יום שבת, 31 באוקטובר 2015

PESHITTA ARAMAIC-ENGLISH AND HEBREW BIBLE - 1-2 EPISTLES OF PAUL, SOSTHENES AND TIMOTHY TO CORINTHIANS

1Corinthians 1:1 - פַּולָוס קַריָא וַשׁלִיחָא דּיֵשׁוּע משִׁיחָא בּצֵביָנֵה דַּאלָהָא וסָוסתֵנִס אַחָא .   
1Corinthians 1:1 - PAULOS the called, and the apostle of Jeshu Meshiha by the will of Aloha, and Sosthenis a brother,    
1Corinthians 1:1 - PAUL, called and sent by Jesus Messiah in the good pleasure of God; and Sosthenes, a brother;   
1Corinthians 1:1 - PAUL, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and brother Sosthe-nes,   
1Corinthians 1:1 - פּוֹלוֹס שָׁלִיחַ מְקֹרָא שֶׁל־יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בִּרְצוֹן אֱלֹהִים וְסוֹסְתְּנִיס אָחִינוּ׃   
1Corinthians 1:2 - לעִדּתָּא דַּאלָהָא דַּבקָורִנתָוס קרַיָא וקַדִּישֵׁא דַּביֵשׁוּע משִׁיחָא מקַדּשִׁין וַלכֻלהוּן אַילֵין דּקָרֵין שׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא בּכֻל אַתַר דִּילהוּן ודִילַן .   
1Corinthians 1:2 - to the church of Aloha which is in Kurinthos, the called, and the saints who in Jeshu Meshiha are sanctified; and to all them who invoke the name of our Lord Jeshu Meshiha in every place, theirs and ours:    
1Corinthians 1:2 - to the church of God which is at Corinth, to the [people] called and sanctified, who are sanctified in Jesus Messiah; and to all them, in every place, who invoke the name of our Lord Jesus Messiah, their and our [Lord]:   
1Corinthians 1:2 - Unto the church of God which is at Corinth, the invited and holy ones who are sanctified by Jesus Christ, and to all of them in every place who invoke the name of our LORD Jesus Christ, both theirs and ours  
1Corinthians 1:2 - אֶל־קְהִלַּת אֱלֹהִים אֲשֶׁר בְּקוֹרִנְתּוֹס לַמְקֻדָּשִׁים בַּמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ הַקְּדשִׁים הַקְּרוּאִים עִם כָּל־הַקֹּרְאִים בְּשֵׁם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בְּכָל־מָקוֹם שֶׁלָּהֶם וְשֶׁלָּנוּ׃    
1Corinthians 1:3 - טַיבּוּתָא עַמכוּן וַשׁלָמָא מֵן אַלָהָא אַבוּן ומֵן מָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 1:3 - Grace be with you and peace from Aloha our Father, and from our Lord Jeshu Meshiha.   
1Corinthians 1:3 - Grace [be] with you, and peace; from God our Father, and from our Lord Jesus Messiah.   
1Corinthians 1:3 - Grace be unto you, and peace, from God our Father and from our LORD Jesus Christ.   
1Corinthians 1:3 - חֶסֶד לָכֶם וְשָׁלוֹם מֵאֵת הָאֱלֹהִים אָבִינוּ וַאֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 1:4 - מַודֵּא אנָא לַאלָהי בּכֻלזבַן חלָפַיכּוּן עַל טַיבּוּתָא דַּאלָהָא דֵּאתיַהבַּת לכוּן בּיֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 1:4 - I give thanks to Aloha at all times on your behalf for the grace of Aloha which is given to you through Jeshu Meshiha,   
1Corinthians 1:4 - I thank my God at all times on your behalf, for the grace of God which is given to you in Jesus Messiah;    
1Corinthians 1:4 - I thank my God always on your behalf, for the grace of God that has been given to you by Jesus Christ;    
1Corinthians 1:4 - אוֹדֶה לֵאלֹהַי בַּעֲבוּרְכֶם בְּכָל־עֵת עַל־חֶסֶד הָאֱלֹהִים הַנִּתָּן לָכֶם בַּמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ׃   
1Corinthians 1:5 - דַּבכֻל מֵדֵּם עתַרתּוּן בֵּה בּכֻל מֵלָא וַבכֻל יִדַעתָא .    
1Corinthians 1:5 - because in every thing you are enriched in him in all utterance and in all knowledge,   
1Corinthians 1:5 - that in every thing ye are enriched by him, in all discourse, and in all knowledge;   
1Corinthians 1:5 - For in everything you are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;   
1Corinthians 1:5 - אֲשֶׁר עֲשַׁרְתֶּם־בּוֹ בַּכֹּל בְּדִבּוּר וּבְדָעַת׃    
1Corinthians 1:6 - אַיכ דּסָהדּוּתֵה דַּמשִׁיחָא אֵשׁתַּררַת בּכוּן .   
1Corinthians 1:6 - according to the testimony of the Meshiha, which is confirmed in you.   
1Corinthians 1:6 - even as the testimony of Messiah was confirmed among you:   
1Corinthians 1:6 - Because the testimony of Christ has been confirmed in you:   
1Corinthians 1:6 - בַּאֲשֶׁר עֵדוּת הַמָּשִׁיחַ הִתְחַזְּקָה בָכֶם׃    
1Corinthians 1:7 - דּלָא אֵתבַּצַרתּוּן בַּחדָא מֵן מַוהבָתֵה אֵלָא מסַכֵּין אנתּוּן לגֵליָנֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 1:7 - That you may not be deficient in one of his gifts, but be expecting the revelation of our Lord Jeshu Meshiha,    
1Corinthians 1:7 - so that ye are not inferior in any one of his gifts; but are waiting for the manifestation of our Lord Jesus Messiah:   
1Corinthians 1:7 - And you do not lack any of his gifts but wait for the manifestation of our LORD Jesus Christ:   
1Corinthians 1:7 - עַד אֲשֶׁר־לֹא חֲסַרְתֶּם כָּל־מַתַּן הֶחָסֶד וְהִנְּכֶם מְחַכִּים לְהִתְגַּלּוּת אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 1:8 - דּהוּ נשַׁרַרכוּן עדַמָא לַאחרָיתָּא דַּדלָא רֵשׁיָן תֵּהווּן בּיַומֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 1:8 - who will confirm you to the end, that you may be without fault in the day of our Lord Jeshu Meshiha.    
1Corinthians 1:8 - who will confirm you unto the end, so that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Messiah.    
1Corinthians 1:8 - Who will also strengthen you to the end so that you may be blameless in the day of our LORD Jesus Christ.    
1Corinthians 1:8 - וְהוּא גַּם־יְכוֹנֵן אֶתְכֶם עַד־עֵת קֵץ לִהְיוֹת נְקִיִּים בְּיוֹם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 1:9 - מהַימַן הו אַלָהָא דּבאִידֵה אֵתקרִיתּוּן לשַׁותָּפוּתָא דַּברֵה יֵשׁוּע משִׁיחָא מָרַן .   
1Corinthians 1:9 - Faithful is Aloha, by whom you have been called to the fellowship of his Son Jeshu Meshiha our Lord.    
1Corinthians 1:9 - God is faithful; by whom ye have been called into the fellowship of his Son, Jesus Messiah, our Lord.    
1Corinthians 1:9 - God, by whom you have been called to the fellowship of his Son Jesus Christ our LORD, is trustworthy.    
1Corinthians 1:9 - נֶאֱמָן הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר עַל־פִּיו נִקְרֵאתֶם לְחֶבְרַת בְּנוֹ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ׃   
1Corinthians 1:10 - בָּעֵא אנָא דֵּין מֵנכוּן אַחַי בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא דּתֵהוֵא חדָא מֵלתָא לכֻלכוּן ולָא נֵהויָן בּכוּן פָּלַגוָתָא אֵלָא תֵּהווּן גּמִירִין בַּחדָא תַּרעִיתָא וַבחַד רֵעיָנָא .   
1Corinthians 1:10 - But I beseech of you, my brethren, in the name of our Lord Jeshu Meshiha, that you have all one doctrine, and that there be no divisions among you, but that you be perfect in one mind and one sentiment.   
1Corinthians 1:10 - And I beseech you, my Brethren, by the name of our Lord Jesus Messiah, that to you all there may be one language; and that there may be no divisions among you: but that ye may become perfectly of one mind, and of one way of thinking.   
1Corinthians 1:10 - Now I beseech you, my brethren, in the name of our LORD Jesus Christ, to be of one accord, and let there be no divisions among you but be perfectly united in one mind and in one thought.    
1Corinthians 1:10 - וְהִנְנִי מַזְהִיר אֶתְכֶם אַחַי בְּשֵׁם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ לִהְיוֹת כֻּלְּכֶם פֶּה אֶחָד וְלֹא תִּהְיֶינָה מַחֲלֹקוֹת בֵּינֵיכֶם כִּי אִם־תִּכּוֹנֲנוּ יַחַד בְּלֵב אֶחָד וּבְעֵצָה אֶחָת׃    
1Corinthians 1:11 - שׁלַחו לִי גֵּיר עלַיכּוּן אַחַי מֵן בֵּית כּלָאֵא דּחֵריָנֵא אִית בַּינָתכוּן .   
1Corinthians 1:11 - For they of the house of Klo have sent to me concerning you, my brethren, that there are contentions among you.    
1Corinthians 1:11 - For concerning you, my Brethren, it hath been reported to me by the house of Chloe, that there are contentions among you.   
1Corinthians 1:11 - For I have been informed about you, my brethren, by the household of Chloe that there are disputes among you.    
1Corinthians 1:11 - כִּי בְּנֵי־בֵית כְּלוֹאָה הִגִּידוּ לִי עֲלֵיכֶם אֶחָי כִּי מְרִיבוֹת בֵּינֵיכֶם׃   
1Corinthians 1:12 - הָדֵא דֵּין אָמַר אנָא דּאִית מֵנכוּן דָּאמַר אֵנָא דּפַּולָוס אנָא ואִית דָּאמַר אֵנָא דַּאפָּלָו אנָא ואִית דָּאמַר אֵנָא דּכאִפָא אנָא ואִית דָּאמַר אֵנָא דַּמשִׁיחָא אנָא .   
1Corinthians 1:12 - For this I say, that there are some of you who say, I am of Paulos; and some who say, I am of Apollo; and some who say, I am of Kipha; and some who say, I am of the Meshiha!   
1Corinthians 1:12 - And this I state: That one of you saith, I am of Paul; and another saith, I am of Apollos; and another saith, I am of Cephas; and another saith, I am of Messiah.   
1Corinthians 1:12 - Now this I say, because there are some among you who say, I am a follower of Paul; and some who say, I am a follower of Apollos; and some who say, I am a follower of Cephas; and some who say, I am a follower of Christ.   
1Corinthians 1:12 - וְזֹאת אֲנִי אֹמֵר מִפְּנֵי שֶׁאִישׁ אִישׁ מִכֶּם אֹמֵר אֲנִי לְפוֹלוֹס וַאֲנִי לְאַפּוֹלוֹס וַאֲנִי לְכֵיפָא וַאֲנִי לַמָּשִׁיחַ הִנֵּנִי׃    
1Corinthians 1:13 - דַּלמָא אֵתפַּלַג לֵה משִׁיחָא אַו למָא פַּולָוס אֵזדּקֵפ עַל אַפַּיכּוּן אַו בַּשׁמֵה דּפַּולָוס עמַדּתּוּן .   
1Corinthians 1:13 - Is the Meshiha divided? Or was Paulos crucified for you ? Or in the name of Paulos were you baptized?    
1Corinthians 1:13 - Now was Messiah divided? Or was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul ?    
1Corinthians 1:13 - Why? Is Christ divided? or was Paul crucified for you? or were you baptized in the name of Paul?    
1Corinthians 1:13 - הֲכִי חֻלַּק הַמָּשִׁיחַ הֲכִי פוֹלוֹס נִצְלַב בַּעַדְכֶם אִם לְשֵׁם פּוֹלוֹס נִטְבַּלְתֶּם׃   
1Corinthians 1:14 - מַודֵּא אנָא לַאלָהי דַּלאנָשׁ מֵנכוּן לָא אַעמדֵת אֵלָא לַכּרִיספָּוס וַלגַאִיָוס .   
1Corinthians 1:14 - I thank Aloha that no man of you I have baptized, but only Krispos and Gaios;   
1Corinthians 1:14 - I thank my God that I baptized none of you, except Crispus and Gaius;   
1Corinthians 1:14 - I confess to my God that I have baptized none of you, except Crispus and Gaius;   
1Corinthians 1:14 - אוֹדֶה לֵאלֹהִים שֶׁלּא טָבַלְתִּי אִישׁ מִכֶּם בִּלְתִּי קְרִסְפּוֹס וְגָיוֹס׃   
1Corinthians 1:15 - דּלָא אנָשׁ נאִמַר דַּבשֵׁמי אַעמדֵת .   
1Corinthians 1:15 - lest any man should say, that in my name I have baptized.   
1Corinthians 1:15 - lest any one should say, that I baptized in my own name.   
1Corinthians 1:15 - So no man can say that I have baptized in my own name.   
1Corinthians 1:15 - פֶּן־יֹאמְרוּ כִּי־לִשְׁמִי טָבָלְתִּי׃   
1Corinthians 1:16 - אַעמדֵת דֵּין אָפ לבַיתֵּה דֵּאסטֵפַנַא תּוּב דֵּין לָא יָדַע אנָא אֵן לאנָשׁ אחרִין אַעמדֵת .   
1Corinthians 1:16 - But I baptized also the house of Estepana; beyond (these) I know not that any other man I have baptized.    
1Corinthians 1:16 - I moreover baptized the household of Stephanas: but further, I know not that I baptized any other.    
1Corinthians 1:16 - And I baptized also the household of Stepha-nas. I do not know whether I have baptized any one else.    
1Corinthians 1:16 - וְטָבַלְתִּי גַּם אֶת־בְּנֵי־בֵית אִסְטְפָנוֹס וּמִלְּבַד אֵלֶּה לֹא אֵדַע אִם־טָבַלְתִּי אִישׁ אַחֵר׃   
1Corinthians 1:17 - לָא גֵּיר שַׁדּרַני משִׁיחָא למַעמָדוּ אֵלָא לַמסַבָּרוּ לָא בּחֵכמַת מֵלֵא דּלָא נֵסתַּרַק זקִיפֵה דַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 1:17 - For the Meshiha sent me not to baptize, but to preach; not with the wisdom of words, lest the cross of the Meshiha should be nullified.   
1Corinthians 1:17 - For Messiah did not send me to baptize, but to preach; not with wisdom of words, lest the cross of Messiah should be inefficient.   
1Corinthians 1:17 - For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel: and not to rely on the wisdom of words, lest the cross of Christ should be in vain.   
1Corinthians 1:17 - כִּי לֹא שְׁלָחַנִי הַמָּשִׁיחַ לִטְבּוֹל כִּי אִם־לְבַשֵּׂר לֹא־בְחָכְמַת דְּבָרִים לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יִהְיֶה צְלוּב הַמָּשִׁיחַ לָרִיק׃    
1Corinthians 1:18 - מֵלתָא גֵּיר דַּזקִיפָא לַאבִידֵא שָׁטיוּתָא הי לַן דֵּין לַאילֵין דּחַיִינַן חַילָא הי דַּאלָהָא .   
1Corinthians 1:18 - FOR the doctrine of the cross to those who perish is foolishness, but to us who are saved it is the power of Aloha.   
1Corinthians 1:18 - For a discourse concerning the cross is, to them who perish, foolishness; but to us who live, it is the energy of God.   
1Corinthians 1:18 - For the preaching of the cross to those who have gone astray is foolishness; but to us who are saved it is the power of God   
1Corinthians 1:18 - כִּי־דְבַר הַצְּלוּב סִכְלוּת הוּא לָאֹבְדִים אֲבָל לָנוּ הַנּוֹשָׁעִים גְּבוּרַת אֱלֹהִים׃   
1Corinthians 1:19 - כּתִיב גֵּיר דַּאובֵּד חֵכמתָא דּחַכִּימֵא וֵאגלוּז תַּרעִיתָא דּסַכּוּלתָנֵא .   
1Corinthians 1:19 - For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, And I will take away the understanding of the prudent.    
1Corinthians 1:19 - For it is written: I will destroy the wisdom of the wise; and I will dissipate the intelligence of the sagacious.    
1Corinthians 1:19 - For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will do away with the understanding of the prudent.   
1Corinthians 1:19 - כִּי־כֵן כָּתוּב אֲאַבֵּד חָכְמַת חֲכָמִים וּבִינַת נְבוֹנִים אַסְתִּיר׃   
1Corinthians 1:20 - אַיכָּא הוּ חַכִּימָא אַו אַיכָּא הוּ סָפרָא אַו אַיכָּא הוּ דָּרוּשָׁא דּעָלמָא הָנָא לָא הָא אַשׁטיָה אַלָהָא חֵכמתֵה דּעָלמָא הָנָא .    
1Corinthians 1:20 - Where is the wise ? Where is the scribe ? Or where is the disputer of this world ? Hath not . Aloha made foolish the wisdom of this world ?   
1Corinthians 1:20 - Where is the wise? Or where is the scribe? Or where is the disputant of this world ? Lo, hath not God showed, that the wisdom of this world is folly ?   
1Corinthians 1:20 - Where is the wise? where is the scribe? where is the learned of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world?   
1Corinthians 1:20 - אַיֵּה חָכָם אַיֵּה סֹפֵר אַיֵּה דֹּרֵשׁ הָעוֹלָם הַזֶּה הֲלֹא סִכֵּל הָאֳלֹהִים אֶת־חָכְמַת הָעוֹלָם הַזֶּה׃   
1Corinthians 1:21 - מֵטֻל גֵּיר דַּבחֵכמתֵה דַּאלָהָא לָא יִדַע עָלמָא בּחֵכמתָא לַאלָהָא צבָא אַלָהָא דַּבשָׁטיוּתָא דּכָרוּזוּתָא נַחֵא לַאילֵין דַּמהַימנִין .    
1Corinthians 1:21 - For inasmuch as in the wisdom of Aloha, the world by wisdom hath not known Aloha, it hath pleased Aloha, by the foolishness of preaching, to save them who believe.   
1Corinthians 1:21 - For in the wisdom of God, because the world by wisdom knew not God, it pleased God, by the foolishness of preaching, to quicken them who believe.   
1Corinthians 1:21 - Because all the wisdom which God had given was not sufficient for the world to know God, it pleased God to save those who believe by the simple gospel.   
1Corinthians 1:21 - כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר בְּחָכְמַת הָאֱלֹהִים לֹא יָדַע הָעוֹלָם אֶת־הָאֱלֹהִים בְּחָכְמָה הָיָה רָצוֹן מִלְּפָנָיו לְהוֹשִׁיעַ בְּסִכְלוּת הַקְּרִיאָה אֶת הַמַּאֲמִינִים׃   
1Corinthians 1:22 - מֵטֻל דִּיהוּדָיֵא אָתוָתָא שָׁאלִין וַארמָיֵא חֵכמתָא בָּעֵין .    
1Corinthians 1:22 - For the Jihudoyee demand signs, and the Aramoyee require wisdom;   
1Corinthians 1:22 - Because the Jews ask for signs, and the Gentiles demand wisdom.   
1Corinthians 1:22 - For the Jews demand signs, and the Syrians seek after wisdom:   
1Corinthians 1:22 - כִּי הַיְּהוּדִים שֹׁאֲלִים לָהֶם אוֹת וְהַיְּוָנִים מְבַקְשִׁים חָכְמָה׃   
1Corinthians 1:23 - חנַן דֵּין מַכרזִינַן משִׁיחָא כַּד זקִיפ תּוּקַלתָּא לִיהוּדָיֵא ולַארמָיֵא שָׁטיוּתָא .   
1Corinthians 1:23 - but we preach the Meshiha crucified, a scandal to the Jihudoyee, and to the Aramoyee foolishness;    
1Corinthians 1:23 - But we preach Messiah as crucified; [which is] a stumbling-block to the Jews, and foolishness to the Gentiles;   
1Corinthians 1:23 - But we preach Christ crucified, which is a stumbling block to the Jews and foolishness to the Syrians.    
1Corinthians 1:23 - וַאֲנַחְנוּ מַשְׁמִיעִים אֶת־הַמָּשִׁיחַ הַצָּלוּב מִכְשׁוֹל לַיְהוּדִים וְסִכְלוּת לַיְּוָנִים׃   
1Corinthians 1:24 - להָנוּן דֵּין דַּקרֵין יִהוּדָיֵא וַארמָיֵא משִׁיחָא חַילָא דַּאלָהָא וחֵכמתָא דַּאלָהָא .   
1Corinthians 1:24 - but to them who are called, Jihudoyee and Aramoyee, the Meshiha is the power of Aloha, and the wisdom of Aloha.   
1Corinthians 1:24 - but to them who are called, both Jews and Gentiles, Messiah is the energy of God, and the wisdom of God.    
1Corinthians 1:24 - But for those who are called, both Jews and Syrians, Christ is the power of God and the wisdom of God.    
1Corinthians 1:24 - אֲבָל לַמְקֹרָאִים בֵּין מִיהוּדִים בֵּין מִיוָנִים אֶת־הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר הוּא גְּבוּרַת אֱלֹהִים וְחָכְמַת אֱלֹהִים׃   
1Corinthians 1:25 - מֵטֻל דּשָׁטיוּתֵה דַּאלָהָא חַכִּימָא הי מֵן בּנַינָשָׁא וַכרִיהוּתֵה דַּאלָהָא חַילתָניָא הי מֵן בּנַי אנָשָׁא .   
1Corinthians 1:25 - For the foolishness of Aloha is wiser than men, and the weakness of Aloha is stronger than men.   
1Corinthians 1:25 - Because the foolishness of God, is wiser than men; and the feebleness of God, is stronger than men.    
1Corinthians 1:25 - Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.   
1Corinthians 1:25 - יַעַן כִּי סִכְלוּת הָאֵל חֲכָמָה הִיא מֵאָדָם וְחֻלְשַׁת הָאֵל חֲזָקָה הִיא מֵאָדָם׃   
1Corinthians 1:26 - חזַו גֵּיר אָפ קרָיתּכוּן אַחַי דּלָא סַגִּיאיִן בּכוּן חַכִּימֵא בַּבסַר ולָא סַגִּיאיִן בּכוּן חַילתָנֵא ולָא סַגִּיאיִן בּכוּן בּנַי טוּהמָא רַבָּא .   
1Corinthians 1:26 - For you see also your calling, my brethren, that not many among you are wise after the flesh, and not many among you are powerful, and not many among you are of noble birth; [Or, sons of a great family.]   
1Corinthians 1:26 - For look also at your calling, my Brethren; that not many among you are wise, according to the flesh; and not many among you are mighty, and not many among you are of high birth.   
1Corinthians 1:26 - For consider also your own calling, my brethren, not many among you are wise in terms of worldly things, and not many among you are mighty, and not many among you belong to the nobility.   
1Corinthians 1:26 - כִּי רְאוּ־נָא אַחַי אֶת־קְרִיאַתְכֶם שֶׁלּא רַבִּים הַחֲכָמִים מִן־הַבָּשָׂר לֹא רַבִּים הַשַּׁלִּיטִים לֹא רַבִּים רָמֵי הַיַּחַשׂ׃    
1Corinthians 1:27 - אֵלָא גּבָא אַלָהָא לסַכלַוהי דּעָלמָא דּנַבהֵת לחַכִּימֵא וַגבָא כּרִיהַוהי דּעָלמָא דּנַבהֵת לחַילתָנֵא .   
1Corinthians 1:27 - but Aloha hath chosen the simple of the world, to shame the wise, and he hath chosen the weak of the world, to shame the mighty,   
1Corinthians 1:27 - But God hath chosen the foolish ones of the world, to shame the wise; and he hath chosen the feeble ones of the world, to shame the mighty;   
1Corinthians 1:27 - But God has chosen the foolish ones of the world to put the wise to shame; and God has chosen the weak ones of the world to embarrass the mighty;   
1Corinthians 1:27 - כִּי אִם־בַּסָּכָל שֶׁבָּעוֹלָם בָּחַר הָאֵל לְמַעַן בַּיֵּשׁ אֶת־הַחֲכָמִים וּבֶחָלוּשׁ שֶׁבָּעוֹלָם בָּחַר הָאֵל לְמַעַן בַּיֵּשׁ אֶת־הֶחָזָק׃   
1Corinthians 1:28 - וַגבָא לַאילֵין דַּבצִיר טוּהמהוּן בּעָלמָא וַלמַסלַיָא ולַאילֵין דּלַיתּ אֵנוּן דַּנבַטֵל לַאילֵין דּאִיתַיהוּן .   
1Corinthians 1:28 - and he hath chosen those of low birth [Or, mean family.] in the world, and the outcasts, and those who are nothing, to bring to nothing those who are;    
1Corinthians 1:28 - and he hath chosen those of humble birth in the world, and the despised, and them who are nothing, to bring to naught them who are something:   
1Corinthians 1:28 - And he has chosen those of humble families in the world, and the lowly, and those who are insignificant, in order to belittle those who consider themselves important,   
1Corinthians 1:28 - וּבְדַלַּת הָעוֹלָם בָּחַר הָאֵל וּבַנִּמְאָס וּבַאֲשֶׁר כְּאָיִן לְמַעַן בַּטֵּל אֵת אֲשֶׁר יֶשְׁנוֹ׃   
1Corinthians 1:29 - דּלָא נֵשׁתַּבהַר כֻּל בּסַר קדָמַוהי .   
1Corinthians 1:29 - that no flesh may boast before him.   
1Corinthians 1:29 - so that no flesh might, glory before him.   
1Corinthians 1:29 - So that no man should boast in his presence.   
1Corinthians 1:29 - כְּדֵי שֶׁלּא־יִתְהַלֵּל לְפָנָיו כָּל־בָּשָׂר׃    
1Corinthians 1:30 - אָפ אַנתּוּן דֵּין מֵנֵה אַנתּוּן בּיֵשׁוּע משִׁיחָא הַו דַּהוָא לַן חֵכמתָא מֵן אַלָהָא וזַדִּיקוּתָא וקַדִּישׁוּתָא ופוּרקָנָא .   
1Corinthians 1:30 - But you are of him in Jeshu Meshiha, who hath been made unto us wisdom, of Aloha, and righteousness and sanctification and redemption;   
1Corinthians 1:30 - And ye, moreover, are of him in Jesus Messiah; who hath become to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption :   
1Corinthians 1:30 - But you also belong to God through Jesus Christ who, from God, is wisdom and righteousness and sanctification, and salvation to all of us.   
1Corinthians 1:30 - וּמִמֶּנּוּ אַתֶּם בַּמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ אֲשֶׁר הָיָה לָנוּ לְחָכְמָה מֵאֵת הָאֱלֹהִים וְלִצְדָקָה וְלִקְדֻשָּׁה וּלְפִדְיוֹם׃   
1Corinthians 1:31 - אַיכ דַּכתִיב דּמַן דּמֵשׁתַּבהַר בּמָריָא נֵשׁתַּבהַר .    
1Corinthians 1:31 - according as it is written, He who boasteth, in the Lord let him boast.   
1Corinthians 1:31 - according to that which is written: He that glorieth, let him glory in the Lord.   
1Corinthians 1:31 - As it is written, He who glories, let him glory in the LORD.   
1Corinthians 1:31 - וִיהִי כַּכָּתוּב הַמִּתְהַלֵּל יִּתְהַלֵּל בַּיְהוָֹה׃    
1Corinthians 2:1 - וֵאנָא אַחַי כַּד אֵתִית לוָתכוּן לָא בּמַמללָא רַורבָא אָפלָא בּחֵכמתָא סַבַּרתּכוּן ארָזֵה דַּאלָהָא .   
1Corinthians 2:1 - And I, my brethren, when I came to you, not with grandeur of speech, nor with wisdom, did I evangelize to you the mystery of Aloha.   
1Corinthians 2:1 - And I, my Brethren, when I came to you, did not preach to you the mystery of God in magnificent speech, nor in wisdom.   
1Corinthians 2:1 - AND I, my brethren, when I came to you, did not come with excellency of speech, nor did I preach to you with learning the mystery of God.   
1Corinthians 2:1 - וְגַם אָנֹכִי בְּבֹאִי אֲלֵיכֶם אַחַי לֹא בָאתִי בְּגֵאוּת הַדִבּוּר וְהַחָכְמָה לְהַגִּיד לָכֶם אֶת־עֵדוּת הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 2:2 - ולָא דָּנֵת נַפשׁי בַּינָתכוּן אַיכ דּמֵדֵּם יָדַע אנָא אֵלָא אֵן ליֵשׁוּע משִׁיחָא אָפ לֵה כַּד זקִיפ .   
1Corinthians 2:2 - And I considered myself among you as not knowing any thing unless Jeshu Meshiha, and him also as crucified.    
1Corinthians 2:2 - And I did not govern myself among you, as if I knew any thing, except only Jesus Messiah; and him also as crucified.   
1Corinthians 2:2 - For I did not pretend to know anything among you, except Jesus Christ, and even him crucified   
1Corinthians 2:2 - כִּי לֹא־אָמַרְתִּי לָדַעַת בְּתוֹכֲכֶם דָּבָר בִּלְתִּי אִם־יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וְהוּא הַנִּצְלָב׃   
1Corinthians 2:3 - וֵאנָא בּדֵחלתָא סַגִּיאתָא ובַרתִיתָא הוִית לוָתכוּן .    
1Corinthians 2:3 - And I in much fear and trembling was with you.   
1Corinthians 2:3 - And in much fear and much trembling, was I with you.   
1Corinthians 2:3 - And I was with you with much reverence for God and in trembling.   
1Corinthians 2:3 - וָאֶהִי עִמָּכֶם בְּחֻלְשָׁה וּבְיִרְאָה וּבְחַלְחָלָה רַבָּה׃    
1Corinthians 2:4 - ומֵלַתי וכָרוּזוּתי לָא הוָת בַּמפִּיסָנוּתָא דּמֵלֵא דּחֵכמתָא אֵלָא בּתַחוִיתָא דּרוּחָא וַדחַילָא .   
1Corinthians 2:4 - And my speech and my preaching were not with the persuasion of the words of wisdom, but with the demonstration of the Spirit and of power;   
1Corinthians 2:4 - And my speech and my preaching were not with the persuasiveness of the discourses of wisdom; but with the demonstration of the Spirit, and with power:   
1Corinthians 2:4 - And my speech and my preaching was not with enticing words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,   
1Corinthians 2:4 - וּדְבָרִי וּקְרִיאָתִי לֹא לְפַתּוֹת בְּאִמְרֵי חָכְמַת בְּנֵי־אָדָם כִּי אִם־בְּתוֹכַחַת הָרוּחַ וְהַגְּבוּרָה׃   
1Corinthians 2:5 - דּלָא תֵּהוֵא הַימָנוּתכוּן בּחֵכמתָא דַּבנַינָשָׁא אֵלָא בּחַילָא דַּאלָהָא .   
1Corinthians 2:5 - that your faith might not be through the wisdom of men, but through the power of Aloha.   
1Corinthians 2:5 - that your faith might not arise from the wisdom of men, but from the power of God.   
1Corinthians 2:5 - So that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God.   
1Corinthians 2:5 - לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־תִהְיֶה אֱמוּנַתְכֶם בְּחָכְמַת בְּנֵי אָדָם כִּי אִם־בִּגְבוּרַת אֱלֹהִים׃   
1Corinthians 2:6 - חֵכמתָא דֵּין ממַללִינַן בַּגמִירֵא חֵכמתָא לָא דּהָנָא עָלמָא אָפלָא דּשַׁלִיטָנַוהי דּעָלמָא הָנָא דּמֵתבַּטלִין .   
1Corinthians 2:6 - But we speak wisdom among the perfect: not the wisdom of this world, nor the authorities of this world, which are abolished;   
1Corinthians 2:6 - Yet we do speak wisdom, among the perfect; the wisdom not of this world, nor of the potentates of this world, who will come to naught.   
1Corinthians 2:6 - Howbeit we do discuss wisdom with those who have comprehension, yet not the wisdom of this world, nor of the rulers of this world who pass away:   
1Corinthians 2:6 - אֲבָל חָכְמָה אֲנַחְנוּ מְדַבְּרִים בְּקֶרֶב הַשְּׁלֵמִים לֹא חָכְמַת הָעוֹלָם הַזֶּה גַּם־לֹא שֶׁל־שָׂרֵי הָעוֹלָם הַזֶּה אֲשֶׁר יֹאבֵדוּ׃    
1Corinthians 2:7 - אֵלָא ממַללִינַן חֵכמתָא דַּאלָהָא בּארָז הָי דַּמכַסיָא הוָת וקַדֵּם הוָא פַּרשָׁה אַלָהָא מֵן קדָם עָלמֵא לשׁוּבחָא דִּילַן .   
1Corinthians 2:7 - but we speak the wisdom of Aloha in the mystery which was hidden, and which Aloha predetermined from before the worlds unto our glorification;   
1Corinthians 2:7 - But we speak the wisdom of God, in a mystery; the wisdom which was hidden, and which God predetermined before the world was, for our glory:   
1Corinthians 2:7 - But we discuss the wisdom of God shown in a mysterious way, and it is hidden, but which God ordained before the world for our glory:   
1Corinthians 2:7 - כִּי אִם־נְדַבֵּר בַּסּוֹד חָכְמַת הָאֱלֹהִים הַנִּסְתָּרָה אֲשֶׁר הָאֱלֹהִים יְעָדָהּ לִכְבוֹדֵנוּ לִפְנֵי יְמוֹת עוֹלָם׃   
1Corinthians 2:8 - הָי דּחַד מֵן שַׁלִיטָנֵא דּעָלמָא הָנָא לָא יַדעָה אֵלוּ גֵּיר יַדעוּה לַו למָרָה דּתֵשׁבּוּחתָּא זָקפִּין הוַו .   
1Corinthians 2:8 - which not one of the authorities of this world hath known; for if they had known it, the Lord of glory they would not have crucified.   
1Corinthians 2:8 - which no one of the potentates of this world knew; for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.   
1Corinthians 2:8 - Which none of the rulers of the world knew: for had they known it, they would not have crucified the LORD of glory.   
1Corinthians 2:8 - אֲשֶׁר לֹא יְדָעָהּ אִישׁ מִשָּׂרֵי הָעוֹלָם הַזֶּה כִּי אִלּוּ יְדָעוּהָ לֹא צָלְבוּ אֶת־אֲדוֹן הַכָּבוֹד׃   
1Corinthians 2:9 - אֵלָא אַיכ דַּכתִיב דּעַינָא לָא חזָת וֵאדנָא לָא שֵׁמעַת ועַל לֵבָּא דּבַרנָשָׁא לָא סלֵק מֵדֵּם דּטַיֵב אַלָהָא לַאילֵין דּרָחמִין לֵה .    
1Corinthians 2:9 - But as it is written, The eye hath not seen, Nor the ear heard, Nor the heart of man hath risen (to), That which Aloha hath prepared for those who love him.    
1Corinthians 2:9 - But, as it is written: The eye hath not seen, nor hath the ear heard, nor hath it entered into the heart of man, that which God hath prepared for those who love him.   
1Corinthians 2:9 - But as it is written, The eye has not seen, and the ear has not heard, and the heart of man has not conceived the things which God has prepared for those who love him.   
1Corinthians 2:9 - כִּי אִם־כַּכָּתוּב אֲשֶׁר־עַיִן לֹא רָאֲתָה וְאֹזֶן לֹא שָׁמְעָה וְלֹא עָלָה עַל־לֵב אָדָם אֵת אֲשֶׁר־הֵכִין הָאֱלֹהִים לְאֹהֲבָיו׃    
1Corinthians 2:10 - לַן דֵּין גַּלָא אַלָהָא בּרוּחֵה רוּחָא גֵּיר כֻּלמֵדֵּם בָּציָא אָפ עוּמקַוהי דַּאלָהָא .   
1Corinthians 2:10 - BUT unto us hath Aloha revealed, by his Spirit. For the Spirit all things searcheth, also the depths of Aloha.    
1Corinthians 2:10 - But God hath revealed it to us, by his Spirit; for the Spirit exploreth all things, even the profound things of God.   
1Corinthians 2:10 - But God has revealed them to us by his Spirit: for the Spirit searches everything, even the depths of God.    
1Corinthians 2:10 - וְלָנוּ גִּלָּה הָאֱלֹהִים בְּרוּחוֹ כִּי הָרוּחַ חוֹקֵר אֶת־הַכֹּל גַּם אֶת־מַעֲמַקֵּי הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 2:11 - אַינָא הוּ גֵּיר בַּרנָשָׁא דּיָדַע דַּבבַרנָשָׁא אֵלָא אֵן רוּחָא דּבַר אנָשָׁא דּבֵה הָכַנָא אָפ דּבַאלָהָא אנָשׁ לָא יָדַע אֵלָא אֵן רוּחֵה דַּאלָהָא .   
1Corinthians 2:11 - For what man knoweth what is in man, save the spirit of a man which is in him ? so also that which is in Aloha man knoweth not, but only the Spirit of Aloha.   
1Corinthians 2:11 - For what man is there, who knoweth that which is in a man, except it be the spirit of the man, which is in him ? So also, that which is in God, no one knoweth, except the Spirit of God.    
1Corinthians 2:11 - For what man knows the mind of man, save the spirit of man which is in him? even so, no man knows the mind of God, except the Spirit of God.   
1Corinthians 2:11 - כִּי מִי הוּא מִבְּנֵי אָדָם יֹדֵעַ אֵת אֲשֶׁר בָּאָדָם כִּי אִם־רוּחַ הָאָדָם אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ וְכֵן אֵין אִישׁ יֹדֵעַ אֵת אֲשֶׁר בֵּאלֹהִים כִּי אִם־רוּחַ הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 2:12 - חנַן דֵּין לָא הוָא רוּחָא דּעָלמָא נסַבן אֵלָא רוּחָא דּמֵן אַלָהָא דּנֵדַּע מַוהבָתָא דּמֵן אַלָהָא אֵתִיהֵב לַן .   
1Corinthians 2:12 - But we not the spirit of this world have received, but the Spirit who is from Aloha, that we might know that the gifts from Aloha are given unto us;   
1Corinthians 2:12 - Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit which is from God; that we might know the free gifts, which are given to us by God.   
1Corinthians 2:12 - Now we have received not the spirit of the world, but the spirit that is from God, that we may understand the gifts that are given to us by God.   
1Corinthians 2:12 - וַאֲנַחְנוּ לֹא לָקַחְנוּ אֶת־רוּחַ הָעוֹלָם כִּי אִם־הָרוּחַ מֵאֵת הָאֱלֹהִים לְמַעַן נֵדַע אֶת־אֲשֶׁר נִתַּן לָנוּ מֵאֵת הָאֱלֹהִים בְּחַסְדּוֹ׃    
1Corinthians 2:13 - אַילֵין דָּאפ ממַללִינַן לָא הוָא בּיוּלפָּנָא דּמֵלֵא דּחֵכמתָא דַּבנַינָשָׁא אֵלָא בּיוּלפָּנָא דּרוּחָא וַלרוּחָנֵא רוּחָניָתָא מפַחמִינַן .    
1Corinthians 2:13 - which also we speak, not with the learning of words of wisdom of men, but with the learning of the Spirit; and with spirituals the spirituals we compare.   
1Corinthians 2:13 - Which things we also speak; not in the teaching of the words of man's wisdom, but in the teaching of the spirit; and we compare spirituals with spirituals.   
1Corinthians 2:13 - For the things which we discuss are not dependent on the knowledge of words and man's wisdom, but on the teaching of the Spirit; thus explaining spiritual things to the spiritually minded.   
1Corinthians 2:13 - וְאֶת־זֹאת לֹא נוֹצִיא בְּלָשׁוֹן אֲשֶׁר תְּלַמֵּד חָכְמַת בְּנֵי אָדָם כִּי אִם־בְּלָשׁוֹן אֲשֶׁר רוּחַ הַקֹּדֶשׁ תְּלַמֵּד וּנְבָאֵר רוּחָנִיּוֹת בִּדְבָרִים רוּחַנִיּים׃   
1Corinthians 2:14 - בַּרנָשָׁא גֵּיר דּבַנפֵשׁ הוּ לָא מקַבֵּל רוּחָניָתָא שָׁטיוּתָא אֵנֵין גֵּיר לֵה ולָא מֵשׁכַּח דּנֵדַּע דַּברוּח מֵתּדִין .   
1Corinthians 2:14 - For the man who is animal receiveth not spirituals, for they are foolishness to him, and he cannot know them, because they by the Spirit are judged of;   
1Corinthians 2:14 - For a man in his natural self, receiveth not spirituals; for they are foolishness to him. Neither can he know them; for they are discerned by the Spirit.   
1Corinthians 2:14 - For the material man rejects spiritual things, for they are foolishness to him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.   
1Corinthians 2:14 - הֵן הָאָדָם הַטִּבְעִי אֵינֶנּוּ מְקַבֵּל אֶת־דִּבְרֵי רוּחַ אֱלֹהִים כִּי־הֵמָּה סִכְלוּת לוֹ וְלֹא יוּכַל לַהֲבִינָם בַּאֲשֶׁר הֵמָּה נְדוֹנִים בְּדֶרֶךְ הָרוּחַ׃   
1Corinthians 2:15 - רוּחָנָא דֵּין כֻּל מֵדֵּם דָּאֵן והוּ מֵן אנָשׁ לָא מֵתּדִין .    
1Corinthians 2:15 - but the spiritual judgeth of every thing, and he of man is not judged.   
1Corinthians 2:15 - But he that is spiritual, judgeth of all things: and he is judged of by no one.   
1Corinthians 2:15 - But the spiritual man discerns every thing, and yet no man can discern him.   
1Corinthians 2:15 - אֲבָל הָאָדָם הָרוּחָנִי יָדִין הַכֹּל וְאוֹתוֹ לֹא־יָדִין אִישׁ׃    
1Corinthians 2:16 - מַנוּ גֵּיר יִדַע רֵעיָנֵה דּמָריָא דּנַלפִיוהי לַן דֵּין רֵעיָנָא דַּמשִׁיחָא אִית לַן .   
1Corinthians 2:16 - For who hath known the mind of the Lord to teach him ? But we have the mind of the Meshiha.   
1Corinthians 2:16 - For who hath known the mind of the Lord, that he should instruct him? But we have the mind of Messiah.    
1Corinthians 2:16 - For who knows the mind of the LORD, that he may teach it? But we have the perception of Christ.    
1Corinthians 2:16 - כִּי מִי־תִכֵּן אֶת־רוּחַ יְהוָֹה וּמִי יוֹדִיעֶנּוּ וַאֲנַחְנוּ הִנֵּה יֶשׁ־לָנוּ רוּחַ הַמָּשִׁיחַ׃    
1Corinthians 3:1 - וֵאנָא אַחַי לָא אֵשׁכּחֵת דֵּאמַלֵל עַמכוּן אַיכ דּעַם רוּחָנֵא אֵלָא אַיכ דּעַם פַּגרָנֵא וַאיכ דַּליַלוּדֵא בַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 3:1 - AND I, my brethren, could not speak with you as with the spiritual, but as with the carnal, and as with babes in the Meshiha.   
1Corinthians 3:1 - And I, my Brethren, could not talk with you, as with spiritual [persons], but as with the carnal, as with babes in Messiah.   
1Corinthians 3:1 - SO I, my brethren, could not converse with you as with spiritual men, but as with worldly men and even as with little children in Christ   
1Corinthians 3:1 - וַאֲנִי לֹא יָכֹלְתִּי לְדַבֵּר עִמָּכֶם אַחַי כְּדַבֵּר עִם אַנְשֵׁי רוּחַ כִּי אִם כְּדַבֵּר עִם אַנְשֵׁי בָשָׂר כְּדַבֵּר עִם עוֹלֲלִים בַּמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 3:2 - חַלבָא אַשׁקִיתכוּן ולָא יֵהבֵּת לכוּן מֵאכוּלתָּא לָא גֵּיר עדַכִּיל מֵשׁכּחִין הוַיתּוּן אֵלָא אָפלָא הָשָׁא מֵשׁכּחִין אנתּוּן .   
1Corinthians 3:2 - I have sustained you with milk, [Or, have given you milk to drink.] and have not given you meat; for as yet you could not, nor can you now, (bear it).    
1Corinthians 3:2 - I gave you milk, and did not give you solid food: for ye were not then able to receive it; and even now, ye are not able.   
1Corinthians 3:2 - I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto you were unable to eat it, and even now you are not ready for it;   
1Corinthians 3:2 - חָלָב הִשְׁקֵיתִי אֶתְכֶם וְלֹא־מַאֲכָל כִּי עֲדַיִן לֹא הֱיִיתֶם יְכוֹלִים וְגַם־עַתָּה אֵינְכֶם יְכוֹלִים כִּי עוֹדְכֶם שֶׁל־הַבָּשָׂר׃    
1Corinthians 3:3 - עדַכִּיל גֵּיר בַּבסַר אַנתּוּן אַיכָּא גֵּיר דּאִית בּכוּן חסָמָא וחֵריָנָא ופָלַגוָתָא לָא הָא פַּגרָנֵא אנתּוּן ובַבסַר מהַלכִין אנתּוּן .    
1Corinthians 3:3 - For as yet you are in the flesh. For while there are among you envy and contentions and divisions, are you not carnal, and walking in the flesh ?   
1Corinthians 3:3 - For ye are still in the flesh. For, as there are among you envying, and contention, and parties, are ye not carnal, and walking in the flesh?   
1Corinthians 3:3 - Because you are still worldly: for as long as there is among you envying and strife and divisions, are you not worldly and still following after the material things?   
1Corinthians 3:3 - כִּי בַּאֲשֶׁר קִנְאָה בֵּינֵיכֶם וּמְרִיבָה וּמַחֲלֹקוֹת הֲלֹא שֶׁל־הַבָּשָׂר אַתֶּם וְנֹהֲגִים מִנְהַג בְּנֵי אָדָם׃   
1Corinthians 3:4 - מָא דָּאמַר גֵּיר אנָשׁ אנָשׁ מֵנכוּן אֵנָא דּפַּולָוס אנָא וַאחרִנָא אָמַר אנָא דַּאפָּלָו אנָא לָא הָא פַּגרָנֵא אנתּוּן .   
1Corinthians 3:4 - For while some of you say, I am of Paulos, and another, I am of Apollo, are you not carnal ?   
1Corinthians 3:4 - For, while one of you saith, I am of Paul; and another saith, I am of Apollos; are ye not carnal ?    
1Corinthians 3:4 - For while one says, I am a follower of Paul; and another, I am a follower of Apollos; are you not worldly?    
1Corinthians 3:4 - הֵן בֶּאֱמֹר זֶה אֲנִי לְפוֹלוֹס וְזֶה אֲנִי לְאַפּוֹלוֹס הֲלֹא שֶׁל־הַבָּשָׂר אַתֶּם׃   
1Corinthians 3:5 - מַנוּ גֵּיר פַּולָוס אַו מַנוּ אַפָּלָו אֵלָא משַׁמשָׁנֵא דּבאִידַיהוּן הַימֵנתּוּן ואנָשׁ אנָשׁ אַיכ דּיַהב לֵה מָריָא .   
1Corinthians 3:5 - For who is Paulos, or who Apollo, but ministers by whom you have believed and each as the Lord gave to him ?    
1Corinthians 3:5 - For, who is Paul, or who is Apollos, but the ministers by whom ye believed, each one as the Lord gave to him?   
1Corinthians 3:5 - Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you were converted; each one is gifted according as the LORD gave to him.   
1Corinthians 3:5 - מִי אֵפוֹא פוֹלוֹס וּמִי־הוּא אַפּוֹלוֹס אַךְ־מְשָׁרֲתִים אֲשֶׁר עַל־יָדָם בָּאתֶם לְהַאֲמִין אִישׁ אִישׁ כְּמַתְּנַת הָאָדוֹן אֲשֶׁר נָתַן לוֹ׃    
1Corinthians 3:6 - אֵנָא נֵצבֵּת וַאפָּלָו אַשׁקִי אֵלָא אַלָהָא רַבִּי .    
1Corinthians 3:6 - I have planted, and Apollo watered, but Aloha made to increase.   
1Corinthians 3:6 - I planted, and Apollos watered; but God produced the growth.   
1Corinthians 3:6 - I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.   
1Corinthians 3:6 - אֲנִי נָטַעְתִּי וְאַפּוֹלוֹס הִשְׁקָה וְהָאֱלֹהִים הוּא הִצְמִיחַ׃    
1Corinthians 3:7 - לָא הָכִיל הַו דּנָצֵב אִיתַוהי מֵדֵּם ולָא הַו דּמַשׁקֵא אֵלָא אַלָהָא דַּמרַבֵּא .   
1Corinthians 3:7 - He then who planteth is not any thing nor he who watereth; but Aloha who maketh to increase.   
1Corinthians 3:7 - Not therefore he that planted, is to be accounted of, nor he that watered, but God who produced the growth.    
1Corinthians 3:7 - So then neither he who plants, nor he who waters deserves the credit; but God who gives the increase.    
1Corinthians 3:7 - עַל־כֵּן הַנֹּטֵעַ כְּאַיִן וְהַמַּשְׁקֶה כְּאָיִן כִּי אִם־אֱלֹהִים הַמַּצְמִיחַ׃   
1Corinthians 3:8 - מַן דּנָצֵב דֵּין ומַן דּמַשׁקֵא חַד אֵנוּן ואנָשׁ אַיכ עַמלֵה אַגרֵה מקַבֵּל .   
1Corinthians 3:8 - But he who planteth and he who watereth are one, (and) each according to his labour his recompence receiveth.    
1Corinthians 3:8 - And he that planted, and he that watered are on a par; each receiveth his reward, according to his labor.    
1Corinthians 3:8 - Thus the planter and the waterer are equal: and each one shall receive his own wages according to his own labor.    
1Corinthians 3:8 - וְהַנֹּטֵעַ וְהַמַּשְׁקֶה כְּאֶחָד הֵמָּה וְכָל־אִישׁ יְקַבֵּל אֶת־שְׂכָרוֹ כְּפִי עֲמָלוֹ׃   
1Corinthians 3:9 - עַם אַלָהָא גֵּיר פָּלחִינַן ופוּלחָנָא דַּאלָהָא ובֵניָנָא דַּאלָהָא אַנתּוּן אֵנוּן .   
1Corinthians 3:9 - For with Aloha we work; and the work of Aloha and the edifice of Aloha are you.   
1Corinthians 3:9 - For we labor with God: and ye are God's husbandry, and God's edifice.   
1Corinthians 3:9 - For we work together with God: you are God's work and God's building.   
1Corinthians 3:9 - כִּי עֹזְרִים לֵאלֹהִים בִּמְלַאכְתּוֹ אֲנָחְנוּ שְׂדֵה אֱלֹהִים אַתֶּם בִּנְיַן אֶלֹהִים אַתֶּם׃   
1Corinthians 3:10 - וַאיכ טַיבּוּתָא דַּאלָהָא דֵּאתיַהבַּת לִי סָמֵת שֵׁתֵאסתָּא אַיכ אַרדִּכלָא חַכִּימָא אחרִנָא דֵּין עלֵיה בָּנֵא כֻּלנָשׁ דֵּין נֵחזֵא אַיכַּן בָּנֵא עלֵיה .   
1Corinthians 3:10 - And according to the grace of Aloha which is given to me, I have laid the foundation as a wise architect; but another hath built upon it.   
1Corinthians 3:10 - According to the grace of God which was given me, I laid the foundation like a wise architect; and another buildeth on it. But let each one see, how he buildeth on it.   
1Corinthians 3:10 - According to the grace of God which is given to me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another builds upon it. But let every man be careful how he builds thereon.    
1Corinthians 3:10 - וַאֲנִי כְּפִי חֶסֶד אֱלֹהִים הַנִּתָּן לִי כְּאָמָּן חָכָם שַׁתִּי יְסוֹד וְאַחֵר בּוֹנֶה עָלָיו אַךְ־יֵרֶא כָל־אִישׁ אֵיךְ הוּא־בֹנֶה עָלָיו׃    
1Corinthians 3:11 - שֵׁתֵאסתָּא גֵּיר אחרִתָא סטַר מֵן הָדֵא דּסִימָא אנָשׁ לָא מֵשׁכַּח לַמסָם דּאִיתֵיה יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 3:11 - But let every man beware how he buildeth upon it. For another foundation besides this which is laid no man can lay, (that, namely,) which is Jeshu the Meshiha.   
1Corinthians 3:11 - For any other foundation can no man lay, different from that which is laid, which is Jesus Messiah.    
1Corinthians 3:11 - For other foundation can no man lay than that which is already laid, which is Jesus Christ.   
1Corinthians 3:11 - כִּי לֹא־יוּכַל אִישׁ לָשִׁית יְסוֹד אַחֵר זוּלָתִי הַמּוּסָּד שֶׁהוּא יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 3:12 - וֵאן אנָשׁ דֵּין בָּנֵא עַל הָדֵא שֵׁתֵאסתָּא דַּהבָא אַו סאִמָא אַו כּאִפֵא יַקִירָתָא אַו קַיסֵא אַו עמִירָא אַו חַבּתָא .   
1Corinthians 3:12 - And if any man build upon this foundation gold, or silver, or precious stones; or wood, or hay, or stubble;    
1Corinthians 3:12 - And if any one buildeth on this foundation, either gold, or silver, or precious stones, or wood, or hay, or stubble;   
1Corinthians 3:12 - Now if any man build on this foundation gold, silver, or precious stones, or wood, or hay, or stubble;    
1Corinthians 3:12 - וְאִם־יִבְנֶה הַבּוֹנֶה עַל־הַיְסוֹד הַזֶּה זָהָב אוֹ כֶסֶף אוֹ אֲבָנִים יְקָרוֹת אוֹ־עֵץ אוֹ חָצִיר אוֹ קָשׁ׃   
1Corinthians 3:13 - עבָדָא דּכֻלנָשׁ מֵתגּלֵא יַומָא גֵּיר הַו גָּלֵא לֵה מֵטֻל דַּבנוּרָא מֵתגּלֵא וַעבָדֵה דּכֻלנָשׁ אַיכַּנָא אִיתַוהי נוּרָא תֵּפרשִׁיוהי .    
1Corinthians 3:13 - the work of every one shall be revealed, for that day shall reveal it; for by the fire shall it be revealed, and the work of every man as it is the fire shall distinguish.   
1Corinthians 3:13 - the work of each will be exposed to view; for the day will expose it; because it is to be tested by fire; and the fire will disclose the work of each, of what sort it is.   
1Corinthians 3:13 - Every man's work shall be plainly seen: for the light of day shall expose it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall test every man's work and show of what sort it is.    
1Corinthians 3:13 - יִגָּלֶה מַעֲשֵׂה כָל־אִישׁ כִּי־הַיּוֹם הוּא יְבָרֲרֵהוּ כִּי־בָאֵשׁ יֵרָאֶה וּמַה־מַּעֲשֵׂה כָּל־אִישׁ וָאִישׁ הָאֵשׁ תִּבְחָנֶנּוּ׃    
1Corinthians 3:14 - וַאינָא דַּנקַוֵא עבָדֵה הַו דּבָנֵא אַגרֵה נקַבֵּל .   
1Corinthians 3:14 - And he whose work which he builded shall abide, will receive his recompense;   
1Corinthians 3:14 - And that builder whose work shall endure, will receive his reward.   
1Corinthians 3:14 - And the builder whose work survives shall receive his reward.   
1Corinthians 3:14 - אִם־יַעֲמֹד מַעֲשֵׂה אִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה עָלָיו יְקַבֵּל שְׂכָרוֹ׃    
1Corinthians 3:15 - וַאינָא דַּעבָדֵה נאִקַד נֵחסַר הוּ דֵּין נֵשׁתַּוזַב הָכַנָא דֵּין אַיכ דּמֵן נוּרָא .   
1Corinthians 3:15 - and he whose work shall be burned, shall fail; but he (himself) shall be rescued, but so as from fire.    
1Corinthians 3:15 - And he, whose work shall burn up, will suffer loss; yet himself will escape; but it will be, as from the fire.    
1Corinthians 3:15 - And the one whose work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be rescued, even as one who has been saved from the fire.   
1Corinthians 3:15 - וְאִם־יִשָׂרֵף מַעֲשֵׂהוּ יַפְסִידֶנּוּ וְהוּא יִוָּשֵׁעַ אַךְ כְּאוּד מֻצָּל מֵאֵשׁ׃   
1Corinthians 3:16 - לָא יָדעִין אנתּוּן דּהַיכּלֵה אַנתּוּן דַּאלָהָא ורוּחֵה דַּאלָהָא עָמרָא בּכוּן .   
1Corinthians 3:16 - KNOW YOU not that you are the temple of Aloha, and (that) the Spirit of Aloha inhabiteth in you?    
1Corinthians 3:16 - Know ye not, that ye are the temple of God? and that the Spirit of God dwelleth in you?   
1Corinthians 3:16 - Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you   
1Corinthians 3:16 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי הֵיכַל אֱלֹהִים אַתֶּם וְרוּחַ אֱלֹהִים שֹׁכֵן בְּקִרְבְּכֶם׃   
1Corinthians 3:17 - ומַן דַּמחַבֵּל הַיכּלֵה דַּאלָהָא מחַבֵּל לֵה אַלָהָא הַיכּלֵה גֵּיר דַּאלָהָא קַדִּישׁ הוּ דַּאנתּוּן אֵנוּן .   
1Corinthians 3:17 - Whoso destroyeth the temple of Aloha, him will Aloha destroy for the temple of Aloha is holy, which you are.    
1Corinthians 3:17 - Whoever shall mar the temple of God, God will mar him: for the temple of God is holy, which [temple] ye are.    
1Corinthians 3:17 - And whoever defiles the temple of God, God will destroy; for the temple of God is holy, and that temple is you.    
1Corinthians 3:17 - וְאִישׁ אֲשֶׁר יַשְׁחִית אֶת־הֵיכַל אֱלֹהִים הָאֱלֹהִים יַשְׁחִית אֹתוֹ כִּי הֵיכַל אֱלֹהִים קָדוֹשׁ וְאַתֶּם הֵיכָלוֹ׃   
1Corinthians 3:18 - אנָשׁ לָא נַטעֵא נַפשֵׁה מַן דּסָבַר בּכוּן דּחַכִּים הוּ בּעָלמָא הָנָא נֵהוֵא לֵה סַכלָא דּנֵהוֵא חַכִּימָא .   
1Corinthians 3:18 - Let no man deceive himself. Whoever among you supposeth himself wise in this world, let him become foolish, that he may be wise.   
1Corinthians 3:18 - Let no one deceive himself. Whoever among you thinketh that he is wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.   
1Corinthians 3:18 - Let no man deceive himself. Whoever among you thinks he is wise in this world, let him consider himself a fool so that he may become wise.   
1Corinthians 3:18 - אַל־יַשִּׂיא אִישׁ נַפְשׁוֹ מִי אֲשֶׁר חָכָם יֵחָשֵׁב בָּעוֹלָם הַזֶּה יְהִי לְסָכָל לְמַעַן יֶחְכָּם׃   
1Corinthians 3:19 - חֵכמתֵה גֵּיר דּעָלמָא הָנָא לֵלוּתָא הי לוָת אַלָהָא כּתִיב הוּ גֵּיר דָּאחֵד חַכִּימֵא בּחָרעוּתהוּן .   
1Corinthians 3:19 - For the wisdom of this world is folly with Aloha; for it is written, He hath taken the wise in their own craftiness.   
1Corinthians 3:19 - For the wisdom of this world is fatuity with God: for it is written, He catcheth the wise in their own craftiness.   
1Corinthians 3:19 - For the wisdom of this world is foolishness before God. For it is written, He catches the wise in their own craftiness.   
1Corinthians 3:19 - כִּי־חָכְמַת הָעוֹלָם הַזֶּה סִכְלוּת לִפְנֵי הָאֱלֹהִים כַּכָּתוּב לֹכֵד חֲכָמִים בְּעָרְמָם׃   
1Corinthians 3:20 - ותוּב מָריָא יָדַע מַחשׁבָתהוּן דּחַכִּימֵא דַּסרִיקָן אֵנֵין .    
1Corinthians 3:20 - And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.   
1Corinthians 3:20 - And again: The Lord knoweth the devices of the wise, that they are vain.   
1Corinthians 3:20 - And again, The LORD knows that the thoughts of the wise are vain.   
1Corinthians 3:20 - וְעוֹד כָּתוּב יְהוָֹה יֹדֵעַ מַחְשְׁבוֹת חֲכָמִים כִּי הֵמָּה הָבֶל׃    
1Corinthians 3:21 - מֵטֻל הָנָא לָא אנָשׁ נֵשׁתַּבהַר בַּבנַינָשָׁא כֻּלמֵדֵּם גֵּיר דִּילכוּן הוּ .   
1Corinthians 3:21 - On this account let no one boast in men: for every thing is yours;   
1Corinthians 3:21 - Wherefore, let no one glory in men: for all things are yours;   
1Corinthians 3:21 - Therefore, let no man boast about men. For all things are yours;   
1Corinthians 3:21 - עַל־כֵּן אַל־יִתְהַלֵּל אִישׁ בְּאָדָם כִּי הַכֹּל הוּא שֶׁלָּכֶם׃    
1Corinthians 3:22 - אֵן פַּולָוס וֵאן אַפָּלָו וֵאן כּאִפָא וֵאן עָלמָא וֵאן חַיֵא וֵאן מַותָּא וֵאן דּקָימָן וֵאן דַּעתִידָן כֻּל מֵדֵּם דִּילכוּן הוּ .    
1Corinthians 3:22 - whether Paulos, or Apolo, or Kipha, or the world, or life, or death, or things standing, or things to be; every thing is yours,   
1Corinthians 3:22 - whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all things are yours:   
1Corinthians 3:22 - Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all things are yours;   
1Corinthians 3:22 - אִם־פּוֹלוֹס אִם־אַפּוֹלוֹס וְאִם־כֵּיפָא אִם־הָעוֹלָם אִם־הַחַיִּים וְאִם־הַמָּוֶת אִם־הַהוֶֹה וְאִם־הֶעָתִיד הַכֹּל הוּא שֶׁלָּכֶם׃    
1Corinthians 3:23 - וַאנתּוּן דַּמשִׁיחָא וַמשִׁיחָא דַּאלָהָא .   
1Corinthians 3:23 - and you are of the Meshiha, and the Meshiha of Aloha.   
1Corinthians 3:23 - and ye are Messiah's, and Messiah is God's.   
1Corinthians 3:23 - And you are of Christ, and Christ is of God.   
1Corinthians 3:23 - וְאַתֶּם שֶׁל־הַמָּשִׁיחַ וְהַמָּשִׁיחַ שֶׁל־אֱלֹהִים׃    
1Corinthians 4:1 - הָכַנָא הוַין חשִׁיבִין לכוּן אַיכ משַׁמשָׁנֵא דַּמשִׁיחָא ורַבַּי בָּתֵּא דּארָזַוהי דַּאלָהָא .   
1Corinthians 4:1 - Thus let us be accounted of you as ministers of the Meshiha, and stewards of the mysteries of Aloha.    
1Corinthians 4:1 - Let us be so accounted of by you, as the servants of Messiah, and the stewards of the mysteries of God.    
1Corinthians 4:1 - THIS is the way you should consider us: as the servants of Christ, and stewards of the mysteries of God.    
1Corinthians 4:1 - כִּמְשָׁרֲתֵי הַמָּשִׁיחַ וְסֹכְנֵי רָזֵי אֵל כֵּן יַחֲשָׁב־אִישׁ אֹתָנוּ׃   
1Corinthians 4:2 - הָרכָּא מֵכִּיל מֵתבּעֵא בּרַבַּי בָּתֵּא דּאנָשׁ כַּד מהַימַן נֵשׁתּכַח .   
1Corinthians 4:2 - So now is it required of a steward that he be one found faithful.   
1Corinthians 4:2 - Now it is required of stewards, that each be found faithful.   
1Corinthians 4:2 - Henceforth it is required of stewards, that every one of them must be faithful.   
1Corinthians 4:2 - וְלָזֶה עוֹד יְבֻקַּשׁ מִן־הַסֹּכְנִים לְהִמָּצֵא נֶאֱמָן׃    
1Corinthians 4:3 - לִי דֵּין הָדֵא בּצִירוּתָא הי לִי דּמֵנכוּן אֵתּדִין אַו מֵן כֻּל בַּר אנָשׁ אֵלָא אָפלָא אֵנָא נַפשׁי דָּאֵן אנָא .   
1Corinthians 4:3 - But to me it is a little thing to be Judged by you, or by any man; neither do I judge myself,   
1Corinthians 4:3 - But to me, it is a light matter to be judged of by you, or by any man whatever; nay, I am no judge of myself.    
1Corinthians 4:3 - But as for me, it is of little importance that I am judged by you or by any one else: because I do not judge myself.   
1Corinthians 4:3 - וַאֲנִי נְקַלָּה הִיא בְּעֵינַי שֶׁאַתֶּם דָּנִים אֹתִי אוֹ־יוֹם דִּין שֶׁל־בְּנֵי אָדָם גַּם־אֲנִי לֹא אָדִין נַפְשִׁי׃   
1Corinthians 4:4 - לָא גֵּיר מֵדֵּם בּנַפשׁי חשִׁישׁ אנָא אֵלָא לַו בּהָדֵא אֵזדַּדּקֵת דַּיָני גֵּיר מָריָא הוּ .   
1Corinthians 4:4 - for of nothing in myself am I conscious; but not by this am I justified, but my judge is the Lord.    
1Corinthians 4:4 - -(For I am not conscious in myself of any thing [flagrant]; yet I am not by this justified; for the Lord is my judge.)   
1Corinthians 4:4 - For I know nothing of which I am guilty; yet I may not be right in this, for my judge is the LORD.    
1Corinthians 4:4 - כִּי אֵינֶנִּי יוֹדֵעַ בְּנַפְשִׁי מְאוּמָה רָע וּבְכָל־זֹאת לֹא אֶצְדָּק כִּי הָאָדוֹן הוּא הַדָּן אֹתִי׃   
1Corinthians 4:5 - מֵטֻל הָנָא לָא מֵן קדָם זַבנָא תֵּהווּן דָּינִין עדַמָא דּנאִתֵא מָריָא הַו דּמַנהַר כַּסיָתֵה דּחֵשׁוּכָא וגָלֵא מַחשׁבָתהוּן דּלֵבַּוָתָא והָידֵּין נֵהוֵא שׁוּבחָא לאנָשׁ אנָשׁ מֵן אַלָהָא .   
1Corinthians 4:5 - Therefore, do not judge before the time, until the Lord come, who will bring to light the hidden things of darkness, and reveal the thoughts of hearts. Then will there be praise to each man from Aloha.   
1Corinthians 4:5 - Therefore pronounce not judgments before the time, [or] until the Lord come, who will pour light upon the hidden things of darkness, and will make manifest the thoughts of [men's] hearts: and then will each one have [due] praise from God.   
1Corinthians 4:5 - Therefore do not judge before the time, until the LORD comes, and brings to light the hidden things of darkness, and reveals the thoughts of the hearts; then shall every man have praise from God.   
1Corinthians 4:5 - עַל־כֵּן אַל־תִּשְׁפְּטוּ דָבָר לִפְנֵי עִתּוֹ עַד כִּי־יָבוֹא הָאָדוֹן וְהוּא יוֹצִיא לָאוֹר אֶת־תַּעֲלֻמוֹת הַחשֶׁךְ וִיגַלֶּה אֶת־מְזִמּוֹת הַלְּבָבוֹת וְאָז תִּהְיֶה תְהִלָּה לְכָל־אִישׁ מֵאֵת הָאֱלֹהִים׃    
1Corinthians 4:6 - הָלֵין דֵּין אַחַי מֵטֻלָתכוּן הוּ סָמֵת עַל פַּרצוּפָּא דִּילי ודַאפָּלָו דּבַן תּאִלפּוּן דּלָא תֵּתרַעוּן יַתִּיר מֵן מָא דַּכתִיב ואנָשׁ עַל חַברֵה לָא נֵתּרִים מֵטֻל אנָשׁ .   
1Corinthians 4:6 - BUT these things, my brethren, for your sakes I have applied to the person of myself and of Apolo, that through us you may learn not to think of us beyond what is written; and that one above his neighbour may not be exalted on account of any thing.   
1Corinthians 4:6 - These things, my Brethren, I have stated concerning the person of myself and of Apollos, for your sakes; that, in us, ye might learn not to think [of men], above what is written; and that no one might exalt himself in comparison with his fellow, on account of any person.    
1Corinthians 4:6 - These things, my brethren, concerning myself and Apollos I have pictured for your sakes; that in our example you may learn not to think beyond that which is written, and let no one exalt himself over his fellow man, on account of any man.   
1Corinthians 4:6 - וְאֶת־זֹאת אַחַי הֲסִבֹּתִי עַל־עַצְמִי וְעַל־אַפּוֹלוֹס בַּעֲבוּרְכֶם לְמַעַן תִּלְמְדוּ בָנוּ שֶׁלּא־יִתְגַדֵּל אִישׁ עַל־מַה־שֶּׁכָּתוּב פֶּן־תִּתְגָּאוּ אִישׁ בְּשֵׁם אִישׁ לְנֶגֶד רֵעֵהוּ׃   
1Corinthians 4:7 - מַנוּ גֵּיר בּצָכ אַו מָנָא אִית לָכ דּלָא נסַבתּ וֵאן נסַבתּ למָנָא מֵשׁתַּבהַר אַנתּ אַיכ הַו דּלָא נסַבתּ .   
1Corinthians 4:7 - For who distinguisheth thee ? Or, what hast thou which thou hast not received ? And if thou hast received, why dost thou boast as if thou hadst not received ?   
1Corinthians 4:7 - For who exploreth thee? Or what hast thou, which thou didst not receive ? And if thou receivedst it, why gloriest thou, as if thou didst not receive it ?   
1Corinthians 4:7 - For who has inquired into you? And what do you have which was not given to you? and if you did receive it, then why do you boast, as if you had not received it?   
1Corinthians 4:7 - כִּי מִי הִפְלִיא אוֹתְךָ וּמֶה בְיָדְךָ וְלֹא נִתַּן לָךְ וְאִם־נִתַּן לְְךָ לָמָּה תִתְהַלֵּל כְּמִי שֶׁלּא נִתַּן לוֹ׃    
1Corinthians 4:8 - מֵן כַּדּוּ סבַעתּוּן לכוּן וַעתַרתּוּן ובֵלעָדַין אַמלֵכתּוּן אֵשׁתּוּפ דֵּין אַמלֵכתּוּן דָּאפ חנַן נַמלֵכ עַמכוּן .   
1Corinthians 4:8 - Now you are satiated, and are rich, and without us have reigned. But I would that you did reign, that we might also reign with you !   
1Corinthians 4:8 - Now ye are yourselves full, and enriched; and, without us, are on thrones! And I wish ye were enthroned; that we also might reign with you.   
1Corinthians 4:8 - For a long time you have been full and enriched, and you have waxed strong without our counsel. And I would to God you were as kings, so that we also might share with you.   
1Corinthians 4:8 - הֵן כְּבָר שְׂבַַעְתֶּם כְּבָר עֲשַׁרְתֶּם וּבִלְעָדֵינוּ מְלַכְתֶּם וְלוּ מְלַכְתֶּם לְמַעַן נִמְלֹךְ אִתְּכֶם גַּם־אֲנָחְנוּ׃    
1Corinthians 4:9 - סָבַר אנָא גֵּיר דּלַן לַשׁלִיחֵא אחרָיֵא הו סָמַן אַלָהָא אַיכ דַּלמַותָּא דַּהוַין תֵּאַטרָון לעָלמָא וַלמַלַאכֵא ולַבנַינָשָׁא .    
1Corinthians 4:9 - But I consider that us, the apostles, Aloha hath set last, as unto death, to be a spectacle to the world, to angels, and to men,   
1Corinthians 4:9 - But I suppose, that God hath placed us legates the last, as for death; since we have become a spectacle to the world, to angels and to men.   
1Corinthians 4:9 - For I think God has placed us, the apostles, last as if we were condemned to death: for we have become a spectacle to the world, and to angels, and to men   
1Corinthians 4:9 - כִּי אֹמֵר אֲנִי שֶׁהָאֱלֹהִים הִצִּיג אֹתָנוּ הַשְּׁלִיחִים שִׁפְלֵי הַשְּׁפָלִים כִּבְנֵי־תְמוּתָה כִּי הָיִינוּ לְרַאֲוָה לָעוֹלָם גַּם־לַמַּלְאָכִים גַּם־לִבְנֵי אָדָם׃   
1Corinthians 4:10 - חנַן שָׁטַיָא מֵטֻל משִׁיחָא אַנתּוּן דֵּין חַכִּימֵא בַּמשִׁיחָא חנַן כּרִיהֵא וַאנתּוּן חַילתָנֵא אַנתּוּן מֵשׁתַּבּחִין וַחנַן מֵצטַערִין .    
1Corinthians 4:10 - We are fools for the sake of the Meshiha, but we are wise in the Meshiha; we are the weak, but you are the mighty; you are glorified, and we abased.   
1Corinthians 4:10 - We are fools, on account of Messiah; but ye are wise in Messiah ! We are feeble; but ye are strong! Ye are lauded, we are contemned.   
1Corinthians 4:10 - We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ; we are weak, but you are strong; you are praised, but we are despised.   
1Corinthians 4:10 - אֲנַחְנוּ סְכָלִים לְמַעַן הַמָּשִׁיחַ וְאַתֶּם חֲכָמִים בַּמָּשִׁיחַ אֲנַחְנוּ חַלָּשִׁים וְאַתֶּם גִּבּוֹרִים אַתֶּם נִכְבָּדִים וַאֲנַחְנוּ נִקְלִים׃   
1Corinthians 4:11 - עדַמָא להָדֵא שָׁעתָא כַּפנִינַן וַצהֵינַן ועַרטֵלָיִינַן ומֵתקַפּחִינַן ובֵית קיָמָא לַיתּ לַן .   
1Corinthians 4:11 - Until this hour we hunger and thirst, we are naked and beaten and have no fixed dwelling;   
1Corinthians 4:11 - Unto this hour, we hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no permanent home:    
1Corinthians 4:11 - Even to this very hour we both hunger and thirst, and are naked and mistreated and have no permanent home;    
1Corinthians 4:11 - וְעַד־הַשָּׁעָה הַזֹּאת הִנְנוּ רְעֵבִים גַּם־צְמֵאִים וַעֲרֻמִּים וּמֻכִּים בְּאֶגְרֹף וְאֵין מָנוֹחַ לָנוּ׃   
1Corinthians 4:12 - ולָאֵינַן כַּד פָּלחִינַן בּאִידַין מצַערִין לַן וַמבַרכִינַן רָדפִּין לַן וַמסַיבּרִינַן .   
1Corinthians 4:12 - and we labour, working with our hands. They revile us, and we bless; they persecute us, and we endure;    
1Corinthians 4:12 - and we toil, working with our own hands: they defame us, and we bless: they persecute us, and we endure it:    
1Corinthians 4:12 - And labor, working with our own hands: being cursed we bless, being persecuted, we endure it;   
1Corinthians 4:12 - וִיגֵעִים אֲנַחְנוּ בַּעֲמַל יָדֵינוּ מְקַלְּלִים אוֹתָנוּ וּנְבָרֵךְ מְחָרְפִים אֹתָנוּ וְנִסְבֹּל׃   
1Corinthians 4:13 - מצַחֵין לַן ובָעֵינַן מֵנהוּן אַיכ נפָתָא דּעָלמָא הוַין וכוּפָּרָא דּכֻלנָשׁ עדַמָא להָשָׁא .   
1Corinthians 4:13 - they maltreat us, and we pray for them; as the refuse of the world are we made and the execration [Kuphoro. Piaculum; flagitium expiatione dignum.] of all men until now.   
1Corinthians 4:13 - they revile us, and we entreat them: we are as the filth of the world, and the expiation for all men, up to this time.   
1Corinthians 4:13 - Being reviled, we intreat;: we are looked upon as the refuse of the world, and we are the revilement of every man to this day.   
1Corinthians 4:13 - גִּדְּפוּ אֹתָנוּ וְנִתְחַנָּן וַנְּהִי כְּגֶלֲלֵי הָעוֹלָם וְלִסְחִי לְכֻלָּם עַד־הַיּוֹם הַזֶּה׃   
1Corinthians 4:14 - לָא הוָא אַיכ דַּאבהֵתכוּן כָּתֵב אנָא הָלֵין אֵלָא אַיכ דּלַבנַיָא חַבִּיבֵא מַרתֵּא אנָא .   
1Corinthians 4:14 - Not as to shame you write I these things, but as my beloved children I admonish (you).   
1Corinthians 4:14 - I write these things, not to shame you; but I instruct you, as dear children.   
1Corinthians 4:14 - I do not write these things to make you feel ashamed, but to advise you as beloved children.   
1Corinthians 4:14 - וְלֹא כָתַבְתִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְבַיֵּשׁ אֶתְכֶם כִּי אִם־מַזְהִיר אֲנִי אֶתְכֶם כְּבָנַי הָאֲהוּבִים׃   
1Corinthians 4:15 - אֵן גֵּיר רֵבּוּ תָּראֵא נֵהווּן לכוּן בַּמשִׁיחָא אֵלָא לָא סַגִּיֵאא אַבָהֵא בּיֵשׁוּע גֵּיר משִׁיחָא אֵנָא הוּ אַולֵדּתּכוּן בַּסבַרתָא .    
1Corinthians 4:15 - For if you have ten thousand teachers in the Meshiha, yet not many fathers; for in Jeshu Meshiha I have begotten you through the gospel.   
1Corinthians 4:15 - For though ye have a myriad of teachers in Messiah, yet not many fathers; for in Jesus Messiah, I have begotten you by preaching.   
1Corinthians 4:15 - For though you have ten thousand instructors in Christ, yet you will have not many fathers: for in Jesus Christ I have begotten you through the gospel.   
1Corinthians 4:15 - כִּי גַּם־אִם־הָיוּ לָכֶם רִבֲבוֹת אֹמְנִים בַּמָּשִׁיחַ אֵין לָכֶם אָבוֹת רַבִּים כִּי אָנֹכִי יָלַדְתִּי אֶתְכֶם בְּיֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ עַל־יְדֵי הַבְּשׂוֹרָה׃   
1Corinthians 4:16 - בָּעֵא אנָא הָכִיל מֵנכוּן דּבִי תֵּתּדַּמוּן .   
1Corinthians 4:16 - I entreat then of you that you be like me.   
1Corinthians 4:16 - I beseech you, therefore, that ye be like me.   
1Corinthians 4:16 - I beseech you therefore, to follow me.   
1Corinthians 4:16 - עַל־כֵּן אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִכֶּם לָלֶכֶת בְּעִקְּבוֹתָי׃    
1Corinthians 4:17 - מֵטֻל הָנָא שַׁדּרֵת לוָתכוּן לטִימָתֵאָוס דּאִיתַוהי בֵּרי חַבִּיבָא וַמהַימנָא בּמָריָא דּהוּ נַעהֵדכוּן אוּרחָתי דּבַמשִׁיחָא אַיכ מֵדֵּם דּמַלֵפ אנָא בּכֻלהֵין עִדָתָא .   
1Corinthians 4:17 - WHEREFORE I have sent to you Timotheos, who is my beloved son, and faithful in the Lord, that he may remind you of my ways in the Meshiha, according to that which I teach in all the churches.   
1Corinthians 4:17 - For this cause have I sent to you Timothy, who is my beloved son, and faithful in the Lord, that he might bring to your recollection my ways in Messiah, agreeably to what I teach in all the churches.   
1Corinthians 4:17 - This is why I have sent Ti-mothe-us to you, who is my beloved son and faithful in the LORD, who shall remind you of my manner of life in Christ, just as I teach in all the churches.    
1Corinthians 4:17 - וּבַעֲבוּר זֹאת שָׁלַחְתִּי אֲלֵיכֶם אֶת־טִימוֹתִיּוֹס בְּנִי הָאָהוּב וְהַנֶּאֱמָן בָּאָדוֹן וְהוּא יַזְכִּיר לָכֶם אֶת־דְּרָכַי בַּמָּשִׁיחַ כַּאֲשֶׁר מְלַמֵּד אָנֹכִי בְּכָל־מָקוֹם בְּכָל־קְהִלָּה וּקְהִלָּה׃    
1Corinthians 4:18 - אַיכ הַו דֵּין דּלָא אָתֵא אנָא לוָתכוּן אֵתחתַרו אנָשָׁא מֵנכוּן .    
1Corinthians 4:18 - But as if I were not coming to you, some of you are inflated.   
1Corinthians 4:18 - Now some of you are inflated, as though I would not [dare] come to you.   
1Corinthians 4:18 - There are some among you who are puffed up, thinking I am unwilling to come to you.   
1Corinthians 4:18 - הֶן־יֵשׁ מִתְנַשְּׂאִים כְּאִלּוּ לֹא־אָבוֹא אֲלֵיכֶם׃    
1Corinthians 4:19 - אֵלָא אֵן מָריָא צָבֵא בַּעגַל אָתֵא אנָא לוָתכוּן וֵאדַּע לָא מֵלַתהוּן דּהָלֵין דַּמרִימִין נַפשׁהוּן אֵלָא חַילהוּן .   
1Corinthians 4:19 - But if the Lord will, quickly come I unto you; and I will know not the words of them who exalt themselves, but their power.   
1Corinthians 4:19 - But I will come to you speedily, if God be willing: and I will know, not the speech of them who exalt themselves, but their power:   
1Corinthians 4:19 - But I will come to you very soon, if the LORD wills, and then I shall find out not the words of these men who exalt themselves, but their power.   
1Corinthians 4:19 - אֲבָל בּוֹא אָבוֹא אֲלֵיכֶם בִּזְמַן קָרוֹב אִם־יִרְצֶה יְהוָֹה וְלֹא אֶת־דִּבְרֵי הַמִּתְגָּאִים אֵדָעָה כִּי אִם־אֶת־גְּבוּרָתָם׃    
1Corinthians 4:20 - מַלכּוּתֵה גֵּיר דַּאלָהָא לָא הוָת בּמֵלתָא אֵלָא בּחַילָא .    
1Corinthians 4:20 - For the kingdom of Aloha is not in word, but in power.   
1Corinthians 4:20 - for the kingdom of God is not in word, but in power.   
1Corinthians 4:20 - For the kingdom of God is not in the word, but in power.   
1Corinthians 4:20 - כִּי לֹא בִּדְבַר שְׂפָתַיִם תִּכֹּן מַלְכוּת הָאֱלֹהִים כִּי אִם־בַּגְּבוּרָה׃   
1Corinthians 4:21 - אַיכַּנָא צָבֵין אנתּוּן בּחוּטרָא אִתֵא לוָתכוּן אַו בּחוּבָּא וַברוּחָא מַכִּיכתָּא .   
1Corinthians 4:21 - How are you willing ? with a rod shall I come to you, or with love and with the spirit of kindliness ?    
1Corinthians 4:21 - What will ye? Shall I come to you with the rod, or with love and a gentle spirit ?   
1Corinthians 4:21 - Now what do you desire? Shall I come to you with a rod, or with love and in the spirit of meekness?    
1Corinthians 4:21 - וּמָה־אַתֶּם רוֹצִים הֶאָבוֹא אֲלֵיכֶם בַּשֵּׁבֶט אִם בְּאַהֲבָה וּבְרוּחַ עֲנָוָה׃   
1Corinthians 5:1 - סָכָא מֵשׁתַּמעָא בַּינָתכוּן זָניוּתָא ודַאיכ הָדֵא זָניוּתָא אַידָא דָּאפלָא בֵּית חַנפֵא מֵשׁתַּמהָא עדַמָא דּנֵסַב בּרָא אַנתַּת אַבוּהי .    
1Corinthians 5:1 - Fornication is commonly reported among you; and such fornication as is not heard among the Heathens, that the son should take the wife of his father.   
1Corinthians 5:1 - In short, it is reported, there is whoredom among you; and such whoredom as is not even named among the heathen, that a son should even take the wife of his father.   
1Corinthians 5:1 - IT is reported that immorality is com mon among you, and such immorality as is not known among pagans, that even a son should marry his father's wife.   
1Corinthians 5:1 - הַקּוֹל נִשְׁמַע בְּכָל־מָקוֹם שֶׁזְּנוּת בֵּינֵיכֶם וּזְנוּת אֲשֶׁר אֵין כָּמוֹהָ בַּגּוֹיִם עַד־שֶׁיִּקַּח אִישׁ אֶת־אֵשֶׁת אָבִיו׃    
1Corinthians 5:2 - וַאנתּוּן חתִירִין אנתּוּן ולָא דֵּין יַתִּירָאיִת יִתֵבתּוּן בֵּאבלָא דּנֵשׁתּקֵל מֵן בַּינָתכוּן הַו מַן דּהָנָא סוּערָנָא סעַר .   
1Corinthians 5:2 - And you are inflated; but should you not rather sit in grief that he who hath wrought this work might be put away from you ?   
1Corinthians 5:2 - And ye are inflated, and have not rather sitten down in grief, that he who hath done this deed might be separated from you.   
1Corinthians 5:2 - But instead of boasting as you have, rather had you sat down mourning that he who has done this deed has not been removed from among you.   
1Corinthians 5:2 - וְאַתֶּם מִתְגָּאִים תַּחַת אֲשֶׁר תִּתְאַבָּלוּ לְהָסִיר מִקִּרְבְּכֶם עֹשֵׂה הַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה׃   
1Corinthians 5:3 - אֵנָא גֵּיר כַּד רַחִיק אנָא מֵנכוּן בַּפגַר וקַרִיב אנָא לכוּן בּרוּח מֵן כַּדּוּ דָּנֵת אַיכ קַרִיבָא להַו מַן דּהָדֵא סָעַר .   
1Corinthians 5:3 - But I, while distant from you in body, am near you in spirit, and now judge, as if near you, him who hath done this;   
1Corinthians 5:3 - And I, while distant from you in body but present with you in spirit, have already, as if present, judged him who perpetrateth this deed;   
1Corinthians 5:3 - For while I am far away from you in body, yet I am near you in spirit, and I have already judged, as though I were present, him who has done this deed.   
1Corinthians 5:3 - וְאָנֹכִי הָרָחוֹק מִכֶּם בְּגוּפִי וְקָרוֹב בְּרוּחִי כְּבָר דַּנְתִּי כְּאִלּוּ הָיִיתִי אֶצְלְכֶם עַל־הָאִישׁ אֲשֶׁר־עָשָׂה כַּדָּבָר הַזֶּה׃   
1Corinthians 5:4 - דּבַשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא תֵּתכַּנשׁוּן כֻּלכוּן וֵאנָא עַמכוּן בּרוּח עַם חַילֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 5:4 - that in the name of our Lord Jeshu Meshiha all of you be assembled, and I with you in spirit, with the power of our Lord Jeshu Meshiha,   
1Corinthians 5:4 - that ye all assemble together, in the name of our Lord Jesus Messiah, and I with you in spirit, together with the energy of our Lord Jesus Messiah;   
1Corinthians 5:4 - In the name of our LORD Jesus Christ, gather together, and I will be with you in spirit and with the power of our LORD Jesus Christ   
1Corinthians 5:4 - בְּשֵׁם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בְּהִקָּהֶלְכֶם יַחַד וְרוּחִי אִתְּכֶם עִם־גְּבוּרַת אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 5:5 - ותַשׁלמוּנֵה להָנָא לסָטָנָא לַאבדָנָא דּפַגרֵה דַּברוּח נִחֵא בּיַומֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 5:5 - and you deliver this (man) to Satana for the destruction of his body, that in spirit he may be saved in the day of our Lord Jeshu Meshiha.   
1Corinthians 5:5 - and that ye deliver him over to Satan, for the destruction of the flesh, that in spirit he may have life, in the day of our Lord Jesus Messiah.   
1Corinthians 5:5 - So that you shall deliver this man to Satan for the destruction of his body, in order that the spirit may be saved in the day of our LORD Jesus Christ.   
1Corinthians 5:5 - לִמְסֹר אֶת־הָאִישׁ הַהוּא לַשָּׂטָן לְאַבֵּד אֶת־הַבָּשָׂר לְמַעַן יִוָּשַׁע הָרוּחַ בְּיוֹם הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ׃   
1Corinthians 5:6 - לָא שַׁפִּיר שׁוּבהָרכוּן לָא יָדעִין אנתּוּן דַּחמִירָא קַלִיל כֻּלָה גּבִילתָּא מַחמַע .   
1Corinthians 5:6 - MY brethren, your boasting is not seemly. Know you not that a little leaven the whole mass leaveneth ?    
1Corinthians 5:6 - Your glorying is not praiseworthy. Know ye not, that a little leaven leaveneth the whole mass?   
1Corinthians 5:6 - Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven will leaven the whole lump?   
1Corinthians 5:6 - לֹא־טוֹב הִתְהַלֶּלְכֶם הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי מְעַט שְׂאֹר מְחַמֵּץ אֶת־כָּל־הָעִסָּה׃   
1Corinthians 5:7 - דַּכַּו מֵנכוּן חמִירָא עַתִּיקָא דּתֵהווּן גּבִילתָּא חַדתָא אַיכַּנָא דּאִיתַיכּוּן פַּטִירָא פֵּצחָא גֵּיר דִּילַן משִׁיחָא הוּ דֵּאתנכֵס חלָפַין .   
1Corinthians 5:7 - Purge from you the old leaven, that you may be a new mass; so that you may be (as) unleavened bread. For our Pascha is the Meshiha, who hath been slain for us.   
1Corinthians 5:7 - Purge out from you the old leaven, that ye may be a new mass, as ye are unleavened. For our passover is the Messiah, who was slain for us.   
1Corinthians 5:7 - Clean out therefore the old leaven, so that you may be a new lump, just as you are unleavened. For our passover is Christ who was sacrificed for our sake.   
1Corinthians 5:7 - בַּעֲרוּ אֶת־הַשְּׂאוֹר הַיָּשָׁן לְמַעַן תִּהְיוּ עִסָּה חֲדָשָׁה הֲלֹא לֶחֶם מַצּוֹת אַתֶּם כִּי גַּם־לָנוּ פִסְחֵנוּ הַנִּזְבָּח בַּעֲדֵנוּ הוּא הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 5:8 - מֵטֻל הָנָא נֵעבֵּד עַדעִדָא לָא בַּחמִירָא עַתִּיקָא ולָא בַּחמִירָא דּבִישׁוּתָא וַדמַרִירוּתָא אֵלָא בַּחמִירָא דּדַכיוּתָא וַדקַדִּישׁוּתָא .    
1Corinthians 5:8 - Therefore, let us perform the festival, not with the old leaven, nor with the leaven of wickedness and animosity, but with the unleavened bread of purity and of holiness.    
1Corinthians 5:8 - Therefore let us celebrate the festival, not with the old leaven, nor with the leaven of wickedness and bitterness, but with the leaven of purity and sanctity.   
1Corinthians 5:8 - Therefore let us celebrate the festival, not with the old leaven, neither with the leaven of evil and bitterness, but with the leaven of purity and sanctity.   
1Corinthians 5:8 - עַל־כֵּן נָחֹגָּה־נָּא הֶחָג לֹא־בִשְׂאֹר יָשָׁן וְלֹא־בִשְׂאֹר רָעָה וָרֶשַׁע כִּי אִם־בְּמַצּוֹת הַתֹּם וְהָאֱמֶת׃   
1Corinthians 5:9 - כֵּתבֵּת לכוּן בֵּאגַּרתָּא דּלָא תֵּתחַלטוּן עַם זַנָיֵא .    
1Corinthians 5:9 - I have written to you by epistle, not to be mixed with fornicators;   
1Corinthians 5:9 - I wrote to you by letter, not to commingle with whoremongers.   
1Corinthians 5:9 - I wrote to you in an epistle not to associate with immoral persons.   
1Corinthians 5:9 - כָּתַבְתִּי לָכֶם בָּאִגֶּרֶת שֶׁלּא תִתְעָרֲבוּ עִם־הַזֹּנִים׃    
1Corinthians 5:10 - לָא דֵּין אָמַר אנָא עַל זַנָיֵא דַּבעָלמָא הָנָא אַו עַל עָלוּבֵא אַו עַל חָטוּפֵא אַו עַל פָּלחַי פּתַכרֵא וֵאן לָא חַיָבִין הוַיתּוּן אָפ מֵן עָלמָא למֵפַּק .   
1Corinthians 5:10 - but I do not say with fornicators who are in this world, nor speak I concerning the covetous, [Or, the oppressive.] or the rapacious, or the servers of idols; otherwise you would be obligated from the world also to go forth.    
1Corinthians 5:10 - But I say not, with the whoremongers who are in the world, nor [speak I] of the avaricious, or of the rapacious, or of the idol-worshippers, otherwise ye would be obliged to go out of the world.   
1Corinthians 5:10 - I do not mean that you should separate completely from all the immoral people of this world, or from the fraudulent and extortioners, or from idolaters; otherwise you would be obliged to leave this world.   
1Corinthians 5:10 - וְאֵין־דַּעְתִּי עַל־הַזֹּנִים בָּעוֹלָם אוֹ עַל־בֹּצְעֵי בֶצַע וְגַזְלָנִים וְעֹבְדֵי אֱלִילִים כִּי אִם־כֵּן סוֹפְכֶם לָצֵאת מִן־הָעוֹלָם׃    
1Corinthians 5:11 - הָדֵא דֵּין דּכֵתבֵּת לכוּן דּלָא תֵּתחַלטוּן אֵן אִית דּמֵתקרֵא אַחָא ואִיתַוהי זַנָיָא אַו עָלוּבָא אַו פָּלַח פּתַכרֵא אַו מצַערָן אַו רַוָי אַו חָטוּפ עַם אַינָא דּהָכַנָא הוּ אָפלָא לַחמָא למֵאכַל .   
1Corinthians 5:11 - But this which I have written to you, Be not mixed, (is,) If any one who is called a brother be a fornicator, or covetous, [An oppressor.] or a worshipper of idols, or a reviler, or a drunkard, or rapacious, with one who is such as he not to eat bread.   
1Corinthians 5:11 - But this is what I wrote to you, that ye commingle not, if any one is called a brother, and is a whoremonger, or avaricious, or an idol-worshipper, or a railer, or a drunkard, or rapacious, with him who is such, not even to eat bread.   
1Corinthians 5:11 - Now what I have written to you is this: you are not to associate with any person who is known as a brother and yet is immoral or fraudulent or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner; with such a person you must not break bread.   
1Corinthians 5:11 - אַךְ־זֹאת כָּתַבְתִּי לָכֶם לְבִלְתִּי הִתְעָרֵב עִם־מִי שֶׁנִּקְרָא אָח וְהוּא זֹנֶה אוֹ־בֹצֵעַ בֶּצַע אוֹ־עֹבֵד אֱלִילִים אוֹ מְגַדֵּף אוֹ סֹבֵא אוֹ גַזְלָן וְאַף לֹא לֶאֱכֹל עִם־הָאִישׁ אֲשֶׁר כָּזֶה׃   
1Corinthians 5:12 - מָא לִי גֵּיר לַמדָן לבַרָיֵא אַנתּוּן לדַלגַו דּוּנו .    
1Corinthians 5:12 - For what had I to judge those who are without? But you judge those who are within;   
1Corinthians 5:12 - For what business have I to judge them who are without ? But those within the body, judge ye,   
1Corinthians 5:12 - For what business have I to judge those who are outside the church? But you may judge those who are within the church.   
1Corinthians 5:12 - כִּי מַה־לִּי לִשְׁפֹּט אֶת־אֲשֶׁר בַּחוּץ הֲלֹא תִשְׁפְּטוּ אֵת אֲשֶׁר בַּבָּיִת׃   
1Corinthians 5:13 - לבַרָיֵא דֵּין אַלָהָא דָּאֵן ושׁוּקלוּהי לבִישָׁא מֵן בַּינָתכוּן .    
1Corinthians 5:13 - but those who are without, Aloha judgeth: and put away the wicked one from among you.   
1Corinthians 5:13 - and those without, God judgeth; and remove ye the wickedness from among you.   
1Corinthians 5:13 - God will judge the outsiders. Therefore, put away from among yourselves those wicked persons.   
1Corinthians 5:13 - וַאֲשֶׁר בַּחוּץ הָאֱלֹהִים יִשְׁפְּטֵם וְאַתֶּם תְּבַעֲרוּ אֶת־הָרַע מִקִּרְבְּכֶם׃   
1Corinthians 6:1 - מַמרַח אנָשׁ מֵנכוּן כַּד אִית לֵה דִּינָא עַם אַחוּהי דַּנדוּן קדָם עַוָלֵא ולָא קדָם קַדִּישֵׁא .   
1Corinthians 6:1 - DARE any of you, having a suit with his brother, to litigate before the evil, and not before the saints ?    
1Corinthians 6:1 - Dare any of you, when he hath a controversy with his brother, litigate before the iniquitous, and not before the sanctified?   
1Corinthians 6:1 - WOULD any of you, having a lawsuit against his brother, dare to go to trial before the wicked rather than before the saints?   
1Corinthians 6:1 - הֲיָרִיב אִישׁ מִכֶּם עִם־רֵעֵהוּ וְיָזִיד לְהָבִיא דִינוֹ לְפְנֵי הָרְשָׁעִים וְלֹא לִפְנֵי הַקְּדשִׁים׃   
1Corinthians 6:2 - אַו לָא יָדעִין אנתּוּן דּקַדִּישֵׁא לעָלמָא נדוּנוּן וֵאן עָלמָא בּכוּן מֵתּדִין לָא שָׁוֵין אנתּוּן לַמדָן דִּינֵא דַּקדּקֵא .   
1Corinthians 6:2 - Or know you not that the saints shall judge the world? And if the world by you is judged, are you not worthy to judge small matters ? [Or, judgments.]   
1Corinthians 6:2 - Or know ye not, that the sanctified will judge the world ? And if the world will be judged by you, are ye unfit to decide trivial causes?   
1Corinthians 6:2 - Do you not know that the saints shall judge the world? and if the world is to be judged by you, are you not worthy to judge small affairs?   
1Corinthians 6:2 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי הַקְּדֹשִׂים יָדִינוּ אֶת־הָעוֹלָם וְאִם־הָעוֹלָם יִדּוֹן עַל־יֶדְכֶם הֲלֹא רְאוּיִם אַתֶּם לָדִין דִּינִים קַלִּים׃   
1Corinthians 6:3 - לָא יָדעִין אנתּוּן דַּלמַלַאכֵא דָּינִינַן חַד כּמָא אַילֵין דַּדעָלמָא אֵנֵין הָנָא .   
1Corinthians 6:3 - Know you not that you are to judge angels? How much more those (matters) which are of this world ?   
1Corinthians 6:3 - Know ye not, that we shall judge angels? How much more things that are of the world?   
1Corinthians 6:3 - Do you not know that we are to judge angels? How much more then should we judge those who belong to this world?    
1Corinthians 6:3 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי נָדִין דִּין־הַמַּלְאָכִים אַף כִּי־דִינֵי מָמוֹנוֹת׃   
1Corinthians 6:4 - אֵלָא אֵן אִית לכוּן דִּינָא עַל דּעָלמָא לַאילֵין דַּבסֵין בּעִדּתָּא אַותֵּבו לכוּן בּדִינָא .   
1Corinthians 6:4 - But if you have matters to be judged regarding the world, those who are little-esteemed [Or, contemptible.] in the church make you to sit in judgment.    
1Corinthians 6:4 - But if ye have a controversy about a worldly matter, seat ye on the bench for you those who are contemned in the church !   
1Corinthians 6:4 - You have worldly affairs to be settled, and yet you have put men of bad reputation in the church on the judgment seat   
1Corinthians 6:4 - וְאַתֶּם כְּשֶׁיֵּשׁ־לָכֶם דִּינֵי מָמוֹנוֹת מוֹשִׁיבִים אַתֶּם אֶת־הַנִּמְאָס בַּקָּהָל לְשֹׁפְטִים עֲלֵיכֶם׃   
1Corinthians 6:5 - לכוָּארָא הוּ דֵּין אָמַר אנָא לכוּן הָכַנָא לַיתּ בּכוּן אָפלָא חַד חַכִּימָא דּנֵשׁכַּח נַשׁוֵא בֵּית אַחָא לַאחוּהי .   
1Corinthians 6:5 - But to your reproach am I to say to you, So there is not among you even one wise man, who is able to adjust between a brother and his brother ?   
1Corinthians 6:5 - For shame to you I say [it]. So, there is not even one wise man among you, who is competent to do equity between a brother and his brother:   
1Corinthians 6:5 - I say this to you to make you feel ashamed. Is it so, that there is not a single wise man among you, who could settle a dispute between a brother and his brother?   
1Corinthians 6:5 - לְבָשְׁתְּכֶם אֲנִי אֹמֵר אֶת־זֹאת הֲכִי אֵין בָּכֶם חָכָם יֹדֵעַ לְהוֹכִיחַ בֵּין אִישׁ לְאָחִיו׃   
1Corinthians 6:6 - אֵלָא אַחָא עַם אַחוּהי מֵתּדִין ותוּב קדָם אַילֵין דּלָא מהַימנִין .    
1Corinthians 6:6 - But a brother with his brother litigates, and, moreover, before those who are unbelievers !   
1Corinthians 6:6 - but a brother litigateth with his brother, and also before them that believe not !   
1Corinthians 6:6 - But brother goes to court against brother, and at that before unbelievers.   
1Corinthians 6:6 - כִּי אָח בָּא לַדִּין עִם־אָחִיו וּבָא לִפְנֵי בְלִי־מַאֲמִינִים׃    
1Corinthians 6:7 - מֵן כַּדּוּ הָכִיל קנוּמכוּן חָבתּוּן לכוּן דּדִינָא חַד עַם חַד אִית לכוּן מֵטֻל מָנָא גֵּיר לָא מֵתעַלבִין אנתּוּן ומֵטֻל מָנָא לָא מֵתגַּלזִין אנתּוּן .   
1Corinthians 6:7 - Now, therefore, you make yourselves guilty while you have litigation one with another. For why do you not bear injury ? and why do you not suffer fraud ?   
1Corinthians 6:7 - Now therefore ye condemn yourselves, in that ye have litigation one with another. For why do ye not rather suffer wrong? why not rather be defrauded?   
1Corinthians 6:7 - Now therefore you are already at fault because you go to court one with another. Why not rather suffer wrong? Why not rather let yourselves be defrauded?   
1Corinthians 6:7 - אַף־זֹאת יְרִידָה הִיא לָכֶם שֶׁתָּרִיבוּ זֶה עִם־זֶה וְלָמָּה לֹא תִבְחֲרוּ לִהְיוֹת מִן־הָעֲלוּבִים וְאֵינָם עוֹלְבִים וּמִן־הָעֲשׁוּקִים וְאֵינָם עוֹשְׁקִים׃   
1Corinthians 6:8 - אֵלָא אַנתּוּן עָלבִּין אנתּוּן וגָלזִין אנתּוּן אָפ לַאחַיכּוּן .    
1Corinthians 6:8 - But you injure, and you defraud, [and that] also your brethren !    
1Corinthians 6:8 - But ye yourselves commit wrong, and ye defraud even your brethren.   
1Corinthians 6:8 - No, you yourselves do wrong, and defraud even your brethren.   
1Corinthians 6:8 - אֲבָל עוֹלְבִים אַתֶּם וְעשְׁקִים אַף אֶת־אֲחֵיכֶם׃    
1Corinthians 6:9 - אַו לָא יָדעִין אנתּוּן דּעַוָלֵא מַלכּוּתֵה דַּאלָהָא לָא יָרתִּין לָא תֵּטעוּן לָא זַנָיֵא ולָא פָּלחַי פּתַכרֵא ולָא גַּיָרֵא ולָא מחַבּלֵא ולָא שָׁכבַּי עַם דֵּכרֵא .   
1Corinthians 6:9 - Or, know you not that the unjust the kingdom of Aloha cannot inherit? Do not err; neither fornicators, nor the servers of idols, nor adulterers, nor corrupters, nor liers with men, nor the oppressive,   
1Corinthians 6:9 - Or do ye not know, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God ? Do not mistake; neither whoremongers, nor idol-worshippers, nor adulterers, nor debauchers, nor liers with males,   
1Corinthians 6:9 - Do you not know that the wicked shall not inherit the kingdom of God? Be not misled: neither the immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor the corrupt, nor men who lie down with males,    
1Corinthians 6:9 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי הָרְשָׁעִים לֹא יִירְשׁוּ אֶת־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים אַל־תַּשִּׂיאוּ נַפְשׁוֹתֵיכֶם לֹא הַזֹּנִים לֹא עֹבְדֵי אֱלִילִים לֹא הַמְנָאֲפִים וְלֹא הַקְּדֵשִׁים וְלֹא הַשֹּׁכְבִים אֶת־זָכָר׃    
1Corinthians 6:10 - ולָא עָלוּבֵא ולָא גַּנָבֵא ולָא רַוָיֵא ולָא מצַערָנֵא ולָא חָטוּפֵא הָלֵין מַלכּוּתֵה דַּאלָהָא לָא יָרתִּין .   
1Corinthians 6:10 - nor thieves, nor drunkards, nor revilers, nor the rapacious, the kingdom of Aloha can inherit.   
1Corinthians 6:10 - nor the avaricious, nor thieves, nor drunkards, nor railers, nor extortioners, will inherit the kingdom of God.    
1Corinthians 6:10 - Nor extortioners, nor thieves, nor drunkards, nor railers, nor grafters, shall inherit the kingdom of God.    
1Corinthians 6:10 - לֹא הַגַּנָּבִים וְלֹא־בֹצְעֵי בֶצַע לֹא הַסֹּבְאִים וְלֹא הַמְגַדְּפִים וְלֹא הַגַּזְלָנִים כָּל־אֵלֶּה לֹא יִירְשׁוּ אֶת־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 6:11 - והָלֵין אִית הוַי בּאנָשׁ אנָשׁ מֵנכוּן אֵלָא סחַיתּוּן וֵאתקַדַּשׁתּוּן וֵאזדַּדַּקתּוּן בַּשׁמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא וַברוּחֵה דַּאלָהַן .   
1Corinthians 6:11 - And these were some of you but you are washed, and sanctified, and justified in the name of our Lord Jeshu Meshiha, and by the Spirit of our God.   
1Corinthians 6:11 - And these things have been in some of you: but ye are washed, and are sanctified, and made righteous, in the name of our Lord Jesus the Messiah, and by the Spirit of our God.   
1Corinthians 6:11 - And some of these evils were to be found in some of you, but you have been cleansed, and have been sanctified, and made righteous in the name of our LORD Jesus Christ, and through the Spirit of our God.   
1Corinthians 6:11 - וְכָאֵלֶּה לְפָנִים הָיוּ מִקְצָתְכֶם אֲבָל רֻחַצְתֶּם אֲבָל קֻדַּשְׁתֶּם אֲבָל הָצְדַקְתֶּם בְּשֵׁם הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ וּבְרוּחַ אֱלֹהֵינוּ׃    
1Corinthians 6:12 - כֻּל שַׁלִיט לִי אֵלָא לָא כֻּל פַּקָח לִי כֻּל שַׁלִיט לִי אֵלָא עלַי אנָשׁ לָא נֵשׁתַּלַט .   
1Corinthians 6:12 - ALL (food) is lawful to me, but all is not expedient for me. All is lawful to me, but over me no one shall have power.   
1Corinthians 6:12 - Every thing is in my power : but every thing is not profitable to me. Every thing is in my power; but none [of them] shall have dominion over me.   
1Corinthians 6:12 - All things are lawful for me, but all things are not advisable for me: indeed all things are lawful for me but I will not be brought under the power of any.   
1Corinthians 6:12 - הַכֹּל רְשׁוּת לִי אֲבָל לֹא כָל־דָּבָר מוֹעִיל הַכֹּל רְשׁוּת לִי אֲבָל לֹא יְשַׁעְבְּדֵנִי דָּבָר׃   
1Corinthians 6:13 - מֵאכוּלתָּא דּכַרסָא וכַרסָא דּמֵאכוּלתָּא אַלָהָא דֵּין לתַרתַּיהֵין מבַטֵל פַּגרָא דֵּין לָא לזָניוּתָא אֵלָא למָרַן ומָרַן לפַגרָא .    
1Corinthians 6:13 - Food is for the belly, and the belly for food; but Aloha will abolish them both. But the body was not for fornication, but for our Lord, and our Lord for the body.   
1Corinthians 6:13 - Food is for the belly; and the belly is for food; but God will bring them both to naught. But the body is not for whoredom, but for our Lord; and our Lord for the body.   
1Corinthians 6:13 - Food is for the belly, and the belly for food: but God will do away with both of them. Now the body is not meant for fornication, but for our LORD; and our LORD for the body.    
1Corinthians 6:13 - הַמַּאֲכָל לַכְּרֵשׂ וְהַכְּרֵשׂ לַמַּאֲכָל וְהָאֱלֹהִים אֶת־זֶה וְאֶת־זֶה יְכַלֶּה וְהַגּוּף אַל־יְהִי לַזְּנוּת כִּי אִם־לָאָדוֹן וְהָאָדוֹן לַגּוּף׃   
1Corinthians 6:14 - אַלָהָא דֵּין וַלמָרַן אַקִים ולַן מקִים בּחַילֵה .   
1Corinthians 6:14 - And Aloha hath raised up our Lord, and us will raise by his power.   
1Corinthians 6:14 - And God hath raised up our Lord; and he will raise us up, by his power.   
1Corinthians 6:14 - And as God has raised our LORD, so he will raise us also by his own power.   
1Corinthians 6:14 - וְהָאֱלֹהִים הֵעִיר גַּם אֶת־אֲדֹנֵינוּ וְיָעִיר גַּם־אֶתְכֶם בִּגְבוּרָתוֹ׃   
1Corinthians 6:15 - לָא יָדעִין אנתּוּן דּפַגרַיכּוּן הַדָּמֵא אֵנוּן דַּמשִׁיחָא נֵסַב הַדָּמָא דַּמשִׁיחָא נֵעבּדִיוהי הַדָּמָא דּזָנִיתָא חָס .   
1Corinthians 6:15 - Know you not that your bodies are members of the Meshiha ? Shall one take a member of the Meshiha to make it a member of a harlot ? Never!   
1Corinthians 6:15 - Know ye not, that your bodies are the members of the Messiah ? Shall one take a member of the Messiah, and make it the member of a harlot? Far be it.   
1Corinthians 6:15 - Do you not know that your bodies are the members of Christ? How then can one take a member of Christ and make it the member of a harlot? Far be it.   
1Corinthians 6:15 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי גּוּפֹתֵיכֶם אֵבָרֵי הַמָּשִׁיחַ הֵמָּה הֲאֶקַּח אֶת־אֵבָרֵי הַמָּשִׁיחַ וְאֶעֱשֶׂה אֹתָם לְאֵבָרֵי זוֹנָה חָלִילָה׃    
1Corinthians 6:16 - אַו לָא יָדעִין אנתּוּן דּמַן דּנָקֵפ לזָנִיתָא חַד הוּ פּגַר אַמִיר גֵּיר דּנֵהווּן תּרַיהוּן חַד פּגַר .   
1Corinthians 6:16 - Know you not that whosoever attacheth to a harlot is one body? For it is said, The two shall be one body.    
1Corinthians 6:16 - Or know ye not, that whoever joineth himself to a harlot, is one body [with her]? For it is said, They twain shall be one body.   
1Corinthians 6:16 - Or do you not know that he who joins his body to a harlot is one body with her? For it is said, The two shall become one body.   
1Corinthians 6:16 - אוֹ הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי הַדָּבֵק בַּזּוֹנָה גּוּף אֶחָד הוּא עִמָּהּ כִּי הַכָּתוּב אֹמֵר וְהָיוּ שְׁנֵיהֶם לְבָשָׂר אֶחָד׃   
1Corinthians 6:17 - מַן דּנָקֵפ דֵּין למָרַן הָוֵא עַמֵה חדָא רוּח .   
1Corinthians 6:17 - But, he who attacheth to our Lord is with him one spirit.   
1Corinthians 6:17 - But he that joineth himself to our Lord, is with him one spirit.   
1Corinthians 6:17 - But he who unites himself with our LORD becomes one with him in spirit.   
1Corinthians 6:17 - אֲבָל הַדָּבֵק בָּאָדוֹן רוּחַ אֶחָד הוּא עִמּוֹ׃    
1Corinthians 6:18 - ערוּקו מֵן זָניוּתָא כֻּל חטִיתָא דּנֵעבֵּד בַּרנָשָׁא לבַר מֵן פַּגרֵה הִי מַן דַּמזַנֵא דֵּין בּפַגרֵה הוּ חָטֵא .   
1Corinthians 6:18 - Flee from fornication: for every sin which a man committeth is without his body; but he who committeth fornication against his own body sinneth.   
1Corinthians 6:18 - Flee whoredom. For every [other] sin which a man committeth, is external to his body; but he that committeth whoredom, sinneth against his own body.   
1Corinthians 6:18 - Keep away from fornication. Every sin that a man commits, is outside his body; but he who commits adultery sins against his own body   
1Corinthians 6:18 - רַחֲקוּ מִן־הַזְּנוּת כָּל־חֵטְא אֲשֶׁר־יֶחֱטָא הָאָדָם מִחוּץ לְגוּפוֹ הוּא וְהַזּוֹנֶה חֹטֵא בְּעֶצֶם גּוּפוֹ׃   
1Corinthians 6:19 - אַו לָא יָדעִין אנתּוּן דּפַגרכוּן הַיכּלָא הוּ דּרוּחָא דּקוּדשָׁא דּעָמרָא בּכוּן הָי דּקַבֵּלתּוּן מֵן אַלָהָא ולָא הוַיתּוּן דּנַפשׁכוּן .    
1Corinthians 6:19 - Or, know you not that your body is the temple of the Spirit of Holiness, who dwelleth in you, (even) Him whom you have received from Aloha ? And you are not your own,   
1Corinthians 6:19 - Or know ye not, that your body is the temple of the Holy Spirit who abideth in you, whom ye have received from God ? And ye are not your own.   
1Corinthians 6:19 - Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit that dwells within you, which you have of God, and you are not your own?   
1Corinthians 6:19 - אוֹ הֲלֹא־יְדַעְתֶּם כִּי גוּפְכֶם הוּא הֵיכַל רוּחַ הַקֹּדֶשׁ הַשֹּׁכֵן בְּקִרְבְּכֶם אֲשֶׁר הָיָה לָכֶם מֵאֵת הָאֱלֹהִים וְלֹא־שֶׁלָּכֶם אַתֶּם׃   
1Corinthians 6:20 - אֵזדּבֵנתּוּן גֵּיר בַּדמַיָא הוַיתּוּן הָכִיל משַׁבּחִין לַאלָהָא בּפַגרכוּן וַברוּחכוּן הָנוּן דּאִיתַיהוּן דַּאלָהָא .   
1Corinthians 6:20 - for you are bought with the price; therefore glorify Aloha in your body and in your spirit, which are of Aloha.    
1Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price. Therefore, glorify ye God, with your body, and with your spirit, which are God's.   
1Corinthians 6:20 - For you have been bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, because they belong to God.   
1Corinthians 6:20 - כִּי בִּמְחִיר נִקְנֵיתֶם עַל־כֵּן כַּבְּדוּ אֶת־הָאֱלֹהִים בְּגוּפְכֶם (וּבְרוּחֲכֶם אֲשֶׁר לֵאלֹהִים הֵמָּה)׃    
1Corinthians 7:1 - עַל אַילֵין דַּכתַבתּוּן לִי דֵּין שַׁפִּיר הוּ לגַברָא דּלַאנתּתָא לָא נֵתקַרַב .   
1Corinthians 7:1 - BUT concerning those (questions) of which you wrote to me, It is well for a man unto a woman not to come nigh;    
1Corinthians 7:1 - And concerning the things of which ye wrote to me, it is praiseworthy for a man not to approach a woman.    
1Corinthians 7:1 - NOW concerning the things which you wrote to me: It is proper for a husband not to have intimacy with his wife at times.   
1Corinthians 7:1 - וּלְעִנְיַן אֲשֶׁר כְּתַבְתֶּם אֵלָי הִנֵּה טוֹב לְאָדָם שֶׁלּא יִגַּע בְּאִשָּׁה׃   
1Corinthians 7:2 - אֵלָא מֵטֻל זָניוּתָא אנָשׁ אַנתּתֵה נֵאחוּד וַאנתּתָא לבַעלָה תֵּאחוּד .   
1Corinthians 7:2 - but, because of fornication, let a man take his wife, and let a woman take her husband.   
1Corinthians 7:2 - But, on account of whoredom, let each have his own wife and let a woman have her own husband.   
1Corinthians 7:2 - Nevertheless, because of the danger of immorality, let every man cling to his own wife, and let every woman cling to her own husband.   
1Corinthians 7:2 - אַךְ מִפְּנֵי הַזְּנוּת תְּהִי לְכָל־אִישׁ אִשְׁתּוֹ וִיהִי לְכָל־אִשָּׁה בַּעְלָהּ׃   
1Corinthians 7:3 - גַּברָא לַאנתּתֵה חוּבָּא דּמֵתּתּחִיב נֵפרוּע הָכַנָא אָפ הִי אַנתּתָא לבַעלָה .   
1Corinthians 7:3 - And let a man render the love that is due unto his wife;   
1Corinthians 7:3 - And let the man render to his wife the kindness which is due; and so also the woman to her husband.    
1Corinthians 7:3 - Let the husband give to his wife the love which he owes her; and likewise also the wife to her husband.    
1Corinthians 7:3 - הָאִישׁ יְהִי יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ עִם אִשְׁתּוֹ וּכְמוֹ־כֵן הָאִשָּׁה עִם בַּעְלָהּ׃   
1Corinthians 7:4 - אַנתּתָא לָא שַׁלִיטָא עַל פַּגרָה אֵלָא בַּעלָה הָכַנָא אָפ גַּברָא לָא שַׁלִיט עַל פַּגרֵה אֵלָא אַנתּתֵה .   
1Corinthians 7:4 - so also the wife to her husband. For the wife hath not authority over her body, but the husband; so also the man hath not authority over his body, but his wife.   
1Corinthians 7:4 - The woman is not the sovereign over her body, but her husband: so also the man is not the sovereign over his body, but the wife.   
1Corinthians 7:4 - The wife has no authority over her own body, but her husband; and likewise also the husband has no authority over his own body, but his wife.   
1Corinthians 7:4 - הָאִשָּׁה אֵין גּוּפָהּ בִּרְשׁוּתָהּ אֶלָּא בִּרְשׁוּת בַּעְלָהּ וּכְמוֹ־כֵן הָאִישׁ אֵין גּוּפוֹ בִּרְשׁוּתוֹ אֶלָּא בִּרְשׁוּת אִשְׁתּוֹ׃    
1Corinthians 7:5 - לָא הָכִיל תֵּגלזוּן חַד לחַד אֵלָא אֵמַתי דַּתרַיכּוּן תֵּשׁתּווּן בַּזבַן דּתֵתענוּן לצַומָא ולַצלוּתָא ותוּב לָה לַצבוּתָא תֵּתפּנוּן דּלָא ננַסֵיכוּן סָטָנָא מֵטֻל רֵגּתָא דּפַגרכוּן .   
1Corinthians 7:5 - Defraud not then one the other, unless you both agree for a time, that you may humble yourselves by fasting and by prayer; and return again unto the same will, that Satana may not tempt you on account of the desire of your bodies.   
1Corinthians 7:5 - Therefore, deprive not one another, except when ye both consent, at the time ye devote yourselves to fasting and prayer; and return again to the same disposition, that Satan tempt you not because of the concupiscence of your body.   
1Corinthians 7:5 - Therefore do not deprive one another except when both of you consent to do so, especially at the time when you devote yourselves to fasting and prayer; and then come together again, so that Satan may not tempt you because of your physical passion.   
1Corinthians 7:5 - אַל־תִּפָּרְדוּ זֶה מִזֶּה כִּי אִם מִדַּעַת שְׁנֵיכֶם לְפִי שָׁעָה לַעֲמוֹד (בְּתַעֲנִית וּ) בִתְפִלָּה וְתָשׁוּבוּ וְתִתְאַחֲדוּ פֶּן־יְנַסֶּה אֶתְכֶם הַשָּׂטָן בִּפְרִיצוּתְכֶם׃   
1Corinthians 7:6 - הָדֵא דֵּין אָמַר אנָא אַיכ דּלַמחִילֵא לַו מֵן פּוּקדָּנָא .    
1Corinthians 7:6 - But this I speak as to the infirm; (and) not from commandment.   
1Corinthians 7:6 - But this I say, as to weak persons, not of positive precept.   
1Corinthians 7:6 - But I say this only to weak persons, for it is not part of the law.   
1Corinthians 7:6 - וַאֲנִי אֹמֵר זֹאת בְּדֶרֶךְ רְשׁוּת וְלֹא בְּדֶרֶךְ מִצְוָה׃    
1Corinthians 7:7 - אֵנָא גֵּיר צָבֵא אנָא דּכֻלהוּן בּנַינָשָׁא אַכוָתי נֵהווּן בּדַכיוּתָא אֵלָא כֻּלנָשׁ מַוהַבתָּא יִהִיבָא לֵה מֵן אַלָהָא אִית דּהָכַנָא ואִית דּהָכַנָא .   
1Corinthians 7:7 - For I would that all men were as I am, in chastity. But every man hath the gift given to him from Aloha, this one thus, and the other thus.   
1Corinthians 7:7 - For I would that all men might be like me in purity. But every man is endowed with his gift of God; one thus, and another so.   
1Corinthians 7:7 - For I would that all men were like myself in purity. But every man has his proper gift from God, one after this manner, and another after that.   
1Corinthians 7:7 - כִּי מִי יִתֵּן וְהָיָה כָל־אָדָם כָּמֹנִי אֲבָל כָּל־אָדָם יֶשׁ־לוֹ מַתְּנָתוֹ מֵאֵת הָאֱלֹהִים זֶה בְּכֹה וְזֶה בְכֹה׃   
1Corinthians 7:8 - אָמַר אנָא דֵּין לַאילֵין דּלַיתּ להוּן נֵשֵׁא ולַארמלָתָא דּפַקָח להוּן אֵן נקַווּן אַכוָתי .   
1Corinthians 7:8 - But I say to those who have no wives, and to the widows, that it is expedient for them to remain as I do.    
1Corinthians 7:8 - And I say to them who have no wives, and to widows, that it is advantageous to them to remain as I am.    
1Corinthians 7:8 - I say this to those who have no wives and to widows, It is better for them to be as I am;   
1Corinthians 7:8 - וְאֶל־הַפְּנוּיִם וְאֶל־הָאַלְמָנוֹת אֹמֵר אֲנִי כִּי־טוֹב לָהֶם לַעֲמֹד כָּכָה כְּמוֹ גַם־אָנִי׃   
1Corinthians 7:9 - אֵן לָא דֵּין מסַיבּרִין נֵזדַּוגוּן פַּקָח גֵּיר למֵסַב אַנתּתָא טָב מֵן דַּלמאִקַד בּרֵגּתָא .   
1Corinthians 7:9 - Yet, if they persevere not, they should marry; for it is better to take a wife than to burn with concupiscence.    
1Corinthians 7:9 - But if they cannot endure [it], let them marry: for it is more profitable to take a wife, than to burn with concupiscence.   
1Corinthians 7:9 - But if they cannot endure it, let them marry; for it is better to marry than to burn with passion.    
1Corinthians 7:9 - אַךְ אִם־לֹא יוּכְלוּ לִכְבּשׁ אֶת־יִצְרָם יִשְׂאוּ כִּי־טוֹבִים נִשּׂוּאִין מֵאִישׁ לָהוּט אַחַר עֲבֵרָה׃   
1Corinthians 7:10 - לַאילֵין דֵּין דּאִית להוּן נֵשֵׁא מפַקֵד אנָא לָא אֵנָא אֵלָא מָרי דַּאנתּתָא מֵן בַּעלָה לָא תֵּפרוּשׁ .   
1Corinthians 7:10 - But those who have wives I command, yet not I, but my Lord, that the wife from her husband separate not.    
1Corinthians 7:10 - And on them who have wives, I enjoin,-not I, but my Lord,-that the woman separate not from her husband.    
1Corinthians 7:10 - But those who have wives, I command, yet not I, but my LORD, Let not the wife be separated from her husband;    
1Corinthians 7:10 - וְעַל־הַנְּשׂוֹּאִים אֲנִי מְצַוֶּה וְלֹא מֵעַצְמִי כִּי אִם־מִדַּעַת הָאָדוֹן שֶׁלּא־תִפְרשׁ אִשָּׁה מִבַּעְלָהּ׃   
1Corinthians 7:11 - וֵאן תֵּפרוּשׁ תּקַוֵא דּלָא גַּברָא אַו לבַעלָה תֵּתרַעֵא וגַברָא לַאנתּתֵה לָא נֵשׁבּוּק .   
1Corinthians 7:11 - Yet, if she separate, let her remain without a man, or unto her husband be reconciled. And let not a man put away his wife.   
1Corinthians 7:11 - And if she separate, let her remain without a husband, or be reconciled to her husband; and let not the man put away his wife.   
1Corinthians 7:11 - But if she separate, let her remain single, or be reconciled to her husband; and let not the husband desert his wife.   
1Corinthians 7:11 - וְאִם־פָּרשׁ תִפְרֹשׂ מִמֶּנּוּ תֵּשֵׁב בְּלֹא אִישׁ אוֹ תִתְרַצֶּה לְבַעְלָהּ וְאִישׁ אַל־יְשַׁלַּח אֶת־אִשְׁתּוֹ׃   
1Corinthians 7:12 - לשַׁרכָּא דֵּין אָמַר אנָא אֵנָא לָא מָרי אֵן אִית אַחָא דּאִית לֵה אַנתּתָא דּלָא מהַימנָא והִי צָביָא דּתֵעמַר עַמֵה לָא נֵשׁבּקִיה .    
1Corinthians 7:12 - But to the rest I say, not my Lord, If a brother hath a wife who is not a believer, and she be willing to dwell with him, let him not put her away.   
1Corinthians 7:12 - And to the rest, say I,- I, not my Lord,-that if there be a brother, who hath a wife that believeth not, and she is disposed to dwell with him, let him not put her away.   
1Corinthians 7:12 - But to the rest, I say this, not my LORD: If any brother has a wife who is not a convert, and she wishes to live with him, let him not leave her   
1Corinthians 7:12 - וְאֶל־הָאֲחֵרִים אֹמֵר אֲנִי שֶׁלּא מִדַּעַת הָאָדוֹן כִּי־תִהְיֶה לְאָח אִשָּׁה אֲשֶׁר אֵינֶנָּה מַאֲמִינָה וּרְצוֹנָהּ שֶׁתַּעֲמֹד עִמּוֹ אַל־יְשַׁלְּחֶנָּה׃   
1Corinthians 7:13 - וַאנתּתָא אַידָא דּאִית לָה בַּעלָא דּלָא מהַימֵן והוּ צָבֵא דּנֵעמַר עַמָה לָא תֵּשׁבּוּק בַּעלָה .   
1Corinthians 7:13 - And any woman who has an husband unbelieving, and he willeth to dwell with her, let her not put away her husband.    
1Corinthians 7:13 - And that woman, who hath a husband that believeth not, and he is disposed to dwell with her let her not forsake her husband.   
1Corinthians 7:13 - And the woman who has a husband who is not a convert but is content to live with her, let her not leave him.    
1Corinthians 7:13 - וְאֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מַאֲמִין וּרְצוֹנוֹ שֶׁיֵּשֵׁב עִמָּהּ אַל־תַּעַזְבֶנּוּ׃   
1Corinthians 7:14 - מקַדַּשׁ הוּ גֵּיר גַּברָא אַינָא דּלָא מהַימֵן בַּאנתּתָא דַּמהַימנָא וַמקַדּשָׁא הי אַנתּתָא אַידָא דּלָא מהַימנָא בּגַברָא דַּמהַימֵן וֵאן לָא בּנַיהוּן טַמאִין אֵנוּן הָשָׁא דֵּין דּכֵין אֵנוּן .   
1Corinthians 7:14 - For the man who believeth not is sanctified by the wife who believeth; and any wife who believeth not is sanctified by the husband who believeth; otherwise their children would be unclean; but now are they clean.   
1Corinthians 7:14 - For the husband who believeth not, is sanctified by the wife that believeth; and the wife who believeth not, is sanctified by the husband that believeth: otherwise their children would be impure; but now are they pure.   
1Corinthians 7:14 - For the husband who is not a convert is sanctified through the wife who is a convert, and the wife who is not a convert is sanctified through the husband who is a convert; otherwise, their children would be impure, but in such cases they are pure.   
1Corinthians 7:14 - כִּי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מַאֲמִין יִקָּדֵשׁ בָּאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה אֲשֶׁר אֵינֶנָּה מַּאֲמִינָה תִּקָּדֵשׁ בָּאִישׁ שֶׁאִם־לֹא כֵן הַדָּבָר בְּנֵיכֶם טְמֵאִים וְעַתָּה קְדוֹשִׁים הֵמָּה׃   
1Corinthians 7:15 - אֵן דֵּין הַו דּלָא מהַימֵן פָּרֵשׁ נֵפרוּשׁ לָא משַׁעבַּד אַחָא אַו חָתָא בּהָלֵין לַשׁלָמָא הוּ קרָן אַלָהָא .   
1Corinthians 7:15 - But if he who believeth not separate, let him separate; a brother or a sister is not in servitude to these: unto peace Aloha hath called us.   
1Corinthians 7:15 - But if the unbeliever separateth, let him separate: A brother or sister is not in bondage in such cases: it is to peace, God hath called us.   
1Corinthians 7:15 - But if the one who is not a convert wishes to separate, let him separate. In such cases, a convert man or woman is free; for God has called us to live in peace.   
1Corinthians 7:15 - וּמִי שֶׁאֵינֶנּוּ מַאֲמִין אִם בָּא לִפְרשׁ יִפְרשׁ וְהָאָח אוֹ הָאָחוֹת אֵינָם זְקוּקִים לָאֵלֶּה וַאֲנַחְנוּ לְשָׁלוֹם קְרָאָנוּ הָאֱלֹהִים׃    
1Corinthians 7:16 - מָנָא גֵּיר יָדעָא אַנתּי אַנתּתָא אֵן לבַעלֵכי תַּחֵין אַו אַנתּ גַּברָא יָדַע אַנתּ אֵן לַאנתּתָכ תַּחֵא .   
1Corinthians 7:16 - For how knowest thou, wife, whether thou mayest save thy husband ? Or knowest thou, man, if thy wife thou mayest save ?   
1Corinthians 7:16 - For how knowest thou, O wife, whether thou wilt procure life to thy husband? Or, thou husband, knowest thou, whether thou wilt procure life to thy wife?   
1Corinthians 7:16 - For how do you know, O wife, that you shall save your husband? Or how do you know, O husband, that you shall save your wife?   
1Corinthians 7:16 - כִּי מַה־תֵּדְעִי אַתְּ הָאִשָּׁה אִם־תּוֹשִׁיעִי אֶת־הָאִישׁ וּמַה־תֵּדַע אַתָּה הָאִישׁ אִם־תּוֹשִׁיעַ אֶת־הָאִשָּׁה׃    
1Corinthians 7:17 - אֵלָא אנָשׁ אנָשׁ אַיכ דַּפלַג לֵה מָריָא ואנָשׁ אַיכ דַּקרָיהי אַלָהָא הָכַנָא נהַלֵכ וָאפ לכֻלהֵין עִדָתָא הָכַנָא מפַקֵד אנָא .    
1Corinthians 7:17 - But (according as) the Lord hath distributed to every one, as Aloha hath called, so let him walk; and thus in all the churches, so I direct.   
1Corinthians 7:17 - Every one, however, as the Lord hath distributed to him, and every one as God hath called him, so let him walk. And also thus I enjoin upon all the churches.   
1Corinthians 7:17 - But every man, according as the LORD has distributed to him, and every man, as God has called him, so let him walk. And this I command also for all the churches.   
1Corinthians 7:17 - רַק יִתְהַלֵּךְ כָּל־אִישׁ כְּפִי מַה־שֶּׁחָלַק לוֹ הָאֱלֹהִים וּכְפִי מַה־שֶּׁקָּרָא אֹתוֹ הָאָדוֹן וְכֵן־מְתַקֵּן אֲנִי בְּכָל־הַקְּהִלּוֹת׃    
1Corinthians 7:18 - אֵן כַּד גּזִיר אנָשׁ אֵתקרִי לָא נֵהפּוּכ לֵה לעוּרלוּתָא וֵאן בּעוּרלוּתָא אֵתקרִי לָא נֵגזוּר .   
1Corinthians 7:18 - If a man circumcised hath been called, let him not turn to uncircumcision; and if in uncircumcision he hath been called, let him not be circumcised.   
1Corinthians 7:18 - Is a circumcised person called, let him not revert to uncircumcision: and if one uncircumcised be called, let him not become circumcised.   
1Corinthians 7:18 - If a man was circumcised when he was called, let him not adhere to the party of uncircumcision. And if he was uncircumcised, when he was called, let him not be circumcised.   
1Corinthians 7:18 - אִם־נִמּוֹל הַמְקֹרָא אַל־יִמְשֹׁךְ לוֹ עָרְלָה וְאִם־עָרֵל הוּא אַל־יִמּוֹל׃   
1Corinthians 7:19 - גּזוּרתָּא גֵּיר לָא הוָת מֵדֵּם אָפ לָא עוּרלוּתָא אֵלָא נטוּרָתָא דּפוּקדָּנַוהי דַּאלָהָא .   
1Corinthians 7:19 - For circumcision is not any thing, nor uncircumcision, but the observances of the commandments of Aloha.    
1Corinthians 7:19 - For circumcision is nothing, neither is uncircumcision; but the keeping of God's commands.   
1Corinthians 7:19 - For circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the LORD's commandments is everything.   
1Corinthians 7:19 - אֵין־הַמִּילָה נֶחְשְׁבָה וְאֵין־הָעָרְלָה נֶחְשָׁבָה כִּי אִם־לִשְׁמֹר מִצְוֹת הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 7:20 - כֻּלנָשׁ בּקֵריָנָא דֵּאתקרִי בֵּה נקַוֵא .   
1Corinthians 7:20 - Let every man in the calling in which he hath been called remain.   
1Corinthians 7:20 - Let every one continue in the vocation, in which he was called.   
1Corinthians 7:20 - Let every man remain in the station of life in which he is called.   
1Corinthians 7:20 - אִישׁ אִישׁ בְּמִשְׁמַרְתּוֹ שֶׁמִּתּוֹכָהּ נִקְרָא בָּהּ יַעֲמֹד׃    
1Corinthians 7:21 - אֵן עַבדָּא אֵתקרִיתּ לָא נֵתבּטֵל לָכ אֵלָא אָפֵן מֵשׁכַּח אַנתּ למֵתחַרָרוּ גּבִי לָכ דּתֵפלוּח .   
1Corinthians 7:21 - If a servant thou wast called, be not careful, but, if also thou canst be made free, choose [it rather than] that thou shouldest serve. [Gabi lok datephluch.]   
1Corinthians 7:21 - If thou wert called, being a servant; let it not trouble thee. But if thou canst be made free, choose it rather than to serve.   
1Corinthians 7:21 - If you were a slave when you were called, do not feel concerned about it; but even though you can be made free, choose rather to serve.   
1Corinthians 7:21 - אִם־נִקְרֵאתָ וְאַתָּה עֶבֶד עַל־יֵרַע בְּעֵינֶךָ אֶלָּא אִם־תַּשִׂיג יָדְךָ לָצֵאת לַחָפְשִׁי בְּחַר בָּזֶה׃   
1Corinthians 7:22 - אַינָא גֵּיר דּעַבדָּא אֵתקרִי בּמָרַן מחַררָא הוּ דַּאלָהָא הָכַנָא אָפ אַינָא דּבַר חאִרֵא אֵתקרִי עַבדָּא הוּ דַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 7:22 - For he who a servant is called in the Lord, is the freeman of Aloha, so he who as a son of freedom is called, is a servant of the Meshiha.   
1Corinthians 7:22 - For he that is called by our Lord, being a servant, is God's freedman: likewise, he that is called, being a free man, is the Messiah's servant.   
1Corinthians 7:22 - For he who is called by our LORD, being a slave, is God's free man; likewise he who is called, being a freeman, is also Christ's servant.   
1Corinthians 7:22 - כִּי־הַקָּרוּא בָאָדוֹן בִּהְיוֹתוֹ עֶבֶד מְשֻׁחֲרָר הוּא לָאָדוֹן וְכֵן הַקָּרוּא בִּהְיוֹתוֹ חָפְשִׁי עֶבֶד הוּא לַמָּשִׁיחַ׃    
1Corinthians 7:23 - בַּדמַיָא אֵזדּבֵנתּוּן לָא תֵּהווּן עַבדֵּא דַּבנַינָשָׁא .    
1Corinthians 7:23 - With a price are you bought; you will not be servants of men.   
1Corinthians 7:23 - Ye are bought with a price; become not the servants of men.   
1Corinthians 7:23 - You have been bought with a price; you must not therefore become slaves of men.   
1Corinthians 7:23 - בִּמְחִיר נִקְנֵיתֶם אַל־תִּהְיוּ עֲבָדִים לִבְנֵי־אָדָם׃    
1Corinthians 7:24 - כֻּלנָשׁ בּמֵדֵּם דֵּאתקרִי אַחַי בֵּה נקַוֵא לוָת אַלָהָא .    
1Corinthians 7:24 - Every one in that in which he was called, my brethren, in it let him remain unto [Or, with.] Aloha.   
1Corinthians 7:24 - Let every one, my Brethren, continue with God, in whatever [state] he was called.   
1Corinthians 7:24 - My brethren, let every man in whatever station of life he was called, remain therein, serving God.    
1Corinthians 7:24 - אַחַי אִישׁ אִישׁ בַּמִּשְׁמֶרֶת שֶׁמִּתּוֹכָהּ נִקְרָא בָּהּ יַעֲמֹד לִפְנֵי הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 7:25 - עַל בּתוּלוּתָא דֵּין פּוּקדָּנָא מֵן אַלָהָא לָא אַחִיד אנָא מֵלכָּא דֵּין יָהֵב אנָא אַיכ גַּברָא דֵּאתחַננֵת מֵן אַלָהָא דֵּאהוֵא מהַימַן .    
1Corinthians 7:25 - BUT respecting virginity, a commandment from Aloha I have not received; but I give counsel as a man who hath had grace from Aloha to be faithful.   
1Corinthians 7:25 - And concerning virginity, I have no precept from God; but I give counsels as a man who hath obtained mercy from God to be a believer.   
1Corinthians 7:25 - Now concerning virginity, I have no command from God; yet I give my advice as one who has been favored by God to be trustworthy.   
1Corinthians 7:25 - וְעַל־דְּבַר הַבְּתוּלוֹת אֵין־לִי מִצְוָה מִפִּי הָאָדוֹן רַק אֲחַוֶּה דַעְתִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר־חַנַּנִי הָאָדוֹן לִהְיוֹת נֶאֱמָן׃    
1Corinthians 7:26 - וסָבַר אנָא דּהָדֵא שַׁפִּירָא מֵטֻל אַנַנקאִ דּזַבנָא דּפַקָח לֵה לבַרנָשָׁא דּהָכַנָא נֵהוֵא .   
1Corinthians 7:26 - And I consider that this is good [counsel] , on account of the necessity of the time, that it is expedient for a man so to be.   
1Corinthians 7:26 - And I think this is suitable, on account of the necessity of the times; it is advantageous for a man to remain as he is.   
1Corinthians 7:26 - And I suppose that this is good for the present necessity, therefore I say, It is better for a man to remain as he is   
1Corinthians 7:26 - וַאֲנִי אֹמֵר כִּי־טוֹב לָאָדָם מִפְּנֵי הַצָּרָה הַקְּרוֹבָה כִּי־טוֹב לוֹ לַעֲמֹד כָּךְ׃   
1Corinthians 7:27 - אַסִיר אַנתּ בַּאנתּתָא לָא תֵּבעֵא שׁרָיָא שׁרֵא אַנתּ מֵן אַנתּתָא לָא תֵּבעֵא אַנתּתָא .   
1Corinthians 7:27 - Art thou bound to a wife ? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife ? seek not a wife.    
1Corinthians 7:27 - Art thou bound to a wife ? Seek not a release. Art thou free from a wife ? Seek not a wife.   
1Corinthians 7:27 - If you are married, do not seek divorce. If you are divorced from a wife, do not seek a wife.   
1Corinthians 7:27 - אִם־זָקוּק אַתָּה לְאִשָּׁה אַל־תְּבַקֵּשׁ לְהִפָּטֵר וְאִם־נִפְטַרְתָּ אַל־תְּבַקֵּשׁ אִשָּׁה׃   
1Corinthians 7:28 - וֵאן תֵּסַב אַנתּתָא לָא חָטֵא אַנתּ וֵאן בּתוּלתָּא תֵּהוֵא לגַברָא לָא חָטיָא אוּלצָנָא דֵּין בַּפגַר הָוֵא לַאילֵין דּהָכַנָא אֵנוּן אֵנָא דֵּין עלַיכּוּן חָאֵס אנָא .   
1Corinthians 7:28 - Yet, if thou takest a wife, thou sinnest not; and if a virgin shall be to a husband, she sinneth not. Yet affliction in the body will be to them who are such; but I am sparing over you.    
1Corinthians 7:28 - But if thou takest a wife, thou sinnest not. And if a maiden is given to a husband, she sinneth not. But they who are such, will have trouble in the body: but I am forbearing to you.    
1Corinthians 7:28 - But if you marry, you do not sin; and if a virgin marry, she does not sin. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.   
1Corinthians 7:28 - וְגַם כִּי־תִּקַּח אִשָּׁה אֵין בְּךָ חֵטְא וְהַבְּתוּלָה כִּי־תִהְיֶה לְאִישׁ אֵין בָּהּ חֵטְא אֲבָל יְבֹאוּם צָרוֹת בִּבְשָׂרָם וַאֲנִי חָס עֲלֵיכֶם׃    
1Corinthians 7:29 - והָדֵא אָמַר אנָא אַחַי דּזַבנָא מֵכִּיל אֵזדַּלהַז לֵה דַּאילֵין דּאִית להוּן נֵשֵׁא נֵהווּן אַיכ דּלַיתּ להוּן .   
1Corinthians 7:29 - And this I say, my brethren, that the time now becomes contracted; and they who have wives should be as not having them;   
1Corinthians 7:29 - And this I say, my Brethren, that the time to come is short; so that they who have wives, should be as if they had none;   
1Corinthians 7:29 - But this I do say, my brethren, the time is short; let those who have wives be as though they had none;    
1Corinthians 7:29 - וְזֹאת אֲנִי אֹמֵר אַחַי כִּי הַשָּׁעָה דְּחוּקָה מֵעָתָּה עַל־כֵּן יִהְיוּ הַנְּשׂוּאִים כְּאִלּוּ אֵין־לָהֶם נָשִׁים׃   
1Corinthians 7:30 - וַאילֵין דּבָכֵין אַיכ לָא בָּכֵין וַאילֵין דּחָדֵין אַיכ לָא חָדֵין וַאילֵין דּזָבנִין אַיכ לָא מקַדֵּין .   
1Corinthians 7:30 - and they who weep, as not weeping; and they who rejoice, as not rejoicing; and they who buy, as not possessing;    
1Corinthians 7:30 - and they who weep, as if they wept not; and they who rejoice, as if they rejoiced not; and they who buy, as if they acquired not;   
1Corinthians 7:30 - And those who weep, as though they had not wept; and those who rejoice, as though they had not rejoiced; and those who buy, as though they did not possess anything;   
1Corinthians 7:30 - וְהַבֹּכִים כְּאֵינָם בֹּכִים וְהַשְּׂמֵחִים כְּאֵינָם שְׂמֵחִים וְהַקּוֹנִים כְּאִלּוּ אֵין־קִנְיָן בְּיָדָם׃   
1Corinthians 7:31 - וַאילֵין דּמֵתחַשׁחִין בּעָלמָא הָנָא לָא לבַר מֵן זֵדקָא דַּחשַׁחתָא עָבַר לֵה גֵּיר אֵסכִּמֵה דּעָלמָא הָנָא .   
1Corinthians 7:31 - and they who use this world should not exceed the just use [thereof] ; for the fashion of this world passeth away.   
1Corinthians 7:31 - and those occupied with this world, not going beyond the just using: for the fashion of this world is passing away.   
1Corinthians 7:31 - And those who make use of this world should not abuse it, for the fashion of this world is passing away.    
1Corinthians 7:31 - וְהַנֶּהֱנִים מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה כְּאִלּוּ אֵין לָהֶם הֲנָאָה מִמֶּנּוּ כִּי תַעֲבֹר צוּרַת הָעוֹלָם הַזֶּה׃   
1Corinthians 7:32 - מֵטֻל הָנָא צָבֵא אנָא דַּדלָא צֵפתָא תֵּהווּן אַינָא גֵּיר דּלַיתּ לֵה אַנתּתָא רָנֵא בַּדמָרֵה דַּאיכַּנָא נֵשׁפַּר למָרֵה .   
1Corinthians 7:32 - Wherefore I would that you be without anxiety; for he who hath not a wife thinketh of the things of his Lord, that so he may please his Lord;   
1Corinthians 7:32 - And therefore I wish you to be without solicitude. For he who hath not a wife, considereth the thing of his Lord, how he may please his Lord.   
1Corinthians 7:32 - Therefore I would that you were free from worldly cares. For he who is unmarried, is concerned in the things of his master, so as to please his master.   
1Corinthians 7:32 - וַאֲנִי רְצוֹנִי שֶׁלּא תִהְיוּ נִטְרָדִים מִי שֶׁאֵין־לוֹ אִשָּׁה טָרוּד בַּאֲשֶׁר לָאָדוֹן אֵיךְ יִיטַב בְּעֵינֵי הָאָדוֹן׃    
1Corinthians 7:33 - וַאינָא דּאִית לֵה אַנתּתָא יָצֵפ דּעָלמָא דַּאיכַּנָא נֵשׁפַּר לַאנתּתֵה .   
1Corinthians 7:33 - and he who hath a wife is anxious for the world, that so he may please his wife.   
1Corinthians 7:33 - And he who hath a wife, is anxious about the world, how he may please his wife.   
1Corinthians 7:33 - And he who is married is concerned with worldly things, in order to please his wife.   
1Corinthians 7:33 - וּבַעַל אִשָּׁה טָרוּד בְּחֶפְצֵי הָעוֹלָם אֵיךְ יִיטַב בְּעֵינֵי הָאִשָּׁה וְאֵין לִבּוֹ תָּמִים׃   
1Corinthians 7:34 - פּוּרשָׁנָא דֵּין אִית אָפ בַּינָת אַנתּתָא לַבתוּלתָּא אַידָא דַּלגַברָא לָא הוָת רָניָא בּמָרָה דּתֵהוֵא קַדִּישָׁא בּפַגרָה וַברוּחָה וַאידָא דּאִית לָה בַּעלָא רָניָא דּעָלמָא דַּאיכַּנָא תֵּשׁפַּר לבַעלָה .    
1Corinthians 7:34 - But there is a distinction between the wife and the virgin. She who hath no man is thoughtful of the things of her Lord, that she may be holy in her body and in her spirit; and she who hath a husband is thoughtful of the world, that so she may please her husband.    
1Corinthians 7:34 - There is a difference also between a wife and a maiden. She who is without a husband, thinketh of things pertaining to her Lord, that she may be holy in her body and in her spirit. But she who hath a husband, thinketh of things pertaining to the world, how she may please her husband.   
1Corinthians 7:34 - So there is a difference between a married woman and a virgin. She who is unmarried is concerned about the welfare of her father, and to be pure both in body and in spirit; but she who is married is concerned with worldly things, in order to please her husband.    
1Corinthians 7:34 - וְאִשָּׁה פְנוּיָה וּבְתוּלָה טְרוּדָה בַּאֲשֶׁר לָאָדוֹן וְלִהְיוֹת קְדוֹשָׁה גַּם בְּגוּפָהּ גַּם בְּרוּחָהּ וּבְעוּלַת בַּעַל טְרוּדָה הִיא בְּחֶפְצֵי הָעוֹלָם שֶׁתִּיטַב בְּעֵינֵי בַעְלָהּ׃   
1Corinthians 7:35 - הָדֵא דֵּין לעוּדרָנכוּן הוּ דִּילכוּן אָמַר אנָא לָא הוָא מַחנוּקִיתָא רָמֵא אנָא לכוּן אֵלָא דּתֵהווּן אַמִינִין לוָת מָרכוּן בֵּאסכִּמָא שַׁפִּירָא כַּד לָא רָנֵין אנתּוּן בּעָלמָא .   
1Corinthians 7:35 - But this for your own profit speak I; not to throw a snare over you, but that you may be constant towards your Lord in a comely manner, while not thoughtful of the world.   
1Corinthians 7:35 - And this I say for your advantage; I am not laying a snare for you; but that ye may be faithful towards your Lord, in a suitable manner, while not minding worldly things.   
1Corinthians 7:35 - I am saying this for your own benefit; I am not trying to snare or put a yoke on you, but I exhort you to be perfect before the LORD, and faithful without distraction.   
1Corinthians 7:35 - וְכֵן אֲנִי אֹמֵר לְטוֹב לָכֶם וְלֹא לְהַשְׁלִיךְ פַּח עֲלֵיכֶם כִּי אִם־לְהַנְהָגָה טוֹבָה וּלְמַעַן תִּהְיוּ נְכוֹנִים תָּמִיד לִקְרַאת הָאָדוֹן בְּאֵין מַעְצוֹר׃   
1Corinthians 7:36 - אֵן אנָשׁ דֵּין סָבַר דּמֵתבַּזַח בַּבתוּלתֵּה דַּעבַר זַבנָה ולָא יַהבָּה לגַברָא ווָליָא דּנֵתּלִיה אַיכ דּצָבֵא נֵעבֵּד לָא חָטֵא תֵּזדַּוַג .    
1Corinthians 7:36 - But if a man consider it to be dishonourable toward his virgin, who hath passed her time, that he hath not given her to the man, (and) that it is proper that he should give her; as he willeth let him act, he sinneth not: let them marry.   
1Corinthians 7:36 - But if any one thinketh that there is reproach, on account of his maiden [daughter], because she hath passed her time, and he hath not presented her to a husband, [and] it be fitting that he present her; let him do what he desireth, he sinneth not; let her be married.    
1Corinthians 7:36 - If any man thinks that he is shamed by the behavior of his virgin daughter, because she has passed the marriage age, and he has not given her in marriage, and that he should give her, let him give her in marriage and he does not sin. Let her be married.    
1Corinthians 7:36 - וְכִי־יֹאמַר אִישׁ שֶׁהוּא עֹשֶׂה בְּבִתּוֹ הַבְּתוּלָה שֶׁלּא כְהֹגֶן אִם־יַעֲבֹר עָלֶיהָ פִּרְקָהּ וּדְבַר צֹרֶךְ הוּא אָז יַעֲשֶׂה לָהּ כִּרְצוֹנוֹ אֵין בּוֹ חֵטְא יַשִּׂיאֶנָּה׃   
1Corinthians 7:37 - אַינָא דֵּין דּשַׁרִירָאיִת פּסַק בּרֵעיָנֵה ולָא אָלצָא לֵה צבוּתָא ושַׁלִיט עַל צֵביָנֵה והָכַנָא דָּן בּלֵבֵּה דּנֵטַר בּתוּלתֵּה שַׁפִּיר עָבֵד .    
1Corinthians 7:37 - But he who hath firmly decided in his own mind, and nothing constraineth him, and (who hath) power in his will, and thus judgeth in his heart, that he will keep his virgin, doeth well.    
1Corinthians 7:37 - But he who hath firmly determined in his own mind, and nothing compelleth him, and he can act his own pleasure, and he so judgeth in his heart, that he keep his maiden [daughter], he doeth commendably.   
1Corinthians 7:37 - Nevertheless, he who has sincerely decided, and who is not forced by circumstances, but has determined and decreed in his heart to keep his virgin daughter single, he does well.   
1Corinthians 7:37 - וּמִי שֶׁהוּא נָכוֹן בְּלִבּוֹ וְאֵינֶנּוּ מֻכְרָח כִּי אִם־יָכֹל לַעֲשׂוֹת כִּרְצוֹנוֹ וְגָמַר בְּלִבּוֹ לִשְׁמֹר אֶת בִּתּוֹ הַבְּתוּלָה טוֹב הוּא עֹשֶׂה׃   
1Corinthians 7:38 - וַאינָא הָכִיל דּיָהֵב בּתוּלתֵּה שַׁפִּיר עָבֵד וַאינָא דּלָא יָהֵב בּתוּלתֵּה יַתִּירָאיִת שַׁפִּיר עָבֵד .   
1Corinthians 7:38 - And he then who giveth his virgin doeth well, and he who giveth not his virgin doeth better.   
1Corinthians 7:38 - And therefore, he who presenteth his maiden [daughter], doeth commendably; and he who presenteth not his maiden [daughter], doeth very commendably.   
1Corinthians 7:38 - So then he who gives his virgin daughter in marriage does well; and he who does not give his virgin daughter in marriage does even better   
1Corinthians 7:38 - לָכֵן הַמַּשִּׂיא אֹתָהּ עֹשֶׂה טוֹב וַאֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מַשִּׂיא עֹשֶׂה טוֹב מִמֶּנּוּ׃   
1Corinthians 7:39 - אַנתּתָא כּמָא דּחַי בַּעלָה אַסִירָא הי בּנָמוּסָא אֵן דֵּין נֵדמַכ בַּעלָה מחַררָא הי דּתֵהוֵא למַן דּצָביָא בַּלחוּד בּמָרַן .   
1Corinthians 7:39 - The wife, so long as her husband liveth, is bound by the law; but if her husband shall die, she is free, that she may do what she willeth, only in our Lord.   
1Corinthians 7:39 - A woman, while her husband liveth, is bound by the law; but if her husband sleepeth [in death], she is free to marry whom she pleaseth, [yet] only in the Lord.   
1Corinthians 7:39 - A wife is bound by the law, as long as her husband lives; but if her husband dies, she is free to marry whom she pleases, but only in our LORD.   
1Corinthians 7:39 - הָאִשָּׁה זְקוּקָה לְבַעְלָהּ מִן־הַתּוֹרָה כָּל־זְמַן שֶׁהוּא חָי וּכְשֶׁמֵּת בַּעְלָהּ מֻתֶּרֶת הִיא לְהִנָּשֵׂא לְמִי שֶׁתִּרְצֶה וּבִלְבַד שֶׁתִּהְיֶה בָאָדוֹן׃   
1Corinthians 7:40 - טוּבֵיה דֵּין אֵן הָכַנָא תּקַוֵא אַיכ רֵעיָני דִּילי סָבַר אנָא דֵּין אָפ אֵנָא דּרוּחָא דַּאלָהָא אִית בִּי .   
1Corinthians 7:40 - But it is good if thus she remain, according to my own mind. But I think also that the Spirit of Aloha is in me.    
1Corinthians 7:40 - But she is happier, in my opinion, if she remain so: and I think also, that I have the Spirit of God.    
1Corinthians 7:40 - But in my opinion, she is happier to remain as she is. And I think also that I have the Spirit of God.    
1Corinthians 7:40 - וְאַשְׁרֶיהָ אִם־תַּעֲמֹד פְּנוּיָה זֹאת דַּעְתִּי וְאֹמַר כִּי רוּחַ אֱלֹהִים גַּם־בִּי׃   
1Corinthians 8:1 - עַל דֵּבחֵא דֵּין דַּפתַכרֵא יָדעִינַן דַּבכֻלַן אִית יִדַעתָא וִידַעתָא מַחתּרָא חוּבָּא דֵּין בָּנֵא .   
1Corinthians 8:1 - RESPECTING the sacrifices of idols, we know that in all of us there is knowledge; and knowledge inflateth, but love buildeth up.   
1Corinthians 8:1 - And concerning sacrifices to idols, we know, that in all of us there is knowledge; and knowledge inflateth, but love edifieth.   
1Corinthians 8:1 - NOW as concerning sacrifices offered to idols, we know well, that we all have knowledge; knowledge makes for pride, but love ennobles.   
1Corinthians 8:1 - וְעַל־דְּבַר זִבְחֵי הָאֱלִילִים יָדַעְנוּ שֶׁכֻּלָּנוּ יֶשׁ־לָנוּ דָעַת הַדַּעַת תַּגְבִּיהַּ לֵב וְהָאַהֲבָה הִיא הַבּוֹנָה׃    
1Corinthians 8:2 - אֵן אנָשׁ דֵּין סָבַר דּיָדַע מֵדֵּם לָא עדַכִּיל מֵדֵּם יִדַע אַיכ מָא דּוָלֵא לֵה למֵדַּע .   
1Corinthians 8:2 - But if a man think that he knows any thing, he knows nothing yet as it behoves him to know:   
1Corinthians 8:2 - And if any one thinketh that he knoweth any thing he knoweth nothing yet, as he ought to know [it].    
1Corinthians 8:2 - And if any man thinks that, of himself, he knows any thing, he knows nothing yet as he ought to know it.    
1Corinthians 8:2 - הָאֹמֵר שֶׁהוּא יֹדֵעַ דָּבָר עוֹדֶנּוּ לֹא־יָדַע כַּאֲשֶׁר רָאוּי לוֹ׃   
1Corinthians 8:3 - אֵן אנָשׁ דֵּין מַחֵב לַאלָהָא הָנָא אֵתִידַע מֵנֵה .   
1Corinthians 8:3 - but if a man love Aloha, this (one) is acknowledged of him.   
1Corinthians 8:3 - But if any one loveth God, that man is known of him.   
1Corinthians 8:3 - But if any man loves God, the same is known of him.   
1Corinthians 8:3 - אֲבָל הָאֹהֵב אֶת־הָאֱלֹהִים הוּא נוֹדַע לוֹ׃   
1Corinthians 8:4 - עַל מֵאכוּלתָּא הָכִיל דּדֵבחֵא דַּפתַכרֵא יָדעִינַן דּלָא הוָא מֵדֵּם הוּ פּתַכרָא בּעָלמָא וַדלַיתּ אַלָה אחרִין אֵלָא אֵן חַד .   
1Corinthians 8:4 - Concerning the meat of the sacrifices of idols, then, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one.   
1Corinthians 8:4 - As to the eating of the sacrifices of idols, therefore, we know that an idol is nothing in the world; and that there is no other God, but one.   
1Corinthians 8:4 - As concerning the eating of the food offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one.   
1Corinthians 8:4 - וְעַל־דְּבַר אֲכִילַת זִבְחֵי הָאֱֱלִילִים יָדַעְנוּ כִּי־אֵין אֱלִיל בָּעוֹלָם וְאֵין אֱלֹהִים בִּלְתִּי אֶחָד׃   
1Corinthians 8:5 - אָפֵן גֵּיר אִית דּמֵתקרֵין אַלָהֵא אַו בַּשׁמַיָא אַו בַּארעָא אַיכַּנָא דּאִית אַלָהֵא סַגִּיֵאא ומָרַוָתָא סַגִּיֵאא .   
1Corinthians 8:5 - For there are also who are called gods, whether in heaven or in earth, as that there are gods many and lords many:    
1Corinthians 8:5 - For although there are what are called gods, whether in heaven, or on earth, (as there are gods many, and lords many,)   
1Corinthians 8:5 - For though there are those that are called gods, whether in heaven or earth, just as there are many gods and many lords,   
1Corinthians 8:5 - וְאַף כִּי־יֵשׁ מִי שֶׁנִּקְרָאִים אֱלֹהִים בֵּין־בַּשָּׁמַיִם בֵּין־בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר יֵשׁ אֱלֹהִים רַבִּים וַאֲדֹנִים רַבִּים׃    
1Corinthians 8:6 - אֵלָא לַן דִּילַן חַד הוּ אַלָהָא אַבָא דּכֻל מֵנֵה וַחנַן בֵּה וחַד מָריָא יֵשׁוּע משִׁיחָא דּכֻל בּאִידֵה וָאפ חנַן בּאִידֵה .   
1Corinthians 8:6 - but to us our One is Aloha the Father, of whom are all, and we in him; and one Lord Jeshu Meshiha, by whom are all, and we by him.   
1Corinthians 8:6 - yet to us, on our part, there is one God, the Father, from whom are all things, and we in him; and one Lord, Jesus the Messiah, by whom are all things, and we also by him.   
1Corinthians 8:6 - To us there is one God, the Father, from whom comes every thing and by whom we live; and one LORD Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.   
1Corinthians 8:6 - אָמְנָם לָנוּ רַק־אֵל אֶחָד הָאָב אֲשֶׁר הַכֹּל מִמֶּנּוּ וַאֲנַחְנוּ אֵלָיו וְאָדוֹן אֶחָד יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר הַכֹּל עַל־יָדוֹ וַאֲנַחְנוּ עַל־יָדוֹ׃   
1Corinthians 8:7 - אֵלָא לָא הוָא בּכֻלנָשׁ יִדַעתָא אִית גֵּיר אנָשָׁא דַּבתאִרתּהוּן עדַמָא להָשָׁא דּעַל פּתַכרֵא אַיכ דַּדבִיחָא אָכלִין ומֵטֻל דַּכרִיהָא תּאִרתּהוּן מֵתּטַושָׁא .   
1Corinthians 8:7 - But not in every man is this knowledge; for there are some who in their conscience until now (believe) that, with respect to idols, as of that which hath been sacrificed we eat. And because of weakness their conscience is defiled.   
1Corinthians 8:7 - But there is not [this] knowledge in every man; for there are some, who, to the present time, in their conscience, eat [it] as an offering to idols; and because their conscience is weak, it is defiled.   
1Corinthians 8:7 - Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with clear conscience eat that which has been offered to idols as a sacrifice; and their conscience being weak is defiled.    
1Corinthians 8:7 - אַךְ לֹא בְכֻלָּם הַדָּעַת כִּי יֵשׁ זֹכְרִים עוֹד אֶת־הָאֱלִיל וְאֹכְלִים כֶּאֱכֹל זֶבַח אֱלִיל וְלִבָּם הֶחָלוּשׁ יִתְגָּאָל׃    
1Corinthians 8:8 - מֵאכוּלתָּא דֵּין לָא מקַרבָא לַן לַאלָהָא לָא גֵּיר אֵן אָכלִינַן מֵתיַתּרִינַן ולָא אֵן לָא נֵאכוּל מֵתבַּצרִינַן .   
1Corinthians 8:8 - But meat doth not bring us nigh to Aloha. For if we eat, we excel not; nor if we eat not, are we deficient.    
1Corinthians 8:8 - But food doth not bring us near to God; for if we eat, we do not abound; and if we eat not, we are not in want.    
1Corinthians 8:8 - But meat does not bring us closer to God: for neither, if we eat, are we the better; neither if we do not eat, are we the worse.   
1Corinthians 8:8 - וְהַמַּאֲכָל לֹא יְקָרֵב אֹתָנוּ לֵאלֹהִים כִּי אִם־נֹאכַל אֵין־לָנוּ יִתְרוֹן וְאִם־לֹא נֹאכַל לֹא נִגָּרֵעַ׃   
1Corinthians 8:9 - חזַו דֵּין דַּלמָא שׁוּלטָנכוּן הָנָא נֵהוֵא תּוּקַלתָּא לַכרִיהֵא .    
1Corinthians 8:9 - But beware that this your power become not a stumbling-block to the infirm ones.   
1Corinthians 8:9 - See to it, however, lest this your authority become a stumbling-block to the weak.   
1Corinthians 8:9 - But be careful lest this liberty of yours become a stumbling block to the weak.   
1Corinthians 8:9 - אֲבָל הִזָּהֵרוּ פֶּן־יִהְיֶה אֹתוֹ הָרִשְׁיוֹן שֶׁלָּכֶם לְמִכְשֹׁל לַחַלָּשִׁים׃   
1Corinthians 8:10 - אֵן אנָשׁ גֵּיר נֵחזֵיכ לָכ דּאִית בָּכ יִדַעתָא דַּסמִיכ אַנתּ בֵּית פּתַכרֵא לָא הָא תּאִרתֵּה מֵטֻל דַּכרִיה הוּ מֵשׁתַּררָא למֵאכַל דַּדבִיחָא .    
1Corinthians 8:10 - For if a man shall see thee in whom is knowledge reclining in the house of idols, will not his conscience, because he is weak, be confirmed to eat that which is sacrificed,    
1Corinthians 8:10 - For if one should see thee in whom there is knowledge, reclining in the temple of idols, will not his conscience, seeing he is a weak person, be encouraged to eat what is sacrificed ?    
1Corinthians 8:10 - For if any one should see you, who has knowledge, at table in the temple of idols, shall not the conscience of him who is weak encourage him to eat that which is sacrificed to idols?    
1Corinthians 8:10 - כִּי הָרֹאֶה אֹתְךָ אֲשֶׁר לְךָ הַדַּעַת מֵסֵב בְּבֵית אֱלִילִים הֲלֹא הַחַלָּשׁ יָעֹז בְּרוּחוֹ לֶאֱכֹל מִזִּבְחֵי אֱלִילִים׃   
1Corinthians 8:11 - וָאבֵד לֵה בִּידַעתָכ דִּילָכ הַו אַינָא דַּמרַע דּמֵטֻלָתֵה מִית משִׁיחָא .   
1Corinthians 8:11 - and he will perish through thy knowledge ? he who is weak, and on account of whom the Meshiha died.    
1Corinthians 8:11 - And by thy knowledge, he who is feeble, and on account of whom the Messiah died, will perish.   
1Corinthians 8:11 - So the one who is weak and for whom Christ died will be lost through your indifference.   
1Corinthians 8:11 - וְיֹאבַד עַל־יְדֵי דַעְתְּךָ אָחִיךָ הַחַלָּשׁ אֲשֶׁר לְמַעֲנוֹ מֵת הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 8:12 - וֵאן הָכַנָא מַסכּלִין אנתּוּן בַּאחַיכּוּן וַמקַפּחִין אנתּוּן תּאִרָתהוּן מַרעָתָא בַּמשִׁיחָא הוּ מַסכּלִין אנתּוּן .   
1Corinthians 8:12 - And if so you transgress against your brethren, and wound their weak consciences, do you not transgress against the Meshiha?   
1Corinthians 8:12 - And if ye thus sin against your brethren, and wound the consciences of the feeble, ye sin against the Messiah.    
1Corinthians 8:12 - And if you offend your brothers, and so influence their weak conscience, you also offend Christ.   
1Corinthians 8:12 - וְאִם־כָּכָה תֶּחֶטְאוּ לַאֲחֵיכֶם וְתַכְאִיבוּ אֶת־רוּחָם הֶחָלוּשׁ לַמָּשִׁיחַ אַתֶּם חֹטְאִים׃   
1Corinthians 8:13 - מֵטֻל הָנָא אֵן מֵאכוּלתָּא מַכשׁלָא לָאחי לעָלַם בֵּסרָא לָא אֵכוּל דּלָא אַכשֵׁל לָאחי .   
1Corinthians 8:13 - On this account, if meat cause my brother to stumble, I will never (more) eat flesh, that I may not cause my brother to stumble.   
1Corinthians 8:13 - Wherefore, if food is a stumbling-block to my brother, I will for ever eat no flesh, lest I should be a stumbling-block to my brother.   
1Corinthians 8:13 - Therefore if meat causes my brother to stumble, I will eat no meat, so that I may not cause my brother to offend   
1Corinthians 8:13 - עַל־כֵּן אִם־מַאֲכָלִי מַכְשִׁיל אֶת־אָחִי לֹא־אֹכַל בָּשָׂר לְעוֹלָם פֶּן־אַכְשִׁיל אֶת־אָחִי׃   
1Corinthians 9:1 - למָא לָא הוִית בַּר חאִרֵא אַו לָא הוִית שׁלִיחָא אַו ליֵשׁוּע משִׁיחָא מָרַן לָא חזִית אַו לָא הוַיתּוּן עבָדי בּמָרי .   
1Corinthians 9:1 - Am I not a son of freedom ? am I not an apostle ? or have I not seen Jeshu Meshiha our Lord ? or are not you my work in my Lord?   
1Corinthians 9:1 - Am I not a free man? Or, am I not a legate? Or, have I not seen Jesus Messiah our Lord? Or, have ye not been my work in my Lord ?   
1Corinthians 9:1 - AM I not a free man? am I not an apostle? have I not seen Jesus Christ our LORD? are you not my work in my LORD?    
1Corinthians 9:1 - טהֲלֹא שָׁלִיחַ אָנֹכִי הֲלֹא חָפְשִׁי אָנֹכִי הֲלֹא רָאִיתִי אֶת־יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ הֲלֹא פָּעֳלִי אַתֶּם בַּאֲדֹנֵינוּ׃    
1Corinthians 9:2 - וֵאן לַאחרָנֵא לָא הוִית שׁלִיחָא אֵלָא לכוּן אִיתַי וחָתמָא דַּשׁלִיחוּתי אַנתּוּן אֵנוּן .   
1Corinthians 9:2 - And if to others I be not an apostle, yet am I (such) to you; and the seal of my apostleship are you.    
1Corinthians 9:2 - And if I have not been a legate to others, yet I have been so to you; and ye are the seal of my legateship.    
1Corinthians 9:2 - If I am not an apostle to others, yet to you I am: for you are the seal of my apostleship.   
1Corinthians 9:2 - וְאִם־אֵינֶנִּי שָׁלִיחַ לַאֲחֵרִים לָכֶם שָׁלִיחַ אָנִי כִּי חוֹתַם שְׁלִיחוּתִי אַתֶּם בַּאֲדֹנֵינוּ׃   
1Corinthians 9:3 - ומַפַּק בּרוּחי לַאילֵין דּדָינִין לִי הָנַו .   
1Corinthians 9:3 - My apology to them who judge me [for not receiving maintenance] is this:    
1Corinthians 9:3 - And [my] apology to my judgers, is this:   
1Corinthians 9:3 - So my answer to those who criticize me is this,   
1Corinthians 9:3 - וּכְנֶגֶד הַדָּנִים אוֹתִי אֲנִי אֹמֵר׃   
1Corinthians 9:4 - למָא לָא שַׁלִיט לַן למֵאכַל וַלמֵשׁתָּא .   
1Corinthians 9:4 - Have we not authority to eat and to drink ?   
1Corinthians 9:4 - Have we not authority, to eat and to drink?   
1Corinthians 9:4 - Have we not the right to eat and to drink?   
1Corinthians 9:4 - הַאֵין רְשׁוּת בְּיָדֵנוּ לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת׃    
1Corinthians 9:5 - וַלמָא לָא שַׁלִיט לַן חָתָא אַנתּתָא למַכרָכוּ עַמַן אַיכ שַׁרכָּא דַּשׁלִיחֵא וַאיכ אַחַוהי דּמָרַן וַאיכ כּאִפָא .   
1Corinthians 9:5 - or have we not authority a sister, a wife, to lead about with us, as the rest of the apostles, and as the brethren of our Lord, and as Kipha ?   
1Corinthians 9:5 - Or have we not authority to carry about with us a sister as a wife; just as the other legates, and the brothers of our Lord, and as Cephas?   
1Corinthians 9:5 - And have we not the right to travel with a Christian wife, just as the rest of the apostles, and as the brothers of our LORD, and as Cephas?   
1Corinthians 9:5 - הַאֵַין רְשׁוּת בְּיָדֵנוּ לְהוֹלִיךְ עִמָּנוּ אָחוֹת לְאִשָּׁה כַּשְּׁלִיחִים הָאֲחֵרִים וְכַאֲחֵי הָאָדוֹן וּכְמוֹ כֵיפָא׃    
1Corinthians 9:6 - אַו אֵנָא בַּלחוּד ובַרנַבַא לַיתּ לַן שׁוּלטָנָא דּלָא נֵפלוּח .    
1Corinthians 9:6 - Or have I only, and Bar Naba, not authority to forbear from labour?   
1Corinthians 9:6 - Or I only, and Barnabas, have we no right to forbear labor ?   
1Corinthians 9:6 - Or only I and Barnabas, have not we the right to live without working?   
1Corinthians 9:6 - אִם־לִי לְבַדִּי וּלְבַר־נַבָּא לֹא נִתְּנָה רְשׁוּת לַחֲדֹל לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה׃   
1Corinthians 9:7 - מַנוּ דּמַפלַח בּפָלחוּתָא בּנַפקָתָא דּנַפשֵׁה אַו מַנוּ דּנָצֵב כַּרמָא ומֵן פּאִרַוהי לָא אָכֵל אַו מַנוּ דּרָעֵא ענָא ומֵן חַלבָא דּמַרעִיתֵה לָא אָכֵל .   
1Corinthians 9:7 - Who serveth at service at the expenses of himself? or who planteth the vinery, and from the fruits thereof eateth not ? or who pastureth sheep, and from the milk of the flock eateth not?    
1Corinthians 9:7 - Who, that serveth in war, [doth so] at his own expense ? Or who, that planteth a vineyard, eateth not of its fruits? Or who, that tendeth sheep, eateth not of the milk of his flocks?    
1Corinthians 9:7 - What officer commands an army at his own expense? or who plants a vineyard and does not eat of its fruits? or who feeds sheep, and does not eat of the milk of his flock?   
1Corinthians 9:7 - מִי יָצָא בַצָּבָא וּפַרְנַסְתּוֹ עָלָיו מִי נָטַע כֶּרֶם וְלֹא יֹאכַל אֶת־פִּרְיוֹ מִי רֹעֶה עֵדֶר וּמֵחֲלֵב הָעֵדֶר לֹא יֹאכַל׃    
1Corinthians 9:8 - דַּלמָא אַיכ בַּרנָשָׁא הָלֵין אָמַר אנָא הָא אָפ נָמוּסָא הָלֵין אֵמַר .   
1Corinthians 9:8 - Do I as a man speak these things ? Behold, the law also saith these things.   
1Corinthians 9:8 - Is it as a man, I say these things? Behold, the law also saith them.   
1Corinthians 9:8 - I say these things as a man. Behold the law says them also.   
1Corinthians 9:8 - הַכְדֶרֶךְ בְּנֵי אָדָם אֲנִי מְדַבֵּר כָּזֹאת הֲלֹא גַם־הַתּוֹרָה אֹמֶרֶת כֵּן׃   
1Corinthians 9:9 - כּתִיב גֵּיר בֵּה בּנָמוּסָא דּמוּשֵׁא דּלָא תֵּבלוּם תַּורָא דּמַדרֵכ למָא עַל תַּורֵא בּטִיל לֵה לַאלָהָא .   
1Corinthians 9:9 - For it is written in the law of Musha, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out (the corn). But of oxen is Aloha careful?   
1Corinthians 9:9 - For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the ox that thresheth. Hath God regard for oxen ?    
1Corinthians 9:9 - For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Why? Is God concerned only for the ox?   
1Corinthians 9:9 - כִּי כָתוּב בְּתוֹרַת משֶׁה לֹא־תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ׃    
1Corinthians 9:10 - אֵלָא יִדִיעָא דּמֵטֻלָתַן הוּ אֵמַר ומֵטֻלָתַן גֵּיר אֵתכַּתבַּת מֵטֻל דּעַל סַברָא הוּ וָלֵא לֵה לכָרוּבָא דּנֵכרוּב וַאינָא דּמַדרֵכ עַל סַברָא דַּעלַלתָא .   
1Corinthians 9:10 - But it is evident that on our account this is said; for on our account it is written, because that in hope it behoveth the ploughman to plough, and him who thresheth, in hope of provision (to thresh).   
1Corinthians 9:10 - But manifest it is, for whose sake he said it. And indeed, for our sakes it was written: because the plougher ought to plough in hope, and the thresher in hope of fruit.   
1Corinthians 9:10 - No. It is known that he said it for our sakes and it was written for our sakes because the ploughman must plough in hope, and he who threshes, threshes in hope of the crop.   
1Corinthians 9:10 - הֲלַשְּׁוָרִים חוֹשֵׁשׁ הָאֱלֹהִים אוֹ רַק־לְמַעֲנֵנוּ מְדַבֵּר אָכֵן לְמַעֲנֵנוּ נִכְתַּב כִּי הַחֹרֵשׁ יַחֲרֹשׂ אֱלֵי־תִקְוָה וְהַדָּשׁ יָדוּשׁ אֱלֵי־תִקְוָה לָקַחַת חֶלְקוֹ בַתִּקְוָה׃   
1Corinthians 9:11 - אֵן חנַן דּרוּחָא זרַען בּכוּן רַבָּא הי אֵן חנַן מֵנכוּן דּפַגרָא נֵחצוּד .   
1Corinthians 9:11 - If we of the spirit have sown among you, is it a great thing if we from you of the body shall reap ?    
1Corinthians 9:11 - If we have sowed among you the things of the Spirit, is it a great matter, if we reap from you the things of the body ?   
1Corinthians 9:11 - Now if we have sown among you spiritual things, is it too much that we should reap material things from you?    
1Corinthians 9:11 - אִם־זָרַעְנוּ בָכֶם עִנְיְנֵי הָרוּחַ הֲדָבָר גָּדוֹל הוּא שֶׁנִּקְצֹר מִכֶּם עִנְיְנֵי הַבָּשָׂר׃   
1Corinthians 9:12 - וֵאן לַאחרָנֵא אִית להוּן שׁוּלטָנָא עלַיכּוּן לָא לַן וָלֵא יַתִּירָאיִת אֵלָא לָא אֵתחַשַׁחן בּשׁוּלטָנָא הָנָא אֵלָא כֻּלמֵדֵּם מסַיבּרִינַן דַּבמֵדֵּם לָא נתַכֵּס סבַרתֵה דַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 9:12 - And if others have this power over you, much more have we. But we are not used in this power; but we bear all, lest in any thing we should hinder the gospel of the Meshiha.   
1Corinthians 9:12 - And if others have this prerogative over you, doth it not belong still more to us? Yet we have not used this prerogative; but we have endured every thing, that we might in nothing impede the announcement of the Messiah.   
1Corinthians 9:12 - If others have this authority over you, have we not the more right? Nevertheless we have not used this authority; but we have endured all things so that we would not hinder the gospel of Christ.    
1Corinthians 9:12 - וְאִם לַאֲחֵרִים יֵשׁ רְשׁוּת עֲלֵיכֶם הֲלֹא יוֹתֵר לָנוּ אֲבָל לֹא עָשִׂינוּ כָּרְשׁוּת הַזֹּאת כִּי אִם־סָבַלְנוּ אֶת־הַכֹּל לְבִלְתִּי־שׂוֹּם מַעְצֹר לִבְשׂוֹרַת הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 9:13 - לָא יָדעִין אנתּוּן דַּאילֵין דּבֵית קוּדשָׁא פָּלחִין מֵן בֵּית קוּדשָׁא מֵסתַּיבּרִין וַאילֵין דַּלמַדבּחָא פָּלחִין עַם מַדבּחָא פָּלגִּין .    
1Corinthians 9:13 - KNOW you not that they who serve in the sanctuary [Or, the holy house.] from the sanctuary are sustained ? And they who at the altar serve share with the altar ?   
1Corinthians 9:13 - Know ye not, that they who serve in a temple, are fed from the temple? And they who serve at the altar, participate with the altar?   
1Corinthians 9:13 - Do you not know that those who work in the holy place are maintained out of the temple? And those who minister at the altar share the offerings with the altar?   
1Corinthians 9:13 - הֲלֹא יְדָעְתֶּם כִּי עֹבְדֵי עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ אֹכְלִים מִן־הַקֳּדָשִׁים וּמְשָׁרֲתֵי הַמִּזְבֵּחַ לֹקְחִים חֶלְקָם בַּמִּזְבֵּחַ׃    
1Corinthians 9:14 - הָכַנָא אָפ מָרַן פַּקֵד דַּאילֵין דַּסבַרתֵה מַכרזִין מֵן סבַרתֵה נִחוּן .   
1Corinthians 9:14 - So also our Lord hath commanded, that they who his gospel preach, by his gospel shall live.   
1Corinthians 9:14 - Thus also hath our Lord commanded, that they who proclaim his gospel, should live by his gospel.   
1Corinthians 9:14 - Even so has our LORD commanded that those who preach his gospel should live by his gospel.   
1Corinthians 9:14 - כֵּן תִּקֵּן אֲדֹנֵינוּ גַּם־הוּא שֶׁיִּחְיוּ הַמְבַשְּׂרִים מִן־הַבְּשׂוֹרָה׃   
1Corinthians 9:15 - אֵנָא דֵּין לָא אֵתחַשׁחֵת בַּחדָא מֵן הָלֵין ולַו מֵטֻל הָדֵא כֵּתבֵּת דּהָכַנָא נֵהוֵא לִי פַּקָח לִי גֵּיר דַּממָת אֵמוּת ולָא דּאנָשׁ שׁוּבהָרי נסַרֵק .   
1Corinthians 9:15 - But I am not used in one of these; nor on this account have I thus written, that so it should be done unto me: for it were better for me that dying I should die, than that any man my glorying should make void.   
1Corinthians 9:15 - But I have used none of these things: and I write not, that it may be so done to me; for it would be better for me to actually die, than that any one should make void my glorying.    
1Corinthians 9:15 - But I have used none of these privileges: neither have I written these things that it should be so done to me: for it were better for me to die, than that any man should declare my pride in my teaching worthless.   
1Corinthians 9:15 - וְאָנֹכִי לֹא עָשִׂיתִי כְּאַחַת מֵאֵלֶּה וְגַם לֹא־כָתַבְתִּי זֹאת לְמַעַן יֵעָשֶׂה־לִּי כֵּן כִּי־טוֹב לִי הַמָּוֶת מֵאֲשֶׁר יָשִׂים אִישׁ אֶת־תִּפְאַרְתִּי לָרִיק׃   
1Corinthians 9:16 - אָפ דַּמסַבַּר אנָא גֵּיר לַיתּ לִי שׁוּבהָרָא קטִירָא גֵּיר סִים עלַי וָי לִי דֵּין אֵלָא אֵסַבַּר .   
1Corinthians 9:16 - Yet also in preaching I have no cause to glory: for necessity lieth upon me; for woe to me unless I preach !    
1Corinthians 9:16 - For while I preach, I have no [ground of] glorying; because necessity is laid upon me, and woe to me, if I preach not.   
1Corinthians 9:16 - For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for I am under obligation; yea, woe is unto me if I preach not the gospel   
1Corinthians 9:16 - אִם־אֲבַשֵּׂר אֶת־הַבְּשׂוֹרָה אֵין־לִי לְהִתְפָּאֵר כִּי־הַחוֹבָה מֻטֶּלֶת עָלַי וְאוֹי לִי אִם־לֹא אֲבַשֵּׂר׃   
1Corinthians 9:17 - אֵן גֵּיר בּצֵביָני הָדֵא סָעַר אנָא אַגרָא אִית לִי אֵן דֵּין דּלָא בּצֵביָני רַבַּת בַּיתּוּתָא הוּ מהַימַן אנָא .   
1Corinthians 9:17 - For if with my will I do this, I have a reward. But if without my will, (yet) a stewardship is confided to me.    
1Corinthians 9:17 - For if I do this voluntarily, there is a reward for me: but if involuntarily, a stewardship is intrusted to me.   
1Corinthians 9:17 - For if I do this thing willingly, I have my reward: but if against my will, it is like a stewardship intrusted to me.   
1Corinthians 9:17 - כִּי אִם־בִּרְצוֹנִי אֶעֱשֶׂה יִהְיֶה־לִּי שָׂכָר וְאִם־שֶׁלּא בִרְצוֹנִי פְּקֻדַּת מִשְׁמַרְתִּי הִיא׃   
1Corinthians 9:18 - אַינָא הוּ הָכִיל אַגרי דּכַד מסַבַּר אנָא דּלָא נפַקתָא אֵעבּדִיה לַסבַרתֵה דַּמשִׁיחָא ולָא אֵתחַשַׁח בּשׁוּלטָנָא דּיַהב לִי בֵּאוַנגֵּלִיָון .    
1Corinthians 9:18 - What, then, is my reward ? That while preaching without expenses I may perform the annunciation of the Meshiha, and not abuse the power that is given to me in the gospel.   
1Corinthians 9:18 - What then is my reward? [It is,] that when I preach, I make the announcement of the Messiah without cost, and use not the prerogative given me in the gospel.   
1Corinthians 9:18 - What then is my wage? This is it. When I preach the gospel of Jesus Christ, I do it without thought of recompense, and I have not abused the power given to me in the gospel.   
1Corinthians 9:18 - וְעַתָּה מַה־שְּׂכָרִי הֲלֹא שֶׁאֲבַשֵּׂר בְּשׂוֹרַת הַמָּשִׁיחַ בְּלֹא־מְחִיר לְבִלְתִּי הִשְׁתַּמֵּשׁ לַהֲנָאַת עַצְמִי בָּרְשׁוּת הַנִּתְּנָה־־לִּי בַּבְּשׂוֹרָה׃   
1Corinthians 9:19 - כַּד מחַרַר אנָא גֵּיר מֵן כֻּלהֵין לכֻלנָשׁ שַׁעבּדֵת נַפשׁי דַּלסַגִּיֵאא אִתַר .   
1Corinthians 9:19 - For while free of all men, to all men I subject myself, that the many I may gain.   
1Corinthians 9:19 - Being free from them all, I have made myself servant to every man; that I might gain many:   
1Corinthians 9:19 - Because I am free from all these things, I have served all men that I may gain many.   
1Corinthians 9:19 - כִּי בִּהְיוֹתִי חָפְשִׁי מִכֹּל עָשִׂיתִי עַצְמִי עֶבֶד לְכָל־אָדָם לִקְנוֹת אֶת־הָרַבִּים׃   
1Corinthians 9:20 - וַהוִית עַם יִהוּדָיֵא אַיכ יִהוּדָיָא דּלִיהוּדָיֵא אִתַר ועַם דַּתחֵית נָמוּסָא אֵנוּן הוִית אַיכ דַּתחֵית נָמוּסָא דּלַאילֵין דַּתחֵית נָמוּסָא אֵנוּן אִתַר .   
1Corinthians 9:20 - And I become with the Jihudoyee as a Jihudoya, that the Jihudoyee I may gain; and with them who are under the law, I become as one under the law, that them who are under the law I may gain;    
1Corinthians 9:20 - and with the Jews, I was as a Jew, that I might gain the Jews; and with those under the law, I was as under the law, that I might gain them who are under the law;   
1Corinthians 9:20 - So with the Jews I became as a Jew, that I might win the Jews; and with those who are under the law, I became as one who is under the law, in order to win those who are under the law.    
1Corinthians 9:20 - וָאֶהִי לַיְּהוּדִים כִּיהוּדִי לִקְנוֹת הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר הֵם תַּחַת הַתּוֹרָה לָהֶם הָיִיתִי כְּמִי שֶׁתַּחַת הַתּוֹרָה אַף כִּי־אֲנִי אֵינֶנִּי תַּחַת הַתּוֹרָה לְמַעַן קְנוֹת אוֹתָם שֶׁהֵם תַּחַת הַתּוֹרָה׃    
1Corinthians 9:21 - ולַאילֵין דּנָמוּסָא לַיתּ להוּן הוִית אַיכ דּלָא נָמוּס כַּד לָא אִיתַי לַאלָהָא דּלָא נָמוּס אֵלָא בּנָמוּסֵה דַּמשִׁיחָא דָּאפ להָנוּן דַּדלָא נָמוּס אֵנוּן אִתַר .   
1Corinthians 9:21 - and to those who have not the law I become as one without law, while I am not unto Aloha without law, but in the law of the Meshiha, that them also who have not law I may gain.   
1Corinthians 9:21 - and to those who have not the law, I was as without the law, (although I am not without law to God, but under the law of the Messiah,) that I might gain them that are without the law.    
1Corinthians 9:21 - To those who are without law, I became like one who is without law, though I am not lawless before God because I am under the law of Christ, that I might win them who are without law.    
1Corinthians 9:21 - לְאֹתָם שֶׁאֵין לָהֶם תּוֹרָה הָיִיתִי כְּמִי שֶׁאֵין לוֹ תּוֹרָה אַף עַל־פִּי שֶׁאֵינֶנִּי בְּלֹא־תוֹרַת אֱלֹהִים כִּי־תוֹרַת הַמָּשִׁיחַ תּוֹרָתִי לְמַעַן קְנוֹת אוֹתָם שֶׁאֵין לָהֶם תּוֹרָה׃   
1Corinthians 9:22 - הוִית עַם כּרִיהֵא אַיכ כּרִיהָא דּלַכרִיהֵא אִתַר לכֻלנָשׁ כֻּל הוִית דַּלכֻלנָשׁ אַחֵא .   
1Corinthians 9:22 - I become with the weak as weak, that the weak I may gain. To all men all become I, that every man I may save.    
1Corinthians 9:22 - I was with the weak, as weak, that I might gain the weak: I was all things to all men, that I might vivify every one.   
1Corinthians 9:22 - With the weak I became as weak, that I might win the weak: I became everything to every man, that I might by all means save everyone.   
1Corinthians 9:22 - וְלַחַלָּשִׁים הָיִיתִי כְחַלָּשׁ לִקְנוֹת אֶת־הַחַלָּשִׁים הַכֹּל לְכֻלָּם נִהְיֵיתִי לְמַעַן אוֹשִׁיעַ אֲחָדִים עַל כָּל־פָּנִים׃    
1Corinthians 9:23 - הָדֵא דֵּין עָבֵד אנָא מֵטֻל דֵּאהוֵא שַׁותָּפָא לַסבַרתָא .    
1Corinthians 9:23 - But this I do that I may be a participator in the gospel.   
1Corinthians 9:23 - And this I do, that I may participate in the announcement.   
1Corinthians 9:23 - And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker of it.   
1Corinthians 9:23 - וְאֶת־זֹאת אֲנִי עֹשֶׂה בַּעֲבוּר הַבְּשׂוֹרָה לְמַעַן יִהְיֶה חֶלְקִי בָּהּ׃   
1Corinthians 9:24 - לָא יָדעִין אנתּוּן דַּאילֵין דּבֵאסטַדִיָון רָהטִין כֻּלהוּן הוּ רָהטִין אֵלָא חַד הוּ נָסֵב לָה זָכוּתָא הָכַנָא הַרטו אַיכ דּתַדרכוּן .    
1Corinthians 9:24 - Know you not, that they who run in the course, run all, but one taketh to him the victory ? So run, that you may take hold.   
1Corinthians 9:24 - Know ye not that they who run in the stadium, run all of them; yet it is one who gaineth the victory. Run ye, so as to attain.   
1Corinthians 9:24 - Do you not know that the runners in a race, all run, but only one is victorious? So you must run, that you may obtain victory.   
1Corinthians 9:24 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי־הָרָצִים בָּאִצְטַדְיוֹן כֻּלָּם רָצִים וְאֶחָד יִזְכֶּה בִּשְׂכַר הַנִּצָּחוֹן כֵּן רוּצוּ לְמַעַן תִּזְכּוּ בוֹ׃    
1Corinthians 9:25 - כֻּל אנָשׁ דֵּין דַּאגוּנָא עָבֵד מֵן כֻּל מֵדֵּם אָחֵד רֵעיָנֵה והָלֵין רָהטִין דּנֵסבוּן כּלִילָא דּמֵתחַבַּל חנַן דֵּין דּלָא מֵתחַבַּל .    
1Corinthians 9:25 - For every man who contendeth from every thing (besides with) holdeth his mind; and they who run (do it) that they may receive a crown that is corruptible, but we one that is incorruptible.    
1Corinthians 9:25 - For every one who engageth in the contest, restraineth his desires in every thing. And they run, to obtain a crown that perisheth; but we, one that perisheth not.   
1Corinthians 9:25 - And every man who battles in the contest, frees his mind from every thing else. And yet they run to win a garland which is perishable; but we to win one which is everlasting.   
1Corinthians 9:25 - וְכָל־הָעֹמֵד לְהִתְגּוֹשֵׁשׁ יִנָּזֵר מִכָּל־דָּבָר הֵמָּה לָקַחַת כֶּתֶר נִפְסָד וַאֲנַחְנוּ לָקַחַת כֶּתֶר אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ נִפְסָד׃    
1Corinthians 9:26 - אֵנָא הָכִיל הָכַנָא רָהֵט אנָא לָא הוָא אַיכ דּעַל מֵדֵּם דּלָא יִדִיע והָכַנָא מֵתכַּתַּשׁ אנָא לָא אַיכ הַו דּלָאאַר כָּתֵשׁ .    
1Corinthians 9:26 - I therefore so run, not as about a thing unknown; and so smite I, as not smiting the air;   
1Corinthians 9:26 - I therefore so run, not as for something unknown; and I so struggle, not as struggling against air;    
1Corinthians 9:26 - I therefore so run, not for something that is uncertain; and I so fight, not as one who beats the air:    
1Corinthians 9:26 - לָכֵן הִנְנִי רָץ לֹא כְּמוֹ בַחֲשֵׁכָה הִנְנִי נִלְחָם לֹא כְּהוֹלֶם רוּחַ׃   
1Corinthians 9:27 - אֵלָא פַּגרי הוּ כָּבֵשׁ אנָא וַמשַׁעבֵּד אנָא דּדַלמָא אנָא דּלַאחרָנֵא אַכרזֵת אֵנָא קנוּמי אֵסתּלֵא לִי .   
1Corinthians 9:27 - but my body I subdue and make subservient, lest when to others I shall have preached, I my very self shall be rejected.   
1Corinthians 9:27 - but I subdue my body, and reduce it to servitude; lest, when I have preached to others, I myself should be a reprobate.   
1Corinthians 9:27 - But I conquer and subdue my body so that, by no chance, when I have preached to others, will I despise myself.    
1Corinthians 9:27 - כִּי אִם־אֲדַכֵּא אֶת־גּוּפִי וַאֲשַׁעְבְּדֶנּוּ שֶּׁלּא־אֶהְיֶה אֲנִי הַקּוֹרֵא לַאֲחֵרִים נֶאֱלָח בְּעַצְמִי׃    
1Corinthians 10:1 - צָבֵא אנָא דֵּין דּתֵדּעוּן אַחַי דַּאבָהַין כֻּלהוּן תּחֵית ענָנָא הוַו וכֻלהוּן בּיַמָא עבַרו .   
1Corinthians 10:1 - BUT I would that you know, my brethren, that all our fathers were under the cloud,   
1Corinthians 10:1 - And, my Brethren, I would have you know, that our fathers were all of them under the cloud, and they all passed through the sea;   
1Corinthians 10:1 - MOREOVER, brethren, I want you to know, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea;    
1Corinthians 10:1 - וְלֹא אֲכַחֵד מִכֶּם אֶחָי שֶׁאֲבוֹתֵינוּ הָיוּ כֻלָּם תַּחַת הֶעָנָן וְכֻלָּם עָבְרוּ בְּתוֹךְ הַיָּם׃   
1Corinthians 10:2 - וכֻלהוּן בּיַד מוּשֵׁא עמַדו בַּענָנָא וַביַמָא .   
1Corinthians 10:2 - and all of them in the sea were baptized, and all by [By the hand of.]   
1Corinthians 10:2 - and they were all baptized by Moses, in the cloud and in the sea;   
1Corinthians 10:2 - And all were baptized by Moses, both in the cloud and in the sea;   
1Corinthians 10:2 - וְכֻלָּם נִטְבְּלוּ לְמשֶׁה בֶּעָנָן וּבַיָּם׃   
1Corinthians 10:3 - וכֻלהוּן חדָא מֵאכוּלתָּא דּרוּחָא אֵכַלו . 

1Corinthians 10:3 - Musha were baptized in the cloud and in the sea, and all of them ate one spiritual food, [Food of the Spirit.] and all of them drank one spiritual drink; [Drink of the Spirit.]   
1Corinthians 10:3 - and they all ate the same spiritual food;   
1Corinthians 10:3 - And all ate the same spiritual food   
1Corinthians 10:3 - וְכֻלָּם אָכְלוּ מַאֲכָל אֶחָד רוּחָנִי׃   
1Corinthians 10:4 - וכֻלהוּן חַד מַשׁתּיָא דּרוּחָא אֵשׁתִּיו שָׁתֵין הוַו גֵּיר מֵן כּאִפָא דּרוּחָא דָּאתיָא הוָת עַמהוּן כּאִפָא דֵּין הָי הוּ הוָא משִׁיחָא .    
1Corinthians 10:4 - for they drank of that spiritual Rock [That Rock of the Spirit.] which went with them,-but that Rock was the Meshiha himself.   
1Corinthians 10:4 - and they all drank the same spiritual drink; for they drank from the spiritual rock that attended them, and that rock was the Messiah.   
1Corinthians 10:4 - And all drank the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.   
1Corinthians 10:4 - וְכֻלָּם שָׁתוּ מַשְׁקֶה אֶחָד רוּחָנִי כִּי שָׁתוּ מִן־הַצּוּר הָרוּחָנִי הַהֹלֵךְ עִמָּהֶם וְהַצּוּר הַהוּא הַמָּשִׁיחַ׃    
1Corinthians 10:5 - אֵלָא לָא הוָא בּסוּגאהוּן אֵצטבִי אַלָהָא נפַלו גֵּיר בּמַדבּרָא .    
1Corinthians 10:5 - But not with many of them was Aloha pleased; for they fell in the desert.   
1Corinthians 10:5 - But with a multitude of them, God was not pleased; for they fell in the wilderness.   
1Corinthians 10:5 - But with many of them God was not well pleased; for they were smitten in the wilderness.   
1Corinthians 10:5 - אֲבָל רֻבָּם לֹא רָצָה בָם הָאֱלֹהִים וּפִגְרֵיהֶם נָפְלוּ בַמִּדְבָּר׃   
1Corinthians 10:6 - הָלֵין דֵּין טוּפסָא לַן הוּ הוַו דּלָא הוַין רָגִּין בִּישָׁתָא אַיכַּנָא דּהֵנוּן רַגו .   
1Corinthians 10:6 - But these became an example for us; that we should not desire evils, as they desired;   
1Corinthians 10:6 - Now these things were an example for us, that we should not hanker after evil things as they hankered.    
1Corinthians 10:6 - But they became an example to us, so that we should not covet evil things as they did covet.   
1Corinthians 10:6 - וְכָל־זֹאת הָיְתָה־לָּנוּ לְמוֹפֵת לְבִלְתִּי הִתְאַוֹּת לְרָעָה כַּאֲשֶׁר הִתְאַוּוּ גַּם־הֵמָּה׃   
1Corinthians 10:7 - וָאפלָא נֵהוֵא פָּלחַי פּתַכרֵא אַיכַּנָא דָּאפ מֵנהוּן פּלַחו אַיכ דַּכתִיב דִּיתֵב עַמָא למֵאכַל וַלמֵשׁתָּא וקָמו למֵשׁתּעָיוּ .   
1Corinthians 10:7 - nor also be servers of idols, as some of them served; as it is written, The people sat down to eat and to drink, and rose up to play;   
1Corinthians 10:7 - Neither should we serve idols, as some of them served; as it is written, The people sat down to eat and to drink, and rose up to sport.   
1Corinthians 10:7 - Neither should we become idolaters as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to quarrel.   
1Corinthians 10:7 - וְלֹא תִהְיוּ עֹבְדֵי אֱלִילִים כַּאֲשֶׁר הָיוּ מִקְצָתָם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וַיֵּשֶׁב הָעָם לֶאֱכֹל וְשָׁתוֹ וַיָּקֻמוּ לְצַחֵק׃    
1Corinthians 10:8 - וָאפלָא נזַנֵא אַיכַּנָא דּמֵנהוּן זַנִיו וַנפַלו בּחַד יַומָא עֵסרִין וַתלָתָא אַלפִין .   
1Corinthians 10:8 - nor commit fornication, as some of them committed, and fell, in one day, twenty and three thousand;    
1Corinthians 10:8 - Neither let us commit whoredom, as some of them committed; and there fell in one day twenty and three thousand.    
1Corinthians 10:8 - Neither should we commit adultery, as some of them committed, for in one day twenty-three thousand of them fell dead.   
1Corinthians 10:8 - וְלֹא־נִהְיֶה זֹנִים כַּאֲשֶׁר זָנוּ מִקְצָתָם וַיִּפְּלוּ בְּיוֹם אֶחָד שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ׃   
1Corinthians 10:9 - ולָא ננַסֵא לַמשִׁיחָא אַיכַּנָא דּמֵנהוּן נַסִיו וַאובֵּדו אֵנוּן חוַוָתָא .   
1Corinthians 10:9 - nor tempt the Meshiha, as also (some) of them tempted, and perished by serpents.   
1Corinthians 10:9 - Neither let us tempt the Messiah, as some of them tempted; and serpents destroyed them.   
1Corinthians 10:9 - Neither should we tempt Christ, as some of them tempted; for they were destroyed by snakes.   
1Corinthians 10:9 - וְלֹא־נְנַסֶּה אֶת־יְהוָֹה כַּאֲשֶׁר נִסּוּהוּ מִקְצָתָם וַיְאַבְּדוּם הַנְּחָשִׁים׃   
1Corinthians 10:10 - וָאפלָא תֵּרטנוּן אַיכַּנָא דּמֵנהוּן רטֵנו וֵאבַדו בּאִידַי מחַבּלָנָא .   
1Corinthians 10:10 - Neither murmur you, as some of them murmured, and perished by the hand of the destroyer.   
1Corinthians 10:10 - Neither murmur ye, as some of them murmured; and they perished by the destroyer.   
1Corinthians 10:10 - Neither should you murmur, as some of them murmured; for they were destroyed by the hand of the destroyer.    
1Corinthians 10:10 - גַּם־לֹא תַלִּינוּ כַּאֲשֶׁר הִלִּינוּ מִקְצָתָם וַיָּמוּתוּ בְּיַד הַמַּשְׁחִית׃   
1Corinthians 10:11 - הָלֵין דֵּין כֻּלהֵין דַּגדַשׁ להוּן לטוּפסַן הוַי וֵאתכּתֵב מֵטֻל מַרדּוּתָא דִּילַן דּחַרתהוּן דּעָלמֵא עלַין מַטיַת .   
1Corinthians 10:11 - For all these which happened to them were unto us an example, and were written for our instruction, upon whom come the ends of the world. [Trostius and Gutbir read, " The end of the worlds, or ages."]   
1Corinthians 10:11 - All these things which befell them, were for an example to us; and they are written for our instruction, on whom the end of the world hath come.   
1Corinthians 10:11 - Now all of these things which happened to them are an example for us: and they are written for our admonition, for the world will come to an end in our day.   
1Corinthians 10:11 - כָּל־זֹאת מְצָאָתַם לִהְיוֹת לְמוֹפֵת וַתִּכָּתֵב לְמוּסָר לָנוּ אֲשֶׁר־הִגִּיעוּ אֵלֵינוּ קִצֵּי עוֹלָמִים׃   
1Corinthians 10:12 - מֵכִּיל מַן דּסָבַר דּקָם נֵזדּהַר דּלָא נֵפֵּל .   
1Corinthians 10:12 - Whoever then thinketh he standeth, let him beware that he fall not.   
1Corinthians 10:12 - Wherefore, let him who thinketh he standeth, beware lest he fall.   
1Corinthians 10:12 - Therefore, let him who thinks he can stand, take heed so that he may not fall.   
1Corinthians 10:12 - לָכֵן הָאֹמֵר בְּנַפְשׁוֹ אֲנִי עֹמֵד יֵרֶא פֶּן־יִפּוֹל׃    
1Corinthians 10:13 - נֵסיוּנָא לָא מַטִיכוּן אֵלָא דַּבנַינָשָׁא מהַימַן הוּ דֵּין אַלָהָא דּלָא נַרפֵּיכוּן דּתֵתנַסוּן יַתִּיר מַן מֵדֵּם דַּמצֵין אנתּוּן אֵלָא נֵעבֵּד לנֵסיוּנכוּן מַפּקָנָא אַיכַּנָא דּתֵשׁכּחוּן לַמסַיבָּרוּ .   
1Corinthians 10:13 - Temptation cometh not (upon) you but what cometh on mankind; but faithful is Aloha, who will not permit you to be tempted more than you are able, but will make to your temptation a departure, that you may be able to endure.   
1Corinthians 10:13 - No trial cometh on you, but what pertaineth to men: and God is faithful, who will not permit you to be tried beyond your ability, but will make an issue to your trial, that ye may be able to sustain it.   
1Corinthians 10:13 - No other temptation has overtaken you but that which is common to man: but God is faithful; he will not suffer you to be tempted beyond that you are able; but will make your temptation to have a way of escape, so that you may be able to bear it.   
1Corinthians 10:13 - עֲדַיִן לֹא־בָא עֲלֵיכֶם נִסָּיוֹן בִּלְתִּי כְּדֶרֶךְ בְּנֵי־אָדָם כִּי־נֶאֱמָן הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יַנִּיחַ לְנַסּוֹת אֶתְכֶם יוֹתֵר עַל כֹּחֲכֶם כִּי אִם־יִתֵּן עִם־הַנִּסָּיוֹן גַּם־אַחֲרִיתוֹ כְּדֵי שֶׁתּוּכְלוּ שְׂאֵת׃   
1Corinthians 10:14 - מֵטֻל הָנָא חַבִּיבַי ערוּקו מֵן פּוּלחָנָא דַּפתַכרֵא .    
1Corinthians 10:14 - WHEREFORE, my beloved, flee from the worship [Or, service.] of idols.    
1Corinthians 10:14 - Wherefore, my Beloved, flee from idolatry.   
1Corinthians 10:14 - Therefore, my beloved, keep away from idolatry.   
1Corinthians 10:14 - עַל־כֵּן חֲבִיבָי רַחֲקוּ מֵעֲבוֹדַת אֱלִילִים׃    
1Corinthians 10:15 - אַיכ דַּלחַכִּימֵא אָמַר אנָא דּוּנו אַנתּוּן מֵדֵּם דָּאמַר אנָא .    
1Corinthians 10:15 - As to the wise I speak; judge what I say.   
1Corinthians 10:15 - I speak as to the wise; judge ye what I say.   
1Corinthians 10:15 - I speak as to wise men: you are able to judge what I say.   
1Corinthians 10:15 - כְּדַבֵּר אֶל־נְבוֹנִים אֲנִי מְדַבֵּר וְאַתֶּם בִּינוּ אֵת אֲשֶׁר אֹמַר׃   
1Corinthians 10:16 - כָּסָא הַו דּתַודִּיתָא דַּמבַרכִינַן לָא הוָא שַׁותָּפוּתָא אִיתַוהי דַּדמֵה דַּמשִׁיחָא ולַחמָא הַו דּקָצֵינַן לָא הוָא שַׁותָּפוּתָא אִיתַוהי דּפַגרֵה דַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 10:16 - The cup of thanksgiving which we bless, is it not the participation of the blood of the Meshiha ? And the bread that we break, is it not the participation of the body of the Meshiha?    
1Corinthians 10:16 - The cup of thanksgiving which we bless, is it not the communion of the blood of the Messiah ? And the bread which we break, is it not the communion of the body of the Messiah?   
1Corinthians 10:16 - The cup of thanksgiving which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?   
1Corinthians 10:16 - כּוֹס שֶׁל־בְּרָכָה אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ מְבָרֲכִים עָלָיו הֲלֹא הוּא מְחַבֵּר אֹתָנוּ לְדָמוֹ שֶׁל־הַמָּשִׁיחַ וְהַלֶּחֶם אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ בֹצְעִים הֲלֹא הוּא מְחַבֵּר אֹתָנוּ לְגוּפוֹ שֶׁל־הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 10:17 - אַיכַּנָא דּחַד הוּ לַחמָא הַו הָכַנָא כֻּלַן חַד חנַן פּגַר כֻּלַן גֵּיר מֵן הַו הוּ חַד לַחמָא נָסבִּינַן .   
1Corinthians 10:17 - As, then, one is that bread, so are we one body: for all we that one bread receive.   
1Corinthians 10:17 - As therefore that bread is one, so we are all one body; for we all take to ourselves from that one bread.    
1Corinthians 10:17 - For just as the loaf of bread is one, so we are all one body; for we are all partakers of that one bread.    
1Corinthians 10:17 - כִּי־לֶחֶם אֶחָד הוּא לָכֵן גּוּף אֶחָד אֲנַחְנוּ הָרַבִּים מִפְּנֵי שֶׂחֵלֶק לְכֻלָּנוּ בַּלֶּחֶם הָאֶחָד׃   
1Corinthians 10:18 - חזַו לאִיסרָיֵל דּבַבסַר לָא הוָא אַילֵין דָּאכלִין דֵּבחֵא הָוֵין שַׁותָּפֵא למַדבּחָא .   
1Corinthians 10:18 - Consider Israel who are in the flesh: are not they who eat of the sacrifices participators of the altar ?    
1Corinthians 10:18 - Behold the Israel who are in the flesh; are not they who eat the victims, participators of the altar ?    
1Corinthians 10:18 - Behold Israel whose observance is after the flesh: do not those who eat the sacrifices become partakers of the altar?   
1Corinthians 10:18 - הַבִּיטוּ אֶל־יִשְׂרָאֵל שֶׁלְּפִי הַבָּשָׂר הֲלֹא אֹכְלֵי הַזְּבָחִים חַבְרֵי הַמִּזְבֵּחַ הֵמָּה׃   
1Corinthians 10:19 - מָנָא הָכִיל אָמַר אנָא דַּפתַכרָא מֵדֵּם אִיתַוהי אַו דֵּבחָא דַּפתַכרָא מֵדֵּם הוּ לָא .   
1Corinthians 10:19 - What then do I say ? that an idol is any thing, or (that) the sacrifice of an idol is any thing?   
1Corinthians 10:19 - What then do I say ? That an idol is any thing ? Or, that an idol's sacrifice is any thing? No.   
1Corinthians 10:19 - What do I say then? that the idol is anything, or that the sacrifice to idols is anything? No   
1Corinthians 10:19 - וְעַתָּה מָה אֹמַר הֲיֵשׁ מַמָּשׁ בָּאֱלִיל אִם־יֵשׁ מַמָּשׁ בְּזִבְחֵי אֱלִילִים׃   
1Corinthians 10:20 - אֵלָא הַו מֵדֵּם דּדָבחִין חַנפֵא לשׁאִדֵא הו דָּבחִין ולָא לַאלָהָא לָא דֵּין צָבֵא אנָא דּתֵהווּן שַׁותָּפֵא לשׁאִדֵא .   
1Corinthians 10:20 - No: but that which the Heathens sacrifice, unto demons they sacrifice, and not unto Aloha. But I would not that you be participators with demons!   
1Corinthians 10:20 - But that what the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons, and not to God. And I would not, that ye should be associates of demons.   
1Corinthians 10:20 - But that which the pagans sacrifice, they sacrifice to devils and not to God: and I would not have you in fellowship with devils.   
1Corinthians 10:20 - אֶלָּא מַה־שֶּׁיִּזְבְּחוּ הַגּוֹיִם לַשֵּׁדִים הֵם זֹבְחִים וְלֹא לֵאלֹהִים וַאֲנִי אֵין רְצוֹנִי שֶׁתִּהְיוּ חֲבֵרִים לַשֵּׁדִים׃    
1Corinthians 10:21 - לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן דּתֵשׁתּוּן כָּסָא דּמָרַן וכָסָא דּשׁאִדֵא ולָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן דּתֵשׁתַּותּפוּן בּפָתוּרָא דּמָרַן וַבפָתוּרָא דּשׁאִדֵא .   
1Corinthians 10:21 - You cannot drink the cup of our Lord, and the cup of demons; and you cannot participate in the table of our Lord, and in the table of demons.   
1Corinthians 10:21 - Ye cannot drink the cup of our Lord, and the cup of demons; and ye cannot be partakers at the table of our Lord, and at the table of demons.   
1Corinthians 10:21 - You cannot drink the cup of our LORD, and the cup of devils: you cannot be partakers of the table of our LORD and of the table of devils.   
1Corinthians 10:21 - לֹא תוּכְלוּ לִשְׁתּוֹת כּוֹס אֲדֹנֵינוּ וְכוֹס הַשֵּׁדִים יָחַד וְלֹא יִהְיֶה חֵלֶק לָכֶם בְּשֻׁלְחַן אֲדֹנֵינוּ וּבְשֻׁלְחַן הַשֵּׁדִים׃    
1Corinthians 10:22 - אַו דַּלמָא מַטָנוּ מַטנִינַן למָרַן דַּלמָא חַסִינִינַן מֵנֵה .    
1Corinthians 10:22 - Or, do we provoke the Lord ? are we stronger than he ?   
1Corinthians 10:22 - Or, would we sedulously provoke our Lord's jealousy? Are we stronger than he?   
1Corinthians 10:22 - Are we trying to provoke our LORD to jealousy? are we stronger than he?   
1Corinthians 10:22 - הֲנָעֵז לְהַקְנִיא אֶת־אֲדֹנֵינוּ הֲכִי חֲזָקִים אֲנַחְנוּ מִמֶּנּוּ׃    
1Corinthians 10:23 - כֻּל מֵדֵּם שַׁלִיט לִי אֵלָא לָא כֻּל מֵדֵּם פַּקָח כֻּל מֵדֵּם שַׁלִיט לִי אֵלָא לָא כֻּל מֵדֵּם מבַנֵא .   
1Corinthians 10:23 - Every thing is lawful for me, but every thing is not expedient; every thing is lawful, but every thing doth not edify.   
1Corinthians 10:23 - Every thing is in my power; but every thing is not profitable. Every thing is in my power; but every thing doth not edify.   
1Corinthians 10:23 - Everything is lawful for me, but not everything is expedient: everything is lawful for me, but everything does not edify.   
1Corinthians 10:23 - הַכֹּל רְשׁוּת לִי אֲבָל לֹא כָל־דָּבָר מוֹעִיל הַכֹּל רְשׁוּת לִי אֲבָל לֹא כָל־דָּבָר בֹּנֶה׃   
1Corinthians 10:24 - לָא אנָשׁ דּנַפשֵׁה נֵהוֵא בָּעֵא אֵלָא כֻּלנָשׁ אָפ דּחַברֵה .    
1Corinthians 10:24 - Let no man seek his own (only), but every man also (the profit) of his neighbour.   
1Corinthians 10:24 - Let no one seek his own things, but also the things of his fellow-man.   
1Corinthians 10:24 - But let no man seek for himself alone, but let every man seek for his neighbor also.   
1Corinthians 10:24 - אִישׁ אַל־יְבַקֵּשׁ דָּבָר לְעַצְמוֹ כִּי אִם־לְרֵעֵהוּ׃    
1Corinthians 10:25 - כֻּלמֵדֵּם דּמֵזדַּבַּן בּמַקֵלָון הוַיתּוּן אָכלִין דּלָא עוּקָבָא מֵטֻל תּאִרתָּא .   
1Corinthians 10:25 - Whatsoever is sold in the shambles eat, without inquiry on account of conscience:   
1Corinthians 10:25 - Whatever is sold in the flesh-market, eat ye, without an inquiry on account of conscience:    
1Corinthians 10:25 - Anything for sale in the market place, that eat without question for conscience sake:   
1Corinthians 10:25 - כָּל־הַנִּמְכָּר בַּשּׁוּק אֹתוֹ תֹאכֵלוּ וְאַל־תַּחְקְרוּ מִפְּנֵי מִכְשֹׁל הַלֵּב׃   
1Corinthians 10:26 - דּמָריָא הי גֵּיר אַרעָא בַּמלָאָה .   
1Corinthians 10:26 - for the earth is the Lord's, and its fulness.   
1Corinthians 10:26 - for the earth is the Lord's, in its fullness.   
1Corinthians 10:26 - For the earth is the LORD's and the fulness thereof.   
1Corinthians 10:26 - כִּי לַיְהוָֹה הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ׃   
1Corinthians 10:27 - אֵן אנָשׁ דֵּין מֵן חַנפֵא קָרֵא לכוּן וצָבֵין אנתּוּן למאִזַל כֻּלמֵדֵּם דּמֵתּסִים קדָמַיכּוּן אַכוּלו דּלָא עוּקָבָא מֵטֻל תּאִרתָּא .    
1Corinthians 10:27 - But if a man of the Heathens invite you, and you be willing to go, whatever is set before you eat, without inquiry on account of conscience.   
1Corinthians 10:27 - And if one of the Gentiles invite you, and ye are disposed to go, eat ye whatever is set before you, without an inquiry on account of conscience.   
1Corinthians 10:27 - If any pagan invite you, and you wish to go, whatever is set before you eat, without question for conscience sake.   
1Corinthians 10:27 - וְאִם־יִקְרָא אֶתְכֶם אִישׁ מֵאֲשֶׁר אֵינָם מַאֲמִינִים וּרְצוֹנְכֶם לָלֶכֶת אֵלָיו אָכוֹל תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר־יָשִׂימוּ לִפְנֵיכֶם וְאַל־תַּחְקְרוּ מִפְּנֵי מִכְשׁוֹל הַלֵּב׃   
1Corinthians 10:28 - אֵן אנָשׁ דֵּין נאִמַר לכוּן דּהָנָא דַּדבִיחָא הוּ לָא תֵּאכלוּן מֵטֻל הַו דָּאמַר לכוּן ומֵטֻל תּאִרתָּא .   
1Corinthians 10:28 - But, if one tell you, This is of a sacrifice, eat not, for his sake who hath told you, and on account of conscience;   
1Corinthians 10:28 - But if any one shall say to you, This pertaineth to a sacrifice; eat not, for the sake of him who told you, and for conscience's sake.   
1Corinthians 10:28 - But if any man say to you, This meat has been offered as a sacrifice, then do not eat it for the sake of him who told you and for conscience sake.   
1Corinthians 10:28 - וְכִי־יֹאמַר לָכֶם אִישׁ זֶה הוּא זֶבַח אֱלִילִים אַל־תֹּאכְלוּ מִפְּנֵי אֹתוֹ הַמּוֹדִיעַ וּמִפְּנֵי מִכְשׁוֹל הַלֵּב (כִּי לַיְהוָֹה הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ)׃   
1Corinthians 10:29 - תּאִרתָּא דֵּין אָמַר אנָא לָא הוָא דִּילכוּן אֵלָא דּהַו דָּאמַר למָנָא גֵּיר חאִרוּתי מֵתּדִינָא מֵן תּאִרתָּא דַּאחרָנֵא .   
1Corinthians 10:29 - but I say, the conscience, not yours, but his who told you. But why is my liberty to be ruled by the conscience of others ?   
1Corinthians 10:29 - The conscience I speak of, is not your own, but his who told you. But why is my liberty judged of, by the conscience of others ?   
1Corinthians 10:29 - But the conscience of which I speak, is not yours, but the conscience of him who told you: for why is my liberty judged by another man's conscience?   
1Corinthians 10:29 - וְהַלֵּב שֶׁאֲנִי אֹמֵר לֹא לִבְּךָ כִּי אִם־לֵב רֵעֶךָ כִּי לָמָּה־זֶּה תִּדּוֹן חֵרוּתִי עַל־יְדֵי לֵב הָאַחֵר׃   
1Corinthians 10:30 - אֵן אֵנָא בּטַיבּוּתָא מֵתחַשַׁח אנָא מָנָא מֵתגַּדַּפ אנָא עַל מֵדֵּם דֵּאנָא מַודֵּאנָא .   
1Corinthians 10:30 - But if I use (these things) by grace, why am I calumniated concerning that for which I give thanks?    
1Corinthians 10:30 - If I by grace partake, why am I reproached for that, for which I give thanks ?   
1Corinthians 10:30 - For if I by grace am made worthy why should I be reproached for that for which I give thanks?   
1Corinthians 10:30 - וְאִם־אֹכֵל אֲנִי בִּבְרָכָה לָמָּה יֵצֵא לִי שֵׁם רַע עַל־הַדָּבָר שֶׁאֲנִי מְבָרֵךְ עָלָיו׃   
1Corinthians 10:31 - אֵן אָכלִין אנתּוּן הָכִיל וֵאן שָׁתֵין אנתּוּן וֵאן מֵדֵּם עָבדִּין אנתּוּן כֻּלמֵדֵּם לתֵשׁבּוּחתָּא דַּאלָהָא הוַיתּוּן עָבדִּין .    
1Corinthians 10:31 - Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of Aloha.   
1Corinthians 10:31 - If therefore ye eat, or if ye drink, or if ye do any thing, do all things for the glory of God.    
1Corinthians 10:31 - Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God.   
1Corinthians 10:31 - לָכֵן אִם תֹּאכְלוּ וְאִם־תִּשְׁתּוּ אוֹ־תַעֲשׂוֹּ דָבָר עֲשׂוֹּ הַכֹּל לִכְבוֹד אֱלֹהִים׃   
1Corinthians 10:32 - דּלָא תּוּקלָא הוַו לִיהוּדָיֵא ולַארמָיֵא וַלעִדּתֵּה דַּאלָהָא .    
1Corinthians 10:32 - Give no offence to Jihudoyee, or to Aramoyee, or to the church of Aloha.   
1Corinthians 10:32 - Be ye without offence to the Jews, and to the Gentiles, and to the church of God:   
1Corinthians 10:32 - Give no offence, neither to the Jews, nor to the Syrians, nor to the church of God;   
1Corinthians 10:32 - וְאַל־תִּתְּנוּ מִכְשֹׁל לֹא לַיְּהוּדִים וְלֹא לַיְּוָנִים וְלֹא לִקְהִלַּת אֱלֹהִים׃   
1Corinthians 10:33 - אַיכ דָּאפ אֵנָא בּכֻל מֵדֵּם לכֻלנָשׁ שָׁפַר אנָא ולָא בָּעֵא אנָא מֵדֵּם דּלִי פַּקָח אֵלָא מֵדֵּם דַּלסַגִּיֵאא פַּקָח דּנִחוּן .    
1Corinthians 10:33 - As also I in every thing please all men, not seeking what is expedient for myself, but what is expedient for the many, that they may be saved.   
1Corinthians 10:33 - even as I also, in every thing, please every man; and do not seek what is profitable to me, but what is profitable to many; that they may live.   
1Corinthians 10:33 - Just as I please all men in all things, not seeking my own good, but the good of many, that they may be saved.    
1Corinthians 10:33 - כַּאֲשֶׁר גַּם־אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ לִהְיוֹת רָצוּי לַכֹּל בַּכֹּל וְלֹא אֲבַקֵּשׁ תּוֹעֶלֶת עַצְמִי כִּי־אִם תּוֹעֶלֶת הָרַבִּים לְמַעַן יִוָּשֵׁעוּ׃    
1Corinthians 11:1 - אֵתּדַּמַו בִּי אַיכַּנָא דָּאפ אֵנָא בַּמשִׁיחָא .   
1Corinthians 11:1 - Be imitators of me, as I am of the Meshiha.   
1Corinthians 11:1 - Be ye imitators of me, as I am of the Messiah.   
1Corinthians 11:1 - TAKE example by me, even as I also fol low Christ.   
1Corinthians 11:1 - לְכוּ בְּעִקְּבוֹתָי כַּאֲשֶׁר גַּם־אֲנִי הֹלֵךְ בְּעִקְּבוֹת הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 11:2 - משַׁבַּח אנָא לכוּן דֵּין אַחַי דַּבכֻל מֵדֵּם מַעהֵד אנתּוּן לִי וַאיכַּנָא דַּאשׁלמֵת לכוּן פּוּקדָּנֵא אַחִידִין אנתּוּן .   
1Corinthians 11:2 - But I commend you, my brethren, that in every thing you remember me; and that as I have delivered to you precepts, you hold them.   
1Corinthians 11:2 - Moreover I commend you, my Brethren, that in all things ye are mindful of me, and that ye hold fast the precepts as I delivered them to you.   
1Corinthians 11:2 - Now I praise you, my brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you.   
1Corinthians 11:2 - וְעַל־זֹאת אֲנִי מְשַׁבֵּחַ אֶתְכֶם אֶחָי שֶׁזְּכַרְתֶּם אֹתִי בַּכֹּל לִשְׁמֹר אֶת־הַקַּבָּלוֹת כַּאֲשֶׁר מָסַרְתִּי לָכֶם׃   
1Corinthians 11:3 - צָבֵא אנָא דֵּין דּתֵדּעוּן דּכֻל גּבַר רִשֵׁה משִׁיחָא הוּ ורִשָׁה דַּאנתּתָא גַּברָא הוּ ורִשֵׁה דַּמשִׁיחָא אַלָהָא הוּ .   
1Corinthians 11:3 - But I would that you know that the Meshiha is the head of every man; and the head of the woman is the man, and the head of the Meshiha is Aloha.   
1Corinthians 11:3 - And I would have you know, that the head of every man is the Messiah, and the head of the woman is the man, and the head of the Messiah is God.   
1Corinthians 11:3 - But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the wife is her husband; and the head of Christ is God.   
1Corinthians 11:3 - וּרְצוֹנִי שֶׁתִּהְיוּ יֹדְעִים שֶׁרֹאשׁ כָּל־אִישׁ הַמָּשִׁיחַ וְרֹאשׁ הָאִשָּׁה הָאִישׁ וְרֹאשׁ הַמָּשִׁיחַ הוּא הָאֱלֹהִים׃    
1Corinthians 11:4 - כֻּל גַּברָא דַּמצַלֵא אַו מֵתנַבֵּא כַּד מכַסַי רִשֵׁה מַבהֵת רִשֵׁה .   
1Corinthians 11:4 - Every man who prayeth or prophesieth having his head covered, dishonoureth his head.   
1Corinthians 11:4 - Every man, who prayeth or prophesieth with his head covered, dishonoreth his head.   
1Corinthians 11:4 - Every man who prays or prophesies, having his head covered, dishonors his head   
1Corinthians 11:4 - כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר יִתְפַּלֵּל אוֹ יִתְנַבֵּא וְרֹאשׁוֹ מְכֻסֶּה מְנַוֵּל הוּא אֶת־רֹאשׁוֹ׃   
1Corinthians 11:5 - וכֻל אַנתּתָא דַּמצַליָא אַו מֵתנַבּיָא כַּד גּלֵא רִשָׁה מַבהתָא רִשָׁה שַׁויָא הי גֵּיר עַם הָי דַּגרִיע רִשָׁה .   
1Corinthians 11:5 - And every woman who prayeth or prophesieth having her head uncovered, dishonoureth her head, for she is similar to one whose head is shaven.   
1Corinthians 11:5 - And every woman, who prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head; for she is on a level with her whose head is shaven.   
1Corinthians 11:5 - And every woman who prays or prophesies with her head uncovered, dishonors her head: for she is equal to her whose head is shaven.   
1Corinthians 11:5 - וְכָל־אִשָּׁה אֲשֶׁר תִּתְפַּלֵּל אוֹ תִתְנַבֵּא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ אֶת־רֹאשָׁהּ הִיא מְנַוָּלֶת כִּי שָׁוָה הִיא לִמְגֻלָּחָה׃    
1Corinthians 11:6 - אֵן גֵּיר לָא מֵתכַּסיָא אַנתּתָא אָפ תֵּסתַּפַּר אֵן דֵּין משַׁכַּר הוּ לַאנתּתָא למֵסתַּפָּרוּ אַו למֵגרַע תֵּתכַּסֵא .   
1Corinthians 11:6 - For if a woman be not covered, let her be shorn; but if it be shameful for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.   
1Corinthians 11:6 - For if a woman be not covered, let her also be shorn; but if it be shameful for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.   
1Corinthians 11:6 - For if a woman does not cover her head, let her also cut off her hair; but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her cover her head.   
1Corinthians 11:6 - כִּי הָאִשָּׁה אִם־לֹא תִתְכַּסֶּה גַּם תִּתְגַּלָּח וְאִם־בִּזָּיוֹן הוּא לָאִשָּׁה לָגֹז אוֹ לְגַלֵּחַ אֶת־שְׂעָרָהּ תִּתְכַּסֶּה׃    
1Corinthians 11:7 - גַּברָא גֵּיר לָא חַיָב דַּנכַסֵא רִשֵׁה מֵטֻל דַּדמוּתָא הוּ ותֵשׁבּוּחתָּא דַּאלָהָא אַנתּתָא דֵּין תֵּשׁבּוּחתָּא הי דּגַברָא .    
1Corinthians 11:7 - For a man is not obligated to cover his head, because he is the likeness and the glory of Aloha; but woman is the glory of man.   
1Corinthians 11:7 - The man, indeed, ought not to cover his head, because he is the likeness and glory of God: but the woman is the glory of the man.   
1Corinthians 11:7 - For a man indeed ought not cover his head, because he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man.   
1Corinthians 11:7 - אָמְנָם הָאִישׁ אֵינֶנּוּ חַיָּב לְכַסּוֹת אֶת־רֹאשׁוֹ כִּי הוּא צֶלֶם אֱלֹהִים וּכְבוֹדוֹ וְהָאִשָּׁה הִיא כְּבוֹד הָאִישׁ׃   
1Corinthians 11:8 - לָא גֵּיר אִיתַוהי גַּברָא מֵן אַנתּתָא אֵלָא אַנתּתָא מֵן גַּברָא .    
1Corinthians 11:8 - For the man is not from woman, but the woman is from man.   
1Corinthians 11:8 - For the man was not from the woman, but the woman from the man.   
1Corinthians 11:8 - For the man was not created from the woman; but the woman was created from the man.   
1Corinthians 11:8 - כִּי אֵין־הָאִישׁ מִן־הָאִשָּׁה כִּי אִם־הָאִשָּׁה מִן־הָאִישׁ׃    
1Corinthians 11:9 - וָאפלָא גֵּיר גַּברָא אֵתבּרִי מֵטֻל אַנתּתָא אֵלָא אַנתּתָא מֵטֻל גַּברָא .   
1Corinthians 11:9 - Neither was the man created for the sake of woman, but woman for the sake of man.   
1Corinthians 11:9 - Neither was the man created for the woman's sake, but the woman for the man's sake.   
1Corinthians 11:9 - Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.   
1Corinthians 11:9 - גַּם־לֹא־נִבְרָא הָאִישׁ בַּעֲבוּר הָאִשָּׁה כִּי אִם־הָאִשָּׁה בַּעֲבוּר הָאִישׁ׃   
1Corinthians 11:10 - מֵטֻל הָנָא חַיָבָא אַנתּתָא דּשׁוּלטָנָא נֵהוֵא עַל רִשָׁה מֵטֻל מַלַאכֵא .   
1Corinthians 11:10 - Because of this the woman is a debtor, [Chaiobo.] that the power [Shultono.] shall be upon her head, on account of the angels.   
1Corinthians 11:10 - For this cause ought the woman to have on her head [the mark of] authority, because of the angels.    
1Corinthians 11:10 - For this reason the woman ought to be modest and cover her head, as a mark of respect to the angels.    
1Corinthians 11:10 - עַל־כֵּן הָאִשָּׁה חַיֶּבֶת לִהְיוֹת אוֹת מִשְׁמַעְתָּהּ עַל־רֹאשָׁהּ בַּעֲבוּר הַמַּלְאָכִים׃   
1Corinthians 11:11 - בּרַם דֵּין לָא גַּברָא לבַר מֵן אַנתּתָא אָפלָא אַנתּתָא לבַר מֵן גַּברָא בּמָרַן .   
1Corinthians 11:11 - Nevertheless man is not without woman, neither is woman without man, in our Lord.   
1Corinthians 11:11 - Nevertheless, the man is not without the woman, nor the woman without the man, in our Lord.   
1Corinthians 11:11 - Nevertheless, in our LORD, there is no preference between man and woman, neither between woman and man.    
1Corinthians 11:11 - אֲבַָל אֵין הָאִישׁ בְּלֹא אִשָּׁה וְאֵין הָאִשָּׁה בְּלֹא אִישׁ בָּאָדוֹן׃   
1Corinthians 11:12 - אַיכַּנָא גֵּיר דַּאנתּתָא מֵן גַּברָא הָכַנָא אָפ גַּברָא בּיַד אַנתּתָא כֻּלמֵדֵּם דֵּין מֵן אַלָהָא הוּ .   
1Corinthians 11:12 - For as a woman is from man, so is man by woman; but every thing is from Aloha.   
1Corinthians 11:12 - For as the woman [was] from the man, so the man is by the woman; and every thing is from God.   
1Corinthians 11:12 - For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.   
1Corinthians 11:12 - כִּי כַּאֲשֶׁר הָאִשָּׁה מִן־הָאִישׁ כֵּן גַּם־הָאִישׁ עַל־יְדֵי הָאִשָּׁה וְכָל־אֵלֶּה מֵאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 11:13 - דּוּנו בַּינַיכּוּן לנַפשׁכוּן יָאֵא לַאנתּתָא דּכַד גּלֵא רִשָׁה תּצַלֵא לַאלָהָא .   
1Corinthians 11:13 - Judge among yourselves, Is it comely for a woman with her head revealed to pray to Aloha?   
1Corinthians 11:13 - Judge for yourselves, among yourselves; is it becoming, that a woman pray to God with her head uncovered ?    
1Corinthians 11:13 - Judge for yourselves, Is it comely for a woman to pray to God with uncovered head?   
1Corinthians 11:13 - שִׁפְטוּ־נָא בְנַפְשְׁכֶם הֲנָאֲוָה לְאִשָּׁה לְהִתְפַּלֵּל אֶל־הָאֱלֹהִים וְרֹאשָׁהּ מְגֻלָּה׃   
1Corinthians 11:14 - אָפלָא הוּ כּיָנָא מַלֵפ לכוּן דּגַברָא מָא דּקָאֵם סַערֵה צַערָא הוּ לֵה .   
1Corinthians 11:14 - Does not nature itself teach you, that when a man's hair standeth, [Koyem.] it is a disgrace to him ?   
1Corinthians 11:14 - Doth not nature teach you, that in a man, if his hair groweth long, it is a reproach to him ?   
1Corinthians 11:14 - Does not even nature itself teach you, that if a man have long hair, it is a disgrace to him?   
1Corinthians 11:14 - וַהֲלֹא תִלְמְדוּ מִנּוֹהַג שֶׁבָּעוֹלָם כִּי אִישׁ אֲשֶׁר יְגַדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ חֶרְפָּה הִיא לוֹ׃   
1Corinthians 11:15 - וַאנתּתָא מָא דַּמרַבַּי סַערָה תֵּשׁבּוּחתָּא הי לָה מֵטֻל דּסַערָה חלָפ תַּכסִיתָא הוּ אֵתִיהֵב לָה .   
1Corinthians 11:15 - But when a woman increaseth her hair, it is a glory to her; because her hair for a covering was given to her.    
1Corinthians 11:15 - But for a woman, if her hair is abundant, it is a glory to her; for her hair is given to her for a covering.    
1Corinthians 11:15 - But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.   
1Corinthians 11:15 - אֲבָל הָאִשָּׁה כִּי תְגַדֵּל שְׂעָרָהּ פְּאֵר הוּא לָהּ כִּי־נִתָּן לָהּ הַשֵּׂעָר לְצָנִיף׃   
1Corinthians 11:16 - אֵן אנָשׁ דֵּין מֵתחרֵא עַל הָלֵין לַן לַיתּ עיָדָא אַיכ הָנָא ולָא לעִדּתֵּה דַּאלָהָא .   
1Corinthians 11:16 - But if any man contendeth about these things, we have no such usage as this, neither the church of Aloha.    
1Corinthians 11:16 - But if any one is contentious about these things, we on our part have no such custom, nor hath the church of God.   
1Corinthians 11:16 - But if any man dispute these things, we have no precedent, neither has the church of God.   
1Corinthians 11:16 - וְאִם־יֶאֱהַב אִישׁ לָרִיב לֹא זוּ דַרְכֵּנוּ וְלֹא דֶרֶךְ קְהִלּוֹת הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 11:17 - הָדֵא דֵּין דַּמפַקֵד אנָא לָא אַיכ משַׁבַּח אנָא לכוּן מֵטֻל דּלָא הוָא לַקדָמַיכּוּן אֵתַיתּוּן אֵלָא לַבצִירוּתָא הוּ נחֵתּתּוּן .    
1Corinthians 11:17 - But this I prescribe not as praising you, because you go not forward, but to the less [Labtsirutha.] you descend.   
1Corinthians 11:17 - This which I now enjoin, is not as praising you; for ye have not made progress, but have deteriorated.    
1Corinthians 11:17 - Now I give you these commands, not to praise you, for you have not made progress but have become worse.    
1Corinthians 11:17 - וְהִנֵּה בְּצַוֹּתִי אֶת־זֹאת לֹא אוּכַל לְשַׁבֵּחַ אֶתְכֶם עַל־אֲשֶׁר תֵּאָסְפוּ יַחַד לֹא לְטוֹבָה כִּי אִם־לְרָעָה׃   
1Corinthians 11:18 - לוּקדַם גֵּיר מָא דּמֵתכַּנשִׁין אנתּוּן בּעִדּתָּא פָּלַגוָתָא שָׁמַע אנָא דּאִית בַּינָתכוּן ומֵדֵּם מֵדֵּם מהַימֵן אנָא .   
1Corinthians 11:18 - For, first, when you are assembled in the church, there are divisions, (as) I hear, among you, and in some measure I believe.   
1Corinthians 11:18 - Because, first; when ye assemble in the church, there are, I hear, divisions among you; and I partly believe it.    
1Corinthians 11:18 - First of all, when you gather in the church, I hear that there are divisions among you; and I partly believe it.    
1Corinthians 11:18 - כִּי שָׁמַעְתִּי שֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקוֹת בֵּינֵיכֶם כְּשֶׁתִּוָּעֲדוּ בַקָּהָל וּמִקְצָת הַדָּבָר אֲנִי מַאֲמִין׃   
1Corinthians 11:19 - עתִידִין אֵנוּן גֵּיר אָפ חֵריָנֵא דּנֵהווּן בַּינָתכוּן דַּאילֵין דַּבקֵין בּכוּן נֵתיַדעוּן .   
1Corinthians 11:19 - For it is to be that contentions be among you, that they who are approved with you may be known.   
1Corinthians 11:19 - For there are to be contentions among you, that the approved among you may be known.   
1Corinthians 11:19 - For controversies are bound to be among you, that those who are approved may be made manifest among you.    
1Corinthians 11:19 - כִּי כִּתּוֹת צְרִיכוֹת לִהְיוֹת בֵּינֵיכֶם לְמַעַן יִוָּדְעוּ הַנֶּאֱמָנִים שֶׁבָּכֶם׃   
1Corinthians 11:20 - מָא הָכִיל דּמֵתכַּנשִׁין אנתּוּן לַו אַיכ דּזָדֵק ליַומֵה דּמָרַן אָכלִין אנתּוּן ושָׁתֵין .   
1Corinthians 11:20 - When then you are assembled, not as befitteth the day of the Lord you eat and drink,   
1Corinthians 11:20 - When therefore ye come together, ye eat and drink, not as is becoming on the day of our Lord.   
1Corinthians 11:20 - When you gather together therefore, you do not eat and drink as is appropriate on the day of our LORD.    
1Corinthians 11:20 - וְעַתָּה כַּאֲשֶׁר תֵּאָסְפוּ יָחַד אֵין־זֶה לֶאֱכֹל סְעוּדָתוֹ שֶׁל־הָאָדוֹן׃   
1Corinthians 11:21 - אֵלָא אנָשׁ אנָשׁ חשָׁמִיתֵה קָדֵם אָכֵל לָה והָוֵא חַד כּפֵן וחַד רוֵא .   
1Corinthians 11:21 - but each man his own supper before eateth, and one is hungry, and one drunken.   
1Corinthians 11:21 - But, one and another proceedeth to eat his own supper; and one is hungry, and another is drunken.    
1Corinthians 11:21 - But some men eat their supper before others: and so it happens that one is hungry and another is drunken.    
1Corinthians 11:21 - כִּי כָל־אֶחָד מַקְדִּים לָקַחַת סְעוּדָתוֹ בְּשַׁעַת הָאֲכִילָה וְזֶה יִרְעַב וְזֶה יִשְׁתַּכָּר׃   
1Corinthians 11:22 - דַּלמָא בָּתֵּא לַיתּ לכוּן דּתֵאכלוּן ותֵשׁתּוּן אַו בּעִדּתֵּה דַּאלָהָא בָּסֵין אנתּוּן ומַבהתִין אנתּוּן לַאילֵין דּלַיתּ להוּן מָנָא אִמַר לכוּן אֵשַׁבַּחכוּן בּהָדֵא לָא משַׁבַּח אנָא .   
1Corinthians 11:22 - What ? have you not houses (in) which to eat and drink ? Or do you despise the church of Aloha, and shame those who have nothing to eat ? What do I say to you ? Do I praise you in this ? I praise you not.   
1Corinthians 11:22 - What! have ye no houses in which ye can eat and drink? Or, despise ye the church of God, and shame them who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this I praise you not.    
1Corinthians 11:22 - Why? Have you not houses to eat and drink in? or do you not respect the church of God, and want to shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? No, for this, I cannot praise you.   
1Corinthians 11:22 - הֲכִי אֵין לָכֶם בָּתִּים לֶאֱכֹל וְזִשְׁתּוֹת אוֹ הֲתָבוּזוּ אֶת־קְהַל אֱלֹהִים וּתְבַיְּשׁוּ אֶת־מִי שֶׁאֵין־לוֹ מָה אֹמַר לָכֶם הַעַל־זֹאת אֲשַׁבֵּחַ אֶתְכֶם אֵינֶנִּי מְשַׁבֵּחַ׃   
1Corinthians 11:23 - אֵנָא גֵּיר קַבּלֵת מֵן מָרַן הַו מֵדֵּם דַּאשׁלמֵת לכוּן דּמָרַן יֵשׁוּע בּהַו לִליָא דּמֵשׁתּלֵם הוָא נסַב הוָא לַחמָא .   
1Corinthians 11:23 - FOR I received from our Lord that which I have delivered unto you: that our Lord Jeshu in that night when he was betrayed took bread;   
1Corinthians 11:23 - For I have received from our Lord, that which I imparted to you; that our Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread,   
1Corinthians 11:23 - For I myself received from our LORD that which I also delivered to you, That our LORD Jesus on that very night in which he was betrayed took bread:   
1Corinthians 11:23 - כִּי־כֵן קִבַּלְתִּי אֲנִי מִן־הָאָדוֹן וּמָסַרְתִּי לָכֶם כִּי הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ בַּלַּיְלָה אֲשֶׁר־נִמְסַר בּוֹ לָקַח אֶת־הַלָּחֶם׃    
1Corinthians 11:24 - ובַרֵכ וַקצָא וֵאמַר סַבו אַכוּלו הָנַו פַּגרי דּעַל אַפַּיכּוּן מֵתקצֵא הָכַנָא הוַיתּוּן עָבדִּין לדוּכרָני .   
1Corinthians 11:24 - and he blessed and brake, and said, Take, eat, this (is) my body which for you is broken: so do to my remembrance.   
1Corinthians 11:24 - and blessed, and brake [it], and said: " Take, eat; this is my body, which is broken for your sakes: thus do ye, in remembrance of me."   
1Corinthians 11:24 - And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat; this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.   
1Corinthians 11:24 - וַיְבָרֶךְ וַיִּבְצַע וַיֹּאמַר קְחוּ אִכְלוּ זֶה גוּפִי הַנִּבְצָע בַּעַדְכֶם עֲשׂוֹּ־זֹאת לְזִכְרִי׃   
1Corinthians 11:25 - הָכַנָא מֵן בָּתַר דַּאחשֵׁמו אָפ כָּסָא יַהב וֵאמַר הָנָא כָּסָא אִיתַוהי דִּיַתִקאִ חדַתָא בּדֵמי הָכַנָא הוַיתּוּן עָבדִּין כֻּל אֵמַתי דּשָׁתֵין אנתּוּן לדוּכרָני .   
1Corinthians 11:25 - Likewise after they had supped he gave also the cup, and said, This cup is the new covenant in my blood; so do, whensoever you shall drink (it) to my remembrance.   
1Corinthians 11:25 - So, after they had supped, he gave also the cup, and said: " This cup is the new testament in my blood: thus do ye, as often as ye drink [it], in remembrance of me."   
1Corinthians 11:25 - Likewise after supper, he gave also the cup, and said, This cup is the new testament in my blood: do this, as often as you drink it, in remembrance of me.   
1Corinthians 11:25 - וּכְמוֹ־כֵן אֶת־הַכּוֹס אַחַר הַסְּעוּדָה וַיֹּאמַר הַכּוֹס הַזֹּאת הִיא הַבְּרִית הַחֲדָשָׁה בְּדָמִי עֲשׂוֹּ־זֹאת לְזִכְרִי בְּכָל־זְמַן שֶׁתִּשְׁתּוּ׃   
1Corinthians 11:26 - כֻּל אֵמַתי גֵּיר דָּאכלִין אנתּוּן לַחמָא הָנָא ושָׁתֵין אנתּוּן כָּסָא הָנָא מַותֵּה הוּ דּמָרַן מַעהדִּין אנתּוּן עדַמָא למֵאתִיתֵה .    
1Corinthians 11:26 - For whensoever you eat this bread, and drink this cup, the death of our Lord you commemorate until his advent.   
1Corinthians 11:26 - For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye commemorate the death of our Lord, until his advent.   
1Corinthians 11:26 - For whenever you eat this bread and drink this cup, you commemorate our LORD's death until he come.    
1Corinthians 11:26 - כִּי בְּכָל־זְמַן שֶׁתֹּאכְלוּ אֶת־הַלֶּחֶם הַזֶּה וְתִשְׁתּוּ אֶת־הַכּוֹס הַזֹּאת הַזְכֵּר תַּזְכִּירוּ אֶת־מוֹת אֲדֹנֵינוּ עַד כִּי יָבוֹא׃    
1Corinthians 11:27 - אַינָא הָכִיל דָּאכֵל מֵן לַחמֵה דּמָריָא ושָׁתֵא מֵן כָּסֵה ולָא שָׁוֵא לֵה מחַיַב הוּ לַדמֵה דּמָריָא וַלפַגרֵה .   
1Corinthians 11:27 - Whoever then eateth of the bread of the Lord, and drinketh of his cup, and is not worthy of it, is guilty of the blood of the Lord and of his body.   
1Corinthians 11:27 - He therefore, who eateth of the bread of the Lord, and drinketh of his cup, and is not worthy of it, is guilty of the blood of the Lord, and of his body.   
1Corinthians 11:27 - Therefore whosoever shall eat of the LORD's bread, and drink of his cup unworthily, shall be guilty of the blood and body of the LORD.   
1Corinthians 11:27 - לָכֵן מִי שֶׁיֹּאכַל מִן־הַלֶּחֶם הַזֶּה אוֹ־יִשְׁתֶּה מִכּוֹס הָאָדוֹן שֶׁלּא כָרָאוּי יֶאְשַׁם לְגוּף אֲדֹנֵינוּ וּלְדָמוֹ׃    
1Corinthians 11:28 - מֵטֻל הָנָא נֵהוֵא אנָשׁ בָּקֵא נַפשֵׁה והָידֵּין אָכֵל מֵן לַחמָא הָנָא ושָׁתֵא מֵן כָּסָא הָנָא .   
1Corinthians 11:28 - On this account a man should prove himself, and then eat of this bread, and drink of this cup.    
1Corinthians 11:28 - For this reason, a man should examine himself, and then eat of this bread, and drink of this cup:    
1Corinthians 11:28 - For this reason, let a man examine himself, and so eat of this bread, and drink of this cup.    
1Corinthians 11:28 - יִבְחַן הָאִישׁ אֶת־נַפְשׁוֹ וְאָז יֹאכַל מִן־הַלֶּחֶם וְיִשְׁתֶּה מִן־הַכּוֹס׃   
1Corinthians 11:29 - מַן דָּאכֵל גֵּיר ושָׁתֵא מֵנֵה כַּד לָא שָׁוֵא חוּיָבָא הו לנַפשֵׁה אָכֵל ושָׁתֵא דּלָא פּרַשׁ פַּגרֵה דּמָריָא .   
1Corinthians 11:29 - For whoever eateth and drinketh of it while not worthy, condemnation to himself he eateth and drinketh, because he hath not distinguished the body of the Lord.   
1Corinthians 11:29 - for, whoever eateth and drinketh of it, while he is unworthy, eateth and drinketh condemnation on himself, by not discerning the body of the Lord.   
1Corinthians 11:29 - For he who eats and drinks unworthily, eats and drinks to his condemnation; for he does not discern the LORD's body.   
1Corinthians 11:29 - כִּי הָאֹכֵל וְהַשֹּׁתֶה שֶׁלּא כָרָאוּי אֹכֵל וְשֹׁתֶה דִּין לְנַפְשׁוֹ לְפִי שֶׁלּא־הִפְלָה אֶת־גּוּף הָאָדוֹן׃   
1Corinthians 11:30 - מֵטֻל הָנָא סַגִּיאיִן בּכוּן מַרעֵא וַכרִיהֵא וסַגִּיֵאא דּדָמכִּין .    
1Corinthians 11:30 - On this account many among you are sick and infirm, and many who sleep.   
1Corinthians 11:30 - For this cause, many among you are diseased and sickly, and many sleep.   
1Corinthians 11:30 - This is the reason many are sick and ill among you, and many are dying.   
1Corinthians 11:30 - בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יֵשׁ־בָּכֶם חוֹלִים וְחַלָּשִׁים רַבִּים וְהַרְבֵּה יָשְׁנוּ הַמָּוֶת׃   
1Corinthians 11:31 - אֵלוּ גֵּיר נַפשַׁן דָּינִין הוַין לָא מֵתּדִינִין הוַין .    
1Corinthians 11:31 - For if we judge ourselves, we shall not be judged.   
1Corinthians 11:31 - For if we would judge ourselves, we should not be judged.   
1Corinthians 11:31 - For if we would judge ourselves, we would not be judged.   
1Corinthians 11:31 - כִּי אִם־נִבְחַן אֶת־נַפְשֵׁנוּ לֹא נִהְיֶה נִדּוֹנִים׃    
1Corinthians 11:32 - כַּד מֵתּדִינִינַן דֵּין מֵן מָרַן מֵתרדָיוּ מֵתרדֵינַן דּלָא עַם עָלמָא נֵתחַיַב .   
1Corinthians 11:32 - But when we are judged of our Lord, we are chastised, [Lit. " To be chastised we are chastised."] that not with the world we might be condemned.    
1Corinthians 11:32 - But when we are judged by our Lord, we are really chastised, that we may not be condemned with the world.    
1Corinthians 11:32 - But when we are judged by our LORD, we are simply chastened, so that we may not be condemned with the world.    
1Corinthians 11:32 - וּכְשֶׁאֲנוּ נִדּוֹנִים נִוָּסֵר עַל־יַד הָאָדוֹן כְּדֵי שֶׁלּא נְחֻיַּב עִם־הָעוֹלָם׃   
1Corinthians 11:33 - מֵכִּיל אַחַי אֵמַתי דּמֵתכַּנשִׁין אנתּוּן למֵאכַל הוַיתּוּן מקַוֵין חַד לחַד .   
1Corinthians 11:33 - Wherefore, my brethren, when you assemble to eat, wait for one another.   
1Corinthians 11:33 - Wherefore, my Brethren, when ye assemble to eat, wait ye one for another.   
1Corinthians 11:33 - Hereafter, my brethren, when you come together to eat, wait for one another.   
1Corinthians 11:33 - עַל־כֵּן אַחַי בְּהִוָּעֶדְכֶם יַחַד לֶאֱכֹל הַמְתִּינוּ זֶה לָזֶה׃    
1Corinthians 11:34 - מַן דֵּין דַּכפֵן בּבַיתֵּה נֵלעַס דּלָא לחַיָבוּתָא תֵּהווּן מֵתכַּנשִׁין עַל שַׁרכָּא דֵּין מָא דֵּאתִית אֵפַּקֵדכוּן .   
1Corinthians 11:34 - But whoever hungereth, in his (own) house let him feed; that you may not assemble unto condemnation. Concerning the rest, when I come I will direct you.   
1Corinthians 11:34 - And let him who is hungry, eat at home; that ye may assemble, not for condemnation. And as to other things, I will give you directions when I come.   
1Corinthians 11:34 - And if any man hunger, let him eat at home; so that you may not come together unto condemnation. As to the rest of the things I will instruct you when I come.   
1Corinthians 11:34 - וְכִי־יִרְעַב אִישׁ יֹאכַל בְּבֵיתוֹ פֶּן־תִּוָּעֲדוּ לְאַשְׁמָה וְיֶתֶר הַדְּבָרִים אֲתַקֵּן בְּבֹאִי׃    
1Corinthians 12:1 - עַל רוּחָניָתָא דֵּין אַחַי צָבֵא אנָא דּתֵדּעוּן .   
1Corinthians 12:1 - BUT concerning spirituals, my brethren, I wish you to know   
1Corinthians 12:1 - And concerning spirituals, my brethren, I would have you know,   
1Corinthians 12:1 - NOW concerning spiritual gifts, my brethren, I want to remind you,   
1Corinthians 12:1 - וּבְעִנְיַן מַתְּנוֹת הָרוּחַ אֶחָי לֹא־אֲכַחֵד מִכֶּם דָּבָר׃    
1Corinthians 12:2 - דּחַנפֵא הוַיתּוּן ולַפתַכרֵא אַילֵין דּלַיתּ להוּן קָלָא דּלָא פּוּרשָׁן מֵתּדַּברִין הוַיתּוּן .   
1Corinthians 12:2 - that you were Heathens, and unto idols which have no voice you were led without discernment .   
1Corinthians 12:2 - that ye have been pagans ; and have been, without distinction, led away after idols, in which there is no speech.   
1Corinthians 12:2 - That once you were pagans, and without exception you were carried away by dumb idols.   
1Corinthians 12:2 - הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי לְפָנִים גּוֹיִם הֱיִיתֶם וְאַחֲרֵי הָאֱלִילִים הָאִלְּמִים הוּבַלְתֶּם וְגַם נִמְשַׁכְתֶּם׃   
1Corinthians 12:3 - מֵטֻל הָנָא מַודַּע אנָא לכוּן דּלַיתּ אנָשׁ דַּברוּחָא דַּאלָהָא ממַלֵל וָאמַר דַּחרֵם הוּ יֵשׁוּע וָאפלָא אנָשׁ מֵשׁכַּח למאִמַר דּמָריָא הוּ יֵשׁוּע אֵלָא אֵן בּרוּחָא דּקוּדשָׁא .   
1Corinthians 12:3 - I therefore make known to you, that there is no man who by the Spirit of Aloha speaketh, and saith that Jeshu is accursed; [Cherem.] and no man also can say that Jeshu is THE LORD unless by the Spirit of Holiness.   
1Corinthians 12:3 - I therefore inform you, that there is no man, that speaketh by the Spirit of God, who saith that Jesus is accursed: neither can a man say that Jesus is the Lord, except by the Holy Spirit.    
1Corinthians 12:3 - Wherefore I want you to understand that no man, speaking by the Spirit of God, calls Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the LORD but by the Holy Spirit.   
1Corinthians 12:3 - לָכֵן אוֹדִיע אֶתְכֶם כִּי אֵין אִישׁ דֹּבֵר בְּרוּחַ אֱלֹהִים וְיֹאמַר לְיֵשׁוּעַ חֵרֶם וְגַם לֹא יִקְרָא אִישׁ לְיֵשׁוּעַ אָדוֹן בִּלְתִּי אִם־בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ׃   
1Corinthians 12:4 - פּוּלָגֵא דֵּין דּמַוהבָתָא אִיתַיהוּן אֵלָא חדָא הי רוּחָא .    
1Corinthians 12:4 - Now, there are distributions of gifts, but one is the Spirit;   
1Corinthians 12:4 - Now there are diversities of gifts; but the Spirit is one.   
1Corinthians 12:4 - Now there are diversities of gifts, but there is only one Spirit   
1Corinthians 12:4 - וְהַמַּתָּנוֹת שֹׁנוֹת אֲבָל אֶחָד הוּא הָרוּחַ׃    
1Corinthians 12:5 - ופוּלָגֵא דּתֵשׁמשָׁתָא אִיתַיהוּן אֵלָא חַד הוּ מָריָא .    
1Corinthians 12:5 - and there are distributions of ministries, but one is the Lord;   
1Corinthians 12:5 - And there are diversities of ministrations; but the Lord is one.   
1Corinthians 12:5 - And there are diversities of ministries, but there is only one LORD.   
1Corinthians 12:5 - וְשֹׁנִים הַשִּׁמּוּשִׁים וְאֶחָד הוּא הָאָדוֹן׃    
1Corinthians 12:6 - ופוּלָגֵא דּחַילַוָתָא אִית אֵלָא חַד הוּ אַלָהָא דּמַעבֵּד כֻּל בּכֻלנָשׁ .   
1Corinthians 12:6 - and distributions of powers, but one is Aloha, who worketh all in every man.   
1Corinthians 12:6 - And there are diversities of energies; but God, who worketh all in all men, is one.   
1Corinthians 12:6 - And there are diversities of powers, but it is the one God who works all things in all men.   
1Corinthians 12:6 - וְהַפְּעֻלּוֹת שֹׁנוֹת אֲבָל הָאֱלֹהִים אֶחָד וְהוּא הַפֹּעֵל אֶת־הַכֹּל בַּכֹּל׃   
1Corinthians 12:7 - לאנָשׁ אנָשׁ דֵּין מֵתִיהֵב לֵה גֵּליָנָא דּרוּחָא אַיכ דּעָדרָא לֵה .    
1Corinthians 12:7 - But to each is given (such) a revelation of the Spirit as is profitable to him.   
1Corinthians 12:7 - And to each man, there is given a manifestation of the Spirit, that it may aid him.   
1Corinthians 12:7 - But the manifestation of the Spirit is given to every man as help to him.   
1Corinthians 12:7 - וּלְכָל־אִישׁ וָאִישׁ נִתְּנָה הִתְגַּלּוּת הָרוּחַ לְהוֹעִיל׃    
1Corinthians 12:8 - אִית דִּיהִיבָא לֵה בּרוּחָא מֵלתָא דּחֵכמתָא לַאחרִנָא דֵּין מֵלתָא דִּידַעתָא בָּה בּרוּחָא .   
1Corinthians 12:8 - To one is given by the Spirit the word of wisdom, but to another the word of knowledge by the same Spirit;    
1Corinthians 12:8 - To one, by the Spirit, there is given a word of wisdom; and to another, by the same Spirit, there is given a word of knowledge:   
1Corinthians 12:8 - For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit.    
1Corinthians 12:8 - כִּי הָאֶחָד נִתַּן־לוֹ עַל־יְדֵי הָרוּחַ דִּבּוּר הַחָכְמָה וּלְאַחַר דִּבּוּר הַדַּעַת כְּפִי הָרוּחַ הַהוּא׃   
1Corinthians 12:9 - לַאחרִנָא הַימָנוּתָא בָּה בּרוּחָא לַאחרִנָא מַוהבָתָא דָּאסיוּתָא בָּה בּרוּחָא .   
1Corinthians 12:9 - and to another, faith by the same Spirit; and to another, the gifts of healing by the same Spirit;    
1Corinthians 12:9 - to another, by the same Spirit, faith: to another, by the same Spirit, gifts of healing:   
1Corinthians 12:9 - To another faith by the same Spirit; to another gifts of healing by the same Spirit;   
1Corinthians 12:9 - לְאַחֵר הָאֱמוּנָה בָּרוּחַ הַהוּא וּלְאַחֵר מַתְּנוֹת הָרְפֻאוֹת בָּרוּחַ הַהוּא׃   
1Corinthians 12:10 - לַאחרִנָא דֵּין חַילֵא לַאחרִנָא דֵּין נבִיוּתָא לַאחרִנָא דֵּין פָּרוּשׁוּתָא דּרוּחֵא לַאחרִנָא דֵּין זנַיָא דּלֵשָׁנֵא לַאחרִנָא דֵּין פּוּשָׁקָא דּלֵשָׁנֵא .   
1Corinthians 12:10 - but to another, powers; to another, prophecy; to another, the discernment of spirits; but to another, kinds of tongues; and to another, the interpretation of tongues.   
1Corinthians 12:10 - and to another, miracles: and to another, prophecy: and to another, the discerning of spirits: and to another, [divers] kinds of tongues: and to another, the interpretation of tongues.    
1Corinthians 12:10 - To another the working of miracles; to another prophecy; to another the means to distinguish the true Spirit; to another divers languages; to another the interpretation of languages.    
1Corinthians 12:10 - וּלְאַחֵר לִפְעֹל גְּבוּרוֹת וּלְאַחֵר נְבוּאָה וּלְאַחֵר לְהַבְחִין בֵּין הָרוּחוֹת וּלְאַחֵר מִינֵי לְשֹׁנוֹת וּלְאַחֵר בִּאוּר לְשֹׁנוֹת׃    
1Corinthians 12:11 - כֻּלהֵין דֵּין הָלֵין חדָא הי רוּחָא סָערָא וַמפַלגָא לכֻלנָשׁ אַיכ דּהִי צָביָא .   
1Corinthians 12:11 - But all these one Spirit effecteth, and divideth unto every man as he willeth.   
1Corinthians 12:11 - But all these, worketh that one Spirit; and he distributeth to every one as he pleaseth.   
1Corinthians 12:11 - But all of these gifts are wrought by that one and the same Spirit, dividing to every one severally as he will.   
1Corinthians 12:11 - וְכָל־אֵלֶּה יִפְעַל הָרוּחַ הָאֶחָד הַהוּא הַחֹלֵק לְאִישׁ כִּרְצוֹנוֹ׃   
1Corinthians 12:12 - אַכזנָא גֵּיר דּפַגרָא חַד הוּ ואִית בֵּה הַדָּמֵא סַגִּיֵאא כֻּלהוּן דֵּין הַדָּמֵא דּפַגרָא כַּד סַגִּיֵאא אִיתַיהוּן חַד אֵנוּן פּגַר הָכַנָא אָפ משִׁיחָא .   
1Corinthians 12:12 - For, as the body is one, and in it are many members, but all the members of the body, though many, are one body; so also is the Meshiha.   
1Corinthians 12:12 - For as the body is one, and in it are many members; and all those members of the body, though many, are one body; so also is the Messiah.   
1Corinthians 12:12 - For as the body is one and has many members, and all the members of the body, even though many, are one body, so also is Christ.   
1Corinthians 12:12 - כִּי כַּאֲשֶׁר הַגּוּף אֶחָד וּבוֹ אֵבָרִים הַרְבֵּה וְכָל־אֵבָרֵי הַגּוּף אַף כִּי־רַבִּים הֵם כֻּלָּם גּוּף אֶחָד כֵּן גַּם הַמָּשִׁיחַ׃    
1Corinthians 12:13 - אָפ חנַן גֵּיר כֻּלַן בַּחדָא רוּח לחַד פּגַר עמַדן אֵן יִהוּדָיֵא וֵאן אַרמָיֵא וֵאן עַבדֵּא וֵאן בּנַי חאִרֵא וכֻלַן חדָא רוּחָא אֵשׁתִּין .    
1Corinthians 12:13 - For we all by one Spirit into one body are baptized; whether Jihudoyee or Aramoyee; whether servants or sons of freedom; and all of us have imbibed one Spirit.   
1Corinthians 12:13 - For all of us, likewise, by one Spirit, have been baptized into one body, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free; and all of us have drinked in one Spirit.   
1Corinthians 12:13 - For all of us are baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Gentiles, whether bond or free; and we have all received through the one Spirit.   
1Corinthians 12:13 - כִּי בְּרוּחַ אֶחָד נִטְבַּלְנוּ כֻלָּנוּ לְגוּף אֶחָד אִם־יְהוּדִים וְאִם־יְוָנִים אִם־עֲבָדִים וְאִם־בְּנֵי חוֹרִין וְכֻלָּנוּ לְרוּחַ אֶחָד הָשְׁקִינוּ׃   
1Corinthians 12:14 - אָפ פַּגרָא גֵּיר לָא הוָא חַד הַדָּם אֵלָא סַגִּיֵאא .    
1Corinthians 12:14 - For the body also is not one member, but many.   
1Corinthians 12:14 - For a body also, is not one member, but many.   
1Corinthians 12:14 - The body is not one member, but many.   
1Corinthians 12:14 - כִּי גַם־הַגּוּף לֹא אֵבָר אֶחָד הוּא כִּי אִם־רַבִּים׃    
1Corinthians 12:15 - אֵן תּאִמַר גֵּיר רֵגלָא דּמֵטֻל דּלָא הוִית אִידָא לָא הוִית מֵנֵה מֵן פַּגרָא לַו מֵטֻל הָדֵא לַיתֵּיה מֵנֵה מֵן פַּגרָא .   
1Corinthians 12:15 - For if the foot should say, Because I am not the hand, I am not of the body itself, would it therefore not be of the body itself ?   
1Corinthians 12:15 - For if the foot should say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it, on that account, not of the body ?   
1Corinthians 12:15 - For if the foot should say, Because I am not the hand, I am not a part of the body; is it therefore not a member of the body?   
1Corinthians 12:15 - אִם־תֹּאמַר הָרֶגֶל לֹא יָד אֲנִי עַל־כֵּן אֵינֶנִּי מִן־הַגּוּף הֲלָזֹאת לֹא מִן־הַגּוּף הִיא׃   
1Corinthians 12:16 - וֵאן תּאִמַר אֵדנָא עַל דּלָא הוִית עַינָא לָא הוִית מֵנֵה מֵן פַּגרָא לַו מֵטֻל הָדֵא לַיתֵּיה מֵנֵה מֵן פַּגרָא .   
1Corinthians 12:16 - And if the ear should say, Because I am not the eye, I am not of the body itself, would it therefore not be of the body itself?   
1Corinthians 12:16 - Or if the ear should say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it, on that account, not of the body?    
1Corinthians 12:16 - And if the ear should say, Because I am not the eye, I am not a part of the body; is it therefore not a member of the body?   
1Corinthians 12:16 - וְאִם־תֹּאמַר הָאֹזֶן לֹא עַיִן אֲנִי עַל־כֵּן אֵינֶנִּי מִן־הַגּוּף הֲלָזֹאת לֹא מִן־הַגּוּף הִיא׃   
1Corinthians 12:17 - אֵלוּ גֵּיר כֻּלֵה פַּגרָא עַינֵא הוָא אַיכָּא הוָת מַשׁמַעתָא וֵאלוּ כֻּלֵה מַשׁמַעתָא הוָא אַיכַּנָא מרִיח הוָא .   
1Corinthians 12:17 - For if the whole body were the eye, where would be the hearing ? And if the whole were hearing, where would be the smelling?   
1Corinthians 12:17 - And if the whole body were an eye, where would be the hearing? Or if it were all hearing, where would be the smelling?   
1Corinthians 12:17 - If the whole body were eyes, where would hearing be? And if the whole were hearing, where would smelling be?    
1Corinthians 12:17 - אִם־הַגּוּף כֻּלּוֹ יִהְיֶה עַיִן אַיֵּה הַשָּׁמַע וְאִם־כֻּלּוֹ שֶׁמַע אַיֵּה הָרֵיחַ׃   
1Corinthians 12:18 - הָשָׁא דֵּין אַלָהָא סָם כֻּל חַד חַד מֵן הַדָּמֵא בּפַגרָא אַיכַּנָא דּהוּ צבָא .   
1Corinthians 12:18 - But now hath Aloha set all the members severally in the body as he willed.   
1Corinthians 12:18 - But now hath God placed every one of the members in the body, according to his pleasure.   
1Corinthians 12:18 - But now God has set every member in the body, as it has pleased him.   
1Corinthians 12:18 - וְעַתָּה הָאֱלֹהִים שָׁת אֶת־הָאֵבָרִים כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מֵהֶם בַּגּוּף כְּפִי רְצוֹנוֹ׃   
1Corinthians 12:19 - אֵלוּ דֵּין כֻּלהוּן חַד הוַו הַדָּמָא אַיכָּא הוָא פַּגרָא .    
1Corinthians 12:19 - But if all were one member, where would be the body ?   
1Corinthians 12:19 - And if they were all one member, where would be the body?   
1Corinthians 12:19 - If they were all one member, where would the body be?   
1Corinthians 12:19 - וְאִלּוּ־הָיוּ כֻלָּם אֵבָר אֶחָד אַיֵּה הַגּוּף׃    
1Corinthians 12:20 - הָשָׁא דֵּין הַדָּמֵא אִיתַיהוּן סַגִּיֵאא חַד הוּ דֵּין פַּגרָא .    
1Corinthians 12:20 - But now the members are many, but the body one.   
1Corinthians 12:20 - But now they are many members, yet but one body.   
1Corinthians 12:20 - But now they are many members, yet but one body.   
1Corinthians 12:20 - הִנֵּה רַבִּים הֵם הָאֵבָרִים וְהַגּוּף אֶחָד׃   
1Corinthians 12:21 - לָא מֵשׁכּחָא עַינָא דּתאִמַר לאִידָא דּלָא מֵתבַּעיָא אַנתּי לִי אָפלָא רִשָׁא מֵשׁכַּח דּנאִמַר לרֵגלֵא דּלָא מֵתבַּעיָן אנתֵּין לִי .    
1Corinthians 12:21 - The eye is not able to say to the hand, Thou art not needful to me; nor is the hand able to say to the feet, You are not needful to me.   
1Corinthians 12:21 - The eye cannot say to the hand, Thou art not needful to me: nor can the head say to the feet, Ye are not needful to me.   
1Corinthians 12:21 - The eye cannot say to the hand, I have no need of you: nor can the head say to the feet, I have no need of you.    
1Corinthians 12:21 - הָעַיִן לֹא־תוּכַל דַּבֵּר אֶל־הַיָּד לֵאמֹר לֹא אֶצְטָרֵךְ לָךְ וְגַם־הָרֹאשׁ לֹא־יוּכַל דַּבֵּר אֶל־הָרַגְלַיִם לֵאמֹר לֹא אֶצְטָרֵךְ לָכֶן׃    
1Corinthians 12:22 - אֵלָא יַתִּירָאיִת אַילֵין הַדָּמֵא דּמֵסתַּברִין דַּמחִילִין עלַיהוּן הוּ סוּנקָנָא .   
1Corinthians 12:22 - But those members which are considered to be feeble, of them is the more especial need;   
1Corinthians 12:22 - But rather, those members which are accounted feeble, are indispensable.   
1Corinthians 12:22 - But rather those members of the body which are considered to be delicate are necessary.   
1Corinthians 12:22 - כִּי לְהֶפֶךְ אֵבָרֵי הַגּוּף הַנִּרְאִים רָפִים צְרִיכִים אֲנוּ לָהֶם בְּיוֹתֵר׃   
1Corinthians 12:23 - וַאילֵין דּסָברִינַן דַּמצַערִין אֵנוּן בּפַגרָא להָלֵין אִיקָרָא יַתִּירָא מַסגֵּינַן וַאילֵין דַּדנוּכָּפָא אֵנוּן אֵסכִּמָא יַתִּירָא עָבדִּינַן להוּן .   
1Corinthians 12:23 - and those which we consider contemptible in the body, to these the more we increase the honour; and on those which are of shame we bestow the greater decoration.   
1Corinthians 12:23 - And those which we think dishonorable in the body, on them we heap more honor; and those that are uncomely, on them we put the more decoration.   
1Corinthians 12:23 - And those members of the body, which we think to be less honorable, we bestow more abundant honor; and the parts that are uncomely, we dress with greater care   
1Corinthians 12:23 - וְהַנִּרְאִים לָנוּ נִקְלִים בַּגּוּף אֹתָם נַלְבִּישׁ יֶתֶר כָּבוֹד וַאֲשֶׁר לְבשֶׁת לָנוּ מַרְבִּים אֲנַחְנוּ אֶת עֶדְיָם׃   
1Corinthians 12:24 - אַילֵין דֵּין הַדָּמֵא דּאִית בַּן דַּמיַקרִין לָא מֵתבּעֵא להוּן אִיקָרָא אַלָהָא גֵּיר מַזגֵה לפַגרָא ויַהב אִיקָרָא יַתִּירָא להַדָּמָא אַינָא דַּזעוּר .   
1Corinthians 12:24 - But those members that are honourable in us have no need of adornment: [Or, honour.] but Aloha hath contempered the body, and given the more honour to the member which is inconsiderable;   
1Corinthians 12:24 - For the honorable members in us, have no need of honor: for God hath tempered the body, and given more honor to the member which is inferior;   
1Corinthians 12:24 - For our comely parts have no need for attention: But God has so tempered the body together, and has given greater honor to the member which is inferior:   
1Corinthians 12:24 - כִּי הָאֵבָרִים הַהֲגוּנִים אֲשֶׁר בָּנוּ אֵין צֹרֶךְ לָתֵת כָּבוֹד לָהֶם וְכֵן מָזַג הָאֱלֹהִים אֶת הַגּוּף לָתֵת כָּבוֹד יוֹתֵר לַגָּרוּעַ׃    
1Corinthians 12:25 - דּלָא תֵּהוֵא פָּלגּוּתָא בּפַגרָא אֵלָא כֻּלהוּן הַדָּמֵא שַׁויָאיִת חַד עַל חַד נֵהווּן יָצפִּין .   
1Corinthians 12:25 - that there should be no divisions in the body, but all the members equally one of the other should have care:    
1Corinthians 12:25 - that there might be no disunion in the body, but that all the members, equally, might care for one another;    
1Corinthians 12:25 - That there may be no discord in the body, but that they may care one for another, all members should be equal.    
1Corinthians 12:25 - כְּדֵי שֶׁלּא־תִהְיֶה מַחֲלֹקֶת בַּגּוּף כִּי אִם־יִדְאֲגוּ כָל־הָאֵבָרִים יַחַד זֶה לָזֶה׃   
1Corinthians 12:26 - דֵּאמַתי דּחַד הַדָּם נֵהוֵא כָּאֵב כֻּלהוּן נֵהווּן חָשִׁין וֵאן מֵשׁתַּבַּח חַד הַדָּם כֻּלהוּן הַדָּמֵא נֵהווּן מֵשׁתַּבּחִין .    
1Corinthians 12:26 - as that when one member shall be diseased, all may suffer; and if one member be glorified, all the members may be glorified.   
1Corinthians 12:26 - so that, when one member is in pain, they will all sympathize; and if one member is exalted, all the members will be exalted.   
1Corinthians 12:26 - So when one member is in pain, all the members suffer with it; and if one member is honored, all the members will glory with it.   
1Corinthians 12:26 - וְאִם־יִכְאַב אֵבָר אֶחָד יִכְאֲבוּ אִתּוֹ כָּל־הָאֵבָרִים וְאִם־יְכֻבַּד אֵבָר אֶחָד יִשְׂמְחוּ אִתּוֹ כָּל־הָאֵבָרִים׃    
1Corinthians 12:27 - אַנתּוּן דֵּין פַּגרֵה אַנתּוּן דַּמשִׁיחָא והַדָּמֵא בּדוּכַּתכוּן .    
1Corinthians 12:27 - But you are the body of the Meshiha, and members in your place.   
1Corinthians 12:27 - Now ye are the body of Messiah, and members in your place.   
1Corinthians 12:27 - Now you are the body of Christ, and members in your respective places.   
1Corinthians 12:27 - וְאַתֶּם גּוּף הַמָּשִׁיחַ אַתֶּם וְאֵבָרָיו כָּל־אֶחָד לְפִי חֶלְקוֹ׃    
1Corinthians 12:28 - סָם גֵּיר אַלָהָא בּעִדּתֵּה לוּקדַם שׁלִיחֵא בָּתַרהוּן נבִיֵא בָּתַרהוּן מַלפָנֵא בָּתַרהוּן עָבדַּי חַילֵא בָּתַרהוּן מַוהבָתָא דָּאסיוּתָא וַמעַדּרָנֵא וַמדַבּרָנֵא וַזנַיָא דּלֵשָׁנֵא .   
1Corinthians 12:28 - FOR Aloha hath placed in the church, first, apostles; after them, prophets; after them, teachers; after them, workers of miracles; [Powers.] after them, gifts of healing, and helpers, and leaders, and kinds of tongues.    
1Corinthians 12:28 - For God hath placed in his church, first, legates; after them, prophets; after them, teachers; after them, workers of miracles; after them, the gifts of healing, and helpers, and leaders, and [various] kinds of tongues.   
1Corinthians 12:28 - For God has set in his church, first apostles; after them, prophets; then teachers, then performers of miracles, then those who have the gift of healing, helpers, leaders, and speakers in diverse languages.   
1Corinthians 12:28 - וּמֵהֶם שָׂם הָאֱלֹהִים בַּקָּהָל רִאשׁוֹנָה לִשְׁלִיחִים וְשֵׁנִית לִנְבִיאִים וּשְׁלִישִׁית לִמְלַמְּדִים וַיִּתֵּן גְּבוּרוֹת אַף־מַתְּנוֹת הָרְפֻאוֹת וּתְמִיכוֹת וְהַנְהָגוֹת וּמִינֵי לְשֹׁנוֹת׃   
1Corinthians 12:29 - דַּלמָא כֻּלהוּן שׁלִיחֵא דַּלמָא כֻּלהוּן נבִיֵא למָא כֻּלהוּן מַלפָנֵא למָא כֻּלהוּן סָערַי חַילֵא .   
1Corinthians 12:29 - Are all apostles ? Are all prophets ? Are all teachers ? Are all workers of miracles ?   
1Corinthians 12:29 - Are they all legates? Are they all prophets? Are they all teachers? Are they all workers of miracles?    
1Corinthians 12:29 - Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles?   
1Corinthians 12:29 - הֲכֻלָּם שְׁלִיחִים אִם־כֻּלָּם נְבִיאִים אוֹ כֻלָּם מְלַמְּדִים הֲכֻלָּם עֹשֵׂי גְבוּרוֹת׃   
1Corinthians 12:30 - למָא לכֻלהוּן אִית להוּן מַוהבָתָא דָּאסיוּתָא למָא כֻּלהוּן בּלֵשָׁנֵא ממַללִין אַו דַּלמָא כֻּלהוּן מפַשׁקִין .   
1Corinthians 12:30 - Have all the gifts of healing ? Do all speak with tongues, or do all interpret?   
1Corinthians 12:30 - Have all of them the gifts of healing? Do they all speak with tongues ? Or do they all interpret ?    
1Corinthians 12:30 - Have all the gifts of healing? Do all speak in diverse tongues? or do all interpret?   
1Corinthians 12:30 - הַלְכֻלָּם מַתְּנוֹת רְפֻאוֹת הֲכֻלָּם מְדַבְּרִים בִּלְשֹׁנוֹת הֲכֻלָּם מְבָאֲרֵי לְשֹׁנוֹת׃   
1Corinthians 12:31 - אֵן דֵּין טָנִין אנתּוּן בּמַוהבָתָא רַורבָתָא אֵנָא תּוּב אֵחַוֵיכוּן אוּרחָא דַּמיַתּרָא .   
1Corinthians 12:31 - But if you are emulous of great gifts, I will yet show you a way more admirable.   
1Corinthians 12:31 - And if ye are emulous of the superior gifts, on the other hand, I show to you a better way.   
1Corinthians 12:31 - But if you are searching for the greater gifts, I will show you a more excellent way.   
1Corinthians 12:31 - וְאַתֶּם הִשְׁתַּדְּלוּ לְהַשִּׂיג הַמַּתָּנוֹת הַטּוֹבוֹת בְּיוֹתֵר וַאֲנִי הִנְנִי מוֹרֶה אֶתְכֶם דֶּרֶךְ נַעֲלָה עַל־כֻּלָּנָה׃    
1Corinthians 13:1 - אֵן בּכֻל לֵשָׁן דַּבנַינָשָׁא אֵמַלֵל ובַדמַלַאכֵא וחוּבָּא לָא נֵהוֵא בִּי הוִית לִי נחָשָׁא דּזָאֵם אַו צִצלָא דּיָהֵב קָלָא .    
1Corinthians 13:1 - Though in every tongue of men and of angels I spoke, and had not love, I should be as brass which soundeth, or a cymbal which giveth voice.   
1Corinthians 13:1 - If I could speak in every tongue of men, and in that of angels, and there should be no love in me, I should be like brass that resoundeth, or the cymbal that maketh a noise.   
1Corinthians 13:1 - THOUGH I speak with the tongues of men and of angels, and have not love in my heart, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.   
1Corinthians 13:1 - אִם־בִּלְשֹׁנוֹת אֲנָשִׁים וּמַלְאָכִים אֲדַבֵּר וְאֵין־בִּי אַהֲבָה הָיִיתִי כִּנְחשֶׁת הֹמָה אוֹ כְּצִלְצַל תְּרוּעָה׃   
1Corinthians 13:2 - וֵאן תֵּהוֵא בִּי נבִיוּתָא וֵאדַּע ארָזֵא כֻּלהוּן וכֻלָה יִדַעתָא וֵאן תֵּהוֵא בִּי כֻּלָה הַימָנוּתָא אַיכַּנָא דּטוּרָא אֵשַׁנֵא וחוּבָּא לַיתּ בִּי לָא הוִית מֵדֵּם .   
1Corinthians 13:2 - And though there were in me prophecy, and I knew all mysteries, and all knowledge, and though there were in me all faith, as that I could remove the mountain, Mountains.-WALTON'S edit.] and love were not in me, I should be nothing.   
1Corinthians 13:2 - And if there should be in me [the gift of] prophecy, and I should understand all the mysteries, and every science; and if there should be in me all faith, so that I could move mountains, and love should not be in me, I should be nothing.   
1Corinthians 13:2 - And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love in my heart, I am nothing.   
1Corinthians 13:2 - וְאִם תִּהְיֶה־לִּי נְבוּאָה וְאֵדַע כָּל־הַסּוֹדוֹת וְכָל־הַדָּעַת וְאִם תִּהְיֶה־לִּי אֱמוּנָה רַבָּה עַד לְהַעְתִּיק הָרִים מִמְּקוֹמָם וְאֵין־בִּי הָאַהֲבָה הָיִיתִי כְּאָיִן׃   
1Corinthians 13:3 - וֵאן אַוכֵּל כֻּל דּאִית לִי למֵסכִּנֵא וֵאן אַשׁלֵם פַּגרי דּנאִקַד וחוּבָּא לָא נֵהוֵא בִּי מֵדֵּם לָא יָתַר אנָא .   
1Corinthians 13:3 - And if all I have I make to feed the poor, and I deliver my body to burn, and love be not in me, I profit nothing.   
1Corinthians 13:3 - And if I should feed out to the destitute all I possess; and if I should give my body to be burned; and there should be no love in me, I gain nothing.   
1Corinthians 13:3 - And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not love in my heart, I gain nothing.   
1Corinthians 13:3 - וְאִם־אֲחַלֵּק אֶת־כָּל־הוֹנִי וְאִם־אֶתֵּן אֶת־גּוּפִי לִשְׂרֵפָה וְאֵין־בִּי הָאַהֲבָה כָּל־זֹאת לֹא תוֹעִילֵנִי׃   
1Corinthians 13:4 - חוּבָּא נַגִּירָא הי רוּחֵה ובַסִים חוּבָּא לָא חָסֵם חוּבָּא לָא מֵשׁתּגֵשׁ ולָא מֵתחתַר .   
1Corinthians 13:4 - LOVE is patient and benign; love envieth not; love is not tumultuous, nor inflated;   
1Corinthians 13:4 - Love is long-suffering, and is kind; love is not envious; love is not boisterous; and is not inflated;    
1Corinthians 13:4 - Love is long-suffering and is kind; love does not envy; love does not make a vain display of itself, and does not boast,   
1Corinthians 13:4 - הָאַהֲבָה מַאֲרֶכֶת־אַף וְעֹשָׂה חָסֶד הָאַהֲבָה לֹא תְקַנֵּא הָאַהֲבָה לֹא תִתְפָּאֵר וְלֹא תִתְרוֹמָם׃   
1Corinthians 13:5 - ולָא סָעַר דּבֵהתּתָא ולָא בָּעֵא דִּילֵה ולָא מֵתּתּפִיר ולָא מֵתרַעֵא דּבִישׁ .   
1Corinthians 13:5 - it acteth not with unseemliness, nor seeketh its own; it is not angry, nor thoughtful of evil;   
1Corinthians 13:5 - and doth nothing that causeth shame; and seeketh not her own; is not passionate; and thinketh no evil;    
1Corinthians 13:5 - Does not behave itself unseemly, seeks not her own, is not easily provoked, thinks no evil;   
1Corinthians 13:5 - לֹא תַעֲשֶׂה דְּבַר־תִּפְלָה וְלֹא־תְבַקֵּשׁ אֵת אֲשֶׁר־לָהּ וְלֹא תִתְמַרְמַר וְלֹא תַחֲשֹׁב הָרָעָה׃   
1Corinthians 13:6 - לָא חָדֵא בּעַולָא אֵלָא חָדֵא בּקוּשׁתָּא .   
1Corinthians 13:6 - it rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth.   
1Corinthians 13:6 - rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;   
1Corinthians 13:6 - Rejoices not over injustice, but rejoices in the truth   
1Corinthians 13:6 - לֹא תִשְׂמַח בָּעַוְלָה כִּי עִם־הָאֱמֶת תִּשְׂמָח׃    
1Corinthians 13:7 - כֻּל מֵדֵּם מסַיבַּר כֻּלמֵדֵּם מהַימֵן כֻּל מסַבַּר כֻּל סָבֵל .    
1Corinthians 13:7 - It endureth every thing, believeth every thing; it hopeth all, endureth all.   
1Corinthians 13:7 - beareth all things, believeth all things, hopeth all, and endureth all.   
1Corinthians 13:7 - Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.   
1Corinthians 13:7 - אֶת־כֹּל תִּשָּׂא אֶת־כֹּל תַּאֲמִין אֶת־כֹּל תְּקַוֶּה וְאֶת־כֹּל תִּסְבֹּל׃   
1Corinthians 13:8 - חוּבָּא מֵמתוּם לָא נָפֵל נבִיַוָתָא גֵּיר נֵתבַּטלָן ולֵשָׁנֵא נֵשׁתַּתּקוּן וִידַעתָא תֵּתבַּטַל .   
1Corinthians 13:8 - Love never falleth; [Lo nophel.] for prophecies shall be abolished, and tongues be silent, and knowledge be abolished:   
1Corinthians 13:8 - Love will never cease. But prophesyings will end; and tongues will be silent; and knowledge will vanish.    
1Corinthians 13:8 - Love never fails: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.   
1Corinthians 13:8 - הָאַהֲבָה לֹא־תִבֹּל לְעוֹלָם אֲבָל הַנְּבוּאוֹת תִּבָּטַלְנָה וְהַלְּשֹׁנוֹת תִּכְלֶינָה וְהַדַּעַת תִּבָּטֵל׃   
1Corinthians 13:9 - קַלִיל הוּ גֵּיר מֵן סַגִּי יָדעִינַן וקַלִיל מֵן סַגִּי מֵתנַבֵּינַן .   
1Corinthians 13:9 - for it is a little of much that we know, and a little of much we prophesy;   
1Corinthians 13:9 - For we know but partially; and we prophesy but partially.   
1Corinthians 13:9 - For we know in part, and we prophesy in part.   
1Corinthians 13:9 - כִּי־קְצָת הוּא שֶׁיָּדָעְנוּ וּקְצָת הוּא שֶׁנִּבֵּאנוּ׃    
1Corinthians 13:10 - אֵמַתי דֵּין דּתאִתֵא גּמִירוּתָא הָידֵּין נֵתבַּטַל הַו מֵדֵּם דּקַלִיל הוָא .   
1Corinthians 13:10 - but when the perfection shall have come, then shall be abolished that which is little.   
1Corinthians 13:10 - But when completeness shall come, then that which is partial will vanish away.   
1Corinthians 13:10 - But when that which is perfect is come, then that which is imperfect shall be done away.   
1Corinthians 13:10 - וּכְבוֹא הַתָּמִים אָז עָבוֹר תַּעֲבֹר הַקְּצָת    
1Corinthians 13:11 - כַּד יַלוּדָא הוִית אַיכ יַלוּדָא ממַלֵל הוִית וַאיכ יַלוּדָא מֵתרַעֵא הוִית וַאיכ יַלוּדָא מֵתחַשַׁב הוִית כַּד הוִית דֵּין גַּברָא בַּטלֵת הָלֵין דּטַליוּתָא .   
1Corinthians 13:11 - When I was a child, as a child I spake, and as a child I thought, and as a child I reasoned; but when I had become a man I abolished these things of childhood.   
1Corinthians 13:11 - When I was a child, I talked as a child, and I reasoned as a child, and I thought as a child: but when I became a man, I laid aside the things of childhood.   
1Corinthians 13:11 - When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.   
1Corinthians 13:11 - כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עוֹלֵל כְּעוֹלֵל דִּבַּרְתִּי כְּעוֹלֵל הָגִיתִי כְּעוֹלֵל חָשָׁבְתִּי וְכַאֲשֶׁר הָיִיתִי לְאִישׁ הֲסִירֹתִי דִּבְרֵי הָעוֹלֵל׃    
1Corinthians 13:12 - הָשָׁא אַיכ דַּבמַחזִיתָא חָזֵינַן בּפֵלֵאתָא הָידֵּין דֵּין אַפִּין לוּקבַל אַפִּין הָשָׁא יָדַע אנָא קַלִיל מֵן סַגִּי הָידֵּין דֵּין אֵדַּע אַיכ מָא דֵּאתיַדעֵת .   
1Corinthians 13:12 - But now as in a mirror we see in a figure; [Or, parable.] but then- the face before the face. Now I know a little of much; but then shall I know even as I am known.   
1Corinthians 13:12 - And now we see, as by a mirror, in similitude; but then face to face: now I know partially; but then shall I know, just as I am known.   
1Corinthians 13:12 - For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.   
1Corinthians 13:12 - כִּי כָעֵת מַבִּיטִים אֲנַחְנוּ בְּמַרְאָה וּבְחִידוֹת וְאָז פָּנִים אֶל־פָּנִים׃   
1Corinthians 13:13 - הָלֵין אֵנֵין גֵּיר תּלָת דַּמכַתּרָן הַימָנוּתָא וסַברָא וחוּבָּא דּרַבּ דֵּין מֵנהֵין חוּבָּא .   
1Corinthians 13:13 - For these are the three that remain, faith and hope and love; but the greatest of these is love.    
1Corinthians 13:13 - For these three things are abiding, faith, and hope, and love; but the greatest of these is love.    
1Corinthians 13:13 - And now abides faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.   
1Corinthians 13:13 - כָּעֵת יוֹדֵעַ אֲנִי קְצָתוֹ וְאָז כַּאֲשֶׁר נוֹדַעְתִּי אֵדַע אַף־אָנִי׃   
1Corinthians 14:1 - הַרטו בָּתַר חוּבָּא וטַנו בּמַוהבָתָא דּרוּחָא יַתִּירָאיִת דֵּין דּתֵתנַבּוּן .   
1Corinthians 14:1 - Follow (then) after love, and be emulous of the gifts of the Spirit, but especially that you may prophesy.    
1Corinthians 14:1 - Follow after love; and be emulous of the gifts of the Spirit, and especially, that ye may prophesy.    
1Corinthians 14:1 - FOLLOW after love, and desire spiritual gifts, above all that you may prophesy.   
1Corinthians 14:1 - רִדְפוּ אַחֲרֵי הָאַהֲבָה וְהִשְׁתַּדְּלוּ לְהַשִּׂיג מַתְּנוֹת הָרוּחַ וּבְיוֹתֵר שֶׁתִּתְנַבָּאוּ׃   
1Corinthians 14:2 - מַן דַּממַלֵל גֵּיר בּלֵשָׁנָא לָא הוָא לַבנַינָשָׁא ממַלֵל אֵלָא לַאלָהָא לָא גֵּיר אנָשׁ שָׁמַע מֵדֵּם דַּממַלֵל אֵלָא בּרוּח ארָזָא ממַלֵל .    
1Corinthians 14:2 - For whoever speaketh in a tongue speaketh not to men but to Aloha; for man heareth nothing that he speaketh but in the Spirit he speaketh mysteries.   
1Corinthians 14:2 - For he that speaketh in a tongue, speaketh not unto men, but unto God; for no one understandeth what is said; yet in the spirit, he speaketh a mystery.   
1Corinthians 14:2 - For he who speaks in an unknown tongue speaks not to men, but to God; for no man understands what he says; however through the Spirit he speaks mysteries.   
1Corinthians 14:2 - כִּי הַמְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן אֵינֶנּוּ מְדַבֵּר לְאָדָם כִּי אִם־לֵאלֹהִים כִּי אֵין־אִישׁ שֹׁמְעוֹ וּבָרוּחַ הוּא מְדַבֵּר סוֹדוֹת׃    
1Corinthians 14:3 - אַינָא דֵּין דּמֵתנַבֵּא לַבנַינָשָׁא ממַלֵל בֵּניָנָא ולוּבָּבָא ובוּיָאָא .   
1Corinthians 14:3 - But he who prophesieth speaketh to men, edification and encouragement and consolation.   
1Corinthians 14:3 - But he that prophesieth, speaketh unto men, for edification, and exhortation, and consolation.   
1Corinthians 14:3 - But he who prophesies speaks to men for edification, encouragement, and comfort.   
1Corinthians 14:3 - וְהַמִּתְנַבֵּא הוּא מְדַבֵּר לִבְנֵי אָדָם לִבְנוֹתָם וּלְיַסְּרָם ולְנַחֲמָם׃   
1Corinthians 14:4 - דַּממַלֵל בּלֵשָׁנָא נַפשֵׁה הוּ בָּנֵא וַדמֵתנַבֵּא עִדּתָּא בָּנֵא .    
1Corinthians 14:4 - He who speaketh in a tongue himself edifieth, and he who prophesieth the church edifieth.   
1Corinthians 14:4 - He that speaketh in a tongue, edifieth himself: and he that prophesieth, edifieth the church.   
1Corinthians 14:4 - He who speaks in an unknown tongue edifies himself; but he who prophesies edifies the church.   
1Corinthians 14:4 - הַמְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן בּוֹנֶה אֶת־נַפְשׁוֹ וְהַמִּתְנַבֵּא בּוֹנֶה אֶת־הָעֵדָה׃   
1Corinthians 14:5 - צָבֵא אנָא דֵּין דּכֻלכוּן תּמַללוּן בּלֵשָׁנֵא יַתִּירָאיִת דֵּין דּתֵתנַבּוּן רַב הוּ גֵּיר אַינָא דּמֵתנַבֵּא מֵן הַו דַּממַלֵל בּלֵשָׁנָא אֵן לָא מפַשֵׁק אֵן דֵּין מפַשֵׁק עִדּתָּא בָּנֵא .   
1Corinthians 14:5 - But I would that all of you could speak with tongues, but especially that you could prophesy. For greater is he who prophesieth than he who speaketh with tongues, unless he interpret. But if he interpret, he edifieth the church.   
1Corinthians 14:5 - Now I would that ye all spoke with tongues, but rather that ye prophesied; for greater is he that prophesieth, than he that speaketh in a tongue, unless he interpret; and if he interpret, he edifieth the church.   
1Corinthians 14:5 - I would that you all spoke various tongues, but I would rather that you prophesied: for he who prophesies is greater than he who speaks various tongues, unless he interpret; however, if he interpret it, he edifies the church.   
1Corinthians 14:5 - וּמִי יִתֵּן וְכֻלְכֶם תְּדַבְּרוּ בִלְשֹׁנוֹת וּבְיוֹתֵר כִּי תִתְנַבָּאוּ כִּי גָדוֹל הַמִּתְנַבֵּא מִן־הַמְדַבֵּר בִּלְשֹׁנוֹת בִּלְתִּי אִם־יְפָרֵשׁ לְמַעַן תִּבָּנֶה הָעֵדָה׃   
1Corinthians 14:6 - והָשָׁא אַחַי אֵן אִתֵא לוָתכוּן וֵאמַלֵל עַמכוּן בּלֵשָׁנֵא מָנָא מַותַּר אנָא לכוּן אֵלָא אֵן אֵמַלֵל עַמכוּן אַו בּגֵליָנָא אַו בִּידַעתָא אַו בַּנבִיוּתָא אַו בּיוּלפָּנָא .   
1Corinthians 14:6 - And now, my brethren, if I come to you and speak with you in tongues, what do I profit you, unless I speak with you, or by revelation, or by knowledge, or by prophecy, or by doctrine ?    
1Corinthians 14:6 - And now, my brethren, if I should come among you, and speak to you in tongues, what should I profit you; unless I should speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophecy, or by doctrine?   
1Corinthians 14:6 - Now, my brethren, if I should come to you and speak in diverse tongues, what would I profit you, except I speak to you either by means of revelation, or by knowledge, or by prophesying or by teaching?   
1Corinthians 14:6 - וְעַתָּה אַחַי כִּי־אָבוֹא אֲלֵיכֶם וַאֲדַבֵּר בִּלְשֹׁנוֹת מָה־אוֹעִיל לָכֶם אִם־לֹא אֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם בְּחָזוֹן אוֹ בְדַעַת אוֹ בִנְבוּאָה אוֹ בְהוֹרָאָה׃   
1Corinthians 14:7 - אָפ צֵבוָתָא גֵּיר אַילֵין דּלַיתּ בּהֵין נַפשָׁא ויָהבָּן קָלָא אֵן אַבּוּבָא וֵאן קִיתָרָא אֵן פּוּרשָׁנָא לָא עָבדָּן בֵּית קִינתָּא לַחבַרתָה אַיכַּנָא מֵתִידַע מֵדֵּם דּמֵזדּמַר אַו מֵדֵּם דּמֵתנקֵשׁ .   
1Corinthians 14:7 - For those [things] also which have no life in them, and give voice, whether pipe or harp, if distinction be not made between a tone and its fellow, how can it be known what is sung, or what is played ? [Or, stricken.]   
1Corinthians 14:7 - For even inanimate things that emit sound, whether pipe or harp, if they make no distinction between one sound and another, how will it be known, what is sung or what is harped ?    
1Corinthians 14:7 - For even when things without life, giving sound, whether flute or harp, except they make a distinction between one tone and another, how shall it be known what is sung or played?   
1Corinthians 14:7 - הֲלֹא מַה־שֶּׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְנֹתֵן קוֹל חָלִיל אוֹ כִנּוֹר אִם־לֹא יַשְׁמִיעוּ קֹלוֹת אֲשֶׁר תּוּכַל הָאֹזֶן לְהַבְחִין אֵיכָה יִוָּדַע מַה־יְּזֻמַּר וּמַה־יְּנֻגָּן׃   
1Corinthians 14:8 - וֵאן קַרנָא תֵּקרֵא קָלָא דּלָא פּרִישׁ מַנוּ נֵתּטַיַב לַקרָבָא .    
1Corinthians 14:8 - And if the trumpet call a voice which is not distinguished, who will prepare for the battle ?   
1Corinthians 14:8 - And if the trumpet shall give an uncertain sound, who will prepare himself for the battle?   
1Corinthians 14:8 - For if the trumpet give an uncertain sound, who will prepare himself for the battle   
1Corinthians 14:8 - גַּם הַשּׁוֹפָר אִם־לֹא יִתֵּן קוֹלוֹ קוֹל בָּרוּר מִי יֵחָלֵץ לַמִּלְחָמָה׃   
1Corinthians 14:9 - הָכַנָא אָפ אַנתּוּן אֵן תּאִמרוּן מֵלתָא בּלֵשָׁנָא ולָא תֵּהוֵא מפַשׁקָא אַיכַּנָא מֵתִידַע מֵדֵּם דָּאמרִין אנתּוּן הָוֵיתּוּן לכוּן אַיכ הַו דּעַם אָאַר ממַללִין אנתּוּן .   
1Corinthians 14:9 - So you also, if you speak the word in a tongue, and there be no interpretation, how will it be known what you say ? Will you not be as if speaking with the air ?   
1Corinthians 14:9 - So likewise if ye utter a discourse in a tongue, and there is no interpretation given, how will it be known what ye have said ? Ye will have been as if ye spoke into the air.    
1Corinthians 14:9 - Even so you, except you utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what you say? you shall speak as into the air.   
1Corinthians 14:9 - כֵּן גַּם־אַתֶּם אִם לֹא־תוֹצִיאוּ בִלְשׁוֹנְכֶם דִּבּוּר מְפֹרַָשׁ אֵיכָה יִוָּדַע הַמְדֻבָּר הֲלֹא תִהְיוּ כִּמְדַבְּרִים לָרוּחַ׃    
1Corinthians 14:10 - הָא גֵּיר גֵּנסֵא דּלֵשָׁנֵא סַגִּיֵאא אִית בּעָלמָא ולַיתּ חַד מֵנהוּן דּלָא קָלָא .   
1Corinthians 14:10 - For, behold, there are many kinds of tongues in the world, and not one of them hath not signification; [Voice.]   
1Corinthians 14:10 - For lo, there are many kinds of tongues in the world; and there is not one of them without meaning.    
1Corinthians 14:10 - For, behold, there are many kinds of speech in the world, yet none of them are without expression.    
1Corinthians 14:10 - הֵן כַּמָּה מִינֵי לְשֹׁנוֹת יֵשׁ בָּעוֹלָם וְאֵין־אַחַת מֵהֶן בְּלִי קוֹל׃   
1Corinthians 14:11 - וֵאן לָא יָדַע אנָא חַילֵה דּקָלָא הָוֵא אנָא לִי בַּרבּרָיָא להַו דַּממַלֵל וָאפ הַו דַּממַלֵל הָוֵא לֵה לִי בַּרבּרָיָא .   
1Corinthians 14:11 - but if I do not know the power of the voice, I become as a barbarian to him who speaks, and he also who speaks is a barbarian to me.   
1Corinthians 14:11 - But if I do not know the import of the sound, I shall be a barbarian to him that speaketh, and the speaker will be a barbarian to me.   
1Corinthians 14:11 - So if I do not understand the utterance, I shall be as a barbarian to the speaker, and the speaker shall be as a barbarian to me.   
1Corinthians 14:11 - לָכֵן אִם־אֵינֶנִּי יֹדֵעַ פֵּשֶׁר הַקּוֹל אֶהְיֶה כְלֹעֵז בְּעֵינֵי הַמְדַבֵּר וְהַמְדַבֵּר יִהְיֶה כְלֹעֵז בְּעֵינָי׃   
1Corinthians 14:12 - הָכַנָא אָפ אַנתּוּן מֵטֻל דּטַנָנֵא אַנתּוּן דּמַוהבָתָא דּרוּחָא לבֵניָנָא דּעִדּתָּא בּעַו דּתֵתיַתּרוּן .   
1Corinthians 14:12 - So also you, while you are emulous of the gifts of the Spirit for the edification of the church, seek that you may excel.   
1Corinthians 14:12 - So also ye, since ye are emulous of the gifts of the Spirit for the edification of the church, seek ye to excel.    
1Corinthians 14:12 - Likewise you, since you are zealous of spiritual gifts for the edification of the church, seek that you may excel in these gifts.   
1Corinthians 14:12 - כֵּן גַּם־אַתֶּם לְפִי שֶׁמִּתְאַוִּים אַתֶּם לְכֹחוֹת רוּחָנִיּוֹת בַּקְּשׁוּ לְהַעְדִּיף בְּמַה־שֶּׁיִּבְנֶה אֶת־הָעֵדָה׃   
1Corinthians 14:13 - והַו דַּממַלֵל בּלֵשָׁנָא נצַלֵא דַּנפַשֵׁק .   
1Corinthians 14:13 - And let him who speaketh with tongues pray that he may interpret.   
1Corinthians 14:13 - And let him that speaketh in a tongue, pray that he may interpret.   
1Corinthians 14:13 - Thus he who speaks in an unknown tongue, pray that he may interpret it.   
1Corinthians 14:13 - עַל־כֵּן יִתְפַּלֵּל הַמְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן וְגַם יְפָרֲשֶׁנָּה׃    
1Corinthians 14:14 - אֵן הוּ גֵּיר דַּהוִית מצַלֵא בּלֵשָׁנָא רוּחי הוּ מצַליָא מַדַּעי דֵּין דּלָא פּאִרִין הוּ .   
1Corinthians 14:14 - For if I am praying in a tongue, my spirit prayeth, but my mind is without fruit.   
1Corinthians 14:14 - For if I should pray in a tongue, my spirit prayeth, but my understanding is without fruits.   
1Corinthians 14:14 - For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my knowledge is fruitless.   
1Corinthians 14:14 - כִּי אִם־אֶתְפַּלֵּל בְּלָשׁוֹן רוּחִי מִתְפַּלֵּל וְשִׂכְלִי אֵינֶנּוּ עֹשֶׂה פֶּרִי׃   
1Corinthians 14:15 - מָנָא הָכִיל אֵעבֵּד אֵצַלֵא בּרוּחי וֵאצַלֵא אָפ בּמַדַּעי וֵאזַמַר בּרוּחי וֵאזַמַר אָפ בּמַדַּעי .   
1Corinthians 14:15 - What shall I do then ? I will pray with my spirit, and I will pray with my mind; and I will sing with my spirit, and I will sing with my mind.   
1Corinthians 14:15 - What then shall I do? I will pray with my spirit, and will pray with my understanding; and I will sing with my spirit, and will sing with my understanding.   
1Corinthians 14:15 - What then shall I do? I will pray with my spirit, and I will pray with my understanding also: I will sing with my spirit, and I will sing with my understanding also.   
1Corinthians 14:15 - וְעַתָּה מָה־אֶעֱשֶׂה אֶתְפַּלֲלָה בְרוּחִי וְאֶתְפַּלֲלָה גַּם־בְּשִׂכְלִי אֲזַמְּרָה בְרוּחִי וַאֲזַמְּרָה גַּם־בְּשִׂכְלִי׃    
1Corinthians 14:16 - וֵאן לָא אֵן מבַרֵכ אַנתּ בּרוּח הַו דַּממַלֵא דּוּכּתֵה דּהֵדיוּטָא אַיכַּנָא נאִמַר אַמִין עַל תַּודִּיתָכ דִּילָכ מֵטֻל דּמָנָא אָמַר אַנתּ לָא יָדַע .   
1Corinthians 14:16 - Otherwise, if thou bless with the spirit, how shall he who filleth the place of the unlearned [Hediuto.] say Amen to thy thanksgiving ? for he knoweth not what thou sayest.    
1Corinthians 14:16 - Otherwise, if thou blessest in the spirit, how shall he that filleth the place of one unlearned, say Amen, on thy giving thanks; for he knoweth not what thou sayest ?   
1Corinthians 14:16 - Otherwise, if you say a blessing with the spirit, how can one who occupies the place of the unlearned say Amen to your thanksgiving, since he does not understand what you say?   
1Corinthians 14:16 - כִּי אִם־תְּבָרֵךְ בָּרוּחַ אֵיךְ יַעֲנֶה מִי שֶׁהוּא נָתוּן בִּמְקוֹם הַהֶדְיוֹטוֹת אָמֵן אַחַר בִּרְכָתֶךָ וְהוּא אֵינֶנּוּ יֹדֵעַ מָה אַתָּה אֹמֵר׃    
1Corinthians 14:17 - אַנתּ גֵּיר שַׁפִּיר מבַרֵכ אַנתּ אֵלָא חַברָכ לָא מֵתבַּנֵא .    
1Corinthians 14:17 - For thou blessest well, but thy neighbour is not edified.   
1Corinthians 14:17 - Thou blessest, indeed, very well; but thy neighbor is not edified.   
1Corinthians 14:17 - For indeed you bless well, but your fellow man is not enlightened.   
1Corinthians 14:17 - הֵן אַתָּה תְבָרֵךְ כָּרָאוּי אֲבָל רֵעֲךָ לֹא יִבָּנֶה׃    
1Corinthians 14:18 - מַודֵּא אנָא לַאלָהָא דּיַתִּיר מֵן כֻּלכוּן ממַלֵל אנָא בּלֵשָׁנֵא .    
1Corinthians 14:18 - I praise Aloha that more than all of you I speak with tongues;   
1Corinthians 14:18 - I thank God, that I speak with tongues more than all of you.   
1Corinthians 14:18 - I thank God, that I speak with tongues more than you all:   
1Corinthians 14:18 - אוֹדֶה לֵאלֹהַי שֶׁיּוֹתֵר מִכֻּלְּכֶם אֲנִי מְדַבֵּר בִּלְשֹׁנוֹת׃    
1Corinthians 14:19 - אֵלָא בּעִדּתָּא צָבֵא אנָא דּחַמֵשׁ מֵלִין בּמַדַּעי אֵמַלֵל דָּאפ אחרָנֵא אַלֵפ יַתִּיר מֵן רֵבּוּ מֵלִין בּלֵשָׁנָא .   
1Corinthians 14:19 - but in the church I would rather speak five words with my mind, that others also may learn, than ten thousand words in a tongue.   
1Corinthians 14:19 - But in the church, I would rather speak five words with my understanding, that I might instruct others, than a myriad of words in a tongue.   
1Corinthians 14:19 - But in the church I had rather speak five words with my understanding, so that I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.   
1Corinthians 14:19 - אָכֵן בַּקָּהָל אֶבְחַר לְדַבֵּר חָמֵשׁ מִלִּין בְּשִׂכְלִי כְּדֵי לְהוֹרֹת גַּם אֶת־הָאֲחֵרִים מִלְּדַבֵּר רִבֲבוֹת מִלִּין בְּלָשׁוֹן׃    
1Corinthians 14:20 - אַחַי לָא הוַיתּוּן טלֵין בּרֵעיָנַיכּוּן אֵלָא לבִישָׁתָא הוַו יַלוּדֵא וַברֵעיָנַיכּוּן הוַו גּמִירִין .   
1Corinthians 14:20 - MY brethren, be not children in your minds, but in evils be you babes, and in your minds be perfect.    
1Corinthians 14:20 - My brethren, be ye not children in your thoughts; but to evil things be ye infants; and in your thoughts be men.    
1Corinthians 14:20 - My brethren, be not like infants in your intelligence, only to evil things be like children, but in your understanding be mature.   
1Corinthians 14:20 - אַחַי אַל־תִּהְיוּ כִּקְטַנִּים בַּבִּינָה אֶלָּא הֱיוּ תִינוֹקוֹת לָרָעָה וּשְׁלֵמִים בַּבִּינָה׃   
1Corinthians 14:21 - בּנָמוּסָא כּתִיב דַּבמַמללָא נוּכרָיָא וַבלֵשָׁנָא אחרִנָא אֵמַלֵל עַמֵה עַם עַמָא הָנָא אָפלָא הָכַנָא נֵשׁמעוּנָני אָמַר מָריָא .    
1Corinthians 14:21 - In the law it is written, In a strange language and in another tongue Will I speak with this people; Yet so will they not hear me, saith the Lord.    
1Corinthians 14:21 - In the law it is written, With a foreign speech, and in another tongue, will I speak with this people; and even so also they will not hearken to me, saith the Lord.   
1Corinthians 14:21 - In the law it is written, With a foreign speech, and in another tongue, I will speak to this people; yet for all that, they will not listen to me, says the LORD.   
1Corinthians 14:21 - הֵן כָּתוּב בַּתּוֹרָה כִּי־בְלַעֲגֵי שָׂפָה וּבְלָשׁוֹן אַחֶרֶת אֲדַבֵּר אֶל־הָעָם הַזֶּה וְגַם בְּזֹאת לֹא־אָבוּ שְׁמֹעַ־לִי אָמַר יְהוָֹה׃    
1Corinthians 14:22 - מָדֵין לֵשָׁנֵא לָאתָא הוּ סִימִין לָא לַמהַימנֵא אֵלָא לַאילֵין דּלָא מהַימנִין נבִיַוָתָא דֵּין לָא הוָא לַאילֵין דּלָא מהַימנִין אֵלָא לַאילֵין דַּמהַימנִין .   
1Corinthians 14:22 - Hence, tongues are appointed for a sign, not to the believing, but to those who believe not: but prophecy, not for those who believe not, but for those who believe.   
1Corinthians 14:22 - Wherefore, tongues are established for a sign, not to the believers, but to them that believe not. But prophesyings are not for those who believe not, but for them that believe.    
1Corinthians 14:22 - Thus, the gift of languages is instituted as a sign, not for believers, but for unbelievers: but prophesying is meant, not for those who do not believe, but for those who believe.    
1Corinthians 14:22 - לָכֵן הַלְּשֹׁנוֹת לֹא לַמַּאֲמִינִים הֵנָּה אוֹת כִּי אִם־לִמְחֻסְּרֵי אֱמוּנָה אֲבָל הַנְּבוּאָה אֵינֶנָּה לִמְחֻסְּרֵי אֱמוּנָה כִּי אִם־לַמַּאֲמִינִים׃   
1Corinthians 14:23 - אֵן הוּ הָכִיל דּתֵתכַּנַשׁ כֻּלָה עִדּתָּא וכֻלהוּן בּלֵשָׁנֵא נמַללוּן ונֵעלוּן הֵדיוּטֵא אַו אַילֵין דּלָא מהַימנִין לָא אָמרִין דּהָלֵין שׁנַו להוּן .   
1Corinthians 14:23 - If then all the church be assembled, and all of you speak with tongues, and the ignorant, or those who believe not enter, will they not say you are insane ?   
1Corinthians 14:23 - If therefore the whole church assemble, and they all speak with tongues, and there come in unlearned persons, or such as believe not, will they not say: These people are crazy ?    
1Corinthians 14:23 - If therefore the whole church assembles together and all speak in different tongues and there enter unlearned people or unbelievers, will they not say, They are fanatical   
1Corinthians 14:23 - וְהִנֵּה אִם־תִּקָּהֵל כָּל־הָעֵדָה יַחַד וְכֻלָּם מְדַבְּרִים בִּלְשֹׁנוֹת וְיָבוֹאוּ הֶדְיוֹטוֹת אוֹ מְחֻסְּרֵי אֱמוּנָה הֲלֹא יֹאמְרוּ שֶׁמְּשֻׁגָּעִים אַתֶּם׃   
1Corinthians 14:24 - וֵאן כֻּלכוּן תֵּהווּן מֵתנַבֵּין ונֵעוּל לוָתכוּן הֵדיוּטָא אַו מַן דּלָא מהַימֵן מֵתבּצֵא מֵן כֻּלכוּן ומֵתכַּוַן מֵן כֻּלכוּן .   
1Corinthians 14:24 - And if all should prophesy, and there come in to you the ignorant, or of those who believe not, he is convicted [Or, searched.] by you all, and reproved by you all;   
1Corinthians 14:24 - But if ye should be all prophesying, and one unlearned or an unbeliever should come among you, he is explored by you all, and rebuked by you all;   
1Corinthians 14:24 - But if all prophesy, and an unlearned man or an unbeliever enter, he will be convinced by all, and he will be set right by all.   
1Corinthians 14:24 - אֲבָל אִם־יִתְנַבְּאוּ כֻלָּם וּבָא אִישׁ מְחֻסַּר אֱמוּנָה אוֹ הֶדְיוֹט יִוָּכַח עַל־יְדֵי כֻלָּם וְיִדּוֹן עַל־יְדֵי כֻלָּם׃    
1Corinthians 14:25 - וכַסיָתָא דּלֵבֵּה מֵתגַּליָן והָידֵּין נֵפֵּל עַל אַפַּוהי ונֵסגּוּד לַאלָהָא ונאִמַר שַׁרִירָאיִת אַלָהָא אִית בּכוּן .   
1Corinthians 14:25 - and the secrets of his heart are revealed; and then will he fall upon his face and worship Aloha, and say, Truly Aloha is in you.   
1Corinthians 14:25 - and the secrets of his heart are laid open [to him]: and so he will fall upon his face, and will worship God, and say: Verily, God is in you.   
1Corinthians 14:25 - Thus the secrets of his heart will be revealed, and then he will fall on his face, and he will worship God and say, Truly God is among you.   
1Corinthians 14:25 - וּבְכֵן יִגָּלוּ תַּעֲלֻמוֹת לְבָבוֹ וְיִפֹּל עַל־פָּנָיו וְיִשְׁתַּחֲוֶה לֵאלהִים וְיַעֲנֶה וְיֹאמַר בֶּאֱמֶת הָאֱלֹהִים בְּקִרְבְּכֶם׃    
1Corinthians 14:26 - אָמַר אנָא הָכִיל אַחַי דֵּאמַתי דּמֵתכַּנשִׁין אנתּוּן לַאינָא מֵנכוּן דּאִית לֵה מַזמוּרָא נאִמַר וַאינָא דּאִית לֵה יוּלפָּנָא וַאינָא דּאִית לֵה גֵּליָנָא וַאינָא דּאִית לֵה לֵשָׁנָא וַאינָא דּאִית לֵה פּוּשָׁקָא כֻּלהֵין לבֵניָנָא נֵהויָן .   
1Corinthians 14:26 - I say then, my brethren, that when you are assembled, if any one of you hath a psalm, let him speak; and (so too) he who hath doctrine, and he who hath a revelation, and he who hath a tongue, and he who hath the interpretation: let all be done unto edification.    
1Corinthians 14:26 - I therefore say [to you] my brethren, that when ye assemble, whoever of you hath a psalm, let him speak; and whoever hath a doctrine, and whoever hath a revelation, and whoever hath a tongue, and whoever hath an interpretation. Let them all be for edification.    
1Corinthians 14:26 - Therefore I say to you, my brethren, when you gather together, whoever among you has a psalm to sing, has a doctrine, has a revelation, has the gift of tongues, or the gift of interpretation, let everything be done for edification.   
1Corinthians 14:26 - וְעַתָּה מַה־לַּעֲשׂוֹת אֶחָי בְּהִקָּהֶלְכֶם יַחַד כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִכֶּם יֶשׁ־לוֹ מִזְמוֹר יֶשׁ־לוֹ הוֹרָאָה יֶשׁ־לוֹ לָשׁוֹן יֶשׁ־לוֹ חָזוֹן יֶשׁ־לוֹ בִאוּר וְכֹל יֵעָשֶׂה לְהִבָּנוֹתְכֶם׃   
1Corinthians 14:27 - וֵאן בּלֵשָׁנָא אנָשׁ נמַלֵל תּרֵין נמַללוּן וכַד סַגִּי תּלָתָא וחַד חַד נמַללוּן וחַד נפַשֵׁק .   
1Corinthians 14:27 - And if with a tongue any one speak, two shall speak, or at most three, and each shall (separately) speak, and one interpret.   
1Corinthians 14:27 - And if any speak in a tongue, let two speak or at most, three; and let them speak one by one; and let [some] one interpret.   
1Corinthians 14:27 - And if any man should speak in an unknown tongue, let two or at most three speak, and speak one by one; and let one interpret.   
1Corinthians 14:27 - כִּי־יְדַבֵּר אִישׁ בְּלָשׁוֹן יִהְיוּ הַמְדַבְּרִים שְׁנַיִם שְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה וְלֹא יוֹתֵר וְזֶה אַחַר זֶה וְאֶחָד יְפָרֵשׁ׃    
1Corinthians 14:28 - וֵאן לַיתּ דַּמפַשֵׁק נֵשׁתּוּק לֵה בּעִדּתָּא הַו דַּממַלֵל בּלֵשָׁנָא ובַינַוהי לנַפשֵׁה ולַאלָהָא נמַלֵל .   
1Corinthians 14:28 - And if there be no one who interpreteth, let him who speaketh with a tongue be silent in the church, and between himself and Aloha let him speak.   
1Corinthians 14:28 - And if there is none to interpret, let him that speaketh in a tongue, be silent in the church; and let him speak to himself and to God.   
1Corinthians 14:28 - But if there is no one to interpret, let him who speaks in an unknown tongue keep silence in the church; and let him speak to himself and to God.   
1Corinthians 14:28 - וְאִם־אֵין מְפָרֵשׁ אָז יִדֹּם בַּקָּהָל וִידַבֵּר לְנַפְשׁוֹ וְלֵאלֹהִים׃   
1Corinthians 14:29 - נבִיֵא דֵּין תּרֵין אַו תּלָתָא נמַללוּן ושַׁרכָּא נפַרשׁוּן .    
1Corinthians 14:29 - Let the prophets speak, two or three, and let the rest discern.   
1Corinthians 14:29 - And as to prophets, let two or three speak, and let the rest judge.   
1Corinthians 14:29 - Let the prophets speak two or three in turn, and let the others discern what is said.   
1Corinthians 14:29 - וְהַנְּבִיאִים הֵם יְדַבְּרוּ שְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׂה וְהָאֲחֵרִים יִבְחָנוּ׃   
1Corinthians 14:30 - וֵאן לַאחרִנָא נֵתגּלֵא כַּד יָתֵב קַדמָיָא נֵשׁתּוּק לֵה .    
1Corinthians 14:30 - And if [somewhat] to another be revealed while sitting, let the first be silent.   
1Corinthians 14:30 - And if to another sitting by, there should be a revelation, let the first stop speaking.   
1Corinthians 14:30 - And if anything is revealed to another who is seated, let the first speaker hold his peace.   
1Corinthians 14:30 - וְכִי נִגְלָה חָזוֹן לְאַחֵר מִן־הַיֹּשְׂבִים שָׁם יִדֹּם הָרִאשׁוֹן׃    
1Corinthians 14:31 - מֵשׁכּחִין אנתּוּן גֵּיר כֻּלכוּן דּחַד חַד תֵּתנַבּוּן דּכֻלנָשׁ נאִלַפ וכֻלנָשׁ נֵתבַּיַא .   
1Corinthians 14:31 - For one by one you can all prophesy, that each may learn, and each be edified.   
1Corinthians 14:31 - For ye can all prophesy, one by one; so that every one may learn, and every one be comforted.   
1Corinthians 14:31 - For you may all prophesy one by one, so that every one may learn, and every one be comforted.   
1Corinthians 14:31 - כִּי תוּכְלוּ לְהִתְנַבֵּא כֻלְּכֶם זֶה אַחַר זֶה לְמַעַן יִלְמְדוּ כֻלָּם וְכֻלָּם יֻזְהָרוּ׃   
1Corinthians 14:32 - רוּחָא גֵּיר דַּנבִיֵא לַנבִיֵא מֵשׁתַּעבּדָא .   
1Corinthians 14:32 - For the spirit of the prophets to the prophets is subject.   
1Corinthians 14:32 - For the spirit of the prophets is subject to the prophets.   
1Corinthians 14:32 - For the spirits of the prophets are subject to the prophets.   
1Corinthians 14:32 - וְרוּחוֹת הַנְּבִיאִים בִּרְשׁוּת הַנְּבִיאִים הֵמָּה׃    
1Corinthians 14:33 - מֵטֻל דַּאלָהָא לָא הוָא דַּשׁגוּשׁיָא אֵלָא דַּשׁלָמָא אַיכ דַּבכֻלהֵין עִדָתָא דּקַדִּישֵׁא .   
1Corinthians 14:33 - Because Aloha is not of tumult, but of peace, as in all the churches of the saints.   
1Corinthians 14:33 - Because, God is not [the author] of tumult, but of peace, as in all churches of the saints.   
1Corinthians 14:33 - For God is not a God of confusion but of peace, and he is in all churches of the saints.   
1Corinthians 14:33 - כִּי לֹא אֱלֹהֵי מְבוּכָה הָאֱלֹהִים כִּי אִם־אֱלֹהֵי הַשָּׁלוֹם כַּאֲשֶׁר בְּכָל־קְהִלּוֹת הַקְּדשִׁים׃   
1Corinthians 14:34 - נֵשַׁיכּוּן בּעִדּתָּא נֵהויָן שַׁתִּיקָן לָא גֵּיר מַפַּס להֵין דַּנמַללָן אֵלָא דּנֵשׁתַּעבּדָן אַיכַּנָא דָּאפ נָמוּסָא אֵמַר .    
1Corinthians 14:34 - LET your women in the church be silent; for it is not permitted to them to speak, but to be subject, as also saith the law.   
1Corinthians 14:34 - Let your women be silent in the church: for it is not permitted them to speak, but to be in subjection, as also the law saith.   
1Corinthians 14:34 - Let your women keep silent in the church for they have no permission to speak; but they are to be under obedience as is said in the law.   
1Corinthians 14:34 - נְשֵׁיכֶם בַּכְּנֵסִיּוֹת תִּשְׁתֹּקְנָה כִּי לֹא־נִתְּנָה לָהֶן רְשׁוּת לְדַבֵּר כִּי אִם־לְהִכָּנֵעַ כַּאֲשֶׁר אָמְרָה הַתּוֹרָה    
1Corinthians 14:35 - וֵאן מֵדֵּם צָביָן דּנאִלפָּן בּבָתַּיהֵין נשַׁאלָן לבַעלַיהֵין בֵּהתּתָא הי גֵּיר דּנֵשֵׁא בּעִדּתָּא נמַללָן .   
1Corinthians 14:35 - But if any wish to learn, in their houses let them ask their husbands; for it is a shame for a woman to speak in the church.   
1Corinthians 14:35 - And if they wish to be informed on any subject, let them ask their husbands at home: for it is unbecoming for women to speak in the church.   
1Corinthians 14:35 - And if they wish to learn anything, let them ask their husbands at home; for it is a shame for women to speak in the church.   
1Corinthians 14:35 - וְאִם־חֶפְצָן לִלְמֹד דָּבָר תִּשְׁאַלְנָה אֶת־בַּעְלֵיהֶן בְּבֵיתָן כִּי־חֶרְפָּה הִיא לַנָּשִׁים לְדַבֵּר בַּקָּהָל׃   
1Corinthians 14:36 - אַו דַּלמָא מֵנכוּן הו נֵפקַת מֵלתֵה דַּאלָהָא אַו לוָתכוּן הו בַּלחוּד מטָת .   
1Corinthians 14:36 - Was it from you that the word of Aloha went forth ? Or did it come only to you ?   
1Corinthians 14:36 - What ! was it from you that the word of God came forth? Or did it reach only to you?   
1Corinthians 14:36 - What? Did the word of God come from you? or did it come for you only?   
1Corinthians 14:36 - אוֹ הֲמִכֶּם יָצָא דְּבַר אֱלֹהִים אִם־אֲלֵיכֶם לְבַדְּכֶם הִגִּיעַ׃    
1Corinthians 14:37 - אֵן אנָשׁ דֵּין מֵנכוּן סָבַר דַּנבִיָא הוּ אַו דּרוּחָא הוּ נֵדַּע הָלֵין דּכָתֵב אנָא לכוּן דּפוּקדָּנֵא אֵנוּן דּמָרַן .   
1Corinthians 14:37 - But if any man of you think that he is a prophet, or that he is spiritual, [Or, of the Spirit.] let him acknowledge these which I write to you to be the commandments of our Lord.   
1Corinthians 14:37 - And if any one among you thinketh that he is a prophet, or that he is spiritual, let him recognize the things which I write to you, as being the precepts of our Lord.   
1Corinthians 14:37 - If any one among you thinks he is a prophet, or that he is inspired by the Spirit, let him acknowledge that these things that I write to you are the commandments of our LORD.   
1Corinthians 14:37 - אִם יֹאמַר אִישׁ שֶׁהוּא נָבִיא אוֹ־אִישׁ הָרוּחַ בִּין יָבִין אֵת אֲשֶׁר־אֲנִי כֹתֵב לָכֶם כִּי־מִצְוֹת הָאָדוֹן הֵנָּה׃   
1Corinthians 14:38 - אֵן אנָשׁ דֵּין לָא יָדַע לָא נֵדַּע .   
1Corinthians 14:38 - But if any man know not, let him not know.   
1Corinthians 14:38 - But if any one be ignorant, let him be ignorant.   
1Corinthians 14:38 - But if any man be ignorant, let him be ignorant   
1Corinthians 14:38 - וּמִי אֲשֶׁר לֹא יָדַע אַל־יֵדָע׃   
1Corinthians 14:39 - טַנו הָכִיל אַחַי למֵתנַבָּיוּ ולַממַלָלוּ בּלֵשָׁנֵא לָא תֵּכלוּן .    
1Corinthians 14:39 - Be emulous, therefore, my brethren, to prophesy, and to speak with tongues forbid not;   
1Corinthians 14:39 - Wherefore, my brethren, be emulous of prophesying: and to speak with tongues, prohibit not.    
1Corinthians 14:39 - Therefore, my brethren, desire earnestly to prophesy, and do not prohibit speaking in unknown tongues.    
1Corinthians 14:39 - לָכֵן אַחַי הִשְׁתַּדְּלוּ לְהִתְנַבֵּא וְאַל־תִּכְלְאוּ מִלְדַבֵּר בִּלְשֹׁנוֹת׃   
1Corinthians 14:40 - כֻּלמֵדֵּם דֵּין בֵּאסכִּמָא וַבטֵכּסָא נֵהוֵא .   
1Corinthians 14:40 - but let every thing be done with decency and in order.   
1Corinthians 14:40 - But let every thing be done with decency and regularity.   
1Corinthians 14:40 - Let all things be done decently and in order.   
1Corinthians 14:40 - הַכֹּל יֵעָשֶׂה כַּהֹגֶן וְכַשּׁוּרָה׃    
1Corinthians 15:1 - מַודַּע אנָא לכוּן דֵּין אַחַי אֵוַנגֵּלִיָון דּסַבַּרתּכוּן וקַבֵּלתּוּנָיהי וקָמתּוּן בֵּה .   
1Corinthians 15:1 - BUT I make known to you, my brethren, the gospel which I have announced to you, and you have received, and in which you stand,   
1Corinthians 15:1 - And I make known to you, my brethren, the gospel which I preached to you, and which ye received, and in which ye stand,   
1Corinthians 15:1 - MOREOVER, my brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, and which you have accepted, and for which you have stood firm;   
1Corinthians 15:1 - וַאֲנִי מַזְכִּירְכֶם אַחַי אֶת־הַבְּשֹׁוֹרָה אֲשֶׁר בִּשַּׂרְתִּי אֶתְכֶם וְאַתֶּם קִבַּלְתֶּם וַעֲמַדְתֶּם בָּהּ׃   
1Corinthians 15:2 - ובֵה חָאֵין אנתּוּן בַּאידָא מֵלתָא סַבַּרתּכוּן אֵן עָהדִּין אנתּוּן אֵן לָא הוָא סרִיקָאיִת הַימֵנתּוּן .   
1Corinthians 15:2 - and by which you are saved; of which, the word I have preached to you, you are mindful, unless you have vainly believed.   
1Corinthians 15:2 - and by which ye have life. In what terms I preached to you, ye remember; unless ye have believed in vain.    
1Corinthians 15:2 - By which also you are saved if you keep in remembrance that very word which I have preached to you, and if your conversion has not been in vain.   
1Corinthians 15:2 - וְגַם תִּוָּשְׁעוּ בָהּ אִם־תַּחֲזִיקוּ בַדָּבָר אֲשֶׁר בִּשַּׂרְתִּי אֶתְכֶם רַק אִם לֹא־הֶאֱמַנְתֶּם לַשָּׁוְא׃   
1Corinthians 15:3 - אַשׁלמֵת לכוּן גֵּיר מֵן לוּקדַם אַיכ מֵדֵּם דּקַבּלֵת דַּמשִׁיחָא מִית עַל אַפַּי חטָהַין אַיכַּנָא דַּכתִיב .   
1Corinthians 15:3 - For I delivered to you from the first, according as I had received: That the Meshiha died for our sins, as it is written;   
1Corinthians 15:3 - For I delivered to you from the first, as I had received it; that the Messiah died on account of our sins, as it is written:   
1Corinthians 15:3 - For I delivered to you first of all that which I had also received, that Christ died for our sins according to the scriptures;   
1Corinthians 15:3 - כִּי רֵאשִׁית כָּל־דָּבָר מָסַרְתִּי לָכֶם מַה־שֶּׁקִּבַּלְתִּי כִּי־הַמָּשִׁיחַ מֵת לְכַפֵּר עַל־חַטֹּאתֵינוּ כַּכָּתוּב׃    
1Corinthians 15:4 - ודֵאתקבַר וקָם לַתלָתָא יַומִין אַיכ דַּכתִיב .   
1Corinthians 15:4 - and that he was buried, and arose the third day, as it is written.   
1Corinthians 15:4 - and that he was buried and arose on the third day, as it is written:   
1Corinthians 15:4 - And that he was buried, and that he rose again on the third day according to the scriptures:   
1Corinthians 15:4 - וְנִקְבַּר וְהוּקַם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי כַּכָּתוּב׃    
1Corinthians 15:5 - וֵאתחזִי לכאִפָא ובָתרֵה לַתרֵעסַר .   
1Corinthians 15:5 - And he was seen of Kipha, and after him, of the twelve,   
1Corinthians 15:5 - and that he was seen by Cephas; and after him, by the twelve:   
1Corinthians 15:5 - And that he appeared to Cephas, then to the twelve:   
1Corinthians 15:5 - וְנִרְאָה אֶל־כֵּיפָא וְאַחֲרָיו אֶל־שְׁנֵים הֶעָשָׂר׃    
1Corinthians 15:6 - ובָתַרכֵּן אֵתחזִי ליַתִּיר מֵן חַמֵשׁמָאא אַחִין אַכחדָא דּסַגִּיֵאא מֵנהוּן קַיָמִין אֵנוּן עדַמָא להָשָׁא ומֵנהוּן דּמֵכו .   
1Corinthians 15:6 - and after them, he was seen of more than five hundred brethren together, many of whom survive [Or, are standing.] till now, and some of them have slept.    
1Corinthians 15:6 - and after that, he was seen by more than five hundred brethren at once; many of whom survive at the present time, and some of them sleep.   
1Corinthians 15:6 - After that, he appeared to more than five hundred brethren at once; of whom a great many are still living though some are dead.   
1Corinthians 15:6 - וְאַחֲרֵי־כֵן נִרְאָה לְיוֹתֵר מֵחֲמֵשׁ מֵאוֹת אַחִים כְּאֶחָד אֲשֶׁר רֻבָּם עוֹדָם בַּחַיִּים וּמִקְצָתָם יָשֵׁנוּ׃   
1Corinthians 15:7 - ומֵן בָּתַר הָלֵין אֵתחזִי ליַעקוּב ובָתרֵה לַשׁלִיחֵא כֻּלהוּן .    
1Corinthians 15:7 - And afterward he was seen of Jakub, and after him of all the apostles:   
1Corinthians 15:7 - And subsequently to this, he was seen by James; and after him, by all the legates.   
1Corinthians 15:7 - And after that, he appeared to James; then to all the apostles.   
1Corinthians 15:7 - וְאַחֲרֵי־כֵן נִרְאָה אֶל־יַעֲקֹב וְאַחֲרָיו אֶל־כָּל־הַשְּׁלִיחִים׃    
1Corinthians 15:8 - לחַרתָא דֵּין דּכֻלהוּן אַיכ דַּליַחטָא אֵתחזִי אָפ לִי .    
1Corinthians 15:8 - but last of them all, as of an abortion, he was seen also of me.   
1Corinthians 15:8 - And last of them all, he was seen by me, as it were by an abortion.   
1Corinthians 15:8 - And last of all he appeared to me also, ignorant and imperfectly developed as I was.   
1Corinthians 15:8 - וְאַחֲרֵי כֻלָּם נִרְאָה גַם־אֵלַי הַדֹּמֶה לְנָפֶל׃    
1Corinthians 15:9 - אֵנָא אנָא גֵּיר זעוּרהוּן דַּשׁלִיחֵא ולָא שָׁוֵא אנָא דֵּאתקרֵא שׁלִיחָא מֵטֻל דּרֵדפֵּת עִדּתֵּה דַּאלָהָא .   
1Corinthians 15:9 - I am the least of the apostles, and am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of Aloha:   
1Corinthians 15:9 - I am the least of the legates; and am not worthy to be called a legate; because I persecuted the church of God.    
1Corinthians 15:9 - For I am the least of the apostles, and I am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God.   
1Corinthians 15:9 - כִּי אֲנִי הַצָּעִיר בַּשְּׁלִיחִים וְקָטֹנְתִּי מֵהִקָּרֵא שָׁלִיחַ כִּי־רָדַפְתִּי אֶת־קְהַל הָאֱלֹהִים׃   
1Corinthians 15:10 - בּטַיבּוּתֵה דֵּין דַּאלָהָא אִיתַי מֵדֵּם דּאִיתַי וטַיבּוּתֵה דּבִי לָא הוָת סרִיקָא אֵלָא יַתִּיר מֵן כֻּלהוּן לאִית לָא אֵנָא אֵלָא טַיבּוּתֵה דּעַמי .   
1Corinthians 15:10 - but by the grace of Aloha I am what I am; and his grace in me was not in vain; but more than all have I laboured, (yet) not I, but his grace which is with me.   
1Corinthians 15:10 - But by the grace of God, I am what I am: and his grace, that was in me, was not in vain; but I labored more than they all:-not I, but his grace that was with me.   
1Corinthians 15:10 - But by the grace of God I am what I am: and his grace that is in me has not been in vain; for I labored more abundantly than them all: yet not I, but God's grace that is within me.    
1Corinthians 15:10 - אֲבָל בְּחֶסֶד אֱלֹהִים הָיִיתִי מַה־שֶּׁהָיִיתִי וְחַסְדּוֹ עָלַי לֹא־הָיָה לָרִיק כִּי־יוֹתֵר מִכֻּלָּם עָמַלְתִּי וְלֹא אֲנִי כִּי־אִם־חֶסֶד אֱלֹהִים אֲשֶׁר עִמָּדִי׃   
1Corinthians 15:11 - אֵן אֵנָא הָכִיל וֵאן הֵנוּן הָכַנָא מַכרזִינַן והָכַנָא הַימֵנתּוּן .    
1Corinthians 15:11 - Whether I then, or they, so we have proclaimed, and so have you believed.   
1Corinthians 15:11 - Whether I, therefore, or whether they, so we preached; and so ye believed.   
1Corinthians 15:11 - Therefore whether it were I or they, so we preached and so you believed.   
1Corinthians 15:11 - וְהִנֵּה גַּם־אֲנִי גַּם־הֵמָּה כָּכָה מַשְׁמִיעִים וְכָכָה הֶאֱמַנְתֶּם׃   
1Corinthians 15:12 - אֵן דֵּין משִׁיחָא מֵתכּרֵז דּקָם מֵן בֵּית מִיתֵא אַיכַּנָא אִית בּכוּן אנָשָׁא דָּאמרִין לַיתּ חַיַת מִיתֵא .   
1Corinthians 15:12 - But if the Meshiha is proclaimed that he rose from the dead, how are there among you some who say that there is no life for the dead ?   
1Corinthians 15:12 - And if the Messiah is proclaimed, as rising from the dead; how is it that there are some among you, who say, There is no reviviscence of the dead ?   
1Corinthians 15:12 - Now if it is preached that Christ rose from the dead, how can some say among you that there is no resurrection of the dead?   
1Corinthians 15:12 - וְאִם־הֻגַּד כִּי־הוּקַם הַמָּשִׁיחַ מִן־הַמֵּתִים אֵיךְ יֹאמְרוּ אֲנָשִׁים מִכֶּם אֵין תְּחִיָּה לַמֵּתִים׃   
1Corinthians 15:13 - וֵאן חַיַת מִיתֵא לַיתּ אָפלָא משִׁיחָא קָם .   
1Corinthians 15:13 - And if there be no life for the dead, (then) neither hath the Meshiha risen.   
1Corinthians 15:13 - And if there is no reviviscence of the dead, the Messiah also hath not risen.   
1Corinthians 15:13 - And if there is no resurrection of the dead, then Christ also has not risen:   
1Corinthians 15:13 - אִם־אֵין תְּחִיָּה לַמֵּתִים גַּם־הַמָּשִׁיחַ לֹא הוּקָם׃    
1Corinthians 15:14 - וֵאן משִׁיחָא לָא קָם סרִיקָא הי כָּרוּזוּתַן סרִיקָא אָפ הַימָנוּתכוּן .   
1Corinthians 15:14 - And if the Meshiha hath not risen, vain is our proclamation, and vain also your faith.   
1Corinthians 15:14 - And if the Messiah hath not risen, our preaching is vain, and your faith also vain.   
1Corinthians 15:14 - And if Christ is not risen, then is our preaching in vain, and your faith is also in vain;   
1Corinthians 15:14 - וְאִם־הַמָּשִׁיחַ לֹא הוּקָם רִיק שְׁמוּעָתֵנוּ וְרִיק אֱמוּנַתְכֶם׃    
1Corinthians 15:15 - מֵשׁתַּכחִין חנַן דֵּין אָפ סָהדֵּא דַּגָּלֵא דַּאלָהָא דַּאסהֵדן עַל אַלָהָא דַּאקִים לַמשִׁיחָא כַּד לָא אַקִים .   
1Corinthians 15:15 - But we are also found false witnesses of Aloha; for we have testified of Aloha that he hath raised the Meshiha, while he hath not raised (him).   
1Corinthians 15:15 - And we too are found false witnesses of God; for we have testified concerning God, that he raised up the Messiah, when he did not raise him up.   
1Corinthians 15:15 - And we are also found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ when he had not raised him.   
1Corinthians 15:15 - וְגַם־נִמְצָא שֶׁעֵדֵי שֶׁקֶר אֲנַחְנוּ לֵאלֹהִים יַעַן אֲשֶׁר־הֲעִידֹנוּ אֶת־הָאֱלֹהִים כִּי הֵקִים אֶת־הַמָּשִׁיחַ וְהוּא לֹא הֱקִימוֹ אִם כֵּן הַדָּבָר שֶׁהַמֵּתִים לֹא יָקוּמוּ׃   
1Corinthians 15:16 - אֵן מִיתֵא גֵּיר לָא קָימִין אָפלָא משִׁיחָא קָם .   
1Corinthians 15:16 - For if the dead rise not, Meshiha also hath not risen   
1Corinthians 15:16 - For, if the dead will not arise, the Messiah also hath not risen.   
1Corinthians 15:16 - For if the dead rise not, then neither did Christ rise   
1Corinthians 15:16 - כִּי אִם־הַמֵּתִים לֹא יָקוּמוּ גַּם־הַמָּשִׁיחַ לֹא קָם׃    
1Corinthians 15:17 - וֵאן משִׁיחָא לָא קָם בַּטָלָא הי הַימָנוּתכוּן וַעדַכִּיל בַּחטָהַיכּוּן אַנתּוּן .   
1Corinthians 15:17 - and if Meshiha hath not risen, your faith is made void and you are still in your sins.   
1Corinthians 15:17 - And if the Messiah rose not, your faith is inane; and ye are yet in your sins:   
1Corinthians 15:17 - And if Christ did not rise, your belief is in vain; and you are yet in your sins.   
1Corinthians 15:17 - וְאִם־הַמָּשִׁיחַ לֹא קָם הֶבֶל אֱמוּנַתְכֶם וְעוֹדְכֶם בְּחַטֹּאתֵיכֶם׃   
1Corinthians 15:18 - וַכבַר אָפ אַילֵין דַּדמֵכו בַּמשִׁיחָא אֵבַדו להוּן .    
1Corinthians 15:18 - And already have they too who have slept in Meshiha perished.   
1Corinthians 15:18 - and also, doubtless, they who have fallen asleep in the Messiah, have perished.   
1Corinthians 15:18 - And also, then, those who have died in Christ have perished.   
1Corinthians 15:18 - אִם־כֵּן גַּם־הַיְשֵׁנִים בַּמָּשִׁיחַ אָבָדוּ׃    
1Corinthians 15:19 - וֵאן בּהָלֵין הוּ חַיֵא בַּלחוּד מסַבּרִינַן בַּמשִׁיחָא דָּוֵינַן הוּ מֵן כֻּלהוּן בּנַינָשָׁא .   
1Corinthians 15:19 - And if in this life only we hope in the Meshiha, more miserable are we than all men.   
1Corinthians 15:19 - And if, in this life only, we have hope in the Messiah, we are the most miserable of all men.   
1Corinthians 15:19 - If in this life only we have hope in Christ, then we are of all men most miserable.   
1Corinthians 15:19 - וְאִם־בַּחַיִּים הָאֵלֶּה בִּלְבַד בֹּטְחִים אֲנַחְנוּ בַּמָּשִׁיחַ אֲמֵלָלִים מִכָּל־אָדָם אֲנָחְנוּ׃   
1Corinthians 15:20 - הָשָׁא דֵּין משִׁיחָא קָם מֵן בֵּית מִיתֵא וַהוָא רִשִׁיתָא דּדַמכֵּא .   
1Corinthians 15:20 - BUT now hath the Meshiha risen from among the dead, and become the first-fruits of those who sleep.    
1Corinthians 15:20 - But now the Messiah hath risen from the dead, and become the first-fruits of them that slept.   
1Corinthians 15:20 - But now we know Christ is risen from the dead and become the first-fruits of those who have died.    
1Corinthians 15:20 - אֲבָל עַתָּה הַמָּשִׁיחַ הוּקַם מִן־הַמֵּתִים רֵאשִׁית הַיְשֵׁנִים׃    
1Corinthians 15:21 - וַאיכַּנָא דַּביַד בַּרנָשָׁא הוָא מַותָּא הָכַנָא אָפ בּיַד בַּרנָשָׁא הָויָא חַיַת מִיתֵא .   
1Corinthians 15:21 - And as by man was death, so also by man is the life of the dead.   
1Corinthians 15:21 - And as by a man came death, so also by a man came the reviviscence of the dead.   
1Corinthians 15:21 - For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.   
1Corinthians 15:21 - כִּי אַחֲרֵי אֲשֶׁר־בָּא הַמָּוֶת עַל־יְדֵי אָדָם גַּם־תְּחִיַּת הַמֵּתִים בָּאָה עַל־יְדֵי אָדָם׃   
1Corinthians 15:22 - אַיכַּנָא גֵּיר דּבָאדָם כֻּלהוּן בּנַינָשָׁא מָיתִּין הָכַנָא אָפ בַּמשִׁיחָא כֻּלהוּן חָאֵין .   
1Corinthians 15:22 - For as in Adam all men die, so also in the Meshiha are all made alive:   
1Corinthians 15:22 - For as it was by Adam, that all men die, so also by the Messiah they all live:   
1Corinthians 15:22 - For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.   
1Corinthians 15:22 - כִּי כַּאֲשֶׁר בָּאָדָם הָרִאשׁוֹן מֵתִים כֻּלָּם כֵּן יִחְיוּ כֻלָּם בַּמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 15:23 - אנָשׁ אנָשׁ בּטֵכּסֵה רִשִׁיתָא הוָא משִׁיחָא בָּתַרכֵּן אַילֵין דּדַמשִׁיחָא אֵנוּן בּמֵאתִיתֵה .   
1Corinthians 15:23 - every one in his order: the first-fruits was the Meshiha; afterward they who are of the Meshiha at his coming.   
1Corinthians 15:23 - every one in his order; the Messiah was the first-fruits; afterwards, they that are the Messiah's, at his coming.   
1Corinthians 15:23 - But every man in his own order: Christ the first-fruits; afterward they who belong to Christ at his coming.    
1Corinthians 15:23 - וְכָל־אֶחָד וְאֶחָד בְּסִדְרוֹ רֵאשִׁית כֻּלָּם הַמָּשִׁיחַ וְאַחֲרֵי־כֵן אֹתָם שֶׁהֵם לַמָּשִׁיחַ בְּבוֹאוֹ׃   
1Corinthians 15:24 - והָידֵּין תֵּהוֵא חַרתָא מָא דּמַשׁלֵם מַלכּוּתָא לַאלָהָא אַבָא מָא דּבַטֵל כֻּל רִישׁ וכֻל שׁוּלטָן וכֻל חַילִין .   
1Corinthians 15:24 - And then will be the end, when he delivereth the kingdom unto Aloha the Father; when he abolisheth every head, and all authority and all powers.   
1Corinthians 15:24 - And then will be the end, when he shall have delivered up the kingdom to God the Father; when every prince, and every sovereign, and all powers shall have come to naught.   
1Corinthians 15:24 - Then will come the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule, and all authority, and power.   
1Corinthians 15:24 - וְאַחֲרֵי כֵן הַקֵּץ כְּשֶׁיִּמְסֹר אֶת־הַמַּלְכוּת לֵאלֹהִים הָאָב אַחֲרֵי הַשְׁבִּיתוֹ כָּל־מִשְׂרָה וְכָל־שָׁלְטָן וּגְבוּרָה׃    
1Corinthians 15:25 - עתִיד הוּ גֵּיר דּנַמלֵכ עדַמָא דַּנסִים בּעֵלדּבָבַוהי כֻּלהוּן תּחֵית רֵגלַוהי .   
1Corinthians 15:25 - For it is to be that he shall reign until he hath set all his adversaries beneath his feet,   
1Corinthians 15:25 - For he is to reign, until he shall put all his enemies under his feet.   
1Corinthians 15:25 - For he must reign till he has put all enemies under his feet.   
1Corinthians 15:25 - כִּי־הוּא מָלֹךְ יִמְלֹךְ עַד כִּי־יָשִׁית אֶת־כָּל־אֹיְבָיו תַּחַת רַגְלָיו׃   
1Corinthians 15:26 - וַאחרָיָא בּעֵלדּבָבָא מֵתבַּטַל מַותָּא .   
1Corinthians 15:26 - and the last enemy be abolished, (which is) death.   
1Corinthians 15:26 - And the last enemy, death, will be abolished.   
1Corinthians 15:26 - And the last enemy that shall be destroyed is death.   
1Corinthians 15:26 - וְאַחֲרוֹן הָאֹיְבִים אֲשֶׁר יִכָּחֵד הוּא הַמָּוֶת׃    
1Corinthians 15:27 - כֻּל גֵּיר שַׁעבֵּד תּחֵית רֵגלַוהי מָא דֵּאמַר דֵּין דּכֻלמֵדֵּם מֵשׁתַּעבַּד לֵה יִדִיעָא דַּסטַר מֵן הַו דּשַׁעבֵּד לֵה כֻּל .   
1Corinthians 15:27 - For every thing he subjecteth beneath his feet. But when he saith that every thing is subjected to him, it is evident that (it is) with the exception of him who hath subjected to him all.    
1Corinthians 15:27 - For he hath subjected all under his feet. But when he said, that every thing is subjected to him, it is manifest that he is excepted, who subjected all to him.   
1Corinthians 15:27 - For he has put all things under his feet. But when he said all things are put under him, it is clear that he, who put all things under him, is excepted.   
1Corinthians 15:27 - כִּי־כֹל שָׁת תַּחַת רַגְלָיו וּבְאָמְרוֹ כֹּל הוּשַׁת תַּחְתָּיו בָּרוּר הוּא שֶׁהַשָּׁת כֹּל תַּחְתָּיו אֵינֶנּוּ בַכְּלָל׃    
1Corinthians 15:28 - ומָא דֵּאשׁתַּעבַּד לֵה כֻּל הָידֵּין הוּ בּרָא נֵשׁתַּעבַּד להַו דּשַׁעבֵּד לֵה כֻּל דּנֵהוֵא אַלָהָא כֻּל בּכֻל .   
1Corinthians 15:28 - And when all shall have been subjected to him, then the Son himself will be subjected to him who had made subject to him all, that Aloha may be all in all.   
1Corinthians 15:28 - And when all shall be subjected to him, then the Son himself will be subject to him who subjected all to him, so that God will be all in all.   
1Corinthians 15:28 - And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him who put all things under him, so that God may be all in all.   
1Corinthians 15:28 - וְכַאֲשֶׁר יוּשַׁת הַכֹּל תַּחְתָּיו אָז יוּשַׁת הַבֵּן גַּם־הוּא תַּחַת הַשָּׁת־כֹּל תַּחְתָּיו לְמַעַן יִהְיֶה הָאֱלֹהִים הַכֹּל בַּכֹּל׃    
1Corinthians 15:29 - וֵאלָא מָנָא נֵעבּדוּן הָנוּן דּעָמדִּין חלָפ מִיתֵא אֵן מִיתֵא לָא קָימִין מָנָא עָמדִּין חלָפ מִיתֵא .   
1Corinthians 15:29 - Else what shall they do who are baptized for the dead, if the dead arise not ? Why are they baptized for the dead ?   
1Corinthians 15:29 - Otherwise, what shall they do who are baptized for the dead, if the dead rise not? Why are they baptized for the dead?   
1Corinthians 15:29 - Else, what shall they do who are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead?   
1Corinthians 15:29 - כִּי מַה־יַּעֲשׂוֹּ הַנִּטְבָּלִים בְּעַד הַמֵּתִים אִם־אֱמֶת הוּא שֶׁהַמֵּתִים לֹא־יָקוּמוּ לָמָּה־זֶּה יִטָּבְלוּ בְּעַד הַמֵּתִים׃    
1Corinthians 15:30 - וַלמָנָא אָפ חנַן בּכֻל שָׁעָא בּקֻנדִינָוס קָימִינַן .    
1Corinthians 15:30 - And why also every hour are we standing in peril ?   
1Corinthians 15:30 - And why also do we stand every hour in peril?   
1Corinthians 15:30 - And why do we continue to stand in danger every hour?   
1Corinthians 15:30 - וְלָמָּה זֶּה מִסְתַּכְּנִים אֲנַחְנוּ בְּכָל־שָׁעָה׃    
1Corinthians 15:31 - יָמֵא אנָא בּשׁוּבהָרכוּן אַחַי דּאִית לִי בּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא דּכֻליוּם מָאֵת אנָא .   
1Corinthians 15:31 - I asseverate, by your glorying, my brethren, which is mine in our Lord Jeshu Meshiha, that daily I die !    
1Corinthians 15:31 - I protest, my brethren, by your exultation, which is mine in our Lord Jesus the Messiah, that I die daily.    
1Corinthians 15:31 - I swear by your pride, my brethren, which I have in our LORD Jesus Christ, I die daily.   
1Corinthians 15:31 - בִּתְהִלַּתְכֶם אֲשֶׁר יֶשׁ־לִי בַּמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ אֲדֹנֵינוּ מֵעִיד אֲנִי עָלַי אִם־לֹא מֵת אֲנִי בְּכָל־יוֹם וָיוֹם׃   
1Corinthians 15:32 - אֵן אַיכ דּבֵית בּנַינָשָׁא אֵשׁתּדִית לחַיוָתָא בֵּאפֵסָוס מָנָא אֵתהנִית אֵן מִיתֵא לָא קָימִין נֵאכוּל ונֵשׁתֵּא מחָר גֵּיר מָיתִּינַן .    
1Corinthians 15:32 - If as among men I have been thrown to beasts at Ephesus, what have I profited if the dead do not arise ? Let us eat and drink, for to-morrow we die.   
1Corinthians 15:32 - If, as amongst men, I was cast to wild beasts at Ephesus, what did it profit me, if the dead rise not ? " Let us eat and drink; for to-morrow we die."   
1Corinthians 15:32 - If, after the manner of men, I were thrown to wild beasts at Ephe-sus, what good would come to me, if the dead rise not? Let us eat and drink for tomorrow we die.   
1Corinthians 15:32 - אִם־כְּדֶרֶךְ כָּל־אָדָם נִלְחַמְתִּי עִם־הַחַיּוֹת הָרָעוֹת בְּאֶפְסוֹס מַה־הִיא תוֹעַלְתִּי אִם־הַמֵּתִים לֹא יָקוּמוּ נֹאכְלָה וְנִשְׁתֶּה כִּי־מָחָר נָמוּת׃   
1Corinthians 15:33 - לָא תֵּטעוּן מחַבּלָן רֵעיָנֵא בַּסִימֵא שׁוּעיָתָא בִּישָׁתָא .    
1Corinthians 15:33 - Mistake not; for Evil narrations corrupt well-disposed [Reyonee basimee.] minds.   
1Corinthians 15:33 - Be not deceived; " Evil stories corrupt well-disposed minds."   
1Corinthians 15:33 - Do not be deceived: evil communications corrupt good manners.   
1Corinthians 15:33 - אַל־נָא תַּתְעוּ נַפְשׁוֹתֵיכֶם חֶבְרַת אֲנָשִׁים רָעִים תַּשְׁחִית מִדּוֹת טֹבוֹת׃   
1Corinthians 15:34 - אַעִירו לֵבּכוּן זַדִּיקָאיִת ולָא תֵּחטוּן אִית גֵּיר אנָשָׁא דִּידַעתָא דַּאלָהָא לַיתּ בּהוּן לבֵהתַּתכוּן הוּ אָמַר אנָא .   
1Corinthians 15:34 - AWAKEN your hearts rightly, and sin not; for there are some who have not the knowledge of Aloha; to your shame I say it.   
1Corinthians 15:34 - Let your hearts be righteously excited, and sin not: for there are some, in whom is not the love of God: it is to your shame, I say it.   
1Corinthians 15:34 - Awake your hearts to righteousness and sin not; for some have not the knowledge of God: I say this to your shame.   
1Corinthians 15:34 - הָקִיצוּ בְּמֵישָׁרִים וְאַל־תֶּחֱטָאוּ כִּי־יֵשׁ אֲנָשִׁים אֲשֶׁר אֵין־בָּהֶם דַּעַת אֱלֹהִים אֲנִי אֹמֵר זֹאת לְבָשְׁתְּכֶם׃    
1Corinthians 15:35 - נאִמַר אנָשׁ מֵנכוּן דַּאיכַּנָא קָימִין מִיתֵא ובַאינָא פַּגרָא אָתֵין .   
1Corinthians 15:35 - Some one of you will say, How arise the dead, and with what body come they ?   
1Corinthians 15:35 - But some one of you may say: How will the dead arise? and with what body will they come forth ?   
1Corinthians 15:35 - But some of you will say, How are the dead raised up? And with what body do they come   
1Corinthians 15:35 - וְכִי־יֹאמַר אִישׁ אֵיךְ יָקוּמוּ הַמֵּתִים וּכְשֶׁיָּשׁוּבוּ מַה־גּוּפָם׃   
1Corinthians 15:36 - סַכלָא זַרעָא דּזָרַע אַנתּ אֵן לָא מָאֵת לָא חָיֵא .   
1Corinthians 15:36 - Fool, the seed which thou sowest, unless it die, lives not:   
1Corinthians 15:36 - Foolish man ! The seed which thou sowest, is not quickened, unless it die.   
1Corinthians 15:36 - Thou fool, the seed which you sow, is not quickened, except it die.   
1Corinthians 15:36 - אַתָּה הַסָּכָל הֵן מַה־שֶּׁתִּזְרַע לֹא יִחְיֶה בִּלְתִּי אִם־יָמוּת׃    
1Corinthians 15:37 - והַו מֵדֵּם דּזָרַע אַנתּ לָא הוָא הַו פַּגרָא דַּעתִיד למֵהוָא זָרַע אַנתּ אֵלָא פּרֵדּתָּא עַרטֵלָיתָּא דּחֵטֵא אַו דַּסעָרֵא אַו דּשַׁרכָּא דּזַרעוּנֵא .   
1Corinthians 15:37 - and that thing which thou sowest is not the body that is to be, but thou sowest naked grain, of wheat, or of barley, or of the rest of seeds;   
1Corinthians 15:37 - And that which thou sowest, thou sowest not the body that is to be, but the naked kernel of wheat or barley, or of the other grains:   
1Corinthians 15:37 - And that which you sow is not the body that shall be, but the bare grain; it may chance to be of wheat or barley, or some other seed.   
1Corinthians 15:37 - וּכְשֶׁתִּזְרַע אֵינְךָ זֹרֵעַ אֶת־הַגּוּף אֲשֶׁר יִהְיֶה כִּי אִם־גַּרְגַּר עָרֹם שֶׁל־חִטָּה אוֹ שֶׁל־אַחַד הַזְּרָעִים׃    
1Corinthians 15:38 - אַלָהָא דֵּין יָהֵב לֵה פַּגרָא אַיכַּנָא דּצָבֵא וַלחַד חַד מֵן זַרעוּנֵא פַּגרָא דַּכיָנֵה .   
1Corinthians 15:38 - but Aloha giveth it a body as he willeth, and to each of the seeds a body of its own nature.   
1Corinthians 15:38 - and God giveth it a body, as he pleaseth; and to each of the grains its natural body.   
1Corinthians 15:38 - But God gives it a body as it has pleased him, and to every seed, its own natural body.   
1Corinthians 15:38 - וְהָאֱלֹהִים יִתֶּן־לוֹ גוּף כִּרְצוֹנוֹ וּלְכָל־זֶרַע וְזֶרַע אֶת־גּוּפוֹ לְמִינֵהוּ׃   
1Corinthians 15:39 - לָא הוָא דֵּין כֻּל פּגַר שׁוֵא אחרִין הוּ גֵּיר פַּגרָא דּבַר אנָשָׁא וַאחרִין דַּבעִירָא וַאחרִין דּפָרַחתָא וַאחרִין דּנוּנֵא .   
1Corinthians 15:39 - For every body is not alike: [Or, equal.] for there is one body of man, and another of the beast, and another of the fowl, and another of fishes.    
1Corinthians 15:39 - And every body is not alike; for the body of a man is one thing, and that of a beast is another, and that of a bird is another, and that of a fish is another.   
1Corinthians 15:39 - All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of birds, and another of fishes.   
1Corinthians 15:39 - לֹא כָל־הַבָּשָׂר בָּשָׂר אֶחָד כִּי מִין אַחֵר הוּא בְּשַׂר הָאָדָם וּמִין אַחֵר בְּשַׂר הַבְּהֵמָה וּמִין אַחֵר בְּשַׂר הַדָּגָה וּמִין אַחֵר בְּשַׂר הָעוֹף׃   
1Corinthians 15:40 - ואִית פַּגרֵא שׁמַיָנֵא ואִית פַּגרֵא אַרעָנָיֵא אֵלָא אחרִין הוּ שׁוּבחָא דַּשׁמַיָנֵא וַאחרִין דַּארעָנָיֵא .   
1Corinthians 15:40 - There are heavenly bodies, and there are earthly bodies; but one is the glory of the heavenly, and another of the earthly.   
1Corinthians 15:40 - And there are bodies celestial, and bodies terrestrial; but the glory of the celestial [bodies] is one, and that of the terrestrial is another.   
1Corinthians 15:40 - There are also celestial bodies and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.   
1Corinthians 15:40 - וְיֵשׁ גּוּפוֹת שֶׁבַּשָּׁמַיִם וְגוּפוֹת שֶׁבָּאָרֶץ אֲבָל אַחֵר הוּא כְּבוֹד הַגּוּפוֹת שֶׁבַּשָּׁמַיִם וְאַחֵר הוּא כְּבוֹד הַגּוּפוֹת שֶׁבָּאָרֶץ׃    
1Corinthians 15:41 - וַאחרִין הוּ שׁוּבחָא דּשֵׁמשָׁא וַאחרִין שׁוּבחָא דּסַהרָא וַאחרִין שׁוּבחָא דּכַוכּבֵא וכַוכּבָא מֵן כַּוכּבָא מיַתַּר הוּ בּשׁוּבחָא .    
1Corinthians 15:41 - There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; and star excelleth star in glory.    
1Corinthians 15:41 - And the glory of the sun is one thing, and the glory of the moon is another, and the glory of the stars is another; and one star exceedeth another star in glory.   
1Corinthians 15:41 - There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differs from another star in glory.   
1Corinthians 15:41 - אַחֵר הוּא כְּבוֹד הַשֶּׁמֶשׁ וְאַחֵר הוּא כְּבוֹד הַיָּרֵחַ וְאַחֵר הוּא כְּבוֹד הַכּוֹכָבִים כִּי־כוֹכָב מִכּוֹכָב שֹׁנֶה לְכָבוֹד׃    
1Corinthians 15:42 - הָכַנָא אָפ חַיַת מִיתֵא מֵזדַּרעִין בַּחבָלָא קָימִין דּלָא חבָלָא .    
1Corinthians 15:42 - So also is the life of the dead. They are sown in corruption, they arise without corruption.   
1Corinthians 15:42 - So also in the reviviscence of the dead. They are sown in corruption, they arise without corruption:    
1Corinthians 15:42 - So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption:    
1Corinthians 15:42 - וְכֵן תְּחִיַּת הַמֵּתִים הַזְּרִיעָה לְכִלָּיוֹן וְהַתְּקוּמָה לְחַיֵּי עַד׃   
1Corinthians 15:43 - מֵזדַּרעִין בּצַערָא קָימִין בּשׁוּבחָא מֵזדַּרעִין בַּכרִיהוּתָא קָימִין בּחַילָא .   
1Corinthians 15:43 - They are sown in baseness, they arise in glory. They are sown in weakness, they arise in power.   
1Corinthians 15:43 - they are sown in dishonor, they arise in glory: they are sown in weakness, they arise in power:   
1Corinthians 15:43 - It is sown in dishonor; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:   
1Corinthians 15:43 - יִזָּרַע בְּבִזָּיוֹן וְיָקוּם בְּכָבוֹד יִזָּרַע בְּחֻלְשָׁה וְיָקוּם בִּגְבוּרָה׃   
1Corinthians 15:44 - מֵזדַּרעִין פַּגרָא נַפשָׁנָיָא קָאֵם פַּגרָא רוּחָנָיָא אִית גֵּיר פַּגרָא דַּנפֵשׁ ואִית פַּגרָא דּרוּח .   
1Corinthians 15:44 - It is sown an animal body, it ariseth a body spiritual. For there is a body of the animal, [Phagro da-nephesh, body of the animal life.] and there is a body of the spirit;   
1Corinthians 15:44 - it is sown an animal body, it ariseth a spiritual body. For there is a body of the animal life, and there is a body of the spirit.   
1Corinthians 15:44 - It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.    
1Corinthians 15:44 - יִזָּרַע גּוּף נַפְשִׁי וְיָקוּם גּוּף רוּחָנִי אִם־יֵשׁ גּוּף נַפְשִׁי גַּם יֵשׁ גּוּף רוּחָנִי׃   
1Corinthians 15:45 - הָכַנָא אָפ כּתִיב הוָא אָדָם בַּרנָשָׁא קַדמָיָא לַנפֵשׁ חַיָא וָאדָם אחרָיָא לרוּחָא מַחיָנִיתָא .   
1Corinthians 15:45 - as also it is written, Adam the first man became a living soul, and the last Adam a life-giving spirit.    
1Corinthians 15:45 - So also is it written: " Adam, the first man, became a living soul;" the second Adam [became] a quickening spirit.   
1Corinthians 15:45 - And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.    
1Corinthians 15:45 - וְכֵן כָּתוּב וַיְהִי הָאָדָם אָדָם הָרִאשׁוֹן לְנֶפֶשׁ חַיָּה אָדָם הָאַחֲרוֹן לְרוּחַ מְחַיָּה׃   
1Corinthians 15:46 - אֵלָא לָא הוָא לוּקדַם רוּחָנָיָא אֵלָא נַפשָׁנָיָא והָידֵּין רוּחָנָיָא .   
1Corinthians 15:46 - But the spiritual was not first, but the animal; and then the spiritual.   
1Corinthians 15:46 - And the spiritual was not first; but the animal, and then the spiritual.   
1Corinthians 15:46 - Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.    
1Corinthians 15:46 - אֲבָל לֹא שֶׁל־הָרוּחַ הִיא הָרִאשׁוֹנָה אֶלָּא שֶׁל־הַנָּפֶשׁ וְאַחֲרֵי־כֵן שֶׁל־הָרוּחַ׃   
1Corinthians 15:47 - בַּרנָשָׁא קַדמָיָא עַפרָנָא דּמֵן אַרעָא בַּרנָשָׁא דַּתרֵין מָריָא מֵן שׁמַיָא .   
1Corinthians 15:47 - The first man who is of the earth is dust, the second man the Lord from heaven.   
1Corinthians 15:47 - The first man was of dust from the earth; the second man was the Lord from heaven.   
1Corinthians 15:47 - The first man is of the earth, earthy: the second man is the LORD from heaven.   
1Corinthians 15:47 - הָאָדָם הָרִאשׁוֹן מִן־הָאֲדָמָה הוּא שֶׁל־עָפָר וְהָאָדָם הַשֵּׁנִי הוּא הָאָדוֹן מִן־הַשָּׁמָיִם׃   
1Corinthians 15:48 - אַיכַּנָא דּאִיתַוהי הַו עַפרָנָא הָכַנָא אָפ עַפרָנֵא וַאיכַּנָא דּאִיתַוהי הַו דּמֵן שׁמַיָא הָכַנָא אָפ שׁמַיָנֵא .   
1Corinthians 15:48 - As was he who was dust, so also are they who are dust: as is he who is from heaven, so also are the heavenly ones.   
1Corinthians 15:48 - As he was of the dust, so also those who are of the dust; and as was he who was from heaven, so also are the heavenly.   
1Corinthians 15:48 - As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.   
1Corinthians 15:48 - וּכְמִדַּת הָאֶחָד שֶׁהוּא שֶׁל־עָפָר כֵּן מִדַּת כָּל־אֲשֶׁר שֶׁל־עָפָר הֵם וּכְמִדַּת הָאֶחָד שֶׁהוּא שֶׁל־הַשָּׁמַיִם כֵּן מִדַּת כָּל־אֲשֶׁר שֶׁל־הַשָּׁמָיִם הֵם׃   
1Corinthians 15:49 - וַאיכ דַּלבֵשׁן דּמוּתָא דּהַו דּמֵן עַפרָא הָכַנָא נֵלבַּשׁ דּמוּתָא דּהַו דּמֵן שׁמַיָא .   
1Corinthians 15:49 - And as we have worn the likeness of him who was dust, so shall we wear the likeness of him who is from heaven.    
1Corinthians 15:49 - And as we have worn the likeness of him from the dust, so shall we wear the likeness of him from heaven.    
1Corinthians 15:49 - And as we have borne the image of the earthy we shall also bear the image of the heavenly.   
1Corinthians 15:49 - וְכַאֲשֶׁר לָבַשְׁנוּ צֶלֶם הָאָדָם שֶׁהוּא שֶׁל־עָפָר כֵּן נִלְבַּשׁ גַּם־צֶלֶם הָאָדָם שֶׁהוּא שֶׁל־הַשָּׁמָיִם׃   
1Corinthians 15:50 - הָדֵא דֵּין אָמַר אנָא אַחַי דּבֵסרָא וַדמָא מַלכּוּתָא דַּשׁמַיָא למאִרַת לָא מֵשׁכּחִין ולָא חבָלָא יָרֵת לָא מֵתחַבּלָנוּתָא .   
1Corinthians 15:50 - But this I say, my brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven; nor doth corruption inherit incorruption.   
1Corinthians 15:50 - But this I say, my brethren that flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven: neither doth corruption inherit incorruption.   
1Corinthians 15:50 - Now this I say, my brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither does corruption inherit incorruption.   
1Corinthians 15:50 - וְזֹאת אֲנִי אֹמֵר אַחַי כִּי־בָשָׂר וָדָם לֹא־יוּכַל לָרֶשֶׁת אֶת־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים וַאֲשֶׁר יִכְלֶה לֹא יִירַשׁ אֵת אֲשֶׁר לֹא־יִכְלֶה׃    
1Corinthians 15:51 - הָא אָמַר אנָא לכוּן ארָזָא לַו כֻּלַן נֵדמַכ כֻּלַן דֵּין נֵתחַלַפ .    
1Corinthians 15:51 - Behold, I tell you the mystery; We shall not all sleep, but we all shall be changed:   
1Corinthians 15:51 - Lo, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed,   
1Corinthians 15:51 - Behold, I tell you a mystery; We shall not all die, but we shall all be changed,   
1Corinthians 15:51 - הִנֵּה סוֹד אֲגַלֶּה לָכֶם אֲנַחְנוּ לֹא כֻלָּנוּ נִישַׁן הַמָּוֶת אֲבָל כֻּלָּנוּ נִתְחַלָּף׃   
1Corinthians 15:52 - חַרִיפָאיִת אַיכ רפָפ עַינָא בּקַרנָא אחרָיתָּא כַּד תֵּקרֵא וַנקוּמוּן מִיתֵא דּלָא חבָלָא וַחנַן נֵתחַלַפ .   
1Corinthians 15:52 - suddenly, as in the twinkling of the eye, at the last trumpet, while it calleth; and the dead will arise without corruption, and we shall be changed.   
1Corinthians 15:52 - suddenly, as in the twinkling of an eye, at the last trumpet, when it shall sound; and the dead will arise, without corruption; and we shall be changed.   
1Corinthians 15:52 - In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed   
1Corinthians 15:52 - בְּרֶגַע אֶחָד כְּהֶרֶף עַיִן כִּתְקֹעַ הַשּׁוֹפָר הָאַחֲרוֹן כִּי יִתָּקַע בַּשּׁוֹפָר וְהַמֵּתִים יִחְיוּ בְּלִי כִלָּיוֹן וַאֲנַחְנוּ נִתְחַלָּף׃   
1Corinthians 15:53 - עתִיד הוּ גֵּיר הָנָא דּמֵתחַבַּל דּנֵלבַּשׁ לָא מֵתחַבּלָנוּתָא והָנָא דּמָאֵת דּנֵלבַּשׁ לָא מָיוּתוּתָא .   
1Corinthians 15:53 - For this which is corruptible shall put on incorruption, and likewise (this) which dieth shall put on immortality.   
1Corinthians 15:53 - For this which is corruptible, is to put on incorruption; and that which dieth, will put on immortality.    
1Corinthians 15:53 - For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.   
1Corinthians 15:53 - כִּי מַה־שֶּׁעַתָּה סוֹפוֹ לְכִלָּיוֹן יִלְבַּשׁ אַל־כִּלָּיוֹן וּמַה־שֶּׁעַתָּה סוֹפוֹ לָמוּת יִלְבַּשׁ אַל־מָוֶת׃   
1Corinthians 15:54 - מָא דּלָבֵשׁ דֵּין הָנָא דּמֵתחַבַּל לָא מֵתחַבּלָנוּתָא והָנָא דּמָאֵת לָא מָיוּתוּתָא הָידֵּין תֵּהוֵא מֵלתָא הי דַּכתִיבָא דֵּאתבּלַע מַותָּא בּזָכוּתָא .   
1Corinthians 15:54 - But when this which is corruptible shall put on incorruptibleness, and this which dieth, immortality, then shall be done that word which is written, Death is swallowed up in victory !    
1Corinthians 15:54 - And when this that is corruptible, shall put on incorruption, and this that dieth, immortality; then will take place the word that is written, " Death is absorbed in victory."    
1Corinthians 15:54 - So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.   
1Corinthians 15:54 - וּמַה־שֶּׁעַתָּה סוֹפוֹ לְכִלָּיוֹן כְּשֶׁיִּלְבַּשׁ אַל־כִּלָּיוֹן וּמַה־שֶּׁעַתָּה סוֹפוֹ לַמָּוֶת כְּשֶׁיִּלְבַּשׁ אַל־מָוֶת אָז יָבֹא דְּבַר־הַכָּתוּב בֻּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח׃   
1Corinthians 15:55 - אַיכַּו עוּקסָכ מַותָּא אָו אַיכָּא הי זָכוּתֵכי שׁיוּל .    
1Corinthians 15:55 - Where is thy sting, Death ? and where is thy victory Shiul ?   
1Corinthians 15:55 - Where is thy sting, O death ? And where is thy victory, O grave ?   
1Corinthians 15:55 - O death, where is your sting? O grave, where is your victory?   
1Corinthians 15:55 - אַיֵּה עָקְצְךָ הַמָּוֶת אַיֵּה נִצְחוֹנֵךְ שְׁאוֹל׃    
1Corinthians 15:56 - עוּקסֵה דֵּין דּמַותָּא חטִיתָא הי וחַילָא דַּחטִיתָא נָמוּסָא הוּ .    
1Corinthians 15:56 - But the sting of death is sin, and the strength of sin is the law.   
1Corinthians 15:56 - Now the sting of death is sin; and the strength of sin is the law.   
1Corinthians 15:56 - The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.   
1Corinthians 15:56 - עֹקֶץ הַמָּוֶת הוּא הַחֵטְא וְכֹחַ הַחֵטְא הִיא הַתּוֹרָה׃    
1Corinthians 15:57 - טַיבּוּ דֵּין לַאלָהָא דּיַהב לַן זָכוּתָא בּיַד מָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1Corinthians 15:57 - But thanks be to Aloha, who giveth us the victory by the hand of our Lord Jeshu Meshiha.   
1Corinthians 15:57 - But thanks be to God, that giveth us the victory, through our Lord Jesus the Messiah.   
1Corinthians 15:57 - But thanks be to God, who has given us the victory through our LORD Jesus Christ.   
1Corinthians 15:57 - אֲבָל תּוֹדוֹת לֵאלֹהִים אֲשֶׁר נָתַן־לָנוּ הַנִּצָּחוֹן עַל־יְדֵי אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
1Corinthians 15:58 - מֵכִּיל אַחַי וחַבִּיבַי הוַו משַׁררִין ולָא תֵּהווּן מֵתּזִיעִין אֵלָא הוַו מֵתיַתּרִין בּכֻלזבַן בַּעבָדֵה דּמָריָא כַּד יָדעִין אנתּוּן דּעַמלכוּן לָא הוָא סרִיק בּמָריָא .   
1Corinthians 15:58 - Wherefore, my brethren, my beloved, be steadfast, be not moved, but be abounding in all time in the work of the Lord, while you know that your labour is not in vain in the Lord.    
1Corinthians 15:58 - Wherefore, my brethren and my beloved, be ye steadfast, and be not vacillating; but be ye at all times abundant in the work of the Lord; seeing ye know, that your labor is not in vain in the Lord.   
1Corinthians 15:58 - Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmoveable, always abounding in the work of the LORD, for as much as you know that your labor is not in vain in the LORD.   
1Corinthians 15:58 - עַל־כֵּן אַחַי חֲבִיבַי הִתְכּוֹנֲנוּ בַּל־תִּמּוֹטוּ וְהַעְדִּיפוּ בְכָל־עֵת בְּמַעֲשֵׂה אֲדֹנֵינוּ מִפְּנֵי שֶׁיֹּדְעִים אַתֶּם כִּי־לֹא לָרִיק עֲמַלְכֶם בַּאֲדֹנֵינוּ׃   
1Corinthians 16:1 - עַל מֵדֵּם דֵּין דּמֵתכַּנַשׁ לקַדִּישֵׁא אַיכַּנָא דּפֵקדֵּת לעִדָתָא דּגַלַטָיֵא הָכַנָא אָפ אַנתּוּן עבֵדו .   
1Corinthians 16:1 - BUT concerning what is [to be] collected for the saints, as I have instructed the churches of Galatia, so also do you.   
1Corinthians 16:1 - And as to the collection for the saints, as I directed the churches of the Galatians, so do ye.   
1Corinthians 16:1 - NOW concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, likewise do you also.   
1Corinthians 16:1 - וְעַל־דְּבַר גִּבּוּי הַצְּדָקָה לְעֶזְרַת הַקְּדוֹשִׁים כַּאֲשֶׁר תִּקַּנְתִּי לַקְּהִלּוֹת אֲשֶׁר בְּגָלַטְיָא כֵּן תַּעֲשׂוֹּ גַּם־אַתֶּם׃    
1Corinthians 16:2 - בּכֻל חַד בּשַׁבָּא אנָשׁ אנָשׁ מֵנכוּן בּבַיתֵּה נֵהוֵא סָאֵם ונָטַר הַו מֵדֵּם דּמָטֵא בּאִידַוהי דּלָא מָא דֵּאתִית הָידֵּין נֵהויָן גֵּביָתָא .    
1Corinthians 16:2 - On each first day of the week let every one of you at his own house lay by and keep something of that which cometh unto his hands, lest when I come there be then collections. [Or, choosings, selections.]   
1Corinthians 16:2 - On each first day of the week, let every one of you lay aside and preserve at home, what he is able; that there may be no collections when I come.   
1Corinthians 16:2 - Upon the first day of every week, let each of you put aside and keep in his house whatever he can afford, so that there may be no collections when I come.   
1Corinthians 16:2 - בְּכָל־אֶחָד בַּשַּׁבָּת אִישׁ אִישׁ מִכֶּם כַּאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ יַנִּיחַ אֶצְלוֹ וְיֶאֱצֹר לְמַעַן אֲשֶׁר אָבֹא וְלֹא יִקָּבֵץ עוֹד׃    
1Corinthians 16:3 - ומָא דֵּאתִית לַאילֵין דּגָבֵין אנתּוּן להוּן אֵשַׁדַּר בֵּאגַּרתָּא דּנַובּלוּן טַיבּוּתכוּן לֻאורִשׁלֵם .   
1Corinthians 16:3 - And when I come, those whom you shall choose, them will I send with an epistle, that they may take your bounty to Urishlem.   
1Corinthians 16:3 - And when I come, those whom ye shall select, I will send with a letter, to carry your bounty to Jerusalem.    
1Corinthians 16:3 - And when I come, whomsoever you may select, I will send with a letter, to carry your gracious gift to Jerusalem.    
1Corinthians 16:3 - וַאֲנִי אָבֹא וַאֲשֶׁר תִּמְצְאוּ נֶאֱמָנִים אֶשְׁלַח אֹתָם עִם־אִגְּרוֹת לְהָבִיא אֶת־נִדְבַתְכֶם לִירוּשָׁלָיִם׃   
1Corinthians 16:4 - אֵן דֵּין שָׁוֵא הו סוּערָנָא דָּאפ אֵנָא אִזַל עַמי נאִזֻלון .    
1Corinthians 16:4 - But if it be a fit work that I too go (thither), they also shall go with me.   
1Corinthians 16:4 - And if it should be suitable that I also go, they shall go with me.   
1Corinthians 16:4 - And if it is right that I go also, they shall go with me.   
1Corinthians 16:4 - וְאִם־חָשׁוּב הוּא שֶׁאֵלֵךְ גַּם אָנִי אִתִּי יֵלֵכוּ׃    
1Corinthians 16:5 - אָתֵא אנָא דֵּין לוָתכוּן מָא דּעֵברֵת מֵן מַקֵדָונָיֵא עָבַר אנָא לָה גֵּיר למַקֵדָונִיַא .   
1Corinthians 16:5 - But I will come to you when I shall have passed (round) from Makedunia: for I pass unto it, unto Makedunia.    
1Corinthians 16:5 - And I will come to you, when I pass from Macedonia; for I am about to pass through Macedonia.   
1Corinthians 16:5 - I will come to you, when I pass through Mac-e-doni-a; for I do pass through Mace-doni-a.   
1Corinthians 16:5 - וַאֲנִי אָבֹא אֲלֵיכֶם אַחֲרֵי עָבְרִי אֶת־מַקְדּוֹנְיָא כִּי אֶת־מַקְדּוֹנְיָא אֶעֱבֹרָה׃   
1Corinthians 16:6 - וַכבַר אָפ לוָתכוּן אֵקַוֵא אַו אַסתֵּא לוָתכוּן דַּאנתּוּן תּלַווּנָני לַאתַר דָּאזֵל אנָא .   
1Corinthians 16:6 - And perhaps also I may remain with you, or I may winter with you, that you may lead me on to the place to which I shall go.   
1Corinthians 16:6 - And perhaps I shall remain with you, or winter with you; that ye may accompany me whither I go.   
1Corinthians 16:6 - And perhaps I will remain some time with you, or pass the winter with you, so that you may escort me withersoever I go.   
1Corinthians 16:6 - וְאוּלַי אֵשֵׁב עִמָּכֶם יָמִים אֲחָדִים אוֹ כָּל־יְמֵי הַסְּתָו לְמַעַן תְּלַוֻּנִי אֶל־אֲשֶׁר אֵלֵךְ שָׁמָּה׃   
1Corinthians 16:7 - לָא גֵּיר צָבֵא אנָא דּהָשָׁא אַיכ עָבַר אוּרחָא אֵחזֵיכוּן מסַבַּר אנָא גֵּיר דַּאוחַר זַבנָא לוָתכוּן אֵן מָרי מַפֵּס לִי .   
1Corinthians 16:7 - For I will not now see you as I pass the way; for I hope to abide a time with you, if my Lord permit me.    
1Corinthians 16:7 - For I am not disposed to see you now, as I pass along; because I hope to spend some time with you, if my Lord permit me.   
1Corinthians 16:7 - For I do not want to see you now just as a wayfarer; because I trust to tarry for a time with you, if my LORD permit me.   
1Corinthians 16:7 - כִּי כָעֵת אֵין רְצוֹנִי שֶׁאֶרְאֶה אֶתְכֶם כְּעֹבֵר בְּתוֹכֲכֶם כִּי־אֲקַוֶּה לָשֶׁבֶת אֶצְלְכֶם יָמִים אִם־יִתֵּן יְהוָֹה׃    
1Corinthians 16:8 - מקַוֵא אנָא דֵּין בֵּאפֵסָוס עדַמָא לפֵּנטִקָוסטאִ .   
1Corinthians 16:8 - For I remain at Ephesos until the Pentecost.   
1Corinthians 16:8 - For I shall continue at Ephesus until Pentecost:   
1Corinthians 16:8 - But I will tarry at Ephe-sus until Pentecost.   
1Corinthians 16:8 - אֲבָל אֵשֵׁב בְּאֶפְסוֹס עַד־חַג הַשָּׁבוּעוֹת׃    
1Corinthians 16:9 - תַּרעָא גֵּיר רַבָּא אֵתפּתַח לִי דַּמלֵא סוּערָנֵא וסַקוּבלֵא סַגִּיאיִן .   
1Corinthians 16:9 - For a great door is opened to me, which is full of labours, and the opposers are many.   
1Corinthians 16:9 - because a great door is opened to me, which is full of occupations; and the opposers are numerous.    
1Corinthians 16:9 - For a great door, full of opportunities, is opened to me, and adversaries are many.   
1Corinthians 16:9 - כִּי־נִפְתַּח לִי פֶּתַח גָּדוֹל וְרַב־פְּעָלִים וְהַמִּתְקוֹמֲמִים רַבִּים׃   
1Corinthians 16:10 - אֵן דֵּין נאִתֵא צֵאדַיכּוּן טִימָתֵאָוס חזַו דַּדלָא דֵּחלָא נֵהוֵא לוָתכוּן עבָדָא גֵּיר דּמָריָא פָּלַח אַכוָתי .   
1Corinthians 16:10 - But if Timotheos come among you, see that he may be with you without fear; for he doeth the work of the Lord, as I [do] .   
1Corinthians 16:10 - And if Timothy come to you, see that he may be without fear among you; for he doeth the work of the Lord, as I do.   
1Corinthians 16:10 - Now if Ti-mothe-us come, see that he may be with you without fear: for he is engaged in the LORD's work, just as I am.   
1Corinthians 16:10 - וְכִי יָבוֹא אֲלֵיכֶם טִימוֹתִיּוֹס רְאוּ־נָא שֶׁיִּהְיֶה עִמָּכֶם בְּלִי פָחַד כִּי־מְלֶאכֶת יְהוָֹה הוּא עֹשֶׂה כָּמוֹנִי׃    
1Corinthians 16:11 - למָא הָכִיל אנָשׁ נשׁוּטִיוהי אֵלָא לַוַאוּהי בַּשׁלָמָא דּנאִתֵא לוָתי מקַוֵא אנָא לֵה גֵּיר עַם אַחֵא .   
1Corinthians 16:11 - Wherefore let no man despise him, but conduct him in peace, that he may come to me; for I wait for him with the brethren.   
1Corinthians 16:11 - Therefore, let no one despise him; but conduct him on in peace, that he may come to me; for I wait for him with the brethren.   
1Corinthians 16:11 - Let no man therefore despise him: but escort him in peace, that he may come to me: for I wait for him with the brethren   
1Corinthians 16:11 - עַל־כֵּן אִישׁ אַל־יִבֶז אֹתוֹ וְשַׁלְּחֻהוּ בְשָׁלוֹם לְמַעַן יָבֹא אֵלָי כִּי אֲחַכֶּה־לּוֹ אֲנִי וְהָאַחִים׃   
1Corinthians 16:12 - מֵן אַפָּלָו דֵּין אַחַי סַגִּי בּעִית מֵנֵה דּנאִתֵא לוָתכוּן עַם אַחֵא וַכבַר לָא הוָא צֵביָנָא דּנאִתֵא לוָתכוּן אֵמַתי דֵּין דּנֵהוֵא לֵה אַתרָא אָתֵא לוָתכוּן .   
1Corinthians 16:12 - But of Apolo, my brethren, I begged much to come to you with the brethren; nevertheless it was not his will to come to you; but when there shall be opportunity he will come to you.    
1Corinthians 16:12 - As for Apollos, my brethren, I entreated him much to go with the brethren to you; but his inclination was not to go to you now; but when he shall have opportunity, he will go to you.    
1Corinthians 16:12 - My brethren, as for Apollos, I have often begged him to visit you with the brethren: probably it was not intended that he should come to you; but he will come to you when he has an opportunity.   
1Corinthians 16:12 - וְאַפּוֹלוֹס אָחִינוּ הִפְְצַרְתִּי־בוֹ לָבוֹא אֲלֵיכֶם עִם־הָאַחִים וְלֹא־רָצָה לָבוֹא עַתָּה וְיָבוֹא כְּשֶׁיַּעֲלֶה בְיָדוֹ׃    
1Corinthians 16:13 - אֵתּתּעִירו וקוּמו בּהַימָנוּתָא אֵתגַּבַּרו אֵתחַסַנו .    
1Corinthians 16:13 - WATCH, and stand in the faith; be manful and be strong.   
1Corinthians 16:13 - Watch ye, stand firm in the faith, act like men, be valiant.   
1Corinthians 16:13 - Watch, stand firm in the faith, quit you like men, be valiant, be strong.   
1Corinthians 16:13 - שִׁקְדוּ וְעִמְדוּ בָאֱמוּנָה הִתְאֹשֲׂשׁוּ וְהִתְחַזָּקוּ׃    
1Corinthians 16:14 - וכֻלהֵין צֵבוָתכוּן בּחוּבָּא נֵהויָן .   
1Corinthians 16:14 - And let all your affairs be done in love.   
1Corinthians 16:14 - Let all your affairs be conducted with love.   
1Corinthians 16:14 - Let all your deeds be done with love.   
1Corinthians 16:14 - וְכָל־דִּבְרֵיכֶם יֵעָשׂוֹּ בְאַהֲבָה׃   
1Corinthians 16:15 - בָּעֵא אנָא דֵּין מֵנכוּן אַחַי עַל בַּיתָּא דֵּאסטֵפַנַא מֵטֻל דּיָדעִין אנתּוּן דּהֵנוּן אֵנוּן רִשִׁיתָא דַּאכַאִיַא וסָמו נַפשׁהוּן לתֵשׁמֵשׁתָּא דּקַדִּישֵׁא .   
1Corinthians 16:15 - But I entreat of you, my brethren, for the house of Stephano, because you know they are the first-fruits of Akaia, and have disposed themselves for the service of the saints,    
1Corinthians 16:15 - I beseech you, my brethren, concerning the household of Stephanas; (for ye know, that they were the first-fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to ministering to the saints ;)   
1Corinthians 16:15 - I beseech you, my brethren, concerning the household of Stephanas, for you know that they were the first converts from Achaia and that they have devoted themselves to the ministry of the saints,   
1Corinthians 16:15 - וַאֲבַקְשָׁה מִכֶּם אַחַי הֲלֹא יְדַעְתֶּם אֶת־בֵּית אִסְטְפָנָס שֶׁהוּא רֵאשִׁית אֲכַיָּא וַיִּתְּנוּ נַפְשָׁם לְשֵׁרוּת הַקְּדֹשִׂים׃    
1Corinthians 16:16 - דָּאפ אַנתּוּן תֵּהווּן מֵשׁתַּמעִין לַאילֵין דּהָכַנָא אֵנוּן וַלכֻלנָשׁ דּלָאֵא עַמַן וַמעַדַּר .   
1Corinthians 16:16 - that you be submissive to such as they, and to every one who laboureth with us and helpeth.   
1Corinthians 16:16 - that ye also give ear to them who are such; and to every one, that laboreth with us and aideth.   
1Corinthians 16:16 - That you may listen to all those who are as they are, and to every one who labors with us and is of help.    
1Corinthians 16:16 - לָכֵן הִכָּנְעוּ גַם־אַתֶּם מִפְּנֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם וּמִפְּנֵי־כָל־אֲשֶׁר יַעֲבֹד וְיַעֲמֹל עִמָּהֶם׃   
1Corinthians 16:17 - חָדֵא אנָא דֵּין בּמֵאתִיתֵה דֵּאסטֵפַנַא וַדפָרטוּנַטָוס ודַאכַאיִקָוס דּמֵדֵּם דּבַצַרתּוּן לוָתי הֵנוּן מַלִיו .   
1Corinthians 16:17 - But I am glad of the coming of Stephano, and of Fortunatos, and of Akaiakos, because your deficiency with me they have fulfilled.   
1Corinthians 16:17 - And I rejoice at the arrival of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for they have supplied that wherein ye were deficient towards me.   
1Corinthians 16:17 - I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part, they have supplied.   
1Corinthians 16:17 - וְהִנְנִי שָׂמֵחַ בְּבִיאַת אִסְטְפָנָס וּפָרְטוּנָטוֹס וַאֲכַיְקוֹס כִּי הֵמָּה מִלְּאוּ אֶת־חֶסְרֹנְכֶם׃   
1Corinthians 16:18 - אַנִיחו גֵּיר רוּחי דִּילי ודִילכוּן הוַיתּוּן הָכִיל מֵשׁתַּודּעִין לַאילֵין דּהָכַנָא אֵנוּן .   
1Corinthians 16:18 - For they have refreshed my spirit and yours. Wherefore acknowledge those who are such.   
1Corinthians 16:18 - And they have refreshed my spirit, and yours: therefore acknowledge ye them who are such.   
1Corinthians 16:18 - For they have refreshed my spirit as well as yours: therefore recognize them who are similar.   
1Corinthians 16:18 - וַיָּנִיחוּ אֶת־רוּחִי וְאֶת־רוּחֲכֶם עַל־כֵּן הַכִּירוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵם׃   
1Corinthians 16:19 - שָׁאלָן בַּשׁלָמכוּן עִדָתָא כֻּלהֵין דּבַאסִיַא שָׁאלִין בַּשׁלָמכוּן סַגִּי בּמָרַן אַקֵלָוס וַפּרִיסקִלַא עַם עִדּתָּא דַּבבַיתּהוּן .    
1Corinthians 16:19 - All the churches of Asia ask for your peace; Akilos and Priskila, with the church which is in their house, ask for your peace greatly in our Lord.   
1Corinthians 16:19 - All the churches that are in Asia, salute you. Aquila and Priscilla, with the church in their house, salute you much in the Lord.   
1Corinthians 16:19 - All the churches of Asia Minor salute you. Aquila and Priscilla salute you much in our LORD, with the congregation that meets in their house.   
1Corinthians 16:19 - הַקְּהִלּוֹת אֲשֶׁר בְּאַסְיָא שֹׁאֲלוֹת לִשְׁלוֹמְכֶם עֲקִילַס וּפְרִסְקְלָא וְגַם־הַקְּהִלָּה אֲשֶׁר בְּבֵיתָם מַרְבִּים לִשְׁאֹל לִשְׁלוֹמְכֶם בָּאָדוֹן׃   
1Corinthians 16:20 - שָׁאלִין בַּשׁלָמכוּן אַחַין כֻּלהוּן שַׁאלו בַּשׁלָמָא חַד דּחַד בּנוּשַׁקתָּא קַדִּישׁתָּא .   
1Corinthians 16:20 - All the brethren ask for your peace. Ask the peace of one another with the holy kiss.   
1Corinthians 16:20 - All the brethren salute you. Salute ye one another with a holy kiss.   
1Corinthians 16:20 - All the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss.   
1Corinthians 16:20 - הָאַחִים כֻּלָּם שֹׁאֲלִים לִשְׁלוֹמְכֶם שַׁאֲלוּ לְשָׁלוֹם אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ בַּנְּשִׁיקָה הַקְּדוֹשָׁה׃   
1Corinthians 16:21 - שׁלָמָא בַּכתָבַת אִידָא דִּילי דּפַּולָוס .   
1Corinthians 16:21 - Peace, by the writing of my hand, of PAULOS.   
1Corinthians 16:21 - The salutation in the handwriting of myself, Paul.   
1Corinthians 16:21 - This salutation is from me, Paul, in my own handwriting.   
1Corinthians 16:21 - שֹׁאֵל לִשְׁלוֹמְכֶם בִּכְתָב יָדִי אֲנִי פוֹלוֹס׃    
1Corinthians 16:22 - מַן דּלָא רָחֵם למָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא נֵהוֵא חרֵם מָרַן אֵתָא .    
1Corinthians 16:22 - Whosoever loveth not our Lord Jeshu Meshiha, let him be accursed. Our Lord cometh.   
1Corinthians 16:22 - Whoever loveth not our Lord Jesus the Messiah, let him be accursed: our Lord cometh.   
1Corinthians 16:22 - Whoever does not love our LORD Jesus Christ, let him be accursed. Maranatha, that is to say, our LORD has come.    
1Corinthians 16:22 - מִי שֶׁלּא יֶאֱהַב אֶת־הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ יָחֳרָם מָרַן אֲתָא׃   
1Corinthians 16:23 - טַיבּוּתֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא עַמכוּן .   
1Corinthians 16:23 - The grace of our Lord Jeshu Meshiha be with you.   
1Corinthians 16:23 - The grace of our Lord Jesus the Messiah be with you.   
1Corinthians 16:23 - The grace of our LORD Jesus Christ be with you.   
1Corinthians 16:23 - חֶסֶד יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ יְהִי עִמָּכֶם׃    
1Corinthians 16:24 - וחוּבּי עַם כֻּלכוּן בַּמשִׁיחָא יֵשׁוּע .   
1Corinthians 16:24 - And my love be with you all in the Meshiha Jeshu Amen.   
1Corinthians 16:24 - And my love be with you all, in the Messiah, Jesus. Amen.   
1Corinthians 16:24 - My love be with you all in Christ Jesus. Amen.   
1Corinthians 16:24 - וְאַהֲבָתִי אֶת־כֻּלְּכֶם בַּמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ אָמֵן׃  
 
2Corinthians 1:1 - פַּולָוס שׁלִיחָא דּיֵשׁוּע משִׁיחָא בּצֵביָנֵה דַּאלָהָא וטִימָתֵאָוס אַחָא לעִדּתָּא דַּאלָהָא דּאִית בּקָורִנתָוס וַלכֻלהוּן קַדִּישֵׁא דּאִית בַּאכַאִיַא כֻּלָה .   
2Corinthians 1:1 - PAULOS, apostle of Jeshu Meshiha, by the will of Aloha; and Timotheos a brother: to the church of Aloha which is in Kurinthos, and to all the saints who are in all Akaia.   
2Corinthians 1:1 - PAUL a legate of Jesus the Messiah, by the good pleasure of God; and Timothy a brother; to the church of God that is at Corinth, and to all the saints that are in all Achaia.   
2Corinthians 1:1 - PAUL, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Ti-mothe-us our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all A-chaia:   
2Corinthians 1:1 - פּוֹלוֹס שְׁלִיחַ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בִּרְצוֹן אֱלֹהִים וְטִימוֹתִיּוֹס אָחִינוּ אֶל־קְהִלַּת אֱלֹהִים אֲשֶׁר בְּקוֹרִנְתּוֹס עִם כָּל־הַקְּדשִׁים אֲשֶׁר בַּאֲכַיָּא׃   
2Corinthians 1:2 - טַיבּוּתָא עַמכוּן וַשׁלָמָא מֵן אַלָהָא אַבוּן ומֵן מָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
2Corinthians 1:2 - Grace be with you and peace, from Aloha our Father, and from our Lord Jeshu Meshiha.   
2Corinthians 1:2 - Grace be with you, and peace, from God our Father, and from our Lord Jesus the Messiah.   
2Corinthians 1:2 - Grace be to you and peace from God our Father, and from our LORD Jesus Christ.   
2Corinthians 1:2 - חֶסֶד לָכֶם וְשָׁלוֹם מֵאֵת הָאֱלֹהִים אָבִינוּ וַאֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 1:3 - מבַרַכ הוּ אַלָהָא אַבוּהי דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא אַבָא דּרַחמֵא וַאלָהָא דּכֻל בּוּיָא .   
2Corinthians 1:3 - Blessed be Aloha, the Father of our Lord Jeshu Meshiha, the Father of mercies, and the God of all consolation, who consoleth us in all our afflictions,   
2Corinthians 1:3 - Blessed be God, the Father of our Lord Jesus the Messiah, the Father of mercies, and the God of all consolation;    
2Corinthians 1:3 - Blessed be God, even the Father of our LORD Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort;    
2Corinthians 1:3 - בָּרוּךְ הָאֱלֹהִים וַאֲבִי אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אַב הָרַחֲמִים וֵאלֹהֵי כָּל־נֶחָמָה׃   
2Corinthians 1:4 - הַו דַּמבַיַא לַן בּכֻלהוּן אוּלצָנַין דָּאפ חנַן נֵשׁכַּח נבַיַא לַאילֵין דַּבכֻל אוּלצָנַין אֵנוּן בּהַו בּוּיָאָא דַּחנַן מֵתבַּיאיִנַן מֵן אַלָהָא .   
2Corinthians 1:4 - that we may be able to console those who are in all afflictions by that consolation by which we are consoled of Aloha.   
2Corinthians 1:4 - who comforteth us in all our afflictions, that we also might be able to comfort those who are in all afflictions, with the consolation wherewith we are comforted by God.    
2Corinthians 1:4 - Who comforts us in all our troubles, so that we also may be able to comfort those who are in any trouble, by the very comfort with which we ourselves are comforted by God    
2Corinthians 1:4 - הַמְנַחֵם אֹתָנוּ בְּכָל־לַחֲצֵנוּ לְמַעַן נַחֵם הַנִּלְחָצִים כָּל־לַחַץ בַּנֶּחָמָה אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ מְנֻחָמִים מֵאֵת הָאֱלֹהִים׃    
2Corinthians 1:5 - אַיכַּנָא גֵּיר דּמֵתיַתּרִין בַּן חַשַׁוהי דַּמשִׁיחָא הָכַנָא בּיַד משִׁיחָא מֵתיַתַּר אָפ בּוּיָאַן .   
2Corinthians 1:5 - For as the sufferings of the Meshiha abound in us, so, through the Meshiha, our consolation aboundeth also.    
2Corinthians 1:5 - For, as the sufferings of the Messiah abound in us, so also our consolation aboundeth by the Messiah.    
2Corinthians 1:5 - For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds in Christ.   
2Corinthians 1:5 - כִּי כְּרֹב עִנּוּיֵי הַמָּשִׁיחַ בָּנוּ כֵּן תִּרְבֶּה נֶחָמָתֵנוּ עַל־יְדֵי הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 1:6 - אָפֵן דֵּין מֵתַאלצִינַן עַל אַפַּי בּוּיָאכוּן הוּ ועַל אַפַּי חַיַיכּוּן מֵתַאלצִינַן וֵאן מֵתבַּיאיִנַן מֵטֻל דַּאנתּוּן תֵּתבַּיאוּן ותֵהוֵא בּכוּן חפִיטוּתָא דַּתסַיבּרוּן אֵנוּן לחַשֵׁא הָנוּן דָּאפ חנַן חָשִׁינַן להוּן .   
2Corinthians 1:6 - But if we are afflicted, it is for your consolation and for your salvation that we be afflicted: and if we are consoled, it is that you may be consoled, that there may be in you perseverance to endure those sufferings which we also suffer.   
2Corinthians 1:6 - And whether we be afflicted, it is for your consolation and for your life that we are afflicted; or whether we be comforted, it is, that ye may be comforted; and that there may be in you an eagerness, wherewith ye may endure those sufferings which we also suffer.    
2Corinthians 1:6 - Even though we are oppressed, it is for the sake of your consolation and for the sake of your salvation that we are oppressed; and if we are comforted, it is so that you might be comforted also; to be strength in you that you may be able to bear these sufferings, the same which we also suffer.   
2Corinthians 1:6 - וְאִם־נִלְחָצִים אֲנַחְנוּ נִלָחֵץ בַּעֲבוּר נֶחָמַתְכֶם וִישׁוּעַתְכֶם וְאִם־מְנֻחָמִים אֲנַחְנוּ נְנֻחַם בַּעֲבוּר נֶחָמַתְכֶם כְּדֵי שֶׁתַּאֲרִיכוּ גַּם־אַתֶּם נַפְשְׁכֶם בְּעֻנּוֹתְכֶם הָעִנּוּיִים אֲשֶׁר מְעֻנִּים אֲנָחְנוּ׃   
2Corinthians 1:7 - וסַברַן דַּעלַיכּוּן שַׁרִיר הוּ יָדעִינַן גֵּיר דֵּאן שַׁותָּפִין אנתּוּן בּחַשֵׁא שַׁותָּפִין אנתּוּן אָפ בּבוּיָאָא .   
2Corinthians 1:7 - And our hope concerning you is steadfast: for we know that if you participate in the sufferings, you also participate in the consolation.   
2Corinthians 1:7 - And our hope concerning you is steadfast: for we know, that if ye partake of the sufferings, ye will also partake of the consolation.   
2Corinthians 1:7 - And our hope concerning you is steadfast, for we know that if you are partakers of the sufferings, you are also partakers of the consolation.   
2Corinthians 1:7 - וְנָכוֹן לִבֵּנוּ בָּטוּחַ עֲלֵיכֶם וְיָדַעְנוּ כִּי כַּאֲשֶׁר עִנּוּיֵינוּ עִנּוּיֵיכֶם כֵּן נֶחָמָתֵנוּ נֶחָמַתְכֶם׃   
2Corinthians 1:8 - צָבֵינַן דֵּין דּתֵדּעוּן אַחַין עַל אוּלצָנָא דַּהוָא לַן בַּאסִיַא דּרַורבָאיִת אֵתֵאלֵצן יַתִּיר מֵן חַילַן עדַמָא דּקַרִיבִין הוַו חַיַין למֵתּטַלָקוּ .   
2Corinthians 1:8 - FOR I would have you to know, my brethren, of the affliction that befell us in Asia: for we were greatly pressed beyond our strength, until our life was nigh to be dissolved,   
2Corinthians 1:8 - But, my brethren, we wish you to know, respecting the affliction that was upon us in Asia, that we were afflicted exceedingly, beyond our strength, insomuch that our life was ready to terminate.    
2Corinthians 1:8 - For we would wish you to know, my brethren, about the trouble we had in Asia Minor, for we were greatly oppressed beyond our strength; insomuch that we despaired of our lives:   
2Corinthians 1:8 - כִּי לֹא־נְכַחֵד מִכֶּם אַחַי אֶת־צָרָתֵנוּ אֲשֶׁר מְצָאַתְנוּ בְּאַסְיָא לִמְאֹד כְּמַשָּׂא כָבֵד כָּבְדָה מִמֶּנּוּ עַד כִּי־נוֹאַשְׁנוּ מֵחַיֵּינוּ׃   
2Corinthians 1:9 - ועַל נַפשַׁן פּסַקן מַותָּא דּלָא נֵהוֵא לַן תּוּכלָנָא עַל נַפשַׁן אֵלָא עַל אַלָהָא הַו דַּמקִים מִיתֵא .   
2Corinthians 1:9 - and because of these we had concluded (for) death; [Phasakan mautho.] that we should not have hope in ourselves, but in Aloha, who raiseth the dead:    
2Corinthians 1:9 - And we passed a sentence of death upon ourselves, that our confidence might not be in ourselves, but in God, who raiseth up the dead;   
2Corinthians 1:9 - And we decided to die, not trusting in ourselves but in God who raises the dead:   
2Corinthians 1:9 - וַאֲנַחְנוּ בִלְבָבֵנוּ חָרַצְנוּ לָנוּ אֶת־הַמָּוֶת לְמַעַן אֲשֶׁר־לֹא נִבְטַח בְּנַפְשֵׁנוּ כִּי אִם־בֵּאלֹהִים הַמְחַיֶּה אֶת־הַמֵּתִים׃    
2Corinthians 1:10 - הַו דּמֵן מַותֵּא חַסִינֵא פַּרקַן ותוּב מסַבּרִינַן דּפָרֵק לַן .    
2Corinthians 1:10 - who from deaths of violence delivered us, and who will again, we trust, deliver us,   
2Corinthians 1:10 - who rescued us from imminent death: and we hope that he will again rescue us,   
2Corinthians 1:10 - Who delivered us from horrible deaths, and who will, we hope, again deliver us;   
2Corinthians 1:10 - אֲשֶׁר הִצִּילָנוּ מִן־הַמִּיתָה הַחֲמוּרָה הַזֹּאת וְעוֹדֶנּוּ מַצִּיל וְלוֹ אֲנַחְנוּ מְקַוִּים שֶׁיּוֹסִיף לְהַצִּילֵנוּ׃    
2Corinthians 1:11 - בַּמעַדּרָנוּתָא דּבָעוּתכוּן דּעַל אַפַּין דּתֵהוֵא מַוהַבתֵה דַּלוָתַן טַיבּוּתָא דַּעבִידָא בַּאפַּי סַגִּיֵאא וסַגִּיֵאא נַודּוּן לֵה עַל אַפַּין .   
2Corinthians 1:11 - through the help of your prayers for us; that his gift towards us may be a benefit effected for many, and many may praise him on our behalf.   
2Corinthians 1:11 - by the aid of your prayers in our behalf; so that his gift to us may be a favor done for the sake of many, and many may praise him on our account.   
2Corinthians 1:11 - You also helping by your supplications for us, that for his gift bestowed upon us, by means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.   
2Corinthians 1:11 - בַּעֲזָרְכֶם גַּם־אַתֶּם אֹתָנוּ בִּתְפִלַּתְכֶם לְמַעַן יוֹדוּ רַבִּים בַּעֲבוּרֵנוּ עַל־מַתְּנַת הַחֶסֶד שֶׁהָיְתָה לָּנוּ עַל־יְדֵי רַבִּים׃    
2Corinthians 1:12 - שׁוּבהָרַן גֵּיר הָנַו סָהדּוּתָא דּרֵעיָנַן דּבַפשִׁיטוּתָא וַבדַכיוּתָא וַבטַיבּוּתָא דַּאלָהָא אֵתהַפַּכן בּעָלמָא ולָא בּחֵכמתָא דּפַגרָא ויַתִּירָאיִת לוָתכוּן דִּילכוּן .   
2Corinthians 1:12 - For our glorying is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and purity, and by the grace of Aloha, we are conversant in the world; and not with the wisdom of the flesh, and especially with you yourselves.   
2Corinthians 1:12 - For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and purity, and by the grace of God, and not in the wisdom of the flesh, we have conducted ourselves in the world, and especially towards you.   
2Corinthians 1:12 - For our joy is this, the testimony of our conscience, in sincerity and in purity with the grace of God, we have conducted ourselves in this world, and not through the wisdom of the flesh; and above all, we have so dealt with you.   
2Corinthians 1:12 - כִּי זֹאת הִיא תְּהִלָּתֵנוּ אֲשֶׁר לִבֵּנוּ יָעִיד בָּנוּ כִּי בְּתֹם וְישֶׁר לִפְנֵי אֱלֹהִים הִתְהַלַּכְנוּ בָעוֹלָם אַף כִּי־אִתְּכֶם לֹא־בְחָכְמַת הַבָּשָׂר כִּי אִם־בְּחֶסֶד אֱלֹהִים׃   
2Corinthians 1:13 - לָא הוָא אחרָניָן כָּתבִּינַן לכוּן אֵלָא אַילֵין דּיָדעִין אנתּוּן אָפ מֵשׁתַּודּעִין אנתּוּן תּכִיל אנָא דֵּין דַּעדַמָא לַאחרָיתָּא תֵּשׁתַּודּעוּן .   
2Corinthians 1:13 - For we write no other (things) to you than those which you know and acknowledge, and which I am confident you will acknowledge unto the end:   
2Corinthians 1:13 - We write no other things unto you, than those which ye know and acknowledge. And I trust, ye will acknowledge them to the end:   
2Corinthians 1:13 - For we write nothing to you except those things which you know and understand, and I trust you will understand them to the end;   
2Corinthians 1:13 - כִּי לֹא־נִכְתֹּב לָכֶם כִּי אִם־מַה־שֶּׁאַתֶּם קֹרְאִים וְגַם־מְבִינִים׃   
2Corinthians 1:14 - אַיכַּנָא דָּאפ אֵשׁתַּודַּעתּוּן קַלִיל מֵן סַגִּי דּשׁוּבהָרכוּן חנַן אַיכ דָּאפ אַנתּוּן דִּילַן בּיַומֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא .    
2Corinthians 1:14 - even as you have in part acknowledged that we are your glorying, as you also are ours in the day of our Lord Jeshu Meshiha.   
2Corinthians 1:14 - as ye have also partially acknowledged that we are your rejoicing, as ye also are ours, in the day of our Lord Jesus the Messiah.   
2Corinthians 1:14 - Just as you have understood in part that we are your pride and joy, even as you also are ours in the day of our LORD Jesus Christ.   
2Corinthians 1:14 - וּבָטוּחַ אֲנִי בָּכֶם שֶׁיְּדַעְתֶּם אֹתָנוּ מְעַט וְאַף־תֵּדְעוּ עַד־תַּכְלִית כִּי אֲנַחְנוּ תְּהִלַּתְכֶם כַּאֲשֶׁר גַּם־אַתֶּם תְּהִלָּתֵנוּ בְּיוֹם אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ׃   
2Corinthians 1:15 - וַבהָנָא תּוּכלָנָא צָבֵא הוִית מֵן קדִים דּאִתֵא לוָתכוּן דַּאעִיפָאיִת תּקַבּלוּן טַיבּוּתָא .   
2Corinthians 1:15 - And in this confidence I have willed from the first to come to you, that doubly you may receive benefit,    
2Corinthians 1:15 - And in this confidence, I was before disposed to come to you, that ye might receive the grace doubly;    
2Corinthians 1:15 - And in this confidence I wished to come to you before, that you might receive grace doubly;   
2Corinthians 1:15 - וּבַבִּטָּחוֹן הַזֶּה חָפַצְתִּי לָבוֹא אֲלֵיכֶם רִאשֹׁנָה וּלְמַעַן תְּקַבְּלוּ טוֹבָה כְפוּלָה׃   
2Corinthians 1:16 - וֵאעבַּר עלַיכּוּן למַקֵדָונָיֵא ותוּב מֵן מַקֵדָונִיַא לוָתכוּן אִתֵא וַאנתּוּן תּלַווּנָני לִיהוּד .   
2Corinthians 1:16 - and that I may pass by you to Makedunia, and again from Makedunia I may come to you, and you may lead me forth unto Jihud.   
2Corinthians 1:16 - and to pass by you into Macedonia, and again to come to you from Macedonia, and [so] ye would accompany me to Judaea.   
2Corinthians 1:16 - And to pass by you on my way to Mac-edoni-a, and again to come back to you from Mac-e-doni-a, so that you may wish me Godspeed on my way to Juda.   
2Corinthians 1:16 - לַעֲבֹר בְּתוֹכֲכֶם אֶל־מַקְדּוֹנְיָא וְלָשׁוּב מִמַּקְדּוֹנְיָא אֲלֵיכֶם וְאַתֶּם תְּשַׁלְּחוּנִי אֶל־אֶרֶץ יְהוּדָה׃   
2Corinthians 1:17 - הָדֵא הָכִיל דֵּאתרַעִית למָא אַיכ מסַרהבָא אֵתרַעִית אַו דַּלמָא דַּבסַר אֵנֵין אַילֵין דּמֵתרַעֵא אנָא מֵטֻל דּוָלֵא הוָא דּנֵהוֵא בּהֵין אִין אִין ולָא לָא .   
2Corinthians 1:17 - This then that I have purposed, have I purposed boastingly ? or are they things of the flesh that I purpose, that I should have in them Yes, yes, or No, no ?   
2Corinthians 1:17 - When therefore I thus purposed, did I purpose as one inconsiderate ? Or, were the things I purposed, things of the flesh; so that there should be in them Yes, yes, and No, no?    
2Corinthians 1:17 - When I, therefore, was considering this, did I consider it lightly or are the things which I am considering wholly worldly? Because they should have been either yes, yes, or no, no    
2Corinthians 1:17 - וְעַתָּה הֶהָיְתָה עֲצָתִי נִמְהָרָה אוֹ יָעַצְתִּי לְפִי הַבָּשָׂר אֶת־אֲשֶׁר יָעָצְתִּי וְהָיָה אֶצְלִי פַּעַם הֵן הֵן וּפַעַם לֹא לֹא׃    
2Corinthians 1:18 - מהַימַן הוּ אַלָהָא דּלָא הוָת מֵלתַן דַּלוָתכוּן אִין ולָא .    
2Corinthians 1:18 - Faithful is Aloha that our word with you was not Yes and No.   
2Corinthians 1:18 - God is the witness, that our word to you was not Yes and No.   
2Corinthians 1:18 - But as God is true, our word to you was not yes and no.   
2Corinthians 1:18 - אָכֵן נֶאֱמָן הָאֱלֹהִים כִּי־דְבָרֵנוּ אֲלֵיכֶם לֹא הָיָה הֵן וָלֹא׃    
2Corinthians 1:19 - בּרֵה גֵּיר דַּאלָהָא יֵשׁוּע משִׁיחָא הַו דּבאִידַן אֵתכּרֵז לכוּן בִּי וַבסִלוַנָוס וַבטִימָתֵאָוס לָא הוָא אִין ולָא אֵלָא אִין הוָא בֵּה .    
2Corinthians 1:19 - For the Son of Aloha, Jeshu Meshiha, who by us hath been preached unto you, by me and by Sylvanas and by Timotheos, was not Yes and No, but it was Yes in him.   
2Corinthians 1:19 - For the Son of God, Jesus the Messiah, who was preached to you by us, [namely,] by me, by Sylvanus, and by Timotheus, was not Yes and No; but it was Yes in him.   
2Corinthians 1:19 - For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Ti-mothe-us, was not yes and no, but with him always yes.   
2Corinthians 1:19 - כִּי בֶן־הָאֱלֹהִים יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ הַנִּקְרָא בְתוֹכֲכֶם עַל־יָדֵינוּ עַל־יָדִי וְעַל־יְדֵי סִלְוָנוֹס וְטִימוֹתִיּוֹס הוּא לֹא הָיָה הֵן וָלֹא כִּי־הָיָה בוֹ הֵן בִּלְבָד׃   
2Corinthians 1:20 - כֻּלהוּן גֵּיר מוּלכָּנַוהי דַּאלָהָא בֵּה הוּ בַּמשִׁיחָא אִין הוַו מֵטֻל הָנָא בּאִידֵה יָהבִּינַן אַמִין לתֵשׁבּוּחתֵּה דַּאלָהָא .    
2Corinthians 1:20 - For all the promises of Aloha in him, in the Meshiha, are Yes; for which by him we give Amen to the glory of Aloha.   
2Corinthians 1:20 - For all the promises of God in him, the Messiah, are Yes; for which cause, we through him give [our] Amen, to the glory of God.   
2Corinthians 1:20 - For all the promises of God were in Christ, yes; therefore by his hand, we are given Amen to the glory of God.    
2Corinthians 1:20 - כִּי כָּל־הַבְטָחוֹת הָאֱלֹהִים כֻּלָּן בּוֹ הָיוּ הֵן וּבוֹ הָיוּ אָמֵן לִכְבוֹד הָאֱלֹהִים עַל־יָדֵינוּ׃   
2Corinthians 1:21 - אַלָהָא הוּ דֵּין משַׁרַר לַן עַמכוּן בַּמשִׁיחָא הַו דּהוּ מַשׁחַן .    
2Corinthians 1:21 - But Aloha himself confirmeth us with you in the Meshiha, who himself hath anointed us,   
2Corinthians 1:21 - Now it is God who establisheth us, with you, in the Messiah, and hath anointed us,   
2Corinthians 1:21 - Now it is God who has confirmed us with you in Christ, and who has anointed us;   
2Corinthians 1:21 - וְהָאֱלֹהִים הוּא הַמְכוֹנֵן אוֹתָנוּ אִתְּכֶם בַּמָּשִׁיחַ וַאֲשֶׁר מְשָׁחָנוּ׃   
2Corinthians 1:22 - וחַתּמַן ויַהב רַהבוּנָא דּרוּחֵה בּלֵבַּוָתַן .   
2Corinthians 1:22 - and hath sealed us, and given us the earnest-pledge [Rhabuno.] of his Spirit in our hearts.   
2Corinthians 1:22 - and hath sealed us, and hath given the earnest of his Spirit in our hearts.   
2Corinthians 1:22 - And who has sealed us, and pledged his spirit in our hearts.   
2Corinthians 1:22 - הוּא גַם־חֲתָמָנוּ וְאֶת־רוּחוֹ נָתַן בְּלִבֵּנוּ לְעֵרָבוֹן׃    
2Corinthians 1:23 - אֵנָא דֵּין לַאלָהָא מַסהֵד אנָא עַל נַפשׁי דּמֵטֻל דּחָאֵס אנָא עלַיכּוּן לָא אֵתִית לקָורִנתָוס .   
2Corinthians 1:23 - BUT I testify to Aloha on my soul that because I am sparing of you, I have not come to Kurinthos.   
2Corinthians 1:23 - Moreover, I call God for a witness on my soul, that it was in order to spare you, that I came not to Corinth.    
2Corinthians 1:23 - Moreover I testify to God concerning myself, that it was because I wanted to spare you, that I did not come to Corinth.   
2Corinthians 1:23 - וַאֲנִי אֶת־אֱלֹהִים אֶקְרָא לִהְיוֹת עֵד לְנַפְשִׁי כִּי מֵחֶמְלָתִי עֲלֵיכֶם לֹא־בָאתִי עַד־הֵנָּה לְקוֹרִנְתּוֹס׃   
2Corinthians 1:24 - לָא הוָא מֵטֻל דּמָרַי הַימָנוּתכוּן חנַן אֵלָא מעַדּרָנֵא חנַן דּחַדוַתכוּן בּהַימָנוּתָא הוּ גֵּיר קָימִין אנתּוּן .   
2Corinthians 1:24 - Not because we are lords of your faith, but are helpers of your joy; for by faith you stand.    
2Corinthians 1:24 - Not that we are lords over your faith, but we are helpers of your joy; for it is by faith ye stand.    
2Corinthians 1:24 - Not that we are the masters of your faith, but we are helpers of your joy; for by faith you stand.    
2Corinthians 1:24 - לֹא שֶׁמּשְׁלִים אֲנַחְנוּ בֶּאֱמוּנַתְכֶם כִּי אִם־עֹזְרִים לְשִׂמְחַתְכֶם כִּי עֲמַדְתֶּם בָּאֱמוּנָה׃    
2Corinthians 2:1 - דָּנֵת דֵּין הָדֵא בּנַפשׁי דּלָא תּוּב בּכַריוּתָא אִתֵא לוָתכוּן .    
2Corinthians 2:1 - But I have determined this in myself, that I will not with sorrow again come to you.   
2Corinthians 2:1 - And I determined this with myself, that I would not again come to you in sadness.   
2Corinthians 2:1 - BUT I determined this with myself, that I would not come again to you in sadness.   
2Corinthians 2:1 - וַאֲנִי גָּמַרְתִּי בְלִבִּי לְבִלְתִּי שׁוּב־עוֹד אֲלֵיכֶם בְּעַצָּבֶת׃   
2Corinthians 2:2 - אֵן אֵנָא גֵּיר מַכרֵא אנָא לכוּן מַנוּ נחַדֵּיני אֵלָא הַו דֵּאנָא אַכרִית לֵה .   
2Corinthians 2:2 - For if I grieve you, who shall refresh me, but he whom I had grieved?   
2Corinthians 2:2 - For if I should make you sad, who would make me joyful, unless he whom I had made sad ?   
2Corinthians 2:2 - For if I make you sad, who can make me happy, but him whom I made sad?   
2Corinthians 2:2 - כִּי אִם־אֲנִי אַעֲצִיבְכֶם מִי אֵפוֹא יְשַׂמְּחֵנִי בִּלְתִּי אִם־הַנֶּעְצָב עַל־יָדִי׃   
2Corinthians 2:3 - וַדכֵתבֵּת לכוּן הִי הָדֵא דּלָא כַּד אִתֵא נַכרוּן לִי הָנוּן אַילֵין דּוָלֵא הוָא להוּן דּהֵנוּן נחַדּוּנָני תּכִיל אנָא דֵּין עַל כֻּלכוּן דּחַדוַתי דּכֻלכוּן הִי .   
2Corinthians 2:3 - And I have written to you this very [epistle] , lest when I come they grieve me, they who ought to refresh me. But I confide in you, that my joy is that of all of you.   
2Corinthians 2:3 - And I wrote that very thing to you, lest when I came, those persons whom I ought to make joyful, should make me sad. For I have confidence concerning you, that my joy is the joy of you all.    
2Corinthians 2:3 - And I wrote this same thing to you, so that when I come to you I may not be made sad by those who ought to make me joyful; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.    
2Corinthians 2:3 - וְזֹאת כָּתַבְתִּי לָכֶם פֶּן־אָבֹא וְהָיָה־לִי עֶצֶֶב מֵאֹתָם אֲשֶׁר הָיָה־לִי לִשְׂמֹחַ עֲלֵיהֶם וּבֹטֵחַ אֲנִי בְּכֻלְּכֶם שֶׁשִּׂמְחָתִי הִיא שִׂמְחַת כֻּלְּכֶם׃   
2Corinthians 2:4 - ומֵן אוּלצָנָא רַבָּא ומֵן אַנוּסיָא דּלֵבָּא כֵּתבֵּת לכוּן הָלֵין בּדֵמעֵא סַגִּיָאתָא לָא מֵטֻל דּתֵכרֵא לכוּן אֵלָא מֵטֻל דּתֵדּעוּן חוּבָּא יַתִּירָא דּאִית לִי לוָתכוּן .   
2Corinthians 2:4 - And from great affliction and anxiety of heart I wrote those things to you with many tears, not that you might grieve, but (also) that you might know the abundant love I have towards you.    
2Corinthians 2:4 - And in much affliction, and in anguish of heart, I wrote those things to you, with many tears; not that ye might have sorrow, but that ye might know the exceeding love I have for you.    
2Corinthians 2:4 - For out of great affliction and anguish of heart, I wrote you with many tears; not to make you feel distressed, but that you may know the abundant love I have for you.   
2Corinthians 2:4 - כִּי מֵרֹב צָרָה וּמְצוּקַת לִבִּי כָּתַבְתִּי לָכֶם וּבִדְמָעוֹת הַרְבֵּה וְלֹא לְהַעֲצִיבְכֶם רַק לְמַעַן תֵּדְעוּ הָאַהֲבָה הַיְתֵרָה אֲשֶׁר אָהַבְתִּי אֶתְכֶם׃   
2Corinthians 2:5 - אֵן דֵּין אנָשׁ אַכרִי לָא הוָא לִי אַכרִי אֵלָא בּצִירָא קַלִיל לכֻלכוּן דּלָא תּאִקַר מֵלתָא עלַיכּוּן .   
2Corinthians 2:5 - But if any one hath caused grief, he hath not grieved me (only), but a part of you all: that the word may not weigh upon [the whole of] you.    
2Corinthians 2:5 - And if one hath caused grief, he hath not grieved me [only], but,-that the declaration may not bear too hard on you-in a measure, all of you.   
2Corinthians 2:5 - But if anyone has caused grief, he has not grieved me only, but to a certain degree all of you, therefore the news will not be a shock to you.   
2Corinthians 2:5 - וְאִם־הֶעֱצִיב אִישׁ לֹא־אֹתִי הֶעֱצִיב אֶלָּא כֻלְּכֶם וְשֶׁלּא־אַפְרִיז עַל־הַמִּדָּה אֹמַר מִקְצָתְכֶם׃   
2Corinthians 2:6 - כַּדּוּ לֵה דֵּין להָנָא כָּאתָא דּמֵן סַגִּיֵאא .   
2Corinthians 2:6 - But sufficient for him was this chastisement, which was from many.   
2Corinthians 2:6 - And sufficient for him, is this rebuke proceeding from many:   
2Corinthians 2:6 - The rebuke of many persons is sufficient for such a man.   
2Corinthians 2:6 - וְדַיּוֹ לְאֹתוֹ הָאִישׁ הַתּוֹכֵחָה הַהִיא מִפִּי הָרַבִּים׃    
2Corinthians 2:7 - ומֵכִּיל אחרָניָאיִת וָלֵא דּתֵשׁבּקוּן לֵה וַתבַיאוּנֵה דַּלמָא בּכַריוּתָא יַתִּירתָּא נֵתבּלַע לֵה הַו מַן דּהָכַנָא הוּ .   
2Corinthians 2:7 - And now on the other hand it behoves you to forgive him and console him, lest he who is such an one be swallowed up of excessive grief.   
2Corinthians 2:7 - so that, on the other hand, ye ought to forgive him and console him; lest he who is such a man, should be swallowed up with excessive grief.   
2Corinthians 2:7 - So that from henceforth you ought rather to forgive and comfort him, lest perhaps such a one will be overcome with overmuch grief.   
2Corinthians 2:7 - וּבְכֵן לְהֶפֶךְ תִּסְלְחוּ וּתְנַחֲמוּ כְּדֵי שֶׁלּא יְבֻלַּע הָאִישׁ בְּעִצְּבוֹנוֹ כִּי רַב הוּא׃   
2Corinthians 2:8 - מֵטֻל הָנָא בָּעֵא אנָא מֵנכוּן דַּתשַׁררוּן בֵּה חוּבּכוּן .    
2Corinthians 2:8 - Therefore I entreat of you to confirm to him your love.   
2Corinthians 2:8 - I therefore beseech you, that ye confirm to him your love.   
2Corinthians 2:8 - I beseech you therefore that you confirm your love toward him.   
2Corinthians 2:8 - עַל־כֵּן אֲבַקְשָׁה מִכֶּם שֶׁתִּתְיָעֲצוּ לְהַרְאוֹתוֹ אַהֲבָה׃    
2Corinthians 2:9 - מֵטֻל הָנָא גֵּיר כֵּתבֵּת אָפ דֵּאדַּע בּנֵסיָנָא אֵן בּכֻלמֵדֵּם מֵשׁתַּמעִין אנתּוּן .   
2Corinthians 2:9 - On this account also I have written, to ascertain by experiment whether in every thing you will obey me.    
2Corinthians 2:9 - For it was for this also that I wrote [to you], that I might learn by a trial, whether ye would be obedient in every thing.   
2Corinthians 2:9 - For that is why I wrote you, that I might know by your word whether you are obedient in all things   
2Corinthians 2:9 - כִּי לָזֹאת כָּתַבְתִּי לְמַעַן אֵדַע אֶת־תֻּמַּתְכֶם אִם־בַּכֹּל תִּשְׁמָעוּן׃   
2Corinthians 2:10 - למַן דַּאנתּוּן דֵּין שָׁבקִין אנתּוּן אָפ אֵנָא אָפ אֵנָא גֵּיר מֵדֵּם דּשֵׁבקֵת למַן דּשֵׁבקֵת מֵטֻלָתכוּן הוּ שֵׁבקֵת בּפַּרצוּפֵּה דַּמשִׁיחָא .   
2Corinthians 2:10 - But to whom you forgive, I also. For I, too, what I have forgiven, have on your account forgiven in the presence [Or, the person.] of the Meshiha:    
2Corinthians 2:10 - And whom ye forgive, I also [forgive]: for that which I forgave to any one, for your sakes I forgave it, in the presence of the Messiah;   
2Corinthians 2:10 - To whom you forgive anything, I forgive also; for anything which I have forgiven, to whomever I forgave it, it is for your sakes I forgave it in the presence of Christ:   
2Corinthians 2:10 - וְאִישׁ אֲשֶׁר תִּסְלְחוּ לוֹ אֶסְלַח־לוֹ גַּם־אָנִי כִּי גַם אִם־אָנֹכִי סָלַחְתִּי לָאִישׁ סָלַחְתִּי לוֹ לְמַעַנְכֶם לִפְנֵי הַמָּשִׁיחַ׃    
2Corinthians 2:11 - דּלָא נֵעלבַן סָטָנָא יָדעִינַן גֵּיר מַחשׁבָתֵה .   
2Corinthians 2:11 - lest Satana get the advantage of you; for we know his devices.    
2Corinthians 2:11 - lest Satan should overreach us; for we know his devices.   
2Corinthians 2:11 - Lest Satan might take advantage of us: for we know his devices.   
2Corinthians 2:11 - פֶּן־יוֹנֶה אֹתָנוּ הַשָּׂטָן כִּי לֹא־נֶעֶלְמוּ מֵאִתָּנוּ מְזִמּוֹתָיו׃   
2Corinthians 2:12 - כַּד אֵתִית דֵּין לַטרָוַאס בַּסבַרתֵה דַּמשִׁיחָא וֵאתפּתַח לִי תַּרעָא בּמָריָא .   
2Corinthians 2:12 - WHEN, in preaching the gospel of the Meshiha, I had come to Troas, and a door was opened to me by the Lord,    
2Corinthians 2:12 - Moreover, when I came to Troas in announcing the Messiah, and a door was opened to me by the Lord,    
2Corinthians 2:12 - Furthermore, when I came to Troas with the gospel of Christ, and a door was opened to me of the LORD,    
2Corinthians 2:12 - וַאֲנִי בְּבֹאִי לִטְרוֹאַס לְבַשֵּׂר בְּשׂוֹרַת הַמָּשִׁיחַ אַף כִּי־נִפְתַּח־לִי פֶתַח בַּאֲדֹנֵינוּ׃   
2Corinthians 2:13 - לָא הוָא לִי ניָחָא בּרוּחי דּלָא אֵשׁכּחֵת לטִטָוס אָחי אֵלָא שׁרִית אֵנוּן ונֵפקֵת לִי למַקֵדָונָיֵא .   
2Corinthians 2:13 - I had no rest in my spirit because I found not Titos my brother. But leaving them, I went forth to Makedunia.    
2Corinthians 2:13 - there was no quietude in my spirit, because I found not Titus my brother: and I took leave of them, and went into Macedonia.   
2Corinthians 2:13 - I could not rest in my spirit, because I did not find Titus my brother; hence I took leave of them, and left for Mac-e-doni-a.   
2Corinthians 2:13 - לֹא־הָיְתָה רְוָחָה לְרוּחִי כִּי לֹא־מָצָאתִי שָׁם אֶת־טִיטוֹס אָחִי וְנִפְטַרְתִּי מֵהֶם וְיָצָאתִי לָלֶכֶת אֶל־מַקְדֹּנְיָא׃    
2Corinthians 2:14 - טַיבּוּ דֵּין לַאלָהָא דַּבכֻל זבַן חזָתָא עָבֵד לַן בַּמשִׁיחָא וגָלֵא בַּן רִיחָא דִּידַעתֵה בּכֻל אַתַר .   
2Corinthians 2:14 - But thanks unto Aloha, who in all time maketh us a triumph in the Meshiha, and maketh manifest by us the perfume of his knowledge in every place.   
2Corinthians 2:14 - But thanks be to God, who always procureth us a triumph in the Messiah, and manifesteth by us the odor of the knowledge of him in every place.   
2Corinthians 2:14 - Now thanks be to God, who has made us in the pattern of Christ, and makes manifest the savour of his knowledge through us in every place.   
2Corinthians 2:14 - אֲבָל תּוֹדוֹת לֵאלֹהִים הַנֹּתֵן לָנוּ תְּשׁוּעָה בַמָּשִׁיחַ בְּכָל־עֵת וּמֵפִיץ עַל־יָדֵינוּ אֶת־רֵיחַ דַּעְתּוֹ בְּכָל־מָקוֹם׃    
2Corinthians 2:15 - רִיחָא חנַן גֵּיר בַּסִימָא בַּמשִׁיחָא לַאלָהָא בַּאילֵין דּחָאֵין ובַאילֵין דָּאבדִּין .   
2Corinthians 2:15 - For we are a fragrant perfume in the Meshiha unto Aloha in those who are saved, and in those who perish.    
2Corinthians 2:15 - For, through the Messiah, we are unto God a sweet odor, in them that live and in them that perish:    
2Corinthians 2:15 - For we are a sweet savour to God through Christ, in those who are saved and in those who perish:   
2Corinthians 2:15 - כִּי־רֵיחַ נִיחֹחַ שֶׁל־הַמָּשִׁיחַ אֲנַחְנוּ לֵאלֹהִים בְּתוֹךְ הַנּוֹשָׁעִים וּבְתוֹךְ הָאֹבְדִים׃   
2Corinthians 2:16 - לַאילֵין דּרִיחָא דּמַותָּא למַותָּא ולַאילֵין דּרִיחָא דּחַיֵא לחַיֵא וַלהָלֵין מַנוּ נֵשׁוֵא .   
2Corinthians 2:16 - To these as a perfume of death unto death, and to those as a perfume of life unto life. And unto these who is equal?   
2Corinthians 2:16 - to these, an odor of death unto death; and to those, an odor of life unto life. And who is adequate to these things !   
2Corinthians 2:16 - To the one the savour of death unto death; and to the other the savour of life unto life. And who is worthy of these things?   
2Corinthians 2:16 - לָאֵלֶּה רֵיחַ מָוֶת לַמָּוֶת וְלָאֵלֶּה רֵיחַ חַיִּים לַחַיִּים וּמִי־זֶה רָאוּי לְכָךְ׃   
2Corinthians 2:17 - לָא הוַין גֵּיר אַיכ שַׁרכָּא דַּממַזגִין מֵלַוהי דַּאלָהָא אֵלָא אַיכ דּבַשׁרָרָא וַאיכ דּמֵן אַלָהָא קדָם אַלָהָא בַּמשִׁיחָא ממַללִינַן .    
2Corinthians 2:17 - For we are not as the rest who commix the word of Aloha; but as in truth, and as from Aloha, before Aloha in the Meshiha do we speak.    
2Corinthians 2:17 - For we are not like others, who dilute the words of God; but as of the truth, and as of God, we speak in the Messiah before God.   
2Corinthians 2:17 - For we are not like those who corrupt the word of God: but according to the truth, and as men of God we speak through Christ in the sight of God.   
2Corinthians 2:17 - כִּי אֵין מִדָּתֵנוּ כְּמִדַּת הָרַבִּים הָעֹשִׂים דְּבַר הָאֱלֹהִים סְחוֹרָה כִּי אִם־מִתּוֹךְ ישֶׁר הַלֵּב וּמֵאֱלֹהִים לִפְנֵי אֱלֹהִים נְדַבֵּר בַּמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 3:1 - משַׁרֵינַן לַן תּוּב מֵן דּרִישׁ דַּנחַוֵיכוּן מָנָא חנַן אַו דַּלמָא סנִיקִינַן אַיכ אחרָנֵא דֵּאגּרָתָא דּפוּקָדֵא נֵתכַּתבָּן לכוּן עלַין אַו דַּאנתּוּן תֵּכתּבוּן תּפַקדוּן עלַין .   
2Corinthians 3:1 - Do we begin again anew to show who we are? or do we need as others to write epistles of commendation to you concerning ourselves, or that you should write to commend us ?   
2Corinthians 3:1 - Do we begin again to show you who we are ? Or do we, like others, need that letters recommendatory of us should be written to you? Or, that ye should write recommendations of us ?    
2Corinthians 3:1 - DO we begin again to commend our selves? Or do we need, as some other people, epistles of commendation concerning us written to you, or that you should write commending us?   
2Corinthians 3:1 - הֲנָחֵל עוֹד לְשַׁבֵּחַ עַצְמֵנוּ הַאִם־צְרִיכִים אֲנַחְנוּ כַּאֲחֵרִים לְאִגְּרוֹת אֲלֵיכֶם אוֹ מִכֶּם מַזְכִּירוֹת אֹתָנוּ לָשֶׁבַח׃    
2Corinthians 3:2 - אֵגַּרתַּן דֵּין דִּילַן אַנתּוּן אֵנוּן דַּכתִיבָא בּלֵבַּן וִידִיעָא ומֵתקַריָא מֵן כֻּלנָשׁ .   
2Corinthians 3:2 - But you yourselves are our epistle, written in our hearts, and known and read of every man.   
2Corinthians 3:2 - Ye are our epistle, written on our hearts, and known and read by every man.   
2Corinthians 3:2 - You are our epistle written in our hearts, well-known and read by all men:   
2Corinthians 3:2 - אַתֶּם אִגַּרְתֵּנוּ הַכְּתוּבָה בִּלְבָבֵנוּ וְנוֹדָעָה וְנִקְרָאָה לְכָל־אָדָם׃   
2Corinthians 3:3 - יָדעִיתּוּן גֵּיר דֵּאגַּרתֵּה אַנתּוּן דַּמשִׁיחָא דֵּאשׁתַּמשַׁת מֵנַן דַּכתִיבָא לָא בַּדיוּתָא אֵלָא בּרוּחָא דַּאלָהָא חַיָא לָא בּלוּחֵא דּכאִפָא אֵלָא בּלוּחֵא דּלֵבָּא דּבֵסרָא .   
2Corinthians 3:3 - For you know that you are an epistle of the Meshiha, who hath been ministered by us; written, not with ink but by the Spirit of Aloha the Living; not on tablets of stone, but on the fleshly tablets of the heart.    
2Corinthians 3:3 - For ye know that ye are an epistle of the Messiah, ministered by us; not written with ink, but by the Spirit of the living God; not on tables of stone, but on the tablets of the heart of flesh.    
2Corinthians 3:3 - For you are known to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the spirit of the Living God; not on tablets of stone, but on tablets of the living heart.    
2Corinthians 3:3 - כִּי בְיָדוּעַ שֶׁאַתֶּם אִגֶּרֶת הַמָּשִׁיחַ עֲרוּכָה עַל־יְדֵי שֵׁרוּתֵנוּ כְּתוּבָה לֹא בִדְיוֹ כִּי אִם־בְּרוּחַ אֱלֹהִים חַיִּים וְלֹא עַל־לוּחוֹת אֶבֶן כִּי אִם־עַל־לוּחוֹת בָּשָׂר לוּחוֹת הַלֵּב׃    
2Corinthians 3:4 - תּוּכלָנָא דֵּין הָכַנָא אִית לַן בַּמשִׁיחָא לוָת אַלָהָא .    
2Corinthians 3:4 - BUT such confidence we have through the Meshiha toward Aloha.   
2Corinthians 3:4 - And such confidence have we in the Messiah towards God.   
2Corinthians 3:4 - Such is the trust that we have through Christ toward God.   
2Corinthians 3:4 - וְזֶה בִטְחוֹנֵנוּ עַל־יְדֵי הַמָּשִׁיחַ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים׃    
2Corinthians 3:5 - לַו דַּחנַן סָפקִינַן דּנֵתרַעֵא מֵדֵּם אַיכ דּמֵן נַפשַׁן אֵלָא חַילַן מֵן אַלָהָא הוּ .   
2Corinthians 3:5 - For we are not sufficient to think any thing as of ourselves; but our power is from Aloha,   
2Corinthians 3:5 - Not that we are sufficient to think any thing as of ourselves; but our efficiency is from God:   
2Corinthians 3:5 - Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves; but our strength comes from God,    
2Corinthians 3:5 - לֹא־שֶׁכְּשֵׁרִים אֲנַחְנוּ מֵעַצְמֵנוּ לָדִין כִּי כִשְׁרוֹנֵנוּ מֵאֵת הָאֱלֹהִים׃   
2Corinthians 3:6 - הַו דַּאשׁוַין דּנֵהוֵא משַׁמשָׁנֵא דּדִיַתִקאִ חדַתָא לָא בַּכתָבָא אֵלָא בּרוּחָא כּתָבָא גֵּיר קָטֵל רוּחָא דֵּין מַחיָא .   
2Corinthians 3:6 - who hath made us fit to be ministers of the new covenant, not in the writing, but in the spirit. For the writing killeth, but the Spirit maketh alive.   
2Corinthians 3:6 - who hath fitted us to be ministers of the new Testament, not in the letter, but in the Spirit; for the letter killeth, but the Spirit giveth life.   
2Corinthians 3:6 - Who has made us worthy to be ministers of the new covenant; not of the letter, but the Spirit: for the letter of the law punishes with death, but the Spirit gives life.   
2Corinthians 3:6 - וְהוּא הִכְשִׁיר אֹתָנוּ לִמְשָׁרֲתֵי בְּרִית חֲדָשָׁה לֹא שֶׁל־הָאוֹתִיּוֹת אֶלָּא שֶׁל־הָרוּחַ כִּי־הָאוֹת תָּמִית וְהָרוּחַ יְחַיֶּה׃    
2Corinthians 3:7 - אֵן דֵּין תֵּשׁמֵשׁתָּא דּמַותָּא בַּכתָבָא אֵתרַשׁמַת בּכאִפֵא וַהוָת בּתֵשׁבּוּחתָּא אַיכַּנָא דּלָא נֵשׁכּחוּן בּנַי אִיסרָיֵל לַמחָר בּפַּרצוּפֵּה דּמוּשֵׁא מֵטֻל שׁוּבחָא דּפַּרצוּפֵּה הַו דֵּאתבַּטַל .   
2Corinthians 3:7 - But if the ministry of death in the writing engraven on stones was with glory, as that the sons of Israel could not look on the face of Musha because of the glory of his face which is abolished,    
2Corinthians 3:7 - Now if the ministration of death was engraved upon stones in writing, and was so glorious that the children of Israel could not look on the face of Moses, on account of the glory upon his face which vanished away;   
2Corinthians 3:7 - Now if the ministration of death, as contained in the letter of the law and engraved on stones, was so glorious that the children of Israel could not look at the face of Moses because of the glory of his countenance; which glory was not lasting   
2Corinthians 3:7 - וְאִם־שֵׁרוּת הַמָּוֶת הֶחָרוּת בְּאוֹתִיּוֹת עַל־הָאֶבֶן נִרְאָה בְּכָבוֹד עַד־שֶׁלּא יָכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַבִּיט אֶל־פְּנֵי משֶׁה מִפְּנֵי כְּבוֹד פָּנָיו הַבָּטֵל׃   
2Corinthians 3:8 - אַיכַּנָא הָכִיל תֵּשׁמֵשׁתָּא דּרוּחָא לָא יַתִּירָאיִת תֵּהוֵא בּשׁוּבחָא .   
2Corinthians 3:8 - how much more then doth not the ministry Of the Spirit excel in glory?   
2Corinthians 3:8 - how then shall not the ministration of the Spirit be still more glorious?   
2Corinthians 3:8 - Why then shall not the ministration of the Spirit be more glorious?   
2Corinthians 3:8 - כְּבוֹד שֵׁרוּת הָרוּחַ כַּמָּה יִגְדַּל כְּבוֹדוֹ׃    
2Corinthians 3:9 - אֵן גֵּיר לתֵשׁמֵשׁתָּא דּחוּיָבָא הוָא שׁוּבחָא חַד כּמָא תֵּתיַתַּר תֵּשׁמֵשׁתָּא דּזַדִּיקוּתָא בּשׁוּבחָא .   
2Corinthians 3:9 - For if the ministry of condemnation was glorious, how much more doth not the ministry of justification excel in glory ?   
2Corinthians 3:9 - For if there was glory in the ministration of condemnation, how much more shall the ministration of justification excel in glory ?   
2Corinthians 3:9 - For if there be glory in the ministration of condemnation, much more will the ministration of righteousness exceed in glory.   
2Corinthians 3:9 - כִּי אִם־הַשֵּׁרוּת אֲשֶׁר לְחַיֵּב כָּבוֹד הוּא הַשֵּׁרוּת אֲשֶׁר לְזַכּוֹת כַּמָּה יֶעְדַּף בְּכָבוֹד׃   
2Corinthians 3:10 - אַיכ הַו גֵּיר דָּאפלָא משַׁבּחָא הָי דֵּאשׁתַּבּחַת בּפוּחָמָא דּהָנָא שׁוּבחָא מיַתּרָא .   
2Corinthians 3:10 - For that which was glorified had no glory, in comparison of this excelling glory.   
2Corinthians 3:10 - For that which was glorious, was as if not glorious, in comparison with this which excelleth in glory.    
2Corinthians 3:10 - Just as that which was not glorious became glorified, in comparison with that, this excels in glory.    
2Corinthians 3:10 - כִּי אַף־מַה־שֶּׁנִּתַּן בְּכָבוֹד כַּמִּדָּה הַהִיא כְּבוֹדוֹ כְאַיִן לְעֻמַּת הַכָּבוֹד הַנַּעֲלֶה הַזֶּה׃   
2Corinthians 3:11 - אֵן גֵּיר מֵדֵּם דֵּאתבַּטַל בּשׁוּבחָא הוָא יַתִּירָאיִת אַינָא דַּמקַוֵא בּשׁוּבחָא נֵהוֵא .   
2Corinthians 3:11 - For if that which was abolished was with glory, how much more shall that which endureth be with glory?    
2Corinthians 3:11 - For if that which is abolished was glorious, much more must that which abideth be glorious.   
2Corinthians 3:11 - For if that which was not lasting was glorious, much more glorious will that be which endures.   
2Corinthians 3:11 - כִּי אִם־הַדָּבָר הַבָּטֵל יֶשׁ־לוֹ חֵלֶק בְּכָבוֹד הַדָּבָר הַקַּיָּם עַל־אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה׃   
2Corinthians 3:12 - מֵטֻל דּאִית לַן הָכִיל הָנָא סַברָא יַתִּירָאיִת בַּגלֵא עִין מֵתּדַּבּרִינַן .   
2Corinthians 3:12 - Therefore because we have this hope, we speak the more boldly,   
2Corinthians 3:12 - Seeing therefore we have this hope, we the more speak with boldness;   
2Corinthians 3:12 - Seeing therefore that we have such hope, we conduct ourselves bravely:   
2Corinthians 3:12 - עַל־כֵּן בִּהְיוֹת לָנוּ תִּקְוָה כַּתִּקְוָה הַזֹּאת פִּתְחוֹן פֶּה רַב לָנוּ׃   
2Corinthians 3:13 - ולָא אַיכ מוּשֵׁא דּרָמֵא הוָא תַּחפִּיתָא עַל אַפַּוהי דּלָא נחוּרוּן בּנַי אִיסרָיֵל בּשׁוּלָמֵה דּהַו דּמֵתבַּטַל .   
2Corinthians 3:13 - and (are) not as Musha, who threw the veil upon his face, that the sons of Israel might not look upon the End of that which was to be abolished.   
2Corinthians 3:13 - and are not like Moses, who threw a vail over his face, that the children of Israel might not behold the termination of that which was abolished.   
2Corinthians 3:13 - And not as Moses who put a veil over his face, so that the children of Israel might not look upon the fulness of the glory which was not lasting:   
2Corinthians 3:13 - וְלֹא כְמשֶׁה אֲשֶׁר נָתַן מַסְוֶה עַל־פָּנָיו פֶּן־יַבִּיטוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־סוֹף מַה־שֶּׁסּוֹפוֹ לְהִבָּטֵל׃   
2Corinthians 3:14 - אֵלָא אֵתעַוַרו בּמַדּעַיהוּן עדַמָא גֵּיר ליַומָנָא אֵמַתי דּדִיַתִקאִ עַתִּיקתָּא מֵתקַריָא הִי הָי תַּחפִּיתָא קָימָא עלַיהוּן ולָא מֵתגַּליָא דּבַמשִׁיחָא הוּ מֵתבַּטלָא .   
2Corinthians 3:14 - But they are blinded in their minds unto this day. For when the old covenant is read, that very veil standeth upon them, nor is it apparent (to them) that in the Meshiha it hath been abolished.   
2Corinthians 3:14 - But they were blinded in their understanding; for until this day, when the old Testament is read, the same vail resteth upon them; nor is it manifest [to them], that it is abolished by the Messiah.   
2Corinthians 3:14 - But their minds were blinded: for to this day, when the Old Testament is read, the same veil rests over them, and it is not known to them that the veil has been removed through Christ.    
2Corinthians 3:14 - אֲבָל נִטַּמְטְמוּ דֵעוֹתֵיהֶם כִּי עַד־הַיּוֹם הַזֶּה בְּקָרְאָם הַבְּרִית הַיְשָׁנָה נִשְׁאָר הַמַּסְוֶה הַהוּא וְלֹא־גֻלָּה עָלֶיהָ כִּי לֹא יוּסַר כִּי אִם־בַּמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 3:15 - וַעדַמָא ליַומָנָא אֵמַתי דּמֵתקרֵא מוּשֵׁא תַּחפִּיתָא עַל לֵבּהוּן רַמיָא .   
2Corinthians 3:15 - And unto this day, when Musha is read, the veil is thrown upon their heart.   
2Corinthians 3:15 - And unto this day, when Moses is read, a vail is thrown upon their hearts.   
2Corinthians 3:15 - But even unto this day, whenever the books of Moses are read, the veil is upon their hearts.   
2Corinthians 3:15 - עַד־הַיּוֹם הַזֶּה הֵם קֹרְאִים אֶת־משֶׁה וְהַמַּסְוֶה מֻנָּח עַל־לִבָּם׃   
2Corinthians 3:16 - וֵאמַתי דּאנָשׁ מֵנהוּן נֵתפּנֵא לוָת מָריָא מֵשׁתַּקלָא מֵנֵה תַּחפִּיתָא .   
2Corinthians 3:16 - And when any one of them is converted unto the Lord, the veil from him is uplifted.   
2Corinthians 3:16 - But when any of them is turned unto the Lord, the vail is taken from him.   
2Corinthians 3:16 - Nevertheless whenever a man turns to the LORD, the veil is taken away.   
2Corinthians 3:16 - אַךְ בְּעֵת שׁוּבָם אֶל־הָאָדוֹן יוּסַר הַמַּסְוֶה׃    
2Corinthians 3:17 - מָריָא דֵּין הוּיוּ רוּחָא וַאתַר דּרוּחֵה דּמָריָא חאִרוּתָא הי .    
2Corinthians 3:17 - But the Lord himself is the Spirit; and where the Spirit of the Lord, (there) is liberty.   
2Corinthians 3:17 - Now the Lord himself is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom.   
2Corinthians 3:17 - Now the LORD is that very Spirit: and where the Spirit of the LORD is, there is liberty.   
2Corinthians 3:17 - הָאָדוֹן הוּא הָרוּחַ וּבַאֲשֶׁר רוּחַ הָאָדוֹן שָׁם חֵרוּת׃    
2Corinthians 3:18 - חנַן דֵּין כֻּלַן בַּאפֵּא גַּליָתָא תֵּשׁבּוּחתֵּה דּמָריָא אַיכ דַּבמַחזִיתָא חָזֵינַן ולָה לַדמוּתָא מֵשׁתַּחלפִינַן מֵן שׁוּבחָא לשׁוּבחָא אַיכ דּמֵן מָריָא רוּחָא .   
2Corinthians 3:18 - But we all with disclosed [Or, revealed.] faces behold the glory of the Lord as in a mirror, and into the resemblance of it are changed from brightness to brightness, as by the Lord the Spirit.    
2Corinthians 3:18 - And we all, with uncovered faces, behold as in a mirror the glory of the Lord; and are transformed into the same likeness, from glory to glory, as by the Lord the Spirit.   
2Corinthians 3:18 - But we all, with open faces, see as in a mirror the glory of the LORD, and we shall be transformed into the same likeness, from one glory to another, just as the Spirit comes from the LORD.    
2Corinthians 3:18 - וַאֲנַחְנוּ כֻלָּנוּ רֹאִים בַּמַּרְאָה אֶת־כְּבוֹד הָאָדוֹן וּפָנֵינוּ מְגֻלִּים וְנִתְהַפֵּךְ לְעֶצֶם דְּמוּת הַהִיא מִכָּבוֹד לְכָבוֹד כְּמִי שֶׁמִּתְחַלֵּף מֵאֵת אֲדוֹן הָרוּחַ׃    
2Corinthians 4:1 - מֵטֻל הָנָא לָא מָאנָא לַן בּתֵשׁמֵשׁתָּא הָדֵא דַּאחִידִינַן אַיכ רַחמֵא דַּהוַו עלַין .   
2Corinthians 4:1 - ON this account we have not weariness in this ministry which we have received, according to the mercies that are upon us.   
2Corinthians 4:1 - Therefore, we are not weary in this ministry which we have received, according to the mercies that have been upon us:   
2Corinthians 4:1 - FOR this reason we are not weary of the ministry in which we are engaged, just as we are not weary of the mercies that have been upon us;   
2Corinthians 4:1 - עַל־כֵּן בִּהְיוֹת לָנוּ הַשֵּׁרוּת הַזֶּה כַּאֲשֶׁר חֻנַּנּוּ לֹא נֵחָת׃   
2Corinthians 4:2 - אֵלָא אַסלִינַן כַּסיָתָה דּבֵהתּתָא ולָא מהַלכִינַן בּחָרעוּתָא ולָא נָכלִינַן מֵלתֵה דַּאלָהָא אֵלָא בּגַליוּתָא דַּשׁרָרָא מחַוֵינַן נַפשַׁן לכֻלהוּן רֵעיָנֵא דַּבנַינָשָׁא קדָם אַלָהָא .   
2Corinthians 4:2 - But we have rejected the secrets of shamefulness; and walk not with craft, nor deal deceitfully (with) the word of Aloha; but by the revelation of the truth make we ourselves manifest to the minds of all men before Aloha.   
2Corinthians 4:2 - But we have renounced the concealments of dishonor, and we walk not in craftiness, nor do we treat the word of God deceitfully; but by the manifestation of the truth, we exhibit ourselves to all the consciences of men before God.   
2Corinthians 4:2 - But we have renounced the hidden things of shame, and we do not practice cunning, nor do we handle the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth we commend ourselves to every man's conscience before God.   
2Corinthians 4:2 - כִּי מָאַסְנוּ בְּסִתְרֵי בשֶׁת שֶׁלּא לְהִתְנַהֵג כְּמִנְהַג עָרְמָה וְלֹא לְעַקֵּם אֶת־דְּבַר הָאֱלֹהִים אֶלָּא נִגְלִינוּ נֶגֶד דַּעַת כָּל־בְּנֵי אָדָם לִפְנֵי הָאֱלֹהִים בְּהַרְאוֹת הָאֱמֶת׃   
2Corinthians 4:3 - וֵאן דֵּין מכַסַי הוּ אֵוַנגֵּלִיָון דִּילַן לַאילֵין דָּאבדִּין הוּ מכַסַי .   
2Corinthians 4:3 - But if our gospel is hid, to those who perish is it hid:   
2Corinthians 4:3 - And if our gospel is vailed, it is vailed to them that perish;   
2Corinthians 4:3 - If our gospel is hidden, it is hidden to those who are lost   
2Corinthians 4:3 - וְאִם־נֶעֱלָמָה בְּשׂוֹרָתֵנוּ נֶעֱלָמָה הִיא מִן־הָאֹבְדִים׃    
2Corinthians 4:4 - אַילֵין דַּאלָהֵה דּעָלמָא הָנָא עַוַר מַדּעַיהוּן עַל דּלָא מהַימנִין דּלָא נֵדנַח להוּן נוּהרֵה דֵּאוַנגֵּלִיָון דּשׁוּבחֵה דַּמשִׁיחָא דּהוּיוּ דּמוּתֵה דַּאלָהָא .   
2Corinthians 4:4 - (to) them whose minds the god of this world hath blinded because they believe not; lest the light of the gospel of the glory of Meshiha, who is the image of Aloha, should arise upon them.    
2Corinthians 4:4 - to them whose minds the God of this world hath blinded, in order that they might not believe, lest the light of the gospel of the glory of the Messiah (who is the likeness of God) should dawn upon them.   
2Corinthians 4:4 - To those in this world whose minds have been blinded by God, because they did not believe, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the likeness of God, should shine on them.    
2Corinthians 4:4 - אֲשֶׁר אֵל הָעוֹלָם הַזֶּה עִוֵּר בָּהֶם אֶת־מַחְשְׁבוֹת חַסְרֵי הָאֱמוּנָה לְבִלְתִּי זְרֹחַ לָהֶם נֹגַהּ בְּשׂוֹרַת כְּבוֹד הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר הוּא צֶלֶם הָאֱלֹהִים׃   
2Corinthians 4:5 - לָא הוָא גֵּיר נַפשַׁן מַכרזִינַן אֵלָא לַמשִׁיחָא יֵשׁוּע מָרַן לנַפשַׁן דֵּין דּעַבדַּיכּוּן חנַן מֵטֻל יֵשׁוּע .   
2Corinthians 4:5 - For we preach not ourselves, but the Meshiha, Jeshu our Lord; but ourselves that we are your servants for the sake of Jeshu.   
2Corinthians 4:5 - For it is not ourselves that we preach, but the Messiah, Jesus our Lord; and, as to ourselves, that we are your servants for Jesus' sake.   
2Corinthians 4:5 - For we do not preach about ourselves, but about Christ Jesus our LORD; and as to ourselves, we are your servants for Jesus' sake.   
2Corinthians 4:5 - כִּי לֹא אֹתָנוּ מַכְרִיזִים אֲנַחְנוּ כִּי אִם־אֶת־הַמָּשִׁיחַ יֵשׁוּעַ לֵאמֹר הוּא הָאָדוֹן וַאֲנַחְנוּ עַבְדֵיכֶם לְמַעַן יֵשׁוּעַ׃    
2Corinthians 4:6 - מֵטֻל דַּאלָהָא הוּ דֵּאמַר דּמֵן חֵשׁוּכָא נוּהרָא נֵדנַח הוּ דּנַח בּלֵבַּוָתַן דּנֵתנַהַר בִּידַעתָא דּשׁוּבחֵה דַּאלָהָא בּפַּרצוּפֵּה דּיֵשׁוּע משִׁיחָא .   
2Corinthians 4:6 - For Aloha, who said, Let light arise from darkness, hath arisen in our hearts; that we should be illuminated by the knowledge of the glory of Aloha in the face of Jeshu Meshiha.    
2Corinthians 4:6 - Because God, who commanded the light to arise from darkness, hath himself shined in our hearts, that we might be illuminated with the knowledge of the glory of God on the face of Jesus the Messiah.   
2Corinthians 4:6 - For God, who said, Let light shine out of darkness, has shone in our hearts, so that we may be enlightened with the knowledge of the glory of God in the person of Christ.   
2Corinthians 4:6 - כִּי הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר אָמַר וַיֹּפַע אוֹר מֵחשֶׁךְ הוּא הוֹפִיעַ בְּלִבֵּנוּ לְהָפִיץ אוֹר דַּעַת כְּבוֹד הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּפְנֵי הַמָּשִׁיחַ׃    
2Corinthians 4:7 - אִית לַן דֵּין סִימתָא הָדֵא בּמָאנָא דּחֵצפָּא דּרַבּוּתָא דּחַילָא מֵן אַלָהָא תֵּהוֵא ולָא מֵנַן .   
2Corinthians 4:7 - BUT we have this treasure in a vase of earth, that the greatness of the power might be from Aloha, and not from us.    
2Corinthians 4:7 - But we have this treasure in an earthen vessel, that the excellency of the power might be from God, and not from us.   
2Corinthians 4:7 - But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of power may be from God, and not of us.    
2Corinthians 4:7 - וְהָאוֹצָר הַזֶּה לָנוּ בִּכְלֵי חָרֶשׂ לְמַעַן אֲשֶׁר־תִּהְיֶה הַגְּבוּרָה הַיְתֵרָה לֵאלֹהִים וְלֹא מֵאִתָּנוּ׃   
2Corinthians 4:8 - בּכֻלמֵדֵּם גֵּיר מֵתַאלצִינַן אֵלָא לָא מֵתחַנקִינַן מֵתּטַרפִינַן אֵלָא לָא חַיָבִין חנַן .   
2Corinthians 4:8 - But in every thing we are afflicted, yet not strangled; we are beaten, yet not condemned;   
2Corinthians 4:8 - And in every thing we are oppressed, but not suffocated; we are corrected, but not condemned;    
2Corinthians 4:8 - We are distressed in every way, but not overwhelmed; we are harassed on all sides, but not conquered;    
2Corinthians 4:8 - נִלְחָצִים אֲנַחְנוּ בַּכֹּל וְלֹא נִדְכָּאִים דֹּאֲגִים וְלֹא נוֹאָשִׁים׃   
2Corinthians 4:9 - מֵתרַדפִּינַן אֵלָא לָא מֵשׁתַּבקִינַן מֵסתַּחפִּינַן אֵלָא לָא אָבדִּינַן .   
2Corinthians 4:9 - persecuted, yet not forsaken; cast down, yet we perish not.   
2Corinthians 4:9 - we are persecuted, but not forsaken; we are prostrated, but perish not.   
2Corinthians 4:9 - Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;   
2Corinthians 4:9 - נִרְדָּפִים וְלֹא נְטוּשִׁים מֻשְׁלָכִים וְלֹא אֹבְדִים׃    
2Corinthians 4:10 - בּכֻלזבַן מִיתוּתֵה דּיֵשׁוּע בּפַגרַין שׁקִילִינַן דָּאפ חַיַוהי דּיֵשׁוּע בּפַגרַין נֵתגּלוּן .   
2Corinthians 4:10 - In all time the dying of Jeshu in our bodies we bear, that the life also of Jeshu might in our bodies be revealed.    
2Corinthians 4:10 - For we bear in our body, at all times, the dying of Jesus; that the life also of Jesus might be manifested in our body.   
2Corinthians 4:10 - For we always bear in our bodies the death of Jesus, that the life of Jesus might also be made manifest in our bodies.   
2Corinthians 4:10 - וְנֹשְׂאִים בְּכָל־עֵת מִיתַת הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ בִּגְוִיָּתֵנוּ לְמַעַן יִגָּלוּ גַם־חַיֵּי יֵשׁוּעַ בִּגְוִיָּתֵנוּ׃   
2Corinthians 4:11 - אֵן חנַן גֵּיר חַיֵא למַותָּא מֵשׁתַּלמִינַן מֵטֻל יֵשׁוּע הָכַנָא אָפ חַיַוהי דּיֵשׁוּע נֵתגּלוּן בּפַגרַן הָנָא דּמָאֵת .   
2Corinthians 4:11 - For if we, the living, unto death are delivered on account of Jeshu, so also will the life of Jeshu be revealed in this our body of death.   
2Corinthians 4:11 - For if we are delivered over alive unto death, for Jesus' sake, even so also will the life of Jesus be manifested in this our mortal body.   
2Corinthians 4:11 - For if we who live are delivered to death for Jesus' sake, so also will the life of Jesus be made manifest in our mortal bodies.   
2Corinthians 4:11 - כִּי אֲנַחְנוּ הַחַיִּים מְסוּרִים תָּמִיד לַמָּוֶת בַּעֲבוּר יֵשׁוּעַ לְמַעַן יִגָּלוּ גַּם־חַיֵּי יֵשׁוּעַ בִּבְשָׂרֵנוּ בְּשַׂר הַתְּמוּתָה׃    
2Corinthians 4:12 - הָשָׁא מַותָּא בַּן מֵתחַפַּט וחַיֵא בּכוּן .   
2Corinthians 4:12 - Now death in us worketh earnestly, but life in you.   
2Corinthians 4:12 - Now therefore, in us death is active, but in you, life.   
2Corinthians 4:12 - Thus death is close to us, but life is nigh to you.   
2Corinthians 4:12 - לָכֵן בָּנוּ יֶאֱמַץ הַמָּוֶת וּבָכֶם הַחַיִּים׃    
2Corinthians 4:13 - אָפ חנַן הָכִיל דַּחדָא הי רוּחָא דּהַימָנוּתָא אִית לַן אַיכ דַּכתִיב דּהַימנֵת מֵטֻל הָנָא אָפ מַללֵת מהַימנִינַן מֵטֻל הָנָא אָפ ממַללִינַן .    
2Corinthians 4:13 - We then also who have one spirit of faith, as it is written, I have believed, and therefore also spoken; we believe, therefore also we speak.   
2Corinthians 4:13 - Having therefore the same spirit of faith, (as it is written, I believed, therefore also have I spoken,) we also believe, and therefore speak;   
2Corinthians 4:13 - We have the same spirit of faith, as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, therefore we also speak;   
2Corinthians 4:13 - וּבִהְיוֹת לָנוּ הָרוּחַ הַהוּא שֶׁל־הָאֱמוּנָה כַּדָּבָר הַכָּתוּב הֶאֱמַנְתִּי כִּי־אֲדַבֵּר גַּם־אֲנַחְנוּ נַאֲמִין וְעַל־כֵּן נְדַבֵּר׃    
2Corinthians 4:14 - ויָדעִינַן דּהַו מַן דַּאקִים למָרַן יֵשׁוּע אָפ לַן בּיַד יֵשׁוּע נקִים וַנקַרבַן עַמכוּן לוָתֵה .   
2Corinthians 4:14 - And we know that He who raised up our Lord Jeshu, will by Jeshu raise us also, and will present us with you unto himself.   
2Corinthians 4:14 - knowing that he, who resuscitated our Lord Jesus, will also resuscitate us by Jesus, and will receive us, with you, to himself.   
2Corinthians 4:14 - Knowing that he who raised our LORD Jesus shall raise us also by Jesus, and shall present us with you.    
2Corinthians 4:14 - בַּאֲשֶׁר יָדַעְנוּ כִּי הַמֵּעִיר אֶת־הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ יָעִיר גַּם־אֹתָנוּ עִם־יֵשׁוּעַ וְיַעֲמִידֵנוּ עִמָּכֶם׃   
2Corinthians 4:15 - כֻּלמֵדֵּם גֵּיר מֵטֻלָתכוּן הוּ דּכַד מֵתיַתּרָא טַיבּוּתָא בּיַד סַגִּיֵאא תֵּסגֵּא תַּודִּיתָא לשׁוּבחֵה דַּאלָהָא .   
2Corinthians 4:15 - For every thing is for your sake, that grace, abounding by many, may multiply praise to the glory of Aloha.    
2Corinthians 4:15 - For all things are for your sakes, that while grace aboundeth by means of many, thanksgiving may abound to the glory of God.   
2Corinthians 4:15 - For all things are for your sakes that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God.   
2Corinthians 4:15 - כִּי כָל־זֹאת לְמַעַנְכֶם לְמַעַן אֲשֶׁר־יִרְבֶּה הַחֶסֶד עַל־יְדֵי רַבִּים וְתִפְרֹץ הַתּוֹדָה לִכְבוֹד הָאֱלֹהִים׃   
2Corinthians 4:16 - מֵטֻל הָנָא לָא מָאנָא לַן אָפ אֵן בַּרנָשַׁן גֵּיר בַּרָיָא מֵתחַבַּל אֵלָא דּמֵן לגַו מֵתחַדַּת יוּם מֵן יוּם .   
2Corinthians 4:16 - For this cause we have not weariness; for if our outward man is wasted, yet the interior man is renovated day by day.   
2Corinthians 4:16 - For this cause we faint not; for though our outward man perish, yet the inner [man] is renovated day by day.    
2Corinthians 4:16 - For this reason, we do not grow weary; for though our outward man perish, yet the inner man is renewed day by day.   
2Corinthians 4:16 - עַל־כֵּן לֹא נֵחָת וְאַף אִם־יִכְלֶה בָנוּ הָאָדָם הַחִיצוֹן הִנֵּה הָאָדָם הַפְּנִימִי יִתְחַדֵּשׁ יוֹם יוֹם׃   
2Corinthians 4:17 - אוּלצָנֵה גֵּיר דּזַבנָא הָנָא כַּד טָב זעוּר וקַלִיל שׁוּבחָא רַבָּא דּלָא סָכָא לעָלַם עָלמִין מטַיֵב לַן .   
2Corinthians 4:17 - For the affliction of this time, while small and light, a glory without end for ever and ever prepareth for us.    
2Corinthians 4:17 - For the affliction of the present time, though very small and light, prepareth for us great glory, without end, for ever and ever;   
2Corinthians 4:17 - For while the troubles of the present time are little and light, a great and limitless glory for ever and ever is prepared for us.   
2Corinthians 4:17 - כִּי לַחֲצֵנוּ שֶׁהוּא קַל וְאֵינוֹ אֶלָּא לְרָגַע יָבִיא לָנוּ כְּבוֹד עוֹלָמִים גָּדוֹל וָרָב עַד־לִמְאֹד׃   
2Corinthians 4:18 - דּלָא חָדֵינַן בּהָלֵין דּמֵתחַזיָן אֵלָא בּהָלֵין דּלָא מֵתחַזיָן דּמֵתחַזיָן גֵּיר דּזַבנָא אֵנֵין דּלָא מֵתחַזיָן דֵּין דַּלעָלַם אֵנֵין .    
2Corinthians 4:18 - While we look not on these which are seen, but at those which are unseen. For the seen are of time, but the unseen are of eternity.    
2Corinthians 4:18 - while we look not at these seen things, but at those not seen; for these seen things are temporary, but those not seen are eternal.   
2Corinthians 4:18 - We do not rejoice in the things which are seen, but in the things which are not seen, for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.    
2Corinthians 4:18 - בַּאֲשֶׁר לֹא נְצַפֶּה אֶל־הַדְּבָרִים הַנִּרְאִים כִּי אִם־אֶל־אֲשֶׁר אֵינָם נִרְאִים כִּי הַנִּרְאִים לְשָׁעָה הֵמָּה וַאֲשֶׁר אֵינָם נִרְאִים קַיָּמִים לְעוֹלָם׃   
2Corinthians 5:1 - יָדעִינַן גֵּיר דֵּאן בַּיתַּן דּבַארעָא הָנָא דּפַגרָא נֵשׁתּרֵא אֵלָא אִית לַן בֵּניָנָא דּמֵן אַלָהָא בַּיתָּא דּלָא בַּעבָד אִידַיָא בַּשׁמַיָא לעָלַם .   
2Corinthians 5:1 - FOR we know that if our earthly house of this body were dissolved, we have nevertheless a building that is by Aloha; a house which is not made with hands, in the heaven, eternal.    
2Corinthians 5:1 - For we know that, if our house on earth-this of the body, were dissolved, yet we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heaven.   
2Corinthians 5:1 - FOR we know that if our earthly house were destroyed, we still have a building made by God, a house not made with hands, eternal in heaven   
2Corinthians 5:1 - הֵן יָדַעְנוּ כִּי בֵּהָרֵס בֵּית אָהֳלֵנוּ אֲשֶׁר בָּאָרֶץ יֶשׁ־לָנוּ בִנְיָן מֵאֵת הָאֱלֹהִים בַּיִת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מַעֲשֵׂה יָדַיִם וְהוּא קַיָּם לְעוֹלָם בַּשָּׁמָיִם׃   
2Corinthians 5:2 - אָפ עַל הָדֵא גֵּיר מֵתּתַּנחִינַן וַסוֵינַן דּנֵלבַּשׁ בַּיתַּן דּמֵן שׁמַיָא .   
2Corinthians 5:2 - For concerning this also we groan, and long to put on our house which is from heaven,   
2Corinthians 5:2 - And on this account also, we groan, and wish to be clothed with our house from heaven:   
2Corinthians 5:2 - We also weary over this earthly house, earnestly longing to use our house which is in heaven.   
2Corinthians 5:2 - כִּי גַם־עַתָּה נֶאֱנָחִים וְנִכְסָפִים אֲנַחְנוּ לְהִתְעַטֵּף בְּבֵיתֵנוּ אֲשֶׁר מִן־הַשָּׁמָיִם׃   
2Corinthians 5:3 - אֵלָא אָפ מָא דַּלבֵשׁן נֵשׁתּכַח לַן עַרטֵל .   
2Corinthians 5:3 - if, when that we have clothed, we may not be found naked.   
2Corinthians 5:3 - if indeed, when clothed, we shall not be found naked.   
2Corinthians 5:3 - If not so, even when we are clothed, we will still be naked.   
2Corinthians 5:3 - וּבִלְבַד שֶׁאַחֲרֵי לְבַשְׁנֻהוּ לֹא נִמָּצֵא עֲרֻמִּים׃    
2Corinthians 5:4 - כַּד אִיתַין גֵּיר הָשָׁא בּהָנָא בַּיתָּא מֵתּתַּנחִינַן מֵן יוּקרֵה ולָא צָבֵינַן למֵשׁלחֵה אֵלָא דּנֵלבַּשׁ לעֵל מֵנֵה דּתֵתבּלַע מִיתוּתֵה בּחַיֵא .   
2Corinthians 5:4 - For now while we are in this house, we groan from the weight of it: yet are we not willing to cast it off, but to be clothed upon of it, that its mortality might be swallowed up in life.    
2Corinthians 5:4 - For while we are here in this house, we groan under its burden; yet ye desire, not to throw it off; but to be clothed over it, so that its mortality may be absorbed in life.   
2Corinthians 5:4 - While we are in this earthly house, we groan because of its weight: yet we are unwilling to leave it, but rather wish to add to it, so that death will be overcome by life.   
2Corinthians 5:4 - כִּי בְּאָהֳלֵנוּ זֶה נֵאָנַח תַּחַת הַמַּשָּׂא מִתְאַוִּים לְהִתְעַטֵּף וְלֹא לִפְשֹׁט לְמַעַן יְבֻלַּע הַמָּוֶת עַל־יְדֵי הַחַיִּים׃    
2Corinthians 5:5 - ודַמעַתֵּד לַן לָה להָדֵא אַלָהָא הוּ הַו דּיַהב לַן רַהבוּנָא דּרוּחֵה .   
2Corinthians 5:5 - And he who prepareth us for this is Aloha, who hath given to us the earnest-pledge of his Spirit.   
2Corinthians 5:5 - And he that prepareth us for this thing, is God: who hath given us the earnest of his Spirit.   
2Corinthians 5:5 - Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given to us the pledge of his Spirit.    
2Corinthians 5:5 - וֵאלֹהִים תִּקֵּן אֹתָנוּ לְכָךְ אֲשֶׁר גַּם־נָתַן לָנוּ אֶת־רוּחוֹ לְעֵרָבוֹן׃   
2Corinthians 5:6 - מֵטֻל דּיָדעִינַן הָכִיל וַמפָּסִינַן דַּכמָא דַּבפַגרָא שׁרֵינַן עַנִידִינַן מֵן מָרַן .   
2Corinthians 5:6 - For therefore do we know and are persuaded, that so long as we remain in the body we are in pilgrimage from our Lord.   
2Corinthians 5:6 - Therefore, because we know and are persuaded, that while we lodge in the body we sojourn away from our Lord;    
2Corinthians 5:6 - Therefore we know and are convinced, that so long as we dwell in the body, we are absent from our LORD.    
2Corinthians 5:6 - לָכֵן בְּטוּחִים אֲנַחְנוּ בְּכָל־עֵת וְיֹדְעִים כִּי כָל־עוֹד שֶׁמּוֹשָׁבֵנוּ בַגּוּף רְחוֹקִים אֲנַחְנוּ מִן־הָאָדוֹן׃    
2Corinthians 5:7 - בּהַימָנוּתָא הוּ גֵּיר מהַלכִינַן ולָא בַּחזָיָא .   
2Corinthians 5:7 - For by faith we walk, and not by sight.   
2Corinthians 5:7 - (for we walk by faith, and not by sight ;)   
2Corinthians 5:7 - For we walk by faith, and not by sight.   
2Corinthians 5:7 - כִּי בֶאֱמוּנָה נִתְהַלֵּךְ וְלֹא בִּרְאוּת עֵינָיִם׃    
2Corinthians 5:8 - מֵטֻל הָנָא תּכִילִינַן וַמסַוחִינַן דּנֵענַד מֵן פַּגרָא ונֵהוֵא לוָת מָרַן .   
2Corinthians 5:8 - On this account we confide, and long to pass away [Or, migrate.] from the body, and to be with our Lord.   
2Corinthians 5:8 - therefore we are confident, and desirous to be away from the body, and to be with our Lord.   
2Corinthians 5:8 - This is why we are confident, and anxious to be absent from the body, and to be present with our LORD.    
2Corinthians 5:8 - אֲבָל בְּטוּחִים אֲנַחְנוּ וְהַטּוֹב בְּעֵינֵינוּ לְהִתְרַחֵק מִן־הַגּוּף וְלִהְיוֹת קְרוֹבִים אֶל־הָאָדוֹן׃   
2Corinthians 5:9 - ומֵתחַפּטִינַן דֵּאן עָנוּדֵא חנַן וֵאן עָמוּרֵא לֵה הוַין שָׁפרִין .    
2Corinthians 5:9 - We give diligence, that whether we are pilgrims or inhabitants, we may be pleasing unto Him.   
2Corinthians 5:9 - We are assiduous, that whether we are absent, or whether at home, we may please him.   
2Corinthians 5:9 - Wherefore we endeavor, that, whether present or absent, we may be pleasing to him.   
2Corinthians 5:9 - וְלָכֵן אִם־קְרוֹבִים אֲנַחְנוּ אִם־רְחוֹקִים נִשְׁתַּדֵּל לִמְצֹא חֵן בְּעֵינָיו׃   
2Corinthians 5:10 - כֻּלַן גֵּיר עתִידִינַן לַמקָם קדָם בִּים דַּמשִׁיחָא דּנֵתפּרַע אנָשׁ אנָשׁ בּפַגרֵה מֵדֵּם דַּעבִיד לֵה אֵן דּטָב וֵאן דּבִישׁ .   
2Corinthians 5:10 - For we are all to stand before the tribunal of the Meshiha, that every man may be recompensed in his body (for) that which is done in it, whether of good or of evil.    
2Corinthians 5:10 - For we are all to stand before the judgment-seat of the Messiah, that each may receive retribution in the body, [for] what he hath done in it, whether of good, or whether of evil.    
2Corinthians 5:10 - For we must all stand before the judgment seat of Christ; that every one may be rewarded according to that which he has done with his body, whether it be good or bad.   
2Corinthians 5:10 - כִּי כֻלָּנוּ עֲתִידִים לְהֵרָאוֹת לִפְנֵי כִסֵּא־דִין הַמָּשִׁיחַ לְמַעַן יִשָּׂא אִישׁ כְּפָעֳלוֹ בְּחַיֵּי גוּפוֹ אִם־טוֹב וְאִם־רָע׃    
2Corinthians 5:11 - מֵטֻל דּיָדעִינַן הָכִיל דֵּחלתֵה דּמָרַן לַבנַינָשָׁא הוּ מפִּיסִינַן לַאלָהָא דֵּין גּלֵינַן סָבַר אנָא דֵּין דָּאפ למַדּעַיכּוּן דִּילכוּן גּלֵינַן .   
2Corinthians 5:11 - THEREFORE, because we know the terror of our Lord, we persuade men; and to Aloha we are manifest; but I hope that to your minds also we are manifest.   
2Corinthians 5:11 - Therefore because we know the fear of our Lord we persuade men; and we are made manifest unto God; and I hope also, we are made manifest to your minds.   
2Corinthians 5:11 - Knowing therefore the fear of our LORD, we try in a persuasive way to win men; so we are very well understood by God; and I trust we are also understood by you.   
2Corinthians 5:11 - וְעַתָּה יַעַן אֲשֶׁר יִרְאַת אֲדֹנָי לְנֶגֶד עֵינֵינוּ נְדַבֵּר עַל־לֵב בְּנֵי אָדָם וְלֵאלֹהִים אֲנַחְנוּ גְלוּיִם וַאֲקַוֶּה כִּי־גְלוּיִם אֲנַחְנוּ גַּם בְּמַדָּעֲכֶם׃   
2Corinthians 5:12 - לָא הוָא תּוּב נַפשַׁן משַׁבּחִינַן לכוּן אֵלָא עֵלתָא הוּ יָהבִּינַן לכוּן דַּהוַיתּוּן מֵשׁתַּבהרִין בַּן לוָת הָנוּן דּבַאפֵּא הו מֵשׁתַּבהרִין ולָא בּלֵבָּא .   
2Corinthians 5:12 - For we commend [Or, praise; Meschabchinan.] not ourselves again to you, but we give you cause to be boastful of us to them who in appearance boast, but not in heart.   
2Corinthians 5:12 - We do not again laud ourselves to you; but we give you occasion to glory in us, to them who glory in appearance and not in heart.   
2Corinthians 5:12 - We are not boasting of ourselves to you, but we give you occasion to be proud of us, before those who glory as hypocrites but who are not sincere in heart.   
2Corinthians 5:12 - כִּי אֵין אֲנַחְנוּ מִשְׁתַּבְּחִים שֵׁנִית לִפְנֵיכֶם כִּי אִם מַמְצִיאִים לָכֶם מָקוֹם לְהִתְפָּאֵר בָּנוּ כְּנֶגֶד הַמִּתְפָּאֲרִים בִּפְנֵיהֶם וְלֹא בְלִבָּם׃   
2Corinthians 5:13 - אֵן גֵּיר שָׁטֵינַן לַאלָהָא וֵאן תַּקנִינַן לכוּן .   
2Corinthians 5:13 - For if we be beside ourselves, (it is) unto Aloha; and if we be right, [Tagninan.] (it is) unto you.   
2Corinthians 5:13 - For if we are extravagant, it is for God: and if we are discreet, it is for you.   
2Corinthians 5:13 - For if we go wrong, we answer to God, and if we go straight, it is for you.   
2Corinthians 5:13 - כִּי אִם־הִשְׁתַּגַּעְנוּ הִשְׁתַּגַּעְנוּ לֵאלֹהִים וְאִם־הִשְׂכַּלְנוּ הִשְׂכַּלְנוּ לָכֶם׃   
2Corinthians 5:14 - חוּבֵּה גֵּיר דַּמשִׁיחָא אָלֵץ לַן דּרָנֵינַן הָדֵא דּחַד חלָפ כֻּלנָשׁ מִית מָדֵין כֻּלנָשׁ מִית לֵה .   
2Corinthians 5:14 - For the love of the Meshiha constraineth us, because we judge this, That if one for every man hath died, then (was) every man dead.   
2Corinthians 5:14 - For the love of the Messiah constraineth us to reason thus: One died for all; therefore are all dead.    
2Corinthians 5:14 - For the love of Christ compels us to reason thus, that if one died for all, then were all dead:   
2Corinthians 5:14 - כִּי־אֲחוּזֵי אַהֲבַת הַמָּשִׁיחַ אֲנַחְנוּ הַדָּנִים שֶׁאִם־מֵת אֶחָד בְּעַד כֻּלָּם כֻּלָּם מֵתוּ׃   
2Corinthians 5:15 - וַחלָפ כֻּלנָשׁ הוּ מִית דַּאילֵין דּחַיִין לָא לנַפשׁהוּן נִחוּן אֵלָא להַו אַינָא דּעַל אַפַּיהוּן מִית וקָם .   
2Corinthians 5:15 - And for every man he died, that they who live should not live to themselves, but to him who on their behalf died and arose.   
2Corinthians 5:15 - And he died for all, that they who live should not live to themselves, but to him who died for them and rose again.    
2Corinthians 5:15 - And that he died for all, that those who live may not henceforth live for themselves, but for him who died and rose for them.   
2Corinthians 5:15 - וּבְעַד כֻּלָּם מֵת לְמַעַן לֹא־יִחְיוּ הַחַיִּים עוֹד לְנַפְשָׁם כִּי אִם־לַאֲשֶׁר מֵת וְקָם בַּעֲדָם׃   
2Corinthians 5:16 - ומֵכִּיל חנַן לאנָשׁ בַּפגַר לָא יָדעִינַן וֵאן יִדַען בַּפגַר לַמשִׁיחָא אֵלָא מֵן הָשָׁא לָא יָדעִינַן .   
2Corinthians 5:16 - And henceforth we no man know according to the flesh; and if we have known the Meshiha according to the flesh, [Baphgar, "In the body."] yet from now we know not.   
2Corinthians 5:16 - And therefore, we know no person after the flesh: and if we have known the Messiah after the flesh, yet henceforth we know [him] no more.   
2Corinthians 5:16 - And now from henceforth we do not know any one in the body: even though once we had known Christ in the body, we no longer know him now.   
2Corinthians 5:16 - לָכֵן מֵעַתָּה אֲנַחְנוּ לֹא־נֵדַע אִישׁ מִן־הַבָּשָׂר וְגַם אִם־יָדַעְנוּ אֶת־הַמָּשִׁיחַ מִן־הַבָּשָׂר מֵעַתָּה לֹא־נֵדָעֵהוּ עוֹד׃    
2Corinthians 5:17 - כֻּל מַן דּבַמשִׁיחָא הוּ הָכִיל בּרִיתָא הוּ חדַתָא עַתִּיקָתָא עבַר להֵין .   
2Corinthians 5:17 - Whoever therefore is in the Meshiha is a new creature; the old things have passed, and every thing hath become new   
2Corinthians 5:17 - Whoever therefore is in the Messiah, is a new creature: old things have passed away;   
2Corinthians 5:17 - Whoever from now on is a follower of Christ, is a new creation: old things have passed away   
2Corinthians 5:17 - לָכֵן מִי שֶׁהוּא בַמָּשִׁיחַ בְּרִיָּה חֲדָשָׁה הוּא הָרִאשֹׁנוֹת עָבָרוּ הִנֵּה (הַכֹּל) נַעֲשׂוֹּ חֲדָשׁוֹת׃   
2Corinthians 5:18 - וכֻל מֵדֵּם הוָא חַדתָא מֵן אַלָהָא הַו דּרַעיַן לֵה בַּמשִׁיחָא ויַהב לַן תֵּשׁמֵשׁתָּא דּתַרעוּתָא .   
2Corinthians 5:18 - from Aloha, who hath reconciled us to himself in the Meshiha, and given to us the ministry of reconciliation.    
2Corinthians 5:18 - and all things are made new, by God; who hath reconciled us to himself by the Messiah, and hath given to us the ministry of reconciliation.   
2Corinthians 5:18 - And all things have become new through God who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation;   
2Corinthians 5:18 - וְהַכֹּל מֵאֵת הָאֱלֹהִים הַמְרַצֶּה אֹתָנוּ לְעַצְמוֹ עַל־יְדֵי יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וַיִּתֶּן־לָנוּ שֵׁרוּת הָרִצּוּי׃   
2Corinthians 5:19 - אַלָהָא הוָא גֵּיר בַּמשִׁיחָא הַו דּרַעִי לעָלמָא עַם רַבּוּתֵה ולָא חשַׁב להוּן חטָהַיהוּן וסָם בַּן דִּילַן מֵלתָא דּתַרעוּתָא .   
2Corinthians 5:19 - For Aloha is in the Meshiha, who hath reconciled the world with his greatness; and he hath not reckoned unto them their sins, and hath put in us the word of reconciliation.    
2Corinthians 5:19 - For God was in the Messiah, who hath reconciled the world with his majesty, and did not reckon to them their sins; and who hath placed in us the word of reconciliation.   
2Corinthians 5:19 - For God was in Christ, who has reconciled the world with his majesty, not counting their sins against them; and has committed to us the word of reconciliation.   
2Corinthians 5:19 - יַעַן אֲשֶׁר אֱלֹהִים הָיָה בַמָּשִׁיחַ מְרַצֶּה אֶת־הָעוֹלָם לְעַצְמוֹ וְלֹא־חָשַׁב לָהֶם אֶת־פִּשְׁעֵיהֶם וַיָּשֶׂם בָּנוּ אֶת־דְּבַר הָרִצּוּי׃   
2Corinthians 5:20 - אִיזגַּדֵּא חנַן הָכִיל חלָפ משִׁיחָא וַאיכ הַו דַּאלָהָא בָּעֵא מֵנכוּן בּאִידַן חלָפ משִׁיחָא הָכִיל בָּעֵינַן אֵתרַעַו לַאלָהָא .    
2Corinthians 5:20 - WE are ambassadors then for the Meshiha, and as if Aloha himself besought you by us: instead of the Meshiha, [Chaloph Meshiha.] therefore, we beseech, Be you reconciled unto Aloha.   
2Corinthians 5:20 - We are therefore ambassadors for the Messiah, and it is as if God was beseeching you by us. In behalf of the Messiah, therefore, we beseech [you], be ye reconciled to God.   
2Corinthians 5:20 - Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we beseech you for Christ; be reconciled to God.   
2Corinthians 5:20 - וּבְכֵן מְלִיצֵי הַמָּשִׁיחַ אֲנַחְנוּ וְהָאֱלֹהִים מַזְהִיר אֶתְכֶם עַל־יָדֵנוּ נְבַקֵּשׁ מִכֶּם בְּעַד הַמָּשִׁיחַ הִתְכַּפְּרוּ־נָא לֵאלֹהִים׃    
2Corinthians 5:21 - הַו גֵּיר דּלָא יָדַע הוָא חטִיתָא מֵטֻלָתכוּן חטִיתָא עַבדֵּה דַּחנַן נֵהוֵא בֵּה זַדִּיקוּתָא דַּאלָהָא .   
2Corinthians 5:21 - For Him who knew not sin, on our account hath he made sin, that we might be in him the righteousness of Aloha.    
2Corinthians 5:21 - For, on your account, he hath made him who knew no sin to be sin, that we might by him become the righteousness of God.   
2Corinthians 5:21 - For he who did not know sin, for your sakes he made him sin, that we may through him be made the righteousness of God.   
2Corinthians 5:21 - כִּי אֶת־אֲשֶׁר לֹא־יָדַע חֲטָאָה אֹתוֹ עָשָׂה לַחֲטָאָה בַּעֲדֵנוּ לְמַעַן נִהְיֶה־בּוֹ אֲנַחְנוּ לְצִדְקַת אֱלֹהִים׃    
2Corinthians 6:1 - וַאיכ מעַדּרָנֵא בָּעֵינַן מֵנכוּן דּלָא תֵּסתַּרַק בּכוּן טַיבּוּתָא דַּאלָהָא דּקַבֵּלתּוּן .   
2Corinthians 6:1 - And as helpers, we beseech of you that the grace of Aloha which you have received be not made ineffectual [Lo testaraq.] in you.    
2Corinthians 6:1 - And as aiders we entreat of you, that the grace of God which ye have received, may not be ineffectual in you.    
2Corinthians 6:1 - SO we beseech you, as helpers, that the grace of God which you have received may not be in vain among you.    
2Corinthians 6:1 - וַאֲנַחְנוּ כְּעֹזְרִים לוֹ נַזְהִירָה אֶתְכֶם שֶׁלּא תְקַבְּלוּ חֶסֶד אֱלֹהִים וְהָיָה לָרִיק׃   
2Corinthians 6:2 - אֵמַר גֵּיר דַּבזַבנָא מקַבּלָא ענִיתָכ וַביַומָא דּחַיֵא עַדַּרתָּכ הָא הָשָׁא זַבנָא מקַבּלָא והָא הָשָׁא יַומָא דּחַיֵא .   
2Corinthians 6:2 - For he hath said, In the time acceptable I have heard thee, And in the day of salvation I have helped thee. Behold, Now is the time acceptable; behold, Now is the day of salvation.    
2Corinthians 6:2 - For he hath said, In an acceptable time have I heard thee, and in the day of life I have aided thee. Behold, now is the acceptable time ! and behold, now is the day of life !   
2Corinthians 6:2 - For he said, I have answered you in an acceptable time, and I have helped you on the day of salvation: behold, now is the acceptable time; and behold now is the day of salvation.   
2Corinthians 6:2 - כִּי הוּא אוֹמֵר בְּעֵת רָצוֹן עֲנִיתִיךָ וּבְיוֹם יְשׁוּעָה עֲזַרְתִּיךָ הִנֵּה עַתָּה עֵת רָצוֹן הִנֵּה עַתָּה יוֹם יְשׁוּעָה׃    
2Corinthians 6:3 - למָא בּמֵדֵּם תֵּתּלוּן לאנָשׁ עֵלתָא דּתוּקַלתָא דּלָא נֵהוֵא מוּמָא בּתֵשׁמֵשׁתַּן .   
2Corinthians 6:3 - Nor in any thing give to any man occasion of stumbling, that no blemish may be upon our ministry;    
2Corinthians 6:3 - Give ye no occasion of offence to any one in any thing, that there may be no reproach on our ministry.    
2Corinthians 6:3 - Give no occasion for offence to any one in anything, so that there be no blemish in our ministry:   
2Corinthians 6:3 - וְאֵין אֲנַחְנוּ נֹתְנִים מִכְשׁוֹל בִּמְאוּמָה פֶּן־יִהְיֶה שֵׁרוּתֵנוּ לִנְאָצָה׃   
2Corinthians 6:4 - אֵלָא בּכֻל מֵדֵּם נחַוֵא נַפשַׁן דַּמשַׁמשָׁנֵא חנַן דַּאלָהָא בַּמסַיבּרָנוּתָא סַגִּיאתָא בֻּאולצָנֵא בַּאנַנקַס בַּחבוּשׁיֵא .    
2Corinthians 6:4 - but in every thing will we demonstrate ourselves that we are the ministers of Aloha; by much patience, by afflictions, by necessity, by imprisonments,   
2Corinthians 6:4 - But we, in all things, would show ourselves to be the ministers of God, in much endurance, in afflictions, in necessity, in distresses,   
2Corinthians 6:4 - But in all things let us show ourselves, to be the ministers of God, in much patience, in tribulations, in necessities, in imprisonment,   
2Corinthians 6:4 - כִּי אִם־נֵרָאֶה בְכָל־דָּבָר כִּמְשָׁרֲתֵי אֱלֹהִים בְּסַבְלָנוּת רַבָּה בְּלַחַץ וּבְצָרוֹת וּבִמְצוּקוֹת׃   
2Corinthians 6:5 - בּנֵגדֵּא בַּאסוּרֵא בַּשׁגוּשׁיֵא בּלֵאוּתָא בּשַׁהרָא בּצַומָא .    
2Corinthians 6:5 - by stripes, by chains, by tumults, by labour, by watching, by fasting,   
2Corinthians 6:5 - in scourgings, in imprisonments, in tumults, in toil, in watching, in fasting;   
2Corinthians 6:5 - In scourgings, in bonds, in tumults, in toilings, in vigils, in fastings;   
2Corinthians 6:5 - בְּמַכּוֹת וּבְמוֹסְרוֹת וּבִמְהוּמוֹת בִּתְלָאוֹת בִּשְׁקִידוֹת וּבְצוֹמוֹת׃   
2Corinthians 6:6 - בּדַכיוּתָא בִּידַעתָא בּנַגִּירוּת רוּחָא בּבַסִימוּתָא בּרוּחָא דּקוּדשָׁא בּחוּבָּא דּלָא נֵכלָא .   
2Corinthians 6:6 - by purity, by knowledge, by prolonging the mind, by benignity, by the Spirit of Holiness, by love without deceit,   
2Corinthians 6:6 - by purity, by knowledge, by long suffering, by benignity, by the Holy Spirit, by love unfeigned,   
2Corinthians 6:6 - By purity, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love,    
2Corinthians 6:6 - בְּטָהֳרָה וּבְדַעַת וּבְאֹרֶךְ רוּחַ וּבְחֶסֶד וּבְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּבְאַהֲבָה לֹא צְבוּעָה׃   
2Corinthians 6:7 - בּמֵלתָא דּקוּשׁתָּא בּחַילָא דַּאלָהָא בּזַינָא דּזַדִּיקוּתָא דַּביַמִינָא וַבסֵמָלָא .   
2Corinthians 6:7 - by the doctrine of truth, by the power of Aloha, by the arms of righteousness for the right hand and for the left,   
2Corinthians 6:7 - by the speaking of truth, by the energy of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left;    
2Corinthians 6:7 - By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left,    
2Corinthians 6:7 - בִּדְבַר הָאֱמֶת וּבִגְבוּרַת אֱלֹהִים בִּכְלִי נֶשֶׁק הַצְּדָקָה מִיָּמִין וּמִשְּׂמֹאל׃   
2Corinthians 6:8 - בּשׁוּבחָא וַבצַערָא בּקוּלָסָא וַבגוּנָיָא אַיכ מַטעיָנֵא ושַׁרִירֵא .   
2Corinthians 6:8 - by glory and by shame, by praise and by abuse; as deceivers, and true;   
2Corinthians 6:8 - amid honor and dishonor, amid praise and contumely; as deceivers, and yet true;   
2Corinthians 6:8 - By honour and dishonour, by praise and reproach, as deceivers, and yet true;   
2Corinthians 6:8 - בְּכָבוֹד וּבְקָלוֹן בְּשֵׁם־רַע וּבְשֵׁם־טוֹב כְּמַתְעִים וְנֶאֱמָנִים׃   
2Corinthians 6:9 - אַיכ לָא יִדִיעֵא וִידִיעִינַן אַיכ מִיתִינַן והָא חַיִין חנַן אַיכ דּמֵתרדֵינַן ולָא מָיתִּינַן .   
2Corinthians 6:9 - as unknown, and yet we are known; as dead, yet, lo, we live; as chastened, yet we die not;   
2Corinthians 6:9 - as not known, and yet we are well known; as dying, and behold, we live; as chastised, yet not killed;    
2Corinthians 6:9 - As unknown, and yet well known; as dying, and behold, we live; as chastened, and not dying;   
2Corinthians 6:9 - כְּאֵינָם יְדוּעִים וְגַם־יְדוּעִים כְּמֵתִים וְהִנְנוּ חַיִּים כִּמְיֻסָּרִים וְלֹא מוּמָתִים׃   
2Corinthians 6:10 - אַיכ דּכַריָא לַן וַבכֻלזבַן חָדֵינַן אַיכ מֵסכִּנֵא וַלסַגִּיֵאא מַעתּרִינַן אַיכ דּמֵדֵּם לַיתּ לַן וכֻל מֵדֵּם אַחִידִינַן .   
2Corinthians 6:10 - as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet many making rich; as having nothing, yet possessing every thing.    
2Corinthians 6:10 - as sorrowful, yet always rejoicing; as indigent, yet enriching many; as possessing nothing, yet having all things.   
2Corinthians 6:10 - As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet enriching many; as having nothing, and yet possessing all things.   
2Corinthians 6:10 - כְּנֶעֱצָבִים וּבְכָל־עֵת שְׂמֵחִים כְּרָשִׁים וּמַעֲשִׁירֵי רַבִּים כְּמִי שֶׁאֵין־לָהֶם־מְאוּמָה וְיֵשׁ לָהֶם כֹּל׃   
2Corinthians 6:11 - פּוּמַן פּתִיח הוּ לוָתכוּן קָורִנתָיֵא ולֵבַּן רוִיח .    
2Corinthians 6:11 - OUR mouth is opened to you, Kurinthoyee, and our heart expanded.   
2Corinthians 6:11 - O ye Corinthians, our mouth is opened towards you, and our heart expanded.   
2Corinthians 6:11 - O Corinthians, we have told you everything, and our heart is relieved.   
2Corinthians 6:11 - פִּינוּ פָּתוּחַ לָכֶם אַנְשֵׁי קוֹרִנְתּוֹס וְרָחַב לִבֵּנוּ׃    
2Corinthians 6:12 - לָא אַלִיצִיתּוּן בַּן אַלִיצִיתּוּן דֵּין בּרַחמַיכּוּן .    
2Corinthians 6:12 - You are not constrained [Or, contracted, cramped.] in us, but you are constrained [Or, contracted, cramped.] in your own bowels.   
2Corinthians 6:12 - Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.   
2Corinthians 6:12 - You are not constrained by us, but are urged by your affections   
2Corinthians 6:12 - לֹא־צַר לָכֶם הַמָּקוֹם בָּנוּ אַךְ־צַר הַמָּקוֹם בִּמְעֵיכֶם׃    
2Corinthians 6:13 - אַיכ דּלַבנַיָא דֵּין אָמַר אנָא פּוּרעוּני חוּבלי דַּלוָתכוּן ורַוַחו חוּבּכוּן לוָתי .   
2Corinthians 6:13 - But as unto (my) children, I say to you, Render to me my gains which are with you, and expand your love towards me.   
2Corinthians 6:13 - I speak as to [my] children, Pay me the debt which ye owe, and expand your love towards me.   
2Corinthians 6:13 - I speak as to my children, render me my reward which is with you, increase your love toward me.   
2Corinthians 6:13 - וְהָיָה זֶה גְּמוּלִי כְּדַבֵּר אֶל־בָּנִים אָנֹכִי מְדַבֵּר אִם־תַּרְחִיבוּ לְבַבְכֶם גַּם־אַתֶּם׃   
2Corinthians 6:14 - ולָא תֵּהווּן בּנַי זַוגָּא לַאילֵין דּלָא מהַימנִין אַידָא גֵּיר שַׁותָּפוּתָא אִית לזַדִּיקוּתָא עַם עַולָא אַו אַינָא חוּלטָנָא אִית לנַהִירָא עַם חֵשׁוּכָא .   
2Corinthians 6:14 - And be not sons of the yoke with them who believe not. For what participation hath righteousness with iniquity ? Or what commixture hath the light with darkness ?   
2Corinthians 6:14 - And be ye not yoke-fellows with them that believe not: for what fellowship hath righteousness with iniquity ? or what communion hath light with darkness?   
2Corinthians 6:14 - Do not unite in marriage with unbelievers, for what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness?   
2Corinthians 6:14 - אַל־תִּהְיוּ משְׁכִים בְּעֹל עִם־חַסְרֵי אֱמוּנָה כִּי אֵי־זֹה חֶבְרָה לַצְּדָקָה עִם־הָעַוְלָה וּמַה־לָּאוֹר אֶת־הַחשֶׁךְ׃   
2Corinthians 6:15 - אַו אַידָא שַׁלמוּתָא אִית לַמשִׁיחָא עַם סָטָנָא אַו אַידָא מנָתָא אִית לדַמהַימֵן עַם דּלָא מהַימֵן .   
2Corinthians 6:15 - Or what concord [Or, peace.] hath the Meshiha with Satana ? Or what portion hath the believer with the unbeliever ?   
2Corinthians 6:15 - or what concord hath the Messiah with Satan? or what part hath a believer with an unbeliever ?   
2Corinthians 6:15 - Or what accord has Christ with Satan? Or what portion has a believer with an unbeliever?   
2Corinthians 6:15 - אֵי־זֹה הַסְכָּמָה לַמָּשִׁיחַ עִם־בְּלִיַּעַל אוֹ מֶה חֵלֶק הַמַּאֲמִין עִם־שֶׁאֵינֶנּוּ מַאֲמִין׃   
2Corinthians 6:16 - אַידָא דֵּין אַויוּתָא אִית להַיכּלֵה דַּאלָהָא עַם דּשׁאִדֵא אַנתּוּן דֵּין הַיכּלֵה אַנתּוּן דַּאלָהָא חַיָא אַיכַּנָא דַּאמִיר דֵּאעמַר בּהוּן וֵאהַלֵכ בּהוּן וֵאהוֵא אַלָההוּן והֵנוּן נֵהווּן לִי עַמָא .   
2Corinthians 6:16 - Or what union hath the temple of Aloha with (that) of demons? For you are the temple of Aloha the living; as it is written, I will dwell in them, and walk in them; And I will be their God, And they shall be to me a people.   
2Corinthians 6:16 - or what agreement hath the temple of God with that of demons ? For ye are the temple of the living God; as it is said, I will dwell among them, and walk among them, and will be their God, and they shall be my people.   
2Corinthians 6:16 - Or what harmony has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God; as it is said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.   
2Corinthians 6:16 - וְאֵי־זֶה קֶשֶׁר יֵשׁ לְהֵיכַל אֱלֹהִים עִם־הָאֱלִילִים כִּי־אַתֶּם הֵיכַל אֱלֹהִים חַיִּים כְּמוֹ שֶׁאָמַר הָאֱלֹהִים וְשָׁכַנְתִּי וְהִתְהַלַּכְתִּי בְּתוֹכָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהֵם יִהְיוּ־לִי לָעָם׃    
2Corinthians 6:17 - מֵטֻל הָנָא פּוּקו מֵן בַּינָתהוּן וֵאתפַּרשׁו מֵנהוּן אָמַר מָריָא וַלטַמֵאא לָא תֵּתקַרבוּן וֵאנָא אֵקַבֵּלכוּן .   
2Corinthians 6:17 - Wherefore come out from among them, And be separate from them, (saith the Lord,) And the impure touch not; And I will receive you,   
2Corinthians 6:17 - Wherefore, come ye out from among them, and be ye separate from them, saith the Lord; and come not near the unclean thing, and I will receive you;   
2Corinthians 6:17 - Wherefore come out from among them, and be separate, said the LORD, and touch not the unclean thing; and I will receive you,   
2Corinthians 6:17 - עַל־כֵּן צְאוּ מִתּוֹכָם וְהִבָּרוּ נְאֻם־יְהוָֹה וְטָמֵא אַל־תִּגָּעוּ וַאֲנִי אֲקַבֵּץ אֶתְכֶם׃   
2Corinthians 6:18 - וֵאהוֵא לכוּן לַאבָא וַאנתּוּן תֵּהווּן לִי לַבנַיָא ולַבנָתָא אָמַר מָריָא דּכֻל אַחִיד .   
2Corinthians 6:18 - And I will be to you a Father, And you shall be to me for sons and daughters, Saith the Lord, who holdeth all.    
2Corinthians 6:18 - and will be to you a Father, and ye shall be sons and daughters to me, saith the Lord Almighty.   
2Corinthians 6:18 - And will be a Father to you, and you shall be my sons and daughters, said the LORD Almighty.   
2Corinthians 6:18 - וְהָיִיתִי לָכֶם לְאָב וְאַתֶּם תִּהְיוּ־לִי לְבָנִים וּלְבָנוֹת נְאֻם־יְהוָֹה צְבָאוֹת׃   
2Corinthians 7:1 - מֵטֻל דּאִית לַן הָכִיל הָלֵין מוּלכָּנֵא חַבִּיבי נדַכֵּא נַפשַׁן מֵן כֻּלָה טַמאוּתָא דּבֵסרָא וַדרוּחָא ונֵפלוּח קַדִּישׁוּתָא בּדֵחלתָא דַּאלָהָא .    
2Corinthians 7:1 - Because then we have these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all impurity of the flesh and of the spirit, and accomplish sanctification in the fear of Aloha.    
2Corinthians 7:1 - Seeing, therefore, we have these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and of the spirit; and let us work righteousness, in the fear of God.    
2Corinthians 7:1 - HAVING therefore these promises, my beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, and let us serve in holiness in the fear of God.   
2Corinthians 7:1 - לָכֵן חֲבִיבָי בִּהְיוֹת לָנוּ הַהַבְטָחוֹת הָאֵלֶּה נְטַהֲרָה אֶת־עַצְמֵנוּ מִכָּל־חֶלְאַת בָּשָׂר וָרוּחַ לְהַשְׁלִים קְדֻשָּׁתֵנוּ בְּיִרְאַת אֱלֹהִים׃   
2Corinthians 7:2 - סַיבַּרוּן אַחַין בּאנָשׁ לָא אַעוֵלן לאנָשׁ לָא חַבֵּלן לאנָשׁ לָא עלַבן .   
2Corinthians 7:2 - Bear with us, my brethren; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have injured no man.    
2Corinthians 7:2 - Bear with us, my brethren; we have done evil to no one; we have corrupted no one; we have wronged no one.    
2Corinthians 7:2 - Be patient; my brethren, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.    
2Corinthians 7:2 - תְּנוּ־לָנוּ מָקוֹם בִּלְבַבְכֶם לֹא חָמַסְנוּ אִישׁ לֹא חִבַּלְנוּ אִישׁ לֹא עָשַׁקְנוּ אִישׁ׃   
2Corinthians 7:3 - לָא הוָא לַמחַיָבוּתכוּן אָמַר אנָא קַדּמֵת גֵּיר אֵמרֵת דַּבלֵבַּן אַנתּוּן לַממָת אַכחדָא וַלמֵחָא .   
2Corinthians 7:3 - I speak not to your condemnation; for I have said already, that you are laid up in our hearts to die together and to live.    
2Corinthians 7:3 - I speak [thus], not to condemn you; for I have said before, that ye are treasured in our hearts, to die and to live together.   
2Corinthians 7:3 - I do not say this to condemn you: for I have said before, that you are in our hearts, to die and live with you.    
2Corinthians 7:3 - אֵינֶנִּי מְדַבֵּר לְחַיֵּב כִּי כְבָר אָמַרְתִּי שֶׁאַתֶּם בְּלִבֵּנוּ לָמוּת יַחַד וְלִחְיוֹת יָחַד׃   
2Corinthians 7:4 - פַּרֵהסִיַא סַגִּיאתָא אִית לִי לוָתכוּן וסַגִּי אִית לִי בּכוּן שׁוּבהָרָא וַמלֵא אנָא בּוּיָאָא וסוּגָאא מֵתיַתּרָא בִּי חַדוּתָא בּכֻלהוּן אוּלצָנַי .   
2Corinthians 7:4 - GREAT is the freedom I have with you, and great in you is my glorying; I am full of consolation, and my joy greatly aboundeth in me in all my afflictions.   
2Corinthians 7:4 - I have great assurance before you, and have much glorying in you; and I am full of comfort. And joy greatly aboundeth to me, in all my afflictions.   
2Corinthians 7:4 - I am familiar enough to speak boldly with you, and I am very proud of you: and I am filled with satisfaction, and I am overwhelmed with joy in all our troubles.   
2Corinthians 7:4 - רַב בִּטְחוֹנִי עֲלֵיכֶם רַבָּה תְּהִלָּתִי בָכֶם מָלֵאתִי נֶחָמָה שָׂבַעְתִּי שְׂמָחוֹת בְּכָל־צָרָתֵנוּ׃   
2Corinthians 7:5 - אָפ מֵן דֵּאתַין גֵּיר למַקֵדָונָיֵא אָפלָא חַד ניָח הוָא לפַגרַן אֵלָא בּכֻל מֵדֵּם אֵתֵאלֵצן מֵן לבַר קרָבָא ומֵן לגַו דֵּחלתָא .    
2Corinthians 7:5 - When, also, we had come into Makedunia, no repose had we for our body, but in every thing were we afflicted; without fighting, and within, fear.   
2Corinthians 7:5 - For, after we came to Macedonia, there was no rest for our body, but we were distressed in every thing; without was conflict, and within was fear.   
2Corinthians 7:5 - For ever since we came to Mac-e-doni-a, our bodies have had no rest but have been troubled by everything; war without and fears within.   
2Corinthians 7:5 - כִּי גַּם־בְּבֹאֵנוּ אֶל־מַקְדּוֹנְיָא לֹא־הָיְתָה מַרְגֵֵּעָה לִבְשָׂרֵנוּ רַק־נִלְחַצְנוּ בַכֹּל מִחוּץ מִלְחָמוֹת וּמִבַּיִת אֵימָה׃    
2Corinthians 7:6 - אֵלָא אַלָהָא הַו דַּמבַיַא למַכִּיכֵא בַּיַאן בּמֵאתִיתֵה דּטִטָוס .    
2Corinthians 7:6 - But Aloha, who consoleth the humble, consoled us by the coming of Titos;   
2Corinthians 7:6 - But God who comforteth the depressed, comforted us by the arrival of Titus.   
2Corinthians 7:6 - Nevertheless God, who comforts the meek, comforted us by the coming of Titus;   
2Corinthians 7:6 - אֲבָל הָאֱלֹהִים הַמְנַחֵם אֶת־הַשְּׁפָלִים נִחַם אֹתָנוּ בְּבוֹא טִיטוֹס׃   
2Corinthians 7:7 - ולָא בַּלחוּד בּמֵאתִיתֵה אֵלָא אָפ בַּניָחֵה הַו דֵּאתּנִיח בּכוּן סַבּרַן גֵּיר עַל חוּבּכוּן דַּלוָתַן ועַל אֵבלכוּן וַטנָנכוּן דּעַל אַפַּין וכַד שֵׁמעֵת חַדוּתָא סַגִּיאתָא הוָת לִי .   
2Corinthians 7:7 - and not only by his coming, but also by his refreshment wherewith he had been refreshed among you. For he told us of your love toward us, and of your lamentation and your zeal on our behalf. And when I heard, my joy was great.   
2Corinthians 7:7 - And not merely by his arrival, but also by the refreshing with which he was refreshed by you. For he told us of your love towards us, and of your grief, and of your zeal in our behalf: and when I heard it, my joy was great.   
2Corinthians 7:7 - And not by his coming only, but also by the comfort with which he was comforted in you, for he brought us the good news concerning your love towards us, your mourning and your zeal on our behalf; and when I heard it, I rejoiced exceedingly.   
2Corinthians 7:7 - וְלֹא בְּבֹאוֹ בִלְבָד אֶלָּא בַנֶּחָמָה אֲשֶׁר נֻחַם בָּכֶם כִּי הִגִּיד לָנוּ אֶת־תְּשׁוּקַתְכֶם וְאֶת־אֶבְלְכֶם וְאֶת־קִנְאַתְכֶם לִי וּבְכֵן הוֹסַפְתִּי לִשְׂמוֹחַ׃   
2Corinthians 7:8 - דָּאפֵן אַכרִית לכוּן בֵּאגַּרתָּא לָא תָּויָא לִי נַפשׁי אָפֵן תָּויָא הוָת חָזֵא אנָא גֵּיר דּהִי אֵגַּרתָּא אָפֵן דּשָׁעתָא אַכריַת לכוּן .    
2Corinthians 7:8 - For though I grieved you in an epistle, I repent me not, though I did repent. For I perceive how that epistle, though for an hour, did make you sorry;   
2Corinthians 7:8 - And although I made you sad by the epistle, I do not regret it, though I did regret it; for I see that that epistle, though for a time it made you sad,   
2Corinthians 7:8 - For even though I made you feel sorry with the epistle, I do not regret, even though it has caused sorrow: for I can see that though that very epistle has made you feel sorry, the sorrow was only for an hour   
2Corinthians 7:8 - כִּי גַּם־אִם־הֶעֱצַבְתִּי אֶתְכֶם בְּאִגַּרְתִּי אֵינֶנִּי מִתְחָרֵט גַּם כִּי־הָיִיתִי מִתְחָרֵט בִּרְאוֹתִי כִּי־הָאִגֶּרֶת הַהִיא הֶעֱצִיבָה אֶתְכֶם וְאַף אִם־לְשָׁעָה׃   
2Corinthians 7:9 - אֵלָא חַדוּתָא סַגִּיאתָא עֵבדַּת לִי לָא עַל דּכֵריַת לכוּן אֵלָא מֵטֻל דּכַריוּתכוּן לַתיָבוּתָא אַיתּיַתכוּן כֵּריַת לכוּן גֵּיר בּדַאלָהָא אַיכַּנָא דַּבמֵדֵּם לָא תֵּחסרוּן מֵנַן .   
2Corinthians 7:9 - but now I exercise joy, not because you were made sorry, but because your sorrow hath brought you to repentance. For you were sorry towards Aloha; so that in nothing will you suffer loss from us.    
2Corinthians 7:9 - yet it procured me joy, not because ye had sorrow, but because your sorrow brought you to repentance; for ye sorrowed in godly sorrow; so that ye received no detriment from us.    
2Corinthians 7:9 - But it has made me exceedingly happy, not that you were sorry, but that your sorrow led to repentance: for you were sorry over the things of God, so that you lack nothing from us.    
2Corinthians 7:9 - עַתָּה אֲנִי שָׂמֵחַ לֹא עַל־אֲשֶׁר נֶעֱצַבְתֶּם כִּי אִם־עַל־אֲשֶׁר נֶעֱצַבְתֶּם לִתְשׁוּבָה כִּי נֶעֱצַבְתֶּם כִּרְצוֹן אֱלֹהִים כְּדֵי שֶׁלּא־תִנָּזְקוּ בִמְאוּמָה עַל־יָדֵינוּ׃   
2Corinthians 7:10 - כַּריוּתָא גֵּיר דּמֵטֻל אַלָהָא תּוָת נַפשָׁא עָבדָּא דּלָא הָפכָּא ומַפניָא לחַיֵא כַּריוּתָא דֵּין דּעָלמָא מַותָּא הוּ עָבדָּא .   
2Corinthians 7:10 - For the sorrow that is for the sake of Aloha worketh soul-penitence, [Animae conversionem operatur. SCHAFF, as also TREMELLIUS. The Paris Polyglot and WALTON have paenitentiam animae effecit; and the Antwerp, Paenitentem animam effecit.] which turneth not and converteth, unto salvation; but the sorrow of the world worketh death.   
2Corinthians 7:10 - For, sorrowing on account of God, worketh a conversion of the soul which is not reversed, and a turning unto life: but the sorrowing of the world worketh death.   
2Corinthians 7:10 - For sorrow over the things of God causes enduring repentance of the soul, and brings one to life: but sorrow over the things of the world causes death.   
2Corinthians 7:10 - כִּי הָעַצֶּבֶת שֶׁהִיא כִּרְצוֹן אֱלֹהִים גֹּרֶמֶת תְּשׁוּבָה לִישׁוּעָה אֲשֶׁר אִישׁ לֹא יִתְחָרֵט עָלֶיהָ וְעַצְּבַת הָעוֹלָם מְבִיאָה לִידֵי מִיתָה׃   
2Corinthians 7:11 - הָא גֵּיר הִי הָדֵא דֵּאתּתּעִיקתּוּן מֵטֻל אַלָהָא כּמָא אַעבּדַת בּכוּן חפִיטוּתָא ומַפַּק בּרוּחָא ורוּגזָא ודֵחלתָא וחוּבָּא וַטנָנָא וַתבַעתָא וַבכֻלמֵדֵּם חַוִיתּוּן נַפשׁכוּן דַּדכֵין אנתּוּן בָּה בַּצבוּתָא .    
2Corinthians 7:11 - For, behold, (in) this very (case) that you were made contrite for the sake of Aloha; what carefulness it wrought in you, and vindication, and displeasure, and fear, and love, and zeal, and punishment ! And [thus] by every thing have you shown yourselves to be [now] pure in this matter.   
2Corinthians 7:11 - For behold this same thing, that ye were distressed on account of God, what solicitude it wrought in you, and apologizing and indignation, and fear, and love, and zeal, and revenge? And in all things ye have shown, that ye are [now] pure in that matter.    
2Corinthians 7:11 - For behold that very thing which distressed you on account of God, has resulted much more in painstaking effort, in apology, anger, fear, love, zeal, and vengeance. In all things you have proven yourselves clear in this matter.   
2Corinthians 7:11 - כִּי רְאוּ־נָא אֵת אֲשֶׁר־נֶעֱצַבְתֶּם כִּרְצוֹן אֱלֹהִים כַּמָּה הֵבִיא אֶתְכֶם לִידֵי זְרִיזוּת וְלִידֵי הִתְנַצְּלוּת וְלִידֵי רֹגֶז וְלִידֵי יִרְאָה וְלִידֵי תְשׁוּקָה וְלִידֵי קִנְאָה וְלִידֵי נְקָמָה וּבַכֹּל הוֹכַחְתֶּם כִּי־נְקִיִּים אַתֶּם בַּדָּבָר הַהוּא׃   
2Corinthians 7:12 - תֵּהוֵא דֵּין הָדֵא דּכֵתבֵּת לכוּן דּלָא הוָא מֵטֻל מַסכּלָנָא אָפ לָא מֵטֻל הַו מַן דּמַסכַּל בֵּה אֵלָא מֵטֻל דּתֵתִידַע קדָם אַלָהָא חפִיטוּתכוּן דּמֵטֻלָתַן .   
2Corinthians 7:12 - But, it was for this we wrote to you; not on account of the injurer, nor on account of the injured one [only] , but that you may know before Aloha our carefulness over you.   
2Corinthians 7:12 - And it will be [seen] that I wrote to you, not for the sake of him who did the wrong, nor for the sake of him who received the wrong, [only,] but that your solicitude in respect to us might be known before God.   
2Corinthians 7:12 - Be that as it may, though I wrote to you, I did not do it for the one who had done the wrong nor for the one who had suffered the wrong, but that your painstaking care for us might be known before God.   
2Corinthians 7:12 - לָכֵן גַּם אִם־כָּתַבְתִּי לָכֶם לֹא כָתַבְתִּי בַּעֲבוּר הָעֹלֵב וְלֹא בַּעֲבוּר הַנֶּעֱלָּב רַק לְמַעַן תִּגָּלֶה בְתוֹכֲכֶם זְרִיזוּת שֶׁלָּכֶם בַּעֲדֵנוּ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים׃   
2Corinthians 7:13 - מֵטֻל הָנָא אֵתבַּיַאן ועַם בּוּיָאַן יַתִּירָאיִת חדִין בּחַדוּתֵה דּטִטָוס דֵּאתּנִיחַת רוּחֵה עַם כֻּלכוּן .   
2Corinthians 7:13 - For this cause we were consoled, and with our consolation more abundantly did we rejoice in the joy of Titos; because his spirit had been refreshed with you all.   
2Corinthians 7:13 - Wherefore we were comforted; and with our consolation, we were the more joyful for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all:   
2Corinthians 7:13 - Therefore we were comforted and with our consolation we rejoiced exceedingly in the joy of Titus, for his spirit was refreshed by you all.   
2Corinthians 7:13 - וּבַעֲבוּר־זֹאת נֻחַמְנוּ בְנֶחָמַתְכֶם וְעוֹד שִׂמְחָה יְתֵרָה הָיְתָה לָּנוּ בְּשִׂמְחַת טִיטוֹס כִּי־הוּנַח דַּעְתּוֹ עַל־יְדֵי כֻלְּכֶם׃    
2Corinthians 7:14 - דַּבמֵדֵּם דֵּאשׁתַּבהרֵת לֵה עַל אַפַּיכּוּן לָא בֵּהתֵּת אֵלָא אַיכ דּכֻל מֵדֵּם קוּשׁתָּא מַלֵלן עַמכוּן הָכַנָא אָפ שׁוּבהָרַן דַּלוָת טִטָוס בּקוּשׁתָּא אֵשׁתּכַח .   
2Corinthians 7:14 - Because in whatever I had boasted to him concerning you, I have not been ashamed; but, as of every thing we had spoken truth with you, so also our boasting unto Titos hath been found in truth.    
2Corinthians 7:14 - so that I was not ashamed of that in which I had gloried to him, respecting you; but as in every thing we spoke the truth to you, so also our glorying before Titus, is found to be in truth:    
2Corinthians 7:14 - For I was not shamed in the things which I have boasted to him about you; but just as all the things about which we have spoken to you are true, even so our boasting to Titus is found to be true.    
2Corinthians 7:14 - כִּי בְּמַה־שֶּׁהִתְהַלַּלְתִּי לְפָנָיו בָּכֶם לֹא נִכְלָמְתִּי כִּי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְנוּ אֲלֵיכֶם הַכֹּל בֶּאֱמֶת כֵּן גַּם־תְּהִלָּתֵנוּ לִפְנֵי טִיטוֹס הָיְתָה אֱמֶת׃   
2Corinthians 7:15 - אָפ רַחמַוהי יַתִּירָאיִת סגִיו עלַיכּוּן כַּד מֵתּדּכַר מֵשׁתַּמעָנוּתָא דּכֻלכוּן דַּבדֵחלתָא ובַרתִיתָא קַבֵּלתּוּנָיהי .    
2Corinthians 7:15 - And his affection is greatly enlarged toward you, when he remembers your obedience; because with fear and with trembling you received him.   
2Corinthians 7:15 - and also his bowels are the more enlarged towards you, while he remembereth the submission of you all, and how ye received him with fear and trembling.   
2Corinthians 7:15 - And his affections have increased more toward you, as he remembers the obedience of you all, how you received him in fear and trembling.   
2Corinthians 7:15 - וּמֵעָיו יֶהֱמוּ לָכֶם יוֹתֵר בְּזָכְרוֹ אֶת־מִשְׁמַעַת כֻּלְּכֶם וְאֵת אֲשֶׁר קִבַּלְתֶּם אֹתוֹ בְּיִרְאָה וּבַחֲרָדָה׃   
2Corinthians 7:16 - חָדֵא אנָא דַּבכֻל מֵדֵּם תּכִיל אנָא עלַיכּוּן .   
2Corinthians 7:16 - I rejoice that in every thing I can confide in you.    
2Corinthians 7:16 - I rejoice, that in every thing I have full confidence in you.   
2Corinthians 7:16 - I rejoice therefore that I have confidence in you in all things.   
2Corinthians 7:16 - לָכֵן אֲנִי שָׂמֵחַ כִּי בְכָל־דָּבָר יֶאֱמַץ לִבִּי בָּכֶם׃    
2Corinthians 8:1 - מַודּעִינַן לכוּן דֵּין אַחַין טַיבּוּתֵה דַּאלָהָא דֵּאתיַהבַּת בּעִדָתָא דּמַקֵדָונָיֵא .   
2Corinthians 8:1 - BUT we make known to you, my brethren, the grace of Aloha which hath been given to the churches of Makedunia;    
2Corinthians 8:1 - And, my brethren, we make known to you the grace of God which was conferred on the churches of the Macedonians;    
2Corinthians 8:1 - MOREOVER, our brethren, we want you to know that the grace of God has been bestowed on the churches of Mac-e-doni-a :   
2Corinthians 8:1 - וְהִנְנוּ מוֹדִיעִים אֶתְכֶם אֶחָי אֶת־חֶסֶד אֱלֹהִים הַנַּעֲשֶׂה בִּקְהִלּוֹת מַקְדּוֹנְיָא׃   
2Corinthians 8:2 - דַּבבוּקיָא סַגִּיָאא דֻּאולצָנהוּן יַתִּירוּתָא הוָת לחַדוַתהוּן ועוּמקָא דּמֵסכִּנוּתהוּן אֵתיַתַּר בּעוּתרָא דַּפשִׁיטוּתהוּן .    
2Corinthians 8:2 - that in the great trial of their affliction there hath been an abounding of their joy; and the depth of their poverty hath been exceeded by the riches of their simplicity.   
2Corinthians 8:2 - that in the great trial of their affliction, there was an abounding to their joy, and the depth of their poverty was exuberant in the riches of their liberality.   
2Corinthians 8:2 - How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep rooted poverty abounded unto the riches of their liberality.   
2Corinthians 8:2 - כִּי בְּרָב־נִסְיוֹן צָרָתָם רָבְתָה שִׂמְחָתָם וְשִׁפְלוּת עֲנִיּוּתָם הֶעְְדִּיפָה לְהַרְאוֹת עשֶׁר תֻּמָּתָם׃   
2Corinthians 8:3 - סָהֵד אנָא גֵּיר דַּאיכ חַילהוּן ויַתִּיר מֵן חַילהוּן בּצֵביָן נַפשׁהוּן .   
2Corinthians 8:3 - For I testify, that according to their power, and more than their power, in the willingness of their soul,    
2Corinthians 8:3 - For I testify that, according to their ability, and beyond their ability, in the spontaneity of their mind,    
2Corinthians 8:3 - For to their power, I can testify, yes, and beyond their power they have shared of their own accord    
2Corinthians 8:3 - כִּי מֵעִיד אָנֹכִי אֲשֶׁר כְּכֹחָם וְיוֹתֵר מִכֹּחָם הִתְנַדָּבוּ׃    
2Corinthians 8:4 - בּעַו מֵנַן בּבָעוּתָא סַגִּיאתָא דּנֵשׁתַּותּפוּן בּטַיבּוּתָא דּתֵשׁמֵשׁתָּא דּקַדִּישֵׁא .   
2Corinthians 8:4 - they besought of us, with much supplication, that they might participate in the beneficence of the ministry for the saints.   
2Corinthians 8:4 - they besought us, with much entreaty, that they might participate in the beneficence of the ministration to the saints.   
2Corinthians 8:4 - And besought us most earnestly that they might be partakers in the gift for the ministration to the saints.    
2Corinthians 8:4 - וַיְבַקְשׁוּ מִמֶּנּוּ בְּרָב־תַּחֲנוּנִים לְהִשְׁתַּתֵּף בִּגְמִילוּת חֶסֶד שֶׁלָּהֶם לְעֶזְרַת הַקְּדשִׁים׃   
2Corinthians 8:5 - ולָא אַיכ מָא דּסָברִין הוַין אֵלָא נַפשׁהוּן אַשׁלֵמו לוּקדַם למָרַן וָאפ לַן בּצֵביָנֵה דַּאלָהָא .   
2Corinthians 8:5 - And not as we had supposed, but they gave themselves up first to the Lord, and also to us by the will of Aloha.    
2Corinthians 8:5 - And not [only] as we had expected, but they first gave themselves unto the Lord, and to us by the will of God.    
2Corinthians 8:5 - And this they did, not only as we expected, but first they gave themselves to our LORD, and then to us by the will of God.   
2Corinthians 8:5 - וְלֹא כַּאֲשֶׁר הוֹחַלְנוּ נָתָנוּ כִּי אֶת־נַפְשָׁם נָתְנוּ לָאָדוֹן בַּתְּחִלָּה וְגַם־לָנוּ בִּרְצוֹן הָאֱלֹהִים׃   
2Corinthians 8:6 - דַּחנַן נֵבעֵא מֵן טִטָוס דַּאיכ דּשַׁרִי הָכַנָא נשַׁלֵם בּכוּן אָפ טַיבּוּתָא הָדֵא .   
2Corinthians 8:6 - For we would request of Titos, that as he had begun, so he would carry into accomplishment this beneficence among you also.   
2Corinthians 8:6 - So that we requested Titus, that as he had begun, so he would perfect in you also the same beneficence.    
2Corinthians 8:6 - Insomuch as we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish this same gift among you.    
2Corinthians 8:6 - עַל־כֵּן זֵרַזְנוּ אֶת־טִיטוֹס שֶׁגַּם־יִגְמֹר בָּכֶם כַּאֲשֶׁר הֵחֵל אֶת־גְּמִילוּת הַחֶסֶד הַזֹּאת׃   
2Corinthians 8:7 - אֵלָא אַיכַּנָא דַּבכֻלמֵדֵּם מֵתיַתּרִין אנתּוּן בּהַימָנוּתָא וַבמֵלתָא ובִידַעתָא וַבכֻל חפִיטו וַבחוּבַּן דַּלוָתכוּן הָכַנָא אָפ בּהָדֵא טַיבּוּתָא תֵּתיַתּרוּן .   
2Corinthians 8:7 - But as you have excelled in every thing, in faith, and in doctrine, and in knowledge, and in all diligence, and in our love toward you, so also in this beneficence may you excel.   
2Corinthians 8:7 - And as ye are enriched in every thing, in faith, and speech, and knowledge, and in all diligence, and in our love towards you, so abound ye in this beneficence also.   
2Corinthians 8:7 - Therefore, as you abound in every thing, in faith, in the word of God, in knowledge, in all perseverance, and by our love toward you, you should likewise excel in this gracious favor also.    
2Corinthians 8:7 - וְעַתָּה כַּאֲשֶׁר הוֹתַרְתֶּם בַּכֹּל בֶּאֱמוּנָה וּבְדִבּוּר וּבְדַעַת וּבְכָל־זְרִיזוּת וּבְאַהֲבַתְכֶם אֹתָנוּ כֵּן גַּם־תּוֹתִירוּ בַּחֶסֶד הַזֶּה׃   
2Corinthians 8:8 - לָא הוָא מֵפקַד פָּקֵד אנָא לכוּן אֵלָא בַּחפִיטוּתָא דּחַברַיכּוּן שׁרָרָא דּחוּבּכוּן מנַסֵא אנָא .   
2Corinthians 8:8 - Not as though commanding I command you, but, from the diligence of your companions, the truth of your love would I put to the test.    
2Corinthians 8:8 - I do not actually command you, but by the promptitude of your fellow [disciples], I would test the sincerity of your love.   
2Corinthians 8:8 - I am not making a demand on you, but I am prompted by the devotion of your fellow believers to test the sincerity of your love.   
2Corinthians 8:8 - וְאֵינֶנִּי אֹמֵר כֵּן כִּמְצַוֶּה כִּי אִם־לִבְחֹן עַל־יְדֵי זְרִיזוּת אֲחֵרִים אֶת־אַהֲבַתְכֶם אִם אֱמֶת הִיא׃   
2Corinthians 8:9 - יָדעִין אנתּוּן גֵּיר טַיבּוּתֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא דּמֵטֻלָתכוּן אֵתמַסכַּן כַּד אִיתַוהי עַתִּירָא דַּאנתּוּן בּמֵסכִּנוּתֵה תֵּעתּרוּן .   
2Corinthians 8:9 - FOR you know the beneficence of our Lord Jeshu Meshiha, that for your sake he became poor, though he was rich, that you through his poverty might be enriched.   
2Corinthians 8:9 - For ye know the goodness of our Lord Jesus the Messiah, who when he was rich, for your sakes became poor, that by his poverty ye might be made rich.   
2Corinthians 8:9 - For you know the gracious gift of our LORD Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you, through his poverty, might be rich.   
2Corinthians 8:9 - כִּי־יֹדְעִים אַתֶּם אֶת־חֶסֶד אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ שֶׁבִּהְיוֹתוֹ עָשִׁיר נַעֲשָׂה רָשׁ בַּעֲבוּרְכֶם לְמַעַן תַּעֲשִׁירוּ עַל־יְדֵי רִישׁוֹ׃   
2Corinthians 8:10 - מֵמלַכ דֵּין מָלֵכ אנָא לכוּן הָדֵא דַּמעַדּרָא לכוּן מֵטֻל דּמֵן אֵשׁתּקַדי שַׁרִיתּוּן לַו למֵצבָּא בַּלחוּד אֵלָא אָפ למֵעבַּד .    
2Corinthians 8:10 - But counselling I counsel you this which helpeth you; because from the last year you began not to will only, but also to do.   
2Corinthians 8:10 - And I urgently recommend to you, that which is for your advantage; inasmuch as ye began, a year ago, not only to purpose, but also to perform.   
2Corinthians 8:10 - Herein I give you my advice: that it may help you to go forward and accomplish what you, of your own accord, began to do last year.   
2Corinthians 8:10 - וּמְחַוֶּה אֲנִי אֶת־דַּעְתִּי כִּי טוֹב לָכֶם אַחֲרֵי אֲשֶׁר הִקְדַּמְתֶּם בַּשָּׁנָה שֶׁעָבְרָה לֹא לַעֲשׂוֹת בִּלְבַד כִּי גַּם־לַעֲשׂוֹת בְּחֵפֶץ לְבַבְכֶם׃   
2Corinthians 8:11 - הָשָׁא דֵּין שַׁלֵמו בַּעבָדָא הַו מֵדֵּם דַּצבַיתּוּן דַּאיכַּנָא דַּהוָא לכוּן סוּוָחָא למֵצבָּא הָכַנָא בַּעבָדָא תּשַׁלמוּן מֵן מָא דּאִית לכוּן .   
2Corinthians 8:11 - But now accomplish in work that which you willed, that as there hath been an incitement to will, so accomplish it in work from what you have.   
2Corinthians 8:11 - And now complete ye by action, what ye purposed; that as ye had a promptitude in your purposing, so ye may fulfill [it] in action, according to your ability.   
2Corinthians 8:11 - Now therefore perform the doing of that which you wished to do; and as you were eager to promise it, so fulfil from that which you have.   
2Corinthians 8:11 - עַתָּה הַשְׁלִימוּ אֶת־הַמַּעֲשֶׂה לְמַעַן כַּאֲשֶׁר הִתְנַדַּבְתֶּם לַעֲשׂוֹת כֵּן גַּם־תִּגְמְרוּ כַּאֲשֶׁר תִּמְצָא יֶדְכֶם׃    
2Corinthians 8:12 - אֵן גֵּיר צֵביָנָא אִיתַוהי אַיכ מָא דּאִית לֵה הָכוָת מֵתקַבַּל לָא הוָא אַיכ מָא דּלַיתּ לֵה .   
2Corinthians 8:12 - For if there be the will, according to what one hath, so is (he) accepted, and not according to what he hath not.   
2Corinthians 8:12 - For if there is a willingness, a person is accepted according to what he hath, and not according to what he hath not.   
2Corinthians 8:12 - For if there is a willingness to give, every man can give according to that which he has, and not according to that which he has not, and his gift will be acceptable.   
2Corinthians 8:12 - כִּי בִּהְיוֹת לְאִישׁ רוּחַ נְדִיבָה רְצוּיָה הִיא לְפִי מַה־שֶּׁיֶּשׁ־לוֹ וְלֹא־לְפִי מַה־שֶּׁאֵין לוֹ׃   
2Corinthians 8:13 - לָא הוָא גֵּיר דּלַאחרָנֵא תֵּהוֵא רוָחתָּא וַלכוּן אוּלצָנָא .    
2Corinthians 8:13 - Neither must there be to others ease, and to you anxiety,   
2Corinthians 8:13 - For it is not, that others may have easement, and you pressure;   
2Corinthians 8:13 - This is not intended to relieve other men and add a burden to you;   
2Corinthians 8:13 - כִּי לֹא שֶׁתִּהְיֶה לַאֲחֵרִים רְוָחָה וְלָכֶם מַחְסוֹר אֶלָּא יְמַלֵּא יִתְרְכֶם בָּעֵת הַזֹּאת בַּשָּׁוֶה אֶת־מַחְסוֹרָם׃    
2Corinthians 8:14 - אֵלָא בּשַׁויוּתָא הוַו בּזַבנָא הָנָא דּיַתִּירוּתכוּן דִּילכוּן תֵּהוֵא לחַסִירוּתהוּן דּהָלֵין דָּאפ יַתִּירוּתהוּן דּהָנוּן תֵּהוֵא לחַסִירוּתכוּן דִּילכוּן דּתֵהוֵא שַׁויוּתָא .   
2Corinthians 8:14 - but in equality be you at this time; that your abundance may be a supply to their want, that also [on another occasion] their abundance may be for [a supply] to your want, that there may be equality.   
2Corinthians 8:14 - but that ye may be on equality at the present time; and that your abundance may be [a supply] to their want; that their abundance likewise may be [a supply] to your want; that there may be equality.   
2Corinthians 8:14 - But that there may be an equality at this particular time, that your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality.   
2Corinthians 8:14 - לְמַעַן יִהְיֶה גַּם־יִתְרָם לְמַלֵּא מַחְסֹרְכֶם כְּדֵי לְהַשְׁוֹת׃    
2Corinthians 8:15 - אַיכ דַּכתִיב דּהַו דַּאסגִּי שׁקַל לָא אֵתיַתַּר לֵה והַו דּקַלִיל שׁקַל לָא אֵתבַּצַר לֵה .   
2Corinthians 8:15 - As it is written, He who took up much had no superfluity, and he who took up little was not deficient.    
2Corinthians 8:15 - As it is written, He who gathered much, had nothing over; and he that gathered little, was not deficient.    
2Corinthians 8:15 - As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered little had no lack.    
2Corinthians 8:15 - כַּכָּתוּב לֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר׃    
2Corinthians 8:16 - טַיבּוּ דֵּין לַאלָהָא דּיַהבָּה חפִיטוּתָא הָדֵא חלָפַיכּוּן בּלֵבֵּה דּטִטָוס .   
2Corinthians 8:16 - But praise to Aloha who in-gave this solicitude for you to the heart of Titos.   
2Corinthians 8:16 - But thanks be to God, who put into the heart of Titus this solicitude for you.   
2Corinthians 8:16 - But thanks be to God, who put the same vigorous care into the heart of Titus for you.   
2Corinthians 8:16 - וְתוֹדוֹת לֵאלֹהִים הַנּוֹתֵן גַּם־בְּלֵב טִיטוֹס לִשְׁקֹד עֲלֵיכֶם כַּשְּׁקִידָה הַזֹּאת׃   
2Corinthians 8:17 - בָּעוּתַן גֵּיר קַבֵּל ומֵטֻל דּטָב בּטִיל לֵה מֵן צֵביָנֵה נפַק צֵאדַיכּוּן .   
2Corinthians 8:17 - For our request he accepted; and because he had great concern, of his own will he hath come forth among you.    
2Corinthians 8:17 - For he received our exhortation; and, because he was very anxious, he cheerfully set out to visit you.    
2Corinthians 8:17 - For indeed he has accepted our appeal; and because he was very desirous, he went to you of his own accord    
2Corinthians 8:17 - כִּי שָׁמַע לְבַקָּשָׁתֵנוּ וּבִשְׁקִידָתוֹ הַיְתֵרָה הָלַךְ אֲלֵיכֶם לִרְצוֹנוֹ׃   
2Corinthians 8:18 - שַׁדַּרן דֵּין עַמֵה לַאחוּן אַינָא דּתֵשׁבּוּחתֵּה בֵּאוַנגֵּלִיָון בּכֻלהֵין עִדָתָא .   
2Corinthians 8:18 - But we have sent with him our brother, whose praise in the gospel is in all the churches;   
2Corinthians 8:18 - And we also sent with him that our brother, whose praise in the gospel is in all the churches;   
2Corinthians 8:18 - And we have also sent with him our brother, who has received praise throughout all the churches for his preaching of the gospel;   
2Corinthians 8:18 - וְעִמּוֹ יַחְדָּו שָׁלַחְנוּ הָאָח אֲשֶׁר יָצָא לוֹ שֵׁם טוֹב בַּבְּשׂוֹרָה בְּכָל־הַקְּהִלּוֹת׃   
2Corinthians 8:19 - הָכַנָא דָּאפ מֵגבָּא גּבֵא מֵן עִדָתָא דּנֵפּוּק עַמַן בּטַיבּוּתָא הָדֵא דּמֵשׁתַּמשָׁא מֵנַן לשׁוּבחֵה דִּילֵה דַּאלָהָא וַללוּבָּבַן דִּילַן .    
2Corinthians 8:19 - who hath, moreover, been chosen by the churches to go forth with us with this bounty which is ministered by us to the glory of Aloha himself, and unto [the proof of] our cordiality.   
2Corinthians 8:19 - inasmuch as he likewise had been expressly chosen by the churches, to accompany me with this beneficence which is ministered by us to the glory of God and to our cordiality.   
2Corinthians 8:19 - So that he also has been chosen by the churches to travel with us for this relief which is administered by us to the very glory of God and for our own encouragement:   
2Corinthians 8:19 - וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁהַקְּהִלּוֹת גַּם־בָּחֲרוּ בוֹ לָלֶכֶת אִתָּנוּ לְהָבִיא הַחֶסֶד הַזֶּה הַגָּבוּי עַל־יָדֵינוּ לִכְבוֹד הָאָדוֹן וּלְאַמֵּץ לְבָבֵנוּ׃   
2Corinthians 8:20 - קַנִיטִינַן דֵּין בּהָדֵא דּלָא אנָשׁ נסִים בַּן מוּמָא בּהָדֵא רַבּוּתָא דּמֵשׁתַּמשָׁא מֵנַן .   
2Corinthians 8:20 - For we are precautious in this, that no one should lay upon us any imputation [Or, spot.]   
2Corinthians 8:20 - And we hereby guarded, that no one should cast censure on us, in [respect to] this abundance which is ministered by us.   
2Corinthians 8:20 - But we are careful in this, lest any one should blame us in connection with this generous help which is administered by us.   
2Corinthians 8:20 - וְנִשָּׁמֵר בָּזֹאת שֶׁלּא יוֹצִיא אִישׁ עָלֵינוּ דִּבָּה רָעָה בְּשִׁפְעַת הַמַּתָּנָה הַזֹּאת הַגְּבוּיָה עַל־יָדֵינוּ׃    
2Corinthians 8:21 - יַצִיפִינַן גֵּיר דּשַׁפִּירָתָא לָא קדָם אַלָהָא בַּלחוּד אֵלָא אָפ קדָם בּנַינָשָׁא .   
2Corinthians 8:21 - with regard to this great bounty which is to be administered by us. For we are careful for the things which are comely, not only before Aloha, but also before men.   
2Corinthians 8:21 - For we are attentive to things commendable, not only before God, but also before men.   
2Corinthians 8:21 - For we are very careful to do the right thing, not only in the presence of God, but also in the presence of men.    
2Corinthians 8:21 - כִּי־מַשְׁגִּיחִים אֲנַחְנוּ עַל־הַטּוֹב לֹא לִפְנֵי הָאָדוֹן בִּלְבָד אֶלָּא גַּם־לִפְנֵי הָאָדָם׃   
2Corinthians 8:22 - שַׁדַּרן דֵּין עַמהוּן אָפ לַאחוּן אַינָא דּלַן בּקֵא בּכֻלזבַן בּסַגִּיָאתָא דַּחפִיטָא הוּ הָשָׁא דֵּין יַתִּירָאיִת חפִיט בּתוּכלָנָא סַגִּיָאא דַּעלַיכּוּן .   
2Corinthians 8:22 - But we have also sent with them our brother, whom we have often proved in many [undertakings] to be diligent; but now still more diligent from the great confidence he hath concerning you.   
2Corinthians 8:22 - And we also sent with them that brother of ours, who hath often, and in many things, been proved diligent by us; and is now particularly diligent, from the great confidence [he hath] in you.    
2Corinthians 8:22 - And we have sent with them also our brother, who has oftentimes been proven by us in many things, that he is earnest, and now is more earnest because of the abundant trust he has in you.    
2Corinthians 8:22 - וְשָׁלַחְנוּ עִמָּהֶם אֶת־אָחִינוּ אֲשֶׁר בָּחַנּוּ אֶת־שְׁקִידָתוֹ פְּעָמִים רַבּוֹת בִּדְבָרִים הַרְבֵּה וְעַתָּה הוּא שָׁקוּד עוֹד יוֹתֵר בְּרֹב בִּטְחוֹנוֹ עֲלֵיכֶם׃   
2Corinthians 8:23 - אֵן הָכִיל טִטָוס שַׁותָּפָא הוּ דִּילי וַמעַדּרָנָא בּכוּן וֵאן אַחַין אחרָנֵא שׁלִיחֵא אֵנוּן דּעִדָתָא דּשׁוּבחֵה דַּמשִׁיחָא .    
2Corinthians 8:23 - Whether, then, (you regard) Titos, he is my companion and helper among you, or the other brethren, they are the apostles of the churches of the glory of Meshiha.   
2Corinthians 8:23 - And therefore, if Titus [be inquired about], he is my associate and assistant among you: or if our other brethren, they are the legates of the churches of the Messiah's glory.    
2Corinthians 8:23 - And as to Titus, he is my partner and helper among you: and as to our other brethren, they are the apostles of the churches to the glory of Christ.   
2Corinthians 8:23 - וְטִיטוֹס הֲלֹא הוּא חֲבֵרִי וְעֹזְרִי בָכֶם וְאַחֵינוּ הֲלֹא הֵם שְׁלוּחֵי הַקְּהִלּוֹת וְתִפְאֶרֶת הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 8:24 - מֵכִּיל תַּחוִיתָא דּחוּבּכוּן ושׁוּבהָרַן דַּבכוּן בּהוּן חַוַו בּפַּרצוּפּ עִדָתָא כֻּלהֵין .   
2Corinthians 8:24 - Wherefore the demonstration of your love, and of our boasting concerning you in these [things] , make manifest in the sight of all the churches.    
2Corinthians 8:24 - Therefore exhibit ye to them, in the presence of all the churches, a demonstration of your love and of our glorying respecting you.   
2Corinthians 8:24 - Henceforth you can shew to them before all the churches the proof of your love and of our pride in you.    
2Corinthians 8:24 - עַל־כֵּן הַרְאוּ וְהוֹכִיחוּ לָהֶם בִּפְנֵי הַקְּהִלּוֹת אֶת־אַהֲבַתְכֶם וְאֶת־תְּהִלָּתֵנוּ בָּכֶם׃    
2Corinthians 9:1 - עַל תֵּשׁמֵשׁתָּא דֵּין דּקַדִּישֵׁא יַתִּירתָּא עָבֵד אנָא אֵן כָּתֵב אנָא לכוּן .   
2Corinthians 9:1 - BUT concerning the administration of the saints, I do more (than enough) if I write to you.   
2Corinthians 9:1 - And concerning the ministration by the saints, it would be superfluous for me to write to you:   
2Corinthians 9:1 - CONCERNING the ministration to the saints, it is superfluous for me to write to you.   
2Corinthians 9:1 - אָמְנָם אֵין־צֹרֶךְ לִי שֶׁאֶכְתֹּב אֲלֵיכֶם עַל־דְּבַר הַשֵּׁרוּת לְעֶזְרַת הַקְּדשִׁים׃   
2Corinthians 9:2 - יָדַע אנָא גֵּיר טוּיָבֵה דּרֵעיָנכוּן ומֵטֻל הָנָא אֵשׁתַּבהרֵת בּכוּן למַקֵדָונָיֵא דַּאכַאִיַא עתִידָא הי מֵן אֵשׁתּקַדי וַטנָנָא דִּילכוּן לסַגִּיֵאא גַּרֵג .   
2Corinthians 9:2 - For I know the goodness of your mind, of which I boasted of you to the Makedunoyee, that Akaia was ready since last year, and your zeal hath stirred up many.   
2Corinthians 9:2 - for I know the goodness of your mind; and therefore I gloried of you before the Macedonians, that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath excited many.   
2Corinthians 9:2 - For I know that you have made up your minds, and that is why I boasted of you to the Macedonians stating that A-chaia was ready a year ago; and your zeal has stirred up a great many people.    
2Corinthians 9:2 - כִּי יָדַעְתִּי אֶת־נְדִיבַתְכֶם אֲשֶׁר עָלֶיהָ אֲנִי מִתְהַלֵּל בָּכֶם לִפְנֵי אַנְשֵׁי מַקְדּוֹנְיָא לֵאמֹר אֲכַיָּא מְזֻמֶּנֶת מִשָּׁנָה שֶׁעָבְרָה וְקִנְאַתְכֶם הֵעִירָה אֶת־רוּחַ הָרַבִּים׃   
2Corinthians 9:3 - שַׁדּרֵת דֵּין לַאחֵא דּלָא נֵסתַּרַק שׁוּבהָרַן דֵּאשׁתַּבהַרן בּכוּן עַל הָדֵא צבוּתָא דַּאיכַּנָא דֵּאמרֵת תֵּהווּן מטַיבִין .   
2Corinthians 9:3 - But I have sent the brethren to you, that our boasting which we boasted of you may not in this affair be vain; but, as I have said, you may be ready:   
2Corinthians 9:3 - Yet I sent the brethren, lest the glorying with which we have gloried in you in regard to this matter, should prove vain; and that ye, as I said, may be ready;   
2Corinthians 9:3 - Yet I have sent the brethren, so that our pride in you should not be in vain because of this question; for as I have said, you must be prepared:   
2Corinthians 9:3 - אֲבָל שָׁלַחְתִּי אֶת־הָאַחִים שֶׁלּא תִהְיֶה תְּהִלָּתֵנוּ בָכֶם לָרִיק בַּדָּבָר הַזֶּה וּלְמַעַן תִּהְיוּ מְזֻמָּנִים כַּאֲשֶׁר אָמָרְתִּי׃    
2Corinthians 9:4 - דַּלמָא נאִתוּן עַמי מַקֵדָונָיֵא ונֵשׁכּחוּנָכוּן כַּד לָא עתִידִין אנתּוּן ונֵבהַת חנַן דּלָא נאִמַר דַּאנתּוּן תֵּבהתוּן בּשׁוּבהָרָא הַו דֵּאשׁתַּבהַרן .   
2Corinthians 9:4 - lest, if the Makedunoyee should come with me, and find you not ready, we be shamed-that I may not say, you be shamed-of the boasting which we have boasted.   
2Corinthians 9:4 - so that, if the Macedonians should come with me, and should find you unprepared, we-not to say, ye-should be put to shame for that glorying in which we gloried.   
2Corinthians 9:4 - Lest it happen some Macedonians come with me, and find you unprepared and we would be ashamed for, because of our pride in you, we would not say anything which would put the blame on you.    
2Corinthians 9:4 - שֶׁלּא יָבֹאוּ אִתִּי אֲנָשִׁים מִמַּקְדּוֹנְיָא וְלֹא יִמְצְאוּ אֶתְכֶם מְזֻמָּנִים וְנֵבוֹשׁ אֲנַחְנוּ וְלֹא אֹמַר אַתֶּם מֵהַבִּטָּחוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר הִתְהַלַּלְנוּ בוֹ׃   
2Corinthians 9:5 - מֵטֻל הָנָא אֵתבּטֵל לִי דֵּאבעֵא מֵן אַחַי הָלֵין דּנאִתוּן קדָמַי לוָתכוּן וַנעַתּדוּן בּוּרכּתָא הָי דּמֵן קדִים אֵשׁתּמַעתּוּן דּתֵהוֵא מטַיבָא הָכַנָא אַיכ בּוּרכּתָא לָא הוָא אַיכ יַענוּתָא .   
2Corinthians 9:5 - For this cause I have been careful to entreat of these brethren to go before to you, to make ready that blessing of which you have caused to be heard before; that it may be prepared, so as that it may be [considered as] a blessing, [and] not as [the reluctant contribution of] avarice.   
2Corinthians 9:5 - Therefore I was careful to request these my brethren, to go before me unto you, that they might make up this benefaction, of which ye were advised long before to have it ready, as being a benefaction, and not a matter of cupidity.   
2Corinthians 9:5 - Therefore I thought it necessary to ask these, my brethren, to go before me to you, and make ready in advance the contribution, of which you have long ago been notified, that you might have it ready as a contribution and not as though it were forced on you.    
2Corinthians 9:5 - עַל־כֵּן רָאִיתִי לְבַקֵּשׁ מִן־הָאַחִים כִּי־יְקַדְּמוּ לָבֹא אֲלֵיכֶם וְיָכִינוּ אֶת־בִּרְכַתְכֶם הַמְיוּעָדָה מִלְּפָנִים לְמַעַן תִּהְיֶה מוּכֶנֶת כְּעֵין בְּרָכָה וְלֹא כְּעֵין מַתְּנַת כִּילָי׃    
2Corinthians 9:6 - הָדֵא דֵּין מַן דּזָרַע בּחַוסָנָא אָפ בּחַוסָנָא חָצֵד ומַן דּזָרַע בּבוּרכּתָא בּבוּרכּתָא נֵחצוּד .   
2Corinthians 9:6 - But this [remember] , He who soweth with scantiness, with scantiness also reapeth; and he who soweth with blessing, with blessing also shall reap.   
2Corinthians 9:6 - And this [I say]: He that soweth sparingly, shall also reap sparingly; and he that soweth bountifully, shall also reap bountifully.   
2Corinthians 9:6 - But remember this, He who sows sparingly shall reap also sparingly; and he who sows generously shall reap also generously   
2Corinthians 9:6 - כִּי הִנֵּה הַזֹּרֵעַ בְּצִמְצוּם יִקְצֹר בְּצִמְצוּם וְהַזֹּרֵעַ בִּבְרָכוֹת יִקְצֹר בִּבְרָכוֹת׃   
2Corinthians 9:7 - כֻּל אנָשׁ אַיכ דּאִית בּרֵעיָנֵה לָא אַיכ דּמֵן כַּריוּתָא אַו אַיכ דּמֵן קטִירָא ליָהוּבָא הוּ גֵּיר חַדָּיָא רָחֵם אַלָהָא .   
2Corinthians 9:7 - Every man as he hath in his mind: not as of vexation or as of constraint; for a cheerful giver the Lord loveth.    
2Corinthians 9:7 - Every man, according to his own views, not with sadness, not by constraint: for the Lord loveth a joyous giver.    
2Corinthians 9:7 - So let every man give according to what he has decided in his mind, not grudgingly or of necessity: for God loves a cheerful giver.   
2Corinthians 9:7 - וְכָל־אִישׁ כַּאֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ לֹא־בְעַיִן רָעָה וְלֹא לְאָנְסוֹ כִּי הַנֹּתֵן בְּלֵב שָׂמֵחַ יֶאֱהַב אֹתוֹ אֱלֹהִים׃    
2Corinthians 9:8 - מָטיָא הי דֵּין בּאִידַי אַלָהָא כֻּל טַיבּוּ דַּניַתַּר בּכוּן דַּבכֻלזבַן בּכֻלמֵדֵּם הַו מָא דּסָפֵק לכוּן נֵהוֵא לכוּן ותֵתיַתּרוּן בּכֻל עבָד טָב .   
2Corinthians 9:8 - For it is in the power of Aloha to increase in you every good, that you may always have every thing sufficient, and that you may abound in every good work.   
2Corinthians 9:8 - For it is in the power of God, to make all good abound to you, so that ye may have, at all times, and in every thing, what is sufficient for you; and may abound in every good work.    
2Corinthians 9:8 - God is able to make all goodness abound to you, and may you always have enough of everything for yourselves, and may you abound in every good work:   
2Corinthians 9:8 - וֵאלֹהִים יָכֹל לְהַַשְׁפִּיעַ עֲלֵיכֶם חֶסֶד שֶׁיִּהְיֶה לָכֶם בְּכָל־עֵת דֵּי סִפּוּקְכֶם בַּכֹּל וְתוֹתִירוּ בְּכָל־מַעֲשֶׂה טוֹב׃    
2Corinthians 9:9 - אַיכ דַּכתִיב דּבַדַּר ויַהב למֵסכִּנֵא וזַדִּיקוּתֵה קַיָמָא לעָלַם .    
2Corinthians 9:9 - As it is written, He hath dispersed and given to the poor, And his righteousness standeth for ever.   
2Corinthians 9:9 - As it is written, He hath dispersed and given to the poor; and his righteousness is established for ever.    
2Corinthians 9:9 - As it is written, He has distributed liberally; and given to the poor; and his righteousness endures for ever.   
2Corinthians 9:9 - כַּכָּתוּב פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד׃    
2Corinthians 9:10 - הַו דֵּין דּיָהֵב זַרעָא לזָרוּעָא ולַחמָא למֵאכוּלתָּא הוּ נֵתֵּל ונַסגֵּא זַרעכוּן וַנרַבֵּא פּאִרֵא דּזַדִּיקוּתכוּן .   
2Corinthians 9:10 - But may He who giveth seed to the sower and bread for food, himself give and multiply your seed, and increase the fruits of your righteousness,   
2Corinthians 9:10 - Now he that giveth seed to the sower, and bread for food, may he give and multiply your seed, and increase the fruits of your righteousness:   
2Corinthians 9:10 - Now he who gives seed to the sower, and bread for food, will supply and multiply your seed, and cause the fruits of your righteousness to grow;   
2Corinthians 9:10 - וְהַנֹּתֵן זֶרַע לַזֹּרֵעַ וְלֶחֶם לָאֹכֵל יִתֵּן וְיַרְבֶּה אֶת־זַרְעֲכֶם וְיַפְרִיא תְּנוּבוֹת צִדְקַתְכֶם׃   
2Corinthians 9:11 - דַּבכֻל מֵדֵּם תֵּעתּרוּן בּכֻלָה פּשִׁיטוּתָא דּהִי גָּמרָא בּאִידַן תַּודִּיתָא לַאלָהָא .   
2Corinthians 9:11 - that in every thing you may be enriched in all simplicity, which worketh out through us, thanksgiving to Aloha.    
2Corinthians 9:11 - so that in every thing, ye may be enriched unto all liberality, to the completion of our thanksgiving to God.    
2Corinthians 9:11 - That you may be enriched in everything, in all liberality, for such generosity enables us to perfect thanksgiving to God.   
2Corinthians 9:11 - לְמַעַן תַּעֲשִׁירוּ בַכֹּל לְכָל־הַתְּמִימוּת אֲשֶׁר פֹּרִיָּה תּוֹדָה לֵאלֹהִים עַל־יָדֵינוּ׃   
2Corinthians 9:12 - מֵטֻל דּפוּלחָנָא דּתֵשׁמֵשׁתָּא הָדֵא לָא הוָא בַּלחוּד חַסִירוּתָא דּקַדִּישֵׁא ממַלֵא אֵלָא אָפ מיַתַּר בּתַודּיָתָא סַגִּיָאתָא לַאלָהָא .    
2Corinthians 9:12 - For, on account of the performance of this service, we not only supply the deficiency of the saints, but also cause many thanks givings to abound unto Aloha.   
2Corinthians 9:12 - For the performance of this ministration, not only supplieth the want of the saints, but is also rich in many thanksgivings to God.   
2Corinthians 9:12 - For the administration of this service not only supplies the wants of the saints, but it also is made abundant by many thanksgivings to God.   
2Corinthians 9:12 - כִּי־שֵׁרוּת הָעֲבוֹדָה הַזֹּאת לֹא לְבַד יְמַלֵּא אֶת־מַחְסֹרֵי הַקְּדוֹשִׁים כִּי גַם־יוֹדוּ רַבִּים לֵאלֹהִים בְּפֹעַל שֵׁרוּתְכֶם הַנֶּאֱמָן הַזֶּה׃   
2Corinthians 9:13 - מֵטֻל בּוּקיָא גֵּיר דּתֵשׁמֵשׁתָּא הָדֵא לַאלָהָא משַׁבּחִין דֵּאשׁתַּעבַּדּתּוּן לתַודִּיתָא דַּסבַרתֵה דַּמשִׁיחָא וֵאשׁתַּותַּפתּוּן בַּפשִׁיטוּתכוּן עַמהוּן ועַם כֻּלנָשׁ .   
2Corinthians 9:13 - For on account of the proof of this service we glorify Aloha, because you are subject to the confession of the gospel of Meshiha, and you have communicated in simplicity with them and with every man.   
2Corinthians 9:13 - For on account of the test of this ministration, we glorify God, that ye do subject yourselves to the profession of the gospel of the Messiah, and that in your liberality, ye communicate with them and with all men:   
2Corinthians 9:13 - By this experiment of charitable service they glorify God in that you have subjected yourselves to the faith of the gospel of Christ, and through your generosity you have become partakers with them and with all men,   
2Corinthians 9:13 - וִיכַבְּדוּ אֶת־הָאֱלֹהִים עַל־מִשְׁמַעַת הוֹדָאַתְכֶם לִבְשׂוֹרַת הַמָּשִׁיחַ וְעַל־תֻּמַּת חֶבְרַתְכֶם עִמָּם וְעִם הַכֹּל׃    
2Corinthians 9:14 - וַצלוּתָא מקַרבִין חלָפַיכּוּן בּחוּבָּא סַגִּיָאא מֵטֻל סוּגָאא דּטַיבּוּתֵה דַּאלָהָא דַּעלַיכּוּן .   
2Corinthians 9:14 - And prayer they offer on your behalf in great love, on account of the greatness of the grace of Aloha which is upon you.   
2Corinthians 9:14 - and they put up prayer for you, with much love, because of the abundance of the grace of God that is upon you.    
2Corinthians 9:14 - And they offer prayer on your behalf with greater love, because of the abundance of the grace of God which has been on you.   
2Corinthians 9:14 - וְהֵם יִתְחַנֲנוּ בַעַדְכֶם נִכְסָפִים לָכֶם בַּעֲבוּר חֶסֶד הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר גָּבַר עֲלֵיכֶם׃   
2Corinthians 9:15 - טַיבּוּ דֵּין לַאלָהָא עַל מַוהַבתֵה דּלָא מֵתמַללָא .    
2Corinthians 9:15 - But thanks to Aloha over his gift which is unspeakable.    
2Corinthians 9:15 - Thanks be to God for his unspeakable gift.   
2Corinthians 9:15 - Thanks be to God for his incomparable gift.   
2Corinthians 9:15 - וְתוֹדָה לֵאלֹהִים עַל־מַתְּנָתוֹ אֲשֶׁר עָצְמָה מִסַּפֵּר׃    
2Corinthians 10:1 - אֵנָא דֵּין פַּולָוס בָּעֵא אנָא מֵנכוּן בּנִיחוּתֵה וַבמַכִּיכוּתֵה דַּמשִׁיחָא דָּאפֵן בַּאפִּין מַכִּיכ אנָא לוָתכוּן אֵלָא כַּד רַחִיק אנָא תּכִיל אנָא עלַיכּוּן .   
2Corinthians 10:1 - BUT I Paulos beseech of you by the peacefulness and humility of the Meshiha, (I) who also in presence am humble with you, but while far off am confident over you,   
2Corinthians 10:1 - Now I, Paul, beseech you, by the mildness and gentleness of the Messiah, although I am mild towards you when present, but bold towards you when absent !   
2Corinthians 10:1 - NOW I, Paul, beseech you by the gentleness and meekness of Christ, even though I am humble when present among you, I have the assurance when I am far away,   
2Corinthians 10:1 - וַאֲנִי פוֹלוֹס הִנְנִי מַזְהִיר אֶתְכֶם בְּעַנְוַת הַמָּשִׁיחַ וְחֶמְלָתוֹ אֲשֶׁר בִּפְנֵיכֶם שְׁפַל־רוּחַ אֲנִי בְּתוֹכֲכֶם וּבְרָחֳקִי מִתְאַמֵּץ עֲלֵיכֶם׃   
2Corinthians 10:2 - בָּעֵא אנָא דֵּין מֵנכוּן דּלָא מָא דֵּאתִית אֵתֵאלֵץ בּתוּכלָנָא דּאִית לִי דַּאשִׁיח אַיכ דּמֵתרַעֵא אנָא עַל אנָשָׁא אַילֵין דּחָשׁבִּין לַן דַּאיכ דּבַבסַר מהַלכִינַן .   
2Corinthians 10:2 - beseech of you, that when I come I may not be constrained with the confidence I have to be bold, as I think, over those men who imagine that we walk in the flesh.   
2Corinthians 10:2 - yet I beseech of you that, when I come, I may not be compelled by the boldness that is in me to be daring, as I estimate it, towards the persons who think we walk according to the flesh.    
2Corinthians 10:2 - I beseech you, that when I arrive, not to be troubled by the things which I hope to carry out, for it is my purpose to put to scorn those men who regard us as if we lived after the flesh.    
2Corinthians 10:2 - וְאֶתְחַנֲנָה שֶׁלּא אֶצְטָרֵךְ לְהִתְאַמֵּץ בִּהְיוֹתִי בְתוֹכֲכֶם בַּבִּטָּחוֹן אֲשֶׁר יֶשׁ־לִי לְהִתְגַּבֶּר־בּוֹ עַל־הָאֲנָשִׁים הַחשְׁבִים אֹתָנוּ כְּמִתְהַלְּכִים לְפִי הַבָּשָׂר׃   
2Corinthians 10:3 - אָפֵן בַּבסַר גֵּיר מהַלכִין חנַן אֵלָא לָא הוָא דּבֵסרָא פָּלחִינַן .    
2Corinthians 10:3 - For if we walk in the flesh, yet we war not according to the flesh.   
2Corinthians 10:3 - For, although we walk in the flesh, our warfare is not after the flesh.   
2Corinthians 10:3 - For though we do live an earthly life, yet we do not serve worldly things.   
2Corinthians 10:3 - הֵן הִתְהַלַּכְנוּ בַבָּשָׂר וְלֹא נִלְחַמְנוּ כַּבָּשָׂר׃    
2Corinthians 10:4 - זַינָא גֵּיר דּפָלחוּתַן לָא הוָא דּבֵסרָא אֵלָא דּחַילָא דַּאלָהָא ובֵה כָּבשִׁינַן חֵסנֵא מרִידֵא .   
2Corinthians 10:4 - For the armour of our warfare is not of the flesh, but of the power of Aloha; and by it we cast down the strong-holds of rebels,   
2Corinthians 10:4 - For the arms of our warfare are not those of the flesh, but those of the power of God; by which we subdue rebellious castles.   
2Corinthians 10:4 - For the weapons which we use are not earthly weapons, but of the might of God by which we conquer rebellious strongholds;   
2Corinthians 10:4 - כִּי־כְלֵי מִלְחַמְתֵּנוּ לֹא שֶׁל־הַבָּשָׂר הֵם כִּי אִם־חֲזָקִים בֵּאלֹהִים לַהֲרֹס מִבְצָרִים׃   
2Corinthians 10:5 - וסָתרִינַן מַחשׁבָתָא וכֻל רַומָא דּמֵתּתּרִים לוּקבַל יִדַעתֵה דַּאלָהָא ושָׁבֵינַן כֻּל תַּרעיָן למַשׁמַעתֵה דַּמשִׁיחָא .   
2Corinthians 10:5 - and demolish reasonings and every lofty thing that is exalted against the knowledge of Aloha, and captivate all thoughts unto the obedience of the Meshiha.    
2Corinthians 10:5 - And we demolish imaginations, and every lofty thing that exalteth itself against the knowledge of God, and subjugate all reasonings to obedience to the Messiah.   
2Corinthians 10:5 - Casting down imaginations, and every false thing that exalts itself against the knowledge of God, and to capture every thought to the obedience of Christ   
2Corinthians 10:5 - בַּאֲשֶׁר הֹרְסִים אֲנַחְנוּ תַּחְבֻּלוֹת וְכָל־מָרוֹם מִתְנַשֵּׂא נֶגֶד דַּעַת הָאֱלֹהִים וְשׁוֹבִים כָּל־מְזִמָּה לְמִשְׁמַעַת הַמָּשִׁיחַ׃    
2Corinthians 10:6 - וַמטַיבִינַן למֵעבַּד תּבַעתָא מֵן אַילֵין דּלָא מֵשׁתַּמעִין מָא דֵּאתמַליַת מֵשׁתַּמעָנוּתכוּן .   
2Corinthians 10:6 - And we are prepared to execute the punishment of those who obey not, when your obedience shall be fulfilled.    
2Corinthians 10:6 - And we are prepared, when your obedience shall be complete, to execute judgment on all the disobeying.    
2Corinthians 10:6 - And we are prepared to seek vengeance on those who are disobedient, when your obedience is fulfilled.    
2Corinthians 10:6 - וּנְכוֹנִים לִנְקֹם נְקָמָה מֵאֵת כָּל־מֶרִי רַק אִם־תִּשְׁלַם מִשְׁמַעְתְּכֶם׃   
2Corinthians 10:7 - בּפַּרצוּפֵּא חָירִין אנתּוּן אֵן אנָשׁ תּכִיל עַל נַפשֵׁה דּדַמשִׁיחָא הוּ הָנָא נֵדַּע מֵן נַפשֵׁה דַּאיכ דּהוּ דַּמשִׁיחָא הָכַנָא אָפ חנַן .   
2Corinthians 10:7 - Do we regard persons ? If any man confide in himself that he is of the Meshiha, let this one know of himself, that as he is of the Meshiha, so also are we.   
2Corinthians 10:7 - Do ye look on outward appearances ? If any one is confident in himself that he is of the Messiah, let him know, from himself, that as he is of the Messiah, so also are we.   
2Corinthians 10:7 - Do you judge by outward appearance? If any man thinks of himself that he belongs to Christ, let him know this of himself, that just as he belongs to Christ, so we also belong.    
2Corinthians 10:7 - הֲתִשְׁפְּטוּ לְמַרְאֵה פָנִים אִישׁ כִּי יִתְבָּרֵךְ בִּלְבָבוֹ לֵאמֹר לַמָּשִׁיחַ אָנִי יַחֲזֹר וְיָדִין בִּלְבָבוֹ שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהוּא לַמָּשִׁיחַ כֵּן גַּם־אֲנַחְנוּ לַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 10:8 - אֵן גֵּיר אָפ מֵדֵּם יַתִּיר אֵשׁתַּבהַר עַל שׁוּלטָנָא דּיַהב לִי מָרַן לָא בָּהֵת אנָא מֵטֻל דַּלבֵניָנָא הוּ דִּילכוּן יַהב לַן ולָא לסוּחָפכוּן .   
2Corinthians 10:8 - For if I should boast somewhat more of the authority which our Lord hath given me, I should not blush; because for your edification he gave it to me, and not for your destruction.    
2Corinthians 10:8 - For if I should glory somewhat more, in the authority which our Lord hath given me, I should not be ashamed; for he gave it to us for your edification, and not for your destruction.    
2Corinthians 10:8 - For if I should boast somewhat more of the authority which our LORD has given me, I should not be ashamed, for he has given it to us for your edification, and not for your destruction.    
2Corinthians 10:8 - וְגַם כִּי־אַרְבֶּה מְעַט לְהִתְהַלֵּל בַּשָּׁלְטָן אֲשֶׁר נָתַן־לָנוּ הָאָדוֹן לִבְנוֹתְכֶם וְלֹא לְשַׁחֶתְכֶם לֹא אֵבוֹשׁ׃   
2Corinthians 10:9 - מַהמֵא אנָא דֵּין דּלָא אֵסתּבַר אַיכ הַו דַּמדַחָלוּ מדַחֵל אנָא לכוּן בֵּאגּרָתי .   
2Corinthians 10:9 - But I insist not, [Or, But I connive.] that I may not be considered as one who would terrify you by my epistles.   
2Corinthians 10:9 - But I forbear, lest I should be thought to terrify you terribly, by my epistles.   
2Corinthians 10:9 - But I am hesitant, lest I seem as if I were trying to frighten you with my letter.   
2Corinthians 10:9 - לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא אֵרָאֶה כִּמְאַיֵּם אֶתְכֶם בָּאִגְּרוֹת׃    
2Corinthians 10:10 - מֵטֻל דּאִית אנָשָׁא דָּאמרִין דֵּאגּרָתָא יַקִירָן וחַסִינָן מֵאתיֵה דֵּין דּגוּשׁמָא כּרִיה ומֵלתֵה שִׁיטָא .   
2Corinthians 10:10 - For there are men who say, His epistles are weighty and forcible; but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.   
2Corinthians 10:10 - For there are some who say, [His] epistles are weighty and forcible, but his bodily presence is weak, and his speech contemptible.   
2Corinthians 10:10 - For there are men who say that his epistles are weighty and powerful; but his bodily appearance is weak, and his speech foolish.   
2Corinthians 10:10 - כְּאָמְרָם הֵן הָאִגְּרוֹת חֲמוּרוֹת וְקָשׁוֹת אֲבָל הוּא בְעַצְמוֹ כְּשֶׁהוּא כְנֶגְדֵּנוּ חָלוּשׁ וְנִיבוֹ נִבְזֶה׃   
2Corinthians 10:11 - אֵלָא הָדֵא נֵתרַעֵא מַן דּהָכַנָא אָמַר דַּאיכַּנָא דּאִיתַין בּמֵלתָא דֵּאגַּרתַּן כַּד רַחִיקִינַן הָכַנָא אִיתַין אָפ מָא דּקַרִיבִינַן בַּעבָדָא .   
2Corinthians 10:11 - But he who after this manner speaks, shall conclude that what we are by the word of our epistle when absent, so are we in the deed when we are present.   
2Corinthians 10:11 - But let him who saith so, consider this, that such as we are in our epistolary discourse, when absent, such also are we in action, when present.   
2Corinthians 10:11 - But let him who supposes so consider this, that, just as we express ourselves in our epistles when we are away, so are we also in deed when we are present.   
2Corinthians 10:11 - יֵדַע־נָא הָאֹמֵר כָּזֹאת שֶׁכְּמוֹ שֶׁאֲנַחְנוּ בַדִּבּוּר עַל־יְדֵי אִגְּרוֹת בִּהְיוֹתֵנוּ רְחוֹקִים כֵּן גַּם־בְּפֹעַל אֲנַחְנוּ בִּהְיוֹתֵנוּ קְרוֹבִים׃   
2Corinthians 10:12 - לָא גֵּיר מַמרחִינַן דּנֵחשׁוּב אַו דַּנפַחֵם נַפשַׁן עַם הָנוּן דַּמשַׁבהרִין נַפשׁהוּן אֵלָא מֵטֻל דּהֵנוּן בּהוּן להוּן מפַחמִין לָא מֵסתַּכּלִין .   
2Corinthians 10:12 - For we dare not value or compare ourselves with those who glorify themselves; but because they compare themselves with themselves, they do not understand.   
2Corinthians 10:12 - For we dare not value, or compare ourselves, with those who vaunt: but they, because they compare themselves with themselves, are not wise.   
2Corinthians 10:12 - For we dare not count or compare ourselves with those who are proud of themselves; for it is because they measure themselves by themselves that they do not understand.   
2Corinthians 10:12 - כִּי אַל־נָעֵז פָּנֵינוּ לִכְלֹל אֹתָנוּ עִם־הָאֲנָשִׁים הַמְשַׁבְּחִים נַפְשָׁם אוֹ לַעֲרֹךְ אֹתָנוּ לָהֶם אָכֵן נִבְעֲרוּ מִדַּעַת הַמֹּדֲדִים אֶת־נַפְשָׁם בְּנַפְשָׁם וְעֹרְכִים אֶת־נַפְשָׁם לְנַפְשָׁם׃    
2Corinthians 10:13 - חנַן דֵּין לָא מֵשׁתַּבהרִינַן יַתִּיר מֵן משׁוּחתַן אֵלָא בַּמשׁוּחתָא דַּתחוּמָא דַּפלַג לַן אַלָהָא דּנֵמטֵא אָפ עדַמָא לוָתכוּן .    
2Corinthians 10:13 - For we do not boast beyond our measure, but in the measure of the boundary which Aloha hath apportioned to us, that we might come also unto you.   
2Corinthians 10:13 - But we will not glory beyond our measure, but within the measure of the limits which God hath imparted to us, that we should reach as far as you.   
2Corinthians 10:13 - We do not boast beyond our measure, but according to the measure of the rule which God has distributed to us, a measure to reach even to you.   
2Corinthians 10:13 - וַאֲנַחְנוּ לֹא נִתְגַּדֵּל לִבְלִי־מִדָּה כִּי אִם־כְּפִי מִדַּת הַגְּבוּל אֲשֶׁר חָלַק לָנוּ הָאֱלֹהִים לְחֹק לְהַגִּיעַ גַּם־עָדֵיכֶם׃    
2Corinthians 10:14 - לָא הוָא גֵּיר אַיכ דּלָא מֵתמַטֵינַן לוָתכוּן מָתחִינַן נַפשַׁן עדַמָא גֵּיר לוָתכוּן מַטִין בַּסבַרתֵה דַּמשִׁיחָא .   
2Corinthians 10:14 - For it is not as not reaching to you [by divine appointment] we extend ourselves; for unto you we come with the gospel of the Meshiha.   
2Corinthians 10:14 - For we do not stretch ourselves, as if not reaching to you; for we do reach as far as you in the annunciation of the Messiah.   
2Corinthians 10:14 - It is not because we are unable to climb where you are; nor are trying to misrepresent ourselves; for we have climbed where we are through the gospel of Christ:   
2Corinthians 10:14 - כִּי אֵינֶנּוּ כְּמַסִּיגֵי גְבוּל כְּאִלּוּ לֹא בָאנוּ אֲלֵיכֶם הֲלֹא כְבָר קִדַּמְנוּ גַּם־אֶתְכֶם בִּבְשׂוֹרַת הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 10:15 - ולָא מֵשׁתַּבהרִינַן לבַר מֵן משׁוּחתַן בּעַמלָא דַּאחרָנֵא אֵלָא אִית לַן סַברָא דּכַד רָביָא הַימָנוּתכוּן בּכוּן נֵתרַורַב אַיכ משׁוּחתַן ונֵתיַתַּר .   
2Corinthians 10:15 - Neither boast we beyond our measure in the labour of others; but we have hope, that with the increase of your faith, we shall be enlarged according to our measure;   
2Corinthians 10:15 - And we do not glory beyond our measure, in the toil of others: but we have the hope, that when your faith shall mature, we shall be magnified by you, as [being within] our measure;    
2Corinthians 10:15 - And we do not boast of things beyond our measure; that is, by other men's labor, but we have the hope, that when your faith grows, our pride shall be justified according to our measure.    
2Corinthians 10:15 - לֹא נִתְגַּדֵּל לִבְלִי־מִדָּה בִּיגִיעַת אֲחֵרִים אֲבָל יֶשׁ־לָנוּ תִקְוָה שֶׁבִּרְבוֹת אֱמוּנַתְכֶם אֲנַחְנוּ נְכֻבַּד בָּכֶם כְּפִי גְבוּלֵנוּ עַד־לְמָעְלָה׃   
2Corinthians 10:16 - אָפ להַל מֵנכוּן לַמסַבָּרוּ לָא בַּמשׁוּחתָא דַּאחרָנֵא בַּאילֵין דּמַתקנָן נֵשׁתַּבהַר .   
2Corinthians 10:16 - and be progressive also beyond you to evangelize. Not as within the measure of others in the things that are prepared will we glory.   
2Corinthians 10:16 - and that we shall so abound also, as to make announcements beyond you. It is not in the measure of others, [and] in things ready prepared, that we will glory.   
2Corinthians 10:16 - And we shall become strengthened so that we may preach the gospel in the regions beyond you, and not boast of the things already done by others.   
2Corinthians 10:16 - כְּדֵי־לְבַשֵּׂר הַבְּשׂוֹרָה גַּם־לְהָלְאָה מִכֶּם וְלֹא לְהִתְהַלֵּל בְּמַה־שֶּׁמּוּכָן כְּבָר בִּגְבוּל אֲחֵרִים׃   
2Corinthians 10:17 - הַו דֵּין דּמֵשׁתַּבהַר בּמָריָא נֵשׁתַּבהַר .   
2Corinthians 10:17 - But let him who glorieth glory in the Lord.   
2Corinthians 10:17 - But let him that will glory, glory in the Lord.   
2Corinthians 10:17 - But he who boasts, let him glory in the LORD   
2Corinthians 10:17 - וְהַמִּתְהַלֵּל יִתְהַלֵּל בַּיהוָֹה׃   
2Corinthians 10:18 - לָא הוָא גֵּיר מַן דּנַפשֵׁה משַׁבַּח הַו הוּ בּקֵא אֵלָא מַן דּמָריָא נשַׁבּחִיוהי .   
2Corinthians 10:18 - For it is not he who glorifieth himself who is approved, but he who is glorified of the Lord.    
2Corinthians 10:18 - For not he who praiseth himself, is approved; but he whom the Lord praiseth.   
2Corinthians 10:18 - For it is not the one who praises himself who is approved, but the one whom the LORD commends.   
2Corinthians 10:18 - כִּי לֹא הַמְשַׁבֵּחַ נַפְשׁוֹ נֶאֱמָן הוּא כִּי אִם־אֲשֶׁר יְשַׁבְּחֶנּוּ יְהוָֹה׃   
2Corinthians 11:1 - אֵשׁתּוּפ דֵּין מסַיבּרִין הוַיתּוּן לִי קַלִיל דֵּאמַלֵל פַּכִּיהָאיִת אֵלָא אָפ מסַיבּרִין אנתּוּן הוּ לִי .   
2Corinthians 11:1 - BUT I could desire that you could tolerate me a little that I may speak foolishly.   
2Corinthians 11:1 - I would that ye could bear with me a little, that I might talk foolishly: and indeed, bear ye with me.    
2Corinthians 11:1 - I WISH you to be patient with me for a while, so that I may speak plainly, and I am sure you will be.    
2Corinthians 11:1 - אַחֲלַי תִּשְׂאוּ מְעַט אִוַּלְתִּי וְאַף־אָמְנָם תִּשָּׂאוּנִי׃    
2Corinthians 11:2 - טָאֵן אנָא גֵּיר בּכוּן בַּטנָנָא דַּאלָהָא מכַרתּכוּן גֵּיר לגַברָא חַד בּתוּלתָּא דּכִיתָא דֵּאקַרֵב לַמשִׁיחָא .   
2Corinthians 11:2 - Nevertheless tolerate me, for I am zealous towards you with the zeal of Aloha; for I have betrothed you to one man, a pure virgin, whom I would bring unto the Meshiha.   
2Corinthians 11:2 - For I am jealous over you, with a godly jealousy : for I have espoused you to a husband as a chaste virgin, whom I would present to the Messiah.   
2Corinthians 11:2 - For I am zealous for you with the zealousness of God, for I have espoused you to a husband, that I may present you as a pure virgin to Christ.   
2Corinthians 11:2 - כִּי מְקַנֵּא אֲנִי לָכֶם קִנְאַת אֱלֹהִים כִּי קִדַּשְׁתִּי אֶתְכֶם לְאִישׁ אֶחָד לְהַעֲמִיד בְּתוּלָה טְהוֹרָה לִפְנֵי הַמָּשִׁיחַ׃    
2Corinthians 11:3 - דָּחֵל אנָא דֵּין דַּלמָא אַיכ דַּאטעִי חֵויָא לחַוָא בַּנכִילוּתֵה הָכַנָא נֵתחַבּלוּן רֵעיָנַיכּוּן מֵן פּשִׁיטוּתָא דַּלוָת משִׁיחָא .    
2Corinthians 11:3 - But I fear lest, as the serpent deceived 'Hava by his guile, so your minds may be corrupted from the simplicity that is toward the Meshiha.   
2Corinthians 11:3 - But I fear, lest, as the serpent beguiled Eve by his craftiness, so your minds should be corrupted from simplicity towards the Messiah.   
2Corinthians 11:3 - But I am afraid, that just as the serpent through his deceitfulness misled Eve, so your minds should be corrupted from the sincerity that is in Christ.   
2Corinthians 11:3 - אֲבָל יָרֵא אָנֹכִי פֶּן תִּשְׂטֶינָה מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם מִן־הַתְּמִימוּת אֲשֶׁר עִם־הַמָּשִׁיחַ כַּאֲשֶׁר הִשּׂיא הַנָּחָשׁ בְּעָרְמָתוֹ אֶת־חַוָּה׃   
2Corinthians 11:4 - אֵן גֵּיר הַו דֵּאתָא לוָתכוּן אחרִנָא יֵשׁוּע אַכרֵז לכוּן אַינָא דַּחנַן לָא אַכרֵזן אַו רוּחָא אחרִתָא נסַבתּוּן אַידָא דּלָא נסַבתּוּן אַו סבַרתָא אחרִתָא אַידָא דּלָא קַבֵּלתּוּן שַׁפִּיר מֵתּטפִּיסִין הוַיתּוּן .    
2Corinthians 11:4 - For if he who hath come to you shall preach to you another Jeshu, whom we have not preached, or you receive another Spirit which you have not received or another gospel which you have not accepted, you would have been well persuaded.   
2Corinthians 11:4 - For if he that cometh to you, had proclaimed to you another Jesus, whom we have not proclaimed; or if ye had received another Spirit, which ye have not received; or another gospel, which ye have not accepted; ye might well have given assent.   
2Corinthians 11:4 - For if he who has come to you preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you have received another spirit, which you had not received, or another gospel which you had not accepted, you might well listen to him.   
2Corinthians 11:4 - כִּי אִם־יָבֹא הַבָּא וְיַכְרִיז לָכֶם יֵשׁוּעַ אַחֵר אֲשֶׁר לֹא הִכְרַזְנוּ אוֹ אִם־תִּקְחוּ רוּחַ אַחֵר אֲשֶׁר לֹא־לְקַחְתֶּם אוֹ־בְשׂוֹרָה אַחֶרֶת אֲשֶׁר לֹא־קִבַּלְתֶּם כִּי אָז הֵיטֵב תִּשָּׂאֻהוּ׃    
2Corinthians 11:5 - רָנֵא אנָא גֵּיר דּמֵדֵּם לָא בַּצרֵת מֵן שׁלִיחֵא אַילֵין דּטָב מיַתּרִין .   
2Corinthians 11:5 - For I consider that I am nothing inferior to those apostles who are most excellent.   
2Corinthians 11:5 - For, I suppose, I came not short of those legates who most excel.   
2Corinthians 11:5 - For I think that I am not in the least inferior to the most distinguished apostles.   
2Corinthians 11:5 - אוּלָם אֶחֱשֹׁב אֲשֶׁר־אֵינֶנִּי נֹפֵל עַד־מְאֹד מֵהַשְּׁלִיחִים הַגְּדוֹלִים כָּל־כָּךְ׃   
2Corinthians 11:6 - אָפֵן גֵּיר בּוּרָא אנָא בּמֵלַתי אֵלָא לָא בִּידַעתי אֵלָא בּכֻלמֵדֵּם אֵתגּלִין לוָתכוּן .   
2Corinthians 11:6 - For if I am rude in my speech, I yet am not in my knowledge; but in every thing we are manifest among you.    
2Corinthians 11:6 - For, though I be rude in speech, yet not in knowledge; but in all things we have been manifest among you.    
2Corinthians 11:6 - But though I am a poor speaker, I am not poor in knowledge; but we have been thoroughly made manifest among you in all things.   
2Corinthians 11:6 - וְאַף אִם־בַּעַר אָנֹכִי מִדִּבּוּר אֵינֶנִּי בַעַר מִדָּעַת אֶלָּא בַכֹּל לַכֹּל נִגְלִינוּ בִּפְנֵיכֶם׃   
2Corinthians 11:7 - אַו דַּלמָא מַסכָּלוּ אַסכּלֵת דּמַכּכֵת נַפשׁי דַּאנתּוּן תֵּתּרִימוּן ומַגָּן אַכרזֵת לכוּן סבַרתֵה דַּאלָהָא .   
2Corinthians 11:7 - Or, offending have I offended in humbling myself that you may be exalted, and have gratuitously preached to you the gospel of Aloha ?   
2Corinthians 11:7 - Did I indeed commit an offence, by humbling myself that ye might be exalted ? and by proclaiming the gospel of God to you gratis?   
2Corinthians 11:7 - Probably I have acted foolishly in humbling myself that you might be exalted, because I preached to you the gospel of God freely.   
2Corinthians 11:7 - אוֹ הֶחָטָאתִי בְּהַשְׁפִּילִי אֶת־עַצְמִי לְמַעַן הַגְבִּיהֲכֶם כִי־בִשַּׂרְתִּי אֶתְכֶם אֶת־בְּשׂוֹרַת הָאֱלֹהִים בְּלֹא־מְחִיר׃    
2Corinthians 11:8 - ועִדָתָא אחרָניָתָא חַלצֵת ונֵסבֵּת נַפקָתָא לתֵשׁמֵשׁתָּא דִּילכוּן .    
2Corinthians 11:8 - And other churches have I despoiled, receiving of them expenses, for your service.   
2Corinthians 11:8 - And I robbed other churches, and I took pay [of them] for ministering to you.   
2Corinthians 11:8 - I deprived other churches, taking supplies from them, in order to minister to you.   
2Corinthians 11:8 - מִקְהִלּוֹת אֲחֵרוֹת נָטַלְתִּי בְּקַחְתִּי מֵהֶן שָׂכָר לְמַעַן אֲשָׁרֶתְכֶם וְהָיִיתִי עִמָּכֶם וָאֶחְסַר וְלֹא הֶלְאֵיתִי אָדָם׃    
2Corinthians 11:9 - וכַד אֵתִית צֵאדַיכּוּן וַחסַר לִי לָא יֵקרֵת עַל אנָשׁ מֵנכוּן סנִיקוּתי גֵּיר מַלִיו אַחֵא דֵּאתַו מֵן מַקֵדָונָיֵא וַבכֻל מֵדֵּם נֵטרֵת נַפשׁי ונָטַר אנָא דּלָא אִקַר עלַיכּוּן .   
2Corinthians 11:9 - And being come among you, I burdened no man of you; for my want the brethren who came from Makedunia supplied: and in every thing have I kept myself, and will keep, that I may not be burdensome to you.   
2Corinthians 11:9 - And when I came among you and was needy, I was burdensome to none of you; for the brethren who came from Macedonia, supplied my wants: and in all things I kept myself, and I will keep myself, from being burdensome to you.   
2Corinthians 11:9 - And when I came to you and was in need, I did not burden any of you for my wants were supplied by the brethren who came from Mac-e-doni-a : I have taken care of myself in every way and I will so continue to keep myself that I will not be a burden to you.   
2Corinthians 11:9 - כִּי הָאַחִים הַבָּאִים מִמַּקְדּוֹנְיָא נָתְנוּ לִי דֵי מַחְסוֹרִי וּבְכָל־דָּבָר נִשְׁמַרְתִּי מִהְיוֹת לָכֶם לְמַשָּׂא וְעוֹד אֶשָּׁמֵר׃    
2Corinthians 11:10 - אִיתַוהי בִּי שׁרָרֵה דַּמשִׁיחָא דּהָנָא שׁוּבהָרָא לָא נֵתבַּטַל בִּי בַּאתרַוָתָא דַּאכַאִיַא .   
2Corinthians 11:10 - The truth of the Meshiha is in me, that this boasting shall not be abolished respecting me in the regions of Akaia.   
2Corinthians 11:10 - As the truth of the Messiah is in me, this glorying shall not be made vain as to me in the regions of Achaia.    
2Corinthians 11:10 - As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of A-chaia.    
2Corinthians 11:10 - אֲמִתּוֹ שֶׁל־הַמָּשִׁיחַ בִּי שֶׁלּא־תִכָּלֵא מִמֶּנִּי תְּהִלָּתִי זֹאת בִּגְלִילוֹת אֲכַיָּא׃   
2Corinthians 11:11 - למָנָא מֵטֻל דּלָא מַחֵב אנָא לכוּן אַלָהָא הוּ יָדַע .    
2Corinthians 11:11 - Why ? because I love you not ? Aloha himself knoweth !   
2Corinthians 11:11 - Why ? Because I do not love you? God knoweth.   
2Corinthians 11:11 - Why? Because I do not love you? God knows I do love you.   
2Corinthians 11:11 - עַל־מַה־זֶה הַעַל אֲשֶׁר אֵינֶנִּי אֹהֵב אֶתְכֶם הָאֱלֹהִים יוֹדֵעַ׃    
2Corinthians 11:12 - אֵלָא הָדֵא דּעָבֵד אנָא אָפ אֵעבֵּד דֵּאפסוּק הוּ עֵלַתהוּן דַּאילֵין דּבָעֵין עֵלתָא דַּבהַו מֵדֵּם דּמֵשׁתַּבהרִין נֵשׁתַּכחוּן אַכוָתַן .    
2Corinthians 11:12 - But I do this, and also will do it, to cut off the occasion of them who seek an occasion, that in the thing in which they boast they may be found as we are.   
2Corinthians 11:12 - But what I do, that also I will do; that I may cut off occasion, from them who seek occasion: so that in the thing wherein they glory, they may be found even as we.   
2Corinthians 11:12 - But what I do, I will continue to do, so as to give no occasion to those who seek an occasion; and that, in whatever they boast, they may not be found equal to us;   
2Corinthians 11:12 - אֲבָל אֵת אֲשֶׁר אֲנִי עָשִׂיתִי אוֹסִיף לַעֲשׂוֹת לְבִלְתִּי הַנִּיחַ־מָקוֹם לַמְבַקְשִׁים שֶׁיִּמָּצְאוּ דּוֹמִים לָנוּ בְּמַה־שֶּׁיִּתְהַלֲלוּ בּוֹ׃   
2Corinthians 11:13 - אִיתַיהוּן גֵּיר הָלֵין שׁלִיחֵא דַּגָּלֵא ופָעלֵא נכִילֵא וַמדַמֵין נַפשׁהוּן לַשׁלִיחֵא דַּמשִׁיחָא .   
2Corinthians 11:13 - For these are apostles of falsehood and workers of deceits, assimilating themselves to the apostles of the Meshiha.   
2Corinthians 11:13 - For they are false legates, crafty workers, and feign themselves to be legates of the Messiah.    
2Corinthians 11:13 - For they are false apostles, and deceitful workers, posing as apostles of Christ.   
2Corinthians 11:13 - כִּי אֲנָשִׁים כָּאֵלֶּה שְׁלִיחֵי שֶׁקֶר הֵם פֹּעֲלֵי רְמִיָּה עֹשִׂים עַצְמָם כְּמַלְאֲכֵי הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 11:14 - ולַיתּ למֵתּדַּמָרוּ בּהָדֵא אֵן הוּ גֵּיר דּסָטָנָא מֵתּדַּמֵא בּמַלַאכָא דּנוּהרָא .   
2Corinthians 11:14 - Nor in this may we wonder, if Satana himself be transformed into an angel of light.   
2Corinthians 11:14 - And in this there is nothing strange. For if Satan feigneth himself an angel of light,   
2Corinthians 11:14 - There is no marvel in this; for if Satan disguises himself as the angel of light   
2Corinthians 11:14 - וְאֵין לִתְמוֹהַּ הֲלֹא הַשָּׂטָן גַּם־הוּא עָשָׂה עַצְמוֹ כְּמַלְאַךְ הָאוֹר׃   
2Corinthians 11:15 - לָא הוָת רַבָּא צבוּתָא אֵן אָפ משַׁמשָׁנַוהי מֵתּדַּמֵין בַּמשַׁמשָׁנֵא דּזַדִּיקוּתָא הָנוּן דּחַרתהוּן תֵּהוֵא אַיכ עבָדַיהוּן .    
2Corinthians 11:15 - Nor is it a great thing if his ministers also are transformed into ministers of righteousness;-whose end will be according to their works.    
2Corinthians 11:15 - it is no great thing if his ministers feign themselves ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.   
2Corinthians 11:15 - It is no great thing if his ministers also pose as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.   
2Corinthians 11:15 - לָכֵן לֹא דָּבָר גָּדוֹל הוּא אִם גַּם־מְשָׁרֲתָיו עֹשִׂים עַצְמָם כִּמְשָׁרֲתֵי הַצֶּדֶק אֲשֶׁר אַחֲרִיתָם תִּהְיֶה לְפִי מַעַלְלֵיהֶם׃    
2Corinthians 11:16 - תּוּב דֵּין אָמַר אנָא למָא אנָשׁ נַסבַּר עלַי אַיכ דּסַכלָא אנָא וֵאן לָא אָפֵן אַיכ סַכלָא קַבּלוּני דָּאפ אֵנָא קַלִיל אֵשׁתַּבהַר .    
2Corinthians 11:16 - BUT I say again, Let no man think of me as a fool; or if otherwise, let him receive me as a fool, that I also may boast a little.   
2Corinthians 11:16 - Again I say, let no one think of me, as being a fool: or if otherwise, receive me as a fool, that I may glory a little.   
2Corinthians 11:16 - I say again, let no man think me a fool; if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little.   
2Corinthians 11:16 - וְאָשׁוּב וְאֹמַר אַל־נָא יַחְשְׁבֵנִי אִישׁ לְסָכָל וְאַף־עַל־פִּי כֵן כְּסָכָל קַבְּלוּנִי לְמַעַן אֶתְהַלֵּל מְעַט גַּם־אָנִי׃    
2Corinthians 11:17 - מֵדֵּם דַּממַלֵל אנָא לָא הוָא בּמָרַן ממַלֵל אנָא אֵלָא אַיכ דַּבפַכִּיהוּתָא בּהָדֵא דּוּכּתָא דּשׁוּבהָרָא .   
2Corinthians 11:17 - The thing which I (now) speak, I do not speak in [Or, according to.] our Lord, but as in foolishness in this place of boasting.   
2Corinthians 11:17 - What I am [now] saying, I say not in our Lord, but as in folly, in this matter of glorying.   
2Corinthians 11:17 - What I now say, I speak not after our LORD, but as it were foolishly, on this occasion of boasting.    
2Corinthians 11:17 - אֵת אֲשֶׁר אֲדַבֵּר לא־כְדֶּרֶךְ הָאָדוֹן אָנֹכִי מְדַבֵּר אֶלָּא כְּמוֹ בְסִכְלוּת כֵּן אָעֹז וְאֶתְהַלָּל׃   
2Corinthians 11:18 - מֵטֻל דּסַגִּיֵאא מֵשׁתַּבהרִין בּבֵסרָא אָפ אֵנָא אֵשׁתַּבהַר .    
2Corinthians 11:18 - Because many boast in the flesh, I also will boast.   
2Corinthians 11:18 - Because many glory after the flesh, I also will glory.   
2Corinthians 11:18 - Because many boast on the things of the flesh, I boast also.   
2Corinthians 11:18 - רַבִּים מִתְהַלֲלִים לְפִי הַבָּשָׂר לָכֵן אֶתְהַלֵּל גַּם־אָנִי׃    
2Corinthians 11:19 - מנָחִין אנתּוּן הוּ גֵּיר למֵשׁתּמָעוּ לחַסִירַי רֵעיָנָא כַּד אַנתּוּן חַכִּימֵא אנתּוּן .   
2Corinthians 11:19 - For you are content to listen to the feebleminded, you yourselves being wise.   
2Corinthians 11:19 - For ye hear with indulgence them who lack reason, seeing ye are wise.   
2Corinthians 11:19 - For you endure fools readily, knowing that you yourselves are wise.   
2Corinthians 11:19 - כִּי־נֹשְׂאִים אַתֶּם לִרְצוֹנְכֶם אֶת־הַסְּכָלִים בִּהְיוֹתְכֶם חֲכָמִים׃   
2Corinthians 11:20 - ומֵתּדּנֵין אנתּוּן למַן דַּמשַׁעבֵּד לכוּן וַלמַן דָּאכֵל לכוּן וַלמַן דּנָסֵב מֵנכוּן וַלמַן דּמֵתּרִים עלַיכּוּן וַלמַן דּמָחֵא לכוּן עַל אַפַּיכּוּן .   
2Corinthians 11:20 - For you are ruled [Or, judged.] by one who subjugates you, and by one who devours you, and by one who takes away from you, and by one who exalts himself over you, and by one who smites you on your faces!   
2Corinthians 11:20 - And ye give ear to him, who putteth you in bondage; and to him, who devoureth you; and to him, who taketh from you; and to him, who exalteth himself over you; and to him, who smiteth you in the face.   
2Corinthians 11:20 - For you endure the man who dominates you, and the man who lives at your expense, and the man who takes from you, and the man who exalts himself over you, and the man who smites you on the face.   
2Corinthians 11:20 - הֲלֹא תִשְׂאוּ כִּי יְשַׁעְבֵּד אֶתְכֶם אִישׁ כִּי־יְבַלַּע כִּי־יִלְכֹּד אֶתְכֶם כִּי־יִתְנַשֵּׂא כִּי־יַכֶּה אֶתְכֶם עַל־פְּנֵיכֶם׃    
2Corinthians 11:21 - אַיכ דַּבצַערָא אָמַר אנָא אַיכ הַו דַּחנַן מחִילִינַן הוּ בּחַסִירוּת רֵעיָנָא אָמַר אנָא דַּבכֻלמֵדֵּם דּמַמרַח אנָשׁ אָפ אֵנָא מַמרַח אנָא .    
2Corinthians 11:21 - As in abasement I speak; as though we were weak through defectiveness of mind, I speak. In whatever any man dareth, I also dare.   
2Corinthians 11:21 - I speak as if under contempt: I speak as if we were impotent, through deficiency of understanding; that in whatever thing any one is presuming, I also am presuming.   
2Corinthians 11:21 - I speak this as a reproach, as though we were weak. Now I speak foolishly; in whatsoever other men are bold, I venture also.   
2Corinthians 11:21 - לְחֶרְפָּתֵנוּ אֲנִי מְדַבֵּר חַלָּשִׁים הָיִינוּ אֲבָל בְּכָל־אֲשֶׁר יִרְהַב אִישׁ לְהִתְהַלֵּל אֶרְהַב גַּם־אֲנִי בְּסִכְלוּתִי׃    
2Corinthians 11:22 - אֵן עֵברָיֵא אֵנוּן אָפ אֵנָא אֵן אִיסרַלָיֵא אֵנוּן אָפ אֵנָא אֵן זַרעֵה אֵנוּן דַּאברָהָם אָפ אֵנָא .   
2Corinthians 11:22 - If they are Ebroyee, so am I; if they are Isroloyee, so am I; if they are the seed of Abraham, so am I;    
2Corinthians 11:22 - If they are Hebrews, so I also: or if they are Israelites, I also. If they are the seed of Abraham, I also.    
2Corinthians 11:22 - Now if they are Hebrews, so am I. If they are Israelites, so am I. If they are descendants of Abraham, so am I.    
2Corinthians 11:22 - עִבְרִים הֵם וְגַם־אֲנִי יִשְׂרְאֵלִים הֵם וְגַם־אָנִי זֶרַע אַבְרָהָם הֵם וְגַם־אָנִי׃   
2Corinthians 11:23 - אֵן משַׁמשָׁנֵא אֵנוּן דַּמשִׁיחָא בּחַסִירוּת רֵעיָנָא אָמַר אנָא דּיַתִּיר מֵנהוּן אֵנָא בּלֵאוּתָא יַתִּיר מֵנהוּן בּמַחוָתָא יַתִּיר מֵנהוּן בַּאסוּרֵא יַתִּיר מֵנהוּן בּמַותֵּא זַבנִין סַגִּיָאן .   
2Corinthians 11:23 - if they are ministers of the Meshiha,-I speak with defectiveness of mind,-I exceed then ! In labours I exceed them, in stripes I exceed them, in chains I exceed them, in deaths many times.    
2Corinthians 11:23 - If they are ministers of the Messiah, (in defect of understanding, I say it,) I am superior to them: in toils more than they, in stripes more than they, in bonds more than they, in deaths many times.   
2Corinthians 11:23 - If they are ministers of Christ, I speak as a fool, I am greater than they; in labor more than they, in wounds more than they, in imprisonments more frequent than they, and in danger of death many times.   
2Corinthians 11:23 - מְשָׁרֲתֵי הַמָּשִׁיחַ הֵם וַאֲנִי כְּמִתְהוֹלֵל אֹמַר אֲנִי יוֹתֵר מֵהֶם יוֹתֵר בִּיגִיעוֹת יוֹתֵר לִמְאֹד בְּמַכּוֹת יוֹתֵר בְּמוֹסֵרוֹת וְרֹב פְּעָמִים בִּמְצוּקוֹת מָוֶת׃   
2Corinthians 11:24 - מֵן יִהוּדָיֵא חַמֵשׁ זַבנִין אַרבּעִין אַרבּעִין חַסִיר חדָא בֵּלעֵת .   
2Corinthians 11:24 - From the Jihudoyee, five times, forty (stripes) wanting one have I devoured;   
2Corinthians 11:24 - By the Jews, five times was I scourged, each time with forty stripes save one.   
2Corinthians 11:24 - By the Jews I was scourged five times, each time forty stripes less one.   
2Corinthians 11:24 - חָמֵשׁ פְּעָמִים לָקִיתִי עַל־יְדֵי הַיְּהוּדִים אַרְבָּעִים חָסֵר אֶחָת׃   
2Corinthians 11:25 - תּלָת זַבנִין בּשַׁבטֵא אֵתנַגּדֵת חדָא זבַן אֵתרַגמֵת תּלָת זַבנִין הוִית נוּוָגָא אִימָמָא ולִליָא דּלָא ספִינתָּא בּיַמָא הוִית .   
2Corinthians 11:25 - three times with staves have I been beaten, once was I stoned, three times have I been in shipwreck, a day and a night without a ship have I been in the sea.   
2Corinthians 11:25 - Three times was I beaten with rods: at one time I was stoned: three times I was in shipwreck, by day and by night; I have been in the sea, without a ship.   
2Corinthians 11:25 - Three times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I was in shipwreck, a day and a night I have been adrift in the sea in shipwreck.   
2Corinthians 11:25 - שָׁלשׁ פְּעָמִים יֻסַּרְתִּי בַשּׁוֹטִים פַּעַם אַחַת סֻקַּלְתִּי וְשָׁלשׁ פְּעָמִים נִשְׁבְּרָה סְפִינָתִי וָאֱהִי בִּמְצוּלוֹת יָם לַיְלָה וָיוֹם׃   
2Corinthians 11:26 - בֻּאורחָתָא סַגִּיָאתָא בּקֻנדִינָוס דּנַהרַוָתָא בּקֻנדִינָוס דּגַיָסֵא בּקֻנדִינָוס דּמֵן טוּהמי בּקֻנדִינָוס דּמֵן עַממֵא בּקֻנדִינָוס הוִית בַּמדִינָתָא בּקֻנדִינָוס הוִית בּחוּרבָּא בּקֻנדִינָוס בּיַמָא בּקֻנדִינָוס דּמֵן אַחֵא דַּגָּלֵא .   
2Corinthians 11:26 - In journeys many, in danger of rivers, in danger of robbers, in danger from my own race, in danger from the Gentiles; I have been in danger in cities, I have been in danger in the waste, in danger by sea, in danger from false brethren;   
2Corinthians 11:26 - In journeyings many, in peril by rivers, in peril by robbers, in peril from my kindred, in peril from Gentiles: I have been in peril in cities; I have been in peril in the desert, in peril in the sea, in peril from false brethren.   
2Corinthians 11:26 - On many journeys, I have been in perils from rivers, in perils of robbers, in perils from my own kinsmen, in perils from the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils from false brethren;   
2Corinthians 11:26 - בְּמַסָּעוֹת רַבּוֹת בְּסַכָּנוֹת שֶׁל־נְהָרוֹת בְּסַכָּנוֹת שֶׁל־לִיסְטִים בְּסַכָּנוֹת מִבְּנֵי־עַמִּי בְּסַכָּנוֹת מִן־הַגּוֹיִם בְּסַכָּנוֹת בָּעִיר בְּסַכָּנוֹת בַּמִּדְבָּר בְּסַכָּנוֹת בַּיָּם בְּסַכָּנוֹת בְּקֶרֶב אֲחֵי שָׁקֶר׃   
2Corinthians 11:27 - בּעַמלָא וַבלֵאוּתָא בּשַׁהרָא סַגִּיָאא בּכַפנָא וַבצַהיָא בּצַומָא סַגִּיָאא בּעַריָא וַבעַרטֵלָיוּתָא .   
2Corinthians 11:27 - in labour and weariness, in much watching, in hunger and thirst, in much fasting, in cold and in nakedness;    
2Corinthians 11:27 - In toil and weariness, in much watching, in hunger and thirst, in much fasting, in cold and nakedness:    
2Corinthians 11:27 - In toil and weariness, in sleepless nights, in hunger and thirst, through much fasting, in cold and nakedness.   
2Corinthians 11:27 - בְּעָמָל וּבִתְלָאָה בִּשְׁקִידוֹת הַרְבֵּה בְּרָעָב וּבְצָמָא בְּצוֹמוֹת הַרְבֵּה בְּקָרָה וּבְעֵירוֹם׃   
2Corinthians 11:28 - סטַר מֵן יַתִּירָתָא וַכנוּשׁיָא דַּעלַי דּכֻליוּם וצֵפתי דּעַל אַפַּי כֻּלהֵין עִדָתָא .   
2Corinthians 11:28 - besides the aboundings and the gathering which are upon me daily even my care which is for all the churches.    
2Corinthians 11:28 - besides many other things, and the thronging around me every day, and my anxiety for all the churches.    
2Corinthians 11:28 - Besides other things, and the many calling on me everyday, I have also the care of all the churches.    
2Corinthians 11:28 - מִלְּבַד יֶתֶר הַדְּבָרִים הַבָּאִים עָלַי יוֹם יוֹם וְדַאֲגַת כָּל־הַקְּהִלּוֹת׃   
2Corinthians 11:29 - מַנוּ מֵתכּרַה ולָא אֵנָא מֵתכּרַה אנָא מַנוּ מֵתכּשֵׁל ולָא אֵנָא יָקֵד אנָא .   
2Corinthians 11:29 - Who is weak, and I am not weak ? Who is offended, and I burn not ?   
2Corinthians 11:29 - Who becometh weak, and I become not weak ? Who is stumbled, and I burn not ?   
2Corinthians 11:29 - Who is sick that I do not feel the pain? Who stumbles that does not have my heartfelt sympathy   
2Corinthians 11:29 - מִי יֶחֱלַשׁ וַאֲנִי לֹא אֶחֱלָשׁ מִי יִכָּשֵׁל וְלֹא יִבְעַר לִבִּי׃    
2Corinthians 11:30 - אֵן למֵשׁתַּבהָרוּ וָלֵא בּכוּרהָנַי אֵשׁתַּבהַר .   
2Corinthians 11:30 - If I must boast in my infirmities, I will boast.   
2Corinthians 11:30 - If I must glory, I will glory in my infirmities.   
2Corinthians 11:30 - If I must needs boast, I will boast of my sufferings.   
2Corinthians 11:30 - אִם־יֵשׁ לְהִתְהַלֵּל אֶתְהַלֵּל בְּחֻלְשָׁתִי׃    
2Corinthians 11:31 - יָדַע הוּ אַלָהָא אַבוּהי דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא מבַרכָא דַּלעָלַם עָלמִין דּלָא מכַדֵּב אנָא .   
2Corinthians 11:31 - Aloha, the Father of our Lord Jeshu Meshiha, the Blessed for ever and ever, knoweth that I lie not.    
2Corinthians 11:31 - God, the Father of our Lord Jesus the Messiah, blessed for ever and ever, he knoweth that I lie not.    
2Corinthians 11:31 - The God and Father of our LORD Jesus Christ, who is blessed forever and ever, knows that I do not lie.    
2Corinthians 11:31 - הָאֱלֹהִים אֲבִי יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲדֹנֵינוּ הַמְבֹרָךְ לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים הוּא יֹדֵעַ כִּי לֹא אֲשַׁקֵּר׃   
2Corinthians 11:32 - בּדַרמסוּק רַבּ חַילָא דַּארֵטָוס מַלכָּא נָטַר הוָא מדִינתָּא דּדַרמוּסקָיֵא למֵאחדַּני .   
2Corinthians 11:32 - In Darmsuk the great force of Aretos the king kept the city of the Darmsukoyee to apprehend me.    
2Corinthians 11:32 - At Damascus, the commander of the army of Aretas the king, guarded the city of the Damascenes, to seize me.    
2Corinthians 11:32 - At Damascus the general of the army of King Aretas placed the city of the Damascenes under guard, in order to seize me:   
2Corinthians 11:32 - בְּדַמֶּשֶׂק שָׁמַר הַנִּצָּב שֶׁל־אֲרֵטַס הַמֶּלֶךְ אֶת־עִיר הַדַּמַּשְׂקִיִּים וַיְבַקֵּשׁ לְתָפְשֵׂנִי׃   
2Corinthians 11:33 - ומֵן כַּותָא בַּסרִיגתָּא שַׁבּוּני מֵן שׁוּרָא וֵאתפַּלטֵת מֵן אִידַוהי .   
2Corinthians 11:33 - And from a window in a basket they sent me from the wall, and I was delivered from his hands.    
2Corinthians 11:33 - And from a window, in a basket, they let me down from the wall, and I escaped from his hands.   
2Corinthians 11:33 - And I was lowered in a basket from a window over the city wall, and thus I escaped from his hands.    
2Corinthians 11:33 - וּבְעַד הַחַלּוֹן הוֹרִידוּ אֹתִי בְּסַל מֵעַל הַחוֹמָה וָאִמָּלֵט מִיָּדָיו׃   
2Corinthians 12:1 - למֵשׁתַּבהָרוּ וָלֵא אֵלָא לָא פַּקָח אָתֵא אנָא לִי גֵּיר לחֵזוָנֵא וַלגֵליָנַוהי דּמָרַן .   
2Corinthians 12:1 - I might boast, but it is not expedient; for I come to visions and revelations of the Lord.   
2Corinthians 12:1 - Glorying must be, but it is not profitable: so I proceed to visions and revelations of our Lord.    
2Corinthians 12:1 - BOASTING is proper, but there is no advantage in it, and I prefer to relate the visions and revelations of our LORD.   
2Corinthians 12:1 - אָמְנָם נִצְרַכְתִּי לְהִתְהַלֵּל וְאַף כִּי לֹא יוֹעִיל אָבוֹא לְמַרְאוֹת הָאָדוֹן וְחֶזְיֹנוֹתָיו׃   
2Corinthians 12:2 - יָדַענָא גַּברָא בַּמשִׁיחָא מֵן קדָם אַרבַּעֵסרֵא שׁנִין אֵן בַּפגַר דֵּין וֵאן דּלָא פּגַר לָא יָדַע אנָא אַלָהָא הוּ יָדַע דֵּאתחטֵפ הוּ הָנָא עדַמָא שׁמַיָא דַּתלָתָא .   
2Corinthians 12:2 - I knew [Yodano, "knowing."] a man in the Meshiha fourteen years ago, [Men kedom, "from before fourteen years."] -whether in the body, or out of the body, I know not, Aloha himself knoweth, -who, this one himself, was rapt unto the third [region] of heaven. [The third of heaven.]   
2Corinthians 12:2 - I knew a man in the Messiah fourteen years ago, (but whether in a body, or whether out of a body, I know not; God knoweth :) who was caught up to the third [region] of heaven.    
2Corinthians 12:2 - I knew a man in Christ more than fourteen years ago, but whether I knew him in the body or without the body, I do not know: God knows; this very one was caught up to the third heaven.    
2Corinthians 12:2 - יָדַעְתִּי אִישׁ בַּמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר לֻקַּח עַד־לָרָקִיעַ הַשְּׁלִישִׁי זֶה אַרְבַּע־עֶשְׂרֵה שָׁנָה אִם־בַּגּוּף לֹא יָדַעְתִּי אוֹ־מִחוּץ לַגּוּף לֹא יָדַעְתִּי הָאֱלֹהִים יוֹדֵעַ׃   
2Corinthians 12:3 - ויָדַע אנָא לֵה להָנָא בַּרנָשָׁא אֵן בַּפגַר דֵּין וֵאן דּלָא פּגַר לָא יָדַע אנָא אַלָהָא הוּ יָדַע .   
2Corinthians 12:3 - And I know this man himself,-but whether in the body, or out of the body, I know not, Aloha himself knoweth,    
2Corinthians 12:3 - And I knew this same man; (but whether in a body, or out of a body, I know not; God knoweth ;)   
2Corinthians 12:3 - And I still know this man, but whether in the body or whether without the body, I cannot tell; God knows;    
2Corinthians 12:3 - וְהָאִישׁ הַהוּא אִם־בַּגּוּף אוֹ־חוּץ לַגּוּף לֹא יָדַעְתִּי הָאֱלֹהִים יוֹדֵעַ׃   
2Corinthians 12:4 - דֵּאתחטֵפ לפַרדַּיסָא וַשׁמַע מֵלֵא דּלָא מֵתמַללָן אַילֵין דּלָא שַׁלִיט לבַרנָשָׁא לַממַלָלוּ אֵנֵין .   
2Corinthians 12:4 - -and he was rapt into paradise, and heard words which are not uttered, those which it is not lawful for a man to utter.   
2Corinthians 12:4 - and he was caught up to Paradise, and heard ineffable words, which it is not permitted a man to utter.    
2Corinthians 12:4 - How that he was caught up to paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.   
2Corinthians 12:4 - הֹעֲלָה אֶל־הַפַּרְדֵּס וַיִּשְׁמַע דְּבָרִים נִסְתָּרִים אֲשֶׁר נִמְנָע מֵאִישׁ לְמַלֲלָם׃   
2Corinthians 12:5 - עַל הָנָא אֵשׁתַּבהַר עַל נַפשׁי דֵּין לָא אֵשׁתַּבהַר אֵלָא אֵן בּכוּרהָנֵא .   
2Corinthians 12:5 - Of this I boast; but of myself I will not boast, except in my infirmities.   
2Corinthians 12:5 - Of him I will glory: but of myself I will not glory, except in my infirmities.   
2Corinthians 12:5 - Of such a person, I will boast; but of myself, I will not boast, except in my weaknesses.   
2Corinthians 12:5 - בְּאִישׁ כָּמוֹהוּ אֶתְהַלֵּל אֲבָל בְּעַצְמִי לֹא אֶתְהַלֵּל זוּלָתִי בְּחֻלְשׁוֹתָי׃   
2Corinthians 12:6 - אֵן אֵצבֵּא גֵּיר דֵּאשׁתַּבהַר לָא הָוֵא אנָא שָׁטיָא שׁרָרָא הוּ גֵּיר אָמַר אנָא חָאֵסנָא דֵּין דַּלמָא אנָשׁ נֵתרַעֵא עלַי יַתִּיר מֵן מָא דּחָזֵא לִי וַדשָׁמַע מֵני .   
2Corinthians 12:6 - Yet if I willed to boast, I should not be a fool, for I say the truth; but I spare, lest any one think of me beyond that which he seeth me (to be), and what he heareth of me.   
2Corinthians 12:6 - Yet if I were disposed to glory, I should not be without reason; for I declare the truth. But I refrain, lest any one should think of me, beyond what he seeth in me and heareth from me.    
2Corinthians 12:6 - But even if I would desire to boast, I shall not be a fool; for I will tell the truth: but now I refrain, lest any one should think more of me than what he sees me to be and what he hears from me.   
2Corinthians 12:6 - וְאִלּוּ־חָפַצְתִּי לְהִתְהַלֵּל לֹא־אֶהְיֶה סָכָל לְפִי שֶׁאֱמֶת אֲדַבֵּר אֶלָּא אֶתְאַפַּק שֶׁלּא־יַחְשְׁבֵנִי אִישׁ יוֹתֵר מִמַּה־שֶּׁיִּרְאֶה בִי אוֹ שֶׁיִּשְׁמַע מִמֶּנִּי׃   
2Corinthians 12:7 - וַדלָא אֵתּרִים בּיַתִּירוּתָא דּגֵליָנֵא אֵשׁתּלֵם לִי שׁפָיָא לבֵסרי מַלַאכֵה דּסָטָנָא דּנֵהוֵא מקַפַּח לִי דּלָא אֵתּרִים .   
2Corinthians 12:7 - And that I might not be exalted by the abundance of revelations, there was delivered to me a stimulus of my flesh, an angel of Satana to buffet me, that I might not be exalted.   
2Corinthians 12:7 - And, that I might not be uplifted by the excellency of the revelations, there was imparted to me a thorn in my flesh, the angel of Satan, to buffet me, that I might not be uplifted.    
2Corinthians 12:7 - And lest I should be exalted through the abundance of the revelations, there was delivered to me a thorn in my flesh, the angel of Satan to buffet me, lest I should be exalted.    
2Corinthians 12:7 - וּלְמַעַן אֲשֶׁר לֹא אֶתְרוֹמֵם בְּרָב־גֹּדֶל הַחֶזְיֹנוֹת קוֹץ נִתַּן־לִי בִּבְשָׂרִי מַלְאָכוֹ שֶׁל־הַשָּׂטָן לְהַכֹּתֵנִי בְּאֶגְרוֹף לְמַעַן לֹא אֶתְרוֹמָם׃   
2Corinthians 12:8 - ועַל הָנָא תּלָת זַבנִין בּעִית מֵן מָרי דּנַפרֵק מֵני .    
2Corinthians 12:8 - Concerning this three times I entreated of my Lord that it might be removed from me.   
2Corinthians 12:8 - Respecting this, I thrice besought my Lord, that it might depart from me.   
2Corinthians 12:8 - Three times I besought my LORD concerning this thing, that it might depart from me.   
2Corinthians 12:8 - עַל־זֹאת הִתְחַנַּנְתִּי שָׁלשׁ פְּעָמִים אֶל־הָאָדוֹן לַהֲסִירוֹ מִמֶּנִּי׃   
2Corinthians 12:9 - וֵאמַר לִי סָפקָא לָכ טַיבּוּתי חַילי גֵּיר בַּכרִיהוּתָא הוּ מֵתגּמַר חָדיָאיִת הָכִיל אֵשׁתַּבהַר בּכוּרהָנַי דּנַגֵּן עלַי חַילֵה דַּמשִׁיחָא .    
2Corinthians 12:9 - And he said to me, My grace sufficeth thee; for my power in weakness is perfected. Gladly therefore will I boast in my infirmities, that the power of the Meshiha may overshadow me.    
2Corinthians 12:9 - And he said to me, My grace is sufficient for thee; for my power is perfected in weakness. Gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of the Messiah may rest upon me.    
2Corinthians 12:9 - And he said to me, My grace is sufficient for you: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I would rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me.   
2Corinthians 12:9 - וַיֹּאמֶר אֵלַי דַּיֲֶָּ חַסְדִּי כִּי בַּחֻלְשָׁה תֻּשְׁלַם גְּבוּרָתִי עַל־כֵּן שָׂמַח לִבִּי לְהִתְהַלֵּל בְּחֻלְשׁוֹתַי לְמַעַן תִּשְׁרֶה עָלַי גְּבוּרַת הַמָּשִׁיחַ׃   
2Corinthians 12:10 - מֵטֻל הָנָא צָבֵא אנָא בּכוּרהָנֵא בּצַערָא בֻּאולצָנֵא בַּרדוּפיָא בַּחבוּשׁיָא דּעַל אַפַּי משִׁיחָא אֵמַתי דַּכרִיה אנָא גֵּיר הָידֵּין הוּ חַילתָן אנָא .   
2Corinthians 12:10 - For this cause I am willing in infirmities, in reviling, in affliction, in persecutions, in distresses, for the sake of the Meshiha; for when I am weak, then am I strong.   
2Corinthians 12:10 - Therefore I have pleasure in infirmities, in reproach, in afflictions, in persecutions, in distresses, which are for the Messiah's sake: for when I am weak, then am I strong.    
2Corinthians 12:10 - Therefore I am content with infirmities, insults, hardships, persecutions, and imprisonments for Christ's sake: for when I am physically weak, then I am mentally strong.   
2Corinthians 12:10 - לָכֵן רָצְתָה נַפְשִׁי בְּחֻלְשׁוֹת וּבַחֲרָפוֹת וּבְצָרוֹת וּבִרְדִיפוֹת וּבִמְצוּקוֹת לְמַעַן הַמָּשִׁיחַ כִּי־כַאֲשֶׁר חָלַשְׁתִּי אָז גִּבּוֹר אָנִי׃   
2Corinthians 12:11 - הָא הוִית חַסִיר רֵעיָנָא בּשׁוּבהָרי דַּאנתּוּן אֵלַצתּוּנָני חַיָבִין הוַיתּוּן גֵּיר דַּאנתּוּן תַּסהדוּן עלַי מֵטֻל דּלָא בַּצרֵת מֵדֵּם מֵן שׁלִיחֵא אַילֵין דּטָב מיַתּרִין וָאפֵן לָא הוִית מֵדֵּם .   
2Corinthians 12:11 - Behold, I have been deficient in mind in my boasting, because you have constrained me; for you were debtors to bear witness concerning me; because in nothing am I less than those apostles who are the most eminent, nevertheless I am not any thing.    
2Corinthians 12:11 - Behold, I have become foolish in my glorying, for ye compelled me. For ye ought to bear witness for me; because I was inferior in nothing to those legates who most excel, although I was nothing.    
2Corinthians 12:11 - Behold, I am foolish to boast but you have forced me: for you ought to have testified concerning me: for in no way am I less than those apostles who are highly honored, though I am nothing    
2Corinthians 12:11 - סָכָל הָיִיתִי בְּהִתְהַלֲלִי אַתֶּם הִכְרַחְתֶם אֹתִי תַּחַת אֲשֶׁר־הָיָה עֲלֵיכֶם לְהַזְכִּירֵנִי לָשֶׁבַח כִּי לֹא־נֹפֵל אָנֹכִי מִן־הַשְּׁלִיחִים הַגְּדוֹלִים עַד־מְאֹד אַף כִּי־כְאַיִן אָנֹכִי׃    
2Corinthians 12:12 - אָתוָתָא דַּשׁלִיחֵא עֵבדֵּת בַּינָתכוּן בּכֻל מסַיבּרָנוּ ובַגבַרוָתָא וַבתֵדמרָתָא וַבחַילֵא .   
2Corinthians 12:12 - The signs of the apostles I have wrought among you in all patience, and with mighty acts and miracles and with powers.   
2Corinthians 12:12 - I wrought among you the signs of the legates, with all patience; and in prodigies, and in wonders, and in mighty deeds.   
2Corinthians 12:12 - The miracles which the apostles have wrought I have wrought among you also in all patience, in signs, in wonders, and mighty deeds.   
2Corinthians 12:12 - הֵן־אֹתוֹת הַשָּׁלִיחַ נַעֲשׂוֹּ בְקִרְבְּכֶם בְּכָל־סַבְלָנוּת בְּאֹתוֹת וּבְמוֹפְתִים וּבִגְבוּרוֹת׃   
2Corinthians 12:13 - בּמָנָא גֵּיר אֵתבַּצַרתּוּן מֵן עִדָתָא אחרָניָתָא אֵלָא אֵן בּהָדֵא דֵּאנָא לָא יֵקרֵת עלַיכּוּן שׁבוּקו לִי הָדֵא סַכלוּתָא .   
2Corinthians 12:13 - For in what have you been less than the other churches, except in this, that I have not burdened you? Forgive me this offence.    
2Corinthians 12:13 - For in what fell ye short of the other churches; except in this, that I was not burdensome to you ? Forgive me this fault.   
2Corinthians 12:13 - For what do you lack that other churches have, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this fault!   
2Corinthians 12:13 - כִּי־בַמֶּה נִגְרַעְתֶּם מִן־הַקְּהִלּוֹת הָאֲחֵרוֹת אִם־לֹא בַּאֲשֶׁר לֹא הֶלְאֵיתִי אֶתְכֶם סִלְחוּ־נָא לִי אֶת־הָעַוְלָה הַזֹּאת׃    
2Corinthians 12:14 - הָא הָדֵא דַּתלָת הִי זַבנִין דַּמטַיַב אנָא דּאִתֵא לוָתכוּן ולָא אִקַר עלַיכּוּן מֵטֻל דּלָא בָּעֵא אנָא דִּילכוּן אֵלָא לכוּן לָא גֵּיר חַיָבִין בּנַיָא לַמסָם סִימָתָא לַאבָהֵא אֵלָא אַבָהֵא לַבנַיהוּן .   
2Corinthians 12:14 - Behold, this is three times that I prepare to come to you, and not to burden you; for I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up treasures for the parents, but the parents for their children.   
2Corinthians 12:14 - Behold, this third time I am ready to come to you, and I will not burden you; for I seek not yours, but you: for children ought not to lay up treasures for the parents, but the parents for their children.   
2Corinthians 12:14 - Behold, this is the third time I am prepared to come to you; and I will not burden you; for I seek nothing from you, but yourselves: for children are not under obligation to lay up treasure for the parents, but the parents for the children.   
2Corinthians 12:14 - הִנְנִי מוּכָן לָבוֹא אֲלֵיכֶם פַּעַם שְׁלִישִׁית וְלֹא אַלְאֶה אֶתְכֶם כִּי לֹא אֲבַקֵּשׁ אֵת אֲשֶׁר לָכֶם כִּי אִם־אֶתְכֶם כִּי הַבָּנִים אֵינָם חַיָּבִים לֶאֱצֹר אוֹצָרוֹת לַאֲבוֹתָם כִּי אִם־הָאָבוֹת לִבְנֵיהֶם׃    
2Corinthians 12:15 - אֵנָא דֵּין חָדיָאיִת ונַפקָתָא אַפֵּק וָאפ קנוּמי אֵתֵּל עַל אַפַּי נַפשָׁתכוּן אָפֵן כַּד יַתִּירָאיִת מַחֵב אנָא לכוּן אַנתּוּן בּצִירָאיִת מַחבִין אנתּוּן לִי .   
2Corinthians 12:15 - But I gladly the expenses will spend, and also myself will I give for the sake of your souls: though, while the more I love you, you the less love me.   
2Corinthians 12:15 - And cheerfully will I both pay [my] expenses, and also give myself for your souls; although the more I love you, the less ye love me.   
2Corinthians 12:15 - I will gladly pay my expenses, and I will even give myself for the sake of your souls; though the more I love you, the less you love me.   
2Corinthians 12:15 - וַאֲנִי בְּכָל־חֵפֶץ לְבָבִי אֲפַזֵּר וְגַם אֲפֻזַּר בְּעַד נַפְשׁוֹתֵיכֶם אַף אִם־תַּמְעִיטוּ לְאַהֲבָה אֹתִי תַּחַת אַהֲבָתִי לָכֶם הַיְתֵרָה כָּל־כָּךְ׃   
2Corinthians 12:16 - וַכבַר אֵנָא לָא יֵקרֵת עלַיכּוּן אֵלָא אַיכ גַּברָא חָרעָא בּנֵכלָא גּנַבתּכוּן .   
2Corinthians 12:16 - And, perhaps, (though) I did not burden you, yet (it may be said), as a crafty man with deceit I have robbed you.    
2Corinthians 12:16 - But perhaps, though I was not burdensome to you, yet, like a cunning man, I filched from you by craftiness !    
2Corinthians 12:16 - But be it so, I did not burden you: nevertheless as a shrewd man, I caught you with guile:   
2Corinthians 12:16 - אֲבָל אִם־הַדָּבָר כֵּן וַאֲנִי לֹא הִכְבַּדְתִּי עֲלֵיכֶם אוּלַי כְּאִישׁ עָרוּם בְּמִרְמָה לָכַדְתִּי אֶתְכֶם׃   
2Corinthians 12:17 - למָא בּיַד אנָשׁ אחרִין דּשַׁדּרֵת לוָתכוּן אֵתיַענֵת עלַיכּוּן .    
2Corinthians 12:17 - By any other whom I have sent to you have I made prey of you?   
2Corinthians 12:17 - Was it by the hand of some other person whom I sent to you, that I pilfered from you?   
2Corinthians 12:17 - Why? Did I extort anything from you by any of the men whom I sent to you?   
2Corinthians 12:17 - הַאַף הוֹנֵיתִי אֶתְכֶם בְּיַד־אֶחָד מִשְּׁלוּחַי אֲלֵיכֶם׃    
2Corinthians 12:18 - מֵן טִטָוס בּעִית ושַׁדּרֵת עַמֵה לַאחֵא למָא מֵדֵּם אֵתיַעַן עלַיכּוּן טִטָוס לַו בַּחדָא רוּחָא הַלֵכן וַבהֵין בּעֵקבָתָא .   
2Corinthians 12:18 - Of Titos I requested, and sent with him the brethren. [The Polyglot editions read, " a brother."] In any thing has Titos made prey of you ? Have we not walked in one spirit, and in the same steps?    
2Corinthians 12:18 - I requested Titus, and with him I sent the brethren: did Titus pilfer any thing from you? Did we not walk in one spirit, and in the same steps ?   
2Corinthians 12:18 - I requested Titus to visit you, and I sent brethren with him. Did Titus extort anything from you? Did we not walk in the same spirit, and did we not walk in the same steps?   
2Corinthians 12:18 - בִּקַּשְׁתִּי מִן־טִיטוֹס וְשָׁלַחְתִּי אִתּוֹ אֶת־הָאָח הֲהוֹנָה אֶתְכֶם טִיטוֹס הֲלֹא בְּרוּחַ אֶחָד הִתְהַלַּכְנוּ הֲלֹא בְּמַעְגָּל אֶחָד׃    
2Corinthians 12:19 - למָא תּוּב סָברִין אנתּוּן דַּלכוּן נָפקִינַן רוּחָא קדָם אַלָהָא בַּמשִׁיחָא ממַללִינַן וכֻלהֵין חַבִּיבַי מֵטֻל בֵּניָנָא הוּ דִּילכוּן .    
2Corinthians 12:19 - DO you again consider that we apologize to you ? Before Aloha in the Meshiha do we speak; and all, my beloved, for the sake of your up-building.   
2Corinthians 12:19 - Do ye again suppose, that we would apologize to you? Before God, in the Messiah we speak: and all these things, my beloved, [are] for the sake of your edification.   
2Corinthians 12:19 - Why? Do you still think we are apologizing? No! We speak before God in Christ: and we do all these things, my beloved, for your edification.   
2Corinthians 12:19 - הַעוֹד תֹּאמְרוּ שֶׁמִּתְנַצְּלִים אֲנַחְנוּ לִפְנֵיכֶם לֹא כִּי־לִפְנֵי הָאֱלֹהִים נְדַבֵּר בַּמָּשִׁיחַ וּלְמַעַן תִּבָּנוּ חֲבִיבָי׃    
2Corinthians 12:20 - דָּחֵל אנָא גֵּיר דַּלמָא אִתֵא לוָתכוּן ולָא אֵשׁכַּחכוּן אַיכ דּצָבֵא אנָא וֵאשׁתּכַח לכוּן אָפ אֵנָא אַיכ מָא דּלָא צָבֵיתּוּן דַּלמָא חֵריָנָא וַחסָמָא וחֵמתָא ועֵציָנָא ומֵאכַל‌קַרצָא ורֵטנָא וַחתִירוּתָא וַשׁגוּשׁיָא .   
2Corinthians 12:20 - For I fear lest, when I come to you, I should not find you as I wish, but should find you what you would not wish: lest there be contention and envy, and wrath and angry talk, and accusations and murmurings, and pompousness and agitation:   
2Corinthians 12:20 - For I fear, lest I should come to you and not find you such as I would wish; and lest I also should be found by you, such as ye would not wish; lest [there should be] contention, and envying, and anger, and obstinacy, and slandering, and murmuring, and insolence, and commotion;   
2Corinthians 12:20 - For I fear, lest when I come to you, I shall not find you such as I wish to find you, and that you also will not find me as you wish to find me: lest there be controversies, envyings, angers, stubbornness, accusations, slanderings, boastings and disorders.    
2Corinthians 12:20 - כִּי יָרֵא אָנֹכִי פֶּן־אָבֹא וְלֹא־אֶמְצָא אֶתְכֶם כִּלְבָבִי וְלֹא־אֶמָּצֵא לָכֶם כִּלְבַבְכֶם פֶּן אֶמְצָא בָכֶם מַצָּה וְקִנְאָה וָרֹגֶז וּמְרִיבוֹת וְדִבָּה רָעָה וּרְכִילוּת וְגֵאוּת וּמְבוּכָה׃    
2Corinthians 12:21 - דַּלמָא כַּד אִתֵא לוָתכוּן נמַכּכַני אַלָהי וֵאתֵאבֵל עַל סַגִּיֵאא אַילֵין דַּחטַו ולָא תָּבו מֵן טַנפוּתָא ומֵן זָניוּתָא ומֵן פַּחזוּתָא דַּעבַדו .   
2Corinthians 12:21 - and lest, when I come to you, my God may humiliate me, and I may have to lament over many who have sinned, and have not repented of the uncleanness and of the fornication and of the lasciviousness which they have committed.    
2Corinthians 12:21 - lest, when I come to you, my God should humble me; and I should mourn over many, who have sinned, and have not repented of the impurity, the whoredom, and the lasciviousness, which they have committed.   
2Corinthians 12:21 - Perhaps when I come to you, my God will humble me, and I will mourn over many who have sinned, and who have not repented of the impurity, immorality, and lasciviousness which they have committed.   
2Corinthians 12:21 - פֶּן־יַשְׁפִּילֵנִי אֱלֹהַי אֶצְלְכֶם בְּשׁוּבִי לָבוֹא וְאֶתְאַבֵּל עַל־רַבִּים אֲשֶׁר־חָטְאוּ כְבָר וְלֹא שָׁבוּ מִן־הַטֻּמְאָה וּמִן־הַזְּנוּת וּמִן־הַזִּמָּה אֲשֶׁר עָשׂוֹּ׃    
2Corinthians 13:1 - הָדֵא דַּתלָת הִי זַבנִין דּאִתֵא אנָא לוָתכוּן דּעַל פּוּם תּרֵין וַתלָתָא סָהדִּין תּקוּם כֻּל מֵלָא .   
2Corinthians 13:1 - This is the third time that I prepare to come to you; and in the mouth of two or three witnesses shall every word be established.   
2Corinthians 13:1 - This is the third time that I have prepare to come to you; that, by the mouth of two or three witnesses, every word may be established.   
2Corinthians 13:1 - THIS is the third time I am ready to come to you, for by the mouth of two or three witnesses every charge is sustained.   
2Corinthians 13:1 - שְׁלִישִׁית עַתָּה אָבוֹא אֲלֵיכֶם עַל־פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׂלשָׁה יָקוּם כָּל־דָּבָר׃   
2Corinthians 13:2 - מֵן קדִים אֵמרֵת הוִית לכוּן ותוּב מקַדֵּם אנָא אָמַר אנָא לכוּן אַיכ דָּאפ תַּרתֵּין זַבנִין דַּהוִית לוָתכוּן אֵמרֵת לכוּן וָאפ הָשָׁא כַּד רַחִיק אנָא כָּתֵבנָא להָלֵין דַּחטַו וַלשַׁרכָּא דַּאחרָנֵא דֵּאן אִתֵא תּוּב לָא אֵחוּס .   
2Corinthians 13:2 - I have foretold you, and again I foretell you; as also twice while I was with you I told you, (so) now also being distant I write to those who have sinned, and to the rest of the others; that if I come again I will not spare.   
2Corinthians 13:2 - I have before said to you, and again I say to you beforehand, (as also I said to you a second time, while I was with you; and now also, while absent, I write to those who have sinned and to the others,) that if I come again, I will not spare:   
2Corinthians 13:2 - I have told you before, and again I tell you in advance, just as I have told you on my two previous visits; and now even while I am far away I write to those who have sinned, and to all others, that if I come again, I will not spare any one   
2Corinthians 13:2 - כְּבָר הִגַּדְתִּי בִּהְיוֹתִי אֶצְלְכֶם בַּפַּעַם הַשֵּׁנִית וְעַתָּה אוֹסִיף לְהַגִּיד וְלִכְתֹּב בְּרָחֳקִי מִכֶּם לְאֹתָם שֶׁכְּבָר חָטְאוּ וּלְכֹל הַנִּשְׁאָרִים כִּי לֹא אוֹסִיף לָחוּס בְּשׁוּבִי אֲלֵיכֶם׃    
2Corinthians 13:3 - מֵטֻל דּבוּקיָא בָּעֵיתּוּן דַּמשִׁיחָא דַּממַלֵל בִּי הַו דּלָא הוָא מחִיל בּכוּן אֵלָא חַילתָן הוּ בּכוּן .   
2Corinthians 13:3 - Inasmuch as you demand the proof of the Meshiha who speaketh in me, (of) Him who is not weak among you, but is mighty among you:   
2Corinthians 13:3 - because ye demand proof, that it is the Messiah that speaketh by me, who hath not been powerless among you, but powerful among you.   
2Corinthians 13:3 - Since you seek a proof of Christ speaking in me, he has never been weak among you, but is mighty in you.    
2Corinthians 13:3 - יַעַן אֲשֶׁר בִּקַּשְׁתֶּם לִבְחֹן אֶת־הַמָּשִׁיחַ הַמְדַבֵּר בִּי וְהוּא אֵינֶנּוּ חַלָּשׁ לָכֶם כִּי אִם־גִּבּוֹר בְּתוֹכֲכֶם׃    
2Corinthians 13:4 - אָפֵן אֵזדּקֵפ גֵּיר בַּמחִילוּתָא אֵלָא חַי הוּ בּחַילָא דַּאלָהָא וָאפ חנַן מחִילִינַן עַמֵה אֵלָא חַיִין חנַן עַמֵה בּחַילָא דַּאלָהָא דַּבכוּן .    
2Corinthians 13:4 - -for though he was crucified in weakness, yet he liveth with the power of Aloha:-so also we are weak with you, but we live with him through the power of Aloha which is among you.    
2Corinthians 13:4 - For, though he was crucified in weakness, yet he liveth with the power of God. We also are weak with him; yet we are alive with him, by that power of God which is among you.   
2Corinthians 13:4 - For though Jesus was crucified through weakness, yet he lives by the power of God. As we are weak with him, so we are alive with him by the power of God who is among you.   
2Corinthians 13:4 - כִּי אִם־גַּם־נִצְלַב בְּחֻלְשָׁה אָכֵן חַי הוּא בִּגְבוּרַת אֱלֹהִים וְאִם גַּם־חַלָּשִׁים בּוֹ אֲנַחְנוּ אָכֵן נִחְיֶה עִמּוֹ בִּגְבוּרַת אֱלֹהִים לְנֶגְדְּכֶם׃   
2Corinthians 13:5 - נַפשׁכוּן בּקַו אֵן בָּה בּהַימָנוּתָא קָימִין אנתּוּן נַפשׁכוּן אַסַו אַו לָא מֵשׁתַּודּעִיתּוּן דּיֵשׁוּע משִׁיחָא בּכוּן הוּ וֵאן לָא מַסלַיָא אנתּוּן .   
2Corinthians 13:5 - Prove yourselves, whether in the faith itself you stand; try yourselves. Are you not assured that Jeshu the Meshiha is in you, if you be not reprobates ?   
2Corinthians 13:5 - Examine yourselves, whether ye stand in the faith: prove yourselves. Do ye not acknowledge that Jesus the Messiah is in you ? And if [he is] not, ye are reprobates.   
2Corinthians 13:5 - Examine yourselves, whether you are in the same faith; heal your souls. Do you not realize that Jesus Christ is among you? If this is not so, then you are rejected.   
2Corinthians 13:5 - נַסּוּ־נָא אֶתְכֶם אִם־בָּאֱמוּנָה אַתֶּם עֹמְדִים הִבָּחֲנוּ אוֹ הַאֵינְכֶם יֹדְעִים עַצְמְכֶם שֶׁיֵּשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בְּקִרְבְּכֶם אִם־לֹא נִמְאָסִים אַתֶּם׃   
2Corinthians 13:6 - מסַבַּר אנָא דֵּין דּתֵדּעוּן דַּחנַן לָא הוַין מַסלֵין .    
2Corinthians 13:6 - But I trust you will know that we are not reprobate.   
2Corinthians 13:6 - But, I trust, ye will know that we are not reprobates.   
2Corinthians 13:6 - But I trust that you shall know that we are not rejected.   
2Corinthians 13:6 - אֲבָל אֲקַוֶּה שֶׁתֵּדְעוּ כִּי אֲנַחְנוּ לֹא נִמְאָסִים׃    
2Corinthians 13:7 - בָּעֵא אנָא דֵּין מֵן אַלָהָא דּלָא נֵהוֵא בּכוּן מֵדֵּם דּבִישׁ אַיכ דּבוּקיַן דִּילַן נֵתחזֵא אֵלָא דַּאנתּוּן תֵּהווּן סָערִין טָבָתָא וַחנַן נֵהוֵא אַיכ מַסלַיָא .   
2Corinthians 13:7 - But I implore of Aloha that there may not be any thing in you that is evil, that our proving may be seen; but that you may do good, and that we may be as unproved.   
2Corinthians 13:7 - And I beseech God, that there may be no evil in you, so that the proof of us may appear: and yet, that ye may be doers of good things, though we be as reprobates.   
2Corinthians 13:7 - And I pray to God that our investigation will find nothing wrong with you; but that you may be found doing good things, even though we may appear as though we were rejected.    
2Corinthians 13:7 - וַאֲנִי מִתְחַנֵּן אֶל־הָאֱלֹהִים שֶׁלֹא־תַעֲשׂוֹּ כָל־רָע לֹא לְמַעֲנֵנוּ שֶׁנֵּרָאֶה נֶאֱמָנִים כִּי אִם־לְמַעַנְכֶם שֶׁתַּעֲשׂוֹּ אַתֶּם אֶת־הַטּוֹב וַאֲנַחְנוּ נִהְיֶה כְּנִמְאָסִים׃   
2Corinthians 13:8 - לָא גֵּיר מֵשׁכּחִינַן דּנֵעבֵּד מֵדֵּם לוּקבַל קוּשׁתָּא אֵלָא חלָפ קוּשׁתָּא .   
2Corinthians 13:8 - For we are not able to do any thing against the truth, but for the truth.   
2Corinthians 13:8 - For we can do nothing against the truth, but [only] for the truth.   
2Corinthians 13:8 - For we cannot do anything against the truth, but for the truth.   
2Corinthians 13:8 - כִּי אֵין אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת דָּבָר לְנֶגֶד הָאֱמֶת כִּי אִם־בְּעַד הָאֱמֶת׃   
2Corinthians 13:9 - חָדֵינַן דֵּין מָא דַּחנַן כּרִיהִין וַאנתּוּן חַילתָנִין הָדֵא גֵּיר אָפ מצַלֵינַן דַּאנתּוּן תֵּתּגַּמרוּן .   
2Corinthians 13:9 - For we rejoice when we are weak, and you are strong: but this also we pray, that you may be perfect.    
2Corinthians 13:9 - And we rejoice, when we are weak and ye are strong. And this also we pray for, that ye may be perfected.    
2Corinthians 13:9 - For we are glad, when we are weak, and you are strong: and this also we pray for, that you may be perfected.    
2Corinthians 13:9 - כִּי נִשְׂמַח אִם־חַלָּשִׁים אֲנַחְנוּ וְאַתֶּם גִּבּוֹרִים וְעַל־זֹאת גַּם־מִתְפַּלְלִים אֲנַחְנוּ עַל־אֲשֶׁר תִּכּוֹנָנוּ׃   
2Corinthians 13:10 - מֵטֻל הָנָא כַּד רַחִיק אנָא הָלֵין כָּתֵב אנָא דּלָא מָא דֵּאתִית קַשׁיָאיִת אֵסעוּר אַיכ שׁוּלטָנָא דּיַהב לִי מָרי לבֵניָנכוּן ולָא לסוּחָפכוּן .   
2Corinthians 13:10 - Therefore while distant I write these (things), that when I am come I may not act severely, according to the power which my Lord hath given me for your edification, and not for your destruction.   
2Corinthians 13:10 - Therefore, while absent, I write these things; lest when I come, I should act with rigor, according to the authority which my Lord hath given me for your edification, and not for your destruction.   
2Corinthians 13:10 - Therefore I write these things while I am far away, so that when I come, I need not deal harshly with you, according to the authority which my LORD has given me, which is for your edification and not for your destruction.   
2Corinthians 13:10 - וּבַעֲבוּר זֹאת כָּתַבְתִּי אֶת־אֵלֶּה בְּעוֹדֶנִּי רָחוֹק לְמַעַן אֲשֶׁר אֱהְיֶה אֶצְלְכֶם וְלֹא אֶצְטָרֵךְ לְדַבֵּר אִתְּכֶם מִשְׁפָּטִים לְפִי הַשָּׁלְטָן אֲשֶׁר נָתַן לִי הָאָדוֹן לִבְנוֹת וְלֹא לַהֲרוֹס׃    
2Corinthians 13:11 - מֵכִּיל אַחַי חדַו וֵאתגַּמרו וֵאתבַּיַאו וַאויוּתָא ושַׁינָא נֵהוֵא בּכוּן וַאלָהָא דּחוּבָּא וַדשַׁלמוּתָא נֵהוֵא עַמכוּן .   
2Corinthians 13:11 - Wherefore, my brethren, rejoice, and be perfect, and be comforted, and let agreement and peace be among you; and the God of love and of peace shall be with you.   
2Corinthians 13:11 - Finally, my brethren, rejoice, and be perfected, and be comforted: and may harmony and quietness be among you; and the God of love and of peace will be with you.   
2Corinthians 13:11 - Henceforth, my brethren, rejoice, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.   
2Corinthians 13:11 - סוֹף דָּבָר אַחַי שִׂמְחוּ וְהִתְכּוֹנֲנוּ הִתְנַחֲמוּ וִיהִי לָכֶם לֵב אֶחָד אֶהֱבוּ הַשָּׁלוֹם וֵאלֹהֵי הָאַהֲבָה וְהַשָּׁלוֹם יְהִי עִמָּכֶם׃    
2Corinthians 13:12 - שַׁאלו בַּשׁלָמָא חַד דּחַד בּנוּשַׁקתָּא קַדִּישׁתָּא .    
2Corinthians 13:12 - Salute one another with the holy kiss.   
2Corinthians 13:12 - Salute ye one another, with a holy kiss.   
2Corinthians 13:12 - Greet one another with a holy kiss.   
2Corinthians 13:12 - שַׁאֲלוּ לְשָׁלוֹם אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ בַּנְּשִׁיקָה הַקְּדוֹשָׁה הַקְּדוֹשִׁים כֻּלָּם שֹׁאֲלִים לִשְׁלוֹמְכֶם׃   
2Corinthians 13:13 - שָׁאלִין בַּשׁלָמכוּן כֻּלהוּן קַדִּישֵׁא .   
2Corinthians 13:13 - All the saints ask for your peace.    
2Corinthians 13:13 - All the saints salute you.    
2Corinthians 13:13 - All the saints salute you.    
2Corinthians 13:13 - חֶסֶד הָאָדוֹן יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וְאַהֲבַת הָאֱלֹהִים וְחֶבְרַת רוּחַ הַקֹּדֶשׁ עִם־כֻּלְכֶם אָמֵן׃   
2Corinthians 13:14 - שׁלָמֵה דּמָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא וחוּבֵּה דַּאלָהָא ושַׁותָּפוּתָא דּרוּחָא דּקוּדשָׁא עַם כֻּלכוּן אַמִין .   
2Corinthians 13:14 - THE PEACE OF OUR LORD JESHU MESHIHA, AND THE LOVE OF ALOHA, AND THE COMMUNION OF THE SPIRIT OF HOLINESS, BE WITH YOU ALL. AMEN.    
2Corinthians 13:14 - The peace of our Lord Jesus the Messiah, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.   
2Corinthians 13:14 - The peace of our LORD Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Amen.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה