יום שבת, 17 באוקטובר 2015

PESHITTA ARAMAIC-ENGLISH AND HEBREW BIBLE - JOHN

John 1:1 - בּרִשִׁית אִיתַוהי הוָא מֵלתָא והוּ מֵלתָא אִיתַוהי הוָא לוָת אַלָהָא וַאלָהָא אִיתַוהי הוָא הוּ מֵלתָא .   
John 1:1 - IN the beginning was the Word, [Meltho.] and the Word himself was with Aloha, and Aloha was the Word himself.   
John 1:1 - In the beginning, was the Word; and the Word was with God; and the Word was God.   
John 1:1 - THE Word was in the beginning, and that very Word was with God, and God was that Word.   
John 1:1 - בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר וְהַדָּבָר הָיָה פנים אל פנים לאֱלֹהִים וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר׃   
John 1:2 - הָנָא אִיתַוהי הוָא בּרִשִׁית לוָת אַלָהָא .   
John 1:2 - This was in the beginning with Aloha.    
John 1:2 - He was in the beginning with God.    
John 1:2 - The same was in the beginning with God.    
John 1:2 - הוּא הָיָה בְרֵאשִׁית פנים אל פנים לאֱלֹהִים׃   
John 1:3 - כֻּל בּאִידֵה הוָא ובֵלעָדַוהי אָפלָא חדָא הוָת מֵדֵּם דַּהוָא .    
John 1:3 - Every thing by his hand was made; and without him also was not one thing made that was made.   
John 1:3 - Every thing was by his hand; and without him, was not any thing whatever that existed.   
John 1:3 - Everything came to be by his hand; and without him not even one thing came to be of what was created.   
John 1:3 - הַכֹּל נִהְיָה עַל־יָדוֹ וּמִבַּלְעָדָיו לֹא נִהְיָה כָּל־אֲשֶׁר נִהְיָה׃   
John 1:4 - בֵּה חַיֵא הוָא וחַיֵא אִיתַיהוּן נוּהרָא דַּבנַינָשָׁא .    
John 1:4 - In him was life, and the life is the light of the sons of man;   
John 1:4 - In him was life ; and the life was the light of man.   
John 1:4 - The life was in him, and the life is the light of men.   
John 1:4 - בּוֹ הָיוּ חַיִּים וְהַחַיִּים הָיוּ אוֹר לִבְנֵי הָאָדָם׃    
John 1:5 - והוּ נוּהרָא בּחֵשׁוּכָא מַנהַר וחֵשׁוּכָא לָא אַדרכֵה .    
John 1:5 - and the Light himself in the darkness shineth, and the darkness perceived him not.    
John 1:5 - And this light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.   
John 1:5 - And the same light shines in the darkness, and the darkness does not overcome it.   
John 1:5 - וְהָאוֹר הֵאִיר בַּחשֶׁךְ וְהַחשֶׁךְ לֹא הִשִּׂיגוֹ׃    
John 1:6 - הוָא בַּרנָשָׁא דֵּאשׁתַּדַּר מֵן אַלָהָא שׁמֵה יוּחַנָן .    
John 1:6 - There was a man who was sent from Aloha, his name (was) Juchanon. [Pronounced Yu'hanon.]   
John 1:6 - There was a man sent from God, whose name was John.   
John 1:6 - There was a man, sent from God, whose name was John.   
John 1:6 - וַיְהִי אִישׁ שָׁלוּחַ מֵאֵת הָאֱלֹהִים וּשְׁמוֹ יוֹחָנָן׃    
John 1:7 - הָנָא אֵתָא לסָהדּוּתָא דּנֵסהַד עַל נוּהרָא דּכֻלנָשׁ נהַימֵן בּאִידֵה .   
John 1:7 - He came for the testimony, to testify concerning the Light, that all men might believe through his ministry. [By his hand.]   
John 1:7 - He came for testimony, to bear witness concerning the light.   
John 1:7 - He came as a witness to testify concerning the light, so that every man might believe by means of him.   
John 1:7 - הוּא בָא לְעֵדוּת לְהָעִיד עַל־הָאוֹר לְמַעַן יַאֲמִינוּ כֻלָּם עַל־יָדוֹ׃   
John 1:8 - לָא הוּ הוָא נוּהרָא אֵלָא דּנֵסהַד עַל נוּהרָא .   
John 1:8 - He was not the Light himself, but came to testify concerning the Light.   
John 1:8 - He was not himself the light, but [came] to bear witness concerning the light.   
John 1:8 - He was not the light, but to testify concerning the light.   
John 1:8 - הוּא לֹא־הָיָה הָאוֹר כִּי אִם־לְהָעִיד עַל־הָאוֹר׃    
John 1:9 - אִיתַוהי הוָא גֵּיר נוּהרָא דַּשׁרָרָא דּמַנהַר לכֻלנָשׁ דָּאתֵא לעָלמָא .   
John 1:9 - For that was the true Light that enlighteneth every man who cometh into the world.   
John 1:9 - The true light was that, which enlighteneth every man who cometh into the world.   
John 1:9 - He was the true light, which lighteth every man who came into the world.   
John 1:9 - הָאוֹר הָאֲמִתִּי הַמֵּאִיר לְכָל־אָדָם אֲשֶׁר בָא אֶל־הָעוֹלָם׃    
John 1:10 - בּעָלמָא הוָא ועָלמָא בּאִידֵה הוָא ועָלמָא לָא יַדעֵה .    
John 1:10 - In the world was he, and the world by his hand had been made, and the world knew him not.   
John 1:10 - He was in the world; and the world was by his hand; and the world did not know him.   
John 1:10 - He was in the world, and the world was under his hand, and yet the world knew him not.   
John 1:10 - בָּעוֹלָם הָיָה וְעַל־יָדוֹ נִהְיָה הָעוֹלָם וְהָעוֹלָם לֹא יְדָעוֹ׃    
John 1:11 - לדִילֵה אֵתָא ודִילֵה לָא קַבּלוּהי .   
John 1:11 - He came to his own, and his own received him not.   
John 1:11 - He came to his own [people]; and his own [people] received him not.   
John 1:11 - He came to his own, and his own did not receive him.   
John 1:11 - הוּא בָא בְּשֶׁלּוֹ וַאֲשֶׁר־הֵמָּה לוֹ לֹא קִבְּלֻהוּ׃    
John 1:12 - אַילֵין דֵּין דּקַבּלוּהי יַהב להוּן שׁוּלטָנָא דַּבנַיָא דַּאלָהָא נֵהווּן לַאילֵין דַּמהַימנִין בַּשׁמֵה .   
John 1:12 - But they who received him, he gave to them power, that the sons of Aloha they should become, to those who believe in his name.   
John 1:12 - But such as received him, to them gave he the prerogative to be children of God; [even] to them that believe on his name;    
John 1:12 - But those who received him, to them he gave power to become sons of God, especially to those who believed in his name;    
John 1:12 - וְהַמְקַבְּלִים אֹתוֹ הַמַּאֲמִינִים בִּשְׁמוֹ נָתַן־עֹז לָמוֹ לִהְיוֹת בָּנִים לֵאלֹהִים׃   
John 1:13 - אַילֵין דּלַו מֵן דּמָא ולָא מֵן צֵביָנָא דּבֵסרָא ולָא מֵן צֵביָנָא דּגַברָא אֵלָא מֵן אַלָהָא אֵתִילֵדו .   
John 1:13 - These, not from blood, nor from the will of the flesh, nor from the will of man, but from Aloha, are born.    
John 1:13 - who are born, not of blood, nor of the pleasure of the flesh, nor of the pleasure of man, but of God.   
John 1:13 - Those who are not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but born of God.   
John 1:13 - אֲשֶׁר לֹא מִדָּם וְלֹא מֵחֵפֶץ הַבָּשָׂר אַף לֹא־מֵחֵפֶץ גֶּבֶר נוֹלָדוּ כִּי אִם־מֵאֱלֹהִים׃   
John 1:14 - ומֵלתָא בֵּסרָא הוָא וַאגֵּן בַּן וַחזַין שׁוּבחֵה שׁוּבחָא אַיכ דִּיחִידָיָא דּמֵן אַבָא דַּמלֵא טַיבּוּתָא וקוּשׁתָּא .   
John 1:14 - And the Word flesh was made, and tabernacled with us; and we saw his glory, the glory as of the one-begotten who (was) from the Father, full of grace and truth.    
John 1:14 - And the: Word became flesh, and tabernacled with us: and we saw his glory, a glory as of the only begotten from the Father, that he was full of grace and truth.   
John 1:14 - And the Word became flesh, and dwelt among us, and we saw his glory, a glory like that of the firstborn of the Father, full of grace and truth.   
John 1:14 - וְהַדָּבָר נִהְיָה בָשָׂר וַיִּשְׁכֹּן בְּתוֹכֵנוּ וַנֶּחֱזֶה כְבוֹדוֹ כִּכְבוֹד בֵּן יָחִיד לְאָבִיו רַב־חֶסֶד וֶאֱמֶת׃   
John 1:15 - יוּחַנָן סהֵד עלַוהי וַקעָא וֵאמַר הָנַו הַו דֵּאמרֵת דּבָתַרי אָתֵא וַהוָא לֵה קדָמַי מֵטֻל דּקַדמָי הוּ מֵני .   
John 1:15 - Juchanon testified concerning him, and cried, and said, This is he of whom I said, that he cometh after me, and was before [Kedom, coram, ante.] me, because he is anterior [Kadomi, antiquus, vetus, prior, anterior.] to me.   
John 1:15 - John testified of him, and cried, and said: This is he, of whom I said, That he cometh after me, and is before me; for he was prior to me.   
John 1:15 - John witnessed concerning him and cried and said, This is the one of whom I said, He is coming after me, and yet he is ahead of me, because he was before me.   
John 1:15 - וְיוֹחָנָן הֵעִיד עָלָיו וַיִּקְרָא לֵאמֹר הִנֵּה זֶה הוּא אֲשֶׁר אָמַרְתִּי הַבָּא אַחֲרַי הָיָה לְפָנָי כִּי קֹדֶם־לִי הָיָה׃    
John 1:16 - ומֵן מַליוּתֵה חנַן כֻּלַן נסַבן וטַיבּוּתָא חלָפ טַיבּוּתָא .    
John 1:16 - And from his fulness we all have received, and grace for grace.   
John 1:16 - And of his plenitude have we all received, and grace for grace.   
John 1:16 - And of his fulness we have all received, grace for grace.   
John 1:16 - וּמִמְּלוֹאוֹ לָקַחְנוּ כֻלָּנוּ חֶסֶד עַל־חָסֶד׃    
John 1:17 - מֵטֻל דּנָמוּסָא בּיַד מוּשֵׁא אֵתִיהֵב שׁרָרָא דֵּין וטַיבּוּתָא בּיַד יֵשׁוּע משִׁיחָא הוָא .   
John 1:17 - For the law by the hand of Musha was given; but the truth and the grace were by Jeshu Meshicha.    
John 1:17 - For the law was given by the hand of Moses; but the reality and grace was by the hand of Jesus Messiah.    
John 1:17 - For the law was given by Moses; but truth and grace came into being by Jesus Christ.   
John 1:17 - כִּי הַתּוֹרָה נִתְּנָה בְּיַד־משֶׁה וְהַחֶסֶד וְהָאֱמֶת בָּאוּ עַל־יְדֵי יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃   
John 1:18 - אַלָהָא לָא חזָא אנָשׁ מֵמתוּם יִחִידָיָא אַלָהָא הַו דּאִיתַוהי בּעוּבָּא דַּאבוּהי הוּ אֵשׁתַּעִי .   
John 1:18 - ALOHA no man hath ever seen: the one-begotten God, he who is in the bosom of his Father, he hath declared him.    
John 1:18 - No man hath ever seen God; the only begotten God, he who is in the bosom of his Father, he hath declared [him].    
John 1:18 - No man has ever seen God; but the firstborn of God, who is in the bosom of his Father, he has declared him.    
John 1:18 - אֵת הָאֱלֹהִים לֹא־רָאָה אִישׁ מֵעוֹלָם הַבֵּן הַיָּחִיד אֲשֶׁר בְּחֵיק הָאָב הוּא הוֹדִיעַ׃   
John 1:19 - והָדֵא הִי סָהדּוּתֵה דּיוּחַנָן כַּד שַׁדַּרו לוָתֵה יִהוּדָיֵא מֵן אוּרִשׁלֵם כָּהנֵא ולֵוָיֵא דַּנשַׁאלוּנָיהי אַנתּ מַן אַנתּ .   
John 1:19 - And this was the testimony of Juchanon, when the Jihudoyee sent to him from Urishlem priests and Levoyee to demand of him, Who art thou ?   
John 1:19 - And this is the testimony of John, when the Jews of Jerusalem sent to him priests and Levites, to ask him, Who art thou?    
John 1:19 - This is the testimony of John, when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who are you?    
John 1:19 - וְזֹאת עֵדוּת יוֹחָנָן בִּשְׁלֹחַ הַיְּהוּדִים כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם מִירוּשָׁלָיִם לִשְׁאֹל אֹתוֹ מִי אָתָּה׃   
John 1:20 - וַאודִּי ולָא כּפַר וַאודִּי דּלַו אֵנָא אנָא משִׁיחָא .    
John 1:20 - And he confessed, and denied not, but confessed, I am not the Meshicha.   
John 1:20 - And he confessed, and denied not, but confessed I am not the Messiah.   
John 1:20 - And he confessed and did not deny it; but he declared, I am not the Christ   
John 1:20 - וְהוּא הוֹדָה וְלֹא כִחֵשׁ וַיּוֹדֶה לֵאמֹר לֹא הַמָּשִׁיחַ אָנִי׃)    
John 1:21 - ושַׁאלוּהי תּוּב מָנָא הָכִיל אִלִיָא אַנתּ וֵאמַר לָא אִיתַי נבִיָא אַנתּ וֵאמַר לָא .   
John 1:21 - And they asked him again, What then? art thou Elia? And he said, I am not. Art thou the Prophet ? And he said, No.    
John 1:21 - And they asked him again: Who then ? Art thou Elijah ? And he said: I am not. Art thou a prophet? And he said, No.    
John 1:21 - Then they asked him again, What then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you a prophet? And he said, No.    
John 1:21 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וּמִי אָתָּה הַאֵלִיָּהוּ אָתָּה וַיֹּאמֶר אֵינֶנִּי הַאַתָּה הַנָּבִיא וַיַּעַן לֹא׃   
John 1:22 - וֵאמַרו לֵה ומַנוּ אַנתּ דּנֵתֵּל פֵּתגָמָא לַאילֵין דּשַׁדּרוּן מָנָא אָמַר אַנתּ עַל נַפשָׁכ .   
John 1:22 - And they said to him, And who art thou ? that we may give an answer to those who sent us. What sayest thou of thyself ?    
John 1:22 - And they said to him: Who art thou? that we may give answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?    
John 1:22 - Then they said to him, Who are you? so that we may give an answer to those who sent us. What do you say concerning yourself?   
John 1:22 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מִי־זֶה אָתָּה לְמַעַן נָשִׁיב אֶת־שֹׁלְחֵינוּ דָּבָר מַה־תּאֹמַר לְנַפְשֶׁךָ׃   
John 1:23 - אֵמַר אֵנָא קָלָא דּקָרֵא בּמַדבּרָא דַּאשׁוַו אוּרחֵה דּמָריָא אַיכַּנָא דֵּאמַר אֵשַׁעיָא נבִיָא .   
John 1:23 - He saith, I am the voice which crieth in the wilderness, Make plain the way of the Lord, as said Eshaia the prophet.    
John 1:23 - He said: I am the voice of one crying in the wilderness, Make smooth the way of the Lord; as said the prophet Isaiah.    
John 1:23 - He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Straighten the highway of the Lord, as the prophet Isaiah said.    
John 1:23 - וַיֹּאמֶר אֲנִי קוֹל קוֹרֵא בַמִּדְבָּר פַּנוּ דֶּרֶך יְהוָֹה כַּאֲשֶׁר אָמַר יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא׃   
John 1:24 - הָנוּן דֵּין דֵּאשׁתַּדַּרו מֵן פּרִישֵׁא הוַו .   
John 1:24 - But they who were sent were from the Pharishee.   
John 1:24 - And they who were sent, were of the Pharisees.   
John 1:24 - Those who were sent were from the Pharisees.   
John 1:24 - וְהַשְּׁלוּחִים בָּאוּ מִן־הַפְּרוּשִׁים׃   
John 1:25 - ושַׁאלוּהי וֵאמַרו לֵה מָנָא הָכִיל מַעמֵד אַנתּ אֵן אַנתּ לָא אִיתַיכּ משִׁיחָא ולָא אִלִיָא ולָא נבִיָא .   
John 1:25 - And they demanded and said to him, Why then baptizest thou, if thou art not the Meshicha, nor Elia, nor the Prophet ?    
John 1:25 - And they asked him, and said to him: Why then baptizest thou, if thou art not the Messiah, nor Elijah, nor a prophet?    
John 1:25 - And they asked him and said to him, Why then do you baptize, if you are not the Christ, nor Elijah, nor a prophet?    
John 1:25 - וַיִּשְׁאָלֻהוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַדּוּעַ אֵפוֹא מַטְבִּיל אָתָּה אִם־אֵינְךָ הַמָּשִׁיחַ וְלֹא אֵלִיָּהוּ וְלֹא הַנָּבִיא׃    
John 1:26 - ענָא יוּחַנָן וֵאמַר להוּן אֵנָא מַעמֵד אנָא בּמַיָא בַּינָתכוּן דֵּין קָאֵם הַו דַּאנתּוּן לָא יָדעִין אנתּוּן לֵה .   
John 1:26 - Juchanon answered and said to them, I baptize you with waters; but he standeth among you whom you know not:    
John 1:26 - John answered, and said to them; I baptize with water; but among you standeth one, whom ye do not know.   
John 1:26 - John answered and said to them, I baptize with water; but among you stands one whom you do not know;   
John 1:26 - וַיַּעַן אֹתָם יוֹחָנָן וַיֹּאמֶר אָנֹכִי מַטְבִּיל בַּמָּיִם וּבְתוֹכֲכֶם עוֹמֵד אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם אֹתוֹ׃   
John 1:27 - הָנַו הַו דּבָתַרי אָתֵא וַהוָא לֵה קדָמַי הַו דֵּאנָא לָא שָׁוֵא אנָא דֵּאשׁרֵא עַרקֵא דַּמסָנַוהי .   
John 1:27 - he it is who cometh after me, and he was before me; he, the latchets of whose shoes I am not worthy to unloose.    
John 1:27 - He it is that cometh after me, and was before me, whose shoe-strings I am not worthy to untie.   
John 1:27 - This is the one who comes after me, and is ahead of me, the one even the strings of whose shoes I am not good enough to untie.   
John 1:27 - הוּא הַבָּא אַחֲרַי אֲשֶׁר הָיָה לְפָנָי וַאֲנִי נְקַלּתִי מֵהַתִּיר שְׁרוֹךְ נְעָלָיו׃   
John 1:28 - הָלֵין בּבֵית‌עַניָא הוַי בּעֵברָא דּיוּרדּנָן אַיכָּא דּמַעמֵד הוָא יוּחַנָן .   
John 1:28 - These things were done in Bethania, at the passage of the Jurdan, where Juchanon was baptizing.    
John 1:28 - These things occurred in Bethany, where John was baptizing.   
John 1:28 - These things happened in Bethany, at the Jordan crossing, where John was baptizing.   
John 1:28 - וְזֹאת הָיְתָה בְּבֵית אֳנְיָה מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן אֲשֶׁר יוֹחָנָן מַטְבִּיל שָׁם׃   
John 1:29 - וַליַומָא דּבָתרֵה חזָא יוּחַנָן ליֵשׁוּע דָּאתֵא לוָתֵה וֵאמַר הָא אֵמרֵה דַּאלָהָא הַו דּשָׁקֵל חטִיתֵה דּעָלמָא .   
John 1:29 - AND the day after, Juchanon seeth Jeshu, who was coming to him; and he said, Behold the Lamb of Aloha, who beareth the sin of the world !   
John 1:29 - The day after, John saw Jesus coming towards him, and said: Behold, the Lamb of God, that beareth the sin of the world.   
John 1:29 - The next day John saw Jesus coming to him, and he said, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world!    
John 1:29 - וַיְהִי מִמָּחֲרָת וַיַּרְא יוֹחָנָן אֶת־יֵשׁוּעַ בָּא אֵלָיו וַיֹּאמַר הִנֵּה שֵׂה הָאֱלֹהִים הַנֹּשֵׂא חַטַּאת הָעוֹלָם׃    
John 1:30 - הָנַו דֵּאנָא אֵמרֵת עלַוהי דּבָתַרי אָתֵא גַּברָא וַהוָא לֵה קדָמַי מֵטֻל דּקַדמָי הוּ מֵני .   
John 1:30 - This is he concerning whom I said, After me cometh a man, and he was before me, because he is anterior to me.    
John 1:30 - This is he of whom I said, After me cometh a man, who is before me, for he was prior to me.   
John 1:30 - This is the one of whom I said, The man who comes after me is yet ahead of me, because he was before me.    
John 1:30 - זֶה הוּא אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אַחֲרַי יָבֹא אִישׁ אֲשֶׁר הָיָה לְפָנָי כִּי קֹדֶם־לִי הָיָה׃   
John 1:31 - וֵאנָא לָא יָדַע הוִית לֵה אֵלָא דּנֵתִידַע לאִיסרָיֵל מֵטֻל הָנָא אֵתִית אֵנָא דַּבמַיָא אַעמֵד .   
John 1:31 - And I knew him not, but that he should be made known unto Isroel, therefore have I come with waters to baptize.    
John 1:31 - And I knew him not; but that he might be known to Israel, therefore am I come baptizing with water.   
John 1:31 - And I did not know him; but that he might be made known to Israel, I came to baptize with water.   
John 1:31 - וַאֲנִי לֹא יְדַעְתִּיו כִּי אִם־בַּעֲבוּר יִגָּלֶה בְיִשְׂרָאֵל בָּאתִי אֲנִי לִטְבֹּל בַּמָּיִם׃   
John 1:32 - וַאסהֵד יוּחַנָן וֵאמַר דַּחזִית לרוּחָא דּנָחתָּא מֵן שׁמַיָא אַיכ יַונָא וקַויַת עלַוהי .   
John 1:32 - And Juchanon testified and said, I saw the Spirit descending from heaven as a dove, and it remained upon him.    
John 1:32 - And John testified, and said: I saw the Spirit descend from heaven, as a dove, and rest upon him.   
John 1:32 - And John testified and said, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it rested upon him.    
John 1:32 - וַיָּעַד יוֹחָנָן וַיֹּאמַר חָזִיתִי הָרוּחַ כִּדְמוּת יוֹנָה יֹרֶדֶת מִשָּׁמַיִם וַתָּנַח עָלָיו׃   
John 1:33 - וֵאנָא לָא יָדַע הוִית לֵה אֵלָא מַן דּשַׁדּרַני דַּאעמֵד בּמַיָא הוּ אֵמַר לִי דַּאינָא דּחָזֵא אַנתּ דּנָחתָּא רוּחָא וַמקַויָא עלַוהי הָנַו מַעמֵד בּרוּחָא דּקוּדשָׁא .   
John 1:33 - And I knew him not: but he who sent me to baptize with water, he said to me, He upon whom thou seest the Spirit descend and remain, this baptizeth with the Spirit of Holiness:   
John 1:33 - And I did not know him; but he who sent me to baptize with water, he said to me- On whom thou seest the Spirit descend, and rest upon him, he baptizeth with the Holy Spirit.   
John 1:33 - And yet I did not know him; but he who sent me to baptize with water, said to me, The one upon whom you see the Spirit descending and resting, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.    
John 1:33 - וַאֲנִי לֹא יְדַעְתִּיו וְהַשֹּׁלֵחַ אֹתִי לִטְבֹּל בַּמַּיִם הוּא אָמַר אֵלַי אֵת אֲשֶׁר־תִּרְאֶה הָרוּחַ יֹרֶדֶת וְנָחָה עָלָיו הִנֵּה זֶה הוּא אֲשֶׁר יִטְבֹּל בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ׃   
John 1:34 - וֵאנָא חזִית וַאסהדֵת דּהָנַו בּרֵה דַּאלָהָא .   
John 1:34 - and I saw, and bare witness that this is the Son of Aloha    
John 1:34 - And I saw; and I testify, that this is the Son of God.   
John 1:34 - And I saw and testified that this is the Son of God.   
John 1:34 - וַאֲנִי רָאִיתִי וָאָעִידָה כִּי זֶה הוּא בֶּן־הָאֱלֹהִים׃    
John 1:35 - וַליַומָא אחרִנָא קָאֵם הוָא יוּחַנָן וַתרֵין מֵן תַּלמִידַוהי .    
John 1:35 - And the day after Juchanon stood, and two of his disciples;   
John 1:35 - And the next day, John was standing, and two of his disciples.   
John 1:35 - The next day John was standing, with two of his disciples;   
John 1:35 - וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֹּסֶף יוֹחָנָן וַיַּעֲמֹד וְעִמּוֹ שְׁנַיִם מִתַּלְמִידָיו׃   
John 1:36 - וחָר בּיֵשׁוּע כַּד מהַלֵכ וֵאמַר הָא אֵמרֵה דַּאלָהָא .    
John 1:36 - and, contemplating Jeshu as he walked, he said, Behold the Lamb of Aloha !   
John 1:36 - And he looked upon Jesus as he walked, and said: Behold, the Lamb of God !   
John 1:36 - And he looked at Jesus while he walked, and said, Behold, the Lamb of God!   
John 1:36 - וַיַּבֵּט אֶל־יֵשׁוּעַ וְהוּא מִתְהַלֵּךְ וַיֹּאמַר הִנֵּה שֵׂה הָאֱלֹהִים׃   
John 1:37 - וַשׁמַעו תּרַיהוּן תַּלמִידַוהי כַּד אֵמַר וֵאזַלו להוּן בָּתרֵה דּיֵשׁוּע .   
John 1:37 - And his two disciples heard him as he spake, and they went after Jeshu.   
John 1:37 - And his two disciples heard him when he said [it], and they went after Jesus.   
John 1:37 - And when he said it, two of his disciples heard it; and they went after Jesus.   
John 1:37 - וּשְׁנֵי תַלְמִידָיו שָׁמְעוּ אֶת־דְּבָרוֹ וַיֵּלְכוּ אַחֲֲֲרֵי יֵשׁוּעַ׃   
John 1:38 - וֵאתפּנִי יֵשׁוּע וַחזָא אֵנוּן דָּאתֵין בָּתרֵה וֵאמַר להוּן מָנָא בָּעֵין אנתּוּן אָמרִין לֵה רַבַּן אַיכָּא הָוֵא אַנתּ .   
John 1:38 - And Jeshu turned (himself), and saw them coming after him, and said to them, Whom seek you ? They say to him, Raban, where dwellest thou ? [Or, where art thou]   
John 1:38 - And Jesus turned, and saw them coming after him, and he said to them: What seek ye? They said to him: Our Rabbi, where stayest thou?   
John 1:38 - And Jesus turned around and saw them following him, and he said to them, What do you want? They said to him, Rabbi (Teacher), where do you live   
John 1:38 - וַיִּפֶן יֵשׁוּעַ אַחֲרָיו וַיַּרְא אֹתָם הֹלְכִים אַחֲרָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם׃   
John 1:39 - אָמַר להוּן תַּו ותֵחזוּן הֵנוּן דֵּין אֵתַו וַחזַו אַיכָּא דּהָוֵא וַלוָתֵה הוַו יַומָא הַו ואִית הוַי אַיכ שָׁעֵא עסַר .   
John 1:39 - He saith to them, Come and see. And they went and saw where he dwelt; [Where he was.] and they were with him that day: and it was about the tenth hour. [Or, and it was as hours ten.]   
John 1:39 - He said to them: Come, and see. And they came and saw where he lodged; and they were with him that day, for it was about the tenth hour.   
John 1:39 - He said to them, Come, and you will see. And they came and saw where he stayed, and they remained with him that day; and it was about the tenth hour.   
John 1:39 - מַה־תְּבַקֵּשׁוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו רַבִּי אֵיפֹה תָלִין׃    
John 1:40 - חַד דֵּין מֵן הָנוּן דַּשׁמַעו מֵן יוּחַנָן וֵאזַלו בָּתרֵה דּיֵשׁוּע אִיתַוהי הוָא אַנדּרֵאוָס אַחוּהי דּשֵׁמעוּן .   
John 1:40 - Now one of those who heard Juchanon and went after Jeshu, was Andreas, the brother of Shemun.   
John 1:40 - And one of those who heard John and went after Jesus was Andrew, the brother of Simon.   
John 1:40 - One of them who heard John and followed Jesus, was Andrew, the brother of Simon.   
John 1:40 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם בֹּאוּ וּרְאוּ וַיָּבֹאוּ וַיִּרְאוּ אֶת־מְקוֹם מְלוֹנוֹ וַיֵּשְׁבוּ עִמּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא וְהָעֵת כַּשָּׁעָה הָעֲשִׂירִית׃    
John 1:41 - הָנָא חזָא לוּקדַם לשֵׁמעוּן אַחוּהי וֵאמַר לֵה אֵשׁכַּחנָיהי לַמשִׁיחָא .   
John 1:41 - This saw first Shemun his brother, and said to him, We have found the Meshicha;   
John 1:41 - He first saw Simon his brother, and said to him: We have found the Messiah.   
John 1:41 - He saw his brother Simon first, and said to him, We have found the Christ.   
John 1:41 - וְאַנְדְּרַי אֲחִי שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס הָיָה אֶחָד מִן־הַשְּׁנָיִם אֲשֶׁר שָׁמְעוּ מֵאֵת יוֹחָנָן וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו׃   
John 1:42 - וַאיתּיֵה לוָת יֵשׁוּע וחָר בֵּה יֵשׁוּע וֵאמַר אַנתּ הוּ שֵׁמעוּן בּרֵה‌דּיַונָא אַנתּ תֵּתקרֵא כּאִפָא .   
John 1:42 - and he brought him to Jeshu. And Jeshu saw him, and said, Thou art Shemun bar Jona; thou shalt be called Kipha. [Pronounced Kepha.]   
John 1:42 - And he brought him to Jesus. And Jesus looked upon him, and said Thou art Simon the son of Jona; thou shalt be called Cephas.   
John 1:42 - And he brought him to Jesus. And Jesus looked at him and said, You are Simon the son of Jonah; you are called Kepa (a Stone).   
John 1:42 - הוּא מָצָא רִאשׁוֹנָה אֵת שִׁמְעוֹן אָחִיו וַיֹּאמֶר אֵלָיו מָצָאנוּ אֶת־הַמָּשִׁיחַ׃   
John 1:43 - וַליַומָא אחרִנָא צבָא יֵשׁוּע למֵפַּק לַגלִילָא וֵאשׁכַּח לפִילִיפָּוס וֵאמַר לֵה תָּא בָּתַרי .   
John 1:43 - AND the day following Jeshu willed to go forth into Galila. And he found Philipos, and said to him, Come after me.    
John 1:43 - The next day, Jesus was disposed to depart for Galilee: and he found Philip and said to him, Come after me.    
John 1:43 - The next day Jesus wanted to leave for Galilee, and he found Philip, and said to him, Follow me.   
John 1:43 - וַיְבִיאֵהוּ אֶל־יֵשׁוּעַ וַיְהִי כְּהַבִּיט אֵלָיו יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר שִׁמְעוֹן בֶּן־יוֹחָנָן לְךָ יִקָּרֵא כֵּיפָא וְהוּא בִיוָנִית פֶּטְרוֹס׃    
John 1:44 - הוּ דֵּין פִילִיפָּוס אִיתַוהי הוָא מֵן בֵּית‌צַיָדָא מֵן מדִינתֵּה דַּאנדּרֵאוָס וַדשֵׁמעוּן .   
John 1:44 - Now Philipos was from Beth-tsaida, from the city of Andreas and of Shemun.   
John 1:44 - And Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Simon.   
John 1:44 - Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Simon.   
John 1:44 - וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיּוֹאֶל יֵשׁוּעַ לָצֵאת הַגָּלִילָה וַיִּמְצָא אֶת־פִּילִפּוֹס וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֵךְ אַחֲרָי׃   
John 1:45 - ופִילִיפָּוס אֵשׁכַּח לנַתַנַיאִיל וֵאמַר לֵה הַו דַּכתַב עלַוהי מוּשֵׁא בּנָמוּסָא ובַנבִיֵא אֵשׁכַּחנָיהי דּיֵשׁוּע הוּ בַּר יַוסֵפ מֵן נָצרַת .   
John 1:45 - Philipos found Nathanael, and said to him, Him of whom Musha in the law, and the prophets, did write we have found, (and) that Jeshu (is) he, the son of Jauseph who is from Natsrath.   
John 1:45 - And Philip found Nathaniel, and said to him: We have found him, of whom Moses wrote in the law, and the prophets, Jesus the son of Joseph, who is of Nazareth.   
John 1:45 - Philip found Nathanael, and said to him, We have found that Jesus, the son of Joseph, of Nazareth, is the one concerning whom Moses wrote in the law and the prophets.   
John 1:45 - וּפִילִפּוֹס מִבֵּית־צָיְדָה עִיר אַנְדְּרַי וּפֶטְרוֹס׃    
John 1:46 - אָמַר לֵה נַתַנַיאִיל מֵן נָצרַת מֵשׁכַּח מֵדֵּם דּטָב נֵהוֵא אָמַר לֵה פִילִיפָּוס תָּא ותֵחזֵא .   
John 1:46 - Saith to him Nathanael, From Natsrath can any good thing be? Philipos saith to him, Come and see.   
John 1:46 - Nathaniel said to him: Can there be any good thing from Nazareth? Philip said to him: Come, and see.   
John 1:46 - Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and you will see.    
John 1:46 - וַיִּפְגַּע פִּילִפּוֹס אֶת־נְתַנְאֵל וַיֹּאמֶר אֵלָיו מָצָאנוּ אֵת אֲשֶׁר כָּתַב משֶׁה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה וְהַנְּבִיאִים אֶת־יֵשׁוּעַ בֶּן־יוֹסֵף מִנְּצָרֶת׃   
John 1:47 - וַחזָיהי יֵשׁוּע לנַתַנַיאִיל כַּד אָתֵא לוָתֵה וֵאמַר עלַוהי הָא שַׁרִירָאיִת בַּר אִיסרָיֵל דּנֵכלָא לַיתּ בֵּה .   
John 1:47 - And Jeshu saw Nathanael as he was coming to him, and said of him, Behold truly a son of Isroel who hath no guile in him.    
John 1:47 - And Jesus saw Nathaniel coming towards him, and said of him: Behold a real Israelite, in whom is no deceit.    
John 1:47 - Jesus saw Nathanael coming to him and he said of him, Behold truly an Israelite, in whom there is no guile!    
John 1:47 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו נְתַנְאֵל הֲמִנְּצֶרֶת יֵצֵא טוֹב וַיֹּאמֶר אֵלָיו בֹּא וּרְאֵה׃   
John 1:48 - אָמַר לֵה נַתַנַיאִיל מֵן אַימֵכָּא יָדַע אַנתּ לִי אָמַר לֵה יֵשׁוּע עַדלָא נֵקרֵיכ פִילִיפָּוס כַּד תּחֵית תִּתָּא אַנתּ חזִיתָכ .   
John 1:48 - Nathanael saith to him, Whence knowest thou me ? Jeshu saith to him, While yet Philipos had not called thee, while thou wast under the fig-tree, I saw thee.   
John 1:48 - Nathaniel said to him: Whence knowest thou me? Jesus said to him: Before Philip called thee when thou wast under the fig-tree, I saw thee.   
John 1:48 - Nathanael said to him, Whence do you know me? Jesus said to him. Even before Philip called you, while you were under the fig tree, I saw you.   
John 1:48 - וַיַּרְא יֵשׁוּעַ אֶת־נְתַנְאֵל בָּא לִקְרָאתוֹ וַיֹּאמֶר עָלָיו הִנֵּה בֶאֱמֶת בֶּן־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר אֵין־בּוֹ רְמִיָּה׃    
John 1:49 - ענָא נַתַנַיאִיל וֵאמַר לֵה רַבִּי אַנתּ הוּ בּרֵה דַּאלָהָא אַנתּ הוּ מַלכֵּה דּאִיסרָיֵל .   
John 1:49 - Nathanael answered and said to him, Rabi, thou art the Son of Aloha himself, thou art the very King of Isroel.    
John 1:49 - Nathaniel answered, and said to him: Rabbi; thou art the Son of God; thou art the King of Israel.   
John 1:49 - Nathanael answered, saying to him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel.   
John 1:49 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו נְתַנְאֵל אֵיךְ יְדַעְתָּנִי וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר לוֹ בְּטֶרֶם קָרָא לְךָ פִּילִפּוֹס וְאַתָּה תַּחַת הַתְּאֵנָה אָנֹכִי רְאִיתִיךָ׃   
John 1:50 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע עַל דֵּאמרֵת לָכ דַּחזִיתָכ תּחֵית תִּתָּא מהַימֵן אַנתּ דּרַורבָן מֵן הָלֵין תֵּחזֵא .   
John 1:50 - Jeshu saith to him, Upon my telling thee that I saw thee under the fig-tree, believest thou? Greater things than these thou shalt see.   
John 1:50 - Jesus said to him: Because I said to thee, that I saw thee under the fig-tree, believest thou? Thou wilt see greater things than these.   
John 1:50 - Jesus said to him, Do you believe because I told you I saw you under the fig tree? you shall see greater things than these.   
John 1:50 - וַיַּעַן נְתַנְאֵל וַיֹּאמֶר אֵלָיו רַבִּי אַתָּה בֶּן־אֱלֹהִים אַתָּה הוּא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל׃   
John 1:51 - אָמַר לֵה אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמֵן הָשָׁא תֵּחזוּן שׁמַיָא דַּפתִיחִין ומַלַאכַוהי דַּאלָהָא כַּד סָלקִין ונָחתִּין לוָת בּרֵה דּאנָשָׁא .    
John 1:51 - He saith to him, Amen, amen, I say to you, Hereafter you shall see the heavens opened, and the angels of Aloha ascending and descending unto the Son of man.    
John 1:51 - He said to him: Verily, verily, I say to you, That hereafter ye will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending unto the Son of man.   
John 1:51 - He said to him, Truly, truly, I say to all of you, that from now on you will see the heaven opened, and the angels of God ascending and descending to the Son of man.   
John 1:51 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו יַעַן אֲשֶׁר הִגַּדְתִּי לְךָ כִּי־תַחַת הַתְּאֵנָה רְאִיתִיךָ הֶאֱמַנְתָּ הִנֵּה גְּדֹלוֹת מֵאֵלֶּה תִּרְאֶה׃    
John 2:1 - וַליַומָא דַּתלָתָא הוָת מֵשׁתּוּתָא בּקָטנֵא מדִינתָּא דַּגלִילָא וֵאמֵה דּיֵשׁוּע תַּמָן הוָת .   
John 2:1 - AND on the third day there was a feast in Kotna, a city of Galila; and the mother of Jeshu was there:   
John 2:1 - And on the third day there was a feast in Cana, a city of Galilee: and the mother of Jesus was there.   
John 2:1 - ON the third day there was a marriage feast in Cana, a city of Galilee; and the mother of Jesus was there.   
John 2:1 - וּבַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הָיְתָה חֲתֻנָּה בְּקָנָה אֲשֶׁר בַּגָּלִיל וְשָׁם אֵם יֵשׁוּעַ׃   
John 2:2 - וָאפ הוּ יֵשׁוּע ותַלמִידַוהי אֵתקרִיו לָה למֵשׁתּוּתָא .    
John 2:2 - and Jeshu and his disciples were called to the feast.   
John 2:2 - And also Jesus and his disciples were invited to the feast.   
John 2:2 - And Jesus and his disciples were also invited to the marriage feast.   
John 2:2 - וְיֵשׁוּעַ וְתַלְמִידָיו גַּם־הֵם הָיוּ מִן־הַקְּרוּאִים אֶל־הַחֲתֻנָּה׃   
John 2:3 - וַחסַר הוָא חַמרָא וָאמרָא לֵה אֵמֵה ליֵשׁוּע חַמרָא לַיתּ להוּן .    
John 2:3 - And the wine failed, and his mother saith to him, to Jeshu, They have no wine.   
John 2:3 - And the wine fell short: and his mother said to Jesus: They have no wine.   
John 2:3 - And when the wine decreased, his mother said to Jesus, They have no wine   
John 2:3 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כָּלָה הַיָּיִן וַתֹּאמֶר אֵם יֵשׁוּעַ אֵלָיו אֵין לָהֶם יָיִן׃   
John 2:4 - אָמַר לָה יֵשׁוּע מָא לִי ולֵכי אַנתּתָא לָא עדַכִּיל אֵתָת שָׁעַתי .    
John 2:4 - Jeshu saith to her, What (is it) to me and to thee, woman? Not yet hath come mine hour.   
John 2:4 - Jesus said to her: What is [in common] to me and thee ? Not yet hath my hour come.   
John 2:4 - Jesus said to her, What is it to me and to you, woman? my turn has not yet come.   
John 2:4 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ מַה־לִּי וָלָךְ אִשָּׁה עִתִּי עֲדַיִן לֹא־בָאָה׃   
John 2:5 - אָמרָא אֵמֵה לַמשַׁמשָׁנֵא מֵדֵּם דָּאמַר לכוּן עבֵדו .    
John 2:5 - His mother saith to the servitors, Whatever he telleth you, do.   
John 2:5 - His mother said to the waiters: Whatever he saith to you, do [it].   
John 2:5 - His mother said to the helpers, Whatever he tells you, do it.   
John 2:5 - וַתֹּאמֶר אִמּוֹ אֶל־הַמְשָׁרֲתִים כָּל־אֲשֶׁר יֹאמַר לָכֶם תַּעֲשׂוֹּ׃   
John 2:6 - אִית הוַי דֵּין תַּמָן אַגָנֵא דּכאִפָא שֵׁת דּסִימָן לתַדכִּיתָא דִּיהוּדָיֵא דָּאחדָּן תּרֵין תּרֵין רֵבעִין אַו תּלָתָא .   
John 2:6 - Now there were six waterpots of stone set there, unto the purification of the Jihudoyee, which contained each two quarantals [Rebeen.] or three.    
John 2:6 - And there were there six waterpots of stone, set for the purification of Jews, containing each two or three quadrantalia.   
John 2:6 - And there were six stone jars placed there for the purification of the Jews, which could hold several gallons each.    
John 2:6 - וְשָׁם שִׁשָּׁה כַדֵּי־אֶבֶן עֲרוּכִים כְּמִשְׁפַּט הַיְּהוּדִים לְטָהֳרָתָם שְׁתַּיִם אוֹ־שָׁלשׁ בַּתִּים יָכִיל כָּל־אֶחָד׃    
John 2:7 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע מלַו אֵנֵין מַיָא לַאגָנֵא וַמלַו אֵנֵין עדַמָא לעֵל .   
John 2:7 - Jeshu saith to them, Fill these water-pots with waters; and they filled them to the top.   
John 2:7 - Jesus said to them: Fill those water-pots with water. And they filled them to the top.   
John 2:7 - Jesus said to them, Fill the jars with water; and they filled them up to the brim.   
John 2:7 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ מַלְאוּ הַכַּדִּים מָיִם וַיְמַלְאוּם עַד־לְמָעְלָה׃   
John 2:8 - אָמַר להוּן זלוּעו מֵכִּיל וַאיתַּו לרִישׁ סמָכָא וַאיתִּיו .    
John 2:8 - He saith to them, Draw now, and carry to the chief of the guests. And they carried.   
John 2:8 - He said to them: Draw now, and carry to the master of the feast. And they carried.   
John 2:8 - Then he said to them, Draw out now, and bring it to the chief guest of the feast. And they brought it.   
John 2:8 - וַיֹּאמֶר שַׁאֲבוּ־נָא וְהָבִיאוּ אֶל־רַב הַמְּסִבָּה וַיָּבִיאוּ׃    
John 2:9 - וכַד טעֵם הַו רִישׁ סמָכָא מַיָא הָנוּן דַּהוַו חַמרָא ולָא יָדַע הוָא מֵן אַימֵכָּא הוָא משַׁמשָׁנֵא דֵּין יָדעִין הוַו דּהֵנוּן מלַו אֵנוּן למַיָא קרָא רִישׁ סמָכָא לחַתנָא .   
John 2:9 - And when that chief of the guests had tasted those waters which were made wine, and knew not whence it was, (but the servitors knew, who had filled them with waters,) the chief of the guests called the bridegroom,   
John 2:9 - And when the master of the feast tasted the water that had become wine, and did not know whence it came, (although the waiters knew, as they had filled the pots with water,) the master of the feast called the bridegroom,   
John 2:9 - And when the chief guest tasted the water that had become wine, he did not know whence it had come; but the helpers knew, who had drawn the water. Then the chief guest called the bridegroom    
John 2:9 - וַיִּטְעַם רֹאשׁ הַמְּסִבָּה אֶת־הַמַּיִם אֲשֶׁר נֶהֶפְכוּ לְיַיִן וְלֹא יָדַע מֵאַיִן הוּא וְהַמְשָׁרֲתִים אֲשֶׁר־שָׁאֲבוּ אֶת־הַמַּיִם יָדָעוּ וַיִּקְרָא רֹאשׁ־הַמְּסִבָּה אֶל־הֶחָתָן׃   
John 2:10 - וֵאמַר לֵה כֻּל אנָשׁ לוּקדַם חַמרָא טָבָא מַיתֵּא ומָא דַּרוִיו הָידֵּין אַינָא דַּבצִיר אַנתּ דֵּין נטַרתָּיהי לחַמרָא טָבָא עדַמָא להָשָׁא .    
John 2:10 - and said to him, Every man at first the good wine produceth, and when they are satisfied, then that which is inferior ; [Smaller.] but thou hast kept the good wine until now.   
John 2:10 - and said to him: Every man first bringeth forward the good wine, and when they are satiated, then that which is inferior; but thou hast kept the good wine till now.   
John 2:10 - And said to him, Every man at first brings the best wine; and when they have drunk, then that which is weak; but you have kept the best wine until now.   
John 2:10 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו כָּל־אִישׁ יִתֵּן בָּרִאשׁוֹנָה אֶת־הַיַּיִן הַטּוֹב וְאַחֲרֵי שְׁתוֹתָם לִרְוָיָה יִתֵּן לָהֶם אֶת־הַגָּרוּעַ וְאַַתָּה צָפַנְתָּ הַיַּיִן הַטּוֹב עַד־עָתָּה׃   
John 2:11 - הָדֵא הי אָתָא קַדמָיתָּא דַּעבַד יֵשׁוּע בּקָטנֵא דַּגלִילָא וַאודַּע שׁוּבחֵה והַימֵנו בֵּה תַּלמִידַוהי .   
John 2:11 - This is the first sign that Jeshu wrought in Kotna of Galila, and manifested his glory; and his disciples believed in him.    
John 2:11 - This is the first sign, which Jesus wrought at Cana in Galilee, and manifested his glory: and his disciples believed on him.   
John 2:11 - This is the first miracle which Jesus performed in Cana of Galilee, and he showed his glory; and his disciples believed in him.   
John 2:11 - זֹאת רֵאשִׁית הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה יֵשׁוּעַ בְּקָנָה אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל וַיְגַל אֶת־כְּבוֹדוֹ וַיַּאֲמִינוּ בוֹ תַּלְמִידָיו׃    
John 2:12 - בָּתַר הָדֵא נחֵת לַכפַרנַחוּם הוּ וֵאמֵה וַאחַוהי ותַלמִידַוהי ותַמָן הוַו קַלִיל יַומָתָא .   
John 2:12 - AFTER this he went to Kapher-nachum, he and his mother and his brethren and his disciples. And they were there a few days.   
John 2:12 - Afterwards he went down to Capernaum, he and his mother and his brothers and his disciples; and they were there a few days.   
John 2:12 - After this he went down to Capernaum, he and his mother and his brothers, and his disciples; and they remained there a few days.   
John 2:12 - וַיְהִי אַחֲֵרי־כֵן וַיֵּרֶד אֶל־כְּפַר־נַחוּם הוּא וְאִמּוֹ וְאֶחָיו וְתַלְמִידָיו וְלֹא אָרְכוּ לָהֶם שָׁם הַיָּמִים׃   
John 2:13 - וקַרִיב הוָא פֵּצחָא דִּיהוּדָיֵא וַסלֵק לֻאורִשׁלֵם יֵשׁוּע .    
John 2:13 - And the petscha of the Jihudoyee was nigh, and Jeshu went up to Urishlem.   
John 2:13 - And the pass over of the Jews drew near; and Jesus went up to Jerusalem.   
John 2:13 - And the Jewish passover was nearing; so Jesus went up to Jerusalem.   
John 2:13 - וַיִּקְרְבוּ יְמֵי חַג־הַפֶּסַח אֲשֶׁר לַיְּהוּדִים וַיַּעַל יֵשׁוּעַ יְרוּשָׁלָיִם׃   
John 2:14 - וֵאשׁכַּח בּהַיכּלָא להָלֵין דַּמזַבּנִין תַּורֵא ועֵרבֵּא ויַונֵא ולַמעַרפָנֵא דּיָתבִּין .   
John 2:14 - And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money-changers sitting.   
John 2:14 - And he found in the temple those who sold beeves and sheep and doves, and the money-changers sitting [there].    
John 2:14 - And he found in the temple those who were buying oxen and sheep and doves, and the money changers sitting.    
John 2:14 - וַיִּמְצָא בַמִּקְדָּשׁ מֹכְרֵי בָקָר וָצֹאן וּבְנֵי יוֹנָה וּפֹרְטֵי הַכֶּסֶף ישְׁבִים שָׁם׃   
John 2:15 - וַעבַד לֵה פּרָגֵלָא מֵן חַבלָא וַלכֻלהוּן אַפֵּק מֵן הַיכּלָא וַלעֵרבֵּא וַלתַורֵא ולַמעַרפָנֵא וֵאשַׁד עוּרפָנהוּן ופָתוּרַיהוּן הפַכ .    
John 2:15 - And he made him a scourge of cord, and drove them all from the temple, and the sheep and the oxen and the money-changers; and he shed their money, and their tables he overturned.    
John 2:15 - And he made himself a whip from a cord, and turned them all out of the temple, and the sheep and the beeves and the money-changers; and he poured out their money, and overset their tables:    
John 2:15 - And he made a whip of cord, and drove them all out of the temple, even the sheep and the oxen and the money changers; and he threw out their exchange money, and upset their trays;   
John 2:15 - וַיִּקַּח חֲבָלִים וַיְעַבְּתֵם לְשׁוֹט וַיְגָרֶשׁ כֻּלָּם מִן־הַמִּקְדָּשׁ וְאֵת הַצֹּאן וְאֵת הַבָּקָר וַיְפַזֵּר אֶת־מְעוֹת הַשֻּׂלְחָנִים וַיַּהֲפֹך שֻׁלְחֲנֹתֵיהֶם׃   
John 2:16 - וַלהָנוּן דַּמזַבּנִין יַונֵא אֵמַר שׁקוּלו הָלֵין מֵכָּא ולָא תֵּעבּדוּנֵה לבַיתֵּה דָּאבי בֵּית תֵּאגוּרתָּא .   
John 2:16 - And to those who sold doves he said, Take these hence; make not the house of my Father a house of merchandise.    
John 2:16 - and he said to them that sold doves, Take away these things; and make not my Father's house a house of traffic.    
John 2:16 - And to those who sold doves he said, Take these away from here; do not make my Father's house a house of trading.    
John 2:16 - וְאֶל־מֹכְרֵי הַיּוֹנִים אָמָר הוֹצִיאוּ אֵלֶּה מִזֶּה וְאַל־תֲַּעֲשׂוֹּ אֶת־בֵּית אָבִי לְבֵית מִסְחָר׃   
John 2:17 - וֵאתּדּכַרו תַּלמִידַוהי דַּכתִיב דַּטנָנֵה דּבַיתָּכ אַכלַני .    
John 2:17 - And his disciples remembered that it was written, The zeal of thy house hath devoured me.   
John 2:17 - And his disciples remembered, that it is written: The zeal of thy house hath devoured me.   
John 2:17 - And his disciples remembered that it is written, The zeal for your house has given me courage.   
John 2:17 - וַיִּזְכְּרוּ תַלְמִידָיו אֶת־הַכָּתוּב כִּי־קִנְאַת בֵּיתְךָ אֲכָלָתְנִי׃   
John 2:18 - ענַו דֵּין יִהוּדָיֵא וֵאמַרו לֵה מָנָא אָתָא מחַוֵא אַנתּ לַן דּהָלֵין עָבֵד אַנתּ .   
John 2:18 - The Jihudoyee answered and said to him, What sign showest thou to us, as these things thou doest ?   
John 2:18 - But the Jews replied, and said to him: What sign showest thou to us, since thou doest these things?   
John 2:18 - The Jews answered and said to him, What sign do you show us, that you are doing these things?   
John 2:18 - וַיַּעֲנוּ הַיְּהוּדִים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אֵי־זוֹ אוֹת תַּרְאֵנוּ שֶׁתַּעֲשֶׂה כָזֹאת׃   
John 2:19 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן סתוּרו הַיכּלָא הָנָא ולַתלָתָא יַומִין אֵנָא מקִים אנָא לֵה .   
John 2:19 - Jeshu answered, Destroy this temple, and in three days I will raise it.   
John 2:19 - Jesus answered, and said to them: Demolish this temple, and in three days I will again erect it.   
John 2:19 - Jesus answered and said to them, Tear down this temple, and in three days I will raise it up   
John 2:19 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הִרְסוּ אֶת־הַהֵיכָל הַזֶּה וּבִשְׁלשָׁה יָמִים אֲקִימֶנּוּ׃   
John 2:20 - אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא לַארבּעִין ושֵׁת שׁנִין אֵתבּנִי הַיכּלָא הָנָא וַאנתּ לַתלָתָא יַומִין מקִים אַנתּ לֵה .   
John 2:20 - The Jihudoyee say to him, Forty-and six years was this temple being built, and wilt thou in three days raise it ?    
John 2:20 - The Jews said to him: Forty and six years, this temple was building; and wilt thou build it again in three days?    
John 2:20 - The Jews said to him, It took forty-six years to build this temple, and will you raise it up in three days?    
John 2:20 - וַיּאֹמְרוּ הַיְּהוּדִים הִנֵּה אַרְבָּעִים וָשֵׁשׁ שָׁנָה נִבְנָה הַהֵיכָל הַזֶּה וְאַתָּה בִּשְׁלשָׁה יָמִים תְּקִימֶנּוּ׃)    
John 2:21 - הוּ דֵּין אֵמַר הוָא עַל הַיכּלָא דּפַגרֵה .   
John 2:21 - But he spake of the temple of his body.    
John 2:21 - But he spake of the temple of his body.    
John 2:21 - But he spoke concerning the temple of his body.   
John 2:21 - וְהוּא דִּבֶּר עַל־הֵיכַל גְּוִיָּתוֹ׃)   
John 2:22 - כַּד קָם דֵּין מֵן בֵּית מִיתֵא אֵתּדּכַרו תַּלמִידַוהי דּהָדֵא אֵמַר הוָא והַימֵנו לַכתָבֵא וַלמֵלתָא דֵּאמַר יֵשׁוּע .   
John 2:22 - But when he was risen from the house of the dead, his disciples remembered that this he had said; and they believed the scriptures, and the word which Jeshu had spoken.    
John 2:22 - And when he was arisen from the dead, his disciples remembered, that he spoke this: and they believed the scriptures, and the word that Jesus spake.   
John 2:22 - When he rose from the dead, his disciples remembered that he had said this; and they believed the scriptures and the word which Jesus had said.   
John 2:22 - וְאַחֲרֵי קוּמוֹ מִן־הַמֵּתִים זָכְרוּ תַלְמִידָיו כִּי־זֹאת אָמַר לָהֶם וַיַּאֲמִינוּ בַכָּתוּב וּבַדָּבָר אֲשֶׁר־דִּבֶּר יֵשׁוּעַ׃    
John 2:23 - כַּד אִיתַוהי הוָא דֵּין יֵשׁוּע בֻּאורִשׁלֵם בּפֵצחָא בּעַדעִדָא סַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה דַּחזַו אָתוָתָא דּעָבֵד .   
John 2:23 - WHILE Jeshu was in Jerusalem at the petscha, at the feast, Many believed in him who saw the signs which he wrought.    
John 2:23 - And while Jesus was in Jerusalem, at the feast of the passover, many believed on him, because they saw the signs he wrought.   
John 2:23 - Now when Jesus was in Jerusalem at the passover, during the feast, a great many believed in him, because they saw the miracles which he did.   
John 2:23 - וַיְהִי בִּהְיֹתוֹ בִירוּשָׁלַיִם בְּחַג־הַפֶּסַח וַיַּאֲמִינוּ רַבִּים בִּשְׁמוֹ כִּי רָאוּ הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה׃   
John 2:24 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע לָא מהַימֵן הוָא להוּן נַפשֵׁה מֵטֻל דּהוּ יָדַע הוָא לכֻלנָשׁ .   
John 2:24 - But he, Jeshu, did not confide himself to them, because he knew every man,   
John 2:24 - But Jesus did not confide himself to them; because he knew all men:   
John 2:24 - But Jesus did not entrust himself to them, because he understood every man.   
John 2:24 - וְהוּא יֵשׁוּעַ לֹא הֶאֱמִין לָהֶם עַל־אֲשֶׁר יָדַע אֶת־כֻּלָּם׃    
John 2:25 - ולָא סנִיק הוָא דּאנָשׁ נֵסהַד לֵה עַל כֻּל בַּרנָשׁ הוּ גֵּיר יָדַע הוָא מָנָא אִית בּבַרנָשָׁא .   
John 2:25 - and needed not that any should testify to him concerning any man, because he knew what is in man.    
John 2:25 - And he needed not that any one should testify to him respecting any man; for he himself knew what is in man.    
John 2:25 - And he needed no man to testify to him concerning any man; for he knew well what was in man.   
John 2:25 - וְלֹא הִצְטָרֵךְ לְעֵדוּת אִישׁ עַל־הָאָדָם כִּי הוּא יָדַע מַה־בְּקֶרֶב הָאָדָם׃   
John 3:1 - אִית הוָא דֵּין תַּמָן חַד גַּברָא מֵן פּרִישֵׁא נִיקָדִמָוס שׁמֵה הוָא אַרכוּנָא דִּיהוּדָיֵא .   
John 3:1 - But there was one of the Pharishee whose name was Nikodimos, a ruler of the Jihudoyee:   
John 3:1 - And there was a man of the Pharisees there, whose name was Nicodemus, a ruler of the Jews.   
John 3:1 - THERE was there a man of the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews;   
John 3:1 - וּבַפְּרוּשִׁים אִישׁ נַקְדִּימוֹן שְׁמוֹ קְצִין הַיְּהוּדִים׃    
John 3:2 - הָנָא אֵתָא לוָת יֵשׁוּע בּלִליָא וֵאמַר לֵה רַבִּי יָדעִינַן דּמֵן אַלָהָא אֵשׁתַּדַּרתּ מַלפָנָא לָא גֵּיר אנָשׁ מֵשׁכַּח הָלֵין אָתוָתָא למֵעבַּד דַּאנתּ עָבֵד אַנתּ אֵלָא מַן דַּאלָהָא עַמֵה .   
John 3:2 - this came to Jeshu in the night, and said to him, Rabi, we know that from Aloha thou art sent a teacher; for no man can these signs perform which thou doest, unless Aloha be with him.   
John 3:2 - And he came to Jesus by night, and said to him: Rabbi, we know that thou art a teacher sent from God; for no one can work those signs which thou workest, unless God be with him.   
John 3:2 - He came at night to Jesus and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher sent from God; for no man can do these miracles that you are doing, except God is with him.   
John 3:2 - וַיָּבֹא אֶל־יֵשׁוּעַ לַיְלָה וַיֹּאמֶר אֵלָיו רַבִּי יָדַעְנוּ כִּי אַתָּה מוֹרֶה מֵאֵת אֱלֹהִים בָּאתָ כִּי לֹא־יוּכַל אִישׁ לַעֲשׂוֹת הָאֹתוֹת אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה בִּלְתִּי אִם־הָאֱלֹהִים עִמּוֹ׃   
John 3:3 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לָכ דֵּאן אנָשׁ לָא מֵתִילֵד מֵן דּרִישׁ לָא מֵשׁכַּח דּנֵחזֵא מַלכּוּתֵה דַּאלָהָא .    
John 3:3 - Jeshu answered and said to him, Amen, amen, I say to thee, Except a man be born anew, he cannot see the kingdom of Aloha.    
John 3:3 - Jesus replied, and said to him: Verily, verily, I say to thee, That, unless a man be born anew, he cannot behold the kingdom of God.   
John 3:3 - Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, If a man is not born again, he cannot see the kingdom of God.   
John 3:3 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָךְ אִם־לֹא יִוָּלֵד אִישׁ מִלְמַעְלָה לֹא־יוּכַל לִרְאוֹת אֶת־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים׃    
John 3:4 - אָמַר לֵה נִיקָדִמָוס אַיכַּנָא מֵשׁכַּח דּנֵתִילֵד גַּברָא סָבָא דַּלמָא מֵשׁכַּח תּוּב לכַרסָא דֵּאמֵה דּתַרתֵּין זַבנִין למֵעַל ונֵתִילֵד .    
John 3:4 - Nikodimos said to him, How can an old man be born ? Who can again the womb of his mother the second time enter, and be born ?   
John 3:4 - Nicodemus said to him: How can an old man be born ? Can he enter a second time into his mother's womb and be born ?    
John 3:4 - Nicodemus said to him, How can an old man be born again? can he enter again a second time into his mother's womb, and be born?   
John 3:4 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו נַקְדִּימוֹן אֵיךְ יִוָּלֵד אָדָם וְהוּא זָקֵן הֲיוּכַל לָשׁוּב אֶל־בֶּטֶן אִמּוֹ וְיִוָּלֵד׃   
John 3:5 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לָכ דֵּאן אנָשׁ לָא מֵתִילֵד מֵן מַיָא ורוּחָא לָא מֵשׁכַּח דּנֵעוּל למַלכּוּתָא דַּאלָהָא .    
John 3:5 - Jeshu answered and said to him, Amen, amen, I say to thee, That if a man be not born of waters and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of Aloha.   
John 3:5 - Jesus replied, and said to him Verily, verily, I say to thee, That, unless a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.   
John 3:5 - Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, If a man is not born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.   
John 3:5 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָךְ אִם־לֹא יִוָּלֵד אִישׁ מִן־הַמַּיִם וְהָרוּחַ לֹא־יוּכַל לָבוֹא אֶל־מַלְכוּת הָאֱלֹהִים׃    
John 3:6 - מֵדֵּם דִּילִיד מֵן בֵּסרָא בֵּסרָא הוּ ומֵדֵּם דִּילִיד מֵן רוּחָא רוּחָא הוּ .   
John 3:6 - Whatever is born of the flesh, is flesh; and whatever is born of the Spirit, is spirit.   
John 3:6 - That which is born of the flesh, is flesh; and that which is born of the Spirit, is spirit.   
John 3:6 - What is born of flesh is flesh; and what is born of the Spirit is spirit.   
John 3:6 - הַנּוֹלָד מִן־הַבָּשָׂר בָּשָׂר הוּא וְהַנּוֹלָד מִן־הָרוּחַ רוּחַ הוּא׃   
John 3:7 - לָא תֵּתּדַּמַר דֵּאמרֵת לָכ דּוָלֵא לכוּן למֵתִילָדוּ מֵן דּרִישׁ .    
John 3:7 - Wonder not that I have said to thee, that it behoves you to be born anew.   
John 3:7 - Be not surprised that I said to thee, Ye must be born anew.   
John 3:7 - Do not be surprised because I have told you that you all must be born again.   
John 3:7 - אַל־תִּתְמַהּ עַל־אָמְרי לָךְ כִּי עֲלֵיכֶם לְהִוָּלֵד מִלְמָעְלָה׃    
John 3:8 - רוּחָא אַתַר דּצָביָא נָשׁבָּא וקָלָה שָׁמַע אַנתּ אֵלָא לָא יָדַע אַנתּ אַימֵכָּא אָתיָא ולַאיכָּא אָזָלא הָכַנָא אִיתַוהי כֻּלנָשׁ דִּילִיד מֵן רוּחָא .   
John 3:8 - The wind bloweth where she willeth, [Rucho signifies either the Spirit, or the wind; as, in like manner, does the corresponding Greek word wneuma and hence most of the versions of the latter have, " The Spirit bloweth where he willeth; " but in the Syriac text the verbs and the pronominal affix to the noun " voice" being in the feminine, the application of Rucho to the Holy Spirit seems not to have been contemplated. OLSHAUSEN on the Greek text has well said, "The comparison itself, and the expression, fwnhn autou, show, beyond doubt, that wneuma does not here mean the breath of the Divine Spirit, but the wind properly so called."] and her voice thou hearest; but thou knowest not whence she cometh, nor whither she goeth: so is every man who is born of the Spirit.    
John 3:8 - The wind bloweth where it chooseth; and thou hearest its sound, but knowest not whence it cometh, and whither it goeth: so is every one, that is born of the Spirit.   
John 3:8 - The wind blows where it pleases, and you hear its sound; but you do not know whence it comes and whither it goes; such is every man who is born of the Spirit.   
John 3:8 - הָרוּחַ בַּאֲשֶׁר יַחְפֹּץ שָׁם הוּא נשֵׁב וְאַתָּה תִּשְׁמַע אֶת־קוֹלוֹ וְלֹא תֵדַע מֵאַיִן בָּא וְאָנָה הוּא הוֹלֵךְ כֵּן כָּל־הַנּוֹלָד מִן־הָרוּחַ׃   
John 3:9 - ענָא נִיקָדִמָוס וֵאמַר לֵה אַיכַּנָא מֵשׁכּחָן הָלֵין למֵהוָא .    
John 3:9 - Nikodimos answered and said to him, How can these things be?   
John 3:9 - Nicodemus answered, and said to him: How can these things be?   
John 3:9 - Nicodemus answered and said to him, How can these things be?   
John 3:9 - וַיַּעַן נַקְדִּימוֹן וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֵיכָה תִהְיֶה כָּזֹאת׃    
John 3:10 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אַנתּ הוּ מַלפָנֵה דּאִיסרָיֵל והָלֵין לָא יָדַע אַנתּ .   
John 3:10 - Jeshu answered and said to him, Art thou Malphona of Israel, and these knowest not ?   
John 3:10 - Jesus answered, and said to him: Art thou a teacher of Israel, and knowest not these things?   
John 3:10 - Jesus answered and said to, You are a teacher of Israel, and yet you do not understand these things?   
John 3:10 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו רַב בְּיִשְׂרָאֵל אַתָּה וְזֹאת לֹא יָדָעְתָּ׃   
John 3:11 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לָכ דּמֵדֵּם דּיָדעִין חנַן ממַללִין חנַן ומֵדֵּם דַּחזַין מַסהדִין אֵנַחנַן וסָהדּוּתַן לָא מקַבּלִין אנתּוּן .    
John 3:11 - Amen, amen, I say to thee, What we know we speak, and what we have seen we testify; but our testimony you receive not.    
John 3:11 - Verily, verily, I say to thee: We speak, what we know; and we testify to what we have seen; but ye receive not our testimony.   
John 3:11 - Truly, truly, I say to you, We speak only what we know, and we testify only to what we have seen; and yet you do not accept our testimony   
John 3:11 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָךְ כִּי אֵת אֲשֶׁר־יָדַעְנוּ נְדַבֵּר וְאֵת אֲשֶׁר־רָאִינוּ נָעִיד וְאַתֶּם לֹא תְקַבְּלוּ עֵדוּתֵנוּ׃    
John 3:12 - אֵן דּבַארעָא אֵמרֵת לכוּן ולָא מהַימנִין אנתּוּן אַיכַּנָא אֵן אִמַר לכוּן דּבַשׁמַיָא תּהַימנוּנָני .   
John 3:12 - If of (what is) on earth I tell you, and you believe not, how if I tell you of (what is) in heaven, could you believe me ?    
John 3:12 - If I have spoken to you of things on earth, and ye believe not; how will ye believe, if I speak of things in heaven?    
John 3:12 - If I have told you about earthly things and you do not believe, how then will you believe me, if I tell you about heavenly things?   
John 3:12 - אִם הִגַּדְתִּי לָכֶם עִנְיְנֵי הָאָרֶץ וְאֵינְכֶם מַאֲמִינִים אֵיךְ תַּאֲמִינוּ בְּהַגִּידִי לָכֶם עִנְיְנֵי הַשָּׁמָיִם׃   
John 3:13 - ולָא אנָשׁ סלֵק לַשׁמַיָא אֵלָא הַו דַּנחֵת מֵן שׁמַיָא בּרֵה דּאנָשָׁא הַו דּאִיתַוהי בַּשׁמַיָא .   
John 3:13 - AND no man hath ascended into heaven, but he who descended from heaven, the Son of man, he who is in heaven.    
John 3:13 - And no one hath ascended to heaven, but he that descended from heaven, the Son of man who is in heaven.   
John 3:13 - No man has ascended to heaven, except he who came down from heaven, even the Son of man who is in heaven.    
John 3:13 - וְאִישׁ לֹא־עָלָה הַשָּׁמַיְמָה בִּלְתִּי אִם־אֲשֶׁר יָרַד מִן־הַשָּׁמָיִם בֶּן־הָאָדָם אֲשֶׁר הוּא בַּשָּׁמָיִם׃   
John 3:14 - וַאיכַּנָא דַּארִים מוּשֵׁא חֵויָא בּמַדבּרָא הָכַנָא עתִיד למֵתּתּרָמוּ בּרֵה דּאנָשָׁא .   
John 3:14 - And as Musha elevated the serpent in the wilderness, so is to be elevated the Son of man,   
John 3:14 - And as Moses elevated the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up:   
John 3:14 - Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of man is ready to be lifted up;   
John 3:14 - וְכַאֲשֶׁר הִגְבִּיהַּ משֶׁה אֶת־הַנָּחָשׁ בַּמִּדְבָּר כֵּן צָרִיךְ בֶּן־הָאָדָם לְהִנָּשֵׂא׃   
John 3:15 - דּכֻל אנָשׁ דַּמהַימֵן בֵּה לָא נאִבַד אֵלָא נֵהווּן לֵה חַיֵא דַּלעָלַם .   
John 3:15 - that every man who believeth in him might not perish, but have the life which is eternal.   
John 3:15 - that every one who believeth in him, may not perish, but may have life eternal.   
John 3:15 - So that every man who believes in him should not perish, but have eternal life.   
John 3:15 - לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא יֹאבַד כָּל־הַמַּאֲמִין בּוֹ כִּי אִם־יִחְיֶה חַיֵּי עוֹלָם׃   
John 3:16 - הָכַנָא גֵּיר אַחֵב אַלָהָא לעָלמָא אַיכַּנָא דּלַברֵה יִחִידָיָא נֵתֵּל דּכֻל מַן דַּמהַימֵן בֵּה לָא נאִבַד אֵלָא נֵהווּן לֵה חַיֵא דַּלעָלַם .    
John 3:16 - For so loved Aloha the world, as his Son, the Only-begotten, he would give, that every one who believeth in him might not perish, but have the life which is eternal.   
John 3:16 - For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him, should not perish, but should have life eternal.   
John 3:16 - For God so loved the world, that he even gave his only begotten Son, so that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.   
John 3:16 - כִּי־אַהֲבָה רַבָּה אָהַב הָאֱלֹהִים אֶת־הָעוֹלָם עַד־אֲשֶׁר נָתַן אֶת־בְּנוֹ אֶת־יְחִידוֹ לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יֹאבַד כָּל־הַמַּאֲמִין בּוֹ כִּי אִם־יִחְיֶה חַיֵּי עוֹלָם׃   
John 3:17 - לָא גֵּיר שַׁדַּר אַלָהָא לַברֵה לעָלמָא דַּנדוּנִיוהי לעָלמָא אֵלָא דּנִחֵא עָלמָא בּאִידֵה .   
John 3:17 - For Aloha sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world might live by him.   
John 3:17 - For God sent not his Son into the world, to condemn the world; but that the world might live by means of him.    
John 3:17 - For God did not send his Son into the world, to condemn the world; but that the world should be saved by him.    
John 3:17 - כִּי הָאֱלֹהִים לֹא־שָׁלַח אֶת־בְּנוֹ בָּעוֹלָם לָדִין אֶת־הָעוֹלָם כִּי אִם־לְמַעַן יִוָּשַׁע בּוֹ הָעוֹלָם׃   
John 3:18 - מַן דַּמהַימֵן בֵּה לָא מֵתּתּדִין ומַן דּלָא מהַימֵן מֵן כַּדּוּ דִּין הוּ דּלָא הַימֵן בַּשׁמֵה דִּיחִידָיָא בּרֵה דַּאלָהָא .   
John 3:18 - He who believeth on him is not judged, and he who believeth not is judged already, because he believeth not in the name of the only-begotten Son of Aloha.   
John 3:18 - He that believeth on him is not condemned; but he that believeth not, is already condemned; because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God.   
John 3:18 - He who believes in him will not be condemned; and he who does not believe has already been condemned, for not believing in the name of the only begotten Son of God.   
John 3:18 - הַמַּאֲמִין בּוֹ לֹא יִדּוֹן וַאֲשֶׁר לֹא־יַאֲמִין בּוֹ כְּבָר נָדוֹן כִּי לֹא־הֶאֱמִין בְּשֵׁם בֶּן־הָאֱלֹהִים הַיָּחִיד׃   
John 3:19 - הָנַו דֵּין דִּינָא דּנוּהרָא אֵתָא לעָלמָא וַאחֵבו בּנַינָשָׁא לחֵשׁוּכָא יַתִּיר מֵן דַּלנוּהרָא אִיתַיהוּן הוַו גֵּיר עבָדַיהוּן בִּישֵׁא .    
John 3:19 - And this is the judgment, that the light hath come into the world, and the sons of men have loved darkness rather than the light, for their deeds have been evil.   
John 3:19 - And this is the [ground of] condemnation, that light hath come into the world, and men have loved darkness rather than light, for their deeds have been evil.   
John 3:19 - And this is the judgment, that light has come into the world, and yet men have loved darkness more than light, because their works were evil.   
John 3:19 - וְזֶה הוּא הַדִּין כִּי הָאוֹר בָּא אֶל־הָעוֹלָם וּבְנֵי הָאָדָם אָהֲבוּ הַחשֶׁךְ יוֹתֵר מִן־הָאוֹר כִּי רָעִים מַעֲשֵׁיהֶם׃    
John 3:20 - כֻּל גֵּיר דּסַניָתָא עָבֵד סָנֵא לנוּהרָא ולָא אָתֵא לנוּהרָא דּלָא נֵתכַּססוּן עבָדַוהי .   
John 3:20 - For every one who doeth abominable things hateth the light, and cometh not to the light, lest his deeds should be reproved.   
John 3:20 - For every one that doeth abominable things, hateth the light, and cometh not to the light, lest his deeds should be reproved.   
John 3:20 - For every one who does detested things hates the light, and he does not come to the light, because his works cannot be covered.   
John 3:20 - כִּי כָל־פֹּעֵל עַוְלָה שֹׂנֵא אֶת־הָאוֹר וְלֹא יָבֹא לָאוֹר פֶּן־יִוָּכַח עַל־מַעֲשָׂיו׃)   
John 3:21 - הַו דֵּין דּעָבֵד שׁרָרָא אָתֵא לוָת נוּהרָא דּנֵתִידעוּן עבָדַוהי דּבַאלָהָא עבִידִין .   
John 3:21 - But he who doeth the truth cometh to the light, that his works may be known that in Aloha they are wrought.    
John 3:21 - But he that doeth right, cometh to the light, that his works may be known to be done in God.   
John 3:21 - But he who does truthful things comes to the light, so that his works may be known, that they are done through God.    
John 3:21 - אֲבָל עֹשֵׂה הָאֱמֶת יָבֹא לָאוֹר לְמַעַן יִגָּלוּ מַעֲשָׂיו כִּי נַעֲשׂוֹּ בֵּאלֹהִים׃)   
John 3:22 - בָּתַר הָלֵין אֵתָא יֵשׁוּע ותַלמִידַוהי לַארעָא דִּיהוּד ותַמָן מֵתהַפַּכ הוָא עַמהוּן ומַעמֵד .   
John 3:22 - AFTER these came Jeshu and his disciples into the land of Jihuda, and there conversed with them and baptized.    
John 3:22 - After these things, came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he abode with them, and baptized.    
John 3:22 - After these things, Jesus and his disciples came to the land of Judaea, and he remained there with them, and baptized.   
John 3:22 - וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ וְתַלְמִידָיו אֶל־אֶרֶץ יְהוּדָה וַיֵּשֶׁב־שָׁם עִמָּהֶם וַיִּטְבֹּל׃   
John 3:23 - אָפ יוּחַנָן דֵּין מַעמֵד הוָא בּעִינ‌יָון דּעַל גֵּנב שָׁלִים מֵטֻל דּמַיָא אִית הוַו תַּמָן סַגִּיֵאא וָאתֵין הוַו ועָמדִּין .   
John 3:23 - But Juchanon also was baptizing in Ein-yon, near Sholim, because the waters were there many; and they came and were baptized;   
John 3:23 - And John also was baptizing in 'non, which is near to Salim, because there were many waters there: and the people came, and were baptized.   
John 3:23 - John also was baptizing at the spring of Aenon near to Salim, because there was much water there; and they came, and were baptized.   
John 3:23 - וְגַם יוֹחָנָן הָיָה טֹבֵל בְּעֵינוֹן קָרוֹב לְשָׁלֵם כִּי־שָׁם הָיוּ מַיִם לָרֹב וַיָּבֹאוּ וַיִּטָּבֵלוּ׃   
John 3:24 - לָא גֵּיר עדַכִּיל נפַל הוָא יוּחַנָן בֵּית אַסִירֵא .    
John 3:24 - for not yet was Juchanon cast into the house of the bound.   
John 3:24 - For John had not yet fallen into prison.    
John 3:24 - For John was not yet cast into prison.    
John 3:24 - כִּי עוֹד לֹא־נִתַּן יוֹחָנָן אֶל־בֵּית הַסֹּהַר׃    
John 3:25 - הוָת הוָת דֵּין בּעָתָא לחַד מֵן תַּלמִידַוהי דּיוּחַנָן עַם יִהוּדָיָא חַד עַל תַּדכִּיתָא .   
John 3:25 - But there was a question with some of the disciples of Juchanon (and) a certain Jihudoya, upon purification.    
John 3:25 - And one of John's disciples and a certain Jew had disputed respecting purification.   
John 3:25 - Now it happened that a dispute arose between one of John's disciples and a Jew about the ceremony of purifying.    
John 3:25 - וַתְּהִי מַחֲלֹקֶת בֵּין תַּלְמִידֵי יוֹחָנָן וּבֵין יְהוּדִי עַל־דְּבַר הַטָּהֳרָה׃   
John 3:26 - וֵאתַו לוָת יוּחַנָן וֵאמַרו לֵה רַבַּן הַו דּעַמָכ הוָא בּעֵברָא דּיוּרדּנָן דַּאנתּ סהֵדתּ עלַוהי הָא אָפ הוּ מַעמֵד וסַגִּיֵאא אָתֵין לוָתֵה .    
John 3:26 - And they came to Juchanon, and said to him, Raban, he who was with thee at the passage of Jurdan, (and) concerning whom thou didst give witness, he also baptizeth, and many come to him.    
John 3:26 - And they came to John, and said to him: Our Rabbi, he who was with thee beyond Jordan, and of whom thou gavest testimony, lo, he also baptizeth; and many go after him.   
John 3:26 - So they came to John and told him, Teacher, he who was with you at the Jordan crossing, concerning whom you testified, behold, he also is baptizing and a great many are coming to him.    
John 3:26 - וַיָּבֹאוּ אֶל־יוֹחָנָן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו רַבִּי הָאִישׁ אֲשֶׁר הָיָה עִמְּךָ בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וַאֲשֶׁר הַעִידֹתָ לּוֹ הִנּוֹ טֹבֵל וְכֻלָּם בָּאִים אֵלָיו׃   
John 3:27 - ענָא יוּחַנָן וֵאמַר להוּן לָא מֵשׁכַּח בַּרנָשָׁא למֵסַב מֵן צבוּת נַפשֵׁה מֵדֵּם אֵלָא אֵן אֵתִיהֵב לֵה מֵן שׁמַיָא .   
John 3:27 - Juchanon answered and said to them, A man cannot receive of his own will any thing, unless it be given to him from heaven.    
John 3:27 - John answered, and said to them: A man cannot take any thing by his own choice, unless it be given him from heaven.    
John 3:27 - John answered and said to them, No man can receive anything of his own will, except it is given to him from heaven    
John 3:27 - וַיַּעַן יוֹחָנָן וַיֹּאמַר לֹא־יוּכַל אִישׁ לָקַחַת דָּבָר בִּלְתִּי אִם־נִתַּן־לוֹ מִן־הַשָּׁמָיִם׃   
John 3:28 - אַנתּוּן סָהדִּין אנתּוּן לִי דֵּאמרֵת דֵּאנָא לָא הוִית משִׁיחָא אֵלָא שׁלִיחָא אנָא דַּקדָמַוהי .   
John 3:28 - You bear me witness that I said, I am not the Meshicha, but I am an apostle [Shelicho.] before him.   
John 3:28 - Ye are witnesses for me, that I said: I am not the Messiah, but am sent to go before him.   
John 3:28 - You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but only a messenger to go before him.    
John 3:28 - וְאַתֶּם עֵדַי אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֵינֶנִּי הַמָּשִׁיחַ רַק־שָׁלוּחַ אֲנִי לְפָנָיו׃   
John 3:29 - מַן דּאִית לֵה כַּלתָא חַתנָא הוּ רָחמֵה דֵּין דּחַתנָא הַו דּקָאֵם וצָאֵת לֵה חַדוּתָא רַבּתָא חָדֵא מֵטֻל קָלֵה דּחַתנָא הָדֵא הָכִיל חַדוּתָא דִּילי הָא ממַליָא .   
John 3:29 - He that hath the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who standeth and attendeth him, with great joy rejoiceth on account of the voice of the bridegroom: this my joy therefore, behold, is complete.   
John 3:29 - He that hath the bride, is the bridegroom: and the friend of the bridegroom, who standeth and listeneth to him, rejoiceth with great joy on account of the bridegroom's voice: this my joy, therefore, lo, it is full.   
John 3:29 - He who has a bride is the bridegroom; and the best man of the bridegroom is he who stands up and listens to him, and rejoices greatly because of the bridegroom's voice; this my joy therefore is fulfilled.   
John 3:29 - אֲשֶׁר־לוֹ הַכַּלָּה הוּא הֶחָתָן וְרֵעַ הֶחָתָן הָעֹמֵד וְשֹׁמֵעַ אֹתוֹ שָׂמוֹחַ יִשְׂמַח לְקוֹל הֶחָתָן הִנֵּה שִׂמְחָתִי זֹאת עַתָּה שְׁלֵמָה׃    
John 3:30 - להַו הוּ וָלֵא למֵרבָּא ולִי למֵבצַר .   
John 3:30 - To him it must be to increase, and to me to decrease.   
John 3:30 - To him must be increase, and to me decrease.   
John 3:30 - He must become greater and I lesser.    
John 3:30 - הוּא יִגְדַּל הָלוֹךְ וְגָדֵל וַאֲנִי אֶחְסַר הָלוֹךְ וְחָסוֹר׃    
John 3:31 - הַו גֵּיר דּמֵן לעֵל אֵתָא לעֵל מֵן כֻּל הוּ והַו דּמֵן אַרעָא מֵן אַרעָא הוּ ומֵן אַרעָא ממַלֵל הַו דּמֵן שׁמַיָא אֵתָא לעֵל מֵן כֻּל הוּ .    
John 3:31 - For he who from above hath come, is above all; and he who is from the earth, is of the earth, and of the earth speaketh: he who from heaven hath come, is above all.   
John 3:31 - For he that cometh from above, is above all; and he that is from the earth, is of the earth, and talketh of the earth. He that cometh from heaven, is above all;   
John 3:31 - For he who has come from above is above all; and he who is of the earth is of the earth, and he speaks of earthly things; but he who has come from heaven is above all.   
John 3:31 - הַבָּא מִמַּעַל נַעֲלֶה עַל־כֹּל וַאֲשֶׁר מֵאֶרֶץ מֵאֶרֶץ הוּא וּמֵאֶרֶץ יְדַבֵּר הַבָּא מִשָּׁמַיִם נַעֲלֶה עַל־כֹּל׃   
John 3:32 - ומֵדֵּם דַּחזָא וַשׁמַע מַסהֵד וסָהדּוּתֵה לָא אנָשׁ מקַבֵּל .    
John 3:32 - And what he hath seen and heard he testifieth, and his testimony no man receiveth.   
John 3:32 - and what he hath seen and heard, he testifieth; and his testimony, no one receiveth.   
John 3:32 - And he testifies of what he has seen and heard, and yet no man accepts his testimony.   
John 3:32 - וְאֵת אֲשֶׁר רָאָה וְשָׁמַע אֹתוֹ יָעִיד וְאֵין מְקַבֵּל עֵדוּתוֹ׃    
John 3:33 - הַו דֵּין דּקַבֵּל סָהדּוּתֵה חתַם דַּאלָהָא שַׁרִירָא הוּ .    
John 3:33 - But he who hath received his testimony, hath sealed that the true Aloha is he. [D'Aloha sharira-u: compare the same words, 1Jo 1:20.]   
John 3:33 - But he that receiveth his testimony, hath set his seal, that God is true.   
John 3:33 - He who accepts his testimony, has set his seal that God is true.   
John 3:33 - וַאֲשֶׁר קִבֵּל עֵדוּתוֹ הוּא חָתוֹם חָתַם כִּי הָאֱלֹהִים אֱמֶת׃    
John 3:34 - אַינָא גֵּיר דַּאלָהָא שַׁדּרֵה מֵלֵא הו דַּאלָהָא ממַלֵל לָא הוָא גֵּיר בּכַילָא יַהב אַלָהָא רוּחָא .   
John 3:34 - For he whom Aloha hath sent, the very words of Aloha speaketh; for it was not in measure that Aloha gave the Spirit.    
John 3:34 - For he whom God hath sent, speaketh the words of God; for God hath not given the Spirit by measure [to him].    
John 3:34 - For he whom God has sent, speaks the words of God; for God did not give the Spirit by measure.   
John 3:34 - כִּי אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ אֱלֹהִים הוּא יְדַבֵּר דִּבְרֵי אֱלֹהִים כִּי־לֹא בַמִּדָּה נֹתֵן אֱלֹהִים אֶת־הָרוּחַ׃   
John 3:35 - אַבָא מַחֵב לַברָא וכֻל מֵדֵּם יַהב בּאִידַוהי .   
John 3:35 - The Father loveth the Son, and every thing hath he given into his hands.   
John 3:35 - The Father loveth the Son, and hath given every thing into his hands.   
John 3:35 - The Father loves the Son, and has placed everything under his hand.   
John 3:35 - הָאָב אֹהֵב אֶת־בְּנוֹ וְאֶת־כֹּל נָתַן בְּיָדוֹ׃    
John 3:36 - מַן דַּמהַימֵן בַּברָא אִית לֵה חַיֵא דַּלעָלַם ומַן דּלָא מֵתּטפִּיס לַברָא לָא נֵחזֵא חַיֵא אֵלָא רוּגזֵה דַּאלָהָא נקַוֵא עלַוהי .   
John 3:36 - He who believeth in the Son hath the life which is eternal; and he who obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of Aloha remaineth on him.    
John 3:36 - He that believeth on the Son, hath life eternal; but he who obeyeth not the Son, shall not see life. but the wrath of God will abide upon him.   
John 3:36 - He who believes in the Son has eternal life; and he who does not obey the Son, shall not see life, but the wrath of God shall remain on him.   
John 3:36 - כָּל־הַמַּאֲמִין בַּבֵּן יֶשׁ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וַאֲשֶׁר לֹא יַאֲמִין בַּבֵּן לֹא יִרְאֶה חַיִּים כִּי אִם־חֲרוֹן אַף אֱלֹהִים יִשְׁכֹּן עָלָיו׃    
John 4:1 - יִדַע דֵּין יֵשׁוּע דַּשׁמַעו פּרִישֵׁא דּתַלמִידֵא סַגִּיֵאא עבַד ומַעמֵד יַתִּיר מֵן יוּחַנָן .   
John 4:1 - But when Jeshu knew that the Pharishee had heard that he had made many disciples, and baptized more than Juchanon,    
John 4:1 - And Jesus knew, that the Pharisees had heard; that he made many disciples, and baptized more than John.    
John 4:1 - WHEN Jesus knew that the Pharisees had heard he made many disciples, and was baptizing more people than John,    
John 4:1 - וַיְהִי כַּאֲֲשֶׁר נוֹדַע לָאָדוֹן כִּי שָׁמְעוּ הַפְּרוּשִׁים אֲשֶׁר יֵשׁוּעַ הֶעֱמִיד וְגַם הִטְבִּיל תַּלְמִידִים הַרְבֵּה מיּוֹחָנָן׃    
John 4:2 - כַּד לָא הוָא הוּ יֵשׁוּע מַעמֵד הוָא אֵלָא תַּלמִידַוהי .    
John 4:2 - (though it was not Jeshu himself baptized, but his disciples,)   
John 4:2 - Yet Jesus himself did not baptize but his disciples.   
John 4:2 - Though Jesus himself did not baptize, but his disciples;   
John 4:2 - וְאוּלָם יֵשׁוּעַ הוּא לֹא הִטְבִּיל כִּי אִם־תַּלְמִידָיו׃    
John 4:3 - ושַׁבקָה לִיהוּד וֵאזַל לֵה תּוּב לַגלִילָא .   
John 4:3 - he left Jihuda, and came again into Galila.    
John 4:3 - And he left Judaea, and went again into Galilee.   
John 4:3 - He left Judaea and came again to Galilee.    
John 4:3 - וַיֵּצֵא מֵאֶרֶץ יְהוּדָה וַיֵּלֶךְ שֵׁנִית הַגָּלִילָה׃    
John 4:4 - מַעבּדָא הוָת לֵה דֵּין דּנאִתֵא נֵעבַּר עַל בֵּית שָׁמרָיֵא .    
John 4:4 - AND he needed that in going he should pass through among the Shomroyee;   
John 4:4 - And in going, he had occasion to pass through the midst of the Samaritans.   
John 4:4 - He had to go through Samaritan territory.    
John 4:4 - וַיְהִי לַעֲבֹר דֶּרֶךְ אֶרֶץ שֹׁמְרוֹן׃   
John 4:5 - וֵאתָא לַמדִינתָּא דּשָׁמרָיֵא דּמֵתקַריָא שָׁכַר עַל גֵּנב קרִיתָא דּיַהב הוָא יַעקוּב ליַוסֵפ בּרֵה .   
John 4:5 - and he came to a city of the Shomroyee which is called Shokar, nigh to the field which Jakub gave unto Jauseph his son.    
John 4:5 - And he came to a city of the Samaritans called Sychar, near the field which Jacob gave to his son Joseph.    
John 4:5 - Then he came to a Samaritan city, called Sychar, near the field which Jacob had given to his son Joseph.   
John 4:5 - וַיָּבֹא לְעִיר מֵעָרֵי שֹׁמְרוֹן וּשְׁמָהּ סוּכַר מִמּוּל חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר־נָתַן יַעֲקֹב לְיוֹסֵף בְּנוֹ׃   
John 4:6 - ואִית הוָא תַּמָן מעִינָא דּמַיָא דּיַעקוּב הוּ דֵּין יֵשׁוּע לאֵא הוָא מֵן עַמלָא דֻּאורחָא וִיתֵב הוָא לֵה עַל מעִינָא ואִית הוַי שֵׁת שָׁעִין .    
John 4:6 - And the fountain of water of Jakub was there. But Jeshu was wearied with the labour of the way, and sat by the fountain; and it was six hours.    
John 4:6 - And Jacob's well of water was there. And Jesus was weary with the toil of travelling, and seated himself by the well: and it was at the sixth hour.   
John 4:6 - Now Jacob's well was there; and Jesus was tired by the fatigue of the journey, and sat down by the well. It was about the sixth hour.   
John 4:6 - וְשָׁם בְּאֵר יַעֲקֹב וְיֵשׁוּעַ הָיָה עָיֵף מִן־הַדֶּרֶךְ וַיֵּשֶׁב־לוֹ עַל־הַבְּאֵר וְהָעֵת כַּשָּׁעָה הַשִּׁשִּׁית׃    
John 4:7 - וֵאתָת אַנתּתָא מֵן שָׁמרִין דּתֵמלֵא מַיָא וֵאמַר לָה יֵשׁוּע הַב לִי מַיָא אֵשׁתֵּא .   
John 4:7 - There came a woman from Shomreen to draw waters, and Jeshu said to her, Give me waters to drink.   
John 4:7 - And a woman from Samaria came to draw water. And Jesus said to her: Give me water to drink.   
John 4:7 - And there came a woman from Samaria to draw water; and Jesus said to her, Give me water to drink.   
John 4:7 - וַתָּבֹא אִשָּׁה שֹׁמְרוֹנִית לִשְׁאָב־מָיִם וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ תְּנִי־נָא לִי לִשְׁתּוֹת׃   
John 4:8 - תַּלמִידַוהי גֵּיר עַלו הוַו לַמדִינתָּא דּנֵזבּנוּן להוּן סַיבָּרתָּא .   
John 4:8 - Now his disciples had gone into the city to buy for them meat.    
John 4:8 - And his disciples had gone to the city, to buy themselves food.   
John 4:8 - His disciples had entered into the city to buy food for themselves.   
John 4:8 - כִּי תַלְמִידָיו הָלְכוּ הָעִירָה לִקְנוֹת אֹכֶל׃    
John 4:9 - אָמרָא לֵה הָי אַנתּתָא שָׁמרָיתָּא אַיכַּנָא אַנתּ יִהוּדָיָא אַנתּ ומֵני שָׁאֵל אַנתּ למֵשׁתָּא דּאִיתַי אַנתּתָא שָׁמרָיתָּא לָא גֵּיר מֵתחַשׁחִין יִהוּדָיֵא עַם שָׁמרָיֵא .   
John 4:9 - The woman, the Shomroytha, saith to him, How (canst) thou who art a Jihudoya ask drink of me who am a woman, a Shomroytha? For the Jihudoyee have no accommodation [Vide MASII Pec. Syr., in voce Chashach.] with the Shomroyee.    
John 4:9 - The Samaritan woman said to him: How dost thou, a Jew, ask drink of me, who am a Samaritan woman? For the Jews have no familiarity with Samaritans.   
John 4:9 - The Samaritan woman said to him, How is it? You are a Jew, and yet you ask me for a drink, who am a Samaritan woman? For Jews have no social intercourse with Samaritans.   
John 4:9 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו הָאִשָּׁה הַשֹּׁמְרוֹנִית הֵן יְהוּדִי אַתָּה וְאֵיכָכָה תִּשְׁאַל מִמֶּנִּי לִשְׁתּוֹת וְאָנֹכִי אִשָּׁה שֹׁמְרוֹנִית כִּי־לֹא יִתְעָרְבוּ הַיְּהוּדִים עִם־הַשֹּׁמְרוֹנִים׃   
John 4:10 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לָה אֵלוּ יָדעָא הוַיתּי מַוהַבתָּא דַּאלָהָא ומַנוּ הָנָא דֵּאמַר לֵכי הַב לִי אֵשׁתֵּא אַנתּי שָׁאלָא הוַיתּי לֵה ויָהֵב הוָא לֵכי מַיָא חַיֵא .   
John 4:10 - Jeshu answered and said to her, If thou hadst known the gift of Aloha, and who He is who hath said to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he had given thee living waters.    
John 4:10 - Jesus replied and said to her: If thou hadst known the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living waters.    
John 4:10 - Jesus answered and said to her, If you only knew the gift of God, and who is the man who said to you, Give me a drink; you would have asked him, and he would have given you living water    
John 4:10 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ לוּ יָדַעַתְּ אֶת־מַתַּת הָאֱלֹהִים וּמִי זֶה הָאֹמֵר אֵלַיִךְ תְּנִי־נָא לִי לִשְׁתּוֹת כִּי עַתָּה שָׁאַלְתְּ מִמֶּנּוּ וְנָתַן לָךְ מַיִם חַיִּים׃   
John 4:11 - אָמרָא לֵה אַנתּתָא הָי מָרי לָא דַּולָא אִית לָכ ובִרָא עַמִיקָא אַימֵכָּא לָכ מַיָא חַיֵא .   
John 4:11 - That woman saith to him, My Lord, thou hast no vessel, and the well is deep; whence hast thou living waters?    
John 4:11 - The woman said to him: My lord, thou hast no bucket, and the well is deep.; how hast thou living waters ?   
John 4:11 - The woman said to him, My lord, you have no leather bucket, and no deep well; where do you get the living water?    
John 4:11 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו הָאִשָּׁה אֲדֹנִי כְּלִי אֵין־לְךָ לִשְׁאָב־בּוֹ וְהַבְּאֵר עֲמֻקָּה וּמֵאַיִן לְךָ מַיִם חַיִּים׃   
John 4:12 - למָא אַנתּ רַב אַנתּ מֵן אַבוּן יַעקוּב הַו דּהוּ יַהב לַן בִּרָא הָדֵא והוּ מֵנָה אֵשׁתִּי וַבנַוהי ועָנֵה .   
John 4:12 - Art thou greater than our father Jakub, he who gave us this well, and himself drank of it, and his children, and his flocks ?    
John 4:12 - Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank from it himself, and his children, and his flocks?   
John 4:12 - Why, are you greater than our father Jacob, who gave us this well, and he himself drank from it, and his sons and his sheep?   
John 4:12 - הֲֲגָדוֹל אַתָּה מִיַּעֲקֹב אָבִינוּ אֲשֶׁר נָתַן־לָנוּ אֶת־הַבְּאֵר הַזֹּאת וַיֵּשְׁתְּ מִמֶּנָּה הוּא וּבָנָיו וּבְעִירוֹ׃   
John 4:13 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לָה כֻּל דּנֵשׁתֵּא מֵן הָלֵין מַיָא תּוּב נֵצהֵא .   
John 4:13 - Jeshu answered and said to her, Every one who shall drink of these waters again will thirst;   
John 4:13 - Jesus replied and said to her: Whoever shall drink of these waters, will thirst again;   
John 4:13 - Jesus answered and said to her, Everyone who drinks of this water will thirst again;   
John 4:13 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ כָּל־הַשֹּׁתֶה מִן־הַמַּיִם הָאֵלֶּה יָשׁוּב וְיִצְמָא׃   
John 4:14 - כֻּל דֵּין דּנֵשׁתֵּא מֵן מַיָא דֵּאנָא אֵתֵּל לֵה לָא נֵצהֵא לעָלַם אֵלָא מַיָא הָנוּן דּיָהֵב אנָא לֵה נֵהווּן בֵּה מעִינָא דּמַיָא דּנָבעִין לחַיֵא דַּלעָלַם .   
John 4:14 - but every one who shall drink of the waters that I will give him shall never thirst; but those waters that I shall give him shall be in him a fountain of waters, that shall spring forth to the life of eternity.    
John 4:14 - but whoever shall drink of the waters which I shall give him, will not thirst for ever; but the waters, which I shall give him, will be in him a fountain of waters, springing up unto life eternal.    
John 4:14 - But whoever drinks of the water which I give him, shall never thirst; but the same water which I give him shall become in him a well of water springing up to life everlasting.   
John 4:14 - וַאֲשֶׁר יִשְׁתֶּה מִן־הַמַּיִם אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לוֹ לֹא יִצְמָא לְעוֹלָם כִּי הַמַּיִם אֲשֶׁר אֶתֶּן־לוֹ יִהְיוּ בְקִרְבּוֹ לִמְקוֹר מַיִם נֹבְעִים לְחַיֵּי הָעוֹלָם׃   
John 4:15 - אָמרָא לֵה אַנתּתָא הָי מָרי הַב לִי מֵן הָלֵין מַיָא דּלָא תּוּב אֵצהֵא ולָא הוִית אָתיָא דָּליָא מֵן הָרכָּא .   
John 4:15 - That woman saith to him, My Lord, give me of those waters, that I thirst not again, nor come to draw from hence.    
John 4:15 - The woman said to him: My lord, give me of these waters, that I may not thirst again, and may not come to draw from here.    
John 4:15 - The woman said to him, My lord, give me of this water, so that I may not thirst again, and need not come and draw from here.   
John 4:15 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו הָאִשָּׁה אֲדֹנִי תְּנָה־לִּי הַמַּיִם הָהֵם לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־אֶצְמָא עוֹד וְלֹא אוֹסִיף לָבוֹא הֵנָּה לִשְׁאֹב׃    
John 4:16 - אָמַר לָה יֵשׁוּע זֵלי קרָי לבַעלֵכי ותָי להָרכָּא .   
John 4:16 - Jeshu saith to her, Go, call thy husband, and come hither.    
John 4:16 - Jesus said to her: Go, call thy husband, and come hither.   
John 4:16 - Jesus said to her, Go and call your husband, and come here.   
John 4:16 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ לְכִי וְקִרְאִי לְאִישֵׁךְ וְשׁוּבִי הֲלוֹם׃   
John 4:17 - אָמרָא לֵה לַיתּ לִי בַּעלָא אָמַר לָה יֵשׁוּע שַׁפִּיר אֵמַרתּי דּלַיתּ לִי בַּעלָא .   
John 4:17 - She saith to him, I have no husband. Jeshu saith to her, Well hast thou said, I have no husband;   
John 4:17 - She said to him: I have no husband. Jesus said to her: Thou hast well said, I have no husband;   
John 4:17 - She said to him, I have no husband; Jesus said to her, You said well, I have no husband;   
John 4:17 - וַתַּעַן הָאִשָּׁה וַתֹּאמֶר אֵין לִי אִישׁ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ כֵּן דִבַּרְתְּ אֵין לִי אִישׁ׃   
John 4:18 - חַמשָׁא גֵּיר בַּעלִין הוַו לֵכי והָנָא דּאִית לֵכי הָשָׁא לָא הוָא בַּעלֵכי הָדֵא שַׁרִירתָּא אֵמַרתּי .   
John 4:18 - for five husbands hast thou had, and this whom thou now hast is not thy husband; this hast thou said truly.    
John 4:18 - for thou hast had five husbands, and he whom thou now hast, is not thy husband. In this thou didst speak truly.    
John 4:18 - For you have had five husbands; and the one you now have is not your husband; what you said is true.   
John 4:18 - כִּי בְּעָלִים חֲמִשָּׁה הָיוּ לָךְ וַאֲשֶׁר עַתָּה לָךְ אֵינֶנּוּ בַּעְלֵךְ לָכֵן אֱמֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר דִבַּרְתְּ׃   
John 4:19 - אָמרָא לֵה הָי אַנתּתָא מָרי חָזיָא אנָא דַּנבִיָא אַנתּ .    
John 4:19 - That woman saith to him, My Lord, I perceive that thou art a prophet.   
John 4:19 - The woman said to him: My lord, I perceive thou art a prophet.   
John 4:19 - Then the woman said to him, My lord, I see that you are a prophet.   
John 4:19 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו הָאִשָּׁה אֲדֹנִי רֹאָה אָנֹכִי כִּי נָבִיא אָתָּה׃    
John 4:20 - אַבָהַין בּהָנָא טוּרָא סגֵדו וַאנתּוּן אָמרִין אנתּוּן דּבֻאורִשׁלֵם הוּ אַתַר דּוָלֵא למֵסגַּד .   
John 4:20 - Our fathers in this mountain worshipped, and you say that in Urishlem is the place where it behoves to worship.    
John 4:20 - Our fathers worshipped in this mountain; but ye say, that in Jerusalem is the place where it is proper to worship.    
John 4:20 - Our forefathers worshipped on this mountain; and you say the place where men must worship is in Jerusalem.    
John 4:20 - אֲבוֹתֵינוּ הִשְׁתַּחֲווּ בָּהָר הַזֶּה וְאַתֶּם אֹמְרִים יְרוּשָׁלַיִם הִיא הַמָּקוֹם הַנִּבְחָר לְהִשְׁתַּחֲוֹת שָׁמָּה׃)    
John 4:21 - אָמַר לָה יֵשׁוּע אַנתּתָא הַימֵנִיני דָּאתיָא שָׁעתָא דּלָא בּהָנָא טוּרָא וָאפ לָא בֻּאורִשׁלֵם תֵּסגּדוּן לַאבָא .   
John 4:21 - Jeshu saith to her, Woman, believe me that the hour cometh when neither in this mountain, nor at Urishlem, you shall worship the Father:   
John 4:21 - Jesus said to her: Woman, believe me, the hour cometh, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, ye will worship the Father.   
John 4:21 - Jesus said to her, Woman, believe me, the time is coming, when neither on this mountain nor in Jerusalem they will worship the Father.   
John 4:21 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ אִשָּׁה הַאֲמִינִי לִי כִּי תָבוֹא שָׁעָה אֲשֶׁר לֹא תִשְׁתַּחֲווּ לָאָב בָּהָר הַזֶּה וְלֹא בִירוּשָׁלָיִם׃)    
John 4:22 - אַנתּוּן סָגדִּין אנתּוּן למֵדֵּם דּלָא יָדעִין אנתּוּן חנַן דֵּין סָגדִּין חנַן למָא דּיָדעִין חנַן דּחַיֵא מֵן יִהוּדָיֵא אֵנוּן .    
John 4:22 - you worship something you know not; but we worship whom we know; for salvation [Or, life.] is from the Jihudoyee.   
John 4:22 - Ye worship, ye know not what; but we worship what we know; for life is from the Jews.   
John 4:22 - You worship what you do not know; but we worship what we do know; for salvation is from the Jews.   
John 4:22 - אַתֶּם מִשְׁתַּחֲוִים אֶל־אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם וַאֲנַחְנוּ מִשְׁתַּחֲוִים אֶל־אֲשֶׁר יָדָעְנוּ כִּי הַיְשׁוּעָה מִן־הַיְּהוּדִים הִיא׃    
John 4:23 - אֵלָא אָתיָא שָׁעתָא והָשָׁא אִיתֵיה אֵמַתי דּסָגוּדֵא שַׁרִירֵא נֵסגּדוּן לַאבָא בּרוּחָא ובַשׁרָרָא אָפ אַבָא גֵּיר דַּאיכ הָלֵין הוּ סָגוּדֵא בָּעֵא .   
John 4:23 - But the hour cometh, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth; for the Father also requireth worshippers such as these.   
John 4:23 - But the hour cometh, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth; for the Father requireth that worshippers be such.   
John 4:23 - But the time is coming, and it is here, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth; for the Father also desires worshippers such as these.   
John 4:23 - אוּלָם תָּבוֹא שָׁעָה וְעַתָּה הִיא אֲשֶׁר עֹבְדֵי אֵל הָאֲמִתִּים יִשְׁתַּחֲווּ לָאָב בְּרוּחַ וּבֶאֱמֶת כִּי בְּמִשְׁתַּחֲוִים כָּאֵלֶה חָפֵץ הָאָב׃   
John 4:24 - רוּחָא הוּ גֵּיר אַלָהָא וַאילֵין דּסָגדִּין לֵה בּרוּחָא ובַשׁרָרָא וָלֵא דּנֵסגּדוּן .   
John 4:24 - For Aloha is a Spirit; and they who worship him, in spirit and in truth must worship.    
John 4:24 - For God is a Spirit; and they that worship him, should worship in spirit and in truth.   
John 4:24 - For God is Spirit; and those who worship him must worship him in spirit and in truth.   
John 4:24 - הָאֱלֹהִים רוּחַ הוּא וְהַמִּשְׁתַּחֲוִים לוֹ צְרִיכִים לְהִשְׁתַּחֲוֹת בְּרוּחַ וּבֶאֱמֶת׃   
John 4:25 - אָמרָא לֵה אַנתּתָא הָי יָדעָא אנָא דַּמשִׁיחָא אָתֵא ומָא דֵּאתָא הוּ מַלֵפ לַן כֻּלמֵדֵּם .   
John 4:25 - That woman saith to him, I know that the Meshicha cometh; and when he hath come, he will teach us all things.    
John 4:25 - The woman said to him: I know that Messiah will come; and when he cometh, he will teach us every thing.   
John 4:25 - The woman said to him, I know that the Messiah (Christ) is coming; when he is come, he will teach us everything.    
John 4:25 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו הָאִשָּׁה יָדַעְתִּי כִּי־יָבֹא הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר יִקָּרֵא לוֹ כְּרִיסְטוֹס הוּא יָבוֹא וְיַגִּיד לָנוּ אֶת־כֹּל׃    
John 4:26 - אָמַר לָה יֵשׁוּע אֵנָא אנָא דַּממַלֵל אנָא עַמֵכי .   
John 4:26 - Jeshu saith to her, I am (he), I who speak with thee. [Ano-no dammalel-no amek.]   
John 4:26 - Jesus said to her: I, who talk with thee, am he.   
John 4:26 - Jesus said to her, I am he, who is speaking to you   
John 4:26 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ אֲנִי הַמְדַבֵּר אֵלָיִךְ אֲנִי הוּא    
John 4:27 - וכַד ממַלֵל אֵתַו תַּלמִידַוהי ומֵתּדַּמרִין הוַו דּעַם אַנתּתָא ממַלֵל לָא דֵּין אנָשׁ אֵמַר מָנָא בָּעֵא אַנתּ אַו מָנָא ממַלֵל אַנתּ עַמָה .    
John 4:27 - And as he spoke, his disciples came, and they wondered that with the woman he spoke; but no man said, What inquirest thou ? or, Why speakest thou with her ?   
John 4:27 - And while he was speaking, his disciples came. And they wondered that he would converse with the woman; yet no one said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?   
John 4:27 - While he was talking, his disciples came, and they were surprised that he was talking with a married woman; but no one said to him, What do you want? or, What are you talking with her?    
John 4:27 - עוֹד הוּא מְדַבֵּר כָּזֹאת וְתַלְמִידָיו בָּאוּ וַיִּתְמְהוּ עַל־דַּבְּרוֹ עִם־אִשָּׁה וְאִישׁ לֹא אָמַר־לוֹ מַה־תִּשְׁאַל אוֹ מַה־תְּדַבֵּר עִמָּהּ׃   
John 4:28 - ושֵׁבקַת קוּלתָה אַנתּתָא וֵאזַלת לַמדִינתָּא וָאמרָא לאנָשָׁא .    
John 4:28 - The woman left her water-pot, and went into the city, and saith,   
John 4:28 - And the woman left her water-pot, and went to the city, and said [to the people]:   
John 4:28 - The woman then left her water jar, and went to the city and said to the men,   
John 4:28 - וְהָאִשָּׁה עָזְבָה אֶת־כַּדָּהּ וַתֵּלֶךְ הָעִירָה וַתֹּאמֶר אֶל־הָאֲנָשִׁים׃   
John 4:29 - תַּו חזַו גַּברָא דֵּאמַר לִי כֻּל מֵדֵּם דּעֵבדֵּת למָא הוּיוּ משִׁיחָא .   
John 4:29 - Come, see a man who hath told me every thing that I have done: is not this the Meshicha ?   
John 4:29 - Come, see a man that told me every thing I ever did: is not this the Messiah ?   
John 4:29 - Come and see a man who told me everything which I have done; why, is he the Christ?   
John 4:29 - בֹּאוּ וּרְאוּ אִישׁ אֲשֶׁר הִגִּיד לִי כָּל־אֲשֶׁר עָשִׂיתִי אוּלַי זֶה הוּא הַמָּשִׁיחַ׃   
John 4:30 - וַנפַקו אנָשָׁא מֵן מדִינתָּא וָאתֵין הוַו לוָתֵה .   
John 4:30 - And the men went out of the city, and came with her.    
John 4:30 - And the people went out of the city, and came to him.   
John 4:30 - And the men went out of the city, and came to him.   
John 4:30 - וַיֵּצְאוּ מִן־הָעִיר וַיָּבֹאוּ אֵלָיו׃   
John 4:31 - ובַינָת הָלֵין בָּעֵין הוַו מֵנֵה תַּלמִידַוהי וָאמרִין לֵה רַבַּן לעַס .   
John 4:31 - Between these things his disciples entreated of him, saying to him, Raban, eat.   
John 4:31 - In the mean time, his disciples entreated him, and said to him: Our Rabbi, eat.   
John 4:31 - During the interval his disciples begged him, saying, Teacher, eat.   
John 4:31 - הֵמָּה טֶרֶם יָבֹאוּ וְתַלְמִידָיו בִּקְשׁוּ מִמֶּנוּ לֵאמֹר אֱכָל־נָא אֲדֹנִי׃   
John 4:32 - הוּ דֵּין אֵמַר להוּן אִית לִי מֵאכוּלתָּא דֵּאכוּל אַידָא דַּאנתּוּן לָא יָדעִין אנתּוּן .   
John 4:32 - But he said to them, I have food to eat of which you know not.   
John 4:32 - But he said to them: I have food to eat, of which ye are ignorant.   
John 4:32 - But he said to them, I have food to eat, of which you do not know.   
John 4:32 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֶשׁ־לִי אֹכֶל לֶאֱכֹל אֲשֶׁר אַתֶּם לֹא יְדַעְתֶּם׃   
John 4:33 - אָמרִין תַּלמִידֵא בַּינַיהוּן למָא אנָשׁ אַיתִּי לֵה מֵדֵּם למֵאכַל .    
John 4:33 - The disciples say among themselves, Has any man brought him somewhat to eat ?   
John 4:33 - The disciples said among themselves: Hath any one brought him something to eat ?   
John 4:33 - The disciples said among themselves, Why, did any man bring him something to eat?   
John 4:33 - וַיֹּאמְרוּ הַתַּלְמִידִים אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ הֲכִי הֵבִיא לוֹ אִישׁ לֶאֱכֹל׃   
John 4:34 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע מֵאכוּלתּי דִּילי אִיתֵיה דֵּאעבֵּד צֵביָנֵה דּמַן דּשַׁדּרַני וֵאשַׁלמִיוהי לַעבָדֵה .   
John 4:34 - Jeshu saith to them, My meat is to do the will of Him who sent me, and to accomplish his work.   
John 4:34 - Jesus said to them: My food is to do the pleasure of him that sent me, and to accomplish his work.   
John 4:34 - Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me, and to finish his work.   
John 4:34 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ מַאֲכָלִי עֲשׂוֹת רְצוֹן שֹׁלְחִי וּלְהַשְׁלִים מַעֲשֵׂהוּ׃   
John 4:35 - לָא אַנתּוּן אָמרִין דּבָתַר אַרבּעָא יַרחִין אָתֵא חצָדָא הָא אָמַר אנָא לכוּן דַּארִימו עַינַיכּוּן וַחזַו אַרעָתָא דַּחוַר ומַטִי לַחצָדָא מֵן כַּדּוּ .   
John 4:35 - Say you not, that after four moons cometh harvest ? Behold, I tell you, Lift up your eyes, and see the lands which have become white for the harvest already.   
John 4:35 - Do ye not say, that after four months cometh the harvest? Behold, I say to you, and lift up your eyes, and look upon the grounds, that they are white, and have already come to the harvest.    
John 4:35 - Do you not say that after four months comes the harvest? behold, I say to you, Lift up your eyes, and look at the fields, which have turned white and have long been ready for the harvest.    
John 4:35 - הֲלֹא אַתֶּם תֹּאמְרוּ עוֹד אַרְבָּעָה חֳדָשִׁים וְהַקָּצִיר בָּא הִנֵּה אֲנִי אֹמֵר לָכֶם שְׂאוּ עֵינֵיכֶם וּרְאוּ בַשָּׂדוֹת כִּי־כְבָר הִלְבִּינוּ לַקָּצִיר׃   
John 4:36 - וַאינָא דּחָצֵד אַגרָא נָסֵב וכָנֵשׁ פּאִרֵא לחַיֵא דַּלעָלַם וזָרוּעָא וחָצוּדָא אַכחדָא נֵחדּוּן .   
John 4:36 - And he who reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal; and the sower and the reaper shall rejoice together.   
John 4:36 - And he that reapeth, receiveth wages, and gathereth fruits unto life eternal; and the sower and the reaper equally rejoice.   
John 4:36 - And he who reaps receives wages, and gathers fruits to life everlasting; so that the sower and the reaper may rejoice together.   
John 4:36 - וְהַקּוֹצֵר יִקַּח שְׂכָרוֹ וְיֶאֱסֹף תְּבוּאָה לְחַיֵּי עוֹלָם לְמַעַן יִשְׂמְחוּ יַחְדָּו גַּם הַזֹּרֵעַ גַּם הַקּוֹצֵר׃    
John 4:37 - בּהָדֵא גֵּיר אִיתֵיה מֵלתָא דַּשׁרָרָא דַּאחרִין הוּ זָרַע וַאחרִין חָצֵד .   
John 4:37 - For in this is the proverb true, One soweth, and another reapeth. [Or, Another soweth, and another reapeth.]   
John 4:37 - For in this, is the proverb true, that one is the sower, and another the reaper.   
John 4:37 - For in this case the saying is true, One sows and another reaps.   
John 4:37 - כִּי בָזֹאת יֵאָמֵן הַמָּשָׁל כִּי זֶה זֹרֵעַ וְאַחֵר יִקְצֹר׃    
John 4:38 - אֵנָא שַׁדַּרתּכוּן למֵחצַד מֵדֵּם דּלָא הוָא אַנתּוּן לאיִתּוּן בֵּה אחרָנֵא גֵּיר לאיִו וַאנתּוּן עַלתּוּן עַל עַמלהוּן דּהָנוּן .   
John 4:38 - I sent you to reap that (for) which you did not toil; for others toiled, and you have entered upon their labour.    
John 4:38 - I sent you to reap that, on which ye labored not: for others toiled, and ye entered into their labor.    
John 4:38 - I sent you to reap that for which you did not labor; for others labored, and you have entered into their labor.    
John 4:38 - אָנֹכִי שָׁלַחְתִּי אֶתְכֶם לִקְצֹר אֶת־אֲשֶׁר לֹא עֲמַלְתֶּם בּוֹ וַאֲחֵרִים עָמְלוּ וְאַתֶּם נִכְנַסְתֶּם בַּעֲמָלָם׃   
John 4:39 - מֵן הָי מדִינתָּא דֵּין סַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה שָׁמרָיֵא מֵטֻל מֵלתָה דַּאנתּתָא הָי דּמַסהדָא הוָת דֵּאמַר לִי כֻּלמֵדֵּם דּעֵבדֵּת .    
John 4:39 - Now of that city many Shomroyee believed in him, because of the saying of that woman, who testified, He told me every thing that I have done.   
John 4:39 - And many Samaritans of that city believed on him, because of the discourse of the woman, who testified, He told me all that I ever did.   
John 4:39 - A great many Samaritans of that city believed in him, because of the word of that woman, who testified, He told me everything which I have done.   
John 4:39 - וְשֹׁמְרֹנִים רַבִּים מִן־הָעִיר הַהִיא הֶאֱמִינוּ בוֹ עַל־דְּבַר הָאִשָּׁה אֲשֶׁר הֵעִידָה לֵאמֹר הוּא הִגִּיד לִי אֶת־כָּל־אֲשֶׁר עָשִׂיתִי׃    
John 4:40 - וכַד אֵתַו לוָתֵה הָנוּן שָׁמרָיֵא בּעַו מֵנֵה דּנֵהוֵא לוָתהוּן וַהוָא לוָתהוּן תּרֵין יַומִין .   
John 4:40 - And when those Shomroyee came to him, they besought him to be with them. And he was with them two days,   
John 4:40 - And when these Samaritans came to him, they requested him to tarry with them; and he remained with them two days.    
John 4:40 - So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them; and he stayed with them two days.   
John 4:40 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר בָּאוּ אֵלָיו הַשֹּׁמְרֹנִים וַיִּשְׁאֲלוּ מִמֶּנוּ לָשֶׁבֶת אִתָּם וַיֵּשֶׁב שָׁם יוֹמָיִם׃   
John 4:41 - וסַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה מֵטֻל מֵלתֵה .   
John 4:41 - and many believed through his word.    
John 4:41 - And many believed on him, because of his discourse.   
John 4:41 - And a great many believed in him because of his word;   
John 4:41 - וְעוֹד רַבִּים מֵהֵמָּה הֶאֱמִינוּ בוֹ בַּעֲבוּר דְּבָרוֹ׃    
John 4:42 - וָאמרִין הוַו לַאנתּתָא הָי דּמֵכִּיל לָא הוָא מֵטֻל מֵלתֵכי מהַימנִין חנַן בֵּה חנַן גֵּיר שׁמַען וִידַען דּהָנַו שַׁרִירָאיִת משִׁיחָא מַחיָנֵה דּעָלמָא .   
John 4:42 - And they said to the woman, Now not through thy word believe we in him; for we have heard and known that this is truly the Meshicha, the Saviour of the world.    
John 4:42 - And they said to the woman: Henceforth we believe in him, not on account of thy word; for we have heard him ourselves, and we know that he truly is the Messiah, the Life-Giver of the world.    
John 4:42 - And they were saying to the woman, Henceforth it is not because of your word that we believe him; for we ourselves have heard and know, that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.    
John 4:42 - וַיֹּאמְרוּ אֶל־הָאִשָּׁה מֵעַתָּה לֹא־בִגְלַל מַאֲמָרֵךְ נַאֲמִין כִּי בְאָזְנֵינוּ שָׁמַעְנוּ וַנֵּדַע כִּי־אָמְנָם זֶה הוּא (הַמָּשִׁיחַ) מוֹשִׁיעַ הָעוֹלָם׃   
John 4:43 - ובָתַר תּרֵין יַומִין נפַק יֵשׁוּע מֵן תַּמָן וֵאזַל לַגלִילָא .    
John 4:43 - AND after two days Jeshu went forth from thence, and came into Galila;   
John 4:43 - And after two days Jesus departed from there and went into Galilee.   
John 4:43 - Two days later, Jesus departed thence and went to Galilee.   
John 4:43 - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנֵי הַיָּמִים וַיֵּצֵא מִשָּׁם לָלֶכֶת הַגָּלִילָה׃    
John 4:44 - הוּ גֵּיר יֵשׁוּע סהֵד דַּנבִיָא בַּמדִינתֵּה לָא מֵתיַקַר .    
John 4:44 - for he himself testified, that a prophet in his own city is not honoured.   
John 4:44 - For Jesus himself testified, that a prophet is not honored in his own city.   
John 4:44 - For Jesus himself testified, that a prophet is not honored in his own city   
John 4:44 - כִּי הוּא יֵשׁוּעַ עַצְמוֹ הֵעִיד אֲשֶׁר אֵין כָּבוֹד לַנָּבִיא בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ׃   
John 4:45 - כַּד דֵּין אֵתָא לַגלִילָא קַבּלוּהי גּלִילָיֵא דַּחזַו אָתוָתָא כֻּל דַּעבַד בֻּאורִשׁלֵם בּעַדעִדָא אֵתַו הוַו גֵּיר וָאפ הֵנוּן לעַדעִדָא .    
John 4:45 - But when he came to Galila, the Galiloyee received him, because they had seen all the signs which he had done in Urishlem at the feast; for they also went to the feast.   
John 4:45 - And when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the signs which he wrought in Jerusalem at the feast, for they too had gone to the feast.   
John 4:45 - When he came to Galilee, the Galileans welcomed him, for they had seen all the wonders he did at Jerusalem during the feast; for they also had come to the feast.   
John 4:45 - וַיְהִי הוּא בָא אֶרֶץ הַגָּלִיל וַיַּאַסְפֻהוּ אַנְשֵׁי הַגָּלִיל כִּי רָאוּ אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה בִירוּשָׁלַיִם בִּימֵי הֶחָג כִּי גַם־הֵמָּה עָלוּ לָחֹג אֶת־הֶחָג׃   
John 4:46 - אֵתָא דֵּין תּוּב יֵשׁוּע לקָטנֵא דַּגלִילָא אַיכָּא דַּעבַד מַיָא חַמרָא ואִית הוָא בַּכפַרנַחוּם עבֵד מַלכָּא חַד דַּברֵה כּרִיה הוָא .    
John 4:46 - So Jeshu came again into Kotna of Galila, where he had made the waters wine. And there was at Kapher-nachum the servant of a certain king, whose son was ill.   
John 4:46 - And Jesus came again to Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was at Capernaum a king's servant, whose son was sick.   
John 4:46 - Then Jesus came again to Cana of Galilee, where he had made the water wine. And there was at Capernaum a servant of a king, whose son was sick.   
John 4:46 - וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ עוֹד הַפַּעַם אֶל־קָנָה אֲשֶׁר בַּגָּלִיל אֶל־מְקוֹם אֲשֶׁר שָׂם הַמַּיִם לְיָיִן וַיְהִי אִישׁ מֵעַבְדֵי הַמֶּלֶךְ וּבְנוֹ חֹלֶה בִּכְפַר־נַחוּם׃   
John 4:47 - הָנָא שׁמַע דֵּאתָא יֵשׁוּע מֵן יִהוּד לַגלִילָא וֵאזַל לוָתֵה ובָעֵא הוָא מֵנֵה דּנֵחוּת ונַאסֵא לַברֵה קַרִיב הוָא גֵּיר לַממָת .   
John 4:47 - This (man) heard that Jeshu had come from Jihuda into Galila; and he came to him, and besought him that he would come down and heal his son, for he was near to die.   
John 4:47 - He heard that Jesus had come from Judaea to Galilee; and he went to him, and besought him that he would come down and heal his son; for he was near dying.   
John 4:47 - This man heard that Jesus had come from Judaea to Galilee; so he went to him and asked him to come down and heal his son; for he was near death.   
John 4:47 - וַיְהִי כְשָׁמְעוֹ כִּי־בָא יֵשׁוּעַ מִיהוּדָה לְאֶרֶץ הַגָּלִיל וַיֵּלֶךְ אֵלָיו וַיִּשְׁאַל מֵאִתּוֹ לָרֶדֶת וּלְרַפֵּא אֶת־בְּנוֹ כִּי נָטָה לָמוּת׃   
John 4:48 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע אֵן אָתוָתָא ותֵדמרָתָא לָא תֵּחזוּן לָא תּהַימנוּן .   
John 4:48 - Jeshu saith to him, If signs and wonders you do not SEE, you will not believe.   
John 4:48 - Jesus said to him: Unless ye see signs and wonders, ye will not believe.   
John 4:48 - Jesus said to him, Unless you see miracles and wonders, you will not believe.   
John 4:48 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ אִם־לֹא תִרְאוּ אֹתוֹת וּמוֹפְתִים לֹא תַאֲמִינוּ׃   
John 4:49 - אָמַר לֵה הַו עבֵד מַלכָּא מָרי חוּת עַדלָא מָאֵת לֵה טַליָא .    
John 4:49 - The servant of the king saith to him, My lord, come down ere my child die !   
John 4:49 - The king's servant said to him: My lord, come down, before the child dieth.   
John 4:49 - The king's servant said to him, My Lord, come down before the boy is dead.   
John 4:49 - וַיֹּאמֶר אֵלַיו הָאִישׁ אֲשֶׁר מֵעַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲדֹנִי רְדָה־נָּא בְּטֶרֶם יָמוּת בְּנִי׃   
John 4:50 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע זֵל בּרָכ חַי הוּ והַימֵן הַו גַּברָא בּמֵלתָא דֵּאמַר לֵה יֵשׁוּע וֵאזַל .   
John 4:50 - Jeshu saith to him, Go, thy son liveth. And the man believed in the word which Jeshu had spoken to him, and went.    
John 4:50 - Jesus said to him: Go, thy son liveth. And the man believed the word which Jesus spake to him, and went away.    
John 4:50 - Jesus said to him, Go, your son is healed. And the man believed the word that Jesus said to him and went away.    
John 4:50 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ לֵךְ בִּנְךָ חָי וְהָאִישׁ הֶאֱמִין לַדָּבָר אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֵלָיו יֵשׁוּעַ וַיֵּלַךְ׃   
John 4:51 - כַּד דֵּין נחֵת הוָא אַרעוּהי עַבדַּוהי וסַבּרוּהי וָאמרִין לֵה בּרָכ חיָא .   
John 4:51 - But as he was going down, his servants met him, and gave him good news, [Sabaruhi.] saying to him, Thy son liveth.   
John 4:51 - And as he was going down, his servants met him, and informed him and said to him: Thy son liveth.   
John 4:51 - And as he was going down, his servants met him and brought him good news, saying, Your son is healed.   
John 4:51 - וַיְהִי בְרִדְתּוֹ וַיִּפְגְּעוּ־בוֹ עֲבָדָיו וַיְבַשְּׂרוּ אֹתוֹ כִּי־חַי בְּנוֹ׃   
John 4:52 - ושַׁאֵל אֵנוּן בַּאינָא עֵדָּנָא אֵתחלֵם אָמרִין לֵה אֵתמָלי בַּשׁבַע שָׁעִין שׁבַקתֵה אֵשָׁתָא .   
John 4:52 - And he asked at what time he was healed. They say to him, Yesterday, at seven hours, the fever left him.   
John 4:52 - And he asked them, at what time he recovered. And they said to him: Yesterday, at the seventh hour the fever left him.   
John 4:52 - And he asked them, At what time was he healed? They said to him, Yesterday at the seventh hour, the fever left him.    
John 4:52 - וַיִּדְרשׁ מֵאִתָּם אֶת־הַשָּׁעָה אֲשֶׁר רָוַח לוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תְּמוֹל בַּשָּׁעָה הַשְּׁבִיעִית רָפְתָה מִמֶּנּוּ הַקַּדָּחַת׃    
John 4:53 - וִידַע אַבוּהי דַּבהָי שָׁעתָא דּבָה אֵמַר לֵה יֵשׁוּע דַּברָכ חיָא והַימֵן הוּ ובַיתֵּה כֻּלֵה .   
John 4:53 - And his father knew that in that hour it was in which Jeshu said to him, Thy son liveth; and he believed, and all his house.   
John 4:53 - And his father knew, that it was at the hour in which Jesus said to him, Thy son liveth. And he believed, and all his house.   
John 4:53 - And his father knew that it was at that very hour when Jesus told him, Your son is healed; so he himself believed and his whole household.   
John 4:53 - וַיֵּדַע אָבִיהוּ כִּי הָיְתָה הַשָּׁעָה אֲשֶׁר אָמַר־לוֹ יֵשׁוּעַ בִּנְךָ חָי וַיַּאֲמֵן הוּא וְכָל־בֵּיתוֹ׃   
John 4:54 - הָדֵא תּוּב אָתָא דּתַרתֵּין עבַד יֵשׁוּע כַּד אֵתָא מֵן יִהוּד לַגלִילָא .   
John 4:54 - This is again the second sign (which) Jeshu did when he had come from Jihuda into Galila.    
John 4:54 - This again was the second sign that Jesus wrought, when he came from Judaea to Galilee.   
John 4:54 - This is again the second miracle which Jesus did, after he came from Judaea to Galilee.   
John 4:54 - זֶה הָאוֹת הַשֵּׁנִי אֲשֶׁר עָשָׂה יֵשׁוּעַ בְּבֹאוֹ מִיהוּדָה לְאֶרֶץ הַגָּלִיל׃   
John 5:1 - בָּתַר הָלֵין הוָא עַדעִדָא דִּיהוּדָיֵא וַסלֵק יֵשׁוּע לֻאורִשׁלֵם .    
John 5:1 - AFTER these there was a feast of the Jihudoyee, and Jeshu went up to Urishlem.   
John 5:1 - After these things there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.   
John 5:1 - AFTER these things there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.   
John 5:1 - אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה חַג לַיְּהוּדִים וַיַּעַל יֵשׁוּעַ יְרוּשָׁלָיִם׃   
John 5:2 - אִית הוָא דֵּין תַּמָן בֻּאורִשׁלֵם דּוּכּתָא חדָא דּמַעמוּדִיתָא דּמֵתקַריָא עֵברָאיִת בֵּית‌חֵסדָּא ואִית הוָא בָּה חַמשָׁא אֵסטוִין .    
John 5:2 - Now there was there in Urishlem a certain place of ablution, [Or, of baptism.] which was called in Hebrew Bethchesda, and having in it five porticoes.    
John 5:2 - And there was there in Jerusalem a certain place of baptizing, which was called in Hebrew Bethesda; and there were in it five porches.   
John 5:2 - Now there was at Jerusalem a baptismal pool, which is called in Hebrew Bethesda, having five entrances.    
John 5:2 - וּבִירוּשָׁלַיִם בְּרֵכָה עַל־יַד שַׁעַר הַצֹּאן אֲשֶׁר יִקְרְאוּ לָהּ בְּלָשׁוֹן עִבְרִית בֵּית־חַסְדָּא וְלָהּ חֲמִשָּׁה אֻלַמִּים׃    
John 5:3 - וַבהָלֵין רמֵין הוַו עַמָא סַגִּיָאא דַּכרִיהֵא וַסמַיָא וַחגִיסֵא ויַבִּישֵׁא וַמסַכֵּין הוַו לזוּעָא דּמַיָא .   
John 5:3 - And in these were many infirm people, [People of infirmities.] blind and lame and withered, awaiting the moving of the waters.   
John 5:3 - And in them were laid a great multitude of the sick, and the blind, and the lame, and the withered, waiting for the moving of the waters.   
John 5:3 - And at these entrances a great many sick people were lying, the blind, the lame, and the crippled; and they were waiting for the water to be stirred up;   
John 5:3 - שָׁמָּה שָׁכְבוּ חוֹלִים וְעִוְרִים וּפִסְחִים וִיבֵשֵׁי־כֹחַ לָרֹב (וְהֵמָּה מְיַחֲלִים לִתְנוּעַת הַמָּיִם׃   
John 5:4 - מַלַאכָא גֵּיר בַּזבַן זבַן נָחֵת הוָא לָה למַעמוּדִיתָא וַמזִיע הוָא להוּן למַיָא וַאינָא דּקַדמָיָא נָחֵת הוָא מֵן בָּתַר זַועָא דּמַיָא מֵתחלֵם הוָא כֻּל כּאִבָא אַינָא דּאִית הוָא לֵה .   
John 5:4 - For an angel at times descended to the pool [Mamuditha, bath, baptistery.] and moved the waters; and he who first descended after the movement of the waters was healed of whatever disease he had.   
John 5:4 - For an angel, from time to time, descended into the baptistery, and moved the waters; and he who first went in, after the moving of the waters, was cured of whatever disease he had.   
John 5:4 - For an angel of God went down at a certain time to the baptismal pool and stirred up the water; and whoever went in first after the stirring of the water was healed of any disease he had.    
John 5:4 - כִּי מַלְאָךְ יָרַד בְּמוֹעֲדוֹ אֶל־הַבְּרֵכָה וַיַּרְעֵשׁ אֶת־מֵימֶיהָ וְהָיָה הַיֹּרֵד רִאשׁוֹן אֶל־תּוֹכָהּ אַחֲרֵי הִתְגֹּעֲשׁוּ הַמַּיִם הוּא נִרְפָּא מִכָּל־מַחֲלָה אֲשֶׁר דָּבְקָה בּוֹ)׃    
John 5:5 - אִית הוָא דֵּין תַּמָן גַּברָא חַד דַּתלָתִין וַתמָנֵא שׁנִין אִיתַוהי הוָא בּכוּרהָנָא .   
John 5:5 - But a certain man was there who for thirtyand-eight years had been in a disease.   
John 5:5 - And a certain man was there, who had been diseased thirty and eight years.   
John 5:5 - A man was there who had been sick for thirty-eight years.   
John 5:5 - וְשָׁם אִישׁ אֶחָד וְהוּא בְחָלְיוֹ שְׁלשִׁים וּשְׁמֹנֶה שָׁנָה׃    
John 5:6 - להָנָא חזָא יֵשׁוּע דַּרמֵא וִידַע דּזַבנָא סַגִּיָאא אִית לֵה וֵאמַר לֵה צָבֵא אַנתּ דּתֵתחלֵם .   
John 5:6 - Jeshu saw this (man) as he lay, and knew that for a long time he had (been thus), and said to him, Art thou willing to be healed ?   
John 5:6 - Jesus saw him lying, and knew that [his disease] had been a long time upon him, and said to him: Desirest thou to be healed ?   
John 5:6 - Jesus saw this man lying down, and he knew that he had been waiting for a long time; so he said to him, Do you wish to be healed   
John 5:6 - וַיַּרְא אֹתוֹ יֵשׁוּעַ שֹׁכֵב וַיֵּדַע כִּי אָרְכוּ־לוֹ יְמֵי חָלְיוֹ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הֲתַחְפֹּץ לְהֵרָפֵא׃   
John 5:7 - ענָא הַו כּרִיהָא וֵאמַר אִין מָרי לַיתּ לִי דֵּין אנָשׁ דּמָא דֵּאתּתּזִיעו מַיָא נַרמֵיני בּמַעמוּדִיתָא אֵלָא עַד אֵנָא אָתֵא אנָא אחרִין מֵן קדָמַי נָחֵת .   
John 5:7 - The diseased man answered and said, Yes, my Lord; but I have no man who, when the waters are moved, shall cast me into the pool: but while I am coming, another before me descendeth.   
John 5:7 - And the sick man answered and said: Yes, my lord; but I have no one who, when the water is moved, will put me into the baptistery; but while I am coming, another descendeth before me.    
John 5:7 - The sick man answered and said, Yes, my Lord; but I have no man, when the water is stirred up, to put me into the baptismal pool; but while I am coming, another one goes in before me.    
John 5:7 - וַיַּעַן הַחוֹלֶה אֲדֹנִי אֵין־אִישׁ אִתִּי לְהַשְׁלִיכֵנִי אֶל־הַבְּרֵכָה בְּהֵרָעֵשׁ הַמַּיִם וּבְטֶרֶם אָבֹא וְיָרַד אַחֵר לְפָנָי׃    
John 5:8 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע קוּם שׁקוּל עַרסָכ והַלֵכ .   
John 5:8 - Jeshu saith to him, Arise, take up thy bed, and walk.   
John 5:8 - Jesus said to him: Arise, take up thy bed, and walk.   
John 5:8 - Jesus said to him, Rise, take up your quiltbed, and walk.   
John 5:8 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ קוּם שָׂא אֶת־מִשְׁכָּבְךָ וְהִתְהַלֵּךְ׃    
John 5:9 - ובַר שָׁעתֵה אֵתחלֵם גַּברָא הַו וקָם שׁקַל עַרסֵה והַלֵכ והוּ הַו יַומָא שַׁבּתָא הוָת .   
John 5:9 - And in the instant that man was healed, and, arising, he took up his bed, and walked: and that day was the shabath.    
John 5:9 - And immediately the man was healed; and he arose, took up his bed, and walked; and it was the sabbath day.   
John 5:9 - And the man was healed immediately, and he got up and took his quilt-bed and walked. And that day was the sabbath.    
John 5:9 - וּכְרֶגַע שָׁב הָאִישׁ לְאֵיתָנוֹ וַיִּשָּׂא אֶת־מִשְׁכָּבוֹ וַיִּתְהַלָּךְ וְהַיּוֹם הַהוּא יוֹם הַשַּׁבָּת׃   
John 5:10 - וָאמרִין לֵה יִהוּדָיֵא להַו דֵּאתַאסִי שַׁבּתָא הי לָא שַׁלִיט לָכ דּתֵשׁקוּל עַרסָכ .   
John 5:10 - And the Jihudoyee said to him who had been healed, This is the shabath: it is not lawful for thee to carry thy bed.    
John 5:10 - And the Jews said to him that was healed: It is the sabbath; it is not lawful for thee to bear thy bed.   
John 5:10 - So the Jews said to him who was healed, It is the sabbath; it is not lawful for you to carry your quilt-bed.    
John 5:10 - וַיֹּאמְרוּ הַיְּהוּדִים אֶל־הָאִישׁ הַנִּרְפָּא שַׁבָּת הַיּוֹם אָסוּר לְךָ לָשֵׂאת אֶת־מִשְׁכָּבֶךָ׃   
John 5:11 - הוּ דֵּין ענָא וֵאמַר להוּן הַו דּעַבדַּני חלִימָא הוּ אֵמַר לִי דַּשׁקוּל עַרסָכ והַלֵכ .   
John 5:11 - But he answered and said to them, He who made me whole, he said to me, Take up thy bed, and walk.   
John 5:11 - But he answered, and said to them: He that made me whole, he said to me, Take up thy bed and walk.   
John 5:11 - He answered and said to them, He who had healed me, he told me, Take up your quilt-bed, and walk.   
John 5:11 - וַיַּעַן אֹתָם לֵאמֹר הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶחֱלִימַנִי הוּא אָמַר אֵלַי שָׂא אֶת־מִשְׁכָּבְךָ וְהִתְהַלֵּךְ׃   
John 5:12 - ושַׁאלוּהי מַנוּ הָנָא גַּברָא דֵּאמַר לָכ דַּשׁקוּל עַרסָכ והַלֵכ .    
John 5:12 - And they said to him, What man is this who told thee to take up thy bed, and walk ?   
John 5:12 - And they asked him: Who is the man that said to thee, Take up thy bed and walk ?   
John 5:12 - And they asked him, Who is this man who said to you, Take up your quilt-bed, and walk?   
John 5:12 - וַיִּשְׁאָלֻהוּ מִי זֶה הָאִישׁ אֲשֶׁר אָמַר לְךָ שָׂא אֶת־מִשְׁכָּבְךָ וְהִתְהַלֵּך׃   
John 5:13 - הַו דֵּין דֵּאתַאסִי לָא יָדַע הוָא מַנוּ יֵשׁוּע גֵּיר אֵתגּנִי הוָא לֵה בּכֵנשָׁא סַגִּיָאא דּאִית הוָא בּדוּכּתָא הָי .   
John 5:13 - But he who had been healed knew not who it was; for Jeshu had retired among the great multitude which was in that place.    
John 5:13 - But the man that was healed, knew not who it was; for Jesus had slid away, in the great multitude that was in the place.    
John 5:13 - But he who was healed did not know who he was; for Jesus was pressed by a large crowd which was at that place.    
John 5:13 - וְהַנִּרְפָּא לֹא יָדַע מִי הוּא כִּי סָר יֵשׁוּעַ וַיֵּלֶךְ־לוֹ כִּי הָיָה הָמוֹן רַב בַּמָּקוֹם הַהוּא׃   
John 5:14 - בָּתַר זבַן אֵשׁכּחֵה יֵשׁוּע בּהַיכּלָא וֵאמַר לֵה הָא חלִים אַנתּ תּוּב לָא תֵּחטֵא דַּלמָא נֵהוֵא לָכ מֵדֵּם דּבִישׁ מֵן קַדמָיָא .    
John 5:14 - After a time Jeshu found him in the temple, and said to him, Behold, thou art healed: sin not again, lest there be to thee that which is worse than the first.   
John 5:14 - After a time, Jesus found him in the temple, and said to him: Lo, thou art healed; sin not again, lest something worse come upon thee than before.   
John 5:14 - After a while, Jesus found him in the temple and said to him, Behold, you are healed; do not sin again, for something worse might happen to you than the first.   
John 5:14 - וַיְהִי אַחֲֲרֵי־כֵן וַיִּמְצָאֵהוּ יֵשׁוּעַ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה נִרְפָּא־לָךְ אַל־תּוֹסִיף לַחֲטֹא פֶּן־תְּאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה גְּדוֹלָה מִזֹּאת׃   
John 5:15 - וֵאזַל הַו גַּברָא וֵאמַר לִיהוּדָיֵא דּיֵשׁוּע הוּ הַו דַּאחלמֵה .    
John 5:15 - And that man went away, and told the Jihudoyee, that it was Jeshu who had healed him.   
John 5:15 - And the man went and told the Jews, that it was Jesus who had cured him.   
John 5:15 - And the man went away and told the Jews, that it was Jesus who had healed him.   
John 5:15 - וַיֵּלֶךְ הָאִישׁ וַיַּגֵּד לַיְּהוּדִים כִּי־יֵשׁוּעַ הוּא אֲשֶׁר רְפָאוֹ׃   
John 5:16 - ומֵטֻל הָדֵא רָדפִּין הוַו יִהוּדָיֵא ליֵשׁוּע ובָעֵין הוַו למֵקטלֵה דּהָלֵין עָבֵד הוָא בּשַׁבּתָא .   
John 5:16 - On account of this the Jihudoyee persecuted Jeshu, and sought to kill him, because these things he had done on the shabath.    
John 5:16 - And for this cause the Jews persecuted Jesus, and sought to kill him; because he had done these things on the sabbath.    
John 5:16 - And for this reason the Jews persecuted Jesus and wanted to kill him, because he was doing these things on the sabbath.    
John 5:16 - וְעַל־כֵּן רָדְפוּ הַיְּהוּדִים אֶת־יֵשׁוּעַ (וַיְבַקְשׁוּ הֲמִיתוֹ) כִּי־עָשָׂה אֵלֶּה בַּשַּׁבָּת׃   
John 5:17 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע אֵמַר להוּן אָבי עדַמָא להָשָׁא עָבֵד אָפ אֵנָא עָבֵד אנָא .   
John 5:17 - But he, Jeshu, said to them, My Father until now worketh, I also work.   
John 5:17 - But Jesus said to them: My Father worketh until now, and I work.   
John 5:17 - But Jesus said to them, My Father works even until now, so I also work.   
John 5:17 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ אָבִי פֹּעֵל פְּעֻלָּתוֹ עַד־עָתָּה וְגַם־אָנֹכִי פֹּעֵל׃   
John 5:18 - ומֵטֻל הָדֵא יַתִּירָאיִת בָּעֵין הוַו יִהוּדָיֵא למֵקטלֵה לָא בַּלחוּד דּשָׁרֵא הוָא שַׁבּתָא אֵלָא אָפ דּעַל אַלָהָא דַּאבוּהי אִיתַוהי אָמַר הוָא ומַשׁוֵא הוָא נַפשֵׁה עַם אַלָהָא .   
John 5:18 - But on this account the more sought the Jihudoyee to kill him, not only because he had loosed the shabath, but also that of Aloha he had said that he was his Father, and had made himself equal with Aloha.    
John 5:18 - And for this, the Jews sought the more to kill him, not only because he had broken the sabbath, but because he had said of God, that he was his Father, and had equalled himself with God.   
John 5:18 - And for this the Jews wanted the more to kill him, not only because he was weakening the sabbath, but also because he said concerning God that he is his Father, and was making himself equal with God.   
John 5:18 - אָז יוֹסִיפוּ הַיְּהוּדִים לְבַקֵּשׁ אֶת־נַפְשׁוֹ כִּי מִלְּבַד אֲשֶׁר חִלֵּל אֶת־הַשַּׁבָּת גַּם אָמַר כִּי הָאֱלֹהִים הוּא אָבִיו וַיִּדַּמֶּה לֵאלֹהִים׃   
John 5:19 - ענָא דֵּין יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּלָא מֵשׁכַּח בּרָא עָבֵד מֵדֵּם מֵן צבוּת נַפשֵׁה אֵלָא מֵדֵּם דּחָזֵא לַאבָא דּעָבֵד אַילֵין גֵּיר דַּאבָא עָבֵד הָלֵין אָפ בּרָא אַכוָתֵה עָבֵד .    
John 5:19 - BUT Jeshu answered and said to them, Amen, amen, I say to you, The Son cannot do any thing from the will of himself, but that which he seeth the Father do.   
John 5:19 - And Jesus answered, and said to them: Verily, verily, I say to you: The Son can do nothing, of his own pleasure, but what he seeth the Father do: for what things the Father doeth, these in like manner doeth the Son.   
John 5:19 - Jesus answered and said to them, Truly, truly, I say to you, that the Son can do nothing of his own accord, except what he sees the Father doing; for the things which the Father does, the same the Son does like him also.   
John 5:19 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא־יוּכַל הַבֵּן לַעֲשׂוֹת דָּבָר מִנַּפְשׁוֹ בִּלְתִּי אֵת אֲשֶׁר־יִרְאֶה אֶת־אָבִיו עֹשֶׂה כִּי אֶת־אֲשֶׁר עֹשֶׂה הוּא גַּם־הַבֵּן יַעֲשֶׂה כָּמֹהוּ׃    
John 5:20 - אַבָא גֵּיר רָחֵם לַברֵה וכֻלמֵדֵּם דּעָבֵד מחַוֵא לֵה וַדיַתִּירִין מֵן הָלֵין עבָדֵא מחַוֵא לֵה דַּאנתּוּן תֵּתּדַּמרוּן .   
John 5:20 - For those which the Father doeth, these also the Son likewise doeth. For the Father loveth the Son, and every thing that he doeth he showeth him; and greater than these works he showeth him, that you may wonder.   
John 5:20 - For the Father loveth his Son, and showeth him every thing he doeth: and greater works than these, will he show him, that ye may wonder.   
John 5:20 - For the Father loves his Son, and he shows him everything that he does; and he will show him greater works than these, so that you may marvel.   
John 5:20 - כִּי הָאָב אֹהֵב אֶת־הַבֵּן וּמוֹרֶה אֹתוֹ כֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה וְעוֹד מַעֲשִׂים גְּדוֹלִים מֵאֵלֶּה יוֹרֵהוּ לְמַעַן תִּתַּמָּהוּ׃)    
John 5:21 - אַיכַּנָא גֵּיר דַּאבָא מקִים מִיתֵא ומַחֵא להוּן הָכַנָא אָפ בּרָא לַאילֵין דּצָבֵא מַחֵא .   
John 5:21 - For as the Father raiseth the dead, and quickeneth, so also the Son quickeneth those whom he willeth.   
John 5:21 - For as the Father raiseth the dead, and vivifieth them; so also the Son vivifieth whom he pleaseth.   
John 5:21 - For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to those whom he will    
John 5:21 - כִּי כַּאֲשֶׁר הָאָב יָעִיר וְיחַיֶּה אֶת־הַמֵּתִים כֵּן גַּם־הַבֵּן יְחַיֶּה אֶת־אֲשֶׁר יֶחְפָּץ׃)   
John 5:22 - לָא הוָא גֵּיר אַבָא דָּאֵן לאנָשׁ אֵלָא כֻּלֵה דִּינָא יַהבֵּה לַברָא .   
John 5:22 - For the Father judgeth no man, but all judgment he hath given to the Son;   
John 5:22 - For neither doth the Father judge any one, but hath given all judgment to the Son:   
John 5:22 - For the Father does not judge any man, but he has entrusted all judgment to the Son;   
John 5:22 - כִּי הָאָב לֹא־יָדִין אִישׁ כִּי אִם־נָתַן הַמִּשְׁפָּט כֻּלּוֹ בְּיַד הַבֵּן לְמַעַן יְכַבְּדוּ כֻלָּם אֶת־הַבֵּן כַּאֲשֶׁר יְכַבְּדוּ אֶת־הָאָב׃    
John 5:23 - דּכֻלנָשׁ ניַקַר לַברָא אַיכ דַּמיַקַר לַאבָא הַו דּלָא מיַקַר לַברָא לָא מיַקַר לַאבָא דּשַׁדּרֵה .   
John 5:23 - that all men should honour the Son, as they honour the Father. He who honoureth not the Son, honoureth not the Father who sent him.    
John 5:23 - that every man may honor the Son, as he honoreth the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father that sent him.   
John 5:23 - So that every man should honor the Son, just as he honors the Father. He who does not honor the Son, does not honor the Father who sent him.   
John 5:23 - מִי אֲשֶׁר לֹא־יְכַבֵּד אֶת־הַבֵּן גַּם אֶת־הָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ אֵינֶנּוּ מְכַבֵּד׃   
John 5:24 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דּשָׁמַע מֵלַתי וַמהַימֵן למַן דּשַׁדּרַני אִית לֵה חַיֵא דַּלעָלַם וַלדִינָא לָא אָתֵא אֵלָא שַׁנִי לֵה מֵן מַותָּא לחַיֵא .   
John 5:24 - Amen, amen, I say to you, He who heareth my word and believeth on him who sent me, hath the life that is eternal, and into condemnation he cometh not, but hath passed from death unto life.    
John 5:24 - Verily, verily, I say to you, That he who heareth my word, and believeth on him that sent me, hath life eternal, and will not come into condemnation, but hath passed from death to life.   
John 5:24 - Truly, truly, I say to you, He who hears my word, and believes him who has sent me, has everlasting life; and he does not come before the judgment, but he passes from death to life.   
John 5:24 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הַשֹּׁמֵעַ דְּבָרַי וּמַאֲמִין לְשֹׁלְחִי יֶשׁ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וְלֹא יָבֹא בַּמִּשְׁפָּט כִּי־עָבַר מִמָּוֶת לַחַיִּים׃   
John 5:25 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דָּאתיָא שָׁעתָא אָפ הָשָׁא אִיתֵיה אֵמַתי דּמִיתֵא נֵשׁמעוּן קָלֵה דַּברֵה דַּאלָהָא והָנוּן דּשָׁמעִין נִחוּן .    
John 5:25 - Amen, amen, I say to you, That the hour cometh and also now is, when the dead shall hear the voice of the Son of Aloha; and they who hear shall live   
John 5:25 - Verily, verily, I say to you, That the hour cometh, and even now come, when the dead will hear the voice of the Son of God; and they that hear, will live.   
John 5:25 - Truly, truly, I say to you, The time is coming, and it is now already here, when the dead will hear the voice of the Son of God; and those who hear it will live.   
John 5:25 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי־תָבוֹא שָׁעָה וְעַתָּה הִיא אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּ הַמֵּתִים אֶת־קוֹל בֶּן־הָאֱלֹהִים וְהַשֹּׁמְעִים חָיֹה יִחְיוּ׃    
John 5:26 - אַיכַּנָא גֵּיר דּלַאבָא אִית חַיֵא בַּקנוּמֵה הָכַנָא יַהב אָפ לַברָא דּנֵהווּן חַיֵא בַּקנוּמֵה .   
John 5:26 - For as the Father hath life in his person, [Ba-knumeh, in his person or substance.] so hath he given also to the Son to have life in his person,   
John 5:26 - For, as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son also, to have life in himself:   
John 5:26 - For as the Father has life in himself, even so he has given to the Son also to have life in himself.   
John 5:26 - כִּי כַּאֲשֶׁר לָאָב יֵשׁ חַיִּים בְּעַצְמוֹ כֵּן נָתַן גַּם־לַבֵּן לִהְיוֹת־לוֹ חַיִּים בְּעַצְמוֹ׃   
John 5:27 - וַאשׁלטֵה דּנֵהוֵא עָבֵד אָפ דִּינָא .   
John 5:27 - and hath empowered him also to execute judgment. Because he is the Son of man,   
John 5:27 - and hath moreover given him authority to execute judgment. But that he is the Son of man,   
John 5:27 - And he has given him authority to execute judgment also, for he is the Son of man.   
John 5:27 - וְאַף־שָׁלְטָן נָתַן לוֹ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט כִּי בֶּן־אָדָם הוּא׃    
John 5:28 - דַּברֵה הוּ דֵּין דּאנָשָׁא לָא תֵּתּדַּמרוּן בּהָדֵא דָּאתיָא שָׁעתָא אֵמַתי דּכֻלהוּן אַילֵין דַּבקַברֵא אֵנוּן נֵשׁמעוּן קָלֵה .   
John 5:28 - marvel not at this; for the hour cometh when all they who are in the sepulchres shall hear his voice,   
John 5:28 - wonder not at this; for the hour cometh when all that are in their graves will hear his voice;   
John 5:28 - Do not wonder at this; for the time is coming, when all those who are in the graves will hear his voice,    
John 5:28 - אַל־תִּתְמְהוּ עַל־זֹאת כִּי הִנֵּה בָּאָה שָׁעָה וְיִשְׁמְעוּ כָּל־שֹׁכְנֵי קֶבֶר אֶת־קוֹלוֹ׃   
John 5:29 - ונֵפּקוּן אַילֵין דַּעבַדו טָבָתָא לַקיָמתָּא דּחַיֵא וַאילֵין דַּעבַדו בִּישָׁתָא לַקיָמתָּא דּדִינָא .   
John 5:29 - and shall come forth; they who have done good unto the resurrection of life, and they who have done evil unto the resurrection of condemnation.    
John 5:29 - and will come forth; they that have done good, to the resurrection of life, and they that have done evil, to the resurrection of condemnation.   
John 5:29 - And they will come out; those who have done good works to the resurrection of life; and those who have done evil works to the resurrection of judgment.   
John 5:29 - וְעָלוּ עֹשֵׂי הַטּוֹב לָקוּם לַחַיִּים וְעֹשֵׂי הָרַע לָקוּם לַדִּין׃    
John 5:30 - לָא מֵשׁכַּח אנָא מֵדֵּם מֵן צבוּת נַפשׁי למֵעבַּד אֵלָא אַיכַּנָא דּשָׁמַע אנָא דָּאֵן אנָא ודִיני כּאִין הוּ לָא גֵּיר בָּעֵא אנָא צֵביָני אֵלָא צֵביָנֵה דּמַן דּשַׁדּרַני .   
John 5:30 - I CANNOT of the will of myself do any thing; but as I hear I judge, and my judgment is just; for I seek not my will, but the will of Him who sent me.   
John 5:30 - I can do nothing of my own pleasure; but as I hear, so I judge. And my judgment is just; for I seek not my own pleasure, but the pleasure of him that sent me.   
John 5:30 - I can do nothing of myself; but as I hear I judge, and my judgment is just; for I do not seek my own will, but the will of him who sent me.   
John 5:30 - לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָר מִנַּפְשִׁי כַּאֲשֶׁר אֶשְׁמַע כֵּן אֶשְׁפֹּט וּמִשְׁפָּטִי צֶדֶק כִּי לֹא אֲבַקֵּשׁ רְצוֹנִי כִּי אִם־רְצוֹן הָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי׃   
John 5:31 - אֵן אֵנָא מַסהֵד אנָא עַל נַפשׁי סָהדּוּתי לָא הוָת שַׁרִירָא .    
John 5:31 - If I should witness concerning myself, my testimony would not be (regarded as) truth:   
John 5:31 - If I should bear testimony respecting myself, my testimony would not be valid.   
John 5:31 - If I testify concerning myself, my testimony is not true.   
John 5:31 - אִם־אָנֹכִי מֵעִיד עָלָי עֵדוּתִי לֹא נֶאֱמָנָה׃    
John 5:32 - אחרִין הוּ הַו דּמַסהֵד עלַי ויָדַע אנָא דּשַׁרִירָא הי סָהדּוּתֵה דּמַסהֵד עלַי .   
John 5:32 - there is another who witnesseth of me, and I know that true is his testimony which he hath witnessed of me.    
John 5:32 - There is another that beareth testimony concerning me; and I know that the testimony which he beareth concerning me is true.   
John 5:32 - It is another one who testifies concerning me; and I know that the testimony which he testifies concerning me is true.    
John 5:32 - יֵשׁ אַחֵר הַמֵּעִיד עָלָי וְיָדַעְתִּי כִּי נֶאֱמָנָה עֵדוּתוֹ אֲשֶׁר־הוּא מֵעִיד עָלָי׃   
John 5:33 - אַנתּוּן שַׁדַּרתּוּן לוָת יוּחַנָן וַאסהֵד עַל שׁרָרָא .    
John 5:33 - You sent to Juchanon, and he witnessed of the truth.   
John 5:33 - Ye sent unto John; and he bore testimony to the truth.   
John 5:33 - You sent to John, and he testified concerning the truth.   
John 5:33 - אַתֶּם שְׁלַחְתֶּם אֶל־יוֹחָנָן וְהוּא הֵעִיד עֵדוּת אֱמֶת׃    
John 5:34 - אֵנָא דֵּין לָא הוָא מֵן בַּרנָשָׁא נָסֵב אנָא סָהדּוּתָא אֵלָא הָלֵין אָמַר אנָא דַּאנתּוּן תִּחוּן .   
John 5:34 - But I do not from man (only) receive testimony. But these (things) speak I that you may be saved.   
John 5:34 - And I have not received testimony from men: but these things I say, that ye may live.   
John 5:34 - But I do not receive any testimony from men; but I tell you these things so that you may be saved.   
John 5:34 - וַאֲנִי לֹא אֶקַּח לִי עֵדוּת מֵאָדָם אַךְ אָמַרְתִּי זֹאת לְמַעַן תִּוָּשֵׁעוּן׃   
John 5:35 - הַו שׁרָגָא הוָא דּדָלֵק ומַנהַר וַאנתּוּן צבַיתּוּן דּתֵשׁתַּבהרוּן דּשָׁעתָא בּנוּהרֵה .   
John 5:35 - He was a lamp that burneth and shineth, and you were willing to glory for the hour in his light.   
John 5:35 - He was a burning and shining lamp; and ye were willing for a time, to glory in his light.   
John 5:35 - He was a lamp which burns and gives light; and you were willing to delight in his light for a while.   
John 5:35 - הוּא הָיָה הַנֵּר הַדֹּלֵק וְהַמֵּאִיר וְאַתֶּם רְצִיתֶם לָשׂוֹּשׂ כְּשָׁעָה לְאוֹרוֹ׃   
John 5:36 - לִי דֵּין אִית לִי סָהדּוּתָא דּרַבָּא מֵן דּיוּחַנָן עבָדֵא גֵּיר דּיַהב לִי אָבי דֵּאשַׁלֵם אֵנוּן הֵנוּן עבָדֵא דּעָבֵד אנָא סָהדִּין עלַי דַּאבָא שַׁלחַני .   
John 5:36 - But I have a testimony which is greater than that of Juchanon; for the works that the Father hath given me to accomplish, these works that I do testify of me that the Father hath sent me.    
John 5:36 - But I have a testimony, which is greater than that of John; for the works which my Father hath given me to accomplish, these works which I do, testify of me that the Father hath sent me.    
John 5:36 - But I have a greater testimony than that of John; for the works which my Father has given me to finish, the same works which I do, testify concerning me, that the Father has sent me.   
John 5:36 - וְלִי עֵדוּת גְּדוֹלָה מֵעֵדוּת יוֹחָנָן הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר נָתַן־לִי אָבִי לְהַשְׁלִימָם הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר־אֲנִי עֹשֶׂה מְעִידִים עָלַי כִּי הָאָב שְׁלָחָנִי׃   
John 5:37 - וַאבָא דּשַׁלחַני הוּ סָהֵד עלַי לָא קָלֵה מֵמתוּם שׁמַעתּוּן ולָא חֵזוֵה חזַיתּוּן .   
John 5:37 - And the Father who hath sent me, he testifieth of me: but his voice you have never heard, nor his appearance seen.    
John 5:37 - And the Father who sent me, he testifieth of me. Ye have not at any time heard his voice, nor have ye seen his visage.    
John 5:37 - And the Father who sent me has testified concerning me. But you have never heard his voice, nor seen his appearance    
John 5:37 - וְהָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחַנִי הוּא מֵעִיד עָלָי וְאַתֶּם אֶת־קוֹלוֹ לֹא־שְׁמַעְתֶּם מֵעוֹלָם וּתְמוּנָתוֹ לֹא רְאִיתֶם׃   
John 5:38 - ומֵלתֵה לָא מקַויָא בּכוּן מֵטֻל דַּבהַו דּהוּ שַׁדַּר אַנתּוּן לָא מהַימנִין אנתּוּן .   
John 5:38 - And his word abideth not in you, because in Him whom he hath sent you do not believe.   
John 5:38 - And his word abideth not in you, because ye believe not in him whom he hath sent.   
John 5:38 - And his word does not abide in you, because you do not believe in him whom he has sent.   
John 5:38 - וּדְבָרוֹ אֵינֶנּוּ שֹׁכֵן בְּקִרְבְּכֶם כִּי אֵינְכֶם מַאֲמִינִים לִשְׁלוּחוֹ׃   
John 5:39 - בּצַו כּתָבֵא דַּבהוּן מַסבּרִין אנתּוּן דּחַיֵא דַּלעָלַם אִית לכוּן והֵנוּן סָהדִּין עלַי .   
John 5:39 - Investigate the scriptures; for in them you think you have the life that is eternal, and they testify of me.    
John 5:39 - Search the scriptures; for in them, ye think, there is life eternal for you; and they testify of me.   
John 5:39 - Examine the scriptures, in which you trust that you have eternal life; and even they testify concerning me.    
John 5:39 - דִּרְשׁוּ בַכְּתָבִים אֲשֶׁר תֹּאמְרוּ שֶׁיֵּשׁ לָכֶם חַיֵּי עוֹלָם בָּהֶם וְהֵמָּה הַמְּעִידִים עָלָי׃   
John 5:40 - ולָא צָבֵין אנתּוּן דּתאִתוּן לוָתי דּחַיֵא דַּלעָלַם נֵהווּן לכוּן .    
John 5:40 - And you will not come to me that the life that is eternal you might have.   
John 5:40 - And ye are unwilling to come to me, that life eternal may be yours.   
John 5:40 - Yet you will not come to me, that you might have life everlasting.   
John 5:40 - וְאַתֶּם אֵינְכֶם רוֹצִים לָבוֹא אֵלָי לִהְיוֹת לָכֶם חַיִּים׃    
John 5:41 - שׁוּבחָא מֵן בּנַי אנָשָׁא לָא נָסֵב אנָא .   
John 5:41 - Glory from the sons of men I receive not.    
John 5:41 - I do not receive glory from men.    
John 5:41 - I do not receive any praise from men.    
John 5:41 - לֹא־אֶקַּח כָּבוֹד מִבְּנֵי אָדָם׃   
John 5:42 - אֵלָא יִדַעתּכוּן דּחוּבֵּה דַּאלָהָא לַיתּ בּכוּן .   
John 5:42 - But I know you, that the love of Aloha is not in you.   
John 5:42 - But I know you, that the love of God is not in you.   
John 5:42 - But I know you well, that the love of God is not in you.   
John 5:42 - אָכֵן יָדַעְתִּי אֶתְכֶם כִּי אֵין־אַהֲבַת אֱלֹהִים בְּקִרְבְּכֶם׃    
John 5:43 - אֵנָא אֵתִית בַּשׁמֵה דָּאבי ולָא מקַבּלִין אנתּוּן לִי וֵאן אחרִין נאִתֵא בּשֵׁם נַפשֵׁה להַו תּקַבּלוּן .   
John 5:43 - I have come in the name of my Father, and you have not received me.   
John 5:43 - I came in the name of my Father, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.    
John 5:43 - I have come in the name of my Father, and you do not receive me; if another should come in his own name, you will receive him.   
John 5:43 - אֲנִי הִנֵּה בָאתִי בְּשֵׁם אָבִי לֹא קִבַּלְתֶּם אֹתִי וְאִם־יָבֹא אַחֵר בְּשֵׁם עַצְמוֹ אֹתוֹ תְקַבֵּלוּ׃   
John 5:44 - אַיכַּנָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן לַמהַימָנוּ דּשׁוּבחָא חַד מֵן חַד מקַבּלִין אנתּוּן ושׁוּבחָא דּמֵן חַד אַלָהָא לָא בָּעֵין אנתּוּן .    
John 5:44 - If another should come in his own name, him you would receive. How can you believe, who glory one from another are receiving, and the glory which is from one, Aloha, you seek not ?    
John 5:44 - How can ye believe, who receive glory from one another, and seek not the glory which cometh from God only ?    
John 5:44 - How can you believe, when you accept praise one from another, but the praise from God only, you do not want?    
John 5:44 - אֵיךְ תּוּכְלוּ לְהַאֲמִין אַתֶּם הַלּקְחִים כָּבוֹד אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ וְאֶת־הַכּבוֹד אֲשֶׁר מֵאֵת־הָאֱלֹהִים הַיָּחִיד לֹא תְּבַקֵּשׁוּ׃    
John 5:45 - למָא סָברִין אנתּוּן דֵּאנָא אָכֵל אנָא קַרציַכּוּן קדָם אַבָא אִיתַוהי מַן דָּאכֵל קַרציַכּוּן מוּשֵׁא הַו דּבֵה סַבַּרתּוּן .    
John 5:45 - How think you that I will accuse you before the Father? There is one who accuseth you, Musha himself, in whom you hope.   
John 5:45 - Do ye suppose, that I shall accuse you before the Father? There is one that will accuse you, that Moses, on whom ye rely.   
John 5:45 - Why, do you think that I will accuse you before the Father; there is one who will accuse you, even Moses, in whom you trust.   
John 5:45 - אַל־תַּחְשְׁבוּ כִּי אָנֹכִי אֶטְעֹן עֲלֵיכֶם לִפְנֵי אָבִי משֶׁה אֲשֶׁר־לוֹ תְיַחֵלוּ הוּא הַטֹּעֵן עֲלֵיכֶם׃   
John 5:46 - אֵלוּ גֵּיר בּמוּשֵׁא הַימֵנתּוּן אָפ בִּי מהַימנִין הוַיתּוּן מוּשֵׁא גֵּיר עלַי כּתַב .   
John 5:46 - For if in Musha you had believed, you would also have believed in me; for Musha of me hath written.   
John 5:46 - For, if ye believed Moses, ye would also believe me; for Moses wrote concerning me.   
John 5:46 - For if you had believed in Moses, you would also have believed in me; because Moses wrote concerning me.    
John 5:46 - כִּי לוּ תַאֲמִינוּ לְמשֶׁה גַּם־לִי תַאֲמִינוּ כִּי הוּא כָּתַב עָלָי׃   
John 5:47 - וֵאן לַכתָבַוהי דּהַו לָא מהַימנִין אנתּוּן אַיכַּנָא למֵלַי דִּילי תּהַימנוּן .   
John 5:47 - But if his writings you believe not, how my words will you believe ?    
John 5:47 - But if ye believe not his writings, how will ye believe my words?   
John 5:47 - If you do not believe his writings, how then can you believe my words?   
John 5:47 - וְאִם־לִכְתָבָיו אֵינְכֶם מַאֲמִינִים אֵיךְ תַאֲמִינוּ לִדְבָרָי׃    
John 6:1 - בָּתַר הָלֵין אֵזַל יֵשׁוּע לעֵברָא דּיַמָא דַּגלִילָא דּטִבֵרִיָוס .    
John 6:1 - AFTER these Jeshu went over the Sea of Galila of Tiberios,   
John 6:1 - After these things, Jesus went to the other side of the sea of Galilee [or] of Tiberias.   
John 6:1 - AFTER these things, Jesus went to the port of the sea of Galilee, at Tiberias.   
John 6:1 - וַיְהִי אַחֲרֵי־כֵן וַיֵּצֵא יֵשׁוּעַ אֶל־עֵבֶר יָם־הַגָּלִיל אֲשֶׁר לְטִיבַרְיָה׃   
John 6:2 - וֵאזַלו בָּתרֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא מֵטֻל דּחָזֵין הוַו אָתוָתָא דּעָבֵד בַּכרִיהֵא .   
John 6:2 - and great multitudes went after him, because they had seen the signs which he wrought on the diseased.    
John 6:2 - And great multitudes went after him; because they had seen the signs which he wrought upon the sick.   
John 6:2 - And a great many people followed him, because they saw the miracles which he performed on sick people.    
John 6:2 - וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו הֲמוֹן עַם־רָב כִּי רָאוּ אוֹתֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה עִם־הַחוֹלִים׃   
John 6:3 - וַסלֵק יֵשׁוּע לטוּרָא ותַמָן יָתֵב הוָא עַם תַּלמִידַוהי .    
John 6:3 - And Jeshu ascended a mountain, and there sat with his disciples.   
John 6:3 - And Jesus ascended a mountain, and there he seated himself with his disciples.   
John 6:3 - So Jesus went up to the mountain, and he sat there with his disciples.   
John 6:3 - וַיַּעַל יֵשׁוּעַ עַל־הָהָר וַיֵּשֶׁב־שָׁם הוּא וְתַלְמִידָיו׃    
John 6:4 - קַרִיב הוָא דֵּין עַדעִדָא דּפֵצחָא דִּיהוּדָיֵא .   
John 6:4 - Now the feast of the petscha of the Jihudoyee drew nigh.   
John 6:4 - And the feast of the Jewish passover was near.   
John 6:4 - And the feast of the passover of the Jews was at hand.   
John 6:4 - וִימֵי הַפֶּסַח חַג הַיְּהוּדִים קָרְבוּ לָבוֹא׃    
John 6:5 - וַארִים עַינַוהי יֵשׁוּע וַחזָא כֵּנשָׁא סַגִּיָאא דָּאתֵא לוָתֵה וֵאמַר לפִילִיפָּוס אַימֵכָּא נֵזבֵּן לַחמָא דּנֵאכלוּן הָלֵין .    
John 6:5 - And Jeshu lifted up his eyes, and saw the great assembly which had come to him; and he said to Philipos, Whence shall we buy bread, that these may eat?   
John 6:5 - And Jesus raised his eyes, and saw a great multitude coming towards him; and he said to Philip: Whence shall we buy bread, that these may eat ?   
John 6:5 - And Jesus lifted up his eyes, and saw a large crowd coming to him, and he said to Philip, Where can we buy bread that all these may eat?   
John 6:5 - וַיִּשָּׂא יֵשׁוּעַ אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא עַם־רַב בָּא אֵלָיו וַיֹּאמֶר אֶל־פִּילִפּוֹס מֵאַיִן נִקְנֶה־לָהֶם לֶחֶם לֶאֱכֹל׃   
John 6:6 - הָדֵא דֵּין אֵמַר כַּד מנַסֵא לֵה הוּ גֵּיר יָדַע הוָא מָנָא עתִיד למֵעבַּד .   
John 6:6 - But this he said trying him; for he knew what he was about to do.   
John 6:6 - And this he said, to try him; for he knew what he was about to do.   
John 6:6 - He said this merely to test him; for he knew what he would do.   
John 6:6 - וְאַךְ לְנַסּוֹת אֹתוֹ דִּבֶּר־זֹאת כִּי הוּא יָדַע אֶת־אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה׃   
John 6:7 - אָמַר לֵה פִילִיפָּוס דּמַאתֵין דִּינָרִין לַחמָא לָא סָפֵק להוּן כַּד קַלִיל קַלִיל חַד חַד מֵנהוּן נֵסַב .   
John 6:7 - Philipos saith to him, Two hundred dinoreen of bread is not sufficient for them, that a little every one of them may take.    
John 6:7 - Philip said to him: Two hundred denarii in bread would not suffice them, that each might take but a little.    
John 6:7 - Philip said to him, Two hundred pennies worth of bread would not be sufficient for them, even if each one should take a little.   
John 6:7 - וַיַּעַן אֹתוֹ פִּילִפּוֹס לֶחֶם בְּמָאתַיִם דִּינָר לֹא־יִמְצָא לָקַחַת לָהֶם אִישׁ אִישׁ מְעָט׃   
John 6:8 - אָמַר לֵה חַד מֵן תַּלמִידַוהי אַנדּרֵאוָס אַחוּהי דּשֵׁמעוּן כּאִפָא .   
John 6:8 - Saith to him one of his disciples, Andreas, brother of Shemun Kipha,   
John 6:8 - One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Cephas, said to him:   
John 6:8 - One of his disciples, Andrew the brother of Simon Peter, said to him,   
John 6:8 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶחָד מִתַּלְמִידָיו וְהוּא אַנְדְּרַי אֲחִי שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס׃   
John 6:9 - אִית תּנָן טַליָא חַד דּאִית עלַוהי חַמֵשׁ גּרִיצָן דַּסעָרֵא וַתרֵין נוּנִין אֵלָא הָלֵין מָנָא אֵנוּן להָלֵין כֻּלהוּן .   
John 6:9 - There is here a certain youth, who hath with him five cakes of barley and two fishes; but these what are they for these all ?   
John 6:9 - There is a lad here, who hath with him five cakes of barley, and two fishes; but what are these for all those [people] ?    
John 6:9 - There is a boy here, who has with him five barley loaves and two fishes; but what are these for all of them?    
John 6:9 - הִנֵּה אִתָּנוּ נַעַר אֲשֶׁר־לוֹ חָמֵשׁ כִּכְּרוֹת־לֶחֶם שְׂעֹרִים וּשְׁנֵי דָגִים אַךְ מָה־אֵלֶּה לְעַם־רַב כָּזֶה׃   
John 6:10 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע עבֵדו אנָשָׁא כֻּלהוּן דּנֵסתַּמכּוּן עֵסבָּא דֵּין סַגִּי הוָא בָּה בּדוּכּתָא הָי וֵאסתּמֵכו גַּברֵא בּמֵניָנָא חַמשָׁא אַלפִין .   
John 6:10 - Jeshu saith to them, Make all the men recline; for there was much herbage in that place. And the men reclined, in number five thousand.   
John 6:10 - Jesus said to them: Make all the people recline. Now there was much grass in that place: and the people reclined, in number five thousand.   
John 6:10 - Jesus said to them, Make all the men sit down. There was much grass in that place. So the males sat down, five thousand in number   
John 6:10 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ צַוּוּ אֶת־הָעָם לָשֶׁבֶת אָרְצָה וִירַק דֶּשֶׁא לָרֹב הָיָה בַּמָּקוֹם הַהוּא וַיֵּשְׁבוּ לָאָרֶץ כַּחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ בְּמִסְפָּר׃   
John 6:11 - וַשׁקַל יֵשׁוּע לַחמָא ובַרֵכ ופַלֵג להָנוּן דַּסמִיכִין והָכַנָא אָפ מֵן נוּנֵא כּמָא דַּצבַו .   
John 6:11 - And Jeshu took the bread, and blessed, and divided unto those who reclined, and likewise also of the fishes, as much as they willed.   
John 6:11 - And Jesus took the bread, and blessed, and distributed to them that reclined. And so also, with the fish; as much as they desired.   
John 6:11 - And Jesus took the bread, and blessed it, and distributed it to those who were sitting down; likewise the fish also, as much as they wanted.   
John 6:11 - וַיִּקַּח יֵשׁוּעַ אֶת־כִּכְּרוֹת הַלֶּחֶם וַיְבָרֶךְ וַיִּתֵּן לְתַלְמִידָיו וְהַתַּלְמִידִים נָתְנוּ לַמְסֻבִּים וְכָכָה גַּם מִן־הַדָּגִים כְּאַוַּת נַפְשָׁם׃   
John 6:12 - וכַד סבַעו אֵמַר לתַלמִידַוהי כַּנֵשׁו קצָיֵא דִּיתַרו דּלָא נאִבַד מֵדֵּם .   
John 6:12 - And when they were satisfied, he said to his disciples, Gather the fragments that abound, that nothing be lost;    
John 6:12 - And when they were satisfied, he said to his disciples: Gather up the fragments which remain, that nothing be lost.    
John 6:12 - When they were filled, he said to his disciples, Gather up the broken pieces which are left over, so that nothing is lost.   
John 6:12 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר שָׂבְעוּ וַיֹּאמֶר אֶל־תַּלְמִידָיו אִסְפוּ אֶת־פְּתוֹתֵי הַלֶחֶם אֲשֶׁר נוֹתָרוּ לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יֹאבַד מְאוּמָה׃    
John 6:13 - וכַנֵשׁו וַמלַו תּרֵעסַר קוּפִינִין קצָיֵא אַילֵין דִּיתַרו להָנוּן דֵּאכַלו מֵן חַמשָׁא לַחמִין דַּסעָרֵא .   
John 6:13 - and they gathered and filled twelve baskets of fragments, those which abounded unto them who had eaten of the five loaves of barley.    
John 6:13 - And they collected and filled twelve baskets, with fragments of what remained to them that had eaten of the five barley cakes.   
John 6:13 - And they gathered them up, and filled twelve baskets with broken pieces, which were left over by those who ate from five barley loaves.   
John 6:13 - וַיַּאַסְפוּ וַיְמַלְאוּ שְׁנֵים־עָשָׂר סַלִּים מִפְּתוֹתֵי חֲמֵשׁ כִּכְּרוֹת־לֶחֶם הַשְּׂעֹרִים הַנּוֹתָרִים לְאֹכְלֵיהֶם׃   
John 6:14 - הָנוּן דֵּין אנָשָׁא דַּחזַו אָתָא דַּעבַד יֵשׁוּע אָמרִין הוַו שַׁרִירָאיִת הָנַו נבִיָא דָּאתֵא לעָלמָא .   
John 6:14 - But those men, when they had seen the sign which Jeshu had wrought, said, Truly this is the Prophet that cometh into the world.   
John 6:14 - And those people, when they saw the sign which Jesus had wrought, said: Certainly, this is that prophet who was to come into the world.   
John 6:14 - Then the men who saw the miracle which Jesus performed said, Truly this is the prophet who is to come into the world.    
John 6:14 - וַיְהִי כִּרְאוֹת הָאֲנָשִׁים אֶת־הָאוֹת הַזֶּה אֲשֶׁר עָשָׂה יֵשׁוּעַ וַיֹּאמְרוּ הִנֵּה־זֶה הוּא בֶאֱמֶת הַנָּבִיא הַבָּא לָעוֹלָם׃    
John 6:15 - יֵשׁוּע דֵּין יִדַע דַּעתִידִין דּנאִתוּן נֵחטפוּנָיהי ונֵעבּדוּנָיהי מַלכָּא ושַׁנִי לֵה לטוּרָא הוּ בַּלחוּדַוהי .   
John 6:15 - But when Jeshu knew that they were about to come to seize him and make him the King, he passed away to a mountain alone.    
John 6:15 - And Jesus knew, that they were about to come and take him by force, and make him king: and he retired into a mountain alone.   
John 6:15 - But Jesus knew that they were ready to come and seize him to make him a king, so he departed to the mountain alone.    
John 6:15 - וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ כִּי־יָבֹאוּ וְיִתְפְּשׂוֹּ בוֹ לְהַמְלִיכוֹ וַיִּמָּלֵט עוֹד הַפַּעַם אֶל־הָהָר הוּא לְבַדּוֹ׃   
John 6:16 - וכַד הוָא רַמשָׁא נחֵתו תַּלמִידַוהי ליַמָא .   
John 6:16 - AND when it was eventide, his disciples went down to the sea.   
John 6:16 - And when it was evening, his disciples went down to the sea,   
John 6:16 - And when evening came, his disciples went down to the sea,   
John 6:16 - וַיְהִי בָעֶרֶב וַיֵּרְדוּ תַלְמִידָיו אֶל־הַיָּם וַיָּבֹאוּ בָאֳנִיָּה וַיַּעַבְרוּ אֶל־עֵבֶר הַיָּם אֶל־כְּפַר־נַחוּם׃    
John 6:17 - וִיתֵבו בַּספִינתָּא וָאתֵין הוַו לעֵברָא לַכפַרנַחוּם וחֵשׁכַּת הוָת לָה ולָא אַתִּי הוָא לוָתהוּן יֵשׁוּע .   
John 6:17 - And they sat in a vessel, and went over for Kapher-nachum. And it was dark, and Jeshu had not come to them.    
John 6:17 - and sat in a ship, and were going over to Capernaum. And darkness came on, and Jesus had not come to them.    
John 6:17 - And entered into a boat, and were going to the port of Capernaum. And now it was dark, and Jesus had not yet come to them.    
John 6:17 - וַיְכַס אֹתָם הַחשֶׁךְ וְיֵשׁוּעַ לֹא־בָא אֲלֵיהֶם׃    
John 6:18 - יַמָא דֵּין אֵזדּקֵפ הוָא עלַיהוּן מֵטֻל דּרוּחָא רַבּתָא נֵשׁבַּת הוָת .   
John 6:18 - But the sea had risen against them, because a great wind blew.   
John 6:18 - And the sea was boisterous against them, for a violent wind was blowing.   
John 6:18 - And the sea became rough, because a strong wind was blowing.   
John 6:18 - וַיִּסָּעֵר הַיָּם כִּי־רוּחַ גְּדוֹלָה הָיָתָה׃    
John 6:19 - וַדבַרו אַיכ אֵסטדַוָתָא עֵסרִין וחַמשָׁא אַו תּלָתִין וַחזַו ליֵשׁוּע כַּד מהַלֵכ עַל יַמתָא וכַד קרֵב לוָת ספִינתּהוּן דּחֵלו .   
John 6:19 - And they had led stadia twentyfive or thirty, and they saw Jeshu walking upon the sea, and drawing nigh to the vessel; and they feared.   
John 6:19 - And they had gone about five and twenty or thirty furlongs, when they saw Jesus walking upon the sea: and as he drew near to the ship, they were afraid.   
John 6:19 - And they rowed about twenty-five or thirty furlongs, and they saw Jesus walking on the sea; and as he drew towards their boat, they became afraid.   
John 6:19 - וְהֵם חָתְרוּ בְּמִשּׁוֹטֵיהֶם כְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹ שְׁלשִׁים רִיס וַיִּרְאוּ אֶת־יֵשׁוּעַ מְהַלֵּךְ עַל־הַיָּם הָלוֹךְ וְקָרֵב אֶל־הָאֳנִיָּה וַיִּירָאוּ׃   
John 6:20 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע אֵמַר להוּן אֵנָא אנָא לָא תֵּדחלוּן .    
John 6:20 - But Jeshu himself said to them, I am, fear not.   
John 6:20 - But Jesus said to them: It is I; be not afraid.   
John 6:20 - But Jesus said to them, It is I, do not be afraid.   
John 6:20 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנִי הוּא אַל־תִּירָאוּ׃   
John 6:21 - וַצבַו הוַו דַּנקַבּלוּנָיהי בַּספִינתָּא ובָה בּשָׁעתָא ספִינתָּא הָי הוָת לוָת אַרעָא הָי דָּאזִלין הוַו לָה .   
John 6:21 - And they willed to receive him into the vessel, and soon [Boh bashoto, in the hour.] that vessel was at that land to which they were going.    
John 6:21 - And they were glad to receive him into the ship. And, directly, the ship was at the land to which they were going.    
John 6:21 - So they wanted to receive him into the boat; but soon the boat reached the land to which they were going.    
John 6:21 - וַיּוֹאִילוּ לָקַחַת אֹתוֹ אֶל־תּוֹךְ הָאֳנִיָּה וּכְרֶגַע הִגִּיעָה הָאֳנִיָּה לָאָרֶץ אֲשֶׁר הֵם הֹלְכִים שָׁמָּה׃   
John 6:22 - וַליַומָא דּבָתרֵה הַו כֵּנשָׁא דּקָאֵם הוָא בּעֵברָא דּיַמָא חזַו דַּספִינתָּא אחרִתָא לַיתּ הוָא תַּמָן אֵלָא אֵן הָי דַּסלֵקו לָה תַּלמִידֵא וַדלָא עַל הוָא עַמהוּן יֵשׁוּע עַם תַּלמִידַוהי לַספִינתָּא .   
John 6:22 - The day after the people that stood on the opposite shore of the sea saw that there was not another vessel there except that into which the disciples had ascended, and that Jeshu had not entered with his disciples into the vessel;   
John 6:22 - And the next day, the multitude, who had remained on the other side of the sea, saw that there was no other ship there, except that in which the disciples embarked, and that Jesus did not embark in that ship with his disciples;   
John 6:22 - The next day, the multitude which stood waiting at the seaport saw no other boat there, except the boat in which the disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples.   
John 6:22 - וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיַּרְא הֲמוֹן הָעָם הָעֹמֵד מֵעֵבֶר לַיָּם כִּי אֵין שָׁם אֳנִיָּה כִּי אִם־אַחַת אֲשֶׁר יָרְדוּ־בָהּ תַּלְמִידָיו וְכִי יֵשׁוּעַ לֹא־יָרַד עִם־תַּלְמִידָיו בָּאֳנִיָּה אַךְ תַּלְמִידָיו לְבַדָּם נָסְעוּ מִזֶּה׃   
John 6:23 - אֵתַי הוַי דֵּין אֵלפֵא אחרָניָתָא מֵן טבֵרִיָוס עַל גֵּנב דּוּכּתָא הָי דֵּאכַלו בָּה לַחמָא כַּד בַּרֵכ יֵשׁוּע .   
John 6:23 - but there came other boats from Tiberios near the place, where they did eat bread when Jeshu had blessed.    
John 6:23 - yet that other ships had come from Tiberias, near to the place where they ate the bread when Jesus blessed [it].    
John 6:23 - But other boats had come from Tiberias, near the place where they had eaten bread, when Jesus blessed it.    
John 6:23 - וָאֳנִיּוֹת אֲחֵרוֹת בָּאוֹת מִטִּיבַרְיָה קָרְבוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָכְלוּ־שָׁם אֶת־הַלֶּחֶם בְּבִרְכַּת הָאָדוֹן׃   
John 6:24 - וכַד חזָא הַו כֵּנשָׁא דּלָא הוָא תַּמָן יֵשׁוּע אָפלָא תַּלמִידַוהי סלֵקו להָלֵין אֵלפֵא וֵאתַו לַכפַרנַחוּם ובָעֵין הוַו לֵה ליֵשׁוּע .    
John 6:24 - And when that company saw that Jeshu was not there nor his disciples, they ascended into those boats, and came to Kapher-nachum. And they sought Jeshu;   
John 6:24 - And when the multitude saw, that Jesus was not there, nor his disciples; they embarked in ships, and came to Capernaum, and sought for Jesus.   
John 6:24 - And when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they entered the boats and came to Capernaum, looking for Jesus.   
John 6:24 - וַיְהִי כִּרְאוֹת הֲמוֹן הָעָם כִּי אֵין יֵשׁוּעַ שָׁם אַף־לֹא תַלְמִידָיו וַיֵּרְדוּ גַם־הֵם בָּאֳנִיּוֹת וַיָּבֹאוּ אֶל־כְּפַר־נַחוּם לְבַקֵּשׁ אֶת־יֵשׁוּעַ׃   
John 6:25 - וכַד אֵשׁכּחוּהי בּעֵברָא דּיַמָא אָמרִין לֵה רַבַּן אֵמַתי אֵתַיתּ להָרכָּא .   
John 6:25 - and when they had found him on the opposite side of the sea, they say to him, Raban, when camest thou hither ?    
John 6:25 - And when they found him on the other side of the sea, they said to him: Our Rabbi, when camest thou hither?    
John 6:25 - And when they found him at the seaport, they said to him, Teacher, when did you come here?   
John 6:25 - וַיִּמְצְאוּ אֹתוֹ מֵעֵבֶר הַיָּם וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו רַבִּי מָתַי בָּאתָ הֲלֹם׃   
John 6:26 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּבָעֵין אנתּוּן לִי לָא הוָא מֵטֻל דַּחזַיתּוּן אָתוָתָא אֵלָא דֵּאכַלתּוּן לַחמָא וַסבַעתּוּן .   
John 6:26 - Jeshu answered and said to them, Amen, amen, I tell you, You seek me, not because you considered the signs, but because you did eat the bread, and were satisfied.   
John 6:26 - Jesus replied and said to them: Verily, verily, I say to you, Ye seek me, not because ye saw the signs, but because ye ate the bread and were satisfied.   
John 6:26 - Jesus answered and said to them, Truly, truly, I say to you, You seek me, not because you saw the miracles, but just because you ate bread and were filled   
John 6:26 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא עַל־רְאוֹתְכֶם אֶת־הָאֹתוֹת תְּבַקְשׁוּנִי כִּי עַלּ־אֲשֶׁר אֲכַלְתֶּם מִן־הַלֶּחֶם וַתִּשְׂבָּעוּ׃   
John 6:27 - לָא תֵּפלחוּן מֵאכוּלתָּא דָּאבדָּא אֵלָא מֵאכוּלתָּא דַּמקַויָא לחַיֵא דַּלעָלַם אַידָא דַּברֵה דּאנָשָׁא נֵתֵּל לכוּן להָנָא גֵּיר אַבָא חתַם אַלָהָא .   
John 6:27 - Work not (for) the food which perisheth, but (for) the food that endureth unto the life that is eternal, which the Son of man shall give to you: for this hath the Father sealed, (even) Aloha.    
John 6:27 - Labor not for the food that perisheth, but for the food that abideth unto life eternal, which the Son of man will give to you; for him hath God the Father sealed.   
John 6:27 - Do not work for the food which perishes, but for the food which endures unto life everlasting, which the Son of man will give you; for this one God the Father has sealed.   
John 6:27 - אַל־תַּעַמְלוּ בַּמַּאֲכָל הָאֹבֵד כִּי אִם־בַּמַּאֲכָל הַקַּיָּם לְחַיֵּי עוֹלָם אֲשֶׁר בֶּן־הָאָדָם יִתְּנֶנּוּ לָכֶם כִּי־אֹתוֹ חָתַם אָבִיו הָאֱלֹהִים בְּחוֹתָמוֹ׃   
John 6:28 - אָמרִין לֵה מָנָא נֵעבֵּד דּנֵפלוּח עבָדֵא דַּאלָהָא .    
John 6:28 - They say to him, What shall we do that we may work the works of Aloha ?    
John 6:28 - They said to him: What shall we do, in order to work the works of God ?   
John 6:28 - They said to him, What shall we do to work the works of God?   
John 6:28 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַה־נַּעֲשֶׂה לִפְעֹל פְּעֻלּוֹת אֱלֹהִים׃    
John 6:29 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן הָנַו עבָדָא דַּאלָהָא דַּתהַימנוּן בּמַן דּהוּ שַׁדַּר .   
John 6:29 - Jeshu answered and said to them, This is the work of Aloha, that you believe in Him whom he hath sent.    
John 6:29 - Jesus replied and said to them: This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.   
John 6:29 - Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you should believe in him whom he has sent.    
John 6:29 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם זֹאת פְּעֻלַּת אֱלֹהִים אֲשֶׁר־תַּאֲמִינוּ בְמִי שֶׁהוּא שְׁלָחוֹ׃   
John 6:30 - אָמרִין לֵה מָנָא אָתָא עָבֵד אַנתּ דּנֵחזֵא וַנהַימֵן בָּכ מָנָא סָעַר אַנתּ .   
John 6:30 - THEY say to him, What sign doest thou that we may see, and believe in thee ? What performest thou ?   
John 6:30 - They say to him: What sign doest thou, that we may see and believe in thee? What workest thou ?   
John 6:30 - They said to him, What miracle do you perform that we may see and believe in you? What have you performed?    
John 6:30 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מָה־הָאוֹת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לְמַעַן נִרְאֶה וְנַאֲמִין בָּךְ מַה־תִּפְעָל׃   
John 6:31 - אַבָהַין מַננָא אֵכַלו בּמַדבּרָא אַיכַּנָא דַּכתִיב דּלַחמָא מֵן שׁמַיָא יַהב להוּן למֵאכַל .   
John 6:31 - Our fathers manna did eat in the desert, as it is written, that bread from heaven be gave them to eat.    
John 6:31 - Our fathers ate the manna, in the wilderness; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.    
John 6:31 - Our forefathers ate manna in the wilderness; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.    
John 6:31 - אֲבוֹתֵינוּ אָכְלוּ אֶת־הַמָּן בַּמִּדְבָּר כַּכָּתוּב לֶחֶם מִן־הַשָּׁמַיִם נָתַן־לָמוֹ לֶאֱֱכֹל׃   
John 6:32 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּלָא הוָא מוּשֵׁא יַהב לכוּן לַחמָא מֵן שׁמַיָא אֵלָא אָבי יָהֵב לכוּן לַחמָא דּקוּשׁתָּא מֵן שׁמַיָא .   
John 6:32 - Jeshu saith to them, Amen, amen, I tell you, That Musha gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven:   
John 6:32 - Jesus said to them: Verily, verily, I say to you, Moses gave you not the bread from heaven; but my Father giveth you the real bread from heaven.   
John 6:32 - Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, It was not Moses who gave you bread from heaven; but my Father gives you the true bread from heaven.   
John 6:32 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם לֹא משֶׁה נָתַן לָכֶם אֶת־הַלֶּחֶם מִן־הַשָּׁמָיִם כִּי־אָבִי נֹתֵן לָכֶם אֶת־הַלֶּחֶם מִן־הַשָּׁמַיִם הָאֲמִתִּי׃   
John 6:33 - לַחמֵה גֵּיר דַּאלָהָא אִיתַוהי הַו דַּנחֵת מֵן שׁמַיָא ויָהֵב חַיֵא לעָלמָא .   
John 6:33 - for the bread of Aloha is He who hath descended from heaven, and giveth life to the world.    
John 6:33 - For the bread of God is, he that came down from heaven, and giveth life to the world.   
John 6:33 - For the bread of God is he who has come down from heaven, and gives life to the world.   
John 6:33 - כִּי־לֶחֶם אֱלֹהִים הוּא הַיּוֹרֵד מִן־הַשָּׁמַיִם וְנֹתֵן חַיִּים לָעוֹלָם׃   
John 6:34 - אָמרִין לֵה מָרַן בּכֻלזבַן הַב לַן לַחמָא הָנָא .   
John 6:34 - They say to him, Our Lord, [Maran.] at all time give us this bread.    
John 6:34 - They say to him: Our Lord, give us at all times this bread.   
John 6:34 - They said to him, Our Lord, give us this bread always.   
John 6:34 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אֲדֹנִי תְּנָה־לָּנוּ תָמִיד אֶת־הַלֶּחֶם הַזֶּה׃    
John 6:35 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵנָא אנָא לַחמָא דּחַיֵא מַן דָּאתֵא לוָתי לָא נֵכפַּן ומַן דַּמהַימֵן בִּי לָא נֵצהֵא לעָלַם .   
John 6:35 - Jeshu saith to them, I am the bread of life: he who cometh to me shall not hunger, and he who believeth in me shall not thirst, for ever.   
John 6:35 - Jesus said to them: I am the bread of life: he that cometh to me, shall not hunger; and he that believeth on me, shall not thirst, for ever.   
John 6:35 - Jesus said to them, I am the bread of life; he who comes to me shall never hunger; and he who believes in me shall never thirst.   
John 6:35 - וַיֹּאמֶר לָהֶם יֵשׁוּעַ אָנֹכִי הוּא לֶחֶם הַחַיִּים כָּל־הַבָּא אֵלַי לֹא יִרְעַב וְהַמַּאֲמִין בִּי לֹא יִצְמָא עוֹד׃   
John 6:36 - אֵלָא אֵמרֵת לכוּן דַּחזַיתּוּנָני ולָא מהַימנִין אנתּוּן .    
John 6:36 - But I have told you that you have seen me, and have not believed.   
John 6:36 - But I said to you, That ye have seen me, and do not believe.   
John 6:36 - But I have said to you, that you have seen me and yet you do not believe.   
John 6:36 - וַאֲנִי הִנֵּה אָמַרְתִּי לָכֶם כִּי גַם־חֲזִיתֶם אֹתִי וְלֹא תַאֲמִינוּ׃   
John 6:37 - כֻּל דּיַהב לִי אָבי לוָתי נאִתֵא ומַן דַּלוָתי נאִתֵא לָא אַפּקֵה לבַר .   
John 6:37 - Every one whom the Father hath given me, unto me will come; and him who unto me shall come, I will not cast out.    
John 6:37 - All that my Father gave me, will come to me: and him, that cometh to me, I will not cast out.   
John 6:37 - Everyone whom my Father has given me shall come to me; and he who comes to me, I will not cast him out.   
John 6:37 - כֹּל אֲשֶׁר יִתְּנֶנּוּ־לִי אָבִי יָבוֹא אֵלָי וְהַבָּא אֵלַי לֹא אֶהְדֳּפֶנּוּ הַחוּצָה׃   
John 6:38 - דּנֵחתֵּת מֵן שׁמַיָא לָא הוָא דֵּאעבֵּד צֵביָני אֵלָא דֵּאעבֵּד צֵביָנֵה דּמַן דּשַׁדּרַני .   
John 6:38 - I descended from heaven not to do mine own will, but the will of Him who sent me.   
John 6:38 - For I came down from heaven, not to do my own pleasure, but the pleasure of him that sent me.   
John 6:38 - For I came down from heaven, not merely to do my own will, but to do the will of him who sent me.   
John 6:38 - כִּי לֹא יָרַדְתִּי מִן־הַשָּׁמַיִם לַעֲשׂוֹת רְצוֹנִי כִּי אִם־רְצוֹן שֹׁלְחִי׃   
John 6:39 - הָנַו דֵּין צֵביָנֵה דּמַן דּשַׁדּרַני דּכֻל דּיַהב לִי לָא אַובֵּד מֵנֵה אֵלָא אַקִימִיוהי בּיַומָא אחרָיָא .   
John 6:39 - But this is the will of my Father who sent me, that of all whom he hath given me I shall lose not of him, but shall raise him at the last day.   
John 6:39 - And this is the pleasure of him that sent me, that whatever he hath given me, I should lose nothing of it, but should raise it up at the last day.   
John 6:39 - This is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but should raise it up at the last day.   
John 6:39 - וְזֶה רְצוֹן הָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי אֲשֶׁר כָּל־הַנִּתָּן לִי לֹא־יֹאבַד לִי כִּי אִם־אֲקִימֶנּוּ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃   
John 6:40 - הָנַו גֵּיר צֵביָנֵה דָּאבי דּכֻל דּחָזֵא לַברָא וַמהַימֵן בֵּה נֵהווּן לֵה חַיֵא דַּלעָלַם וֵאנָא אַקִימִיוהי בּיַומָא אחרָיָא .    
John 6:40 - For this is the will of my Father, that every one who seeth the Son and believeth on him, shall have the life that is eternal, and I will raise him at the last day.    
John 6:40 - For this is the pleasure of my Father, that every one who seeth the Son, and believeth on him, should have life eternal; and I will raise him up at the last day.   
John 6:40 - For this is the will of my Father, that whoever sees the Son and believes in him, shall have life everlasting; and I will raise him up at the last day.   
John 6:40 - וְזֶה רְצוֹן שֹׁלְחִי אֲשֶׁר כָּל־הָרֹאֶה אֶת־הַבֵּן וּמַאֲמִין בּוֹ יִהְיוּ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וַאֲנִי אֲקִימֶנּוּ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃    
John 6:41 - יִהוּדָיֵא דֵּין רָטנִין הוַו עלַוהי דֵּאמַר דֵּאנָא אנָא לַחמָא דּנֵחתֵּת מֵן שׁמַיָא .   
John 6:41 - But the Jihudoyee murmured against him because he said, I am the bread which hath descended from heaven.    
John 6:41 - Then the Jews murmured at him, because he said: I am the bread, who have descended from heaven.   
John 6:41 - Now the Jews murmured against him, for he said, I am the bread which came down from heaven.   
John 6:41 - וַיִּלּנוּ עָלָיו הַיְּהוּדִים כִּי־אָמַר אָנֹכִי הוּא הַלֶּחֶם הַיֹּרֵד מִן־הַשָּׁמָיִם׃   
John 6:42 - וָאמרִין הוַו לָא הוָא הָנָא יֵשׁוּע בּרֵה דּיַוסֵפ הַו דַּחנַן יָדעִין לַאבוּהי ולֵאמֵה וַאיכַּנָא אָמַר הָנָא דּמֵן שׁמַיָא נֵחתֵּת .    
John 6:42 - And they said, Is not this Jeshu bar Jauseph, he whose father and mother we know ? and how saith this, From heaven I have descended ?    
John 6:42 - And they said: Is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? And how doth he say: I came down from heaven ?   
John 6:42 - And they said, Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how can he say, I have come down from heaven   
John 6:42 - וַיֹּאמְרוּ הֲלֹא זֶה הוּא יֵשׁוּעַ בֶּן־יוֹסֵף אֲשֶׁר־אֲנַחְנוּ יֹדְעִים אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ וְאֵיךְ יֹאמַר מִן־הַשָּׁמַיִם בָּאתִי׃    
John 6:43 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן לָא תֵּרטנוּן חַד עַם חַד .   
John 6:43 - Jeshu answered and said to them, Murmur not one with another.   
John 6:43 - Jesus replied and said to them: Murmur not, one with another.   
John 6:43 - Jesus answered and said to them, Do not murmur one with another.   
John 6:43 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַל־תְּהִי תְלוּנָה בֵּינֵיכֶם׃    
John 6:44 - לָא אנָשׁ מֵשׁכַּח דּנאִתֵא לוָתי אֵלָא אֵן נַגדֵּה אַבָא דּשַׁדּרַני וֵאנָא אַקִימִיוהי בּיַומָא אחרָיָא .   
John 6:44 - No man can come to me unless the Father who sent me shall attract him, and I will raise him at the last day.    
John 6:44 - No man can come to me, unless the Father who sent me, shall draw him; and I will raise him up at the last day.    
John 6:44 - No man can come to me, except the Father who sent me draw him; and I will raise him up at the last day.   
John 6:44 - לֹא־יוּכַל אִישׁ לָבוֹא אֵלַי בִּלְתִּי אִם־יִמְשְׁכֵהוּ אָבִי אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי וַאֲנִי אֲקִימֶנּוּ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃   
John 6:45 - כּתִיב גֵּיר בַּנבִיָא דּנֵהווּן כֻּלהוּן מַלפֵא דַּאלָהָא כֻּל מַן דּשָׁמַע הָכִיל מֵן אַבָא ויָלֵפ מֵנֵה אָתֵא לוָתי .   
John 6:45 - It is written in the prophet, that they shall be all taught of Aloha: every one, therefore, who hath heard from the Father and learned of him, cometh unto me.   
John 6:45 - For it is written, in the prophet: And they shall all be taught of God. Whoever, therefore, heareth from the Father, and learneth from him, cometh to me.   
John 6:45 - For it is written in the prophet, They shall all be taught by God. Everyone therefore who hears from the Father and learns from him, will come to me.   
John 6:45 - הֲלֹא כָתוּב בַּנְּבִיאִים וְכָל־בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי יְהוָֹה לָכֵן כֹּל אֲשֶׁר שָׁמַע מִן־הָאָב וְלָמַד יָבֹא אֵלָי׃   
John 6:46 - לָא הוָא דּחָזֵא אנָשׁ לַאבָא אֵלָא מַן דּמֵן אַלָהָא אִיתַוהי הַו הוּ חָזֵא לַאבָא .   
John 6:46 - There is no man who hath seen the Father, but he who is from Aloha, he hath seen the Father.    
John 6:46 - Not that any one hath seen the Father, except him who hath come from God; he it is, hath seen the Father.    
John 6:46 - No man can see the Father, except he who is from God, he can see the Father.   
John 6:46 - לֹא שֶׁרָאָה אָדָם אֶת־הָאָב בִּלְתִּי הַבָּא מֵאֵת הָאֱלֹהִים הוּא רָאָה אֶת־הָאֱלֹהִים׃   
John 6:47 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דַּמהַימֵן בִּי אִית לֵה חַיֵא דַּלעָלַם .   
John 6:47 - AMEN, amen, I say to you, Whosoever believeth in me hath the life which is eternal.   
John 6:47 - Verily, verily, I say to you: That, to him who believeth in me, there is life eternal.   
John 6:47 - Truly, truly, I say to you, He who believes in me has eternal life.   
John 6:47 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הַמַּאֲמִין בִּי לוֹ חַיֵּי עוֹלָם׃    
John 6:48 - אֵנָא אנָא לַחמָא דּחַיֵא .   
John 6:48 - I am the bread of life.   
John 6:48 - I am the bread of life.   
John 6:48 - I am the bread of life.   
John 6:48 - אָנֹכִי הוּא לֶחֶם הַחַיִּים׃   
John 6:49 - אַבָהַיכּוּן אֵכַלו מַננָא בּמַדבּרָא ומִיתו .   
John 6:49 - Your fathers did eat manna in the desert, and are dead:   
John 6:49 - Your fathers ate the manna, in the wilderness, and they died.   
John 6:49 - Your forefathers ate manna in the wilderness, and yet they died.   
John 6:49 - אֲבוֹתֵיכֶם אָכְלוּ אֶת־הַמָּן בַּמִּדְבָּר וַיָּמֻתוּ׃    
John 6:50 - הָנַו דֵּין לַחמָא דַּנחֵת מֵן שׁמַיָא דּנֵאכוּל אנָשׁ מֵנֵה ולָא נמוּת .   
John 6:50 - but this is the bread which hath descended from heaven, that man may eat of it, and die not.   
John 6:50 - But this is the bread which cometh from heaven, that a man may eat of it, and not die.   
John 6:50 - This is the bread which came down from heaven, that a man may eat of it and not die.   
John 6:50 - זֶה הוּא הַלֶּחֶם הַיֹּרֵד מִן־הַשָּׁמָיִם לְמַעַן יֹאכַל־אִישׁ מִמֶּנּוּ וְלֹא יָמוּת׃   
John 6:51 - אֵנָא אנָא לַחמָא חַיָא דּמֵן שׁמַיָא נֵחתֵּת וֵאן אנָשׁ נֵאכוּל מֵן הָנָא לַחמָא נִחֵא לעָלַם ולַחמָא אַינָא דֵּאנָא אֵתֵּל פַּגרי הוּ דּעַל אַפַּי חַיַוהי דּעָלמָא יָהֵב אנָא .   
John 6:51 - I am the bread of life that from heaven hath descended; and if man shall eat of this bread, he shall live for ever; and the bread that I will give is my body, which for the life of the world I give.    
John 6:51 - I am the bread of life, who have come down from heaven: and if a man shall eat of this bread, he will live for ever. And the bread which I shall give, is my body, which I give for the life of the world.   
John 6:51 - I am the living bread because I came down from heaven; if any man eats of this bread, he shall live forever; and the bread which I will give, is my body, which I am giving for the sake of the life of the world.   
John 6:51 - אָנֹכִי הַלֶּחֶם הַחַי הַיֹּרֵד מִן־הַשָּׁמַיִם אִישׁ כִּי־יֹאכַל מִן־הַלֶּחֶם הַזֶּה יִחְיֶה לְעוֹלָם וְהַלֶּחֶם אֲשֶׁר אֶתְּנֶנּוּ הוּא בְשָׂרִי אֲשֶׁר אֶתֵּן בְּעַד חַיֵּי הָעוֹלָם׃   
John 6:52 - נָצֵין הוַו דֵּין יִהוּדָיֵא חַד עַם חַד וָאמרִין אַיכַּנָא מֵשׁכַּח הָנָא פַּגרֵה דּנֵתֵּל לַן למֵאכַל .   
John 6:52 - The Jihudoyee contended one with another, saying, How can this his body give to us to eat ?    
John 6:52 - Then the Jews contended one with another, and said: How can he give us his body to eat?   
John 6:52 - The Jews argued one with another, saying, How can this man give us his body to eat?   
John 6:52 - וַיִּתְוַכְּחוּ הַיְּהוּדִים אִישׁ עִם־רֵעֵהוּ לֵאמֹר אֵיכָה יוּכַל זֶה לָתֶת־לָנוּ אֶת־בְּשָׂרוֹ לֶאֱכֹל׃   
John 6:53 - וֵאמַר להוּן יֵשׁוּע אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דֵּאלָא תֵּאכלוּן פַּגרֵה דַּברֵה דּאנָשָׁא ותֵשׁתּוּן דּמֵה לַיתּ לכוּן חַיֵא בַּקנוּמכוּן .    
John 6:53 - And Jeshu said to them, Amen, amen, I tell you, That unless you eat the body [Phagreh.] of the Son of man, and drink his blood, you have no life in yourselves.   
John 6:53 - And Jesus said to them: Verily, verily, I say to you, That, unless ye eat the body of the Son of man, and drink his blood, ye have no life within you.   
John 6:53 - Jesus said to them. Truly, truly I say to you, Unless you eat the body of the Son of man, and drink his blood, you have no life in yourselves,   
John 6:53 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם־לֹא תֹאכְלוּ אֶת־בְּשַׂר בֶּן־הָאָדָם וּשְׁתִיתֶם אֶת־דָּמוֹ אֵין־לָכֶם חַיִּים בְּקִרְבְּכֶם׃   
John 6:54 - מַן דָּאכֵל דֵּין מֵן פַּגרי ושָׁתֵא מֵן דֵּמי אִית לֵה חַיֵא דַּלעָלַם וֵאנָא אַקִימִיוהי בּיַומָא אחרָיָא .   
John 6:54 - He who eateth of my body, and drinketh of my blood, hath the life which is eternal, and I will raise him at the last day.    
John 6:54 - But he that eateth of my body, and drinketh of my blood, to him is life eternal; and I will raise him up at the last day   
John 6:54 - He who eats of my body, and drinks of my blood, has eternal life; and I will raise him at the last day.   
John 6:54 - הָאֹכֵל אֶת־בְּשָׂרִי וְהַשֹּׁתֶה אֶת־דָּמִי יֶשׁ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וַאֲנִי אֲקִימֶנּוּ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃   
John 6:55 - פַּגרי גֵּיר שַׁרִירָאיִת אִיתַוהי מֵאכוּלתָּא ודֵמי שַׁרִירָאיִת אִיתַוהי מַשׁתּיָא .   
John 6:55 - For my body is truly food, and my blood is truly drink.   
John 6:55 - For my body truly is food, and my blood truly is drink.   
John 6:55 - For my body truly is the food, and my blood truly is the drink.   
John 6:55 - כִּי בְשָׂרִי בֶּאֱמֶת הוּא אֹכֶל וְדָמִי בֶּאֱמֶת הוּא שִׁקּוּי׃    
John 6:56 - מַן דָּאכֵל פַּגרי ושָׁתֵא דֵּמי בִּי מקַוֵא וֵאנָא בֵּה .    
John 6:56 - He who eateth my body, and drinketh my blood, abideth in me, and I in him.   
John 6:56 - He that eateth my body, and drinketh my blood, abideth in me, and I in him   
John 6:56 - He who eats my body and drinks my blood, will abide with me, and I with him.   
John 6:56 - הָאֹכֵל אֶת־בְּשָׂרִי וְשֹׁתֶה אֶת־דָּמִי הוּא יָלִין בִּי וַאֲנִי בוֹ׃   
John 6:57 - אַיכַּנָא דּשַׁדּרַני אַבָא חַיָא וֵאנָא חַי אנָא מֵטֻל אַבָא ומַן דּנֵאכלַני אָפ הוּ נִחֵא מֵטֻלָתי .   
John 6:57 - As the Father the Living (one) who hath sent me, and I live by the Father, even so he who shall eat me, shall live, too, by me.   
John 6:57 - As the living Father hath sent me, and I live because of the Father; so he that shall eat me, he also will live because of me.   
John 6:57 - Just as the living Father sent me, and I am living because of the Father, so whoever eats me, will also live because of me.   
John 6:57 - כַּאֲשֶׁר שְׁלָחַנִי הָאָב הַחַי וְאָנֹכִי חַי בִּגְלַל אָבִי כֵּן הָאֹכֵל אֹתִי גַּם־הוּא יִחְיֶה בִּגְלָלִי׃   
John 6:58 - הָנַו לַחמָא דַּנחֵת מֵן שׁמַיָא לָא הוָא אַיכ דֵּאכַלו אַבָהַיכּוּן מַננָא ומִיתו מַן דָּאכֵל הָנָא לַחמָא נִחֵא לעָלַם .   
John 6:58 - This is the bread which hath descended from heaven. Not as was the manna that your fathers ate, and are dead; he who eateth of this bread shall live for ever.   
John 6:58 - This is the bread that came down from heaven: not as your fathers ate the manna, and died; whoever shall eat of this bead, will live for ever.   
John 6:58 - This is the bread which came down from heaven; it is not like that manna which your forefathers ate and died; he who eats of this bread shall live forever.   
John 6:58 - הוּא הַלֶּחֶם הַיֹּרֵד מִן־הַשָּׁמָיִם לֹא כַּאֲשֶׁר אָכְלוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֶת־הַמָּן וַיָּמֻתוּ הָאֹכֵל אֶת־הַלֶּחֶם הַזֶּה יִחְיֶה לְעוֹלָם׃    
John 6:59 - הָלֵין אֵמַר בַּכנוּשׁתָּא כַּד מַלֵפ בַּכפַרנַחוּם .   
John 6:59 - These things he spake in the synagogue, as he taught in Kapher-nachum.   
John 6:59 - These things he uttered in the synagogue, while teaching at Capernaum.   
John 6:59 - These things he said in the synagogue, while he was teaching at Capernaum.   
John 6:59 - כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר בְּבֵית כְּנֵסֶת בְּלַמְּדוֹ בִּכְפַר־נַחוּם׃   
John 6:60 - וסַגִּיֵאא דַּשׁמַעו מֵן תַּלמִידַוהי אָמרִין קַשׁיָא הי מֵלתָא הָדֵא מַנוּ מֵשׁכַּח למֵשׁמעָה .   
John 6:60 - And many of his disciples who heard said, A hard word is this: who can hear it ?    
John 6:60 - And many of his disciples who heard [him], said: This is a hard speech, who can hear it.   
John 6:60 - Many of his disciples who heard it said, This is a hard saying; who can listen to it   
John 6:60 - וְרַבִּים מִתַּלְמִידָיו כְּשָׁמְעָם אָמְרוּ קָשֶׁה הַדָּבָר הַזֶּה מִי יוּכַל לִשְׁמֹעַ אֹתוֹ׃   
John 6:61 - יֵשׁוּע דֵּין יִדַע בּנַפשֵׁה דּרָטנִין עַל הָדֵא תַּלמִידַוהי וֵאמַר להוּן הָדֵא מַכשׁלָא לכוּן .   
John 6:61 - BUT Jeshu knew in himself that his disciples murmured concerning this; and he said to them, Does this stumble you ?    
John 6:61 - And Jesus knew in himself, that his disciples murmured at this; and he said to them, Doth this stumble you ?    
John 6:61 - Jesus knew in himself that his disciples were murmuring about this; so he said to them, Does this cause you to stumble?    
John 6:61 - וַיָּבֶן יֵשׁוּעַ בְּלִבּוֹ כִּי תַלְמִידָיו מַלִּינִים עַל־זֹאת וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֶהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְמִכְשׁוֹל׃   
John 6:62 - אֵן תֵּחזוּן הָכִיל לַברֵה דּאנָשָׁא דּסָלֵק לַאתַר דּאִיתַוהי הוָא מֵן קדִים .   
John 6:62 - If you shall see then the Son of man ascend up to the place where he was from the first ?   
John 6:62 - If then, ye were to see the Son of man ascend, to where he was from the beginning!   
John 6:62 - What then if you should see the Son of man ascending to the place where he was before?   
John 6:62 - וְאַף כִּי־תִרְאוּ אֶת־בֶּן־הָאָדָם עֹלֶה אֶל־אֲשֶׁר הָיָה־שָׁם לְפָנִים׃   
John 6:63 - רוּחָא הי דּמַחיָא פַּגרָא לָא מַהנֵא מֵדֵּם מֵלֵא דֵּאנָא מַללֵת עַמכוּן רוּחָא אֵנֵין וחַיֵא אֵנֵין .   
John 6:63 - It is the Spirit that maketh alive, the body profiteth nothing: the words which I have spoken to you, they are spirit and they are life.   
John 6:63 - It is the Spirit that vivifieth; the body profiteth nothing. The words which I have used with you, they are spirit, and they are life.   
John 6:63 - It is the spirit that gives life; the body is of no account; the words which I have spoken to you are spirit and life.    
John 6:63 - הָרוּחַ הוּא הַנֹּתֵן חַיִּים וְהַבָּשָׂר אֵין־בּוֹ מוֹעִיל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר אֲנִי דִבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם רוּחַ הֵמָּה וְחַיִּים׃    
John 6:64 - אֵלָא אִית אנָשָׁא מֵנכוּן דּלָא מהַימנִין יָדַע הוָא גֵּיר יֵשׁוּע מֵן קדִים מַן אֵנוּן אַילֵין דּלָא מהַימנִין ומַנוּ הַו דּמַשׁלֵם לֵה .    
John 6:64 - But there are some of you who do not believe. For Jeshu knew from the first who they were who believed not, and who it was who would betray him.   
John 6:64 - But there are some of you, that believe not. For Jesus knew, from the beginning, who they were that believed not, and who it was that would betray him.   
John 6:64 - But there are some of you who do not believe. For Jesus knew for a long while who were those who did not believe, and who was to betray him.   
John 6:64 - אַךְ־יֵשׁ בָּכֶם אֲנָשִׁים אֲשֶׁר לֹא יַאֲמִינוּ כִּי יֵשׁוּעַ יָדַע מֵרֹאשׁ מִי הֵם אֲשֶׁר אֵינָם מַאֲמִינִים וּמִי הַמּוֹסֵר אֹתוֹ׃    
John 6:65 - וֵאמַר הוָא להוּן מֵטֻל הָנָא אֵמרֵת לכוּן דּלָא אנָשׁ מֵשׁכַּח דּנאִתֵא לוָתי אֵלָא יִהִיב לֵה מֵן אָבי .   
John 6:65 - And he said to them, On account of this I told you that no man can come to me, unless it be given him of my Father.    
John 6:65 - And he said to them: For this reason, I said to you, That no one can come to me, unless it be given to him by my Father.    
John 6:65 - And he said to them, For this reason I have told you that no man can come to me, unless it is given to him by my Father.   
John 6:65 - וַיֹאמַר עַל־כֵּן אָמַרְתִּי לָכֶם כִּי לֹא־יוּכַל אִישׁ לָבוֹא אֵלַי בִּלְתִּי אִם־נִתַּן־לוֹ מֵאֵת אָבִי׃   
John 6:66 - מֵטֻל הָדֵא מֵלתָא סַגִּיֵאא מֵן תַּלמִידַוהי אֵזַלו לבֵסתַּרהוּן ולָא מהַלכִין הוַו עַמֵה .   
John 6:66 - On account of this word many of his disciples went back, and walked not with him.   
John 6:66 - On account of this speech, many of his disciples turned back, and walked not with him.   
John 6:66 - Just because of this saying, a great many of his disciples turned away, and did not walk with him.   
John 6:66 - מִן־הָעֵת הַהִיא רַבִּים מִתַּלְמִידָיו נָסֹגוּ אָחוֹר וְלֹא יָסְפוּ לְהִתְהַלֵּךְ אִתּוֹ׃   
John 6:67 - וֵאמַר יֵשׁוּע לַתרֵעסַרתֵּה למָא אָפ אַנתּוּן צָבֵין אנתּוּן למאִזַל .   
John 6:67 - Jeshu said to the twelve, Do you also will to go?   
John 6:67 - And Jesus said to the twelve: Are ye also disposed to go away ?   
John 6:67 - So Jesus said to his twelve, Why, do you also want to go away?   
John 6:67 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֶל־שְׁנֵים הֶעָשָׂר הֲיֵשׁ אֶת־נַפְשְׁכֶם גַּם־אַתֶּם לָסוּר מֵאַחֲרָי׃   
John 6:68 - ענָא שֵׁמעוּן כּאִפָא וֵאמַר מָרי לוָת מַן נאִזַל מֵלֵא דּחַיֵא דַּלעָלַם אִית לָכ .   
John 6:68 - Shemun Kipha answered and said, My Lord, unto whom shall we go ? thou hast the words of eternal life;   
John 6:68 - Simon Cephas replied, and said: My Lord, to whom shall we go ? The words of life eternal are with thee.   
John 6:68 - Simon Peter answered and said, My Lord, to whom shall we go? you have the words of eternal life.   
John 6:68 - וַיַּעַן אֹתוֹ שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס אֲדֹנִי אֶל־מִי נֵלֵךְ דִּבְרֵי חַיֵּי עוֹלָם עִמָּךְ׃   
John 6:69 - וַחנַן הַימֵנן וִידַען דַּאנתּ הוּ משִׁיחָא בּרֵה דַּאלָהָא חַיָא .    
John 6:69 - and we believe and know that thou art the Meshicha, the Son of Aloha the Living.   
John 6:69 - And we believe, and know, that thou art the Messiah, the Son of the living God.   
John 6:69 - And we have believed and known that you are the Christ, the Son of the living God.   
John 6:69 - וַאֲנַחְנוּ הֶאֱמַנּוּ וַנֵּדַע כִּי־קְדוֹשׁ אֱלֹהִים אָתָּה׃    
John 6:70 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע לָא הוָא אֵנָא גּבִיתכוּן לַתרֵעסַר ומֵנכוּן חַד סָטָנָא הוּ .   
John 6:70 - Jeshu saith to them, Have I not chosen you twelve, and from you one is Satana ?   
John 6:70 - Jesus said to them: Have not I chosen you twelve ? Yet one of you is a devil.   
John 6:70 - Jesus said to them, Did not I choose you, the twelve, and yet one of you is Satan?   
John 6:70 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הֲלֹא בָחַרְתִּי אֲנִי בָכֶם שְׁנֵים הֶעָשָָֹׂר וְאֶחָד מִכֶּם שָׂטָן הוּא׃   
John 6:71 - אֵמַר הוָא דֵּין עַל יִהוּדָא בַּר שֵׁמעוּן סכַריוּטָא הוּ גֵּיר עתִיד הוָא דּנַשׁלמִיוהי חַד מֵן תּרֵעסַר .   
John 6:71 - He spake concerning Jihuda bar Shemun Scarjuta; for he it was who would betray him, one from the twelve.    
John 6:71 - This he spoke of Judas Iscariot, the son of Simon; for he was afterwards to betray him, being one of the twelve.    
John 6:71 - He said it concerning Judas, the son of Simon Iscariot; for he was the one of the twelve who was going to betray him.    
John 6:71 - וְזֹאת דִּבֶּר עַל־יְהוּדָה בֶּן־שִׁמְעוֹן אִישׁ קְרִיּוֹת אֲשֶׁר יִמְסְרֶנּוּ וְהוּא אֶחָד מִשְּׁנֵים הֶעָשָׂר׃    
John 7:1 - בָּתַר הָלֵין מהַלֵכ הוָא יֵשׁוּע בַּגלִילָא לָא גֵּיר צָבֵא הוָא לַמהַלָכוּ בִּיהוּד מֵטֻל דִּיהוּדָיֵא בָּעֵין הוַו למֵקטלֵה .   
John 7:1 - AFTER these Jeshu walked in Galila; for he would not walk in Jihuda, because the Jihudoyee had sought to kill him.    
John 7:1 - After these things Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Judaea, because the Jews sought to slay him.    
John 7:1 - AFTER these things Jesus travelled in Galilee; for he did not wish to travel in Judaea, because the Jews wanted to kill him.   
John 7:1 - אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָלַךְ יֵשׁוּעַ בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל הָלוֹךְ וְעָבוֹר כִּי לֹא חָפֵץ לְהִתְהַלֵּךְ בִּיהוּדָה עַל־אֲשֶׁר בִּקְשׁוּ הַיְּהוּדִים לַהֲמִיתוֹ׃   
John 7:2 - וקַרִיב הוָא עַדעִדָא דַּמטַלֵא דִּיהוּדָיֵא .   
John 7:2 - And the feast of tabernacles of the Jihudoyee drew nigh.   
John 7:2 - And the Jewish feast of tabernacles drew near.   
John 7:2 - Now the Jewish feast of the tabernacles was at hand.   
John 7:2 - וַיִּקְרַב חַג הַיְּהוּדִים חַג הַסֻּכּוֹת׃   
John 7:3 - וֵאמַרו לֵה אַחַוהי ליֵשׁוּע שַׁנָא לָכ מֵכָּא וזֵל לִיהוּד דּנֵחזוּן תַּלמִידַיכּ עבָדֵא דּעָבֵד אַנתּ .   
John 7:3 - And his brethren said to Jeshu, Remove thee hence, and go into Jihuda, that thy disciples may see the works which thou doest.   
John 7:3 - And the brothers of Jesus said to him: Leave here, and go into Judaea; that thy disciples may see the works thou doest.    
John 7:3 - And his brothers said to Jesus, Depart from here and go to Judaea, so that your disciples may see the works that you do.    
John 7:3 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אֱחָיו קוּם וְלֵךְ מִזֶּה אַרְצָה יְהוּדָה לְמַעַן יִרְאוּ גַם־תַּלְמִידֶיךָ אֶת־הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר־אַתָּה עֹשֶׂה׃    
John 7:4 - לַיתּ גֵּיר אנָשׁ דּעָבֵד מֵדֵּם בּטוּשׁיָא וצָבֵא הוּ דַּבגֵליָא נֵהוֵא אֵן הָלֵין עָבֵד אַנתּ חַוָא נַפשָׁכ לעָלמָא .   
John 7:4 - For there is no man who doeth any thing in concealment, and willeth himself to be in openness: if these things thou doest, show thyself to the world.   
John 7:4 - For there is no one who doeth any thing in secret, while he wisheth to become public. If thou doest these things, show thyself to the world.   
John 7:4 - For there is no man, who does anything in secret and yet wants it to become known. If you are doing these things, show yourself to the people.   
John 7:4 - כִּי לֹא־יַעֲשֶׂה אִישׁ דָּבָר בַּסֵּתֶר וְהוּא חָפֵץ לְהִוָּדֵעַ אִם־עֹשֶׂה אַתָּה כָּאֵלֶּה הֵרָאֵה אֶל־הָעוֹלָם׃   
John 7:5 - אָפ לָא גֵּיר אַחַוהי הַימֵנו הוַו בֵּה בּיֵשׁוּע .   
John 7:5 - For neither did his brethren believe in him, in Jeshu.    
John 7:5 - For even his brothers did not believe in Jesus.   
John 7:5 - For not even his own brothers believed in Jesus.   
John 7:5 - כִּי־אֶחָיו גַּם־הֵם לֹא הֶאֱמִינוּ בּוֹ׃   
John 7:6 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע זַבני דִּילי עדַמָא להָשָׁא לָא מטָא זַבנכוּן דֵּין דִּילכוּן בּכֻל עֵדָּן מטַיַב .   
John 7:6 - Jeshu saith to them, My time until now cometh not, but your time is always ready.   
John 7:6 - Jesus said to them: My time hath not yet come: but your time is always ready.   
John 7:6 - Jesus said to them, My time has not yet come; but your time is always ready.   
John 7:6 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ עִתִּי לֹא־בָאָה עַד־עָתָּה וְעִתְּכֶם תָּמִיד נְכוֹנָה׃   
John 7:7 - לָא מֵשׁכַּח עָלמָא למֵסנָכוּן לִי דֵּין סָנֵא מֵטֻל דֵּאנָא מַסהֵד אנָא עלַוהי דַּעבָדַוהי בִּישִׁין אֵנוּן .   
John 7:7 - The world cannot hate you: but me it hateth, because I bear witness against it that the works of it are evil.    
John 7:7 - The world cannot hate you, but me it hateth; because I testify of it, that its deeds are evil.   
John 7:7 - The world cannot hate you; but it hates me, because I testify against it, that its works are evil   
John 7:7 - לֹא־יוּכַל הָעוֹלָם לִשְׂנוֹא אֶתְכֶם וְאֹתִי יִשְׂנָא בַּאֲשֶׁר אֲנִי מֵעִיד עָלָיו כִּי רָעִים מַעֲלָלָיו׃   
John 7:8 - אַנתּוּן סַקו לעַדעִדָא הָנָא אֵנָא לָא סָלֵק אנָא הָשָׁא לעַדעִדָא הָנָא מֵטֻל דּזַבנָא דִּילי לָא עדַכִּיל שׁלֵם .   
John 7:8 - Go you up to this feast: I do not ascend now to this feast, because my time is not yet complete.   
John 7:8 - Go ye up to the feast; I do not go up to this feast now, because my time is not yet completed.   
John 7:8 - You go up to this feast; I am not going just now to this feast, for my time is not yet come.   
John 7:8 - עֲלוּ אַתֶּם לָחֹג אֶת־הֶחָג אֲנִי לֹא אֶעֱלֶה אֶל־הֶחַג הַזֶּה כִּי עִתִּי לֹא מָלְאָה עַד־עָתָּה׃   
John 7:9 - הָלֵין אֵמַר ופָשׁ לֵה בַּגלִילָא .   
John 7:9 - These things said he, and remained in Galila.    
John 7:9 - These things he said, and remained still in Galilee.   
John 7:9 - He said these things, and remained in Galilee.   
John 7:9 - כָּזֹאת דִבֵּר וַיֵּשֶׁב בַּגָּלִיל׃   
John 7:10 - כַּד דֵּין סלֵקו אַחַוהי לעַדעִדָא הָידֵּין אָפ הוּ סלֵק לָא בּגֵליָא אֵלָא אַיכ דַּבטוּשׁיָא .   
John 7:10 - But when his brethren had ascended to the feast, then also he ascended; not in openness, but as in concealment.    
John 7:10 - But when his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not openly, but as it were secretly.    
John 7:10 - But when his brothers had gone up to the feast, then he also went up, not openly, but as it were in secret.    
John 7:10 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר עָלוּ אֶחָיו לָרֶגֶל וַיַּעַל גַּם־הוּא לֹא בַגָּלוּי כִּי אִם־כְּמִסְתַּתֵּר׃   
John 7:11 - יִהוּדָיֵא דֵּין בָּעֵין הוַו לֵה בּעַדעִדָא וָאמרִין הוַו אַיכַּו הַו .   
John 7:11 - But the Jihudoyee sought him at the feast, and said, Where is he ?   
John 7:11 - And the Jews sought for him at the feast; and they said, Where is he?   
John 7:11 - The Jews were looking for him at the feast and said, Where is he?   
John 7:11 - וְהַיְּהוּדִים בִּקְשֻׁהוּ בֶחָג וַיֹּאמְרוּ אַיּוֹ׃    
John 7:12 - ורֵטנָא סַגִּיָאא מֵטֻלָתֵה אִית הוָא בּכֵנשָׁא אִית הוַו גֵּיר דָּאמרִין דּטָב הוּ וַאחרָנֵא אָמרִין הוַו לָא אֵלָא מַטעֵא לעַמָא .    
John 7:12 - and there was great murmuring concerning him among the people; for some said that he was good, and others said, No; but he deceiveth the people.   
John 7:12 - And there was much altercation among the people respecting him; for some said, He is a good man; while others said, No, but he deceiveth the people.   
John 7:12 - And there was much murmuring among the people concerning him; for some said, He is good; and others said, No, but he just deceives the people.   
John 7:12 - וַתְּהִי תְּלוּנָה רַבָּה עַל־אֹדוֹתָיו בְּתוֹךְ הָעָם אֵלֶּה אָמְרוּ טוֹב הוּא וְאֵלֶּה אָמְרוּ לֹא כִּי־מַתְעֶה הוּא אֶת־הָעָם׃    
John 7:13 - לָא דֵּין אנָשׁ גַּליָאיִת ממַלֵל הוָא עלַוהי מֵטֻל דֵּחלתָא דִּיהוּדָיֵא .   
John 7:13 - But no man openly spoke of him, for fear of the Jihudoyee.    
John 7:13 - Yet no one spoke openly of him, from fear of the Jews.   
John 7:13 - But no man spoke openly about him, because of the fear of the Jews.   
John 7:13 - אַךְ אֵין־אִישׁ מְדַבֵּר עָלָיו בָּרַבִּים מִפְּנֵי יִרְאַת הַיְּהוּדִים׃   
John 7:14 - כַּד דֵּין פּלַגו יַומָתָא דּעַדעִדָא סלֵק יֵשׁוּע להַיכּלָא ומַלֵפ הוָא .   
John 7:14 - But when the days of the feast divided, Jeshu ascended to the temple, and taught.   
John 7:14 - And in the midst of the days of the feast, Jesus went into the temple, and taught.   
John 7:14 - Now about the middle period of the feast, Jesus went up to the temple and taught.   
John 7:14 - וַיְהִי בַּחֲצִי יְמֵי הֶחָג וְיֵשׁוּעַ עָלָה אֶל־הַמִּקְדָּשׁ וַיְלַמֵּד׃   
John 7:15 - ומֵתּדַּמרִין הוַו יִהוּדָיֵא וָאמרִין אַיכַּנָא יָדַע הָנָא סֵפרָא כַּד לָא יִלֵפ .   
John 7:15 - And the Jihudoyee wondered and said, How knoweth this man the scripture, when he hath not learned ?    
John 7:15 - And the Jews wondered, and said: How knoweth this man literature, having not been educated?   
John 7:15 - And the Jews marvelled, saying, How does this man know reading, when he has not been instructed?   
John 7:15 - וַיִּתְמְהוּ הַיְּהוּדִים וַיֹּאמְרוּ בַּמֶּה יָדַע זֶה סֵפֶר וְהוּא לֹא לָמָד׃   
John 7:16 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר יוּלפָּני לָא הוָא דִּילי אֵלָא דּהַו דּשַׁדּרַני .   
John 7:16 - Jeshu answered and said, My doctrine is not mine, but his who sent me.   
John 7:16 - Jesus answered and said: My doctrine is not from me, but from him that sent me.   
John 7:16 - Jesus answered and said, My teaching is not mine, but his who sent me.   
John 7:16 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר לִקְחִי לֹא־שֶׁלִּי הוּא כִּי אִם שֶׁל־שֹׁלְחִי׃   
John 7:17 - מַן דּצָבֵא דּנֵעבֵּד צֵביָנֵה מֵסתַּכַּל יוּלפָּני אֵן מֵן אַלָהָא הוּ אַו אֵנָא מֵן צבוּת נַפשׁי ממַלֵל אנָא .   
John 7:17 - Whosoever willeth to do his will understandeth my doctrine, if it be from Aloha, or (if) from the will of myself I speak.   
John 7:17 - He that wisheth to do his pleasure, will understand my doctrine, whether it is from God, or whether I speak from my own pleasure.   
John 7:17 - He who wills to do his will, he will understand if my teaching is from God, or if I am just speaking of my own accord.   
John 7:17 - הֶחָפֵץ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ יֵדַע לִקְחִי אִם־מֵאֵת אֱלֹהִים הוּא אוֹ מִנַּפְשִׁי אֲַדַּבֵּר׃   
John 7:18 - מַן דּמֵן צבוּת רֵעיָנֵה ממַלֵל שׁוּבחָא לנַפשֵׁה בָּעֵא הַו דֵּין דּשׁוּבחָא דּמַן דּשַׁדּרֵה בָּעֵא שַׁרִיר הוּ ועַולָא בּלֵבֵּה לָא אִית .    
John 7:18 - He who from the will of his (own) mind speaketh, the glory of himself seeketh; but he who the glory of him who hath sent him seeketh, is true, and no iniquity is in him.   
John 7:18 - He that speaketh according to the pleasure of his own mind, seeketh glory for himself: but he who seeketh the glory of him that sent him, is veracious, and evil is not in his heart.   
John 7:18 - He who speaks of his own accord seeks glory for himself; but he who seeks the glory of him who sent him, he is true, and there is no deception in his heart.   
John 7:18 - הַמְדַבֵּר מִנַּפְשׁוֹ כְּבוֹד עַצְמוֹ יְבַקֵּשׁ וְהַמְבַקֵּשׁ כְּבוֹד שֹׁלְחוֹ נֶאֱמָן הוּא וְאֵין עַוְלָתָה בּוֹ׃   
John 7:19 - לָא הוָא מוּשֵׁא יַהב לכוּן נָמוּסָא ולָא אנָשׁ מֵנכוּן נָטַר נָמוּסָא .   
John 7:19 - Did not Musha give you the law? But no man of you keepeth the law. Why seek you to kill me ?    
John 7:19 - Did not Moses give you the law? Yet no one of you observeth the law.   
John 7:19 - Did not Moses give you the law? and yet no one of you obeys the law. Why do you want to kill me?   
John 7:19 - הֲלֹא משֶׁה נָתַן לָכֶם אֶת־הַתּוֹרָה וְאֵין־אִישׁ מִכֶּם עֹשֶׂה הַתּוֹרָה מַדּוּעַ תְּבַקְשׁוּ לְהָרְגֵנִי׃   
John 7:20 - מָנָא בָּעֵין אנתּוּן למֵקטלַני ענָא כֵּנשָׁא וָאמרִין דַּיוָא אִית לָכ מַנוּ בָּעֵא למֵקטלָכ .   
John 7:20 - The people answered, saying, Thou hast a demon: who seeketh to kill thee ?    
John 7:20 - Why do ye seek to kill me? The multitude answered and said: Thou hast a demon: who seeketh to kill thee?   
John 7:20 - The people answered, saying, You are crazy; who wants to kill you?   
John 7:20 - וַיַּעַן הָעָם וַַיֹּאמַר שֵׁד בָּךְ מִי מְבַקֵּשׁ לְהָרְגֶךָ׃    
John 7:21 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן חַד עבָדָא עֵבדֵּת וכֻלכוּן מֵתּדַּמרִין אנתּוּן .   
John 7:21 - Jeshu answered and said to them, One work have I performed, and all of you wondered on this account.   
John 7:21 - Jesus replied, and said to them: I have wrought one work, and ye all wonder.   
John 7:21 - Jesus answered and said to them, I have done one work, and all of you marvel.   
John 7:21 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר לָהֶם מַעֲשֶׂה אֶחָד עָשִׂיתִי וְכֻלְּכֶם עָלָיו תִּתְמָהוּ׃   
John 7:22 - מֵטֻל הָנָא מוּשֵׁא יַהב לכוּן גּזוּרתָּא לָא הוָא מֵטֻל דּמֵנֵה הי מֵן מוּשֵׁא אֵלָא דּמֵן אַבָהָתָא הי וַבשַׁבּתָא גָּזרִין אנתּוּן בַּרנָשָׁא .    
John 7:22 - Musha gave you circumcision, not because it was from the fathers, and on the shabath you circumcise a man.    
John 7:22 - Because Moses gave you circumcision, (not that it was from Moses, but it was from the fathers,) ye circumcise a child on the sabbath.   
John 7:22 - Moses gave you circumcision, not because it is from Moses, but because it is from the forefathers; and yet you circumcise a man on the sabbath.   
John 7:22 - משֶׁה נָתַן לָכֶם הַמִּילָה אַךְ לֹא מִמּשֶׁה הִיא כִּי אִם־מִן־הָאָבוֹת וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת תָּמוּלוּ כָל־זָכָר׃    
John 7:23 - אֵן בַּרנָשָׁא מֵתגּזַר בּיַומָא דּשַׁבּתָא מֵטֻל דּלָא נֵשׁתּרֵא נָמוּסָא דּמוּשֵׁא עלַי רָטנִין אנתּוּן דּכֻלֵה בַּרנָשָׁא אַחלמֵת בּיַומָא דּשַׁבּתָא .   
John 7:23 - But if a man is circumcised on the day of shabath because the law of Musha may not be broken, why against me do you murmur, because I have altogether healed a man on the day of shabath ?    
John 7:23 - And if a child is circumcised on the sabbath day, that the law of Moses may not be violated, do ye murmur at me, because I have made a man entirely sound on the sabbath day ?   
John 7:23 - So if a man is circumcised on the sabbath day, that the law of Moses may not be broken; yet you murmur at me, because I healed a whole man on the sabbath day?   
John 7:23 - וְעַתָּה אִם־תִּמּוֹל עָרְלַת אָדָם בַּשַּׁבָּת לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־תוּפַר תּוֹרַת משֶׁה מַה־תִּקְצְפוּ עָלַי כִּי רִפֵּאתִי הָאִישׁ כֻּלּוֹ בַּשַּׁבָּת׃   
John 7:24 - לָא תֵּהווּן דָּינִין בּמַסַב בַּאפֵּא אֵלָא דִּינָא כּאִנָא דּוּנו .    
John 7:24 - Judge not with acceptance of persons, [With acceptance of faces.] but righteous judgment judge you.    
John 7:24 - Judge not, with a respect for persons; but judge ye a righteous judgment.   
John 7:24 - Do not judge by partiality, but judge a just judgment.   
John 7:24 - אַל־תִּשְׁפְּטוּ לְמַרְאֵה עָיִן כִּי אִם־מִשְׁפַּט־צֶדֶק שְׁפֹטוּ׃    
John 7:25 - וָאמרִין הוַו אנָשָׁא מֵן אוּרִשׁלֵם לַו הָנַו הַו דּבָעֵין למֵקטַל .    
John 7:25 - And some of Urishlem said, Is not this he whom they seek to kill ?   
John 7:25 - And some from Jerusalem said: Is not this he, whom they seek to kill?   
John 7:25 - Then some of the men of Jerusalem were saying, Is not this the man whom they want to kill?   
John 7:25 - וַיֹּאמְרוּ אֲנָשִׁים מִיּשְׁבֵי יְרוּשָׁלָיִם הֲלֹא זֶה הוּא אֲשֶׁר בִּקְשׁוּ לְהָרְגוֹ׃   
John 7:26 - והָא גַּליָאיִת ממַלֵל ומֵדֵּם לָא אָמרִין לֵה דַּלמָא יִדַעו קַשִׁישַׁין דּהָנַו שַׁרִירָאיִת משִׁיחָא .   
John 7:26 - and, behold, openly he discourseth, and nothing say they to him. Do the elders know that this is truly the Meshicha?    
John 7:26 - And lo, he discourseth publicly, and they say nothing to him. Do our Elders know, that he really is the Messiah ?    
John 7:26 - And yet he speaks openly, but they say nothing to him. Perhaps our elders have found out that he is the Christ    
John 7:26 - וְהִנֵּה הוּא דֹּבֵר בָּרַבִּים וְלֹא יִגְעֲרוּ בוֹ הַאַף אֻמְנָם יָדְעוּ רָאשֵׁינוּ כִּי־בֶאֱמֶת זֶה הוּא הַמָּשִׁיחַ׃   
John 7:27 - אֵלָא להָנָא יָדעִין חנַן מֵן אַימֵכָּא הוּ משִׁיחָא דֵּין אֵמַתי דָּאתֵא לָא אנָשׁ יָדַע מֵן אַימֵכָּא הוּ .   
John 7:27 - Yet of this we know from whence he is; but when the Meshicha cometh, no man knoweth from whence he is.    
John 7:27 - Yet we know this man, whence he is; the Messiah, when he shall come, no one knoweth whence he is.   
John 7:27 - Howbeit we know whence he comes; but when the Christ comes, no man will know whence he comes.   
John 7:27 - אַךְ הֲלֹא יָדַעְנוּ זֶה מֵאַיִן הוּא וְהַמָּשִׁיחַ כִּי יָבוֹא לֹא־יֵדַע אִישׁ אֵי־מִזֶּה הוּא׃   
John 7:28 - וַארִים יֵשׁוּע קָלֵה כַּד מַלֵפ בּהַיכּלָא וֵאמַר ולִי יָדעִין אנתּוּן ומֵן אַימֵכָּא אנָא יָדעִין אנתּוּן ומֵן צבוּת נַפשׁי לָא אֵתִית אֵלָא שַׁרִיר הוּ מַן דּשַׁדּרַני הַו דַּאנתּוּן לָא יָדעִין אנתּוּן לֵה .    
John 7:28 - Jeshu lifted up his voice as he taught in the temple, and said, You know me, and from whence I am you know: and of myself I am not come; but true is he who sent me, he whom you know not.    
John 7:28 - And Jesus, while teaching in the temple, raised his voice and said: Ye both know me, and ye know from whence I am. And I did not come of my own accord; but he that sent me is true. Him ye know not;    
John 7:28 - Jesus then lifted up his voice as he taught in the temple, and said, You know me, and you know whence I come; and yet I have not come of my own accord, but he who sent me is true, whom you do not know.   
John 7:28 - אָז קָרָא יֵשׁוּעַ בַּמִּקְדָּשׁ וַיְלַמֵּד וַיֹּאמֶר הֵן יְדַעְתֶּם אֹתִי אַף־יְדַעְתֶּם מֵאַיִן אָנִי וּמִנַּפְשִׁי לֹא־בָאתִי אָכֵן יֵשׁ נֶאֱמָן אֲשֶׁר שְׁלָחַנִי וְאֹתוֹ לֹא יְדַעְתֶּם׃   
John 7:29 - אֵנָא דֵּין יָדַע אנָא לֵה דּמֵן לוָתֵה אֵנָא והוּ שַׁדּרַני .    
John 7:29 - But I know him who am from him; and he hath sent me.    
John 7:29 - but I know him; because I am from him, and he sent me.   
John 7:29 - But I know him; because I am from him, and he sent me.   
John 7:29 - וַאֲנִי יְדַעְתִּיו כִּי מֵאִתּוֹ אָנִי וְהוּא שְׁלָחָנִי׃    
John 7:30 - וַבעַו למֵאחדֵּה ולָא אנָשׁ אַרמִי עלַוהי אִידַיָא מֵטֻל דּלָא עדַכִּיל אֵתָת הוָת שָׁעתֵה .   
John 7:30 - And they sought to apprehend him; but no man laid hands on him, because not yet was come his hour.   
John 7:30 - And they sought to apprehend him; but no one laid hands on him, because his hour was not yet come.   
John 7:30 - So they wanted to seize him; and no man laid hands on him, because his time had not yet come.   
John 7:30 - וַיְבַקְשׁוּ לְתָפְשׂוֹ וְאִישׁ לֹא־שָׁלַח יָד בּוֹ כִּי לֹא־בָא עִתּוֹ׃   
John 7:31 - סַגִּיֵאא דֵּין מֵן כֵּנשָׁא הַימֵנו בֵּה וָאמרִין משִׁיחָא מָא דָּאתֵא למָא דּיַתִּירָן מֵן הָלֵין אָתוָתָא דּעָבֵד הָנָא עָבֵד .    
John 7:31 - But many of the multitude believed in him, and said, When the Meshicha is come, will he exceed the miracles which this doeth ?   
John 7:31 - And many of the multitude believed on him, and said: When the Messiah cometh, will he work greater signs than these which this man doeth ?   
John 7:31 - But a great many of the people believed in him and said, When the Christ comes, why, will he do greater wonders than this man does?   
John 7:31 - וְרַבִּים מִן־הָעָם הֶאֱמִינוּ בוֹ וַיֹּאמְרוּ אִם־יָבֹא הַמָּשִׁיחַ הֲַגַם יַעֲשֶׂה אֹתוֹת הַרְבֵּה מֵאֲשֶׁר עָשָׂה זֶה׃   
John 7:32 - וַשׁמַעו פּרִישֵׁא לכֵנשֵׁא דַּממַללִין עלַוהי הָלֵין ושַׁדַּרו הֵנוּן ורַבַּי כָּהנֵא דַּחשֵׁא דּנֵאחדּוּנָיהי .   
John 7:32 - The Pharishee heard the assembly, that they said these things of him, and the chief priests sent officers to apprehend him.    
John 7:32 - And the Pharisees heard the multitude say these things of him: and they and the chief priests sent constables to take him.    
John 7:32 - The Pharisees heard the people talking about him; so they and the high priests sent soldiers to arrest him.    
John 7:32 - וְהַפְּרוּשִׁים שָׁמְעוּ אֶת־הָעָם מִתְלַחֲשִׁים עָלָיו כָּזֹאת וַיִּשְׁלְחוּ הַפְּרוּשִׁים וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים מְשָׁרֲתִים לְתָפְשׂוֹ׃    
John 7:33 - וֵאמַר יֵשׁוּע קַלִיל תּוּב זַבנָא עַמכוּן אֵנָא וָאזֵל אנָא לוָת מַן דּשַׁדּרַני .   
John 7:33 - Jeshu said, Yet a little while am I with you, and I go unto him who sent me:   
John 7:33 - And Jesus said: A little while longer I am with you, and then I go to him that sent me.   
John 7:33 - And Jesus said, I am with you just a short while, and I am going to him who sent me.   
John 7:33 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אַך־מְעַט עוֹדֶנִּי עִמָּכֶם וְהָלַכְתִּי אֶל־אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי׃   
John 7:34 - ותֵבעוּנָני ולָא תֵּשׁכּחוּנָני וַאיכָּא דֵּאנָא אִיתַי לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאתָא .   
John 7:34 - and you will seek me, and shall not find me: and where I am you cannot come.    
John 7:34 - And ye will seek me, and will not find me; and where I am, ye cannot come.   
John 7:34 - You will seek me, but you will not find me; and where I am you cannot come.   
John 7:34 - תְּשַׁחֲרֻנְנִי וְלֹא תִמְצָאֻנְנִי וּבַאֲשֶׁר אֲנִי שָׁם אַתֶּם לֹא תוּכְלוּ לָבוֹא׃   
John 7:35 - אָמרִין יִהוּדָיֵא בּנַפשׁהוּן לַאיכָּא עתִיד הָנָא למאִזַל דַּחנַן לָא מֵשׁכּחִין חנַן לֵה למָא כַּי לַאתרַוָתָא דּעַממֵא עתִיד דּנאִזַל ונַלֵפ לחַנפֵא .   
John 7:35 - The Jihudoyee say among themselves, Whither is this about to go, that we cannot find him ? To the countries of the nations is he to go, and to teach the Heathens ?   
John 7:35 - The Jews said among themselves: Whither is he about to go, that we cannot find him? Will he go to some region of the Gentiles, and teach the profane?   
John 7:35 - Then the Jews said among themselves, Where is he going, that we cannot find him? why, is he planning to go to the countries of the Gentiles, to teach the pagans?   
John 7:35 - וַיֹּאמְרוּ הַיְּהוּדִים אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ אָנָה יֵלֵךְ זֶה וַאֲנַחְנוּ לֹא נִמְצָאֵהוּ הֲיֵלֵךְ אֶל־הַנְּפוֹצִים בֵּין הַיְּוָנִים וִילַמֵּד אַנְשֵׁי יָוָן׃   
John 7:36 - מָנָא הִי הָדֵא מֵלתָא דֵּאמַר דּתֵבעוּנָני ולָא תֵּשׁכּחוּנָני וַאיכָּא דֵּאנָא אִיתַי אַנתּוּן לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאתָא .    
John 7:36 - What is this word he hath said, You shall seek me, and not find me; and where I am you cannot come ?    
John 7:36 - What means this speech he uttered: Ye will seek me, and will not find me; and where I am, ye cannot come?   
John 7:36 - What does this word mean which he said, You will seek me and you will not find me; and where I am you cannot come?    
John 7:36 - מָה הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אָמַר תְּשַׁחֲרֻנְנִי וְלֹא תִמְצָאֻנְנִי וּבַאֲשֶׁר אֲנִי שָׁם אַתֶּם לֹא תוּכְלוּ לָבוֹא׃   
John 7:37 - בּיַומָא דֵּין רַבָּא דּאִיתַוהי אחרָיָא דּעַדעִדָא קָאֵם הוָא יֵשׁוּע וקָעֵא וָאמַר אֵן אנָשׁ צהֵא נאִתֵא לוָתי ונֵשׁתֵּא .   
John 7:37 - BUT in the great day, which was the last of the feast, stood Jeshu and cried, and said, If (any) man thirst, let him come unto me and drink;   
John 7:37 - And on the great day, which was the last of the feast, Jesus stood and cried, and said: If any man thirst, let him come to me and drink.   
John 7:37 - Now on the greatest day, which is the last day of the feast, Jesus stood and cried out and said, If any man is thirsty, let him come to me and drink.   
John 7:37 - וַיְהִי בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן הַגָּדוֹל בֶּחַג וַיַּעֲמֹד יֵשׁוּעַ וַיִּקְרָא לֵאמֹר אִישׁ כִּי יִצְמָא יָבֹא־נָא אֵלַי וְיִשְׁתֶּה׃    
John 7:38 - כֻּל מַן דַּמהַימֵן בִּי אַיכַּנָא דֵּאמַרו כּתָבֵא נַהרַוָתָא דּמַיָא חַיֵא נֵרדּוּן מֵן כַּרסֵה .   
John 7:38 - for whosoever believeth in me, as have said the scriptures, rivers of living waters shall flow from his belly.    
John 7:38 - Whoever believeth in me, as the scriptures have said, Out of his belly shall flow rivers of living waters.   
John 7:38 - Whoever believes in me, just as the scriptures have said, the rivers of living water shall flow from within him.    
John 7:38 - הַמַּאֲמִין בִּי כִּדְבַר הַכָּתוּב מִבִּטְנוֹ יִנְהֲרוּ נַהֲרֵי מַיִם חַיִּים׃   
John 7:39 - הָדֵא דֵּין אֵמַר עַל רוּחָא דַּעתִידִין הוַו לַמקַבָּלוּ אַילֵין דַּמהַימנִין בֵּה לָא גֵּיר עדַכִּיל אֵתיַהבַּת הוָת רוּחָא מֵטֻל דּלָא עדַכִּיל אֵשׁתַּבַּח הוָא יֵשׁוּע .   
John 7:39 - But this he spake of the Spirit which they should receive who believe in him. For not yet was the Spirit given, because not yet was Jeshu glorified.    
John 7:39 - (This he said of the Spirit, which they who believe in him were to receive: for the Spirit had not yet been given, because Jesus was not yet glorified.)   
John 7:39 - He said this concerning the Spirit, which they who believe in him were to receive; for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.   
John 7:39 - וְזֹאת אָמַר עַל־הָרוּחַ אֲשֶׁר יִקָּחֻהוּ הַמַּאֲמִינִים בּוֹ כִּי לֹא־נִתַּן רוּחַ הַקֹּדֶשׁ בְּטֶרֶם נִתְפָּאֵר יֵשׁוּעַ׃   
John 7:40 - סַגִּיֵאא דֵּין מֵן כֵּנשֵׁא דַּשׁמַעו מֵלַוהי אָמרִין הוַו הָנַו שַׁרִירָאיִת נבִיָא .   
John 7:40 - Now many of the assemblies who heard his words said, This is truly the Prophet.    
John 7:40 - And many of the multitude who heard his discourses, said: Certainly, he is a prophet.   
John 7:40 - Many of the people who heard his words were saying, This man truly is a prophet.   
John 7:40 - וְרַבִּים מֵהֲמוֹן הָעָם כְּשָׁמְעָם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה אָמְרוּ אָכֵן זֶה הוּא הַנָּבִיא׃   
John 7:41 - אחרָנֵא אָמרִין הוַו הָנַו משִׁיחָא אחרָנֵא אָמרִין דַּלמָא מֵן גּלִילָא אָתֵא משִׁיחָא .   
John 7:41 - Others said, This is the Meshicha. Others said, How from Galila cometh the Meshicha?   
John 7:41 - Others said: He is the Messiah. Others said: Doth Messiah come from Galilee?   
John 7:41 - Others were saying, He is the Christ; but others said, Is it possible that Christ should come from Galilee?    
John 7:41 - וְיֵשׁ אֲשֶׁר אָמְרוּ זֶה הוּא הַמָּשִׁיחַ וַאֲחֵרִים אָמְרוּ הֲמִן־הַגָּלִיל יָבֹא הַמָּשִׁיחַ׃   
John 7:42 - לָא הוָא כּתָבָא אֵמַר דּמֵן זַרעֵה דּדַוִיד ומֵן בֵּית‌לחֵם קרִיתָא דִּילֵה דּדַוִיד אָתֵא משִׁיחָא .   
John 7:42 - Hath not the scripture said, That from the seed of David, and from Beth-lechem the town of David, cometh the Meshicha ?    
John 7:42 - Doth not the scriptures say, That Messiah cometh of the seed of David, and from Bethlehem the town of David ?    
John 7:42 - Does not the scripture say that Christ will come from the seed of David, and from Bethlehem, the town of David    
John 7:42 - הֲלֹא הַכָּתוּב אֹמֵר כִּי מִזֶּרַע דָּוִד וּמִכְּפַר בֵּית־לֶחֶם מְקוֹם דָּוִד יֵצֵא הַמָּשִׁיחַ׃   
John 7:43 - וַהוָת הוָת פָּלגּוּתָא בּכֵנשֵׁא מֵטֻלָתֵה .   
John 7:43 - And there was a division concerning him among the assemblies;   
John 7:43 - And there was a division among the multitude respecting him.   
John 7:43 - So the people were divided because of him.    
John 7:43 - וַתְּהִי מַחֲלֹקֶת בֵּין הָעָם עַל־אֹדוֹתָיו׃   
John 7:44 - ואִית הוַו אנָשִׁין מֵנהוּן דּצָבֵין הוַו דּנֵאחדּוּנָיהי אֵלָא לָא אנָשׁ אַרמִי עלַוהי אִידַיָא .   
John 7:44 - and there were men of them who would have apprehended him; but no man laid hands on him.    
John 7:44 - And there were some of them who wished to apprehend him. But no one laid hands on him.   
John 7:44 - And there were some men among them, who wanted to seize him; but no man laid hands on him.   
John 7:44 - וּמִקְצָתָם רָצוּ לְתָפְשׂוֹ וְאִישׁ לֹא־שָׁלַח יָד בּוֹ׃    
John 7:45 - וֵאתַו דַּחשֵׁא הָנוּן לוָת רַבַּי כָּהנֵא וַפרִישֵׁא וֵאמַרו להוּן כָּהנֵא למָנָא לָא אַיתִּיתּוּנָיהי .   
John 7:45 - AND those officers came to the chief priests and the Pharishee; and the priests said to them, Why have you not brought him ?    
John 7:45 - And the constables came to the chief priests and Pharisees; and the priests said to them: Why have ye not brought him?   
John 7:45 - And the soldiers returned to the high priests and the Pharisees; and the priests said to them, Why did you not bring him?   
John 7:45 - וַיָּשׁוּבוּ הַמְשָׁרֲתִים אֶל־רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַפְּרוּשִׁים וְהֵם אָמְרוּ אֲלֵיהֶם מַדּוּעַ לֹא־הֲבֵאתֶם אֹתוֹ׃   
John 7:46 - אָמרִין להוּן דַּחשֵׁא לָא מֵמתוּם הָכַנָא מַלֵל בַּרנָשָׁא אַיכ דַּממַלֵל גַּברָא הָנָא .   
John 7:46 - The officers say to them, Never so spake a son of man as speaks this man !    
John 7:46 - The constables say to them: Never did a man speak, as this man speaketh.   
John 7:46 - The soldiers said to them, Never a man has spoken as this man speaks.   
John 7:46 - וַיַּעֲנוּ הַמְשָׁרֲתִים מֵעוֹלָם לֹא־דִבֶּר אִישׁ כָּאִישׁ הַזֶּה׃    
John 7:47 - אָמרִין להוּן פּרִישֵׁא למָא אָפ אַנתּוּן טעַיתּוּן .   
John 7:47 - The Pharishee say to them, Are you also deceived?   
John 7:47 - The Pharisees said to them: Are ye also deceived?   
John 7:47 - The Pharisees said to them, Why, have you also been deceived?   
John 7:47 - וַיֹּאמְרוּ אֲלֵיהֶם הַפְּרוּשִׁים הֲכִי נִדַּחְתֶּם גַּם־אַתֶּם׃    
John 7:48 - למָא אנָשׁ מֵן רִשֵׁא אַו מֵן פּרִישֵׁא הַימֵנו בֵּה .    
John 7:48 - Have any of the heads, or of the Pharishee, believed in him ?   
John 7:48 - Have any of the chiefs, or of the Pharisees, believed in him?   
John 7:48 - Why, have any of the leaders or of the Pharisees believed in him,   
John 7:48 - הֲגַם־הֶאֱמִין בּוֹ אִישׁ מִן־הַשָּׂרִים אוֹ מִן־הַפְּרוּשִׁים׃    
John 7:49 - אֵלָא אֵן עַמָא הָנָא דּלָא יָדַע נָמוּסָא לִיטִין אֵנוּן .    
John 7:49 - But if this people who know not the law (believe in him), they are accursed.    
John 7:49 - But this people, who know not the law, are accursed.   
John 7:49 - Except this cursed people, who do not know the law?   
John 7:49 - רַק הֶהָמוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר אֵינָם יֹדְעִים אֶת־הַתּוֹרָה אֲרוּרִים הֵמָּה׃   
John 7:50 - אָמַר להוּן נִיקָדִמָוס חַד מֵנהוּן הַו דֵּאתָא הוָא לוָת יֵשׁוּע בּלִליָא .   
John 7:50 - One of them, Nikodimos, he who came to Jeshu by night, saith to them,   
John 7:50 - One of them: Nicodemus, he who came to Jesus by night, said to them:   
John 7:50 - Nicodemus, one of them, who had come to Jesus at night, said to them,   
John 7:50 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם נַקְדִּימוֹן אֲשֶׁר־בָּא אֵלָיו בַּלַָּיְלָה וְהוּא הָיָה אֶחָד מֵהֶם׃   
John 7:51 - דַּלמָא נָמוּסָא דִּילַן מחַיֵב לבַרנָשָׁא אֵלָא אֵן נֵשׁמַע מֵנֵה לוּקדַם ונֵדַּע מָנָא עבַד .   
John 7:51 - Does our law condemn a man unless it shall hear from him first, and know what he hath done ?    
John 7:51 - Doth our law condemn a man, unless it first hear him, and know what he hath done ?   
John 7:51 - Does our law convict a man, unless it first hears from him, and knows what he has done?   
John 7:51 - הֲכִי תִשְׁפֹּט תּוֹרָתֵנוּ אִישׁ בְּטֶרֶם תַּחְקְרֵהוּ לָדַעַת אֶת־אֲשֶׁר עָשָׂה׃   
John 7:52 - ענַו וָאמרִין לֵה למָא אָפ אַנתּ מֵן גּלִילָא אַנתּ בּצִי וַחזִי דַּנבִיָא מֵן גּלִילָא לָא קָאֵם .   
John 7:52 - They answered and said to him, Art thou also of Galila ? Investigate, and see, that the Prophet from Galila ariseth not.    
John 7:52 - They answered, and said to him: Art thou also from Galilee ? Search, and see, that no prophet ariseth from Galilee.    
John 7:52 - They answered and said to him, Why, are you also from Galilee? Search and see that no prophet will rise up from Galilee.    
John 7:52 - וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֲגַם־אַתָּה מִן־הַגָּלִיל דְּרָשׁ־נָא וּרְאֵה כִּי לֹא־קָם נָבִיא מִן־הַגָּלִיל׃   
John 7:53 - אֵזַל הָכִיל כֻּלחַד לבַיתֵּה .   
John 7:53 -    
John 7:53 - So they went every one to his own house.    
John 7:53 - So everyone went to his own house.    
John 8:1 - יֵשׁוּע דֵּין אֵזַל לטוּרָא דּזַיתֵּא .   
John 8:1 -    
John 8:1 - And Jesus went to the mount of Olives.    
John 8:1 - THEN Jesus went to the mount of Olives.    
John 8:1 - וְיֵשׁוּעַ הָלַךְ אֶל־הַר הַזֵּיתִים׃   
John 8:2 - בּצַפרָא דֵּין תּוּב אֵתָא להַיכּלָא וכֻלֵה עַמָא אָתֵא הוָא לוָתֵה וכַד יָתֵב מַלֵפ הוָא להוּן .   
John 8:2 -    
John 8:2 - And in the morning he came again to the temple; and all the people came to him, and he sat down and taught them.    
John 8:2 - And in the morning he came again to the temple, and all the people were coming to him; and he sat down and taught them.    
John 8:2 - וַיְהִי בַבֹּקֶר וַיָּבֹא עוֹד אֶל־הַמִּקְדָּשׁ וְכָל־הָעָם בָּאוּ אֵלָיו וַיֵּשֶׁב וַיְלַמְּדֵם׃   
John 8:3 - אַיתִּיו דֵּין סָפרֵא וַפרִישֵׁא לַאנתּתָא דֵּאתּתַּחדַּת בּגַורָא וכַד אַקִימוּה בַּמצַעתָא .   
John 8:3 -    
John 8:3 - And the Scribes and Pharisees brought forward a woman that was caught in adultery. And when they had placed her in the midst,   
John 8:3 - Then the scribes and the Pharisees brought a woman who was caught in adultery; and they made her to stand in the midst.    
John 8:3 - וַיָּבִיאוּ הַסּוֹפְרִים וְהַפְּרוּשִׁים לְפָנָיו אִשָּׁה אֲשֶׁר נִתְפְּשָׂה וְהִיא נֹאָפֶת וַיַּעֲמִידוּהָ בַּתָּוֶךְ׃   
John 8:4 - אָמרִין לֵה מַלפָנָא הָדֵא אַנתּתָא אֵתּתַּחדַּת גַּליָאיִת בֵּה בּסוּערָנָא דּגַורָא .   
John 8:4 -    
John 8:4 - they say to him: Teacher, this woman was caught openly in the act of adultery.   
John 8:4 - They said to him, Teacher, this woman was caught openly in the act of adultery.   
John 8:4 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו רַבִּי הָאִשָּׁה הַזֹּאת נִתְפְּשָׂה עַל מַעֲשֵׂה נִאוּפָהּ׃   
John 8:5 - וַבנָמוּסָא דֵּין דּמוּשֵׁא פַּקֵד דַּלדַאיכ הָלֵין נֵרגּוּם אַנתּ הָכִיל מָנָא אָמַר אַנתּ .   
John 8:5 -    
John 8:5 - And in the law of Moses, [God] hath commanded us to stone such persons. What therefore dost thou say ?    
John 8:5 - Now in the law of Moses it is commanded that women such as these should be stoned; but what do you say?   
John 8:5 - וּמשֶׁה צִוָּנוּ בַתּוֹרָה לִסְקֹל נָשִׁים כָּאֵלֶּה וְאַתָּה מַה־תֹּאמַר׃   
John 8:6 - הָדֵא אֵמַרו כַּד מנַסֵין לֵה אַיכַּנָא דּתֵהוֵא להוּן דַּנקַטרגוּנָיהי יֵשׁוּע דֵּין כַּד לתַחתּ אֵתגּהֵן מַכתֵּב הוָא עַל אַרעָא .    
John 8:6 -    
John 8:6 - And this they said, tempting him, so that they might have [ground] to accuse him. But Jesus having stooped down, was writing on the ground.   
John 8:6 - They said this to tempt him, that they might have a cause to accuse him. While Jesus was bent down, he was writing on the ground.   
John 8:6 - וְהֵם לְנַסּוֹת אֹתוֹ דִּבְּרוּ־זֹאת לִמְצֹא עָלָיו שִׂטְנָה וַיִִּתְכּוֹפֵף יֵשׁוּעַ לְמַטָּה וַיְתָו בְּאֶצְבָּעוֹ עַל־הַקַּרְקָע׃    
John 8:7 - כַּד דֵּין כַּתַּרו כַּד משַׁאלִין לֵה אֵתפּשֵׁט וֵאמַר להוּן אַינָא מֵנכוּן דּאִיתַוהי דּלָא חטָה קַדמָיָא נֵשׁדֵּא עלֵיה כּאִפָא .   
John 8:7 -    
John 8:7 - And as they continued asking him, he straightened himself up, and said to them: Whoever among you is without sin, let him first cast a stone at her.   
John 8:7 - When they were through questioning him, he straightened himself up and said to them, He who is among you without sin, let him first throw a stone at her.   
John 8:7 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הוֹסִיפוּ לִשְׁאֹל אֹתוֹ וַיִּשָּׂא אֶת־עֵינָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מִי בָכֶם חַף מִפֶּשַׁע הוּא יַדֶּה־בָּהּ אֶבֶן בָּרִאשׁוֹנָה׃   
John 8:8 - ותוּב כַּד אֵתגּהֵן כָּתֵב הוָא עַל אַרעָא .   
John 8:8 -    
John 8:8 - And, having again stooped down, he wrote on the ground.   
John 8:8 - And again as he bent down, he wrote on the ground.   
John 8:8 - וַיִּתְכּוֹפֵף שֵׁנִית לְמָטָּה וַיְתָו עַל־הַקַּרְקַע׃    
John 8:9 - הֵנוּן דֵּין כַּד שׁמַעו נָפקִין הוַו חַד חַד כַּד שַׁרִיו מֵן קַשִׁישֵׁא וֵאשׁתַּבקַת אַנתּתָא לחוּדֵיה כַּד אִיתֵיה בַּמצַעתָא .    
John 8:9 -    
John 8:9 - And they, when they heard [it], went out one by one, beginning with the older; and the woman was left, alone where she had stood in the midst.   
John 8:9 - And when they heard it, they left one by one, beginning with the elders; and the man woman was left alone in the midst.    
John 8:9 - הֵם שָׁמְעוּ וְלִבָּם נֹקְפָם וַיֵּצְאוּ אֶחָד אֶחָד הָחֵל מִן־הַזְּקֵנִים וְעַד הָאַחֲרוֹנִים וַיִּוָּתֵר יֵשׁוּעַ לְבַדּוֹ וְהַאִשָּׁה עֹמֶדֶת בַּתָּוֶךְ׃   
John 8:10 - כַּד דֵּין אֵתפּשֵׁט יֵשׁוּע אֵמַר לָה לַאנתּתָא אַיכָּא אִיתַיהוּן לָא אנָשׁ חַיבֵכי .   
John 8:10 -    
John 8:10 - And when Jesus had straightened himself up, he said to the woman: Where are they? Doth no one condemn thee ?    
John 8:10 - When Jesus straightened himself up, he said to the woman, Where are they? Did no man condemn you?   
John 8:10 - וַיִּשָּׂא יֵשׁוּעַ אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא כִּי־אֵין אִישׁ בִּלְתִּי הָאִשָּׁה לְבַדָּהּ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אִשָּׁה אֵיפֹה שׂטְנַיִךְ הֲהִרְשִׁיעָךְ אִישׁ׃   
John 8:11 - הָי דֵּין אֵמרַת ולָא אנָשׁ מָריָא אֵמַר דֵּין יֵשׁוּע אָפלָא אֵנָא מחַיֵב אנָא לֵכי זֵלי ומֵן הָשָׁא תּוּב לָא תֵּחטֵין .   
John 8:11 -    
John 8:11 - And she said: No man, Lord. And Jesus said: Neither do I condemn thee. Go thou, and henceforth sin no more.    
John 8:11 - She said, No man, Lord. Then Jesus said, Neither do I condemn you; go away, and from henceforth, do not sin again.    
John 8:11 - וַתֹּאמֶר לֹא אֶחָד אֲדֹנִי וַיֹּאמֶר לָכֵן גַּם־אֲנִי לֹא אַרְשִׁיעֵךְ לְכִי לְדַרְכֵּךְ וְאַל תֶּחֶטְאִי עוֹד׃   
John 8:12 - תּוּב דֵּין מַלֵל עַמהוּן יֵשׁוּע וֵאמַר אֵנָא אנָא נוּהרֵה דּעָלמָא מַן דּבָתַרי אָתֵא לָא נהַלֵכ בּחֵשׁוּכָא אֵלָא נֵשׁכַּח לֵה נוּהרָא דּחַיֵא .    
John 8:12 - BUT again [This lesson begins at chapter viii. verse 12 of the Western Recensions. The section from the last verse of chap. vii. to the 12th of the eighth chapter is omitted in the Peschito. See Hor - Aramaic, p. 81.] spake Jeshu with them, and said, I am the Light of the world: he who followeth me shall not walk in darkness, but shall find the light of life.    
John 8:12 - And Jesus again conversed with them, and said: I am the light of the world: he that cometh to me, will not walk in darkness; but will find for himself the light of life.   
John 8:12 - Again Jesus spoke to them and said, I am the light of the world; he who follows me shall not walk in darkness, but he shall find for himself the light of life.   
John 8:12 - וַיֹּסֶף יֵשׁוּעַ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר אֲנִי אוֹר הָעוֹלָם כָּל־הַהֹלֵךְ אַחֲרַי לֹא יִתְהַלֵּךְ בַּחֲשֵׁכָה כִּי־אוֹר הַחַיִּים יִהְיֶה־לּוֹ׃   
John 8:13 - אָמרִין לֵה פּרִישֵׁא אַנתּ עַל נַפשָׁכ מַסהֵד אַנתּ סָהדּוּתָכ לָא הוָת שַׁרִירָא .   
John 8:13 - The Pharishee say to him, Thou of [Or, concerning.] thyself testifiest: thy testimony is not the truth.    
John 8:13 - The Pharisees said to him: Thou bearest witness of thyself, thy testimony is not certain.   
John 8:13 - The Pharisees said to him, You testify concerning yourself; your testimony is not true.   
John 8:13 - וַיֹּאמְרוּ הַפְּרוּשִׁים עַל־נַפְשְׁךָ אַתָּה מֵעִיד עֵדוּתְךָ אֵינֶנָּה נֶאֱמָנָה׃   
John 8:14 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן אָפֵן אֵנָא מַסהֵד אנָא עַל נַפשׁי שַׁרִירָא הי סָהדּוּתי מֵטֻל דּיָדַע אנָא מֵן אַימֵכָּא אֵתִית ולַאיכָּא אָזֵל אנָא אַנתּוּן דֵּין לָא יָדעִין אנתּוּן מֵן אַימֵכָּא אֵתִית ולָא לַאיכָּא אָזֵל אנָא .   
John 8:14 - Jeshu answered and said to them, Though I testify of myself, my testimony is the truth: because I know from whence I am, and whither I go.   
John 8:14 - Jesus answered and said to them: Although I bear witness of myself, my testimony is certain, because I know whence I came, and whither I go. But ye do not know, whence I came, and whither I go.    
John 8:14 - Jesus answered and said to them, Even though I testify concerning myself, my testimony is true, because I know whence I came and whither I go; but you do not know whence I came, or whither I go.    
John 8:14 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַף אִם־אָעִיד עַל־נַפְשִׁי עֵדוּתִי אֱמֶת יַעַן אֲשֶׁר־יָדַעְתִּי מֵאַיִן בָּאתִי וְאָנָה אֲנִי הֹלֵךְ וְאַתֶּם לֹא יְדַעְתֶּם מֵאַיִן בָּאתִי וְאָנָה אֵלֵךְ׃   
John 8:15 - אַנתּוּן פַּגרָנָאיִת דָּינִין אנתּוּן אֵנָא לאנָשׁ לָא דָּאֵן אנָא .    
John 8:15 - But you know not from whence I am, nor whither I go. You judge carnally; but I judge no man.   
John 8:15 - Ye judge according to the flesh: I judge no one.   
John 8:15 - You judge according to the flesh; but I judge no man.   
John 8:15 - אַתֶּם לְפִי הַבָּשָׂר תִּשְׁפֹּטוּ וַאֲנִי לֹא אֶשְׁפֹּט אִישׁ׃    
John 8:16 - וֵאן דָּאֵן אנָא דֵּין דִּיני שַׁרִיר הוּ מֵטֻל דּלָא הוִית בַּלחוּדַי אֵלָא אֵנָא וָאבי דּשַׁדּרַני .   
John 8:16 - Yet if I judge, my judgment is true: because I am not alone, but I and my Father who sent me.   
John 8:16 - Yet if I Judge, my judgment is certain, because I am not alone, but I and my Father who sent me.   
John 8:16 - And if I should judge, my judgment is true; because I am not doing it alone, but I and my Father who sent me.    
John 8:16 - וְכִי אֶשְׁפֹּט אָנֹכִי מִשְׁפָּטִי אֶמֱת כִּי לֹא לְבַדִּי אָנִי כִּי אִם־אֲנִי וְהָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי׃   
John 8:17 - וַבנָמוּסכוּן דֵּין כּתִיב דּסָהדּוּתָא דַּתרֵין גַּברִין שַׁרִירָא הי .   
John 8:17 - So in your law it is written, that the testimony of two men is truth:   
John 8:17 - And in your law it is written, that the testimony of two persons is certain.   
John 8:17 - And it is written in your own law, that the testimony of two men is true.   
John 8:17 - וְגַם בְּתוֹרַתְכֶם כָּתוּב כִּי עֵדוּת שְׁנֵי אֲנָשִׁים נֶאֱמָנָה הִיא׃   
John 8:18 - אֵנָא אנָא דּסָהֵד אנָא עַל נַפשׁי וָאבי דּשַׁדּרַני סָהֵד עלַי .    
John 8:18 - I am (one) who testify of myself, and my Father who sent me testifieth (also) of me.    
John 8:18 - I am one: who bear witness of myself, and my Father who sent me, beareth witness of me.   
John 8:18 - I testify concerning myself, and my Father who sent me testifies concerning me.   
John 8:18 - אֲנִי הוּא הַמֵּעִיד עָלָי וְגַם־הָאָב אֲשֶׁר שְׁלָחַנִי יְעִידֵנִי׃    
John 8:19 - אָמרִין לֵה אַיכַּו אַבוּכ ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן ולָא לִי יָדעִין אנתּוּן ולָא לָאבי אֵלוּ לִי יָדעִין הוַיתּוּן אָפ לָאבי יָדעִין הוַיתּוּן .    
John 8:19 - They say to him, Where is thy Father ? Jeshu answered and said to them, You know neither me, nor my Father; for if me you had known, my Father also would you have known.   
John 8:19 - They say to him: Where is thy Father? Jesus replied, and said to them: Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye would also have known my Father.   
John 8:19 - They said to him, Where is your Father? Jesus answered and said to them, You know neither me, nor my Father; if you knew me, you would know my Father also.   
John 8:19 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אָבִיךָ אַיּוֹ וַיַּעַן יֵשׁוּעַ גַּם־אֹתִי גַּם אֶת־אָבִי לֹא יְדַעְתֶּם וְלוּ יְדַעְתֶּם אֹתִי כִּי עַתָּה גַּם אֶת־אָבִי יְדַעְתֶּם׃   
John 8:20 - הָלֵין מֵלֵא מַלֵל בֵּית גַּזָא כַּד מַלֵפ בּהַיכּלָא ולָא אנָשׁ אַחדֵּה לָא גֵּיר עדַכִּיל אֵתָת הוָת שָׁעתֵה .   
John 8:20 - These words spake Jeshu in the house of treasure, as he taught in the temple: and no man apprehended him; for not yet had come his hour.    
John 8:20 - These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no one laid hands on him, because his hour was not yet come.   
John 8:20 - These words he spoke in the treasury, while he taught in the temple; and no man arrested him, for his time had not yet come.   
John 8:20 - כַּדְבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר בְּבֵית הָאוֹצָר בְּלַמְּדוֹ בַמִקְדָּשׁ וְלֹא־תְפָשׂוֹּ אִישׁ כִּי לֹא־בָא עִתּוֹ׃   
John 8:21 - אָמַר להוּן תּוּב יֵשׁוּע אֵנָא אָזֵל אנָא ותֵבעוּנָני וַתמוּתוּן בַּחטָהַיכּוּן וַאיכָּא דֵּאנָא אָזֵל אנָא אַנתּוּן לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאתָא .   
John 8:21 - Jeshu said again, I go, and you will seek me, and will die in your sins; and where I go you cannot come.    
John 8:21 - Again Jesus said to them: I go away, and ye will seek me, and will die in your sins. And whither I go, ye cannot come.    
John 8:21 - Jesus again said to them, I am going away, and you will seek me, and you will die in your sins; and where I am going you cannot come.   
John 8:21 - וַיּוֹסֶף יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנִי הֹלֵךְ מִזֶּה וּתְבַקְשׁוּנִי וּבְחַטַּאתְכֶם תָּמוּתוּ אֶל־אֲשֶׁר אֲנִי הֹלֵךְ שָׁמָּה אַתֶּם לֹא־תוּכְלוּ לָבוֹא׃   
John 8:22 - אָמרִין יִהוּדָיֵא למָא כַּי נַפשֵׁה קָטֵל דָּאמַר דַּאיכָּא דֵּאנָא אָזֵל אנָא אַנתּוּן לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאתָא .   
John 8:22 - The Jihudoyee say, Will he kill himself then ? for he saith, Whither I go you cannot come.    
John 8:22 - The Jews said: Is he about to kill himself, that he should say, Whither I go ye cannot come?   
John 8:22 - The Jews said, Why, will he kill himself? for he says, Where I am going, you cannot come.   
John 8:22 - וַיֹּאמְרוּ הַיְּהוּדִים הַיְאַבֵּד עַצְמוֹ כִּי אָמַר אֶל־אֲשֶׁר אֲנִי הוֹלֵךְ שָׁמָּה אַתֶּם לֹא־תוּכְלוּ לָבוֹא׃   
John 8:23 - וֵאמַר להוּן אַנתּוּן מֵן דַּלתַחתּ אַנתּוּן וֵאנָא מֵן דַּלעֵל אנָא אַנתּוּן מֵן הָנָא אַנתּוּן עָלמָא אֵנָא לָא הוִית מֵן הָנָא עָלמָא .    
John 8:23 - And he said to them, From beneath are you; but I am from above: you are of this world;   
John 8:23 - And he said to them: Ye are from below, I am from above; ye are of this world, I am not of this world   
John 8:23 - And he said to them, You are from be-low, and I am from above; you are of this world, but I am not of this world.    
John 8:23 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַתֶּם הִנְּכֶם מִן־הַתַּחְתּוֹנִים וַאֲנִי מִן־הָעֶלְיוֹנִים אַתֶּם מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה וַאֲנִי אֵינֶנִּי מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה׃   
John 8:24 - אֵמרֵת לכוּן דַּתמוּתוּן בַּחטָהַיכּוּן אֵלָא גֵּיר תּהַימנוּן דֵּאנָא אנָא תּמוּתוּן בַּחטָהַיכּוּן .   
John 8:24 - but I am not of this world. I said to you, that you will die in your sins: for if you believe not that I AM, you will die in your sins.    
John 8:24 - I said to you, That ye will die in your sins; for if ye believe not that I am he, ye will die in your sins.    
John 8:24 - I told you that you will die in your sins; for unless you believe that I am he, you will die in your sins.   
John 8:24 - לָכֵן אָמַרְתִּי לָכֶם כִּי תָמוּתוּ בַּחֲטָאֵיכֶם כִּי אִם־לֹא תַאֲמִינוּ כִּי־אֲנִי הוּא בַּחֲטָאֵיכֶם תָּמוּתוּ׃   
John 8:25 - אָמרִין יִהוּדָיֵא אַנתּ מַן אַנתּ אָמַר להוּן יֵשׁוּע אָפֵן דּשַׁרִית דֵּאמַלֵל עַמכוּן .   
John 8:25 - The Jihudoyee say, Who art thou ? Jeshu saith to them, The same that I began to tell you. [Or, to speak with you.]   
John 8:25 - The Jews said to him: Who art thou ? Jesus said to them: Although I have begun to converse with you,   
John 8:25 - The Jews said, Who are you? Jesus said to them, Even though I should begin to speak to you,   
John 8:25 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מִי־זֶה אָתָּה וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אֲשֶׁר גַּם מֵרֹאשׁ דִבַּרְתִּי לָכֶם׃   
John 8:26 - סַגִּי אִית לִי עלַיכּוּן למאִמַר ולַמדָן אֵלָא מַן דּשַׁדּרַני שַׁרִיר הוּ וֵאנָא אַילֵין דּשֵׁמעֵת מֵנֵה הָלֵין הוּ ממַלֵל אנָא בּעָלמָא .    
John 8:26 - Much have I against you to say and to judge: but he who hath sent me is true; and those (things) which I have heard from him these speak I in the world.   
John 8:26 - I have yet many things to say and to Judge concerning you. But he that sent me is true: and the things which I have heard from him, them I speak in the world.   
John 8:26 - I have many things to say and to judge concerning you; but he who sent me is true; and I speak in the world only those things which I have heard from him.   
John 8:26 - רַבּוֹת עִמִּי לְדַבֵּר וְלִשְׁפֹּט עֲלֵיכֶם אָכֵן שֹׁלְחִי נֶאֱמָן הוּא וַאֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מִמֶֶּנּוּ אֹתוֹ אֲדַבֵּר אֶל־הָעוֹלָם׃    
John 8:27 - ולָא יִדַעו דּעַל אַבָא אֵמַר להוּן .   
John 8:27 - But they knew not that of the Father he spake to them.    
John 8:27 - And they did not know, that he spake to them of the Father.   
John 8:27 - They did not understand that he spoke to them concerning the Father   
John 8:27 - וְהֵם לֹא הֵבִינוּ כִּי עַל־הָאָב אָמַר אֲלֵיהֶם׃    
John 8:28 - אָמַר להוּן תּוּב יֵשׁוּע אֵמַתי דַּתרִימוּנֵה לַברֵה דּאנָשָׁא הָידֵּין תֵּדּעוּן דֵּאנָא אנָא ומֵדֵּם מֵן צבוּת נַפשׁי לָא עָבֵד אנָא אֵלָא אַיכַּנָא דַּאלפַני אָבי הָכוָת הוּ ממַלֵל אנָא .   
John 8:28 - JESHU saith to them again, When you have lifted up the Son of man, then shall you know that I am (he), and (that) nothing from myself I do; but as the Father hath taught me, so I speak.   
John 8:28 - Jesus said to them again: When ye shall have lifted up the Son of man, then will ye know that I am he, and that I do nothing from my own pleasure, but as my Father taught me, so I speak.    
John 8:28 - Again Jesus said to them, When you have lifted up the Son of man, then you will understand that I am he, and I do nothing of my own accord; but as my Father has taught me, so I speak just like him.   
John 8:28 - אָז אָמַר לָהֶם יֵשׁוּעַ בְּעֵת תְּנַשְּׂאוּ אֶת־בֶּן־הָאָדָם וִידַעְתֶּם כִּי־אֲנִי הוּא וְכִי אֵינֶנִּי עֹשֶׂה דָבָר מִנַּפְשִׁי כִּי אִם־כַּאֲשֶׁר לִמְּדַנִי אָבִי אֵלֶּה אֲדַבֵּר׃   
John 8:29 - ומַן דּשַׁדּרַני עַמי אִיתַוהי ולָא שַׁבקַני בַּלחוּדַי אָבי מֵטֻל דֵּאנָא מֵדֵּם דּשָׁפַר לֵה עָבֵד אנָא בּכֻלזבַן .   
John 8:29 - And he who sent me is with me: my Father hath not left me alone; for whatever is pleasing to him I do at all time.    
John 8:29 - And he that sent me, is with me; and my Father hath not left me alone, because I do, at all times, that which pleaseth him.   
John 8:29 - And he who sent me is with me; and my Father has never left me alone, because I always do what pleases him.    
John 8:29 - וַאֲשֶׁר שָׁלַח אֹתִי הוּא עִמָּדִי הָאָב לֹא עֲזָבַנִי לְבָדָד כִּי אֶת־הַטּוֹב בְּעֵינָיו אֲנִי עֹשֶׂה תָּמִיד׃   
John 8:30 - כַּד הָלֵין ממַלֵל הוָא סַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה .   
John 8:30 - And as these (words) he spake, many believed on him.   
John 8:30 - And when he had spoken these things, many believed on him.   
John 8:30 - While he was speaking these words, a great many believed in him.   
John 8:30 - וַיְהִי בְּדַבְּרוֹ זֹאת וַיַּאֲמִינוּ בוֹ רַבִּים׃    
John 8:31 - וֵאמַר יֵשׁוּע להָנוּן יִהוּדָיֵא דּהַימֵנו בֵּה אֵן אַנתּוּן תּכַתּרוּן בּמֵלַתי שַׁרִירָאיִת תַּלמִידַי אַנתּוּן .   
John 8:31 - And Jeshu said to those Jihudoyee who believed on him, If you persevere in my doctrine, [My word.] you shall be truly my disciples;   
John 8:31 - And Jesus said to those Jews who believed on him: If ye continue in my word, ye will be truly my disciples.    
John 8:31 - Then Jesus said to the Jews who believed in him, If you abide by my word, you are truly my disciples.   
John 8:31 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֶל־הַיְּהוּדִים הַמַּאֲמִינִים בּוֹ אִם־תַּעַמְדוּ בִדְבָרִי בֶּאֱמֶת תַּלְמִידִים אַתֶּם לִי׃   
John 8:32 - ותֵדּעוּן שׁרָרָא והוּ שׁרָרָא נחַרַרכוּן .   
John 8:32 - and you shall know the truth, and the truth shall liberate you.    
John 8:32 - And ye will know the truth; and the truth will make you free.   
John 8:32 - And you will know the truth, and that very truth will make you free.   
John 8:32 - וִידַעְתֶּם אֶת הָאֱמֶת וְהָאֱמֶת תּוֹצִיאֲכֶם לְחֵרוּת׃    
John 8:33 - אָמרִין לֵה זַרעֵה חנַן דַּאברָהָם ומֵן מתוּם עַבדּוּתָא לאנָשׁ לָא פּלִיחָא לַן אַיכַּנָא אָמַר אַנתּ דּתֵהווּן בּנַי חאִרֵא .   
John 8:33 - They say to him, We are the seed of Abraham, and never service to man have we performed; how sayest thou that we shall be sons of freedom ?    
John 8:33 - They say to him: We are the seed of Abraham, and never were in servitude to any man; and how sayest thou, Ye will be freemen ?   
John 8:33 - They said to him, We are the seed of Abraham, and we have never been enslaved to any man; how do you say, You will be free sons?   
John 8:33 - וַיַּעֲנוּ אֹתוֹ זֶרַע אַבְרָהָם אֲַנַחְנוּ וּמִיָּמֵינוּ לֹא־הָיִינוּ לְאִישׁ לַעֲבָדִים וְאֵיכָה תֹאמַר בְּנֵי חוֹרִין תִּהְיוּ׃    
John 8:34 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אַמִין אַמִין אָמַרנָא לכוּן דּכֻלמַן דּעָבֵד חטִיתָא עַבדָּה הוּ דַּחטִיתָא .   
John 8:34 - Jeshu saith to them, Amen I tell you, Whoever doeth sin is the servant of sin.   
John 8:34 - Jesus said to them: Verily, verily, I say to you, That whoever committeth sin, is the servant of sin.   
John 8:34 - Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, Whoever commits sin is a servant of sin.   
John 8:34 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כָּל־עֹשֶׂה חֵטְא עֶבֶד הוּא לַחֵטְא׃   
John 8:35 - ועַבדָּא לָא מקַוֵא לעָלַם בּבַיתָּא בּרָא דֵּין לעָלַם מקַוֵא .    
John 8:35 - And the servant abideth not for ever in the house, but the Son for ever abideth.   
John 8:35 - And a servant abideth not for ever in the house; but the Son abideth for ever.   
John 8:35 - And a servant does not remain in the house forever, but the son remains forever.   
John 8:35 - וְהָעֶבֶד לֹא־יִשְׁכֹּן בַּבַּיִת לְעוֹלָם הַבֵּן יִשְׁכֹּן לְעוֹלָם׃    
John 8:36 - אֵן הוּ הָכִיל דַּברָא נחַרַרכוּן שַׁרִירָאיִת תֵּהווּן בּנַי חאִרֵא .    
John 8:36 - If He therefore, the Son, shall liberate you, truly shall you be sons of freedom.   
John 8:36 - If therefore the Son shall make you free, ye will really be free men.   
John 8:36 - If therefore, the Son shall make you free, you shall truly become free.   
John 8:36 - לָכֵן אִם־הַבֵּן יַעֲשֶׂה אֶתְכֶם בְּנֵי חוֹרִין חָפְשִׁים בֶּאֱמֶת תִּהְיוּ׃   
John 8:37 - יָדַע אנָא דּזַרעֵה אַנתּוּן דַּאברָהָם אֵלָא בָּעֵין אנתּוּן למֵקטלַני מֵטֻל דַּלמֵלַתי לָא סָפקִין אנתּוּן .   
John 8:37 - I know that you are the seed of Abraham; but you seek to kill me, because in my word you do not concur. [Or, acquiesce.]   
John 8:37 - I know that ye are the children of Abraham; but ye seek to kill me, because ye do not acquiesce in my word.    
John 8:37 - I know you are the seed of Abraham; but still you want to kill me, because you have no room in you for my word.    
John 8:37 - יָדַעְתִּי כִּי־זֶרַע אַבְרָהָם אַתֶּם אֲבָל אַתֶּם מְבַקְשִׁים לַהֲמִיתֵנִי כִּי דְבָרִי לֹא־יִכֹּן בְּתוֹכֲכֶם׃   
John 8:38 - אֵנָא מֵדֵּם דַּחזִית לוָת אָבי ממַלֵל אנָא וַאנתּוּן מֵדֵּם דַּחזַיתּוּן לוָת אַבוּכוּן עָבדִּין אנתּוּן .   
John 8:38 - That which I have seen with my Father I speak, and that which you have seen with your father you do.   
John 8:38 - I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your father.   
John 8:38 - I speak what I have seen with my Father; and you do what you have seen with your father.   
John 8:38 - אֲנִי מְדַבֵּר אֵת אֲשֶׁר רָאִיתִי אֵצֶל אָבִי וְאַתֶּם עֹשִׂים אֵת אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֵצֶל אֲבִיכֶם׃   
John 8:39 - ענַו וָאמרִין לֵה אַבוּן דִּילַן אַברָהָם הוּ אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵלוּ בּנַוהי הוַיתּוּן דַּאברָהָם עבָדַוהי דַּאברָהָם עָבדִּין הוַיתּוּן .    
John 8:39 - They answered and said to him, Our father is Abraham. Jeshu saith to them, If you were the sons of Abraham, the works of Abraham you would do.   
John 8:39 - They answered, and said to him: Our father is Abraham. Jesus said to them: If ye were children of Abraham, ye would do the works of Abraham.   
John 8:39 - They answered and said to him, Our own father is Abraham. Jesus said to them, If you were the sons of Abraham, you would be doing the works of Abraham.   
John 8:39 - וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אָבִינוּ הוּא אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ לוּ הֱיִיתֶם בְּנֵי אַבְרָהָם כְּמַעֲשֵׂי אַבְרָהָם עֲשִׂיתֶם׃    
John 8:40 - הָשָׁא דֵּין הָא בָּעֵין אנתּוּן למֵקטלַני לגַברָא דּשַׁרִירתָּא מַללֵת עַמכוּן אַידָא דּשֵׁמעֵת מֵן אַלָהָא הָדֵא אַברָהָם לָא עבַד .    
John 8:40 - But now you seek to kill me, the man who the truth has spoken with you, which I have heard from Aloha. This Abraham did not.   
John 8:40 - But now ye seek to kill me, a man who hath told you the truth, which I have heard from God: this did not Abraham.    
John 8:40 - But behold, now you want to kill me, even a man who has told you the truth, which I heard from God; this Abraham did not do.   
John 8:40 - וְעַתָּה אַתֶּם מְבַקְשִׁים לַהֲמִיתֵנִי אֲנִי הַאִישׁ אֲשֶׁר דִבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם הָאֱמֶת אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מֵעִם הָאֱלֹהִים אַבְרָהָם לֹא עָשָׂה כָּזֹאת׃   
John 8:41 - אַנתּוּן דֵּין עָבדִּין אנתּוּן עבָדֵא דַּאבוּכוּן אָמרִין לֵה חנַן מֵן זָניוּתָא לָא הוַין חַד אַבָא אִית לַן אַלָהָא .   
John 8:41 - But you do the deeds of your father. They say to him, We from fornication are not; one Father have we, Aloha.    
John 8:41 - But ye do the works of your father. They say to him: We are not [the offspring] of whoredom; we have one Father, God.    
John 8:41 - But you do the works of your father. They said to him, We are not born of fornication; we have one Father, God.    
John 8:41 - אֶת־מַעֲשֵׂי אֲבִיכֶם אַתֶּם עֹשִׂים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לֹא יַלְדֵי זְנוּנִים אֲנַחְנוּ יֶשׁ־לָנוּ אָב אֶחָד הוּא הָאֱלֹהִים׃    
John 8:42 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵלוּ אַלָהָא הוָא אַבוּכוּן מַחבִין הוַיתּוּן לִי אֵנָא גֵּיר מֵן אַלָהָא נֵפקֵת וֵאתִית ולָא הוָא מֵן צבוּת נַפשׁי אֵתִית אֵלָא הוּ שַׁדּרַני .   
John 8:42 - Jeshu saith to them, If Aloha were your Father, you would love me; for I from Aloha came forth, and I came not of myself, but he sent me.   
John 8:42 - Jesus said to them: If God were your Father, ye would love me; for I proceeded and came from God: I did not come of my own accord, but he sent me.   
John 8:42 - Jesus said to them, If God were your Father, you would love me, for I proceeded and came from God; I did not come of my own accord, but he sent me.   
John 8:42 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ לוּ הָיָה אֱלֹהִים אֲבִיכֶם כִּי־עַתָּה אֲהַבְְתֶּם אֹתִי כִּי אָנֹכִי יָצָאתִי וּבָאתִי מֵאֵת הָאֱלֹהִים הֵן־לֹא־מִמֶּנִּי בָאתִי אַךְ־הוּא שְׁלָחָנִי׃   
John 8:43 - מֵטֻל מָנָא מֵלַתי לָא מֵשׁתַּודּעִין אנתּוּן עַל דּלָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן שָׁמעִין מֵלַתי .   
John 8:43 - Wherefore my word do you not acknowledge ? Because you cannot hear my word.   
John 8:43 - Why do ye not understand my speech ? It is because ye cannot hear my speech.   
John 8:43 - Why therefore do you not understand my word? Because you cannot obey my word?   
John 8:43 - מַדּוּעַ לֹא תֵדְעוּ לְשׁוֹנִי יַעַן אֲשֶׁר לֹא־תוּכְלוּן לִשְׁמֹע אֶת־דְּבָרִי׃   
John 8:44 - אַנתּוּן מֵן אַבָא אָכֵלקַרצָא אִיתַיכּוּן ורֵגּתֵה דַּאבוּכוּן צָבֵין אנתּוּן למֵעבַּד הַו דּמֵן בּרִשִׁית קָטֵל אנָשָׁא הוּ ובַשׁרָרָא לָא קָאֵם מֵטֻל דַּשׁרָרָא לַיתּ בֵּה אֵמַתי דַּממַלֵל כַּדָּבוּתָא מֵן דִּילֵה הוּ ממַלֵל מֵטֻל דּדַגָּלָא הוּ אָפ אַבוּה .   
John 8:44 - You are from your father the accuser, and the desires of your father you are willing to do. He from the beginning was the killer of men, and in the truth he stood not; therefore the truth is not in him. And when he speaketh a lie, of his own he speaketh, because of falsity he is also the father.   
John 8:44 - Ye are of your father, the calumniator ; and the lust of your father ye are disposed to do. He was from the beginning a manslayer, and abode not in the truth; for the truth is not in him, and when he speaketh a lie he speaketh from himself, for he is a liar, and the father of it.    
John 8:44 - You are from the father of accusation, and you want to do the lusts of your father, he who is a murderer of men from the very beginning and who never stands by the truth, because there is no truth in him. When he speaks he speaks his own lie, because he is a liar, and the father of it   
John 8:44 - אַתֶּם מֵאֵת אֲבִיכֶם הַשָּׂטָן וְלַעֲשׂוֹת אֶת־תַּאֲוֹת אֲבִיכֶם חֲפַצְתֶּם הוּא רוֹצֵחַ הָיָה מֵרֹאשׁ וּבָאֱמֶת לֹא עָמָד כִּי אֱמֶת אֵין־בּוֹ מִדֵּי דַבְּרוֹ שֶׁקֶר יְדַבֵּר מִלִּבּוֹ כִּי־מְשַׁקֵּר הוּא וַאֲבִי הַשָּׁקֶר׃    
John 8:45 - אֵנָא דֵּין דַּשׁרָרָא ממַלֵל אנָא לָא מהַימנִין אנתּוּן לִי .    
John 8:45 - But I (speak the truth, and) because the truth I speak, you believe me not.   
John 8:45 - But me, because I speak the truth, ye believe me not.   
John 8:45 - But because I speak the truth, you do not believe me.   
John 8:45 - וַאֲנִי יַעַן דַּבְּרִי הָאֱמֶת לֹא תַאֲמִינוּ לִי׃    
John 8:46 - מַנוּ מֵנכוּן מַכֵּס לִי עַל חטִיתָא וֵאן שׁרָרָא ממַלֵל אנָא אַנתּוּן למָנָא לָא מהַימנִין אנתּוּן לִי .   
John 8:46 - Who of you convicteth me of sin ? Yet if the truth I speak, why do you not believe me ?   
John 8:46 - Which of you convicteth me of sin ? And if I speak the truth, why do ye not believe me ?   
John 8:46 - Which one of you can rebuke me because of sin? If I speak the truth, why do you not believe me?   
John 8:46 - מִי בָכֶם עַל־עָוֹן יוֹכִיחֵנִי וְאִם־אֱמֶת דִּבַּרְתִּי מַדּוּעַ לֹא־תַאֲמִינוּ לִי׃   
John 8:47 - מַן דּמֵן אַלָהָא אִיתַוהי מֵלֵא דַּאלָהָא שָׁמַע מֵטֻל הָנָא אַנתּוּן לָא שָׁמעִין אנתּוּן מֵטֻל דּלָא הוַיתּוּן מֵן אַלָהָא .   
John 8:47 - He who is of Aloha the words of Aloha heareth: therefore you hear not, because you are not of Aloha.    
John 8:47 - He that is of God, heareth the words of God. Therefore ye do not hear, because ye are not of God.   
John 8:47 - He who is of God, hears God's words; for this reason you do not hear, because you are not of God.   
John 8:47 - אֲשֶׁר מֵאֵת הָאֱלֹהִים הוּא יִשְׁמַע אֶת־דִּבְרֵי הָאֱלֹהִים וְאַתֶּם לֹא שְׁמַעְתֶּם בַּאֲשֶׁר אֵינְכֶם מֵאֵת הָאֱלֹהִים׃   
John 8:48 - ענַו יִהוּדָיֵא וָאמרִין לֵה לָא שַׁפִּיר אָמרִין אֵנַחנַן דּשָׁמרָיָא אַנתּ ודַיוָא אִית לָכ .   
John 8:48 - The Jihudoyee answered and say to him, Did we not well say, Thou art a Shomroya, and hast a devil ?    
John 8:48 - The Jews answered, and said to him: Did we not well say, that thou art a Samaritan, and hast a demon ?   
John 8:48 - The Jews answered and said to him, Did we not say well, that you are a Samaritan, and that you are crazy?   
John 8:48 - אָז יַעֲנוּ הַיְּהוּדִים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֲלֹא הֵטַבְנוּ אֲשֶׁר דִּבַּרְנוּ כִּי שֹׁמְרוֹנִי אַתָּה וְשֵׁד בָּךְ׃   
John 8:49 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע לִי דַּיוָא לָא אִית אֵלָא לָאבי מיַקַר אנָא וַאנתּוּן מצַערִין לִי .   
John 8:49 - Jeshu said to them, I have no devil; but my Father I honour, and you debase me.   
John 8:49 - Jesus said to them: I have no demon: but I honor God; and ye contemn me.   
John 8:49 - Jesus said to them, I am not crazy; but I honor my Father, and you curse me.   
John 8:49 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ שֵׁד אֵין־בִּי רַק אֶת־אָבִי אֲנִי מְכַבֵּד וְאַתֶּם תִּבְזוּנִי׃   
John 8:50 - אֵנָא דֵּין לָא בָּעֵא אנָא שׁוּבחי אִית הוּ דּבָעֵא ודָאֵן .    
John 8:50 - But I seek not my own glory; He is, who seeketh and judgeth.   
John 8:50 - But I seek not my own glory: there is one that seeketh [it], and judgeth.   
John 8:50 - I do not seek my glory; there is one who seeks and judges.   
John 8:50 - אָכֵן לֹא אֶדְרשׁ אֶת־כְּבוֹדִי יֵשׁ אֶחָד אֲשֶׁר יִדְרשׁ וְיִשְׁפֹּט׃    
John 8:51 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דּמֵלַתי נָטַר מַותָּא לָא נֵחזֵא לעָלַם .   
John 8:51 - Amen, amen, I say to you, That he who my word keepeth, death shall not see for ever.    
John 8:51 - Verily, verily, I say to you: He that keepeth my word, will never see death.   
John 8:51 - Truly, truly, I say to you, Whoever obeys my word, shall never see death.   
John 8:51 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם־יִשְׁמֹר אִישׁ אֶת־דְּבָרִי לֹא יִרְאֶה־מָּוֶת לָנֶצַח׃   
John 8:52 - אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא הָשָׁא יִדַען דּדַיוָא אִית לָכ אַברָהָם מִית וַנבִיֵא וַאנתּ אָמַר אַנתּ דּמַן דּמֵלַתי נָטַר מַותָּא לָא נֵטעַם לעָלַם .    
John 8:52 - The Jihudoyee say to him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, that he who thy word keepeth, death shall not taste for ever.   
John 8:52 - The Jews say to him: Now we know, that thou hast a demon. Abraham is dead, and the prophets; yet thou sayest: He that keepeth my word, will never taste death.   
John 8:52 - The Jews said to him, Now we are sure that you are insane. Abraham and the prophets have died; and yet you say, Whoever obeys my word, shall never taste death.   
John 8:52 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַיְּהוּדִים עַתָּה יָדַעְנוּ כִּי־שֵׁד בָּךְ הֵן אַבְרָהָם וְהַנְּבִיאִים מֵתוּ וְאַתָּה אָמַרְתָּ אִם־יִשְׁמֹר אִישׁ אֶת־דְּבָרִי לֹא יִטְעַם־מָוֶת לָנֶצַח׃   
John 8:53 - למָא אַנתּ רַב אַנתּ מֵן אַבוּן אַברָהָם דּמִית ומֵן נבִיֵא דּמִיתו מַנוּ עָבֵד אַנתּ נַפשָׁכ .   
John 8:53 - Art thou greater than our father Abraham, who is dead; and than the prophets, who are dead ? What makest thou thyself ?    
John 8:53 - Art thou greater than our father Abraham who is dead, or than the prophets who died ? What dost thou make thyself?    
John 8:53 - Why, are you greater than our father Abraham who died, and the prophets who died? Whom do you make yourself?    
John 8:53 - הֲגָדוֹל אַתָּה מֵאַבְרָהָם אָבִינוּ אֲשֶׁר מֵת גַּם־הַנְּבִיאִים מֵתוּ מַה־תַּעֲשֶׂה עַצְמֶךָ׃   
John 8:54 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵן אֵנָא משַׁבַּח אנָא נַפשׁי שׁוּבחי לָא הוָא מֵדֵּם אִיתַוהי אָבי דַּמשַׁבַּח לִי הַו דָּאמרִין אנתּוּן דַּאלָהַן הוּ .    
John 8:54 - Jeshu said to them, If I glorify myself, my glory is nothing: it is my Father who glorifieth me; he, of whom you say that he is your God.   
John 8:54 - Jesus said to them: If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father that glorifieth me, of whom ye say, He is our God.   
John 8:54 - Jesus said to them, If I honor myself, my honor is nothing; but it is my Father who honors me, the one of whom you say, He is our God.   
John 8:54 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ אִם־אֲנִי מְכַבֵּד אֶת־נַפְשִׁי כְּבוֹדִי מֵאָיִן אָבִי הוּא הַמְכַבֵּד אֹתִי אֲשֶׁר תֹּאמְרוּ לוֹ הוּא אֱלֹהֵינוּ׃    
John 8:55 - ולָא יִדַעתּוּנָיהי אֵנָא דֵּין יָדַע אנָא לֵה וֵאן אָמַר אנָא דּלָא יָדַע אנָא לֵה הָוֵא אנָא לִי כַּדָּבָא אַכוָתכוּן אֵלָא יָדַע אנָא לֵה ומֵלתֵה נָטַר אנָא .   
John 8:55 - But you know him not; but I know him: and should I say that I know him not, I should be a liar like you. But I know him, and keep his words.   
John 8:55 - And ye know him not. But I know him; and if I should say, I know him not, I should be a liar, like you: but I do know him, and I observe his word.   
John 8:55 - Yet you have not known him, but I do know him; and if I should say, I do not know him, I would be a liar like yourselves; but I do know him, and I obey his word.   
John 8:55 - וְלֹא יְדַעְתֶּם אֹתוֹ וַאֲנִי יָדַעְתִּי וְאִם־אָמַרְתִּי אֵינֶנִּי יוֹדֵעַ אֹתוֹ אֶהְיֶה מְשַׁקֵּר כְּמוֹכֶם אֲבָל יְדַעְתִּיו וְאֶת־דְּבָרוֹ שָׁמָרְתִּי׃   
John 8:56 - אַברָהָם אַבוּכוּן מסַוַח הוָא דּנֵחזֵא יַומי וַחזָא וַחדִי .    
John 8:56 - Abraham, your father, desired to see my day, and he saw, and was glad.    
John 8:56 - Abraham your father desired to see my day: and he saw it, and rejoiced.   
John 8:56 - Your father Abraham rejoiced to see my day; and he saw it and was glad.   
John 8:56 - אַבְרָהָם אֲבִיכֶם שָׂשׂ לִרְאוֹת אֶת־יוֹמִי וַיַּרְא וַיִּשְׂמָח׃    
John 8:57 - אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא עדַכִּיל בַּר חַמשִׁין שׁנִין לָא הוַיתּ ולַאברָהָם חזַיתּ .   
John 8:57 - The Jihudoyee said to him, Yet the son of fifty years thou art not, and Abraham hast thou seen ?    
John 8:57 - The Jews say to him: Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham ?   
John 8:57 - The Jews said to him, You are not yet fifty years old, and yet have you seen Abraham?   
John 8:57 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַיְּהוּדִים לֹא בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה אָתָּה וְאֶת־אַבְרָהָם רָאִיתָ׃   
John 8:58 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּעַדלָא נֵהוֵא אַברָהָם אֵנָא אִיתַי .   
John 8:58 - Jeshu saith to them, Amen, amen, I say to you, Before Abraham was, I AM.    
John 8:58 - Jesus said to them: Verily, verily I say to you, That before Abraham existed, I was.   
John 8:58 - Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, Before Abraham was born, I was.   
John 8:58 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם בְּטֶרֶם הֱיוֹת אָבְרָהָם אֲנִי הָיִיתִי׃   
John 8:59 - וַשׁקַלו כּאִפֵא דּנֵרגּמוּנָיהי ויֵשׁוּע אֵתּטַשִׁי וַנפַק מֵן הַיכּלָא וַעבַר בַּינָתהוּן וֵאזַל .   
John 8:59 - And they took up stones to stone him; but Jeshu concealed himself, and went from the temple, and passed among them, and went.    
John 8:59 - And they took up stones to stone him. But Jesus concealed himself, and went out of the temple, and passed along among them, and went away.   
John 8:59 - So they took up stones, to stone him; and Jesus hid himself, and went out of the temple, and he passed through the midst of them, and went away.   
John 8:59 - אָז יָרִימוּ אֲבָנִים לִרְגֹּם אֹתוֹ וְיֵשׁוּעַ הִתְעַלָּם וַיֵּצֵא מִן־הַמִקְדָּשׁ וַיַּעֲבֹר בְּתוֹכָם עָבוֹר וְחָלוֹף׃    
John 9:1 - וכַד עָבַר חזָא גַּברָא סַמיָא דּמֵן כּרֵס אֵמֵה .   
John 9:1 - AND as he was passing, he saw a man blind from the womb of his mother.   
John 9:1 - And while passing, he saw a man blind from his mother's womb.   
John 9:1 - AND as Jesus passed by he saw a man who was blind from his mother's womb   
John 9:1 - וַיְהִי בְּעָבְרוֹ וַיַּרְא אִישׁ וְהוּא עִוֵּר מִיּוֹם הִוָּלְדוֹ׃    
John 9:2 - ושַׁאלוּהי תַּלמִידַוהי וָאמרִין רַבַּן מַנוּ חטָא הָנָא אַו אַבָהַוהי דּכַד סמֵא נֵתִילֵד .   
John 9:2 - And his disciples asked him, saying, Raban, who sinned, this or his parents, that blind he should have been born ?    
John 9:2 - And his disciples asked him, and said: Our Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind ?    
John 9:2 - And his disciples asked him, saying, Teacher, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?    
John 9:2 - וַיִּשְׁאֲלוּ אֹתוֹ תַּלְמִידָיו לֵאמֹר רַבִּי מִי הַחֹטֶא הוּא אוֹ יֹלְדָיו כִּי נוֹלַד עִוֵּר׃   
John 9:3 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע לָא הוּ חטָא ולָא אַבָהַוהי אֵלָא דּנֵתחזוּן בֵּה עבָדַוהי דַּאלָהָא .   
John 9:3 - Jeshu saith to them, Neither he sinned, nor his parents; but that there might be seen in him the works of Aloha.    
John 9:3 - Jesus said to them: Neither did he sin, nor his parents; but that the works of God might be seen in him.   
John 9:3 - Jesus said to them, Neither did he sin nor his parents. But that the works of God might be seen in him,   
John 9:3 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ לֹא הוּא חָטָא וְלֹא יוֹלְדָיו אַךְ לְמַעַן יִגָּלוּ־בוֹ מַעַלְלֵי־אֵל׃   
John 9:4 - לִי וָלֵא למֵעבַּד עבָדֵא דּמַן דּשַׁדּרַני עַד אִימָמָא הוּ אָתֵא לִליָא דּאנָשׁ לָא מֵשׁכַּח למֵפלַח .   
John 9:4 - Me it behoveth to do the works of Him who sent me, while it is to-day: the night cometh when man cannot work.    
John 9:4 - I must work the works of him that sent me, while it is day; the night cometh, in which no one can work.   
John 9:4 - I must do the works of him who sent me, while it is day; the night comes when no man can work.   
John 9:4 - עָלַי לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂי שֹׁלְחִי בְּעוֹד יוֹם יָבוֹא הַלַּיְלָה אֲשֶׁר־בּוֹ לֹא־יָכֹל אִישׁ לַעֲשׂוֹת׃   
John 9:5 - כּמָא דַּבעָלמָא אנָא נוּהרֵה אנָא דּעָלמָא .   
John 9:5 - So long as I am in the world, I am the Light of the world.   
John 9:5 - So long as I am in the world, I am the light of the world.   
John 9:5 - As long as I am in the world, I am the light of the world.   
John 9:5 - בְּעוֹדֶנִּי בָּעוֹלָם אוֹר הָעוֹלָם אָנִי׃   
John 9:6 - וכַד אֵמַר הָלֵין רַק עַל אַרעָא וַגבַל טִינָא מֵן רוּקֵה וטָשׁ עַל עַינַוהי דּהַו סַמיָא .   
John 9:6 - And when he had said these things, he spat upon the ground, and formed clay from his spittle, and rubbed upon the eyes of the blind,   
John 9:6 - And having spoken thus, he spit on the ground, and made mud with the spittle, and spread it on the eyes of the blind man;   
John 9:6 - When he said these words, he spat on the ground, and mixed clay with his saliva, and he placed it on the eyes of the blind man.   
John 9:6 - וַיְהִי כְּדַבְּרוֹ זֹאת וַיָּרָק עַל־הָאָרֶץ וַיַּעַשׂ טִיט מִן־הָרוֹק וַיִּמְרַח אֶת־הַטִּיט עַל־עֵינֵי הָעִוֵּר׃   
John 9:7 - וֵאמַר לֵה זֵל אַשִׁיג בּמַעמוּדִיתָא דּשִׁילוּחָא וֵאזַל אַשִׁיג וֵאתָא כַּד חָזֵא .   
John 9:7 - and said to him, Go, wash in the pool of Shilucha. And he went, washed, and came seeing.   
John 9:7 - and said to him: Go, wash in the baptistery of Siloam. And he went, and washed, and came away seeing.   
John 9:7 - Then he said to him, Go and wash in the baptismal pool of Siloam. He went and washed, and he came seeing.    
John 9:7 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֵךְ וּרְחַץ בִּבְרֵכַת הַשִּׁלֹחַ הוּא שָׁלוּחַ וַיֵּלֶךְ וַיִּרְחַץ וַיָּבֹא וְעֵינָיו רֹאוֹת׃   
John 9:8 - שׁבָבַוהי דֵּין וַאילֵין דַּחזֵא הוָא להוּן מֵן קדִים דּחָדַר הוָא אָמרִין הוַו לָא הוָא הָנַו הַו דּיָתֵב הוָא וחָדַר .   
John 9:8 - But his neighbours, and they who had seen (him) aforetime as he begged, said, Is not this he who sat and begged ?    
John 9:8 - And his neighbors, and they by whom he had before been seen begging, said: Is not this he, who sat and begged ?    
John 9:8 - His neighbors and those who had seen him before begging, said, Is not this he who used to sit down and beg?    
John 9:8 - וַיֹּאמְרוּ שְׁכֵנָיו וַאֲשֶׁר רָאוּ אֹתוֹ לְפָנִים כִּי־עִוֵּר הוּא הֲלֹא הוּא הַיּשֵׁב וְשֹׁאֵל צְדָקָה׃   
John 9:9 - אִית דָּאמרִין הוַו דּהוּיוּ ואִית דָּאמרִין הוַו לָא אֵלָא מֵדמָא דָּמֵא לֵה הוּ דֵּין אָמַר הוָא דֵּאנָא אנָא .   
John 9:9 - Some said, It is he; and some said, It is not, but one like him; but he said, I am he.    
John 9:9 - Some said, It is he: and others said, No; but he is very like him. But he said: I am he.   
John 9:9 - Some said, It is he; and some said, No, but he resembles him; but he said, I am he.   
John 9:9 - אֵלֶּה אָמְרוּ כִּי־זֶה הוּא וְאֵלֶּה אָמְרוּ אַךְ־דּוֹמֶה לּוֹ וְהוּא אָמַר אֲנִי הוּא׃   
John 9:10 - אָמרִין לֵה אַיכַּנָא אֵתפַּתַּח עַינַיכּ .   
John 9:10 - They say to him, How were thine eyes opened ?    
John 9:10 - And they said to him: How were thy eyes opened?   
John 9:10 - Then they said to him, How were your eyes opened?   
John 9:10 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וְאֵיךְ נִפְקְחוּ עֵינֶיךָ׃   
John 9:11 - ענָא וֵאמַר להוּן גַּברָא דַּשׁמֵה יֵשׁוּע עבַד טִינָא וטָשׁ לִי עַל עַינַי וֵאמַר לִי זֵל אַשִׁיג בּמַיָא דּשִׁילוּחָא וֵאזֵלת אַשִׁיגֵת וֵאתחזִי לִי .   
John 9:11 - He answered and said to them, The man whose name is Jeshu made clay, and rubbed upon mine eyes, and said to me, Go, wash in the waters of Shilucha; and I went, washed, and received sight.    
John 9:11 - He answered, and said to them: A man whose name is Jesus, made mud and spread it on my eyes, and said to me, Go, wash in the waters of Siloam. And I went, and washed, and my sight was restored.    
John 9:11 - He answered and said to them, A man whose name is Jesus made clay and placed it on my eyes, and he said to me, Go and wash in the water of Siloam; and I went and washed, and I see.   
John 9:11 - וַיַּעַן וַיֹאמֶר אִישׁ אֲשֶׁר־נִקְרָא שְׁמוֹ יֵשׁוּעַ עָשָׂה טִיט וַיִּמְרַח עַל־עֵינַי וַיֹּאמֶר אֵלַי לֵךְ וּרְחַץ בִּבְרֵכַת הַשִּׁלֹחַ וָאֵלֵךְ וָאֶרְחַץ וַתִּפָּקַחְנָה עֵינָי׃   
John 9:12 - אָמרִין לֵה אַיכַּו אָמַר להוּן לָא יָדַע אנָא .   
John 9:12 - They say to him, Where is he ? He saith to them, I know not.    
John 9:12 - They said to him: Where is he ? He said to them: I know not.   
John 9:12 - They said to him, Where is he? He said to them, I do not know.   
John 9:12 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וְאַיּוֹ וַיֹּאמֶר לֹא יָדָעְתִּי׃    
John 9:13 - וַאיתּיוּהי להַו דּמֵן קדִים סַמיָא הוָא לוָת פּרִישֵׁא .    
John 9:13 - They brought him who from the beginning was blind to the Pharishee.   
John 9:13 - And they brought him that had been blind, before the Pharisees.   
John 9:13 - So they brought to the Pharisees him who had been blind from his birth.   
John 9:13 - וַיָּבִיאוּ אֶת־הָאִישׁ אֲשֶׁר הָיָה עִוֵּר לְפָנִים אֶל־הַפְּרוּשִׁים׃   
John 9:14 - אִיתֵיה הוָת דֵּין שַׁבּתָא כַּד עבַד טִינָא יֵשׁוּע ופַתַּח לֵה עַינַוהי .   
John 9:14 - Now it was shabath when Jeshu made the clay and opened his eyes:   
John 9:14 - Now it was on the sabbath that Jesus made the mud, and opened his eyes.   
John 9:14 - Now it was the sabbath when Jesus made the clay, and opened his eyes.   
John 9:14 - וְהַיּוֹם אֲשֶׁר עָשָׂה־בוֹ יֵשׁוּעַ אֶת־הַטִּיט וַיִּפְקַח אֶת־עֵינָיו הָיָה יוֹם הַשַּׁבָּת׃   
John 9:15 - ותוּב שַׁאלוּהי פּרִישֵׁא אַיכַּנָא אֵתחזִי לָכ הוּ דֵּין אֵמַר להוּן טִינָא סָם עַל עַינַי וַאשִׁיגֵת וֵאתחזִי לִי .   
John 9:15 - and again the Pharishee questioned him, How didst thou receive sight ? He said to them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and received sight.    
John 9:15 - And again the Pharisees asked him: How was thy sight restored? And he said to them: He put mud upon my eyes, and I washed, and my sight was restored.   
John 9:15 - Again the Pharisees asked him, How did you receive your sight? He said to them, He placed clay on my eyes, and I washed, and I see.   
John 9:15 - וַיּוֹסִיפוּ לִשְׁאֹל אֹתוֹ גַּם־הַפְּרוּשִׁים אֵיךְ נִפְקְחוּ עֵינָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם טִיט שָׂם עַל־עֵינַי וָאֶרְחַץ וְהִנְנִי רֹאֶה׃    
John 9:16 - וָאמרִין הוַו אנָשָׁא מֵן פּרִישֵׁא הָנָא גַּברָא לָא הוָא מֵן אַלָהָא הוּ דּשַׁבּתָא לָא נָטַר אחרָנֵא דֵּין אָמרִין הוַו אַיכַּנָא מֵשׁכַּח גַּברָא חַטָיָא הָלֵין אָתוָתָא למֵעבַּד ופָלגּוּתָא אִית הוָת בַּינָתהוּן .    
John 9:16 - And some of the Pharishee said, This man is not from Aloha; for the shabath he keepeth not. But others said, How can a man, a sinner, perform these signs ? And there was a division among them.    
John 9:16 - And some of the Pharisees said: This man is not of God, for he doth not observe the sabbath. But others said: How can a man that is a sinner, work these signs ? And there was a division among them.    
John 9:16 - Then some of the Pharisees said, This man is not from God, because he does not observe the sabbath; others said, How can a man who is a sinner do these miracles? And there was a division among them.    
John 9:16 - וַיֹּאמְרוּ מִקְצָת הַפְּרוּשִׁים זֶה הָאִישׁ לֹא מֵאֵת אֱלֹהִים הוּא כִּי לֹא־יִשְׁמֹר אֶת־הַשַּׁבָּת וַאֲחֵרִים אָמְרוּ אֵיכָה יוּכַל אִישׁ חֹטֵא לַעֲשׂוֹת אֹתוֹת כָּאֵלֶּה וַתְּהִי־מַחֲלֹקֶת בֵּינֵיהֶם׃    
John 9:17 - אָמרִין תּוּב להַו סַמיָא אַנתּ מָנָא אָמַר אַנתּ עלַוהי דּפַתַּח לָכ עַינַיכּ אָמַר להוּן אֵנָא אָמַר אנָא דַּנבִיָא הוּ .   
John 9:17 - They say again to the blind, What sayest thou concerning him, because he hath opened thine eyes ? He saith to them, I say that he is the Prophet.    
John 9:17 - They say again to the blind man: What sayest thou of him, seeing he hath opened thy eyes ? He said to them: I say, that he is a prophet.   
John 9:17 - They said to the blind man again, What do you say concerning him who opened your eyes? He said to them, I say he is a prophet.   
John 9:17 - וַיּוֹסִיפוּ וַיֹּאמְרוּ אֶל־הָעִוֵּר וְאַתָּה מַה־תֹּאמַר לוֹ כִּי פָקַח עֵינֶיךָ וַיֹּאמֶר נָבִיא הוּא׃   
John 9:18 - לָא דֵּין הַימֵנו הוַו עלַוהי יִהוּדָיֵא דּסַמיָא הוָא וַחזָא עדַמָא דַּקרַו לַאבָהַוהי דּהַו דַּחזָא .   
John 9:18 - But believed not concerning him the Jihudoyee that blind he had been and made-to-see, until they called the parents of him who had been made to see,   
John 9:18 - And the Jews would not believe concerning him, that he had been blind, and recovered sight, until they called the parents of him who recovered sight.   
John 9:18 - But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and had received his sight, until they called the parents of him who had received his sight.   
John 9:18 - וְלֹא־הֶאֱמִינוּ הַיְּהוּדִים כִּי עִוֵּר הָיָה וְאֹרוּ עֵינָיו עַד־אֲשֶׁר קָרְאוּ אֶל־יוֹלְדֵי הַנִּרְפָּא׃   
John 9:19 - ושַׁאֵלו אֵנוּן אֵן הָנַו בֵּרכוּן הַו דַּאנתּוּן אָמרִין אנתּוּן דּכַד סמֵא אֵתִילֵד אַיכַּנָא הָשָׁא חָזֵא .   
John 9:19 - and asked them, If this is your son who, you say, was born blind, how now doth he see ?    
John 9:19 - And they asked them: Is this your son, of whom ye say that he was born blind ? And how doth he now see?   
John 9:19 - And they asked them, Is this your son, who you say was born blind? how then does he now see   
John 9:19 - וַיִּשְׁאֲלוּ אֹתָם לֵאמֹר הֲזֶה בִנְכֶם אֲשֶׁר אֲֲמַַרְתֶּם נוֹלַד עִוֵּר וְאֵיכָה הוּא רֹאֶה עָתָּה׃   
John 9:20 - ענַו דֵּין אַבָהַוהי וֵאמַרו יָדעִינַן דּהָנַו בּרַן וַדכַד סמֵא אֵתִילֵד .   
John 9:20 - His parents answered and said, We know that this (is) our son, and that blind he was born.   
John 9:20 - And his parents answered and said: We know that this is our son, and that he was born blind;   
John 9:20 - His parents answered and said, We know that he is our son, and that he was born blind.   
John 9:20 - וַיַּעֲנוּ אֹתָם יוֹלְדָיו וַיֹּאמְרוּ יָדַעְנוּ כִּי זֶה הוּא בְּנֵנוּ וְכִי נוֹלַד עִוֵּר׃   
John 9:21 - אַיכַּנָא דֵּין הָשָׁא חָזֵא אַו מַנוּ פַּתַּח לֵה עַינַוהי לָא יָדעִינַן אָפ הוּ עַל לֵה לַשׁנַוהי לֵה שַׁאֵלו הוּ חלָפ נַפשֵׁה נמַלֵל .    
John 9:21 - But how he now seeth, or who hath opened his eyes, we know not. He also hath entered on his years, ask him: he for himself shall speak.   
John 9:21 - but how he now seeth, or who opened his eyes, we know not. He hath come to his years, ask him; he will speak for himself.   
John 9:21 - But how he sees now, or who opened his eyes, we do not know; he is of age, ask him, he will speak for himself.    
John 9:21 - אֲבָל לֹא יָדַעְנוּ אֵיךְ הוּא רֹאֶה עַתָּה וְלֹא יָדַעְנוּ מִי פָקַח אֶת־עֵינָיו הֲלֹא בֶן־דַּעַת הוּא שַׁאֲלוּ אֶת־פִּיהוּ וְהוּא יַגִּיד מֶה־הָיָה לוֹ׃   
John 9:22 - הָלֵין אֵמַרו אַבָהַוהי מֵטֻל דּדָחלִין הוַו מֵן יִהוּדָיֵא פּסַקו הוַו גֵּיר יִהוּדָיֵא דֵּאן אנָשׁ נַודֵּא בֵּה דַּמשִׁיחָא הוּ נַפּקוּנָיהי מֵן כּנוּשׁתָּא .   
John 9:22 - These words said his parents, because they feared the Jihudoyee; for the Jihudoyee had determined that if any man should confess him that he was the Meshicha, they would cast him out of the synagogue:    
John 9:22 - These things said his parents, because they feared the Jews: for the Jews had decided, that if any one should confess him to be Messiah, they would expel him from the synagogue.   
John 9:22 - His parents said these things because they were afraid of the Jews; for the Jews had decided already, that if any man should confess that he is the Christ, they would put him out of the synagogue.    
John 9:22 - כָּזֹאת דִבְּרוּ יוֹלְדָיו מִיִּרְאָתָם אֶת־הַיְּהוּדִים כִּי הַיְּהוּדִים כְּבָר נוֹעֲצוּ לְנַדּוֹת אֶת־כָּל־אֲשֶׁר יוֹדֶה כִּי הוּא הַמָּשִִׁיחַ׃   
John 9:23 - מֵטֻל הָנָא אֵמַרו אַבָהַוהי דּעַל לֵה לַשׁנַוהי לֵה שַׁאֵלו .    
John 9:23 - on this account said his parents, He hath entered on his years, ask him.   
John 9:23 - For this reason his parents said, He hath come to his years, ask him.   
John 9:23 - For this reason his parents said, He is of age, ask him.   
John 9:23 - עַל־כֵּן אָמְרוּ יוֹלְדָיו בֶּן־דַּעַת הוּא שַׁאֲלוּ אֶת־פִּיהוּ׃    
John 9:24 - וַקרַאוּהי לגַברָא דּתַרתֵּין זַבנִין להַו דּאִיתַוהי הוָא סַמיָא וָאמרִין לֵה שַׁבַּח לַאלָהָא חנַן גֵּיר יָדעִינַן דּהָנָא גַּברָא חַטָיָא הוּ .    
John 9:24 - And they called the second time the man who had been blind, and said to him, Glorify Aloha: for we know that this man is a sinner.    
John 9:24 - And they called a second time the man who had been blind, and said to him: Give glory to God; for we know that this man is a sinner.   
John 9:24 - So they called a second time the man who had been blind, and said to him, Give praise to God, for we know that this man is a sinner.   
John 9:24 - וַיִּקְרְאוּ שֵׁנִית לָאִישׁ אֲשֶׁר הָיָה עִוֵּר וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תֵּן כָּבוֹד לֵאלֹהִים אֲנַחְנוּ יָדַעְנוּ כִּי־הָאִישׁ הַזֶּה חֹטֵא הוּא׃    
John 9:25 - ענָא הוּ וֵאמַר להוּן אֵן חַטָיָא הוּ לָא יָדַע אנָא חדָא דֵּין יָדַע אנָא דּסַמיָא הוִית והָשָׁא הָא חָזֵא אנָא .   
John 9:25 - He answered and said to them, Whether he be a sinner, I know not; but one (thing) I know, that I have been blind, and now, behold, I see.    
John 9:25 - He replied, and said to them: Whether he is a sinner, I know not; but, one thing I know, that I was blind, and lo, now I see.   
John 9:25 - He answered and said to them, If he is a sinner I do not know; but I do know one thing, that I was blind, and now behold, I see.   
John 9:25 - וַיַּעַן וַיֹּאמַר אִם־חֹטֵא הָאִישׁ לֹא יָדָעְתִּי אַחַת יָדַעְתִּי כִּי עִוֵּר הָיִיתִי וְעַתָּה הִנְנִי רֹאֶה׃   
John 9:26 - אָמרִין לֵה תּוּב מָנָא עבַד לָכ אַיכַּנָא פַּתַּח לָכ עַינַיכּ .    
John 9:26 - They say to him again, What did he to thee? how opened he to thee thine eyes ?    
John 9:26 - They said to him again: What did he to thee ? How did he open thy eyes ?   
John 9:26 - They said to him again, What did he do to you? How did he open your eyes?   
John 9:26 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו עוֹד מֶה־עָשָׂה לָךְ אֵיךְ פָּקַח עֵינֶיךָ׃    
John 9:27 - אָמַר להוּן אֵמרֵת לכוּן ולָא שׁמַעתּוּן מָנָא תּוּב צָבֵין אנתּוּן למֵשׁמַע למָא אָפ אַנתּוּן תַּלמִידֵא צָבֵין אנתּוּן למֵהוָא לֵה .    
John 9:27 - He saith to them, I told you, and you heard not: what will you hear ? Are you also willing disciples to him to become ?    
John 9:27 - He said to them: I have told you, and ye did not hear. Why would ye hear again ? Do ye also wish to become his disciples?    
John 9:27 - He said to them, I have already told you, and you did not listen; why do you want to hear it again? why, do you also want to become his disciples?   
John 9:27 - וַיַּעַן אֹתָם כְּבָר אָמַרְתִּי לָכֶם הֲלֹא שְׁמַעְתֶּם וּמַה־לָכֶם לִשְׁמֹעַ שֵׁנִית הֲתַחְפְּצוּ גַם־אַתֶּם לִהְיוֹת תַּלְמִידָיו׃    
John 9:28 - הֵנוּן דֵּין צַחיוּהי וָאמרִין לֵה אַנתּ הוּ תַּלמִידֵה דּהַו חנַן גֵּיר תַּלמִידֵא חנַן דּמוּשֵׁא .   
John 9:28 - But they reviled him, and said to him, Thou art the disciple of him; but we are the disciples of Musha.    
John 9:28 - But they reproached him, and said to him: Thou art his disciple, but we are the disciples of Moses.   
John 9:28 - Then they cursed him, and said to him, You are his disciple, but we are disciples of Moses.   
John 9:28 - וַיְחָרֲפוּ אֹתוֹ וַיֹּאמְרוּ אַתָּה תַלְמִידוֹ וַאֲנַחְנוּ תַּלְמִידָיו שֶׁל־משֶׁה׃   
John 9:29 - ויָדעִינַן דּעַם מוּשֵׁא אַלָהָא מַלֵל להָנָא דֵּין לָא יָדעִינַן מֵן אַימֵכָּא הוּ .   
John 9:29 - And we know that with Musha Aloha spake; but for this, we know not whence he is.    
John 9:29 - And we know that God conversed with Moses; but as for this man, we know not whence he is.   
John 9:29 - And we know that God spoke with Moses; but as for this man, we do not know whence he is.   
John 9:29 - אֲנַחְנוּ יוֹדְעִים כִּי אֶל־משֶׁה דִבֶּר הָאֱלֹהִים וְאֶת־זֶה לֹא יָדַעְנוּ מֵאַיִן הוּא׃   
John 9:30 - ענָא הַו גַּברָא וֵאמַר להוּן בּהָדֵא הו הָכִיל למֵתּדַּמָרוּ דַּאנתּוּן לָא יָדעִין אנתּוּן מֵן אַימֵכָּא הוּ ועַינַי דִּילי פַּתַּח .    
John 9:30 - Answered the man and said to them, At this then we must wonder, that you know not from whence he is, and (yet) mine eyes he hath opened !   
John 9:30 - The man replied and said to them: In this therefore is [something] to be admired, that ye know not whence he is, and yet he hath opened my eyes.   
John 9:30 - The man answered and said to them, This is surprising, that you do not know whence he is, and yet he opened my eyes.    
John 9:30 - וַיַּעַן הָאִישׁ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם דָּבָר נִפְלָא הוּא אֲשֶׁר אַתֶּם לֹא יְדַעְתֶּם מֵאַיִן הוּא וְהוּא פָקַח אֶת־עֵינָי׃   
John 9:31 - יָדעִין חנַן דֵּין דַּאלָהָא בּקָלָא דּחַטָיֵא לָא שָׁמַע אֵלָא למַן דּדָחֵל מֵנֵה ועָבֵד צֵביָנֵה להַו הוּ שָׁמַע .   
John 9:31 - But we know that Aloha the voice of sinners heareth not; but if any man fear him and do his will, him he heareth.    
John 9:31 - Now we know, that God heareth not the voice of sinners; but him that feareth him, and doeth his pleasure, him he heareth.   
John 9:31 - We know that God does not hear the voice of sinners; but he hears the one who fears him and does his will.    
John 9:31 - וְהִנֵּה יָדַעְנוּ כִּי אֶת־הַחַטָּאִים לֹא־יִשְׁמַע אֵל כִּי אִם־אֶת־יְרֵא אֱלֹהִים וְעֹשֵׂה רְצוֹנוֹ אֹתוֹ יִשְׁמָע׃   
John 9:32 - מֵן עָלַם לָא אֵשׁתַּמעַת דּפַתַּח אנָשׁ עַינֵא דּסַמיָא דֵּאתִילֵד .    
John 9:32 - From of old it hath not been heard that a man hath opened the eyes of one born blind.   
John 9:32 - Never hath it been heard, that any one opened the eyes of one born blind.   
John 9:32 - From ages it has never been heard that a man opened the eyes of one who was born blind.   
John 9:32 - מֵעוֹלָם לֹא נִשְׁמָע אֲשֶׁר־פָּקַח אִישׁ עֵינֵי עִוֵּר מֵרָחֶם׃    
John 9:33 - אֵלוּ לָא מֵן אַלָהָא הוָא הָנָא לָא מֵשׁכַּח הוָא הָדֵא למֵעבַּד .    
John 9:33 - If this were not from Aloha, he could not this have done.    
John 9:33 - If this man were not of God, he could not do this thing.   
John 9:33 - If this man were not from God, he could not have done this.   
John 9:33 - לוּלֵא הָיָה זֶה מֵאֵת אֱלֹהִים לֹא הָיָה יָכֹל לַעֲשׂוֹת מְאוּמָה׃    
John 9:34 - ענַו וָאמרִין לֵה אַנתּ כֻּלָכ בַּחטָהֵא אֵתִילֵדּתּ וַאנתּ מַלֵפ אַנתּ לַן וַאפּקוּהי לבַר .   
John 9:34 - They answered and say to him, Thou altogether wast born in sins, and art thou teaching us? And they cast him without.    
John 9:34 - They replied, and said to him: Thou wast wholly born in sins; and dost thou teach us ? And they expelled him.    
John 9:34 - They answered and said to him, You were wholly born in sins, and yet do you teach us? And they cast him out.    
John 9:34 - וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֵן בַּחֲטָאִים נוֹלַדְתָּ כֻלָּךְ וְאַתָּה תְלַמְּדֵנוּ וַיֶּהְדְּפֻהוּ הַחוּצָה׃   
John 9:35 - וַשׁמַע יֵשׁוּע דַּאפּקוּהי לבַר וֵאשׁכּחֵה וֵאמַר לֵה אַנתּ מהַימֵן אַנתּ בַּברֵה דַּאלָהָא .   
John 9:35 - Jeshu heard that they had cast him without, and he found him, and said to him, Dost thou believe on the Son of Aloha ?    
John 9:35 - And Jesus heard that they had expelled him; and he found him, and said to him: Believest thou on the Son of God ?    
John 9:35 - And Jesus heard that they had cast him out; and he found him and said to him, Do you believe in the Son of God?    
John 9:35 - וַיִּשְׁמַע יֵשׁוּעַ כִּי הֲדָפֻהוּ הַחוּצָה וַיִּפְגְּשֵׁהוּ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הֲתַאֲמִין בְּבֶן־הָאָדָם׃   
John 9:36 - ענָא הַו דֵּאתַאסִי וֵאמַר מַנוּ מָרי דֵּאהַימֵן בֵּה .    
John 9:36 - He who had been cured answered and said, Who (is he), my Lord, that I may believe in him ?    
John 9:36 - And he that was healed, answered and said: My Lord, who is he, that I may believe on him?   
John 9:36 - He who was healed answered and said, Who is he, my Lord, so that I may believe in him   
John 9:36 - וַיַּעַן וַיֹּאמַר מִי הוּא־זֶה אֲדֹנִי וְאַאֲמִין בּוֹ׃    
John 9:37 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע חזַיתָּיהי והַו דַּממַלֵל עַמָכ הוּיוּ .    
John 9:37 - Jeshu said to him, Thou hast SEEN him, and He who talketh with thee is He.    
John 9:37 - Jesus said to him: Thou hast seen him, and it is he that talketh with thee.   
John 9:37 - Jesus said to him, You have seen him, and he is the one who is speaking with you.   
John 9:37 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ הֵן־רָאִיתָ אֹתוֹ וְהַמְדַבֵּר אֵלֶיךָ הִנֵּה זֶה הוּא׃   
John 9:38 - הוּ דֵּין אֵמַר מהַימֵן אנָא מָרי וַנפַל סגֵד לֵה .   
John 9:38 - He said, I believe, my Lord ! And, falling, he adored him.    
John 9:38 - And he said: My Lord, I believe: and he fell down, and worshipped him.   
John 9:38 - He said, I do believe, my Lord; and he fell down and worshipped him.   
John 9:38 - וַיֹּאמֶר אֲנִי מַאֲמִין אֲדֹנִי וַיִּשְׁתַּחוּ לוֹ׃    
John 9:39 - וֵאמַר יֵשׁוּע לדִינֵה דּעָלמָא הָנָא אֵתִית דַּאילֵין דּלָא חָזֵין נֵחזוּן וַאילֵין דּחָזֵין נֵסמוּן .   
John 9:39 - Jeshu said to them, For the judgment of this world am I come, that they who see not may see, and they who see may be made blind.   
John 9:39 - And Jesus said: For the judgment of this world, have I come; that they who see not, might see; and that they who see, might become blind.   
John 9:39 - Then Jesus said to him, I have come for the judgment of this world, so that those who cannot see may see, and those who see may become blind.   
John 9:39 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֲנִי בָאתִי לָעוֹלָם הַזֶּה לָדִין לְמַעַן יִרְאוּ הַעִוְרִים וְהָרֹאִים יִהְיוּ לְעִוְרִים׃   
John 9:40 - וַשׁמַעו מֵן פּרִישֵׁא אַילֵין דּעַמֵה הוַו הָלֵין וֵאמַרו לֵה למָא אָפ חנַן סמַיָא חנַן .   
John 9:40 - And some of the Pharishee who were with him heard these (words), and they said to him, Are we blind also?    
John 9:40 - And [some] of those Pharisees who were with him, heard these things; and they said to him: How? Are we also blind ?    
John 9:40 - When some of the Pharisees who were with him heard these words, they said to him, Why, are we also blind?    
John 9:40 - וַאֲשֶׁר הָיוּ עִמּוֹ מִן־הַפְּרוּשִׁים שָׁמְעוּ דְבָרָיו וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֲַגַם אֲנַחְנוּ עִוְרִים׃   
John 9:41 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵלוּ סמַיָא הוַיתּוּן לַיתּ הוָת לכוּן חטִיתָא הָשָׁא דֵּין אָמרִין אנתּוּן דּחָזֵינַן מֵטֻל הָנָא חטִיתכוּן קַיָמָא הי .    
John 9:41 - Jeshu saith to them, If blind you were, you would have no sin; but now you say, We see: therefore your sin is confirmed.    
John 9:41 - Jesus said to them: If ye were blind, ye would be without sin; but now ye say, We see; therefore your sin is established.    
John 9:41 - Jesus said to them, If you were blind, you would have no sin; but now you say, We see; because of this your sin remains.    
John 9:41 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לוּ הֱיִיתֶם עִוְרִים לֹא־הָיָה בָכֶם חֵטְא וְעַתָּה אֲמַרְתֶּם פִּקְחִים אֲנַחְנוּ וְתַעֲמֹד חַטַּאתְכֶם׃    
John 10:1 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דּלָא עָאֵל מֵן תַּרעָא לַטיָרָא דּעָנָא אֵלָא סָלֵק מֵן דּוּכָּא אחרָניָא הַו גַּנָבָא הוּ וגַיָסָא .    
John 10:1 - AMEN, amen, I say to you, Whosoever entereth not by the door into the fold of the flock, but ascendeth by another place, he is a thief and a robber.   
John 10:1 - Verily, verily, I say to you, That he who doth not enter by the door into the fold of the flock, but climbeth up in some other place, he is a thief and a robber.   
John 10:1 - TRULY, truly, I say to you, He who does not enter by the door into the sheepfold, but climbs up from another place, is a thief and a bandit.   
John 10:1 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִישׁ אֲשֶׁר לֹא־יָבוֹא דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר אֶל־מִכְלָא הַצֹּאן כִּי אִם־יַעֲלֶה בְּדֶרֶךְ אַחֵר גַּנָּב הוּא וּפָרִיץ׃   
John 10:2 - הַו דֵּין דּעָאֵל מֵן תַּרעָא רָעיָא הוּ דּעָנָא .   
John 10:2 - But he who entereth by the door, he is the shepherd of the flock.   
John 10:2 - But he that entereth by the door, is the shepherd of the flock.   
John 10:2 - But he who enters by the door, is the shepherd of the sheep.   
John 10:2 - וַאֲשֶׁר יָבוֹא דֶּרֶך הַשָּׁעַר הוּא רֹעֵה הַצֹּאן׃    
John 10:3 - וַלהָנָא נָטַר תַּרעָא פָּתַח לֵה תַּרעָא ועָנָא שָׁמעָא קָלֵה ועֵרבַּוהי קָרֵא בַּשׁמָהַיהוּן ומַפֵּק להוּן .   
John 10:3 - And to him the keeper of the gate openeth the gate, and the flock heareth his voice, and his sheep he calleth by their names, and he leadeth them forth;   
John 10:3 - And to him the door-keeper openeth the door; and the sheep hear his voice. And he calleth the sheep by their names, and leadeth them out.   
John 10:3 - To him the door-keeper opens the door; and the sheep hear his voice; and he calls his own sheep by their names and brings them out.   
John 10:3 - לוֹ יִפְתַּח שֹׁמֵר הַפֶּתַח וְהַצֹּאן אֶת־קֹלוֹ תִשְׁמַעְנָה וְהוּא לְצֹאנוֹ בְּשֵׁם יִקְרָא וְיוֹצִיאֵם׃   
John 10:4 - ומָא דַּאפֵּק עָנֵה קדָמֵיה אָזֵל ועֵרבַּוהי דִּילֵה אָזִלין בָּתרֵה מֵטֻל דּיָדעִין קָלֵה .   
John 10:4 - and when his flock hath gone forth, he goeth before it, and his sheep follow him, because they know his voice.    
John 10:4 - And when he hath led out his flock, he goeth before it; and his sheep follow him, because they know his voice.    
John 10:4 - And when he has brought out his sheep, he goes before them; and his own sheep follow him, because they know his voice.    
John 10:4 - וְאַחֲרֵי הוֹצִיאוֹ אֶת־צֹאנוֹ יַעֲבֹר לִפְנֵיהֶן וְהַצֹּאן הֹלְכוֹת אַחֲרָיו כִּי יָדְעוּ אֶת־קוֹלוֹ׃   
John 10:5 - בָּתַר נוּכרָיָא דֵּין לָא אָזָלא עָנָא אֵלָא עָרקָא מֵנֵה דּלָא יָדעָא קָלֵה דּנוּכרָיָא .   
John 10:5 - But after a stranger the flock goeth not, but it fleeth from him; for it knoweth not the voice of a stranger.    
John 10:5 - But after a stranger the flock will not follow, but it fleeth from him; because it knoweth not the voice of a stranger.    
John 10:5 - The sheep do not follow a stranger, but they run away from him; because they do not know the voice of a stranger.    
John 10:5 - וְאַחֲרֵי זָר לֹא תֵלַכְנָה כִּי אִם תִּבְרַחְנָה מִפָּנָיו אֶת־קוֹל הַזָּרִים לֹא יָדָעוּ׃   
John 10:6 - הָדֵא פֵּלֵאתָא אֵמַר להוּן יֵשׁוּע הֵנוּן דֵּין לָא יִדַעו מָנָא מַלֵל עַמהוּן .   
John 10:6 - This parable spake Jeshu to them, but they knew not what he said with them.    
John 10:6 - This allegory spake Jesus to them; but they knew not what he said to them.   
John 10:6 - Jesus spoke this parable to them; but they did not understand what he was telling them.   
John 10:6 - הַמָּשָׁל הַזֶּה דִּבֶּר יֵשׁוּעַ בְּאָזְנֵיהֶם וְהֵמָּה לֹא יָדְעוּ מָה הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶם׃   
John 10:7 - אָמַר להוּן דֵּין תּוּב יֵשׁוּע אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דֵּאנָא אנָא תַּרעֵה דּעָנָא .   
John 10:7 - Jeshu saith to them again, Amen, amen, I say to you, I am the gate of the flock;   
John 10:7 - And Jesus said to them again: Verily, verily, I say to you, That I am the door of the flock.   
John 10:7 - Jesus said to them again, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep.   
John 10:7 - וַיּוֹסֶף יֵשׁוּעַ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אֲנִי הוּא פֶּתַח הַצֹּאן׃   
John 10:8 - וכֻלהוּן אַילֵין דֵּאתַו גַּנָבֵא אֵנוּן וגַיָסֵא אֵלָא לָא שֵׁמעַת אֵנוּן עָנָא .   
John 10:8 - and all those who have come were thieves and robbers, but the flock heard them not.   
John 10:8 - All those who have come, were thieves and robbers: but the flock did not hear them.   
John 10:8 - All who have come are thieves and bandits, if the sheep did not hear them.   
John 10:8 - כֹּל אֲשֶׁר בָּאוּ לְפָנַי גַּנָּבִים הֵמָּה וּפָרִיצִים וְהַצֹּאן לֹא־שָׁמְעוּ לְקוֹלָם׃   
John 10:9 - אֵנָא אנָא תַּרעָא ובִי אֵן אנָשׁ נֵעוּל נִחֵא ונֵעוּל ונֵפּוּק ורֵעיָא נֵשׁכַּח .   
John 10:9 - I am the gate; by me if any man enter, he shall live and shall come in, and go out, and find pasture.   
John 10:9 - I am the door: and if any enter by me, he will live, and will come in and go out, and will find pasture.   
John 10:9 - I am the door; if any man enter by me, he shall live, and he shall come in and go out and find pasture.   
John 10:9 - אָנֹכִי הַפָּתַח אִישׁ כִּי־יָבוֹא בִי יִוָּשֵׁעַ וּבְצֵאתוֹ וּבְבוֹאוֹ יִמְצָא מִרְעֶה׃   
John 10:10 - גַּנָבָא לָא אָתֵא אֵלָא דּנֵגנוּב וַדנֵקטוּל וַדנַובֵּד אֵנָא אֵתִית דּחַיֵא נֵהווּן להוּן ומֵדֵּם דּיַתִּיר נֵהוֵא להוּן .   
John 10:10 - The thief cometh not but to steal and to kill and destroy: I am come that they may have life, and that which is more.    
John 10:10 - The thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy. I have come, that they may have life, and may have that which is excellent.   
John 10:10 - A thief does not come, except to steal and kill and destroy; I have come that they might have life, and have it abundantly.   
John 10:10 - הַגַּנָּב לֹא יָבוֹא כִּי אִם־לִגְנוֹב וְלַהֲרוֹג וּלְאַבֵּד וַאֲנִי בָאתִי לְהָבִיא לָהֶם חַיִּים וּמְלֹא סִפְקָם׃   
John 10:11 - אֵנָא אנָא רָעיָא טָבָא רָעיָא טָבָא נַפשֵׁה סָאֵם חלָפ עָנֵה .    
John 10:11 - I am the good shepherd, and the good shepherd his life layeth down for his flock.   
John 10:11 - I am a good shepherd. A good shepherd exposeth his life for the sheep.   
John 10:11 - I am the good shepherd; a good shepherd risks his life for the sake of his sheep.   
John 10:11 - אָנֹכִי הוּא הָרֹעֶה הַטּוֹב הָרֹעֶה הַטּוֹב יִתֵּן אֶת־נַפְשׁוֹ בְּעַד צֹאנוֹ׃   
John 10:12 - אַגִירָא דֵּין דּלָא הוָא רָעיָא ולַו דִּילֵה אֵנוּן עֵרבֵּא מָא דַּחזָא דּאִבָא דָּאתֵא שָׁבֵק עָנָא ועָרֵק וָאתֵא דּאִבָא חָטֵפ וַמבַדַּר לָה לעָנָא .   
John 10:12 - The hireling who is not the shepherd, and whose the sheep are not, when he seeth the wolf coming, leaveth the flock and fleeth; and the wolf cometh ravaging and destroying the flock.   
John 10:12 - But a hireling, who is not the shepherd, and to whom the sheep do not belong, when he seeth the wolf coming, leaveth the flock, and fleeth; and the wolf cometh, and teareth, and disperseth the flock.    
John 10:12 - But the hired person, who is not the shepherd, and who is not the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, leaves the sheep and runs away; and the wolf comes and seizes and scatters the sheep.   
John 10:12 - וְהַשָּׂכִיר אֲשֶׁר לֹא רֹעֶה הוּא וְהַצֹּאן לֹא־צֹאנוֹ הוּא יִרְאֶה כִּי־בָא הַזְּאֵב וְעָזַב אֶת־הַצֹּאן וָנָס וְהַזְּאֵב יַחֲטֹף וְהֵפִיץ אֶת־הַצֹּאן׃   
John 10:13 - אַגִירָא דֵּין עָרֵק מֵטֻל דַּאגִירָא הוּ ולָא בּטִיל לֵה עַל עָנָא .    
John 10:13 - But the hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the flock.   
John 10:13 - And a hireling fleeth, because he is a hireling, and hath no concern for the flock.   
John 10:13 - The hired person runs away, because he is hired, and he does not care for the sheep   
John 10:13 - הַשָּׂכִיר יָנוּס כִּי שָׂכִיר הוּא וְלֹא יִדְאַג לַצֹּאן׃    
John 10:14 - אֵנָא אנָא רָעיָא טָבָא ויָדַע אנָא לדִילי ומֵתִידַע אנָא מֵן דִּילי .    
John 10:14 - I am the good shepherd, and know my own, and am known of my own.   
John 10:14 - I am a good shepherd; and I know my own [sheep], and am known by my own.   
John 10:14 - I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me.   
John 10:14 - אֲנִי הָרֹעֶה הַטּוֹב וְיָדַעְתִּי אֵת אֲשֶׁר־לִי וְנוֹדַעְתִּי לַאֲשֶׁר לִי׃   
John 10:15 - אַיכַּנָא דּיָדַע לִי אָבי וֵאנָא יָדַע אנָא לָאבי ונַפשׁי סָאֵם אנָא חלָפ עָנָא .   
John 10:15 - As my Father knoweth me (and) I know my Father, and my life I lay down for the flock.   
John 10:15 - As my Father knoweth me, so know I my Father; and I expose my life for the flock.   
John 10:15 - Just as my Father knows me, I also know my Father; and I lay down my life for the sake of the sheep.   
John 10:15 - כַּאֲשֶׁר הָאָב יֹדֵעַ אֹתִי וַאֲנִי יָדַעְתִּי אֶת־הָאָב וְאֶת־נַפְשִׁי אֶתֵּן בְּעַד הַצֹּאן׃   
John 10:16 - אִית לִי דֵּין אָפ עֵרבֵּא אחרָנֵא אַילֵין דּלָא הוַו מֵן טיָרָא הָנָא וָאפ להוּן וָלֵא לִי למַיתָּיוּ אֵנוּן ונֵשׁמעוּן קָלי ותֵהוֵא עָנָא כֻּלָה חדָא וחַד רָעיָא .   
John 10:16 - But I have other sheep also which are not of this fold; and these also it behoveth me to bring, and they will hear my voice, and all shall become one flock and one shepherd.   
John 10:16 - And I have other sheep, which are not of this fold: and them also I must bring; and they will hear my voice; and the whole will be one flock, and one shepherd.   
John 10:16 - I have other sheep also, which are not of this fold; them also I must bring, and they will hear my voice; and all the sheep will become one flock and one shepherd.   
John 10:16 - וְצֹאן אֲחֵרוֹת יֶשׁ־לִי אֲשֶׁר אֵינָן מִן־הַמִּכְלָה הַזֹּאת וְעָלַי לְנַהֵל גַּם־אֹתָן וְתִשְׁמַעְנָה קוֹלִי וְהָיָה עֵדֶר אֶחָד וְרֹעֶה אֶחָד׃    
John 10:17 - מֵטֻל הָנָא אָבי רָחֵם לִי דֵּאנָא סָאֵם אנָא נַפשׁי דּתוּב אֵסבִיה .    
John 10:17 - On this account my Father loveth me, because I lay down my life again to take it.   
John 10:17 - For this cause my Father loveth me, that I lay down my life, to resume it again.   
John 10:17 - This is why my Father loves me, because I lay down my life, so that I may take it up again.   
John 10:17 - עַל־כֵּן אֹהֵב אֹתִי אָבִי כִּי אֶת־נַפְשִׁי אֶתֵּן לְמַעַן אָשׁוּב וְאֶקָּחֶהָ׃   
John 10:18 - לָא הוָא אנָשׁ שָׁקֵל לָה מֵני אֵלָא אֵנָא סָאֵם אנָא לָה מֵן צֵביָני שַׁלִיט אנָא גֵּיר דַּאסִימִיה ושַׁלִיט אנָא דּתוּב אֵסבִיה דּהָנָא פּוּקדָּנָא קַבּלֵת מֵן אָבי .   
John 10:18 - No man taketh it away from me, but I lay it down from my will; for I am able to lay it down, and I am able to take it again; for this commandment have I received from my Father.    
John 10:18 - There is no one that taketh it from me; but I lay it down of my own pleasure: for I have authority to lay it down, and authority to resume it again; because I have received this command from my Father.   
John 10:18 - No man takes it away from me, but I lay it down of my own will. Therefore I have the power to lay it down, and I have the power to take it up again. This command I received from my Father.    
John 10:18 - וְאִישׁ לֹא יִקָּחֶנָּה מֵאִתִּי כִּי אִם־אֲנִי מֵעַצְמִי אֶתְּנֶנָּה יֶשׁ־בְּיָדִי לָתֵת אֹתָהּ וּבְיָדִי לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ הַמִּצְוָה הַזֹּאת קִבַּלְתִּי מֵעִם אָבִי׃   
John 10:19 - וַהוָת תּוּב פָּלגּוּתָא בַּינַי יִהוּדָיֵא מֵטֻל מֵלֵא הָלֵין .    
John 10:19 - And there was again a division among the Jihudoyee because of his words:   
John 10:19 - And again there was a division among the Jews, on account of these sayings.   
John 10:19 - There was again a division among the Jews because of these sayings.   
John 10:19 - וַתְּהִי מַחֲלֹקֶת גַּם־בַּפַּעַם הַזֹּאת בֵּין הַיְּהוּדִים עַל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃   
John 10:20 - וָאמרִין הוַו סַגִּיֵאא מֵנהוּן דּדַיוָא אִית לֵה ומֵשׁנָא שׁנָא מָנָא שָׁמעִין אנתּוּן לֵה .   
John 10:20 - and many of them said, He has a devil, and is altogether insane, [Meshno sheno: Conf. SCHAFF. in voc. et BUXTORF. Thes. ii. 16.] why do you hear him ?    
John 10:20 - And many of them said: He hath a demon, and is wholly beside himself; why hear ye him?   
John 10:20 - And many of them said, He is insane and rambles; why do you listen to him?   
John 10:20 - וַיֹּאמְרוּ רַבִּים מֵהֶם שֵׁד בּוֹ וּמְשֻׁגָּע הוּא לָמָּה תִשְׁמְעוּ אֵלָיו׃   
John 10:21 - אחרָנֵא דֵּין אָמרִין הוַו הָלֵין מֵלֵא לָא הוַי דּדַיוָנָא למָא דַּיוָא מֵשׁכַּח עַינֵא דּסַמיָא לַמפַתָּחוּ .   
John 10:21 - But others said, These words are not of a demoniac: how can a devil open the eyes of the blind ?    
John 10:21 - But others said: These are not the discourses of a demoniac: can a demon open the eyes of one blind ?    
John 10:21 - Others said, These are not the words of a crazy man. Why, can a crazy man open the eyes of the blind?   
John 10:21 - וַאֲחֵרִים אָמְרוּ דְּבָרָיו אֵינָם כְּדִבְרֵי אִישׁ אֲשֶׁר שֵׁד בּוֹ הֲיוּכַל שֵׁד לִפְקֹחַ עֵינֵי עִוְרִים׃   
John 10:22 - הוָא דֵּין עאִדָא דּחוּדָתָא בֻּאורִשׁלֵם וסַתוָא הוָא .    
John 10:22 - IT was the feast of the renovation at Urishlem,   
John 10:22 - And the feast of the dedication was [held] at Jerusalem, and it was winter.   
John 10:22 - Then came the feast of dedication at Jerusalem, and it was winter.   
John 10:22 - וַיְהִי חֲנֻכָּה בִּירוּשָׁלָיִם וְהָעֵת סְתָיו׃    
John 10:23 - וַמהַלֵכ הוָא יֵשׁוּע בּהַיכּלָא בֵּאסטוָא דַּשׁלֵימוּן .    
John 10:23 - and it was winter. And Jeshu walked in the temple in the portico of Shelumun.   
John 10:23 - And Jesus walked in the temple, in the porch of Solomon.   
John 10:23 - And Jesus was walking in the temple in Solomon's porch.   
John 10:23 - וְיֵשׁוּעַ מִתְהַלֵךְ בַּמִּקְדָּשׁ בְּאוּלָם שֶׁל־שְׁלֹמֹה׃    
John 10:24 - וחַדרוּהי יִהוּדָיֵא וָאמרִין לֵה עדַמָא לֵאמַתי נָסֵב אַנתּ נַפשַׁן אֵן אַנתּ הוּ משִׁיחָא אֵמַר לַן גַּליָאיִת .   
John 10:24 - And the Jihudoyee surrounded him, saying to him, How long takest thou our souls ? If thou art the Meshicha, tell us openly.    
John 10:24 - And the Jews gathered around him; and said to him: how long holdest thou our mind in suspense? If thou art the Messiah, tell us plainly.   
John 10:24 - Then the Jews surrounded him and said to him, How long do you vex our soul with uncertainty? If you are the Christ, tell us openly.   
John 10:24 - וַיָּסֹבּוּ אֹתוֹ הַיְּהוּדִים וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו עַד־אָנָה תַּתְלֶה אֶת־נַפְשֵׁנוּ אִם־הַמָּשִׁיחַ אַתָּה אֱמָר־נָא וְנִשְׁמְעָה בְאָזְנֵינוּ׃    
John 10:25 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן אֵמרֵת לכוּן ולָא מהַימנִין אנתּוּן וַעבָדֵא דֵּאנָא עָבֵד אנָא בַּשׁמֵה דָּאבי הֵנוּן סָהדִּין עלַי .   
John 10:25 - Jeshu answered and said to them, I have told you, and you believe not. The works that I do in the name of my Father, these witness for me.   
John 10:25 - Jesus answered, and said to them: I have told you, and ye did not believe. The works which I do in the name of my Father, they testify of me   
John 10:25 - Jesus answered and said to them, I have told you, but you do not believe; yet the works which I do, in the name of my Father, testify of me.   
John 10:25 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ הֵן הִגַּדְתִּי אֲלֵיכֶם וְלֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר־אֲנִי עֹשֶׂה בְּשֵׁם אָבִי הֵם יָעִידוּ עָלָי׃    
John 10:26 - אֵלָא אַנתּוּן לָא מהַימנִין אנתּוּן מֵטֻל דּלָא הוַיתּוּן מֵן עֵרבַּי אַיכַּנָא דֵּאמרֵת לכוּן .   
John 10:26 - But you believe not, because you are not of my sheep, (even) as I told you.   
John 10:26 - But ye do not believe, because ye are not of my sheep, as I have said to you.   
John 10:26 - But you do not believe, because you are not of my sheep, just as I told you.   
John 10:26 - וְאַתֶּם לֹא תַאֲמִינוּ כִּי לֹא מִצֹּאנִי אַתֶּם כַּאֲשֶׁר אָמַרְתִּי לָכֶם׃   
John 10:27 - עֵרבֵּא דִּילי קָלי שָׁמעִין וֵאנָא יָדַע אנָא להוּן והֵנוּן אָתֵין בָּתַרי .   
John 10:27 - My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me;   
John 10:27 - My sheep hear my voice: and I know them: and they go after me.   
John 10:27 - My own sheep hear my voice, and I know them, and they follow me;   
John 10:27 - צֹאנִי תִּשְׁמַעְנָה אֶת־קוֹלִי וַאֲנִי יְדַעְתִּין וְאַחֲרַי תֵּלַכְנָה׃   
John 10:28 - וֵאנָא יָהֵב אנָא להוּן חַיֵא דַּלעָלַם ולָא נאִבדּוּן לעָלַם ולָא אנָשׁ נֵחטוּפ אֵנוּן מֵן אִידַי .   
John 10:28 - and I give to them the life which is eternal, and they shall not perish for ever, and no man shall snatch them from my hands.   
John 10:28 - And I give to them life eternal: and they will never be lost: nor will any one pluck them from my hand.   
John 10:28 - And I give to them eternal life; and they will never perish, and no man will snatch them from my hands.   
John 10:28 - וַאֲנִי אֶתֵּן לָהֶן חַיֵּי עוֹלָם וְלֹא תֹאבַדְנָה לָנֶצַח וְאִישׁ לֹא־יַחֲטֹף אֶתְהֶן מִיָּדִי׃   
John 10:29 - אָבי גֵּיר דּיַהב לִי מֵן כֻּל רַב הוּ ולָא אנָשׁ מֵשׁכַּח דּמֵן אִידֵה דָּאבי נֵחטוּפ .   
John 10:29 - For my Father who gave them to me than all is greater; and no man from the hand of my Father can snatch them.    
John 10:29 - For my Father, who gave [them] to me, is greater than all; nor can any pluck from my Father's hand.   
John 10:29 - For my Father who gave them to me is greater than all; and no man can snatch anything from my Father's hand.    
John 10:29 - הָאָב אֲשֶׁר נְתָנָן לִי גָּדוֹל הוּא עַל־כֹּל וְאִישׁ לֹא־יַחֲטֹף אֶתְהֶן מִיַּד הָאָב׃   
John 10:30 - אֵנָא וָאבי חַד חנַן .   
John 10:30 - I and my Father are One.   
John 10:30 - I and my Father are one.   
John 10:30 - I and my Father are one in accord.    
John 10:30 - אֲנִי וְאָבִי אֶחָד אֲנָחְנוּ׃   
John 10:31 - וַשׁקַלו תּוּב יִהוּדָיֵא כּאִפֵא למֵרגּמֵה .   
John 10:31 - And again the Jihudoyee took up stones to stone him.    
John 10:31 - And again the Jews took up stones, to stone him.   
John 10:31 - Then the Jews again took up stones to stone him.   
John 10:31 - אָז יָרִימוּ הַיְּהוּדִים אֲבָנִים כְּפַעַם־בְּפַעַם לְסָקְלוֹ׃    
John 10:32 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע סַגִּיֵאא עבָדֵא שַׁפִּירֵא מֵן לוָת אָבי חַוִיתכוּן מֵטֻל אַינָא עבָדָא מֵנהוּן רָגמִין אנתּוּן לִי .   
John 10:32 - Jeshu saith to them, Many good works from my Father have I showed you: on account of which of these works do you stone me ?   
John 10:32 - Jesus said to them: Many good works have I showed you from my Father; for which of those works do ye stone me?    
John 10:32 - Jesus said to them, I have shown you many good works from my Father; for which one of them do you stone me    
John 10:32 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ מַעֲשִׂים טוֹבִים רַבִּים הֶרְאֵיתִי אֶתְכֶם מֵאֵת אָבִי מַה הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר עָלָיו תִּסְקְלֻנִי׃   
John 10:33 - אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא לָא הוָא מֵטֻל עבָדֵא שַׁפִּירֵא רָגמִין חנַן לָכ אֵלָא מֵטֻל דַּמגַדֵּפ אַנתּ וכַד אִיתַיכּ בַּר אנָשָׁא עָבֵד אַנתּ נַפשָׁכ אַלָהָא .   
John 10:33 - The Jihudoyee say to him, Not on account of the good works do we stone thee, but because thou blasphemest; thou, being a son of man, making thyself Aloha.    
John 10:33 - The Jews said to him: It is not on account of good works, that we stone thee: but because thou blasphemest; and, whilst thou art a man, thou makest thyself God.   
John 10:33 - The Jews said to him, It is not because of the good works we stone you, but because you blaspheme; for while you are only a man, you make yourself God.   
John 10:33 - וַיַּעֲנוּ הַיְּהוּדִים אֹתוֹ לֵאמֹר עַל־מַעֲשֶׂה טוֹב לֹא נִסְקֹל אֹתָךְ כִּי אִם־עַל־גַּדֶּפְךָ אֶת־אֱלֹהִים וְעַל־אֲשֶׁר אָדָם אַתָּה וַתַּעַשׂ עַצְמְךָ אֱלֹהִים׃   
John 10:34 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע לָא הוָא הָכַנָא כּתִיב בּנָמוּסכוּן דֵּאנָא אֵמרֵת דַּאלָהֵא אַנתּוּן .   
John 10:34 - Jeshu saith to them, Is it not written in your law, I said, Ye are Alohee ?   
John 10:34 - Jesus said to them: Is it not written in your law, I have said, Ye are gods?   
John 10:34 - Jesus said to them, Is it not so written in your law, I said, you are gods?   
John 10:34 - וַיַּעַן אֹתָם יֵשׁוּעַ הֲלֹא כָתוּב בְּתוֹרַתְכֶם אֲנִי אָמַרְתִּי אֱלֹהִים אַתֶּם׃   
John 10:35 - אֵן להָנוּן אֵמַר אַלָהֵא מֵטֻל דַּלוָתהוּן הוָת מֵלתָא דַּאלָהָא ולָא מֵשׁכַּח כּתָבָא דּנֵשׁתּרֵא .   
John 10:35 - If them he calleth Alohee, because with them was the word of Aloha, and the scripture cannot be loosed,   
John 10:35 - If he called them gods, because the word of God was with them, and the scripture cannot be nullified;   
John 10:35 - If he called them gods, because the word of God was with them, and the scripture cannot be broken;   
John 10:35 - הֵן יִקָּרֵא אֱלֹהִים לְמִי שֶׁהָיָה דְּבַר הָאֱלֹהִים אֲלֵיהֶם וְהַכָּתוּב לֹא־יוּפָר׃   
John 10:36 - לַאינָא דַּאבָא קַדּשֵׁה ושַׁדּרֵה לעָלמָא אַנתּוּן אָמרִין אנתּוּן דַּמגַדֵּפ אַנתּ עַל דֵּאמרֵת לכוּן דַּברֵה אנָא דַּאלָהָא .   
John 10:36 - to him whom the Father hath sanctified and sent into the world, say you, Thou blasphemest, because I have said to you, I am the Son of Aloha ?   
John 10:36 - do ye say to him, whom the Father, hath sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said to you, I am the Son of God?   
John 10:36 - Yet to the one whom the Father sanctified and sent to the world, you say, You blaspheme, just because I said to you, I am the Son of God.   
John 10:36 - וְאֵיךְ תֹּאמְרוּ לַאֲשֶׁר קִדְּשׁוֹ הָאָב וַיִּשְׁלָחֵהוּ לָעוֹלָם מְגַדֵּף אָתָּה יַעַן אָמַרְתִּי בֵּן־אֱלֹהִים אָנִי׃   
John 10:37 - אֵלָא עָבֵד אנָא עבָדֵא דָּאבי לָא תּהַימנוּנָני .   
John 10:37 - And if I do not the works of my Father, believe me not;   
John 10:37 - And if I do not the works of my Father, believe me not.   
John 10:37 - If I am not doing the works of my Father, do not believe me.   
John 10:37 - אִם־לֹא אֶעֱשֶׂה אֶת־מַעֲשֵׂי אָבִי אַל־תַּאֲמִינוּ לִי׃    
John 10:38 - אֵן דֵּין עָבֵד אנָא אָפֵן לִי לָא מהַימנִין אנתּוּן להוּן לַעבָדֵא הַימֵנו דּתֵדּעוּן וַתהַימנוּן דָּאבי בִּי וֵאנָא בָּאבי .   
John 10:38 - but if I do, though you believe not me, the works believe, that you may know and believe that the Father is in me, and (that) I (am) in the Father.   
John 10:38 - But if I do [them], although ye believe not me, yet believe the works; that ye may know and believe, that my Father is in me, and I in my Father.   
John 10:38 - But if I am doing them, even though you do not believe in me, believe in the works; so that you may know and believe that my Father is with me and I am with my Father.   
John 10:38 - וְאִם־עֹשֶׂה אֲנִי גַּם אִם לֹא־תַאֲמִינוּ לִי הַאֲמִינוּ לְמַעֲשָׂי לְמַעַן תֵּדְעוּ וְתַאֲמִינוּ כִּי־בִי הָאָב וַאֲנִי בּוֹ׃    
John 10:39 - וַבעַו הוַו תּוּב דּנֵאחדּוּנָיהי וַנפַק לֵה מֵן בֵּית אִידַיהוּן .    
John 10:39 - And they sought again to apprehend him; but he went forth from among their hands:   
John 10:39 - And again they sought to lay hold of him; but he escaped out of their hands;   
John 10:39 - And they wanted again to seize him; but he escaped from their hands.   
John 10:39 - אָז יָשׁוּבוּ וִיבַקְשׁוּ לְתָפְשׂוֹ וַיִּמָלֵט מִיָּדָם׃    
John 10:40 - וֵאזַל לֵה לעֵברָא דּיוּרדּנָן לדוּכּתָא אַיכָּא דּאִיתַוהי הוָא יוּחַנָן מֵן קדִים כַּד מַעמֵד הוָא וַהוָא תַּמָן .   
John 10:40 - and he went beyond Jurdan, to the place where Juchanon at first had baptized, and was there.   
John 10:40 - and retired to the other side of the Jordan, to the place where John at first baptized, and tarried there.    
John 10:40 - And he went away to the Jordan crossing, to the place where John was, where he first baptized; and he remained there.    
John 10:40 - וַיֵּלֶךְ וַיָּשָׁב אֶל־עֵבֶר הַיַּרְדֵּן אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הִטְבִּיל־שָׁם יוֹחָנָן בַּתְּחִלָּה וַיֵּשֶׁב שָׁם׃   
John 10:41 - וֵאתַו אנָשָׁא סַגִּיֵאא לוָתֵה וָאמרִין הוַו דּיוּחַנָן אָפ לָא חדָא אָתָא עבַד כֻּלמֵדֵּם דֵּין דֵּאמַר יוּחַנָן עַל גַּברָא הָנָא שַׁרִיר הוּ .    
John 10:41 - And many came to him, and said, Juchanon did not one sign; but every thing which Juchanon said concerning this man was true.   
John 10:41 - And many persons came to him: and they said, John indeed wrought not even one sign; but every thing that John said of his man, was true.   
John 10:41 - And many men came to him and said, John did not perform a single miracle; but everything which John said concerning this man is true.   
John 10:41 - וַיָּבֹאוּ אֵלָיו רַבִּים וַיֹּאמְרוּ הִנֵּה יוֹחָנָן לֹא־עָשָׂה אוֹת אֲבָל כָּל־אֲשֶׁר דִּבֶּר יוֹחָנָן עַל־הָאִישׁ הַזֶּה אֱמֶת הוּא׃    
John 10:42 - וסַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה .   
John 10:42 - And many believed in him.    
John 10:42 - And many believed on him.    
John 10:42 - And many believed in him.    
John 10:42 - וַיַּאֲמִינוּ בוֹ רַבִּים בַּמָּקוֹם הַהוּא׃    
John 11:1 - אִית הוָא דֵּין חַד דַּכרִיה לָעָזַר מֵן בֵּית‌עַניָא קרִיתָא אַחוּה דּמַריַם וַדמָרתָּא .   
John 11:1 - BUT a certain man was sick, Loozar, of the village Bethania: (he was) the brother of Mariam and of Martha.   
John 11:1 - And a certain man was sick, Lazarus of the town of Bethany, the brother of Mary and Martha.   
John 11:1 - NOW there was a man who was sick, Lazarus of the town of Bethany, the brother of Mary and Martha.   
John 11:1 - וַיְהִי אִישׁ חוֹלֶה וְהוּא לַעְזָר מִבֵּית־הִינִי כְּפַר מִרְיָם וּמָרְתָא אֲחוֹתָהּ׃   
John 11:2 - מַריַם דֵּין הָדֵא אִיתֵיה הָי דּמֵשׁחַת בּבֵסמָא רֵגלַוהי דּיֵשׁוּע ושַׁויַת בּסַערָה אַחוּה הוָא דּהָדֵא לָעָזַר דַּכרִיה הוָא .   
John 11:2 - It was that Mariam who anointed with balsam the feet of Jeshu, and wiped (them) with her hair, whose brother this Loozar was who was sick.   
John 11:2 - It was that Mary who anointed the feet of Jesus with perfume, and wiped [them] with her hair, whose brother Lazarus was sick.   
John 11:2 - This is the Mary who anointed the feet of Jesus with perfume and wiped them with her hair. Lazarus who was sick, was her brother.   
John 11:2 - הִיא מִרְיָם אֲשֶׁר אֶת־הָאָדוֹן בְּמִרְקַחַת וַתְּנַגֵּב אֶת־רַגְלָיו בְּשַׂעֲרוֹתֶיהָ וְלַעְזָר אָחִיהָ הוּא חָלָה׃   
John 11:3 - ושַׁדַּרֵין תַּרתַּיהֵין אַחוָתֵה לוָת יֵשׁוּע וָאמרָן מָרַן הָא הַו דּרָחֵם אַנתּ כּרִיה .   
John 11:3 - And his two sisters sent unto Jeshu, saying, Our Lord, he whom thou lovest is sick.   
John 11:3 - And his two sisters sent to Jesus, and said: Our Lord, he whom thou lovest is sick.   
John 11:3 - His two sisters therefore sent to Jesus, saying, Our Lord, behold, the one whom you love is sick.   
John 11:3 - וַתִּשְׁלַחְנָה אַחְיוֹתָיו אֵלָיו לֵאמֹר אֲדֹנִי הִנֵּה אֲשֶׁר אָהַבְתָּ חֹלֶה הוּא׃   
John 11:4 - יֵשׁוּע דֵּין אֵמַר הָנָא כּוּרהָנָא לָא הוָא דּמַותָּא אֵלָא חלָפ תֵּשׁבּוּחתָּא דַּאלָהָא דּנֵשׁתַּבַּח בּרֵה דַּאלָהָא מֵטֻלָתֵה .    
John 11:4 - But Jeshu said, This sickness is not of death, but for the glory of Aloha, that the Son of Aloha may be glorified on account of it.   
John 11:4 - And Jesus said: This sickness is not that of death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified by means of it.   
John 11:4 - Jesus said, This is not a sickness of death, but for the sake of the glory of God, that the Son of God may be glorified on his account.   
John 11:4 - וַיִּשְׁמַע יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר הַמַּחֲלָה הַזֹּאת לֹא לַמָּוֶת הִיא כִּי אִם־לִכְבוֹד הָאֱלֹהִים לְמַעַן יִכָּבֶד־בָּהּ בֶּן־הָאֱלֹהִים׃    
John 11:5 - מַחֵב הוָא דֵּין הוּ יֵשׁוּע למָרתָּא וַלמַריַם וַללָעָזַר .    
John 11:5 - But Jeshu loved Martha and Mariam and Loozar.   
John 11:5 - Now Jesus loved Martha and Mary, and Lazarus.   
John 11:5 - Now Jesus loved Martha and Mary and Lazarus.   
John 11:5 - וְיֵשׁוּעַ אָהֵב אֶת מָרְתָא וְאֶת־אֲחוֹתָה וְאֶת־לַעְזָר׃    
John 11:6 - וכַד שׁמַע דַּכרִיה כַּתַּר בּדוּכּתָא דּאִיתַוהי הוָא תּרֵין יַומִין .   
John 11:6 - And when he heard that he was sick, he remained in the place where he was two days.   
John 11:6 - And when he heard that he was sick, he remained in the place where he was two days.   
John 11:6 - When he heard he was sick, he remained two days in the place where he was.   
John 11:6 - וּכְשָׁמְעוּ כִּי חָלָה וַיִּתְמַהְמָהּ וַיֵּשֶׁב יוֹמַיִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר־הוּא שָׁם׃   
John 11:7 - ובָתַרכֵּן אֵמַר לתַלמִידַוהי תַּו נאִזַל תּוּב לִיהוּד .    
John 11:7 - And afterwards he saith to his disciples, Come, we will go again into Jihud.    
John 11:7 - And afterwards he said to his disciples: Come, let us go again into Judaea.   
John 11:7 - After that he said to his disciples, Come, let us go again to Judaea.   
John 11:7 - וּמֵאַחֲרֵי־כֵן אָמַר לְתַלְמִידָיו לְכוּ וְנָשׁוּבָה אֶל־אֶרֶץ יְהוּדָה׃   
John 11:8 - אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי רַבַּן הָשָׁא יִהוּדָיֵא בָּעֵין הוַו למֵרגּמָכ ותוּב אָזֵל אַנתּ לתַמָן .   
John 11:8 - His disciples say to him, Raban, now have the Jihudoyee sought to stone thee; and again goest thou thither ?    
John 11:8 - His disciples say to him: Our Rabbi, the Jews have just sought to stone thee; and goest thou again thither.    
John 11:8 - His disciples said to him, Teacher, not long ago the Jews wanted to stone you, and yet are you going there again    
John 11:8 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו רַבִּי עַתָּה זֶה בִּקְשׁוּ הַיְּהוּדִים לְסָקְלְךָ וְאַתָּה תָּשׁוּב שָׁמָה׃   
John 11:9 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע לָא תַּרתַּעֵסרֵא שָׁעִין אִית בּיַומָא וֵאן אנָשׁ מהַלֵכ בּאִימָמָא לָא מֵתּתּקֵל מֵטֻל דּחָזֵא נוּהרֵה דּעָלמָא הָנָא .    
John 11:9 - Jeshu saith to them, Are there not twelve hours in the day ? If a man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world;   
John 11:9 - Jesus said to them: Are there not twelve hours in the day ? And if a man walk in the daytime, he stumbleth not; because he seeth the light of the world.   
John 11:9 - Jesus said to them, Are there not twelve hours in the day? If a man walks by day time, he will not stumble, because he sees the light of this world.   
John 11:9 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ הֲלֹא שְׁתֵּים־עֶשְׁרֶה שָׁעוֹת לַיּוֹם אִישׁ כִּי־יֵלֵךְ בַּיּוֹם לֹא יִכָּשֵׁל כִּי יִרְאֶה אוֹר הָעוֹלָם הַזֶּה׃    
John 11:10 - אֵן אנָשׁ דֵּין בּלִליָא נהַלֵכ מֵתּתּקֵל מֵטֻל דּנַהִירָא לַיתּ בֵּה .   
John 11:10 - but if a man walk in the night, he stumbleth, because no light is in him.   
John 11:10 - But if one walk in the night, he stumbleth; because there is no light in him.   
John 11:10 - But if a man travels at night time, he will stumble, because there is no light in it.   
John 11:10 - וְהַהֹלֵךְ בַּלַּיְלָה יִכָּשֵׁל כִּי הָאוֹר אֵינֶנּוּ בוֹ׃    
John 11:11 - הָלֵין אֵמַר יֵשׁוּע ובָתַרכֵּן אֵמַר להוּן לָעָזַר רָחמַן שׁכֵב אֵלָא אָזֵל אנָא דַּאעִירִיוהי .   
John 11:11 - These spake Jeshu; and afterwards he said to them, Loozar our friend reposeth; [Shokeb, lieth down, reclineth.] but I go to awake him.    
John 11:11 - These things said Jesus, and afterwards he said to them: Lazarus our friend reposeth. But I go to awake him.    
John 11:11 - Jesus said these things; and after that he said to them, Our friend Lazarus is asleep; but I am going to awake him.    
John 11:11 - וְאַחֲרֵי דַבְּרוֹ כָּזֹאת אָמַר אֲלֵיהֶם לַעְזָר יְדִידֵנוּ יָשֵׁן הוּא וְאָנֹכִי הֹלֵךְ לְמַעַן אֲעִירֶנּוּ׃   
John 11:12 - אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי מָרַן אֵן דּמֵכ מֵתחלֵם .   
John 11:12 - His disciples say to him, Our Lord, if he sleep [Domek, sleepeth.] he is healed.    
John 11:12 - His disciples say to him: Our Lord, if he sleepeth, he is recovering.   
John 11:12 - His disciples said to him, Our Lord, if he is sleeping, he will get well.   
John 11:12 - וַיֹּאמְרוּ תַּלְמִידָיו אֲדֹנִי אִם־יָשֵׁן הוּא יִרְפָּא לוֹ׃    
John 11:13 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע אֵמַר עַל מַותֵּה והֵנוּן סבַרו דּעַל מַדמכָא הוּ דּשֵׁנתָא אֵמַר .   
John 11:13 - But Jeshu spake concerning his death; and they thought that concerning the repose of sleep he spake.    
John 11:13 - But Jesus spoke of his death; and they thought, he spoke of the sleep of repose.   
John 11:13 - But Jesus spoke of his death; and they thought that what he said was sleeping in bed.   
John 11:13 - וְיֵשׁוּעַ דִּבֶּר עַל־מוֹתוֹ וְהֵמָּה חָשְׁבוּ כִּי עַל־מְנוּחַת הַשֵּׁנָה דִּבֵּר׃   
John 11:14 - הָידֵּין אֵמַר להוּן יֵשׁוּע פּשִׁיקָאיִת לָעָזַר מִית לֵה .    
John 11:14 - Then said Jeshu to them explicatively, [Phashikith.] Loozar is dead.    
John 11:14 - Then Jesus said to them explicitly; Lazarus is dead.   
John 11:14 - Then Jesus said to them, plainly, Lazarus is dead.   
John 11:14 - אָז אָמַר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם מְפוֹרָשׁ לַעְזָר מֵת׃    
John 11:15 - וחָדֵא אנָא דּלָא הוִית תַּמָן מֵטֻלָתכוּן דַּתהַימנוּן אֵלָא הַלֵכו לתַמָן .   
John 11:15 - And I am glad I was not there for your sakes, that you may believe. But let us walk thither.    
John 11:15 - And I rejoice, for your sakes, that I was not there; that ye may believe. But let us go there.   
John 11:15 - And I am glad I was not there, for your sakes, so that you may believe; but let us walk there.   
John 11:15 - וְשָׂמֵחַ אֲנִי בִּגְלַלְכֶם כִּי לֹא־הָיִיתִי שָׁם לְמַעַן תַּאֲמִינוּ וְעַתָּה נִסְעָה וְנֵלְכָה אֵלָיו׃   
John 11:16 - אָמַר תָּאומַא דּמֵתֵאמַר תָּאמָא לתַלמִידֵא חַברַוהי נאִזַל אָפ חנַן נמוּת עַמֵה .   
John 11:16 - Thoma, who is called the Twin, saith to his fellow-disciples, Let us also go, that we may die with him.    
John 11:16 - Thomas, who is called the Twin, said to his fellow-disciples: Let us also go [and] die with him.   
John 11:16 - Then Thomas, who is called the Twin, said to his fellow disciples, Let us also go, and die with him.   
John 11:16 - וַיֹּאמֶר תּוֹמָא הַנִּקְרָא דידוּמוֹס אֶל־הַתַּלְמִידִים חֲבֵרָיו נֵלְכָה גַם־אֲנַחְנוּ לְמַעַן נָמוּת עִמּוֹ׃   
John 11:17 - וֵאתָא יֵשׁוּע לבֵית‌עַניָא וֵאשׁכַּח דַּארבּעָא לֵה יַומִין דּאִיתַוהי בּבֵית קבוּרָא .   
John 11:17 - And Jeshu came to Bethania, and found that he had been four days in the house of burial.   
John 11:17 - And Jesus came to Bethany, and found that he had been in the grave four days.   
John 11:17 - So Jesus came to Bethany, and he found that he had been four days in the tomb.   
John 11:17 - וַיָּבֹא יֵשׁוּעַ וַיִּמְצָאֵהוּ זֶה אַרְבָּעָה יָמִים שֹׁכֵב בַּקָּבֶר׃   
John 11:18 - אִיתֵיה הוָת דֵּין בֵּית‌עַניָא עַל גֵּנב אוּרִשׁלֵם כַּד פַּרִיקָא מֵנָה אַיכ אֵסטדַוָתָא חַמֵשׁתַּעסַר .   
John 11:18 - Now Bethania was nigh to Urishlem, being a distance from it of about fifteen stadia.   
John 11:18 - Now Bethany was near to Jerusalem, distant from it about fifteen furlongs.   
John 11:18 - Now Bethany was towards Jerusalem, a distance of about two miles.   
John 11:18 - וּבֵית־הִינִי קָרוֹב לִירוּשָׁלָיִם כְּדֶרֶךְ חֲמֵשׁ עֶשִֹׁרֵה רִיס׃    
John 11:19 - וסַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא אַתִּיאיִן הוַו לוָת מָרתָּא ומַריַם דּנֵמלוּן בּלֵבּהֵין מֵטֻל אַחוּהֵין .   
John 11:19 - And many of the Jihudoyee had come to Martha and Mariam, that they might speak to their hearts [Da-nemlun belebheen.] concerning their brother.    
John 11:19 - And many of the Jews had come to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.   
John 11:19 - And many Jews kept coming to Martha and Mary, to comfort their hearts concerning their brother.   
John 11:19 - וְרַבִּים מִן־הַיְּהוּדִים בָּאוּ בֵּית־מָרְתָא וּמִרְיָם לְנַחֵם אֶתְהֶן עַל־אֲחִיהֶן׃   
John 11:20 - מָרתָּא דֵּין כַּד שֵׁמעַת דּיֵשׁוּע אֵתָא נֵפקַת לֻאורעֵה מַריַם דֵּין בּבַיתָּא יָתבָּא הוָת .   
John 11:20 - Then Martha, when she heard that Jeshu had come, went forth to meet him; but Mariam sat in the house.    
John 11:20 - And Martha, when she heard that Jesus was coming, went out to meet him; but Mary was sitting in the house.    
John 11:20 - When Martha heard that Jesus had come, she went out to meet him; but Mary sat in the house.   
John 11:20 - וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ מָרְתָא כִּי בָא יֵשׁוּעַ וַתֵּצֵא לִקְרָאתוֹ וּמִרְיָם יוֹשֶׁבֶת בַּבָּיִת׃   
John 11:21 - וֵאמרַת מָרתָּא ליֵשׁוּע מָרי אֵלוּ תּנָן הוַיתּ לָא מָאֵת הוָא אָחי .    
John 11:21 - And Martha said to Jeshu, My Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.   
John 11:21 - And Martha said to Jesus: My Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.   
John 11:21 - Then Martha said to Jesus, My Lord, if you had been here, my brother would not have died.   
John 11:21 - וַתֹּאמֶר מָרְתָא אֶל־יֵשׁוּעַ אֲדֹנִי לוּ הָיִיתָ פֹּה כִּי־אָז לֹא־מֵת אָחִי׃   
John 11:22 - אֵלָא אָפ הָשָׁא יָדעָא אנָא דַּכמָא דּתֵשַׁאל לַאלָהָא יָהֵב לָכ .    
John 11:22 - But even now know I that whatsoever thou wilt ask of Aloha, he giveth to thee.    
John 11:22 - But even now, I know, that whatever thou wilt ask of God, he will give it thee.   
John 11:22 - But even now I know that whatever you ask of God, he will give you.   
John 11:22 - וְגַם־עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי כָל־אֲשֶׁר תִּשְׁאַל מֵאֵת אֱלֹהִים יִתֵּן לְךָ אֱלֹהִים׃   
John 11:23 - אָמַר לָה יֵשׁוּע קָאֵם אַחוּכי .   
John 11:23 - Jeshu saith to her, Thy brother ariseth.    
John 11:23 - Jesus said to her: Thy brother will rise.    
John 11:23 - Jesus said to her, Your brother will rise up.   
John 11:23 - ןַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ אָחִיךְ קוֹם יָקוּם׃    
John 11:24 - אָמרָא לֵה מָרתָּא יָדעָאנָא דּקָאֵם בּנוּחָמָא בּיַומָא אחרָיָא .    
John 11:24 - Martha saith to him, I know that he ariseth in the resurrection at the last day.    
John 11:24 - Martha said to him: I know, that he will rise in the consolation, at the last day.   
John 11:24 - Martha said to him, I know he will rise up in the resurrection at the last day.   
John 11:24 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו מָרְתָא יָדַעְתִּי כִּי יָקוּם בַּתְּקוּמָה בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃   
John 11:25 - אָמַר לָה יֵשׁוּע אֵנָא אנָא נוּחָמָא וחַיֵא מַן דַּמהַימֵן בִּי אָפֵן נמוּת נִחֵא .   
John 11:25 - Jeshu saith to her, I am the Resurrection and the Life; [Eno-no Nuchoma Va-chayee. The appellative Nuchoma is commonly rendered, "the consolation." The Syriac verb nachem is either consolatus est, or resurrexit. The rising of the dead was well called "the consolation !"] and (he) who believeth in me, although he will die, shall live.   
John 11:25 - Jesus said to her: I am the consolation, and life. And he that believeth in me, though he should die, will live.    
John 11:25 - Jesus said to her, I am the resurrection and the life; he who believes in me, even though he die, he shall live.    
John 11:25 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ אָנֹכִי הַתְּקוּמָה וְהַחַיִּים הַמַּאֲמִין בִּי יִחְיֶה גַּם כִּי־יָמוּת׃   
John 11:26 - וכֻל דּחַי וַמהַימֵן בִּי לעָלַם לָא נמוּת מהַימנַתּי הָדֵא .    
John 11:26 - And every one who liveth and believeth in me, for ever shall not die. Believest thou this ?    
John 11:26 - And every one that liveth, and believeth in me, will not die for ever. Believest thou this?   
John 11:26 - And whoever is alive and believes in me shall never die. Do you believe this?   
John 11:26 - וְכָל־הַחַי אֲשֶׁר יַאֲמִין־בִּי לֹא־יָמוּת לְעוֹלָם הֲתַאֲמִינִי לַדָּבָר הַזֶּה׃   
John 11:27 - אָמרָא לֵה אִין מָרי אֵנָא מהַימנָא אנָא דַּאנתּ הוּ משִׁיחָא בּרֵה דַּאלָהָא דָּאתֵא לעָלמָא .   
John 11:27 - She saith to him, Yes, my Lord; I believe that thou art the Meshicha, the Son of Aloha, who cometh into the world.    
John 11:27 - She said to him: Yes, my Lord; I believe, that thou art the Messiah, the Son of God, that cometh into the world.    
John 11:27 - She said to him, Yes, my Lord; I do believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come to the world.    
John 11:27 - וַתֹּאמֶר אֵלָיו כֵּן אֲדֹנִי הֶאֱמַנְתִּי כִּי־אַתָּה הַמָּשִׁיחַ בֶּן־הָאֱלֹהִים הַבָּא לָעוֹלָם׃   
John 11:28 - וכַד אֵמרַת הָלֵין אֵזַלת קרָת למַריַם חָתָה כַּסיָאיִת וָאמרָא לָה רַבַּן אֵתָא וקָרֵא לֵכי .   
John 11:28 - And when she had said these, she went, called Mariam her sister in secret, and said to her, Our Master hath come, and calleth for thee.   
John 11:28 - And when she had thus said, she went and called her sister Mary, secretly, and said to her: Our Rabbi hath come, and calleth for thee.   
John 11:28 - And when she had said these things, she went away and called her sister Mary secretly, and said to her, Our teacher has come, and he is calling you   
John 11:28 - זֹאת דִּבְּרָה וְהָלְכָה וְקָרְאָה לְמִרְיָם אֲחוֹתָהּ בַּסֵּתֶר לֵאמֹר הִנֵּה הַמּוֹרֶה פֹּה וְהוּא קֹרֵא לָךְ׃   
John 11:29 - ומַריַם כַּד שֵׁמעַת קָמַת עגַל וָאתיָא הוָת לוָתֵה .   
John 11:29 - When Mariam heard, she arose quickly, and came to him.   
John 11:29 - And Mary, when she heard [it], rose up quickly, and went to meet him.   
John 11:29 - When Mary heard it, she rose up quickly and came to him.   
John 11:29 - הִיא שַׁמְעָה וַתָּקָם וַתָּבֹא אֵלָיו׃   
John 11:30 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע לָא עדַכִּיל אֵתָא הוָא לַקרִיתָא אֵלָא בָּה הוָא בּהָי דּוּכּתָא דֵּארַעתֵה מָרתָּא .   
John 11:30 - But Jeshu himself had not yet come into the village, but was in that place where Martha met him.   
John 11:30 - And Jesus had not yet entered the village, but was in the place where Martha met him.   
John 11:30 - Jesus had not yet come into the town, but he was still at the same place where Martha met him.   
John 11:30 - וְיֵשׁוּעַ טֶרֶם יָבֹא אֶל־הַכְּפָר כִּי־עוֹדֶנּוּ עֹמֵד בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר פְּגָשַׁתּוּ־שָׁם מָרְתָא׃   
John 11:31 - אָפ הָנוּן דֵּין יִהוּדָיֵא דּאִית הוַו עַמָה בּבַיתָּא דַּמבַיאיִן הוַו לָה דַּחזַו למַריַם דַּעגַל קָמַת נֵפקַת אֵזַלו להוּן בָּתרָה סבַרו גֵּיר דַּלקַברָא אָזָלא למֵבכָּא .   
John 11:31 - But those Jihudoyee who were also with her in the house to console her, when they saw that Mariam rose up hastily to go forth, went themselves after her; for they thought that to the sepulchre she went to weep.   
John 11:31 - Those Jews also, who were with her in the house and consoled her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed after her; for they supposed, she was going to the grave to weep.    
John 11:31 - The Jews also who were with her in the house, comforting her, when they saw Mary rise up quickly and go out, followed her, for they thought she was going to the tomb to weep.   
John 11:31 - וְהַיְּהוּדִים אֲשֶׁר־בָּאוּ אֶל־בֵּיתָהּ לְנַחֲמָהּ כִּרְאוֹתָם אֶת־מִרְיָם כִּי־קָמָה פִתְאֹם וַתֵּצֵא הָלְכוּ אַחֲרֶיהָ כִּי אָמְרוּ הָלְכָה אֶל־הַקֶּבֶר לְבְכּוֹת שָׁמַּה׃   
John 11:32 - הִי דֵּין מַריַם כַּד אֵתָת אַיכָּא דּאִיתַוהי הוָא יֵשׁוּע וַחזָתֵה נֵפלַת עַל רֵגלַוהי וָאמרָא לֵה אֵלוּ תּנָן הוַיתּ מָרי לָא מָאֵת הוָא אָחי .    
John 11:32 - But she, Mariam, when she was come where Jeshu was, and saw him, fell down at his feet, saying, If thou hadst been here, my Lord, my brother had not died.   
John 11:32 - And Mary, when she came where Jesus was and saw him, fell at his feet, and said to him: If thou hadst been here, my Lord, my brother had not died.   
John 11:32 - When Mary came where Jesus was, and saw him, she threw herself at his feet, and said to him, My Lord, if you had been here, my brother would not have died.   
John 11:32 - וַתָּבֹא מִרְיָם אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יֵשׁוּעַ עֹמֵד שָׁם וַתֵּרֶא אֹתוֹ וַתִּפֹּל לְרַגְלָיו וַתֹּאמֶר לוֹ אֲדֹנִי לוּ הָיִיתָ פֹּה כִּי־אָז לֹא־מֵת אָחִי׃   
John 11:33 - יֵשׁוּע דֵּין כַּד חזָה דּבָכיָא ולִיהוּדָיֵא הָנוּן דֵּאתַו עַמָה דּבָכֵין אֵתעַזַז בּרוּחֵה וַאזִיע נַפשֵׁה .   
John 11:33 - But Jeshu, when he saw her weeping, and those Jihudoyee who came with her weeping, he was moved in his spirit, and was troubled,   
John 11:33 - And when Jesus saw her weeping, and the Jews weeping who came with her, he was moved in spirit, and was agitated.    
John 11:33 - When Jesus saw her weeping, and the Jews weeping, who had come with her, he was moved in his spirit, and was greatly disturbed.   
John 11:33 - וַיְהִי כִּרְאוֹת יֵשׁוּעַ אֹתָה בֹּכִיָּה וְגַם־הָיְּהוּדִים אֲשֶׁר־בָּאוּ אִתָּהּ בֹּכִים וַתִּזְעֹם רוּחוֹ וַיְהִי מַרְעִיד׃    
John 11:34 - וֵאמַר אַיכָּא סָמתּוּנָיהי וָאמרִין לֵה מָרַן תָּא חזִי .    
John 11:34 - and said, Where have you laid him ? And they said to him, Our Lord, come and see.    
John 11:34 - And he said: Where have ye laid him ? They say to him: Our Lord, come, and see.   
John 11:34 - And he said, Where have you laid him? They said to him, Our Lord, come and see.   
John 11:34 - וַיֹּאמֶר אֵיפֹה הִנַּחְתֶּם אֹתוֹ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אֲדֹנִי בֹּא וּרְאֵה׃   
John 11:35 - וָאתיָן הוַי דֵּמעַוהי דּיֵשׁוּע .   
John 11:35 - And the tears of Jeshu came.    
John 11:35 - And the tears of Jesus came.    
John 11:35 - And Jesus was in tears.   
John 11:35 - וַיֵּבְךְ יֵשׁוּעַ׃   
John 11:36 - וָאמרִין הוַו יִהוּדָיֵא חזַו כּמָא רָחֵם הוָא לֵה .   
John 11:36 - And the Jihudoyee said, See how he loved him !    
John 11:36 - And the Jews said: See, how much he loved him.   
John 11:36 - The Jews then said, Look, how much he loved him!   
John 11:36 - וַיֹּאמְרוּ הַיְּהוּדִים הִנֵּה מָה רַבָּה הָאַהֲבָה אֲשֶׁר אֲהֵבוֹ׃    
John 11:37 - אנָשִׁין דֵּין מֵנהוּן אֵמַרו לָא מֵשׁכַּח הוָא הָנָא דּפַתַּח עַינַוהי דּהַו סַמיָא נֵעבֵּד דָּאפ הָנָא לָא נמוּת .   
John 11:37 - But some of them said, Could not this who opened the eyes of that blind have caused also that this should not have died ?    
John 11:37 - And some of them said: Could not he who opened the eyes of the blind man, have caused that this also should not have died ?   
John 11:37 - Some of them said, Could not this man, who opened the eyes of that blind man, have also kept this man from dying?    
John 11:37 - וְיֵשׁ אֲשֶׁר אָמְרוּ הַפֹּקֵחַ עֵינֵי הָעִוֵּר הֲלֹא גַּם־יָכֹל לַחֲשׂךְ אֹתוֹ מִמָּוֶת׃   
John 11:38 - יֵשׁוּע דֵּין כַּד מֵתעַזַז בַּינַוהי ולֵה אֵתָא לבֵית קבוּרָא והוּ בֵּית קבוּרָא אִיתַוהי הוָא מעַרתָא וכאִפָא סִימָא הוָת עַל תַּרעֵה .    
John 11:38 - Jeshu, groaning within himself, came to the house of burial; and that house of burial was a cave, and a stone was laid at the gate of it.   
John 11:38 - And Jesus, still agitated within, came to the grave. Now the grave was a cave, and a stone was laid upon its entrance.    
John 11:38 - As Jesus was disturbed in himself because of them, he came to the tomb. That tomb was a cave, and a stone was placed at the entrance.   
John 11:38 - וַיּוֹסֶף עוֹד יֵשׁוּעַ לְהִזָּעֵם בְּרוּחוֹ וַיָּבֹא אֶל־הַקֶּבֶר וְהוּא מְעָרָה וְאֶבֶן עַל־מְבוֹאָהּ׃   
John 11:39 - וֵאמַר יֵשׁוּע שׁקוּלו כּאִפָא הָדֵא אָמרָא לֵה מָרתָּא חָתֵה דּהַו מִיתָא מָרי מֵן כַּדּוּ סרִי לֵה אַרבּעָא לֵה גֵּיר יַומִין .   
John 11:39 - And Jeshu said, Take up this stone. Martha, the sister of him (who was) dead, saith to him, My Lord, he now stinketh; for four days are to him.    
John 11:39 - And Jesus said: Take away this stone. Martha, the sister of the deceased, said to him: My Lord, by this time he is putrid; for four days have elapsed.   
John 11:39 - Jesus said, Take away this stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, My Lord, he is already disfigured, for he is dead four days.   
John 11:39 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ שְׂאוּ אֶת־הָאֶבֶן מֵעָלֶיהָ וַתֹּאמֶר אֵלָיו מָרְתָא אֲחוֹת הַמֵּת אֲדֹנִי הִנֵּה כְּבָר בָּאָשׁ כִּי־אַרְבָּעָה יָמִים לוֹ׃    
John 11:40 - אָמַר לָה יֵשׁוּע לָא אֵמרֵת לֵכי דֵּאן תּהַימנִין תֵּחזֵין שׁוּבחֵה דַּאלָהָא .   
John 11:40 - Jeshu said to her, Said I not to thee, that if thou wilt believe, thou shalt see the glory of Aloha ?    
John 11:40 - Jesus said to her: Did I not tell thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God ?    
John 11:40 - Jesus said to her, Did not I say to you that if you believe, you will see the glory of God?   
John 11:40 - וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ יֵשׁוּעַ הֲלֹא אָמַרְתִּי לָךְ כִּי אִם־תַּאֲמִינִי תֶּחֲזִי אֶת־כְּבוֹד הָאֱלֹהִים׃   
John 11:41 - וַשׁקַלו כּאִפָא הָי והוּ יֵשׁוּע אַרִים עַינַוהי לעֵל וֵאמַר אַבָא מַודֵּא אנָא לָכ דַּשׁמַעתָּני .   
John 11:41 - And they took up the stone. And Jeshu lifted his eye upward, and said, Father, I give thanks to thee that thou hast heard me;   
John 11:41 - And they took away the stone. And Jesus raised his eyes on high, and said: Father, I thank thee that thou hast heard me.    
John 11:41 - So they took away the stone. And Jesus lifted his eyes upwards, and said, O Father, I thank you for you have heard me,    
John 11:41 - וַיִּשְׂאוּ אֶת־הָאֶבֶן אֲשֶׁר הַמֵּת הוּשַׂם שָׁם וְיֵשׁוּעַ נָשָׂא אֶת־עֵינָיו לַמָּרוֹם וַיֹּאמַר אוֹדְךָ אָבִי כִּי עֲנִיתָנִי׃    
John 11:42 - וֵאנָא יָדַע אנָא דַּבכֻלזבַן שָׁמַע אַנתּ לִי אֵלָא מֵטֻל כֵּנשָׁא הָנָא דּקָאֵם אָמַר אנָא הָלֵין דַּנהַימנוּן דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .    
John 11:42 - and I know that at all times thou hearest me: yet, because of this assembly which standeth, I say these (words), that they may believe that thou hast sent me.   
John 11:42 - And I know that thou hearest me always; but on account of this multitude that standeth here, I say these things; that they may believe, that thou hast sent me.   
John 11:42 - And I know that you always hear me; but I say these things just because of this people who stand around, so that they may believe that you have sent me.   
John 11:42 - וַאֲנִי יָדַעְתִּי כִּי תַעֲנֵנִי תָּמִיד וְאוּלָם בַּעֲבוּר הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר סְבִיבוֹתַי דִּבַּרְתִּי לְמַעַן יַאֲמִינוּ בִי כִּי אַתָּה שְׁלַחְתָּנִי׃   
John 11:43 - וכַד אֵמַר הָלֵין קעָא בּקָלָא רָמָא לָעָזַר תָּא לבַר .    
John 11:43 - And when he had said these (words), he cried with a high voice, Loozar, come without !    
John 11:43 - And when he had thus spoken, he called with a loud voice: Lazarus, come forth!   
John 11:43 - And when he had said this, he cried with a loud voice, Lazarus, come outside.   
John 11:43 - וַיְהִי כְּכַלּוֹתוֹ לְדַבֵּר וַיִּקְרָא בְּקוֹל גָּדוֹל לַעְזָר קוּם צֵא׃   
John 11:44 - וַנפַק הַו מִיתָא כַּד אַסִירָן אִידַוהי ורֵגלַוהי בּפֵסקיָתָא וַאפַּוהי אַסִירָן בּסוּדָרָא אָמַר להוּן יֵשׁוּע שׁרַאוּהי וַשׁבוּקו אָזֵל .    
John 11:44 - And he, the dead, came forth, his hands and his feet being bound with bandages, and his face in a linen cloth. Jeshu saith to them, Release him, and let (him) go.    
John 11:44 - And the dead man came forth, with his hands and his feet swathed with bandages, and his face with a napkin. Jesus said to them: Loose him, and let him go.   
John 11:44 - And the dead man came out, his hands and feet bound with burial clothes; and his face bound with a burial napkin. Jesus said to them, Loose him and let him go.   
John 11:44 - וַיֵּצֵא הַמֵּת וְיָדָיו וְרָגְלָיו כְּרוּכֹת בְּתַכְרִיכִין וּפָנָיו לוּטִים בְּסוּדָר וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ הַתִּירוּ אֹתוֹ וְיֵלֵךְ לְדַרְכּוֹ׃   
John 11:45 - וסַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא דֵּאתַו לוָת מַריַם כַּד חזַו מֵדֵּם דַּעבַד יֵשׁוּע הַימֵנו בֵּה .   
John 11:45 - And many of the Jihudoyee who came with Mariam, when they saw the thing which Jeshu did, believed on him.    
John 11:45 - And many of the Jews who had come to Mary, when they saw what Jesus did, believed on him.   
John 11:45 - Many of the Jews who had come to Mary, when they saw what Jesus had done, believed in him   
John 11:45 - וְרַבִּים מִן־הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בָּאוּ אֶל־מִרְיָם בִּרְאוֹתָם אֶת־אֲשֶׁר עָשָׂה יֵשׁוּעַ הֶאֱמִינוּ בוֹ׃   
John 11:46 - ואנָשִׁין מֵנהוּן אֵזַלו לוָת פּרִישֵׁא וֵאמַרו להוּן מֵדֵּם דַּעבַד יֵשׁוּע .   
John 11:46 - And some of them went to the Pharishee, and told them every thing that Jeshu had done.    
John 11:46 - But some of them went to the Pharisees, and told them all that Jesus had done.   
John 11:46 - And some of them went to the Pharisees, and told them everything Jesus had done.   
John 11:46 - וְיֵשׁ אֲשֶׁר הָלְכוּ אֶל־הַפּרוּשִׁים וַיַּגִּידוּ לָהֶם אֶת־אֲשֶׁר עָשָׂה יֵשׁוּעַ׃   
John 11:47 - וֵאתכַּנַשׁו רַבַּי כָּהנֵא וַפרִישֵׁא וָאמרִין הוַו מָנָא נֵעבֵּד דּהָנָא גַּברָא אָתוָתָא סַגִּיָאתָא עָבֵד .   
John 11:47 - AND the chief priests and Pharishee assembled, and said, What shall we do ? because this man doeth many signs;    
John 11:47 - And the chief priests and Pharisees assembled together, and said: What shall we do? For this man worketh many signs.    
John 11:47 - So the high priests and the Pharisees gathered together and said, What shall we do? for this man does many miracles?    
John 11:47 - אָז יַקְהִילוּ רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַפְּרוּשִׁים אֶת־סַנְהֶדְרִין וַיֹּאמְרוּ מַה־נַּעֲשֶׂה כִּי הָאִישׁ הַלָּזֶה עֹשֶׂה אֹתוֹת הַרְבֵּה׃    
John 11:48 - וֵאן שָׁבקִין חנַן לֵה הָכַנָא כֻּלהוּן אנָשָׁא מהַימנִין בֵּה וָאתֵין רֻהומָיֵא שָׁקלִין אַתרַן ועַמַן .   
John 11:48 - and if we leave him thus, all men will believe on him, and the Rumoyee, coming, take away our country and our people.    
John 11:48 - And if we thus let him alone, all the people will believe in him; and the Romans will come, and will take away our place and our nation.   
John 11:48 - If we allow him to continue like this, all men will believe in him; and the Romans will come and take over both our country and our people.   
John 11:48 - אִם־לֹא נִכְלָאֵהוּ כֻּלָּם יַאֲמִינוּ בוֹ וּבָאוּ הָרוֹמִיִּים וְלָקְחוּ גַּם אֶת־אַדְמָתֵנוּ וְגַם אֶת־עַמֵּנוּ׃   
John 11:49 - חַד דֵּין מֵנהוּן דַּשׁמֵה קַיָפָא רַבּ כָּהנֵא הוָא דּהָי שַׁנתָּא וֵאמַר להוּן אַנתּוּן לָא יָדעִין אנתּוּן מֵדֵּם .   
John 11:49 - But one of them, whose name was Kaiapha, was the high priest of that year; and he said to them, You know not any thing,    
John 11:49 - But, one of them, named Caiaphas, was the high priest of that year; and he said to them: Ye know not any thing.    
John 11:49 - But one of them, called Caiaphas, who was the high priest for that year, said to them, You know nothing;   
John 11:49 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֶחָד מֵהֶם וְהוּא קַיָּפָא הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל בַּשָּׁנָה הָהִיא אַתֶּם לֹא־תֵדְעוּ דָבָר׃   
John 11:50 - ולָא מֵתחַשׁבִין אנתּוּן דּפַקָח לַן דּחַד גַּברָא נמוּת חלָפ עַמָא ולָא כֻּלֵה עַמָא נאִבַד .   
John 11:50 - nor reason that it is expedient for us that one man die for the people, and not all the people perish.   
John 11:50 - Neither do ye consider, that it is expedient for us, that one man die for the people, and not that this whole people perish.   
John 11:50 - Nor do you reason that it is much better for us that one man should die instead of the people, and not all the people perish.   
John 11:50 - אַף לֹא־תִתְבּוֹנֲנוּ כִּי טוֹב לָנוּ מוּת אִישׁ אֶחָד בְּעַד הַגּוֹי מֵאֲבֹד הָעָם כֻּלּוֹ׃   
John 11:51 - הָדֵא דֵּין מֵן צבוּת נַפשֵׁה לָא אֵמַר אֵלָא מֵטֻל דּרַבּ כָּהנֵא הוָא דּהָי שַׁנתָּא אֵתנַבִּי דַּעתִיד הוָא יֵשׁוּע דַּנמוּת חלָפ עַמָא .    
John 11:51 - But this from himself he spake not, but because he was high priest of that year, he prophesied that Jeshu should die for the people,   
John 11:51 - This he said, however, not from the promptings of his own mind; but being the high priest of that year, he prophesied, that Jesus was about to die for the people:   
John 11:51 - He did not say this of himself; but because he was the high priest for that year, he prophesied that Jesus had to die for the sake of the people;   
John 11:51 - וְלֹא מִלִּבּוֹ דִבֶּר הַדָּבָר הַזֶּה כִּי הָיָה הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל בַּשָּׁנָה הָהִיא וַיִּנָּבֵא אֲשֶׁר יָמוּת יֵשׁוּעַ בְּעַד הָעָם׃    
John 11:52 - ולָא בַּלחוּד חלָפ עַמָא אֵלָא דָּאפ בּנַיָא דַּאלָהָא דַּמבַדּרִין נכַנֵשׁ לַחדָא .   
John 11:52 - and not only for (that) people, but also that the children of Aloha who are dispersed he should gather into one.    
John 11:52 - and not only for the people, but also that he might collect together the sons of God that were dispersed.    
John 11:52 - And not only for the sake of the people, but also to gather together the children of God who are scattered abroad.    
John 11:52 - וְלֹא־בְעַד הָעָם לְבַדּוֹ כִּי גַם־לְקַבֵּץ אֶת־בְּנֵי הַאֱלֹהִים הַמְפֻזָּרִים וְהָיוּ לַאֲחָדִים׃   
John 11:53 - ומֵן הַו יַומָא אֵתחַשַׁבו הוַו דּנֵקטלוּנָיהי .   
John 11:53 - And from that day they determined to kill him.    
John 11:53 - And from that day, they plotted to kill him.   
John 11:53 - And from that very day, they decided to kill him.   
John 11:53 - וַיִּוָּעֲצוּ יַחְדָּו לַהֲמִיתוֹ מֵהַיּוֹם הַהוּא וָהָלְאָה׃    
John 11:54 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע לָא מהַלֵכ הוָא גַּליָאיִת בֵּית יִהוּדָיֵא אֵלָא אֵזַל לֵה מֵן תַּמָן לַאתרָא דּקַרִיב לחוּרבָּא לכַרכָא דּמֵתקרֵא אַפרֵים ותַמָן מֵתהַפַּכ הוָא עַם תַּלמִידַוהי .   
John 11:54 - But Jeshu himself walked not openly among the Jihudoyee, but went from thence to the region near the wilderness, to a region which was called Ephrem, and there conversed with his disciples.    
John 11:54 - And Jesus did not walk openly among the Jews; but retired from them to a place near the wilderness, to a town called Ephraim; and there he abode with his disciples.   
John 11:54 - Jesus therefore did not walk openly among the Jews, but went away thence to a place which is close to the wilderness, in the province of Ephraim; and he remained there with his disciples.    
John 11:54 - על־כֵּן לֹא־הִתְהַלֵּךְ יֵשׁוּעַ עוֹד בְּתוֹךְ הָיְּהוּדִים לְעֵינֵי הָעָם כִּי אִם־סָר מִשָּׁם אֶל־הָאָרֶץ הַקְּרוֹבָה לַמִּדְבָּר אֶל־עִיר עֶפְרַיִם וַיָּגָר־שָׁם עִם־תַּלְמִידָיו׃   
John 11:55 - קַרִיב הוָא דֵּין פֵּצחָא דִּיהוּדָיֵא וַסלֵקו סַגִּיֵאא מֵן קוּריָא לֻאורִשׁלֵם קדָם עַדעִדָא דַּנדַכּוּן נַפשׁהוּן .   
John 11:55 - NOW the petscha of the Jihudoyee drew nigh; and many went up from the country places to Urishlem before the festival, to purify themselves.   
John 11:55 - And the passover of the Jews drew near: and many went up from the villages to Jerusalem, before the feast, that they might purify themselves.   
John 11:55 - Now the Jewish passover was at hand; and many went up from the towns to Jerusalem, before the feast, to purify themselves.   
John 11:55 - וַיִּקְרְבוּ יְמֵי הַפֶּסַח לַיְּהוּדִים וְעַם־רַב עָלוּ מִן־הָאָרֶץ יְרוּשָׁלַיְמָה לִפְנֵי הַפֶּסַח לְהִתְקַדֵּשׁ׃   
John 11:56 - ובָעֵין הוַו לֵה ליֵשׁוּע וָאמרִין הוַו חַד לחַד בּהַיכּלָא מָנָא סָברִין אנתּוּן דּלָא אָתֵא לעַדעִדָא .   
John 11:56 - And they sought for Jeshu, and said one to another in the temple, What think you, that he cometh to the feast ?    
John 11:56 - And they sought for Jesus; and they said one to another, in the temple: What think ye ? that he will not come to the feast?   
John 11:56 - And they were looking for Jesus, and at the temple they kept saying to one another, What do you think, will he not come to the feast?   
John 11:56 - וַיְבַקְשׁוּ אֶת־יֵשׁוּעַ וַיְהִי הֵם עֹמְדִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וַיְדַבְּרוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ מַה־תֹּאמְרוּ הֲכִי יָבוֹא אֶל־הֶחָג׃    
John 11:57 - רַבַּי כָּהנֵא דֵּין וַפרִישֵׁא פּקַדו הוַו דֵּאן אנָשׁ נֵדַּע אַיכַּו נבַדֵּק להוּן אַיכ דּנֵאחדּוּנָיהי .   
John 11:57 - But the chief priests and Pharishee had commanded that if any man knew where (he was), he should declare it to them, as that they might apprehend him.    
John 11:57 - And the chief priests and the Pharisees had commanded that if any one knew where he was, he should make it known to them, that they might take him.   
John 11:57 - But the high priests and the Pharisees had already commanded, that if any man should know where he is, to let them know, so that they might seize him.   
John 11:57 - וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַפְּרוּשִׁים גָּזְרוּ גְזֵרָה אֲשֶׁר אִם־יֵדַע אִישׁ אֶת־מְקוֹמוֹ יוֹדִיעֶנּוּ לְמַעַן יִתְפְּשֹֻׁהוּ׃    
John 12:1 - יֵשׁוּע דֵּין קדָם שׁתָּא יַומִין דּפֵצחָא אֵתָא לבֵית‌עַניָא אַיכָּא דּאִיתַוהי הוָא לָעָזַר הַו דַּאקִים מֵן בֵּית מִיתֵא הוּ יֵשׁוּע .    
John 12:1 - But Jeshu six days before the petscha came to Bethania, where Loozar was, he whom Jeshu had raised from among the dead. [Or, (men beth mithee,) from the house of the dead.]   
John 12:1 - And six days before the passover, Jesus came to Bethany, where was that Lazarus whom Jesus raised from the dead.    
John 12:1 - SIX days before the passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead.    
John 12:1 - וְשֵׁשֶׁת יָמִים לִפְנֵי חַג־הַפֶּסַח בָּא יֵשׁוּעַ לְבֵית הִינִי מְקוֹם לַעְזָר אֲשֶׁר הֵעִיר מֵעִם הַמֵּתִים׃   
John 12:2 - וַעבַדו לֵה תַּמָן חשָׁמִיתָא ומָרתָּא משַׁמשָׁא הוָת ולָעָזַר חַד מֵן סמִיכֵא הוָא דּעַמֵה .   
John 12:2 - And they made him there a supper and Martha served, and Loozar was one of those who reclined with him.    
John 12:2 - And they made a supper for him there: and Martha served, and Lazarus was one of the guests with him.   
John 12:2 - And they gave him a banquet there; Martha served; but Lazarus was one of the guests who were with him.   
John 12:2 - וַיַּעֲשׂוֹּ־לוֹ שָׁם מִשְׁתֶּה בָּעָרֶב וּמָרְתָא מְשָׁרֶתֶת וְלַעְזָר אֶחָד מִן־הַמְסֻבִּים אִתּוֹ׃   
John 12:3 - מַריַם דֵּין שֵׁקלַת שָׁטִיפתָּא דּבֵסמָא דּנַרדִּין רִשָׁיָא סַגִּי דּמַיָא ומֵשׁחַת רֵגלַוהי דּיֵשׁוּע ושַׁויַת בּסַערָה רֵגלַוהי וֵאתמלִי בַּיתָּא מֵן רִיחֵה דּבֵסמָא .   
John 12:3 - But Mariam took a vase of balsam of the finest nard, great in price, and anointed the feet of Jeshu, and wiped with her hair his feet, and the house was filled with the fragrance of the balsam.    
John 12:3 - And Mary took an alabaster box of perfume of choice spikenard, of great price; and anointed the feet of Jesus; and she wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the perfume.   
John 12:3 - Then Mary took a cruse containing pure and expensive nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the perfume    
John 12:3 - וַתִּקַּח מִרְיָם מִרְקַחַת נֵרְדְּ זַךְ וְיָקָר מְאֹד לִטְרָא אַחַת מִשְׁקָלָהּ וַתָּסָךְ אֶת־רַגְלֵי יֵשׁוּעַ וַתְּגַנֵּב אֶת־רַגְלָיו בְּשַׂעֲרוֹתֶיהָ וְהַבַּיִת יִמָּלֵא רֵיחַ הַמִּרְקָחַת׃   
John 12:4 - וֵאמַר יִהוּדָא סכַריוּטָא חַד מֵן תַּלמִידַוהי הַו דַּעתִיד הוָא דּנַשׁלמִיוהי .   
John 12:4 - And Jihuda Scarjuta, one of his disciples, he who would betray him said,   
John 12:4 - Then said Judas Iscariot, one of the disciples, he that was about to betray him:   
John 12:4 - And Judas of Iscariot, one of his disciples, who was about to betray him, said,   
John 12:4 - וַיֹּאמֶר אֶחָד מִתַּלְמִידָיו הוּא יְהוּדָה בֶּן־שִׁמְעוֹן אִישׁ קְרִיּוֹת אֲשֶׁר יִמְסֹר אֹתוֹ׃   
John 12:5 - למָנָא לָא אֵזדַּבַּן מֵשׁחָא הָנָא בַּתלָת מָאא דִּינָרִין וֵאתִיהֵב למֵסכִּנֵא .   
John 12:5 - Why was not this ointment sold for three hundred dinoreen, and given to the poor?   
John 12:5 - Why was not this ointment sold for three hundred denarii, and given to the poor ?   
John 12:5 - Why was not this oil sold for three hundred pennies, and given to the poor?   
John 12:5 - מַדּוּעַ לֹא־נִמְכְּרָה הַמִּרְקַחַת בִּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת דִּינָר וְנִתַּן לָעֲנִיִּים׃   
John 12:6 - הָדֵא דֵּין אֵמַר לָא הוָא מֵטֻל דּעַל מֵסכִּנֵא בּטִיל הוָא לֵה אֵלָא מֵטֻל דּגַנָבָא הוָא וַגלוּסקמָא לוָתֵה הוָא ומֵדֵּם דּנָפֵל הוָא בֵּה הוּ טעִין הוָא .   
John 12:6 - But this he said, not because for the poor he had care, but because he was a thief, and the purse was with him, and whatever fell into it he carried.    
John 12:6 - And this he said, not be cause he cared for the poor, but because he was thief, and held the purse, and carried what was put in it.   
John 12:6 - He said this, not because he cared for the poor; but because he was a thief, and the purse was with him, and he carried whatever was put in it.   
John 12:6 - וְהוּא לֹא־דִּבֶּר זֹאת מֵחֶמְלָתוֹ עַל־הָעֲנִיִּים כִּי גַנָּב הָיָה וְכִיס הַכֶּסֶף בְּיָדוֹ וְנָשָׁא מֵאֲשֶׁר יָשִׂימוּ בוֹ׃    
John 12:7 - אֵמַר דֵּין יֵשׁוּע שׁבוּקֵיה ליַומָא דַּקבוּרי נטַרתֵה .    
John 12:7 - But Jeshu said, Let her alone. For the day of my burial had she kept it.   
John 12:7 - But Jesus said: Let her alone; she hath kept it for the day of my burial.   
John 12:7 - Jesus then said, Leave her alone; she has kept it for the day of my burial.   
John 12:7 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ הַנֵּיחָה־לָּה לְיּוֹם קְבוּרָתִי צָפְנָה זֹּאת׃    
John 12:8 - בּכֻלזבַן גֵּיר מֵסכִּנֵא אִית לכוּן עַמכוּן לִי דֵּין לָא בּכֻלזבַן אִית לכוּן .   
John 12:8 - In all time the poor you have with you; but me you have not at all time.    
John 12:8 - For the poor are always with you, but I am not with you always.   
John 12:8 - For you have the poor always with you, but me you have not always.   
John 12:8 - כִּי הָעֲנִיִּים תָּמִיד עִמָּכֶם וַאֲנִי אֵינֶנִּי תָמִיד עִמָּכֶם׃    
John 12:9 - וַשׁמַעו כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא דּתַמָן הוּ יֵשׁוּע וֵאתַו לָא מֵטֻל יֵשׁוּע בַּלחוּד אֵלָא אָפ דּנֵחזוּן ללָעָזַר הַו דַּאקִים מֵן בֵּית מִיתֵא .   
John 12:9 - And a great company of Jihudoyee who were there heard Jeshu. And they had come not on Jeshu's account only, but also to see Loozar, he whom he had raised from among the dead.   
John 12:9 - And great multitudes of the Jews heard that he was there: and they came, not only on account of Jesus, but also that they might see Lazarus, whom he raised from the dead.   
John 12:9 - Many people of the Jews heard that Jesus was there; so they came, not only on account of Jesus, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead.   
John 12:9 - וַיִּשְׁמְעוּ עַם־רַב בִּיהוּדָה כִּי־הוּא שָׁם וַיָּבֹאוּ לֹא־בַעֲבוּר יֵשׁוּעַ לְבַדּוֹ כִּי גַם־לִרְאוֹת אֶת־לַעְזָר אֲשֶׁר הֱעִירוֹ מֵעִם הַמֵּתִים׃   
John 12:10 - וֵאתרַעִיו הוַו רַבַּי כָּהנֵא דָּאפ ללָעָזַר נֵקטלוּנָיהי .    
John 12:10 - But the chief priests were minded to slay Loozar also,   
John 12:10 - And the chief priests deliberated about killing even Lazarus:   
John 12:10 - And the high priests were thinking of killing Lazarus also;   
John 12:10 - וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים הִתְיָעָצוּ לַהֲרֹג אֶת־לַעְזָר׃    
John 12:11 - מֵטֻל דּסַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא מֵטֻלָתֵה אָזִלין הוַו וַמהַימנִין בּיֵשׁוּע .   
John 12:11 - because many of the Jihudoyee on account of him had gone and believed in Jeshu.    
John 12:11 - because many of the Jews, on his account, went and believed in Jesus.   
John 12:11 - Because on his account a great many Jews were leaving and believing in Jesus.   
John 12:11 - כִּי בִגְלָלוֹ בָּאוּ שָׁמָּה רַבִּים מִן־הַיְּהוּדִים וַיַּאֲמִינוּ בְּיֵשׁוּעַ׃   
John 12:12 - וַליַומָא אחרִנָא כֵּנשָׁא סַגִּיָאא אַינָא דָּאתֵא הוָא לעַדעִדָא כַּד שׁמַעו דּיֵשׁוּע אָתֵא לֻאורִשׁלֵם .   
John 12:12 - THE day after, a great gathering of those who had come to the feast, when they heard that Jeshu was coming to Urishlem,    
John 12:12 - And the next day, a great multitude who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,    
John 12:12 - On the next day, a large crowd which had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,    
John 12:12 - וַיְהִי מִמָּחֳרָת כִּשְׁמוֹעַ הָמוֹן רָב אֲשֶׁר בָּאוּ לָחֹג הֶחָג כִּי־יָבֹא יֵשׁוּעַ יְרוּשָׁלָיִם׃   
John 12:13 - שׁקַלו סַוכֵּא דּדֵקלֵא וַנפַקו לֻאורעֵה וקָעֵין הוַו וָאמרִין אוּשַׁענָא בּרִיכ הוּ דָּאתֵא בַּשׁמֵה דּמָריָא מַלכָּא דּאִיסרָיֵל .    
John 12:13 - took branches of palms, and went forth to meet him. And they cried out, saying, Aushana ! Blessed is he who cometh in the name of the Lord, the King of Israel.   
John 12:13 - took boughs of palm-trees, and went out to meet him. And they cried, and said: Hosanna, Blessed is he that cometh in the name of the Lord, the king of Israel !   
John 12:13 - Took branches of palm trees, and went out to greet him, and they cried out and said, Hosanna, Blessed is the king of Israel who comes in the name of the Lord.   
John 12:13 - וַיִּקְחוּ בְיָדָם כַּפּוֹת תְּמָרִים וַיֵּצְאוּ לִקְרָאתוֹ וַיָּרִיעוּ לֵאמֹר הוֹשַׂע־נָא בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָֹה מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל׃   
John 12:14 - אֵשׁכַּח דֵּין יֵשׁוּע חמָרָא וִיתֵב עלַוהי אַיכַּנָא דַּכתִיב .    
John 12:14 - And Jeshu caused to be found an ass, and sat upon him; as it is written,   
John 12:14 - And Jesus found an ass, and sat upon it; as it is written   
John 12:14 - And Jesus found an ass and sat on it; as it is written,   
John 12:14 - וַיִּמְצָא יֵשׁוּעַ עַיִר אֶחָד וַיִּרְכַּב עָלָיו כַּכָּתוּב׃    
John 12:15 - לָא תֵּדחלִין בַּרת צֵהיוּן הָא מַלכֵּכי אָתֵא לֵכי וַרכִיב עַל עִילָא בַּר אַתָנָא .   
John 12:15 - Fear not, daughter of Tseun: behold, thy King cometh to thee, and riding on a colt, the foal of an ass.   
John 12:15 - Fear not, daughter of Sion. Behold, thy king cometh to thee; and he rideth upon a colt, the foal of an ass.    
John 12:15 - Fear not, O daughter of Zion; behold, your king cometh to you, riding on the colt of an ass.   
John 12:15 - אַל־תִּרְאִי בַּת־צִיּוֹן הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ רֹכֵב עַל־עַיִר בֶּן־אֲתֹנוֹת׃   
John 12:16 - הָלֵין דֵּין לָא יִדַעו תַּלמִידַוהי בּהַו זַבנָא אֵלָא כַּד אֵשׁתַּבַּח יֵשׁוּע אֵתּדּכַרו תַּלמִידַוהי דּהָלֵין כּתִיבָן הוַי עלַוהי והָלֵין עבַדו לֵה .   
John 12:16 - But these the disciples knew not at that time; but when Jeshu was glorified, the disciples remembered that these were written concerning him, and (that) these (things) they had done unto him.    
John 12:16 - These things understood not his disciples, at that time; but when Jesus was glorified, then his disciples remembered that these things were written of him, and that they did them to him.    
John 12:16 - His disciples did not understand these things at that time; but when Jesus was glorified, then his disciples remembered that these things were written concerning him, and that they had done these things to him.   
John 12:16 - וְתַלְמִידָיו לֹא־הֵבִינוּ בָּרִאשׁוֹנָה כָל־זֹאת אַךְ אַחֲרֵי אֲשֶׁר נִתְפָּאַר יֵשׁוּעַ זָכְרוּ כִּי־כֵן כָּתוּב עָלָיו וְכֵן גַּם־עָשׂוּ לוֹ׃    
John 12:17 - וסָהֵד הוָא כֵּנשָׁא הַו דּעַמֵה הוָא דַּקרָא ללָעָזַר מֵן קַברָא וַאקִימֵה מֵן בֵּית מִיתֵא .   
John 12:17 - But the assembly that was with him when he called Loozar from the sepulchre, and raised him from among the dead, bare witness.   
John 12:17 - And the multitude that had been with him, testified that he had called Lazarus from the grave, and raised him from the dead.   
John 12:17 - The people who were with him testified that he had called Lazarus from the tomb, and raised him from the dead.    
John 12:17 - וַיָּעִידוּ הָרַבִּים אֲשֶׁר הָיוּ אֶצְלוֹ בְּקָרְאוֹ אֶל־לַעְזָר לָצֵאת מִן־הַקָּבֶר וַיָּעַר אֹתוֹ מֵעִם הַמֵּתִים׃   
John 12:18 - ומֵטֻל הָדֵא נפַקו לקוּבלֵה כֵּנשֵׁא סַגִּיֵאא דַּשׁמַעו דָּאתָא הָדֵא עבַד .   
John 12:18 - And on account of this, great multitudes went forth to receive him; for they had heard that this sign he had done.    
John 12:18 - And for this reason, great multitudes went out to meet him, as they had heard that he wrought this sign.    
John 12:18 - It was on this account that large crowds went out to meet him, for they heard that he had performed this miracle.    
John 12:18 - על־כֵּן הֲמוֹן הָעָם יָצָא לִקְרָאתוֹ כִּי שָׁמְעוּ אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת־הָאוֹת הַזֶּה׃   
John 12:19 - פּרִישֵׁא דֵּין אָמרִין הוַו חַד לחַד חָזֵין אנתּוּן דּלָא מַותּרִין אנתּוּן מֵדֵּם דּהָא עָלמָא כֻּלֵה אֵזַל לֵה בָּתרֵה .   
John 12:19 - But the Pharishee said one to another, See you that you do not profit any thing ! For, behold, the whole world is gone after him.    
John 12:19 - But the Pharisees said, one to another: Do ye see, that ye are gaining nothing? For, lo, the whole world is going after him.   
John 12:19 - The Pharisees said one to another, Do you see that you have not been able to gain anything? Behold, all the people have gone after him   
John 12:19 - וְהַפְּרוּשִׁים דִּבְּרוּ אִישׁ אֶת־אָחִיו לֵאמֹר הַרְּאִיתֶם כִּי הוֹעֵיל לֹא תוֹעִילוּ הִנֵּה כָל־הָעוֹלָם נִמְשַׁךְ אַחֲרָיו׃    
John 12:20 - אִית הוַו דֵּין אָפ מֵן עַממֵא אנָשָׁא בּהוּן דַּסלֵקו למֵסגַּד בּעַדעִדָא .   
John 12:20 - Now there were also from the Gentiles men who had ascended to worship at the feast.   
John 12:20 - And there were also among the people, some who had come up to worship at the feast.   
John 12:20 - Now there were some Gentiles among them who had come up to worship at the feast.   
John 12:20 - וּבְתוֹךְ הָעֹלִים לְהִשְׁתַּחֲוֹת בֶּחָג אֲנָשִׁים יְוָנִים׃    
John 12:21 - הָלֵין אֵתַו קרֵבו לוָת פִילִיפָּוס הַו דּמֵן בֵּית‌צַיָדָא דַּגלִילָא ושַׁאלוּהי וָאמרִין לֵה מָרי צָבֵין חנַן נֵחזֵא ליֵשׁוּע .   
John 12:21 - These came and drew near to Philipos, who was of Beth-tsaida of Galila; and they requested of him, and said to him, Mari, we desire to see Jeshu.   
John 12:21 - These came, and approached Philip, who was of Bethsaida in Galilee, and said to him: My lord, we are desirous to see Jesus.   
John 12:21 - They came and approached Philip of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, My lord, we would like to see Jesus.   
John 12:21 - וַיִּקְרְבוּ אֶל־פִּילִפּוֹס אִישׁ בֵּית־צַיְדָה אֲשֶׁר בְּאֲרֶץ הַגָּלִיל וַיִּשְׁאֲלוּ מִמֶּנּוּ לֵאמֹר אֲדֹנִי חָפַצְנוּ לִרְאוֹת אֶת־יֵשׁוּעַ׃   
John 12:22 - וֵאתָא הוּ פִילִיפָּוס וֵאמַר לַאנדּרֵאוָס וַאנדּרֵאוָס ופִילִיפָּוס אֵמַרו ליֵשׁוּע .   
John 12:22 - And Philipos came and told Andreas, and Andreas and Philipos told Jeshu.    
John 12:22 - Philip came and told Andrew; and Andrew and Philip told Jesus.   
John 12:22 - Philip came and told Andrew; then Andrew and Philip told Jesus.   
John 12:22 - וַיָּבֹא פִילִפּוֹס וַיַּגֵּד אֶל־אַנְדְּרָי וְאַנְדְּרַי וּפִּילִפּוּס הִגִּידוּ אֶל־יֵשׁוּעַ׃   
John 12:23 - יֵשׁוּע דֵּין ענָא וֵאמַר להוּן אֵתָת שָׁעתָא דּנֵשׁתַּבַּח בּרֵה דּאנָשָׁא .   
John 12:23 - BUT Jeshu answered and said to them, The hour hath come that the Son of man may be glorified.   
John 12:23 - And Jesus answered, and said to them: The hour is come that the Son of man should be glorified.   
John 12:23 - Jesus answered and said to them, The hour has come that the Son of man should be glorified.   
John 12:23 - וַיַּעַן אוֹתָם יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר בָּאָה הַשָּׁעָה שֶׁיִּפֹאַר בֶּן־הָאָדָם׃   
John 12:24 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דַּפרֵדּתָּא דּחֵטתָא אֵלָא נָפלָא ומָיתָּא בַּארעָא בַּלחוּדֵיה פָּישָׁא אֵן דֵּין מָיתָּא פּאִרֵא סַגִּיֵאא מַיתּיָא .   
John 12:24 - Amen, amen, I say to you, That a grain of wheat if it fall not and die in the earth remaineth alone; but if it die, it bringeth much fruits.   
John 12:24 - Verily, verily, I say to you, That a kernel of wheat, unless it fall and die in the ground, remaineth alone; but if it die, it produceth numerous fruits.   
John 12:24 - Truly, truly, I say to you, that unless a grain of wheat falls and dies in the ground, it will be left alone; but if it dies, it produces much fruit.   
John 12:24 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אִם לֹא־תִפֹּל הַחִטָּה אֶל־תּוֹךְ הָאֲדָמָה וּמֵתָה תִּשָּׁאֵר לְבַדָּה וְכַאֲשֶׁר מֵתָה תַּעֲשֶׂה פְּרִי הַרְבֵּה׃   
John 12:25 - מַן דּרָחֵם נַפשֵׁה נַובּדִיה ומַן דּסָנֵא נַפשֵׁה בּעָלמָא הָנָא נֵטרִיה לחַיֵא דַּלעָלַם .   
John 12:25 - He who loveth his life shall lose it; and he who hateth his life in this world shall keep it to the life which is eternal.    
John 12:25 - He that loveth his life, will lose it; and he that hateth his life, in this world, will preserve it unto life everlasting.   
John 12:25 - He who loves his life will lose it; and he who has no concern for his life in this world will keep it unto life eternal.    
John 12:25 - הָאֹהֵב אֶת־נַפְשׁוֹ יְאַבְּדֶנָּה וְהַשׂנֵא אֶת־נַפְשׁוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה יִנְצְרֶהָ לְחַיֵּי נֶצַח׃   
John 12:26 - אֵן לִי אנָשׁ משַׁמֵשׁ נאִתֵא בָּתַרי וַאיכָּא דֵּאנָא אִיתַי תַּמָן נֵהוֵא אָפ משַׁמשָׁני מַן דּלִי משַׁמֵשׁ ניַקרִיוהי אַבָא .   
John 12:26 - If any man serve me, let him come after me; and where I am, there shall be also my servant: whoever serveth me, him will my Father honour.   
John 12:26 - If any one is servant to me, he will come after me; and where I am, there also will my servant be. Him that serveth me, will the Father honor.   
John 12:26 - If any man serve me, let him follow me; and where I am, there also will my servant be; he who serves me, him my Father will honor.   
John 12:26 - וְאִישׁ כִּי חָפֵץ לְשָׁרֲתֵנִי יֵלֵךְ אַחֲרָי וּבַאֲשֶׁר אֶהְיֶה שָׁם יִהְיֶה גַּם־מְשָׁרֲתִי וַאֲשֶׁר יְשָׁרֲתֵנִי יְכַבְּדֶנּוּ אָבִי׃    
John 12:27 - הָשָׁא נַפשׁי הָא שׁגִישָׁא ומָנָא אִמַר אָבי פַּצָני מֵן הָדֵא שָׁעתָא אֵלָא מֵטֻל הָנָא אֵתִית להָדֵא שָׁעתָא .   
John 12:27 - Now my soul, behold it is commoved; and what shall I say ? My Father, deliver me from this hour:   
John 12:27 - Behold, now is my soul troubled; and what shall I say ? My Father, deliver me from this hour ? But for this very cause, came I to this hour.   
John 12:27 - Now my soul is disturbed, and what shall I say? O my Father, deliver me from this hour; but for this cause I came to this very hour.   
John 12:27 - עַתָּה נִבְהֲלָה נַפְשִׁי וּמַה אֹמַר הַצִּילֵנִי אָבִי מִן־הַשָּׁעָה הַזֹּאת אַךְ עַל־כֵּן הִגַּעְתִּי לַשָּׁעָה הַזֹּאת׃   
John 12:28 - אַבָא שַׁבַּח שׁמָכ וקָלָא אֵשׁתּמַע מֵן שׁמַיָא שַׁבּחֵת ותוּב משַׁבַּח אנָא .   
John 12:28 - but on account of this have I come unto this hour. Father, glorify thy name. And the voice was heard from heaven, I have glorified, and again I glorify. [Schabechth, vatoob maschbach-no.]   
John 12:28 - Father, glorify thy name! And a voice was heard from heaven: I have glorified [it]; and I will glorify [it] again.    
John 12:28 - O Father, glorify your name. Then a voice was heard from heaven, I am glorified, and I shall again be glorified.    
John 12:28 - אָבִי פָּאֵר אֶת־שְׁמֶךָ וַיֵּצֵא קוֹל מִן־הַשָּׁמַיִם אֹמֵר פֵּאַרְתִּי וַאֲפָאֵר עוֹד׃   
John 12:29 - וכֵנשָׁא דּקָאֵם הוָא שׁמַעו וָאמרִין רַעמָא הוָא אחרָנֵא דֵּין אָמרִין מַלַאכָא מַלֵל עַמֵה .   
John 12:29 - And the company who stood, heard, and they said there was thunder. But others said, An angel spake with him.    
John 12:29 - And the multitude standing by, heard [it]; and they said: There was thunder. But others said: An angel spoke with him.   
John 12:29 - And the people who stood by heard it, and said, It was thunder; others said, An angel spoke to him.   
John 12:29 - וְהָעָם הָעֹמְדִים שָׁמָּה שָׁמְעוּ וַיֹּאמְרוּ רַעַם נִשְׁמָע וַאֲחֵרִים אָמְרוּ מַלְאָךְ דִּבֶּר אִתּוֹ׃   
John 12:30 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר להוּן לָא הוָא מֵטֻלָתי הוָא קָלָא הָנָא אֵלָא מֵטֻלָתכוּן .   
John 12:30 - Jeshu answered and said to them, Not on my account was this voice, but on your account.   
John 12:30 - Jesus answered, and said to them: This voice was not for my sake, but for yours.   
John 12:30 - Jesus answered and said to them, This voice was not on my account, but for your sake.   
John 12:30 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר לֹא הָיָה הַקּוֹל הַזֶּה לְמַעֲנִי כִּי אִם־לְמַעַנְכֶם׃   
John 12:31 - הָשָׁא דִּינֵה הוּ דּעָלמָא הָנָא הָשָׁא אַרכוּנָא דּעָלמָא הָנָא מֵשׁתּדֵא לבַר .   
John 12:31 - Now is the judgment of this world; now is the ruler of this world cast out.   
John 12:31 - Now is the judgment of this world: now the ruler of this world is cast out.   
John 12:31 - Now is the judgment of this world; now the leader of this world will be cast out.   
John 12:31 - עַתָּה הָעוֹלָם הַזֶּה נִדּוֹן עַתָּה יֻשְׁלַךְ שַׂר הָעוֹלָם הַזֶּה חוּצָה׃   
John 12:32 - וֵאנָא מָא דֵּאתּתּרִימֵת מֵן אַרעָא אֵגֵּד כֻּלנָשׁ לוָתי .    
John 12:32 - And I, when I have been lifted up from the earth, will draw all men unto me.   
John 12:32 - And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to me.   
John 12:32 - And I, when I am lifted up from the earth, will draw every man to me.   
John 12:32 - וַאֲנִי בְּהִנָּשְׂאִי מֵעַל־הָאָרֶץ אֶמְשֹׁךְ כֻּלָּם אֵלָי׃    
John 12:33 - הָדֵא דֵּין אֵמַר דַּנחַוֵא בַּאינָא מַותָּא מָאֵת .   
John 12:33 - But this he said to show by what death he should die.    
John 12:33 - And this he said, to show by what manner of death, he was to die.   
John 12:33 - He said this, to show by what kind of death he was to die.   
John 12:33 - וְזֹאת דִּבֶּר לִרְמוֹז אֵי־זֶה הַמָּוֶת אֲשֶׁר יָמוּת׃    
John 12:34 - אָמרִין לֵה כֵּנשֵׁא חנַן שׁמַען מֵן נָמוּסָא דַּמשִׁיחָא לעָלַם מקַוֵא אַיכַּנָא אָמַר אַנתּ דַּעתִיד הוּ דּנֵתּתּרִים בּרֵה דּאנָשָׁא מַנוּ הָנָא בּרֵה דּאנָשָׁא .   
John 12:34 - The people said to him, We have heard from the law that the Meshicha for ever abideth: how sayest thou that the Son of man is to be lifted up ? Who is this Son of man ?    
John 12:34 - The multitude said to him: We have heard from the law, that the Messiah abideth for ever: [and] how sayest thou, that the Son of man is to be lifted up? Who is this Son of man?   
John 12:34 - The people said to him, We have heard from the law that the Christ shall remain forever; how do you say that the Son of man must be lifted up? Who is this Son of man?   
John 12:34 - וַיַּעֲנוּ אֹתוֹ הָעָם וַיֹּאמְרוּ אֲנַחְנוּ שָׁמַעְנוּ מִן הַתּוֹרָה כִּי הַמָּשִׁיחַ יִכּוֹן לְעוֹלָם וְאֵיךְ אָמַרְתָּ בֶּן־הָאָדָם צָרִיךְ לְהִנָּשֵׂא וּמִי בֶּן־הָאָדָם הַהוּא׃   
John 12:35 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע קַלִיל אחרִין זַבנָא נוּהרָא עַמכוּן הוּ הַלֵכו עַד אִית לכוּן נוּהרָא דּלָא חֵשׁוּכָא נַדרֵככוּן ומַן דַּמהַלֵכ בּחֵשׁוּכָא לָא יָדַע לַאיכָּא אָזֵל .   
John 12:35 - Jeshu saith to them, A little further time is the light with you. Walk while you have the light, that the darkness overtake you not. And whoever walketh in darkness knoweth not whither he goeth.    
John 12:35 - Jesus said to them: A short time longer, the light is with you. Walk, while ye have the light, lest the darkness overtake you. He that walketh in the dark, knoweth not whither he goeth.   
John 12:35 - Jesus said to them, The light is with you for a little while; walk while you have the light, so that the darkness may not overcome you; and he who walks in the darkness does not know where he goes.    
John 12:35 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אַךְ־לְמִצְעָר יִהְיֶה הָאוֹר עִמָּכֶם הִתְהַלְּכוּ בְּעוֹד לָכֶם הָאוֹר פֶּן־יְשׁוּפְכֶם חֹשֶׁךְ וְהַהֹלֵךְ בַּחֹשֶׁךְ לֹא יֵדַע אָנָה הוּא הֹלֵךְ׃   
John 12:36 - עַד אִית לכוּן נוּהרָא הַימֵנו בּנוּהרָא דַּבנַוהי דּנוּהרָא תֵּהווּן הָלֵין מַלֵל יֵשׁוּע וֵאזַל אֵתּטַשִׁי מֵנהוּן .   
John 12:36 - While you have the light, believe in the light, that the sons of light you may become. These spake Jeshu, and went (and) concealed himself from them.   
John 12:36 - While the light is with you, confide in the light; that ye may be children of the light. These things said Jesus, and departed, and concealed himself from them.   
John 12:36 - While you have the light, believe in the light, so that you may become the sons of the light. Jesus spoke these things, and went away and hid himself from them   
John 12:36 - בְּעוֹד לָכֶם הָאוֹר הַאֲמִינוּ בָאוֹר לְמַעַן תִּהְיוּ בְּנֵי הָאוֹר אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר יֵשׁוּעַ וַיֵּלֶךְ וַיִּסָּתֵר מִפְּנֵיהֶם׃    
John 12:37 - וכַד הָלֵין כֻּלהֵין אָתוָתָא עבַד קדָמַיהוּן לָא הַימֵנו בֵּה .    
John 12:37 - Yet though all these signs he had done before them, they believed not in him:   
John 12:37 - And although he wrought all these signs before them, they believed him not;   
John 12:37 - Even though he had performed all of these miracles before them, yet they did not believe in him;   
John 12:37 - רַבִּים הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה לְעֵינֵיהֶם וּבְכָל־זֹאת לֹא הֶאֱמִינוּ בּוֹ׃   
John 12:38 - דּתֵתמַלֵא מֵלתָא דֵּאשַׁעיָא נבִיָא דֵּאמַר מָרי מַנוּ הַימֵן לשֵׁמעַן וַדרָעֵה דּמָריָא למַן אֵתגּלִי .   
John 12:38 - that the word of the prophet Eshaia might be fulfilled, who said, My Lord, who hath believed our report, [Or, our hearing.] And the arm of the Lord, to whom hath it been revealed ?    
John 12:38 - that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, who said: My Lord; who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed ?   
John 12:38 - So that the word of the prophet Isaiah might be fulfilled, who said, My Lord, who will believe our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?   
John 12:38 - לְמַלֹּאת דְּבַר יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא אֲשֶׁר אָמָר יְהוָֹה מִי הֶאֱמִין לִשְׁמֻעָתֵנוּ וּזְרוֹעַ יְהוָֹה עַל־מִי נִגְלָתָה׃    
John 12:39 - מֵטֻל הָנָא לָא מֵשׁכּחִין הוַו דַּנהַימנוּן מֵטֻל דּתוּב אֵמַר אֵשַׁעיָא .   
John 12:39 - Because of this they were not able to believe: Wherefore again Eshaia had said,    
John 12:39 - For this reason they could not believe, because Isaiah said again:   
John 12:39 - For this reason, they could not believe, because Isaiah said again,   
John 12:39 - עַל־כֵּן לֹא יָכְלוּ לְהַאֲמִין כִּי עוֹד אָמַר יְשַׁעְיָהוּ׃    
John 12:40 - דּעַוַרו עַינַיהוּן וַאחשֵׁכו לֵבּהוּן דּלָא נֵחזוּן בּעַינַיהוּן ונֵסתַּכּלוּן בּלֵבּהוּן ונֵתפּנוּן וַאסֵא אֵנוּן .   
John 12:40 - He hath blinded their eyes, And darkened their heart, That they should not see with their eyes, And understand with their heart, And be turned, and I should heal them.    
John 12:40 - They have blinded their eyes, and darkened their hearts; that they might not see with their eyes, and understand with their heart, and be converted; and I should heal them.   
John 12:40 - Their eyes have become blind and their heart darkened, so that they cannot see with their eyes and understand with their heart; let them return and I will heal them.   
John 12:40 - הֵשַׁע עֵינֵיהֶם וְהִשְׁמִין לְבָבָם פֶּן־יִרְאוּ בְּעֵינֵיהֶם וּלְבָבָם יָבִין וְשָׁבוּ וְרָפָאתִי לָהֶם׃   
John 12:41 - הָלֵין אֵמַר אֵשַׁעיָא כַּד חזָא שׁוּבחֵה ומַלֵל עלַוהי .    
John 12:41 - These said Eshaia when he saw his glory, and spake concerning him.   
John 12:41 - These things spake Isaiah, when he saw his glory, and spoke of him.   
John 12:41 - Isaiah said these things, when he saw his glory and spoke concerning him.   
John 12:41 - כָּזֹאת דִּבֶּר יְשַׁעְיָהוּ בִּרְאוֹתוֹ אֶת־תִּפְאַרְתּוֹ וַיִּנָּבֵא עָלָיו׃   
John 12:42 - אָפ מֵן רִשֵׁא דֵּין סַגִּיֵאא הַימֵנו בֵּה אֵלָא מֵטֻל פּרִישֵׁא לָא מַודֵּין הוַו דּלָא נֵהווּן לבַר מֵן כּנוּשׁתָּא .   
John 12:42 - Yet of the chiefs also many believed in him: but because of the Pharishee they did not confess, that they might not be put out of the synagogue:   
John 12:42 - And of the chiefs also, many believed on him; but on account of the Pharisees, they did not confess [him], lest they should be put out of the synagogue;   
John 12:42 - Many of the leading men also believed in him; but because of the Pharisees they did not confess it, so that they might not be cast out of the synagogue.   
John 12:42 - אוּלָם גַּם מִן־הַשָׂרִים הֶאֱמִינוּ־בוֹ רַבִּים אַךְ בִּגְלַל הַפְּרוּשִׁים לֹא הוֹדוּ לְמַעַן אֲשֶׁר־לֹא יְנֻדּוּ׃   
John 12:43 - רחֵמו גֵּיר שׁוּבחָא דַּבנַינָשָׁא יַתִּיר מֵן שׁוּבחֵה דַּאלָהָא .    
John 12:43 - for they loved the glory of men more than the glory of Aloha.   
John 12:43 - for they loved the praise of men, more than the praise of God.   
John 12:43 - For they loved the honor of men more than the glory of God.   
John 12:43 - כִּי כְּבוֹד אֲנָשִׁים חָבִיב עֲלֵיהֶם מִכְּבוֹד הָאֱלֹהִים׃    
John 12:44 - יֵשׁוּע דֵּין קעָא וֵאמַר מַן דַּמהַימֵן בִּי לָא הוָא בִּי מהַימֵן אֵלָא בּמַן דּשַׁדּרַני .   
John 12:44 - But Jeshu cried and said, He who believeth in me, believeth not in me, but in him who sent me.   
John 12:44 - And Jesus cried, and said: He that believeth in me, believeth not in me, but in him that sent me.   
John 12:44 - Jesus cried out and said, He who believes in me, believes not in me but in him who sent me.   
John 12:44 - וַיִּקְרָא יֵשׁוּעַ וַיֹּאמַר הַמַּאֲמִין בִּי לֹא־בִי הוּא מַאֲמִין כִּי אִם־בַּשֹּׁלֵחַ אֹתִי׃   
John 12:45 - ומַן דּלִי חָזֵא חזָא למַן דּשַׁדּרַני .   
John 12:45 - And he who seeth me seeth him who sent me.   
John 12:45 - And he that seeth me, seeth him that sent me.   
John 12:45 - And he who sees me, has already seen him who sent me.   
John 12:45 - וְהָרֹאֶה אֹתִי הוּא רֹאֶה אֶת־שֹׁלְחִי׃   
John 12:46 - אֵנָא נוּהרָא אֵתִית לעָלמָא דּכֻל מַן דַּמהַימֵן בִּי לָא נקַוֵא בּחֵשׁוּכָא .   
John 12:46 - I the light am come into the world, that every one who believeth in me might not abide in darkness.   
John 12:46 - I have come into the world, a light, that whoever believeth in me, might not abide in darkness.   
John 12:46 - I have come into the world as the light, so that whoever believes in me may not remain in the darkness.   
John 12:46 - אֲנִי בָאתִי אֶל־הָעוֹלָם לִהְיוֹת אוֹר לְמַעַן כָּל־הַמּאֲמִין בִּי לֹא יֵשֵׁב בַּחשֶׁךְ׃   
John 12:47 - ומַן דּשָׁמַע מֵלַי ולָא נָטַר להֵין אֵנָא לָא דָּאֵן אנָא לֵה לָא גֵּיר אֵתִית דֵּאדּוּן לעָלמָא אֵלָא דַּאחֵא לעָלמָא .   
John 12:47 - And he who heareth my words, and doth not keep them, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.   
John 12:47 - And whoever shall hear my words, and not observe them, I judge him not; for I did not come to judge the world, but to vivify the world.   
John 12:47 - And he who hears my words, and does not obey them, I will not judge him; for I have not come to judge the world, but to save the world.   
John 12:47 - וְהַשֹּׁמֵעַ אֶת־דְּבָרַי וְלֹא יִשְׁמְרֵם אֲנִי לֹא אֶשְׁפֹּט אֹתוֹ כִּי לֹא־בָאתִי לִשְׁפֹּט אֶת־הָעוֹלָם כִּי אִם־לְהוֹשִׁיעַ אֶת־הָעוֹלָם׃    
John 12:48 - מַן דּטָלֵם לִי ולָא מקַבֵּל מֵלַי אִית מַן דּדָאֵן לֵה מֵלתָא דּמַללֵת הִי דָּינָא לֵה בּיַומָא אחרָיָא .   
John 12:48 - He who rejecteth me, and receiveth not my word, hath that which judgeth him: the word which I speak, that judgeth him in the last day.   
John 12:48 - Whoever rejecteth me, and receiveth not my words, there is one to judge him; the word which I speak, will judge him, at the last day.   
John 12:48 - He who oppresses me and does not receive my words, there is one who will judge him; the word which I have spoken, it will judge him at the last day.   
John 12:48 - וְאִישׁ אֲשֶׁר יִבְזֵנִי וְלֹא יִקַּח אֲמָרַי יֵשׁ אֶחָד אֲשֶׁר־יָדִין אֹתוֹ הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי הוּא יָדִין אֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן׃    
John 12:49 - דֵּאנָא מֵן נַפשׁי לָא מַללֵת אֵלָא אַבָא דּשַׁדּרַני הוּ יַהב לִי פּוּקדָּנָא מָנָא אִמַר ומָנָא אֵמַלֵל .   
John 12:49 - For I of myself have not spoken, but the Father who sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.   
John 12:49 - For I have not spoken from myself; but the Father who sent me, he gave me commandment, what I should speak, and what I should say.   
John 12:49 - For I did not speak of myself; but the Father who sent me, he commanded me what to say and what to speak.    
John 12:49 - כִּי אֲנִי לֹא מִלִּבִּי דִּבַּרְתִּי כִּי אִם־אָבִי הַשֹּׁלֵחַ אֹתִי הוּא צִוַּנִי אֶת־אֲשֶׁר אֹמַר וְאֶת־אֲשֶׁר אֹמַר וְאֶת־אֲשֶׁר אֲדַבֵּר׃    
John 12:50 - ויָדַע אנָא דּפוּקדָּנֵה חַיֵא אֵנוּן דַּלעָלַם אַילֵין הָכִיל דַּממַלֵל אנָא אַיכַּנָא דֵּאמַר לִי אָבי הָכַנָא ממַלֵל אנָא .   
John 12:50 - And I know that his commandments are life everlasting: these therefore which I speak, as said to me my Father, so I speak.    
John 12:50 - And I know that his commandment is life eternal. Therefore, these things which I speak, as my Father hath said to me, so I speak.   
John 12:50 - And I know that his commandment is life everlasting; these things therefore which I speak, just as my Father told me, so I speak.   
John 12:50 - וַאֲנִי יָדַעְתִּי כִּי מִצְוָתוֹ חַיֵּי עוֹלָם לָכֵן כָּל־אֲשֶׁר אֲדַבֵּר כַּאֲשֶׁר אָמַר אֵלַי אָבִי כֵּן אֲנִי מְדַבֵּר׃    
John 13:1 - קדָם דֵּין עאִדָא דּפֵצחָא יָדַע הוָא יֵשׁוּע דַּמטָת שָׁעתָא דַּנשַׁנֵא מֵן הָנָא עָלמָא לוָת אַבוּהי וַאחֵב לדִילֵה דַּבהָנָא עָלמָא וַעדַמָא לחַרתָא אַחֵב אֵנוּן .   
John 13:1 - NOW before the feast of petscha, Jeshu knew that his hour was come, and that he should pass from this world unto his Father, and he had loved his who were in this world, and unto the end he had loved them.   
John 13:1 - And before the feast of the passover, Jesus knew that the hour had come when he should depart from this world unto the Father. And he loved his own [people], who were in the world; and he loved them unto the end.   
John 13:1 - NOW before the feast of the passover, Jesus knew the hour had come to depart from this world to his Father. And he loved his own who were in this world, and he loved them unto the end.    
John 13:1 - וְלִפְנֵי חַג הַפֶּסַח כְּשֶׁיָּדַע יֵשׁוּעַ כִּי בָאָה שַׁעְתּוֹ לַעֲבֹר מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה אֶל־אָבִיו כַּאֲשֶׁר אָהַב אֶת בְּחִירָיו אֲשֶׁר בָּעוֹלָם כֵּן אֲהֵבָם עַד־הַקֵּץ׃   
John 13:2 - וכַד הוָת חשָׁמִיתָא רמֵא הוָא לֵה לסָטָנָא בּלֵבֵּה דִּיהוּדָא בַּר שֵׁמעוּן סכַריוּטָא דּנַשׁלמִיוהי .   
John 13:2 - And when was the supper, Satana had cast it into the heart of Jihuda bar Shemun Scarjuta to betray him.   
John 13:2 - And when the supper was passed, it had been injected by Satan into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him.   
John 13:2 - During supper, Satan put into the heart of Judas, son of Simon of Iscariot, to deliver him   
John 13:2 - וַיְהִי בִּסְעוּדַת הָעֶרֶב וְהַשָּׂטָן נָתַן בְּלֵב יְהוּדָה בֶן־שִׁמְעוֹן אִישׁ קְרִיּוֹת לְמָסְרוֹ׃   
John 13:3 - הוּ דֵּין יֵשׁוּע מֵטֻל דּיָדַע הוָא דּכֻל מֵדֵּם יַהב אַבָא בּאִידַוהי וַדמֵן אַלָהָא נפַק וַלוָת אַלָהָא אָזֵל .   
John 13:3 - But Jeshu himself, because he knew that the Father had given all things into his hands, and that from Aloha he had come forth, and unto Aloha he was going,   
John 13:3 - And Jesus, because he knew that the Father had given all things into his hands; and that he came out from the Father, and was going to God;   
John 13:3 - But Jesus, because he knew that the Father had given everything into his hands, and that he came from God, and was going to God,   
John 13:3 - וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ כִּי נָתַן אָבִיו אֶת־הַכֹּל בְּיָדוֹ וְכִי מֵאֵת אֱלֹהִים בָּא וְאֶל־אֱלֹהִים יָשׁוּב׃   
John 13:4 - קָם מֵן חשָׁמִיתָא וסָם נַחתַּוהי וַשׁקַל סֵדּוּנָא מחָא בּחַצַוהי .    
John 13:4 - riseth from supper, and setteth his garments apart, and took a towel, (and) bound (it) upon his loins;    
John 13:4 - arose from the supper, and laid aside his long garments, and took a linen cloth, and wrapped it about his loins;    
John 13:4 - He rose from supper and laid aside his robes; and he took an apron and tied it around his loins.   
John 13:4 - וַיָּקָם מֵעַל הַשֻּׁלְחָן וַיִּפְשַׁט אֶת־בְּגָדָיו וַיִּקַּח מִטְפַּחַת וַיְּחְגְּרֶהָ׃   
John 13:5 - וַארמִי מַיָא בַּמשָׁגתָּא ושַׁרִי לַמשָׁגוּ רֵגלֵא דּתַלמִידַוהי וַמשַׁוֵא הוָא בּסֵדּוּנָא דַּמחֵא בּחַצַוהי .   
John 13:5 - and he poured water into a basin, and began to wash the feet of his disciples, and wiped (them) with the towel that he had bound upon his loins.   
John 13:5 - and poured water into a wash-basin, and began to wash the feet of his disciples: and he wiped them with the linen cloth with which he had girded his loins.   
John 13:5 - Then he poured water into a basin, and began to wash the feet of his disciples, and to wipe them with the apron which was tied around his loins.   
John 13:5 - וְאַחַר יָצַק מַיִם בַּכִּיּוֹר וַיָּחֶל לִרְחֹץ אֶת־רַגְלֵי תַלְמִידָיו וּלְנַגֵּב בַּמִּטְפַּחַת אֲשֶׁר־הוּא חָגוּר בָּהּ׃    
John 13:6 - כַּד דֵּין אֵתָא לוָת שֵׁמעוּן כּאִפָא אָמַר לֵה שֵׁמעוּן אַנתּ מָרי רֵגלַי משִׁיג אַנתּ לִי .   
John 13:6 - But when he came to Shemun Kipha, Shemun said to him, Dost thou, my Lord, wash my feet for me ?    
John 13:6 - And when he came to Simon Cephas, Simon said to him: Dost thou, my Lord, wash my feet for me ?   
John 13:6 - When he came to Simon Peter, Simon said to him, You, my Lord, are you going to wash my feet?   
John 13:6 - וַיִּגַּשׁ אֶל־שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס וְהוּא אָמַר אֵלָיו אֲדֹנִי הַאַתָּה תִּרְחַץ אֶת־רַגְלָי׃   
John 13:7 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה מֵדֵּם דּעָבֵד אנָא אַנתּ לָא יָדַע אַנתּ הָשָׁא בָּתַרכֵּן דֵּין תֵּדַּע .   
John 13:7 - Jeshu answered and said to him, What I do, thou knowest not now; but afterward thou shalt know.    
John 13:7 - Jesus answered, and said to him: What I do, thou understandest not now: but hereafter thou wilt understand.    
John 13:7 - Jesus answered and said to him, What I am doing, you do not know now, but later you will understand.   
John 13:7 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֵת אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה אֵינְךָ יֹדֵעַ כָּעֵת וְאַחֲרֵי־כֵן תֵּדָע׃   
John 13:8 - אָמַר לֵה שֵׁמעוּן כּאִפָא לעָלַם לָא משִׁיג אַנתּ לִי רֵגלַי אָמַר לֵה יֵשׁוּע אֵן לָא משִׁיג אנָא לָכ לַיתּ לָכ עַמי מנָתָא .   
John 13:8 - Shemun Kipha saith to him, Never shalt thou wash for me my feet. Jeshu saith to him, If I do not wash thee, thou hast with me no part.    
John 13:8 - Simon Cephas said to him: Never shalt thou wash my feet. Jesus said to him: Unless I wash thee, thou hast no part with me.    
John 13:8 - Then Simon Peter said to him, You will never wash my feet. Jesus said to him, If I do not wash you, you have no part with me.   
John 13:8 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פֶּטְרוֹס לֹא־תִרְחַץ אֶת־רַגְלַי לְעוֹלַם וַיַּעַן אֹתוֹ יֵשׁוּעַ אִם־לֹא אֶרְחַץ אֹתְךָ אֵין לְךָ חֵלֶק עִמִּי׃    
John 13:9 - אָמַר לֵה שֵׁמעוּן כּאִפָא מָדֵין מָרי לָא בַּלחוּד רֵגלַי תּשִׁיג לִי אֵלָא אָפ אִידַי אָפ רִשׁי .   
John 13:9 - Shemun Kipha saith to him, Then, my Lord, not only my feet shalt thou wash for me, but also my hands, also my head.    
John 13:9 - Simon Cephas said to him: Then, my Lord, not my feet only shalt thou wash, but also my hands and my head.    
John 13:9 - Simon Peter said to him, Then, my Lord, wash not only my feet, but also my hands and my head.   
John 13:9 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס אֲדֹנִי לֹא אֶת־רַגְלַי לְבָד כִּי גַּם אֶת־יָדַי וְאֶת־רֹאשִׁי׃   
John 13:10 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע הַו דַּסחֵא לָא סנִיק אֵלָא רֵגלַוהי בַּלחוּד נשִׁיג כֻּלֵה גֵּיר דּכֵא הו אָפ אַנתּוּן כֻּלכוּן דּכַיָא אַנתּוּן אֵלָא לָא כֻּלכוּן .   
John 13:10 - Jeshu saith, He that hath bathed needeth not but his feet only to wash, for all of him he hath cleansed: also you are clean, but not all of you.   
John 13:10 - Jesus said to him: He that hath bathed, needeth not but to wash his feet; for he is all clean. And ye also are clean; but not all of you.   
John 13:10 - Jesus said to him, He who has bathed does not need except to wash his feet only, for he is already all clean; so you are all clean, but not everyone of you.   
John 13:10 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ הַמְרֻחָץ אֵין־לוֹ לִרְחֹץ עוֹד כִּי אִם־אֶת־רַגְלָיו כִּי כֻלּוֹ טָהוֹר הוּא וְאַתֶּם טְהוֹרִים אַךְ לֹא כֻלְּכֶם׃    
John 13:11 - יָדַע הוָא גֵּיר יֵשׁוּע להַו דּמַשׁלֵם לֵה מֵטֻל הָנָא אֵמַר דּלָא הוָא כֻּלכוּן דּכַיָא אַנתּוּן .   
John 13:11 - For Jeshu knew who was betraying him; therefore he said, Ye are not all of you clean.    
John 13:11 - For Jesus knew, who would betray him: therefore he said, Ye are not all clean.   
John 13:11 - For Jesus knew him who was to betray him; therefore he said, Not everyone of you is clean.   
John 13:11 - כִּי יָדַע מִי יִמְסְרֵיהוּ עַל־כֵּן אָמַר לֹא כֻלְּכֶם טְהוֹרִים׃    
John 13:12 - כַּד דֵּין אַשִׁיג רֵגלַיהוּן שׁקַל נַחתַּוהי וֵאסתּמֵכ וֵאמַר להוּן יָדעִין אנתּוּן מָנָא עֵבדֵּת לכוּן .   
John 13:12 - But when he had washed their feet, he took up his garments and reclined, and said to them, Know you what I have done for you ?   
John 13:12 - And when he had washed their feet, he resumed his long garments, and reclined. And he said to them: Understand ye what I have done to you ?   
John 13:12 - When he had washed their feet, he put on his robes and sat down; and he said to them, Do you know what I have done to you?   
John 13:12 - וַיְהִי אַחֲרֵי אֲשֶׁר־רָחַץ אֶת רַגְלֵיהֶם וַיִּלְבַּשׁ אֶת־בְּגָדָיו וַיָּשָׁב לְהָסֵב וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הַיְדַעְתֶּם מָה הַדָּבָר אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לָכֶם׃   
John 13:13 - אַנתּוּן קָרֵין אנתּוּן לִי רַבַּן ומָרַן ושַׁפִּיר אָמרִין אנתּוּן אִיתַי גֵּיר .   
John 13:13 - You call me Our Master, and Our Lord; and well say you, for I am.   
John 13:13 - Ye call me, Our Rabbi, and Our Lord; and ye speak well; for I am so.   
John 13:13 - You call me, our Teacher and our Lord; and what you say is well, for I am.   
John 13:13 - אַתֶּם קֹרְאִים־לִי מוֹרֶה וְאָדוֹן וְהֵיטַבְתֶּם אֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּם כִּי־אֲנִי הוּא׃   
John 13:14 - אֵן אֵנָא הָכִיל מָרכוּן ורַבּכוּן אַשִׁיגֵת לכוּן רֵגלַיכּוּן כּמָא אַנתּוּן חַיָבִין אנתּוּן דַּתשִׁיגוּן רֵגלֵא חַד דּחַד .   
John 13:14 - If I then, your Lord and your Master, have washed for you your feet, how much more ought you to wash the feet of one another ?   
John 13:14 - If then I, your Lord and your Rabbi, have washed your feet, how much more ought ye to wash the feet of one another ?    
John 13:14 - If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, how much more should you wash one another's feet?    
John 13:14 - לָכֵן אִם־אֲנִי הַמּוֹרֶה וְהָאָדוֹן רָחַצְתִּי אֶת־רַגְלֵיכֶם גַּם־אַתֶּם חַיָּבִים לִרְחֹץ אִישׁ אֶת־רַגְלֵי אָחִיו׃   
John 13:15 - הָנָא גֵּיר טוּפסָא יֵהבֵּת לכוּן דַּאיכַּנָא דֵּאנָא עֵבדֵּת לכוּן אָפ אַנתּוּן תֵּעבּדוּן .   
John 13:15 - For this pattern have I given you, that as I have done to you, you also should do.   
John 13:15 - For I have given you this example, that ye might do, as I have done to you.   
John 13:15 - For I have given you this as an example, so that just as I have done to you, you should also do.   
John 13:15 - כִּי מוֹפֵת נָתַתִּי לָכֶם לְמַעַן תַּעֲשׁוֹּ גַם־אַתֶּם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי לָכֶם׃   
John 13:16 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּלַיתּ עַבדָּא דּרַבּ מֵן מָרֵה ולָא שׁלִיחָא דּרַבּ מֵן מַן דּשַׁדּרֵה .   
John 13:16 - Amen, amen, I say to you, The servant is not greater than his lord; nor (is) the apostle greater than he who sent him.    
John 13:16 - Verily, verily, I say to you, That no servant is greater than his lord; and no legate is greater than he who sent him.    
John 13:16 - Truly, truly, I say to you, There is no servant who is greater than his master; and no apostle who is greater than he who sent him.   
John 13:16 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם אֵין הָעֶבֶד גָּדוֹל מֵאֲדֹנָיו וְאֵין הַשָּׁלִיחַ גָּדוֹל מִשֹּׁלְחוֹ׃   
John 13:17 - אֵן הָלֵין תֵּדּעוּן טוּבָנֵא אַנתּוּן אֵן תֵּעבּדוּן אֵנֵין .    
John 13:17 - If these you know, happy are you if you do them.   
John 13:17 - If ye know these things, happy will ye be if ye do them.   
John 13:17 - If you know these things, blessed are you if you do them.   
John 13:17 - אִם־יְדַעְתֶּם זֹאת אַשְׁרֵיכֶם בַּעֲשֹׁוֹתְכֶם כֵּן׃    
John 13:18 - לָא הוָא עַל כֻּלכוּן אָמַר אנָא יָדַע אנָא גֵּיר לַאילֵין דַּגבִית אֵלָא דַּכתָבָא נֵשׁלַם דּהַו דָּאכֵל עַמי לַחמָא אַרִים עלַי עֵקבֵה .    
John 13:18 - Not of all of you do I speak; for I know those whom I have chosen; but that the scripture might be fulfilled, that he who eateth bread with me hath lifted against me his heel.   
John 13:18 - Not of you all, do I speak: I know whom I have chosen. But that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me, hath lifted his heel against me.   
John 13:18 - I do not say this concerning all of you, for I know those whom I have chosen; but that the scripture might be fulfilled, He who eats bread with me has lifted up his heel against me.   
John 13:18 - לֹא עַל־כֻּלְּכֶם דִּבַּרְתִּי יוֹדֵעַ אֲנִי אֶת־אֲשֶׁר בָּחַרְתִּי בָהֶם אַךְ לְמַעַן יִמָּלֵא הַכָּתוּב אוֹכֵל לַחְמִי הִגְדִּיל עָלַי עָקֵב׃    
John 13:19 - מֵן הָשָׁא אָמַר אנָא לכוּן מֵן קדָם דּנֵהוֵא דּמָא דַּהוָא תּהַימנוּן דֵּאנָא אנָא .   
John 13:19 - Now I tell you before it shall be, that when it is done you may believe that I am.   
John 13:19 - From this time, I tell you, before it occurs, that when it shall occur, ye may know that I am he.   
John 13:19 - I tell you now before it happens, that when it happens, you may believe that I am he   
John 13:19 - מֵעַתָּה אֲנִי אֹמֵר לָכֶם בְּטֶרֶם הֱיוֹתָהּ לְמַעַן תָּבֹא וְהֶאֱמַנְתֶּם כִּי אֲנִי הוּא׃   
John 13:20 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דַּמקַבֵּל למַן דַּמשַׁדַּר אנָא לִי מקַבֵּל ומַן דּלִי מקַבֵּל מקַבֵּל למַן דּשַׁדּרַני .   
John 13:20 - Amen, amen, I say to you, Whoever receiveth him whom I send receiveth me; and whoever receiveth me receiveth him who sent me.    
John 13:20 - Verily, verily, I say to you: He that receiveth him whom I send, receiveth me; and he that receiveth me, receiveth him that sent me.   
John 13:20 - Truly, truly, I say to you, He who receives him whom I send, receives me; and he who receives me receives him who sent me.   
John 13:20 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי כָל־הַמְקַבֵּל אֵת אֲשֶׁר אֶשְׁלָחֵהוּ אֹתִי מְקַבֵּל וְהַמְקַבֵּל אֹתִי מְקַבֵּל אֶת־שֹׁלְחִי׃    
John 13:21 - הָלֵין אֵמַר יֵשׁוּע וֵאתעַזַז בּרוּחֵה וַאסהֵד וֵאמַר אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּחַד מֵנכוּן נַשׁלמַני .   
John 13:21 - These said Jeshu, and was agitated in his spirit, and testified, and said, Amen, amen, I say to you, That one of you shall betray me.   
John 13:21 - These things said Jesus, and he was agitated in his spirit; and he testified, and said: Verily, verily, I say to you, That one of you will betray me.   
John 13:21 - Jesus said these things, and he was disturbed in spirit, and testified and said, Truly, truly, I say to you, one of you will betray me.   
John 13:21 - וַיְהִי כְּכַלּוֹת יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּבָּהֵל בְּרוּחוֹ וַיָּעַד וַיֹּאמֶר אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי אֶחָד מִכֶּם יִמְסְרֵנִי׃   
John 13:22 - חָרו דֵּין תַּלמִידֵא חַד בּחַד מֵטֻל דּלָא יָדעִין הוַו דּעַל מַנוּ אֵמַר .   
John 13:22 - But the disciples looked one on the other, because they knew not concerning whom he spake.   
John 13:22 - And the disciples stared at one another; because they knew not, of whom he spake.   
John 13:22 - The disciples then looked at each other, because they did not know concerning whom he spoke.   
John 13:22 - וַיַּבִּיטוּ תַלְמִידָיו וַיִּתְמְהוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ כִּי נָבוֹכוּ וְלֹא יָדְעוּ עַל־מִי דִבֵּר׃   
John 13:23 - אִית הוָא דֵּין מֵן תַּלמִידַוהי חַד דַּסמִיכ הוָא בּעוּבֵּה הַו דּרָחֵם הוָא לֵה יֵשׁוּע .   
John 13:23 - Now there was of his disciples one who reclined on his bosom; he whom Jeshu loved.   
John 13:23 - And there was one of his disciples, who was reclining on his bosom, he whom Jesus loved;   
John 13:23 - Now there was one of his disciples who was leaning on his bosom, the one whom Jesus loved.   
John 13:23 - וְאֶחָד מִתַּלְמִידָיו אֲשֶׁר יֵשׁוּעַ אֲהֵבוֹ מֵסֵב עַל־חֵיק יֵשׁוּעַ׃   
John 13:24 - להָנָא רמַז שֵׁמעוּן כּאִפָא דַּנשַׁאלִיוהי דּמַנוּ הַו דֵּאמַר עלַוהי .   
John 13:24 - To this signed Shemun Kipha that he would ask of whom it was that he spake.   
John 13:24 - to him Simon Cephas beckoned, that he should ask him, who it was of whom he spoke.   
John 13:24 - Simon Peter winked at to him, to ask him of whom he spoke.   
John 13:24 - וַיִּרְמָז־לוֹ שִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס לִדְרֹשׂ מִי־הוּא זֶה אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלָיו׃   
John 13:25 - וַנפַל הַו תַּלמִידָא עַל חַדיֵה דּיֵשׁוּע וֵאמַר לֵה מָרי מַנוּ הָנָא .   
John 13:25 - And that disciple fell upon the bosom of Jeshu, and said to him, My Lord, who is this?   
John 13:25 - And that disciple fell upon the breast of Jesus, and said to him: My Lord, which is he?   
John 13:25 - So that disciple leaned himself on the breast of Jesus, and said to him, My Lord, who is he?   
John 13:25 - וַיִּפֹל עַל־לֵב יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲדֹנִי מִי הוּא׃    
John 13:26 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר הַו הוּ דּצָבַע אנָא לַחמָא יָהֵב אנָא לֵה וַצבַע יֵשׁוּע לַחמָא ויַהב לִיהוּדָא בַּר שֵׁמעוּן סכַריוּטָא .   
John 13:26 - Jeshu answered and said to him, He to whom I give the dipped bread. And Jeshu dipped the bread and gave it to Jihuda bar Shemun Scarjuta.   
John 13:26 - Jesus answered and said: He it is, to whom I give the bread when I have dipped it. And Jesus dipped the bread, and gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.   
John 13:26 - Jesus answered and said, The one for whom I dip bread and give to him. So Jesus dipped the bread, and gave it to Judas, the son of Simon of Iscariot.   
John 13:26 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ הִנֵּה זֶה הוּא אֲשֶׁר־אֶטְבֹּל פְּרוּסָתִי לְתִתָּהּ לוֹ וַיִּטְבֹּל אֶת־פְּרוּסָתוֹ וַיִּתֵּן אֶל־יְהוּדָה בֶן־שִׁמְעוֹן אִישׁ קְרִיּוֹת׃   
John 13:27 - ובָתַר לַחמָא הָידֵּין אֵתעַלַל בֵּה סָטָנָא וֵאמַר לֵה יֵשׁוּע מֵדֵּם דּעָבֵד אַנתּ עבֵד בַּעגַל .   
John 13:27 - Then after the bread Satana entered into him. And Jeshu said to him, What thou doest, do with speed !   
John 13:27 - And after the bread, then Satan entered into him. And Jesus said to him: What thou doest, do quickly.   
John 13:27 - And after the bread, Satan took possession of him. So Jesus said to him, What you are going to do, do it soon.    
John 13:27 - וְאַחֲרֵי בִלְעוֹ בָּא הַשָׂטָן אֶל־קִרְבּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ אֵת אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה עֲשֵׂה מְהֵרָה׃   
John 13:28 - הָדֵא דֵּין לָא אנָשׁ יִדַע מֵן הָנוּן סמִיכֵא דּעַל מָנָא אֵמַר לֵה .    
John 13:28 - But this no man knew of those who reclined of what he spake to him.   
John 13:28 - And no one of those reclining, knew, wherefore he said this to him.   
John 13:28 - But no man of those who were sitting at the table understood what he said to him.   
John 13:28 - וּמִן־הַמְסֻבִּים לֹא־יָדַע אִישׁ עַל־מֶה דִּבֶּר אֵלָיו כָּזֹאת׃    
John 13:29 - אנָשִׁין גֵּיר סבַרו מֵטֻל דַּגלוּסקמָא צֵאדַוהי הוָא דִּיהוּדָא דּמֵפקַד פּקַד לֵה דּנֵזבֵּן מֵדֵּם דּמֵתבּעֵא לעַדעִדָא אַו דּנֵתֵּל מֵדֵּם למֵסכִּנֵא .   
John 13:29 - For some of them thought that as Jihuda had the purse, he had instructed him to buy something that should be required at the feast, or that he should give somewhat to the poor.   
John 13:29 - For some of them supposed, because the purse was in the hands of Judas, that Jesus expressly charged him to buy something needful for the feast, or that he should give something to the poor.    
John 13:29 - For some of them thought, because the purse was with Judas, that he ordered him to buy what was needed for the feast; or to give something to the poor.   
John 13:29 - כִּי יֵשׁ אֲשֶׁר חָשְׁבוּ כִּי־אָמַר אֵלָיו יֵשׁוּעַ קְנֵה־לָנוּ צָרְכֵי הֶחָג אוֹ לָתֵת לָאֶבְיוֹנִים יַעַן אֲשֶׁר כִּיס הַכֶּסֶף בְּיַד יְהוּדָה׃   
John 13:30 - הוּ דֵּין יִהוּדָא נסַב לַחמָא בַּר שָׁעתֵה וַנפַק לֵה לבַר לִליָא הוָא דֵּין כַּד נפַק .   
John 13:30 - But he, Jihuda, received the bread and immediately went out: and it was night when he went out.    
John 13:30 - And Judas took the bread at once, and went out of the house. And it was night when he went out.   
John 13:30 - Judas then received the bread and went outside immediately; it was night when he went out.   
John 13:30 - וְהוּא בְּקַחְתּוֹ אֶת־פְּרוּסַת הַלֶּחֶם מִהֵר לָצֵאת הַחוּצָה וְלַיְלָה הָיָה׃   
John 13:31 - וֵאמַר יֵשׁוּע הָשָׁא אֵשׁתַּבַּח בּרֵה דּאנָשָׁא וַאלָהָא אֵשׁתַּבַּח בֵּה .   
John 13:31 - AND Jeshu said, Now is glorified the Son of man, and Aloha is glorified in him.   
John 13:31 - And Jesus said: Now is the Son of man glorified; and God is glorified in him.   
John 13:31 - Jesus then said, Now the Son of man is glorified, and God is glorified by him.   
John 13:31 - הוּא יָצָא וְיֵשׁוּעַ אָמַר עַתָּה נִתְפָּאַר בֶּן־הָאָדָם וְהַאֱלֹהִים נִתְפָּאַר בּוֹ׃   
John 13:32 - וֵאן אַלָהָא אֵשׁתַּבַּח בֵּה וָאפ אַלָהָא משַׁבַּח לֵה בֵּה ומֵחדָא משַׁבַּח לֵה .   
John 13:32 - And if Aloha is glorified in him, Aloha shall glorify him in himself, and at once doth glorify him.   
John 13:32 - And if God is glorified in him, God will glorify him in himself; and will glorify him speedily.   
John 13:32 - If God is glorified by him, God will also glorify him by himself, and he will glorify him at once.   
John 13:32 - הֵן הָאֱלֹהִים נִתְפָּאַר בּוֹ וְגַם יְפָּאֲרֵנוּ הָאֱלֹהִים בְּעַצְמוֹ וּבִמְהֵרָה יְפָאֲרֵהוּ׃   
John 13:33 - בּנַי קַלִיל אחרִין עַמכוּן אנָא ותֵבעוּנָני וַאיכַּנָא דֵּאמרֵת לִיהוּדָיֵא דּלַאיכָּא דֵּאנָא אָזֵל אנָא אַנתּוּן לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאתָא וָאפ לכוּן אָמַר אנָא הָשָׁא .   
John 13:33 - My sons, a little longer I am with you, and you will seek me; and, as I said to the Jihudoyee, Whither I go you cannot come, so to you say I now.   
John 13:33 - My children, a little longer I am with you; and ye will seek for me; and, as I said to the Jews, Whither I go ye cannot come, so I now say to you.   
John 13:33 - My sons, I am with you yet a little while, and you will want me. And just as I said to the Jews, Where I go you cannot come; so now I tell you also.   
John 13:33 - בָּנַי עוֹד־מְעַט מִזְעָר אֶהְיֶה עִמָּכֶם אַתֶּם תְּבַקְשׁוּנִי וְכַאֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֶל־הַיְּהוּדִים כִּי אֶל־אֲשֶׁר אֲנִי הוֹלֵךְ לֹא תוּכְלוּ לָבוֹא שָׁמָּה כֵּן אֲנִי אֹמֵר אֲלֵיכֶם עָתָּה׃    
John 13:34 - פּוּקדָּנָא חַדתָא יָהֵב אנָא לכוּן דַּהוַיתּוּן מַחבִין חַד לחַד אַיכַּנָא דֵּאנָא אַחֵבתּכוּן אָפ אַנתּוּן תַּחבוּן חַד לחַד .   
John 13:34 - A new commandment give I to you, that you should love one another; as I have loved you, so do you also love one another.    
John 13:34 - A new commandment I give to you, that ye be affectionate to each other. As I have loved you, do ye also love one another.    
John 13:34 - A new commandment I give you, that you love one another; just as I have loved you, that you also love one another.    
John 13:34 - מִצְוָה חֲדָשָׁה אֲנִי נֹתֵן לָכֶם אֲשֶׁר תְּאֵהֲבוּ אִטשׁ אֶת־אָחִיו כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי אֶתְכֶם כֵּן גַּם־אַתֶּם אִישׁ אֶת־אָחִיו תֶּאֱהָבוּן׃    
John 13:35 - בּהָדֵא נֵדַּע כֻּל אנָשׁ דּתַלמִידַי אַנתּוּן אֵן חוּבָּא נֵהוֵא בּכוּן חַד לוָת חַד .   
John 13:35 - By this shall all men know that you are my disciples, if love be in you one for another.    
John 13:35 - By this will every one know that ye are my disciples, if ye have love for each other.   
John 13:35 - By this every man shall know that you are my disciples, if you have love one for another.   
John 13:35 - בָּזֹאת יֵדְעוּ כֻלָם כִּי תַלְמִידִים אַתֶּם לִי תִּשְׁכֹּן אַהֲבָה בֵּינֵיכֶם׃   
John 13:36 - אָמַר לֵה שֵׁמעוּן כּאִפָא מָרַן לַאיכָּא אָזֵל אַנתּ ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה לַאיכָּא דָּאזֵל אנָא לָא מֵשׁכַּח אַנתּ הָשָׁא דּתאִתֵא בָּתַרי לחַרתָא דֵּין תּאִתֵא .   
John 13:36 - Shemun Kipha said to him, Our Lord, whither goest thou ? Jeshu said to him, Whither I go, thou canst not now come after me; but at the last thou shalt come.    
John 13:36 - Simon Cephas said to him: Our Lord, whither goest thou? Jesus answered, and said to him: Whither I go, thou canst not now come after me; but thou wilt at last come.   
John 13:36 - Simon Peter said to him, Our Lord, where are you going? Jesus answered and said to him, Where I go, you cannot follow me now, but you will follow later   
John 13:36 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פֶּטְרוֹס אֲדֹנִי אָנָה תֵלֵךְ וַיַּעַן אֹתוֹ יֵשׁוּעַ אֶל־אֲשֶׁר אֲנִי הוֹלֵךְ שָׁמָּה לֹא־תוּכַל עַתָּה לָלֶכֶת אַחֲרָי וְאַחֲרֵי־כֵן תֵּלֵךְ אַחֲרָי׃   
John 13:37 - אָמַר לֵה שֵׁמעוּן כּאִפָא מָרי למָנָא לָא מֵשׁכַּח אנָא דּאִתֵא בָּתרָכ הָשָׁא נַפשׁי חלָפַיכּ סָאֵם אנָא .   
John 13:37 - Shemun Kipha saith to him, My Lord, why cannot I come after thee now ? My life for thee lay I down.    
John 13:37 - Simon Cephas said to him: My Lord, why can I not come after thee? I would lay down my life for thee.   
John 13:37 - Simon Peter said to him, My Lord, why can I not follow you now? I will even lay down my life for you.   
John 13:37 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פֶּטְרוֹס מַדּוֹע לֹא־אוּכַל עַתָּה לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ הֵן־נַפְּשִׁי אֶתֵּן בְּעַד־נַפְשֶׁךָ׃   
John 13:38 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע נַפשָׁכ חלָפַי סָאֵם אַנתּ אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לָכ דּלָא נֵקרֵא תַּרנָגלָא עדַמָא דּתֵכפּוּר בִּי תּלָת זַבנִין .    
John 13:38 - Jeshu saith to him, Dost thou lay down thy life for me ! Amen, amen, I tell thee, That the cock will not crow, until thou shalt have denied me three times.    
John 13:38 - Jesus said to him: Wouldst thou lay down thy life for me? Verily, verily, I say to thee, The cock will not crow, until thou hast three times denied me.   
John 13:38 - Jesus said to him, Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, The cock shall not crow, until you have denied me three times.   
John 13:38 - וַיַּעַן אֹתוֹ יֵשׁוּעַ הֲתִתֵּן נַפְשְׁךָ בְּעַד נַפְשִׁי אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר בְּטֶרֶם יִקְרָא הַתַּרְנְגֹל תְּכַחֵשׁ בִּי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים׃    
John 14:1 - לָא נֵתּדַּוַד לֵבּכוּן הַימֵנו בַּאלָהָא ובִי הַימֵנו .    
John 14:1 - LET not your heart be troubled: believe in Aloha, and in me believe.   
John 14:1 - Let not your heart be troubled: believe in God, and, believe in me.   
John 14:1 - LET not your heart be troubled; believe in God, and believe in me also.   
John 14:1 - אַל־יִבָּהֵל לְבַבְכֶם הַאֲמִינוּ בֵאלֹהִים וְגַם בִּי הַאֲמִינוּ׃    
John 14:2 - סַגִּיאיִן אֵנוּן אַוָנֵא בֵּית אָבי וֵאלָא אָמַר הוִית לכוּן דָּאזֵל אנָא דֵּאטַיֵב לכוּן אַתרָא .   
John 14:2 - Many are the mansions of my Father's house: and if not, I would have told you; for I go to prepare for you a place.    
John 14:2 - There are many mansions in the house of my Father: and if not, I would have told you; for I go to prepare a place for you.    
John 14:2 - In my Father's house there are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going to prepare a place for you.    
John 14:2 - בְּבֵית אָבִי מְדוֹרוֹת רַבִּים וְאִם־לֹא כֵן הָיִיתִי אוֹמֵר לָכֶם הִנְנִי הֹלֵךְ לְהָכִין לָכֶם מָקוֹם׃   
John 14:3 - וֵאן אִזַל אֵטַיֵב לכוּן אַתרָא תּוּב אִתֵא וֵאדבַּרכוּן לוָתי דַּאיכָּא דֵּאנָא אִיתַי אָפ אַנתּוּן תֵּהווּן .   
John 14:3 - And if I go to prepare for you a place, I will come again and take you with me, that where I am you also may be.    
John 14:3 - And if I go to prepare for you a place, I will come again and take you to myself; that where I am, there ye may be also.    
John 14:3 - And if I go and prepare a place for you, I will come again, and take you to me, so that where I am, you may be also.    
John 14:3 - וְהָיָה כִּי־הָלָכְתִּי וַהֲכִינוֹתִי לָכֶם מָקוֹם שׁוֹב אָשׁוּב וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם אֵלָי לְמַעַן תִּהְיוּ גַּם־אַתֶּם בַּאֲשֶׁר אֲנִי שָׁם׃    
John 14:4 - ולַאיכָּא דָּאזֵל אנָא יָדעִין אנתּוּן וּאורחָא יָדעִין אנתּוּן .    
John 14:4 - And whither I go you know, and the way you know.    
John 14:4 - And whither I go, ye know; and the way ye know.   
John 14:4 - You know where I am going, and you know the way.   
John 14:4 - וִידַעְתֶּם אָנָה אֲנִי הוֹלֵךְ וְאֶת־הַדֶּרֶךְ יְדַעְתֶּם׃    
John 14:5 - אָמַר לֵה תָּאומַא מָרַן לָא יָדעִינַן לַאיכָּא אָזֵל אַנתּ וַאיכַּנָא מֵשׁכּחִין חנַן אוּרחָא למֵדַּע .   
John 14:5 - Thoma saith to him, Our Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way ?    
John 14:5 - Thomas said to him: Our Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?   
John 14:5 - Thomas said to him, Our Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way?   
John 14:5 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו תּוֹמָא אֲדֹנִי לֹא יָדַעְנוּ אָנָה אַתָּה הֹלֵךְ וְאֵיכָכָה נֵדַע אֶת־הַדֶּרֶךְ׃   
John 14:6 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע אֵנָא אנָא אוּרחָא וַשׁרָרָא וחַיֵא לָא אנָשׁ אָתֵא לוָת אָבי אֵלָא אֵן בִּי .   
John 14:6 - Jeshu saith to him, I (am) the way, and the truth, and the life. No man cometh unto my Father unless by me.    
John 14:6 - Jesus said to him: I am the way, and truth, and life: no one cometh unto my Father, but by me.   
John 14:6 - Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life; no man comes to my Father except by me.   
John 14:6 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ אָנֹכִי הַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים לֹא־יָבֹא אִישׁ אֶל־הָאָב בִּלְתִּי עַל־יָדִי׃   
John 14:7 - אֵלוּ לִי יָדעִין הוַיתּוּן אָפ לָאבי יָדעִין הוַיתּוּן ומֵן הָשָׁא יָדעִין אנתּוּן לֵה וַחזַיתּוּנָיהי .   
John 14:7 - But if me you had known, my Father also would you have known: and henceforth you know him and have seen him.    
John 14:7 - If ye had known me, ye would also have known my Father: and henceforth, ye know him, and have seen him.    
John 14:7 - If you had known me, you would have known my Father also; from henceforth you know him and you have seen him.    
John 14:7 - לוּ־יְדַעְתֶּם אֹתִי גַּם אֶת־אָבִי יְדַעְתֶּם וּמֵעַתָּה יְדַעְתֶּם אֹתוֹ וְגַם רְאִיתֶם אֹתוֹ׃   
John 14:8 - אָמַר לֵה פִילִיפָּוס מָרַן חַוָן אַבָא וכַדּוּ לַן .   
John 14:8 - Philipos saith to him, Our Lord, show us the Father, and it sufficeth us.    
John 14:8 - Philip said to him: Our Lord, show us the Father, and it will suffice for us.   
John 14:8 - Philip said to him, Our Lord, show us the Father, and that is enough for us.   
John 14:8 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פִּילִפּוֹס אֲדֹנִי הַרְאֵנוּ נָא אֶת־הָאָב וְדַי לָנוּ׃   
John 14:9 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע הָנָא כֻּלֵה זַבנָא עַמכוּן אנָא ולָא יִדַעתָּני פִּילִיפֵּא מַן דּלִי חָזֵא חזָא לַאבָא וַאיכַּנָא אַנתּ אָמַר אַנתּ חַוָן אַבָא .   
John 14:9 - Jeshu saith to him, All this time have I been with you, and hast thou not known me, Philip? He who me seeth, seeth the Father; and how sayest thou, Show us the Father ?   
John 14:9 - Jesus said to him: Have I been all this time with you, and hast thou not known me, Philip? He that seeth me, seeth the Father: and how sayest thou, Show us the Father?   
John 14:9 - Jesus said to him, All this time I have been with you, and yet you do not know me, Philip? he who sees me, has seen the Father; and how do you say, Show us the Father?   
John 14:9 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יֵשׁוּעַ זֶה כַּמָּה יָמִים אָנֹכִי אִתְּכֶם וְאַתָּה פִילִפּוֹס הֲטֶרֶם תֵּדָעֵנִי הַרֹאֶה אֹתִי רָאָה אֶת־הָאָב וְלָמָּה־זֶּה תֹאמַר הַרְאֵנוּ אֶת־הָאָב׃   
John 14:10 - לָא מהַימֵן אַנתּ דֵּאנָא בָּאבי וָאבי בִּי מֵלֵא אַילֵין דֵּאנָא ממַלֵל אנָא מֵן נַפשׁי לָא ממַלֵל אנָא אָבי דֵּין דּבִי עָמַר הוּ עָבֵד עבָדֵא הָלֵין .   
John 14:10 - Believest thou not that I am in my Father and my Father in me ? And these words that I speak, I speak not from myself, but my Father who dwelleth in me, he doeth these works.   
John 14:10 - Believest thou not, that I am in my Father, and my Father in me? And the words which I speak, I speak not from myself: but my Father, who dwelleth in me, he doeth these works.    
John 14:10 - Do you not believe that I am with my Father and my Father is with me? the words that I speak, I do not speak of myself; but my Father who abides with me, he does these works.   
John 14:10 - הַאֵינְךָ מַאֲמִין כִּי אָנֹכִי בְאָבִי וְאָבִי בִּי הַדְּבָרִים אֲשֶׁר אֲדַבֵּר אֲלֵיכֶם לֹא־מִנַּפְשִׁי אָנֹכִי דֹבֵר כִּי אָבִי הַשֹּׁכֵן בְּקִרְבִּי הוּא עֹשֶׂה אֶת־הַמַּעֲשִׂים׃   
John 14:11 - הַימֵנו דֵּאנָא בָּאבי וָאבי בִּי וֵאלָא אָפֵן מֵטֻל עבָדֵא הַימֵנו .    
John 14:11 - Believe that I am in my Father and my Father in me; and if not, even on account of the works, believe.    
John 14:11 - Believe, that I am in my Father, and my Father in me. And if not, believe, at least, on account of the works.    
John 14:11 - Believe that I am with my Father, and my Father is with me; and if not, believe because of the works.   
John 14:11 - הַאֲמִינוּ לִי כִּי־אָנֹכִי בְאָבִי וְאָבִי בִּי וְאִם־לֹא הַאֲמִינוּ לִי בִּגְלַל הַמַּעֲשִׂים׃   
John 14:12 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּמַן דַּמהַימֵן בִּי עבָדֵא אַילֵין דֵּאנָא עָבֵד אנָא אָפ הוּ נֵעבֵּד וַדיַתִּירִין מֵן הָלֵין נֵעבֵּד דֵּאנָא לוָת אַבָא אָזֵל אנָא .   
John 14:12 - Amen, amen, I say to you, That whosoever believeth in me, these works that I do shall he do also; and more than these shall he do, because I go unto my Father.   
John 14:12 - Verily, verily, I say to you: He that believeth in me, the works which I do, will he also do. And greater than these will he do, because I go unto my Father.   
John 14:12 - Truly, truly, I say to you, He who believes in me, the works which I do he shall do also; even greater than these things he shall do, because I am going to my Father.   
John 14:12 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם הַמַּאֲמִין בִּי יַעֲשֶׂה גַם־הוּא אֶת־הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר אָנֹכִי עֹשֶׂה וּגְדֹלוֹת מֵאֵלֶּה יַעֲשֶׂה אֶל־אָבִי׃    
John 14:13 - ומֵדֵּם דּתֵשֵׁאלוּן בּשֵׁמי אֵעבֵּד לכוּן דּנֵשׁתַּבַּח אַבָא בַּברֵה .   
John 14:13 - And whatsoever you shall ask in my name, I will do for you, that the Father may be glorified in his Son.   
John 14:13 - And what ye shall ask in my name, I will do for you; that the Father may be glorified in his Son.   
John 14:13 - And whatever you ask in my name, I will do it for you, so that the Father may be glorified through his Son.    
John 14:13 - וְכָל־אֲשֶׁר תִּשְׁאֲלוּ בִּשְׁמִי אֶעֱשֶׂנּוּ יְכֻבַּד הָאָב בִּבְנוֹ׃   
John 14:14 - וֵאן תֵּשֵׁאלוּנָני בּשֵׁמי אֵנָא עָבֵדנָא .   
John 14:14 - And if you shall ask (of) me in my name, I will do.    
John 14:14 - And if ye shall ask of me, in my name, I will do [it].   
John 14:14 - If you ask me in my own name, I will do it   
John 14:14 - כִּי־תִּשְׁאֲלוּ דָבָר בִּשְׁמִי אֲנִי אֶעֱשֶׂנּוּ׃    
John 14:15 - אֵן רָחמִין אנתּוּן לִי פּוּקדָּנַי טַרו .   
John 14:15 - IF you love me, keep my commandments;    
John 14:15 - If ye love me, keep my commands.    
John 14:15 - If you love me, then obey my commandments.   
John 14:15 - אִם־אֲהַבְתֶּם אֹתִי אֶת־מִצְוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ׃    
John 14:16 - וֵאנָא אֵבעֵא מֵן אָבי וַאחרִנָא פַּרַקלִטָא נֵתֵּל לכוּן דּנֵהוֵא עַמכוּן לעָלַם .   
John 14:16 - and I will pray of my Father, and another Paraclete [Paraklito.] will he give you, who will be with you for ever,   
John 14:16 - And I will ask of my Father, and he will give you another Comforter, that he may be with you for ever,   
John 14:16 - And I will ask of my Father, and he will give you another Comforter, to be with you for ever;   
John 14:16 - וַאֲנִי אֶשְׁאֲלָה מֵאָבִי וְהוּא יִתֵּן לָכֶם פְּרַקְלִיט אַחֵר אֲשֶׁר־יִשְׁכֹּן אִתְּכֶם לָנֶצַח׃   
John 14:17 - רוּחָא דַּשׁרָרָא הַו דּעָלמָא לָא מֵשׁכַּח לַמקַבָּלוּתֵה מֵטֻל דּלָא חזָיהי ולָא יַדעֵה אַנתּוּן דֵּין יָדעִין אנתּוּן לֵה דַּלוָתכוּן עָמַר וַבכוּן הוּ .   
John 14:17 - the Spirit of truth, he whom the world cannot receive, because it doth not see him, nor know him. But you know him; for with you he dwelleth, and in you is.   
John 14:17 - the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, and knoweth him not: but ye know him, because he abideth with you, and is in you.   
John 14:17 - Even the Spirit of the truth; whom the world cannot receive, because it has not seen him, and does not know him; but you know him because he abides with you, and is in you.   
John 14:17 - אֶת־רוּחַ הָאֱמֶת אֲשֶׁר לֹא־יָכֹל הָעוֹלָם לְהַשִּׂיגוֹ בַּאֲשֶׁר לֹא יִרְאֵהוּ וְלֹא יֵדָעֵהוּ וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֹתוֹ כִּי־הוּא שֹׁכֵן אִתְּכֶם וְיִהְיֶה בְּקִרְבְּכֶם׃   
John 14:18 - לָא שָׁבֵק אנָא לכוּן יַתמֵא אָתֵא אנָא גֵּיר לוָתכוּן קַלִיל אחרִין .    
John 14:18 - I will not leave you orphans; for I will come to you a little after.   
John 14:18 - I shall not leave you orphans: for I shall come to you in a little while.   
John 14:18 - I will not leave you orphans, for I will come to you after a little while.   
John 14:18 - לֹא אֶעֱזָבְכֶם יְתוֹמִים אָבוֹאָה אֲלֵיכֶם׃   
John 14:19 - ועָלמָא לָא חָזֵא לִי אַנתּוּן דֵּין תֵּחזוּנָני דֵּאנָא חַי אָפ אַנתּוּן תִּחוּן .   
John 14:19 - And the world seeth me not, but you shall see me; for because I live, you also shall live.   
John 14:19 - And the world will not see me; but ye will see me. Because I live, ye will live also.   
John 14:19 - And the world will not see me, but you will see me; because I live, you also shall live.   
John 14:19 - עוֹד מְעַט וְהָעוֹלָם לֹא יוֹסִיף לִרְאוֹת אֹתִי וְאַתֶּם תִּרְאוּנִי כִּי חַי אֲנִי וְגַם־אַתֶּם חָיֹה תִחְיוּ׃   
John 14:20 - בּהַו יַומָא תֵּדּעוּן דֵּאנָא בָּאבי וַאנתּוּן בִּי אַנתּוּן וֵאנָא בּכוּן אנָא .   
John 14:20 - In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.   
John 14:20 - In that day ye will know, that I am in my Father; and that ye are in me, and I in you.   
John 14:20 - In that day you will know that I am with my Father, and you are with me, and I am with you.   
John 14:20 - וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יָדוּעַ תֵּדְעוּ כִּי־אֲנִי בְּאָבִי וְאַתֶּם בִּי וַאֲנִי בָכֶם׃   
John 14:21 - מַן דּאִית לוָתֵה פּוּקדָּנַי ונָטַר להוּן הַו הוּ מַחֵב לִי הַו דֵּין דּרָחֵם לִי נֵתרחֵם מֵן אָבי וֵאנָא אֵרחמִיוהי וֵאחַוֵיוהי נַפשׁי .    
John 14:21 - He who hath my commandments and keepeth them is he who loveth me; and he who loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest to him myself.    
John 14:21 - He, with whom are my commands, and who keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me, will be loved by my Father: and I will love him, and will manifest myself to him.    
John 14:21 - He who has my commandments with him and obeys them, he is the one who loves me; he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and reveal myself to him.   
John 14:21 - מִי אֲשֶׁר מִצְוֹתַי אִתּוֹ וַיִּשְׁמֹר אֹתָן הוּא אֲשֶׁר אָהַב אֹתִי וְאֹהֲבִי אָהוּב לְאָבִי וַאֲנִי אֹהֲבֵהוּ וְאֵלָיו אֶתְוַדָּע׃    
John 14:22 - אָמַר לֵה יִהוּדָא לָא הוָא סכַריוּטָא מָרי מָנַו לַן עתִיד אַנתּ לַמחַוָיוּ נַפשָׁכ ולָא הוָא לעָלמָא .   
John 14:22 - Jihuda saith to him, (it was not Scarjuta,) My Lord, how to us wilt thou manifest thyself, and not to the world ?    
John 14:22 - Judas, not Iscariot, said to him: My Lord, how is it that thou art to manifest thyself to us, and not to the world?    
John 14:22 - Judas (not of Iscariot) said to him, My Lord, why is it that you will reveal yourself to us, and not to the world?    
John 14:22 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו יְהוּדָה וְהוּא לֹא אִישׁ קְרִיּוֹת אֲדֹנִי מַה־לְּךָ כִּי תַחְפֹּץ לְהִתְוַדַּע אֵלֵינוּ וְלֹא לָעוֹלָם׃   
John 14:23 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה מַן דּרָחֵם לִי מֵלַתי נָטַר וָאבי נֵרחמִיוהי וַלוָתֵה אָתֵין חנַן וַאוָנָא לוָתֵה עָבדִּין חנַן .   
John 14:23 - Jeshu replied, and said to him, He who loveth me, my word keepeth, and my Father will love him, and unto him we come, and a dwelling-place [A mansion.] with him we make.   
John 14:23 - Jesus answered, and said to him: He that loveth me, observeth my instruction; and my Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him.   
John 14:23 - Jesus answered and said to him, He who loves me, keeps my word; and my Father will love him, and we will come to him, and make a place of abode with him.   
John 14:23 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו אִישׁ כִּי יֶאֱהָבַנִי יִשְׁמֹר אֶת־דְּבָרִי וְאָבִי יֶאֱהַב אֹתוֹ וְנָבוֹאָה אֵלָיו וְנָשִׂים מְעוֹנָתֵנוּ אֶצְלוֹ׃   
John 14:24 - הַו דֵּין דּלָא רָחֵם לִי מֵלַתי לָא נָטַר ומֵלתָא הָדֵא דּשָׁמעִין אנתּוּן לָא הוָת דִּילי אֵלָא דַּאבָא דּשַׁדּרַני .   
John 14:24 - But he who loveth me not, keepeth not my word. And the word that you hear is not mine, but of the Father who sent me.    
John 14:24 - But he that loveth me not, observeth not my instruction. And the instruction which ye hear, is not mine, but the Father's who sent me.   
John 14:24 - But he who does not love me, does not keep my word; and this word which you hear, is not mine own, but the Father's who sent me.   
John 14:24 - וַאֲשֶׁר לֹא יֶאֱהָבַנִי הוּא לֹא יִשְׁמֹר אֶת־דְּבָרִי וְהַדָּבָר אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם לֹא־שֶׁלִּי הוּא כִּי אִם־שֶׁל־אָבִי אֲשֶׁר שְׁלָחָנִי׃    
John 14:25 - הָלֵין מַללֵת עַמכוּן כַּד לוָתכוּן אִיתַי .   
John 14:25 - These have I spoken with you while I am with you.   
John 14:25 - These things have I said to you, while I was with you.   
John 14:25 - I have spoken these things to you, while I am with you.   
John 14:25 - אֶת־אֵלֶּה דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם בְּעוֹד הֱיוֹתִי עִמָּכֶם׃    
John 14:26 - הַו דֵּין פַּרַקלִטָא רוּחָא דּקוּדשָׁא הַו דַּמשַׁדַּר אָבי בּשֵׁמי הוּ נַלֵפכוּן כֻּלמֵדֵּם והוּ נַעהֵדכוּן כֻּל מָא דָּאמַר אנָא לכוּן .    
John 14:26 - But he, the Paraclete, the Spirit of Holiness, whom the Father sendeth in my name, he shall teach you every thing, and he shall remind you of all that I have said to you.    
John 14:26 - But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you every thing, and will remind you of all that I say to you.   
John 14:26 - But the Comforter, the Holy Spirit, whom my Father will send in my name, he will teach you everything, and remind you of everything which I tell you.   
John 14:26 - וְהַפְּרַקְלִיט רוּחַ הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר־יִשְׁלַח אָבִי בִּשְׁמִי הוּא יְלַמֶּדְכֶם אֶת־כֹּל וְיַזְכִּיר אֶת־כֹּל אֲשֶׁר־הִגַּדְתִּי לָכֶם׃    
John 14:27 - שׁלָמָא שָׁבֵק אנָא לכוּן שׁלָמָא דִּילי יָהֵב אנָא לכוּן לָא הוָא אַיכַּנָא דּיָהֵב עָלמָא אֵנָא יָהֵב אנָא לכוּן לָא נֵתּדַּוַד לֵבּכוּן ולָא נֵדחַל .   
John 14:27 - PEACE I leave with you; my peace I give to you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, nor be afraid.   
John 14:27 - Peace I leave with you; my peace I give to you. It is not as the world giveth, that I give to you. Let not your heart be troubled, nor be afraid.   
John 14:27 - Peace I leave with you; my own peace I give you; not as the world gives, I give to you. Let not your heart be troubled, and do not be afraid.   
John 14:27 - שָׁלוֹם אַנִּיחן לָכֶם אֶת־שְׁלוֹמִי אֶתֵּן לָכֶם לֹא כַּאֲשֶׁר יִתֵּן הָעוֹלָם אָנֹכִי נֹתֵן לָכֶם אַל־יִבָּהֵל לְבַבְכֶם וְאַל־יֵחָת׃    
John 14:28 - שׁמַעתּוּן דֵּאנָא אֵמרֵת לכוּן דָּאזֵל אנָא וָאתֵא אנָא לוָתכוּן אֵלוּ רָחמִין הוַיתּוּן לִי חָדֵין הוַיתּוּן דָּאזֵל אנָא לוָת אָבי דָּאבי רַב הוּ מֵני .   
John 14:28 - You have heard what I have told you, that I go, and come to you (again). If you had loved me, you would have rejoiced, because I go to my Father; for my Father is greater than I.   
John 14:28 - Ye have heard what I said to you that I go away, and come [again] to you. If ye had loved me, ye would have rejoiced, that I go to my Father; for my Father is greater than I   
John 14:28 - You heard that I told you, I am going away, and I will come to you. If you loved me, you would rejoice because I am going to my Father; for my Father is greater than I.   
John 14:28 - הֲלֹא שְׁמַעְתֶּם כִּי אָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם אֵלֵךְ וְאָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם לוּ אֲהַבְתֶּם אֹתִי כִּי־עַתָּה תִשְׂמְחוּ בְּהַגִּידִי לָכֶם כִּי־הֹלֵךְ אֲנִי אֶל־הָאָב כִּי אָבִי גָּדוֹל מִמֶּנִּי׃   
John 14:29 - והָשָׁא הָא אֵמרֵת לכוּן עַדלָא נֵהוֵא דּמָא דַּהוָא תּהַימנוּן .    
John 14:29 - And now, behold, I have told you while it is not done, that when it has been you may believe.   
John 14:29 - And now, lo, I have told you, before it occurreth; so that when it shall have occurred, ye may believe.   
John 14:29 - And now behold, I have told you before it happens, so that when it does happen, you may believe.   
John 14:29 - וְעַתָּה הִנֵּה הִגַּדְתִּי זֹאת לָכֶם בְּטֶרֶם הֱיוֹתָהּ לְמַעַן תָּבֹא וְתַאֲמִינוּ׃   
John 14:30 - מֵכִּיל לָא אֵמַלֵל עַמכוּן סַגִּיָאתָא אָתֵא גֵּיר אַרכוּנֵה דּעָלמָא ובִי לַיתּ לֵה מֵדֵּם .   
John 14:30 - Henceforth I will not speak with you much; for the ruler of the world cometh, and in me hath he nothing.    
John 14:30 - Hereafter I shall not converse much with you; for the ruler of this world cometh, and hath nothing in me.    
John 14:30 - Hereafter I will not talk much with you; for the prince of this world comes; and yet he has nothing against me    
John 14:30 - לֹא־אַרְבֶּה עוֹד אֲמָרִים עִמָּכֶם כִּי הִנֵּה בָא שַׂר הָעוֹלָם הַזֵּה וּבִי אֵין־לוֹ כֹל׃   
John 14:31 - אֵלָא דּנֵדַּע עָלמָא דּרָחֵם אנָא לָאבי וַאיכַּנָא דּפַקדַּני אָבי הָכוָת עָבֵד אנָא קוּמו נאִזַל מֵכָּא .   
John 14:31 - But that the world may know that I love my Father, and as my Father hath commanded, so I do. Arise, let us go hence !    
John 14:31 - But that the world may know, that I love my Father, and as my Father commanded me, so I do. Arise; let us go hence.    
John 14:31 - But that the world may know that I love my Father, and as my Father has commanded me, so I do. Arise, let us go away from here.   
John 14:31 - אַךְ לְמַעַן יֵדַע הָעוֹלָם כִּי אֹהֵב אֲנִי אֶת־אָבִי וְכַאֲשֶׁר צִוַּנִּי אָבִי כֵּן אֶעֱשֶׂה קוּמוּ וְנֵלְכָה מִזֶּה׃    
John 15:1 - אֵנָא אנָא גּפֵתָּא דַּשׁרָרָא וָאבי הוּ פַּלָחָא .   
John 15:1 - I am the true vine, [The vine of truth.] and my Father is the husbandman.   
John 15:1 - I am the true vine; and my Father is the cultivator.   
John 15:1 - I AM the true vine, and my Father is the worker.   
John 15:1 - אָנֹכִי הַגֶּפֶן הָאֲמִתִּית וְאָבִי הוּא הַכֹּרֵם׃    
John 15:2 - כֻּל שׁבִשׁתָּא דּבִי פּאִרֵא לָא יָהבָּא שָׁקֵל לָה וַאידָא דּיָהבָּא פּאִרֵא מדַכֵּא לָה דּפאִרֵא סַגִּיֵאא תַּיתֵּא .   
John 15:2 - Every branch which in me giveth not fruits he taketh away; and that which giveth fruits he cleanseth, that more fruits it may give.   
John 15:2 - Every branch in me, which yieldeth not fruits, he taketh it away: and that which yieldeth fruits, he cleanseth it, that it may yield more fruits.   
John 15:2 - Every branch in me that does not bear fruit, he cuts out; and the one which bears fruit, he prunes so that it may bring forth more fruit.   
John 15:2 - כָּל־שָׂרִיג בִּי אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ עֹשֵׂה־פְּרִי יְסִירֶנּוּ וַאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פְרִי יְטַהֲרֶנּוּ לְהַרְבּוֹת אֶת־פִּרְיוֹ׃   
John 15:3 - אַנתּוּן מֵן כַּדּוּ דּכֵין אנתּוּן מֵטֻל מֵלתָא דּמַללֵת עַמכוּן .    
John 15:3 - Now are you clean because of the word which I have spoken with you.   
John 15:3 - Ye henceforth are clean, on account of the discourse I have held with you .   
John 15:3 - You have already been pruned because of the word which I have spoken to you.   
John 15:3 - אַתֶּם כְּבָר מְטֹהָרִים בַּעֲבוּר דְּבָרִי אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם׃   
John 15:4 - קַוַו בִּי וֵאנָא בּכוּן אַיכַּנָא דַּשׁבִשׁתָּא לָא מֵשׁכּחָא דּתֵתֵּל פּאִרֵא מֵן נַפשָׁה אֵלָא מקַויָא בַּגפֵתָּא הָכַנָא אָפ לָא אַנתּוּן אֵלָא תּקַווּן בִּי .   
John 15:4 - Abide in me, and I in you. As the branch cannot give fruits of itself if it abide not in the vine, so also cannot you, if you abide not in me.   
John 15:4 - Abide in me, and I in you. As the branch cannot yield fruits of itself, unless it abide in the vine; so also, neither can ye, unless ye abide in me.   
John 15:4 - Remain with me and I with you. Just as a branch cannot give fruit by itself, unless it remains in the vine; even so you cannot, unless you remain with me.   
John 15:4 - עִמְדוּ־בִי וַאֲנִי בָכֶם כַּאֲשֶׁר הַשָּׂרִיג בַּל־יַעֲשֶׂה פְרִי מֵאֵלָיו אִם־לֹא יַעֲמֹד בַּגֶּפֶן כֵּן גַּם־אַתֶּם אִם־לֹא תַעַמְדוּ בִּי׃    
John 15:5 - אֵנָא אנָא גּפֵתָּא וַאנתּוּן שׁבִשׁתֵּא מַן דַּמקַוֵא בִּי וֵאנָא בֵּה הָנָא מַיתֵּא פּאִרֵא סַגִּיֵאא מֵטֻל דַּדלָא אֵנָא לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵעבַּד מֵדֵּם .   
John 15:5 - I am the vine, and you the branches. Whoso abideth in me, and I in him, this produceth much fruits, because without me you cannot do any thing.   
John 15:5 - I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, he yieldeth much fruit; for without me, ye can do nothing.   
John 15:5 - I am the vine, you are the branches. He who remains with me and I with him, will bear abundant fruit; for without me you can do nothing.   
John 15:5 - אָנֹכִי הוּא הַגֶּפֶן וְאַתֶּם הַשָּׂרִיגִים הָעֹמֵד בִּי וַאֲנִי בוֹ הוּא יַעֲשֶׂה־פְּרִי לָרֹב כִּי בִלְעָדַי לֹא תוּכְלוּן עֲשׂוֹת דָּבָר׃    
John 15:6 - אֵלָא דֵּין אנָשׁ מקַוֵא בִּי מֵשׁתּדֵא לבַר אַיכ שׁבִשׁתָּא דּיָבשָׁא ולָקטִין רָמֵין לָה בּנוּרָא דּתאִקַד .   
John 15:6 - But if a man abide not in me, he is cast without, as a withered branch; and, gathering, they cast it into the fire to burn.   
John 15:6 - And if a man abide not in me, he is cast forth as a withered branch; and they gather it up, and cast it into the fire to be burned.   
John 15:6 - Unless a man remains with me, he will be cast outside, like a branch which is withered; which they pick up and throw into the fire to be burned.   
John 15:6 - אִישׁ אֲשֶׁר לֹא יַעֲמֹד בִּי הֻשְׁלַךְ הַחוּצָה כַּשָּׂרִיג וַיִּיבַשׁ וְיִלְקְטוּם וְיַשְׁלִיכוּם אֶל־תּוֹךְ הַאֵשׁ וְהָיָה לְבָעֵר׃    
John 15:7 - אֵן דֵּין תּקַווּן בִּי ומֵלַי נקַויָן בּכוּן כֻּל מָא דּתֵצבּוּן למֵשַׁאל נֵהוֵא לכוּן .   
John 15:7 - But if you abide in me, and my words abide in you, all whatever you will to ask shall be unto you.    
John 15:7 - But if ye shall abide in me, and my instructions shall abide in you, whatever ye shall be pleased to ask, it will be given to you.   
John 15:7 - If you remain with me, and my words remain with you, whatever you ask shall be done for you.   
John 15:7 - אִם־תַּעַמְדוּ בִי וּדְבָרַי יִהְיוּ בָכֶם כְּכָל־מַה־שֶּׁחֲפַצְתֶּם אָז תִּשְׁאֲלוּ וְיֵעָשֶׂה לָכֶם׃   
John 15:8 - בּהָדֵא מֵשׁתַּבַּח אַבָא דּפאִרֵא סַגִּיֵאא תַּיתּוּן ותֵהווּן תַּלמִידַי .   
John 15:8 - IN this is glorified my Father, that much fruit you give, and be my disciples.   
John 15:8 - In this is the Father glorified, that ye bear much fruit; and ye will be my disciples.   
John 15:8 - In this the Father will be glorified, that you bear abundant fruit, and be my disciples.   
John 15:8 - בְּזֹאת נִכְבַּד אָבִי בַּעֲשֹׁוֹתְכֶם פְּרִי לָרֹב וִהְיִיתֶם לִי לְתַלְמִידִים׃   
John 15:9 - אַיכַּנָא דַּאחבַני אָבי אָפ אֵנָא אַחֵבתּכוּן קַוַו בּרֵחמַתי דִּילי .   
John 15:9 - As my Father hath loved me, so I have loved you: continue in the love of me.   
John 15:9 - As my Father hath loved me, I also have loved you: abide ye in the love of me.   
John 15:9 - Just as my Father has loved me, I also have loved you; remain in my love.   
John 15:9 - כַּאֲשֶׁר אֲהֵבַנִי אָבִי אָהַבְתִּי אֶתְכֶם גַּם־אָנִי וְאַתֶּם עִמְדוּ בְאַהֲבָתִי׃   
John 15:10 - אֵן פּוּקדָּנַי תֵּטרוּן תּקַווּן בּחוּבָּא דִּילי אַיכַּנָא דֵּאנָא נֵטרֵת פּוּקדָּנַוהי דָּאבי וַמקַוֵא אנָא בּחוּבֵּה .   
John 15:10 - If my commandments you will keep, you shall abide in my love; as I have kept the commandments of my Father, and abide in his love.   
John 15:10 - If ye shall keep my commands, ye will abide in the love of me, as I have kept the commands of my Father, and abide in his love.   
John 15:10 - If you keep my commandments, you will remain in my love; even as I have kept my Father's commandments, and I remain in his love.   
John 15:10 - אִם־תִּשְׁמְרוּ אֶת־מִצְוֹתַי תַּעַמְדוּ בְּאַהֲבָתִי כַּאֲשֶׁר שָׁמַרְתִּי גַם־אֲנִי אֶת־מִצְוֹת אָבִי וְעָמַדְתִּי בְּאַהֲבָתוֹ׃    
John 15:11 - הָלֵין מַללֵת עַמכוּן דּחַדוַתי תֵּהוֵא בּכוּן ותֵשׁתַּמלֵא חַדוַתכוּן .   
John 15:11 - These have I spoken with you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.   
John 15:11 - These things have I spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be complete.   
John 15:11 - I have spoken these things to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.   
John 15:11 - אֶת־אֵלֶּה דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם בַּעֲבוּר תִּשְׁכֹּן שִׂמְחָתִי בָּכֶם וְתִהְיֶה שִׂמְחַתְכֶם שְׁלֵמָה׃   
John 15:12 - הָנַו פּוּקדָּני דּתַחבוּן חַד לחַד אַיכַּנָא דֵּאנָא אַחֵבתּכוּן .    
John 15:12 - This is my commandment, That you love one another, as I have loved you.   
John 15:12 - This is my command, that ye love one another, as I have loved you.   
John 15:12 - This is my commandment, that you love one another, just as I have loved you.   
John 15:12 - הִנֵּה־זֹאת מִצְוָתִי אֲשֶׁר תֶּהֱהָבוּן אִישׁ אֶת־אָחִיו כַּאֲשֶׁר אֲהַבְתִּיכֶם׃   
John 15:13 - חוּבָּא דּרַבּ מֵן הָנָא לַיתּ דּאנָשׁ נַפשֵׁה נסִים חלָפ רָחמַוהי .    
John 15:13 - Love which is greater than this is not, that a man lay down his life for his friends.   
John 15:13 - There is no greater love than this, that a man lay down his life for his friends.   
John 15:13 - There is no greater love than this, when a man lays down his life for the sake of his friends.   
John 15:13 - אֵין אַהֲבָה רַבָּה מֵאַהֲבַת הַנּוֹתֵן נַפְשׁוֹ בְּעַד יְדִידָיו׃    
John 15:14 - אַנתּוּן רָחמַי אַנתּוּן אֵן תֵּעבּדוּן כֻּל דַּמפַקֵד אנָא לכוּן .    
John 15:14 - You are my friends, if you do all that I command you.   
John 15:14 - Ye are my friends, if ye do all that I command you.   
John 15:14 - You are my friends, if you do everything that I command you.   
John 15:14 - וְאַתֶּם אִם־תַּעֲשׂוֹּ אֵת אֲשֶׁר־אֲנִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם יְדִידַי אַתֶּם׃   
John 15:15 - לָא מֵכִּיל קָרֵא אנָא לכוּן עַבדֵּא מֵטֻל דּעַבדָּא לָא יָדַע מָנָא עָבֵד מָרֵה רָחמַי דֵּין קרִיתכוּן מֵטֻל דּכֻל דּשֵׁמעֵת מֵן אָבי אַודַּעתּכוּן .   
John 15:15 - No more I call you servants, for the servant knoweth not what doeth his Lord; but my friends have I called you; wherefore all that I have heard from my Father, I have made known unto you.    
John 15:15 - I no longer call you servants; because a servant knoweth not what his lord doeth; but I have called you my friends; because, whatever I have heard from my Father, I have made known to you.    
John 15:15 - Henceforth I will not call you servants, because a servant does not know what his master does; but I have always called you my friends, because everything that I heard from my Father I made it known to you.   
John 15:15 - לֹא־אֶקְרָא לָכֶם עוֹד עֲבָדִים כִּי הָעֶבֶד אֵינֶנּוּ יֹדֵעַ אֶת־אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֲדֹנָיו וְאָמַרְתִּי יְדִידַי אַתֶּם כִּי כָל־אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי מֵאֵת אָבִי הוֹדַעְתִּי אֶתְכֶם׃   
John 15:16 - לָא הוָא אַנתּוּן גּבַיתּוּנָני אֵלָא אֵנָא הוּ גּבִיתכוּן וסָמתּכוּן דָּאפ אַנתּוּן תּאִזֻלון תַּיתּוּן פּאִרֵא ופאִרַיכּוּן נקַווּן דּכֻל דּתֵשֵׁאלוּן לָאבי בּשֵׁמי נֵתֵּל לכוּן .   
John 15:16 - You have not chosen me, but I have chosen you, and placed you, that you also may go (and) yield much fruit; and your fruit shall remain, because all that you shall ask the Father in my name, he will give to you.   
John 15:16 - It is not ye that chose me, but I that have chosen you; and I have appointed you, that ye also should go and yield fruits, and that your fruits should continue; so that whatever ye may ask of my Father in my name, he may give it you.   
John 15:16 - You did not choose me, but I chose you, and I have appointed you, that you also should go and produce fruit, and that your fruit might remain; so that whatever you ask my Father in my name, he will give it to you   
John 15:16 - לֹא אַתֶּם בְּחַרְתֶּם בִּי כִּי אִם־אָנֹכִי בָּחַרְתִּי בָכֶם וְהִפְקַדְתִּי אֶתְכֶם לָלֶכֶת וְלַעֲשׂוֹת פֶּרִי וּפֶרְיְכֶם יָקוּם וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר תִּשְׁאֲלוּ מֵאָבִי בִּשְׁמִי יִתֵּן לָכֶם׃   
John 15:17 - הָלֵין מפַקֵד אנָא לכוּן דּתַחבוּן חַד לחַד .   
John 15:17 - These I command you, That you love one another.   
John 15:17 - These things I command you, that ye should love one another.   
John 15:17 - I command these things to you, so that you love one another.   
John 15:17 - אֶת־אֵלֶּה אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם לְמַעַן תֶּאֱהָבוּן אִישׁ אֶת־אָחִיו׃   
John 15:18 - וֵאן עָלמָא סָנֵא לכוּן דַּעו דַּקדָמַיכּוּן לִי סנָא .    
John 15:18 - And if the world hate you, know that, before you, it hated me.   
John 15:18 - And if the world hate you, know ye, that it hated me before you.   
John 15:18 - If the world hate you, know well that it has hated me before you.   
John 15:18 - אִם־הָעוֹלָם שׂנֵא אֶתְכֶם דְּעוּ כִּי אֹתִי שָׂנֵא רִאשׁוֹנָה׃    
John 15:19 - וֵאלוּ מֵן עָלמָא הוַיתּוּן עָלמָא לדִילֵה רָחֵם הוָא אֵלָא לָא הוַיתּוּן מֵן עָלמָא אֵנָא גֵּיר גּבִיתכוּן מֵן עָלמָא מֵטֻל הָנָא סָנֵא לכוּן עָלמָא .   
John 15:19 - And if of the world you were, the world its own would have loved; but you are not of the world, for I have chosen you from the world; on which account the world hateth you.   
John 15:19 - And if ye were of the world, the world would love what is of it. But ye are not of the world, for I have chosen you out of the world; for this cause, the world hateth you.   
John 15:19 - If you were of the world, the world would love its own; but you are not of the world, for I have chosen you out of the world; this is why the world hates you.   
John 15:19 - אִלּוּ מִן־הָעוֹלָם הֱיִיתֶם הָיָה הָעוֹלָם אֹהֵב אֵת אֲשֶׁר־לוֹ וְיַעַן כִּי־אֵינְכֶם מִן־הָעוֹלָם כִּי אִם־בָּחַרְתִּי אֶתְכֶם מִן־הָעוֹלָם לָכֵן הָעוֹלָם יִשְׂנָא אֶתְכֶם׃   
John 15:20 - עֵהַדו מֵלתָא דֵּאנָא אֵמרֵת לכוּן דּלַיתּ עַבדָּא דּרַבּ מֵן מָרֵה אֵן לִי רדַפו אָפ לכוּן נֵרדּפוּן וֵאן מֵלַתי נטַרו אָפ דִּילכוּן נֵטרוּן .    
John 15:20 - Remember the word which I spake with you, That there is no servant who is greater than his lord. If me they have persecuted, you also will they persecute; and if my word they had kept, yours also would they keep.   
John 15:20 - Remember the word that I spoke to you, That there is no servant, who is greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; and if they have observed my teaching, they will also observe yours.   
John 15:20 - Remember the word which I said to you, that no servant is greater than his master. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they kept my word, they will also keep yours.    
John 15:20 - זִכְכוּ אֶת־דְּבָרִי אֲשֶׁר דִּבַּרִתִּי אֲלֵיכֶם לֵאמֹר לֹא גָדוֹל הַעֶבֶד מֵאֲדֹנָיו אִם־רָדְפוּ אֹתִי גַּם־אֶתְכֶם יִרְדֹּפוּ אִם־שָׁמְרוּ אֶת־דְּבָרִי גַּם אֶת־דְּבַרְכֶם יִשְׁמֹרוּ׃   
John 15:21 - אֵלָא הָלֵין כֻּלהֵין נֵעבּדוּן בּכוּן מֵטֻל שֵׁמי דִּילי דּלָא יָדעִין למַן דּשַׁדּרַני .   
John 15:21 - But these all will they do to you on account of my name, because they know not Him who sent me.   
John 15:21 - But all these things will they do to you, on account of my name, because they know not him that sent me.   
John 15:21 - But they will do all these things to you for the sake of my name, because they do not know him who sent me.    
John 15:21 - אֲבָל כָּל־זֹאת יַעֲשׂוֹּ לָכֶם בַּעֲבוּר שְׁמִי כִּי לֹא־יָדְעוּ אֶת־שֹׁלְחִי׃   
John 15:22 - אֵלוּ אֵנָא לָא אֵתִית מַללֵת עַמהוּן לַיתּ הוָת להוּן חטִיתָא הָשָׁא דֵּין לַיתּ להוּן עֵלתָא עַל אַפַּי חטִיתהוּן .   
John 15:22 - If I had not come and spoken with them, they had not had sin; but now have they no pretext for their sins. [Or, no cause on the faces of their sins.]   
John 15:22 - If I had not come and discoursed with them, sin would not have been to them; but now there is no excuse for their sins.   
John 15:22 - If I had not come and spoken to them, they would be without sin; but now they have no excuse for their sins.    
John 15:22 - לוּלֵא בָאתִי וְדִבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם לֹא־הָיָה בָּהֶם חֵטְא וְעַתָּה לֹא יוּכְלוּן לְהִתְנַצֵּל עַל־חַטֹּאתָם׃   
John 15:23 - מַן דּלִי סָנֵא וָאפ לָאבי סָנֵא .   
John 15:23 - He who hateth me, my Father also hateth.    
John 15:23 - He that hateth me, hateth my Father also.    
John 15:23 - He who hates me, hates my Father also.    
John 15:23 - הַשּׂנֵא אֹתִי יִשְׂנָא גַּם־אֶת־אָבִי׃   
John 15:24 - וֵאלוּ עבָדֵא לָא עֵבדֵּת לעִנַיהוּן אַילֵין דּאנָשׁ אחרִין לָא עבַד לַיתּ הוָא להוּן חטִיתָא הָשָׁא דֵּין וַחזַו וַסנַו אָפ לִי וָאפ לָאבי .    
John 15:24 - And if the works I had not done before their eyes which no other man hath done, they had not had sin; but now they have seen and hated both me and my Father; [Also me, and also my Father.]   
John 15:24 - If I had not wrought before them works which no other person ever did, sin would not have been to them: but now they have seen, and have hated, both me and my Father;   
John 15:24 - If I had not done works before their eyes, such as no other man has ever done, they would be without sin; but now they have seen and hated me and also my Father,   
John 15:24 - לוּלֵא עָשִׂיתִי בְתוֹכָם אֶת־הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר לֹא עָשָׂה אִישׁ אַחֵר לֹא־הָיָה בָהֶם חֵטְא וְעַתָּה רָאוּ וַיִּשְׂנְאוּ גַּם־אֹתִי גַּם־אֶת־אָבִי׃   
John 15:25 - דּתֵתמַלֵא מֵלתָא דַּכתִיבָא בּנָמוּסהוּן דַּסנַאוּני מַגָּן .    
John 15:25 - that the word may be fulfilled which is written in their law, They hated me undeservedly.   
John 15:25 - so that in them will be fulfilled the word which is written in their law: They hated me, without a cause.    
John 15:25 - So that the word which is written in their law may be fulfilled, They hated me for no reason.   
John 15:25 - אַךְ לְמַלּאת דְּבַר־הַכָּתוּב בְּתוֹרָתָם שִׂנְאַת חִנָּם שְׂנֵאוּנִי׃   
John 15:26 - מָא דֵּין דֵּאתָא פַּרַקלִטָא הַו דֵּאנָא משַׁדַּר אנָא לכוּן מֵן לוָת אָבי רוּחָא דַּשׁרָרָא הַו דּמֵן לוָת אָבי נָפֵק הוּ נַסהֵד עלַי .    
John 15:26 - But when the Paraclete cometh, He whom I will send unto you from my Father, the Spirit of Truth, He who from my Father cometh forth, He shall testify of me.   
John 15:26 - But when the Comforter shall come, whom I will send to you from my Father, that Spirit of truth who proceedeth from the Father, He will testify of me.   
John 15:26 - But when the Comforter comes, whom I will send to you from my Father, the Spirit of truth which proceeds from my Father, he will testify concerning me.   
John 15:26 - וּבְבוֹא הַפְּרַקְלִיט אֲשֶׁר אֶשְׁלַח לָכֶם מֵאֵת אָבִי רוּחַ הַאֱמֶת הַיּוֹצֵא מֵאֵת אָבִי הוּא יָעִיד עָלָי׃   
John 15:27 - אָפ אַנתּוּן סָהדִּין אנתּוּן דּמֵן שׁוּרָיָא עַמי אַנתּוּן .    
John 15:27 - You also testify, because from the beginning are you with me.    
John 15:27 - And do ye also testify; for ye have been with me from the beginning.   
John 15:27 - And you also will testify because you have been with me from the beginning.   
John 15:27 - וְגַם־אַתֶּם תָּעִידוּ כִּי מֵרֹאשׁ הֱיִיתֶם עִמָּדִי׃    
John 16:1 - הָלֵין מַללֵת עַמכוּן דּלָא תֵּתכַּשׁלוּן .   
John 16:1 - These have I spoken with you, that you may not be offended.   
John 16:1 - These things have I said to you, that ye may not be stumbled.   
John 16:1 - I HAVE spoken these things to you, so that you may not stumble.   
John 16:1 - אֶת אֵלֶּה דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם לְמַעַן לֹא תִכָּשֵׁלוּ׃    
John 16:2 - נַפּקוּנָכוּן גֵּיר מֵן כּנוּשָׁתהוּן ותאִתֵא שָׁעתָא דּכֻל דּנֵקטוּלכוּן נַסבַּר דּקוּרבָּנָא מקַרֵב לַאלָהָא .   
John 16:2 - They shall cast you out from their synagogues; and the hour cometh when every one who shall kill you will think that a sacrifice he offereth unto Aloha.   
John 16:2 - For they will eject you from their synagogues; and the hour will come, that whoever shall kill you, will suppose that he presenteth an offering to God.   
John 16:2 - For they will put you out of their synagogues; and the hour will come that whoever kills you, will think that he has offered an offering to God.   
John 16:2 - הִנֵּה יְנַדּוּ אֶתְכֶם וְאַף בָּאָה שָׁעָה אֲשֶׁר כָּל־הֹרֵג אֶתְכֶם יְדַמֶּה לַעֲשׂוֹת עֲבוֹדָה לֵאלֹהִים׃   
John 16:3 - והָלֵין נֵעבּדוּן מֵטֻל דּלָא יִדַעו ולָא לָאבי ולָא לִי .    
John 16:3 - And these will they do, because they have not known either my Father or me.    
John 16:3 - And these things will they do, because they have not known either my Father, or me.   
John 16:3 - And these things they will do, because they have not known my Father, nor me.   
John 16:3 - וְאֶת־אֵלֶּה יַעֲשׂוֹּ לָכֶם יַעַן גַּם־אֶת־אָבִי וְגַם־אֹתִי לֹא יָדָעוּ׃   
John 16:4 - הָלֵין מַללֵת עַמכוּן דּמָא דֵּאתָא עֵדָּנהֵין תֵּעהדּוּן אֵנֵין דֵּאנָא אֵמרֵת לכוּן הָלֵין דֵּין מֵן קדִים לָא אֵמרֵת לכוּן דּעַמכוּן הוִית .    
John 16:4 - THESE have I spoken with you, that when their time hath come you may remember that I told you. But these at first I did not tell you, because with you I was.   
John 16:4 - These things have I spoken to you, that when the time of them cometh, ye may recollect, that I told you of them. And I did not tell you these things from the beginning, because I was with you.    
John 16:4 - I have spoken these things to you, that when their time does come, you may remember them, and that I told you. And these things I did not tell you before, because I was with you.   
John 16:4 - אֲבָל הִגַּדְתִּי לָכֶם אֶת־אֵלֶּה לְמַעַן אֲשֶׁר־תִּזְכְּרוּ בְּבֹא הַשָּׁעָה כִּי אָנֹכִי דִבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם וּמֵרֹאשׁ לֹא־דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם כָּאֵלֶּה כִּי הָיִיתִי עִמָּכֶם׃   
John 16:5 - הָשָׁא דֵּין אָזֵל אנָא לוָת מַן דּשַׁדּרַני ולָא אנָשׁ מֵנכוּן משַׁאֵל לִי לַאיכָּא אָזֵל אַנתּ .   
John 16:5 - But now I go unto Him who sent me; and no man of you asketh me, Whither goest thou?   
John 16:5 - But now, I am going to Him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?   
John 16:5 - But now I am going to him who sent me, and yet no one of you asks me, Where are you going   
John 16:5 - וְעַתָּה הֹלֵךְ אָנֹכִי אֶל־שֹׁלְחִי וְלֹא יִשְׁאָלֵנִי אִישׁ מִכֶּם אָנָה תֵלֵךְ׃   
John 16:6 - אֵמרֵת לכוּן גֵּיר הָלֵין וֵאתָת כַּריוּתָא וַמלָת לֵבַּוָתכוּן .    
John 16:6 - For I have told you these, and sorrow hath come and filled your hearts.   
John 16:6 - And because I have told you these things, sorrow hath come and hath filled your hearts.   
John 16:6 - But because I told you these things, sorrow has come and filled your hearts.   
John 16:6 - וְעַצֶּבֶת מָלְאָה לְבַבְכֶם עַל־דַּבְּרִי אֶת־אֵלֶּה אֲלֵיכֶם׃    
John 16:7 - אֵלָא אֵנָא שׁרָרָא אָמַר אנָא לכוּן דּפַקָח לכוּן דֵּאנָא אִזַל אֵן גֵּיר אֵנָא לָא אָזֵל אנָא פַּרַקלִטָא לָא אָתֵא לוָתכוּן אֵן דֵּין אִזַל אֵשַׁדּרִיוהי לוָתכוּן .   
John 16:7 - But I the truth say to you, That it is needful for you that I go; for if I go not, the Paraclete cometh not to you. But if I go, I will send him to you.   
John 16:7 - But I tell you the truth, that it is profitable for you that I go away; for, if I go not away, the Comforter will not come to you; but if I go, I will send him to you.   
John 16:7 - But I tell you the truth, It is better for you that I should go away; for if I do not go away, the Comforter will not come to you; but if I should go, I will send him to you.   
John 16:7 - אוּלָם אֱמֶת אַגִּיד לָכֶם כִּי לֶכְתִּי אַךְ־טוֹב לָכֶם כִּי אִם־לֹא אֵלֵךְ לֹא־יָבֹא אֲלֵיכֶם הַפְּרַקְלִיט וְאִם־הָלַכְתִּי אֶשְׁלָחֵהוּ אֲלֵיכֶם׃    
John 16:8 - ומָא דֵּאתָא הוּ נַכּסִיוהי לעָלמָא עַל חטִיתָא ועַל זַדִּיקוּתָא ועַל דִּינָא .   
John 16:8 - And when he hath come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment.   
John 16:8 - And when he is come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment.   
John 16:8 - And when he is come, he will rebuke the world concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment.    
John 16:8 - וְהָיָה כִּי־יָבֹא וְהוֹכִיחַ אֶת־הָעוֹלָם עַל־דְּבַר הַחֵטְא וְהַצֶּדֶק וְהַמִּשְׁפָּט׃   
John 16:9 - עַל חטִיתָא דּלָא מהַימנִין בִּי .   
John 16:9 - Of sin, because they believe not in me;    
John 16:9 - Of sin because they believe not in me:    
John 16:9 - Concerning sin, because they do not believe in me;   
John 16:9 - עַל־הַחֵטְא כִּי לֹא־הֶאֱמִינוּ בִי׃   
John 16:10 - עַל זַדִּיקוּתָא דֵּין דַּלוָת אָבי אָזֵל אנָא ולָא תּוּב חָזֵין אנתּוּן לִי .   
John 16:10 - but of righteousness, because unto my Father I go, and you see me not again;   
John 16:10 - and of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more:   
John 16:10 - Concerning righteousness, because I go to my Father, and you will not see me again;   
John 16:10 - וְעַל־הַצֶּדֶק כִּי אֵלֵךְ אֶל־אָבִי וְלֹא תוֹסִיפוּ לִרְאוֹת אֹתִי׃    
John 16:11 - עַל דִּינָא דֵּין דַּארכוּנָא דּעָלמָא הָנָא דִּין הוּ .    
John 16:11 - but of judgment, because the ruler of this world is judged.   
John 16:11 - and of Judgment, because the ruler of this world is judged.   
John 16:11 - Concerning judgment, because the leader of this world has been judged.   
John 16:11 - וְעַל־הַמִּשְׁפָּט כִּי נִדּוֹן שַׂר הָעוֹלָם הַזֶּה׃    
John 16:12 - תּוּב סַגִּי אִית לִי למאִמַר לכוּן אֵלָא לָא מֵשׁכּחִין אנתּוּן למֵאחַד הָשָׁא .   
John 16:12 - I have yet much to tell you, but you cannot now apprehend;   
John 16:12 - Moreover, I have much to say to you: but ye cannot comprehend [it] now.   
John 16:12 - Again, I have many other things to tell you, but you cannot grasp them now.   
John 16:12 - עוֹד רַבּוֹת לִי לְהַגִּיד לָכֶם אַךְ לֹא־תוּכְלוּן שְׂאֵת עָתָּה׃    
John 16:13 - מָא דֵּאתָא דֵּין רוּחָא דַּשׁרָרָא הוּ נדַבַּרכוּן בּכֻלֵה שׁרָרָא לָא גֵּיר נמַלֵל מֵן רֵעיָן נַפשֵׁה אֵלָא כֻּל דּנֵשׁמַע הַו נמַלֵל וַעתִידָתָא נַודַּעכוּן .   
John 16:13 - but when the Spirit of Truth hath come, he will lead you into all the truth; for he will not speak of himself; [From his own mind.] but all that he shall hear he will speak, and the things to come [The futurities.] will he make known to you.   
John 16:13 - But when the Spirit of truth shall come, he will lead you into all the truth. For he will not speak from his own mind; but whatever he heareth, that will he speak: and he will make known to you things to come.   
John 16:13 - But when the Spirit of truth is come, he will guide you into all the truth; for he will not speak from himself, but what he hears that he will speak; and he will make known to you things which are to come in the future.   
John 16:13 - וְרוּחַ הָאֱמֶת בְּבֹאוֹ הוּא יַדְרִיךְ אֶתְכֶם אֶל־הָאֱמֶת כֻּלָּהּ כִּי לֹא יְדַבֵּר מֵעַצְמוֹ כִּי אִם־אֲשֶׁר יִשְׁמַע יְדַבֵּר וְהָאֹתִיּוֹת יַגִּיד לָכֶם׃   
John 16:14 - והוּ נשַׁבּחַני מֵטֻל דּמֵן דִּילי נֵסַב וַנחַוֵיכוּן .    
John 16:14 - He will glorify me, because of mine he will take and will show you.   
John 16:14 - He will glorify me; because he will receive of what is mine, and will show [it] to you.   
John 16:14 - He will glorify me; because he will take of my own and show to you.   
John 16:14 - הוּא יְפָאֲרֵנִי כִּי מִשֶּׁלִּי יִקַּח וְיַגִּיד לָכֶם׃    
John 16:15 - כֻּל מֵדֵּם דּאִית לָאבי דִּילי הוּ מֵטֻל הָנָא אֵמרֵת לכוּן דּמֵן דִּילי נֵסַב וַנחַוֵיכוּן .   
John 16:15 - All whatever that the Father hath is mine: on this account I have said to you, That of mine he will take, and will show you.    
John 16:15 - Whatever the Father hath, is mine: therefore said I to you that he will receive of what is mine, and will show [it] to you.   
John 16:15 - Everything that my Father has is mine; this is the reason why I told you that he will take of my own and show to you.    
John 16:15 - כֹּל אֲשֶׁר לְאָבִי לִי הוּא עַל־כֵּן אָמַרְתִּי כִּי מִשֶּׁלִּי יִקַּח וְיַגִּיד לָכֶם׃   
John 16:16 - קַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני דָּאזֵל אנָא לוָת אַבָא .   
John 16:16 - A LITTLE (time), and you will not see me; and again a little, and you shall see me, because I go to the Father.    
John 16:16 - A little while, and ye will not see me; and again a little while, and ye will see me; because I go to the Father.    
John 16:16 - A little while, and you will not see me; and again a little while, and you will see me, because I am going to the Father.    
John 16:16 - הֵן־מְעַט וְלֹא תִרְאוּנִי וְעוֹד־מְעַט וְתֶחֱזוּנִי (כִּי־אֲנִי הֹלֵךְ אֶל־אָבִי)׃   
John 16:17 - וֵאמַרו הוַו תַּלמִידַוהי חַד לחַד מָנָא הי הָדֵא דֵּאמַר לַן דּקַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני ודָאזֵל אנָא לוָת אָבי .    
John 16:17 - And the disciples said one to another, What is this that he saith to us? A little (time), and you will not see me; and again a little (while), and you shall see me, and because I go to my Father.    
John 16:17 - And his disciples said one to another: What is this that he saith to us, A little while, and ye will not see me and again a little while, and ye will see me, because I go to my Father ?    
John 16:17 - Then his disciples said to one another, What is this that he said to us, A little while, and you will not see me; and again a little while, and you will see me; and, because I am going to my Father?    
John 16:17 - וּמִקְצָת תַּלְמִידָיו נִדְבְּרוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו לֵאמֹר מָה אָמְרוֹ אֵלֵינוּ הֵן־מְעַט וְלֹא תִרְאוּנִי וְעוֹד־מְעַט וְתֶחֱזוּנִי וְאָמְרוֹ אֲנִי הֹלֵךְ אֶל־אָבִי׃   
John 16:18 - וָאמרִין הוַו מָנָא הי הָדֵא קַלִיל דֵּאמַר לָא יָדעִינַן מָנָא ממַלֵל .   
John 16:18 - And they said, What is this little (time of) which he hath spoken?   
John 16:18 - And they said: What is this little while, of which he speaketh? We know not what he saith.   
John 16:18 - And they said, What is this that he said, A little while? We cannot understand what he talks about.   
John 16:18 - וַיֹּאמְרוּ מָה אָמְרוֹ מְעָט לֹא יָדַעְנוּ מַה־דִּבֵּר׃    
John 16:19 - יֵשׁוּע דֵּין יִדַע דּבָעֵין הוַו לַמשַׁאָלוּתֵה וֵאמַר להוּן עַל הָדֵא בָּעֵין אנתּוּן עַם חדָדֵא דֵּאמרֵת לכוּן דּקַלִיל ולָא תֵּחזוּנָני ותוּב קַלִיל ותֵחזוּנָני .   
John 16:19 - We know not what he saith. But Jeshu knew that they sought to ask him; and he said to them, Concerning this do you inquire together that I told you, A little (time), and you will not see me; and again a little, and you shall see me ?   
John 16:19 - And Jesus knew, that they desired to ask him; and he said to them: Are ye debating with each other, of what I said to you, A little while, and ye will not see me, and again a little while, and ye will see me?   
John 16:19 - Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, Are you inquiring among yourselves concerning this, that I told you, A little while, and you will not see me; and again a little while, and you will see me?   
John 16:19 - וַיֵּדַע יֵשׁוּעַ כִּי עִם־לְבָבָם לִשְׁאֹל אֹתוֹ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הַעַל הַדָּבָר הַזֶּה תִּדְרְשׁוּ זֶה אֶת־זֶה כִּי אָמַרְתִּי הֵן־מְעַט וְלֹא תִרְאוּנִי וְעוֹד־מְעַט וְתֶחֱזוּנִי׃   
John 16:20 - אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּתֵבכּוּן אַנתּוּן ותֵאלוּן ועָלמָא נֵחדֵּא וַלכוּן תֵּכרֵא אֵלָא כַּריוּתכוּן לחַדוּתָא תֵּהוֵא .   
John 16:20 - Amen, amen, I tell you, That you will weep and lament, and the world will rejoice; and to you shall be sorrow; but your sorrow shall become joy.   
John 16:20 - Verily, verily, I say to you, That ye will weep and lament: And the world will rejoice, while to you will be sorrow. But your sorrow will be turned to joy.   
John 16:20 - Truly, truly, I say to you, that you will weep and wail, and yet the world will rejoice; and you will be sad, but your sadness will be changed into gladness   
John 16:20 - אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי אַתֶּם תִּבְכּוּ וּתְיֵלִילוּ וְהָעוֹלָם יִשְׂמָח הֵן־אַתֶּם תֵּעָצְבוּ אָכֵן עָצְבְּכֶם יֵהָפֵךְ לְשָׁשׁוֹן׃    
John 16:21 - אַנתּתָא מָא דּיָלדָּא כָּריָא לָה דַּמטָא יַומָא דּמַולָדָה מָא דּיֵלדַּת דֵּין בּרָא לָא עָהדָּא אוּלצָנָה מֵטֻל חַדוּתָא דֵּאתִילֵד בַּרנָשָׁא בּעָלמָא .   
John 16:21 - A woman, when she travaileth, hath sorrow, that the day hath come for her giving birth; but when she hath borne a son, she remembereth not her anguish, for joy that a child of man hath been born into the world.   
John 16:21 - A woman, in bringing forth, hath sorrow, for the day of her travail hath come: but when she hath brought forth a son, she remembereth not her anguish, because of the joy that a human being is born into the world.   
John 16:21 - When a woman is in travail, she is depressed, because her day has arrived; but when she has given birth to a son, she no longer remembers her troubles, because of the joy that a male child is born into the world.   
John 16:21 - הָאִשָּׁה כִּי תַקְרִיב לָלֶדֶת עֶצֶב לָהּ כִּי מָלְאוּ יָמֶיהָ וְאַחֲרֵי לִדְתָּהּ אֶת־הַיֶּלֶד לֹא־תִזְכֹּר עוֹד אֶת־עִצְּבוֹנָהּ וְהִיא שְׂמֵחָה כִּי־אָדָם נוֹלַד לָעוֹלָם׃   
John 16:22 - אָפ אַנתּוּן הָשָׁא כַּריָא לכוּן תּוּב דֵּין אֵחזֵיכוּן ונֵחדֵּא לֵבּכוּן וחַדוַתכוּן לָא אנָשׁ נָסֵב מֵנכוּן .   
John 16:22 - You also now have sorrow; but again I will see you, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.    
John 16:22 - Ye also now have sorrow; but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will deprive you of your joy.    
John 16:22 - So you also are depressed; but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no man will take away from you.   
John 16:22 - וְגַם־אַתֶּם כָּעֵת תִּתְעַצָּבוּ וַאֲנִי אָשׁוּב אֶרְאֶה אֶתְכֶם וְשָׂשׂ לִבְּכֶם וְאֵין־מֵסִיר שִׂמְחַתְכֶם מִכֶּם׃   
John 16:23 - וַבהַו יַומָא לִי לָא תֵּשֵׁאלוּן מֵדֵּם אַמִין אַמִין אָמַר אנָא לכוּן דּכֻל מֵדֵּם דּתֵשֵׁאלוּן לָאבי בּשֵׁמי נֵתֵּל לכוּן .   
John 16:23 - And in that day you will ask me nothing. Amen, amen, I tell you, That whatsoever you shall ask my Father in my name, he will give you.   
John 16:23 - And in that day ye will ask me nothing. Verily, verily, I say to you, That whatsoever ye shall ask of my Father in my name, he will give to you.   
John 16:23 - In that day you will not ask me anything. Truly, truly, I say to you, that whatever you ask my Father in my name, he will give it to you.   
John 16:23 - וּבַיּוֹם הַהוּא לֹא תִשְׁאָלוּנִי דָּבָר אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹמֵר לָכֶם כִּי כָּל־אֲשֶׁר תִּשְׁאֲלוּ מֵאֵת אָבִי בִּשְׁמִי יִתֵּן לָכֶם׃    
John 16:24 - עדַמָא להָשָׁא לָא שֵׁאלתּוּן מֵדֵּם בּשֵׁמי שַׁאלו ותֵסבוּן דּתֵהוֵא חַדוַתכוּן משַׁמליָא .   
John 16:24 - Hitherto you have not asked any thing in my name : [Some copies add here, Velo medem, and not any thing.] ask, and receive, that your joy may be full.    
John 16:24 - Hitherto ye have asked nothing in my name. Ask, and ye will receive; that your joy may be complete.   
John 16:24 - Hitherto you have asked nothing in my name; ask and you will receive, so that your joy may be full.   
John 16:24 - עַד־עַתָּה לֹא־שְׁאֶלְתֶּם דָּבָר בִּשְׁמִי שַׁאֲלוּ וְתִקְחוּ לְמַעַן תִּמָּלֵא שִׂמְחַתְכֶם׃   
John 16:25 - הָלֵין בּפֵלָאתָא מַללֵת עַמכוּן אָתיָא דֵּין שָׁעתָא אֵמַתי דּלָא אֵמַלֵל עַמכוּן בּפֵלָאתָא אֵלָא עִין בַּגלֵא אֵבַדֵּק לכוּן עַל אַבָא .    
John 16:25 - These in parables I have spoken with you; but the hour cometh when I will not speak with you in parables, but manifestly; and I will announce to you concerning the Father.   
John 16:25 - These things have I spoken to you in allegories: but the hour will come, when I shall not speak to you in allegories, but I will speak to you plainly of the Father.   
John 16:25 - I have spoken these things in figures; but the time is coming, when I will not speak to you in figures, but will plainly explain to you concerning the Father.   
John 16:25 - אֶת־אֵלֶּה דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם בִּמְשָׁלִים וְהִנֵּה שָׁעָה בָאָה וְלֹא אֲדַבֵּר עוֹד אֲלֵיכֶם בִּמְשָׁלִים כִּי אִם־בָּרוּר אֲדַבֵּר לָכֶם עַל־דְּבַר אָבִי׃   
John 16:26 - בּהַו יַומָא דּתֵשֵׁאלוּן בּשֵׁמי ולָא אָמַר אנָא לכוּן דֵּאנָא אֵבעֵא מֵן אַבָא עלַיכּוּן .   
John 16:26 - In that day you shall ask in my name; and I say not to you that I will ask of the Father for you;   
John 16:26 - In that day ye will ask in my name; and I do not say to you, that I will pray to the Father for you;   
John 16:26 - In that day you will ask in my name; and I will not say to you, I will ask the Father concerning you.   
John 16:26 - בַּיּוֹם הַהוּא תִּשְׁאֲלוּ בִשְׁמִי וְאֵינֶנִּי אֹמֵר לָכֶם אֲשֶׁר אֲנִי אַעְתִּיר לְאָבִי בַּעַדְכֶם׃   
John 16:27 - הוּ גֵּיר אַבָא רָחֵם לכוּן דַּאנתּוּן רחֵמתּוּנָני והַימֵנתּוּן דֵּאנָא מֵן לוָת אַלָהָא נֵפקֵת .   
John 16:27 - for the Father himself loveth you, because you have loved me, and have believed that from the Father I came forth.    
John 16:27 - for the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I proceeded from the presence of the Father.   
John 16:27 - For the Father himself loves you, because you have loved me, and have believed that I came forth from the Father.    
John 16:27 - כִּי־אָבִי גַּם־הוּא אֹהֵב אֶתְכֶם עֵקֶב אֲשֶׁר אֲהַבְתּוּנִי וְהֶאֱמַנְתֶּם כִּי־מֵאֵת אֱלֹהִים יָצָאתִי׃   
John 16:28 - נֵפקֵת מֵן לוָת אַבָא וֵאתִית לעָלמָא ותוּב שָׁבֵק אנָא לעָלמָא וָאזֵל אנָא לִי לוָת אַבָא .   
John 16:28 - I came forth from the Father, and came into the world; and again I leave the world, and go unto the Father.    
John 16:28 - I proceeded forth from before the Father, and came into the world; and again I leave the world, and go to the Father.    
John 16:28 - I came forth from the Father, and I came into the world; again, I am leaving the world and I am going to the Father.    
John 16:28 - מֵאֵת הָאָב יָצָאתִי וָאָבֹא לָעוֹלָם אָשׁוּבָה אָסוּר מִן־הָעוֹלָם וְאֵלֵךְ אֶל־אָבִי׃   
John 16:29 - אָמרִין לֵה תַּלמִידַוהי הָא הָשָׁא גַּליָאיִת ממַלֵל אַנתּ ופֵלֵאתָא ולָא חדָא אָמַר אַנתּ .   
John 16:29 - His disciples say to him, Behold, now openly speakest thou, and not one parable hast thou spoken.   
John 16:29 - His disciples say to him: Lo, now thou speakest plainly, and thou utterest no allegory.   
John 16:29 - His disciples said to him, Behold, now you speak plainly, and do not utter a single figure.   
John 16:29 - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו תַּלְמִידָיו הִנֵּה כָעֵת בָּרוּר תְּמַלֵּל וְלֹא תִמְשֹׁל מָשָׁל׃   
John 16:30 - הָשָׁא יָדעִין חנַן דּכֻל מֵדֵּם יָדַע אַנתּ ולָא סנִיק אַנתּ דּאנָשׁ נשַׁאלָכ בּהָדֵא מהַימנִין חנַן דּמֵן אַלָהָא נפַקתּ .   
John 16:30 - Now know we that every thing thou knowest, and thou needest not that any man should ask thee. By this we believe that from Aloha thou hast come forth.    
John 16:30 - Now know we, that thou knowest every thing ; and thou hast no need, that any one should ask thee: by this we believe, that thou didst proceed from God.   
John 16:30 - Now we understand that you know everything; and you need no man to ask you; by this we believe that you have come forth from God.   
John 16:30 - עַתָּה יָדַעְנוּ כִּי־כֹל יָדַעְתָּ וְלֹא תִצְטָרֵךְ אֲשֶׁר יִשְׁאָלְךָ אִישׁ בָּזֹאת נַאֲמִין כִּי מֵאֵת אֱלֹהִים יָצָאתָ׃    
John 16:31 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע הַימֵנו .   
John 16:31 - JESHU saith to them, Believe !    
John 16:31 - Jesus said to them: Do ye believe ?    
John 16:31 - Jesus said to them, Believe it.    
John 16:31 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עַתָּה תַאֲמִינוּ׃    
John 16:32 - דּהָא אָתיָא שָׁעתָא והָשָׁא אֵתָת דּתֵתבַּדּרוּן אנָשׁ לַאתרֵה ותֵשׁבּקוּנָני בַּלחוּדַי ולָא הוִית בַּלחוּדַי דַּאבָא עַמי הוּ .    
John 16:32 - Behold, the hour shall come, and now cometh, that you will be dispersed (every) man to his place, and you will have left me alone. But I am not alone, because the Father is with me.    
John 16:32 - Behold, the hour cometh, and hath now come, when ye will be dispersed, each to his place; and ye will leave me alone. But I am not alone, for the Father is with me.   
John 16:32 - For behold, the hour is coming, and it has now come, when you will be dispersed, every man to his own country, and you will leave me alone; and yet I am never alone, because the Father is with me.    
John 16:32 - הִנֵּה שָׁעָה בָאָה וְעַתָּה זֶה הִגִּיעָה וּנְפֹצוֹתֶם אִישׁ לְבֵיתוֹ וְאֹתִי תַעַזְבוּ לְבַדִּי וְאֵינֶנִּי לְבַדִּי כִּי אָבִי עִמָּדִי׃    
John 16:33 - הָלֵין אֵמרֵת לכוּן דּבִי נֵהוֵא לכוּן שׁלָמָא בּעָלמָא הָוֵא לכוּן אוּלצָנָא אֵלָא אֵתלַבּבו אֵנָא זכִיתֵה לעָלמָא .   
John 16:33 - These have I said to you, that in me you may have peace. In the world you shall have distress; but be of heart, I have conquered the world.    
John 16:33 - These things have I said to you, that in me ye might have peace. In the world ye will have trouble: but, take courage, I have vanquished the world.   
John 16:33 - These things I have said to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation; but have courage; I have conquered the world.   
John 16:33 - אֶת־אֵלֶּה דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם לְמַעַן יִהְיֶה־לָכֶם שָׁלוֹם בִּי צָרָה לָכֶם בָּעוֹלָם אַךְ־יַאֲמֵץ לְבַבְכֶם אֲנִי נִצַּחְתִּי אֶת־הָעוֹלָם׃    
John 17:1 - הָלֵין מַלֵל יֵשׁוּע וַארִים עַינַוהי לַשׁמַיָא וֵאמַר אָבי אֵתָת שָׁעתָא שַׁבַּח בּרָכ דַּברָכ נשַׁבּחָכ .   
John 17:1 - These spake Jeshu; and, uplifting his eyes to heaven, he said, My Father, the hour hath come; glorify thy Son, that thy Son may glorify thee.   
John 17:1 - These things spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said: My Father, the hour is come: glorify thy Son, that thy Son may glorify thee.   
John 17:1 - JESUS spoke these things, and then he lifted up his eyes to heaven and said, O my Father, the hour has come; glorify your Son, so that your Son may glorify you   
John 17:1 - אֶת־אֵלֶּה דִּבֶּר יֵשׁוּעַ וַיִּשָּׂא עֵינָיו הַשָּׁמַיְמָה וַיֹּאמַר אָבִי הִנֵּה־בָאָה הַשָּׁעָה פָּאֵר אֶת־בִּנְךְ לְמַעַן יְפָאֶרְךְ גַּם־בְּנֶךְ׃    
John 17:2 - אַיכַּנָא דּיַהבתּ לֵה שׁוּלטָנָא עַל כֻּל בּסַר דּכֻל מָא דּיַהבתּ לֵה נֵתֵּל לֵה חַיֵא דַּלעָלַם .   
John 17:2 - As thou hast given him power over all flesh, that to all whom thou hast given him he should give the life which is eternal.   
John 17:2 - As thou hast given him authority over all flesh, that he might give life eternal to as many as thou hast given him.    
John 17:2 - Since you have given him power over all flesh, so that to all whom you have given him, he may give life eternal.    
John 17:2 - כַּאֲשֶׁר נָתַתָּ לוֹ הַשָּׁלְטָן עַל־כָּל־בָּשָׂר לְמַעַן יִתֵּן חַיֵּי עוֹלָם לְכֹל אֲשֶׁר־נָתַתָּ לּוֹ׃   
John 17:3 - הָלֵין אֵנוּן דֵּין חַיֵא דַּלעָלַם דּנֵדּעוּנָכ דַּאנתּ אַנתּ אַלָהָא דַּשׁרָרָא בַּלחוּדַיכּ ומַן דּשַׁדַּרתּ יֵשׁוּע משִׁיחָא .   
John 17:3 - But this is the life which is eternal, that they know thee, who art the true Aloha, [The Aloha of truth.] and Him whom thou hast sent, Jeshu Meshicha.    
John 17:3 - And this is life eternal, that they may know thee, that thou art the only true God, and whom thou hast sent, Jesus Messiah.   
John 17:3 - And this is life eternal, that they might know you, that you are the only true God, even the one who sent Jesus Christ.    
John 17:3 - וְאֵלֶּה הֵם חַיֵּי הָעוֹלָם לָדַעַת אֹתְךָ כִּי אַתָּה הָאֱלֹהִים לְבַדֶּךְ וְאֶת־יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ אֲשֶׁר שָׁלָחְתָּ׃   
John 17:4 - אֵנָא שַׁבַּחתָּכ בַּארעָא עבָדָא הַו דּיַהבתּ לִי דֵּאעבֵּד שַׁלֵמתֵּה .   
John 17:4 - I have glorified thee on the earth; the work which thou didst give me to do, I have finished it.   
John 17:4 - I have glorified thee on the earth; the work which thou gavest me to do, I have finished.   
John 17:4 - I have already glorified you on the earth; for the work which you had given to me to do, I have finished it.    
John 17:4 - אֲנִי פֵּאַרְתִּיךָ בָאָרֶץ כִּלִּיתִי מְלַאכְתְּךָ אֲשֶׁר צִוִּיתַנִי לַעֲשׂוֹת׃   
John 17:5 - והָשָׁא שַׁבַּחַיני אַנתּ אָבי לוָתָכ בּהַו שׁוּבחָא דּאִית הוָא לִי לוָתָכ מֵן קדָם דּנֵהוֵא עָלמָא .   
John 17:5 - And now glorify thou me, my Father, with thyself, in that glory which I had with thee before the world was.    
John 17:5 - And now, my Father, glorify thou me, with that glory which I had with thee before the world was.   
John 17:5 - So now, O my Father, glorify me with you, with the same glory which I had with you before the world was made.    
John 17:5 - וְעַתָּה פַאֲרֵנִי אַתָּה אָבִי עִמֶּךָ בַּכָּבוֹד אֲשֶׁר הָיָה־לִי עִמְּךָ טֶרֶם הֱיוֹת הָעוֹלָם׃   
John 17:6 - אַודּעֵת שׁמָכ לַבנַי אנָשָׁא הָנוּן דּיַהבתּ לִי מֵן עָלמָא דִּילָכ הוַו ולִי יַהבתּ אֵנוּן וַנטַרו מֵלתָכ .   
John 17:6 - I have made known thy name unto the sons of man; those whom thou gavest me from the world: thine they were, and to me didst thou give them; and they have kept thy word.   
John 17:6 - I have made known thy name to the men, whom thou gavest me from the world: thine they were, and thou gavest them to me; and they have kept thy word.   
John 17:6 - I have made your name known to the men whom you gave me out of the world; they were yours and you gave them to me; and they have kept thy word.   
John 17:6 - אֶת שִׁמְךָ הוֹדַעְתִּי לִבְנֵי הָאָדָם אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי מִתּוֹךְ הָעוֹלָם לְךָ הָיוּ וְלִי נָתַתָּ אֹתָם וְאֶת־דְּבָרְךָ נָצָרוּ׃    
John 17:7 - הָשָׁא יֵדעֵת דּכֻל מָא דּיַהבתּ לִי מֵן לוָתָכ הוּ .   
John 17:7 - Now have they known that whatsoever thou hast given me is from thee.   
John 17:7 - Now I have known, that whatever thou hast given me, was from thee.   
John 17:7 - Now they know that whatever you have given me is from you.   
John 17:7 - וְעַתָּה יָדְעוּ כִּי־כֹל אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי מֵעִמְּךָ הוּא׃    
John 17:8 - דּמֵלֵא דּיַהבתּ לִי יֵהבֵּת להוּן והֵנוּן קַבֵּלו וִידַעו שַׁרִירָאיִת דּמֵן לוָתָכ נֵפקֵת והַימֵנו דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .    
John 17:8 - And the words that thou gavest me I have given them, and they have received, and have known assuredly that from thee I came forth, and have believed that thou didst send me.   
John 17:8 - For, the words thou gavest to me, I have given to them; and they have received them, and have known certainly, that I came from thy presence; and they have believed that thou didst send me.    
John 17:8 - For the words which you gave me I gave them; and they accepted them, and have known truly that I came forth from you, and they have believed that you sent me.   
John 17:8 - כִּי הַדְּבָרִים אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי נָתַתִּי לָהֶם וְהֵם קִבְּלוּם וַיַּכִּירוּ בֶאֱמֶת כִּי מֵעִמָּךָ יָצָאתִי וַיַּאֲמִינוּ כִּי אַתָּה שְׁלַחְתָּנִי׃   
John 17:9 - וֵאנָא עלַיהוּן בָּעֵא אנָא לָא הוָא עַל עָלמָא בָּעֵא אנָא אֵלָא עַל הָנוּן דּיַהבתּ לִי דּדִילָכ אֵנוּן .   
John 17:9 - And for them I pray; not for the world I pray, but for them whom thou hast given me, because they are thine.    
John 17:9 - And I pray for them; it is not for the world that I pray, but for them whom thou hast given me, for they are thine.    
John 17:9 - What I request is for them; I make no request for the world, but for those whom you have given to me; because they are yours.   
John 17:9 - אֲנִי בַּעֲדָם אַעְתִּיר לָךְ לֹא בְּעַד הָעוֹלָם אַעְתִּיר כִּי אִם־בְּעַד אֵלֶּה אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי כִּי־לְךָ הֵמָּה׃   
John 17:10 - וכֻל מֵדֵּם דּדִילי הוּ דִּילָכ הוּ ודִילָכ דִּילי הוּ וַמשַׁבַּח אנָא בּהוּן .   
John 17:10 - And every thing of mine is thine, and thine is mine, and I am glorified in them.   
John 17:10 - And all that is mine is thine, and what is thine is mine; and I am glorified in them.   
John 17:10 - And everything which is mine, is yours; and what is yours is mine; and I am glorified by them.   
John 17:10 - וְכָל־אֲשֶׁר לִי לְךָ הוּא וְשֶׁלְּךָ שֶׁלִּי וְנִתְפָּאַרְתִּי בָּהֶם׃   
John 17:11 - מֵכִּיל לָא הוִית בּעָלמָא והָלֵין בּעָלמָא אֵנוּן וֵאנָא לוָתָכ אָתֵא אנָא אַבָא קַדִּישָׁא טַר אֵנוּן בַּשׁמָכ הַו דּיַהבתּ לִי דּנֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּחנַן .   
John 17:11 - Henceforth I am not in the world; but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them through thy name, that (name) which thou hast given to me, that they may be one as we are.    
John 17:11 - Henceforth I am not in the world; but these are in the world, and I go to thee. Holy Father, keep them in that thy name, which thou hast given to me; that they may be one, as we are.    
John 17:11 - Hereafter I am not in the world, but these are in the world; and I am coming to you. O holy Father, protect them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are.    
John 17:11 - וַאֲנִי אֵינֶנִּי עוֹד בָּעוֹלָם וְהֵם בָּעוֹלָם הֵמָּה וַאֲנִי בָּא אֵלֶיךָ אָבִי הַקָּדוֹשׁ נְצֹר אֹתָם בְּשִׁמְךָ אֶת־אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי לְמַעַן יִהְיוּ אֶחָד כָּמֹנוּ׃   
John 17:12 - כַּד עַמהוּן הוִית בּעָלמָא אֵנָא נָטַר הוִית להוּן בַּשׁמָכ לַאילֵין דּיַהבתּ לִי נֵטרֵת ואנָשׁ מֵנהוּן לָא אֵבַד אֵלָא בּרֵה דַּאבדָּנָא דּנֵתמַלֵא כּתָבָא .   
John 17:12 - While I was with them in the world, I kept them through thy name: those whom thou gavest me I have kept, and a man of them is not lost, but the son of perdition, that the scripture may be fulfilled.    
John 17:12 - While I have been with them in the world, I have kept them in thy name. Those thou gavest me, have I kept; and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.    
John 17:12 - While I was with them in the world, I protected them in your name; those you gave me I protected, and not one of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.    
John 17:12 - בִּהְיוֹתִי עִמָּהֶם בָּעוֹלָם אֲנִי נָצַרְתִּי אֹתָם בִּשְׁמֶךָ אֶת־אֲשֶׁר נְתַתָּם לִי שָׁמַרְתִּי וְלֹא־אָבַד מֵהֶם אִישׁ זוּלָתִי בֶּן־הָאֲבַדּוֹן לְמַלּאת דְּבַר הַכָּתוּב׃   
John 17:13 - הָשָׁא דֵּין לוָתָכ אָתֵא אנָא והָלֵין ממַלֵל אנָא בּעָלמָא דּתֵהוֵא חַדוַתי משַׁמליָא בּהוּן .   
John 17:13 - BUT now I come to thee, and these (things) I speak in the world, that they may have my joy completed in themselves.   
John 17:13 - But now I come to thee; and these things I speak in the world, that my joy may be complete in them.   
John 17:13 - Now I am coming to you; and these things I speak while I am in the world, that my joy may be complete in them.    
John 17:13 - וְעַתָּה הִנְנִי בָא אֵלֶיךָ וְאֶת־אֵלֶּה אֲנִי מְדַבֵּר בָּעוֹלָם לְמַעַן תִּמָּלֵא לָהֶם שִׂמְחָתִי בְּקִרְבָּם׃   
John 17:14 - אֵנָא יֵהבֵּת להוּן מֵלתָכ ועָלמָא סנָא אֵנוּן דּלָא הוַו מֵן עָלמָא אַיכַּנָא דֵּאנָא לָא הוִית מֵן עָלמָא .   
John 17:14 - I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, as I am not of the world.    
John 17:14 - I have given them thy word: and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.   
John 17:14 - I have given them your word; and the world hated them, because they were not of the world, just as I am not of the world.   
John 17:14 - אֲנִי נָתַתִּי לָהֶם אֶת־דְּבָרְךָ וְהָעוֹלָם שָׂנֵא אֹתָם יַעַן כִּי לֹא מִן־הָעוֹלָם הֵם כַּאֲשֶׁר גַּם־אָנֹכִי לֹא מִן־הָעוֹלָם אָנִי׃    
John 17:15 - לָא הוָא דּתֵשׁקוּל אֵנוּן מֵן עָלמָא בָּעֵא אנָא אֵלָא דּתֵטַר אֵנוּן מֵן בִּישָׁא .   
John 17:15 - Not that thou wouldest take them out of the world do I pray, but that thou wouldest keep them from the evil;    
John 17:15 - I pray not, that thou wouldst take them out of the world, but that thou wouldst keep them from evil:   
John 17:15 - What I request is not that you should take them out of the world, but that you should protect them from evil    
John 17:15 - וְלֹא אַעְתִּיר לְךָ אֲשֶׁר תִּקָּחֵם מִן־הָעוֹלָם רַק שֶׁתִּצְּרֵם מִן־הָרָע׃   
John 17:16 - לָא הוַו גֵּיר מֵן עָלמָא אַיכַּנָא דֵּאנָא לָא הוִית מֵן עָלמָא .    
John 17:16 - for they are not of the world, even as I am not of the world.   
John 17:16 - for they are not of the world, even as I am not of the world.   
John 17:16 - For they are not of the world, just as I am not of the world.   
John 17:16 - לֹא מִן־הָעוֹלָם הֵם כַּאֲשֶׁר גַּם־אָנֹכִי אֵינֶנִּי מִן־הָעוֹלָם׃    
John 17:17 - אַבָא קַדֵּשׁ אֵנוּן בַּשׁרָרָכ דּמֵלתָכ דִּילָכ שׁרָרָא הי .    
John 17:17 - Father, sanctify them through thy truth; for thy word is truth.   
John 17:17 - Father, sanctify them by thy truth, thy word is the truth.   
John 17:17 - O Father, sanctify them in your truth, because your word is truth.   
John 17:17 - קַדֵּשׁ אֹתָם בַּאֲמִתֶּךָ דְּבָרְךָ אֱמֶת׃   
John 17:18 - אַיכַּנָא דּלִי שַׁדַּרתּ לעָלמָא אָפ אֵנָא שַׁדּרֵת אֵנוּן לעָלמָא .    
John 17:18 - As me thou hast sent into the world, I also have sent them into the world.   
John 17:18 - As thou didst send me into the world, so have I also sent them into the world.   
John 17:18 - Just as you sent me into the world, so I have sent them into the world.   
John 17:18 - כַּאֲשֶׁר אַתָּה שָׁלַחְתָּ אֹתִי אֶל־הָעוֹלָם כֵּן גַּם־אֲנִי שָׁלַחְתִּי אֹתָם אֶל־הָעוֹלָם׃   
John 17:19 - ועַל אַפַּיהוּן אֵנָא מקַדֵּשׁ אנָא נַפשׁי דּנֵהווּן אָפ הֵנוּן מקַדּשִׁין בַּשׁרָרָא .   
John 17:19 - And for their sakes I consecrate myself, that they also may be consecrated for the truth.    
John 17:19 - And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth.   
John 17:19 - And for their sakes, I am sanctifying myself, so that they also may be sanctified in the truth.   
John 17:19 - וַאֲנִי מַקְדִּישׁ אֶת־נַפְשִׁי בַּעֲדָם לְמַעַן יִהְיוּ גַם־הֵם מְקֻדָּשִׁים בֶּאֱמֶת׃   
John 17:20 - ולָא הוָא עַל אַפַּי הָלֵין בָּעֵא אנָא בַּלחוּד אֵלָא אָפ עַל אַפַּי אַילֵין דַּמהַימנִין בִּי בּמֵלַתהוּן .   
John 17:20 - Nor for these do I pray only, but also for those who shall believe in me through their word;   
John 17:20 - And it is not for them only that I pray, but also for those who shall believe in me through their discourse;    
John 17:20 - I am not making request for these alone, but also for the sake of those who believe in me through their word.    
John 17:20 - אוּלָם לֹא לְבַד בְּעַד־אֵלֶּה אָנֹכִי מַעְתִּיר לָךְ כִּי אִם־גַּם־בְּעַד הַמַּאֲמִינִים בִּי עַל־פִּי דְבָרָם׃   
John 17:21 - דּכֻלהוּן נֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּאנתּ אָבי בִּי וֵאנָא בָּכ דָּאפ הֵנוּן בַּן חַד נֵהווּן דַּנהַימֵן עָלמָא דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .    
John 17:21 - that they all may be one, as thou, my Father, (art) in me, and I in thee, that they also in us one may be; that the world may believe that thou hast sent me.   
John 17:21 - that they all may be one; as thou, my Father, [art] in me, and I in thee; that they also may be one in us; so that the world may believe, that thou didst send me.   
John 17:21 - So that they all may be one; just as you, my Father, art with me, and I am with you, that they also may be one with us; so that the world may believe you sent me.   
John 17:21 - לְמַעַן יִהְיוּ כֻלָּם אֶחָד כַּאֲשֶׁר אַתָּה אָבִי בִּי אַתָּה וַאֲנִי בָךְ וְהָיוּ גַם־הֵמָּה בָּנוּ כְּאֶחָד לְמַעַן יַאֲמִין הָעוֹלָם כִּי אַתָּה שְׁלַחְתָּנִי׃   
John 17:22 - וֵאנָא שׁוּבחָא דּיַהבתּ לִי יֵהבֵּת להוּן דּנֵהווּן חַד אַיכַּנָא דַּחנַן חַד חנַן .   
John 17:22 - And the glory which thou hast given me have I given unto them, that they may be one as we are one;   
John 17:22 - And the glory which thou gavest me, I have given them; that they may be one, as we are one.   
John 17:22 - And the glory which you gave me, I gave to them; so that they may be one just as we are one.   
John 17:22 - וַאֲנִי נָתַתִּי לָהֶם אֶת־הַכָּבוֹד אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי לְמַעַן יִהְיוּ אֶחָד כַּאֲשֶׁר אֲנַחְנוּ אֶחָד׃   
John 17:23 - אֵנָא בּהוּן וַאנתּ בִּי דּנֵהווּן גּמִירִין לחַד וַדנֵדַּע עָלמָא דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני ודַאחֵבת אֵנוּן אַיכַּנָא דָּאפ לִי אַחֵבתּ .    
John 17:23 - I in them, and thou in me, that they may be perfected in one; and that the world may know that thou hast sent me, and that thou hast loved them, as me also thou hast loved.   
John 17:23 - I in them, and thou in me; that they may be perfected into one; and that the world may know that thou didst send me, and that thou hast loved them as also thou hast loved me.   
John 17:23 - I with them and you with me, that they may become perfected in one; so that the world may know that you sent me, and that you loved them just as you loved me.   
John 17:23 - אֲנִי בָהֶם וְאַתָּה בִי לְמַעַן יִהְיוּ מֻשְׁלָמִים לְאֶחָד וּלְמַעַן יֵדַע הָעוֹלָם כִּי אַתָּה שְׁלַחְתָּנִי וְאָהַבְתָּ אֹתָם כַּאֲשֶׁר אֲהַבְתָּנִי׃   
John 17:24 - אַבָא הָנוּן דּיַהבתּ לִי צָבֵא אנָא דַּאתַר דֵּאנָא אָפ הֵנוּן נֵהווּן עַמי דּנֵהווּן חָזֵין שׁוּבחָא דִּילי הַו דּיַהבתּ לִי דַּאחֵבתָּני מֵן קדָם תַּרמיָתֵה דּעָלמָא .   
John 17:24 - Father, those whom thou hast given I will that where I am they also may be with me, that they may see that glory of mine, which thou hast given to me; for thou lovedst me before the foundations of the world.   
John 17:24 - Father, I desire that those whom thou hast given me, may also be with me where I am; that they may see that glory of mine which thou hast given me, as thou lovedst me before the foundation of the world.   
John 17:24 - O Father, I wish that those whom you have given me, may also be with me where I am; so that they may see my glory which you have given me; for you have loved me before the foundation of the world.    
John 17:24 - אָבִי אֲשֶׁר נְתַתָּם לִי רְצוֹנִי שֶׁיִּהְיוּ עִמָּדִי בַּאֲשֶׁר אֶהְיֶה אָנִי לְמַעַן יֶחֱזוּ בִּכְבוֹדִי אֲשֶׁר נָתַתָּ לִּי כִּי אֲהַבְתַּנִי לִפְנֵי מוֹסְדוֹת עוֹלָם׃   
John 17:25 - אָבי כּאִנָא ועָלמָא לָא יַדעָכ אֵנָא דֵּין יִדַעתָּכ והֵנוּן יִדַעו דַּאנתּ שַׁדַּרתָּני .   
John 17:25 - My righteous Father, the world hath not known thee; but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.    
John 17:25 - My righteous Father, the world hath not known thee; but I have known thee, and these have known, that thou didst send me.   
John 17:25 - O my righteous Father, the world did not know you, but I have known you; and these have known that you have sent me.    
John 17:25 - אָבִי הַצַּדִּיק הֵן הָעוֹלָם לֹא יְדָעֲךָ וַאֲנִי יְדַעְתִּיךָ וְאֵלֶּה הִכִּירוּ אֲשֶׁר אַתָּה שְׁלַחְתָּנִי׃   
John 17:26 - וַאודּעֵת אֵנוּן שׁמָכ ומַודַּע אנָא דּחוּבָּא הַו דַּאחֵבתָּני נֵהוֵא בּהוּן וֵאנָא אֵהוֵא בּהוּן .   
John 17:26 - And I have made known unto them thy name, and I make it known that the love itself, wherewith thou hast loved me, may be in them, and I may be in them.    
John 17:26 - And I have made known to them thy name; and I will make it known; so that the love, with which thou lovedst me, may be in them, and I in them.   
John 17:26 - And I have made your name known to them, and I am still making it known; so that the love with which you loved me may be among them, and I be with them.   
John 17:26 - וַאֲנִי הוֹדַעְתִּים אֶת־שִׁמְךָ וְאוֹסִיף לְהוֹדִיעָם לְמַעַן תִּהְיֶה־בָּם הָאַהֲבָה אֲשֶׁר אֲהַבְתָּנִי וְגַם אֲנִי אֶהְיֶה בָהֶם׃    
John 18:1 - הָלֵין אֵמַר יֵשׁוּע וַנפַק עַם תַּלמִידַוהי לעֵברָא דַּרגֵלתָּא דּקֵדרוּן אַתַר דּאִית הוָת גַּנתָא אַיכָּא דּעַל הוּ ותַלמִידַוהי .    
John 18:1 - THESE said Jeshu, and went forth with his disciples over the ford of Kedrun, where there was a garden, which he entered with his disciples.   
John 18:1 - These things spake Jesus, and went forth with his disciples over the brook Cedron, where there was a garden, into which he and his disciples entered.   
John 18:1 - JESUS said these things and went out with his disciples across the brook Kidron, to a place where there was a garden, where he and his disciples entered.   
John 18:1 - וַיְהִי כְּכַלּוֹת יֵשׁוּעַ לְדַבֵּר אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֵּצֵא הַחוּצָה עִם־תַּלְמִידָיו אֶל־עֵבֶר לְנַחַל קִדְרוֹן וְשָׁם הָיָה גַן וַיָּבֹא בוֹ הוּא וְתַלְמִידָיו׃   
John 18:2 - יָדַע הוָא דֵּין אָפ יִהוּדָא מַשׁלמָנָא לדוּכּתָא הָי מֵטֻל דּסַגִּי זַבנָא כָּנֵשׁ הוָא תַּמָן יֵשׁוּע עַם תַּלמִידַוהי .   
John 18:2 - But Jihuda, the traitor, also knew that place, because many-a-time had Jeshu there with his disciples convened.    
John 18:2 - And Judas also, the betrayer, knew the place; because Jesus often there met with his disciples.   
John 18:2 - Judas the traitor also knew that place; because Jesus and his disciples frequently gathered there.   
John 18:2 - וְגַם־יְהוּדָה מוֹסְרוֹ יָדַע אֶת־הַמָּקוֹם כִּי־פְעָמִים רַבּוֹת נוֹעַד שָׁמָּה יֵשׁוּעַ עִם־תַּלְמִידָיו׃   
John 18:3 - הוּ הָכִיל יִהוּדָא דּבַר אֵספִּיר ומֵן לוָת רַבַּי כָּהנֵא וַפרִישֵׁא דּבַר דַּחשֵׁא וֵאתָא לתַמָן עַם נַפטִרֵא ולַמפִּידֵא וזַינָא .   
John 18:3 - Jihuda then took a band, and from the chief priests and Pharishee he took officers, and came thither with lanterns and lamps and arms.   
John 18:3 - Then Judas received a regiment, and from the presence of the chief priests and Pharisees he had officials; and he came to the place with lanterns and lamps and weapons.   
John 18:3 - Judas, therefore, took a company of soldiers, and also guards from the high priests and the Pharisees, and he came there with torches and lamps and weapons.   
John 18:3 - וַיִּקַּח יְהוּדָה אֶת־הַגְּדוּד וּמְשָׁרְתִים מֵאֵת רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַפְּרוּשִׁים וַיָּבֹא שָׁמָּה בְּנֵרוֹת וּבְלַפִּידִים וּבִכְלֵי־נָשֶׁק׃   
John 18:4 - יֵשׁוּע דֵּין דּיָדַע הוָא כֻּל מֵדֵּם דָּאתֵא עלַוהי נפַק וֵאמַר להוּן למַן בָּעֵין אנתּוּן .   
John 18:4 - But Jeshu, who knew every thing that should come upon him, went forth and said to them, Whom seek you?    
John 18:4 - And Jesus, as he knew every thing that was to befall him, went forth and said to them: Whom seek ye?   
John 18:4 - Jesus, knowing everything that was to happen, went out and said to them. Whom do you want   
John 18:4 - וְיֵשׁוּעַ יָדַע אֵת כָּל־אֲשֶׁר יָבֹא עָלָיו וַיֵּצֵא וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֶת־מִי תְבַקֵּשׁוּ׃   
John 18:5 - אָמרִין לֵה ליֵשׁוּע נָצרָיָא אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵנָא אנָא קָאֵם הוָא דֵּין אָפ יִהוּדָא מַשׁלמָנָא עַמהוּן .   
John 18:5 - They say to him, Jeshu Natsroia. Jeshu saith to them, I am. And Jihuda the traitor was also standing with them.    
John 18:5 - They say to him: Jesus the Nazarean. Jesus said to them: I am he. And Judas the betrayer was also standing with them.    
John 18:5 - They said to him, Jesus the Nazarene. Jesus said to them, I am he. Judas the traitor was also standing with them.    
John 18:5 - וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֶת־יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יֵשׁוּעַ אֲנִי הוּא וְגַם־יְהוּדָה מוֹסְרוֹ עָמַד אֶצְלָם׃    
John 18:6 - וכַד אֵמַר להוּן יֵשׁוּע דֵּאנָא אנָא אֵזַלו לבֵסתַּרהוּן וַנפַלו עַל אַרעָא .   
John 18:6 - And when Jeshu had said to them, I am, they went backward and fell upon the ground.   
John 18:6 - And when Jesus said to them, I am he, they drew back and fell upon the ground.   
John 18:6 - When Jesus said to them, I am he, they drew back and fell to the ground.   
John 18:6 - וַיְהִי בֶּאֱמֹר יֵשׁוּעַ אֲלֵיהֶם אֲנִי הוּא וַיִּסֹּגוּ אָחוֹר וַיִּפְּלוּ אָרְצָה׃   
John 18:7 - תּוּב שַׁאֵל אֵנוּן יֵשׁוּע למַן בָּעֵין אנתּוּן הֵנוּן דֵּין אֵמַרו ליֵשׁוּע נָצרָיָא .   
John 18:7 - And Jeshu again asked them, Whom seek you ? Then they said, Jeshu Natsroia.   
John 18:7 - And again Jesus asked them: Whom seek ye? And they said: Jesus the Nazarean.   
John 18:7 - Jesus again asked them, Whom do you want? They said, Jesus the Nazarene.   
John 18:7 - וַיֹּסֶף וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֶת־מִי תְבַקֵּשׁוּ וַיֹּאמְרוּ אֶת־יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי׃   
John 18:8 - אָמַר להוּן יֵשׁוּע אֵמרֵת לכוּן דֵּאנָא אנָא וֵאן לִי בָּעֵין אנתּוּן שׁבוּקו להָלֵין אָזִלין .   
John 18:8 - Jeshu saith to them, I have told you that I am; and if me you seek, let these go.   
John 18:8 - Jesus said to them: I have told you that I am he; and if ye seek me, let these go away:   
John 18:8 - Jesus said to them, I have told you that I am he; if then you want me, let these men go away;   
John 18:8 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר הֲלֹא אָמַרְתִּי לָכֶם אֲנִי הוּא לָכֵן אִם־אֹתִי תְבַקְשׁוּ הַנִּיחוּ לָאֵלֶּה וְיֵלֵכוּ׃   
John 18:9 - דּתֵשׁלַם מֵלתָא דֵּאמַר דַּאילֵין דּיַהבתּ לִי לָא אַובּדֵת מֵנהוּן אָפלָא חַד .   
John 18:9 - That the word might be fulfilled which he spake, Of those whom thou hast given me I have not lost even one.    
John 18:9 - that the speech might be fulfilled, which he uttered: Of them, whom thou hast given me, I have lost not even one.    
John 18:9 - That the word which he said might be fulfilled, Of those whom you gave me, I have lost not even one.   
John 18:9 - לְמַלּאת הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֵּר אֲשֶׁר נְתַתָּם לִי מֵאֵלֶּה לֹא־אָבַד לִי אַף־אֶחָד׃   
John 18:10 - שֵׁמעוּן דֵּין כּאִפָא אִית הוָא עלַוהי סַפסִרָא ושַׁמטָה וַמחָיהי לעַבדֵּה דּרַבּ כָּהנֵא ושַׁקלָה אֵדנֵה דּיַמִינָא שׁמֵה דֵּין דּעַבדָּא מָלֵכ .    
John 18:10 - But Shemun Kipha had a sword upon him, and he drew it, and smote the servant of the high priest, and took off his right ear.   
John 18:10 - And Simon Cephas had upon him a sword; and he drew it, and smote a servant of the high priest, and cut off his right ear. And the servant's name was Malchus.   
John 18:10 - But Simon Peter had a sword, and he drew it and struck the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malech.   
John 18:10 - וּלְשִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס חֶרֶב וַיִּשְׁלְפָהּ וַיָּךְ אֶת־עֶבֶד הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וַיְקַצֵּץ אֶת־אָזְנוֹ הַיְמָנִית וְשֵׁם הָעֶבֶד מַלְכוֹס׃    
John 18:11 - וֵאמַר יֵשׁוּע לכאִפָא סִים סַפסִרָא בּחֵלתָה כָּסָא דּיַהב לִי אָבי לָא אֵשׁתֵּיוהי .   
John 18:11 - And the name of the servant was Molek. Jeshu said to Kipha, Put up the sword into its sheath; the cup which my Father hath given me shall I not drink it ?    
John 18:11 - And Jesus said to Cephas: Put the sword into its sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?    
John 18:11 - And Jesus said to Peter, Put the sword into its sheath; shall I not drink the cup which my Father has given me?    
John 18:11 - וַיֹּאמֶר יֵשׁוּעַ אֶל־פֶּטְרוֹס הָשֵׁב חַרְבְּךָ אֶל־נְדָנָהּ הֲלֹא־אֶשְׁתֶּה אֶת־הַכּוֹס אֲשֶׁר נָתַן־לִי אָבִי׃   
John 18:12 - הָידֵּין אֵספִּיר וכִּלִיַרכֵא ודַחשֵׁא דִּיהוּדָיֵא אַחדּוּהי ליֵשׁוּע וַאסרוּהי .   
John 18:12 - Then the band and the captains and the officials of the Jihudoyee took Jeshu and bound him,   
John 18:12 - Then the regiment and the chiliarchs and the officials of the Jews laid hold of Jesus, and bound him;   
John 18:12 - Then the soldiers and the captains, and the Jewish guards seized Jesus and bound him,   
John 18:12 - אָז תָּפְשׂוֹּ הַגְּדוּד וְשַׂר הָאֶלֶף וּמְשָׁרֲתֵי הַיְּהוּדִים אֶת־יֵשׁוּעַ וַיַּאַסְרֻהוּ׃   
John 18:13 - וַאיתּיוּהי לוָת חַנָן לוּקדַם מֵטֻל דַּחמוּהי הוָא דּקַיָפָא הַו דּאִיתַוהי הוָא רַבּ כָּהנֵא דּשַׁנתָּא הָי .   
John 18:13 - and brought him unto Chanan first, because he was father-in-law of Kaiapha, he who was the high priest of that year.   
John 18:13 - and they led him first to the presence of Annas; for he was father-in-law to Caiaphas, who was the high priest of that year.   
John 18:13 - And they brought him first to Annas, because he was the father-in-law of Caiaphas, who was the high priest of that year.   
John 18:13 - וַיּוֹלִיכֻהוּ בָרִאשׁוֹנָה אֶל־חָנָן כִּי הוּא הָיָה חוֹתֵן קַיָּפָא אֲשֶׁר שִׁמֵּשׁ בִּכְהֻנָּה גְדוֹלָה בַּשָּׁנָה הַהִיא׃   
John 18:14 - אִיתַוהי הוָא דֵּין קַיָפָא הַו דַּמלַכ לִיהוּדָיֵא דּפַקָח דּחַד גַּברָא נמוּת חלָפ עַמָא .   
John 18:14 - Now it was Kaiapha, he, who had counselled the Jihudoyee that it was expedient that one man should die for the people.    
John 18:14 - And it was Caiaphas who counselled the Jews, that it was expedient, one man should die for the people.   
John 18:14 - Caiaphas was the one who had counselled the Jews, that it was better for one man to die instead of the people.    
John 18:14 - הוּא קַיָּפָא אֲשֶׁר יָעַץ אֶת־הַיְּהוּדִים לֵאמֹר טוֹב אֲשֶׁר אִישׁ־אֶחָד יֹאבַד בְּעַד כָּל־הָעָם׃   
John 18:15 - שֵׁמעוּן דֵּין כּאִפָא וחַד מֵן תַּלמִידֵא אחרָנֵא אָתֵין הוַו בָּתרֵה דּיֵשׁוּע להַו דֵּין תַּלמִידָא יָדַע הוָא לֵה רַבּ כָּהנֵא ועַל עַם יֵשׁוּע לדָרתָּא .   
John 18:15 - But Shemun Kipha, and one of the other disciples, came after Jeshu. And that disciple knew the chief of the priests, and went in with Jeshu into the hall.   
John 18:15 - And Simon Cephas and one other of the disciples went after Jesus. And that other disciple knew the high priest; and he entered with Jesus into the hall.   
John 18:15 - Simon Peter and one of the other disciples followed Jesus. The high priest knew that disciple, so he entered with Jesus into the courtyard.   
John 18:15 - וְשִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס וְתַלְמִיד אַחֵר הָלְכוּ אַחֲרֵי יֵשׁוּעַ וְהַתַּלְמִיד הַהוּא הָיָה נוֹדָע לַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וַיָּבֹא עִם־יֵשׁוּעַ לַחֲצַר הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל׃   
John 18:16 - שֵׁמעוּן דֵּין קָאֵם הוָא לבַר לוָת תַּרעָא וַנפַק הַו תַּלמִידָא אחרִנָא דּיָדַע הוָא לֵה רַבּ כָּהנֵא וֵאמַר לנָטרַת תַּרעָא וַאעלֵה לשֵׁמעוּן .    
John 18:16 - But Shemun stood without at the door. And that other disciple, who knew the chief of the priests, went out and told the keeper of the door to admit Shemun.   
John 18:16 - But Simon stood without at the door; and that other disciple, who knew the high priest, went out and spoke to the doorkeeper and brought in Simon.   
John 18:16 - But Simon stood outside near the door. Then the other disciple, whom the high priest knew, went out and told the portress, and brought in Simon.   
John 18:16 - וּפֶטְרוֹס עָמַד מִחוּץ לַשָּׁעַר וַיֵּצֵא הַתַּלְמִיד הָאַחֵר הַנּוֹדָע לַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וַיְדַבֵּר אֶל־הַשֹּׁעֶרֶת וַיָּבֵא אֶת־פֶּטְרוֹס הַבָּיְתָה׃   
John 18:17 - אֵמרַת דֵּין עלַימתָא נָטרַת תַּרעָא לשֵׁמעוּן למָא אָפ אַנתּ מֵן תַּלמִידַוהי אַנתּ דּהָנָא גַּברָא אָמַר לָה לָא .   
John 18:17 - But the damsel keeping the door said to Shemun, Art thou also of the disciples of this man ? He saith to her, No.    
John 18:17 - And the maid who kept the door, said to Simon: Art not thou also one of this man's disciples? And he said: I am not.    
John 18:17 - The young portress then said to Simon, Why, are you also one of the disciples of this man? He said to her, No.    
John 18:17 - וַתֹּאמֶר הָאָמָה הַשֹּׁעֶרֶת אֶל־פֶּטְרוֹס הֲלֹא גַם־אַתָּה מִתַּלְמִידֵי הָאִישׁ הַזֶּה וַיֹּאמֶר לֹא׃   
John 18:18 - וקָימִין הוַו עַבדֵּא ודַחשֵׁא וסָימִין הוַו נוּרָא דּנֵשׁחנוּן מֵטֻל דּקַרִישׁ הוָא קָאֵם הוָא דֵּין אָפ שֵׁמעוּן עַמהוּן ושָׁחֵן .   
John 18:18 - And the servants and officials were standing, and they had set a fire to warm them, because it was cold; and Shemun stood also with them and warmed himself.    
John 18:18 - And the servants and officials were standing, and had placed a fire to warm themselves   
John 18:18 - And the servants and guards were standing and making a fire, to warm themselves because it was cold; Simon also stood with them and warmed himself.   
John 18:18 - וְהָעֲבָדִים וְהַמְשָׁרֲתִים הִדְלִיקוּ אֵשׁ גֶּחָלִים מִפְּנֵי הַקֹּר וַיַּעַמְדוּ וַיִּתְחַמָּמוּ וְגַם־פֶּטְרוֹס עֹמֵד עִמָּם וּמִתְחַמֵּם׃    
John 18:19 - רַבּ כָּהנֵא דֵּין שַׁאלֵה ליֵשׁוּע עַל תַּלמִידַוהי ועַל יוּלפָּנֵה .    
John 18:19 - And the high priest questioned Jeshu concerning his disciples, and concerning his doctrine.    
John 18:19 - And the high priest interrogated Jesus respecting his disciples, and respecting his doctrine.   
John 18:19 - The high priest then questioned Jesus concerning his disciples and concerning his teaching.   
John 18:19 - וַיִּשְׁאַל הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֶת־יֵשׁוּעַ עַל־תַּלְמִידָיו וְעַל־לִקְחוֹ׃   
John 18:20 - וֵאמַר לֵה יֵשׁוּע אֵנָא עִין בַּגלֵא מַללֵת עַם עַמָא וַבכֻלזבַן אַלפֵת בַּכנוּשׁתָּא וַבהַיכּלָא אַיכָּא דּכֻלהוּן יִהוּדָיֵא מֵתכַּנשִׁין ומֵדֵּם בּטוּשׁיָא לָא מַללֵת .   
John 18:20 - And Jeshu said to him, I openly discoursed with the people, and, at all time, taught in the synagogue and in the temple, where all the Jihudoyee assemble. And nothing in secret have I spoken.    
John 18:20 - And Jesus said to him: I have discoursed openly with the people, and have at all times taught in the synagogue and in the temple, where all the Jews assemble; and I have uttered nothing in private.    
John 18:20 - Jesus said to him, I have spoken openly to the people, and I have always taught in the synagogue and in the temple, where all Jews assemble; and I have spoken nothing secretly.   
John 18:20 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו אָנֹכִי דִבַּרְתִּי בְּאָזְנֵי כָל־הָעוֹלָם וְתָמִיד לִמַּדְתִּי בְּבֵית כְּנֵסֶת וּבְבֵית הַמִּקְדָּשׁ אֲשֶׁר כָּל־הַיְּהוּדִים נִקְהָלִים שָׁמָּה וְלֹא־דִבַּרְתִּי דָבָר בַּסָּתֶר׃    
John 18:21 - מָנָא משַׁאֵל אַנתּ לִי שַׁאֵל להָנוּן דַּשׁמַעו מָנָא מַללֵת עַמהוּן הָא הֵנוּן יָדעִין כֻּל מֵדֵּם דֵּאמרֵת .   
John 18:21 - Why askest thou me ? Ask them who have heard what I have said with them. Behold, they know every thing that I have said.    
John 18:21 - Why dost thou interrogate me? Ask them who have heard, what I said to them: lo, they know what I have said.    
John 18:21 - Why do you ask me? ask those who heard what I have spoken to them; behold, they know everything which I said    
John 18:21 - וּמַה־תִּשְׁאַל אֹתִי שְׁאַל־נָא אֶת־הַשֹּׁמְעִים מַה־שֶּׁדִּבַּרְתִּי אֲלֵיהֶם הִנָּם יוֹדְעִים אֶת־אֲשֶׁר אָמָרְתִּי׃   
John 18:22 - וכַד הָלֵין אֵמַר חַד מֵן דַּחשֵׁא דּקָאֵם הוָא מחָיהי עַל פַּכֵּה ליֵשׁוּע וֵאמַר לֵה הָכַנָא יָהֵב אַנתּ פֵּתגָמָא לרַבּ כָּהנֵא .    
John 18:22 - And as these (words) he spake, one of the officers who stood (by) struck Jeshu upon his cheek, and said to him, Thus givest thou the answer to the chief of the priests ?    
John 18:22 - And as he said these things, one of the officials standing by, smote the cheek of Jesus, and said to him: Givest thou such an answer to the high priest ?   
John 18:22 - And as he said these things, one of the guards who stood by, struck Jesus on his cheek, and said to him, Is this how you answer the high priest?   
John 18:22 - וַיְהִי כְּדַבְּרוֹ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיַּךְ אַחַד הַמְשָׁרֲתִים הָעֹמֵד שָׁמָּה אֶת־יֵשׁוּעַ עַל־הַלְּחִי וַיֹּאמַר הֲכָזֹאת תַּעֲנֶה אֶת־הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל׃   
John 18:23 - ענָא יֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אֵן בִּישָׁאיִת מַללֵת אַסהֵד עַל בִּישׁתָּא וֵאן דֵּין שַׁפִּיר למָנָא מחַיתָּני .   
John 18:23 - Jeshu replied and said to him, If wickedly I have spoken, bear witness of the evil; but if well, why hast thou struck me ?    
John 18:23 - Jesus replied, and said to him: If I have spoken evil bear witness of that evil; but if well, why smitest thou me ?    
John 18:23 - Jesus answered and said to him, If I have spoken any evil, testify to the evil; but if it is good, why did you strike me?    
John 18:23 - וַיַּעַן אוֹתוֹ יֵשׁוּעַ אִם־רָעָה דִבַּרְתִּי הַגֵּד רָעָתִי וְאִם־טוֹב מַדּוּעַ תַּכֶּה לְחָיָי׃   
John 18:24 - חַנָן דֵּין שַׁדַּר ליֵשׁוּע כַּד אַסִיר לוָת קַיָפָא רַבּ כָּהנֵא .    
John 18:24 - But Chanan had sent Jeshu bound unto Kaiapha, chief of the priests.   
John 18:24 - Now Annas had sent Jesus bound to Caiaphas the high priest.   
John 18:24 - Annas then sent Jesus bound to Caiaphas the high priest.   
John 18:24 - וַיְשַׁלְּחֵהוּ חָנָן אָסוּר בַּאֲזִיקִּים אֶל־קַיָּפָא הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל׃   
John 18:25 - ושֵׁמעוּן כּאִפָא קָאֵם הוָא ושָׁחֵן וָאמרִין לֵה למָא אָפ אַנתּ חַד מֵן תַּלמִידַוהי אַנתּ והוּ כּפַר וֵאמַר לָא הוִית .   
John 18:25 - And Shemun Kipha stood and warmed (himself), and they say to him, Thou art also one of his disciples ? And he denied and said, I am not.    
John 18:25 - And Simon Cephas was standing and warming himself; and they said to him: Art not thou also one of his disciples? And he denied, and said: I am not.   
John 18:25 - Now Simon Peter was standing and warming himself. They said to him, Why, are you also one of his disciples? He denied and said, I am not.   
John 18:25 - וְשִׁמְעוֹן פֶּטְרוֹס עֹמֵד וּמִתְחַמֵּם וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הֲלֹא גַם־אַתָּה מִתַּלְמִידָיו וַיְכַחֵשׁ וַיֹּאמֶר לֹא׃   
John 18:26 - אָמַר לֵה חַד מֵן עַבדֵּא דּרַבּ כָּהנֵא אחיָנֵה דּהַו דַּפסַק הוָא שֵׁמעוּן אֵדנֵה לָא אֵנָא חזִיתָכ עַמֵה בּגַנתָא .   
John 18:26 - One of the servants of the chief of the priests said to him, the brother of him whose ear Shemun had cut off, Did not I see thee with him in the garden ?    
John 18:26 - And one of the servants of the high priest, a kinsman of him whose ear Simon cut off, said to him: Did I not see thee with him in the garden ?   
John 18:26 - Then one of the servants of the high priest, a kinsman of him whose ear Simon had cut off, Did I not see you with him in the garden?   
John 18:26 - וַיֹּאמֶר אִישׁ מֵעַבְדֵי הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְהוּא מוֹדָע לַאֲשֶׁר קִצֵּץ פֶּטְרוֹס אֶת־אָזְנוֹ הֲלֹא רְאִיתִיךָ עִמּוֹ בַּגָּן׃    
John 18:27 - ותוּב כּפַר שֵׁמעוּן ובָה בּשָׁעתָא קרָא תַּרנָגלָא .   
John 18:27 - And again Shemun denied. And in the same hour the cock crowed.    
John 18:27 - And again Simon denied: and at that moment the cock crew.   
John 18:27 - Simon again denied; and at that very hour the cock crew.   
John 18:27 - וַיֹּסֶף פֶּטְרוֹס וַיְכַחֵשׁ וּפִתְאֹם קָרָא הַתַּרְנְגוֹל׃    
John 18:28 - אַיתּיוּהי דֵּין ליֵשׁוּע מֵן לוָת קַיָפָא לַפּרֵטָורִין ואִיתַוהי הוָא צַפרָא והֵנוּן לָא עַלו לַפּרֵטָורִין דּלָא נֵתטַושׁוּן עַד אָכלִין פֵּצחָא .   
John 18:28 - NOW they led Jeshu from Kaiapha into the praetorium, and it was early. But they would not enter the praetorium, that they might not be defiled, until they should have eaten the petscha.   
John 18:28 - And they led Jesus from the presence of Caiaphas unto the Praetorium; and it was morning. But they did not enter the Praetorium, lest they should defile themselves before they had eaten the passover.   
John 18:28 - Then they brought Jesus from Caiaphas to the praetorium; and it was morning; and they did not enter into the praetorium, so that they may not be defiled before they ate the passover.   
John 18:28 - וַיְהִי בַּבֹּקֶר הַשְׁכֵּם וַיּוֹלִיכוּ אֶת־יֵשׁוּעַ מִבֵּית קַיָּפָא אֶל־בֵּית הַמִּשְׁפָּט וְהֵמָּה לֹא נִכְנְסוּ שָׁמָּה לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יִטַּמְּאוּ כִּי אִם־יֹאכְלוּ אֶת־הַפָּסַח׃   
John 18:29 - נפַק דֵּין פִּילַטָוס לבַר לוָתהוּן וֵאמַר להוּן מָנָא מֵאכַל‌קַרצָא אִית לכוּן עַל גַּברָא הָנָא .   
John 18:29 - But Pilatos came forth to them without, and said to them, What accusation have you against this man ?    
John 18:29 - And Pilate went forth to them without, and said to them: What accusation have ye against this man ?   
John 18:29 - Pilate then went outside where they were, and said to them, What accusation do you have against this man?   
John 18:29 - וַיֵּצֵא פִילָטוֹס אֲלֵיהֶם וַיֹּאמַר מַה־תַּאֲשִׁימוּ אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה׃   
John 18:30 - ענַו וָאמרִין לֵה אֵלוּ לָא עָבֵד בִּישָׁתָא הוָא אָפלָא לָכ מַשׁלמִין הוַין לֵה .   
John 18:30 - They answered and said to him, If he were not a worker of evils, we would not to thee have delivered him.    
John 18:30 - They replied, and said to him: If he were not a malefactor, we should not have delivered him up to thee.   
John 18:30 - They answered and said to him, If he were not an evil-doer, we would not have delivered him up also to you.    
John 18:30 - וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לוּלֵא הָיָה זֶה עֹשֶׂה רָע כִּי עַתָּה לֹא הִסְגַּרְנֻהוּ אֵלֶיךָ׃   
John 18:31 - אָמַר להוּן פִּילַטָוס דּוּברוּהי אַנתּוּן ודוּנוּהי אַיכ נָמוּסכוּן אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא לָא שַׁלִיט לַן למֵקטַל לאנָשׁ .   
John 18:31 - Pilatos saith to them, Take you him, and judge him according to your law.    
John 18:31 - Pilate said to them: Take ye him, and judge him according to your law. The Jews said to him: It is not lawful for us to put a man to death:   
John 18:31 - Then said Pilate to them, Take him yourselves, and judge him according to your own law. The Jews said to him, We have no power to kill a man;   
John 18:31 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם פִּילָטוֹס קְחוּ אֹתוֹ אַתֶּם וְשִׁפְטֻהוּ כְתוֹרַתְכֶם וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַיְּהוּדִים אֵין־לָנוּ רְשׁוּת לְהָמִית אִישׁ׃    
John 18:32 - דּתֵשׁלַם מֵלתָא דֵּאמַר יֵשׁוּע כַּד מַודַּע בַּאינָא מַותָּא עתִיד דַּנמוּת .   
John 18:32 - The Jihudoyee say to him, It is not lawful for us to put any one to death. That the word that Jeshu spake might be accomplished, when he declared by what death he should die.    
John 18:32 - that the speech of Jesus might be fulfilled, when he made known by what death he was to die.   
John 18:32 - So that the word which Jesus had said might be fulfilled, when he signified by what kind of death he was to die.    
John 18:32 - לְמַלּאת דְּבַר יֵשׁוּעַ אֲשֶׁר דִּבֵּר לִרְמֹז אֵי־זוֹ מִיתָה סוֹפוֹ לָמוּת׃   
John 18:33 - עַל דֵּין פִּילַטָוס לַפּרֵטָורִין וַקרָא ליֵשׁוּע וֵאמַר לֵה אַנתּ הוּ מַלכּהוּן דִּיהוּדָיֵא .   
John 18:33 - But Pilatos entered the Praetorium, and called Jeshu, and said to him, Art thou the king of the Jihudoyee ?    
John 18:33 - And Pilate went into the Praetorium, and called Jesus, and said to him: Art thou the king of the Jews?   
John 18:33 - Pilate then entered into the praetorium, and called Jesus and said to him. Are you the King of the Jews?   
John 18:33 - וַיָּשָׁב פִּילָטוֹס אֶל־בֵּית הַמִּשְׁפָּט וַיִּקְרָא אֶל־יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר אֵלָיו הַאַתָּה הוּא מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים׃   
John 18:34 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע מֵן נַפשָׁכ אֵמַרתּ הָדֵא אַו אחרָנֵא אֵמַרו לָכ עלַי .   
John 18:34 - Jeshu saith to him, Of thyself sayest thou this, or did others tell thee concerning me ?    
John 18:34 - Jesus said to him: Sayest thou this of thyself, or have others said [it] to thee of me ?   
John 18:34 - Jesus said to him, Do you say this of yourself, or have others told it to you concerning me?   
John 18:34 - וַיַּעַן אֹתוֹ יֵשׁוּעַ לֵאמֹר הֲמִלִּבְּךָ תְּדַבֵּר זֹאת אוֹ אֲחֵרִים הִגִּידוּ־לְךָ עָלָי׃   
John 18:35 - אָמַר לֵה פִּילַטָוס למָא אֵנָא יִהוּדָיָא אנָא בּנַי עַמָכ הוּ ורַבַּי כָּהנֵא אַשׁלמוּכ לִי מָנָא עבַדּתּ .   
John 18:35 - Pilatos saith to him, Am I a Jihudoya? The sons of thy people and the chief priests have delivered thee to me: what hast thou done ?    
John 18:35 - Pilate said to him: Am I a Jew ? Thy countrymen and the chief priests have delivered thee to me. What hast thou done ?   
John 18:35 - Pilate said to him, Why, am I a Jew? Your own people and the high priests have delivered you to me; what have you done?    
John 18:35 - וַיֹּאמֶר פִּילָטוֹס הֲכִי אָנֹכִי יְהוּדִי הֲלֹא עַמְּךָ וְרָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים הִסְגִּירוּךָ אֵלָי מֶה עָשִׂיתָ׃   
John 18:36 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע מַלכּוּתי דִּילי לָא הוָת מֵן הָנָא עָלמָא אֵלוּ מֵן עָלמָא הוָת הָנָא מַלכּוּתי מֵתכַּתּשִׁין הוַו משַׁמשָׁנַי דּלָא אֵשׁתּלֵם לִיהוּדָיֵא הָשָׁא דֵּין מַלכּוּתי דִּילי לָא הוָת מֵכָּא .   
John 18:36 - Jeshu saith to him, My kingdom is not from this world. If from this world were my kingdom, my servants would have fought, that I should not have been delivered to the Jihudoyee. But now my kingdom is not from hence.    
John 18:36 - Jesus said to him: My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have fought, that I might not be delivered up to the Jews: but now, my kingdom is not from hence.   
John 18:36 - Jesus said to him, My kingdom is not of this world; if my kingdom were of this world, my servants would have fought so that I should not be delivered to the Jews; but now my kingdom is not from here.    
John 18:36 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ וַיֹּאמֶר מַלְכוּתִי אֵינֶנָּה מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה לוּ־הָיְתָה מַלְכוּתִי מִן־הָעוֹלָם הַזֶּה כִּי אָז נִלְחֲמוּ לִי מְשָׁרֲתַי לְבִלְתִּי הִמָּסֵר בְּיַד הַיְּהוּדִים אֲבָל עַתָּה מַלְכוּתִי אֵינֶנָּה מִפֹּה׃   
John 18:37 - אָמַר לֵה פִּילַטָוס מָדֵין מַלכָּא אַנתּ אָמַר לֵה יֵשׁוּע אַנתּ אֵמַרתּ דּמַלכָּא אנָא אֵנָא להָדֵא יִלִיד אנָא וַלהָדֵא אֵתִית לעָלמָא דַּאסהֵד עַל שׁרָרָא כֻּל מַן דּאִיתַוהי מֵן שׁרָרָא שָׁמַע קָלי .   
John 18:37 - Pilatos saith to him, Then thou art a king ? Jeshu saith to him, Thou hast said that I am a king. For this am I born, and for this I came into the world, to testify of the truth. Every one who is of the truth heareth my voice.    
John 18:37 - Pilate said to him . Then thou art a king? Jesus said to him: Thou hast said, that I am a king. For this was I born; and for this came I into the world, that I might bear testimony to the truth. Every one that is of the truth, heareth my voice.   
John 18:37 - Pilate said to him, Then are you a king? Jesus said to him, You say that I am a king. For this I was born, and for this very thing I came to the world, that I may bear witness concerning the truth. Whoever is of the truth will hear my voice   
John 18:37 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פִּילָטוֹס אִם־כֵּן אֵפוֹא מֶלֶךְ אָתָּה וַיַּעַן יֵשׁוּעַ לֵאמֹר אַתָּה אָמַרְתָּ כִּי־מֶלֶךְ אָנֹכִי לָזֹאת נוֹלַדְתִּי וְלָזֹאת בָּאתִי בָעוֹלָם לְהָעִיד לָאֱמֶת כָּל־אֲשֶׁר הוּא מִן־הָאֱמֶת יִשְׁמַע בְּקוֹלִי׃   
John 18:38 - אָמַר לֵה פִּילַטָוס מָנַו שׁרָרָא וכַד אֵמַר הָדֵא נפַק לֵה תּוּב לוָת יִהוּדָיֵא וֵאמַר להוּן אֵנָא אָפלָא חדָא עֵלתָא מֵשׁכַּח אנָא בֵּה .    
John 18:38 - Pilatos said to him, What is the truth ? And when he had said this, he went forth again to the Jihudoyee, and said to them, I find not one cause in him.   
John 18:38 - Pilate said to him: What is the truth ? And as he said this, he went out again to the Jews, and said to them: I find not any crime in him.   
John 18:38 - Pilate said to him, What is this truth? And as he said this, he went out again to the Jews, and said to them, I am unable to find even one cause against him.   
John 18:38 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פִּילָטוֹס מָה הִיא הָאֱמֶת וְאַחֲרֵי דַבְּרוֹ זֹאת יָצָא שֵׁנִית אֶל־הַיְּהוּדִים וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אֲנִי לֹא־מָצָאתִי בוֹ כָּל־עָוֹן׃   
John 18:39 - עיָדָא דֵּין אִית לכוּן דּחַד אֵשׁרֵא לכוּן בּפֵצחָא צָבֵין אנתּוּן הָכִיל אֵשׁרֵא לכוּן להָנָא מַלכָּא דִּיהוּדָיֵא .   
John 18:39 - But you have a custom that one I should release to you at the petscha. Will you, therefore, that I release to you this King of the Jihudoyee ?    
John 18:39 - And ye have a custom that I should release one to you at the passover; will ye, therefore, that I release to you this king of the Jews?   
John 18:39 - You have a custom that I should release to you one at the passover; do you wish, therefore, that I release to you this king of the Jews?   
John 18:39 - הֵן מִנְהַג הוּא לָכֶם שֶׁאֲשַׁלַּח לָכֶם אִישׁ אֶחָד חָפְשִׁי בַּפָּסַח רְצוֹנְכֶם שֶׁאֲשַׁלַּח לָכֶם אֶת־מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים׃    
John 18:40 - וַקעַו כֻּלהוּן וָאמרִין לָא להָנָא אֵלָא לבַר‌אַבַּא אִיתַוהי הוָא דֵּין הָנָא בַּר‌אַבַּא גַּיָסָא .   
John 18:40 - And they all cried and said, Not this, but Bar Aba. Now this Bar Aba was a robber.    
John 18:40 - And they all cried out, and said: Not this man, but Barabbas. Now this Barabbas was a robber.   
John 18:40 - They all cried out saying, Not him, but Bar-Abbas. Now this Bar-Abbas was a bandit.   
John 18:40 - וַיּוֹסִיפוּ וַיִּצְעֲקוּ לֵאמֹר לֹא אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה אֶלָּא אֶת־בַּר־אַבָּא וּבַר־אַבָּא הָיָה שֹׁדֵד׃    
John 19:1 - הָידֵּין פִּילַטָוס נַגּדֵה ליֵשׁוּע .   
John 19:1 - Then Pilatos scourged Jeshu.    
John 19:1 - Then Pilate scourged Jesus.    
John 19:1 - THEN Pilate had Jesus scourged.    
John 19:1 - אָז לָקַח פִּילָטוֹס אֶת־יֵשׁוּעַ וַיְיַסְּרֵהוּ בַּשּׁוֹטִים׃    
John 19:2 - וֵאסטרַטִיוּטֵא גּדַלו כּלִילָא מֵן כּוּבֵּא וסָמו לֵה בּרִשֵׁה וכַסיוּהי נַחתֵּא דַּארגּוָנָא .   
John 19:2 - And the soldiers entwined a crown of thorns, and set it on his head; and they covered him with robes of purple,    
John 19:2 - And the soldiers braided a crown of thorns, and put it on his head; and they clothed him in purple garments:    
John 19:2 - A nd the soldiers wove a crown of thorns, and placed it on his head, and they covered him with purple robes;    
John 19:2 - וַיְשָׂרֲגוּ אַנְשֵׁי הַצָּבָא עֲטֶרֶת קֹצִים וַיָּשִׁימוּ עַל־רֹאשׁוֹ וַיַּעֲטֻהוּ לְבוּשׁ אַרְגָּמָן׃   
John 19:3 - וָאמרִין הוַו שׁלָם לָכ מַלכָּא דִּיהוּדָיֵא ומָחֵין הוַו לֵה עַל פַּכַּוהי .   
John 19:3 - and said, Hail to thee, King of the Jihudoyee ! and struck him upon his cheeks.   
John 19:3 - and they said: Hail, king of the Jews! and smote him on his cheeks.   
John 19:3 - And they said, Peace be to you, O king of the Jews! and they struck him on his cheeks.   
John 19:3 - וַיֹּאמְרוּ שָׁלוֹם לְךָ מֶלֶך הַיְּהוּדִים וַיַּכֻּהוּ עַל־הַלֶּחִי׃    
John 19:4 - וַנפַק פִּילַטָוס תּוּב לבַר וֵאמַר להוּן הָא מַפֵּק אנָא לֵה לכוּן לבַר דּתֵדּעוּן דּלָא מֵשׁכַּח אנָא בָּתרֵה אָפלָא חדָא עֵלתָא .    
John 19:4 - And Pilatos came again forth, and said to them, Behold, I bring him to you forth, that you may know that I find nothing against him, nor one cause (of death).    
John 19:4 - And Pilate went out again, and said to them: Lo, I bring him out to you, that ye may know that I find against him no offence whatever.   
John 19:4 - Pilate again went outside and said to them, Behold, I bring him outside to you, so that you may know that I find not even one cause against him.   
John 19:4 - וַיֵּצֵא פִילָטוֹס עוֹד הַחוּצָה וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הִנְנִי מוֹצִיא אֹתוֹ אֲלֵיכֶם לְמַעַן תֵּדְעוּ כִּי לֹא־מָצָאתִי בוֹ כָּל־עָוֹן׃    
John 19:5 - וַנפַק יֵשׁוּע לבַר כַּד אִית עלַוהי כּלִילָא דּכוּבֵּא ונַחתֵּא דַּארגּוָנָא וֵאמַר להוּן פִּילַטָוס הָא גַּברָא .   
John 19:5 - AND Jeshu came forth, having on him the crown of thorns and the robes of purple. And Pilatos said to them, Behold the man !   
John 19:5 - And Jesus went forth, having on him the crown of thorns, and the purple garments. And Pilate said to them: Behold, the man!   
John 19:5 - So Jesus went outside, wearing the crown of thorns and the purple robes. And Pilate said to them, Behold the man!    
John 19:5 - וְיֵשׁוּעַ יָצָא הַחוּץ וְעָלָיו עֲטֶרֶת הַקֹּצִים וּלְבוּשׁ הָאַרְגָּמָן וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם פִּילָטוֹס הִנֵּה הָאָדָם׃    
John 19:6 - כַּד דֵּין חזַאוּהי רַבַּי כָּהנֵא ודַחשֵׁא קעַו וָאמרִין צלוּבָיהי צלוּבָיהי אָמַר להוּן פִּילַטָוס דּבַרו אַנתּוּן וזוּקפוּהי אֵנָא גֵּיר לָא מֵשׁכַּח אנָא בֵּה עֵלתָא .   
John 19:6 - But when the chief priests and officials saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him ! [Or, suspend him.] Pilatos saith to them, Take you him and crucify him; [elevate him on the cross.] for I find in him no cause.   
John 19:6 - And when the chief priests and officials saw him, they cried out, and said: Hang him; hang him. Pilate said to them: Take ye him, and crucify him; for I find no offence in him.   
John 19:6 - When the high priests and the guards saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him! Pilate said to them, You take him and crucify him; for I find no cause in him.   
John 19:6 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאֻהוּ רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים וְהַמְשָׁרֲתִים וַיִּצְעֲקוּ לֵאמֹר הַצְלֵב הַצְלֵב וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם פִּילָטוֹס קָחֻהוּ אַתֶּם וְהַצְלִיבֻהוּ כִּי אָנֹכִי לֹא־מָצָאתִי בוֹ אָשְׁמָה׃   
John 19:7 - אָמרִין לֵה יִהוּדָיֵא לַן נָמוּסָא אִית לַן וַאיכ דַּבנָמוּסַן חַיָב הוּ מַותָּא דַּעבַד נַפשֵׁה בּרֵה דַּאלָהָא .   
John 19:7 - The Jihudoyee say to him, We have a law, and, according to our law, he is guilty of death, because he made himself the son of Aloha.   
John 19:7 - The Jews say to him: We have a law, and, according to our law, he deserveth death, because he made himself the Son of God.   
John 19:7 - The Jews said to him, We have a law, and according to our law he is guilty of death, because he made himself the Son of God.   
John 19:7 - וַיַּעֲנוּ הַיְּהוּדִים וַיֹּאמְרוּ תּוֹרָה יֶשׁ־לָנוּ וְעַל־פִּי תוֹרָתֵנוּ חַיַּב־מִיתָה הוּא כִּי־עָשָׂה עַצְמוֹ בֶּן־אֱלֹהִים׃    
John 19:8 - כַּד שׁמַע דֵּין פִּילַטָוס הָדֵא מֵלתָא יַתִּירָאיִת דּחֵל .    
John 19:8 - When Pilatos heard that word, he the more feared.    
John 19:8 - And when Pilate heard that declaration, he feared the more.   
John 19:8 - When Pilate heard this saying, he was the more afraid;   
John 19:8 - וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ פִּילָטוֹס אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וַיֹּאסֶף לֵרֹא עוֹד׃   
John 19:9 - ועַל תּוּב לַפּרֵטָורִין וֵאמַר ליֵשׁוּע אַימֵכָּא אַנתּ יֵשׁוּע דֵּין פֵּתגָמָא לָא יַהב לֵה .   
John 19:9 - And he entered again the praetorium, and said to Jeshu, Whence art thou ? But Jeshu gave him no answer.    
John 19:9 - And he went again into the Praetorium; and he said to Jesus: Whence art thou? And Jesus gave him no answer.    
John 19:9 - So he entered again into the praetorium, and said to Jesus, Where do you come from? But Jesus gave him no answer.    
John 19:9 - וַיָּשָׁב וַיָּבֹא אֶל־בֵּית הַמִּשְׁפָּט וַיֹּאמֶר אֶל־יֵשׁוּעַ מֵאַיִן אָתָּה וְלֹא־הֱשִׁיבוֹ יֵשׁוּעַ דָּבָר׃   
John 19:10 - אָמַר לֵה פִּילַטָוס עַמי לָא ממַלֵל אַנתּ לָא יָדַע אַנתּ דּשַׁלִיט אנָא דֵּאשׁרֵיכ ושַׁלִיט אנָא דֵּאזקפָכ .   
John 19:10 - Pilatos saith to him, With me speakest thou not ? Knowest thou not that I have power to release thee, and power to crucify thee ?    
John 19:10 - Pilate said to him: Wilt thou not speak to me ? Knowest thou not, that I have authority to release thee, and have authority to crucify thee?   
John 19:10 - Pilate said to him, Will you not speak even to me? Do you not know that I have the authority to release you, and I have the authority to crucify you?   
John 19:10 - וַיֹּאמֶר אֵלָיו פִּילָטוֹס אֵלַי לֹא תְדַבֵּר הֲלֹא יָדַעְתָּ כִּי יֶשׁ־לְאֵל יָדִי לִצְלָבְךָ וְיֶשׁ־לְאֵל יָדִי לְשַׁלְּחֶ׃    
John 19:11 - אָמַר לֵה יֵשׁוּע לַיתּ הוָא לָכ עלַי שׁוּלטָנָא אָפ לָא חַד אֵלוּ לָא יִהִיב הוָא לָכ מֵן לעֵל מֵטֻל הָנָא הַו מַן דַּאשׁלמַני לָכ רַבָּא הי חטִיתֵה מֵן דִּילָכ .   
John 19:11 - Jeshu saith to him, Thou against ME hast no power, no not any, unless it hath been given to thee from above: wherefore he who delivered me to thee hath a sin greater than thine.    
John 19:11 - Jesus said to him: Thou wouldst have no authority at all over me, if it were not given to thee from on high: therefore his sin who delivered me up to thee, is greater than thine.   
John 19:11 - Jesus said to him, You would have no authority whatever over me, if it had not been given to you from above; for this reason the sin of him who delivered me to you is greater than yours.    
John 19:11 - וַיַּעַן יֵשׁוּעַ לֵאמֹר לֹא הָיְתָה־לְּךָ רְשׁוּת עָלַי לוּלֵא נִתַּן־לְךָ מִלְּמָעְלָה לָכֵן עֲוֹן הַמַּסְגִּיר אֹתִי אֵלֶיךָ גָּדוֹל מֵעֲוֹנֶךָ׃   
John 19:12 - ומֵטֻל הָדֵא צָבֵא הוָא פִּילַטָוס דּנֵשׁרֵיוהי יִהוּדָיֵא דֵּין קָעֵין הוַו דֵּאן להָנָא שָׁרֵא אַנתּ לָא הוַיתּ רָחמֵה דּקֵסַר כֻּל מַן גֵּיר דּנַפשֵׁה מַלכָּא עָבֵד סַקוּבלָא הוּ דּקֵסַר .   
John 19:12 - On this account Pilatos willed to release him: but the Jihudoyee cried out, If this (man) thou releasest, thou art not the friend of Cesar: for whosoever maketh himself a king is the adversary of Cesar.    
John 19:12 - And for this reason, Pilate was disposed to release him. But the Jews cried out: If thou release this man, thou art not Caesar's friend: for whoever maketh himself a king, is the adversary of Caesar.    
John 19:12 - And because of this, Pilate wanted to release him; but the Jews cried out, If you release this man you are not a friend of Caesar; for whoever makes himself a king is against Caesar    
John 19:12 - אָז יְבַקֵּשׁ פִּילָטוֹס לְשַׁלְּחוֹ וְהַיְּהוּדִים קָרְאוּ וַיֹּאמְרוּ אִם־תְּשַׁלַּח אֶת־זֶה אֵינְךָ אֹהֵב לְקֵיסַר כִּי כָל־הָעֹשֶׂה עַצְמוֹ מֶלֶךְ מֹרֵד בְּקֵיסַר הוּא׃   
John 19:13 - כַּד שׁמַע דֵּין פִּילַטָוס הָדֵא מֵלתָא אַפּקֵה ליֵשׁוּע לבַר וִיתֵב עַל בִּים בּדוּכּתָא דּמֵתקַריָא רצִיפתָּא דּכאִפֵא עֵברָאיִת דֵּין מֵתַאמרָא גּפִיפתָּא .   
John 19:13 - But when Pilatos heard that word, he brought Jeshu without, and sat down upon the tribunal in the place which is called the Pavement of Stones, but in Hebrew it is called Gaphiphtha.    
John 19:13 - And when Pilate heard this declaration, he brought Jesus forth, and sat upon the tribunal, in a place called the pavement of stones; but in Hebrew it is called Gabbatha.   
John 19:13 - When Pilate heard this word, he brought Jesus outside; then he sat down on the judgment seat, at a place which is called the Stone Pavement but in Hebrew it is called, Gabbatha.   
John 19:13 - וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ פִּילָטוֹס אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה הוֹצִיא אֶת־יֵשׁוּעַ וַיֵּשֶׁב עַל־כִּסֵּא הַמִשְׁפָּט בַּמָּקוֹם הַנִּקְרָא רִצְפָה וּבִלְשׁוֹנָם גַּבְּתָא׃   
John 19:14 - וַערוּבתָּא הוָת דּפֵצחָא ואִית הוַי אַיכ שָׁעֵא שֵׁת וֵאמַר לִיהוּדָיֵא הָא מַלכּכוּן .   
John 19:14 - And it was the preparation for the petscha. AND it was about the sixth hour. And he said to the Jihudoyee, Behold your king !   
John 19:14 - And it was the preparation for the passover; and it was about the sixth hour. And he said to the Jews: Behold, your king.   
John 19:14 - It was Friday of the passover, and it was about six o'clock; and he said to the Jews, Behold your king!   
John 19:14 - וְהָעֵת עֶרֶב פֶּסַח וְכַשָּׁעָה הָשִּׁשִּׁית וַיֹּאמֶר אֶל־הַיְּהוּדִים הִנֵּה מַלְכְּכֶם וְהֵם זָעֲקוּ טוּל טוּל צְלֹב אֹתוֹ׃    
John 19:15 - הֵנוּן דֵּין קָעֵין הוַו שׁקוּלָיהי שׁקוּלָיהי צלוּבָיהי צלוּבָיהי אָמַר להוּן פִּילַטָוס למַלכּכוּן אֵזקוּפ אָמרִין רַבַּי כָּהנֵא לַיתּ לַן מַלכָּא אֵלָא אֵן קֵסַר .   
John 19:15 - But they cried out, Take him away, take him away ! crucify him, [Or, suspend him.] crucify him ! Pilatos saith to them, Your king shall I crucify ? The chief priests say to him, We have no king but Cesar.   
John 19:15 - But they cried out: Away with him, away with him; hang him, hang him. Pilate said to them: Shall I crucify your king? The chief priests said to him: We have no king, but Caesar.   
John 19:15 - But they cried out, Take him away, take him away, crucify him, crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? The high priests said to him, We have no king except Caesar.    
John 19:15 - וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם פִּילָטוֹס הֲצָלֹב אֶצְלֹב אֶת־מַלְכְּכֶם וַיַּעֲנוּ רָאשֵׁי הַכֹּהֲנִים אֵין־לָנוּ מֶלֶךְ כִּי אִם־קֵיסָר׃    
John 19:16 - הָידֵּין אַשׁלמֵה להוּן דּנֵזקפוּנָיהי ודַברוּהי ליֵשׁוּע וַאפּקוּהי .    
John 19:16 - Then delivered he him to them, that they might crucify him.    
John 19:16 - Then he delivered him to them, that they might crucify him. And they took Jesus, and led him away,   
John 19:16 - Then he delivered him to them to crucify him. So they took hold of Jesus and took him out,   
John 19:16 - אָז מְסָרוֹ אֲלֵיהֶם לְהִצָּלֵב וַיִּקְחוּ אֶת־יֵשׁוּעַ וַיּוֹלִיכֻהוּ׃   
John 19:17 - כַּד שׁקִיל זקִיפֵה לדוּכּתָא דּמֵתקַריָא קַרקַפתָא עֵברָאיִת דֵּין מֵתַאמרָא גָּגוּלתָּא .   
John 19:17 - And they took Jeshu, and led him forth, bearing his cross to a place which is called A Skull, but in Hebrew is Gogultha:    
John 19:17 - bearing his cross, to a place called a Skull, and in Hebrew called Golgotha;   
John 19:17 - Carrying his cross, to the place which is called The Skull, but in Hebrew it is called Golgotha;   
John 19:17 - וַיִּשָּׂא אֶת־צְלוּבוֹ וַיֵּצֵא אֶל־הַמָּקוֹם הַנִּקְרָא מְקוֹם הַגֻּלְגֹּלֶת וּבִלְשׁוֹנָם גָּלְגָּלְתָּא׃   
John 19:18 - אַתַר דּזַקפּוּהי ועַמֵה תּרֵין אחרָנִין חַד מֵכָּא וחַד מֵכָּא וַליֵשׁוּע בַּמצַעתָא .   
John 19:18 - there they crucified him, and with him two others, one on either side, [Or, one here, and one here.] and Jeshu in the midst.    
John 19:18 - where they crucified him; and two others with him, the one on this side, and the other on that, and Jesus in the middle.    
John 19:18 - Where they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between.   
John 19:18 - וַיִּצְלְבוּ אֹתוֹ שָׁמָּה וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים אֲחֵרִים עִמּוֹ מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד וְיֵשׁוּעַ בַּתָּוֶךְ׃   
John 19:19 - וַכתַב אָפ לוּחָא פִּילַטָוס וסָם עַל זקִיפֵה כּתִיב הוָא דֵּין הָכַנָא הָנָא יֵשׁוּע נָצרָיָא מַלכָּא דִּיהוּדָיֵא .   
John 19:19 - And a tablet also wrote Pilatos, and set it on the cross; and it was thus written, This is Jeshu Natsroya, King of the Jihudoyee.   
John 19:19 - And Pilate also wrote a tablet, and affixed it to his cross. And thus it was written: THIS IS JESUS THE NAZAREAN, KING OF THE JEWS.   
John 19:19 - Pilate also wrote on a stone tablet, and placed it on his cross. And the writing was, THIS IS JESUS THE NAZARENE, THE KING OF THE JEWS.   
John 19:19 - וּפִילָטוֹס כָּתַב עַל־לוּחַ וַיָּשֶׂם עַל־הַצְּלוּב וְזֶה־דְּבַר מִכְתָּבוֹ יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים׃   
John 19:20 - וַלהָנָא דַּפָּא סַגִּיֵאא מֵן יִהוּדָיֵא קרַאוּהי מֵטֻל דּקַרִיבָא הוָת לַמדִינתָּא דּוּכּתָא דֵּאזדּקֵפ בָּה יֵשׁוּע וַכתִיבָא הוָא עֵברָאיִת ויַונָאיִת וַרֻהומָאיִת .   
John 19:20 - And this title many of the Jihudoyee read; for nigh to the city was the place where Jeshu was crucified; and the writing was in Hebrew and Greek and Roman.   
John 19:20 - And many of the Jews read this label; because the place where Jesus was crucified, was near to Jerusalem; and it was written in Hebrew and Greek and Latin.   
John 19:20 - And a great many Jews read this tablet, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew and in Greek and in Roman.   
John 19:20 - וִיהוּדִים רַבִּים קָרְאוּ אֶת־הַמִכְתָּב הַזֶּה כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר נִצְלַב־שָׁם יֵשׁוּעַ קָרוֹב אֶל־הָעִיר וְהַמִּכְתָּב כָּתוּב עִבְרִית וִיוָנִית וְרוֹמִית׃   
John 19:21 - וֵאמַרו רַבַּי כָּהנֵא לפִּילַטָוס לָא תֵּכתּוּב דּמַלכָּא הוּ דִּיהוּדָיֵא אֵלָא דּהוּ אֵמַר דּמַלכָּא אֵנָא דִּיהוּדָיֵא .   
John 19:21 - And the chief priests said to Pilatos, Do not write that he is king of the Jihudoyee, but that he said, I am the king of the Jihudoyee.   
John 19:21 - And the chief priests said to Pilate: Write not that he is king of the Jews, but that he said I am king of the Jews.    
John 19:21 - The high priests then said to Pilate, Do not write that he is the king of the Jews; but that he said, I am the king of the Jews.   
John 19:21 - וַיֹּאמְרוּ רָאשֵׁי כֹּהֲנֵי הַיְּהוּדִים אֶל־פִּילָטוֹס אַל־נָא תִכְתֹּב מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים כִּי אִם־אֲשֶׁר אָמַר אֲנִי מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים׃    
John 19:22 - אָמַר פִּילַטָוס מֵדֵּם דּכֵתבֵּת כֵּתבֵּת .   
John 19:22 - Pilatos saith, That which I have written, I have written.    
John 19:22 - Pilate said: What I have written, I have written.   
John 19:22 - Pilate said, What I have written, I have written.   
John 19:22 - וַיַּעַן פִּילָטוֹס וַיֹּאמַר אֵת־אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי כָּתָבְתִּי׃    
John 19:23 - אֵסטרַטִיוּטֵא דֵּין כַּד זַקפּוּהי ליֵשׁוּע שׁקַלו נַחתַּוהי וַעבַדו לַארבַּע מנַוָן מנָתָא לחַד מֵן אֵסטרַטִיוּטֵא כּוּתִּינֵה דֵּין אִיתֵיה הוָת דּלָא חִיטָא מֵן לעֵל זקִירתָּא כֻּלָה .   
John 19:23 - BUT the soldiers, when they had crucified Jeshu, took his vestments and made four parts, a part unto each one of the soldiers: but his tunic was without seam, from the top woven all of it.    
John 19:23 - And the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parcels of them, a parcel for each of the soldiers. And his tunic was without seam from the top, woven throughout.    
John 19:23 - Now when the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into four parts, a part to each of the soldiers; but his robe was without seam, woven from the top throughout.    
John 19:23 - וַיְהִי כַּאֲשֶׁר צָלְבוּ אַנְשֵׁי הַצָּבָא אֶת־יֵשׁוּעַ וַיִּקְחוּ אֶת־בְּגָדָיו וַיְחַלְקוּם לְאַרְבָּעָה חֲלָקִים חֵלֶק לְאִישׁ וְגַם אֶת־כֻּתָּנְתּוֹ וְהַכֻּתֹּנֶת לֹא־הָיְתָה תְפוּרָה כִּי אִם־מַעֲשֵׂה אֹרֵג מִפִּיהָ וְעַד־קָצֶהָ׃   
John 19:24 - וֵאמַרו חַד לחַד לָא נֵסדּקִיה אֵלָא נֵפֵּס עלֵיה מֵפַּס דּמַנוּ תֵּהוֵא וַשׁלֵם כּתָבָא דֵּאמַר דּפַלֵגו נַחתַּי בַּינָתהוּן ועַל לבוּשׁי אַרמִיו פֵּסָא הָלֵין עבַדו אֵסטרַטִיוּטֵא .   
John 19:24 - And they said one to another, Let us not rend it, but play for it by playing, [Naphes eleh mephas.] (to decide) whose it shall be: and fulfilled was the scripture which had said,    
John 19:24 - And they said one to another: We will not rend it, but will cast the lot upon it, whose it shall he. And the scripture was fulfilled, which said: They divided my garments among them; and upon my venture they cast the lot. These things did the soldiers.   
John 19:24 - So they said one to another, Let us not tear it, but cast lots for it, whose lot it shall be. And the scripture was fulfilled, which said, They divided my clothes among them, and for my robe they cast lots. These things the soldiers did.   
John 19:24 - וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו אַל־נָא נִקְרָעֶהָ לִקְרָעִים כִּי־נַפִּיל עָלֶיהָ גּוֹרָל לְמִי תִהְיֶה לְמַלּאת דְּבַר הַכָּתוּב יְחַלְּקוּ בְגָדַי לָהֶם וְעַל־לְבוּשִׁי יַפִּילוּ גוֹרָל וַיַּעֲשׂוֹּ־כֵן אַנְשֵׁי הַצָּבָא׃   
John 19:25 - קָימָן הוַי דֵּין לוָת זקִיפֵה דּיֵשׁוּע אֵמֵה וחָתָה דֵּאמֵה ומַריַם הָי דַּקלֵיָופָּא ומַריַם מַגדּלָיתָּא .   
John 19:25 - They divided my garments among them, And upon my raiment did they cast the lot. These things did the soldiers. But there stood by the cross of Jeshu his mother, and the sister of his mother, and Mariam, she who was (the wife) of Cleopha, and Mariam Magdalitha.    
John 19:25 - And there were standing near the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, and Mary [the wife] of Cleophas, and Mary Magdalena.   
John 19:25 - Now there were standing by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister, and Mary of Cleopas, and Mary of Magdala   
John 19:25 - וְעַל־יַד צְלוּב יֵשׁוּעַ עָמְדוֹ אִמּוֹ וַאֲחוֹת אִמּוֹ מִרְיָם אֵשֶׁת קְלוֹפָס וּמִרְיָם הַמַּגְדָּלִית׃   
John 19:26 - יֵשׁוּע דֵּין חזָא לֵאמֵה וַלתַלמִידָא הַו דּרָחֵם הוָא דּקָאֵם וֵאמַר לֵאמֵה אַנתּתָא הָא בּרֵכי .   
John 19:26 - Jeshu seeth