of fear   
Acts 27:33 - וְהַבֹּקֶר טֶרֶם יֵאוֹר וַיְבַקֵּשׁ פּוֹלוֹס מִכֻּלָּם לִטְעָם־לֶחֶם לֵאמֹר הַיּוֹם יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר אֲשֶׁר חִכִּיתֶם בַּצּוֹם וְלֹא טְעַמְתֶּם לָחֶם׃   
Acts 27:34 - מֵטֻל הָדֵא בָּעֵא אנָא מֵנכוּן דַּתקַבּלוּן מֵאכוּלתָּא לקוּיָמָא דּחַיַיכּוּן מֵנתָא גֵּיר מֵן רִשָׁא דּחַד מֵנכוּן לָא אָבדָּא .    
Acts 27:34 - Wherefore I beseech you receive meat for the establishment of your lives; for a hair of the head of one of you will not perish.   
Acts 27:34 - Therefore I entreat you, to take food for the sustenance of your life; for not a hair from the head of any of you, will perish.   
Acts 27:34 - Wherefore, I pray you to take some food for the sustenance of your life; for not a hair shall be lost from the head of any of you.   
Acts 27:34 - עַל־כֵּן קֹרֵא אֲנִי אֶתְכֶם לִטְעֹם לֶחֶם כִּי הוּא לִתְשׁוּעַתְכֶם כִּי אִישׁ מִכֶּם לֹא־יִפֹּל מִשַּׂעֲרַת רֹאשׁוֹ אָרְצָה׃    
Acts 27:35 - וכַד הָלֵין אֵמַר נסַב לַחמָא ושַׁבַּח לַאלָהָא קדָם כֻּלהוּן וַקצָא וַאקֵפ למֵאכַל .   
Acts 27:35 - And when these he had said, he took bread, and praised Aloha before them all, and he broke and began to eat.    
Acts 27:35 - And having said these things, he took bread, and gave glory to God before them all; and he broke [it], and began to eat.   
Acts 27:35 - And when he had thus spoken, he took bread, and gave thanks to God in the presence of them all; and when he had broken it, they began to eat.   
Acts 27:35 - הוּא דִבֶּר אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהוּא לָקַח אֶת־הַלֶּחֶם וַיּוֹדֶה לֵאלֹהִים לִפְנֵי כֻלָּם וַיִּבְצַע וַיָּחֶל לֶאֱכֹל׃    
Acts 27:36 - וֵאתבַּיַאו כֻּלהוּן וקַבֵּלו תּוּרסָיָא .   
Acts 27:36 - And they were all comforted, and received food.   
Acts 27:36 - And they were all consoled; and they took nourishment.   
Acts 27:36 - Then they were all cheerful, and received nourishment.   
Acts 27:36 - וַיֶּאֱמַץ לֵב כֻּלָם וַיִּטְעֲמוּ־אֹכֶל גַּם־הֵמָּה׃    
Acts 27:37 - אִיתַין הוַין דֵּין בֵּאלפָא מַאתֵין ושַׁבעִין ושֵׁת נַפשָׁן .    
Acts 27:37 - But we were in the ship two hundred and seventy and six souls.   
Acts 27:37 - And there were of us in the ship two hundred and seventy-six souls.   
Acts 27:37 - We were in all, on board, two hundred and seventy-six persons.   
Acts 27:37 - וַאֲנַחְנוּ כָּל־נֶפֶשׁ אֲשֶׁר בָּאֳנִיָּה מָאתַיִם וְשִׁבְעִים וָשֵׁשׁ׃   
Acts 27:38 - וכַד סבַעו מֵאכוּלתָּא אַקֵלו מֵן אֵלפָא וַשׁקַלו חֵטֵא וַשׁדַו בּיַמָא .   
Acts 27:38 - And when they were satisfied with food, they lightened the ship, and took up the wheat and sent it into the sea.    
Acts 27:38 - And when they were satisfied with food, they lightened the ship, and took the wheat and cast it into the sea.    
Acts 27:38 - And when they had eaten enough, they lightened the ship by taking the wheat and throwing it into the sea.    
Acts 27:38 - וַיֹּאכְלוּ לְשָׂבְעָה וַיָּקֵלּוּ מֵעַל־הָאֳנִיָּה וַיָּטִילוּ אֶת־הַצֵּדָה אֶל־הַיָּם׃   
Acts 27:39 - וכַד הוָא יַומָא סַפָּנֵא אַידָא הי אַרעָא לָא אֵשׁתַּודַּעו אֵלָא חָרו עַל גֵּנב יַבשָׁא כֵּנפָא חדָא דּיַמָא אַיכָּא דּרָנֵין הוַו דֵּאן מֵשׁכּחָא נֵדחוּנָה לֵאלפָא .   
Acts 27:39 - And when it was day, the sailors knew not what land it was; but they saw along the coast a certain inlet of the sea, (into) which they purposed if possible to drive the ship.   
Acts 27:39 - And when it was day, the sailors knew not what land it was: but they saw on the margin of the land an inlet of the sea; whither, if possible they intended to drive the ship.   
Acts 27:39 - When it was day, the sailors did not know what land it was; but they saw an inlet close to the shore, and thought if it were possible they would thrust the ship there.   
Acts 27:39 - הַבֹּקֶר אוֹר וְהֵם לֹא הִכִּירוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲבָל רָאוּ כְּמִפְרַץ הַיָּם וְחוֹף לוֹ וַיִּוָּעֲצוּ לְנַהֵג אֵלָיו אֶת־הָאֳנִיָּה אִם־יוּכָלוּ׃    
Acts 27:40 - וַפסַקו אֵוקִינַס מֵן אֵלפָא וַארפִּיו אֵנֵין בּיַמָא וַשׁרַו רָכבֵּא דּסַוכָּנֵא וַתלַו אַרמֵנָון זעוּרָא לרוּחָא דּנָשׁבָּא ורָדֵין הוַו לַאפַּי יַבשָׁא .   
Acts 27:40 - And they cut the anchors [Sic.] from the ship, and left them in the sea, and they loosed the bands of the oars, and raised a small sail to the wind which blew, and went forward to the face of the land.   
Acts 27:40 - And they cut away the anchors from the ship, and left them in the sea. And they loosened the bands of the rudder, and hoisted a small sail to the breeze, and made way towards the land.    
Acts 27:40 - So they cut off the anchors from the ship, and threw them into the sea, and loosed the rudder ropes, then they hoisted the topsail to the wind, and sailed toward shore.   
Acts 27:40 - וַיְגַדְּעוּ אֶת־הָעוֹגִינִים וַיַּעַזְבוּם לַיָּם וַיַּתִּירוּ גַּם־אֶת־מֵיתְרֵי הַמַּנְהִיג וַיִּפְרְשׂוֹּ מִפְרַשׂ הַתֹּרֶן אֶל־פְּנֵי הָרוּחַ וַיְבַקְשׁוּ לָבֹא אֶל־הַחוֹף׃   
Acts 27:41 - וגֵשַׁת אֵלפָא בּדוּכּתָא דּרָמָא בַּינָת תּרֵין עוּמקִין דּיַמָא וֵאתחַריַת בָּה וקָם עלֵיה גַּבָּה קַדמָיָא ולָא מֵתּתּזִיע הוָא גַּבָּה דֵּין אחרָיָא אֵשׁתּרִי מֵן קטִירָא דּגַללֵא .   
Acts 27:41 - And the ship struck on a high place between two depths of the sea, and infixed [Infixit se.-TREM. Illisa est.-REG. Resupinata est.-Paris, Min. et Angl. Rupta est.- BUXT. C. R.] herself in it; and her forepart stood upon it, and was immovable, but her afterpart was loosed from the violence of the waves.    
Acts 27:41 - And the ship struck upon a shoal between two channels of the sea, and stuck fast upon it. And the forward part rested upon it, and was immovable; but the after part was shattered by the violence of the waves.   
Acts 27:41 - But the ship struck on a shoal between two deep places in the sea, and went aground; and the forward part rested upon the bottom and could not be moved, but the stern broke by the violence of the waves.   
Acts 27:41 - וַיִּפְגְּעוּ בְמָקוֹם אֲשֶׁר הַיָּם מִשְּׁנֵי עֲבָרָיו וַתִּדְבַּק־בּוֹ הָאֳנִיָּה וַתַּעֲמֹד רֹאשָׁהּ לֹא יִנּוֹעַ וַאֲחוֹרֶיהָּ נִשְׁבְּרוּ מִשְּׁאוֹן הַגַּלִּים׃   
Acts 27:42 - וַצבַו הוַו אֵסטרַטִיָוטֵא דַּנקַטלוּן אֵנוּן לַאסִירֵא דּלָא נַרמוּן סַחוָא ונֵערקוּן להוּן מֵנהוּן .   
Acts 27:42 - And the soldiers would have killed the prisoners, lest they should cast forth to swim, and escape from them;    
Acts 27:42 - And the soldiers were disposed to slay the prisoners; lest they should resort to swimming, and escape from them.    
Acts 27:42 - And the soldiers sought to kill the prisoners, lest some of them should swim away and so escape.   
Acts 27:42 - וַתְּהִי עֲצַת אַנְשֵׁי הַצָּבָא לְהָמִית אֶת־הָאֲסִירִים פֶּן־יִשְׂחֶה אִישׁ מֵהֶם וְנִמְלָט׃   
Acts 27:43 - וקֵנטרוּנָא כּלָא אֵנוּן מֵן הָדֵא מֵטֻל דּצָבֵא הוָא דּנַחֵא לפַּולָוס ולַאילֵין דּמֵשׁכּחִין הוַו למַרמָיוּ סַחוָא פּקַד להוּן דַּבקַדמָיֵא נֵסחוּן ונֵעבּרוּן לַארעָא .   
Acts 27:43 - and the centurion restrained them from this, because he was willing to save Paulos. And those who could cast forth to swim he commanded to be the first to swim, and to pass to the land.    
Acts 27:43 - But the centurion kept them from it, because he was desirous to preserve Paul. And those who were able to swim, he commanded to swim off first, and pass to the land.   
Acts 27:43 - But the centurion stopped them from doing this, because he was willing to save Paul; so he commanded those who could swim to cast themselves first into the sea and get to land.   
Acts 27:43 - וְשַׂר הַמֵּאָה חָפֵץ לְהַצִּיל אֶת־פּוֹלוֹס וַיָּנֵא אֶת־עֲצָתָם וַיֹּאמַר הַיֹּדֵעַ לִשְׂחוֹת יֵרֵד וְיַעֲבֹר לַיַּבָּשָׁה בָּרִאשֹׁנָה וְהַנִּשְׁאָרִים אֵלֶּה עַל־קְרָשִׁים וְאֵלֶּה עַל־שִׁבְרֵי הָאֳנִיָּה׃    
Acts 27:44 - וַלשַׁרכָּא עַל דַּפֵּא ועַל קַיסֵא אחרָנֵא דֵּאלפָא אַעבַּרו אֵנוּן והָכַנָא כֻּלהוּן אֵשׁתַּוזַבו לַארעָא .   
Acts 27:44 - And the rest, on boards, and on other timbers of the ship, passed; and thus all of them escaped to land.    
Acts 27:44 - And the rest, he made to transport themselves on planks, and on other timbers of the ship. And so they all escaped safe to land.   
Acts 27:44 - The others he made cross over on boards and on broken pieces of the ship. In this manner, all of them escaped and reached shore safely.   
Acts 27:44 - וַיְהִי־כֵן וַיִּמָּלְטוּ כֻלָּם אֶל־הַיַּבָּשָׁה׃    
Acts 28:1 - ומֵן בָּתַרכֵּן יִלֵפן דּמִלִיטאִ מֵתקַריָא הָי גָּזַרתָּא .    
Acts 28:1 - AND afterwards we learned that Melita was called that island.   
Acts 28:1 - And we afterwards learned, that the island was called Melita.   
Acts 28:1 - AFTERWARDS they learned that the island was called Meli-ta.   
Acts 28:1 - וְכַאֲשֶׁר נִמְלַטְנוּ נוֹדַע לָנוּ כִּי־שֵׁם הָאִי מְלִיטִי׃    
Acts 28:2 - ובַרבּרָיֵא דּעָמרִין הוַו בָּה רַחמֵא סַגִּיֵאא חַוִיו לוָתַן וַאוחֵדו נוּרָא וַקרַאוּן לכֻלַן דּנֵשׁחַן מֵטֻל מֵטרָא סַגִּיָאא וקוּרשָׁא דּאִית הוָא .   
Acts 28:2 - And the Barbaroyee who dwelt in it many kindnesses showed us. And they kindled a fire, and called all of us to warm, because there was great rain and cold.   
Acts 28:2 - And the barbarians who inhabited it, showed us many kindnesses. And they kindled a fire, and called us all to warm ourselves, because of the great rain and cold at that time.   
Acts 28:2 - And the barbarians who inhabited it showed us much kindness: for they kindled a fire and called us all to warm ourselves, because of heavy rain and the cold.   
Acts 28:2 - וְהַלֹּעֲזִים לֹא הִמְעִיטוּ חַסְדָּם עִמָּנוּ כִּי־בִעֲרוּ אֵשׁ וַיַּאַסְפוּ אֶת־כֻּלָּנוּ אֲלֵיהֶם מִפְּנֵי הַגֶּשֶׁם הַיּוֹרֵד וּמִפְּנֵי הַקֹּר׃   
Acts 28:3 - ופַּולָוס שׁקַל סוּגָאא דּחַבּוּבֵא וסָם עַל נוּרָא ונֵפקַת מֵנהוּן אָכֵדנָא מֵן רַתחָא דּנוּרָא ונֵכתַּת בּאִידֵה .   
Acts 28:3 - And Paulos took many sticks and placed upon the fire; and there came forth a viper from the heat of the fire, and bit (him) in his hand.   
Acts 28:3 - And Paul took up a bundle of fagots and laid them on the fire: and a viper, [driven] by the heat, came out of them, and bit his hand.   
Acts 28:3 - And Paul picked up a bundle of sticks, and laid them on the fire and a scorpion driven by the heat, came out and bit his hand   
Acts 28:3 - וּפוֹלוֹס אָסַף לוֹ עֲרֵמַת קֹצִים וַיָּשֶׂם עַל־הַמּוֹקֵד וַיֵּצֵא אֶפְעֶה מִפְּנֵי הַחֹם וַיֹּאחֶז בְּיָּדוֹ׃   
Acts 28:4 - וכַד חזַאוּה בַּרבּרָיֵא דּתַליָא בּאִידֵה אָמרִין הוַו כּבַר הָנָא גַּברָא קָטוּלָא הו דּכַד אֵשׁתַּוזַב מֵן יַמָא כּאִנוּתָא לָא שׁבַקתֵה דּנִחֵא .   
Acts 28:4 - And when the Barbaroyee saw it hang upon his hand, they said, Perhaps this man is a murderer, whom, though he is escaped from the sea, justice suffereth not to live.   
Acts 28:4 - And when the barbarians saw it hanging on his hand, they said: Doubtless, this man is a murderer; whom, though delivered from the sea, justice will not suffer to live.   
Acts 28:4 - And when the barbarians saw it hanging from his hand, they said, It may be that this man is a murderer, whom though he has been rescued from the sea, yet justice does not permit him to live.    
Acts 28:4 - וַיִּרְאוּ הַלֹּעֲזִים אֶת־הַשֶּׁרֶץ תָּלוּי עַל־יָדוֹ וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ אָכֵן רֹצֵח הָאִישׁ הַזֶּה הַנִּמְלָט מִן־הַיָּם וְרוּחַ נָקָם לֹא־הִנִּיחַ לוֹ לִחְיוֹת׃   
Acts 28:5 - הוּ דֵּין פַּולָוס אַנִיפ אִידֵה וַשׁדָה לָאכֵדנָא בּנוּרָא ומֵדֵּם דַּסנֵא לָא הוָיהי .   
Acts 28:5 - But Paulos shook his hand, and cast the viper into the fire, and nothing of evil befell him.   
Acts 28:5 - But Paul shook his hand, and threw the viper into the fire: and he received no harm.   
Acts 28:5 - But Paul shook his hand and threw the viper into the fire, and felt no harm.   
Acts 28:5 - וַיְנַעֵר הַשֶּׁרֶץ מֵעַל יָדוֹ אֶל־תּוֹךְ הָאֵשׁ וְלֹא־הֵרַע לוֹ׃    
Acts 28:6 - סָברִין הוַו דֵּין בַּרבּרָיֵא דּבַר שָׁעתֵה מֵתמסֵא ונָפֵל כַּד מִית עַל אַרעָא וכַד עֵדָּנָא סַגִּיָאא סַכִּיו וַחזַו דּמֵדֵּם דַּסנֵא לָא הוָיהי שַׁחלֵפו מֵלַיהוּן וֵאמַרו דַּאלָהָא הו .   
Acts 28:6 - But the Barbaroyee expected that he would immediately have swelled and fallen dead upon the ground; and when they had for a great while expected and saw that nothing of evil befell him, they changed their words, and said he was a god.    
Acts 28:6 - And the barbarians expected, that he would suddenly swell, and fall dead on the ground. And when they had looked a long time, and saw that he received no harm; they changed their language, and said, that he was a god.   
Acts 28:6 - However, the barbarians expected he would immediately swell up and fall to the ground dead: but after they had waited for a long while, and saw he had not been harmed, they changed their talk, and said that he was a god.   
Acts 28:6 - וְהֵם הוֹחִילוּ לוֹ אֲשֶׁר יִצְבֶּה גוּפוֹ אוֹ־יִפֹּל מֵת פִּתְאֹם וַיָּחִילוּ עַד־בּוֹשׁ וְהִנֵּה לֹא־קָרָהוּ כָל־אָסוֹן וַיֵּהָפֵךְ לִבָּם וַיֹּאמְרוּ אֱלֹהִים הוּא׃   
Acts 28:7 - אִית הוָא דֵּין קוּריָא בֵּה בּהַו אַתרָא לגַברָא חַד דַּשׁמֵה הוָא פָּופּלִיָוס דּהוּ הוָא רִשָׁה דּגָזַרתָּא וקַבּלַן בּבַיתֵּה תּלָתָא יַומִין חָדיָאיִת .   
Acts 28:7 - But there were possessions in that place (belonging) to a certain man whose name was Publios, who himself was the chief of the island; and he cheerfully received us into his house three days.    
Acts 28:7 - And there were lands in that quarter, belonging to a man named Publius, who was the chief man of the island: and he cheerfully received us at his house three days.   
Acts 28:7 - There were villages in that region, belonging to a man whose name was Publi-us, the chief man of the island; and he gladly received us at his house for three days.   
Acts 28:7 - וּבִסְבִיבֵי הַמָּקוֹם הַהוּא שָׂדוֹת אֲשֶׁר לְרֹאשׁ אַנְשֵׁי הָאִי וּשְׁמוֹ פוֹבְלִיּוֹס הוּא הֵבִיא אֹתָנוּ לְבֵיתוֹ וַיְכַלְכֵּל אֹתָנוּ בְּטוּבוֹ שְׁלשֶׁת יָמִים׃   
Acts 28:8 - אַבוּהי דֵּין דּפָּופּלִיָוס בֵּאשָׁתָא וַבכאִב מעַיָא כּרִיה הוָא ועַל לוָתֵה פַּולָוס וצַלִי וסָם עלַוהי אִידֵה וַאחלמֵה .   
Acts 28:8 - But the father of Publios was ill in a fever, and a disease of the bowels. And Paulos went in to him, and prayed and laid his hand on him, and healed him.   
Acts 28:8 - And the father of Publius was sick with a fever and dysentery. And Paul went in to him, and prayed, and laid his hand on him, and healed him.   
Acts 28:8 - But the father of Publi-us was sick with fever and dysentery: so Paul went in to where he was lying and prayed, then he laid his hand on him and healed him.   
Acts 28:8 - וַאֲבִי פוֹבְלִיּוֹס נוֹפֵל לְמִשְׁכָּב בַּקַּדַּחַת וּבְמַחֲלֵה הַמֵּעָיִם וַיָּבֹא אֵלָיו פּוֹלוֹס וַיִּתְפַּלֵּל וַיָּשֶׂם עָלָיו אֶת־יָדָיו וַיִּרְפָּאֵהוּ׃   
Acts 28:9 - וכַד הוָת הָדֵא אָפ שַׁרכָּא אַילֵין דּאִית הוַו בָּה בּגָזַרתָּא כּרִיהֵא קָרבִּין הוַו לוָתֵה ומֵתַאסֵין הוַו .   
Acts 28:9 - And when this was done, the rest also of them who were diseased in the island came to him and were cured.    
Acts 28:9 - And after this event, others also in the island who were sick, came to him and were healed.   
Acts 28:9 - So when this was done, others also sick in the island, came, and were healed.   
Acts 28:9 - וְאַחֲרֵי־כֵן בָּאוּ גַּם־הַחֹלִים הָאֲחֵרִים אֲשֶׁר בָּאִי וַיֵּרָפֵאוּ׃   
Acts 28:10 - ואִיקָרֵא רַורבֵא יַקרוּן וכַד נָפקִין הוַין מֵן תַּמָן זַודוּן .    
Acts 28:10 - And with great honours they honoured us; and when we went forth from thence they supplied us.    
Acts 28:10 - And they honored us with great honors: and when we left the place, they supplied us with necessaries.   
Acts 28:10 - The inhabitants honored us with great honors: and when we departed from thence, they ladened us with provisions.    
Acts 28:10 - וַיְכַבְּדֻנוּ כָּבוֹד גָּדוֹל וּבְלֶכְתֵּנוּ מִשָּׁם סִפְּקוּ לְנוּ דֵּי צָרְכֵּנוּ׃   
Acts 28:11 - נפַקן דֵּין בָּתַר יַרחֵא תּלָתָא וַרדַין בֵּאלפָא אַלֵכּסַנדּרָיתָּא דַּאסתּיַת הוָת בָּה בּגָזַרתָּא ואִית הוָת עלֵיה אָתָא דּתָאמֵא .    
Acts 28:11 - But we went forth after three months and voyaged in an Alexandrine ship which had wintered at the island; and she had upon her the sign of the Twins.   
Acts 28:11 - And after three months we departed, sailing in a ship of Alexandria, which had wintered in the island, and which bore the signal of the Twins.   
Acts 28:11 - After three months we departed, sailing in an Al-ex-andri-an ship, which had wintered in the island, and which bore the sign of Castor and Pollux.   
Acts 28:11 - וְאַחֲרֵי שְׁלשֶׁת חֳדָשִׁים עָבַרְנוּ מִשָּׁם בָּאֳנִיָּה אֲלֶכְסַנְדְּרִית אֲשֶׁר עָמְדָה בָאִי בִּימֵי הַסְּתָו וְאוֹת דִּגְלָהּ הַתְּאוֹמִים׃   
Acts 28:12 - וֵאתַין לסֻרַקָוסַא מדִינתָּא וקַוִין תַּמָן יַומָתָא תּלָתָא .    
Acts 28:12 - And we came to Sarakosa the city, and remained there three days.   
Acts 28:12 - And we came to the city of Syracuse; and remained there three days.   
Acts 28:12 - Landing at Syracuse, we remained there for three days.   
Acts 28:12 - וַנָּבֹא אֶל־סַרְקוּסָא וַנֵּשֶׁב־שָׁם שְׁלשֶׁת יָמִים׃    
Acts 28:13 - ומֵן תַּמָן אֵתכּרֵכן ומַנַען לרִגִיָון מדִינתָּא ובָתַר יַומָא חַד נֵשׁבַּת לַן רוּחָא דּתַימנָא ולַתרֵין יַומִין אֵתַין לפָּוטִיַאלָס מדִינתָּא דּאִיטַלִיַא .   
Acts 28:13 - And from thence we went round and came to Regium the city. And after one day the south wind blew, and in two days we came to Putialos, a city of Italia.   
Acts 28:13 - And from there we made a circuit, and arrived at the city Rhegium. And, after one day, the south wind blew [favorably] for us, and in two days we came to Puteoli, a city of Italy.   
Acts 28:13 - From there we circled around, and arrived at Rhegi-um city. After a day the south wind blew in our favor, and in two days, we came to Pu-teo-li, an Italian city,   
Acts 28:13 - מִשָּׁם סַבֹּנוּ וַנָּבֹא אֶל־רֶגְיוֹן וּבִנְשֹׁב רוּחַ דְּרוֹמִית בְּיוֹם הַמָּחֳרָת בָּאנוּ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי אֶל־פּוֹטִיּוֹלִי׃    
Acts 28:14 - וֵאשׁכַּחן תַּמָן אַחֵא וַבעַו מֵנַן וַהוַין לוָתהוּן יַומָתָא שַׁבעָא והָידֵּין אֵזַלן לרֻהומאִ .   
Acts 28:14 - And we found there brethren, and they prayed of us, and we were with them seven days, and then went we unto Ruma.    
Acts 28:14 - And there we found brethren; and they invited us, and we remained with them seven days: and then we proceeded towards Rome.   
Acts 28:14 - Where we found brethren who invited us; and we stayed with them seven days: then we departed for Rome.   
Acts 28:14 - וְשָׁם מָצָאנוּ אַחִים וַיְבַקְשׁוּ מִמֶּנּוּ לָשֶׁבֶת אִתָּם שִׁבְעַת יָמִים וּבְכֵן הָלַכְנוּ אֶל־רוֹמִי׃   
Acts 28:15 - וכַד שׁמַעו אַחֵא דּתַמָן נפַקו לֻאורעַן עדַמָא לשׁוּקָא דּמֵתקרֵא אַפִּיָוס‌פָורָוס וַעדַמָא לַתלָת חָנוָן וכַד חזָא אֵנוּן פַּולָוס אַודִּי לַאלָהָא וֵאתחַיַל .   
Acts 28:15 - And when the brethren who were there heard, they came forth to meet us unto the street that is called Apios Foros, and unto the Three Taverns. And when Paulos saw them he thanked Aloha, and was strengthened.    
Acts 28:15 - And the brethren there, hearing [of our approach], came out to meet us as far as the village called Appii Forum, and as far as the Three Taverns. And when Paul saw them, he gave thanks to God, and was encouraged.   
Acts 28:15 - When the brethren there heard of us, they came out to meet us as far as the street which is called Appi-i-forum and The Three Taverns. When Paul saw them, he thanked God, and was greatly encouraged.    
Acts 28:15 - וַיִּשְׁמְעוּ הָאַחִים כִּי־בָאִים אֲנַחְנוּ וַיֵּצְאוּ מִשָּׁם לִקְרָאתֵנוּ עַד לְשׁוּק אַפִּיּוֹס וְעַד לִשְׁלשֶׁת הַחֲנֻיּוֹת וַיַּרְא אֹתָם פּוֹלוֹס וַיּוֹדֶה לֵאלֹהִים וַיִּתְחַזָּק׃   
Acts 28:16 - ועַלן לרֻהומאִ וַאפֵּס קֵנטרוּנָא לפַּולָוס דּנֵשׁרֵא אַיכָּא דּצָבֵא עַם אֵסטרַטִיָוטָא הַו דּנָטַר הוָא לֵה .   
Acts 28:16 - And we entered Ruma. And the centurion allowed Paulos to sojourn where he willed, with the soldier, him who guarded him.   
Acts 28:16 - And we went on to Rome. And the centurion allowed Paul to reside where he pleased, with a soldier who guarded him.    
Acts 28:16 - Then we entered Rome, and the centurion gave permission to Paul to live wherever he pleased with a soldier to guard him    
Acts 28:16 - וְאַחַר בֹּאֵנוּ אֶל־רוֹמִי (הֶעֱבִיר שַׂר הַמֵּאָה אֶת־הָאֲסִירִים אֶל־שַׂר הַצָּבָא וּ) לְפוֹלוֹס הִנִּיחוּ לָשֶׁבֶת לְבַדּוֹ עִם־אִישׁ הַצָּבָא הַשֹּׁמֵר אוֹתוֹ׃   
Acts 28:17 - ומֵן בָּתַר תּלָתָא יַומִין שַׁדַּר פַּולָוס קרָא לרִשָׁנַיהוּן דִּיהוּדָיֵא וכַד אֵתכַּנַשׁו אֵמַר להוּן גַּברֵא אַחַי אֵנָא כַּד בּמֵדֵּם לָא קָמֵת לוּקבַל עַמָא ונָמוּסָא דַּאבָהַי בַּאסוּרֵא אֵשׁתַּלמֵת מֵן אוּרִשׁלֵם בּאִידָא דּרֻהומָיֵא .   
Acts 28:17 - And after three days Paulos sent to convoke the principal men of the Jihudoyee; and when they were assembled, he said to them, Men, brethren, I, who in nothing have risen against the people, nor the law of our fathers, in bonds was delivered from Urishlem into the hands of the Rumoyee.   
Acts 28:17 - And after three days, Paul sent and called for the principal Jews. And when they were assembled, he said to them: Men, my brethren, although I had in nothing risen up against the people or the law of my fathers, I was at Jerusalem delivered over in bonds to the Romans:    
Acts 28:17 - And after three days, Paul sent and called the Jewish leaders; and when they were come together, he said to them, Men and my brethren, though I have done nothing against the people and the law of my fathers, yet I was delivered from Jerusalem in bonds into the hands of the Romans,   
Acts 28:17 - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלשֶׁת יָמִים וַיִּקְרָא פוֹלוֹס אֵלָיו אֶת־רָאשֵׁי הַיְּהוּדִים וַיֵּקָּהֲלוּ אֵלָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנָשִׁים אַחִים לֹא מָעַלְתִּי מַעַל בְּעַמֵּנוּ וּבְחֻקּוֹת אֲבוֹתֵינוּ וַיַּאַסְרוּנִי בִירוּשָׁלַיִם וַיִּמְסְרוּנִי לִידֵי הָרוֹמִיִּים׃   
Acts 28:18 - והֵנוּן כַּד שַׁאלוּני צבַו דּנֵשׁרוּנָני מֵטֻל דּלָא אֵשׁכַּחו בָּתַרי רֵשׁיָנָא מֵדֵּם דּשָׁוֵא למַותָּא .   
Acts 28:18 - And they who examined me willed to dismiss me, because they found not in me any fault worthy of death.    
Acts 28:18 - and they, when they had examined me, were disposed to release me, because they found in me no offence deserving death.    
Acts 28:18 - Who, when they had examined me, would have released me, because they found in me no cause worthy of death.    
Acts 28:18 - וְהֵם אַחֲרֵי חָקְרָם אֹתִי אָמְרוּ לְהַתִּירֵנִי כִּי לֹא־מָצְאוּ לִי מִשְׁפַּט־מָוֶת׃   
Acts 28:19 - וכַד קָימִין הוַו לוּקבַלי יִהוּדָיֵא אֵתַאלצֵת דֵּאקעֵא בּגֵן קֵסַר לָא אַיכ אִית לִי דֵּאקַטרֵג בּמֵדֵּם לַבנַי עַמי .   
Acts 28:19 - And when the Jihudoyee had risen against me, I was constrained to call the appeal of Caesar; (yet) not as though I had in any thing to be the accuser of the sons of my people.   
Acts 28:19 - And, as the Jews withstood me, I was compelled to utter an appeal to Caesar; but not because I had any thing of which to accuse the people of my nation.   
Acts 28:19 - But as the Jews stood against me I was obliged to appeal to Csar; not that I had anything of which to accuse my own people.   
Acts 28:19 - וְהַיְּהוּדִים קָמוּ־בִי וָאֱהִי מֻכְרָח לִקְרֹא אֶת־קֵיסַר לְדִינִי וְאֵין בִּלְבָבִי לִשְׂטוֹן אֶת־עַמִּי׃   
Acts 28:20 - מֵטֻל הָנָא בּעִית מֵנכוּן דּתאִתוּן וֵאחזֵיכוּן וֵאשׁתַּעֵא לכוּן הָלֵין מֵטֻל סַברָא גֵּיר דּאִיסרָיֵל אַסִיר אנָא בּשִׁשַׁלתָּא הָדֵא .    
Acts 28:20 - Wherefore I have besought you to come, that I might see you, and declare to you these things; for on account of the hope of Israel am I bound with this chain.    
Acts 28:20 - For this reason I sent for you to come, that I might see you, and might state these things to you: for it is on account of the hope of Israel, that I am bound with this chain.   
Acts 28:20 - This is the reason I begged you to come, for I wish to see you and to relate these things to you; because it is for the hope of Israel I am bound with this chain.   
Acts 28:20 - וּבַעֲבוּר זֹאת קָרָאתִי לָכֶם לִרְאוֹתְכֶם וּלְדַבֵּר עִמָּכֶם כִּי בִּגְלַל תִּקְוַת יִשְׂרָאֵל אָסוּר אֲנִי בַּכֶּבֶל הַזֶּה׃    
Acts 28:21 - אָמרִין לֵה הֵנוּן חנַן אֵגַּרתָּא עלַיכּ לָא קַבֵּלן מֵן יִהוּד ולָא אנָשׁ מֵן אַחֵא דֵּאתַו מֵן אוּרִשׁלֵם אֵמַרו לַן מֵדֵּם דּבִישׁ עלַיכּ .    
Acts 28:21 - They said to him, We have not received letters concerning thee from Jihud, and none of the brethren who have come from Urishlem have spoken any thing evil of thee.   
Acts 28:21 - They said to him: We have received no epistle from Judaea against thee; and none of the brethren who have come from Jerusalem, have told us any evil thing of thee.   
Acts 28:21 - And they said to him, We have neither received a letter concerning you from Juda, nor have any of the brethren who have come from Jerusalem made any evil report about you.   
Acts 28:21 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לֹא נִתְּנוּ לָנוּ אִגְּרוֹת מֵאֶרֶץ יְהוּדָה עַל־אֹדוֹתֶיךָ וְלֹא־בָא הֵנָּה אֶחָד מִן־הָאַחִים אֲשֶׁר הִגִּיד אוֹ־דִבֶּר עָלֶיךָ דָּבָר רָע׃   
Acts 28:22 - צָבֵינַן דֵּין דּנֵשׁמַע מֵנָכ מֵדֵּם דּמֵתרַעֵא אַנתּ מֵטֻל דּיוּלפָּנָא הָנָא יָדעִינַן דּעַל אנָשׁ לָא מקַבַּל .   
Acts 28:22 - But we are willing to hear from thee what it is that thou thinkest; for we know that this doctrine is by no man received.    
Acts 28:22 - But we are desirous to hear from thee what thou thinkest; for this doctrine, we know, is not received by any one.    
Acts 28:22 - Nevertheless, we desire to hear what you have to say, but if it is concerning this teaching, we know well that it is not acceptable to any one, and we do not want to hear about it.   
Acts 28:22 - אָמְנָם חֲפֵצִים אֲנַחְנוּ לִשְׁמֹעַ אֶת־אֲשֶׁר בִּלְבָבֶךָ כִּי נוֹדַע לָנוּ אֲשֶׁר בְּכָל מָקוֹם יָרִיבוּ אֶל־הַכַּת הַזֹּאת׃    
Acts 28:23 - וַאקִימו לֵה יַומָא וַכנַשׁו וֵאתַו לוָתֵה סַגִּיֵאא כַּר דַּשׁרֵא הוָא וַגלָא להוּן עַל מַלכּוּתָא דַּאלָהָא כַּד מסַהֵד וַמפִּיס להוּן עַל יֵשׁוּע מֵן נָמוּסָא דּמוּשֵׁא ומֵן נבִיֵא מֵן צַפרָא וַעדַמָא לרַמשָׁא .    
Acts 28:23 - AND they appointed him a day; and many assembled and came where he sojourned; and he explained to them concerning the kingdom of Aloha, testifying and persuading them concerning Jeshu, from the law of Musha and from the prophets, from the morning until the evening.    
Acts 28:23 - And they appointed him a day; and many assembled, and came to him at his lodgings. And he explained to them respecting the kingdom of God, testifying and persuading them concerning Jesus, out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.    
Acts 28:23 - So they appointed a day for him and many gathered together and came to him where he was staying; and he explained to them about the Kingdom of God, thus testifying and persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.   
Acts 28:23 - וַיָּשִׂימוּ לוֹ מוֹעֵד וַיָּבֹאוּ אֵלָיו רַבִּים אֶל־מְלוֹנוֹ וַיָּעַד בָּהֶם וַיְבָאֵר אֶת־מַלְכוּת אֱלֹהִים וַיּוֹכַח לָהֶם עִנְיְנֵי יֵשׁוּעַ מִתּוֹרַת משֶׁה וּמִן־הַנְּבִיאִים מִבֹּקֶר עַד־עָרֶב׃    
Acts 28:24 - ואנָשִׁין מֵנהוּן מֵתּטפִּיסִין הוַו למֵלַוהי וַאחרָנֵא לָא מֵתּטפִּיסִין הוַו .   
Acts 28:24 - And some of them were persuaded by his words, and others were not persuaded.   
Acts 28:24 - And some of them assented to his discourses, and others did not assent.   
Acts 28:24 - And some of them harkened to his words, but others paid no attention.   
Acts 28:24 - וְיֵשׁ אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶל־דְּבָרָיו וְיֵשׁ אֲשֶׁר לֹא הֶאֱמִינוּ׃    
Acts 28:25 - וֵאשׁתּרִיו מֵן לוָתֵה כַּד לָא שָׁלמִין לַחדָדֵא וֵאמַר להוּן הוּ פַּולָוס מֵלתָא הָדֵא שַׁפִּיר מַלֵל רוּחָא דּקוּדשָׁא בּפוּם אֵשַׁעיָא נבִיָא לוּקבַל אַבָהָתכוּן .   
Acts 28:25 - And they removed from him, while not agreeing together. And Paulos said to them this word, Well spake the Spirit of Holiness, by the mouth of Eshaia the prophet, against your fathers,    
Acts 28:25 - And they went out from him, disagreeing among themselves. And Paul addressed to them this speech: Well did the Holy Spirit, by the mouth of Isaiah the prophet, speak concerning your fathers,    
Acts 28:25 - And as they were dismissed, disagreeing Acts 28 Paul preaches in Rome for two years. among themselves, Paul said to them this saying, Well spoke the Holy Spirit by the mouth of the prophet I-saiah against your fathers,   
Acts 28:25 - וַיְהִי כִּי חָלְקוּ בְדַעְתָּם וַיִּפְנוּ וַיֵּלְכוּ לְדַרְכָּם וּפוֹלוֹס מְדַבֵּר רַק הַדָּבָר הַזֶּה הֵיטֵב דִּבֶּר רוּחַ הַקֹּדֶשׁ לַאֲבוֹתֵינוּ בְּפִי יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא לֵאמֹר׃   
Acts 28:26 - כַּד אָמַר דּזֵל לוָת עַמָא הָנָא וֵאמַר להוּן דּשֵׁמעָא תֵּשׁמעוּן ולָא תֵּסתַּכּלוּן ותֵחזוּן ולָא תֵּבחרוּן .   
Acts 28:26 - saying, Go unto this people, and say unto them, Hearing, you will hear and will not understand. And you will see, but not discern:    
Acts 28:26 - saying: Go unto this people, and say to them, Hearing ye will hear, and will not understand; and ye will see, and will not comprehend.   
Acts 28:26 - Saying, Go to this people and say, Hearing you shall hear, and shall not understand; and seeing you shall see and shall not perceive:   
Acts 28:26 - לֵךְ וְאָמַרְתָּ לָעָם הַזֶּה שִׁמְעוּ שָׁמוֹעַ וְאַל־תָּבִינוּ וּרְאוּ רָאוֹ וְאַל־תֵּדָעוּ׃   
Acts 28:27 - אֵתעַבִּי לֵה גֵּיר לֵבֵּה דּעַמָא הָנָא ומַשׁמַעתהוּן אַוקַרו ועַינַיהוּן עַמֵצו דּלָא נֵחזוּן בּעַינַיהוּן ונֵשׁמעוּן בֵּאדנַיהוּן ונֵסתַּכּלוּן בּלֵבּהוּן וַנתוּבוּן לוָתי וֵאשׁבּוּק להוּן .   
Acts 28:27 - For stupified is the heart of this people, And their hearing they have made heavy, And their eyes have they closed, Lest they should see with their eyes, And hear with their ears, And understand with their hearts, And be turned unto me, and I should forgive them.    
Acts 28:27 - For the heart of this people is stupefied, and their hearing they have made heavy, and their eyes they have closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted unto me, and I should forgive them.   
Acts 28:27 - For the heart of this people is hardened and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and repent before me, and I should forgive them   
Acts 28:27 - כִּי שָׁמֵן לֵב הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו כָּבְדוּ וְאֶת־עֵנָיו הֵשַׁע פֶּן־יִרְאֶה בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמַע וּלְבָבוֹ יָבִין וְשָׁב וּרְפָאתִיו׃   
Acts 28:28 - תֵּתִידַע לכוּן הָכִיל הָדֵא דַּלעַממֵא הו אֵשׁתַּדַּר הָנָא פּוּרקָנָא דַּאלָהָא הֵנוּן גֵּיר אָפ שָׁמעִין לֵה .   
Acts 28:28 - Be this therefore known to you, that to the Gentiles is sent this redemption, for they will also hear it.    
Acts 28:28 - Therefore, be this known to you, that to the Gentiles is this redemption of God sent: and, moreover, they will hear it.    
Acts 28:28 - Let this be known to you therefore: that this salvation of God is sent to the Gentiles, for they will listen to it.    
Acts 28:28 - לָכֵן דְּעוּ כִּי אֶל־הַגּוֹיִם נִשְׁלְחָה תְּשׁוּעַת אֱלֹהִים וְהֵמָּה יִשְׁמָעוּ׃   
Acts 28:29 - וכַד הָלֵין אֵמַר נפַקו יִהוּדָיֵא וסַגִּי דָּרשִׁין הוַו בַּינָתהוּן .   
Acts 28:29 -    
Acts 28:29 - And when he had thus said, the Jews retired; and there were great disputations among them.   
Acts 28:29 - And when he had said these words, the Jews departed arguing much among themselves.   
Acts 28:29 - (וַיְהִי בְּדַבְּרוֹ זֹאת וַיַּעַבְרוּ מֵעָלָיו הַיְּהוּדִים וַיִּתְוַכְּחוּ הַרְבֵּה אִישׁ עִם־רֵעֵהוּ)׃   
Acts 28:30 - וֵאגַר לֵה פַּולָוס מֵן דִּילֵה בַּיתָּא וַהוָא בֵּה תַּרתֵּין שׁנִין וַמקַבֵּל הוָא תַּמָן לכֻלהוּן אַילֵין דָּאתֵין הוַו לוָתֵה .   
Acts 28:30 - And Paulos hired his own house, and was in it two years, and received there all those who came to him.   
Acts 28:30 - And Paul hired a house, at his own cost, and resided in it two years; and there he received all that came to him.    
Acts 28:30 - And Paul hired a house for himself at his own expense and lived in it for two years; there he received all who came to him,   
Acts 28:30 - וּפוֹלוֹס יָשַׁב שְׁנָתַיִם יָמִים בְּבֵיתוֹ אֲשֶׁר שָׂכַר־לוֹ וַיְקַבֵּל אֵת כָּל־הַבָּאִים אֵלָיו׃   
Acts 28:31 - ומַכרֵז הוָא עַל מַלכּוּתֵה דַּאלָהָא ומַלֵפ הוָא עִין בַּגלֵא עַל מָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא דּלָא כֵּליָן .   
Acts 28:31 - And he preached concerning the kingdom of Aloha, and taught with confidence concerning our Lord Jeshu Meshiha, none forbidding.    
Acts 28:31 - And he preached concerning the kingdom of God, and taught boldly concerning our Lord Jesus Messiah, without hinderance.    
Acts 28:31 - Preaching the kingdom of God, and teaching openly about our LORD Jesus Christ, without hindrance.   
Acts 28:31 - וַיִּקְרָא אֶת־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים וַיְלַמֵּד אֶת־דַּרְכֵי יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ בְּלִי כָל־פָּחַד וְאֵין מֹנֵעַ׃

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה