יום שני, 26 באוקטובר 2015

PESHITTA ARAMAIC-ENGLISH AND HEBREW BIBLE - 1-3 EPISTLES OF JOHN

1John 1:1 - מסַבּרִינַן לכוּן להַו דּאִיתַוהי הוָא מֵן בּרִשִׁית הַו דַּשׁמַען וַחזַינָיהי בּעַינַין חזַין וגַשׁן בּאִידַין הַו דּאִיתַוהי מֵלתָא דּחַיֵא .    
1John 1:1 - WE announce [Mesabrinan.] to you that which was from the beginning, that which we have heard, and seen with our eyes, have seen, and touched with our hands, that which is the Word of life.    
1John 1:1 - WE announce to you that, which was from the beginning, which we have heard, and have seen with our eyes, looked upon, and handled with our hands, that which is the word of life.   
1John 1:1 - HE who was from the beginning, the one whom we have heard and seen with our eyes, looked upon and handled with our hands, we declare to you that he is the word of life.   
1John 1:1 - אֵת אֲשֶׁר הָיָה מֵרֹאשׁ אֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ וּבְעֵינֵינוּ רָאִינוּ אֲשֶׁר הִבַּטְנוּ וַאֲשֶׁר מִשֲׁשׁוּ יָדֵינוּ עַל־דְּבַר הַחַיִּים׃    
1John 1:2 - וחַיֵא אֵתגּלִיו וַחזַין וסָהדִּינַן ומַכרזִינַן לכוּן חַיֵא דַּלעָלַם הָנוּן דּאִיתַיהוּן הוַו לוָת אַבָא וֵאתגּלִיו לַן .   
1John 1:2 - And the life was manifested, and we have seen, and testify, and preach to you the eternal life which was with the Father, and was manifested to us.    
1John 1:2 - And the life was manifested, and we have seen and do testify and announce to you, the life which is eternal; which was with the Father, and was revealed to us.   
1John 1:2 - For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness to it, and preach to you eternal life, which was with the Father, and was revealed to us;   
1John 1:2 - וְהַחַיִּים נִגְלוּ וַנֵּרֶא וּמְעִידִים אֲנַחְנוּ וּמוֹדִיעִים לָכֶם אֶת־חַיֵּי הָעוֹלָמִים אֲשֶׁר הָיוּ עִם־הָאָב וְנִגְלוּ לָנוּ׃    
1John 1:3 - ומֵדֵּם דַּחזַין וַשׁמַען מַודּעִינַן אָפ לכוּן דּתֵהוֵא לכוּן שַׁותָּפוּתָא עַמַן ושַׁותָּפוּתַן דֵּין דִּילַן אִיתֵיה עַם אַבָא ועַם בּרֵה יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
1John 1:3 - And what we have seen and heard, we make known also to you, that you may have communion with us; and our communion is with the Father, and with his Son Jeshu the Meshiha.    
1John 1:3 - And what we have seen and heard, we make known to you also, that ye may have fellowship with us; and our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus the Messiah.   
1John 1:3 - It is that which we have seen and heard that we declare to you, so that you also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.    
1John 1:3 - אֵת אֲשֶׁר רָאִינוּ וְשָׁמַעְנוּ נוֹדִיעָה לָכֶם לְמַעַן תִּתְחַבְּרוּ לָנוּ גַּם־אַתֶּם וְנִתְחַבַּרְנוּ עִם־הָאָב וְעִם־בְּנוֹ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃    
1John 1:4 - והָלֵין כָּתבִּינַן לכוּן דּחַדוּתַן דַּבכוּן תֵּהוֵא משַׁמליָא .    
1John 1:4 - And these write we unto you, that our joy which is in you may be complete.    
1John 1:4 - And these things we write to you, that our joy in you may be complete.   
1John 1:4 - And these things we write to you, that our joy in you may be complete   
1John 1:4 - וְזֹאת כֹּתְבִים אֲנַחְנוּ לָכֶם לְמַעַן תִּהְיֶה שִׂמְחַתְכֶם שְׁלֵמָה׃   
1John 1:5 - והָדֵא הי סבַרתָא דַּשׁמַען מֵנֵה וַמסַבּרִינַן לכוּן דַּאלָהָא נוּהרָא הו וחֵשׁוּכָא כֻּל כֻּלֵה לַיתּ בֵּה .   
1John 1:5 - And this is the annunciation which we have heard from him, and announce to you, that Aloha is light, and in him is no darkness at all.    
1John 1:5 - And this is the announcement, which we have heard from him and declare to you, that God is light, and no darkness at all is in him.   
1John 1:5 - This then is the good news which we have heard from him, and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all.   
1John 1:5 - וְזֹאת הַשְּׁמוּעָה אֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ מִמֶּנּוּ וַנַּגֵּד לָכֶם שֶׁהָאֱלֹהִים אוֹר הוּא וְכָל־חֹשֶׁךְ אֵין בּוֹ׃   
1John 1:6 - וֵאן אָמרִינַן דּשַׁותָּפוּתָא אִית לַן עַמֵה וַמהַלכִינַן בּחֵשׁוּכָא דַּגָּלֵא חנַן ולַו בַּשׁרָרָא רָדֵינַן .   
1John 1:6 - And if we say that we have communion with him, and walk in darkness, we lie, and in the truth do not proceed;    
1John 1:6 - And if we say that we have fellowship with him, and we walk in the darkness, we are liars, and walk not in the truth.    
1John 1:6 - If we say that we have fellowship with him and yet live in darkness, we lie, and do not follow the truth:   
1John 1:6 - אִם־נֹאמַר כִּי יֶשׁ־לָנוּ הִתְחַבְּרוּת עִמּוֹ וְנִתְהַלֵּךְ בַּחֹשֶׁךְ דֹּבְרֵי שֶׁקֶר אֲנַחְנוּ וְלֹא פֹּעֲלֵי הָאֱמֶת׃    
1John 1:7 - אֵן דֵּין בּנוּהרָא מהַלכִינַן אַיכ דּהוּ אִיתַוהי בּנוּהרָא אִית לַן שַׁותָּפוּתָא עַם חדָדֵא וַדמָא דּיֵשׁוּע בּרֵה מדַכֵּא לַן מֵן כֻּלהוּן חטָהַין .   
1John 1:7 - but if in the light we walk, as He is in the light, we have communion with one another, and the blood of Jeshu his Son cleanseth us from all our sins.    
1John 1:7 - But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with each other and the blood of Jesus his Son cleanseth us from all our sins.   
1John 1:7 - But if we live in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.   
1John 1:7 - אֲבָל אִם־נִתְהַלֵּךְ בָּאוֹר כַּאֲשֶׁר הוּא בָאוֹר הִנֵּה נִתְחַבַּרְנוּ יָחַד וְדַם־יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בְּנוֹ יְטַהֲרֵנוּ מִכָּל־חֵטְא׃    
1John 1:8 - וֵאן נאִמַר דּלַיתּ לַן חטִיתָא נַפשַׁן מַטעֵינַן וַשׁרָרָא לַיתּ בַּן .   
1John 1:8 - And if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us;    
1John 1:8 - And if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.   
1John 1:8 - If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.   
1John 1:8 - אִם־נֹאמַר שֶׁאֵין־בָּנוּ חֵטְא מַתְעִים אֲנַחְנוּ נַפְשֵׁנוּ וְהָאֱמֶת אֵין בָּנוּ׃   
1John 1:9 - אֵן דֵּין מַודֵּינַן בַּחטָהַין מהַימַן הוּ וזַדִּיק דּנֵשׁבּוּק לַן חטָהַין וַנדַכֵּין מֵן כֻּלֵה עַולַן .   
1John 1:9 - but if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.    
1John 1:9 - But if we confess our sins, he is faithful and righteous, to forgive us our sins, and to cleanse us from all our iniquity.    
1John 1:9 - If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.    
1John 1:9 - וְאִם־נִתְוַדֶּה אֶת־חַטֹּאתֵינוּ נֶאֱמָן הוּא וְצַדִּיק לִסְלֹחַ לְחַטֹּאתֵינוּ וּלְטַהֲרֵנוּ מִכָּל־עָוֹן׃   
1John 1:10 - וֵאן אָמרִינַן דּלָא חטַין עָבדִּינַן לֵה דַּגָּלָא ומֵלתֵה לַיתּ לוָתַן .   
1John 1:10 - And if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.    
1John 1:10 - If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not with us.   
1John 1:10 - If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us.   
1John 1:10 - וְאִם־נֹאמַר שֶׁלּא חָטָאנוּ לְכֹזֵב נְשִׂימֶנּוּ וּדְבָרוֹ אֵין בָּנוּ׃   
1John 2:1 - בּנַי הָלֵין כָּתֵב אנָא לכוּן דּלָא תֵּחטוּן וֵאן אנָשׁ נֵחטֵא אִית לַן פַּרַקלִטָא לוָת אַבָא יֵשׁוּע משִׁיחָא זַדִּיקָא .   
1John 2:1 - My sons, these write I to you, that you sin not. And if a man shall sin, we have an Advocate with the Father, Jeshu Meshiha, the Just;    
1John 2:1 - My children, these things I write to you, that ye sin not. But if any one should sin, we have an Advocate with the Father, Jesus the Messiah, the righteous.   
1John 2:1 - MY little children, these things I write to you, that you do not sin. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:   
1John 2:1 - בָּנַי הִנְנִי כֹתֵב אֲלֵיכֶם אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ וְאִם־יֶחֱטָא אִישׁ יֶשׁ־לָנוּ לִפְנֵי אָבִינוּ מֵלִיץ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ הַצַּדִּיק׃   
1John 2:2 - הוּיוּ גֵּיר חוּסָיָא דּעַל אַפַּי חטָהַין ולַו חלָפַין דִּילַן בַּלחוּד אֵלָא אָפ חלָפ כֻּלֵה עָלמָא .   
1John 2:2 - for he is the propitiation for our sins, and not on behalf of ours only, but also on behalf of the whole world.    
1John 2:2 - For he is himself the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for all the world.   
1John 2:2 - And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.    
1John 2:2 - וְהוּא כַּפָּרָה עַל־חַטֹּאתֵינוּ וְלֹא עַל־חַטֹּאתֵינוּ בִלְבַד כִּי גַּם־עַל־חַטֹּאת כָּל־הָעוֹלָם׃   
1John 2:3 - וַבהָדֵא מַרגּשִׁינַן דִּידַענָיהי אֵן נָטרִינַן פּוּקדָּנַוהי .    
1John 2:3 - And by this we feel that we know him, if we keep his commandments.    
1John 2:3 - And by this we shall be sensible that we know him, if we keep his commandments.   
1John 2:3 - And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.   
1John 2:3 - וּבָזֹאת נֵדַע כִּי הִכַּרְנוּ אוֹתוֹ אִם־נִשְׁמֹר אֶת־מִצְוֹתָיו׃    
1John 2:4 - הַו גֵּיר דָּאמַר דִּידַעתֵה ופוּקדָּנַוהי לָא נָטַר דַּגָּלָא הוּ וַשׁרָרָא לַיתּ בֵּה .   
1John 2:4 - For he who saith that he knoweth him, and his commandments keepeth not, is a liar, and the truth is not in him.    
1John 2:4 - For he that saith, I know him, and doth not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him.    
1John 2:4 - He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him.   
1John 2:4 - הָאֹמֵר הִכַּרְתִּיו וְאֶת־מִצְוֹתָיו לֹא יִשְׁמֹר דֹּבֵר שֶׁקֶר הוּא וְהָאֱמֶת אֵין בּוֹ׃   
1John 2:5 - הַו דֵּין דּנָטַר מֵלתֵה בּהָנָא משַׁלַם שַׁרִירָאיִת חוּבֵּה דַּאלָהָא בּהָדֵא גֵּיר יָדעִינַן דּבֵה חנַן .   
1John 2:5 - But he who keepeth his word, in him is perfected truly the love of Aloha; for by this we know that we are in him.    
1John 2:5 - But he that keepeth his word, in him is the love of God truly completed: for by this we know that we are in him.    
1John 2:5 - But whoso keeps his word, in him verily is the love of God perfected: hereby we know that we are in him.   
1John 2:5 - אֲבָל הַשֹּׁמֵר אֶת־דְּבָרוֹ בּוֹ נִשְׁלְמָה בֶאֱמֶת אַהֲבַת אֱלֹהִים וּבָזֹאת נֵדַע כִּי־בוֹ אֲנָחְנוּ׃   
1John 2:6 - הַו דָּאמַר דּבֵה אִיתַי וָלֵא לֵה דַּאיכ הַלכָתֵה דִּילֵה נהַלֵכ .    
1John 2:6 - He who saith, I am in him, ought according to his walkings to walk.    
1John 2:6 - He that saith, I am in him, is bound to walk according to his walkings.   
1John 2:6 - He who says, he abides in him ought himself also so to walk, even as he walked.   
1John 2:6 - הָאֹמֵר שֶׁהוּא עֹמֵד בּוֹ כַּאֲשֶׁר הִתְהַלֵּךְ הוּא כֵּן יִתְהַלָּךְ׃   
1John 2:7 - חַבִּיבַי לַו פּוּקדָּנָא חַדתָא כָּתֵב אנָא לכוּן אֵלָא פּוּקדָּנָא עַתִּיקָא הַו דּאִית הוָא לכוּן מֵן בּרִשִׁית פּוּקדָּנָא דֵּין עַתִּיקָא אִיתַוהי מֵלתָא הָי דַּשׁמַעתּוּן .   
1John 2:7 - MY beloved, a new commandment I write not to you, but the old commandment, that which was with you from the beginning; but the old commandment is the word which you have heard.    
1John 2:7 - My beloved, I write no new commandment to you, but the old commandment which ye had from the beginning; and the old commandment is the word, which ye have heard.   
1John 2:7 - My beloved, I do not write a new commandment to you, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you have already heard.   
1John 2:7 - אַחַי לֹא מִצְוָה חֲדָשָׁה כֹּתֵב אֲנִי לָכֶם כִּי אִם־מִצְוָה יְשָׁנָה אֲשֶׁר הָיְתָה לָכֶם מֵרֹאשׁ וְהַמִּצְוָה הַיְשָׁנָה הִיא הַדָּבָר אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם׃   
1John 2:8 - תּוּב פּוּקדָּנָא חַדתָא כָּתֵב אנָא לכוּן הַו דּאִיתַוהי שַׁרִירָא בֵּה וַבכוּן דּחֵשׁוּכָא עבַר לֵה ונוּהרָא שַׁרִירָא שַׁרִי מֵתחזֵא .    
1John 2:8 - Again, a new commandment I write to you, that which is true in him and in you; because the darkness hath passed, and the true light beginneth to appear.    
1John 2:8 - Again, a new commandment I write to you, which is true in him and in you; because the darkness hath passed away, and the true light beginneth to appear.   
1John 2:8 - Again, a new commandment I do write to you, which thing is true in Him and in you: because the darkness is past, and the true light now shines.   
1John 2:8 - וְעוֹד מִצְוָה חֲדָשָׁה אֲנִי כֹתֵב לָכֶם וְהִיא נֶאֱמָנָה גַּם־בּוֹ גַּם־בָּכֶם מִפְּנֵי שֶׁהַחֹשֶׁךְ עֹבֵר וְהָאוֹר הָאֲמִתִּי כְּבָר זָרָח׃    
1John 2:9 - מַן דָּאמַר הָכִיל דּאִיתַוהי בּנוּהרָא וסָנֵא לַאחוּהי בּחֵשׁוּכָא אִיתַוהי עדַמָא להָשָׁא .   
1John 2:9 - Whoever saith, then, that he is in the light, and hateth his brother, is in darkness until now.    
1John 2:9 - Whoever therefore shall say that he is in the light, and hateth his brother, is in darkness until now.   
1John 2:9 - He who says he is in the light but hates his brother, is therefore in darkness even until now.   
1John 2:9 - הָאוֹמֵר בָּאוֹר אָנִי וְהוּא שׂנֵא אֶת־אָחִיו עוֹדֶנּוּ בַּחֹשֶׁךְ׃    
1John 2:10 - הַו דֵּין דּמַחֵב לַאחוּהי בּנוּהרָא מכַתַּר וכֵשׁלָא לַיתּ בֵּה .    
1John 2:10 - He who loveth his brother, in the light abideth, and offence is not in him.    
1John 2:10 - He that loveth his brother, abideth in the light, and in him is no stumbling.   
1John 2:10 - He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for displeasure in him.   
1John 2:10 - הָאֹהֵב אֶת־אָחִיו עֹמֵד בָּאוֹר וּמִכְשׁוֹל אֵין בּוֹ׃    
1John 2:11 - הַו דֵּין דּסָנֵא לַאחוּהי בּחֵשׁוּכָא אִיתַוהי וַבחֵשׁוּכָא מהַלֵכ ולָא יָדַע לַאיכָּא אָזֵל מֵטֻל דּחֵשׁוּכָא סַמִי אֵנֵין עַינַוהי .    
1John 2:11 - He who hateth his brother is in darkness, and in the darkness walketh, and knoweth not whither he goeth, because the darkness itself hath blinded his eyes.    
1John 2:11 - But he that hateth his brother, is in darkness, and walketh in darkness; and he knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes.   
1John 2:11 - But he who hates his brother is in darkness, and walks in darkness, and does not know where he is going, because that darkness has blinded his eyes   
1John 2:11 - וְהַשּׂנֵא אֶת־אָחִיו בַּחֹשֶׁךְ הוּא וּבַחֹשֶׁךְ יִתְהַלֵּךְ וְלֹא יֵדַע אָנָה הוּא הֹלֵךְ כִּי הַחֹשֶׁךְ עִוֵּר אֶת־עֵינָיו׃    
1John 2:12 - כָּתֵב אנָא לכוּן בּנַיָא דֵּאשׁתּבֵקו לכוּן חטָהַיכּוּן מֵטֻל שׁמֵה .    
1John 2:12 - I write to you, sons,[Bnai.] because forgiven to you are your sins for the sake of his name.    
1John 2:12 - I write to you, ye children, because your sins are forgiven you for his name's sake.   
1John 2:12 - I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.   
1John 2:12 - הִנְנִי כֹתֵב אֲלֵיכֶם הַבָּנִים יַעַן כִּי־נִסְלְחוּ לָכֶם חַטֹּאתֵיכֶם לְמַעַן שְׁמוֹ׃   
1John 2:13 - כָּתֵב אנָא לכוּן אַבָהֵא דִּידַעתּוּנָיהי להַו דּאִיתַוהי הוָא מֵן בּרִשִׁית כָּתֵב אנָא לכוּן עלַימֵא דַּזכַיתּוּנָיהי לבִישָׁא כֵּתבֵּת לכוּן טלָיֵא דִּידַעתּוּן לַאבָא .   
1John 2:13 - I write to you, fathers, because you have known him who hath been from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked. I have written to you, children,[Teloyee.] because you have known the Father.    
1John 2:13 - I write to you, ye fathers, because ye have known him who existed from the beginning. I write to you, ye young men, because ye have vanquished the evil one.   
1John 2:13 - I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, little children, because you have known the Father.   
1John 2:13 - כֹּתֵב אֲנִי אֲלֵיכֶם הָאָבוֹת יַעַן כִּי הִכַּרְתֶּם אֵת אֲשֶׁר־מֵרֹאשׁ כֹּתֵב אֲנִי אֲלֵיכֶם הַבַּחוּרִים יַעַן כִּי הִתְגַּבַּרְתֶּם עַל־הָרָע כָּתַבְתִּי אֲלֵיכֶם הַיְלָדִים יַעַן כִּי־הִכַּרְתֶּם אֶת־הָאָב׃    
1John 2:14 - כֵּתבֵּת לכוּן אַבָהֵא דִּידַעתּוּן להַו דּמֵן בּרִשִׁית כֵּתבֵּת לכוּן עלַימֵא דּחַילתָנֵא אנתּוּן ומֵלתֵה דַּאלָהָא שַׁריָא בּכוּן וַזכַיתּוּנָיהי לבִישָׁא .   
1John 2:14 - I have written to you, fathers, because you have known Him who (hath been) from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of Aloha remaineth in you, and you have overcome the wicked.    
1John 2:14 - I have written to you, ye little ones, because ye have known the Father. I have written to you, ye fathers, because ye have known him who [was] from the beginning, I have written to you, ye young men, because ye are strong, and the word of God dwelleth in you, and ye have vanquished the evil one.   
1John 2:14 - I have written to you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one.   
1John 2:14 - כָּתַבְתִּי אֲלֵיכֶם הָאָבוֹת יַעַן כִּי הִכַּרְתֶּם אֵת אֲשֶׁר־מֵרֹאשׁ כָּתַבְתִּי אֲלֵיכֶם הַבַּחוּרִים יַעַן כִּי־חֲזַקְתֶּם וּדְבַר הָאֱלֹהִים שֹׁכֵן בְּקִרְבְּכֶם וְהִתְגַּבַּרְתֶּם עַל־הָרָע׃    
1John 2:15 - לָא תֵּרחמוּן לעָלמָא ולָא למֵדֵּם דּאִית בֵּה מַן גֵּיר דּרָחֵם לעָלמָא חוּבֵּה דַּאבָא לַיתּ בֵּה .   
1John 2:15 - Love not the world, nor any thing which is in it; for whoever loveth the world, the love of the Father is not in him.    
1John 2:15 - Love not the world, nor any thing in it; for whoever loveth the world, hath not the love of the Father in him.    
1John 2:15 - Love not the world, neither the things that are in the world. If any love the world, the love of the Father is not in him.   
1John 2:15 - אַל תְּאֵהֲבוּ אֶת־הָעוֹלָם וְאֶת־דִּבְרֵי הָעוֹלָם אִישׁ כִּי־יֶאֱהַב אֶת־הָעוֹלָם אֵין־בּוֹ אַהֲבַת הָאָב׃   
1John 2:16 - כֻּל מֵדֵּם גֵּיר דּאִית בֵּה בּעָלמָא רֵגּתָא הוּ דּפַגרָא ורֵגּתָא דּעַינֵא ושׁוּבהָרָא דּעָלמָא הָלֵין דּלָא הוַי מֵן אַבָא אֵלָא מֵנֵה אֵנֵין מֵן עָלמָא .   
1John 2:16 - For every thing that is in the world, is the lust of the body, and the lust of the eyes, and the pride of the world. These which are not of the Father, but they are from the world itself.    
1John 2:16 - For all that is in the world, is, the lust of the body, and the lust of the eyes, and the pride of the world; which are not from the Father, but from the world itself.   
1John 2:16 - For all that is in the world, the lust of the body, and the covetousness of the eyes, and the pride of material things; does not come from the Father, but is of the world.   
1John 2:16 - כִּי כֹּל אֲשֶׁר בָּעוֹלָם חֵשֶׁק הַבָּשָׂר וְתַאֲוַת הָעֵינַיִם וְגֵאוּת הַנְּכָסִים לֹא מִן־אָבִינוּ הוּא כִּי אִם־מִן־הָעוֹלָם׃    
1John 2:17 - ועָבַר עָלמָא הוּ ורֵגּתֵה הַו דֵּין דּעָבֵד צֵביָנֵה דַּאלָהָא מקַוֵא לעָלַם .   
1John 2:17 - And the world passeth, (both) it and its lusts; but he who doeth the will of Aloha, continueth for ever.    
1John 2:17 - And the world is passing away, [both] it and the lust thereof; but he that doeth the pleasure of God, abideth for ever.    
1John 2:17 - And the world passes away, and the lust thereof: but he who does the will of God abides forever.   
1John 2:17 - וְהָעוֹלָם עָבוֹר יַעֲבֹר עִם־תַּאֲוֹתָיו וְהָעֹשֶׂה רְצוֹן אֱלֹהִים יַעֲמֹד לָעַד׃   
1John 2:18 - בּנַי זַבנָא הוּ אחרָיָא וַאיכ מֵדֵּם דַּשׁמַעתּוּן דָּאתֵא משִׁיחָא דַּגָּלָא והָשָׁא הוַו להוּן סַגִּיֵאא משִׁיחֵא דַּגָּלֵא ומֵן הָדֵא יָדעִינַן דּזַבנָא הוּ אחרָיָא .   
1John 2:18 - my sons, it is the last time: and as you have heard, the false meshiha cometh; and now there are many false meshihas, and from this we know that it is the last time.    
1John 2:18 - My children, it is the latter time; and as ye have heard that a false Messiah was to arise, so there are now many false Messiahs; and from this we know that it is the latter time.   
1John 2:18 - My children, it is the last time: and as you have heard that a false Christ shall come, even now there are many false Christs, and from this we know that it is the last time.   
1John 2:18 - יְלָדַי הִנֵּה הַשָּׁעָה הָאַחֲרוֹנָה בָּאָה וְכַאֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם שֶׁיָּבֹא שׂטֵן הַמָּשִׁיחַ כֵּן עַתָּה רַבּוּ שׂטְנֵי הַמָּשִׁיחַ וּבָזֹאת נֵדַע שֶׁהִיא הַשָּׁעָה הָאַחֲרוֹנָה׃   
1John 2:19 - מֵנַן נפַקו אֵלָא לַו מֵנַן הוַו אֵלוּ גֵּיר מֵנַן הוַו לוָתַן מכַתּרִין הוַו אֵלָא נפַקו מֵנַן דּתֵתִידַע דּלַו מֵנַן הוַו .   
1John 2:19 - From us they went forth, but they were not of us; for if they had been of us, with us would they have remained. But they went forth from us, that it might be known that they were not of us.    
1John 2:19 - From us they went out, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us: but they went out from us, that so it might be known, that they were not of us.    
1John 2:19 - They went out from among us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us; but they left us, that it might be known they did not belong to us.    
1John 2:19 - מִקִּרְבֵּנוּ יָצְאוּ אֲבָל לֹא־מֵאִתָּנוּ הָיוּ כִּי לוּ הָיוּ מֵאִתָּנוּ כִּי אָז הָיוּ עֹמְדִים עִמָּנוּ אַךְ יָצְאוּ לְמַעַן יִוָּדַע כִּי לֹא כֻלָּם מֵאִתָּנוּ הֵמָּה׃   
1John 2:20 - וַאנתּוּן משִׁיחוּתָא אִית לכוּן מֵן קַדִּישָׁא ופָרשִׁין אנתּוּן הוּ לכֻל אנָשׁ .   
1John 2:20 - And you have an anointing from the Holy, and you discern every man.    
1John 2:20 - But ye have an unction from the Holy [One]; and ye discriminate every person.   
1John 2:20 - But you have been anointed by the Holy One, and you are enabled to distinguish between men.   
1John 2:20 - וְאַתֶּם לָכֶם הַמִּשְׁחָה מֵאֵת הַקָּדוֹשׁ וִידַעְתֶּם הַכֹּל׃    
1John 2:21 - לָא כֵּתבֵּת לכוּן דּלָא יָדעִין אנתּוּן לֵה לַשׁרָרָא אֵלָא דּיָדעִין אנתּוּן לֵה וַדכֻלָה דַּגָּלוּתָא לָא הוָת מֵנֵה מֵן שׁרָרָא .   
1John 2:21 - I have not written to you because you know not the truth, but you know it, and that no lie is of it, of the truth.    
1John 2:21 - I have not written to you, because ye know not the truth, but because ye know it, and because no falsehood is of the truth.   
1John 2:21 - I have written to you not because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie comes out of the truth.   
1John 2:21 - לֹא כָתַבְתִּי אֲלֵיכֶם מִפְּנֵי שֶׁלּא־יְדַעְתֶּם אֶת־הָאֱמֶת כִּי־יְדַעְתֶּם אֹתָהּ וִידַעְתֶּם שֶׁכָּל־דְּבַר שֶׁקֶר לֹא מִן־הָאֱמֶת הוּא׃    
1John 2:22 - מַנוּ דַּגָּלָא אֵלָא אֵן אַינָא דּכָפַר דּיֵשׁוּע לָא הוָא משִׁיחָא הָנָא הוּ משִׁיחָא דַּגָּלָא הַו דּכָפַר בַּאבָא כָּפַר אָפ בַּברָא .    
1John 2:22 - Who is a liar, if not he who denieth that Jeshu is the Meshiha? and this (one) is a false meshiha. He who denieth the Father, denieth also the Son;    
1John 2:22 - Who is false, but he that denieth that Jesus is the Messiah ? And that person is a false Messiah. He that denieth the Father, denieth also the Son.   
1John 2:22 - Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is a false christ, and whoever denies the Father, denies the Son also.   
1John 2:22 - מִי הוּא הַדֹּבֵר שֶׁקֶר כִּי אִם־הַמְכַחֵשׁ בְּיֵשׁוּעַ לֵאמֹר לֹא הַמָּשִׁיחַ הוּא זֶה הוּא שׂוֹטֵן הַמָּשִׁיחַ הַמְכַחֵשׁ בָּאָב וּבַבֵּן׃    
1John 2:23 - והַו דּכָפַר בַּברָא אָפלָא בַּאבָא מהַימֵן מַן דּמַודֵּא בַּברָא אָפ בַּאבָא מַודֵּא .   
1John 2:23 - and he who denieth the Son, disbelieveth also the Father. Whoso confesseth the Son, the Father also confesseth.    
1John 2:23 - And he that denieth the Son, also believeth not the Father. He that confesseth the Son, confesseth also the Father.   
1John 2:23 - Whoever denies the Son, the same does not believe in the Father; but whoever acknowledges the Son, acknowledges the Father also   
1John 2:23 - כָּל־הַמְכַחֵשׁ בַּבֵּן גַּם־הָאָב אֵין־לוֹ וְהַמּוֹדֶה בַבֵּן לוֹ גַּם־הָאָב׃   
1John 2:24 - וַאנתּוּן מֵדֵּם דַּשׁמַעתּוּן מֵן קדִים נקַוֵא לוָתכוּן אֵן גֵּיר מקַוֵא לוָתכוּן מֵדֵּם דַּשׁמַעתּוּן מֵן קדִים אָפ אַנתּוּן מקַוֵין אנתּוּן בַּאבָא ובַברָא .   
1John 2:24 - And you, what you have heard from the first, let it continue with you. For, if what you have heard from the first continue with you, you also will continue in the Father and in the Son.    
1John 2:24 - And what ye heard from the first, let that remain with you. For if that, which ye heard from the first, remaineth with you, ye also will remain in the Father and in the Son.   
1John 2:24 - Let that, therefore, abide in you which you have heard from the very beginning. For if that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Father and in the Son.   
1John 2:24 - וְאַתֶּם יָקָם־נָא בָכֶם הַדָּבָר אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם מֵרֹאשׁ וְאִם־יָקוּם בָּכֶם אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם מֵרֹאשׁ גַּם־אַתֶּם תָּקוּמוּ בַּבֵּן וּבָאָב׃   
1John 2:25 - והָנַו שׁוּודָּיָא דֵּאשׁתַּודִּי לַן חַיֵא דַּלעָלַם .    
1John 2:25 - And this is the promise which he promised to us, eternal life.    
1John 2:25 - And this is the promise, which he hath promised us, [even] life eternal.   
1John 2:25 - And this is the promise that he has promised us, even eternal life.   
1John 2:25 - וְהַהַבְטָחָה אֲשֶׁר הִבְטִיחָנוּ הִיא חַיֵּי הָעוֹלָמִים׃    
1John 2:26 - הָלֵין דֵּין כֵּתבֵּת לכוּן מֵטֻל אַילֵין דּמַטעֵין לכוּן .    
1John 2:26 - But these I have written to you, because of those who would seduce you.    
1John 2:26 - And these things I have written to you, on account of those who seduce you.   
1John 2:26 - These things I have written to you concerning those who seduce you.   
1John 2:26 - זֹאת כָּתַבְתִּי אֲלֵיכֶם מִפְּנֵי הַמַּתְעִים אֶתְכֶם׃    
1John 2:27 - וָאפ אַנתּוּן אֵן תּקַוֵא לוָתכוּן משִׁיחוּתָא דּקַבֵּלתּוּן מֵנֵה לָא סנִיקִין אנתּוּן דּאנָשׁ נַלֵפכוּן אֵלָא אַיכ משִׁיחוּתָא דּאִיתֵיה מֵן אַלָהָא הִי מַלפָא לכוּן עַל כֻּלמֵדֵּם ושַׁרִירָא הי ולַיתּ בָּה דַּגָּלוּתָא וַאיכ דַּאלֵפכוּן קַוַו בֵּה .   
1John 2:27 - And you, also, if the anointing continue with you which you have received from him, have not need that a man should teach you; but as the anointing that is from Aloha itself teacheth you concerning every thing, and is true, neither is falsity in it; and as it hath taught you, continue in it.    
1John 2:27 - And ye also, if the unction which ye have received from him remaineth in you, need not that any one should teach you; but as that unction is from God, it teacheth you all things; and it is true, and no falsehood is in it. And as it hath taught you, remain ye in him.    
1John 2:27 - And you also, if the anointing which you have received from him abides among you, need no one to teach you: that same anointing which is of God, will teach you all things; it is a truth, and there is no lie in it; and even as I have taught you, abide in it.   
1John 2:27 - וְאַתֶּם הַמִּשְׁחָה אֲשֶׁר קִבַּלְתֶּם מֵאִתּוֹ עֹמֶדֶת בָּכֶם וְלֹא תִצְטָרֲכוּ לְאִישׁ שֶׁיְּלַמֵּד אֶתְכֶם כִּי אִם־כַּאֲשֶׁר תְּלַמֶּדְכֶם הַמִּשְׁחָה לְכָל־דָּבָר הוּא הָאֱמֶת וְלֹא שֶׁקֶר וְכַאֲשֶׁר לִמְּדָה אֶתְכֶם כֵּן תַּעַמְדוּ בוֹ׃   
1John 2:28 - והָשָׁא בּנַי קַוַו בֵּה דּמָא דּמֵתגּלֵא לָא נֵבהַת מֵנֵה אֵלָא תֵּהוֵא לַן גַּליוּת אַפֵּא בּמֵאתִיתֵה .   
1John 2:28 - And now, my sons, continue in him: that when he is manifested we may not he confounded of him, but we may have confidence at his coming.    
1John 2:28 - And now, my children, remain ye in him; that so, when he shall be manifested, we may not be ashamed before him, but may have an open countenance at his coming.   
1John 2:28 - And now, my children, abide in him; that, when he shall appear, we may not be ashamed before him, but have pride at his coming.   
1John 2:28 - וְעַתָּה בָנִים עִמְדוּ בוֹ לְמַעַן יֶאֱמַץ לִבֵּנוּ בְּהֵרָאוֹתוֹ וְלֹא־נֵבוֹשׁ מִפָּנָיו בְּבוֹאוֹ׃   
1John 2:29 - אֵן יִדַעתּוּן דּזַדִּיק הוּ דַּעו דָּאפ כֻּל דּעָבֵד זַדִּיקוּתָא מֵנֵה אִיתַוהי .   
1John 2:29 - If you know that he is righteous, know also that every one who doeth righteousness is of him.    
1John 2:29 - If ye know that he is righteous, ye also know, that whoever doeth righteousness, is from him.   
1John 2:29 - If you know that he is righteous, you know also that every one who does righteousness is of him.   
1John 2:29 - אִם־יְדַעְתֶּם כִּי־צַדִּיק הוּא דְּעוּ־נָא כִּי כָּל־עֹשֵׂה צְדָקָה נוֹלָד מִמֶּנּוּ׃   
1John 3:1 - וַחזַו דַּכמָא סַגִּי חוּבֵּה דַּאבָא לוָתַן דַּבנַיָא קרָן אָפ עַבדַּן מֵטֻל הָנָא עָלמָא לָא יָדַע לַן מֵטֻל דָּאפלָא לֵה יִדַע .    
1John 3:1 - And see how great is the love of the Father toward us, that sons he hath called us, and also made us ! Therefore the world doth not know us, because that it hath also not known him.    
1John 3:1 - And ye see, how great is the love of the Father towards us, who hath called us sons, and made us [such]. Therefore the world knoweth us not, because it likewise knoweth him not.   
1John 3:1 - SEE how abundant the love of the Fa ther is toward us, for he has called us sons and made us: therefore the world does not know us because it did not know him.   
1John 3:1 - רְאוּ מַה־גָּדְלָה אַהֲבַת הָאָב אֲשֶׁר נָתַן לָנוּ לְהִקָּרֵא בְּנֵי הָאֱלֹהִים וּבָנָיו אֲנָחְנוּ עַל־כֵּן הָעוֹלָם אֵינֶנּוּ יֹדֵעַ אֹתָנוּ יַעַן כִּי־אוֹתוֹ לֹא יָדָע׃   
1John 3:2 - חַבִּיבַי הָשָׁא בּנַוהי חנַן דַּאלָהָא ולָא אֵתגּלִי עדַמָא להָשָׁא מָנָא עתִידִינַן דּנֵהוֵא יָדעִינַן דֵּין דּמָא דֵּאתגּלִי בַּדמוּתֵה הָוֵינַן וחָזֵינַן לֵה אַיכ מֵדֵּם דּאִיתַוהי .   
1John 3:2 - MY beloved, now are we the sons of Aloha; and it is not manifest, as yet, what we are to become, but we know, that when he is manifested, in his likeness we are and see him, according to that which he is.    
1John 3:2 - My beloved, now are we the sons of God; and hitherto, it hath not appeared what we are to be: but we know that, when he shall appear, we shall be in his likeness, and we shall see him as he is.    
1John 3:2 - My beloved, now we are the sons of God, and as yet it has not been revealed what we shall be: but we know that when he shall appear, we shall be in his likeness; for we shall see him as he is.    
1John 3:2 - יְדִידַי עַתָּה בָּנִים לֵאלֹהִים אֲנַחְנוּ וְעוֹד לֹא נִגְלָה מַה־נִּהְיֶה אֲבָל יָדַעְנוּ כִּי בְהִגָּלוֹתוֹ נִהְיֶה דֹמִים־לוֹ כִּי נִרְאֵהוּ כְּמוֹ שֶׁהוּא׃   
1John 3:3 - וכֻל אַינָא דּאִית לֵה עלַוהי הָנָא סַברָא מדַכֵּא נַפשֵׁה אַיכ דּהוּ דּכֵא הוּ .   
1John 3:3 - And every one who hath in him this hope, purifieth himself, as He is pure.   
1John 3:3 - And every one that hath this hope from him, purifieth himself, as he is pure.   
1John 3:3 - Let every man who has this hope in him purify himself, even as he is pure.   
1John 3:3 - וְכָל־אֲשֶׁר לוֹ הַתִּקְוָה הַזֹּאת יְטַהֵר אֶת־עַצְמוֹ כַּאֲשֶׁר טָהוֹר גַּם־הוּא׃   
1John 3:4 - מַן דֵּין דּעָבֵד חטִיתָא עַולָא סָעַר חטִיתָא גֵּיר כֻּלָה עַולָא הי .   
1John 3:4 - But whoever committeth sin doeth iniquity; for all sin is iniquity.   
1John 3:4 - And every one that practiseth sin, perpetrateth iniquity; for all sin is iniquity.   
1John 3:4 - Whoever commits sin commits evil: for all sin is evil.   
1John 3:4 - כָּל־חֹטֵא פֹּשֵׁעַ בַּתּוֹרָה הוּא וְהַחֵטְא פְּשִׁיעָה בַתּוֹרָה׃    
1John 3:5 - ויָדעִין אנתּוּן דּהַו דֵּאתגּלִי דּנֵסַב חטָהַין וַחטִיתָא בֵּה לַיתּ .   
1John 3:5 - And you know that he was manifested to bear our sins, and sin in him is not.   
1John 3:5 - And ye know, that he was manifested to take away our sins; and in him was no sin.   
1John 3:5 - And you know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.   
1John 3:5 - וִידַעְתֶּם כִּי הוּא נִגְלָה לָשֵׂאת אֶת־חֲטָאֵינוּ וּבוֹ אֵין חֵטְא׃    
1John 3:6 - וכֻל דּבֵה מקַוֵא לָא חָטֵא וכֻל דּחָטֵא לָא חזָיהי ולָא יַדעֵה .    
1John 3:6 - And every one who in him abideth, sinneth not. And every one who sinneth, hath not seen him, nor known him.    
1John 3:6 - And every one that abideth in him, sinneth not: and every one that sinneth, hath not seen him, nor hath known him.    
1John 3:6 - Whoever abides in him does not sin: and whoever sins has not seen him, neither known him.   
1John 3:6 - כָּל־הָעֹמֵד בּוֹ לֹא יֶחֱטָא כָּל־הַחוֹטֵא לֹא רָאָהוּ אַף־לֹא יְדָעוֹ׃   
1John 3:7 - בּנַי לָא אנָשׁ נַטעֵיכוּן הַו דּעָבֵד זַדִּיקוּתָא זַדִּיקָא הוּ אַיכ דָּאפ הוּ משִׁיחָא אִיתַוהי זַדִּיקָא .   
1John 3:7 - My sons, let no man deceive you: he who worketh righteousness is righteous, as also the Meshiha himself is righteous.    
1John 3:7 - My children, let no one deceive you: he that doeth righteousness, is righteous, as the Messiah also is righteous.    
1John 3:7 - My children, let no man deceive you; he who does righteousness is righteous, just as Christ is righteous.    
1John 3:7 - בָּנַי אַל־יַתְעֶה אֶתְכֶם אִישׁ הָעֹשֶׂה צְדָקָה צַדִּיק הוּא כַּאֲשֶׁר הוּא צַדִּיק׃   
1John 3:8 - הַו דּסָעַר חטִיתָא מֵן סָטָנָא הוּ מֵטֻל דּמֵן רִשִׁיתָא הוּ סָטָנָא חַטָיָא הוּ ומֵטֻל הָנָא אֵתחזִי בּרֵה דַּאלָהָא דּנֵשׁרֵא עבָדַוהי דּסָטָנָא .    
1John 3:8 - And he who doeth sin is of Satana, because that from the commencement Satana was a sinner. And for this cause did the Son of Aloha appear, that he might destroy the works of Satana.   
1John 3:8 - And he that committeth sin, is of Satan; because Satan was a sinner from the beginning: and for this cause, the Son of God appeared, that he might destroy the works of Satan.   
1John 3:8 - He who commits sin is of the devil; because the devil has been a sinner from the beginning. For this purpose the Son of God appeared, that he might destroy the works of the devil.   
1John 3:8 - וְהַחֹטֵא מִן־הַשָּׂטָן הוּא כִּי הַשָּׂטָן רִאשׁוֹן לַחֹטְאִים וּבַעֲבוּר זֹאת נִגְלָה בֶן־הָאֱלֹהִים לְהָפֵר אֶת־פְּעֻלּוֹת הַשָּׂטָן׃    
1John 3:9 - כֻּל דֵּאתִילֵד מֵן אַלָהָא חטִיתָא לָא עָבֵד מֵטֻל דּזַרעֵה בֵּה אִיתַוהי ולָא מֵשׁכַּח למֵחטָא דּמֵן אַלָהָא אֵתִילֵד .   
1John 3:9 - Every one who is born of Aloha, sin doth not work, because that his seed is in him, and he cannot sin, because of Aloha he is born.    
1John 3:9 - Every one that is born of God, doth not practise sin; because his seed is in him, and he cannot sin, because he is born of God.   
1John 3:9 - Whoever is born of God does not commit sin because God's seed is in him; and he cannot sin because he is born of God    
1John 3:9 - כָּל־הַנּוֹלָד מֵאֱלֹהִים לֹא יֶחֱטָא כִּי זַרְעוֹ בּוֹ יִשָּׁאֵר וְלֹא יוּכַל לַחֲטֹא כִּי מֵאֱלֹהִים נוֹלַד׃   
1John 3:10 - בּהָדֵא מֵתפַּרשִׁין בּנַוהי דַּאלָהָא מֵן בּנַוהי דּסָטָנָא כֻּל דּלָא עָבֵד זַדִּיקוּתָא ולָא מַחֵב לַאחוּהי לַיתַּוהי מֵן אַלָהָא .    
1John 3:10 - In this are distinguished the sons of Aloha from the sons of Satana; every one who doeth not righteousness, nor loveth his brother, is not of Aloha.   
1John 3:10 - By this are the children of God discriminated from the children of Satan. Every one that practiseth not righteousness, and that loveth not his brother, is not of God:   
1John 3:10 - In this the children of God can be distinguished from the children of the devil: whoever does not practice righteousness and does not love his brother, does not belong to God.    
1John 3:10 - וּבָזֹאת נוֹדְעוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים וּבְנֵי הַשָּׂטָן כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר לֹא־יַעֲשֶׂה צְדָקָה אֵינֶנּוּ מֵאֱלֹהִים וְכֵן כָּל־אֲשֶׁר לֹא־יֶאֱהַב אֶת־אָחִיו׃   
1John 3:11 - דּהָנַו פּוּקדָּנָא דַּשׁמַעתּוּן מֵן קדִים דּתַחבוּן חַד לחַד .    
1John 3:11 - For this is the commandment which you have heard from before, that you love one another.   
1John 3:11 - because this is the commandment, which ye heard from the beginning, that ye should love one another.   
1John 3:11 - For this is the commandment that you have heard from the beginning, that you must love one another,   
1John 3:11 - כִּי זֹאת הַשְּׁמוּעָה אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם מֵרֹאשׁ לְאַהֲבָה אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ׃   
1John 3:12 - לַו אַיכ קָאיֵן הַו דּאִיתַוהי הוָא מֵן בִּישָׁא וַקטַל לַאחוּהי ומֵטֻל מָנָא קַטלֵה אֵלָא מֵטֻל דּבִישִׁין הוַו עבָדַוהי ודַאחוּהי זַדִּיקִין .    
1John 3:12 - Not as Koen, who was from the Evil, and killed his brother. And on what account killed he him ? unless that his own works were evil and his brother's righteous.   
1John 3:12 - Not like Cain, who was of the evil one, and slew his brother. And why did he slay him, but because his own works were evil, and those of his brother righteous ?   
1John 3:12 - Not as Cain, who belonged to the wicked one and slew his brother. And why did he kill him? Because his own works were evil, and those of his brother were righteous.   
1John 3:12 - לֹא כְקַיִן אֲשֶׁר הָיָה מִן־הָרָע וְהָרַג אֶת־אָחִיו וּמַדּוּעַ הֲרָגוֹ יַעַן כִּי־מַעֲשָׂיו הָיוּ רָעִים וּמַעֲשֵׂי אָחִיו מַעֲשֵׂי־צֶדֶק׃    
1John 3:13 - ולָא תֵּתּדַּמרוּן אַחַי אֵן סָנֵא לכוּן עָלמָא .   
1John 3:13 - Do not wonder, my brethren, if the world hate you.   
1John 3:13 - And wonder not, my brethren, if the world hate you.   
1John 3:13 - So be not surprised, my brethren, if the world hates you.   
1John 3:13 - אַל־תִּתְמְהוּ אֶחָי אִם־יִשְׂנָא אֶתְכֶם הָעוֹלָם׃    
1John 3:14 - חנַן יָדעִינַן דּשַׁנִינַן מֵן מַותָּא לחַיֵא בּהָדֵא דּמַחבִינַן לַאחַין הַו דּלָא מַחֵב לַאחוּהי מקַוֵא בּמַותָּא .   
1John 3:14 - We know that we have passed from death unto life, by this, that we love our brethren. He who loveth not his brother, in death continueth.   
1John 3:14 - We know that we have turned from death unto life, by this, that we love the brethren. He that loveth not his brother, remaineth in death.   
1John 3:14 - We know that we have passed from death to life, because we love our brethren. He who does not love his brother abides in death.   
1John 3:14 - אֲנַחְנוּ יָדַעְנוּ כִּי עָבַרְנוּ מִן־הַמָּוֶת אֶל־הַחַיִּים בַּאֲשֶׁר אָהַבְנוּ אֶת־אַחֵינוּ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא־יֶאֱהַב יִשָּׁאֵר בַּמָּוֶת׃    
1John 3:15 - כֻּל גֵּיר דּסָנֵא לַאחוּהי קָטֵל אנָשָׁא הוּ ויָדעִין אנתּוּן דּכֻל דּקָטֵל אנָשָׁא לָא מֵשׁכּחִין מקַוֵין בֵּה חַיֵא דַּלעָלַם .   
1John 3:15 - For every one who hateth his brother is a man-killer; and we know that in no man-killer can abide the life which is eternal.   
1John 3:15 - For every one that hateth his brother, is a man-slayer; and ye know, that no man-slayer can have eternal life abiding in him.   
1John 3:15 - Whosoever hates his brother is a murderer: and you know that no murderer has eternal life abiding in him.    
1John 3:15 - כָּל־הַשּׂנֵא אֶת אָחִיו רֹצֵחַ הוּא וִידַעְתֶּם כִּי כָל־רֹצֵחַ לֹא יִתְקַיְּמוּ־בוֹ חַיֵּי עוֹלָם׃   
1John 3:16 - בּהָדֵא יָדעִינַן חוּבֵּה דַּלוָתַן דּהוּ יַהב נַפשֵׁה חלָפַין וָאפ חנַן זָדֵק לַן דּעַל אַפַּי אַחַין נֵתֵּל נַפשָׁתַן .   
1John 3:16 - In this we know His love toward us, that he gave himself for us; (so) also it is right for us for the sake of our brethren to give ourselves.   
1John 3:16 - By this we know his love towards us, because he gave up his life for us: . and we also ought to give up our lives for our brethren.   
1John 3:16 - By this we know his love for us, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for our brethren.   
1John 3:16 - בָּזֹאת יָדַעְנוּ אֶת־הָאַהֲבָה כִּי הוּא נָתַן אֶת־נַפְשׁוֹ בַּעֲדֵנוּ גַּם־אֲנַחְנוּ חַיָּבִים לָתֵת אֶת־נַפְשֹׁתֵינוּ בְּעַד אַחֵינוּ׃    
1John 3:17 - וַאינָא דּאִית לֵה קֵניָנָא דּעָלמָא ונֵחזֵא לַאחוּהי דַּסנִיק ונֵאחוּד רַחמַוהי מֵנֵה אַיכַּנָא אִית בֵּה חוּבֵּה דַּאלָהָא .   
1John 3:17 - And he who hath the possession of the world, and shall see his brother that he needeth, and shall shut his compassions from him, how is there in him the love of Aloha ?   
1John 3:17 - But whoever hath worldly possessions, and seeth his brother in want, and shutteth up his bowels from him, how is the love of God in him ?   
1John 3:17 - Whoever has worldly goods, and sees his brother in need, and shuts his mercy from him, how can the love of God dwell in him?   
1John 3:17 - וְאִישׁ אֲשֶׁר־לוֹ נִכְסֵי הָעוֹלָם הַזֶּה וְהוּא רֹאֶה אֶת־אָחִיו חֲסַר־לֶחֶם וְקֹפֵץ אֶת־רַחֲמָיו מִמֶּנּוּ אֵיךְ תַּעֲמָד־בּוֹ אַהֲבַת אֱלֹהִים׃    
1John 3:18 - בּנַי לָא נַחֵב חַד לחַד בּמֵלֵא וַבלֵשָׁנָא אֵלָא בַּעבָדֵא ובַשׁרָרָא .   
1John 3:18 - My sons, let us not love one another in words and in tongue, but in works and in truth.   
1John 3:18 - My children, let us not love one another in words and in tongue, but in acts and in truth.   
1John 3:18 - My children, let us not love one another in word and in tongue, but in deed and in truth.   
1John 3:18 - בָּנַי אַל־נָא נֶאֱהַב בְּמִלִּין וּבַלָּשׁוֹן כִּי אִם־בְּפֹעַל וּבֶאֱמֶת׃   
1John 3:19 - וַבהָדֵא מֵשׁתַּודּעִינַן דּמֵן שׁרָרָא אִיתַין וַקדָם דּנאִתֵא הוּ מפִּיסִינַן לֵבַּן .   
1John 3:19 - And by this we make known that we are of the truth, and before that he cometh we make confident our hearts.    
1John 3:19 - And by this, we recognize that we are of the truth; and, before he shall come, we make our hearts confident.    
1John 3:19 - And by this we shall know that we are of the truth, and shall assure our hearts before he comes.   
1John 3:19 - וּבָזֹאת נֵדְעָה כִּי מִן־הָאֱמֶת אֲנָחְנוּ וּלְפָנָיו נַשְׁקִיט אֶת־לִבּוֹתֵינוּ׃   
1John 3:20 - דֵּאן הוּ לֵבַּן בָּסַר לַן כּמָא אַלָהָא דּרַבּ מֵן לֵבַּן ויָדַע כֻּלמֵדֵּם .   
1John 3:20 - And if our heart condemn us, how much (more) Aloha, who is greater than our heart, and knoweth every thing !    
1John 3:20 - But if our heart condemneth us, how much greater is God than our heart, and knowing all things ?   
1John 3:20 - For if our hearts condemns us, how much more, then, will God who is greater than our hearts and knows all things.    
1John 3:20 - כִּי אִם־לִבֵּנוּ יַרְשִׁיעַ אֹתָנוּ הָאֱלֹהִים נִשְׂגָּב הוּא מִלִּבֵּנוּ וְיֹדֵעַ אֶת־כֹּל׃   
1John 3:21 - חַבִּיבַי אֵן לֵבַּן לָא בָּסַר לַן גָּליָן אֵנֵין אַפַּין קדָם אַלָהָא .   
1John 3:21 - My beloved, if our heart condemn us not, we have openness of face before Aloha.   
1John 3:21 - My beloved, if our heart condemneth us not, we have open countenances before God.   
1John 3:21 - My beloved, if our hearts do not condemn us, then we have confidence before God.   
1John 3:21 - יְדִידַי אִם־לִבֵּנוּ לֹא־יַרְשִׁיעֵנוּ עֹז לָנוּ בֵּאלֹהִים׃    
1John 3:22 - וכֻלמֵדֵּם דּשָׁאלִינַן נָסבִּינַן מֵנֵה מֵטֻל דּנָטרִינַן פּוּקדָּנַוהי ושַׁפִּירָתָא סָערִינַן קדָמַוהי .   
1John 3:22 - And whatever we ask, we shall receive from him, because we keep his commandments, and do the things which are beautiful [Shaphirth.]before him.    
1John 3:22 - And whatever we ask, we receive from him; because we keep his commandments, and do acceptable things before him.    
1John 3:22 - And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing to him.    
1John 3:22 - וְכָל־אֲשֶׁר נִשְׁאַל מֵאִתּוֹ יִנָּתֶן־לָנוּ כִּי־נִשְׁמֹר אֶת־מִצְוֹתָיו וְנַעֲשֶׂה אֶת־הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו׃   
1John 3:23 - והָנָא הוּ פּוּקדָּנֵה דַּנהַימֵן בַּשׁמָא דַּברֵה יֵשׁוּע משִׁיחָא ונַחֵב חַד לחַד אַיכ דּפַקדַּן .   
1John 3:23 - And this is his commandment, That we believe in the name of his Son Jeshu Meshiha, and love one another, as he hath commanded us.   
1John 3:23 - And this is his commandment, that we believe on the name of his Son Jesus the Messiah, and that we love one another as he hath commanded us.   
1John 3:23 - And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he has commanded us.   
1John 3:23 - וְזֹאת מִצְוָתוֹ לְהַאֲמִין בְּשֶׁם־בְּנוֹ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וּלְאַהֲבָה אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ׃   
1John 3:24 - וַאינָא דּנָטַר פּוּקדָּנַוהי בֵּה מֵתנטַר והוּ שָׁרֵא בֵּה וַבהָדֵא מֵסתַּכּלִינַן דּשָׁרֵא בַּן מֵן רוּחֵה הָי דּיַהב לַן .   
1John 3:24 - And he who keepeth his commandments, is kept by him, and he dwelleth in him: and by this we perceive that he dwelleth in us, by his Spirit whom [Hau d'yahab.] he hath given to us.    
1John 3:24 - And he that keepeth his commandments, is kept by him, and he dwelleth in him: and by this we understand that he abideth in us, from his Spirit which he hath given to us.   
1John 3:24 - Whosoever keeps his commandments will be guarded by him, and he will dwell in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit which he has given us.   
1John 3:24 - וְהַשֹּׁמֵר אֶת־מִצְוֹתָיו יָקוּם בּוֹ וְהוּא בוֹ וּבָזֹאת נֵדַע כִּי־הוּא שֹׁכֵן בָּנוּ בָּרוּחַ אֲשֶׁר־נָתַן לָנוּ׃    
1John 4:1 - חַבִּיבַי לָא לכֻל רוּחִין תּהַימנוּן אֵלָא הוַיתּוּן פָּרשִׁין רוּחֵא אֵן מֵן אַלָהָא אִיתַיהֵין מֵטֻל דּסַגִּיֵאא נבִיֵא דַּגָּלֵא נפַקו בֵּה בּעָלמָא .   
1John 4:1 - MY beloved, believe not all spirits, but discern the spirits whether they be from Aloha; because many false prophets have gone forth into the world.    
1John 4:1 - My beloved, believe not all spirits; but discriminate among spirits, whether they are of God: for many false prophets have gone out into the world.   
1John 4:1 - MY beloved, do not believe every prophecy, but examine the prophecies to find out if they are of God: because many false prophets have appeared in the world   
1John 4:1 - יְדִידַי אַל־תַּאֲמִינוּ לְכָל־רוּחַ כִּי אִם־בַּחֲנוּ הָרוּחוֹת אִם־מֵאֱלֹהִים הֵמָּה כִּי נְבִיאֵי שֶׁקֶר רַבִּים בָּאוּ לָעוֹלָם׃    
1John 4:2 - בּהָדֵא מֵתיַדעָא רוּחֵה דַּאלָהָא כֻּל רוּחָא דּמַודּיָן דּיֵשׁוּע משִׁיחָא אֵתָא בַּבסַר מֵן אַלָהָא הי .   
1John 4:2 - By this we know the Spirit of Aloha: Every spirit who confesseth that Jeshu Meshiha hath come in the flesh, is from Aloha.    
1John 4:2 - By this the Spirit of God is known, every spirit that confesseth that Jesus the Messiah hath come in the flesh, is of God.    
1John 4:2 - The Spirit of God is known by this: Every prophecy which declares that Jesus Christ is come in the flesh is from God.    
1John 4:2 - בָּזֹאת תַּכִּירוּ אֶת־רוּחַ אֱלֹהִים כָּל־רוּחַ הַמּוֹדֶה בְּיֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ הַבָּא בַבָּשָׂר מֵאֱלֹהִים הוּא׃   
1John 4:3 - וכֻל רוּחָא דּלָא מַודּיָא דּיֵשׁוּע אֵתָא בַּבסַר לַיתֵּיה מֵן אַלָהָא אֵלָא הָדֵא מֵן משִׁיחָא הי דַּגָּלָא הַו דַּשׁמַעתּוּן דָּאתֵא והָשָׁא בּעָלמָא אִיתַוהי מֵן כַּדּוּ .   
1John 4:3 - And every spirit who confesseth not that Jeshu hath come in the flesh, is not from Aloha: but this is from that false meshiha, of whom you have heard that he cometh, and now is in the world already.    
1John 4:3 - And every spirit which confesseth not that Jesus the Messiah hath come in the flesh, is not of God; but he is of the false Messiah, of whom ye have heard that he cometh, and now is he already in the world.   
1John 4:3 - And every prophecy which does not declare that Jesus Christ has come in the flesh is not from God: but it is the prophecy of the false Christ, of whose coming you have heard, and who is even now already in the world.   
1John 4:3 - וְכָל־רוּחַ אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מוֹדֶה בְּיֵשׁוּעַ (הַמָּשִׁיחַ הַבָּא בַבָּשָׂר) לֹא מֵאֱלֹהִים הוּא וְזֶה הוּא רוּחַ שׂוֹטֵן הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם כִּי־יָבֹא וְעַתָּה הִנֵּה־הוּא בָעוֹלָם׃   
1John 4:4 - אַנתּוּן דֵּין מֵן אַלָהָא אִיתַיכּוּן בּנַיָא וַזכַיתּוּן אֵנוּן מֵטֻל דּרַבּ הַו דַּבכוּן מֵן הַו דַּבעָלמָא .   
1John 4:4 - But you of Aloha are the children, and have overcome them; because greater is he who is with you, than he who is in the world.    
1John 4:4 - But ye children, are of God; and ye have overcome them, because greater is he who is in you, than he who is in the world.    
1John 4:4 - But you are of God, my children, and have overcome them: because he who is among you is greater than he who is in the world.   
1John 4:4 - אַתֶּם הַבָּנִים מֵאֱלֹהִים אַתֶּם וְנִצַּחְתֶּם אֹתָם כִּי־אֲשֶׁר בָּכֶם גָּדוֹל הוּא מֵאֲשֶׁר בָּעוֹלָם׃   
1John 4:5 - והָלֵין מֵן עָלמָא אֵנוּן מֵטֻל הָנָא מֵן עָלמָא ממַללִין ועָלמָא להוּן שָׁמַע .   
1John 4:5 - And these are of the world, therefore the world heareth them. But we are of Aloha; and he who knoweth Aloha heareth us;    
1John 4:5 - And they are of the world: therefore they speak from the world, and the world heareth them.   
1John 4:5 - They are of the world; therefore they speak of the world, and the world hears them.   
1John 4:5 - הֵמָּה מִן־הָעוֹלָם עַל־כֵּן מֵהָעוֹלָם יְדַבֵּרוּ וְהָעוֹלָם יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם׃   
1John 4:6 - חנַן דֵּין מֵן אַלָהָא חנַן והַו דּיָדַע לַאלָהָא שָׁמַע לַן והַו דּלָא אִיתַוהי מֵן אַלָהָא לָא שָׁמַע לַן בָּה בּהָדֵא מֵסתַּכּלִינַן לרוּחָא דַּשׁרָרָא וַלרוּחָא דּמַטעיָנוּתָא .   
1John 4:6 - and he who is not of Aloha heareth us not. In this itself we perceive the Spirit of truth and the spirit of deception.    
1John 4:6 - But we are of God; and he that knoweth God, heareth us; and he that is not of God, heareth us not. By this, we know the spirit of truth, and the spirit of error.   
1John 4:6 - But we are of God: he who knows God hears us; he who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.   
1John 4:6 - וַאֲנַחְנוּ מֵאֱלֹהִים הַיּוֹדֵעַ אֶת־הָאֱלֹהִים יִשְׁמַע אֵלֵינוּ וַאֲשֶׁר אֵינֶנּוּ מֵאֱלֹהִים לֹא יִשְׁמַע אֵלֵינוּ בָּזֹאת נַכִּיר אֶת־רוּחַ הָאֱמֶת וְאֶת־רוּחַ הַתּוֹעָה׃   
1John 4:7 - חַבִּיבַי נַחֵב חַד לחַד מֵטֻל דּחוּבָּא מֵן אַלָהָא הוּ וכֻל מַן דּמַחֵב מֵן אַלָהָא יִלִיד ויָדַע לַאלָהָא .   
1John 4:7 - my beloved, let us love one another, because love is of Aloha; and every one who loveth from Aloha is born, and knoweth Aloha.    
1John 4:7 - My beloved, let us love one another: because love is from God; and whoever loveth, is born of God and knoweth God.    
1John 4:7 - My beloved, let us love one another: for love is from God; and every one who loves is born of God, and knows God.    
1John 4:7 - יְדִידַי נֶאֱהַב־נָא אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ כִּי הָאַהֲבָה מֵאֱלֹהִים הִיא וְכָל־אֲשֶׁר יֶאֱהַב נוֹלָד מֵאֱלֹהִים וְיֹדֵעַ אֵת הָאֱלֹהִים׃    
1John 4:8 - מֵטֻל דַּאלָהָא חוּבָּא הוּ וכֻל דּלָא מַחֵב לָא יָדַע לַאלָהָא .    
1John 4:8 - For Aloha is Love; and every one who loveth not, knoweth not Aloha.    
1John 4:8 - Because God is love; and whoever loveth not, doth not know God.   
1John 4:8 - He who does not love, does not know God; for God is love.   
1John 4:8 - וַאֲשֶׁר אֵינֶנּוּ אֹהֵב לֹא יָדַע אֶת־הָאֱלֹהִים כִּי הָאֱלֹהִים הוּא אַהֲבָה׃   
1John 4:9 - בּהָדֵא אֵתִידַע חוּבֵּה דַּאלָהָא דַּלוָתַן דּלַברֵה יִחִידָיָא שַׁדַּר אַלָהָא לעָלמָא דּנִחֵא בּאִידֵה .   
1John 4:9 - In this was made known the love of Aloha towards us, that Aloha sent his only Son into the world that we might live by him.    
1John 4:9 - By this was the love of God towards us made known, because God sent his only-begotten Son into the world, that we by him might live.   
1John 4:9 - By this was the love of God toward us made known, for God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.   
1John 4:9 - בָּזֹאת נִרְאֲתָה אַהֲבַת הָאֱלֹהִים לָנוּ אֲשֶׁר־שָׁלַח הָאֱלֹהִים אֶת־בְּנוֹ אֶת־יְחִידוֹ לָעוֹלָם לְמַעַן נִחְיֶה עַל־יָדוֹ׃    
1John 4:10 - בּהָנָא אִיתַוהי חוּבָּא לָא הוָא דַּחנַן אַחֵבן לַאלָהָא אֵלָא הוּ אַחבַן ושַׁדַּר לַברֵה חוּסָיָא עַל אַפַּי חטָהַין .   
1John 4:10 - In this is love: it was not that we had loved Aloha, but that Aloha himself loved us, and sent his Son a propitiation for our sins.    
1John 4:10 - In this is love; it was not that we loved God, but that God loved us, and sent his Son a propitiation for our sins.    
1John 4:10 - Herein is love, not that we loved God, but that God loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.    
1John 4:10 - זֹאת הִיא הָאַהֲבָה לֹא שֶׁאֲנַחְנוּ אָהַבְנוּ אֶת־הָאֱלֹהִים כִּי אִם־הוּא אָהַב אוֹתָנוּ וַיִּשְׁלַח אֶת־בְּנוֹ לְכַפָּרָה עַל־חַטֹּאתֵינוּ׃    
1John 4:11 - חַבִּיבַי אֵן הָכַנָא אַחבַן אַלָהָא אָפ חנַן חַיָבִינַן חַד לחַד למַחָבוּ .   
1John 4:11 - MY beloved, if Aloha so hath loved us, we also are indebted to love one another.    
1John 4:11 - My beloved, if God hath so loved us, we also ought to love one another.   
1John 4:11 - My beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.   
1John 4:11 - יְדִידַי אִם־כָּכָה אָהַב אֹתָנוּ הָאֱלֹהִים גַּם־אֲנַחְנוּ חַיָּבִים לְאַהֲבָה אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ׃   
1John 4:12 - לַאלָהָא מֵמתוּם אנָשׁ לָא חזָיהי אֵן דֵּין נַחֵב חַד לחַד אַלָהָא בַּן מקַוֵא וחוּבֵּה מֵשׁתַּמלֵא בַּן .   
1John 4:12 - Aloha no man hath seen but if we love one another, Aloha in us abideth, and his love is fulfilled in us.    
1John 4:12 - No one hath ever seen God; but if we love one another, God abideth in us, and his love is perfected in us.    
1John 4:12 - No man has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us;    
1John 4:12 - אֶת־הָאֱלֹהִים לֹא־רָאָה אִישׁ מֵעוֹלָם וְאִם־נֶאֱהַב אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ הָאֱלֹהִים יַעֲמֹד בְּקִרְבֵּנוּ וְאַהֲבָתוֹ נִשְׁלְמָה־בָּנוּ׃    
1John 4:13 - וַבהָדֵא יָדעִינַן דּבֵה מקַוֵינַן והוּ מקַוֵא בַּן דּמֵן רוּחֵה יַהב לַן .   
1John 4:13 - And by this we know that in him we abide, and he abideth in us, because of his Spirit he hath given us.    
1John 4:13 - And by this we know, that we abide in him and that he abideth in us, because he hath given of his Spirit to us.    
1John 4:13 - Hereby we know that we abide in him, and he in us, because he has given us of his Spirit.   
1John 4:13 - בָּזֹאת נֵדַע אֲשֶׁר־בּוֹ נִשְׁכֹּן וְהוּא בָנוּ כִּי־נָתַן לָנוּ מֵרוּחוֹ׃   
1John 4:14 - וַחנַן חזַין ומַסהדִינַן דַּאבָא שַׁדַּר לַברֵה פָּרוּקָא לעָלמָא .    
1John 4:14 - And we have seen and we testify that the Father hath sent his Son, the Redeemer of the world.    
1John 4:14 - And we have seen, and do testify, that the Father hath sent his Son, a Redeemer for the world.   
1John 4:14 - And we have seen and do testify that the Father sent his Son to be the Saviour of the world.   
1John 4:14 - וַאֲנַחְנוּ חָזִינוּ וַנָּעִידָה כִּי הָאָב שָׁלַח אֶת־הַבֵּן מוֹשִׁיעַ הָעוֹלָם׃   
1John 4:15 - כֻּל דּמַודֵּא בּיֵשׁוּע דּהוּיוּ בּרֵה דַּאלָהָא אַלָהָא בֵּה מקַוֵא והוּ מקַוֵא בַּאלָהָא .   
1John 4:15 - Whosoever confesseth Jeshu that he is the Son of Aloha, in him Aloha abideth, and he abideth in Aloha.    
1John 4:15 - Whoever confesseth Jesus to be the Son of God, God abideth in him, and he abideth in God.   
1John 4:15 - Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.   
1John 4:15 - כָּל־הַמּוֹדֶה כִּי יֵשׁוּעַ הוּא בֶן־הָאֱלֹהִים הָאֱלֹהִים שֹׁכֵן בּוֹ וְהוּא בֵּאלֹהִים׃   
1John 4:16 - וַחנַן הַימֵנן וִידַען חוּבָּא דּאִית לֵה לַאלָהָא צֵאדַין אַלָהָא גֵּיר חוּבָּא הוּ וכֻל דַּמקַוֵא בּחוּבָּא בַּאלָהָא מקַוֵא .   
1John 4:16 - And we have believed and known the love which Aloha hath toward us; for Aloha is Love. And every one who abideth in love in Aloha abideth.    
1John 4:16 - And we have believed and known the love, which God hath towards us: for God is love, and whoever abideth in love, abideth in God.   
1John 4:16 - And we have believed and have known the love that God has for us. God is love; and he who dwells in love, abides in God.    
1John 4:16 - וַאֲנַחְנוּ יָדַעְנוּ וַנַּאֲמֵן בָּאַהֲבָה אֲשֶׁר אֱלֹהִים אָהַב אֹתָנוּ הָאֱלֹהִים הוּא אַהֲבָה וְהָעֹמֵד בָּאַהֲבָה עֹמֵד בֵּאלֹהִים וְהָאֱלֹהִים עֹמֵד בּוֹ׃   
1John 4:17 - וַבהָדֵא מֵשׁתַּלַם חוּבֵּה עַמַן דּגַליוּת אַפֵּא תֵּהוֵא לַן בּיַומָא דּדִינָא מֵטֻל דַּאיכ דַּהוָא הוּ הָכַנָא אָפ חנַן אִיתַין בּהָנָא עָלמָא .   
1John 4:17 - And in this is his love perfected with us, that openness of face we might have in the day of judgment; because that as He was, so also we are in this world.    
1John 4:17 - And hereby is his love perfected with us; that we may have open countenances in the day of judgment; because as he was, so also are we in this world.   
1John 4:17 - Herein is his love made perfect in us, so that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world   
1John 4:17 - וּבָזֹאת נִשְׁלְמָה־בָּנוּ הָאַהֲבָה בִּהְיוֹת לָנוּ פִּתְחוֹן פֶּה לְיוֹם הַדִּין כִּי כָמֹהוּ כֵּן גַּם־אֲנַחְנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה׃    
1John 4:18 - דֵּחלתָא בּחוּבָּא לַיתּ אֵלָא חוּבָּא משַׁמליָא לבַר שָׁדֵא לָה לדֵחלתָא מֵטֻל דּדֵחלתָא בּקֵנטָא אִיתֵיה הַו דֵּין דּדָחֵל לָא משַׁמלַי בּחוּבָּא .   
1John 4:18 - Fear in love is not: but perfect love hath cast out fear, because fear is in terror.[Bequento, In periculo.- SCHAFF. Root, Quenat, vitavit, extimuit vehementer. Fabricius has in perturbatione.] He who feareth is not perfect in love.    
1John 4:18 - In love there is no fear; but perfect love casteth out fear; because fear existeth in peril, and he that feareth is not perfected in love.   
1John 4:18 - There is no fear in love; but perfect love casts out fear: because fear is tormenting. He who fears is not made perfect in love.   
1John 4:18 - אֵין פַּחַד לָאַהֲבָה כִּי הָאַהֲבָה הַשְּׁלֵמָה תְּגָרֵשׁ אֶת־הַפָּחַד כִּי הַפַּחַד הוּא פַחַד מִן־הָעֹנֶשׁ וְהַמְפַחֵד אֵינֶנּוּ שָׁלֵם בָּאַהֲבָה׃   
1John 4:19 - חנַן הָכִיל נַחֵב לַאלָהָא מֵטֻל דּהוּ קַדמָיַת אַחבַן .    
1John 4:19 - We then will love Aloha, because he hath first loved us.    
1John 4:19 - Let us, therefore, love God; because he hath first loved us.   
1John 4:19 - We love God because he first loved us.    
1John 4:19 - אֲנַחְנוּ אֹהֲבִים אֹתוֹ כִּי הוּא קִדֵּם לְאַהֲבָה אֹתָנוּ׃    
1John 4:20 - אֵן דֵּין אנָשׁ נאִמַר דּמַחֵב אנָא לַאלָהָא ולַאחוּהי סָנֵא דַּגָּלָא הוּ הַו גֵּיר דּלַאחוּהי דּמֵתחזֵא לָא מַחֵב לַאלָהָא הַו דּלָא מֵתחזֵא אַיכַּנָא מֵשׁכַּח דּנַחֵב .   
1John 4:20 - But if one shall say, I love Aloha, and his brother he hateth, he is a liar. For he who his brother whom he hath seen loveth not, how can he love Aloha himself whom he hath not seen?    
1John 4:20 - And if any one shall say, I love God, and yet hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother who is visible, how can he love God who is invisible ?   
1John 4:20 - If a man say, I love God, and yet hates his brother, he is a liar: for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?   
1John 4:20 - כִּי־יֹאמַר אִישׁ אֹהֵב אֲנִי אֶת־הָאֱלֹהִים וְהוּא שֹׂנֵא אֶת־אָחִיו שֶׁקֶר הוּא מְדַבֵּר כִּי אֲשֶׁר לֹא יֶאֱהַב אֶת־אָחִיו אֲשֶׁר הוּא רֹאֶה אֵיכָכָה יוּכַל לֶאֱהֹב אֶת־הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר הוּא אֵינֶנּוּ רֹאֶה אֹתוֹ׃    
1John 4:21 - והָנָא פּוּקדָּנָא קַבֵּלן מֵנֵה דּכֻל דּמַחֵב לַאלָהָא נַחֵב אָפ לַאחוּהי .   
1John 4:21 - And this commandment we have received from him, That every one who loveth Aloha shall love also his brother.    
1John 4:21 - And this command we have received from him, that whoever loveth God, must love also his brother.   
1John 4:21 - And this commandment we have from him, That he who loves God loves his brother also.   
1John 4:21 - וְזֹאת הַמִּצְוָה מֵאִתּוֹ לָנוּ כִּי הָאֹהֵב אֶת־הָאֱלֹהִים יֶאֱהַב גַּם־אֶת־אָחִיו׃ 

1John 5:1 - כֻּל דַּמהַימֵן דּיֵשׁוּע אִיתַוהי משִׁיחָא מֵן אַלָהָא יִלִיד וכֻל דּמַחֵב ליָלוּדָא מַחֵב אָפ להַו דֵּאתִילֵד מֵנֵה .   
1John 5:1 - WHOSOEVER believeth that Jeshu is the Meshiha of Aloha is born. And every one who loveth the Generator loveth also him who is generated of him.    
1John 5:1 - Whoever believeth that Jesus is the Messiah, is born of God. And whoever loveth the begetter, loveth him also that is begotten of him.   
1John 5:1 - WHOSOEVER believes that Jesus is the Christ is born of God: and everyone who loves him who begat him, loves him also who is begotten of him.   
1John 5:1 - כָּל־הַמַּאֲמִין כִּי יֵשׁוּעַ הוּא הַמָּשִׁיחַ הוּא נוֹלָד מֵאֱלֹהִים וְכָל־הָאֹהֵב אֶת־מוֹלִידוֹ יֶאֱהַב גַּם אֶת־הַנּוֹלָד מֵאִתּוֹ׃    
1John 5:2 - וַבהָדֵא יָדעִינַן דּמַחבִינַן לַבנַוהי דַּאלָהָא מָא דּלַאלָהָא מַחבִינַן ועָבדִּינַן פּוּקדָּנַוהי .   
1John 5:2 - And by this we know that we love the children of Aloha, when we love Aloha, and work his commandments.    
1John 5:2 - And by this we know, that we love the children of God, when we love God, and follow his commandments.   
1John 5:2 - And by this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.   
1John 5:2 - בְּזֹאת נֵדַע כִּי נֶאֱהַב אֶת־בְּנֵי הָאֱלֹהִים בְּאַהֲבָתֵנוּ אֶת־הָאֱלֹהִים וּבְשָׁמְרֵנוּ אֶת־מִצְוֹתָיו׃   
1John 5:3 - הָנָא הוּ גֵּיר חוּבֵּה דַּאלָהָא דּנֵטַר פּוּקדָּנַוהי ופוּקדָּנַוהי לָא יַקִירִין .   
1John 5:3 - For this is the love of Aloha, that we keep his commandments; and his commandments are not heavy.    
1John 5:3 - For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not burdensome.   
1John 5:3 - For this is the love of God, that we keep his commandments: And his commandments are not difficult.   
1John 5:3 - כִּי זֹאת אַהֲבַת אֱלֹהִים אֲשֶׁר נִשְׁמֹר אֶת־מִצְוֹתָיו וּמִצְוֹתָיו בִּלְתִּי קָשׁוֹת הֵנָּה׃   
1John 5:4 - מֵטֻל דּכֻל דִּילִיד מֵן אַלָהָא זָכֵא לֵה לעָלמָא והָדֵא הי זָכוּתָא דַּזכָתֵה לעָלמָא הַימָנוּתַן .   
1John 5:4 - Because every one who is born of Aloha overcometh the world: and this is the victory which overcometh the world, our faith.    
1John 5:4 - Because, whoever is born of God, overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, our faith.   
1John 5:4 - For whoever is born of God triumphs over the world: and this is the victory which conquers the world, even our faith.    
1John 5:4 - כִּי־כֹל הַנּוֹלָד מֵאֵת הָאֱלֹהִים מְנַצֵּחַ אֶת־הָעוֹלָם וֶאֱמוּנָתֵנוּ הִיא הַנִּצָּחוֹן הַמְּנַצֵּחַ אֶת־הָעוֹלָם׃    
1John 5:5 - מַנוּ גֵּיר דּזָכֵא לֵה לעָלמָא אֵלָא הַו דַּמהַימֵן דּיֵשׁוּע בּרֵה הוּ דַּאלָהָא .   
1John 5:5 - For who (is he) that overcometh the world, but he who believeth that Jeshu is the Son of Aloha ?    
1John 5:5 - For who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God ?   
1John 5:5 - Who is he who triumphs over the world but he who believes that Jesus is the Son of God?   
1John 5:5 - מִי הַמְּנַצֵּחַ אֶת־הָעוֹלָם כִּי אִם־הַמַּאֲמִין בְּיֵשׁוּעַ שֶׁהוּא בֶּן־הָאֱלֹהִים׃   
1John 5:6 - הָנַו דֵּאתָא בּיַד מַיָא וַדמָא יֵשׁוּע משִׁיחָא לָא הוָא בּמַיָא בַּלחוּד אֵלָא בּמַיָא וַדמָא .   
1John 5:6 - This is he who came by water and blood, Jeshu the Meshiha: it was not by water only, but by water and blood; and the Spirit testifieth, because the Spirit himself is truth.    
1John 5:6 - This is he who came by the water and the blood. Jesus the Messiah; not by the water only, but by the water and the blood. And the Spirit testifieth; because the Spirit is truth.   
1John 5:6 - This is he who came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And the Spirit testifies that that very Spirit is the truth.   
1John 5:6 - זֶה הוּא אֲשֶׁר־בָּא בְּמַיִם וּבְדָם (וּבְרוּחַ) יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ לֹא בְּמַיִם בִּלְבַד כִּי אִם־בַּמַּיִם וּבַדָּם וְהָרוּחַ הוּא הַמֵּעִיד כִּי הָרוּחַ הוּא הָאֱמֶת׃   
1John 5:7 - ורוּחָא מַסהדָא דּהִי רוּחָא אִיתֵיה שׁרָרָא .   
1John 5:7 - And there are three that testify, the Spirit, and the water, and the blood;   
1John 5:7 - [For there are three that testify in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit: and these three are one.]    
1John 5:7 - For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.    
1John 5:7 - כִּי שְׁלֹשָׁה הַמְּעִידִים בַּשָּׁמַיִם הָאָב הַדָּבָר וְרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וּשְׁלָשְׁתָּם אֶחָד הֵמָּה׃   
1John 5:8 - ואִיתַיהוּן תּלָתָא סָהדִּין רוּחָא ומַיָא וַדמָא וַתלָתַּיהוּן בּחַד אֵנוּן .   
1John 5:8 - and these three are in one.    
1John 5:8 - And there are three witnesses, the Spirit, and the water, and the blood: and these three are in union.   
1John 5:8 - And there are three to bear witness, the Spirit, and the water, and the blood: and these three are one.   
1John 5:8 - וּשְׁלֹשָׁה הֵמָּה הַמְּעִידִים בָּאָרֶץ הָרוּחַ הַמַּיִם וְהַדָּם וּשְׁלָשְׁתָּם עֵדוּת אֶחָת׃   
1John 5:9 - אֵן סָהדּוּתָא דַּבנַינָשָׁא מקַבּלִינַן חַד כּמָא סָהדּוּתֵה דַּאלָהָא דּרַבָּא הי והָדֵא הִי סָהדּוּתֵה דַּאלָהָא דַּאסהֵד עַל בּרֵה .    
1John 5:9 - If the testimony of men we receive, how much greater is the testimony of Aloha ? and this is the testimony which Aloha hath testified concerning his Son.    
1John 5:9 - If we receive the testimony of men, how much greater is the testimony of God? And this is the testimony of God, which he hath testified concerning his Son.   
1John 5:9 - If we accept the testimony of men, how much greater is the testimony of God: for this is the testimony of God, which he has testified of his Son.   
1John 5:9 - הֵן־נְקַבֵּל עֵדוּת בְּנֵי אָדָם וְעֵדוּת הָאֱלֹהִים הֲלֹא גְדוֹלָה מִמֶּנָּה כִּי זֹאת הִיא עֵדוּת הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר הֵעִיד עַל־בְּנוֹ׃    
1John 5:10 - כֻּלמַן דַּמהַימֵן בַּברֵה דַּאלָהָא אִית לֵה הָדֵא סָהדּוּתָא בּנַפשֵׁה כֻּל דּלָא מהַימֵן לַאלָהָא דַּגָּלָא עַבדֵּה בַּדלָא הַימֵן לסָהדּוּתָא דַּאסהֵד אַלָהָא עַל בּרֵה .   
1John 5:10 - Whosoever believeth in the Son of Aloha hath this testimony in himself. Every one who believeth not Aloha hath made him a liar, in not believing the testimony that he hath testified concerning his Son.    
1John 5:10 - Whoever believeth in the Son of God, hath this testimony in himself. And whoever believeth not God, hath made him a liar, by not believing the testimony which God hath testified concerning his Son.    
1John 5:10 - He who believes on the Son of God has this testimony in himself: he who does not believe God, has made him a liar; because he does not believe the record that God gave of his Son.    
1John 5:10 - הַמַּאֲמִין בְּבֶן־הָאֱלֹהִים יֶשׁ־לוֹ עֵדוּת בְּנַפְשׁוֹ וַאֲשֶׁר לֹא יַאֲמִין לֵאלֹהִים לְכֹזֵב שָׂמָהוּ יַעַן לֹא־הֶאֱמִין בָּעֵדוּת אֲשֶׁר הֵעִיד הָאֱלֹהִים עַל־בְּנוֹ׃   
1John 5:11 - והָדֵא הי סָהדּוּתָא דּחַיֵא דַּלעָלַם יַהב לַן אַלָהָא והֵנוּן חַיֵא בַּברֵה אִיתַיהוּן .   
1John 5:11 - And this is the testimony, That the life which is eternal, Aloha hath given to us, and this life is in his Son.    
1John 5:11 - And this is the testimony, that God hath given to us life eternal, and this life is in his Son.   
1John 5:11 - And this is the testimony, that God has given to us eternal life, and this life is in his Son   
1John 5:11 - וְזֹאת הִיא הָעֵדוּת כִּי חַיֵּי עוֹלָם נָתַן לָנוּ הָאֱלֹהִים וְהַחַיִּים הָאֵלֶּה בִּבְנוֹ הֵמָּה׃   
1John 5:12 - כֻּל דַּאחִיד לַברָא אַחִיד אָפ לחַיֵא וכֻל דּלָא אַחִיד לַברֵה דַּאלָהָא לַיתּ לֵה חַיֵא .   
1John 5:12 - Every one who apprehendeth [Cul d'achid labro.] the Son, apprehendeth also life; and every one who apprehendeth not the Son of Aloha, hath not life.    
1John 5:12 - Every one that taketh hold of the Son, taketh hold of life; and every one that taketh not hold of the Son, hath not life.   
1John 5:12 - He who believes on the Son has life; he who does not believe on the Son of God does not have life.   
1John 5:12 - אֲשֶׁר יֶשׁ־לוֹ הַבֵּן יֶשׁ־לוֹ הַחַיִּים וַאֲשֶׁר אֵין־לוֹ בֶּן־הָאֱלֹהִים אֵין לוֹ הַחַיִּים׃   
1John 5:13 - הָלֵין כֵּתבֵּת לכוּן דּתֵדּעוּן דּחַיֵא דַּלעָלַם אִית לכוּן לַאילֵין דּהַימֵנתּוּן בַּשׁמֵה דַּברֵה דַּאלָהָא .   
1John 5:13 - These I have written to you, that you may know that you have the life which is eternal, who believe in the name of the Son of Aloha.    
1John 5:13 - These things have I written to you, that ye may know that ye have life eternal, ye who believe in the name of the Son of God.   
1John 5:13 - These things I have written to you who believe on the name of the Son of God; that you may know that you have eternal life.   
1John 5:13 - זֹאת כָּתַבְתִּי אֲלֵיכֶם לְמַעַן תֵּדְעוּן שֶׁחַיֵּי עוֹלָם לָכֶם הַמַּאֲמִינִים בְּשֵׁם בֶּן־הָאֱלֹהִים׃   
1John 5:14 - והָדֵא פַּרֵהסִיַא אִית לַן לוָתֵה דּכֻל דּשָׁאלִינַן לֵה אַיכ צֵביָנֵה שָׁמַע לַן .   
1John 5:14 - And this is the assurance that we have toward him, that all that we ask of him according to his will, he heareth us.    
1John 5:14 - And this is the confidence that we have towards him, that whatever we ask of him, agreeably to his will, he heareth us.    
1John 5:14 - And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us:    
1John 5:14 - וּבִטְחוֹנֵנוּ בוֹ שֶׁאִם־נִשְׁאַל דָּבָר כִּרְצוֹנוֹ יִשְׁמַע בְּקוֹלֵנוּ׃   
1John 5:15 - וֵאן מפָּסִינַן דּשָׁמַע לַן עַל מֵדֵּם דּשָׁאלִינַן מֵנֵה תּכִילִינַן דּקַבֵּלן מֵן כַּדּוּ שֵׁאלָתַן דּשֵׁאלן מֵנֵה .   
1John 5:15 - And if we are persuaded that he heareth us concerning what we ask from him, we are confident of receiving already the requests that we ask from him.    
1John 5:15 - And if we are persuaded that he heareth us respecting what we ask of him, we are confident of receiving presently the petitions which we asked of him.   
1John 5:15 - For if we beseech him to hear us concerning the things that we ask of him, we are assured that we have already received from him those things that we desire.   
1John 5:15 - וּלְפִי שֶׁיֹּדְעִים אֲנַחְנוּ כִּי יִשְׁמַע בְּקוֹלֵנוּ לְכָל־אֲשֶׁר נִשְׁאָל נֵדַע גַּם־זֹאת כִּי הוּא מְמַלֵּא מִשְׁאֲלוֹתֵינוּ׃    
1John 5:16 - אֵן אנָשׁ נֵחזֵא לַאחוּהי דּחָטֵא חטָהָא דּלָא מחַיַב למַותָּא נֵשַׁאל ומֵתיַהבִּין לֵה חַיֵא לַאילֵין דּלָא הוָא אַיכ דַּלמַותָּא חָטֵין אִית גֵּיר חטָהָא דּמַותָּא לָא הוָא עַל הָנָא אָמַר אנָא דּנֵבעֵא אנָשׁ .   
1John 5:16 - if a man shall see his brother sin a sin not obnoxious to the death, he shall ask, and life be given to him, to those who sin not as unto the death. For there is the sin of death;-it is not concerning this I say that a man shall pray.    
1John 5:16 - If any one shall see his brother sin a sin which doth not deserve death, he shall ask, and life will be given him, to them [I say] who sin not as unto death. For there is a sin of death; and I do not say of this, that a man should pray for it.   
1John 5:16 - If any man see his brother commit a sin which is not worthy of death, let him ask and Eternal Life. 1 John 5 life will be granted him, if he has not committed a sin worthy of death. There is a sin worthy of death: I do not say that he shall pray for it.   
1John 5:16 - אִישׁ כִּי־יִרְאֶה אֶת־אָחִיו חוֹטֵא חַטָּאת אֲשֶׁר אֵינֶנָּה לַמָּוֶת שָׁאֹל יִשְׁאַל בַּעֲדוֹ וְיִתֶּן־לוֹ חַיִּים לְכָל־אֲשֶׁר חָטְאוּ וְלֹא לַמָּוֶת הֶן־יֵשׁ חֵטְא מָוֶת עַל־זֶה לֹא אֹמַר לִשְׁאוֹל בַּעֲדוֹ׃    
1John 5:17 - כֻּל עַולָא גֵּיר חטִיתָא הוּ ואִית חטָהָא דּלָא הוָא דּמַותָּא הוּ .    
1John 5:17 - For all iniquity is sin; and there is sin which is not of death.    
1John 5:17 - For all iniquity is sin; and there is a sin which is not of death.   
1John 5:17 - All unrighteousness is sin: but there is a sin which is not worthy of death.   
1John 5:17 - כָּל־מַעֲשֵׂה עָוֶל חֵטְא הִיא וְיֵשׁ חַטָּאת אֲשֶׁר אֵינֶנָּהּ לַמָּוֶת׃   
1John 5:18 - ויָדעִינַן דּכֻל דִּילִיד מֵן אַלָהָא לָא חָטֵא הַו גֵּיר דִּילִיד מֵן אַלָהָא נָטַר נַפשֵׁה ובִישָׁא לָא מֵתקַרַב לֵה .   
1John 5:18 - And we know that every one who is born of Aloha sinneth not. For he who is born of Aloha keepeth himself, and the Evil doth not approach him.    
1John 5:18 - And we know, that every one who is born of God, sinneth not: for he that is born of God keepeth himself, and the evil one toucheth him not.   
1John 5:18 - We know that everyone who is born of God does not sin: for he who is born of God watches himself, and the evil one does not come near him.   
1John 5:18 - יָדַעְנוּ כִּי כָל־הַנּוֹלָד מֵאֵת הָאֱלֹהִים לֹא יֶחֱטָא כִּי אֲשֶׁר יֻלַּד מֵאֵת הָאֱלֹהִים יִשְׁמֹר אֶת־נַפְשׁוֹ וְהָרַע לֹא־יִגַּע בּוֹ׃    
1John 5:19 - יָדעִינַן דּמֵן אַלָהָא חנַן ועָלמָא כֻּלֵה בּבִישָׁא הוּ סִים .    
1John 5:19 - We know that we are of Aloha, and the whole world in the Evil is lying.    
1John 5:19 - We know, that we are of God; and all the world is reposing on the evil one.   
1John 5:19 - And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness.   
1John 5:19 - יָדַעְנוּ כִּי מֵאֱלֹהִים אֲנָחְנוּ וְכָל־הָעוֹלָם בְּרָע הוּא׃    
1John 5:20 - ויָדעִינַן דַּברֵה דַּאלָהָא אֵתָא ויַהב לַן מַדּעָא דּנֵדַּע לשַׁרִירָא ונֵהוֵא בֵּה בּשַׁרִירָא בַּברֵה יֵשׁוּע משִׁיחָא הָנָא הוּ אַלָהָא שַׁרִירָא וחַיֵא דַּלעָלַם .   
1John 5:20 - And we know that the Son of Aloha hath come, and hath given us knowledge to know the truth, and to be in him in the truth, in his Son Jeshu the Meshiha. This is Aloha the true, and the life which is eternal.    
1John 5:20 - And we know that the Son of God hath come, and hath given us knowledge that we might know the True One; and that we might be in the True One, in his Son Jesus the Messiah. He is the true God, and the life eternal.   
1John 5:20 - And we know that the Son of God has come, and has given us an understanding, that we may know Him who is true, and we are in him who is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.   
1John 5:20 - וְיָדַעְנוּ כִּי בָא בֶּן־אֱלֹהִים וַיִּתֶּן־לָנוּ בִינָה לָדַעַת אֶת־הָאֲמִתִּי וּבָאֲמִתִּי אֲנַחְנוּ בִּבְנוֹ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ זֶה הוּא הָאֵל הָאֲמִתִּי וְחַיֵּי הָעוֹלָמִים׃   
1John 5:21 - בּנַי טַרו נַפשׁכוּן מֵן דֵּחלַת פּתַכרֵא .   
1John 5:21 - My sons, keep yourselves from the service of idols.   
1John 5:21 - My children, keep yourselves from idolatry.   
1John 5:21 - My children, keep yourselves from idols.    
1John 5:21 - בָּנַי הִשָּׁמְרוּ לָכֶם מִן־הָאֱלִילִים אָמֵן׃   
2John 1:1 - קַשִׁישָׁא לַגבִיתָא קוּרִיַא ולַבנֵיה אַילֵין דֵּאנָא מַחֵב אנָא בַּשׁרָרָא לָא הוָא דֵּין אֵנָא בַּלחוּדַי אֵלָא כֻּלהוּן אַילֵין דּיַדעוּהי לַשׁרָרָא .   
2John 1:1 - THE presbyter to the elect Kuria and to her sons, whom I love in truth, nor I only, but all they who know the truth,    
2John 1:1 - THE Elder, to Kuria the elect, and to her children: whom I love in the truth, and not I only, but all they who know the truth;   
2John 1:1 - THE minister, to the mother church, and her children, those whom I love in the truth, and not I only, but also all those who have known the truth,   
2John 1:1 - הַזָּקֵן אֶל־הַגְּבִירָה הַבְּחִירָה וְאֶל־בָּנֶיהָ אֲשֶׁר אֲנִי אֹהֵב אֹתָם בֶּאֱמֶת וְלֹא־אֲנִי לְבַדִּי כִּי אִם־גַּם כָּל־יֹדְעֵי הָאֱמֶת׃    
2John 1:2 - מֵטֻל שׁרָרָא אַינָא דַּמקַוֵא בַּן ועַמַן אִיתַוהי לעָלַם .    
2John 1:2 - on account of the truth which abideth in us, and is with us for ever;    
2John 1:2 - for the sake of the truth, which abideth in us and is with us for ever.   
2John 1:2 - For the sake of the truth which dwells in us and is with us for ever,   
2John 1:2 - לְמַעַן הָאֱמֶת הָעֹמֶדֶת בְּקִרְבֵּנוּ וְגַם־תִּהְיֶה עִמָּנוּ לְעוֹלָם׃   
2John 1:3 - תֵּהוֵא עַמַן טַיבּוּתָא ורַחמֵא וַשׁלָמָא מֵן אַלָהָא אַבָא ומֵן מָרַן יֵשׁוּע משִׁיחָא בּרֵה דַּאבָא בַּשׁרָרָא וַבחוּבָּא .   
2John 1:3 - Grace be with you and mercy and peace, from Aloha the Father, and from Jeshu Meshiha the Son of the Father, in truth and in love.    
2John 1:3 - May grace be with you, and mercy, and peace, from God the Father, and from our Lord Jesus the Messiah, the Son of the Father, in truth and love.   
2John 1:3 - Grace be with us, mercy, and peace, from God the Father, and from the LORD Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.   
2John 1:3 - יְהִי עִמָּנוּ חֶסֶד וְרַחֲמִים וְשָׁלוֹם מֵאֵת הָאֱלֹהִים אָבִינוּ וּמֵאֵת אֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־הָאָב בֶּאֱמֶת וּבְאַהֲבָה׃    
2John 1:4 - חדִית סַגִּי דֵּאשׁכּחֵת מֵן בּנַיכּי דַּמהַלכִין בַּשׁרָרָא אַיכַּנָא דּפוּקדָּנָא נסַבנַן מֵן אַבָא .   
2John 1:4 - I have rejoiced much to have found of thy sons who walk in the truth, after the commandment we have received from the Father.    
2John 1:4 - I have rejoiced greatly, that I found [some] of thy children, who walked in the truth, as we have received commandment from the Father.   
2John 1:4 - I rejoiced greatly that I found some of your children living in the truth, as we have received a commandment from the Father.   
2John 1:4 - שָׂמַחְתִּי מְאֹד כִּי־מָצָאתִי מִבָּנַיִךְ מִתְהַלְּכִים בָּאֱמֶת כַּמִּצְוָה אֲשֶׁר קִבַּלְנוּ מֵאֵת הָאָב׃   
2John 1:5 - והָשָׁא מפִּיס אנָא לֵכי קוּרִיַא לָא הוָא אַיכ פּוּקדָּנָא חַדתָא כָּתֵב אנָא לֵכי אֵלָא הַו דּאִית הוָא לַן מֵן שׁוּרָיָא דּנַחֵב חַד לחַד .    
2John 1:5 - And now I entreat thee, Kuria,-no new commandment writing to thee, but that which we have had from the beginning,-that we love one another.    
2John 1:5 - And now, I beseech thee, Kuria, (I write no new commandment to thee, but that which was with us from the beginning,) that we should love one another.   
2John 1:5 - And now I beseech you, O mother church, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we had from the beginning, that we love one another   
2John 1:5 - וְעַתָּה מְבַקֵּשׁ אֲנִי מִמֵּךְ הַגְּבִירָה וְלֹא כְּכֹתֵב אֵלַיִךְ מִצְוָה חֲדָשָׁה כִּי אִם־אֵת אֲשֶׁר הָיְתָה־לָּנוּ מֵרֹאשׁ לְאַהֲבָה אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ׃   
2John 1:6 - והָנָא אִיתַוהי חוּבָּא דַּנהַלֵכ אַיכ פּוּקדָּנַוהי הָנָא פּוּקדָּנָא אִיתַוהי אַיכ מָא דַּשׁמַעתּוּן מֵן שׁוּרָיָא דּבֵה הוַיתּוּן מהַלכִין .    
2John 1:6 - And this is love, that we walk according to the commandment; this commandment is according to that which you have heard from the beginning, that in it we should walk.    
2John 1:6 - And this is love, that we walk according to the commandment. This is the commandment, as ye have heard from the beginning, that we should walk in it.   
2John 1:6 - And this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should follow it.   
2John 1:6 - וְזֹאת הִיא הָאַהֲבָה אֲשֶׁר נִתְהַלֵּךְ בְּמִצְוֹתָיו זֹאת הִיא הַמִּצְוָה אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם מֵרֹאשׁ לְהִתְהַלֵּךְ בָּהּ׃    
2John 1:7 - מֵטֻל דּסַגִּיֵאא מַטעיָנֵא נפַקו בֵּה בּעָלמָא אַילֵין דּלָא מַודֵּין דּיֵשׁוּע משִׁיחָא אֵתָא בַּבסַר הָנָא אִיתַוהי מַטעיָנָא וַאנטִיכרִיסטָוס .    
2John 1:7 - Because many deceivers are come out into the world who confess not that Jeshu Meshiha came in the flesh. This is the deceiver and antichrist.    
2John 1:7 - Because many seducers have gone forth into the world, who confess not that Jesus the Messiah hath come in the flesh. This is a seducer and Antichrist.   
2John 1:7 - For many deceivers have appeared in the world, who do not acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh. Such a person is a deceiver and an antichrist.   
2John 1:7 - כִּי מַתְעִים רַבִּים בָּאוּ לָעוֹלָם אֲשֶׁר אֵינָם מוֹדִים בְּיֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ הַבָּא בַבָּשָׂר זֶה הוּא הַמַּתְעֶה וְשׂוֹטֵן הַמָּשִׁיחַ׃   
2John 1:8 - אֵזדַּהרו בּנַפשׁכוּן דּלָא תַּובּדוּן מֵדֵּם דַּפלַחתּוּן אֵלָא אַגרָא משַׁלמָנָא תֵּתפַּרעוּן .   
2John 1:8 - Be watchful of yourselves, that not any thing perish which you have wrought; but (that with) a complete reward you may be recompensed.    
2John 1:8 - Take heed to yourselves, that ye lose not what ye have wrought; but that ye may be recompensed with a full reward.    
2John 1:8 - Look to yourselves, that you lose not those things which you have accomplished, but that you receive a full reward.    
2John 1:8 - הִזָּהֲרוּ פֶּן־תֹּאבַד מִמֶּנּוּ פְּעֻלָּתֵנוּ כִּי אִם־נִקַּח מַשְׂכֻּרְתֵּנוּ שְׁלֵמָה׃   
2John 1:9 - כֻּל אַינָא דּעָבַר ולָא מקַוֵא בּיוּלפָּנֵה דַּמשִׁיחָא אַלָהָא לַיתּ בֵּה הַו דַּמקַוֵא בּיוּלפָּנֵה הָנָא ולַאבָא ולַברָא אִית לֵה .    
2John 1:9 - Every one who transgresseth, and abideth not in the doctrine of the Meshiha, hath not Aloha.[Or, Aloha is not in him.] He who abideth in his doctrine, this hath both the Father and the Son.    
2John 1:9 - Every one who transgresseth, and abideth not in the doctrine of the Messiah, God is not in him. And he who abideth in his doctrine, he hath the Father and the Son.   
2John 1:9 - Whosoever transgresses, and does not abide in the teaching of Christ, does not have God. He who abides in His doctrine, has both the Father and the Son.   
2John 1:9 - כָּל־הָעֹבֵר עַל־תּוֹרַת הַמָּשִׁיחַ וְאֵינֶנּוּ עֹמֵד בָּהּ אֵין לוֹ אֱלֹהִים וְהָעֹמֵד בְּתוֹרַת הַמָּשִׁיחַ יֶשׁ־לוֹ גַּם־הָאָב גַּם־הַבֵּן׃    
2John 1:10 - אֵן אנָשׁ אָתֵא לוָתכוּן והָנָא יוּלפָּנָא לָא מַיתֵּא לָא תּקַבּלוּנָיהי בּבַיתָּא וַחדִי לָכ לָא תּאִמרוּן לֵה .   
2John 1:10 - If any one come to you, and this doctrine bring not, receive him not into the house, and "Joy to you," and " Farewell," say not to him.    
2John 1:10 - If any one cometh to you, and bringeth not this doctrine, entertain him not in your house, nor say to him, Joy to thee:    
2John 1:10 - If anyone comes to you, and does not bring this doctrine, do not welcome him to your house, neither bid him to eat:    
2John 1:10 - כָּל־הַבָּא אֲלֵיכֶם וְלֹא יָבִיא אֶת־הַתּוֹרָה הַזֹּאת לֹא־תַאַסְפוּ אֹתוֹ הַבַּיְתָה וְלֹא תִשְׁאֲלוּ־לוֹ לְשָׁלוֹם׃   
2John 1:11 - הַו גֵּיר דָּאמַר לֵה חדִי לָכ משַׁותַּפ הוּ לַעבָדַוהי בִּישֵׁא .    
2John 1:11 - For he who saith to him, " Farewell," becometh a participator of his evil deeds.    
2John 1:11 - for he that saith to him, Joy to thee, is a participator in his evil deeds.   
2John 1:11 - For he who bids him to eat is partaker of his evil works.   
2John 1:11 - כִּי הַשֹּׁאֵל בִּשְׁלוֹמוֹ חָבֵר הוּא לְמַעֲשָׂיו הָרָעִים׃    
2John 1:12 - כַּד סַגִּיָאתָא אִית הוָא לִי למֵכתַּב לכוּן לָא בּעִית דַּביַד כַּרטִיסָא וַדיוּתָא אֵלָא מסַבַּר אנָא דּאִתֵא לוָתכוּן ופוּמָא לוָת פּוּמָא נמַלֵל דּחַדוּתָא דִּילַן תֵּהוֵא משַׁמליָא .   
2John 1:12 - Though I have many things to write to you, I will not with parchment and ink; but I hope to come to you, and mouth with mouth to speak, that our joy may be complete.    
2John 1:12 - Having many things I could write to you, I would not with paper and ink; but I hope to come to you, and to converse mouth to mouth, that our joy may be complete.   
2John 1:12 - I have many things to say to you, which I do not want to write with paper and ink: but I trust to come to you, and speak face to face, that our joy may be full.   
2John 1:12 - הַרְבֵּה יֶשׁ־לִי לִכְתֹּב אֲלֵיכֶם וְלֹא חָפַצְתִּי בִּנְיָר וּבִדְיוֹ כִּי אִם־אֲקַוֶּה לָבוֹא אֲלֵיכֶם וּלְדַבֵּר פֶּה אֶל־פֶּה לְמַעַן תִּהְיֶה שִׂמְחָתֵנוּ שְׁלֵמָה׃   
2John 1:13 - שָׁאלִין שׁלָמֵכי בּנַיָא דּחָתֵכי גּבִיתָא אַמִין .   
2John 1:13 - The sons of thy elect sister ask your peace. Grace be with you. Amen.   
2John 1:13 - The children of thy elect sister salute thee. Grace be with you. Amen.   
2John 1:13 - The children of your elect sister Church greet you. Grace be with you. Amen.   
2John 1:13 - בְּנֵי אֲחוֹתֵךְ הַבְּחִירָה שֹׁאֲלִים לִשְׁלוֹמֵךְ אָמֵן׃    
3John 1:1 - קַשִׁישָׁא לגַאִיָוס חַבִּיב להַו דֵּאנָא מַחֵב אנָא בַּשׁרָרָא .    
3John 1:1 - THE presbyter unto Gaios my beloved, whom I love in truth.    
3John 1:1 - THE Elder, to my beloved Gaius, whom I love in the truth.   
3John 1:1 - THE elder, to the well beloved Gaius, whom I love in the truth.   
3John 1:1 - הַזָּקֵן אֶל־גָּיוֹס יְדִידִי אֲשֶׁר אֲנִי אֹהֵב אֹתוֹ בֶּאֱמֶת׃    
3John 1:2 - חַבִּיבַן בּכֻלמֵדֵּם מצַלֵא אנָא עלַיכּ דּתֵצלַח ותֵהוֵא חלִים אַיכ מָא דּמַצלחָא נַפשָׁכ .   
3John 1:2 - Our beloved, in all things I pray for thee, that thou mayest prosper and be healthful, even as thy soul prospereth.    
3John 1:2 - Our beloved; in all things, I pray for thee that thou mayest prosper and be in health, as thy soul doth prosper.    
3John 1:2 - Our beloved, I pray above all things, that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers.    
3John 1:2 - יְדִידִי רְצוֹנִי שֶׁיִּיטַב לְךָ לְכָל־דָּבָר וְתִהְיֶה בָרִיא כְּטוֹב לְנַפְשֶׁךָ׃   
3John 1:3 - חדִית גֵּיר סַגִּי דָּאתֵין אַחֵא וסָהדִּין עַל שׁרָרָכ אַיכ מָא דַּאנתּ בַּשׁרָרָא מהַלֵכ אַנתּ .   
3John 1:3 - For I have rejoiced greatly when the brethren have come, and have testified concerning thy integrity, even as in the truth thou walkest.    
3John 1:3 - For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified concerning thy integrity, even as thou walkest in the truth.    
3John 1:3 - For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified concerning the truth that is in you, even as you live a true life.   
3John 1:3 - כִּי שָׂמַחְתִּי מְאֹד כַּאֲשֶׁר בָּאוּ אַחִים וַיָּעִידוּ עַל־אֲמִתֶּךָ אֲשֶׁר מִתְהַלֵּךְ אַתָּה בָּאֱמֶת׃   
3John 1:4 - דּרַבָּא מֵן הָדֵא חַדוּתָא לַיתּ לִי דֵּאשׁמַע דַּבנַיָא דִּילי בַּשׁרָרָא מהַלכִין .   
3John 1:4 - And greater joy than this I have not (than) when I hear that my sons walk in the truth.   
3John 1:4 - And I have no greater joy, than to hear that my children walk in the truth.   
3John 1:4 - I have no greater joy than to hear that my children follow the truth.   
3John 1:4 - אֵין לִי שִׂמְחָה גְדוֹלָה מִלִּשְׁמֹעַ אֶת־בָּנַי מִתְהַלְּכִים בָּאֱמֶת׃   
3John 1:5 - חַבִּיבַן בּהַימָנוּתָא עָבֵד אַנתּ הַו מָא דּסָעַר אַנתּ לוָת אַחֵא ויַתִּירָאיִת דּאִיתַיהוּן אַכסנָיֵא .   
3John 1:5 - Our beloved, in faithfulness thou performest what thou doest unto the brethren, and especially to those who are strangers,    
3John 1:5 - Our beloved, thou doest in faith, what thou performest towards the brethren; and especially towards strangers,    
3John 1:5 - Our beloved, you do faithfully that which you do to the brethren, especially to those who are strangers;   
3John 1:5 - יְדִידִי בֶּאֱמוּנָה כָּל־מַעֲשֶׂיךָ עִם־הָאַחִים וְעִם־הָאֹרְחִים׃    
3John 1:6 - אַילֵין דַּאסהֵדו עַל חוּבָכ קדָם כֻּלָה עִדּתָּא להָנוּן שַׁפִּיר עָבֵד אַנתּ דַּמזַוֵד אַנתּ להוּן אַיכ מָא דַּפֵאא לַאלָהָא .   
3John 1:6 - who have testified of thy charity, before all the church, to whom thou hast done well according to that which is worthy of Aloha.    
3John 1:6 - who have borne testimony to thy charity before the whole church, to whom thou doest good, as is pleasing to God.    
3John 1:6 - Who have borne witness concerning your love before the whole church: for the good things which you have done for them by supplying their needs, as is pleasing to God,   
3John 1:6 - אֲשֶׁר הֵעִידוּ עַל־אַהֲבָתְךָ בִּפְנֵי הַקָּהָל וְיָפֶה תַעֲשֶׂה לְשַׁלַּח אֹתָם כָּרָאוּי לִפְנֵי אֱלֹהִים׃   
3John 1:7 - חלָפ גֵּיר שׁמֵה נפַקו כַּד מֵדֵּם לָא נסַבו מֵן עַממֵא .    
3John 1:7 - For after his name they went forth, taking nothing from the Gentiles.    
3John 1:7 - For they went forth in behalf of his name, taking nothing of the Gentiles.   
3John 1:7 - Because they have gone forth for his name's sake, taking nothing from the Gentiles   
3John 1:7 - כִּי לְמַעַן שְׁמוֹ יָצָאוּ וְלֹא לָקְחוּ דָבָר מִן־הַגּוֹיִם׃    
3John 1:8 - חנַן הָכִיל חַיָבִינַן לַמקַבָּלוּ לדַאיכ הָלֵין דַּמעַדּרָנֵא נֵהוֵא לַשׁרָרָא .   
3John 1:8 - We therefore ought to receive such, that we may be helpers of the truth.    
3John 1:8 - We therefore ought to receive such persons, that we may be aiders of the truth.   
3John 1:8 - We, therefore, ought to welcome such, so that we may be fellow helpers to the truth.   
3John 1:8 - עַל־כֵּן עָלֵינוּ לְקַבֵּל אֹתָם לְמַעַן נִהְיֶה עֹזְרִים לָאֱמֶת׃    
3John 1:9 - בָּעֵא הוִית אֵכתּוּב לעִדּתָּא אֵלָא הַו דּרָחֵם דּנֵהוֵא קַדמָיָא דִּילהוּן דִּיָוטרֵפִיס לָא מקַבֵּל לַן .   
3John 1:9 - I would have written to the church; but he who loveth to be foremost [Kadmoyo.] of you, Diotrapas, receiveth us not.    
3John 1:9 - I was desirous of writing to the church; but he who loveth to be foremost among them, Diotrephes, receiveth us not.    
3John 1:9 - I wrote to the church, that Di-otre-phes, who loves to have the preeminence among them, would not receive us.    
3John 1:9 - אֲנִי כָתַבְתִּי אֶל־הַקְּהִלָּה אֲבָל דִּיּוֹטְרִיפַס הַמִּתְאַוֶּה לִהְיוֹת לָהֶם לְרֹאשׁ אֵינֶנּוּ מְקַבֵּל אֹתָנוּ׃   
3John 1:10 - מֵטֻל הָנָא אֵן הוּ דּאִתֵא אֵעהַד עבָדַוהי הָנוּן דַּעבַד דַּבמֵלֵא בִּישָׁתָא סָתַר לַן וכַד לָא ספַק לֵה הָלֵין לָא הוּ מקַבֵּל לַאחֵא ולַאילֵין דַּמקַבּלִין כָּלֵא ומַפֵּק מֵן עִדּתָּא .   
3John 1:10 - On account of this, if I come, I will remember the works which he doeth, who words of evil maketh concerning us; and these not satisfying him, he hath not received the brethren, and those who receive he forbiddeth, and also expelleth from the church.    
3John 1:10 - Therefore, if he come, remember those his doings, that he treated us with malignant words; and this not sufficing him, he received not the brethren; and those who would receive [them], he prohibited, and even ejected them from the church.   
3John 1:10 - Therefore, if I come, I will mention the things which he did, gossiping against us with malicious words: and not content with this, he not only did not receive the brethren, but also forbade those who would like to receive them, and cast them out of the church.   
3John 1:10 - עַל־כֵּן בְּבֹאִי אַזְכִּיר אֶת־מַעֲשָׂיו אֲשֶׁר הוּא עֹשֶׂה לְבַטֵּא עָלֵינוּ דְּבָרִים רָעִים וְלֹא דַּי־לוֹ בָזֶה כִּי גַם אֶת־הָאַחִים לֹא יְקַבֵּל וְיִמְנַע אֶת־הַחֲפֵצִים לְקַבְּלָם וַיְגָרֲשֵׁם מִתּוֹךְ הַקָּהָל׃    
3John 1:11 - חַבִּיבַן לָא תֵּתּדַּמֵא בּבִישׁתָּא אֵלָא בּטָבתָא הַו דּעָבֵד טָבתָא מֵן אַלָהָא אִיתַוהי הַו דּעָבֵד בִּישׁתָּא לָא חזָיהי לַאלָהָא .    
3John 1:11 - Our beloved, be not imitative of the evil, but of the good. He who doeth good is of Aloha, and he who doeth evil hath not seen Aloha.    
3John 1:11 - Our beloved, be not a follower of what is evil, but of what is good. He that doeth good, is of God; but he that doeth evil, hath not seen God.   
3John 1:11 - Our beloved, do not follow that which is evil, but that which is good. He who does good is of God: but he who does evil has not seen God.   
3John 1:11 - יְדִידִי אַל־תֵּלֵךְ בְּעִקְּבוֹת הָרָעָה כִּי אִם־בְּעִקְּבוֹת הַטּוֹב הָעֹשֶׂה טוֹב הוּא מֵאֱלֹהִים וְהָעֹשֶׂה רַע לֹא רָאָה אֶת־הָאֱלֹהִים׃    
3John 1:12 - עַל דִּמִיטרִיָוס אִית הוּ סָהדּוּתָא מֵן כֻּלנָשׁ ומֵנָה דּעִדּתָּא ומֵנֵה דַּשׁרָרָא אָפ חנַן דֵּין סָהדִּינַן ויָדַע אַנתּ דּסָהדּוּתָא דִּילַן שַׁרִירָא הי .   
3John 1:12 - Concerning Demetrios is a testimony from every man, and from the church, and from the truth itself. But we also bear witness, and you know that our testimony is true.    
3John 1:12 - Of Demetrius, there is good testimony from every one, and from the church, and from the truth itself: and we also bear [him] testimony, and ye know that our testimony is true.   
3John 1:12 - De-metri-us has good report of all men, and of the church, and of the truth itself: yea, we also testify for him; and we know that our testimony is true.   
3John 1:12 - עַל־דְּמַטְרִיּוֹס הֵעִידוּ הַכֹּל וְגַם־הָאֱמֶת עַצְמָהּ וְגַם־אֲנַחְנוּ מְעִידִים עָלָיו וִידַעְתֶּם כִּי עֵדוּתֵנוּ נֶאֱמָנָה׃    
3John 1:13 - סַגִּיָאתָא אִית הוָא לִי למֵכתַּב לָכ אֵלָא לָא בָּעֵא אנָא דַּביַד דּיוּתָא וקַניָא אֵכתּוּב לָכ .   
3John 1:13 - I have many things which I would write to thee, but I will not with ink and reed write to thee.    
3John 1:13 - I had many things to write to thee; but I will not write [them] to thee with ink and pen.   
3John 1:13 - I had many things to write, but I do not want to write them to you with ink and pen:   
3John 1:13 - הַרְבֵּה יֶשׁ־לִי לִכְתֹּב וְלֹא חָפַצְתִּי לִכְתֹּב אֵלֶיךָ בִּדְיוֹ וּבְקוֹלָמוֹס׃   
3John 1:14 - מסַבַּר אנָא דֵּין דּבַעגַל אֵחזֵיכ ופוּמָא לוָת פּוּמָא נמַלֵל .    
3John 1:14 - But I hope that soon I shall see thee, and mouth to mouth we will speak. Peace be with thee. The friends ask thy peace. Ask the peace of the friends each by his name.   
3John 1:14 - But I hope soon to see thee, and to converse mouth to mouth.   
3John 1:14 - But I trust I shall shortly see you, and we shall speak face to face.   
3John 1:14 - אֲבָל אֲקַוֶּה לִרְאוֹתְךָ בִּמְהֵרָה וּפֶה אֶל־פֶּה נְדַבֵּר׃    
3John 1:15 - שׁלָמָא נֵהוֵא עַמָכ שָׁאלִין שׁלָמָכ רָחמֵא שַׁאל שׁלָמָא דּרָחמֵא דּכֻלנָשׁ בַּשׁמֵה .   
3John 1:15 -    
3John 1:15 - Peace be with thee. The friends salute thee. Salute the friends, severally, by name.   
3John 1:15 - Peace be to you. Our friends salute you. Salute the friends every one by his name.   
3John 1:15 - שָׁלוֹם לָךְ הָרֵעִים שֹׁאֲלִים לִשְׁלוֹמֶךָ שְׁאַל לִשְׁלוֹם הָרֵעִים לְאִישׁ אִישׁ בִּשְׁמוֹ׃

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה